Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)"

Transcript

1

2 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του ( )

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ φετεινὸ ἡμερολόγιο ἀφιερώσαμε, σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης ἕνεκα, στὸν ἀείμνηστο στοργικὸ πατέρα καὶ Ποιμενάρχη μας καὶ ἅγιο Προκάτοχό μου Γρηγόριο τὸν Πλειαθὸ, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεώς του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Χαλκίδος. Ὁ Γρηγόριος ἐδόξασε τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐπὶ μισὸ αἰῶνα, καίτοι τὶς βαθμῖδες αὐτοῦ τοῦ θρόνου πολλὲς φορὲς ἀνῆλθε, στενάζων καὶ ὀδυνόμενος καὶ κινδυνεύων, πάντοτε ὅμως ὡς πιστός Ἀρχιερεύς τὰ πρὸς τὸν Θεὸν. Τὸ ποίμνιό του ἐποίμανε μετὰ πάσης σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ὄχι «ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ», ἀλλά διὰ τοῦ ποιμενικοῦ του αὐλοῦ, γενόμενος «τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, τοῖς ἀνόμοις ὡς

4 ἄνομος, τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενὴς, τοῖς πᾶσι γένονε τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσῃ» (Α Κορινθ. 9, 20-22) καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἱερά καὶ ἀγαθὴ του μνήμη παραμένει ἄσβεστος καὶ αἰωνία. Μνημονεύοντες ὀφειλετικῶς τὸν ἅγιο Ἱεράρχη καὶ ἀσπαζόμενοι ὁλοψύχως τὰς ἁγίας χεῖρας του, ἐξαιτούμεθα τὰς ἁγίας του εὐχὰς διὰ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας μας καὶ δι ἡμᾶς τοὺς εὐτελεῖς, οἱ ὁποῖοι, μὲ τὸ ἀμέτρητο θεῖο ἔλεος καὶ τὴν ἄκρα συγκατάβασιν τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν κόπον Αὐτοῦ, ὅπως καὶ ἄλλων Ἁγίων Ἀρχιερέων πρὸ καὶ μετ Αὐτοῦ, εἰσεληλύθαμεν. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

5

6 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε (ΠΛΕΙΑΘΟΣ) Ἀπόπειρα βιογραφικῆς ἀναφορᾶς Μέσα στό διάβα τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς κατά τόν Εὔριπο τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, παρουσιάζονται πρόσωπα ἰδιαιτέρως σημαντικά, τά ὁποῖα συνετέλεσαν τά μέγιστα στήν πνευματική ἀνύψωση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί συνέβαλαν στήν ἐν γένει κοινωνική ζωή τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς. Ἕνα τέτοιο πρόσωπο ὑπῆρξε καί ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος ὁ Ε (ὁ Πλειαθός), ὁ ὁποῖος, ἐπί ἥμισυ σχεδόν αἰῶνος, διηκόνησε ὡς Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. Ὁ Γρηγόριος, κατά κόσμον Πέτρος Πλειαθός, γεννήθηκε τό ἔτος 1891, στόν Τριαντᾶρο τῆς ἱερᾶς Νήσου Τήνου. Οἱ γονεῖς του, Ἰωάννης καί Ἀριστέα, τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου», ἀφοῦ καί οἱ ἴδιοι κατήγοντο ἀπό ἱερατικό γένος. Ὁ πατέρας του ἦτο ἐξάδελφος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἀμβροσίου (Πλειαθοῦ ἤ

7 Πλειανθίδη), ἐπισκόπου Μοσχονησίων, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε κατά τήν διάρκεια τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (1922), ἐνῶ ἡ μητέρα του, ἦτο κόρη τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Καρδαμίτση καί ὁ ἀδελφός της Νικόλαος ἦτο, ἐπίσης, Ἱερεύς. Σέ αὐτό τό ἱερατικό περιβάλλον, ὁ μικρός Πέτρος αἰσθάνθηκε τά πρῶτα παιδικά σκιρτήματα γιά τήν Ἱερωσύνη καί βίωσε τά ἐναρκτήρια σημάδια τῆς κλήσεως τοῦ Θεοῦ, γιά ὁλοκληρωτική ἀφιέρωση στό Εὐαγγέλιό Του. Ἡ ἐπαφή του, ἰδιαιτέρως, μέ τήν Ἱερά Μονή Κεχροβουνίου τῆς Τήνου, ὅπου συνόδευσε πολλές φορές, ὡς ἱερόπαις, τόν Ἱερέα θεῖο του Νικόλαο, ὑπῆρξε γιά ἐκεῖνον σημαντική, ὡς πρός τήν καλλιέργεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του φρονήματος, ἀφοῦ ἐκεῖ γαλουχήθηκε στήν ζωή τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων καί τῆς ἡσυχαστικῆς ἐν γένει πολιτείας 1. Τά πρῶτα γράμματα διδάχθηκε στήν γενέτειρά του Τῆνο, ἐνῶ, ὡς ἔφηβος, μετακόμισε μέ τήν οἰκογένειά του στήν πρωτεύουσα τῶν Κυκλάδων, τήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, ὅπου καί συνδέθηκε μέ τόν Ἐπίσκοπο Σύρου Ἀθανάσιο Λεβεντόπουλο ( ), ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόν μικρό Πέτρο, ὑπό τήν πνευματική του προστασία, ἰδιαιτέρως μετά τήν κοίμηση τοῦ πατρός του, ὁπότε ἡ προστασία τοῦ Ἐπισκόπου ἐπεκτάθηκε καί στήν χήρα μητέρα του Ἀριστέα καί τίς δύο ἀδελφές του. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του, ὁ Πέτρος Πλειαθός ἐνεγράφη στήν Θεολογική Σχολή τοῦ

8 Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοίτησε μέ βαθμό «Ἄριστα», ἐνῶ παρακολούθησε καί μαθήματα στήν Νομική Σχολή. Στήν συνέχεια, ἐκπλήρωσε τίς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις πρός τήν Πατρίδα καί, ἀμέσως μετά, τό 1916, εἰσῆλθε, ὡς δόκιμος Μοναχός, στήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Τουρλιανῆς Μυκόνου, ὅπου καί ἐκάρη Μοναχός, στίς 23 Αὐγούστου 1916, ἀπό τόν Μητροπολίτη Σύρου Ἀθανάσιο, λαβών τό ὄνομα Γρηγόριος. Ἀπό τόν ἴδιο Ἐπίσκοπο ἐχειροτονήθη, τήν 1η Σεπτεμβρίου, Διάκονος, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Ποσειδωνίας Σύρου. Ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος, γιά μικρό χρονικό διάστημα, στήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου καί μετά ἐδιορίσθη Ἱεροκήρυξ στήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἀπό τήν ὁποία, μετά ἀπό θεοφιλῆ ὑπηρεσία δύο περίπου ἐτῶν, τό 1919, μετετέθη καί πάλι στήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου. Τό ἴδιο ἔτος ἔλαβε τόν βαθμό τοῦ Πρεβυτέρου καί τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ἀπό τόν Γέροντά του, Μητροπολίτη Ἀθανάσιο, στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σύρου. Δυστυχῶς, ὅμως, ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τῆς διετίας (Ἐθνικός Διχασμός, «ἀνάθεμα» κατά τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου κ.λπ.), δημιουργήθηκε πρόβλημα στήν διακονία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Πλειαθοῦ, ὡς Ἱεροκήρυκος, ἀφοῦ ἀπολύθηκε ἀπό τήν θέση του, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1920 καί ἐπί διετία παρέμεινε σέ κατάσταση ἐκκρεμότητος, 8

9 ἀπό πλευρᾶς διορισμοῦ, πλησίον τοῦ Γέροντός του Μητροπολίτου Σύρου, ἕως τόν Νοέμβριο τοῦ 1922, ὁπότε καί ἐπανῆλθε στήν θέση τοῦ Ἱεροκήρυκος. Ἕνα μῆνα μετά, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1922, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπεφύλαξε μεγαλύτερη εὐλογία καί χάρη, ἀφοῦ ἐξελέγη, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀριστίνδην, τότε, λόγῳ τῶν δυσκόλων πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τῆς περιόδου), Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ξηροχωρίου καί Βορείων Σποράδων, εἰς διαδοχήν τοῦ ἀποβιώσαντος Μητροπολίτου Χαλκίδος καί Καρυστίας Χρυσάνθου Προβατᾶ ( ) καί ἐχειροτονήθη, κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς 21ης Δεκεμβρίου 1922, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου Ἀθηνῶν, ὑπό τοῦ Γέροντός του Μητροπολίτου Σύρου Ἀθανασίου, μέ τήν συμμετοχή καί τῶν Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ καί Ἀνέων (μετέπειτα Βεροίας) Ἀλεξάνδρου. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος καί συγκεκριμένα στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐνθρονίσθηκε τήν 23η Μαρτίου 1923, «ἐν μέσῳ αἰσθημάτων ἀγάπης καί ἐνθουσιασμοῦ καταγοητεύσας διά τῆς ρητορίας καί τῆς καθ ὅλα, παρά τό νεαρόν τῆς ἡλικίας, ἱεροπρεπείας τούς Χαλκιδεῖς» 2. Ἕνα ἀπό τά πρῶτα προβλήματα πού ἀντιμετώπισε, ὡς νέος Ἐπίσκοπος τῆς Χαλκίδος, ἦταν αὐτό τῶν προσφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, οἱ ὁποῖοι, ξεριζωμένοι μέ βίαιο τρόπο καί διώγμενοι ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, βρέθηκαν στήν Χαλκίδα, μένοντας κάτω 9

10 ἀπό δύσκολες συνθῆκες. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Γρηγόριος, βρισκόταν συνεχῶς δίπλα στόν δυσκολεμένο Λαό, πού ἀνέστιος ἔψαχνε καταφυγή καί βοήθεια: «...Μαζωχτήκαμε στην προκυμαία της Χαλκίδας. Χιλιάδες κόσμος... Μας στοιβάξανε εκατοντάδες εξαθλιωμένους- στην εκκλησία του Αϊ-Δημήτρη. Οχτώ μήνες εκεί! Γεμάτη η εκκλησία! Όταν πρωτοήρθε μητροπολίτης ο Γρηγόριος, μας έβλεπε και θλιβόταν. Λειτουργούσε, και κατάχαμα πλήθος και μπογαλάκια! Δάκρυζε ο άνθρωπος! Ακουμπούσαμε πάνω του. Μας έδινε κουράγιο...» 3. Τά πρῶτα ἐπισκοπικά βήματα τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου, ἦταν γεμᾶτα νεανικό ζῆλο καί διάθεση προσφορᾶς. Ὁ ζῆλος του αὐτός διατηρήθηκε ὅλα τά χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας του, ἰδιαιτέρως, ὅμως, πρό καί κατά τήν διάρκεια τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς καί τοῦ ἐπακολουθήσαντος Ἐμφυλίου Πολέμου, σέ κάθε τομέα ποιμαντικῆς διακονίας. Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος Πλειαθός ἐπεδίωξε καί ἐπέτυχε καί τήν ἀναδιοργάνωση τῆς Ἐπισκοπῆς του καί τήν πνευματική ἀνύψωση τοῦ ποιμνίου του, μέ τήν συνεργασία πολλῶν καί καλῶν Κληρικῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ἔτυχαν τῆς προσωπικῆς του ὑποστηρίξεως καί βοηθείας καί διηκόνησαν ἀπό ὑψηλές θέσεις τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. «Κινεῖται ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν Χαλκίδα. Κινεῖται πρός ὅλας τάς κατευθύνσεις, δι ὅλους τούς 10

11 σκοπούς, πρός πᾶσαν διεύθυνσιν ὅπου ὁ ἀνθρώπινος πόνος καί ἡ κοινωνική ἀνάγκη τήν καλεῖ...τήνιος ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος, ἀπό τήν πατρίδα τῶν καλλιτεχνῶν. Καλλιτέχνης καί αὐτός τῆς ἀγαθοεργίας καί τῆς κοινωνικῆς βοηθείας... Νέος ἀκόμη, γεμᾶτος ζωήν, νέος ἀκτινοβολῶν παντοῦ τήν δρᾶσιν. Μορφωμένος, εὐγενής καί γλυκομίλητος. Μέσα ἀπό τό πυκνῶς δασωμένον πρόσωπό του βγαίνει ἥσυχος, μαλακή καί παρηγορητική ἡ φωνή του, σάν καθαρό νερό πού βγαίνει ἀπό πηγή ἥν σκεπάζει λόχμη ὑδροβίων ὑδάτων... -Πρωτοστατεῖ ὁ Μητροπολίτης μας, μοῦ ἔλεγαν, παντοῦ, ἀκόμη καί εἰς πᾶσαν πνευματικήν κίνησιν τοῦ τόπου... Ὁ Δεσπότης, καθώς πιστοποιοῦν οἱ Χαλκιδεῖς, ἐκτός τῶν τακτικῶν κηρυγμάτων καί ὁμιλιῶν του εἰς τούς ναούς, προωθεῖ καί πᾶσαν πνευματικήν ἐκδήλωσιν εἰς τόν τόπον. Ἕνα ἀπό τά πολλά του ἔργα εἶναι καί ἡ «Ἀνάπλασις», σωματεῖον, τό ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπό νέους τῆς Χαλκίδος... Ἐπίσης ἡ Μητρόπολις Χαλκίδος πρωτοστατεῖ καί εἰς πᾶσαν φιλανθρωπικήν κίνησιν τοῦ τόπου. Ὁ Δεσπότης δέν ἀρκεῖται νά κηρύσσῃ μόνον ἀπό τοῦ βήματος τήν φιλανθρωπίαν. Ὁ ἴδιος δίδει τό παράδειγμα, παράδειγμα φιλανθρωπίας γενναίας, γιά κάθε πτωχόν καί γιά κάθε πάσχοντα. Ἀλλοῦ μοιράζει χρήματα εἰς ἀπόρους οἰκογενείας, πασχούσας ἐν κρυφῷ, εἰς ἄλλας, ἐν φανερῷ πασχούσας, δίδει 11

12 ἐπίσης χρήματα, ἀλλά καί ρουχισμόν καί ἄλλα ἀντικείμενα οἰκογενειακῆς ἀνάγκης. Καί ἐργασίαν προσπαθεῖ νά ἀνεύρῃ δι αὐτούς, συνεπικουρῶν, ἔτσι, γιά τήν ἀρωγή καί τήν βοήθειαν, κάθε δυστυχίας. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί πραγματικός, ὡς μοῦ λέγανε οἱ Χαλκιδεῖς, προστάτης τῶν πτωχῶν καί μεγάλος ἀνακουφιστής τῶν πόνων τῶν κοινωνικῶν καί κάθε ἀνθρωπίνης δυστυχίας... Ἀλλά ὄχι μόνον εἰς τήν πνευματικήν ζωήν καί τήν φιλανθρωπικήν κίνησιν τῆς Χαλκίδος εἰσέρχεται καί διευθύνει ἡ Μητρόπολις, ἀλλά λαμβάνει μέρος δρῶσα καί εἰς τήν κοινωνικήν τοιαύτην. Χάρις εἰς τήν δρᾶσιν αὐτήν τῆς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία δέν ἀφίνει καμμίαν εὐκαιρίαν νά μήν χρησιμοποιήσῃ τήν δύναμιν καί τήν ἐπιβολήν της, πολλά τά εὐεργετικά καί τά ὠφέλιμα εἶδε καί ἀπέκτησε ἡ πόλις τῆς Χαλκίδος. Ὡς Πρόεδρος ὁ Μητροπολίτης τοῦ Ἀδελφάτου τοῦ Νοσοκομείου τῆς πόλεως... ἐπλούτισε τό Νοσοκομεῖον Χαλκίδος, τό ὁποῖον ὅταν παρέλαβε, ἐστερεῖτο καί αὐτῶν τῶν στοιχειωδῶν μέσων λειτουργίας του... Αὐτά μέ λίγες γραμμές γιά τό ἔργον ἑνός ἐξαιρετικοῦ Δεσπότη, πού ἐννοεῖ νά ἐργασθῇ γιά τόν τόπον, πού τόν ἔταξεν ἡ Ἐκκλησία...» Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν προσφυγική ἐνορία τῆς Νέας Λαμψάκου

13 Ἡ δράση τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου, δέν περιορίσθηκε, φυσικά, μόνον στήν Χαλκίδα. «Περιώδευσε τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία τῆς Μητροπολιτικῆς του περιφερείας γενόμενος δεκτός μετά χαρᾶς καί εὐλαβείας παρά τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος προθύμως ἐδέχετο τάς συστάσεις του διά τήν τακτοποίησιν ἐνοριακῶν καί τοπικῶν ζητημάτων» 5. Ὁ Β Παγκόσμιος Πόλεμος καί ἡ ἀκολουθήσασα Γερμανική Κατοχή, βρῆκε τόν Μητροπολίτη Γρηγόριο νά ἐργάζεται ἔτσι, ἄοκνα, μέ διάθεση προσφορᾶς καί ἀγάπης γιά τόν Κλῆρο καί τόν λαό τῆς Ἐπαρχίας του. Ἡ διάθεση αὐτή συνεχίστηκε καί στά δύσκολα χρόνια τῆς δουλείας, κατά τά ὁποῖα, ὁ Γρηγόριος, «ὡς καλός ποιμήν προτίμησε... νά συγκακουχεῖται μετά τῶν τέκνων του καί ἔπραξε ὅ,τι ἐπεβάλετο πρός παρηγορίαν τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ» 6. Ἡ παρηγορία αὐτή προσφερόταν ἁπλόχερα, μέσα ἀπό κηρύγματα, ποιμαντικές ἐγκυκλίους, διαβήματα πρός τούς κατακτητές, μέ κίνδυνο, ἀκόμη, καί τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς. Συγκλονιστική εἶναι ἡ μαρτυρία, τήν ὁποία διέσωσε ὁ ἀείμνηστος συγγραφέας Τάσος Παπαποστόλου, σχετικά μέ τήν ἐκτέλεση 110 πατριωτῶν στήν Ριτσῶνα, στίς 16 Μαΐου 1944: «...Ύστερα ο φρούραρχος Γερμανός, με τον Παπαθανασόπουλο τον στρατηγό δίπλα του, έστειλαν και φώναξαν το δεσπότη Χαλκίδας Γρηγόριο. Κι όταν ήρθε, του πρότεινε, μέσω του διερμηνέα, να υποδείξει 110 ονόματα, 13

14 ανάμεσα στους κρατουμένους, που να ανήκουνε στην αντίσταση, για να μην εκτελέσουνε αθώους! Ὁ Δεσπότης, χωρίς να σκεφτεί πολύ, είπε στο διερμηνέα που έστεκε δίπλα με το μπλοκ και το μολύβι έτοιμος ν ακούσει και να γράψει ονόματα: - Γρηγόριος ο Χαλκίδος!... και σταμάτησε. Ο διερμηνέας δίσταξε να γράψει και τον κοίταξε τρομαγμένος. - Γράψε παιδί μου, γιατί διστάζεις; Γρηγόριος ο Χαλκίδος, δεν άκουσες;... Ο διερμηνέας έγραψε με τρεμάμενο χέρι τ όνομα και σταμάτησε, ξανακοιτάζοντας με τρόμο το Δεσπότη. - Διάβασε τώρα τ όνομα στο φρούραρχο και πες του να προσθέσει όποιους νομίζει από κάτω! Δεν γνωρίζω κανένα άλλο όνομα! Το χτύπημα στους Γερμανούς δεν έγινε από Χαλκιδαίους, μήτε από άλλους πολίτες, έγινε από αντάρτες, επομένως είναι άδικο και αμαρτία μεγάλη αυτό που πάτε να κάνετε. Γι αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω το φρούραρχο να πεθάνω πρώτος...» 7. Καθ ὅλη τήν διάρκεια τῶν δυσκόλων χρόνων, ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος «πάντα πρώτος να συμπάσχει, να παλεύει για να σωθεί ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό» 8. Ἵδρυσε, τό 1942, τό Ὀρφανοτροφεῖο Χαλκίδος, τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ μέχρι τίς ἡμέρες μας, πρωτοστάτησε προσωπικά στήν δημιουργία καί προσφορά συσσιτίων στήν Χαλκίδα, ἐνῶ, ἐκτός ἀπό προσωπικές ἐπαφές καί ἐνέργειές του, ἔκανε δημόσια ἔκκληση πρός τούς 14

15 πλουσίους τῆς ἐποχῆς, γιά προσφορά στούς ἀδυνάτους: «Πλούσιοι τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, εὐτυχεῖς τῶν σημερινῶν περιστάσεων, ὅσοι ἔχετε ἐν ἀφθονίᾳ τά ἀγαθά σας καί τάς ἀνέσεις τῆς ζωῆς, αἰσθανθῆτε βαθέως τήν ὑποχρέωσιν καί τό καθῆκον νά σκορπίσητε γύρω σας βοήθειαν, παρηγορίαν καί ἀνακούφισιν. Ἀφήσατε ἐλευθέραν τήν καρδίαν σας διά νά ἠχήσῃ ἐν αὐτῇ ἡ σωτήριος καί γλυκυτάτη φωνή τοῦ Λυτρωτοῦ Χριστοῦ, λέγοντος: «Ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε». Θρέψατε τούς πεινῶντας, παρηγορήσατε τούς δυστυχεῖς, σώσατε τά μικρά παιδία, φιλοξενήσατε εἰς τήν τράπεζάν σας τόν Χριστόν διά τῆς παροχῆς τροφῆς εἰς τούς πεινῶντας» 9. Δέν δίστασε, ὡστόσο, νά καταφερθεῖ καί ἐναντίον τῶν μαυραγοριτῶν, οἱ ὁποῖοι, σέ ὅλο τό διάστημα πού ἡ πείνα θέριζε, φρόντιζαν νά θησαυρίζουν. Σέ πύρινο λόγο του, στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, τούς ἀπείλησε, λέγοντας ὅτι «θά ἔχουν τό ἀνάθεμα τῆς ἐκκλησίας καί τήν κατάρα τῆς φυλῆς γιά τά παρανόμως κτηθέντα πλούτη των» 10 Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος στάθηκε ὁ ἴδιος, προσωπικά παρών, στίς δύσκολες στιγμές τοῦ ποιμνίου του. Ἐπισκεπτόταν φυλακισμένους στίς φυλακές, περπατοῦσε καθημερινά στούς δρόμους τῆς πόλεως γιά νά στηρίζει καί νά ἐνισχύει, συμμετεῖχε σέ δημόσιες ἐκδηλώσεις καί διαδηλώσεις γιά τήν σωτηρία τῶν αἰχμαλώτων, φυγάδευσε πολλούς ἀντιστασιακούς, ἔφθασε στό σημεῖο, 15

16 ἀκόμη καί νά προσφέρει στέγη, κρυψῶνα καί φύλαξη σέ ὅσους ἀγωνίζονταν κατά τοῦ κατακτητῆ 11. Ὅπως ὁ ἴδιος, μάλιστα, μαρτυρεῖ: «...τό οἰκημά μου ἦτο ἄσυλον κληρικῶν καί λαϊκῶν, διά τούς ὁποίους ἦτο βέβαιον ὅτι θά συλληφθῶσι» 12. Μεγάλης σημασίας, ὅμως, ἦτο καί ἡ συμβολή τοῦ Ἱεράρχου, στήν διάσωση τῶν Ἑβραίων τῆς Χαλκίδος. Ἡ κοινότητα τῶν Ἑβραίων τῆς Χαλκίδος, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1940, μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου, ἀριθμοῦσε περίπου 325 οἰκογένειες 13. Οἱ σχέσεις τους μέ τούς χριστιανούς καί τούς ἄλλους Χαλκιδεῖς ἦταν ἄριστες καί ποτέ δέν ὑπῆρξαν προβλήματα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, ἰδίως μετά τόν ἐρχομό στήν Χαλκίδα, ὡς Μητροπολίτου τοῦ Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν πρῶτο χρόνο τῆς Ἀρχιερατείας του, τό 1923, ἀπηγόρευσε καί κατήργησε τό ἔθιμο τῆς«καύσεως τοῦ Ἰούδα», τό ὁποῖο γινόταν ἀνήμερα τό Πάσχα, μετά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης, στήν πλατεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Πολιούχου Χαλκίδος Ἁγίας Παρασκευῆς. Μόλις ἡ Εὔβοια, μετά τήν συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας, περιῆλθε στήν Γερμανική δικαιοδοσία, ὁ κίνδυνος γιά τούς Ἑβραίους τῆς πόλεως προέβαλε ἀνησυχητικός. Στήν δύσκολη αὐτή προσπάθεια γιά τήν διάσωση τῶν Ἑβραίων, ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος εἶχε τήν τόλμη καί τήν γενναιότητα νά κρύψει καί νά διαφυλάξει στό Ἐπισκοπεῖο, ὅπου ὁ ἴδιος κατοικοῦσε, τά ἱερά σκεύη καί τά βιβλία τῶν Ἑβραίων ἀπό τήν Συναγωγή, τά ὁποῖα τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ ραββῖνος Δαυΐδ Μάτσας. Παράλληλα, μέ προσωπικές 16

17 του ἐνέργειες, ὁ τότε ὑπομοίραρχος τῆς Χωροφυλακῆς Οἰκονομίδης, χορήγησε σέ πολλόυς Ἑβραίους πλαστές ταυτότητες, μέ χριστιανικά ὀνόματα. Μετά τήν Κατοχή, ὁ Γρηγόριος ἐπέστρεψε στήν Ἰσραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδος τά ἱερά της, δωρίζοντας συγχρόνως καί ἕνα σπάνιο βιβλίο τοῦ 15ου αἰῶνος, περί Ἑβραίων, συμβάλλοντας στήν ἀναδημιουργούμενη βιβλιοθήκη τῆς Κοινότητος 14. Γι αὐτή του τήν προσφορά ἡ Ἰσραηλιτική Κοινότητα τόν ἀνεκήρυξε Μεγάλο Εὐεργέτη «διά τάς πρός τό Ἑβραϊκόν στοιχεῖον τῆς πόλεως Χαλκίδος σθεναρᾶς προσπαθείας του πρός διάσωσίν του ἐκ τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ τοῦ βαρβάρου κατακτητοῦ» 15, ἐνῶ ἔχει τιμήσει τήν μνήμη του, γράφοντας τό ὄνομά του μέ χρυσά γράμματα στήν πλάκα τῶν εὐεργετῶν, πού εἶναι ἐντοιχισμένη μέσα στήν Συναγωγή τῆς Χαλκίδος, ὅπως καί τοποθετῶντας τήν προτομή του στήν εἴσοδο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Νεκροταφείου Χαλκίδος. Ἀπό ὅλα τά παραπάνω, φαίνεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος ἦτο ἄνθρωπος μέ εὐρύ πνεῦμα, πού ἠγωνίζετο γιά τήν ἑνότητα, ἀκόμη καί κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες. Ἀκόμη καί στά ἀκολουθήσαντα τήν Κατοχή δύσκολα (ἴσως δυσκολότερα) χρόνια τῆς ἐμφύλιας διχόνοιας καί διαίρεσης, ὁ λόγος καί τό παράδειγμα ζωῆς τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου Πλειαθοῦ ἦτο ἑνωτικό, ὅπως ἀκριβῶς πρέπει νά εἶναι τό ἦθος ἑνός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος, ἀπό τήν φύση τῆς διακονίας του, καλεῖται νά εἶναι φορέας καί 17

18 ἐγγυητής τῆς ἑνότητος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τήν στάση αὐτή καί τό ἦθος τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου, δέν κατόρθωσαν, ὡστόσο, ὅλοι νά τό κατανοήσουν. Καί γι αὐτό, κάποιοι, ἔνθεν κἀκεῖθεν, προσπάθησαν νά τόν κατατάξουν, ὡς ἀνήκοντα δῆθεν στό «στρατόπεδο» τῆς ἀρεσκείας τους. Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος Πλειαθός, ὅμως, ἦτο Ἐπίσκοπος ΟΛΩΝ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ: «...Δέν ἀρνούμεθα ὅτι ηὐνοήσαμεν τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα καί ὅτι εἰς ἡμέρας χαρᾶς καί ἐλευθερίας ἐτιμήσαμεν καί ἐξεφράσθημεν εὐμενῶς δι ὅλους τούς ἐργασθέντας διά τήν ἐλευθερίαν τοῦ Ἔθνους μας...» 16. Ὑπῆρξαν, βέβαια, καί κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δέν τόν κατενόησαν, ἀφοῦ δέν ἐπιθυμοῦσαν τήν ἑνότητα. Αὐτοί τόν συκοφάντησαν, τόν διέβαλαν καί προσπάθησαν νά τόν ἐξοντώσουν, τόσο φυσικά, πραγματοποιῶντας δύο φορές δολοφονική ἀπόπειρα ἐναντίον του, ὅσο καί ἠθικά, καταγγέλοντάς τον στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀνήκοντα σέ συγκεκριμένη πολιτική παράταξη καί ἰδεολογία. Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος, ὅμως, ἥρεμος καί μέ ἐσωτερική καθαρότητα καί ἀτάραχη συνείδηση γιά τίς πράξεις του, ἀλλά καί μέ τό ἀνθρώπινο αἴσθημα τῆς πικρίας, ἔγραψε στήν Ἀπολογία του: «...Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι θείᾳ βοηθείᾳ ἐπράξαμεν καί ἡμεῖς μέ τάς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις τό καθῆκον μας. Καί ὅμως πόση ἔντεχνος παρεξήγησις ὅλων τῶν ἐνεργειῶν μας...»

19 Ὡς ἀληθινός Ἐπίσκοπος, βέβαια, ὑπερέβη τήν ἀνθρώπινη πικρία καί συγχώρησε, ἀκόμη καί ἐκείνους πού ἀποπειράθηκαν νά ἀφαιρέσουν τήν ζωή του: «... ἐσυγχώρησα ὡς ὤφειλον τόν δράστην καί τούς ὑποκινητάς του καί ἐζήτησα παρά τῶν δικαστικῶν Ἀρχῶν νά μή γίνῃ ποινική δίωξίς των» 18. Ἐπισκέφθηκε μάλιστα τούς δράστες στό σπίτι τους, τούς συγχώρησε 19 καί κατόρθωσε νά κερδίσει, μέ αὐτή τήν ἀνεξικακία του, τίς καρδιές ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου του. Δέν τοῦ χαρίστηκαν, τίς κέρδισε μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς του. Μετά τήν λήξη τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ καί γιά τά ἑπόμενα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος Πλειαθός συνέχισε τήν Ἀρχιερατική του διακονία ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Χαλκίδος, λειτουργῶντας καί κηρύσσοντας συνεχῶς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, συντονίζοντας καί κατευθύνοντας προσωπικά τό ἐν γένει ποιμαντικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα, ἡ μέριμνά του γιά τήν λειτουργία τῶν Ἱ. Μονῶν τῆς ἐπαρχίας του, τόν ἔκαμε νά δεχθεῖ μοναστικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες ἀναχώρησαν ἀπό ἄλλες Ἱ. Μητροπόλεις καί ἔτσι, νά πληρώσει τίς ἐρημωθεῖσες στήν περίοδο τῆς Κατοχῆς Ἱ. Μονές Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη Λίμνης, τό ἔτος 1946, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μακρυμάλλη, τό ἔτος 1950, ὅπως καί τήν ἀπό πολλῶν δεκατιῶν διαλελυμένη Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Βάθειας, τό ἔτος 1963, μέ γυναικείες μοναχικές ἀδελφότητες. Ἀκόμη, ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἱδρύθηκαν καί ἀπέκτησαν 19

20 νομική ὑπόσταση τά δύο Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, στό Νέο Προκόπι καί τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, στήν Νέα Ἀρτάκη. Ἄξιες μνημονεύσεως εἶναι οἱ ἐκδηλώσεις τῆς εὐλαβείας τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου, οἱ ὁποῖες εἶχαν, ὅπως πολλοί σύγχρονοί του καί πνευματικά του τέκνα μαρτυροῦν, τό ὡραῖο καί ἁπλό χρῶμα τῆς νησιωτικῆς πηγαίας θρησκευτικότητας. Τελοῦσε καθημερινῶς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί προσκυνοῦσε ὅλες τίς Ἱερές Εἰκόνες τοῦ ἀπέριττου δωματίου καί τοῦ Παρεκκλησίου του, ἐνῶ, κάθε φορά πού εἰσήρχετο σέ κάποιον Ἱερό Ναό, εἴτε γιά νά λειτουργήσει εἴτε καί ὡς ἁπλός προσκυνητής, ἄναβε πολλά κεράκια, καί, μέ παιδική ἁπλότητα, ἀλειφόταν μέ λαδάκι ἀπό τό καντήλι τοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος Πλειαθός διακρίθηκε γιά τήν «εὐστοχία μετά τῆς ὁποίας χειρίζεται ζητήματα καί ἀπόψεις ἐπί θεμάτων ἐκκλησιαστικῶν, ἀκολουθῶν τήν μέσην ὁδόν καί συγκιρνῶν παρεπιμπτούσας διϊσταμένας ἀπόψεις πρός τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας» 20, ἐνῶ «διαδραματίζει εἰς περιόδους ἐκκλησιαστικῶν κρίσεων σπουδαῖον ρόλον καί διά τοῦ εἰρηνοποιοῦ χαρακτῆρος του ἑνώνει τά διεστῶτα» 21. Τό ἔτος 1963, διοργανώθηκαν στήν Χαλκίδα ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῆς τεσσαρακονταετοῦς ἀρχιερατείας του, 20

21 στίς ὁποῖες ἀνταποκρίθηκε μέ τήν διακρίνουσα αὐτόν μετριοφροσύνη, δεχόμενος τήν ἀγάπη τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ «ἠγαπήθη ἀπό τόν Λαόν, ὅσον οὐδείς ἄλλος Ἱεράρχης, τούς τελευταίους τουλάχιστον καιρούς, καί ἀνεδείχθη ἄξιος - ὑπεράξιος Ποιμήν καί ἔζησεν ὡς εὐγενής καί πρᾶος καί ἀφιλοχρήματος καί εἰρηνοποιός Δεσπότης, ἐπί ἥμισυ αἰῶνα, ἐργασθείς καί βοηθήσας παντοιοτρόπως τό ποίμνιό του» 22. Ἀπό ἐπίσημη ἐκδήλωση στήν Χαλκίδα Σέ ἀναγνώριση τῶν πολυτίμων ὑπηρεσιῶν του πρός τό Ἔθνος, τήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία, ἐτιμήθη μέ τόν Ἀνώτερο Ταξιάρχη τοῦ Βασιλ. Τάγματος τοῦ Γεωργίου τοῦ Α, μέ τόν Ἀνώτερο Ταξιάρχη τοῦ Βασιλ. Τάγματος Φοίνικος καί μέ τό Χρυσό Μετάλλιο τοῦ Δήμου Χαλκιδέων, τήν 2 α Ὀκτωβρίου 1963, ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς τεσσαρακονταετοῦς Ἀρχιερατικῆς διακονίας του, τό ὁποῖο ἀπενεμήθη, γιά πρώτη φορά, στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου. Ὅλες αὐτές οἱ τιμητικές διακρίσεις φυλάσσονται ὡς πολύτιμα κειμήλια, στήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος. 21

22 Μετά τό ἔτος 1966, ἀντιμετωπίζοντας καί προβλήματα ὑγείας, ἀφοσιώθηκε ἀκόμη περισσότερο στήν Λατρεία τοῦ Θεοῦ, διακονούμενος ἀπό Κληρικούς καί πνευματικά του τέκνα, προσευχόμενος νυχθημερόν στό μικρό Παρεκκλήσιο τῆς τότε Ἐπισκοπῆς (ὁδ. Νεοφύτου), τό τιμώμενο στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου 23. Τό Παρεκκλήσιο αὐτό ἀνήγειρε δι ἰδίων ἐξόδων του ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος, τό 1939 καί ἐκεῖ τέλεσε καί πολλές Χειροτονίες Κληρικῶν του. Ὁ σπουδαῖος αὐτός ἐκκλησιαστικός ἄνδρας καί λαμπρός Ἱεράρχης ἀναγκάζεται νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν θρόνο του, μέ τό Βασιλικό Διάταγμα τῆς 8 ης Νοεμβρίου , εἰς ἐφαρμογήν τῆς ἀντικανονικῆς καί ἄδικης ΛΣΤ /1968 Συντακτικῆς Πράξεως 25 τοῦ Δικτατορικοῦ Καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967, λόγῳ «συμπληρώσως τεσσαρακονταετίας ἐν τῇ Ἱερωσύνῃ καί τριακονταετίας ἐν τῷ βαθμῷ τοῦ Ἐπισκόπου» 24!!! Ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν διοίκηση, ὅμως, δέν τοῦ στέρησε τήν ἀγάπη καί τήν υἱική στοργή τοῦ ποιμνίου του, τόσο τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ὅσο καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, πού συνέχισε νά βλέπει στό πρόσωπό του τόν ζυμωμένο μέ τίς χαρές καί λύπες τοῦ ποιμνίου Ἐπίσκοπο. Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος, ὅμως, εὐτύχησε νά γευθεῖ καί τόν σεβασμό καί τήν υἱική ἀγάπη τοῦ διαδόχου του Μητροπολίτου καί συντοπίτου του Νικολάου Σελέντη ( ), ὁ ὁποῖος τόν συνέδραμε, κυριολεκτικά, ὡς στοργικός υἱός, στό διάστημα τῆς σχεδόν τριετοῦς κοινῆς 22

23 παρουσίας τους στήν Ἱερά Μητρόπολη. Ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος Πλειαθός παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Δικαιοκρίτη Κύριο τήν Παρασκευή 23 Ἰουλίου 1971, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν συμπατριώτισσά του Ὁσία Πελαγία τήν Τηνία. Μετά ἀπό τετραήμερο προσκύνημα στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, τό σκήνωμά του μεταφέρθηκε στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ συντοπίτης του Τήνιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος ὁ Α ( ). Ἡ ταφή του ἔγινε, κατά τήν ἐπιθυμία του, στό προαύλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στήν Ἔξω Παναγίτσα Χαλκίδος, ὅπου καί ἀναπαύεται ἕως τῆς σήμερον. Ἡ πόλη τῆς Χαλκίδος, τιμῶντας τον, ὀνόμασε τήν πλατεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ὡς «Πλατεῖα Μητροπολίτου Γρηγορίου», ἐνῶ καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος, ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου τοῦ Α ( ), τό ἔτος 1978, ἔστησε τήν προτομή του στήν Γέφυρα τοῦ Εὐρίπου, ὥστε ἡ μορφή του νά παραμένει, στό διηνεκές, στήν μνήμη τοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας του. Ὡς ἐπίλογο τῆς παρούσης σύντομης ἐπετειακῆς ἀναφορᾶς στήν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου τοῦ Ε (τοῦ Πλειαθοῦ), ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τήν εὐλογημένη ὥρα τῆς 23

24 ἐνθρονίσεώς του στήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος, παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα τοῦ ἐπικηδείου λόγου τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Παπαγρηγορίου, ἐκδότου καί διευθυντοῦ τῆς ἱστορικῆς Ἐφημερίδος «ΤΟ ΠΑΝΕΥΒΟ- ΪΚΟΝ ΒΗΜΑ» καί συνεργάτου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό ὁποῖο πιστεύουμε ὅτι ἐκφράζει τήν συνείδηση ὅλης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ προσώπου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου Πλειαθοῦ: «...Ὑπῆρξε ποιμήν καλός καί πνευματικός πατήρ στοργικός, ἔζησε μέσα εἰς τήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν τήν ζωήν του, οὐχί ἐκ τοῦ μακρόθεν καί ἀπό τοῦ ὕψους τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἀλλά κοντά εἰς τούς πονεμένους, μαζύ μέ τούς ἐργαζομένους καί μοχθούντας, ἐζυμώθη μέ τίς χαρές καί τίς λύπες τοῦ ποιμνίου του, εὑρίσκετο πάντοτε κοντά εἰς τήν ζωήν του. Καί κατά τά χαρμόσυνα καί κατά τά δυσάρεστα ἐθνικά γεγονότα, ἐδοκίμασε μαζύ μέ τό ποίμνιόν του τάς στερήσεις, τά δεινά καί τήν πεῖνα τῆς κατοχῆς, ὅλα τά δραματικά γεγονότα, καί τάς ἄλλας θλιβεράς ἀναστατώσεις καί περιπετείας, μέ ὑπομονήν καί ἐγκαρτέρησιν. Ἀνεδείχθη ὑπέρλαμπρος Ἱεράρχης ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γρηγόριος. Ἡ ζωή του, ἡ δρᾶσις του, οἱ ἀρετές του, οἱ συμβουλές του, οἱ ἱεροτελεστίες του, οἱ λόγοι του, ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς του, ἡ πραότης του, τό μειλίχιον, τό πρᾶον καί τό εὐπροσήγορον τοῦ ἤθους καί τοῦ χαρακτῆρος του, ἡ φιλανθρωπία του, τόν εἶχαν 24

25 ἀναβιβάσει εἰς τήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ, τόν εἶχαν καταστήσει ἰδεώδη καί ἀνεπανάληπτον Ποιμενάρχην, ὅπως τόν θέλει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Λαός» 26. Γρηγορίου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ξηροχωρίου καί Βορείων Σποράδων ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ! ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Πρωτοπαπᾶ Νικολάου, Ἀρχιμ. (νῦν Μητροπολίτου Φθιώτιδος), Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος Πλειαθός ὁ Τήνιος, Ἀθήνα 1981, σελ Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Μπαϊρακτάρη Κώστα, Ἀπόηχοι τῆς Ἰωνίας γῆς, ἐκδ. Δυτικές Ἰνδίες, Ἀθήνα 2001, σελ. 42. (Το συγκεκριμένο περιστατικό μέ τόν Μητροπολίτη Γρηγόριο, ὅπως ὁ κ. Μπαϊρακτάρης μᾶς ἀνέφερε, τοῦ τό διηγήθηκε ἡ ἀοίδιμη Χριστίνα Ἀθανασοπούλου, κάτοικος Χαλκίδος, τό 1996). 4 Ἐφημ. ΤΟ ΕΘΝΟΣ, Ἕνας Δεσπότης εἰς τήν Εὔβοια, Δευτέρα 16 Αὐγούστου 1937, σελ Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Τριανταφύλλου Χρυσοστόμου, Ἀρχιμ. (νῦν Μητροπολίτου Χαλκίδος), Μνήμη Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου (Πλειαθοῦ) - Ἡ προσφορά του στά χρόνια τῆς Κατοχῆς, Χαλκίδα 2000, σελ Παπαποστόλου Τάσου, Σταυραετοί τῆς Λευτεριᾶς 35 ἡρωικά διηγήματα. 8 Τριανταφύλλου, ὅ.π., σελ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, Ἐγκύκλιος τῆς 8ης Φεβρουαρίου 1942 (Ἀριθμ. Πρωτ. 39). 10 Παπαστρατῆ Στρατῆ, Στά χρόνια τῆς φωτιᾶς, ἐκδ. Θουκιδίδης, Ἀθήνα 1992, σελ Δεμερτζῆ Κωστῆ, Ὁ ποτέ Χαλκίδος Γρηγόριος, στόν τόμο «Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία» τοῦ Κέντρου Δικανικῶν Μελετῶν, ἐκδ. EUNOMIA Verlag, Ἀθήνα 1997, σελ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, Ἀπολογία πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Προκόπιον, ὡς Συνοδικόν 25

26 Ἔξαρχον, στό Τριανταφύλλου, ὅ.π., σελ Τριανταφύλλου, ὅ.π., σελ Τριανταφύλλου, ὅ.π., σελ Ἔγγραφο τῆς Ἀρχιραββινείας Χαλκίδος ὑπ ἀριθμ. 485 τῆς 31ης Ἰανουαρίου 1945, στά Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ καί Τριανταφύλλου, ὅ.π., σελ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, Ἔγγραφο πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἀριθμ.πρωτ. 12 τῆς 14ης Φεβρουαρίου 1945, στό Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, Ἀπολογία, στό Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου, Ἔγγραφο Σημείωμα πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τήν δολοφονική ἀπόπειρα εἰς βάρος του, στό Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Δεμερτζῆ, ὅ.π., σελ Χρυσοστόμου, Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ (κατόπιν Μητροπολίτου Μεσσηνίας), Γρηγόριος ὁ Πλειαθός, στήν Θ.Η.Ε., τόμος Δ, Ἀθήνα 1965, στ Πρωτοπαπᾶ, ὅ.π., σελ Παπαγρηγορίου Ἰωάννου, Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Γρηγόριος πρότυπον Ποιμενάρχου, ὅπως τόν θέλει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Λαός, στό Πανευβοϊκόν Βῆμα, ἀριθμ. φύλλου 1630 τῆς 8ης Αὐγούστου 1971, σελ Τό Παρεκκλήσιο αὐτό, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τό ἔτος 2011 μεταφέρθηκε στό νέο Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος (ὁδ. Βάκη 21) ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο Β, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καί τήν ἐνδιάτακτη Ἀκολουθία ἐπί τῇ διασαλεύσει τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐνῶ, μέ προσωπική φροντίδα του καί συνδρομή τοῦ ἁγ. Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, συντηρήθηκαν ὅλες οἱ Ἱερές Εἰκόνες καί τά Ἱερά Σκεύη τοῦ Παρεκκλησίου, ἀναθήματα τά περισσότερα τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου καί τῆς ἀδελφῆς του Σοφίας, ὅπως καί τά ἐλάχιστα ἄμφιά του, τά ὁποῖα εὑρέθησαν. Δυστυχῶς, τό προσωπικό (πλουσιώτατο, κατά τίς ἀναφορές πολλῶν συγχρόνων του) ἀρχεῖο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου, μετά τήν κοίμησή του, δέν εὑρέθη καί ἀναζητεῖται. 24 ΦΕΚ 382/ (τ. Γ ) 25 ΦΕΚ 229/ (τ. Α ) 26 Παπαγρηγορίου, ὅ.π., σελ

27 n IANOYARIOS n 1 Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Τ Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ Σάρωφ 3 Π Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4 Π Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου, Ὀνουφρίου 5 Σ Θεοπέμπτου καί Θεωνά μ., Συγκλητικῆς ὁσίας 6 Κ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Δ Ἡ Σύναξις τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 8 Τ Γεωργίου Χοζεβίτου. Δομνίκης, Κύρου Κων/πόλεως 9 Τ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσίου 10 Π Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ, Μαρκιανοῦ 11 Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἀγαπίου ὁσίου 12 Σ Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου καί Πέτρου μαρτύρων 13 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Ἐρμύλου, Στρατονίκου μ., Μαξίμου 14 Δ Ἁγνῆς μ., Τῶν ἐν Σινά ἀναιρεθέντων Ἀββάδων 15 Τ Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου, Δανιήλ Στυλίτου 16 Τ Προσκ. ἁλύσεως Ἀποστ. Πέτρου, Πευσίππου, Νεονίλλης 17 Π Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ., ἐν Ἰωαννίνοις 18 Π Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 19 Σ Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου 20 Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ, Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου Ἄρτης 21 Δ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου ὁσίου, Εὐγενίου μάρτυρος 22 Τ Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου 23 Τ Κλήμεντος Ἀγκύρας, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Ἀγαθαγγέλου 24 Π Ξένης ὁσίας, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος 25 Π Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομάρτυρος 26 Σ Ξενοφῶντος ὁσίου, Συμεών ὁσίου του Παλαιοῦ 27 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ, Ἀνακ. λειψάνων Ἰωάννου Χρυσοστόμου 28 Δ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου ὁσίων 29 Τ Ἀνακομιδή λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου 30 Τ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, (Ἑορτή Ἐθνικῆς Παιδείας) 31 Π Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ἐν Πάρω 27 * Μέ πράσινο χρῶμα σημειώνονται οἱ Εὐβοεῖς Ἅγιοι.

28 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Κολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, /- 6 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ /- 13 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ βαρύς/ι 20 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ιζ πλ. δ /ΙΑ 27 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Λουκ. ιθ 1-10 α /Α 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε /- Ἐνθρόνιση στή Χαλκίδα

29 n 1 Π Τρύφωνος μάρτ., Περπετούας, Ἀναστασίου νεομάρτυρος 2 Σ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Κ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Συμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης προφ. 4 Δ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογητοῦ 5 Τ Ἀγάθης μάρτ., Θεοδοσίου τοῦ ἐν Σκοπέλω 6 Τ Φωτίου πατρ. Κων/λεως, Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης 7 Π Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίω 8 Π Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφήτου 9 Σ Νικηφόρου μάρτ., Παγκρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίας 10 Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος 11 Δ Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης 12 Τ Μελετίου πατρ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου πατρ. Κων/λεως 13 Τ Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀποστόλων, Μαρτινιανοῦ ὁσίου 14 Π Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσίου, Γεωργίου Μυτιλήνης 15 Π Ὀνησίμου ἀποστόλου, Εὐσεβίου ὁσίου, Ἀνθίμου ἐν Χίῳ 16 Σ Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ πατριάρχου Κων/λεως 17 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ 18 Δ Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ὁμολογητοῦ 19 Τ Φιλοθέης Ἀθηναίας, Φιλήμονος καί Ἀπφίας ἀποστ. 20 Τ Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης 21 Π Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου πατρ. Ἀντιοχείας 22 Π Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων, Θαλασσίου ὁσίου 23 Σ Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης, Γοργονίας, Δαμιανοῦ ὁσ. 24 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ἀρχή Τριωδίου) 25 Δ Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου 26 Τ Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος, Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης 27 Τ Στεφάνου, Γελασίου, Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου 28 Π Βασιλείου ὁμ., Κασσιανοῦ ὁσίου, Κυράννης n ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29

30 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β /- 3 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. κβ β / Β 10 Β Τιμ. β 1-10 Ματθ. κε γ / Γ 17 Β Κορ. ς 16-ζ 1 Ματθ. ιε δ / Δ 24 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ιη πλ. α / Ε Περιοδεία στήν κωμόπολη τῆς Λίμνης (1925) 30

31 ΜΑΡΤΙΟΣ n 1 Π Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου μάρτ., Ἀντωνίνης 2 Σ Νικολάου Πλανᾶ, Εὐθαλίας καί Ἠσυχίου μαρτύρων 3 Κ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Εὐτροπίου, Κλεονίκου μάρτ. 4 Δ Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου & Ἰουλιανῆς μάρτ. 5 Τ Κόνωνος, Ἀρχελάου, Εὐλαμπίου, Μάρκου Ἀθηναίου 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίω 42 μ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ 7 Π Λαυρεντίου ὁσίου, Βασιλέως καί Αἰθερίου ἱερομαρτύρων 8 Π Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστόλου, Δομετίου 9 Σ Ψυχοσάββατον, Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 10 Κ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας, Κοδράτου 11 Δ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Ἄρτης 12 Τ Συμεών Ν. Θεολόγου, Θεοφάνους, Γρηγορίου Διαλόγου 13 Τ Νικηφόρου Κων/λεως, Πουπλίου ἐπισκ. Ἀθηνῶν 14 Π Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου 15 Π Ἀγαπίου μάρτυρος, Ἀριστοβούλου, Μανουήλ νεομάρτ. 16 Σ Σαββίνου, Ρωμανού μαρτύρων, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ 17 Κ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ 18 Δ Καθαρά Δευτέρα, Κυρίλλου πατρ. Ἱεροσολύμων 19 Τ Χρυσάνθου & Δαρείας μ., Δημητρίου νεομ. 20 Τ Τῶν ἐν τῇ Μονῇ Ἄγ. Σάββα ἀναιρ. Πατέρων, Νικήτα ὁμ. 21 Π Ἰακώβου ὁμ., Φιλήμονος καί Δομνίνου μαρτύρων 22 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βασιλείου Ἀγκύρας, Καλλινίκης μάρ. 23 Σ Θαῦμα κολλύβων ἁγίου Θεοδώρου, Νίκωνος ὁσίου. 24 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Παρθενίου Κων/πόλεως 25 Δ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐθνική Ἑορτή) 26 Τ Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, τῶν ἐν Γοτθίᾳ 26 μαρτύρων 27 Τ Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητοῦ μάρτ., Παύλου 28 Π Ἰλαρίωνος ὁσ., Ἠρωδίωνος ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων 29 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου ἐπισκ. Ἀρεθουσίων, Ἰωνᾶ 30 Σ Εὐβούλης μάρτυρος, Ζαχαρίου ἐπισκ. Κορίνθου 31 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ὑπατίου ἱερομ. n 31

32 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 3 Α Κορ. ς Λουκ. ιε πλ. β / ς 9 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9,25-27, /- 10 Α Κορ. η 8 - θ 2 Ματθ. κε βαρύς/ζ 17 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. ς πλ. δ /Η 24 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α α /Θ 25 Ἑβρ. β Λουκ. α /- 31 Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β 1-12 β /Ι Μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στή Χαλκίδα τό Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν οἱ τότε Ἀρχιμανδρῖτες Μεθόδιος Κοντοστᾶνος καί Βασίλειος Κωνσταντίνου, μετέπειτα Μητροπολῖτες Κερκύρας καί Μαρωνείας, ἀντιστοίχως. 32

33 n 1 Δ Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου καί Βασιλίδου μαρτύρων 2 Τ Θεοδώρας Παρθενομ., Τίτου ὁσίου, Ἀμφιανοῦ μάρτ. 3 Τ Νικήτα ὁσίου ὁμολογ., Ἰωσήφ ὑμνογράφου 4 Π Θεωνᾶ, Πλάτωνος μάρτυρος, Γεωργίου ἐν Μαλεῷ 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Κλαυδίου, Διοδώρου, Νικηφόρου μάρτ. 6 Σ Γρηγορίου Σιναΐτου, Εὐτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως 7 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, (Σταυροπροσκυνήσεως), Καλλιοπίου μάρτ. 8 Δ Ἠρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἑρμοῦ 9 Τ Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου ἱερομάρτυρος 10 Τ Γρηγορίου Ε Κων/λεως, Τερεντίου μάρτ. 11 Π Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου, Τρυφαίνης ὁσίας 12 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἀνθούσης, Ἀκακίου καυσοκαλυβίτου 13 Σ Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου καί Ζωΐλου μαρτύρων 14 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), Θωμαΐδος μ. 15 Δ Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτυρος 16 Τ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτύρων, Χαρίσσης, Νίκης 17 Τ Ὁ Μέγας Κανών, Μακαρίου ἐπισκόπου Κορίνθου 18 Π Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως, Ἰωάννου ὁσίου νεομάρτ. 19 Π Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, Παφνουτίου ἱερομ. Συμεών μονοχίτωνος 20 Σ Θεοδώρου ὁσίου, Ζακχαίου ἀποστ., Ἀθανασίου ὁσ. Μετεωρίτου 21 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, (Μαρίας Αἰγυπτίας), Ἰανουαρίου ἱερομ. 22 Δ Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ καί Νεάρχου μαρτ. 23 Τ Λαζάρου νεομάρτυρος τοῦ βοσκοῦ 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., Ἀχιλλέως, Σάββα στρατηλ. 25 Π Μάρκου ἀποστ., Νίκης μάρτυρος, Μακεδονίου 26 Π Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. 27 Σ Τοῦ Λαζάρου, Συμεών ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Ποπλίωνος 28 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων 29 Δ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Ἰάσονος ἀποστ. 30 Τ Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν Δέκα Παρθένων, Ἰακώβου ἀποστόλου n ΑΠΡΙΛΙΟΣ 33

34 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 γ /ΙΑ 14 Ἑβρ. ς Μάρκ. θ δ / Α 21 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι πλ. α /Β 27 Ἑβρ. Ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια /- 28 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ /- Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στό Νέο Προκόπιο (1932) 34

35 n 1 Τ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον γυναικός 2 Π Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος 3 Π Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια καί Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου 4 Σ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου 5 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 6 Δ Δευτέρα Διακαινησίμου, Γεωργίου Τροπαιοφόρου 7 Τ Τρίτη Διακαινησίμου, Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης νεομ. 8 Τ Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου, Θεοχάρους & Ἀποστόλου 9 Π Χριστοφόρου μεγαλομ., Ἠσαϊου προφήτου 10 Π Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος ἀποστόλου Ζηλωτοῦ 11 Σ Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ. 12 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/λεως 13 Δ Γλυκερίας, Σεργίου ὁμολογητοῦ 14 Τ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱερομ. Κύπρου, Λεοντίου 15 Τ Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης 16 Π Θεοδώρου ἠγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ. 17 Π Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων 18 Σ Πέτρου, Διονυσίου, Ἡρακλείου, Παυλίνου μαρτύρων 19 Κ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Πατρικίου, Μενάνδρου μάρτ. 20 Δ Θαλλελαίου μάρτ., Λυδίας Φιλιππησίας 21 Τ Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἰσαποστόλων, Παχωμίου 22 Τ Βασιλίσκου μ.,δημητρίου & Παύλου ἐν Τριπόλει 23 Π Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου ἐπισκόπου 24 Π Συμεών ὁσ. ἐν Θαυμαστῶ ὄρει, Μελετίου μάρτυρος 25 Σ Η Γ Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς Προδρόμου 26 Κ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, ΣΥΝΑΞΙΣ ΕΥΒΟΕΩΝ ΑΓΙΩΝ 27 Δ Ἰωάννου Ρώσσου ὁμολογητοῦ, Ἑλλαδίου ἱερομάρτ. 28 Τ Εὐτυχοῦς, Ἐλικωνίδος μάρτ., Ἀνδρέου διά Χριστόν σαλοῦ 29 Τ Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (Ἐπέτειος ἁλώσεως Κων/πόλεως) 30 Π Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσίου 31 Π Ἐρμείου ἀποστόλου, τῶν ἐν Ἀσκάλωνι Μαρτύρων n ΜΑΪΟΣ 35

36 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΜΑΪΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 5 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α /- 12 Πράξ. ε Ἰωάν. κ / Α 19 Πράξ. ς 1-7 Μάρκ. ιε 43 - ις 8 β /Δ 26 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ /Ε 29 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ /- Ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Χαλκίδος (1944) 36

37 ΙΟΥΝΙΟΣ n 1 Σ Ἰουστίνου Φιλοσόφου μ., Πύρρου ὁσίου 2 Κ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικηφόρου Κων/λεως 3 Δ Λουκιλλιανοῦ, Παύλης μάρτυρος 4 Τ Μητροφάνους πατρ. Κων/πόλεως, Μαρίας καί Μάρθας 5 Τ Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου ἱερομ., Νικάνδρου 6 Π Ἰλαρίωνος ὁσίου, Ἀττάλου θαυματουργοῦ 7 Π Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος, Παναγῆ Μπασιά 8 Σ Καλλιόπης μάρτ., Θεοφάνους ὁσιομ. 9 Κ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας 10 Δ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μάρτ., Θεοφάνους καί Πανσέμνης 11 Τ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀποστ., Λουκᾶ νέου Ἰατροῦ 12 Τ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα, Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου ὁσ. 13 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ἀκυλίνης, Διοδώρου μάρτυρος 14 Π Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου Κων/πόλεως 15 Σ Ἱερωνύμου ὁσ., Ἀμῶς προφ., Ἀχαϊκοῦ καί Στεφανᾶ ἀπ. 16 Κ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ, Τύχωνος ἐπ. 17 Δ Ἰσαύρου, Μανουήλ, Ἰσμαήλ μαρτύρων 18 Τ Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτ. 19 Τ Ἰούδα Θαδδαίου, Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου 20 Π Μεθοδίου Ολύμπου, Νικολάου Καβάσιλα 21 Π Ἀφροδισου μάρτ., Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομάρτ. 22 Σ Ψυχοσάββατον, Εὐσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος 23 Κ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Γρηγορίου ὁσίου 24 Δ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Γενέθλιον Ἰωάν. Προδρόμου 25 Τ Φεβρωνίας, Ὀρεντίου μ., Γεωργίου καί Προκοπίου νεομαρτ. 26 Τ Δαυΐδ Θεσ/νίκης, Ἰωάννου Γοτθίας 27 Π Σαμψών Ξενοδόχου, Ἰωάννας καί Μαρίας μυροφ. 28 Π Ἀνακομιδή λειψ. Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων 29 Σ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Σύναξις τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων. n 37

38 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 2 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 δ /Ζ 9 Πράξ. ις Ἰωάν. θ 1-38 πλ. α /Η 13 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ /- 16 Πράξ. κ 16-18,28-36 Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β /Ι 23 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 -/- 24 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. α 1-25, 57-68, 76,80 -/- 29 Β Κορ. ια 21 - ιβ 9 Ματθ. ιστ /- 30 Ἑβρ. ια 33 - ιβ 2 Ματθ. θ 36, ι 1-8 πλ. δ /Α Ἱερουργός στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Σκοπέλου (1959) 38

39 ΙΟΥΛΙΟΣ n 1 Δ Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων 2 Τ Κατάθεσις τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Ἰωάννου Μαξίμοβιτς 3 Τ Ὑακίνθου, Θεοδότης μ., Ἀνατολίου, Γερασίμου μεγαλοχωρίτου 4 Π Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν 5 Π Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίου 6 Σ Σισώη τοῦ Μεγάλου, Φιλήμονος, Ὀνησίμου, Ἀρχιππου, Λουκίας 7 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Κυριακῆς, Σάββα ὁσ. 8 Δ Προκοπίου Μεγαλομάρτ., Θεοφίλου ὁσίου 9 Τ Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) 10 Τ Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Γρηγορίου ἐπισκ. Ἄσσου 11 Π Εὐφημίας Μέγαλομ., Ὄλγας ἱσαπ. 12 Π Πρόκλου, Ἰλαρίου, Βερονίκης αἱμορροούσης 13 Σ Σύναξις Ἀρχαγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου 14 Κ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ, Νικοδἠμου ἁγιορ. 15 Δ Κηρύκου & Ἰουλίτης μ., Βλαδιμήρου ἱσαποστόλου 16 Τ Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος 17 Τ Μαρίνης Μεγαλομ., Κλήμεντος ἐπισκ. Ἀχρίδος 18 Π Αἰμιλιανοῦ, Παύλου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων 19 Π Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Θεοδώρου ἐπισκ. Ἐδέσσης 20 Σ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου 21 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Συμεών τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ 22 Δ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης, Παρθενίου 23 Τ Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ. 24 Τ Χριστίνης Μεγαλομάρτ., Ἀθηναγόρου μάρτυρος 25 Π Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου 26 Π Παρασκευῆς ἀθληφόρου, Ἐρμολάου καί Ἐρμοκράτους 27 Σ Παντελεήμονος μεγαλ. & Ἰαματικοῦ 28 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος ἀπ. 29 Δ Καλλινίκου & Θεοδότης μ. καί τέκνων 30 Τ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν 70 ἀπ. 31 Τ Προεόρτια Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Εὐδοκίμου n 39

40 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 7 Γαλ. γ 23 - δ 5 Ματθ. δ α / Β 11 Β Κορ. ς 1-10 Λουκ. ζ /- 14 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε β / Γ 20 Ἰακ. ε Λουκ. δ /- 21 Ρωμ. ς Ματθ. η 5-13 γ /Δ 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε /- 28 Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28 - θ 1 δ /Ε Μετά τήν λήξη τῆς παρελάσεως - Χαλκίδα,

41 n 1 Π Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ, Ἐπτά Μακκαβαίων, Σολομονῆς 2 Π Ἀνακομιδή λειψάνων πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. 3 Σ Δαλμάτου, Ἰσαακίου, Φαύστου ὁσίου, Θεοκλητοῦς ὁσίας 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Ἐφέσω 7 Παίδων, Εὐδοκίας 5 Δ Εὐσιγνίου, Νόννης, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ 6 Τ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Τ Δομετίου ὁσίου, Νικάνορος ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ 8 Π Αἰμιλιανοῦ ὁμολογ., Μύρωνος Κρήτης, Τριανταφύλλου νεομ. 9 Π Ματθία ἀποστόλου, Τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ 10 Μαρτύρων 10 Σ Λαυρεντίου διακ., Ξύστου ἐπισκόπου Ρώμης, Ἰππολύτου 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὔπλου διακ., Νήφωνος Κων/πόλεως 12 Δ Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων, Παμφίλου μάρτ. 13 Τ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας τῆς βασιλίσσης 14 Τ Μιχαίου προφήτου, Μαρκέλλου ἱερομάρτυρος 15 Π Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Π Ἁγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου Εὐρίπου, Διομήδους μάρτ. 17 Σ Μύρωνος, Παύλου καί Ἰουλιανῆς μαρτύρων 18 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος καί Ἑρμοῦ 19 Δ Ἀνδρέου στρατηλάτου, Εὐτυχιανοῦ μάρτυρος 20 Τ Σαμουήλ προφήτου, Λουκίου μάρτυρος τοῦ βουλευτοῦ 21 Τ Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης καί τῶν τέκνων αὐτῆς 22 Π Ἀγαθονίκου μάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος, Ἀριάδνης 23 Π Ἀπόδοσις Κοιμήσ. Θεοτόκου, Εἰρηναίου, Νικολάου Σικελ. 24 Σ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος 25 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Βαρθολομαίου ἀπ., Τίτου Γορτύνης 26 Δ Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ μάρτ. 27 Τ Φανουρίου μάρτυρος, Ποίμενος ὁσίου, Ἀνθούσης 28 Τ Μωϋσέως Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος 29 Π Ἀποτομή τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου 30 Π Ἀλεξάνδρου, Παύλου, Ἰωάννου πατριάρχου Κων/πόλεως 31 Σ Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου n ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 41

42 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 4 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ πλ. α / ς 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 -/- 11 Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ. β / Ζ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια /- 18 Α Κορ. α Ματθ. ιδ βαρύς /Η 25 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ. δ /Θ 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. ς /- Ἀπό τήν εἰς Μητροπολίτην Κασσανδρείας χειροτονία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του, Ἀρχιμανδρίτου Συνεσίου Βισβίνη, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου (1960) 42

43 n 1 Κ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, Συμεών Στυλίτου, Μελετίου 2 Δ Μάμαντος μάρτ., Ἰωάννου πατρ. Κων/πόλεως Νηστευτοῦ 3 Τ Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου, Χαρίτωνος μάρτυρ. 4 Τ Μωϋσέως προφήτου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Ἐρμιόνης 5 Π Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ γονέων Τιμίου Προδρόμου 6 Π Ἀνάμνησις θαύματος ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Καλοδότης μ. 7 Σ Σώζοντος μάρτυρος, Εὐψυχίου καί Ὀνησιφόρου ἀποστ. 8 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Γενέσιον τῆς Θεοτόκου 9 Δ Σύναξις Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν θεοπατόρων 10 Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων 11 Τ Θεοδώρας ὁσίας, Εὐανθίας μάρτυρος, Εὐφροσύνου 12 Π Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος 13 Π Κορνηλίου ἑκατοντάρχου, Ἀριστείδου μάρτ., Ἱεροθέου Ἰβηρ. 14 Σ Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 15 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Νικήτα μεγαλ., Φιλοθέου ὁσίου 16 Δ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος 17 Τ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων 18 Τ Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτυρος 19 Π Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης, Ἰλαρίωνος ὁσίου 21 Σ Ἰωνᾶ προφήτου, Κοδράτου ἀποστόλου ἐκ τῶν Κ Α ΛΟΥΚΑ, Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ κηπουροῦ, Ἰσαάκ 23 Δ Σύλληψις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Νικολάου νεομάρτ. 24 Τ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ 25 Τ Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου μάρτ. τοῦ πατρός αὐτῆς 26 Π Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 27 Π Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Καλλιστράτου μάρτυρος 28 Σ Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ὁμολογ., Νεοφύτου μάρτ. 29 Κ Β ΛΟΥΚΑ, Κυριακοῦ ἀναχ., Πετρωνίας μάρτ., Γοβδελεᾶ 30 Δ Γρηγορίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀρμενίας n ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 43

44 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ α / Ι 8 Γαλ. ς Ἰωάν. γ β / - 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11,13-20,25-28,30 -/- 15 Γαλ. β Μάρκ. η 34-θ 1 γ / Α 22 Α Κορ. ις Λουκ. ε 1-11 δ / Β 29 Β Κορ. α 21-β 4 Λουκ. ς πλ.α / Γ Κοπή Βασιλόπιτας Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Χαλκίδος (1961) 44

45 n 1 Τ Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ μελ., Ἰωάν. Κουκουζέλους 2 Τ Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης μάρτυρος 3 Π Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Δαμάριδος τῆς Ἀθηναίας 4 Π Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτυρος 5 Σ Χαριτίνης, Εὐδοκίμου καί Μαμέλχθης μάρτ., Μεθοδίας 6 Κ Γ ΛΟΥΚΑ, Θωμᾶ ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος 7 Δ Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομ., Πολυχρονίου ἱερομ. 8 Τ Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενομ., Ταϊσίας ὁσίας 9 Τ Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας 10 Π Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁσίου 11 Π Φιλίππου ἐκ τῶν 7 διακόνων, Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ 12 Σ Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μαρτύρων, Συμεών Θεολ. 13 Κ Δ ΛΟΥΚΑ, Ἁγ. Πατέρων Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 14 Δ Ναζαρίου, Γερβασίου μάρτ., Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ 15 Τ Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος, Σαβίνου ὁσίου, Βάρσου ὁμολ. 16 Τ Λογγίνου ἑκατοντάρχου καί τῶν σύν αὐτῷ στρατιωτῶν 17 Π Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ «Κρίσει» 18 Π Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος 19 Σ Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας 20 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Γερασίμου Κεφαλ., Ἀρτεμίου μεγαλ. 21 Δ Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ, Σωκράτους, Ἰλαρίωνος 22 Τ Ἀβερκίου ἐπισκ. Ἱεραπόλεως, τῶν ἐν Ἐφέσω 7 παίδων 23 Τ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/πόλεως 24 Π Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος 25 Π Ταβιθᾶς, Μαρκιανού καί Μαρτυρίου μαρτύρων 26 Σ Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου 27 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ, Νέστορος μεγαλομ., Προκλης συζ. Πιλάτου 28 Δ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ) 29 Τ Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου, Μαρίας 30 Τ Κλεόπα καί Ἀρτεμᾶ ἀποστ., Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας μαρτ. 31 Π Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων n ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 45

46 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 6 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ζ πλ. β /Δ 13 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 βαρύς/ Ε 20 Γαλ. ε 22-ς 2 Λουκ. η πλ. δ /ς 26 Β Τιμ.β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ις 2 -/- 27 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. η α /Ζ 28 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια /- Ἑορτή Ἁγίου Γεωργίου - Σχολή Πεζικοῦ Χαλκίδος

47 n 1 Π Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Δαβίδ ὁσίου 2 Σ Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων 3 Κ Ε ΛΟΥΚΑ, Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ καί Ἰωσήφ μαρτύρων 4 Δ Ἰωαννικίου ὁσίου, Ἑρμαίου ἱερομάρτυρος, Νικάνδρου 5 Τ Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων, Ἑρμᾶ ἀποστόλου 6 Τ Παύλου ἀρχιεπ. Κων/πόλεως ὁμολ., Λουκᾶ ὁσίου 7 Π Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μάρτ., Λαζάρου ὁσίου θαυματουργοῦ 8 Π Σύναξις Παμμεγ. Ταξιάρχων Μιχαήλ καί Γαβριήλ 9 Σ Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μάρτ., Θεοκτίστης ὁσίας 10 Κ Η ΛΟΥΚΑ, Ὀλυμπᾶ, Ροδίωνος, Ἐράστου ἀποστ. 11 Δ Μηνᾶ μεγαλομ., Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων 12 Τ Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου ἀσκητοῦ, Νείλου μυροβλ. 13 Τ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ νεομάρτυρος 14 Π Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου 15 Π Γουρία, Σαμωνά, Ἀβίδου μάρτυρος, Παϊσίου ὁσίου 16 Σ Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ 17 Κ Θ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου Νεοκαισ., Γενναδίου καί Μαξίμου 18 Δ Πλάτωνος μεγαλομ., Ρωμανού μάρτυρος, Ζακχαίου 19 Τ Ἀβδιοῦ προφήτου, Βαρλαάμ μάρτ., Ἠλιοδώρου μάρτ. 20 Τ Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κων/πόλεως 21 Π ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Π Ἀρχιππου, Φιλήμονος & Ὀνησίμου ἀποστ., Ἀνθίμου ὁμολ. 23 Σ Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Σισινίου ὁμολογητοῦ 24 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ, Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρ. 25 Δ Αἰκατερίνης μεγαλομάρτ. πανσόφου, Μερκουρίου 26 Τ Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» 27 Τ Ἰακώβου Πέρσου, Θεοδοσίου ἐν Τυρνάβῳ, Ναθαναήλ 28 Π Στεφάνου τοῦ Νέου Ὁμολογ., Εἰρηνάρχου μάρτυρος 29 Π Παραμόνου καί 370 μάρτ., Φαίδρου μάρτ., Διονυσίου Κορινθ. 30 Σ Ἀνδρέου ἀποστόλου, Φρουμεντίου ἐπισκ. Αἰθιοπίας n ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 47

48 n ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ n ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ/ ΕΩΘΙΝΟΝ 3 Β Κορ. ια 31-ιβ 9 Λουκ.ις β /Η 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι /- 10 Γαλ. α Λουκ. ι γ /Θ 13 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι /- 17 Γαλ. β Λουκ. ιβ δ /Ι 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 32-42, ια /- 24 Γαλ. ς Λουκ. ιη πλ. α /ΙΑ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ πολιοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτου Εἰρηναίου Γεωργιάδη, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος (1964) 48

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καί Πρόεδρος Ἀμαθοῦντος καί Κουρίου κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τούς εὐλαβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο. Calendar

Ημερολόγιο. Calendar Ημερολόγιο 2015 Calendar Αριστέα Τριανταφύλλου Ε Δημοτικού Αναστασία Χρυσικού Γ Δημοτικού January Ιανουάριος 2015 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4

Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Ημερολόγιο Calendar 2 0 1 4 Βασιλεία Σκλήρη Α' Γυμνασίου January Ιανουάριος 2014 K ÚÈ Î Â Ù Ú TÚ ÙË TÂÙ ÚÙË ÌappleÙË Ú ÛÎÂ ÙÔ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday School Holidays: 20

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Ψηφιδωτό Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 246 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου ΜΕΤΡΗΤΉΣ View My Stats ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία. ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1

PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1 PROTHESH period teuxos 29_Layout 1 16/12/2013 11:39 π.μ. Page 1 «Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ. Γ Ε Ρ Β Α Σ Ι Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΣΑΡΑΝTΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Περιοδική έκδοση ορθοδόξου οικοδομής και μαρτυρίας Ενορίας Αγίων Αποστόλων Πατρών, της Ι. Μ. Πατρών ΕΤΟΣ 2 Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 5 Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Α Ρ Χ Ι Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος - Ιούνιος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 85ο

Μάιος - Ιούνιος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 85ο Μάιος - Ιούνιος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 85ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 9 10 12 13 15 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 Στην Κύμη...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα