Η ε ργασία αυτή αναλύει την εξέλιξη των τρένων μέσα στο χρόνο και τις ιδιότητες της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ε ργασία αυτή αναλύει την εξέλιξη των τρένων μέσα στο χρόνο και τις ιδιότητες της"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τον υπόγειο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο της Αττικής. Η εταιρεία, η οποία υποστηρίζει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, είναι μια εταιρ εία δημόσιου συμφέροντος, με την επωνυ μία Α ΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Το Μετρό της Αθήνας είναι ένα σύστημα ταχε ίας διέλευσης, που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Αθηνών και τμήματα της Ανατολικής Αττικής. Ενσωματώνει την πρώην Αθηνών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ ΑΕ), το οποίο άνοιξε το 869 και είναι τώρα μέρος της γραμμής. Ξεκινώντας το 99, η Αττικό Μ ετ ρό Α. Ε. κατασκευάσε και επέκτηνε τις Γραμμές 2 και 3. Το δίκτυο του μετρό συγχωνεύθηκε επίσημα το 20, όταν η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε την αστική εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών ( ΣΤ ΑΣΥ Α.Ε. ), θυγατρική του Οργανισμού, Αστικών Συγκο ινωνιών Αθηνών ( 0.Α.Σ.Α. Α.Ε.). Η Α ΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, με συστηματική δουλειά υλοποιεί την επέκταση του δικτύου του Μ ετρό τη ς Αθήνας. Οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας,είναι πλέον το σημαντικότερο συγκοινωνιακό έργο υπό κατασκευή στην Αττική Η ε ργασία αυτή αναλύει την εξέλιξη των τρένων μέσα στο χρόνο και τις ιδιότητες της κάθε γενιάς τρένων. Πιο συγκεκριμένα αναλύει τα ακόλουθα, για κάθ ε γενιά αμαξοστοιχίας : Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητα επιβατών Διαστάσεις αμαξοστοιχιών και βαγονιών Απόβαρα οχημάτων και μέγιστα φορτία Απόδοση του τρένου Λ ε ιτουργικά Συστή ματα Ηλεκτρικά κυκλώματα Πνευματικό σύστημα Υδραυλικό σύστημα Θέρμανση / Εξαερ ισμός/ Κλιματισμός ΑΤΟ (Αυτόματη Λειτουργία αμαξοστοιχίας) Ασύρματη επικοινωνία Μονάδα έλξη ς ( TCU ) Μονάδα φρένου ( BCU ) Μονάδα αναγγελίας σφαλμάτων στον οδηγο(ccu) Ανακοινώσε ις προς τους επ ιβάτες Κινητήρ ες Τροχοί

3 SUMMARY The subject of this paper is the underground electric railway of Attica. The company which support the electric railway, is a public interest company, with the name Athens Metro SA. The Athens Metro is a rapid transit system in Greece, serving the Athens conurbation and parts of East Attica. It incorporates the former Athens-Piraeus Electric Railways (ISAP S.A.), which opened in 869 and is now part of Line. Beginning in 99, Attiko Metro S.A. constructed and extended Lines 2 and 3, and the Attiko Metro Operations Company (AMEL S.A.) operated these lines from 2000 until 20. The metro network formally merged in 20 when the Greek government created the Urban Rail Transport Company (STASY S.A.), a subsidiary of the Athens Urban Transport Organization (OASA S.A.). The Athens Metro SA, with systematic work implements the network expansion of the Athens Metro. The extensions of the Athens Metro is now the most important transportation project under construction in Attica This paper analyzes the evolution of trains through time and the properties of each generation of trains. More specifically analyzes the following, for each generation trains: Technical Data Passenger capacity Dimensions oftrain and wagons Packaging machinery and maximum loads Train performance Operation Systems Electrical circuits Pneumatic system Hydraulics Heating / Ventilation / Air Conditioning Α ΤΟ (Automatic Train Operation) Wireless Communication Traction Unit (TCU) Brake Unit (BCU) Unit error messages to the driver Announcements to passengers Engines Wheels 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΕΡΓ Α ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡ ΑΣ (Πρώτη γενιά συρμών ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χωρητικότητα σε επιβάτες Διαστάσεις συρμού και βαγονιών Απόβαρα οχημάτων μέγιστα φορτία Επιδόσεις συρμών ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Ζευκτήρες) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ Ηλεκτρικά κυκλώματα Πνευματικό σύστημα Υδραυλικό σύστημα Θύρες Επιβατών Θ έρμανση! Αερισμός/ Κλιματισμός ΑΤΟ (Automatic Train Operation) Ασύρματη επικοινωνία Μονάδα έλξης (TCU) Μονάδα πέδης (BCU) Μονάδα αναγγελίας σφαλμάτων στον οδηγό (CCU) Αναγγελίες προς επιβάτες <Ι>ορεία Κινητήρες Μειωτήρας Τροχοί Λίπανση όνυχα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΥ

5 3. ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡ ΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Χωρητικότητα σε επιβάτες Διαστάσεις συρμού και βαγονιών Απόβαρα οχημάτων μέγιστα φορτία Επιδόσεις συρμών ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΖΕΥΚΤΗΡΕΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ηλεκτρικό σύστημα Πνευματικό σύστημα Υδραυλικό σύστημα Θύρες Επιβατών Θέρμανση / Αερισμός / Κλιματισμός ΑΤΟ (Automatic Train Operation) Ασύρματη επικοινωνία ERTMS Μονάδα έλξης (TCU) Μονάδα πέδης (BCU) Μονάδα αναγγελίας σφαλμάτων στον οδηγό (FIADS) Αναγγελίες προς επιβάτες <Ι>ορεία Κινητήρες Μειωτήρες Τροχοι'...:::: Λίπανση όνυχα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΙΉΣΗΣ

6 4. ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χωρητικότητα σε επιβάτε Διαστάσεις συρμού και βαγονιών Απόβαρα οχημάτων μέγιστα φορτία Επιδόσεις συρμών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Θέρμανση Ι Αερισμός Ι Κλιματισμός Θύρες Συρμών Εξοπλισμός καμπίνας οδήγησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ηλεκτρικό κύκλωμα σειράς Ill Σύστημα επικοινωνίας Μονάδα ελέγχου και διαχείρισης του συρμού ( TCMS ) ΑΤΟ (Automatic train operation) Πνευματικό σύστημα Μονάδες πέδης Μονάδα πέδης BCU Μονάδα έλξης TCU (traction control unit) Σύνδεσμοι (Ζευκτήρες) Φορεία Κινητήρες Μειωτήρες Τροχοί Λίπανση όνυχα Βοηθητικό Ηλεκτρικό Σύστημα (Auxiliary Electrical System)

7 5. ΜΗΧΑΝΑΜΑΞΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Διαστάσεις Απόβαρο Επιδόσεις Μηχανή Εσωτ ερικής Καύσης Γεννήτρια Σύστημα έλξης Καμπίνα οδηγού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ Στόχοι συντήρησης Απαιτήσεις αξιοπιστίας Απαιτήσεις διαθεσιμότητας Απαιτήσεις συντηρησιμότητας ΙΙΗΓΕΣ

8 Α. ΣΤΑ.ΣΥ -ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ είναι μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος που αποτελείτε από τον ΗΣΑΠ,ΤΡΑΜ και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Η παρούσα εργασία Θα ασχοληθεί με τους συρμούς της Α.Μ.Ε.Λ Α.Ε. η οποία είναι θυγατρική εταιρία της Α ΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Α. Μ.).. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΕΡΓ Α Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) ιδρύθηκε με το Νόμο 955/99 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και με μοναδικό μέτοχο της εταιρείας το ελληνικό Δημόσιο. Έπειτα έγινε η ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας της Α ΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. Το έτος 202 έγινε συγχώνευση με τους συγκοινωνιακούς φορείς ΤΡΑΜ και ΗΣΑΠ. Σκοπός της Α.Μ. είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου και γενικά των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο ΟΣΕ Η Α.Μ. με συστηματική δουλειά υλοποιεί την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό της Αθήνας. Οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας αποτελούν σήμερα το σημαντικότερο συγκοινωνιακό έργο υπό εκτέλεση στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η Γραμμή 2 (Άγ.Αντώνιος - Άγ.Δημήτριος), μήκους,8 χλμ με 4 Σταθμούς συνδέει τα δυτικά με τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερους από επιβάτες. Η Γραμμή 3 (Αιγάλεω - Δουκ.Πλακεντίας-Αεροδρόμιο), μήκους 39,2 χλμ με 4 Σταθμούς (συν 4 σταθμούς σε κοινή χρήση με τον Προαστιακό), συνδέει το ιστορικό κέντρο της πόλης με τα βόρεια προάστια και το Αεροδρόμιο, εξυπηρετώντας επιβάτες σε ημερήσια βάση. Επίσης η Γραμμή 3 εξυπηρετεί με τους σταθμούς Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Η Αττικό Μετρό συνεχίζει την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών έργων με τα οποία οι υφιστάμενες Γραμμές του Μετρό επεκτείνονται συνολικά κατά 3 χλμ, 3 νέοι Σταθμοί εντάσσονται στο δίκτυο των επεκτάσεων: από το Αιγάλεω προς το Χαϊδάρι ( Ι,5χλμ με έναν Σταθμό), από τον Άγ.Δημήτριο προς το Ελληνικό (5, 5χλμ με 4 Σταθμούς), από τον Άγ. Αντώνιο προς την Ανθούπολη (,5χλμ με 2 νέους Σταθμούς). Υπάρχει σχέδιο περαιτέρω επέκτασης της Γραμμής 3 από το Χαϊδάρι μέχρι τον Πειραιά, την Ευαγγελίστρια, προκειμένου ο Δήμος Πειραιά να αποκτήσει 4 Σταθμούς Μετρό και να συνδεθεί με το Αεροδρόμιο. Πρόκειται για μια επέκταση συνολικού μήκους 8,2 χλμ. με 7 σύγχρονους Σταθμούς. Επίσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων C';ΠΕΧΩ~Ε) εξετάζει όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης για την κα~ασκευη μιας, νεας Γραμμής, της Γραμμής 4, η οποία αναμένεται όχι μόνο να αλλάξει,δραστικ~ τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας αλλά και να αναβαθμίσει σημαντικα τη ζωη στο 8

9 Λ εκανοπέδιο. Πρόκειται για μια Γραμμή σε σχήμα U, μήκους 20,9 χλμ με 20 Σταθμούς η οποία θα καλύψει την διαδρομή Άλσος Β εϊκου -Πανεπιστήμιο - Ευαγγελισμός - Άνω Ιλίσια Κατεχάκη Μαρούσι. Η νέα Γραμμή 4 θα εξυπηρετήσει πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ενώ η εκτιμώμενη επιβατική κίνησή της υπολογίζεται σε επιβάτες ημερησίως. Ένα από τα πιο σημαντικά και εξίσου πολύπλοκα έργα της Αττικό Μετρό ΑΕ είναι η κατασκευή Μετρό στην Θεσσαλονίκη, στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. / 88 & -ΙΊ!Ι'ΙΙΙ.Ιι,!ΙnΟ....,,_ί,'ΙΙ'\/,\W / / """_...,_ ι-.- 'ΙΟ ~ ' "'"... ' '. t, v! /~Λ.., Ι i ~, Γlf ( - \ /'--,. Λ / Δ L.., ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΡΟ ΑθΗΝΑΣ εικόνα. Σχέδιο ανάπτυξης γραμμών μετρό Αθήνας 9

10 Β. ΣΥΡΜΟΙ Κ~ποιες από τις αρμοδιότητες της Α. Μ. Ε. Λ. Α.Ε. είναι και η συντήρηση, επισκευή και φυλαξη των συρμών στα αμαξοστάσια. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την παρουσίαση αυτών των συρμών, τα τεχνικά τους δεδομένα και στοιχεία αλλά και στοιχε ία για την λε ιτουργία και συντήρηση τους Το Τροχαίο υλικό της Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. διαθέτει 28 συρμούς της σειράς, 2 συρμούς της σειράς, 7 συρμούς της σειράς ΠΙ και 4 μηχανάμαξες. Οι κατασκευάστριες εταιρείες για τους συρμού ς της σειράς Ι είναι οι Γερμανικές ADtranz, SIEMENS και η Γαλλική ALSTOM,γω. τους συρμούς της σειράς η Κορεάτικη ROTEM και οι κατασκευάστρω. εταιρεία για τους συρμούς της σειράς ΙΙΙ είναι η Κορεάτικη ROTEM, ενώ οι κινητήρες είναι της Γερμανικής SIEMENS. Από τους 2 συρμούς της σειράς, οι 7 συρμοί έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές για την μεταφορά των επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι συρμοί αυτοί κινούνται μόνο στη γραμμή 3 για το αεροδρόμιο. Οι συρμοί της σειράς θα εξυπηρετούν στη γραμμή 2 (Ανθούπολη - Ελληνικό) και στην γραμμή 3 (Δ. Πλακεντίας - Δημοτικό θέατρο ). Οι μηχανάμαξες χρησιμοποιούνται για την έλξη συρμών που παρουσιάζο~ν βλάβες καθώς επίσης χρησιμοποιούνται από το τμήμα της Επιδομής για την μετακινηση του εξοπλισμού συντήρησης της γραμμής του δικτύου και από τα συνεργεία καθαρισμού του τούνελ. 0

11 2. ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡ ΑΣ Ι (Πρώτη γενιά συρμών) εικόνα 2. Συρμός Σειράς 2.. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΡΜΟΥ Ένας συρμό ς τη ς σειράς αποτ ελείται από δύο πανομοιότυπους ημισυρμούς, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ του ς πλάτη με πλάτη. Ο κάθε ημισυρμός αποτ ε λείται από 3 οχήματα (βαγόνια), δηλαδή κάθε συρμός έχε ι 6 οχήματα. Η σύνθεση κάθ ε ημισυρμού είναι : Ιθυντήριο όχημα (0) ή Driνing Trailer (DT) Κινητήριο όχημα (ΚΟ) ή Motor Coach (MC) Ε ιδικό κινητήριο όχημα με βοηθητικό πίνακα οδήγησης (ΕΚΟ) ή Motor Coach Prime (MC').

12

13 Σε κάθε όχημα μπορεί κανείς να διακρίνει: Υπερκατασκευή (χώρος επιβατών και καμπίνα οδήγησης στο DT) Υ ποδαπέδιος εξοπλισμός (Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) Φορεία (Τροχοφόρα πλαίσια στήριξης της υπερκατασκευής) Άξονες - Τροχούς Αναρτήσεις (Πρωτεύουσα & Δευτερεύουσα) Μηχανική Πέδη Κινητήρες (Μόνο στα MC και MC') Μειωτήρες (Μόνο στα MC και MC') Στο DT υπάρχει: Η καμπίνα του οδηγού, μέσα στην οποία βρίσκεται και ο βασικός εξοπλισμός χειρισμού του συρμού. Αυτόματος σύνδεσμος, ο οποίος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος Ημιμόνιμος σύνδεσμος, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος Μπαταρίες Αεροφυλάκια Αεροσυμπιεστής (compressor) Ξηραντήρας Στατικός μετατροπέας Κλιματιστική μονάδα οδηγού Λιπαντής ονύχων τροχών Μονάδα ελέγχου πέδης (BCU) Στο MC βρίσκονται: Κινητήρες έλξης (2 ανά φορείο) Ημιμόνιμος σύνδεσμος (μπροστά και πίσω) Πέδιλα ρευματοληψίας Μετατροπέας συστήματος έλξης (Chopper) Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου έλξης (TCU) Μονάδα ελέγχου πέδης (BCU) Φίλτρα εισόδου (πηνία, πυκνωτές) Κύριος Διακόπτης Αντιστάσεις Ηλεκτροδυναμικής Πέδης Στο MC' υπάρχει: Αυτόματος σύνδεσμος (στο πίσω μέρος του οχήματος) Ημιμόνιμος σύνδεσμος (μπροστά) Κινητήρες έλξης (2 ανά φορείο) Βοηθητικός πίνακας οδήγησης (στο πίσω μέρος) Πέδιλα ρευματοληψίας Μετατροπέας συστήματος έλξης (Chopper) Μονάδα ελέγχου έλξης (TCU) Μονάδα ελέγχου πέδης (BCU) Φίλτρα εισόδου (πηνία, πυκνωτές) Κύριος Διακόπτης Αντιστάσεις Ηλεκτροδυναμικής Πέδης 3

14 2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χ ωρητικότητα σ ε επιβάτες ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ Α ΣΕ ΕΙΙΙΒΑΤΕΣ Σύνολο εκδοχής Σ '::::;--_ Εκδοχή Μ2 Εκδοχή Μ3 Εκδοχή Μ4 υνολο εκδοχ. Μ2+Μ3 ΟΧΗΜΑ (όλοι ΟΡΘΙΟΙ(5 ΟΡΘΙΟΙ(8 Μ2+Μ4 ης (καθιστοί+ 5 καθιστοί) άτομα/m 2 ) άτομα/m 2 άτομα/m ) 2 ) ( ~αθιστοί + 8 ατομαjm2) DT ~ MC-MC' DT-MC- ~ MC'-MC' ISJQ MC-DT ΠΗΓΗ Δ ΕΔΟΜΕΝΩΝ : Σ χ έδιο OGOORS sheet Διαστάσ ε ις συρμού και βαγονιών ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΟΥ Μήκος συρμού 06,0 m Μήκος βαγονιού 7,0m Πλάτος 2,800 m rυψος 3,620 m Απόσταση τροχών l,435m ΠΗΓΗ Δ ΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σχέ διο OGOORS800AOOIB Απόβαρα οχημάτων μέγιστα φορτία ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΟΥ Β άρο ς DT Βάρο ς MC Βάρος MC' Εκδοχή Μ (χωρίς επιβάτες) 25,9 tn 29,9 tn 30 tn 72 tn Εκδοχή Μ2 (όλες οι θέσε ις 86,5 tn κατειλη uuένεc;) Εκδοχή Μ3 (όλες οι θέσεις κατε ιλημμένες επιβάτεc/m 2 ) tn Εκδοχή Μ4 (όλες οι θέσε ις κατειλημμένες tn επιβάτ ες/m 2 ) ΠΗΓΗ Δ ΕΔΟΜ ΕΝΩΝ : Εγχε ιρίδ ιο OGOORS800R306 4

15 Επιδόσεις συρμών ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Μέγιστη Ισχύς Έλξης Μέγιστη Ταχύτητα Μέση Επιτάχυνση (Ο - 40 km/h) 2448 Κ W (-6 κιvητήρεc χ 53 KW έκαστοc) 80 km/h m/s2 Χρόνος Απόκτησης Μέγιστη~ 36 sec Ταχύτητας (0-80km/h) Μέση Επιβράδυνση (συνιtήκες,08 m/s2 κανονικές) Μέση Επιβράδυνση (συνιtήκες,2 m/s2 εκτάκτου ανάγκης) Απόσταση Πέδησης (80 km/h - Ο) 250m ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: RSI doc ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Ζευκτήρες) Ένας ημισυρμός έχει 2 αυτόματους συνδέσμους. Ο ένας βρίσκεται στο DT μπροσ, ' δ,,,, _ MC',, τα στην καμπινα του ο ηγου και ο αλjιαjς στο στο σημειο που ενωνεται με τον άλλο ημισυ, Στις υπόλοιπες άκρες των βαγονιών υπάρχουν οι ημιμόνιμοι σύνδεσμοι. ρμο. DT MC MC' Αυτόματος Σύνδεσμος Ημιμόνιμος Σύνδεσμος Αυτόματος Σύνδεσμος Οι αυτόματοι σύνδεσμοι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε τα οχήματα των σιδηροτροχιών να συνδέονται μεταξύ τους αυτόματα. Η ζεύξη επιτυγχάνεται σε χαμηλή ταχύτητα χωρίς μηχανική βοήθεια και οδηγεί σε μία άκαμπτη, χωρίς τζόγο και ασφαλή σύνδεση. Όλοι οι σύνδεσμοι είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Μετά την μηχανική ζεύξη οι ηλεκτρικές κεφαλές, που είναι ενσωματωμένες στον αυτόματο ζευκτήρα, θα συζευχθούν αυτόματα παρέχοντας έτσι τη συνέχεια των σημάτων μεταξύ των συζευγμένων συρμών. 5

16 Στον μηχανικό ζευκτήρα έχουν ενσω ματωθ εί ο κύριος αγωγός και η βαλβίδα παροχής αέρα Ο αυτόματος σύνδ εσμος στηρίζεται στο όχημα με ειδικές βίδ ες. Στην πε ρίπτωση υπέρ βαση ς του μέγιστου φορτίου συμπίεσης για τις βίδες, θα σπάσουν. Αυτό θα αποτρέψει την πρόκληση οριστικής καταστροφής του πλαισίου οχήματος από τον σύνδεσ μο. εικόνα 4. Πλάγια όψη συνδέσμου εικόνα 5. Ζέυξη δύο ημισυρμών με αυτόματους συνδέσμους 6

17 εικόνα 6. Μετωπική όψη συνδέσμου εικόνα 7. Πλάγια όψη ημιμόνιμου συνδέσμου 7

18 2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4. Ηλεκτρικά κυκλώματα (750V, 380V, llov) Υπάρχουν 3 κύρια ηλεκτρικά κυκλώματα: το κύκλωμα έλξης (75Ον DC ), το κύκλωμα των βοηθητικών συσκευών (38Ον AC) και το κύκλωμα ελέγχου ( ον DC). Ο συρμός λαμβάνει ρεύμα από την τρίτη σιδηροτροχιά (ηλεκτροφόρος γραμμή) η οποία βρίσκεται δίπλα από την κύρια σιδηροτροχιά. Η λήψη του ρεύματος γίνεται μέσω των πέδιλων ρευματοληψίας. Κάθε φορε ίο στα κινητήρια οχήματα έχε ι δύο πέδιλα ρευματοληψίας. Ορισμένες διατάξε ις του συρμού τροφοδοτούνται απευθε ίας από το δίκτυο των 750V DC, ενώ άλλε ς από ρεύμα μικρότερης τάσης, μέσω στατικών μετατροπέων, που μετατρ έπουν την τάση των 750V DC σε τάσ ε ις των 380V AC και ον DC. Οι διατάξεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο των 750V DC είναι: Οι κινητήρες έλξης, οι οποίοι λαμβάνουν ρεύμα από τα πέδιλα ρευματοληψίας μέσω του κύριου διακόπτη των πηνίων γραμμής και της μονάδας έναυσης των θυρίστορ. Η κλιματιστική μονάδα (θέρμανση) του οδηγού, η οποία βρίσκεται στο θάλαμο οδήγησης και τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο των 750V DC. Ο στατικός μετατροπέας είναι μία ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπε ι την τάση εισόδου των 75Ον DC σε δύο τάσεις εξόδου, μία 38Ον AC και μία ΟΥ DC. Τα θερμαντικά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο μπροστινό και πίσω μέρος κάθε οχήματος για την θέ ρμανση του χώρου των επιβατών. Η μεταφορά του ρεύματος από το MC στο DT γίνεται μέσω του ημιμόνιμου συνδ έσμου. Χ... ΧΙ! Κ\ Κ 2 R9 '' klj K S s ovυc -~~-~~~ ~Τ4 L3 '" -(Ξ)---Θ- )Κδ CΗΙ CHZ RS FD i 6 ] : κ ι β ι i R6 ι... _. RΙΟ ACH...., BDi Χ Ι Ι... Χ 4 εικόνα 8. Σχέδιο ηλεκτρικού κυκλώματος έλξης 8

19 Από τον στατικό μετατροπέα ξεκινάει η παροχή των 380V AC και τροφοδοτεί τις εξής διατάξεu;: Το σύστημα εξαερισμού, το οποίο βρίσκεται στους χώρους των επιβατών. Τον εξαερισμό του συστήματος έλξης που βοηθά στη σωστή ψύξη των αντιστάσεων της ηλεκτροδυναμικής πέδης. Την κλιματιστική μονάδα (ψύξη) του οδηγού. Την μονάδα του αεροσυμπιεστή, που χρησιμεύει στην παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα που απαιτείται για την λειτουργία του συρμού. Οι διατάξεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο των llov DC είναι: Σύστημα αυτόματης προστασίας και λειτουργίας (ΑΤΡ/ Α ΤΟ) Κεντρική μονάδα αναγγελίας σφαλμάτων (CCU) Μονάδα ελέγχου πέδης (BCU) Μονάδα ελέγχου έλξης (TCU) Σύστημα αναγνώρισης συρμού (ΡΤΙ) Σύστημα επικοινωνίας επιβατών / οδηγού Ασύρματο τηλέφωνο / σύστημα ανακοινώσεων Προετοιμασία συρμού Φωτισμός θαλάμου οδήγησης και χώρου επιβατών Προβολείς και φώτα θέσης συρμού Ενδεικτικές λυχνίες και βομβητές Βρόγχος ασφαλείας Πινακίδα προορισμού Σε π ερίπτωση απώλειας του ρεύματος έλξης υπάρχουν δύο συστοιχίες μπαταριών Ο V DC που τροφοδοτούν το /3 του φωτισμού, επίσης οι μπαταρίες τροφοδοτούν και τα συστήματα αυτοματισμού, επικοινωνίας, ασυρμάτου. ρευματοληψίας εικόνα 9. Λήψη ρεύματος με πέδιλο ρευματοληψίας από την ηλεκτροφόρο γραμμή 9

20 2.4.2 Πνευματικό σύστημα Πολλές βασικές διατάξεις του συρμού χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους συμπιεσμένο αέρα, ο οποίος παράγεται στον αεροσυμπιεστή του οχήματος DT. Ο αέρας μεταφέρεται μέσω του κεντρικού αγωγού στα κύρια αεροφυλάκια (250 lt έκαστος), αποθηκευτικές διατάξεις (βοηθητικά αεροφυλάκια) και στις διάφορες καταναλώσεις. Η πίεση λειτουργίας του κύριου κυκλώματος είναι από 7,8 έως 9,2 ατμόσφαιρες. Οι διατάξεις που καταναλώνουν συμπιεσμένο αέρα είναι οι εξής: Λιπαντής ονύχων τροχών Θύρες επιβατών Πέδιλα ρευματοληψίας Βραχυκυκλωτήρες Σύστημα ψεκασμού άμμου Μηχανική πέδη Δευτερεύουσα ανάρτηση Αυτόματοι σύνδεσμοι Κόρνα Υαλοκαθαριστήρες Το πνευματικό σύστημα για την παοαγωγή και μεταφορά συμπιεσμένου αέρα χρησιμοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: Τη μονάδα του αεροσυμπιεστή όπου παράγει τον συμπιεσμένο αέρα. Τον ξηραντήρα από όπου περνάει ο αέρας για να αφυγρανθεί. Τα κύρια αεροφυλάκια που χρησιμεύουν για την αποθήκευση 250 lt αέρα το καθένα. Τον κύριο αγωγό (σωλήνας εξισορρόπησης) μέσω του οποίου μεταφέρεται ο συμπιεσμένος αέρας στις διάφορες καταναλώσεις (ο αέρας αποθηκεύεται ως άνω). Ο αέρας μεταφέρεται από βαγόνι σε βαγόνι με τη βοήθεια των ημισυνδέσμων και των αυτομάτων συνδέσμων. εικόνα 0. Αεροσυμπιεστής 20

21 ΔΙΑΓΡ ΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ "\ ) Μονάδα αεροσυμπιεστή 2) Ξηραντήρας αέρος με φίλτρο μικροδιαχωρισμού ελαίου 3) Ανεπίστροφη βαλβίδα 4) Κύρια αεροφυλάκια με βαλβίδα αποστράγγισης 5) Εύκαμπτος σωλήνας συμπιεστή 6) Πρεσοστάτης 7) Μανόμετρο (στην καμπίνα του οδηγού) 8) Προστασία έ ναντι υπε ρπίεση ς (ασφαλιστική βαλβίδα εξαέρωσης) 2

22 2.4.3 Υδραυλικό σύστημα Η μοναδική διάταξη του συρμού που λειτουργεί υδραυλικά είναι η υδραυλική αποπέδηση. Σε κάθε όχημα του συρμού υπάρχει μία τέτοια μονάδα. Η υδραυλική μονάδα ενεργοποιείται και απελευθερώνει τις συνδεδεμένες σε αυτήν μονάδες μηχανικής πέδης. Για να απελευθερώσει την πέδη, η υδραυλική μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα Ο V DC από την καμπίνα του οδηγού. Σε περίπτωση διακοπής ισχύος, η μονάδα αυτή απελευθερώνει την πέδη χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία. Η υδραυλική μονάδα χρησιμοποιείται για να συσπειρώσει το ελατήριο ενεργοποίησης πέδης (πέδηση με δύναμη ελατηρίου, αποπέδηση με υδραυλική πίεση όταν δεν λειτουργεί το κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα). Οι υδραυλικές μονάδες τροφοδοτούν το λάδι απευθείας στους κυλίνδρους πέδης, προκειμένου να απελευθερώσουν την πέδη από την δύναμη του ελατηρίου. Η θέση της μονάδας βρίσκεται στο πίσω μέρος όλων των οχημάτων. Τα στοιχεία που αποτελούν την υδραυλική μονάδα πέδης είναι: Δεξαμενή λαδιού Περιστροφική αντλία Κινητήρας συνεχούς ρεύματος αντλίας Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ελέγχου Στοιχείο φίλτρου Μανόμετρο Χειροκίνητη αντλία Επιλογέας ηλεκτρικής ή χειροκίνητης λειτουργίας εικόνα. Υδραυλική Αποπέδηση 22

23 2.4.4 Θύρ ες Επιβατών Κάθ ε όχημα των συρμών της σ ειράς διαθέτει 8 θύρες εισόδου επιβατών ( 4 σ ε κάθ ε πλευ ρά). Όλες οι θύρ ες έχουν άνοιγμα,3m και ύψο ς,9m. Η λειτουργία των θυρών ε ίναι ηλεκτροπνευ ματική και ελέγχεται από την καμπίνα του οδηγού, εκτός από έκτακτες πε ριπτώσ εις όπου ο έλεγχος γίν εται χειροκίνητα. Η κίνηση των φύλλων τη ς θύρ ας γίν εται πνευ ματ ικά με αέρα (6 bar) ενώ η εντολή και ο έλεγχο ς τη ς θ έση ς γ ίνεται ηλεκτρικά. Οι θύ ρες είναι κλειστές όταν ακου μπούν μεταξύ τους και εφόσον έχουν ασφαλίσ ει. Όταν οι θύρ ες δεν είναι κλειστ έ ς τότε ο συρμός δεν μπορεί να ξεκινήσει διότι ο βρόχος ασφαλείας δεν είναι κλειστός. Εάν υπάρχει βλάβη σ ε μία θύρα, ο οδηγός μπορ εί να την απομονώσε ι, ώστ ε να συνεχίσ ει το δρομολόγιό του. Σε πε ρίπτωση ανάγκης, οι θύρ ες μπορούν να ανοίξουν χειροκίνητα από ειδική χειρολαβή που υπάρχει στο εσωτε ρικό του βαγονιού. Επίση ς με ε ιδικό κλειδί (τριγωνικό κλειδί), μία θύρα σ ε κάθ ε πλευρά του βαγονιού απασφαλίζε ι από την εξωτ ερική μεριά του οχήματος. Το σύστημα λειτουργίας μίας θύρας αποτελείται από: Τα δύο φύλλα τα οποία ολισθαίνουν κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο πάνω σ ε οδηγούς, στην εξωτ ε ρική πλευρά του οχήματο ς. Το συρματόσχοινο και τις τροχαλίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η μετάδοση κίνηση ς. Τις βαλβίδες με τις οποίες ελέγχουμε το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας θύρας. Τον κύλινδρο λειτουργίας, ο οποίο ς εν εργοποιεί το άνοιγμα των θυρών Τον κύλινδρο απασφάλισης, που απασφαλίζε ι τον μάνδαλο με τον οποίο ασφαλίζε ι η θύρα. Του ς τερματικούς διακόπτες, οι οποίοι δίνουν το σήμα ότι η θύρα άνοιξε ή έκλεισε. εικόνα 2. Ο μηχανισμός της θύρας επιβατών 23

24 Τερματικοί διακόπτες εικόνα 3. Τερματικοί διακόπτες εικόνα 4. Κύλινδρος απασφάλισης 24

25 2.4.5 Θ έρμανση / Αερισμός / Κλιματισμός Όλα τα βαγόνια, στον χώρο των επιβατών, διαθέτουν θέρμανση και αερισμό αλλfι δεν έχουν κλιματισμό. Κλιματισμό διαθέτουν μόνο οι καμπίνε ς του οδηγού. Το σύστημα λειτουργίας θέρμανσης και αερισμού για κάθ ε βαγόνι (DT, MC, MC') αποτελείται από: 2 κινητήρες ( ένα ς σε κάθε άκρο του βαγονιού) 4 Θυρίδ ε ς για την εισαγωγή αέ ρα (με φίλτρα) 4 θυρίδες για την εξαγωγή αέ ρα (με φίλτρα) 2 σύνολα θ ε ρμαντικών αντιστάσεων (ένα για κάθε κινητήρα) 2 θε ρμοστάτε ς ρύθμισης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου Ασφαλιστικέ ς Διατάξ ε ις Υπ ε ρέντασης και Υπερθ έ ρμανσης Όλο ς ο εξοπλισμός είναι στα άκρα της οροφή ς του κάθ ε οχήματο ς εσωτε ρικά. Οι κινητήρες εισάγουν τον αέ ρα από τις Θυρίδ ε ς εισαγωγής και μέσα από επιμήκε ις αεραγωγούς της οροφής τροφοδοτούν τον χώρο των επιβατών. Η εξαγωγή του αέρα γίνεται εξαναγκασμένα. Οι θερμοστάτες που βρίσκονται στο εσωτερικό κάθε βαγονιού ελέγχουν το σύστημα λειτουργίας. Ο θερμοστάτης ελέγχου της θε ρμοκρασίας είναι ρυθμισμένος στους 6-8 C. Όταν η θε ρμοκρασία ε ίναι μικρότ ε ρη από 6 C ενεργοποιούνται τα θερμαντικά στοιχε ία και όταν η θ ε ρμοκρασία ξεπεράσε ι τους 8 C διακόπτ εται η λειτουργία τους. Ο θ ε ρμοστάτης ελέγχου του α ε ρισμού ε ίναι ρυθμισμένος στους C. Όταν η θ ε ρμοκρασία ξεπεράσε ι τους 24 C ενεργοποιείται η μεγάλη ταχύτητα στους κινητήρες και όταν η θ ε ρμοκρασία ε ίναι μικρότ ε ρη από 22 C επιλέγεται η μικρή ταχύτητα. 6-8 C C Θέρμανση Μικρή ταχύτητα Αερισμός Μικρι'j ταχύτητα Αερισμός Μεγάλη ταχύτητα 25

26 Β Β D D Ε..,... Εισαγωγή αέρα..,. Εξαναγκασμένος αέρας -r-ι- Εξαγωγή αέρα Ε-Ε εικόνα 5. Σχέδιο εισαγωγής και εξαγωγής αέρα 26

27 2.4.6 ΑΤΟ (Automatic Train O pcration) Όλοι οι συρμοί δ ιαθέτουν το σύστη μα αυτό ματης λε ιτουpγ tα ς (ΑΤΟ ). Το σύστη μα αυ τ ό έχει σαν σκ~πό την α~το μα-.qπο ίη ση τη ς κ ίνη ση ς των συρμών. Συγκ εκριμένα, ο ι συρμο ί μπορούν να κινουντα ι χω ρ ις χειρ ισμό από τους οδηγού ς. Το ΑΤΟ ε ίναι ένας υπολογιστής με εισόδους, από όπου εισάγονται δ εδομένα από τη γραμμή και τ~ ΑΤΡ (Automatic Train Protection), και με εξόδους από όπου δίνονται οι εντολές για την κινηση του συρμού. Πιο αναλυτικά, το σύστημα αυτόματης λειτουργίας (Α ΤΟ) έχε ι στη μνήμη του εγκατ εστημένο ειδικό λογισμικό για την λειτουργία του συρμού και είναι συνδ εδεμένο με το κέντ ρο ελέγχου. Από τις ε ισόδου ς του λαμβάν ε ι σήματα για την ταχύτητα του συρμού, την κατεύ θυνσή του και για το σημείο στο οπο ίο βρίσκετ αι ανά πάσα στιγμή μέσα στο δ ίκτυο. Συνδυάζοντας τα δ εδομένα που εισάγονται, με αυτά που έχει στην μνήμη του και με αυτά που λαμβάνει από το κέντρο ελέγχου εξάγει τις εντολές προς τις μονάδες έλξης (TCU) κ~ι τις μονάδ ε ς πέδης (BCU). Δηλαδή οι συρμοί κινούνται με την επιτρεπόμενη ταχύτητα εντος του δικτύου, σταματούν σε κάθε στάση και ανοίγουν τις θύρες χωρίς τον χειρισμό από τον οδηγό. Σήματα συρμού ΑΤΟ Σήματα γραμμής ΑΤΡ εικόνα 6. Γενικευμένη σχηματική λειτουργία του ΑΤΟ 27

28 2.4.7 Ασύρματη επικοινωνία Κάθε συρμός διαθέτει ασύρματο μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επι, Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας Δικτύου & Αμαξοστασίου. Το σύστη:ινων~ι με το επικοινωνίας της Α ΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι το TETRA. ασυρματης. Σχηματικό Διάγραμμα Εγκατάστασn Jη κε ραια _s 2 αία Ακουστ ι κ<~ Μ ονάδα cλtγχο υ Ασύρματος Ασύρματος αναγγελιών DC/DC l I ΩVDC εικόνα 7. Σχηματικό διάγραμμα εγκατάστασης ασυρμάτου 28

29 2.4.8 Μονάδα έλξης (TCU) Η ηλεκτρονική μονάδα ελiγχου έλξης (Traction Contro\ Unit) είναι ένας μι.. Μονάδες έλξης βρίσκονται μόνο στα οχήματα MC και MC'. ο ρόλος τη κρ~~ολοyιστής. ελiγχει την λειτουργία των κινητήρων του βαγονιού βάσει των εντολών ς U ειναι να του οδηγού, και να αποθηκεύ ε ι/ αναγγέλει βλάβες του συστήματος του χειριστηρίου Οι είσοδοί της είναι: Σήματα για έλξη ή πέδη του συρμού Ποσοστό έλξης και πέδης Πέδηση έκτακτης ανάγκης Βάρος οχήματος Οι έξοδοί της TCU είναι: Για τον έλεγχο των κινητήρων Προς την BCU για το ποσοστό της πέδης Προς την CCU για αναγγελία σφαλμάτων 29

30 2.4.9 Μονάδα πέδης (BCU) Η ηλεκτρονική μονάδα ελλγχου πέδης (Brake Control Unit) υπάρχει σ ε Cάθ. λο. ε οχημα του συρμού.~ BCU ε ιναι κιξαυτη ενα~ υπο γιστης ο ~ποιος εχ~ι εισοδους από όπου εισάγονται τα δεδομενα για να επε. εργα?δτου~ "και στην συνλ~χδεια απο τις εξόδους εξέρχονται για να σταλούν στην πν ευματικη μονα α ε~γχου των κυ ιν ρων της μηχανικής πέδης. Η πνευματική μονάδα ελέγχου πέδης (Pneumatic BCU) αποτ ε λείται από μία σε ι. β λβ ' που ελέγχουν δ ιαφορα πνευματικα σηματα και κα θ ορ ίζ συν την πιεση. του αέ ρα ρα α. ιδ ων κυλιν δ ρων της μηχανικης πε 'δ ης. εντος των Οι είσοδοι της BCU είναι: Σήμα για το βάρος του οχήματος από τις φούσκες Σήμα από τους αισθητήρ ε ς στροφών των τροχών Σήματα από τα άλλα οχήματα *Σημείωση : Η BCU του DT επιcοινων ε ί με τις BCU του MC Cαι MC', ενώ οι BCU τω MC και MC' δ εν επικοινωνούν μεταξύ του ς παρά μόνο με αυτή του DT. Οι BCU των ~C & MC' επικοινωνούν με τις TCU των οχημάτων τους. Οι έξοδοι της μονάδας πέδης είναι: Προς την Πνευματική Μονάδα Ελέγχου Π έδης (ΡΝΈUΜΑ TIC BCU) Προς την Κεντρική Μονάδα Ελλγχου (CCU) Προς μία έξοδο από όπου συλλέγουμε τα σφάλματα μέσω υπολογιστή για να τα επεξεργαστούμε Από Cαι προς την TCU του οχήματος «~ n~ :o:~""n=... =,.=.M=M , "', _==,.,=οη=υ=-=,.-+-η ι ι- -_::===-τ-i '----' , --- ' - ~~~ _ i ι _~= τr -~~~_J! -~ ~ ~,!,_ Ι Μι~ - ~~ εο ι ι..ιι~!!. ] ι υa ι~- ι ! k a,j εικόνα 8. Διάγραμμα TCU, Β 30

31 2.4.0 Μονάδα αναγγελίας σφαλμάτων στον οδηγό (CCU) Κάθ ε ~ρμός δ ιαθ έτε ι δύο μονάδες αναγγ ελία ς σφαλμάτων στον ο δηγ ό (μία γ ια κά θ ε ημισυρμο ).. Πρόκειται για έναν υπολογιστή 0 οπο ίο ς λαμβάνε ι σήματα από όλα τα λε ιτουργικ~ συστήματα του συρμού και αφού τα επε ξε ργαστ εί αναγγ έλλε ι τα σφάλματα στην καμπινα του οδηγού. Οι ε ίσοδοι της CCU είναι: Σήμα από τις TCU Σήμα από τις BCU Σήμα από το σύστημα των θυρών Από το σύστημα θέρμανσης και αερισμού των οχημάτων Από το σύστημα εκτάκτου ανάγκης Από τον αεροσυμπιεστή για την λειτουργία του. Από τους μικροδιακόπτες Από τους διακόπτες γεφύρωσης Από την υ δ ραυλική αποπέδηση Από του ς αυτόματους συνδ έσμους Από την μηχανική πέδη Οι έξοδοι της είναι: Προ ς το ταμπλό του οδηγού όπου γίνεται η αναφορά των σφαλμάτων Και προ ς την μνήμη όπου γίνεται η καταγραφή και επεξεργασία όλων των δ εδομένων. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΙΚΡΗΒΛΑΒΗ ΒΟΧΗΜΑ ΓΟΧΗΜΑ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΑ ΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΤΑΤΡΟΠ ΕΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕ ΙΑ Ε ΚΤΟΣ KINHTHPJA ΦΟΡ Ε ΙΑ 2 ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΞΗΣ Σ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΠΕΔΗΣΗ 3

32 ΣημείωmJ: Τα χρώματα αντιστοιχούν στο χρώμα που έχε ι κάθ ε ένδ ε ιξη πάνω στο ταμπλό. 32

33 2.4. Αναγγελίες προς επιβάτες Οι συρμοί διαθέτουν αυτόματο σύστημα αναγγελιών προς τους επιβάτες. Το σύστημα περιλαμβάνει ηχητικά μηνύματα σχετικά με τις στάσεις. Κάθε βαγόνι είναι επίσης εφοδιασμένο με ειδικό σύστημα επικοινωνίας του οδηγού με τους επιβάτες. Ο οδηγός του συρμού μπορεί όποτε χρειαστεί να κάνει ανακοινώσεις στους επιβάτες, από το μικρόφωνο με το οποίο είναι εφοδιασμένη η καμπίνα του οδηγού μέσω της μονάδας αναγγελιών. Ο επιβάτης μπορεί σε περίπτωση ανάγκης να επικοινωνήσει με τον οδηγό, ενεργοποιώντας το σύστημα ενδοεπικοινωνίας που βρίσκεται στον χώρο των επιβατών. Υπάρχουν 4 τέτοιες συσκευές σε κάθε βαγόνι, μία για κάθε δύο θύρες (χιαστί), που είναι σφραγισμένες για την αποφυγή άσκοπης χρήσης. εικόνα 9. Σύστημα επικοινωνίας επιβατών Επίσης το Κ.Ε. Λ. μέσω της 2ης μονάδας TETRA η οποία συνδέεται στο σύστημα αναγγελιών θα μπορεί να κάνει απ' ευθείας ανακοινώσεις προς τους επιβάτες χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. 33

34 2.4.2 Φορεία Η κύρια λειτουργία του φορείου είναι η ασφαλής στήριξη και άνετη μεταφορά του κυρίως αμαξώματος του βαγονιού. Διακρίνονται σε κινητήρια και ρυμουλκούμενα φορεία ανάλογα με το αν έχουν ή όχι κινητήρες έλξης. Κινητήρας Μειωτήρας Αποσβεστήρας κραδασμών εικόνα 20. Κινητήριο φορείο Σύστημα αξόνων - τροχών Πείρος στήριξης οχήματος (PIVOT) Πρωτεύουσα ανάρτηση Κύλινδρος μηχανικής πέδης Δευτερεύουσα ανάρτηση (φούσκα) εικόνα 2. Ιθυντήριο φορείο 34

35 Ο εξοπλισμός των φορείων περιλαμβάνει : Σύστημα αξόνων με τους τροχούς και δίσκους πέδης Πρωτεύουσα ανάρτηση με 8 σπειροειδή ελατήρια που συνδέει τους άξ,, ονες με το πλαισιο του φορειου Δευτερεύουσα ανάρτηση με 2 αεροθαλάμους που συνδέουν το κύρι,,,,, ξ, 0 σωμα του φορειου με την υπερκατασκευη πειρος στηρι ης οχηματος (ΡΙΥΟΤ) απο β, κραδασμών (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) σ εστηρες Κινητήρες έλξης και μειωτήρες (μόνο τα κινητήρια φορεία) Πέδιλα ρευματοληψίας και Βραχυκυκλωτή (μόνο τα κινητήρια φορεία) Άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπως : Μηχανική πέδη Αισθητήρια ταχύτητας Ψήκτρες γείωσης Αμμοδόχους ΚεραίεςΑΤΟ, ΑΤΡ, ΡΤΙ Εξοπλισμός λίπανσης όνυχα Η ψήκτρα γείωσης χρησιμεύει στο να διοχετεύει το ρεύμα επιστροφής των ηλεκτρικών συστημάτων από τους άξονες προς τις σιδηροτροχιές. Η λειτουργία είναι πολλή σημαντική για την σωστή ηλεκτρική λειτουργία του συρμού και την προστασία των επιβατών και επιπλέον, το ρεύμα θα περνούσε μέσα από τους ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν) των αξόνων, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό, γιατί προκαλούνται φαινόμενα διάβρωσης που καταστρέφουν τις επιφάνειες κύλησης των ρουλεμάν. 35

36 κατηγορίες: Φορεία Ι Εξοπλισμός 3LG 3LG3 TG3 TG2 Αισθητήρας Ταχύτητας 2χ Μονός 2χ TG5 TG4 Αισθητήρας Ταχύτητας Διπλός 2χ 2χ 2χ 2χ Οδόι.ιετpο χ χ Γείωσn χ χ 2χ 2χ 2χ 2χ Καθαριστής 2χ σιδηροτροχιά_ς 2χ Κιβώτιο άμμου Κεραία ΑΤΡ Κεραία ΡΤΙ Σύστημα λίπανσης όνυχα Στήριξη 2χ 2χ χ 2χ 2χ 2χ 2χ 2χ εκτάκτου ανάγκης του χ ~φορείου στο PIVOT Στήριξη 2χ εκτάκτου ανc!_γκης 2χ χ χ 2χ Ρυθμιστική Βαλβίδα χ χ χ Υ_yιους (στο κέντρο) Ρυθμιστική Υ_yιους (εξωτερικά) Βαλβίδα 2χ 2χ 2χ Κινητήρες Όπως προαναφέραμε στους συρμούς τη ς σειράς \, κινητήρες φέρουν τα MC και MC'. Κάθε βαγόνι διαθέτε ι 4 κινητήρες (2 ανά φορείο) συνδεδεμένοι σε σε ιρά. Οι κινητήρες είναι συνεχούς ρεύματος με διέγερση εν σειρά. Δηλαδή ο δρομέας είνα ι σε σειρά με τα πηνία δ ιέγερσης του πεδίου. Δρομέας ή ρότορας Πηνίο διέγερσης (Σχετικό διάγραμμα έλξη ς σελ. 8) 36

37 εικόνα 22. κινητήρας 4ΕΚΗ2522 DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΙΝΗΤΉΡΩΝ Τάση Ενταση ρ εύματος Ισχύς Ταχύτητα (rpm) Μ έγιστη Ταχύτητα (rpm) Βάρο ς 750/2 ν 450 Α 53 kw = 205 ΗΡ 855 rpm 3545 rpm 750kg 37

38 Ρουλεμάν -Ί Καπάκι Κιβώτιο ακροδ ειcrών Ψήκτρες Στάτης ή σώμα Πυρήνας δρομέα Ανεμιστήρας Καπάκι εικόνα 23. Τα μέρη του κινητήρα 38

39 Μειωτήρας Μέσω του μειωτήρα επιτυγχάνεται η μετάδοση κίνησης στους τροχούς, καθώς και η μείωση των στροφών του κινητήρα. Μειωτήρες υπάρχουν μόνο στα φορεία που φέρουν κινητήρες έλξης (MC, MC'). εικόνα 24. Μειωτήρας ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σχέση μετάδοσης 6.85: Modul 4,5mm Είδος οδόντωσης κεκλιμένη κατά 6 Αριθμός οδόντων 37 39

40 Τροχοί Τα συστη' ματα τροχών-αξόνων για τα κινητήρια και τα ρυμουλκούμενα φορεία,,, άξ ( 40 kn ε ιναι παρόμοια, και σχεδιασμένα για μεγιστο φορτιο ονα ). Οι άξονε ς κινητη',,,, β λ, ριων φορ είων είναι σχεδιασμενοι ετσι ωστε να αντεχουν στην επι ο η επιπλέον φορτίων ' λξη Το υλικό κατασκευής του τροχού ε ίναι από χάλυβα Α4Τ/Α 3Ν βάση του διεθνού ς προ~πο~ UIC 8-lVE. Η διάμετρος ενός καινούριου :ροχού ε~ναι 860 mm και η διάμε:ρος του φθαρμένου τροχού 780 mm. Η απόσταση μεταξύ τους ε ιναι 435mm. Τα συστηματα τροχών-αξόνων ε ίναι σχεδιασμένα για ταχύτητες έως 20 km/h. Το συγκρότημα συστήματο ς τροχών-αξόνων ε ίναι η φυσική σύνδ εση μετα ξύ φορ ε ίου του οχήματο ς. Επιτρέπει στο φορείο να κινείται κατά μήκος της σιδηροτροχιά ς και μεταδίδ ε ι διαμήκεις δυνάμεις, όπως ε ί~αι η π~δηση κα~ η έλξη_, κατακόρυ,φ ες δυνάμεις όπως το βάρος του οχήματ~ς και πλευρ~κες δυναμεις, α~ο το συστημ~ αναρ:'~ς του οχήματος στη σιδηροτροχια. Το προφίλ του τροχου ειναι σχεδιασμενο κατα τετοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο φορε ίο να στρίβει στις καμπύλες και κινείται κατά μήκος ευθείας τροχιάς κατά τρόπο σταθερό. Οι τροχοί είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν τη δύναμη πέδης εικόνα 25. Τροχός σε τομή g

41 2.4.3 Λίπανση όνυχα Το συμπαγές σύστημα λίπανσης όνυχα τροχού είναι σχεδιασμένο για την εφαρμογή μικρών ποσοτήτων ειδικού στε ρεού υλικού (στε ρεό στεγανοποιητικό LCF με χαμηλό συντελεστή τριβής) πάνω στον όνυχα του τροχού. Καθώς το σύστημα άξονα / τροχού περιστρ έφ εται, το υλικό LCF επικάθεται πάνω στη γωνία όνυχα του τροχού. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για την εφαρμογή στερεού υλικού LCF συνεχώ ς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος. Το στερεό υλικό LCF εφαρμόζεται απευθείας πάνω στον όνυχα τροχού με τη δύναμη ελατηρίου. Προϊόντα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς του όνυχα τροχού. Σύστημα λίπανσης 4 ΓΑναλώσιμα \... Sticks Σωλήνας πλήρωσης ' ~ /":. 2 εικόνα 26. Σύστημα λίπανσης όνυχα 4

42 2.5. Εξοπλισμός καμπίνας οδηγού Η καμπίνα του οδηγού περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό με τον οποίο ο οδηγός μπορεί να ελiγχει απόλυτα τον συρμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τον ασύρματο, τα χειριστήρια για την κίνηση του συρμού, τα όργανα ελiγχου, μπουτόν για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών καθώς και λυχνίες ενδείξεων για βλάβες ή σφάλματα του συρμού. Ταχί>rητα Πέδιλα ρεuματοληψiας ζεύξης 3kιn/h Πόρτες αριστε ρά Πόρτες δεξιά Ένδcιξη πicσης στον αεροσυμπιεσ τή Συρμό ς εκτός λε ιτοuργiας Λπόζcυξη Κλείσιμο θιφιον Μοχλός Κλε ίσιμο οδη' γισης. θuρόν Ά συρμού νο~γμα Επικο ινωνία θuρων σήματος κινδύνου Λναγν6ριση βλαβό>ν εικόνα 27. Εξοπλισμός καμπίνας οδηγού 42

43 3. ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ εικόνα 27. Συρμός σειράς 3. Σύνθεση συρμού Κάθε συρμός αποτελείται από 6 οχήματα (βαγόνια). Συγκεκριμένα ένας συρμός είναι η σύνδεση δύο ημισυρμών. Κάθε ημισυρμός έχει τρία διαφορετικά οχήματα τα οποία είναι: Driνing Motor Car (DM) Trailer Car (TC) Motor Car (MC) Οι δύο ημισυρμοί συνδέονται μεταξύ τους με διαφορετική κατεύθυνση (δηλαδή «πλάτη με πλάτη» ). Έτσι η σειρά των βαγονιών είναι DM-TC-MC-MC-TC-DM. Στο παρακάτω σχέδιο φαίνεται η διάταξη των βαγονιών ενός ολόκληρου συρμού, ο οποίος είναι αποσυνδεδεμένος σε δύο ημισυρμούς. 43

44

45 ... U' -~ ~.. ω υ Ρ ο ::t ~ ο ι() ω ~ α) Ν ~ ;.. Ο ~ ω VΊ ~

46 Στις άκρες του συρμού βρίσκονται τα οχήματα οδήγηση ς (DM) στα,, καμmνες ' των ο δηγω' ν. Κ' α θ ε DM συν δ εεται ' με το TC και στη οπο, ια υπαρχ:ο υν 0, μεση του συ ' τοποθ ετουνται τα MC. DM Τα οχήματα DM όπως προαναφέ ραμε βρίσκονται στις άκρ ες εν, ος συρμού. Σε αυτό υπάρχουν: ρμοι Καμπίνες των οδηγών Ένας αυτόματο ς σύνδ εσμο ς μπροστά Ένας ημιμόνιμος σύνδ εσμος πίσω Κινητήρες έλξης Μετατροπέας / Ανορθωτής ή Conνerte r / lnverter ή C/l Κιβώτιο μπαταριών Φίλτρο εισόδου Κιβώτιο Κύριου Διακόπτη Έλξης Αντιστάσεις πέδης α-0 IVI\(; SY'llflj ~ ί / " '.'HctW> αw""'"'"' HYAC 5"5ΤΓ< "" '" -~, ι~~e!rn=_ rn~~] ~ \-~.. Θ rn ιjι.. ~ ~~ι \ ΝJΤΟΙ~Ι\Τ C COLJPJ ER ffillj\nd SlJΨΓNSJJJ!:,J SFM J -PFRMΙ\N FN T COLJPJ ΓΓJ εικόνα 29. σχέδιο DM TC Τα TC οχήματα συνδ έονται ανάμεσα στο DM και στο MC. Δεν φέρουν κινητήρες έλξης. Σε αυτά υπάρχουν: Ημιμόνιμοι σύνδεσμοι στις δύο άκρες Παντογράφος (διαθέτουν μόνο οι συρμοί που κινούνται στην γραμμή για το αε ροδρόμιο, Dual Voltage) Μ ετασχηματιστής 25KV (διαθ έτουν μόνο οι συρμοί που κινούνται στην γραμμή για το αε ροδρόμιο, Dual Voltage) Βοηθητικό ς μετατροπέας (APSE) Μετασχηματιστής μέτρησης τάσης 25KV (μόνο οι συρμοί που κινούνται στην γραμμή για το αε ροδρόμιο, Dual Voltage)

47 P/\SciFNCIFR ΓΝ ΓR/\NCF Qί)r)f'i εικόνα 30. σχέδιο TC MC Τα δύο MC οχήματα του συρμού συνδέονται στο μέσο της διάταξης των οχημάτων μεταξύ τους. Σ' αυτά υπάρχουν: Στην μεριά που συνδέεται το ένα MC με το άλλο MC, υπάρχει αυτόματος σύνδεσμος Ημιμόνιμος σύνδεσμος στο άλλο άκρο Μετατροπέας / Αναστροφέας ή C/I Κινητήρες έλξης Αεροσυμπιεστές Αεροφυλάκια (200 ) Αντιστάσεις πέδης M.'='/-\RTM - NT HV/\ εικόνα 3. σχέδιο MC

48 3.2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Χωρητικότητα σε επιβάτες Οι συρμοί DV και DC της σειράς ΙΙ διαφ έρουν ως προς την χωρητικότητα. ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΡ ΑΣ (DV) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Σύνολο Σύνολο εκδοχής ΤΥΠΟΣ Εκδοχή Μ2 Εκδοχή Μ3 εκδοχής Εκδοχή Μ4 Μ2+Μ4 ΟΧΗΜΑΤΟ (Ολοι ΟΡΘΙΟΙ (5Μ2+Μ3 ΟΡΘΙΟΙ (8 (καθιστοί Σ Καθιστοί) άτομα/πι 2 ) (καθιστοί + 5 άτομα/πι 2 ) άτομα/πι 2 ) άτομα/πι 2 ) + 8 DM TC MC DM-TC-MC- 62 MC-TC-DM ΣΥΡΜΟΙ ΣΕΙΙ> ΑΣ (DC) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΙΙΙΒΑΤΕΣ Σύνολο Σύνολο εκδοχήc ΤΥΠΟΣ Εκδοχή Εκδοχή Μ3 εκδοχής Εκδοχή Μ4 Μ2+Μ4 ΟΧΗΜΑΤΟ Μ2 (Ολοι ΟΡΘΙΟΙ (5 Μ2+Μ3 ΟΡΘΙΟΙ (8 (καθιστοί + 8 Σ Καθιστοί) άτομα/πι 2 ) (καθιστοί + Sάτομα/m 2 ) άτομα/πι 2 ) άτομα/m 2 ) J)M TC MC nm-tc-mc MC-TC-DM ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ : Εγχειρίδια συρμού σειράς ΙΙ, TlA Al(l)

49 3.2.2 Διαστάσεις συρμού και βαγονιών ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΟΥ Μήκος συρμού 06,0m Μήκος βαγονιού 7,0m Πλάτος Υψος Απόσταση τροχών 2,800 m 3,620 m,435 m Απόβαρα οχημάτων μέ'yιστα φορτία ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΟΥ Είδος συρμού DV DC Απόβαρο DM 33,8 tn 30,2 tn Απόβαρο TC 29,2 tn 25,3 tn Απόβαρο MC 32 tn 29,8 tn Εκδοχή Ml (ο συρμός ολόκληρος χωρίς 90 tn 70 tn επιβάτες) Εκδοχή Μ2 (όλες tn 85 tn θέσεις κατειλημμένες) Εκδοχή Μ3 (όλες tn 250 tn θέσεις κατειλημμένες + 5 επιβάτες/m 2 ) Εκδοχή Μ4 (όλες οι θ έ σεις κατειλημμένες tn 290 tn 8 επιβάτες/m 2 ) ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Εγχειρίδια συρμού σειράς, ΤΙΑ-ΟΟ Α(2)

50 ς() Επιδόσεις συρμών ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΥΡΜΩΝ - Είδος Συρμού DV DC KW ( Μέγιστη Ισχύς κw (=6 κινητήρες χ 70 κινητήρες χ Ελξης 70 KW έκαστος) KW έκαστος) Μέγιστη Ταχύτητα 20 km/h 80 kmlh Μέση Επιτάχυνση 0,98 m/s 2 m/s 2 Μέση Επιβράδυνση (κανονικές m/s 2, m/s 2 συνθήκες) Μέση Επιβράδυνση (συνθήκες εκτάκτου,2 m/s 2,2 m/s 2 ανάγκης) Απόσταση Πέδησης 250m 250m

51 3.3. Σύνδεσμοι (Ζευκτήρες) Όπως στους συρμούς της σειράς Ι, έτσι και στους συρμούς της σειράς ΙΙ ένου. δ (. ι.; με για καθε ημισυρμό 2 αυτοματους συν εσμους ο ενας στο ακρο της καμπινας και 0 άλλ. μέρος) και στα υπολοιπα σημεια η συν δ εση των οχηματων γινεται. με ος ημ στο. πισω ιμονιμους συνδέσμους. Αυτόματοι σύνδεσμοι Οι 2 αυτόματοι σύνδεσμοι του ημισυρμού, διαφέρουν μορφολογικά μεταξύ, δ'. τους. Γενικότερα, η λειτουργια των συν εσμων των συρμων της σειρας δεν διαφέρει κατά πολύ από αυτή της σειράς. Η σημαντική διαφορά είναι ο μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας στη βάση στη ριξη 'δ ιι.. ςπου διαθέτουν οι αυτόματοι συν εσμοι της σειρας στο πισω μερος. Ο μηχανισμός αυτός αποτελείται από τον αποσβεστήρα, την πλάκα σύνδεσης και τα ελαστομερή ελατήρια. Ο αποσβεστήρας προσφέρει αυξημένη άνεση και προστατεύει το όχημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα ελαστομερή ελατήρια εξυπηρετούν στο οριζόντιο κεντράρισμα του συνδέσμου. Επίσης 0 αποσβεστήρας και τα ελαστομερή ελατήρια σε κάθε πλευρά της πλάκας σύνδεσης αποσκοπούν στη μεταφορά των δυνάμεων συμπίεσης.

52 52 Βραχίονας Λειτουργίας Ηλεκτρικός Ζευκτήρας Δεξιά Μηχανικός Ζευκτήρας / Βαλβίδα MRP Σ ύνδεσμος Αέρα Ηλεκτρικός Ζευκτήρας Αριστερά εικόνα 32. Αυτόματος σύνδεσμος άκρου καμπίνας σειράς

53 Μηχανικός Ζευκτήρας Βαλβίδα MRP ~~----- Βραχίονας Λειτουργίας Σύνδεσμος Αέρα Μπροστινός Διακόπτης Ηλεκτρικός Ζευκτήρας εικόνα 33. Αυτόματος σύνδεσμος μεταξύ ημισυρμών σειράς 53

54 54 Ημιμόνιμοι σύνδεσμοι Η ζεύξη και απόζευξη του ημιμόνιμου συνδέσμου πραγματοποιείται με αποσυναρμολόγηση της ζεύξης. Στο εμπρόσθιο τμήμα υπάρχει ένας οδηγός πείρος τοποθετημένος έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται οι σύνδεσμοι καθώς ενώνονται. Υπάρχει μία δίοδος για πεπιεσμένο αέρα στη κεφαλή του συνδέσμου. Ο σωλήνας πνευματικού κυκλώματος συνδέεται με τον αρσενικό σύνδεσμο κάτω από την κεφαλή του συνδέσμου. Καθώς οι ημιμόνιμοι σύνδεσμοι ενώνονται, ο πεπιεσμένος αέρας συνδέεται ανάμεσα στα δύο οχήματα. Ημιμόνιμος σύνδεσμος Μη χα ν ι ι<ός U kt ή pg J Κα βαλέτ α εικόνα 34. Ημιμόνιμος σύνδεσμος

55 3.4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ 3.4. Ηλεκτρικό σύστημα Ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος διαφοροποιείται ανάμεσα στου συ, DV και DC. ς ρμους ΣΥΡΜΟΙ DV Οι συρμοί DV (Dual Voltage) στα ρυμουλκούμενα οχήματα (TC) φέρουν παντογρ,,, δ,,,. 2 αφο μεσω του οποιου συν εεται ο συρμος με την εναερια γραμμη των 5ΚV AC, όταν κινού, π, Σ δ δ, νται στην γραμμη του ροαστιακου ι ηρο ρομου. εικόνα 35. Συρμός DV λαμβάνει ρεύμα από την εναέρια γραμμή των 25 kv Όταν ο παντογράφος είναι ανυψωμένος, η γραμμή 25 KV AC συνδέεται με τον Αυτόματο Διακόπτη Κενού. Από εκεί το ρεύμα πηγαίνει στον Κύριο Μετασχηματιστή που λειτουργία του είναι να μειώνει την τάση 25 KV σε 500 V AC. Μετά τον Κύριο Μετασχηματιστή το ρεύμα περνάει από τον Μετατροπέα (Converter) όπου μετατρέπει το ρεύμα σε 900 V DC. Στη συνέχεια το ρεύμα περνάει από το Πηνίο Φίλτρου το οποίο σε συνδυασμό με τον Πυκνωτή Φίλτρου παρέχει το φιλτράρισμα ρεύματος της κυρίας γραμμής και την εξομάλυνση της τάσης για την λειτουργία του Αντιστροφέα. Συγκεκριμένα το φίλτρο εισόδου αποτρ έπει την είσοδο, από την εναέρια γραμμή, των ρευμάτων υψηλών αρμονικών. Στη συνέχεια το ρ εύμα εισέρχεται στο κιβώτιο C/I (μετατροπέας Ι αντιστροφέας), το οποίο πε ριέχει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την μετατροπή του ρεύματος από τον Κύριο Μετασχηματιστή σε πηγή ρεύματος κατάλληλη για την λειτουργία των κινητήρων έλξης. Έτσι το κιβώτιο C/l μετατρέπε ι την παροχή μονοφασικού ρεύματος πρώτα σε 900 V DC και μετά σε τριφασική παροχή εναλλασόμενου ρεύματος τάσης μεταβλητής συχνότητας. ςς

56 Η έξοδος του κιβωτίου C/I ε ίναι ρυθμιζόμενη με αποτέλεσμα η τάση εξόδου του C/I να ποικίλει από Ο έω ς 700 V, και η συχνότητα εξόδου από Ο έως 63 Hz. Ρυθμίζοντας την τάση και την συχνότητα εξόδου, ρυθμίζεται η ισχύ ς των κινητήρων έλξης, ώστε να δίνουν την απαιτούμενη ροπή και ταχύτητα σύμφωνα με το σήμα αίτησης από τον μοχλό στο χειριστήριο του οδηγού. Οι έξοδοι του κιβωτίου C/I και η έξοδος του αντιστροφέα συνδέονται στους κινητήρες έλξης. Ο κινητήρας έλξης είναι 4-πολικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός, αυτοαεριζόμενος επαγωγικός κινητήρας ισχύος 70 kw (230ΗΡ), έντασης ρεύματο ς 232 Α. Οι κινητήρ ες ε ίναι στερεωμέν οι στο πλαίσιο του φορείου και παρ έχουν την απαραίτητη ροπή για την κίνηση του συρμού. Όταν ο συρμό ς φρενάρ ε ι συν εχίζεται η παροχή ρεύματος στους κινητήρες. Τότε οι κινητήρες αρχίζουν να λειτουργούν ως γεννήτριες και δημιουργούν μία δύναμη πέδης (ηλεκτρική ς) στους άξονες. Το ρ εύμα το οποίο δημιουργείται από τις γεννήτριες πρέπει κάπου να αποδοθεί. Έτσι αν δ εν υπάρχε ι ανάγκη επιστροφής του ρεύματος στο δίκτυο τροφοδοσίας για τις ανάγκες τις έλξης άλλων συρμών, υπάρχουν οι Αντιστάσεις Πέδης με τις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. 56

57 ΣYPMOIDC Οι συρμοί DC δεν φέρουν παντογράφο. Η λήψη του ρεύματος γίνεται με τα πέδιλα ρευματοληψίας (έχουν μόνο τα οχήματα DM και MC) από την τρίτη γραμμή των 750 V DC. Από εκεί το ρεύμα πηγαίνει στον αντιστροφέα (inνerter) και μετά στους κινητήρες έλξης. Το DM όχημα δίν ε ι στο TC ρεύμα 750 V, στη συνέχεια το ρεύμα περνάει από τον Βοηθητικό Μετατροπέα (APSE) ο οποίος έχει δύο εξόδους και το μετατρέπει σε 380V και σε ον από όπου διανέμεται στις διάφορες διατάξεις του συρμού. εικόνα 37. Λήψη ρεύματος με πέδιλα από την ηλεκτροφόρο σιδηροτροχιά 57

58 Πνευματικό σύστημα Στους συρμούς της σειράς ΙΙ, το πνευματικό σύστημα δεν διαφέρει ως προς την λειτου ργία από αυτό των συρμών της σ ε ιράς Ι. Ο α εροσυμπιεστής παράγ ε ι τον συμπιεσμένο αέρα, στην συνέχεια ο αέρας αφυγραίνεται από τον ξηραντήρα και μετά αποθηκεύεται στα αε ροφυλάκια. Ο συμπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται στις παρακάτω διατάξεις : Στον παντογράφο για την ανύψωση του Στην μηχανική πέδη Στους συνδέσμους Στην κόρνα Στο σύστημα ρίψης άμμου εικόνα 38. Αεροσυμπιεστής

59 .,, ii :.~Η ' ί i..t, εικόνα 39. Σχέδιο Πνευματικού κυκλώματος

60 3.4.3 Υδραυλικό σύστημα Το υδραυλικό σύστημα των συρμών της σ ε ιράς ΙΙ δ εν διαφ έ ρ ει από αυτό τη ς σειράς. Αποτελε ίται από το ηλε κτροϋδραυλικό σύστημα αποπέδησης και από την χε ιρ οκίνητη αντλία. (για περισσότερες λεπτομέρ ε ιε ς σελ. 6) εικόνα 40. Σχέδιο υδραυλικού κυκλώματος αποπέδησης εικόνα 4. Υδραυλική Αποπέδηση 60

61 Θύρες Επιβατών?ι συρμοί της σειράς ΙΙ διαθέτουν 8 θύρ ες ανά όχημα (4 σε κάθε πλευρά). Οι θύρες έχουν α~οιγμα,3m και ύψο ς l,9m. Ο -τρόπο ς λειτουργία ς των θυρών ε ίναι η λεκτρομηχανικό ς. Οι θυρ ες επιβατών για να ανοίξουν τφώτα ωθούνται προς τα έξω και στη συνέχε ια ανοίγουν με βραχίονες. Ο σχεδιασμός τους ε ίναι τέτοιος ι:dστε να βοηθάει το συρμό να έχε ι καλύτε ρη αεροδυναμική κατά την κίνησή του. ο~ θύρ ε ς είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση δαχτύλου ή άλλου μερου ς του σώματο ς. Τα κύρια μέρη του μηχανισμού λεπουργίας των θυρών είναι: Ένας ηλεκτροκινητηράς για την κίνηση των φύλλων της πόρτας Ατέρμονες κοχλίες και γρανάζια για την μετάδοση κίνησης Τερματικοί διακόπτες, μέσω τον οποίων μεταφ έρεται το σήμα ότι η θύρα είναι ανοικτή ή κλειστή. Ηλεκτρονική Μονάδα ελέγχου της θύρας. Τροχός χρονισμού Κινητήρας Κοχλίας μετάδοσης κίνησης Κοχλίας μετάδοσης κίνησης CARRIAGE ASSEMBLY Συγκρότημα εγκάρσιου άξονα Κιβώτιο ταχυτήτων Οδηγός θύρας Κορώνα μετάδοσης κίνησης Οδηγός θύρας εικόνα 42. Μηχανισμός Λειτουργίας πόρτας επιβατών 6

62 εικόνα 43. Ηλεκτροκινητήρας εικόνα 44. Μετάδοση κίνησης με γρανάζια και ατέρμονες κοχλίες

63 3.4.5 Θέρμανση Αερισμός Κλιματισμός Οι συρμοί DV διαθέτουν κλιματισμό στην καμπίνα του οδηγού και στο διαμέρισμα των επιβατών. Ενώ οι συρμοί DC έχουν κλιματισμό στην καμπίνα του οδηγού και στο διαμέρισμα των επιβατών υπάρχει μόνο Θέρμανση και αερισμός. Κάθε όχημα διαθέτει δύο μονάδες κλιματισμού. Κάθε μονάδα κλιματισμού διαμερίσματος επιβατών διαθέτει ψυκτική ικανότητα 22 kw (75064 BTU) και θερμική ικανότητα 3 kw (44356 BTU). Το σύστημα κλιματισμού της καμπίνας του οδηγού περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την Θέρμανση, τον αερισμό και τον κλιματισμό της καμπίνας του οδηγού. Κάθε κλιματιστική μονάδα καμπίνας έχει ψυκτική ικανότητα 4,4 kw (502 BTU) και Θερμική ικανότητα 3 kw (0236 BTU). Η βασική διεργασία της ψύξης έχει ως εξής: Το ψυκτικό μέσο εισάγεται στον εξατμιστή, ως ψυχρό υγρό σε χαμηλή πίεση. Ο εσωτερικός αέρας περνά από την επιφάνεια του εξατμιστή με τη βοήθεια του ανεμιστήρα του εξατμιστή. Η θερμότητα μεταφέρεται από τον θερμότερο αέρα προς το ψυχρότερο ψυκτικό μέσο. Ο αέρας ψύχεται και το ψυκτικό μέσο εξατμίζεται. Το ψυκτικό μέσο εξέρχεται από τον εξατμιστή, ως ψυχρός ατμός σε χαμηλή πίεση. Ο ατμός ρέει στον συμπιεστή, όπου ο ψυχρός ατμός του ψυκτικού μέσου συμπιέζεται. Εξέρχεται από τον συμπιεστή ως θερμός ατμός σε υψηλή πίεση και κατευθύνεται προς τον συμπυκνωτή. Στον συμπυκνωτή, ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή εισάγει τον εξωτερικό αέρα. Το θερμό, υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο θερμαίνει τον εξωτερικό αέρα. Το ψυκτικό μέσο εξέρχεται από τον συμπυκνωτή ως θερμό, υψηλής πίεσης υγρό. Στον τριχοειδή σωλήνα, το ψυκτικό μέσο εκτονώνεται., Το ψυκτικό μέσο εξέρχεται από τον τριχοειδή σωλήνα ως ψυχρό υγρό σε χαμηλη πίεση. Η επανάληψη του κύκλου αυτού αποτελεί την αρχή της διεργασίας της ψύξης.

64 ' r-+-+-r ΣΕ { σύν δεσμ ος ι ελέ γχου) ~ (για ε κτί μηση και.j, φό ρτιση) Βαλβίδα ελέγχου Δια κόmη ς Χαμηλής Πίεσης CP! Μο.vνl)Τ! κή Βο~~δα Ελένχοu Φοριιου LPS2 Δια κότπης Χαμηλή ς Πί εσης εικόνα 45. Διάγραμμα κυκλώματος ψύξης Χι:φι στι'pο, Ρα.s ανάj.άλιwα Τρίnι~6Χ202 (σιομσ.οω εικόνα 46. Σχέδιο κλιματιστική ς μονάδας

65 Α ΤΟ (Automatic Train Operation) Το Σύστημα Αυτόματης Λειτουργίας Συρμού για τους συρμούς της σειράς ΙΙ,, το ίδιο με αυτό της σειράς. (βλέπε σελ. 27, ενότητα ) ε ιναι αιφιβως Ασύρματη επικοινωνία Η ασύρματη επικοινωνία είναι όπως και στην σειρά μόνο που οι ε,, διαθέτουν και ασύρματο ΟΣΕ λόγω του ότι κινούνται στην ίδια γραμμή γι";α συρμοι _DV με τον προαστιακό σιδηρόδρομο. το αεροδρομιο εικόνα 47. Ασύρματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην ουσία πρόκειται για µία πολύ στενή συνεργασία, από το 1998, δύο Εταιρειών, της MECHANISMUS Τεχνικοί Σύµβουλοι και της ΑLV HELLAS Ltd., οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D. Περιεχόμενα Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΕΑΠ) Ðñùôïðïñßá ôçí Ðïéüôçôá ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Φωτισμός & εξαερισμός ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (2) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (3) Χειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Building Services and HVAC Engineering Consultants

Building Services and HVAC Engineering Consultants Bonair Building Services and HVAC Engineering Consultants P.Mikropoulou 37, N.IRAKLIO, GR-14121 Τηλ: 210-27 23 662, Fax: 210-27 58 757, bonair@teledomenet.gr ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα