Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας"

Transcript

1 Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ ΕΚΒΥ 19/11/2014

2 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά συστήματα: θερμόφιλα δάση κωνοφόρων χαμηλών υψομέτρων της παραμεσογειακής περιοχής με διάφορα είδη πεύκων (P. halepensis, P. brutia, P. pinea)

3 Επιρρεπείς στη φωτιά θαμνώνες (υψηλοί ή χαμηλοί) με διάφορα είδη αειφύλλων δρυών (π.χ. Quercus ilex, Q. rotundifolia, Q. coccifera, Q. suber) που απαντούν στη χαμηλή ζώνη της παραμεσογειακής περιοχής

4 Συχνά είναι και τα περιστατικά σε δάση με φυλλοβόλες δρύες που απαντούν σε περισσότερο υγρά και ψυχρά μεσογειακά περιβάλλοντα

5 Ποια η δική μας απάντηση η επιστημονική γνώση στη βάση της διαχείρισης

6 Συνήθεις μεταπυρικές πρακτικές διαχείρισης δασών στη Νότια Ευρώπη Η επιλογή μιας μεταπυρικής διαχειριστικής πρακτικής σε ένα δασικό οικοσύστημα πρέπει να εξαρτάται από τις αναμενόμενες αποκρίσεις του οικοσυστήματος, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του οικοσυστήματος που κάηκε, το καθεστώς φωτιάς (συχνότητα, ένταση/σφοδρότητα, εποχή, μέγεθος) και τους στόχους που τίθενται για την περιοχή. Οι αποφάσεις πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα.

7 Διάβρωση των εδαφών από τις καταστρεπτικότερες συνέπειες Η υποβάθμιση του εδάφους και ο κίνδυνος διάβρωσης μπορεί να προκύψουν από την προσωρινή απώλεια της φυτοκάλυψης και τη θέρμανση του εδάφους, συναρτώνται δε στενά με τις ιδιότητες του εδάφους. Η διάβρωση των εδαφών μπορεί να προκαλέσει μεταφορά ιζημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα με τελικούς «αποδέκτες» κατασκευές και ανθρώπους. Εάν η απώλεια εδαφών υπερβεί το ρυθμό σχηματισμού τους (εξαιρετικά αργές διαδικασίες στις Μεσογειακές περιοχές), οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστρεπτικές.

8 Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο διάβρωσης είναι η τοπογραφία (κλίση, μήκος κλιτύος), το πρότυπο των βροχοπτώσεων (εποχικότητα, ένταση), η διαβρωσιμότητα του εδάφους (ιδιότητα του εδάφους), η φυτοκάλυψη (συμπεριλαμβανομένης και της στρωμνής) και η ύπαρξη προηγούμενων κατασκευών πχ αναβαθμίδες. Στις ήπιας έντασης φωτιές, η φυτοκάλυψη συνήθως παραμένει, προστατεύοντας το έδαφος από την αιολική διάβρωση και τη διάβρωση λόγω της δράσης του νερού. Σε έντονα καμένες θέσεις, ο ρυθμός αποκατάστασης της φυτοκάλυψης καθορίζει το διάστημα έκθεσης του εδάφους στη δράση του νερού & του ανέμου (σταγόνες ιδιαίτερα στις έντονες βροχές) και στον αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης.

9 Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τη σταθεροποίηση των εδαφών περιλαμβάνουν την κάλυψη με θρυμματισμένο φυτικό υλικό (mulching), την κατασκευή κλαδοπλεγμάτων και κορμοδεμάτων, (erosion barriers) ως φράγματα.

10 Γενικές οδηγίες για την απόληψη της καμένης ιστάμενης βιομάζας (salvage logging) Η άμεση απόληψη της καμένης ιστάμενης βιομάζας (κορμών) πρέπει να αποφεύγεται σε ευάλωτα εδάφη, τουλάχιστον μέχρι να αναπτυχθεί ένα προστατευτικό κάλυμμα από βλάστηση (συνήθως μετά την πρώτη μεταπυρική άνοιξη). Η κοπή και συλλογή των κορμών πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με το βαθμό της ευαισθησίας του οικοσυστήματος Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η παραμονή ορισμένων συστάδων για τη διατήρηση των χώρων φωλιάσματος πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας αλλά και άλλων στοιχείων της βιοποικιλότητας

11 Γενικές οδηγίες για την απόληψη της καμένης ιστάμενης βιομάζας (salvage logging) Η επιλεκτική κοπή και συλλογή κορμών μπορεί να συνδυάσει οικολογικά και οικονομικά οφέλη, αποφεύγοντας τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (πχ θέσεις επιρρεπείς σε εδαφική διάβρωση ή ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών) και δημιουργώντας μωσαϊκά τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα Παρακολούθηση των δένδρων που επιβίωσαν για την εκδήλωση προσβολών από παράσιτα Χρησιμοποίηση καμένων κλαδιών είτε ως φράγματα είτε ως τριμμένο υλικό (ροκανίδια) για την προστατευτική επικάλυψη θέσεων με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης (πρανή, ρεύματα)

12 Οικονομικό όφελος Ξύλευση και συγκομιδή καμένων κορμών Πιθανά οφέλη Αρνητικές συνέπειες Αποφυγή ξυλοφάγων εντόμων (πχ Scolitydae) Πιθανή ενίσχυση της φύτρωσης σπερμάτων των πεύκων (όχι συχνή) Κίνδυνος από πτώση δένδρων σε πρανή ή κατοικημένες περιοχές Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου Η ξύλευση των καμένων κορμών αλλοιώνει το μικροενδιαίτημα στο οποίο φυτρώνουν πολλά σπέρματα ενώ επηρεάζει το ρυθμό αύξησης των δενδρυλλίων Η κοπή κ απόληψη των καμένων κορμών μειώνει τους πληθυσμούς των πουλιών σημαντικοί για τη διασπορά σπερμάτων φυτικών ειδών αλλά και τον έλεγχο των πληθυσμών εντόμων Σύρσιμο κορμών εδαφική διάβρωση Αύξηση της διαβρωτικής ενέργειας του νερού προστατευτική κόμη Υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου προτροπή σε αλλαγή χρήσης γης

13 Σύστημα λήψης απoφάσεων για την απόληψη των καμένων κορμών COST FP0701

14

15 Μία σημαντική απόφαση στη μεταπυρική διαχείριση, όταν η κύρια προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της πρότερης δομής του δασικού συστήματος, είναι το αν πρέπει να «χρησιμοποιηθεί» φυσική αναγέννηση εάν συμβαίνει ή προβλέπεται ότι θα συμβεί ή παρεμβατική αποκατάσταση (φυτεύσεις και σπορές). Συνήθως ασκείται ισχυρή πολιτική πίεση για άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στα δάση των κωνοφόρων (συνήθης πρακτική από το τέλος του 19 ου αιώνα) Ωστόσο, η δάσωση ή αναδάσωση μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή σε πολλές περιπτώσεις και το σημερινό πολιτικό και κοινωνικό παράδειγμα της αποπληρωμής της περιβαλλοντικής ευαισθησίας με μαζικές αναδασώσεις πρέπει να αλλάξει.

16 Προσαρμογές των φυτών στη φωτιά και μηχανισμοί αναγέννησης Τα φυτικά είδη διαθέτουν δύο βασικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά τη φωτιά: (i) βλαστητική αναγέννηση του ιδίου καμένου ατόμου (ii) Εγκατάσταση νέων ατόμων μετά από φύτρωση σπερμάτων

17 Βλαστητική αναγέννηση σε ξυλώδη φυτά

18 Φύτρωση σπερμάτων Βραδύχωροι κώνοι και αρτίβλαστο πεύκου Pinus halepensis (επίγεια τράπεζα σπερμάτων) Αρτίβλαστα λαδανιάς Cistus spp. (εδαφική τράπεζα σπερμάτων)

19 Μηχανισμοί και πορεία αναγέννησης και ανάκαμψης των Μεσογειακών πευκοδασών στα θερμά και ξηρά περιβάλλοντα της Μεσογείου παράδειγμα Pinus halepensis

20 Καθεστώς φωτιάς και επιπτώσεις (συχνότητα, ένταση/σφοδρότητα, εποχή και μέγεθος) Όλα τα είδη απαιτούν ένα χρονικό διάστημα για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους είτε στο ριζικό τους σύστημα (αναβλάστηση) είτε στα σπέρματά τους, δηλ. να ανανεώσουν το αναγεννητικό τους απόθεμα. Εάν ένα δεύτερο περιστατικό συμβεί πριν να καλυφθεί αυτός ο χρόνος τότε οι πιθανότητες να μην υπάρξει φυσική αναγέννηση είναι μεγάλες (κίνδυνος ανωριμότητας - immaturity risk) Εξαίρεση ορισμένα είδη πχ πουρνάρι (Quercus coccifera) μεγάλες δυνατότητες αναγέννησης

21 Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση Γενικά, υπάρχει η πολιτική πίεση για άμεση επέμβαση και αναδάσωση. Λανθασμένη απόφαση, η οποία απαιτείται να ληφθεί μόνο όπου δεν μπορεί να συμβεί η φυσική αναγέννηση. Διαθέτουμε εργαλεία χωρικής αποτίμησης της δυνατότητας αναγέννησης στα μεσογειακά πευκοδάση

22

23 Arianoutsou et al Evaluating Post-Fire Forest Resilience Using GIS and Multi-Criteria Analysis: An Example from Cape Sounion National Park, Greece. Environmental Management 47:

24 Πολυκριτηριακή ανάλυση

25

26 Τελικό αποτέλεσμα

27 Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση Προσοχή στα επιλεγόμενα είδη και τις τεχνικές

28

29 Προσοχή στις σειρήνες. και στις μαζικές δράσεις

30 Οι φυτεύσεις κοστίζουν: αγορά δενδρυλλίων από τα φυτώρια, μεταφορά στην καμένη περιοχή (σε πολλές περιπτώσεις με δύσκολη πρόσβαση), προετοιμασία των θέσεων (συνήθως είναι το μεγαλύτερο κόστος), εξοπλισμός, λιπάσματα, προστατευτικά δενδρυλλίων, αντικατάσταση νεκρών ατόμων, πότισμα, ανθρώπινη εργασία -Οι δράσεις για την προετοιμασία του εδάφους μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου για διάβρωση - Η θνησιμότητα των φυτευόμενων δενδρυλλίων συχνά υπερβαίνει το 50%

31 Η σπορά κοστίζει λιγότερο και σύμφωνα με ορισμένους μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλες εκτάσεις. Ωστόσο, η επιτυχία είναι εξαιρετικά περιορισμένη (χαμηλή φύτρωση σπερμάτων και εγκατάσταση αρτιβλάστων). Τελικά, οι πρακτικές αυτές έχουν χαμηλή απόδοση σε σχέση με το κόστος τους και ίσως πρέπει να εξετάζονται μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη λύση, π.χ. όταν δεν αναμένεται φυσική αναγέννηση των δενδρωδών ειδών ή δεν υπάρχουν δένδρα - σπορείς στην εγγύς περιοχή.

32 Αλλαγές στη χρήση γης: εγκατάλειψη δράσεων στο ύπαιθρο, πύκνωση των δασών και της φυτοκάλυψης, ενιαίο πεδίο

33 Θέρμανση του πλανήτη και καθεστώς φωτιάς Έχει αρχίσει να καταγράφεται ένα διαφορετικό καθεστώς φωτιάς: συχνότερα περιστατικά στα θερμομεσογειακά, μετακίνηση περιστατικών σε μεγαλύτερα υψόμετρα με συστήματα που δεν έχουν πυροπροσαρμοσμένα είδη

34 ... τώρα 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Ποσοστό πυρκαγιών στα ψυχρόβια κωνοφόρα 7,3% 9,1% 7,0% 6,5% 8,5% 9,1% 9,2% 9,4% 10,7% 8,2% 11,6% 8,8% 6,0% 4,0% 2,0% 1,2% 3,5% 3,5% 2,0% 2,8% 3,5% 3,3% 2,7% 1,3% 3,2% 0,0% Εξέλιξη του αριθμού των περιστατικών πυρκαγιών στα δάση ψυχρόβιων κωνοφόρων (Αριανούτσου, Καούκης, Καζάνης 2008)

35 Διατήρηση κόμης με κώνους διασπορά μετά τη φωτιά

36 φυσική αναγέννηση από σπέρματα που διεσπάρησαν είτε από την άκαυτη κόμη είτε από νησίδες που δεν κάηκαν

37 Δυναμική της εγκατάστασης της Pinus nigra Χωρικά πρότυπα αριθμός αρτιβλάστων & φυταρίων/m απόσταση από τον άκαφτο πυρήνα αρτίβλαστα φυτάρια Διασπορά σπερμάτων από τις άκαυτες νησίδες 1 ο & 2 ο χρόνο μετά τη φωτιά εγκατάσταση αρτιβλάστων

38 Περίπτωση Ταϋγέτου Δάσος Pinus nigra Άκαυτες συστάδες εφαρμογή κανόνα απόστασης 200μ

39 Η Pinus nigra εμφανίζει ικανοποιητική αναγέννηση στις καμένες θέσεις με εξαίρεση ορισμένες διπλοκαμένες θέσεις ΓΣΠ

40

41 Δάση κωνοφόρων Γ. Συστήματα μη προσαρμοσμένα στις φωτιές Δάση ελάτης

42 Χωρίς λόγια

43 Abies cephalonica δεν διαθέτει βραδύχωρους κώνους Η αναγέννησή της εξαρτάται από τη φύτρωση σπερμάτων και την εγκατάσταση αρτιβλάστων απο εναπομείναντες άκαυτους πυρήνε μακρύ χρονικό διάστημα.

44 average number of seeds Distance from the unburnt patch (m) Καμπύλη διασποράς σπερμάτων ελάτης (Χριστοπούλου & Αριανούτσου 2008, Arianoutsou et al. submitted)

45 Πυκνότητα αρτιβλάστων συναρτήσει της απόστασης (m) από τον άκαυτο πυρήνα. Τσάγκαρη Μ., Χριστοπούλου Α., Καζάνης Δ., Αριανούτσου Μ Μελέτη της φυσικής αναγέννησης του ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μετά τη φωτιά του 2007: επτά χρόνια αργότερα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη

46 Ζήρεια

47 Δορυφορικές εικόνες Έλεγχος πεδίου Εκτίμηση σφοδρότητας καύσης Πρόβλεψη ευάλωτων περιοχών Τοπογραφία Έδαφος Βλάστηση Σημαντικές περιοχές Ιστορία παρακολούθηση Αποτίμηση επιπτώσεων της φωτιάς Δράσεις άμεσης παρέμβασης - Αποφυγή εδαφικής διάβρωσης - Πλημμυρών - Καταστροφών σε οικισμούς Έλεγχος παρασίτων Προτεραιότητες: Φυσ. Αναγέννηση Μετασχηματισμός δάσους Διαχείριση τοπίου Μακροχρόνιος σχεδιασμός

48

49

50

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας Μ. Αριανούτσου, Μαργαρίτα Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Κωνσταντίνος Κοσμάς, Νικόλαος Γιάσογλου, Αικατερίνη Κουναλάκη, Ορέστης Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1 El Niño και La Niña... 19

3.3.1 El Niño και La Niña... 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ Έφη αρείου 11 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΛΤΗ Μ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ»

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα