NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΑ NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 Περιεχόµενα Σελ. Εισαγωγή 3 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 4 NDLTD - Ιστορική αναδροµή 5 Αντικείµενο και στόχοι του NDLTD 6 Οργάνωση και λειτουργία 6 Μέλη 7 Πρότυπα 7 Συλλογικός κατάλογος για ETDs 9 Πολιτικές πρόσβασης 13 Τι κάνουν στην Μεγάλη Βρετανία 14 Τι κάνουν στην Γερµανία 14 Η ελληνική πραγµατικότητα 15 Πληροφόρηση για ETDs 18 Μελλοντικές τάσεις 19 Συµπεράσµατα και προοπτικές 19 Βιβλιογραφία και πηγές 20 2

3 NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress, Services and Research Η παρούσα εργασία αποτελεί µία προσπάθεια περιγραφής της ενιαίας ψηφιακής βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών που δηµιουργήθηκε από το δίκτυο Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). Το περιεχόµενο της εργασίας βασίστηκε στα θέµατα που αναπτύσσονται και καταγράφονται στα δύο άρθρα που ακολουθούν: 1. Suleman H., et al., Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress, D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., et al., Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Services and Research, D-lib Magazine, vol.7, no.9, Για την ολοκλήρωση και τον εµπλουτισµό της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν και άλλες πηγές (άρθρα, ιστoσελίδες κ.λπ.) µε στόχο την καλύτερη κατανόηση του θέµατος, καθώς και για τη διεύρυνσή και την σφαιρική αντιµετώπισή του. Στόχος της εργασίας δεν είναι απλά η παρουσίαση µιας προσπάθειας αλλά και η αξιοποίηση σχετικών πηγών για την κάλυψη του θέµατος και την παρακίνηση µελλοντικών εργασιών. Εισαγωγή Η ανάγκη για την προβολή και χρήση για ερευνητικούς σκοπούς της γκρίζας βιβλιογραφίας σήµερα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Μεταξύ του υλικού που χρήζει αξιοποίησης είναι και οι διδακτορικές διατριβές (Dissertations) και οι µεταπτυχιακές εργασίες (Theses) που εκπονούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών των Πανεπιστηµίων. Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την ψηφιοποίηση του υλικού, την αποθήκευσή του και την χρήση του, σε αντίθεση µε το παρελθόν που το υλικό παρέµενε αναξιοποίητο στα ράφια των βιβλιοθηκών ή στις γραµµατείες των τµηµάτων των Πανεπιστηµίων. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η δραστηριοποίηση των ιδρυµάτων παγκοσµίως στον τοµέα της παραγωγής και αποθήκευσης ψηφιακών διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών (Electronic Theses and Dissertations - ETDs) (Suleman, et al, 2001). Ήδη από το 1996 συστάθηκε το Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), το οποίο αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των Πανεπιστηµίων σε όλο τον κόσµο να προωθήσουν τη δηµιουργία, αρχειοθέτηση, διανοµή και την πρόσβαση στα ETDs. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει µια όσο γίνεται πληρέστερη παρουσίαση των προσπαθειών του δικτύου NDLTD για την αξιοποίηση των ψηφιακών διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών (ETDs). Σκοπός του δικτύου είναι όχι µόνο η δηµιουργία συλλογικού 3

4 καταλόγου για την αναζήτηση των ETDS αλλά και η παρακίνηση και υποστήριξη των ιδρυµάτων ανά τον κόσµο ώστε να δηµιουργήσουν τις δικές τους συλλογές µε ETDs. Πιο συγκεκριµένα το δίκτυο συµβάλλει στην αξιοποίηση των ETDs µε τη δηµιουργία εργαλείων, προτύπων και την παροχή υπηρεσιών. Κύριο Μέρος Εισαγωγικές παρατηρήσεις Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Πριν την παρουσίαση του NDLTD και του έργου το οποίο αυτό αναπτύσσει, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια εισαγωγή στις ηλεκτρονικές διδακτορικές διατριβές και τις µεταπτυχιακές εργασίες (ETDs). Είναι γνωστό ότι οι διδακτορικές διατριβές και οι µεταπτυχιακές εργασίες αποτελούν µια πολύ χρήσιµη κατηγορία υλικού για την έρευνα, υλικό που εντάσσεται στην λεγόµενη γκρίζα βιβλιογραφία (grey literature). Το υλικό αυτό δεν είναι δηµοσιευµένο και εποµένως δεν είναι εύκολα προσβάσιµο. Ουσιαστικά η γκρίζα βιβλιογραφία είναι η οµάδα εκείνων των δηµοσιευµάτων που περιλαµβάνει εκθέσεις µελετών ή ερευνών, διατριβές, εγχειρίδια εργασίας, εγχειρίδια διαδικασιών ή χειρισµού µηχανηµάτων κλπ. Πρόκειται για δηµοσιεύµατα που παράγονται, συνήθως, σε µικρό αριθµό αντιτύπων και µε σχετικά πρόχειρο τρόπο και διακινούνται στο εσωτερικό του οργανισµού που τα παράγει (Μπώκος, 2001, σ ). Αντιστρόφως ανάλογη προς την ποιότητα δηµοσίευσης ή το εύρος της κυκλοφορίας τους είναι συνήθως η αξία τους ως πληροφοριακής πηγής. Ένας τρόπος για την αξιοποίηση των διατριβών είναι η µετατροπή τους και η διαχείρισή τους σε ηλεκτρονική / ψηφιακή µορφή. Η δηµιουργία λοιπόν των Electronic Theses and Dissertations (ETDs). Υπάρχουν δύο τρόποι για να µετατραπούν οι έντυπες / τυπωµένες διατριβές σε ηλεκτρονικές / ψηφιακές. Η πρώτη περίπτωση είναι να γίνει απευθείας από τον δηµιουργό, τον συγγραφέα. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει την εργασία του σε ψηφιακή µορφή στο Πανεπιστήµιο στο οποίο ανήκει παράλληλα µε την έντυπη. Πολλές φορές µάλιστα καταχωρεί µόνος του και µια µικρή περιγραφή της εργασίας του, καταχωρεί δηλαδή κάποια µεταδεδοµένα. Η δεύτερη περίπτωση είναι να γίνει ψηφιοποίηση από το Πανεπιστήµιο ή από κάποια εταιρεία για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου (outsourcing) εκ των υστέρων. Στην ουσία δηλαδή έχουµε δύο τύπους ETDs: ETDs µε αποκλειστική ευθύνη δηµιουργίας του συγγραφέα (φοιτητή). ETDs που προκύπτουν από τη ψηφιοποίηση της εργασίας, είτε από το Πανεπιστήµιο, είτε από κάποια εταιρεία. Για τον τρόπο συγγραφής των ETDs η UNESCO ανέπτυξε έναν οδηγό µε σκοπό τη δηµιουργία και την καθιέρωση προδιαγραφών, όχι µόνο για την συγγραφή αλλά και για την υποβολή των ETDs (UNESCO Guide for Creating Electronic Theses and Dissertations). Ο οδηγός της UNESCO διατίθεται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή καθώς και σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά). 4

5 Ιστορική αναδροµή Το δίκτυο NDLTD συστάθηκε σαν αποτέλεσµα των προσπαθειών χιλιάδων σπουδαστών, καθηγητών και προσωπικού των Πανεπιστηµίων ανά τον κόσµο. Στις προσπάθειες αυτές συνέβαλαν και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί, εταιρείες, και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι πρώτες προσπάθειες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1987 όταν σε κάποιες αρχικές συναντήσεις είχε επιχειρηθεί να εξεταστεί το θέµα της ενδεχόµενης εκµετάλλευσης των διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών µε τη βοήθεια των νέων ανεπτυγµένων τεχνολογιών ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. Από το 1994 ήδη ξεκίνησε πιλοτικά η αποστολή από τους φοιτητές του Virginia Tech University των ETDs σε µορφή PDF (Portable Document Format) και σε SGML (Standard General Mark-up Language). Οι φοιτητές δεν επιβαρύνονταν οικονοµικά µια και το απαραίτητο πρόγραµµα ο Acrobat Reader, ήταν και είναι διαθέσιµος δωρεάν µέσω Web. Οι φοιτητές έστελναν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά από µια Web σελίδα µε ftp (Files Transfer Protocol). Από την άλλη µπορούσαν να παραδώσουν και δισκέτα αν το επιθυµούσαν. Ακολούθως η βιβλιοθήκη αναλάµβανε την καταλογογράφηση και την ηλεκτρονική «δηµοσίευση» τους, δίνοντας πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο. Η ουσιαστική έναρξη του δικτύου NDLTD, έγινε από τον Edward Fox και τους συνεργάτες του στο Virginia Tech University, το Ο Fox µάλιστα χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της κίνησης για τα ETDs (ETD Movement) (MacColl, 2002). Το 1996 το Virginia Tech ανέλαβε να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την υποβολή των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και παράλληλα τη δηµιουργία µιας κατανεµηµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης, µια κίνηση που οδήγησε στην δηµιουργία του NDLTD. (Εικόνα 1) Αρχική σελίδα του NDLTD 5

6 Αντικείµενο και στόχοι του NDLTD Το ίκτυο NDLTD έχει θέσει βασικούς στόχους, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι έχει επικεντρωθεί µόνο σε αυτούς. Κύριοι στόχοι του δικτύου NDLTD (όπως εµφανίζονται στην ιστοσελίδα του) είναι οι εξής: Να προάγουν την εκπαίδευση επιτρέποντας στους φοιτητές να παράγουν ηλεκτρονικά ψηφιακά τεκµήρια, να χρησιµοποιούν ψηφιακές βιβλιοθήκες και να κατανοήσουν θέµατα όπως η ηλεκτρονική δηµοσίευση. Να αυξήσουν τις δυνατότητες των φοιτητών για επιστηµονική έρευνα. Να µειώσουν το κόστος της υποβολής και της διαχείρισης διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών. Να ενισχύσουν τους φοιτητές να µεταφέρουν ένα πλουσιότερο µήνυµα µε τις εργασίες τους και µε την βοήθεια της τεχνολογίας των πολυµέσων και των υπερµέσων. Να ενισχύσουν τα Πανεπιστήµια να ξεκλειδώσουν τις πληροφοριακές πηγές τους. Να προάγουν την τεχνολογία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιµέρους στόχοι του NDLTD αλλά βέβαια και κάθε προσπάθειας δηµιουργίας συλλογών µε ETDs για τις βιβλιοθήκες είναι οι παρακάτω: Να βελτιώσουν τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Να συµβάλλουν έτσι ώστε να µάθουν οι βιβλιοθήκες να συλλέγουν, να αρχειοθετούν και να διαθέτουν ψηφιακές συλλογές µε βάση τις συλλογές των ETDs. Να εξοικονοµήσουν χώρο στα ράφια των βιβλιοθηκών (Fox, et al., 1996). Οργάνωση και λειτουργία Το NDLTD συντονίζεται από µια διεθνή διοικούσα επιτροπή, η οποία και έχει συναντήσεις δύο φορές το χρόνο (Fox, et al., 1997). Τα µέλη της επιτροπής αυτής, καθοδηγούν τις εθνικές και περιφερειακές προσπάθειες που αφορούν τα ETDs. Άλλες επιµέρους επιτροπές έχουν αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασµό, τη δηµιουργία και υιοθέτηση προτύπων (http://www.ndltd.org/standards), την εκπαίδευση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Είδος ψηφιακής βιβλιοθήκης Αποτελεί µια οµόσπονδη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κάθε συνεργαζόµενο µέλος του NDLTD οφείλει να υπογράψει συµφωνία για να ενταχθεί στο δίκτυο. Τα συνεργαζόµενα µέλη διατηρούν την αυτονοµία τους αλλά παράλληλα είναι υποχρεωµένα να ακολουθούν τα πρότυπα που υιοθετούνται αν αυτό είναι εφικτό. Κάθε µέλος του NDLTD θα πρέπει να δηµιουργήσει την τοπική συλλογή του µε τα ETDs να εισάγει µεταδεδοµένα και να τα αποθηκεύσει. Παράλληλα, µε την τοπική συλλογή, η οποία µπορεί να εµπλουτίζεται µελλοντικά, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε έναν παγκόσµιο εικονικό κατάλογο (Global Virtual Database of ETDs) µε κοινή διεπαφή για την πρόσβαση σε µια ψηφιακή συλλογή όπου τα 6

7 ψηφιακά αντικείµενα δεν βρίσκονται συγκεντρωµένα αλλά κατανεµηµένα στις επιµέρους συλλογές και στα επιµέρους αποθετήρια. Μέλη Η πρόοδος στην ανάπτυξη του δικτύου NDLTD είναι εµφανής από την αύξηση που έχει παρατηρηθεί στα µέλη της. Τον Αύγουστο του 2001 τα µέλη ήταν 120, διπλάσια σε σχέση µε το 1999 που ήταν µόλις 59. Σήµερα τα µέλη είναι 200 µε ευρεία διεθνή συµµετοχή. Αναλυτικότερα υπάρχουν 200 µέλη εκ των οποίων 174 είναι Πανεπιστήµια (7 κοινοπραξίες - consortia), και 26 Ινστιτούτα Οργανισµοί. Από την Ελλάδα συµµετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) το οποίο διαθέτει και µια µεγάλη συλλογή µε περίπου ETDs σε µορφή εικόνας όµως, καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) που εντάχθηκε πρόσφατα. Κάθε µέλος του NDLTD καλείται να ακολουθήσει την πολιτική και τις κατευθυντήριες οδηγίες του δικτύου, να υιοθετήσει τα προτεινόµενα πρότυπα και βέβαια να αναπτύξει την συλλογή του µε ETDs είτε µε την πολιτική της υποχρεωτικής κατάθεσής τους από τους δηµιουργούς φοιτητές, είτε µε την ψηφιοποίηση των εντύπων. εν είναι όµως µόνο η αύξηση των συνεργαζόµενων µελών που συµµετέχουν καθώς παράλληλα παρατηρείται και αύξηση στο µέγεθος της συλλογής, στην πρόσβαση, στην χρήση των πολυµέσων και στην παγκόσµια διαθεσιµότητα. Η αυξητική τάση που παρατηρείται καταδεικνύει το συνεχώς αναπτυσσόµενο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τις συλλογές µε ETDs. Πρότυπα Για την υποστήριξη πολλών από των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και των µελλοντικών, ξεκίνησε µια προσπάθεια από το δίκτυο για την δηµιουργία και υιοθέτηση προτύπων. Τα πρότυπα είναι βέβαια αναγκαία για να επιτρέπουν την συνεχή ανταλλαγή των πληροφοριών σε ένα διαλειτουργικό περιβάλλον. Μέσα στα πρώτα project που εκπονήθηκαν ήταν το Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard (ETDMS), καθώς και µια προσπάθεια για τον έλεγχο των καθιερωµένων ονοµάτων (name authority control). Για την περιγραφή των ETDs στην αρχή χρησιµοποιήθηκε το MARC και µετά το Dublin Core. Είναι βέβαια προφανές ότι κάθε Πανεπιστήµιο από εκείνα που συµµετέχουν στο NDLTD µπορεί να έχει υιοθετήσει το δικό του τρόπο περιγραφής των ETDs. Ο αρχικός στόχος του NDLTD ήταν η δηµιουργία ενός απλού προτύπου XML DTD (Extensible Markup Language) (Document Type Definition) για την κωδικοποίηση του πλήρους κειµένου ενός ETD. Μεταξύ άλλων, ένα ETD κωδικοποιηµένο σε XML µπορούσε να περιλαµβάνει πλούσια µεταδεδοµένα για τον συγγραφέα και το έργο και θα µπορούσαν να εξαχθούν και να χρησιµοποιηθούν από συλλογικό κατάλογο ή συλλογική βάση. Από τις αρχικές συζητήσεις, έγινε σαφές ότι οι διαφορετικοί τρόποι προετοιµασίας και διαχείρισης των ETDs από τα διάφορα Πανεπιστήµια καθιστούσαν αδύνατη την αποδοχή ενός απλού DTD για την κωδικοποίηση του πλήρους κειµένου ενός ETD. Πολλά Πανεπιστήµια ήταν µάλιστα απρόθυµα ή απροετοίµαστα για να χρησιµοποιήσουν XML για την κωδικοποίηση των ETDs. Έτσι, αντί του XML DTD δηµιουργήθηκε το ETDMS σαν ένα εύχρηστο σύνολο από κατευθυντήριες οδηγίες για την κωδικοποίηση και κοινή χρήση των πολύ 7

8 σηµαντικών µεταδεδοµένων που αφορούσαν τα ETDs των Πανεπιστηµίων. Παράλληλα, συνεχίστηκε ξεχωριστή προσπάθεια για τη δηµιουργία κατάλληλου DTD χτίζοντας έτσι ένα κοινό πλαίσιο για την περιγραφή και την δοµή του πλήρους κειµένου των ETDs. Το ETDMS βασίστηκε στο Dublin Core Metadata Element Set (Dublin Core Metadata Initiative - DCMI) αλλά περιλαµβάνει ένα επιπλέον προαιρετικό στοιχείο ειδικό για µεταδεδοµένα που αφορούν ETDs. Συγκεκριµένα το επιπλέον στοιχείο αφορά µεταπτυχιακές εργασίες (thesis degree µε παραµέτρους name, level, discipline, grantor) (Εικόνα 2). Element Description Notes thesis.degree.name Name of the degree associated with the work as it Optional, appears within the work. (example: Masters in Repeatable Operations Research) thesis.degree.level Level of education associated with the document. Optional, Examples: bachelor's, master's, doctoral, post-repeatabldoctoral, other. thesis.degree.discipline Area of study of the intellectual content of the Optional, document. Usually, this will be the name of a Repeatable program or department. thesis.degree.grantor Institution granting the degree associated with the Optional, work. Like other names and institutions, this field Repeatable should be entered in free text form as it appears on the title page or equivalent, with a link to to an authority record if available. See "Authority" section for more information. (Εικόνα 2) Το επιπλέον στοιχείο του ETDMS Το ETDMS προτείνεται από το NDLTD σαν πρότυπο για το λόγο ότι είναι το πλέον κατάλληλο και επιπρόσθετα για την συγκέντρωση των µεταδεδοµένων µε τη µέθοδο του Harvesting. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του Dublin Core είναι υποχρεωτική (Suleman, et al., 2001). Αναλυτικότερα, για την συλλογή των µεταδεδοµένων χρησιµοποιείται η µέθοδος του Harvesting και το πρωτόκολλο Open Archives Initiative (OAI). Πρόκειται για ένα ανοικτό πρωτόκολλο συγκέντρωσης µεταδεδοµένων, το Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol (OAI- MHP). Το OAI είναι ένα πρωτόκολλο ερώτησης απάντησης (request response) και επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να συγκεντρώνει µεταδεδοµένα από έναν άλλο, µέθοδος που είναι γνωστή ως Harvesting. Οι ερωτήσεις (requests) είναι του τύπου HTTP GET ή POST και οι απαντήσεις είναι XML documents. Η υιοθέτηση και χρήση του πρωτοκόλλου OAI το οποίο είναι απλό γενικό και ευέλικτο, οδηγεί στην ανάπτυξη κατανεµηµένων συστηµάτων όπως είναι και ο συλλογικός κατάλογος (Union Catalog) του NDLTD (Suleman, Fox, 2001). Η αρχιτεκτονική του συλλογικού καταλόγου µε βάση το πρωτόκολλο OAI έχει την διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 3. Υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτήν την προσέγγιση, δύο δεσµοί (two-tier approach). Το πρώτο επίπεδο περιλαµβάνει και διακρίνει την συγκέντρωση και την συγχώνευση των µεταδεδοµένων και το δεύτερο 8

9 επίπεδο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες του συλλογικού καταλόγου. Έτσι, κάθε µέλος του NDLTD που διαθέτει βέβαια συλλογή ETD εξάγει τα µεταδεδοµένα του χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο OAI. Τα µεταδεδοµένα συγκεντρώνονται και συγχωνεύονται σε µια κεντρική συλλογή (Merged Metadata Collection). Το επόµενο βήµα είναι η παροχή των µεταδεδοµένων στις σχετικές αναζητήσεις που θα γίνουν από τους χρήστες του συλλογικού καταλόγου. ηµιουργείται δηλαδή ένας ενιαίος εικονικός κατάλογος µε κοινή διεπαφή, σαν να επρόκειτο για µια µόνο συλλογή µε ETDs και τα µεταδεδοµένα της. Η λογική του διαχωρισµού των δύο επιπέδων δεσµών του συστήµατος που περιγράφηκε, έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να λειτουργήσει σαν προσωρινή συλλογή για εµπορικές εφαρµογές όπως είναι το Virtua της VTLS το οποίο θα αναφερθεί παρακάτω αλλά και από ερευνητικές προσπάθειες όπως είναι το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης MARIAN (εικόνα 3). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη MARIAN είναι µια προσπάθεια που αναπτύσσεται από το Virginia Tech Digital Library Research Laboratory και έχει σαν στόχο την επικοινωνία µε πολλές άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με άλλα λόγια, στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι η διαλειτουργικότητα (interoperability), ώστε να είναι εφικτή, η ευέλικτη και επεκτάσιµη αναζήτηση σε διάφορα ψηφιακά αντικείµενα. Union Catalog MARIAN Merged Metadata Collection Virginia Tech ETD Archive Humboldt ETD Archive NDC ETD Archive (Εικόνα 3) Αρχιτεκτονική του OAI-based Union Catalog Συλλογικός κατάλογος για ETDs Οι προσπάθειες του NDLTD προσανατολίζονται στο να αυξήσουν την συµµετοχή στο δίκτυο και να παρέχουν προηγµένες υπηρεσίες, όπως αναζητήσεις (search & browse) από πολλαπλές συλλογές µε ETDs. Στο Virginia Tech κινήθηκαν αρχικά προς αυτή την κατεύθυνση δηµιουργώντας ένα «οµόσπονδο» σύστηµα (Federated Search System). Το σύστηµα αυτό, έστελνε τα queries σε πολλαπλά sites και συγκέντρωνε τα αποτελέσµατα σε έναν προσωρινό χώρο (cache) για αναζητήσεις. Μια εναλλακτική λύση, ήταν µέσω της OCLC και απέβλεπε στη δηµιουργία OCLC Online Union Catalog µε βάση το πρότυπο του WorldCat. Ο συλλογικός κατάλογος 9

10 αυτής της µορφής συνίσταται σε µια βάση δεδοµένων µε πολλές παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά απαιτεί συνδροµή. Τελικά, το NDLTD υιοθέτησε τη λύση της χρήσης του πρωτοκόλλου συγκέντρωσης µεταδεδοµένων (Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol). Το Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol (OAI-MHP) συγκεντρώνει µεταδεδοµένα σε ETDMS µορφή, µορφή που προτείνεται από το NDLTD όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια πύλη (portal) από την οποία θα είναι προσβάσιµα τα µεταδεδοµένα των ξεχωριστών συλλογών των ETDs ανά τον κόσµο. Το portal αυτό, διατηρείται από την εταιρεία VTLS, η οποία παρέχει µια κοινή διεπαφή (web interface) για την πρόσβαση στα ETDs. Η εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την λειτουργία του portal είναι το Virtua ILS που µπορεί να διαχειρίζεται τόσο ψηφιακές όσο και µη ψηφιακές συλλογές. Ο συλλογικός κατάλογος που παρέχει πρόσβαση στα ETDs των µελών του NDLTD είναι διαθέσιµος στη διεύθυνση (Εικόνα 4). (Εικόνα 4) NDLTD Union Catalog Σηµειώνεται ότι πρόσβαση στα ETDs µπορεί κανείς να έχει παράλληλα και από τις επιµέρους ιστοσελίδες των µελών του NDLTD. Η πρόσβαση δηλαδή µπορεί να είναι είτε ξεχωριστά σε κάθε συλλογή, είτε απευθείας σε µια κεντρική συλλογή που έχει συγχωνεύσει τα µεταδεδοµένα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το κάθε µέλος (Πανεπιστήµιο συνήθως) του NDLTD συνεχίζει να διατηρεί την τοπική του συλλογή, ανεξάρτητα από τον συλλογικό κατάλογο. Άλλωστε, κάποια Πανεπιστήµια παρέχουν πρόσβαση µόνο σε τοπικό επίπεδο, στα µέλη της κοινότητας που εξυπηρετούν. 10

11 (Εικόνα 5) VTLS Union Catalog Παράλληλα µε την ήδη υπάρχουσα επιλογή της χρήσης της πύλης που φιλοξενείται από την VTLS (Εικόνα 5), υλοποιείται µια ακόµα προσπάθεια η οποία είναι σε πειραµατική µορφή. Πρόκειται για τον συλλογικό κατάλογο που είναι βασισµένος στο Open Archives Initiative (OAI). Από το NDLTD παρέχεται σύνδεση είτε στο OAI Union Catalog (Εικόνα 6) όπου µπορεί κανείς να αναζητήσει την παλιότερη συλλογή των ETDs που υπήρχαν αρχικά στο Virginia Tech, είτε στο OAI Union Catalog Based at OCLC (Εικόνα 7) για ευρύτερη συλλογή από ETDs. (Εικόνα 6) OAI Union Catalog 11

12 Ο συλλογικός κατάλογος που προσφέρεται µέσω της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί µε την OCLC είναι και ο πιο πρόσφατος σύνδεσµος (link) που έχει προστεθεί στην ιστοσελίδα του NDLTD για αναζήτηση σε συλλογές ETDs. Η τάση για το NDLTD είναι να αντικατασταθεί η λογική της χρήσης των πυλών µε βάση το πρωτόκολλο Z39.50 και να προωθηθεί η χρήση του πρωτοκόλλου OAI σε συνδυασµό µε την µέθοδο του Harvesting. (Εικόνα 7) OAI Union Catalog Based at OCLC Στη διεύθυνση θα βρει κανείς τους συνδέσµους για να αναζητήσει ETDs σχεδόν από κάθε συλλογή και πηγή στην οποία θεωρητικά µπορεί να έχει πρόσβαση (Εικόνα 4). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνονται και σύνδεσµοι που παραπέµπουν σε εµπορικά προϊόντα και εφαρµογές. Συµπεριλαµβάνεται σύνδεσµος για τη γνωστή υπηρεσία UMI. Η UMI διαθέτει µια τεράστια συλλογή από βιβλιογραφικές πληροφορίες για στα 1,6 εκατοµµύρια µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και παράλληλα διαθέτει επί πληρωµή αντίγραφα (UMI s Dissertation Services). Η UMI ανήκει στην εταιρεία ProQuest η οποία διαθέτει και συλλογή µε ψηφιακά διδακτορικά (Digital Dissertations) και βάση δεδοµένων µε περιλήψεις από 2 εκατοµµύρια διδακτορικά. Σε ψηφιακή µορφή, οι διδακτορικές διατριβές ανέρχονται σε σε µορφή PDF και σε µορφή TIFF (ProQuest Digital Dissertations. Available from: Άλλοι σύνδεσµοι από την ίδια ιστοσελίδα παραπέµπουν στο dissertation.com και στο diplomica.com. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι όλες οι διασυνδέσεις αφορούν κυρίως µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στην Αµερική και λιγότερο στην Ευρώπη. 12

13 Πολιτικές πρόσβασης Οι συλλογές των ETDs µπορεί να χρησιµοποιούνται είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε παγκόσµιο. Με τον συλλογικό κατάλογο και την ενιαία διεπαφή που δηµιούργησε το δίκτυο NDLTD η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο µπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγµή (24 ώρες, 7 ηµέρες) και από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Υπάρχουν τρεις βασικές πολιτικές για την πρόσβαση, οι οποίες είναι οι εξής: Πλήρης πρόσβαση (ελεύθερη πρόσβαση) Μερική πρόσβαση Μικτή πρόσβαση ή ανά κατηγορία υλικού Σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο. Στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να καθοριστούν οι πολιτικές πρόσβασης για τα ETDs. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν αποκλειστικά στον φοιτητή, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος να αποφασίσει για την πολιτική πρόσβασης στην ψηφιακή / ηλεκτρονική µορφή της εργασίας του. Μια πολιτική προβλέπει για τα ETDs να µπορούν να τα βλέπουν όλοι από οποιαδήποτε σηµείο του κόσµου (πλήρης ελεύθερη πρόσβαση). Μια δεύτερη πολιτική, προβλέπει τα ETDs να είναι προσβάσιµα µόνο σε τοπικό δίκτυο (Campus only), πολιτική που επιτρέπει µόνο πρόσβαση εντός του Πανεπιστηµίου στο οποίο εκπονήθηκαν (µερική πρόσβαση). Στις περιπτώσεις της µικτή πρόσβασης, επιτρέπεται πρόσβαση µόνο σε ορισµένα κεφάλαια της εργασίας ή σε ορισµένες µόνο κατηγορίες υλικού. Για παράδειγµα, µπορεί να επιτρέπεται να δει κανείς το πλήρες κείµενο αλλά να µην µπορεί να δει τα αρχεία πολυµέσων (multimedia files) που µερικές φορές συνοδεύουν τις εργασίες. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόµενο, αρχικά τα ETDs να είναι προσβάσιµα µόνο σε τοπικό δίκτυο και αργότερα να επιτρέπεται η χρήση τους ελεύθερα. Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις η πολιτική αυτή υιοθετείται υποχρεωτικά όταν µια εργασία περιλαµβάνει κάποια πατέντα (patent) η οποία θα πρέπει να προστατευτεί. Ενδεικτικά πάντως αναφέρεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές του Virginia Tech επιλέγουν την πολιτική της πλήρους και ελεύθερης πρόσβασης και θέτουν έτσι στη διάθεση της παγκόσµιας ερευνητικής κοινότητας τις εργασίες τους (Suleman, et al., 2001). Γενικότερα, στις Η.Π.Α. περίπου δώδεκα Πανεπιστήµια απαιτούν πλέον την ηλεκτρονική υποβολή των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, µε σκοπό την ελεύθερη διάθεσή τους στην παγκόσµια ερευνητική κοινότητα µέσω του Internet. Περιέργως, τα περισσότερα Πανεπιστήµια συνεχίζουν να προτιµούν τις παραδοσιακές έντυπες εργασίες (Moxley, 2001). Τέλος, σηµειώνεται ότι και το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) παρείχε ελεύθερη πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές, µέχρι το καλοκαίρι του 2001 όπου και σταµάτησε η ελεύθερη διάθεσή τους για να εξεταστούν θέµατα που αφορούσαν τις πολιτικές πρόσβασης αλλά και ασφάλειας του ψηφιακού περιεχοµένου. 13

14 Τι κάνουν στην Μεγάλη Βρετανία Στην Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιήθηκε για πολλά χρόνια και χρησιµοποιείται ακόµα, ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης των εντύπων µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Ο πυρήνας του συστήµατος είναι η British Library και το British Thesis Service (BTS) το οποίο υποστηρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά Πανεπιστήµια. Σύµφωνα µε το σύστηµα BTS οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν από έναν ενιαίο κατάλογο τις διδακτορικές διατριβές και να ζητήσουν το δανεισµό τους από την British Library. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Μεγάλης Βρετανίας (British Library) διαθέτει στην συλλογή της αντίγραφα από τις διατριβές, τις οποίες και αναπαράγει σε µικροφίλµ για δανεισµό ή και για πώληση ανάλογα µε την ζήτηση. Επιπλέον εργαλεία για την αναζήτηση των διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών αποτελούν το Index to Theses και το SIGLE. Το σύστηµα BTS που προαναφέρθηκε, κατά µια έννοια, λειτούργησε ανασταλτικά στην προώθηση από τα Βρετανικά Πανεπιστήµια των συλλογών µε ETDs. Τα τελευταία χρόνια όµως, ξεκίνησε το Project, Theses Alive. Το συγκεκριµένο project έχει εντάξει στην στρατηγική του τρεις βασικούς στόχους, τρία βασικά βήµατα. 1. Να γενικεύσει τα µεταδεδοµένα και να δηµιουργήσει ETDs σε αναµονή για την ελεύθερη δηµοσίευση τους (ETD in waiting). 2. Να εισάγει την παράλληλη χρήση έντυπων διδακτορικών διατριβών αλλά και ETDs. 3. Να απαιτήσει την υποβολή ETDs στα Βρετανικά Πανεπιστήµια. Βέβαια απαιτείται πολύ δουλειά από τα Πανεπιστήµια για να προχωρήσουν σε αυτά τα βήµατα. Το Theses Alive θα αναλάβει την ανάπτυξη συστήµατος υποβολής των ETDs για όλο το Ενωµένο Βασίλειο (MacColl, 2002). Σηµειώνεται ότι η British Library εντάχθηκε ήδη στο NDLTD, όπως είχε δεσµευτεί ότι θα έπραττε, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την διάδοση και αξιοποίηση των ETDs. Τι κάνουν στην Γερµανία Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικά στην Ευρώπη η κινητικότητα για την ανάπτυξη συλλογών µε ETDs είναι περιορισµένη σε αντίθεση µε τα βήµατα που έχουν υλοποιηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πιο σηµαντική προσπάθεια στη Γερµανία είναι εκείνη στο Humboldt University του Βερολίνου. Το Πανεπιστήµιο ανέπτυξε ένα σύστηµα διαχείρισης των ETDs και παράλληλα συνέβαλε στην αλλαγή της νοµοθεσίας που µέχρι πρόσφατα απαιτούσε την έντυπη µορφή των διδακτορικών διατριβών. Εν συντοµία αναφέρεται ότι ο αριθµός των ETDs που δηµιουργούνται στη Γερµανία κάθε χρόνο αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο. Έτσι, το 2000 έγιναν ETDs, το 2001 ο αριθµός ήταν και το 2002 έφθασε τα (Schirmbacher, 2003). 14

15 Η ελληνική πραγµατικότητα Στην Ελλάδα οι προσπάθειες για τη δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι αρκετές, οι οποίες έγιναν είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργατικό πλαίσιο. Αναφορικά µε το δίκτυο NDLTD, το Ε.Κ.Τ. είναι µέλος από το 2001 ενώ πρόσφατα εντάχθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, συγκεκριµένα το Μερικές αξιόλογες προσπάθειες ψηφιακών βιβλιοθηκών µε µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές είναι οι εξής: Πανεπιστήµιο Κρήτης ΑΡΤΕΜΙΣ Ε.Κ.Τ. (Μέλος του NDLTD) Α.Π.Θ. (Μέλος του NDLTD) Πανεπιστήµιο Κρήτης Μια σηµαντική προσπάθεια είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης εγκατέστησε και προσάρµοσε το πρόγραµµα Dienst ξεκινώντας έτσι µια προσπάθεια δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης που περιέχει το επιστηµονικό έργο του Πανεπιστηµίου σε κατανεµηµένη βάση (Τοράκη, 2002). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου Κρήτης παρέχει πρόσβαση όχι µόνο στα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού που έχει καταγραφεί αλλά και στο ίδιο το υλικό, στο περιεχόµενο. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ότι οι χρήστες (π.χ. φοιτητές) στέλνουν το υλικό τους απευθείας και καταχωρούν οι ίδιοι τα µεταδεδοµένα. Μεταξύ των συλλογών που διαθέτει η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι και οι µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές από τα έντεκα τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Τα ETDs της συγκεκριµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι κατανεµηµένα ανά τµήµα και η αναζήτηση µπορεί να γίνει είτε µε το όνοµα του συγγραφέα, είτε µε την χρονολογία κατάθεσης. Η πολιτική πρόσβασης στις συλλογές των µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών είναι ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή σύνδεση ολόκληρου του πλήρους κειµένου µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα και διάθεση αυτού από το διαδίκτυο ελεύθερα χωρίς περιορισµούς και χωρίς χρέωση. Αυτό σηµαίνει δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης µέσω δικτύου ολόκληρης της εργασίας ή της διατριβής σελίδα προς σελίδα. ΑΡΤΕΜΙΣ Το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ είναι µια προσπάθεια πολλών Πανεπιστηµίων µαζί να συγκεντρώσουν σε ψηφιακή µορφή την γκρίζα βιβλιογραφία. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της γκρίζας βιβλιογραφίας θα περιελάµβανε κυρίως διπλωµατικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, αλλά και σηµειώσεις και άλλο υλικό. Η υλοποίηση έγινε πάλι µε το Dienst και σαν έδρα χρησιµοποιήθηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. υστυχώς, παρόλο που το ΑΡΤΕΜΙΣ έχει αναπτυχθεί δεν βρήκε την ανταπόκριση που θα έπρεπε ή που θα επιθυµούσε. Οι λόγοι δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο σε τεχνικά προβλήµατα αλλά και σε οργανωτικά ζητήµατα (Τοράκη, 2002). Το πολύ φιλόδοξο διαπανεπιστηµιακό σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την συγκέντρωση 15

16 και την τεκµηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας φαίνεται ότι δεν θα αποδώσει. Οι λύσεις θα πρέπει τώρα να αναζητηθούν από κάθε Πανεπιστήµιο ξεχωριστά και ίσως αναζητώντας άλλες συνεργασίες, όπως για παράδειγµα την συνεργασία µε το NDLTD. (Εικόνα 8) Περιοχή συστήµατος ΑΡΤΕΜΙΣ (Εικόνα 9) ΆΡΤΕΜΙΣ Γκρίζα βιβλιογραφία 16

17 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) µε το νόµο 1566/1985 ως ο αρµόδιος φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά Πανεπιστήµια, αλλά και διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού και έχουν αναγνωρισθεί από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Κουλούρης, Καπιδάκης 2003). Τον Ιούλιο του 1998 ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των περίπου διδακτορικών διατριβών που διέθετε το Ε.Κ.Τ. Η ψηφιοποίηση ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 1999 και έγινε µε outsourcing (από την εταιρεία XEROX). Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Digipath Production Software της εταιρείας XEROX. Από τον Ιανουάριο του 2000 το Ε.Κ.Τ. διέθεσε µε το πρωτόκολλο Z39.50 την βάση των διδακτορικών διατριβών που δηµιουργήθηκε µέσω του World Wide Web. Η πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές και στο περιεχόµενο των σελίδων ήταν ελεύθερη µέχρι τον Ιούλιο του 2001, οπότε και σταµάτησε η διάθεση τους, λόγω ποικίλων προβληµάτων. Σηµειώνεται, ότι η ανάκτηση του πλήρους κειµένου ήταν δυνατή µέσω των τίτλων, των συγγραφέων αλλά και των περιεχοµένων που είχαν περάσει από επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition OCR). Οι σελίδες των διατριβών ήταν προσβάσιµες σαν ξεχωριστές εικόνες µε µορφή αρχείου TIFF. Μπορούσε έτσι κανείς να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει ολόκληρη τη διατριβή σελίδα προς σελίδα (Κουλούρης, Καπιδάκης, 2003). (Εικόνα 10) Οθόνη αναζήτησης από το Εθνικό Αρχείο ιδακτορικών ιατριβών του Ε.Κ.Τ. 17

18 Πληροφόρηση για ETDs Η κινητικότητα και το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται όσο αφορά τα ETDs έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου αποκλειστικά για ETDs. Η σειρά των συνεδρίων ξεκίνησε το 1998 µε την πρώτη συνάντηση και συνεχίστηκε παίρνοντας τη µορφή µιας θεσµοθετηµένης σειράς συνεδρίων. Για την τρέχουσα χρονιά το συνέδριο (ETD2004) έχει προγραµµατιστεί για τον Ιούνιο στο University of Kentucky, ενώ τον Σεπτέµβριο του 2005 θα πραγµατοποιηθεί το 8 ο της σειράς στο University of New South Wales. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τελευταία συνέδρια οι συµµετέχοντες ξεπερνούν τους 200. Η πλήρης σειρά των συνεδρίων είναι η εξής (Fox, 2003): 1 st International Workshop on ETDs, Memphis Tennessee, USA, nd International Workshop on ETDs, Virginia Tech., Blacksburg, VA., USA, rd International Symposium on ETDs, University of South Florida, St. Petersburg, Florida, USA, th International Symposium on ETDs, California Institute of Technology, Pasadena, CA., USA, th International Symposium on ETDs, Brigham Young University, Provo, Utah, USA, th International Symposium on ETDs, Humboldt University, Berlin, Germany, th International Symposium on ETDs, University of Kentucky, Lexington, KY., USA, th International Symposium on ETDs, University of New South Wales, Sydney, Australia, (Εικόνα 11) ETD2004 International Symposium on ETDs 18

19 Πληροφόρηση για ETDs, εκτός των παραπάνω συνεδρίων, µπορεί κανείς να έχει µέσω των γενικών συνεδρίων για ψηφιακές βιβλιοθήκες ECDL (European Conference on Advanced Technology and Research on Digital Libraries). Μελλοντικές τάσεις Το NDLTD συνεχίζει να κινείται ερευνητικά σε διάφορους τοµείς αναφορικά µε την αξιοποίηση και διάθεση των ETDs. Οι ερευνητικές προσπάθειες προσανατολίζονται στον υποµνηµατισµό (annotation), στη διαλειτουργικότητα µε άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες και λογισµικό (π.χ. Greenstone), σε Dissemination Systems (SIFT package), σε διεπαφές χρηστών (user interfaces) και σε περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας (Virtual Reality Environments). Από τις παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες που αναφέρθηκαν ενδεικτικά και µόνο, ως σπουδαιότερη για να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες του NDLTD, θεωρήθηκε η υπηρεσία που θα παρέχει υποµνηµατισµό (Suleman, et al., 2001). Η υπηρεσία αυτή θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη σύµφωνα µε σχετική έρευνα που έγινε σε οµάδες χρηστών. Συµπεράσµατα - προοπτικές Η ηλεκτρονική γκρίζα βιβλιογραφία στην οποία εντάσσονται οι ηλεκτρονικές µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές (ETDs) τα τελευταία χρόνια σταδιακά αρχίζει να αξιοποιείται. Το δίκτυο NDLTD έχει την πρωτοπορία και την εµπειρία πλέον στη δηµιουργία και διαχείριση ψηφιακών συλλογών µε ETDs. Οι προσπάθειες του NDLTD µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα για τα ελληνικά Πανεπιστήµια να προχωρήσουν σε δηµιουργία συλλογών µε ETDs. Με την ηλεκτρονική υποβολή των διδακτορικών διατριβών, ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία ψηφιακών χρηστικών συλλογών και στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Η τεχνογνωσία υπάρχει, οι πόροι µπορούν να βρεθούν και τα οφέλη από την ψηφιοποίηση των συλλογών των ελληνικών Πανεπιστηµίων είναι προφανή. Αυτό που µένει, είναι να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασµός, να εκπονηθούν µελέτες σκοπιµότητας και να καταρτιστούν χρονοδιαγράµµατα πριν αρχίσουν οι υλοποιήσεις των προγραµµάτων ψηφιοποίησης. Η συνεργασία βέβαια στον τοµέα των ψηφιακών συλλογών µάλλον θα πρέπει να θεωρείται επιβεβληµένη. Ενδεχόµενη συνεργασία και µε το NDLTD θα µπορούσε να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου συλλογικού καταλόγου µε ETDs, πολύ πιο πλήρης από αυτόν που υπάρχει ήδη. Η συνεργασία και η συλλογική δουλειά θα έχει σαν αποτέλεσµα και την επίλυση πολλών προβληµάτων (διαλειτουργικότητα, περιορισµοί πρόσβασης) που λειτουργούν ανασταλτικά στην διάχυση της γνώσης σε όλους τους τοµείς. Τέλος, η διερεύνηση των αναγκών των µελών των Πανεπιστηµιακών κοινοτήτων για πληροφόρηση µέσω των ETDs θα ήταν απαραίτητη σε πρώτο επίπεδο. Αξίζει µε άλλα λόγια να διερευνηθεί κατά πόσο τα µέλη και οι υπηρεσίες των Πανεπιστηµίων επιθυµούν και παράλληλα είναι σε θέση να εµπλακούν σε διαδικασίες ψηφιοποίησης ή και ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 19

20 Βιβλιογραφία και πηγές: 1. Atkins, A., et al., ETD-ms: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations version 1.01, URL: 2. Dublin Core Metadata Element Set: an American national standard, URL: 3. Eaton J., Why digital theses and dissertations? How can you get started? URL: 4. Fox E., ETDs for beginners: history and approach, 2003 [paper presented in ETD2003]. 5. Fox E., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: a scalable and sustainable approach to unlock university resources», D-Lib Magazine, Fox E., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: an international effort unlocking university resources, D-Lib Magazine», Koulouris A., Kapidakis S., Three disposition policies of Electronic Theses and Dissertations, 2003 [paper presented in ETD2003]. URL: 8. MacColl J., «Electronic Theses and Dissertations: a strategy for the UK», Ariadne, no.32, Moxley J., «Universities should require Electronic Theses and Dissertations: making theses and dissertations available electronically dramatically widens their exposure and usefulness», Educause Quarterly, no.3, 2001, pp Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). URL: 11. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, version 2.0, URL: 12. Schirmbacher P., Electronic Theses and Dissertations and the necessity of a new culture of electronic publishing, 2003 [paper presented in ETD2003]. URL: 13. Suleman H., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress», D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Services and Research», D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., Fox E., «A Framework for building Open Digital Libraries», D- Lib Magazine, vo.7, no.12, UMI ProQuest Digital Dissertations. URL: 17. VTLS Inc., NDLTD Package. URL: 18. Κουλούρης Α., Καπιδάκης Σ., «Η µετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων του εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία προβλήµατα προοπτικές», Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2002, σσ Κουλούρης Α., Καπιδάκης Σ., «Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών», 20

21 Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2003 [υπό έκδοση]. 20. Μπώκος Γ., Εισαγωγή στην Επιστήµη της Πληροφόρησης, Αθήνα, Παπασωτηρίου, Τοράκη Κ., «Ψηφιακές βιβλιοθήκες στο ελληνικό ιαδίκτυο: σηµερινή εικόνα και ρόλος», Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2002, σσ

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Πλατφόρμες, εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης υποδομών ανοικτής πρόσβασης EIE, 15/12/2008 Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας «ιοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007 Κεντρική Μηχανή Μετααναζήτησης των Ηλεκτρονικών Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Κλωντίνη Ξενίδου- έρβου Καλλιόπη Φλώρου Λεωνίδας Πισπιρίγγας HEAL-Link Search 1

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 1818-19/10/2012 Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας E-mails: akoul@ionio.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης»

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Χ. Α. Καπέτης, Π. Κ. Ανδρικόπουλος, E. Κόλλιας Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.11.2016 Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πήγες / ΕΠΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μαρία Πάσχου Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες µε θέµα: Connexion OCLC. Μαρία Μαρινοπούλου. ιδάσκων καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

Εργασία στο µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες µε θέµα: Connexion OCLC. Μαρία Μαρινοπούλου. ιδάσκων καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας «ιοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες

Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Μαθαίνοντας δια βίου Βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες Η στρατηγική της Λισσαβόνας Γιώργος Τσακαρισιάνος Ίδρυμα Λαμπράκη Δια βίου μάθηση Η στρατηγική της Λισσαβόνας Η δια βίου μάθηση στο επίκεντρο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα