ΤΟΥ Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ Υπηρετών Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α./4 ο ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ Υπηρετών Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α./4 ο ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΟΥ Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ Υπηρετών Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α./4 ο ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υπάρχουσα κατάσταση-προβλήματα Οι (7) συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας μαθημάτων, με μεθόδους δασκαλοκεντρικής και πληροφοριακού τύπου διδασκαλίας, κρίνεται ότι είναι πολλές. Επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι δεν προσφέρουν στη μάθηση. Η διδασκαλία περισσότερες από (4) ώρες με τέτοιες μεθόδους είναι τελείως ακατάλληλη, όταν έχουμε να κάνουμε με ενήλικους σπουδαστές-ανώτερα στελέχη οργανισμών. Οι καθηγητές διδάσκουν από την έδρα με μονολογική διδασκαλία και με λίγα περιθώρια διαλόγου. Ενδιαφέρει περισσότερο να «μιλήσει» ο καθηγητής για να εξαντλήσει μια προκαθορισμένη ύλη συγκεκριμένης θεματικής περιοχής. Οι εκπαιδευόμενοι παραμένουν παθητικοί ακροατές με λίγα περιθώρια παρέμβασης. Τις περισσότερες φορές ο καθηγητής μεταφέρει πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποκτηθούν πολύ εύκολα από τους σπουδαστές και με άλλους τρόπους, με δική τους προσπάθεια.. Υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε (2) ώρες και άλλα που διδάσκονται σε (35) ώρες. Αποτέλεσμα είναι να δίνονται αποσπασματικές πληροφορίες σε πολλά αντικείμενα, να απουσιάζει η συνοχή-συνέχεια, η μελέτη σε βάθος και η κατανόηση από πλευράς των σπουδαστών. Απουσιάζει η ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων στην έρευνα, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ο προβληματισμός, η συστηματική συζήτηση, ανάλυση και μελέτη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στα καθήκοντά τους, αφού σκοπός της Σχολής είναι «η μεταπτυχιακή επιμόρφωση ανώτερων στελεχών, σχετικά με την στρατηγική και πολιτική εθνικής ασφαλείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ανώτερου κρατικού λειτουργού», όπως προβλέπεται από το άρθρο1 του Π.Δ. 129/2000.

2 2 «Η μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών σε μεταπτυχιακό επίπεδο», όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, δεν μπορεί να παρέχεται μόνο με διαλέξεις καθηγητών. Οι σπουδαστές πρέπει να ενεργοποιηθούν, ώστε να μυηθούν στην επιστημονική έρευνα μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων (μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, μέθοδοι έρευνας, συγγραφή επιστημονικών άρθρων και εργασιών, ιστορία της επιστήμης, χρήση Η/Υ στην επιστημονική έρευνα, κ.α.), μέσω συγκεκριμένων ενεργειών που αναλαμβάνουν (βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή και καταγραφή και αποδελτίωση υλικού, κ.α.) αλλά και μέσω παραδόσεων μαθημάτων, τα οποία υποστηρίζουν σχεδόν όλα τα θέματα μεταπτυχιακών εργασιών των σπουδαστών. Οι σπουδαστές καλούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία χωρίς στην συντριπτική τους πλειοψηφία να έχουν γνώσεις για τους τρόπους βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας. Η μόνη βοήθεια της Σχολής σ αυτόν τον τομέα ήταν οι οδηγίες 6 σελίδων για τη σύνταξη της μεταπτυχιακής εργασίας και λίγες αλλά αποσπασματικές πληροφορίες που δίνονται από καθηγητές στην ώρα των μαθημάτων.. Προτάσεις Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι οι ενήλικοι σπουδαστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μάθησης από τους ανήλικους μαθητές, διότι έχουν αυτόνομη προσωπικότητα, διαθέτουν κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία, συνδέουν τη μάθηση με τον κοινωνικό και επαγγελματικό τους ρόλο και επιθυμούν τη μάθηση για να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και καταστάσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Με βάση αυτές τις διαφορές η επιστημονική έρευνα προτείνει ότι η διδασκαλία στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών πρέπει να ενδιαφέρεται πιο πολύ για την εμπειρία και την πρακτική σκοπιά και όχι για τις τυπικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας χρησιμοποιούν πρακτικό επαγγελματικό προσανατολισμό με μαθητοκεντρικές διαδικασίες που σκοπεύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους σπουδαστές, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να λύνουν μοναδικά, απρόβλεπτα και σύνθετα προβλήματα στον επαγγελματικό τους χώρο. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να κτίσουν τη δική τους αναγκαία γνώση και να εφαρμόσουν τις δικές τους επιλογές, που βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία και τις παρεχόμενες γνώσεις από τη Σχολή. Με βάση τα παραπάνω, οι μέθοδοι του πληροφοριακού μοντέλου διδασκαλίας με δασκαλοκεντρική-μονολογικήκαθ έδρας διδασκαλία και με γνώσεις-πληροφορίες που μεταφέρονται προφορικά από το καθηγητή στον παθητικό δέκτη-σπουδαστή μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι αδύναμες στο να προετοιμάσουν ανώτερα στελέχη στα καθήκοντα του ανώτερου κρατικού λειτουργού. Οι μέθοδοι αυτοί δεν κατορθώνουν τη μεταφορά γνώσεων από το εκπαιδευτικό στο επαγγελματικό-εργασιακό περιβάλλον.

3 3 Η διδασκαλία-μάθηση πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε μελέτες περιπτώσεων και σε ομάδες εργασίας. Πρέπει να εγκαταλειφθεί το πληροφοριακό μοντέλο διδασκαλίας που στηρίζει την παροχή από τη διδασκαλική έδρα πληροφοριών με παθητικούς δέκτες τους σπουδαστές. Η κάθε μελέτη περίπτωσης θα εξετάζει σε βάθος ένα θέμα, το οποίο ανήκει στις πέντε διδασκόμενες ομάδες θεμάτων. Οι μετεκπαιδευόμενοι θα εξετάζουν σε βάθος τις πληροφορίες για το θέμα που ορίζει ο διδάσκοντας, θα διερευνούν τις επιστημονικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για το θέμα, θα μελετούν τις πρακτικές τους εφαρμογές, θα ερμηνεύουν την πραγματικότητα και θα καταλήγουν σε γενικές αρχές που θα έχουν εφαρμογή στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι μελέτες περιπτώσεων θα καταγράφονται και θα κοινοποιούνται και στις άλλες ομάδες εκπαιδευόμενων, σε κοινές συναντήσεις. Οι διδάσκοντες θα κατευθύνουν και θα καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους, ώστε να γίνει εξαντλητική μελέτη του κάθε θέματος, διερευνώντας όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές γνώσης για το θέμα. Η ομάδα εργασίας μελέτης περίπτωσης θα μελετά θεωρητικά σε βάθος θέματα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν τους σπουδαστές αναλαμβάνοντας έργο ανάλογο περίπου με εκείνο που θα αναλάβουν μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή ή στο μέλλον σε θέσεις κλειδιά και διοίκησης του οργανισμού τους Η ομάδα σπουδαστών με την καθοδήγηση καθηγητών θα μελετά σε βάθος ένα θέμα, θα ερευνά βιβλιογραφικά τρόπους και μεθόδους που προτείνει η επιστημονική έρευνα και θα καταλήγει σε γραπτή εργασία για κάθε ξεχωριστό θέμα, με ιδιαίτερη επισήμανση στην Εθνική-Ελληνική διάστασή τους. Για να έχουν επιτυχία οι παραπάνω μέθοδοι διδασκαλίας το κάθε γνωστικό αντικείμενο θα διδάσκεται συνέχεια μέχρι την εξάντλησή του. Για παράδειγμα το αντικείμενο «Τρομοκρατία» ή «management στο Δημόσιο Τομέα» μπορεί να διδάσκεται για (4) ημέρες ή (28) ώρες συνεχώς (ή όσες ημέρες και ώρες είναι απαραίτητο), χωρίς να παρεμβαίνει η διδασκαλία άλλου μαθήματος ή να διδάσκεται μαζί με ένα ή δύο άλλα γνωστικά αντικείμενα ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δομημένο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ολοκληρώνεται στον προκαθορισμένο χρόνο με όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δραστηριότητες για διδάσκοντες και σπουδαστές (παρουσίαση θεωρίας, εργασίες, έρευνα, παρουσίαση προβλημάτων-προτάσεων, πρακτική εξάσκηση, παρουσιάσεις, κλπ) Οι σπουδαστές που μετέχουν σε ομάδα εργασίας μελέτης περίπτωσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρουσιάζουν και να παραδίνουν γραπτή έκθεση στον καθηγητή για κάθε θέμα που μελετούν, η οποία θα καταγράφει με επιστημονικό τρόπο υπάρχοντα προβλήματα και καταστάσεις και θα προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις. Με δεδομένο ότι η κάθε μεταπτυχιακή εργασία θα προσφέρει στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης και θα συμβάλλει στην πρόοδο των Υπηρεσιών, ένα αντίτυπο θα αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΔΤ, της οποίας η αρμοδιότητα αφορά περισσότερο το θέμα της εργασίας

4 4 (για εργασίες που αφορούν το αντικείμενο ή έργο της Αστυνομίας) και από ένα αντίτυπο θα στέλνεται στη Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων για τις βιβλιοθήκες τους (η Σχολή Αστυφυλάκων θα αναπαράγει την εργασία σε αντίτυπα για όλα τα ΤΔΑ). Παρομοίως θα αποστέλλονται οι γραπτές εκθέσεις που θα προκύπτουν από τις μελέτες περιπτώσεων και τις ομάδες εργασίας μετά από επιλογή από τους υπεύθυνους καθηγητές των περισσότερο αξιόλογων. Να διατίθενται (20) τουλάχιστον διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία των αντικειμένων «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας» και «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» από αρμόδιους καθηγητές. Επίσης η Σχολή να προμηθευτεί για τη βιβλιοθήκη της βιβλία που πραγματεύονται τα παραπάνω θέματα σε αρκετά αντίτυπα για να επαρκούν σε δανεισμό. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μη παρακολουθούν την ομάδα εργασίας ή τη συζήτηση της μελέτης περίπτωσης, αλλά να βρίσκονται είτε στη βιβλιοθήκη για μελέτη, είτε στους Η/Υ για συγγραφή της εργασίας, είτε σε οποιοδήποτε χώρο της σχολής ή ακόμα και εκτός σχολής για έρευνα σε άλλες βιβλιοθήκες. Δε θα μπορούν όμως να απουσιάζουν περισσότερο του 20% του χρόνου διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Εάν κρίνεται αδύνατη η αλλαγή για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο των μεθόδων διδασκαλίας, όπως προτείνεται παραπάνω, προτείνεται εναλλακτικά η 7ωρη καθ έδρας διδασκαλία να μετατραπεί σε 5ωρη καθημερινή διδασκαλία και να διατίθεται ένα 2ωρο, κατά το οποίο θα διενεργούνται οι εξής δραστηριότητες από τους σπουδαστές και διδάσκοντες: α) συνάντηση και διενέργεια έργου των ομάδων εργασίας, β) συνάντηση σπουδαστών με τους επόπτες καθηγητές και λήψη καθοδήγησης, γ) βιβλιογραφική έρευνα στη βιβλιοθήκη της σχολής και στο διαδίκτυο, δ) βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες εκτός σχολής (πανεπιστημίων, οργανισμών, σε αρχεία καθηγητών-ερευνητών), ε) συγγραφή ομαδικών και ατομικών εργασιών. Το παραπάνω δίωρο θα είναι αποδοτικό για τους σπουδαστές δεδομένου ότι οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις δε δίνουν πολλά περιθώρια να εργαστούν παραγωγικά στην εκπόνηση εργασιών σε χρόνο εκτός Σχολής. Ακόμη, μέσα στη Σχολή δίνεται η δυνατότητα για ομαδική δουλειά στα πλαίσια των ομαδικών εργασιών και στις επισκοπήσεις της επικαιρότητας από ομάδα σπουδαστών. Για τους σπουδαστές είναι πολύ δύσκολο να εργαστούν ως ομάδες εκτός Σχολής, δεδομένου των αυξημένων υποχρεώσεων, των αποστάσεων μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στο ότι πολλοί σπουδαστές ταξιδεύουν εκτός Αττικής τα Σαββατοκύριακα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υπάρχουσα κατάσταση-προβλήματα Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται είναι πολλά και η προβλεπόμενη για διδασκαλία ύλη τόσο ογκώδης, που είναι αδύνατο να αναπτυχθούν, να

5 5 μελετηθούν σε βάθος και να μεταδώσουν στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες δεξιότητες. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η απλή αναφορά θεωριών, ιδεών, κανόνων, κανονισμών και νόμων, στην αγωνία των καθηγητών να «μιλήσουν» απλώς για το θέμα που προβλέπεται από την ύλη. Οι εκπαιδευόμενοι είναι καθηλωμένοι σιωπηροί στη θέση τους, ως παθητικοί δέκτες, τον περισσότερο χρόνο. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων δεν έχει στηριχθεί στην απάντηση του ερωτήματος «ποια γνώση και ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες στους σπουδαστές, ανώτερα στελέχη Υπηρεσιών, οι οποίες θα τους βοηθήσουν άμεσα στα υπάρχοντα και μελλοντικά καθήκοντά τους και θα εκπληρώσουν τους ευρύτερους σκοπούς των Υπηρεσιών από τους οποίους προέρχονται;». Οι ώρες μαθημάτων δεν κατανέμονται αναλογικά κατά σειρά σπουδαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα καθήκοντα των σπουδαστών και το πραγματικό περιβάλλον δουλειάς τους (δηλαδή απάντηση στο ερώτημα: Ποια γνώση έχει μεγαλύτερη αξία για τους συγκεκριμένους σπουδαστές;). Δίνεται υπερβολική βαρύτητα σε θέματα που σχετίζονται πολύ λίγο με το έργο των σπουδαστών στις Υπηρεσίες τους (π.χ. ελληνοτουρκικές σχέσεις, μειονότητες, θρησκευτικά ζητήματα, ιστορικά θέματα, διδασκαλία δικαίου), ενώ αντίθετα δεν δίνεται βαρύτητα και περισσότερος χρόνος σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το έργο των Υπηρεσιών τους και τα καθήκοντά τους (π.χ. διεθνή και εθνικά θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, θέματα δημόσιας διοίκησης και management, σχεδιασμός και στρατηγική για κρίσιμες καταστάσεις, κ.α.). Το αναλυτικό πρόγραμμα στηρίζεται περισσότερο σε πρόσωπα καθηγητών και όχι σε αντικείμενα διδασκαλίας και αντίστοιχη ύλη διδασκαλίας που πρέπει να διδαχθούν οι σπουδαστές. Δηλαδή, ορισμένα διδασκόμενα αντικείμενα διδάσκονται μόνο και μόνο επειδή πρέπει να προσκληθεί για διδασκαλία συγκεκριμένο πρόσωπο ή προσωπικότητα και όχι γιατί κρίνονται απαραίτητα για τη φυσιογνωμία της Σχολής και για τις ανάγκες των σπουδαστών. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν συχνά αλληλοκαλύψεις στην διδασκόμενη ύλη. Προτάσεις Να γίνεται διδασκαλία εκείνων των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα βοηθήσουν τους σπουδαστές άμεσα στα επαγγελματικά καθήκοντά τους ως ανώτερα στελέχη. Τέτοια αντικείμενα έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση, στο διεθνές και εθνικό περιβάλλον ασφάλειας, τα διεθνή και τα εθνικά θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,. Τα ενδιαφέροντα και η προηγούμενη εκπαίδευση-γνώση των σπουδαστών (προσωπικά και επαγγελματικά) μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές αλλά μπορούν να βρεθούν κοινές ανάγκες εκπαίδευσης, των οποίων η εκπλήρωση θα βοηθήσει το έργο όλων των σπουδαστών. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να στηρίζει την αποστολή της Σχολής (δηλαδή τη μεταπτυχιακή επιμόρφωση ανώτερων στελεχών, σχετικά με την

6 6 στρατηγική και πολιτική εθνικής ασφαλείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ανώτερου κρατικού λειτουργού) σε συνδυασμό με την ανάλυση ρόλου και έργου των Υπηρεσιών των σπουδαστών αναφορικά με την Εθνική Ασφάλεια. Ο χρόνος διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, πρέπει να τροποποιηθεί και να δοθούν περισσότερες ώρες σε μαθήματα, για τα οποία η ανάλυση ρόλου και έργου των σπουδαστών τα θεωρεί σημαντικότερα για τους συγκεκριμένους σπουδαστές. Θα πρέπει να τεθούν και να περιγραφούν με μεγάλη σαφήνεια τα περιεχόμενα των διδακτικών αντικειμένων που πρέπει να διδάσκονται στη Σχολή και έπειτα να διερευνηθεί ποιος ή ποιοι καθηγητές είναι περισσότερο εξειδικευμένοι και ικανοί να διδάξουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προτάσεις Να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην έρευνα και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, όπως προτείνεται στην παρούσα αναφορά (συναντήσεις με επόπτη καθηγητή για καθοδήγηση, μάθημα συγγραφής εργασίας, ώρες για εργασία βιβλιογραφικής αναζήτησης και συγγραφής μέσα στη Σχολή, τεχνολογική υποστήριξη, κλπ), ώστε να παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι για πιο συστηματική και επιστημονική δουλειά και να αποφεύγονται απλές αντιγραφές. Να αξιολογείται η εργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που αξιολόγησης που τηρούνται σε παρόμοιες εργασίες στα Πανεπιστήμια (πρωτοτυπία, μέθοδος, δομή, νέα γνώση, κ.α) με εξάντληση όλης, και όχι μέρους, της εικοσάβαθμης κλίμακας. Η επιλογή των καλύτερων ατομικών εκθέσεων που θα προκύπτουν από τις μελέτες περιπτώσεων και τις ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αποστέλλονται στις Διευθύνσεις του Α.Ε.Α. και σε Αστυνομικές Σχολές, θα αποτελεί κίνητρο ηθικής επιβράβευσης για την προσπάθεια των εκπαιδευομένων. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Υπάρχουσα κατάσταση-προβλήματα Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση μόνο σε (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι δεν επαρκούν στο να βοηθηθούν στην εκπόνηση των εργασιών που υποχρεούνται να συγγράψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η βιβλιοθήκη με το υλικό που διαθέτει δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει το ερευνητικό και συγγραφικό έργο των σπουδαστών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι αναγκασμένοι να ερευνούν για βασική βιβλιογραφία (π.χ. βιβλία για βία και έγκλημα, κ.α.) σε άλλες βιβλιοθήκες ή γραφεία, ξοδεύοντας πολύ χρόνο και κόπο. Επίσης, η Βιβλιοθήκη δε λειτουργεί με κατάλογο και σύστημα ταξινόμησης βασισμένο σε αρχές της βιβλιοθηκονομίας (π.χ. δεκαδικό

7 7 σύστημα ταξινόμησης) με αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται απαραίτητο υλικό για τους εκπαιδευόμενους, το οποίο υπάρχει στην βιβλιοθήκη (π.χ. δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση βιβλίων με βάση τον συγγραφέα ή την θεματική περιοχή). Οι σπουδαστές δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν σε φωτοτυπίες άρθρα ή κείμενα που είναι αναγκαία για τις εργασίες τους. Έχουν μόνο τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μικρό αριθμό σελίδων σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος με τους δύο Η/Υ. Προτάσεις Να οργανωθεί ολοκληρωμένο εργαστήριο πληροφορικής με (35) θέσεις εργασίας, το οποίο θα είναι ανοικτό και διαθέσιμο στους σπουδαστές πρωινές και απογευματινές ώρες (μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές) με παρόντα υπεύθυνο του εργαστηρίου, ο οποίος θα υποστηρίζει τους σπουδαστές στις εργασίες τους. Μια ιδανικότερη κατάσταση θα ήταν η ύπαρξη φορητού Η/Υ σε κάθε θέση σπουδαστή στην αίθουσα διδασκαλίας, συνδεδεμένοι σε δίκτυο και με πρόσβαση στο διαδίκτυο-internet, μαζί και με τον Η/Υ του διδάσκοντα. Για τους αρχάριους χρήστες η Σχολή θα παραδίδει μαθήματα. Να προσληφθεί βιβλιοθηκονόμος, ο οποίος θα οργανώσει τη βιβλιοθήκη σε σωστή βάση. Να εμπλουτιστεί το υλικό της βιβλιοθήκης με όλη τη βασική βιβλιογραφία που απαιτείται για τις πέντε διδασκόμενες ομάδες θεμάτων της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Να γίνουν αλλαγές στον κατάλογο της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα δεδομένα της βιβλιοθηκονομίας. Η Σχολή μπορεί να παρέχει βοήθεια στους εκπαιδευόμενους, όσον αφορά την εξεύρεση βιβλιογραφίας, φροντίζοντας κατ αρχήν για την προμήθεια της βιβλιοθήκης με τα βασικότερα βιβλία των εκδοτικών οίκων Σάκκουλα και Νομικής Βιβλιοθήκης, τα οποία αφορούν τη θεωρία περί εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη (και σήμερα μπορούν οι σπουδαστές και οι καθηγητές να προτείνουν απαραίτητα για τις εργασίες βιβλία, ώστε να τα προμηθευτεί η βιβλιοθήκη της Σχολής). Επίσης, θα παραδίδει στους σπουδαστές κάθε φορά κατάσταση με τα κυριότερα βιβλία (συγγραφέας, χρονολογία έκδοσης, τίτλος, εκδότης), τα οποία χρησιμεύουν στη συγγραφή των εργασιών που εκπονούν, με ένδειξη σε ποια βιβλιοθήκη/ες των Αθηνών βρίσκονται. Σ αυτή την προσπάθεια σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν οι καθηγητές. Επίσης θα παρέχει κατάσταση των σημαντικότερων βιβλίων και περιοδικών που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Σχολής Αξιωματικών, με εξέταση της δυνατότητας δανεισμού τους για λίγο διάστημα (π.χ. μέχρι ένα μήνα) στη βιβλιοθήκη της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Να διατεθεί ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για χρήση μόνο από τους σπουδαστές για την αναπαραγωγή άρθρων και κειμένων προκειμένου να τους βοηθήσουν στην μεταπτυχιακή κι στις άλλες εργασίες τους. Μπορεί να λειτουργεί με χωριστό κωδικό για κάθε σπουδαστή με δωρεάν

8 8 αναπαραγωγή μέχρι ένα αριθμό φωτοαντιγράφων και με χρέωση του κάθε σπουδαστή για επιπλέον φωτοαντίγραφα. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Υπάρχουσα κατάσταση-προβλήματα H ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για θέματα προγράμματος μαθημάτων για επισκέψεις ή άλλες εκδηλώσεις της Σχολής, σε αρκετές περιπτώσεις γινόταν με μεγάλη καθυστέρηση (ενημέρωση της τελευταίας στιγμής) με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι εκπαιδευόμενοι να προγραμματίζουν ανάλογα και τις άλλες υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να μη λαμβάνουν ολιγόωρες ή άλλες άδειες σε περιόδους που υπάρχουν μαθήματα ή διαλέξεις που θεωρούν ότι δεν πρέπει να χάσουν, κλπ. Η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για υπηρεσιακά θέματα (νέα νομοθεσία, διαταγές, ανακοινώσεις σωματείων/ηγεσίας, αλλαγή κανονισμών, δελτία τύπου, κλπ) είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα η διαδικασία να εμποδίζει την ολοκληρωμένη ενημέρωση και να υποβαθμίζει τους εκπαιδευόμενους, που έχουν συνηθίσει, ως προϊστάμενοι υπηρεσιών, να ενημερώνονται με περισσότερο υπεύθυνο τρόπο για θέματα που έχουν επίπτωση στις υπηρεσιακές τους ενέργειες. Δεν έχει εξασφαλιστεί η τηλεφωνική επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τις Υπηρεσίες τους, αφού οι περισσότεροι σπουδαστές χειρίζονταν διοικητικά θέματα, τα οποία έχουν μια συνέχεια και απαιτούν συνεχή επαφή του προσωπικού με τις Υπηρεσίες τους. Εκτός από τα διοικητικά θέματα οι σπουδαστές διοικητές ή προϊστάμενοι τμημάτων κλπ, είναι αναγκαίο να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες τους για να ενημερώνονται για υπηρεσιακά θέματα, έτσι ώστε να επιστρέψουν στις Υπηρεσίες τους όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι στα τρέχοντα θέματα. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια πρέπει να ισορροπούν ανάμεσα στην εκπαιδευτική και στην ψυχαγωγική διάσταση. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ποικιλία και να συμπεριλαμβάνουν επιστημονική ινστιτούτα-ιδρύματα καθώς και κέντρα-μουσεία πολιτισμού και ιστορίας. Προτάσεις Τα προγράμματα μαθημάτων και όλες οι εκδηλώσεις της Σχολής να κοινοποιούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα στους σπουδαστές, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους. Να τοποθετηθούν μεγάλοι πίνακες ανακοινώσεων (με τζάμι που θα ασφαλίζει), στους οποίους θα τοποθετούνται για ανάγνωση όλα τα έγγραφα που θα ενημερώνουν τους σπουδαστές σχετικά με τις υπηρεσιακές εξελίξεις στον Οργανισμό τους. Να διατεθεί στους σπουδαστές μία τηλεφωνική γραμμή σε μία αίθουσα για υπηρεσιακή και μόνο χρήση.

9 9 Το υποχρεωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ταξιδιών θα πρέπει να διαρκεί περίπου ένα επτάωρο, από ώρες περίπου κάθε ημέρα. Το υπόλοιπο διάστημα θα πρέπει να είναι ελεύθερο για τους σπουδαστές. Εκπαιδευτικές επισκέψεις θα μπορούσαν να γίνουν και σε Επιστημονικά Ερευνητικά Ινστιτούτα (π.χ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης) και σε μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) ή αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Αρχαία Αγορά). Αθήνα, 15 Μαΐου 2006 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Αστυνομικός Υποδιευθυντής

10 10 1. Θεσμοθέτηση με νέο νομικό πλαίσιο του μεταπτυχιακού επιπέδου της Σχολής, με την έννοια ότι οι τίτλοι που παρέχει είναι ισότιμοι των μεταπτυχιακών τίτλων των Πανεπιστημιακών Σχολών. 2. Για να παρέχονται σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου είναι απαραίτητο να γίνουν τα παρακάτω: Μονιμότερη σχέση του διδακτικού προσωπικού με τη Σχολή και με αποδοχές αντίστοιχες των Πανεπιστημιακών Σχολών. Αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, έτσι ώστε τα μαθήματα και οι διδάσκοντες να υποστηρίζουν πλήρως την εκπόνηση των μεταπτυχιακών εργασιών από τους σπουδαστές, σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά-Πανεπιστημιακά πρότυπα (μύηση στην επιστημονική έρευνα, καθοδήγηση από υπεύθυνους καθηγητές, ελάχιστες διδασκαλίες με διάλεξη, έρευνα σπουδαστών για την απαραίτητη γνώση με εκπόνηση μικρών ερευνητικών εργασιών, κ.α.). Εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή με ιδιαίτερες διαδικασίες, όπως συνδυασμό εξειδικευμένων εξετάσεων και τυπικών προσόντων (π.χ. πτυχία, ξένες γλώσσες, σπουδές, κ.α.), οι οποίες θα διερευνούν ικανότητες και δεξιότητες των σπουδαστών απαραίτητες για συμμετοχή τους σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τους σπουδαστές να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των μηνιαίων οικονομικών αποδοχών τους. 3. Υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως: Οργανωμένη και πλούσια βιβλιοθήκη με υπεύθυνο εξειδικευμένο προσωπικό, Δίκτυα Η/Υ και αντίστοιχα εργαστήρια Η/Υ με πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και άλλες πηγές γνώσεων, Σύγχρονες αίθουσες με εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 4. Το περιεχόμενο των σπουδών και οι θεματικές περιοχές των μεταπτυχιακών εργασιών θα έχουν ως στόχο την παροχή νέων γνώσεων σε Υπηρεσίες Ασφαλείας της Χώρας σχετικά με θέματα Εθνικής Ασφάλειας.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα

Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα έχουν νέα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. Το "προφίλ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Γενικές Πληροφορίες Διάρθρωση Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα