NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΑ NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 Περιεχόµενα Σελ. Εισαγωγή 3 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 4 NDLTD - Ιστορική αναδροµή 5 Αντικείµενο και στόχοι του NDLTD 6 Οργάνωση και λειτουργία 6 Μέλη 7 Πρότυπα 7 Συλλογικός κατάλογος για ETDs 9 Πολιτικές πρόσβασης 13 Τι κάνουν στην Μεγάλη Βρετανία 14 Τι κάνουν στην Γερµανία 14 Η ελληνική πραγµατικότητα 15 Πληροφόρηση για ETDs 18 Μελλοντικές τάσεις 19 Συµπεράσµατα και προοπτικές 19 Βιβλιογραφία και πηγές 20 2

3 NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress, Services and Research Η παρούσα εργασία αποτελεί µία προσπάθεια περιγραφής της ενιαίας ψηφιακής βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών που δηµιουργήθηκε από το δίκτυο Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). Το περιεχόµενο της εργασίας βασίστηκε στα θέµατα που αναπτύσσονται και καταγράφονται στα δύο άρθρα που ακολουθούν: 1. Suleman H., et al., Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress, D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., et al., Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Services and Research, D-lib Magazine, vol.7, no.9, Για την ολοκλήρωση και τον εµπλουτισµό της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν και άλλες πηγές (άρθρα, ιστoσελίδες κ.λπ.) µε στόχο την καλύτερη κατανόηση του θέµατος, καθώς και για τη διεύρυνσή και την σφαιρική αντιµετώπισή του. Στόχος της εργασίας δεν είναι απλά η παρουσίαση µιας προσπάθειας αλλά και η αξιοποίηση σχετικών πηγών για την κάλυψη του θέµατος και την παρακίνηση µελλοντικών εργασιών. Εισαγωγή Η ανάγκη για την προβολή και χρήση για ερευνητικούς σκοπούς της γκρίζας βιβλιογραφίας σήµερα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Μεταξύ του υλικού που χρήζει αξιοποίησης είναι και οι διδακτορικές διατριβές (Dissertations) και οι µεταπτυχιακές εργασίες (Theses) που εκπονούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών των Πανεπιστηµίων. Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την ψηφιοποίηση του υλικού, την αποθήκευσή του και την χρήση του, σε αντίθεση µε το παρελθόν που το υλικό παρέµενε αναξιοποίητο στα ράφια των βιβλιοθηκών ή στις γραµµατείες των τµηµάτων των Πανεπιστηµίων. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η δραστηριοποίηση των ιδρυµάτων παγκοσµίως στον τοµέα της παραγωγής και αποθήκευσης ψηφιακών διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών (Electronic Theses and Dissertations - ETDs) (Suleman, et al, 2001). Ήδη από το 1996 συστάθηκε το Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), το οποίο αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των Πανεπιστηµίων σε όλο τον κόσµο να προωθήσουν τη δηµιουργία, αρχειοθέτηση, διανοµή και την πρόσβαση στα ETDs. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει µια όσο γίνεται πληρέστερη παρουσίαση των προσπαθειών του δικτύου NDLTD για την αξιοποίηση των ψηφιακών διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών (ETDs). Σκοπός του δικτύου είναι όχι µόνο η δηµιουργία συλλογικού 3

4 καταλόγου για την αναζήτηση των ETDS αλλά και η παρακίνηση και υποστήριξη των ιδρυµάτων ανά τον κόσµο ώστε να δηµιουργήσουν τις δικές τους συλλογές µε ETDs. Πιο συγκεκριµένα το δίκτυο συµβάλλει στην αξιοποίηση των ETDs µε τη δηµιουργία εργαλείων, προτύπων και την παροχή υπηρεσιών. Κύριο Μέρος Εισαγωγικές παρατηρήσεις Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Πριν την παρουσίαση του NDLTD και του έργου το οποίο αυτό αναπτύσσει, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια εισαγωγή στις ηλεκτρονικές διδακτορικές διατριβές και τις µεταπτυχιακές εργασίες (ETDs). Είναι γνωστό ότι οι διδακτορικές διατριβές και οι µεταπτυχιακές εργασίες αποτελούν µια πολύ χρήσιµη κατηγορία υλικού για την έρευνα, υλικό που εντάσσεται στην λεγόµενη γκρίζα βιβλιογραφία (grey literature). Το υλικό αυτό δεν είναι δηµοσιευµένο και εποµένως δεν είναι εύκολα προσβάσιµο. Ουσιαστικά η γκρίζα βιβλιογραφία είναι η οµάδα εκείνων των δηµοσιευµάτων που περιλαµβάνει εκθέσεις µελετών ή ερευνών, διατριβές, εγχειρίδια εργασίας, εγχειρίδια διαδικασιών ή χειρισµού µηχανηµάτων κλπ. Πρόκειται για δηµοσιεύµατα που παράγονται, συνήθως, σε µικρό αριθµό αντιτύπων και µε σχετικά πρόχειρο τρόπο και διακινούνται στο εσωτερικό του οργανισµού που τα παράγει (Μπώκος, 2001, σ ). Αντιστρόφως ανάλογη προς την ποιότητα δηµοσίευσης ή το εύρος της κυκλοφορίας τους είναι συνήθως η αξία τους ως πληροφοριακής πηγής. Ένας τρόπος για την αξιοποίηση των διατριβών είναι η µετατροπή τους και η διαχείρισή τους σε ηλεκτρονική / ψηφιακή µορφή. Η δηµιουργία λοιπόν των Electronic Theses and Dissertations (ETDs). Υπάρχουν δύο τρόποι για να µετατραπούν οι έντυπες / τυπωµένες διατριβές σε ηλεκτρονικές / ψηφιακές. Η πρώτη περίπτωση είναι να γίνει απευθείας από τον δηµιουργό, τον συγγραφέα. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει την εργασία του σε ψηφιακή µορφή στο Πανεπιστήµιο στο οποίο ανήκει παράλληλα µε την έντυπη. Πολλές φορές µάλιστα καταχωρεί µόνος του και µια µικρή περιγραφή της εργασίας του, καταχωρεί δηλαδή κάποια µεταδεδοµένα. Η δεύτερη περίπτωση είναι να γίνει ψηφιοποίηση από το Πανεπιστήµιο ή από κάποια εταιρεία για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου (outsourcing) εκ των υστέρων. Στην ουσία δηλαδή έχουµε δύο τύπους ETDs: ETDs µε αποκλειστική ευθύνη δηµιουργίας του συγγραφέα (φοιτητή). ETDs που προκύπτουν από τη ψηφιοποίηση της εργασίας, είτε από το Πανεπιστήµιο, είτε από κάποια εταιρεία. Για τον τρόπο συγγραφής των ETDs η UNESCO ανέπτυξε έναν οδηγό µε σκοπό τη δηµιουργία και την καθιέρωση προδιαγραφών, όχι µόνο για την συγγραφή αλλά και για την υποβολή των ETDs (UNESCO Guide for Creating Electronic Theses and Dissertations). Ο οδηγός της UNESCO διατίθεται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή καθώς και σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά). 4

5 Ιστορική αναδροµή Το δίκτυο NDLTD συστάθηκε σαν αποτέλεσµα των προσπαθειών χιλιάδων σπουδαστών, καθηγητών και προσωπικού των Πανεπιστηµίων ανά τον κόσµο. Στις προσπάθειες αυτές συνέβαλαν και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί, εταιρείες, και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι πρώτες προσπάθειες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1987 όταν σε κάποιες αρχικές συναντήσεις είχε επιχειρηθεί να εξεταστεί το θέµα της ενδεχόµενης εκµετάλλευσης των διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών µε τη βοήθεια των νέων ανεπτυγµένων τεχνολογιών ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. Από το 1994 ήδη ξεκίνησε πιλοτικά η αποστολή από τους φοιτητές του Virginia Tech University των ETDs σε µορφή PDF (Portable Document Format) και σε SGML (Standard General Mark-up Language). Οι φοιτητές δεν επιβαρύνονταν οικονοµικά µια και το απαραίτητο πρόγραµµα ο Acrobat Reader, ήταν και είναι διαθέσιµος δωρεάν µέσω Web. Οι φοιτητές έστελναν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά από µια Web σελίδα µε ftp (Files Transfer Protocol). Από την άλλη µπορούσαν να παραδώσουν και δισκέτα αν το επιθυµούσαν. Ακολούθως η βιβλιοθήκη αναλάµβανε την καταλογογράφηση και την ηλεκτρονική «δηµοσίευση» τους, δίνοντας πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο. Η ουσιαστική έναρξη του δικτύου NDLTD, έγινε από τον Edward Fox και τους συνεργάτες του στο Virginia Tech University, το Ο Fox µάλιστα χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της κίνησης για τα ETDs (ETD Movement) (MacColl, 2002). Το 1996 το Virginia Tech ανέλαβε να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την υποβολή των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και παράλληλα τη δηµιουργία µιας κατανεµηµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης, µια κίνηση που οδήγησε στην δηµιουργία του NDLTD. (Εικόνα 1) Αρχική σελίδα του NDLTD 5

6 Αντικείµενο και στόχοι του NDLTD Το ίκτυο NDLTD έχει θέσει βασικούς στόχους, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι έχει επικεντρωθεί µόνο σε αυτούς. Κύριοι στόχοι του δικτύου NDLTD (όπως εµφανίζονται στην ιστοσελίδα του) είναι οι εξής: Να προάγουν την εκπαίδευση επιτρέποντας στους φοιτητές να παράγουν ηλεκτρονικά ψηφιακά τεκµήρια, να χρησιµοποιούν ψηφιακές βιβλιοθήκες και να κατανοήσουν θέµατα όπως η ηλεκτρονική δηµοσίευση. Να αυξήσουν τις δυνατότητες των φοιτητών για επιστηµονική έρευνα. Να µειώσουν το κόστος της υποβολής και της διαχείρισης διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών. Να ενισχύσουν τους φοιτητές να µεταφέρουν ένα πλουσιότερο µήνυµα µε τις εργασίες τους και µε την βοήθεια της τεχνολογίας των πολυµέσων και των υπερµέσων. Να ενισχύσουν τα Πανεπιστήµια να ξεκλειδώσουν τις πληροφοριακές πηγές τους. Να προάγουν την τεχνολογία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιµέρους στόχοι του NDLTD αλλά βέβαια και κάθε προσπάθειας δηµιουργίας συλλογών µε ETDs για τις βιβλιοθήκες είναι οι παρακάτω: Να βελτιώσουν τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Να συµβάλλουν έτσι ώστε να µάθουν οι βιβλιοθήκες να συλλέγουν, να αρχειοθετούν και να διαθέτουν ψηφιακές συλλογές µε βάση τις συλλογές των ETDs. Να εξοικονοµήσουν χώρο στα ράφια των βιβλιοθηκών (Fox, et al., 1996). Οργάνωση και λειτουργία Το NDLTD συντονίζεται από µια διεθνή διοικούσα επιτροπή, η οποία και έχει συναντήσεις δύο φορές το χρόνο (Fox, et al., 1997). Τα µέλη της επιτροπής αυτής, καθοδηγούν τις εθνικές και περιφερειακές προσπάθειες που αφορούν τα ETDs. Άλλες επιµέρους επιτροπές έχουν αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασµό, τη δηµιουργία και υιοθέτηση προτύπων (http://www.ndltd.org/standards), την εκπαίδευση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Είδος ψηφιακής βιβλιοθήκης Αποτελεί µια οµόσπονδη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κάθε συνεργαζόµενο µέλος του NDLTD οφείλει να υπογράψει συµφωνία για να ενταχθεί στο δίκτυο. Τα συνεργαζόµενα µέλη διατηρούν την αυτονοµία τους αλλά παράλληλα είναι υποχρεωµένα να ακολουθούν τα πρότυπα που υιοθετούνται αν αυτό είναι εφικτό. Κάθε µέλος του NDLTD θα πρέπει να δηµιουργήσει την τοπική συλλογή του µε τα ETDs να εισάγει µεταδεδοµένα και να τα αποθηκεύσει. Παράλληλα, µε την τοπική συλλογή, η οποία µπορεί να εµπλουτίζεται µελλοντικά, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε έναν παγκόσµιο εικονικό κατάλογο (Global Virtual Database of ETDs) µε κοινή διεπαφή για την πρόσβαση σε µια ψηφιακή συλλογή όπου τα 6

7 ψηφιακά αντικείµενα δεν βρίσκονται συγκεντρωµένα αλλά κατανεµηµένα στις επιµέρους συλλογές και στα επιµέρους αποθετήρια. Μέλη Η πρόοδος στην ανάπτυξη του δικτύου NDLTD είναι εµφανής από την αύξηση που έχει παρατηρηθεί στα µέλη της. Τον Αύγουστο του 2001 τα µέλη ήταν 120, διπλάσια σε σχέση µε το 1999 που ήταν µόλις 59. Σήµερα τα µέλη είναι 200 µε ευρεία διεθνή συµµετοχή. Αναλυτικότερα υπάρχουν 200 µέλη εκ των οποίων 174 είναι Πανεπιστήµια (7 κοινοπραξίες - consortia), και 26 Ινστιτούτα Οργανισµοί. Από την Ελλάδα συµµετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) το οποίο διαθέτει και µια µεγάλη συλλογή µε περίπου ETDs σε µορφή εικόνας όµως, καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) που εντάχθηκε πρόσφατα. Κάθε µέλος του NDLTD καλείται να ακολουθήσει την πολιτική και τις κατευθυντήριες οδηγίες του δικτύου, να υιοθετήσει τα προτεινόµενα πρότυπα και βέβαια να αναπτύξει την συλλογή του µε ETDs είτε µε την πολιτική της υποχρεωτικής κατάθεσής τους από τους δηµιουργούς φοιτητές, είτε µε την ψηφιοποίηση των εντύπων. εν είναι όµως µόνο η αύξηση των συνεργαζόµενων µελών που συµµετέχουν καθώς παράλληλα παρατηρείται και αύξηση στο µέγεθος της συλλογής, στην πρόσβαση, στην χρήση των πολυµέσων και στην παγκόσµια διαθεσιµότητα. Η αυξητική τάση που παρατηρείται καταδεικνύει το συνεχώς αναπτυσσόµενο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τις συλλογές µε ETDs. Πρότυπα Για την υποστήριξη πολλών από των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και των µελλοντικών, ξεκίνησε µια προσπάθεια από το δίκτυο για την δηµιουργία και υιοθέτηση προτύπων. Τα πρότυπα είναι βέβαια αναγκαία για να επιτρέπουν την συνεχή ανταλλαγή των πληροφοριών σε ένα διαλειτουργικό περιβάλλον. Μέσα στα πρώτα project που εκπονήθηκαν ήταν το Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard (ETDMS), καθώς και µια προσπάθεια για τον έλεγχο των καθιερωµένων ονοµάτων (name authority control). Για την περιγραφή των ETDs στην αρχή χρησιµοποιήθηκε το MARC και µετά το Dublin Core. Είναι βέβαια προφανές ότι κάθε Πανεπιστήµιο από εκείνα που συµµετέχουν στο NDLTD µπορεί να έχει υιοθετήσει το δικό του τρόπο περιγραφής των ETDs. Ο αρχικός στόχος του NDLTD ήταν η δηµιουργία ενός απλού προτύπου XML DTD (Extensible Markup Language) (Document Type Definition) για την κωδικοποίηση του πλήρους κειµένου ενός ETD. Μεταξύ άλλων, ένα ETD κωδικοποιηµένο σε XML µπορούσε να περιλαµβάνει πλούσια µεταδεδοµένα για τον συγγραφέα και το έργο και θα µπορούσαν να εξαχθούν και να χρησιµοποιηθούν από συλλογικό κατάλογο ή συλλογική βάση. Από τις αρχικές συζητήσεις, έγινε σαφές ότι οι διαφορετικοί τρόποι προετοιµασίας και διαχείρισης των ETDs από τα διάφορα Πανεπιστήµια καθιστούσαν αδύνατη την αποδοχή ενός απλού DTD για την κωδικοποίηση του πλήρους κειµένου ενός ETD. Πολλά Πανεπιστήµια ήταν µάλιστα απρόθυµα ή απροετοίµαστα για να χρησιµοποιήσουν XML για την κωδικοποίηση των ETDs. Έτσι, αντί του XML DTD δηµιουργήθηκε το ETDMS σαν ένα εύχρηστο σύνολο από κατευθυντήριες οδηγίες για την κωδικοποίηση και κοινή χρήση των πολύ 7

8 σηµαντικών µεταδεδοµένων που αφορούσαν τα ETDs των Πανεπιστηµίων. Παράλληλα, συνεχίστηκε ξεχωριστή προσπάθεια για τη δηµιουργία κατάλληλου DTD χτίζοντας έτσι ένα κοινό πλαίσιο για την περιγραφή και την δοµή του πλήρους κειµένου των ETDs. Το ETDMS βασίστηκε στο Dublin Core Metadata Element Set (Dublin Core Metadata Initiative - DCMI) αλλά περιλαµβάνει ένα επιπλέον προαιρετικό στοιχείο ειδικό για µεταδεδοµένα που αφορούν ETDs. Συγκεκριµένα το επιπλέον στοιχείο αφορά µεταπτυχιακές εργασίες (thesis degree µε παραµέτρους name, level, discipline, grantor) (Εικόνα 2). Element Description Notes thesis.degree.name Name of the degree associated with the work as it Optional, appears within the work. (example: Masters in Repeatable Operations Research) thesis.degree.level Level of education associated with the document. Optional, Examples: bachelor's, master's, doctoral, post-repeatabldoctoral, other. thesis.degree.discipline Area of study of the intellectual content of the Optional, document. Usually, this will be the name of a Repeatable program or department. thesis.degree.grantor Institution granting the degree associated with the Optional, work. Like other names and institutions, this field Repeatable should be entered in free text form as it appears on the title page or equivalent, with a link to to an authority record if available. See "Authority" section for more information. (Εικόνα 2) Το επιπλέον στοιχείο του ETDMS Το ETDMS προτείνεται από το NDLTD σαν πρότυπο για το λόγο ότι είναι το πλέον κατάλληλο και επιπρόσθετα για την συγκέντρωση των µεταδεδοµένων µε τη µέθοδο του Harvesting. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του Dublin Core είναι υποχρεωτική (Suleman, et al., 2001). Αναλυτικότερα, για την συλλογή των µεταδεδοµένων χρησιµοποιείται η µέθοδος του Harvesting και το πρωτόκολλο Open Archives Initiative (OAI). Πρόκειται για ένα ανοικτό πρωτόκολλο συγκέντρωσης µεταδεδοµένων, το Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol (OAI- MHP). Το OAI είναι ένα πρωτόκολλο ερώτησης απάντησης (request response) και επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να συγκεντρώνει µεταδεδοµένα από έναν άλλο, µέθοδος που είναι γνωστή ως Harvesting. Οι ερωτήσεις (requests) είναι του τύπου HTTP GET ή POST και οι απαντήσεις είναι XML documents. Η υιοθέτηση και χρήση του πρωτοκόλλου OAI το οποίο είναι απλό γενικό και ευέλικτο, οδηγεί στην ανάπτυξη κατανεµηµένων συστηµάτων όπως είναι και ο συλλογικός κατάλογος (Union Catalog) του NDLTD (Suleman, Fox, 2001). Η αρχιτεκτονική του συλλογικού καταλόγου µε βάση το πρωτόκολλο OAI έχει την διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 3. Υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτήν την προσέγγιση, δύο δεσµοί (two-tier approach). Το πρώτο επίπεδο περιλαµβάνει και διακρίνει την συγκέντρωση και την συγχώνευση των µεταδεδοµένων και το δεύτερο 8

9 επίπεδο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες του συλλογικού καταλόγου. Έτσι, κάθε µέλος του NDLTD που διαθέτει βέβαια συλλογή ETD εξάγει τα µεταδεδοµένα του χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο OAI. Τα µεταδεδοµένα συγκεντρώνονται και συγχωνεύονται σε µια κεντρική συλλογή (Merged Metadata Collection). Το επόµενο βήµα είναι η παροχή των µεταδεδοµένων στις σχετικές αναζητήσεις που θα γίνουν από τους χρήστες του συλλογικού καταλόγου. ηµιουργείται δηλαδή ένας ενιαίος εικονικός κατάλογος µε κοινή διεπαφή, σαν να επρόκειτο για µια µόνο συλλογή µε ETDs και τα µεταδεδοµένα της. Η λογική του διαχωρισµού των δύο επιπέδων δεσµών του συστήµατος που περιγράφηκε, έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να λειτουργήσει σαν προσωρινή συλλογή για εµπορικές εφαρµογές όπως είναι το Virtua της VTLS το οποίο θα αναφερθεί παρακάτω αλλά και από ερευνητικές προσπάθειες όπως είναι το σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης MARIAN (εικόνα 3). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη MARIAN είναι µια προσπάθεια που αναπτύσσεται από το Virginia Tech Digital Library Research Laboratory και έχει σαν στόχο την επικοινωνία µε πολλές άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με άλλα λόγια, στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι η διαλειτουργικότητα (interoperability), ώστε να είναι εφικτή, η ευέλικτη και επεκτάσιµη αναζήτηση σε διάφορα ψηφιακά αντικείµενα. Union Catalog MARIAN Merged Metadata Collection Virginia Tech ETD Archive Humboldt ETD Archive NDC ETD Archive (Εικόνα 3) Αρχιτεκτονική του OAI-based Union Catalog Συλλογικός κατάλογος για ETDs Οι προσπάθειες του NDLTD προσανατολίζονται στο να αυξήσουν την συµµετοχή στο δίκτυο και να παρέχουν προηγµένες υπηρεσίες, όπως αναζητήσεις (search & browse) από πολλαπλές συλλογές µε ETDs. Στο Virginia Tech κινήθηκαν αρχικά προς αυτή την κατεύθυνση δηµιουργώντας ένα «οµόσπονδο» σύστηµα (Federated Search System). Το σύστηµα αυτό, έστελνε τα queries σε πολλαπλά sites και συγκέντρωνε τα αποτελέσµατα σε έναν προσωρινό χώρο (cache) για αναζητήσεις. Μια εναλλακτική λύση, ήταν µέσω της OCLC και απέβλεπε στη δηµιουργία OCLC Online Union Catalog µε βάση το πρότυπο του WorldCat. Ο συλλογικός κατάλογος 9

10 αυτής της µορφής συνίσταται σε µια βάση δεδοµένων µε πολλές παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά απαιτεί συνδροµή. Τελικά, το NDLTD υιοθέτησε τη λύση της χρήσης του πρωτοκόλλου συγκέντρωσης µεταδεδοµένων (Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol). Το Open Archives Initiative s Metadata Harvesting Protocol (OAI-MHP) συγκεντρώνει µεταδεδοµένα σε ETDMS µορφή, µορφή που προτείνεται από το NDLTD όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια πύλη (portal) από την οποία θα είναι προσβάσιµα τα µεταδεδοµένα των ξεχωριστών συλλογών των ETDs ανά τον κόσµο. Το portal αυτό, διατηρείται από την εταιρεία VTLS, η οποία παρέχει µια κοινή διεπαφή (web interface) για την πρόσβαση στα ETDs. Η εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την λειτουργία του portal είναι το Virtua ILS που µπορεί να διαχειρίζεται τόσο ψηφιακές όσο και µη ψηφιακές συλλογές. Ο συλλογικός κατάλογος που παρέχει πρόσβαση στα ETDs των µελών του NDLTD είναι διαθέσιµος στη διεύθυνση (Εικόνα 4). (Εικόνα 4) NDLTD Union Catalog Σηµειώνεται ότι πρόσβαση στα ETDs µπορεί κανείς να έχει παράλληλα και από τις επιµέρους ιστοσελίδες των µελών του NDLTD. Η πρόσβαση δηλαδή µπορεί να είναι είτε ξεχωριστά σε κάθε συλλογή, είτε απευθείας σε µια κεντρική συλλογή που έχει συγχωνεύσει τα µεταδεδοµένα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το κάθε µέλος (Πανεπιστήµιο συνήθως) του NDLTD συνεχίζει να διατηρεί την τοπική του συλλογή, ανεξάρτητα από τον συλλογικό κατάλογο. Άλλωστε, κάποια Πανεπιστήµια παρέχουν πρόσβαση µόνο σε τοπικό επίπεδο, στα µέλη της κοινότητας που εξυπηρετούν. 10

11 (Εικόνα 5) VTLS Union Catalog Παράλληλα µε την ήδη υπάρχουσα επιλογή της χρήσης της πύλης που φιλοξενείται από την VTLS (Εικόνα 5), υλοποιείται µια ακόµα προσπάθεια η οποία είναι σε πειραµατική µορφή. Πρόκειται για τον συλλογικό κατάλογο που είναι βασισµένος στο Open Archives Initiative (OAI). Από το NDLTD παρέχεται σύνδεση είτε στο OAI Union Catalog (Εικόνα 6) όπου µπορεί κανείς να αναζητήσει την παλιότερη συλλογή των ETDs που υπήρχαν αρχικά στο Virginia Tech, είτε στο OAI Union Catalog Based at OCLC (Εικόνα 7) για ευρύτερη συλλογή από ETDs. (Εικόνα 6) OAI Union Catalog 11

12 Ο συλλογικός κατάλογος που προσφέρεται µέσω της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί µε την OCLC είναι και ο πιο πρόσφατος σύνδεσµος (link) που έχει προστεθεί στην ιστοσελίδα του NDLTD για αναζήτηση σε συλλογές ETDs. Η τάση για το NDLTD είναι να αντικατασταθεί η λογική της χρήσης των πυλών µε βάση το πρωτόκολλο Z39.50 και να προωθηθεί η χρήση του πρωτοκόλλου OAI σε συνδυασµό µε την µέθοδο του Harvesting. (Εικόνα 7) OAI Union Catalog Based at OCLC Στη διεύθυνση θα βρει κανείς τους συνδέσµους για να αναζητήσει ETDs σχεδόν από κάθε συλλογή και πηγή στην οποία θεωρητικά µπορεί να έχει πρόσβαση (Εικόνα 4). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνονται και σύνδεσµοι που παραπέµπουν σε εµπορικά προϊόντα και εφαρµογές. Συµπεριλαµβάνεται σύνδεσµος για τη γνωστή υπηρεσία UMI. Η UMI διαθέτει µια τεράστια συλλογή από βιβλιογραφικές πληροφορίες για στα 1,6 εκατοµµύρια µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και παράλληλα διαθέτει επί πληρωµή αντίγραφα (UMI s Dissertation Services). Η UMI ανήκει στην εταιρεία ProQuest η οποία διαθέτει και συλλογή µε ψηφιακά διδακτορικά (Digital Dissertations) και βάση δεδοµένων µε περιλήψεις από 2 εκατοµµύρια διδακτορικά. Σε ψηφιακή µορφή, οι διδακτορικές διατριβές ανέρχονται σε σε µορφή PDF και σε µορφή TIFF (ProQuest Digital Dissertations. Available from: Άλλοι σύνδεσµοι από την ίδια ιστοσελίδα παραπέµπουν στο dissertation.com και στο diplomica.com. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι όλες οι διασυνδέσεις αφορούν κυρίως µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στην Αµερική και λιγότερο στην Ευρώπη. 12

13 Πολιτικές πρόσβασης Οι συλλογές των ETDs µπορεί να χρησιµοποιούνται είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε παγκόσµιο. Με τον συλλογικό κατάλογο και την ενιαία διεπαφή που δηµιούργησε το δίκτυο NDLTD η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο µπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγµή (24 ώρες, 7 ηµέρες) και από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Υπάρχουν τρεις βασικές πολιτικές για την πρόσβαση, οι οποίες είναι οι εξής: Πλήρης πρόσβαση (ελεύθερη πρόσβαση) Μερική πρόσβαση Μικτή πρόσβαση ή ανά κατηγορία υλικού Σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο. Στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να καθοριστούν οι πολιτικές πρόσβασης για τα ETDs. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν αποκλειστικά στον φοιτητή, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος να αποφασίσει για την πολιτική πρόσβασης στην ψηφιακή / ηλεκτρονική µορφή της εργασίας του. Μια πολιτική προβλέπει για τα ETDs να µπορούν να τα βλέπουν όλοι από οποιαδήποτε σηµείο του κόσµου (πλήρης ελεύθερη πρόσβαση). Μια δεύτερη πολιτική, προβλέπει τα ETDs να είναι προσβάσιµα µόνο σε τοπικό δίκτυο (Campus only), πολιτική που επιτρέπει µόνο πρόσβαση εντός του Πανεπιστηµίου στο οποίο εκπονήθηκαν (µερική πρόσβαση). Στις περιπτώσεις της µικτή πρόσβασης, επιτρέπεται πρόσβαση µόνο σε ορισµένα κεφάλαια της εργασίας ή σε ορισµένες µόνο κατηγορίες υλικού. Για παράδειγµα, µπορεί να επιτρέπεται να δει κανείς το πλήρες κείµενο αλλά να µην µπορεί να δει τα αρχεία πολυµέσων (multimedia files) που µερικές φορές συνοδεύουν τις εργασίες. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόµενο, αρχικά τα ETDs να είναι προσβάσιµα µόνο σε τοπικό δίκτυο και αργότερα να επιτρέπεται η χρήση τους ελεύθερα. Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις η πολιτική αυτή υιοθετείται υποχρεωτικά όταν µια εργασία περιλαµβάνει κάποια πατέντα (patent) η οποία θα πρέπει να προστατευτεί. Ενδεικτικά πάντως αναφέρεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές του Virginia Tech επιλέγουν την πολιτική της πλήρους και ελεύθερης πρόσβασης και θέτουν έτσι στη διάθεση της παγκόσµιας ερευνητικής κοινότητας τις εργασίες τους (Suleman, et al., 2001). Γενικότερα, στις Η.Π.Α. περίπου δώδεκα Πανεπιστήµια απαιτούν πλέον την ηλεκτρονική υποβολή των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, µε σκοπό την ελεύθερη διάθεσή τους στην παγκόσµια ερευνητική κοινότητα µέσω του Internet. Περιέργως, τα περισσότερα Πανεπιστήµια συνεχίζουν να προτιµούν τις παραδοσιακές έντυπες εργασίες (Moxley, 2001). Τέλος, σηµειώνεται ότι και το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) παρείχε ελεύθερη πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές, µέχρι το καλοκαίρι του 2001 όπου και σταµάτησε η ελεύθερη διάθεσή τους για να εξεταστούν θέµατα που αφορούσαν τις πολιτικές πρόσβασης αλλά και ασφάλειας του ψηφιακού περιεχοµένου. 13

14 Τι κάνουν στην Μεγάλη Βρετανία Στην Μεγάλη Βρετανία χρησιµοποιήθηκε για πολλά χρόνια και χρησιµοποιείται ακόµα, ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης των εντύπων µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Ο πυρήνας του συστήµατος είναι η British Library και το British Thesis Service (BTS) το οποίο υποστηρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά Πανεπιστήµια. Σύµφωνα µε το σύστηµα BTS οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν από έναν ενιαίο κατάλογο τις διδακτορικές διατριβές και να ζητήσουν το δανεισµό τους από την British Library. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Μεγάλης Βρετανίας (British Library) διαθέτει στην συλλογή της αντίγραφα από τις διατριβές, τις οποίες και αναπαράγει σε µικροφίλµ για δανεισµό ή και για πώληση ανάλογα µε την ζήτηση. Επιπλέον εργαλεία για την αναζήτηση των διδακτορικών διατριβών και των µεταπτυχιακών εργασιών αποτελούν το Index to Theses και το SIGLE. Το σύστηµα BTS που προαναφέρθηκε, κατά µια έννοια, λειτούργησε ανασταλτικά στην προώθηση από τα Βρετανικά Πανεπιστήµια των συλλογών µε ETDs. Τα τελευταία χρόνια όµως, ξεκίνησε το Project, Theses Alive. Το συγκεκριµένο project έχει εντάξει στην στρατηγική του τρεις βασικούς στόχους, τρία βασικά βήµατα. 1. Να γενικεύσει τα µεταδεδοµένα και να δηµιουργήσει ETDs σε αναµονή για την ελεύθερη δηµοσίευση τους (ETD in waiting). 2. Να εισάγει την παράλληλη χρήση έντυπων διδακτορικών διατριβών αλλά και ETDs. 3. Να απαιτήσει την υποβολή ETDs στα Βρετανικά Πανεπιστήµια. Βέβαια απαιτείται πολύ δουλειά από τα Πανεπιστήµια για να προχωρήσουν σε αυτά τα βήµατα. Το Theses Alive θα αναλάβει την ανάπτυξη συστήµατος υποβολής των ETDs για όλο το Ενωµένο Βασίλειο (MacColl, 2002). Σηµειώνεται ότι η British Library εντάχθηκε ήδη στο NDLTD, όπως είχε δεσµευτεί ότι θα έπραττε, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την διάδοση και αξιοποίηση των ETDs. Τι κάνουν στην Γερµανία Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικά στην Ευρώπη η κινητικότητα για την ανάπτυξη συλλογών µε ETDs είναι περιορισµένη σε αντίθεση µε τα βήµατα που έχουν υλοποιηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πιο σηµαντική προσπάθεια στη Γερµανία είναι εκείνη στο Humboldt University του Βερολίνου. Το Πανεπιστήµιο ανέπτυξε ένα σύστηµα διαχείρισης των ETDs και παράλληλα συνέβαλε στην αλλαγή της νοµοθεσίας που µέχρι πρόσφατα απαιτούσε την έντυπη µορφή των διδακτορικών διατριβών. Εν συντοµία αναφέρεται ότι ο αριθµός των ETDs που δηµιουργούνται στη Γερµανία κάθε χρόνο αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο. Έτσι, το 2000 έγιναν ETDs, το 2001 ο αριθµός ήταν και το 2002 έφθασε τα (Schirmbacher, 2003). 14

15 Η ελληνική πραγµατικότητα Στην Ελλάδα οι προσπάθειες για τη δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι αρκετές, οι οποίες έγιναν είτε µεµονωµένα, είτε σε συνεργατικό πλαίσιο. Αναφορικά µε το δίκτυο NDLTD, το Ε.Κ.Τ. είναι µέλος από το 2001 ενώ πρόσφατα εντάχθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, συγκεκριµένα το Μερικές αξιόλογες προσπάθειες ψηφιακών βιβλιοθηκών µε µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές είναι οι εξής: Πανεπιστήµιο Κρήτης ΑΡΤΕΜΙΣ Ε.Κ.Τ. (Μέλος του NDLTD) Α.Π.Θ. (Μέλος του NDLTD) Πανεπιστήµιο Κρήτης Μια σηµαντική προσπάθεια είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης εγκατέστησε και προσάρµοσε το πρόγραµµα Dienst ξεκινώντας έτσι µια προσπάθεια δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης που περιέχει το επιστηµονικό έργο του Πανεπιστηµίου σε κατανεµηµένη βάση (Τοράκη, 2002). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου Κρήτης παρέχει πρόσβαση όχι µόνο στα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού που έχει καταγραφεί αλλά και στο ίδιο το υλικό, στο περιεχόµενο. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ότι οι χρήστες (π.χ. φοιτητές) στέλνουν το υλικό τους απευθείας και καταχωρούν οι ίδιοι τα µεταδεδοµένα. Μεταξύ των συλλογών που διαθέτει η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι και οι µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές από τα έντεκα τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Τα ETDs της συγκεκριµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι κατανεµηµένα ανά τµήµα και η αναζήτηση µπορεί να γίνει είτε µε το όνοµα του συγγραφέα, είτε µε την χρονολογία κατάθεσης. Η πολιτική πρόσβασης στις συλλογές των µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών είναι ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή σύνδεση ολόκληρου του πλήρους κειµένου µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα και διάθεση αυτού από το διαδίκτυο ελεύθερα χωρίς περιορισµούς και χωρίς χρέωση. Αυτό σηµαίνει δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης µέσω δικτύου ολόκληρης της εργασίας ή της διατριβής σελίδα προς σελίδα. ΑΡΤΕΜΙΣ Το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ είναι µια προσπάθεια πολλών Πανεπιστηµίων µαζί να συγκεντρώσουν σε ψηφιακή µορφή την γκρίζα βιβλιογραφία. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της γκρίζας βιβλιογραφίας θα περιελάµβανε κυρίως διπλωµατικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, αλλά και σηµειώσεις και άλλο υλικό. Η υλοποίηση έγινε πάλι µε το Dienst και σαν έδρα χρησιµοποιήθηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. υστυχώς, παρόλο που το ΑΡΤΕΜΙΣ έχει αναπτυχθεί δεν βρήκε την ανταπόκριση που θα έπρεπε ή που θα επιθυµούσε. Οι λόγοι δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο σε τεχνικά προβλήµατα αλλά και σε οργανωτικά ζητήµατα (Τοράκη, 2002). Το πολύ φιλόδοξο διαπανεπιστηµιακό σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την συγκέντρωση 15

16 και την τεκµηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας φαίνεται ότι δεν θα αποδώσει. Οι λύσεις θα πρέπει τώρα να αναζητηθούν από κάθε Πανεπιστήµιο ξεχωριστά και ίσως αναζητώντας άλλες συνεργασίες, όπως για παράδειγµα την συνεργασία µε το NDLTD. (Εικόνα 8) Περιοχή συστήµατος ΑΡΤΕΜΙΣ (Εικόνα 9) ΆΡΤΕΜΙΣ Γκρίζα βιβλιογραφία 16

17 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) µε το νόµο 1566/1985 ως ο αρµόδιος φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά Πανεπιστήµια, αλλά και διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού και έχουν αναγνωρισθεί από το Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Κουλούρης, Καπιδάκης 2003). Τον Ιούλιο του 1998 ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των περίπου διδακτορικών διατριβών που διέθετε το Ε.Κ.Τ. Η ψηφιοποίηση ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 1999 και έγινε µε outsourcing (από την εταιρεία XEROX). Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Digipath Production Software της εταιρείας XEROX. Από τον Ιανουάριο του 2000 το Ε.Κ.Τ. διέθεσε µε το πρωτόκολλο Z39.50 την βάση των διδακτορικών διατριβών που δηµιουργήθηκε µέσω του World Wide Web. Η πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές και στο περιεχόµενο των σελίδων ήταν ελεύθερη µέχρι τον Ιούλιο του 2001, οπότε και σταµάτησε η διάθεση τους, λόγω ποικίλων προβληµάτων. Σηµειώνεται, ότι η ανάκτηση του πλήρους κειµένου ήταν δυνατή µέσω των τίτλων, των συγγραφέων αλλά και των περιεχοµένων που είχαν περάσει από επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition OCR). Οι σελίδες των διατριβών ήταν προσβάσιµες σαν ξεχωριστές εικόνες µε µορφή αρχείου TIFF. Μπορούσε έτσι κανείς να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει ολόκληρη τη διατριβή σελίδα προς σελίδα (Κουλούρης, Καπιδάκης, 2003). (Εικόνα 10) Οθόνη αναζήτησης από το Εθνικό Αρχείο ιδακτορικών ιατριβών του Ε.Κ.Τ. 17

18 Πληροφόρηση για ETDs Η κινητικότητα και το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται όσο αφορά τα ETDs έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου αποκλειστικά για ETDs. Η σειρά των συνεδρίων ξεκίνησε το 1998 µε την πρώτη συνάντηση και συνεχίστηκε παίρνοντας τη µορφή µιας θεσµοθετηµένης σειράς συνεδρίων. Για την τρέχουσα χρονιά το συνέδριο (ETD2004) έχει προγραµµατιστεί για τον Ιούνιο στο University of Kentucky, ενώ τον Σεπτέµβριο του 2005 θα πραγµατοποιηθεί το 8 ο της σειράς στο University of New South Wales. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα τελευταία συνέδρια οι συµµετέχοντες ξεπερνούν τους 200. Η πλήρης σειρά των συνεδρίων είναι η εξής (Fox, 2003): 1 st International Workshop on ETDs, Memphis Tennessee, USA, nd International Workshop on ETDs, Virginia Tech., Blacksburg, VA., USA, rd International Symposium on ETDs, University of South Florida, St. Petersburg, Florida, USA, th International Symposium on ETDs, California Institute of Technology, Pasadena, CA., USA, th International Symposium on ETDs, Brigham Young University, Provo, Utah, USA, th International Symposium on ETDs, Humboldt University, Berlin, Germany, th International Symposium on ETDs, University of Kentucky, Lexington, KY., USA, th International Symposium on ETDs, University of New South Wales, Sydney, Australia, (Εικόνα 11) ETD2004 International Symposium on ETDs 18

19 Πληροφόρηση για ETDs, εκτός των παραπάνω συνεδρίων, µπορεί κανείς να έχει µέσω των γενικών συνεδρίων για ψηφιακές βιβλιοθήκες ECDL (European Conference on Advanced Technology and Research on Digital Libraries). Μελλοντικές τάσεις Το NDLTD συνεχίζει να κινείται ερευνητικά σε διάφορους τοµείς αναφορικά µε την αξιοποίηση και διάθεση των ETDs. Οι ερευνητικές προσπάθειες προσανατολίζονται στον υποµνηµατισµό (annotation), στη διαλειτουργικότητα µε άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες και λογισµικό (π.χ. Greenstone), σε Dissemination Systems (SIFT package), σε διεπαφές χρηστών (user interfaces) και σε περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας (Virtual Reality Environments). Από τις παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες που αναφέρθηκαν ενδεικτικά και µόνο, ως σπουδαιότερη για να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες του NDLTD, θεωρήθηκε η υπηρεσία που θα παρέχει υποµνηµατισµό (Suleman, et al., 2001). Η υπηρεσία αυτή θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη σύµφωνα µε σχετική έρευνα που έγινε σε οµάδες χρηστών. Συµπεράσµατα - προοπτικές Η ηλεκτρονική γκρίζα βιβλιογραφία στην οποία εντάσσονται οι ηλεκτρονικές µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές (ETDs) τα τελευταία χρόνια σταδιακά αρχίζει να αξιοποιείται. Το δίκτυο NDLTD έχει την πρωτοπορία και την εµπειρία πλέον στη δηµιουργία και διαχείριση ψηφιακών συλλογών µε ETDs. Οι προσπάθειες του NDLTD µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα για τα ελληνικά Πανεπιστήµια να προχωρήσουν σε δηµιουργία συλλογών µε ETDs. Με την ηλεκτρονική υποβολή των διδακτορικών διατριβών, ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία ψηφιακών χρηστικών συλλογών και στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Η τεχνογνωσία υπάρχει, οι πόροι µπορούν να βρεθούν και τα οφέλη από την ψηφιοποίηση των συλλογών των ελληνικών Πανεπιστηµίων είναι προφανή. Αυτό που µένει, είναι να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασµός, να εκπονηθούν µελέτες σκοπιµότητας και να καταρτιστούν χρονοδιαγράµµατα πριν αρχίσουν οι υλοποιήσεις των προγραµµάτων ψηφιοποίησης. Η συνεργασία βέβαια στον τοµέα των ψηφιακών συλλογών µάλλον θα πρέπει να θεωρείται επιβεβληµένη. Ενδεχόµενη συνεργασία και µε το NDLTD θα µπορούσε να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου συλλογικού καταλόγου µε ETDs, πολύ πιο πλήρης από αυτόν που υπάρχει ήδη. Η συνεργασία και η συλλογική δουλειά θα έχει σαν αποτέλεσµα και την επίλυση πολλών προβληµάτων (διαλειτουργικότητα, περιορισµοί πρόσβασης) που λειτουργούν ανασταλτικά στην διάχυση της γνώσης σε όλους τους τοµείς. Τέλος, η διερεύνηση των αναγκών των µελών των Πανεπιστηµιακών κοινοτήτων για πληροφόρηση µέσω των ETDs θα ήταν απαραίτητη σε πρώτο επίπεδο. Αξίζει µε άλλα λόγια να διερευνηθεί κατά πόσο τα µέλη και οι υπηρεσίες των Πανεπιστηµίων επιθυµούν και παράλληλα είναι σε θέση να εµπλακούν σε διαδικασίες ψηφιοποίησης ή και ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 19

20 Βιβλιογραφία και πηγές: 1. Atkins, A., et al., ETD-ms: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations version 1.01, URL: 2. Dublin Core Metadata Element Set: an American national standard, URL: 3. Eaton J., Why digital theses and dissertations? How can you get started? URL: 4. Fox E., ETDs for beginners: history and approach, 2003 [paper presented in ETD2003]. 5. Fox E., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: a scalable and sustainable approach to unlock university resources», D-Lib Magazine, Fox E., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: an international effort unlocking university resources, D-Lib Magazine», Koulouris A., Kapidakis S., Three disposition policies of Electronic Theses and Dissertations, 2003 [paper presented in ETD2003]. URL: 8. MacColl J., «Electronic Theses and Dissertations: a strategy for the UK», Ariadne, no.32, Moxley J., «Universities should require Electronic Theses and Dissertations: making theses and dissertations available electronically dramatically widens their exposure and usefulness», Educause Quarterly, no.3, 2001, pp Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). URL: 11. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, version 2.0, URL: 12. Schirmbacher P., Electronic Theses and Dissertations and the necessity of a new culture of electronic publishing, 2003 [paper presented in ETD2003]. URL: 13. Suleman H., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Mission and Progress», D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., et al., «Networked Digital Library of Theses and Dissertations: Services and Research», D-lib Magazine, vol.7, no.9, Suleman H., Fox E., «A Framework for building Open Digital Libraries», D- Lib Magazine, vo.7, no.12, UMI ProQuest Digital Dissertations. URL: 17. VTLS Inc., NDLTD Package. URL: 18. Κουλούρης Α., Καπιδάκης Σ., «Η µετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων του εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία προβλήµατα προοπτικές», Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2002, σσ Κουλούρης Α., Καπιδάκης Σ., «Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών», 20

21 Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2003 [υπό έκδοση]. 20. Μπώκος Γ., Εισαγωγή στην Επιστήµη της Πληροφόρησης, Αθήνα, Παπασωτηρίου, Τοράκη Κ., «Ψηφιακές βιβλιοθήκες στο ελληνικό ιαδίκτυο: σηµερινή εικόνα και ρόλος», Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2002, σσ

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας «ιοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας E-mails: akoul@ionio.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ Γ. ηµοτίκαλης Εαρινό Εξάµηνο 2008-9 ΠΗΓΕΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INTERNET (ΓΕΝΙΚΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System»

Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Περιπτώσεις (Case Studies) Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης «The DiVA Project: Development of an Electronic Publishing System» Ελένη Μαµµά (*Ερευνητική Εργασία στο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Κουλούρας. Alexandros Koulouris. Sarantos Kapidakis. alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης

Αλέξανδρος Κουλούρας. Alexandros Koulouris. Sarantos Kapidakis. alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης Αλέξανδρος Κουλούρας alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Alexandros Koulouris alkoulouris@yahoo.com Sarantos Kapidakis

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα