ΙΙ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΙΙ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ποινικός Κώδικας ΠΔ 283/1985, «Ποινικός Κώδικας», (Α 106). Άρθρο 13. Έννοια όρων του Κώδικα. Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία: α) υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ, Εμβάθυνση στην Ποινική Νομολογία, Θεσσαλονίκη 2006, Ν. ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ, Τα υπηρεσιακά εγκλήματα. Γενική θεωρία και ανάλυση των διατάξεων του ΙΒ κεφαλαίου ΠΚ (άρθρα α), Θεσσαλονίκη 1993, 68 επ., ιδίως 73 ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ, Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ, Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, Αθήνα 2005, 114 Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Ο εφημέριος, υπό την ιδιότητα του προ έδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου ι. ναού, είναι υπάλληλος και μπορεί να είναι υποκεί μενο του εγκλήματος του άρθρου 258 εδ. α ΠΚ (υπεξαίρεση): ΑΠ 703/1997, ΝοΒ 46 (1998) Υπάλληλος, κατά την έννοια του άρθρ. 13α ΠΚ, είναι και ο εφημέριος-ιερέας, ο οποίος διορίζεται σε οργανική θέση ενοριακού ναού, που είναι ν.π.δ.δ., καθώς και ο διοριζόμενος μητροπολίτης, ως εκκλησιαστική αρχή της μητρόπολής του, που είναι και αυτή ν.π.δ.δ. Ορθά απαλλάχτηκαν από την κατηγορία της παραβάσεως καθήκοντος και της ηθικής αυ τουργίας σ αυτή εφημέριος και μητροπολίτης αντίστοιχα, αφού η άρνησή τους να δεχθούν στο μυστήριο της βαπτίσεως τη συμμετοχή κάποιου ως αναδόχου, για το λόγο ότι είχε τελέσει πο λιτικό γάμο, έγινε διότι αυτοί θέλησαν να ευ θυγραμμιστούν με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου: ΑΠ 729/1988, ΠοινΧρ 38 (1988) Χρ. 28 (1989) Άρθρο 175. Αντιποίηση. 1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. 2. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας, καθώς επίσης και για την αντιποίηση άσκη- 36

2 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σης υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα. Συναφή νομοθετικά κείμενα: άρθρ Ν 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» άρθρ. 5 Ν 1920/1991, «Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών (ΦΕΚ Α 182)», (Α 11). Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 103 Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα ΠΚ), Θεσσαλονίκη , , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 202 Π. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Η διαμόρφωσις της εξωτερικής εμφανίσεως του ανατολικού και ιδία του ελληνικού κλήρου, (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Χ. ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, «Η αντιποίηση θρησκευτικής αρχής και η προσαρμογή της νομολογίας του Αρείου Πάγου στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σχόλιο στις ΑΠ 304/2002 και ΑΠ 1045/2002», ΝοΒ 52 (2004) Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της αντιποίησης υπηρεσίας. Τα εγκλήματα των άρθρων 175 και 176 ΠΚ διαπράττουν οι κληρικοί οι οποίοι, αν και έχουν καθαιρεθεί, συνεχίζουν εντούτοις να φορούν άμφια και να ιερουργούν. Αποτελεί δεδικασμένο για τα τακτικά δικαστήρια η τελεσίδικη απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου: ΑΠ 917/2005, ΕλλΔνη 46 (2005) 1568 ΠοινΛογ 2005, Αποτελεί αντιποίηση της άσκησης υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού η εμφάνιση κάποιου ως λειτουργού θρησκείας και η άσκηση της σχετικής υπηρεσίας. Καταδίκη του κατηγορουμένου για κατ εξακολούθηση διάπραξη του πιο πάνω αδικήματος, διότι εμφανιζόταν ως μουφτής, χωρίς να είναι: ΑΠ 708/2002, ΠοινΛογ 2002, Άρθρο 176. Όποιος δημόσια και χωρίς δικαίωμα φορεί στολή ή άλλο διακριτικό σημείο δημόσιου, δημοτικού, κοινοτικού ή θρησκευτικού λειτουργού από εκείνους που αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 175 ή παράσημο ή τίτλο που δεν δικαιούται να φέρει νόμιμα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Συναφή νομοθετικά κείμενα: ΠΔ της 21/ «Περί της κανονικής περιβολής του Ελληνικού Ορθοδόξου Κλήρου» άρθρ. 54 Ν 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» άρθρ. 129 Ν 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» άρθρ Ν 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» Ν 1920/1991, «Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών (ΦΕΚ Α 182)», (Α 11/ ). Παρατήρηση: Βλ. τη βιβλιογραφία και τη νομολογία κάτω από το άρθρ. 175 ΠΚ. Πρόσθεσε ακόμη: 37

3 1. Κατά το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 176 ΠΚ και Ν 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», οποιοσδήποτε δεν φέρει νόμιμα την ιδιότητα του μοναχού και ενδύεται το αντίστοιχο σχήμα, πληροί τη νομοτυπική μορφή του αδικήματος της αντιποίησης στολής ή περιβολής μοναχού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αντιποίηση στολής ή περιβολής μοναχού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι νοητή σε δύο περιπτώσεις. Είτε διότι ο δράστης ουδέποτε απέκτησε με έγκυρη «κουρά» τη μοναχική ιδιότητα, είτε διότι απέκτησε μεν νόμιμα αλλά μεταγενέστερα απώλεσε τη μοναχική ιδιότητα. Περίπτωση καταδίκης αποσχηματισμένου μοναχού, ο οποίος προσχωρεί σε ομόδοξη Εκκλησία και φέρει εκ νέου την περιβολή του μοναχού: ΜονΠλημΕδεσ 2434/1994, Υπερ 1996, Θρησκευτικός λειτουργός, κατά την έννοια του άρθρου 176 ΠΚ, είναι εκείνος που φέρει ένα εκ των τριών βαθμών ιερωσύνης, δηλαδή επισκόπου, πρεσβυτέρου και διακόνου. Οι ιερατικοί αυτοί βαθμοί αποκτώνται με τη μυστηριακή τελετή της χειροτονίας, κατά την οποία με ευχή και επίθεση των χειρών του επισκόπου κατέρχεται η θεία χάρις, η οποία προχειρίζει τον υποψήφιο σ έναν από τους παραπάνω ιερατικούς βαθμούς και έτσι τον καθιστά μέτο χο της εκκλησιαστικής εξουσίας και του δικαιώματος της μεταδόσεως της θείας χάριτος με την τέλε ση των μυστηρίων και ιεροπραξιών. Στολή θρησκευτικού λει τουργού της Ανατολικής Ορθόδο ξης Εκκλησίας είναι η καθιερωμένη περιβολή ή αμφίεση, όπως αυτή ο ρίσθηκε με το ΠΔ της 21/22 Ιανουαρίου Διακριτικά σημεία, που καθορίσθηκαν με το ΒΔ της 15 Ιουνίου/10 Ιουλίου 1856, είναι εκείνα που προσ διορίζουν το βαθμό ή την ιδιότητα του φέροντος τη στολή. Διακριτικά του επισκόπου είναι το εγκόλπιο και η ποιμαντορική ράβδος. Η στολή και τα διακριτικά σημεία είναι επιτετραμμένα μόνο στο νόμιμο φορέα της ιερωσύνης, δηλαδή τον χειροτονημένο σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για να κριθεί η νομιμότητα του δικαιώματος του θρησκευτικού λειτουργού να φέρει τη στολή και τα διακριτικά σημεία, πρέπει να ερευ νηθεί το νόμιμο του κατεχόμενου από αυτόν βαθμού και το κύρος της χειροτονίας, με την οποία τον απέ κτησε. Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος του άρθρου 176 ΠΚ μπορεί να είναι και ο θρησκευτικός λειτουργός που καθαιρέθηκε τελε σίδικα ή που χειροτονήθηκε από καθηρημένο επίσκοπο, ο οποίος στε ρείται της εξουσίας προς τέλεση του μυστηρίου της ιερωσύνης ή χειρο τονήθηκε από άτομο που ουδέποτε απέκτησε το αξίωμα του επισκόπου. Για την υποκειμενική θεμελίωση του εγκλήματος απαιτείται δόλος, που ενέχει τη γνώση του δράστη ότι δεν έχει δικαίωμα να φέ ρει τη στολή ή το διακριτικό ση μείο. Αυτός που φέρει στολή κληρικού και προβαίνει σε ιεροπραξίες, μετά την περί καθαιρέσεώς του απόφαση, ε φόσον άσκησε κατ αυτής έφεση που δεν εκδικάσθηκε ακόμη, δεν τε λεί το έγκλημα του άρθρου 176 ΠΚ, διότι η αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως, που επέρχεται με την άσκηση εφέσεως, ως νόμιμη συνέ πεια έχει ότι ο καταδικασθείς κληρι κός διατηρεί το βαθμό του στην ιε ρατική τάξη και μπορεί ακωλύτως να ασκεί τα καθήκοντά του. Νόμιμος φορέας της ιερω σύνης είναι αυτός που χειροτονήθη κε σύμφωνα με τους κανόνες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθό δοξης του Χριστού Εκκλησίας, η 38

4 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τήρηση των οποίων γίνεται τόσο από την επίσημη Εκκλησία όσο και από τους ΓΟΧ (Παλαιοημερολογί τες), που διαφοροποιούνται από την πρώτη μόνον ως προς τον χρονικό προσδιορισμό του εορτο λογίου. Άρα, οι κληρικοί των τελευ ταίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καθαιρεθεί τελεσίδικα ή δεν έχουν χειροτονηθεί από τελεσίδικα καθηρημένους αρχιερείς, νόμι μα φέρουν το ιερατικό σχήμα και ε πομένως δεν διαπράττουν το έγκλη μα του άρθρου 176 ΠΚ: ΣυμβΠλημΔράμ 46/1991 (Βούλ.), Αρμ 45 (1991) AρχΝ 44 (1993) Άρθρο 196. Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Ο θρησκευτικός λειτουργός που κατά την ενάσκηση των έργων του ή δημόσια και με την ιδιότητά του προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε εχθροπάθεια κατά της πολιτειακής εξουσίας ή άλλων πολιτών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 115 Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ, Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα ΠΚ), Θεσσαλονίκη 1994, (άρθρο 196 ΠΚ) Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 213 ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Καταδίκη εφημερίου ιερού ναού για τη διάπραξη των εγκλημάτων της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώματος, της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών και της διατάραξης θρησκευτικής συναθροίσεως, επειδή διήγειρε το εκκλησίασμα σε εχθροπάθεια εναντίον μητροπολίτη. Περιστατικά: ΑΠ 1489/1997, ΠοινΧρ 48 (1998) Άρθρο 198. Κακόβουλη βλασφημία. 1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό. 2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. Συναφή νομοθετικά κείμενα: Άρθρ. 3, 13 Σ. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 115 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 213 ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Μ. ΔΟΥΒΑΣ, «Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης», ΝοΒ 39 (1991) Γ. ΚΑΛΦΕΛΗ, «Μεταβολή κατηγορίας από κακόβουλη βλασφημία σε εξύβριση. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1112/1986», Αρμ 41 (1987) Δ. ΣΠΑΘΑΡΗ, «Το άρθρο 198 του Ποινικού Κώδικα», Αρμ 42 (1988)

5 1. Το άρθρο 198 ΠΚ τυποποιεί δύο ξεχωριστά εγκλήματα: στην 1 τη δημόσια κακόβουλη καθύβριση του Θεού, ενώ στην 2 τη δημόσια εκδήλωση έλλειψης σεβασμού προς τα θεία με βλασφημία. Κοινό στοιχείο τους είναι η δημόσια τέλεση, που συντρέχει όταν η εκδήλωση είναι δυνατό να υποπέσει στην αντίληψη αόριστου αριθμού προσώπων, εκτός αυτών προς τους οποίους απευθύνεται, άσχετα αν έγινε σε δημόσιο τόπο ή αν πράγματι την αντιλήφθηκαν τρίτα πρόσωπα: ΒούλΝαυτ- Πειρ 22/1997, Υπερ 1998, 371, με παρ. Α. Παπαδαμάκη [βλ. και ΣυμβΠλημΤρικ 178/1994, Αρμ 49 (1995) ]. 2. Η διάταξη του άρθρου ΠΚ, όντας αντίστοιχη μ εκείνη του άρθρου 152 του προϊσχύσαντος Ποινικού Νόμου, κρίθηκε αναγκαία από το νομοθέτη, διότι η σε αυτή περιγραφόμενη αξιόποινη συμπεριφορά εύλογα μπορεί να προκαλέσει τόσο ισχυρά πάθη, ώστε η Πολιτεία να ενδιαφέρεται για την άρση αυτής της αιτίας σοβαρών αδικημάτων, η πράξη δε πρέπει να στρέφεται κατά του Θεού. Η έννοια της καθύβρισης δεν είναι ταυτόσημη προς την έννοια της εξύβρισης, διότι η πρώτη περιλαμβάνει κάθε εκδήλωση περιφρόνησης του Θεού, είτε αυτή προκύπτει απ το περιεχόμενο της έκφρασης είτε απ τη μορφή της είτε και από τα δύο αυτά στοιχεία. Ο όρος «καθυβρίζει» περιλαμβάνει όχι μόνο την προφορική εξύβριση αλλά και εκείνη που πραγματοποιείται με έγγραφα, με εικόνες, με συμβολικές παραστάσεις κ.λπ. «Καθύβριση» σημαίνει περιφρονητική εκδήλωση του δράστη που γίνεται άμεσα ή έμμεσα, με βάναυση και χυδαία έκφραση ή πράξη τούτου, εγγράφως, προφορικώς ή με έργα. Τελείται εν προκειμένω το έγκλημα του άρθρ ΠΚ, αφού φέρεται ο Ιησούς Χριστός (Θεός) να καπνίζει χασίς, να έχει στο στήθος του λαμπυρίζουσα την ινδική κάνναβη, δίκην άστρου της γέννησής του, και να την καταδεικνύει με το χέρι του, εμφανιζόμενος έτσι ως θιασώτης και υποστηρικτής της χρήσης της: ΕισΠρΘεσ 6/1997, Υπερ 7 (1997) , με σημ. Λ. Μ[αργαρίτη]. Άρθρο 199. Καθύβριση θρησκευμάτων. Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 115 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 213. ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Α. ΒΛΑΧΟΣ, «Το έγκλημα της καθυβρίσεως θρησκευμάτων», ΠοινΧρ 34 (1984) Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της καθυβρίσεως θρησκευμάτων από σχόλια που διατύπωσε δημοσιογρά φος σε σατυρική στήλη για τη γιορτή των Χριστουγέννων, γιατί αυτά ήταν χιουμοριστικά και ειρωνικά, έστω και αν θεωρηθούν 40

6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ακραία, δηκτικά ή κακόγουστα: ΣυμβΠλημΑθ 4959/1994 (Βούλ.), ΠοινΧρ 45 (1995) Η τέλεση του εγκλήματος της καθυβρίσεως θρησκευμάτων προϋποθέτει αντικειμενικά μεν την άμεση ή έμμεση καθύβριση μιας θρησκευτικής διδασκαλίας, που γίνεται με βάναυσες και χυδαίες εκφράσεις του δράστη, εγγράφως ή προφορικώς. Η υβριστική συμπεριφορά μπορεί να απευθύνεται εναντίον των δογμάτων, εθίμων ή συμβόλων και σκευών που προορίζονται για τη θεία λατρεία: ΑΠ 928/1984, ΠοινΧρ 35 (1985) Άρθρο 200. Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων. 1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μιαν ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 116 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 214. ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Το έγκλημα της διαταράξεως της θρησκευτικής συνάθροισης θεωρείται συντελεσμένο, αδιάφορα αν κατά το χρόνο της τελέσεως της πράξεως μέσα στην εκκλησία ή τον ευκτήριο οίκο τελείται ή όχι θρησκευτική συνάθροιση, διότι με την εν λόγω διάταξη προστατεύεται όχι η συνάθροιση αλλά η ιερότητα του τόπου. Ως πράξη υβριστικώς ανάρμοστη πρέπει να θεωρηθεί κάθε απρεπής συμπεριφορά, που εκδηλώνει περιφρόνηση προς την ιερότητα του τόπου και που λόγω της βαναυσότητας της προσβολής του θρησκευτικού συ ναισθήματος των άλλων πλήττει τόσο την ιερότητα του τόπου όσο και το θρησκευτικό συναίσθημα των άλλων. Τέτοια πράξη αποτελεί και η χρησιμοποίηση του ναού ως τόπου κατοικίας ή εμπορίου ή ως απο θήκης ζωοτροφών. Απαραίτητο στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του ε γκλήματος είναι ο δόλος που περιλαμβάνει συνείδηση αφ ενός μεν της ιερότητας του χώρου αφετέρου δε της υβριστικής σημασίας της συμπεριφοράς, χωρίς ν απαιτείται πρόθεση εξυβρίσεως του ιερού χώρου, διότι αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος: ΣυμβΠλΗρ 95/1971 (Βούλ.), ΠοινΧρ 21 (1971) , με παρ. Σ. Τρωιάνου και Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη. 2. Κατά την έννοια της 2 του άρθρου 200 ΠΚ, συνιστά υβριστικώς ανάρμοστη πράξη οποιαδήποτε ανθρώπινη απρεπής και βάναυση συμπεριφορά, αντίθετη προς τον προορισμό και την ιερότητα του προορισμένου για θρησκευτική συνά- 41

7 θροιση τόπου, που συνίσταται σε περιφρονητική ενέργεια ή παράλειψη, ικανή να προσβάλει το θρησκευτικό συναίσθημα των άλλων. Ως τόπος θρησκευτικής συναθροίσεως είναι εκείνος, όπου, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον κατά κύριο λόγο συγκεντρώνονται οπαδοί μιας γνωστής θρησκείας, προς επιτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Σε τέτοιο τόπο μεταβάλλεται και ο χώρος του στρατοπέδου, όπου συνήθως τελείται προσευχή των στρατιωτικών: ΣυμβΔιαρκΣτρατΙωαν 788/1966 (Βούλ.), ΝοΒ 15 (1967) Αρμ. 21 (1967) ΠοινΧρ 17 (1967) Άρθρο 201. Περιύβριση νεκρών. Όποιος αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό ή μέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα φυλάξουν ή ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικές με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκισημέχρι δύο ετών. Βιβλιογραφία: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα 2000, Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ-Γ. ΠΟΥΛΗΣ, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Αθήνα , 476. Το αδίκημα της περιύβρισης νεκρού τελείται με κάθε υβριστικά ανάρμοστη ενέργεια, που προσβάλλει το κοινό αίσθημα ευλάβειας προς το νεκρό (ΑΠ 1179/1988, ΠοινΧρ 39, 108). Απαιτείται συνεπώς πράξη που εκφράζει, είτε με το περιεχόμενο είτε με τη μορφή της, χονδροειδή περιφρόνηση προς το νεκρό. Ως τέτοια υβριστικά ανάρμοστη πράξη μπορεί να θεωρηθεί και ο ακρωτη ριασμός του νεκρού, ο τεμαχισμός του πτώματος, η τοποθέ τησή του σε σακούλες και η απόρ ριψή του σε κάδο απορριμμάτων, καθώς από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα θεωρείται ασέβεια να παραμείνει ο νεκρός στην τύχη του: ΣυμβΠλημΚαβ 48/1997 (Βούλ.), Αρμ 51 (1997) Άρθρο 224. Ψευδορκία. 1. Όποιος ως διάδικος σε πολιτική δίκη δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. 3. Εξομοιώνονται με τον όρκο η διαβεβαίωση των κληρικών στην ιεροσύνη τους, η διαβεβαίωση που επιτρέπει ο νόμος αντί για όρκο στους οπαδούς θρησκευμάτων που δεν επιτρέπουν όρκο, καθώς και κάθε άλλη βεβαίωση που αναπληρώνει τον όρκο, κατά τις διατάξεις της δικονομίας. 42

8 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Συναφή νομοθετικά κείμενα: 408 ΚΠολΔ. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 125 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , 222 ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Β, Αθήνα 2000, Ι. ΤΕΝΤΕΣ σε Κ. ΚΕΡΑΜΕΥΣ-Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ-Ν. ΝΙΚΑΣ, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. Ι: Άρθρο 408, Η διαβεβαίωση του κληρικού στην αρχιερωσύνη του έχει την ισχύ κοινού όρκου: ΑΠ 489/1972, ΝοΒ 20 (1972) Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. 1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί ασελγείς πράξεις με ανήλικο, τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα, όχι όμως και τα δεκαοκτώ έτη, με κάθειρξη. 2. Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης της πρώτης παραγράφου: α) ε) από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση, (...). 5. Η παραγραφή των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του ανηλίκου. Παρατήρηση: Το άρθρο 342 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 Ν 3500/2006 (Α 232). Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ, Εμβάθυνση στην Ποινική Νομολογία, Θεσσαλονίκη 2006, Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ- ΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , Σ. ΤΡΩΙ- ΑΝΟΣ-Γ. ΠΟΥΛΗΣ, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Αθήνα , ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Β, Αθήνα 2000, Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, «Η σεξουαλική παρενόχληση στο ελληνικό ποινικό δίκαιο (Ν 3488/2006)», ΠοινΧρ 57 (2007) Άρθρο 371. Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας. 1. Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυ- 43

9 λάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους. 2. Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της παρ. 1, και απ αυτή την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα. 3. Η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση. 4. Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 179 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑ- ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Β, Αθήνα 2000, Άρθρο 374. Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν από τόπο προορισμένον για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ αυτή (...). Παρατήρηση: Το απόσπασμα παρατίθεται όπως διατυπώθηκε στο άρθρο 23 Ν 1419/1984 (Α 28). Συναφή νομοθετικά κείμενα: άρθρα Ν 3028/2002. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, Διακεκριμένη περίπτωσις κλοπής. Κλοπή πράγματος αφιερωμένου εις την θρησκευτικήν λατρείαν. Άρθρον 374 περ. α Π.Κ.- Ιεροσυλία, Αθήναι 1970 Μ. ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ - Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ, Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα , 180 Ι. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ-Ν. ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα α ΠΚ), Θεσσαλονίκη , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ- ΛΟΣ (επιμ.), Ποινικός Κώδικας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θεσσαλονίκη , Σ. ΤΡΩΙΑ- ΝΟΣ-Γ. ΠΟΥΛΗΣ, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Αθήνα , ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Π. ΚΑΚΚΑΛΗΣ-Ν. ΚΟΥΡΑΚΗΣ-Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ, Ποινικός Κώδικας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Β, Αθήνα 2000, Πράγματα αφιερωμένα στη λατρεία είναι οι εικόνες των αγίων και τα συνήθως αναγκαία σε χρήση για τις ιεροτελεστίες, όπως είναι οι σταυροί, τα ιερά άμφια, τα μα- 44

10 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ νουάλια, τα ευαγγέλια, οι κολυμβήθρες κ.λπ. (ΑΠ 1243/1984, 1931/1983 ΠοινΧρ ΛΕ, 308 ΛΔ, 680 αντιστοίχως κ.ά.). Πράγματα όμως αφιερωμένα στη θρησκευτική λατρεία δεν είναι τα αναθήματα των πιστών (ΠλημΑθ 27/1969, ΠοινΧρ Κ, 294). Η από ι. ναό αφαίρεση αφιερωμάτων των πιστών συνιστά απλή κλοπή και όχι διακεκριμένη περίπτωση αυτής: ΤριμΕφΠειρ 146/1999, Υπερ 1999, , με παρ. Κ. Γκρόζου Αρμ 53 (1999) Η διάταξη του άρθρ. 374 περ. α ΠΚ διαπλάσσει διακεκριμένη περίπτωση της κατά το άρθρο 372 ΠΚ κλοπής. Η εν λόγω διάταξη (374 περ. α ΠΚ) είναι ειδική έναντι της διατάξεως του άρθρου 372 ΠΚ, η οποία θεσπίζει το βασικό έγκλημα της κλοπής. Συνεπώς, εν όψει του κανόνος «τα ειδικά γενικών επικρατέστερα», οσάκις τελεσθούν συγχρόνως το βασικό έγκλημα και το διακεκριμένο, εάν δηλαδή υφίστανται συγχρόνως ως τετελεσμένα απλή κλοπή και διακεκριμένη, εφαρμογή έχει, σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας, η διάταξη περί διακεκριμένης κλοπής, η απαξία της οποίας καλύπτει την απαξία της απλής κλοπής. Πρόκειται δηλαδή στην περίπτωση αυτή περί φαινομένης κατ ιδέαν συρροής απλής και διακεκριμένης κλοπής (Σταμάτη, Γενικαί αρχαί της φαινομένης συρροής εγκλημάτων και ιδίως της κατ ιδέαν, σελ Μανωλεδάκη, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, σελ. 48). Συνεπώς, ο υπαίτιος σύγχρονης τέλεσης απλής και διακεκριμένης κλοπής τιμωρείται για διακεκριμένη κλοπή, η απαξία της οποίας καλύπτει την απαξία της απλής κλοπής: ΤριμΕφΠατρ 91/1994, Αρμ 48 (1994) , με παρ. Ν. Μπιτζιλέκη. 3. Απόπειρα διακεκριμένης κλοπής (άρθρ. 374 δ, ε, στ ΠΚ) στην περίπτωση που δύο πρόσωπα έσπασαν την κλειδαριά ναού για να αφαιρέσουν χρήματα: ΣυμβΠλημΘεσ 15/1994 (Βούλ.), Υπερ 1994, , με παρ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι. 4. Δεν αποτελεί διακεκριμένη αλλά απλή κλοπή η αφαίρεση παλαιών βιβλίων από κελιά μοναχών: ΠλημΘεσ 1017/1991 (Βούλ), Αρμ 45 (1991) Κλοπή πραγμάτων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας αφιερωμένων στη θρησκευτική λατρεία. Το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής του άρθρ. 374 περ. α ΠΚ, τελείται με την αφαίρεση ιερών εικόνων, έστω και εάν δεν ευρίσκονται στο τέμπλο της Εκκλησίας αλλά στο ιερό του ναού: ΕφΚέρκ 100/1989, Χρ. 28 (1989) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Άρθρο 111. Το δικαστήριο εφετών δικάζει: Τα πλημμελήματα των αρχιερέων. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία. Θεωρία-Νομολογία, Αθήνα 2006, 205 επ., 259 Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, Ποινική Δικονομία (Θεωρία-Πράξη-Νομολογία), Θεσσαλονίκη , ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα ,

11 1. Η ειδική δωσιδικία του άρθρ ΚΠΔ, δεν αφορά τον οποιονδήποτε ορθόδοξο αρχιερέα, έστω και αν αυτός έχει κανονική εκλογή, χειροτονία και ενθρόνιση, αλλά εκείνον στο πρόσωπο του οποίου υπάρχουν οι προϋ ποθέσεις του νόμου. Οι Παλαιοημερολογίτες μητροπολί τες μπορεί μεν να εκλέχθηκαν, χειροτονήθηκαν και ενθρο νίστηκαν κατά το ορθόδοξο δόγμα, όμως δεν υπάγονται στην ειδική δωσιδικία του άρθρου ΚΠΔ για πλημ μελήματα που τελούνται από αυτούς, αφού ούτε από την πολιτεία έλαβε χώρα με σχετικό π.δ. αναγνώριση και κα τάσταση της εκλογής τους, ούτε διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας για εκπλήρωση των αρχιερα τικών τους καθηκόντων, όπως ορίζεται από τον ΚΧΕΕ. Το Δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο και παραπέμπει την υπόθεση στο καθ ύλη αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς: ΕφΠειρ 611/1997, Αρμ 52 (1998) , με παρ. Ν. Μπιτζιλέκη. Άρθρο 112. Το τριμελές δικαστήριο πλημμελειοδικών δικάζει: Τα πταίσματα των αρχιερέων... Παρατήρηση: Βλ. τη βιβλιογραφία και νομολογία κάτω από το άρθρο 111 ΚΠΔ. Άρθρο 212. Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων. 1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: α) οι κληρικοί σχετικά με όσα έμαθαν από την εξομολόγηση, Η απαγόρευση της παρ. 1 στις περιπτώσεις α, β και γ ισχύει, ακόμη και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο από μέρους εκείνου που τους το εμπιστεύθηκε. 3. Όλοι οι παραπάνω μάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ενόρκως σ αυτόν που εξετάζει ότι, αν κατέθεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που μνημονεύονται στην παρ. 1. Ψευδής δήλωση τιμωρείται με τις ποινές που ο ποινικός κώδικας προβλέπει για την ψευδορκία. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, Ποινική Δικονομία (Θεωρία- Πράξη-Νομολογία), Θεσσαλονίκη , ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , Άρθρο 215. Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν. 1. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής, οι υπουργοί και οι αρχιερείς εξετάζονται στην κατοικία 46

12 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τους, και η ένορκη κατάθεσή τους διαβάζεται στο ακροατήριο. Αν όμως πρόκειται για κακούργημα, είναι δυνατό να κληθούν να εμφανιστούν στο ακροατήριο, οπότε εξετάζονται πρώτοι κατόπιν μπορούν να αποχωρήσουν, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να παραιτηθούν από αυτά τα πλεονεκτήματα. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , Άρθρο 217. Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα. Ο μάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας του, την ηλικία και τη θρησκεία του. (...). Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, 129 ΤΡΩΙΑΝΟΣ-ΠΟΥΛΗΣ, ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑ- ΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , 549. Άρθρο 218. Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο. 1. Κάθε μάρτυρας οφείλει, πριν εξεταστεί στο ακροατήριο, να ορκιστεί δημόσια, θέτοντας το δεξιό του χέρι στο ιερό ευαγγέλιο, τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι στο Θεό να πω με ευσυνειδησία όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε». Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η διαδικασία είναι άκυρη. 2. Ο άλαλος μάρτυρας που γνωρίζει να γράφει ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον όρκο και ύστερα θέτει το δεξιό του χέρι στο ευαγγέλιο. Αν δεν ξέρει να γράφει, ορκίζεται με τη βοήθεια του διερμηνέα. 3. Οι κληρικοί ή οι ιερωμένοι που η θρησκεία τους απαγορεύει τον όρκο δεν ορκίζονται. Αντί γι αυτό, δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιερωσύνη τους και σύμφωνα με τους κανονισμούς από τους οποίους διέπονται. Συναφή νομοθετικά κείμενα: Άρθρ ΠΚ. Βιβλιογραφία: Ι. Μονογραφίες-Συλλογές πηγών: Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, Ποινική Δικονομία (Θεωρία- Πράξη-Νομολογία), Θεσσαλονίκη , 446 ΙΙ. Μελέτες σε περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , Ν. ΔΗΜΑΡΑΣ, «Η αντισυνταγματικότητα του 47

13 θρησκευτικού όρκου», Δ. 31 (2000) Γ. ΠΡΙΝΤΖΙΠΑΣ, «Ο δικονομικός όρκος και η αντίθεσή του προς το Σύνταγμα», Δ. 11 (1980) Δυνατότητα εξαίρεσης των στρατοδικών από το θρησκευτικό όρκο. Η όρκιση στην τιμή και τη συνείδηση αποτελεί ισότιμη διαβεβαίωση: ΔιαρκΣτρΘεσ 27/2005, ΠοινΧρ 56 (2006) Πρόσωπο που καλείται, σε εφαρμογή ορισμένης διάταξης νόμου, να δώσει θρησκευτικό όρκο, εάν δηλώσει ενώπιον της αρχής ότι κωλύεται να δώσει αυτόν για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, δικαιούται, αντί θρησκευτικού όρκου, να δώσει, επικαλούμενο την τιμή και τη συνείδησή του, ισότιμη, από την άποψη των συνεπειών με τον θρησκευτικό όρκο, σχετική διαβεβαίωση περί του συγκεκριμένου ζητήματος, έστω και αν αυτή η διαβεβαίωση δεν προβλέπεται από τη συγκεκριμένη διάταξη: ΜΟΕφΑθ 337/2004, Αρμ 58 (2004) Αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία η υποχρεωτική δόση θρησκευτικού όρκου (καθομολόγηση) για την ανακήρυξη πτυχιούχου του Τμήματος Θεολογίας, όταν αυτός φρονεί ότι η δόση τέτοιου όρκου προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη του: ΣτΕ 2601/1998, ΝοΒ 47 (1999) , με παρ. Χ. Γαρνάβου. 4. Αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία η επιβολή όρκου με νόμο στους ορθόδοξους χριστιανούς. Δεν συνιστά έγκλημα η επίμονη άρνηση δόσεως όρκου από πρόσωπο που είναι οπαδός της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αθώωση κατηγορουμένου: ΕφΘεσ 3269/1989, Αρμ 44 (1990) Υπερ 1991, , με παρ. Λ. Μαργαρίτη. 9. Η διαβεβαίωση του κληρικού στην αρχιερωσύνη του έχει την ισχύ κοινού όρκου: ΑΠ 489/1972, ΝοΒ 20 (1972) Άρθρο 220. Όρκοι αλλοθρήσκων. 1. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία αναγνωρισμένη ή απλώς ανεκτή από το κράτος και σ αυτήν υπάρχει γνωστός τύπος όρκου, ο τύπος αυτός είναι έγκυρος στην ποινική διαδικασία. 2. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, καθώς και αν εκείνος που ανακρίνει ή το δικαστήριο πειστεί ύστερα από σχετική δήλωση του μάρτυρα ότι αυτός δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία, ο όρκος που δίνεται είναι ο ακόλουθος: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή μου και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε». 48

14 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατήρηση: Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχουν θρησκείες «ανεγνωρισμένες» ή «απλώς ανεκτές». Πρόκειται για κακή διατύπωση αντί του «θρησκεία γνωστή». Συναφή νομοθετικά κείμενα: Άρθρ. 13 Σ. Βιβλιογραφία: Βλ. τη βιβλιογραφία και τη νομολογία κάτω από το άρθρο 218 ΚΠΔ. Άρθρο 262. Κατάσχεση των εγγράφων Αν ο κάτοχος δηλώσει ότι πρόκειται για μυστικό του λειτουργήματος ή του επαγγέλματος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 212 και εκείνος που κάνει την κατάσχεση νομίζει ότι η δήλωση δεν είναι αληθής, σφραγίζει το έγγραφο ή το εξασφαλίζει με άλλον τρόπο, χωρίς να μάθει το περιεχόμενό του και ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συλλόγου, δικηγορικού, ιατρικού ή φαρμακευτικού, ή από τον οικείο μητροπολίτη να κρίνει αν το έγγραφο περιέχει επαγγελματικό απόρρητο ή εξομολόγηση. Σε περίπτωση που σ αυτό το ζήτημα θα δοθεί αρνητική απάντηση, το έγγραφο κατάσχεται, με επιφύλαξη της ποινικής και κάθε άλλης ευθύνης αν η δήλωση αποδειχθεί ψευδής. Συναφή νομοθετικά κείμενα: Άρθρ. 13 Σ. Βιβλιογραφία: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, 157. Άρθρο 380. Κωλύματα των ενόρκων. Δεν μπορούν να είναι ένορκοι: α) ισοβίως οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος και κάθε γενικά βαθμού, καθώς και οι μοναχοί,... Βιβλιογραφία: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ-Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια-Νομολογία, τόμ. Α, Αθήνα , Γ. ΚΑΛΦΕΛΗΣ, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αθήνα 2005, Σωφρονιστικός Κώδικας Ν 2776/1999, «Σωφρονιστικός Κώδικας», (Α 291/ ). Άρθρο 3. Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων. 1. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευμα, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. 49

15 2. Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από τη νομική ή πραγματική κατάστασή τους, ό- πως υποδίκων και καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανηλίκων και ενηλίκων, γυναικών και ανδρών, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή για τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και προς εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται. Άρθρο 39. Άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων. 1. Η θρησκευτική αγωγή είναι προαιρετική και περιλαμβάνει το δικαίωμα του κρατουμένου να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα και να επικοινωνεί με αναγνωρισμένο εκπρόσωπο του θρησκεύματος ή του δόγματός του. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ασκήσεως των παραπάνω δικαιωμάτων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος. 2. Ο κρατούμενος κατά την εισαγωγή του στο κατάστημα ερωτάται και δηλώνει, αν το επιθυμεί, το θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει. 3. Σε κάθε κατάστημα υπάρχει ναός ή κατάλληλος χώρος στον οποίο, όσοι από τους κρατουμένους επιθυμούν, παρακολουθούν τη θεία λειτουργία ή άλλες εκδηλώσεις θρησκευτικής λατρείας. 4. Κρατούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικούς χώρους κράτησης ή σε θεραπευτικό καταστήματα μπορούν να δέχονται επίσκεψη ιερέα για εκπλήρωση θρησκευτικών καθηκόντων. 5. Ο ιερέας ή ο εκπρόσωπος θρησκεύματος ή δόγματος καλείται από το Συμβούλιο Φυλακής για να εκφράσει τη γνώμη του σε θέματα που άπτονται του λειτουργήματός του. Βιβλιογραφία: Χ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Σωφρονιστική Νομοθεσία. Νομολογία κατ άρθρο, Αθήνα 2005 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Σωφρονιστικός Κώδικας και συναφή νομοθετήματα, Θεσσαλονίκη 2000, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας Ν 2287/1995, «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα», (Β 20). Άρθρο 158. Προσβολή της θρησκείας αιχμαλώτου. Στρατιωτικός που αυθαίρετα παρακωλύει την εύλογη, εντός των ορίων που επιβάλλουν τα ορισμένα μέτρα τάξης που έχουν ληφθεί από τη στρατιωτική αρχή, άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων 50

16 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αιχμαλώτου ή ενώπιόν του καθυβρίζει τη θρησκεία του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Βιβλιογραφία: Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και συναφή νομοθετήματα, Θεσσαλονίκη, Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας ΠΔ 331/1985, «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού των Φορολογικών (τακτικών διοικητικών) Δικαστηρίων και καθορισμός των τελών της διαδικασίας», (Α 116). Άρθρο 57. Τόπος επίδοσης Δεν συγχωρείται, σε καμιά περίπτωση, να γίνει επίδοση σε χώρους λατρείας, κατά τις ώρες των ιεροτελεστιών ή άλλων θρησκευτικών τελετών ή προσευχών, ή μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου που συνεδριάζει. 6. Άδεια ιδρύσεως ναού αλλοδόξων και αλλοθρήσκων-προσηλυτισμός ΑΝ 1363/1938, «Περὶ κατοχυρώσεως διατάξεων τῶν ἄρθρων 1 καὶ 2 τοῦ ἐν ἰσχύι Συντάγματος» (Α 305). Ἄρθρον 1. Διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ λειτουργίαν Ναοῦ οἱουδήποτε δόγματος προαπαιτεῖται ἄδεια τῆς οἰκείας ἀνεγνωρισμένης ἐκ κλη σια στικῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνι κῆς Παιδείας, κατὰ τὰ διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος, ἐκδιδομένου προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας, εἰδικώτερον καθορισθησόμενα. Ναοὶ ἢ εὐκτήριοι οἶκοι ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Βασιλικοῦ Διατάγματος ἀνεγειρόμενοι ἢ λειτουργοῦντες ἄνευ τῆς τηρήσεως τῶν ἐν αὐτῷ διατυπώσεων ἢ ἐγκαθιστώμενοι καὶ λειτουργοῦντες ἐντὸς οἰκημάτων ἢ ἀποθηκῶν ἢ οἱασδήποτε φύσεως κτισμάτων ἢ στεγάστρων κατὰ μετατροπὴν πάντων τούτων, κλείονται καὶ σφραγίζονται ὑπὸ τῆς οἰκείας Ἀστυ νο μικῆς Ἀρχῆς, ἀπαγορευομένης τῆς λειτουργίας 51

17 αὐτῶν, οἱ δ ἀνεγεί ραντες ἢ θέντες εἰς λειτουργίαν τιμωροῦνται διὰ χρηματικῆς ποινῆς μέχρι δραχμῶν καὶ φυλακίσεως 2 μέχρις 6 μηνῶν μὴ μετατρεπομένης εἰς χρηματικήν. Διὰ τοὺς ἄνευ ἀδείας ἀνεγηγερμένους καὶ λειτουργοῦντας κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Νόμου ναοὺς ἢ εὐκτηρίους οἴκους, ἀπαιτεῖται ἄδεια κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, χορηγουμένη κατὰ τὰ διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος καθορισθησόμενα. Διὰ τοῦ αὐτοῦ Διατάγματος καθορισθήσονται τὰ τῆς χορηγήσεως ἀδειῶν ἀνεγέρσεως ἢ λειτουργίας εὐκτηρίου οἴκου, ἢ θρησκευτικοῦ ἐντευκτηρίου. Ὑπὸ τὸν ὅρον «Ναός» νοοῦνται ἐν τῷ παρόντι Νόμῳ καὶ τῷ ὑπ αὐτοῦ προβλεπομένῳ Βασιλικῷ Διατάγματι παντὸς εἴδους ναοί, ἐνοριακοὶ ἢ μή, ἐξωκκλήσια καὶ παρεκκλήσια. Ἄρθρον 3. Οἱ διὰ τὴν διαχείρισιν τῆς τε κινητῆς καὶ ἀκινήτου περιουσίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ναῶν οἱουδήποτε δόγματος ἢ θρησκεύματος ὁπωσδήποτε καθιστάμενοι διαχειρισταί, δέον ἀπαραιτήτως νὰ μὴ ἔχωσι καταδικασθῇ ἐπὶ παραβάσει τῶν ἐν ἄρθροις 22 καὶ 24 τοῦ Ποινικοῦ Νόμου ἀναφερομένων ἀδικημάτων ἢ διὰ παράβασιν τοῦ 117/1936 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου περὶ προστασίας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ νὰ κέκτηνται πιστοποιητικόν. Οἱ κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος μὴ πληροῦντες τὸν ὅρον τοῦτον διαχειρισταὶ θεωροῦνται ἀπαλλαγέντες τῶν καθηκόντων των ἅμα τῇ δημοσιεύσει τοῦ παρόντος, μετ ἔλεγχον τοῦ οἰκείου Νομάρχου, οἱ δ ἐκ τούτων ἀρνούμενοι νὰ συμμορφωθῶσιν ἀπομακρύνονται διὰ τῆς οἰκείας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ἐφαρμοζομένων κατ αὐτῶν τῶν ἐπὶ ἀπειθείᾳ διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Νόμου. Ἀπολογισμοὶ τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν ναῶν τούτων ὑποβάλ λονται κατὰ τὴν λῆξιν ἑκάστου οἰκονομικοῦ ἔτους εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκο νομικῶν (Διεύθυνσιν Νομικῶν Προσώπων) διὰ τοῦ ἁρμοδίου Νομάρχου. Ἄρθρον Ὁ ἐνεργῶν προσηλυτισμὸν τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως καὶ χρηματικῆς ποινῆς χιλίων μέχρι πεντήκοντα χιλιά- 52

18 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ δων δραχμῶν, ἔτι καὶ δι ἀστυνομικῆς ἐπιτηρήσεως, ἧς ἡ διάρκεια ἀπὸ ἕξ μηνῶν μέχρις ἑνὸς ἔτους ὁρίζεται διὰ τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως. (...). 2. Προσηλυτισμὸς ἰδίᾳ εἶναι ἡ διὰ πάσης φύσεως παροχῶν ἢ δι ὑποσχέσεως τοιούτων ἢ ἄλλης ἠθικῆς ἢ ὑλικῆς περιθάλψεως, διὰ μέσων ἀπατηλῶν, διὰ καταχρήσεως τῆς ἀπειρίας ἢ ἐμπιστοσύνης ἢ δι ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἀνάγκης, τῆς πνευματικῆς ἀδυναμίας ἢ κουφότητος ἄμεσος ἢ ἔμμεσος προσπάθεια πρὸς διείσδυσιν εἰς τὴν θρησκευτικὴν συνείδησιν ἑτεροδόξων, ἐπὶ σκοπῷ μεταβολῆς τοῦ περιεχομένου αὐτῆς. 3. Ἡ ἐν σχολείῳ ἢ ἱδρύματι, μορφωτικῷ ἢ φιλανθρωπικῷ, ἐκτέλεσις τῆς πράξεως θεωρεῖται ὡς ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικὴ αἰτία. Ἄρθρον 5. Ἐὰν καὶ πρὸ πάσης ἔτι ἐνάρξεως ποινικῆς διώξεως κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον τοῦ παρόντος νόμου ἤθελε βεβαιωθῆ διὰ διοικητικῆς ἀνακρίσεως, ἐνεργουμένης παρ ἀξιωμα τικοῦ τῆς Χωροφυλακῆς ἢ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, ὅτι ξένος ὑπήκοος ἐπιχει ρεῖ προσηλυτισμόν, ἀπελαύνεται οὗτος ἀποφάσει τῆς παρ ἑκάστῃ Νομαρχίᾳ Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας, καθ ἧς ἐπιτρέπεται ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως προσφυγὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας. Ἄρθρον 6. Διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν ἱερατικῆς σχολῆς ἢ σεμιναρίου παντὸς δόγματος ἢ θρησκεύματος ἢ μορφωτικοῦ ἱδρύματος οἱασδήποτε μορφῆς ἢ τύπου, παρεκτὸς τῶν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, διεπομένων ἤδη ὑπὸ ἰδίων νόμων, ἢ διὰ τὴν λειτουργίαν κέντρου οἱασδήποτε αἱρέσεως ἢ αἱρετικῆς ἀποχρώσεως, ἀπαιτεῖται προηγουμένως ἔγκρισις τοῦ Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας, ἀσκοῦντος τὴν ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἐποπτείαν. Τὰ ἤδη ἐν τῷ Βασιλείῳ λειτουργοῦντα ὡς ἄνω κέντρα, ἱδρύματα ἢ σχολαὶ καὶ ἄλλα οἱουδήποτε τύπου παρεμφερῆ ἱδρύματα κλείονται διὰ τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ἂν μὴ τύχωσιν ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος τῆς ὡς ἄνω Ὑπουργικῆς ἐγκρίσεως, ἐφ ᾗ ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας αἴτησις μετὰ πλήρων στοιχείων, ὑπευθύ- 53

19 νως παρὰ τοῦ αἰτοῦντος πιστοποιουμένων ὡς πρὸς τὴν ἀκρίβειαν καὶ ἀλήθειαν τῆς πιστοποιήσεως. Ἡ ἀνακριβὴς ἢ ἀναληθὴς πιστοποίησις τῶν ἀνωτέρω, ὡς καὶ ἡ καθ οἱονδήποτε τρόπον παρεμπόδισις τῆς ἀσκήσεως ἐλέγχου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ ἢ τῶν κατ ἐντολὴν αὐτοῦ ἐνεργουσῶν δημοσίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, συνεπάγεται τὴν ἄρσιν τῆς πρὸς λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω κέντρων ἐγκρίσεως καὶ τὸ ἄμεσον κλείσιμον αὐτῶν. Αἱ ἀστυνομικαὶ ἀρχαὶ ὑποχρεοῦνται ὅπως μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς διμήνου προθεσμίας ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος ἐνεργή σωσι τὸν ἔλεγχον τῶν ἀδειῶν ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν ἐν ταῖς περιφερείαις αὐτῶν ὡς ἄνω σχολῶν, ἱδρυμάτων καὶ κέντρων, ὑποβαλ λομένης πρὸς τοῦτο σχετικῆς ἐκθέσεως εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων. Παρατήρηση: Τα άρθρα 4 και 5 παρατίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 ΑΝ 1672/1939 (Α 123), παραλείπονται δε όσες διατάξεις έχουν στο μεταξύ καταργηθεί. ΑΝ 1369/1938, «Περὶ ἱερῶν ναῶν καὶ ἐφημερίων» (Αʹ 317). Ἄρθρον Διὰ τὴν ἀνέγερσιν παντὸς ναοῦ οἱουδήποτε δόγματος ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ ἁρμοδίου κατὰ περιφέρειαν Μητροπολίτου καὶ ἔγκρισις τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας. 2. Πᾶσα κατὰ παράβασιν τῆς ἀνωτέρω διατάξεως ἐπιχειρουμένη ἀνέγερσις ἐμποδίζεται ὑπὸ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς καὶ οἱ παραβάται τιμωροῦνται διὰ φυλακίσεως, ὁ δὲ τυχὸν ἀνεγειρόμενος οὕτω ναὸς κατεδαφίζεται παρὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς, τῇ παραγγελίᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. ΒΔ τῆς 20.5/ , «Περὶ ἐκτελέσεως διατάξεων τοῦ Α.Ν. ὑπ ἀριθμ. 1363/1938 περὶ κατοχυρώσεως τῶν ἄρθρων 1 καὶ 2 τοῦ ἐν ἰσχύι Συντάγματος» (Αʹ 220). Ἄρθρον 1. Διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ὑπὸ τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ἀναγκ. Νόμου ὑπ ἀριθμ. 1672/1939 προβλεπομένης ἀδείας 54

20 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ πρὸς ἀνέγερσιν ἢ λειτουργίαν Ναῶν, μὴ ὑπαγομένων εἰς τὰς διατάξεις τῆς ἑκάστοτε κειμένης περὶ ναῶν καὶ ἐφημερίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νομοθεσίας, ἀπαιτοῦνται τὰ ἑξῆς: α) Αἴτησις τουλάχιστον πεντήκοντα οἰκογενειῶν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἦττον πρὸς ἀλλήλας γειτνιαζουσῶν καὶ διαμενουσῶν εἰς περιφέρειαν, ἥτις κεῖται εἰς μεγάλην ἀπὸ ὑπάρχοντος ὁμοδόξου ναοῦ ἀπόστασιν, ἐφ ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν καθηκόντων δυσχεραίνεται ἐκ τῆς ἀπὸ ὑπάρχοντος ναοῦ ἀποστάσεως. Ὁ περιορισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πεντήκοντα οἰκογενειῶν δὲν ἰσχύει διὰ συνοικισμοὺς ἢ χωρία. β) Τὴν αἴτησιν αὐτῶν ὑποβάλλουσιν αἱ οἰκογένειαι πρὸς τὴν οἰκείαν ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, ὑπογράφουσι δ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν οἰκογενειῶν, σημειοῦντες καὶ τὰς διευθύνσεις τῶν κατοικιῶν αὐτῶν. Αἱ ὑπογραφαὶ ἐπικυροῦνται διὰ τὴν γνησιότητα αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ περιφερείᾳ ἀστυνομικοῦ τμήματος, ὅπερ, μετ ἐπιτόπιον ὑπεύθυνον ἐξακρίβωσιν, βεβαιοῖ καὶ ὅτι συντρέχουσιν οἱ λόγοι τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου πρὸς δεδικαιολογημένην ἔκδοσιν τῆς ἀπαιτουμένης ἀδείας. γ) Ἡ οἰκεία ἀστυνομικὴ ἀρχὴ ἀποφαίνεται ἐπὶ τῆς αἰτήσεως ᾐτιολογημένως, μεθ ὃ διαβιβάζει αὐτὴν μετὰ τῆς γνώμης αὐτῆς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας, δυνάμενον νὰ ἀποδεχθῇ τὴν αἴτησιν ἢ καὶ νὰ ἀπορρίψῃ αὐτήν, ἐὰν κρίνῃ, ὅτι δὲν συντρέχουσιν οἱ τὴν ἀνέγερσιν ἢ λειτουργίαν νέου ναοῦ ἐπιβάλλοντες πραγματικοὶ λόγοι ἢ δὲν ἐτηρήθησαν αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος. 2. Διὰ τοὺς ἄνευ ἀδείας ἀνεγηγερμένους καὶ λειτουργοῦντας κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ ὑπ ἀριθμ. 1672/1939 Ἀν. Νόμου ναοὺς ἢ εὐκτηρίους οἴκους, ὑποβάλλεται ἐντὸς 6 μηνῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας αἴτησις τῆς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς πρὸς χορήγησιν αὐτῆς. 3. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας ἀνεγέρσεως ἢ λειτουργίας εὐκτηρίου οἴκου ἢ θρησκευτικοῦ ἐντευκτηρίου, δὲν ἔχουσιν ἐφαρμο γὴν αἱ διατάξεις τῆς παρ. 1 ἐδαφ. α καὶ β τοῦ παρόντος, ἐπαφιεμένης εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς 55

21 κρίσεως, ἐὰν συντρέχωσιν οὐσιαστικοὶ λόγοι πρὸς χορήγησιν τῆς σχετικῆς ἀδείας. Πρὸς τοῦτο οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑποβάλλουσι διὰ τοῦ ποιμένος αὐτῶν αἴτησιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας ἐνυπόγραφον, κεκυρωμένην ὡς πρὸς τὸ γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς ὑπὸ τοῦ Δημάρχου ἢ Προέδρου τῆς Κοινότητος. Ἐν τῇ αἰτήσει ἀναγράφονται καὶ αἱ διευθύνσεις τῶν κατοικιῶν τῶν αἰτούντων. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ ἐδαφ. γ τῆς παραγρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ν 3467/ , «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Αʹ 128). Άρθρο 27. Για την ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτήριου οίκου οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν απαιτείται άδεια ή γνώμη της οικείας εκκλησιαστικής αρχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέμα, καταργείται [άρθρο 1 του Αναγκαστικού Νόμου 1363/1938 (ΦΕΚ Αʹ 305), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Αναγκαστικού Νόμου 1672/1939 (ΦΕΚ Αʹ 123), άρθρο 41 του Αναγκαστικού Νόμου 1369/1938 (ΦΕΚ Αʹ 317)]. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως, ανεγέρσεως ή λειτουργίας ναού οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, υποβάλλεται απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι προς την οικεία εκκλησιαστική αρχή. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέμα καταργείται [άρθρο 1 του Βασιλικού Διατάγματος 20.5/ (ΦΕΚ Αʹ 220)]». Βιβλιογραφία: Στην επόμενη βιβλιογραφία πρόσθεσε και αυτήν που παρατίθεται υπό το άρθρ. 13 Σ. Κ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, Θεσσαλονίκη 1999 Α. ΜΑΡΙΝΟΣ, «Η έννοια του θρησκευτικού προσηλυτισμού κατά το νέο Σύνταγμα», ΕλλΔνη 25 (1984) 4-17 Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, «Ελευθερία της λατρείας και επικρατούσα θρησκεία», σε ΙΔΙΟΥ (επιμ.), Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, Θεσσαλονίκη 2000, 25 επ. Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ, «Ο προσηλυτισμός και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία (με αφορμή την από απόφαση του ΕΔΔΑ», ΠοινΧρ 43 (1993)

22 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΑΟΥ Βλ. επιπλέον στο Μέρος Πρώτο του παρόντος και υπό το άρθρο 9 ΕΣΔΑ τη νομολογία του ΕΔΔΑ στις ελληνικές υποθέσεις Μανουσάκης και λοιποί κατά της Ελλάδος, Πεντίδης και λοιποί κατά της Ελλάδος και Τσαβαχίδης κατά της Ελλάδος. 1. Το σύστημα χορήγησης άδειας για την ίδρυση ευκτήριου οίκου δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η χορήγηση της άδειας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ (μειοψ).: ΟλΑΠ 20/2001, ΠοινΧρ 52 (2002) , με παρ. Α. Δερβιτσιώτη, ΝοΒ 50 (2002) , με σχόλ. Γ. Κτιστάκι. 2. Το άρθρο 13 του Σ. κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα των οπαδών των διαφόρων θρη σκευτικών δοξασιών να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη λατρεία, με τις προϋποθέσεις που ο ρίζονται σ αυτό και που συνίστανται στον χαρακτήρα της θρησκευτικής δοξασίας ως γνωστής και όχι κρύφιας, στη μη προσβολή της δημόσιας τάξης ή των χρηστών ηθών και στη μη άσκηση προσηλυτισμού. Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις δεν αποκλείουν την καθιέρωση από το νομοθέτη δέσμιας διοικητικής διαδικασίας για τη διαπίστωση της συνδρομής των (ανωτέρω) προϋποθέσεων, από την οποία να απορρέει αντίστοιχη υποχρέωση για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας ιδρύσεως ή λειτουργίας ναού. Ο μικρός αριθμός των αιτούντων (7) τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ευκτήριου οίκου δεν είναι ασήμαντος προς σχηματισμό θρη σκευτικής κοινότητας. Από μόνο το λόγο αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί το σχετικό αίτημα: ΣτΕ 1842/1992, ΤοΣ 18 (1992) Με το άρθρ. 13 Σ. κατοχυρώνεται το δικαίωμα των οπαδών των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη λατρεία, υπό τις οριζόμενες σ αυτό προϋποθέσεις, δηλ. του χαρακτήρα της θρησκείας ή δόγματος ως γνωστής και όχι κρύφιας, της μη προσβολής της δημόσιας τάξης ή των χρηστών ηθών και της μη ασκήσεως προσηλυτισμού. Η εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέ σεων αυτών έχει ανατεθεί με το ΒΔ της 20.5/ (ΑΝ 1672/1939) στη διοίκηση, η οποία, όταν υποβληθεί αίτημα για τη χορήγηση άδειας ευκτήριου οίκου, έχει υποχρέωση, αφού εξετάσει το νομότυπο της υποβολής του, να προβαίνει στη σχετική εξακρί βωση και, εάν διαπιστώσει τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων, να χορηγεί την άδεια, ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αιτιολογεί τη σχετική απορριπτική πράξη νομίμως και επαρκώς. Υπό την έννοια αυτή, οι ανωτέρω διατάξεις συμπολιτεύονται προς το άρθρ. 13 Σ., και για το λόγο αυτό εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση του τελευταίου σε ισχύ: ΣτΕ 1121/1987, ΝοΒ 38 (1990) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ Στη νομολογία που ακολουθεί πρόσθεσε: (α) την αμέσως προηγούμενη, σχετικά με τις προϋποθέσεις ιδρύσεως ναού ή ευκτήριου οίκου (ιδίως την ΣτΕ 1411/2003), και (β) την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Κοκκινάκης κατά της Ελλάδος (3/1992/348/421, ), υπό το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ. 57

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού Άρθρο 13 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ» Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

III. Ποινικές ιατάξεις συναφείς µε την άσκηση της ιατρικής

III. Ποινικές ιατάξεις συναφείς µε την άσκηση της ιατρικής III. Ποινικές ιατάξεις συναφείς µε την άσκηση της ιατρικής Eπαγγελματικό απόρρητο Άρθρο 212 του Kώδικα Ποινικής Δικονομίας. (κυρώθηκε με το N. 1493/17-7 Aυγούστου 1950) 1. H διαδικασία ακυρώνεται, αν εξετασθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4202/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθμός 4202/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός 4202/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Ε. Σαρπ, Ν. Μαρκουλάκης, Μ. Βηλαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016 Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Εν όψει του διαγωνισμού των δικαστικών επιμελητών τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙ ΝΤΖΑ» παραθέτουν τα θέματα του περασμένου διαγωνισμού 2008 με τις εμπεριστατωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαρούσι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανδρέα Παπανδρέου 37 T. K. 15180-Μαρούσι Πληροφορίες: Ε. Αναστασοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ενότητα 4η: Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Δ ) Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων. Νικόλαος Μπιτζιλέκης. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Δεύτερο Στάδιο - Σύνολο Διώρων Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 444 ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ 1 Ζητήματα Γενικού Ποινικού Δίκαιου Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119.

Kυρώσεις Άρθρο 110. Aρθρο 111. Aρθρο112. Aρθρο113. Aρθρο 114. Aρθρο 115. Aρθρο 116. Aρθρο 117. Aρθρο 118. Aρθρο 119. Kυρώσεις Άρθρο 110. (H διάταξη του άρθρου 110 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 473 του Ποινικού Kώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη 371 του Π.K.) Aρθρο 111. Mε φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Άρθρο 13 4 Έννοια όρων του Κώδικα Άρθρο 292Β 5 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Άρθρο 292Γ 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα