ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011"

Transcript

1 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Μαγούλα Τηλ.: , (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

2 Ετήσιος Απολογισμός 2011

3

4 περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 5 ΠρΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γ. Σ. 6 ΠρΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ ETEM 8 Θυγατρικές εταιρίες του ομίλου ΕΤΕΜ 10 Εργοστάσια του ομίλου ΕΤΕΜ 11 Όραμα και αξίες 13 Ιστορική αναδρομή 15 Συμμετοχές σε δίκτυα και οργανώσεις 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ & ΕΤΑΙρΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕρΝΗΣΗ 17 Βασικά οικονομικά αποτελέσματα 18 Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 32 ΑΓΟρΑ 39 Ελληνική αγορά 40 Διεθνής δραστηριότητα 41 Μεγάλα έργα 42 Δίκτυο καταστημάτων 44 Προϊόντα και υπηρεσίες 45 Προϊόντα διελάσης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου 46 Προϊόντα διελάσης Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου 48 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 49 Παραγωγικές και προϊοντικές καινοτομίες 50 Παραγωγικές καινοτομίες 50 Προϊοντικές καινοτομίες 51 Ποιότητα προϊόντων 60 Πιστοποιήσεις προϊόντων 61 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 62 Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια 63 ΕΤΑΙρΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ 65 ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕρΓΑΣΙΑ 66 ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ 68 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 70

5 4

6 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 5 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αγαπητοί μέτοχοι και συνεργάτες, Το 2011 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της διέλασης αλουμινίου στο εσωτερικό της χώρας. Η επιδείνωση της κρίσης του Ελληνικού χρέους, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η ανάσχεση σχεδόν του συνόλου των αναπτυξιακών έργων καθώς και η έλλειψη ρευστότητας της τραπεζικής αγοράς, είναι κάποιοι από τους κυριότερους παράγοντες που συντέλεσαν στην περεταίρω συρρίκνωση της ζήτησης των αρχιτεκτονικών συστημάτων και βιομηχανικών προφίλ στην Ελληνική αγορά. Στη ρευστή και συνεχώς επιδεινούμενη Ελληνική πραγματικότητα η μητρική εταιρία ΕΤΕΜ καθώς και οι θυγατρικές της προσανατολίζονται στις αγορές του εξωτερικού δίνοντας έμφαση στις ανακάμπτουσες χώρες των Βαλκανίων, στην κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τη συνεχή παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών του, ο Όμιλος ΕΤΕΜ, έχει κατορθώσει να έχει άμεση και αυξανομένη συνεργασία με μερικούς από τους μεγαλύτερους πελάτες βιομηχανικών προφίλ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ αποτελεί σε σταθερή βάση προμηθευτή των σημαντικότερων αυτοκινητοβιομηχανιών. Το 2011 συνεχίστηκαν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής και των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Ταυτόχρονα παραμένει προτεραιότητα του Ομίλου ΕΤΕΜ η παραγωγή προϊόντων υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων προδιαγραφών και κατά συνέπεια υψηλής προστιθέμενης αξίας, που κατευθύνονται στους πιο απαιτητικούς κλάδους είτε της τελικής κατανάλωσης είτε της περαιτέρω μεταποίησης.με γνώμονα την επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζονται προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης, συνεχούς εκπαίδευσηςκαι κατάρτισης του προσωπικού και των συνεργατών μας. Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της ΕΤΕΜ έχουν ως εξής: Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 100,3 εκ. με ζημίες 15 εκ., έναντι πωλήσεων 110,8 εκ. και ζημιών 12,6 εκ. το Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για τον Όμιλο ΕΤΕΜ διαμορφώθηκε σε ζημίες 3,7 εκ. (2010: ζημία 2,8 εκ.). Οι πωλήσεις της ΕΤΕΜ Α.Ε. το 2011 ανήλθαν σε 46,1 εκ. με ζημίες 8,9 εκ., έναντι πωλήσεων 51,5 εκ. και ζημιές 14 εκ. το Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων για την εταιρία διαμορφώθηκε σε ζημίες 2,2 εκ. (2010: ζημιές 5,5 εκ.). Σε συνέχεια των προσπαθειών των προηγούμενων ετών και κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2011ο Όμιλος προσανατολίστηκε στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές έφτασαν τα 0,1 εκ. έναντι 8,7 εκ. το 2010, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές διαμορφώθηκαν σε εισροές 0,2 εκ. έναντι εκροών 2 εκ. την αμέσως προηγούμενη χρήση. Σημαντική μνεία πρέπει να γίνει στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ καθώς ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) είναι μειωμένος κατά 12 εκ. σε εταιρικό επίπεδο στα 52,5 εκ και επίσης μειωμένοςκατά 10,5 εκ. σε επίπεδο ομίλου στα 82,8 εκ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2012 αναμένεται να είναι για την Ελλάδα εξίσου δύσκολο όπως και το απερχόμενο έτος. Οι προβλέψεις της ζήτησης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για το εσωτερικό της χώρας δείχνουν περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν και ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο τον εξωστρεφή προσανατολισμό του ομίλου ΕΤΕΜ ως μόνη διέξοδο για υγιή ανάπτυξη στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Ηδιαχρονική στρατηγική απόφαση για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας,καθώς και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιριών του Ομίλου, αποτελούν δέσμευση της διοίκησης Γεώργιος Μεντζελόπουλος Γενικός Διευθυντής

7 6 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕταιριΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Ανώνυμος Εταιρία» Αρ. ΜΑΕ 7777/06/Β/86/17 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε, ΕταιριΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Ανώνυμος Εταιρία» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 5. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/6/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25/6/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα

8 Πρόσκληση Τακτικής Γ. Σ. 7 της (www.etem.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/6/2012, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/6/2012, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22/6/2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/6/2012, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/6/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 22/6/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο

9 8 προφίλ ομίλου ETEM Η ΕΤΕΜ κατατάσσεται στους μεγαλύτερους Βιομηχανικούς ομίλους διέλασης αλουμινίου της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου και έχει ως αντικείμενο λειτουργίας την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου. Μέσω θυγατρικών και συνεργατών, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, προμηθεύοντας προφίλ & εξαρτήματα αλουμινίου για Αρχιτεκτονικά Συστήματα καθώς και Βιομηχανικά προφίλ για σύνθετες εφαρμογές Ο Όμιλος ΕΤΕΜ διαθέτει υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες διέλασης αλουμινίου, ηλεκτροστατικών βαφών και μηχανών κατεργασίας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τη συνολική παραγωγική δυνατότητα να ξεπερνά τους μετρικούς τόνους το χρόνο. Με δύο μονάδες παραγωγής η ΕΤΕΜ μπορεί και εξυπηρετεί άμεσα όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, με την ευελιξία, την ποιότητα και την εγγύηση της αδιάκοπης λειτουργίας που παρέχει ένας μεγάλος διεθνοποιημένος παραγωγός. ΕΤΕΜ A.Ε. EIKONA

10 9 Η μακροχρόνια εμπειρία και η διαχρονική επένδυση της ΕΤΕΜ στην τεχνολογία δίνει στην εταιρία μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων: s s s s s s Δυνατότητα διέλασης μεγάλου εύρους κραμάτων, σκληρότερα ή μαλακότερα ανάλογα με την τελική εφαρμογή και τις απαιτήσεις των πελατών. Εξοπλισμός παραγωγής προφίλ αλουμινίου διαφορετικών διατομών μήκους έως και 14 μέτρων. Πέντε (5) πρέσες διέλασης διαφορετικής ωστικής δύναμης με δυνατότητα κατεργασίας μπιγιετών διαμετρημάτων έως 9 ίντσες, δίνουν στην ΕΤΕΜ τη δυνατότητα παραγωγής πολύ μεγάλου εύρους προφίλ διαφορετικών μεγεθών, για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τρεις (3) γραμμές συρραφής θερμομονωτικών προφίλ αλουμινίου Δύο (2) μονάδες κατακόρυφης ηλεκτροστατικής βαφής Τέσσερις (4) μονάδες οριζόντιας ηλεκτροστατικής βαφής με δυνατότητα βαφής απομίμησης ξύλου

11 10 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΘYΓΑΤρΙΚΕσ ΕΤΑΙρΙΕσ ΤΟΥ ΟΜΙλΟY ΕΤΕΜ ALBANIA ETEM Albania SHPK 24th Klm Autostrada Tirana Durres Sukth, Durres, Tirana BULGARIA ΕΤΕΜ S.A 119A Ilienci Blvd Sofia 1220 P.O. Box 115 BULGARIA QUANTUM S.A. 119A Ilienci Blvd Sofia 1220 P.O. Box 115 ROMANIA ETEM Systems Srl Strada Drumul Intre Tarlale nr 42, Sector 3 Bucuresti SERBIA ETEM S.C.G. d.o.o Bulevar Arsenija Carnojevica 52a II/4, Novi Beograd UKRAINE Etem Systems Ltd Kyiv, 02081, 7-r Zdolbunivska str. ΕΤΕΜ S.A.

12 ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕΜ 11 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕΜ Η ΕΤΕΜ κατατάσσεται στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διέλασης αλουμινίου της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Παράγει προφίλ & εξαρτήματα αλουμινίου για Αρχιτεκτονικά Συστήματα και Βιομηχανικά προφίλ για σύνθετες εφαρμογές. Διαθέτει εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στη Μαγούλα Αττικής και στη Σόφια Βουλγαρίας Εργοστάσιο ΕΤΕΜ (Ελλάδα) Η λειτουργία του εργοστασίου στη Μαγούλα ξεκίνησε το 1971 και σήμερα διαθέτει: Δύο (2) γραμμές διέλασης (ωστικής ικανότητας & τόνων) Μια (1) υπερσύγχρονη μονάδα κατακόρυφης ηλεκτροστατικής βαφής Μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής Μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου Μια (1) γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου. Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους τόνους. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 27 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 78 χιλ. τ.μ. Στο εργοστάσιο παράγονται προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, θερμομονωτικά και μη συστήματα, βαμμένα ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένα. Επίσης παράγονται ράβδοι αλουμινίου διαφόρων διατομών και κραμάτων καθώς επίσης και ειδικά προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.

13 12 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΕΜ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) Το εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΕΜ BUL- GARIA SA στη Σόφια Βουλγαρίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου. Οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις εκτείνονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνουν: Τρεις (3) γραμμές διέλασης ωστικής ικανότητας 1.650, & τόνων Μία (1) υπερσύγχρονη μονάδα κατακόρυφης ηλεκτροστατικής βαφής Μια (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής Μία (1) οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου Δύο (2) γραμμές παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους τόνους. Στο οικόπεδο που διαθέτει η ETEM στη Σόφια, συνολικής επιφάνειας 131 χιλ. τ.μ., δημιουργήθηκε στα μέσα του 2008 ένα σύγχρονο κέντρο διανομής προϊόντων για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ QUANTUM (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) Με στόχο την εξυπηρέτηση επιπλέον αναγκών της αγοράς, η ΕΤΕΜ εγκαινίασε το 2009 στη Βουλγαρία μία από τις πιο σύγχρονες και υπεραυτόματες γραμμές παραγωγής Συνθετικών Συστημάτων (PVC). Η επένδυση είναι εγκατεστημένη σε συνολική επιφάνεια 7 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνει: Πέντε (5) γραμμές παραγωγής διατομών για PVC Αυτόματη μονάδα πρόσμιξης συστατικών για την παραγωγή DRY BLEND (πρώτη ύλη για την παραγωγή συνθετικών προφίλ άριστης ποιότητος) Μονάδα Lamination για χρωματικές επενδύσεις ή επενδύσεις ξύλου σε συνθετικά κουφώματα Γραμμή συσκευασίας Μονάδα ανακύκλωσης πλαστικού Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους τόνους.

14 ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕΜ 13 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Όραμα Η ΕΤΕΜ παραμένει μέχρι σήμερα πιστή στο όραμά της για συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, πρωτοπορία, άριστη ποιότητα & αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών επεκτείνοντας σταθερά τα τελευταία 40 χρόνια τη δραστηριότητα της στη διεθνή αγορά. Αξίες Ποιότητα Η Πολιτική ποιότητας της εταιρίας συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Οι συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι σε πρώτες ύλες και προϊόντα καθώς και οι πιστοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια παραγωγής, διασφαλίζουν σταθερή υψηλή ποιότητα εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα. Καινοτομία Διαθέτοντας μεγάλο αριθμό έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί μέχρι σήμερα στο σχεδιασμό, και τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων σε συστήματα αλουμινίου & ειδικών εφαρμογών, αναζητώντας συνεχώς και ενθαρρύνοντας νέες ιδέες για καινοτόμα προϊόντα. Πελατοκεντρική Κουλτούρα Η ΕΤΕΜ τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της εταιρικής της φιλοσοφίας. Βασική αξία της ΕΤΕΜ αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και με βάση την αξία αυτή σχεδιάζει και προσαρμόζει ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Περιβάλλον Η ΕΤΕΜ έχει αποδείξει έμπρακτα τη μέριμνα της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με σημαντικές επενδύσεις σε μέτρα πρόληψης της ρύπανσης, καθώς και με τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Άνθρωποι Οι άνθρωποι της ΕΤΕΜ αποτελούν σταθερά το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρίας. Βασική μέριμνα αποτελεί η ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, ενώ επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και τους παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να εξελιχθούν, σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας. Το εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό της εταιρίας λειτουργεί στην αιχμή της τεχνολογίας του κλάδου. Η κουλτούρα της εταιρίας διαπνέεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και ο ρόλος της είναι, να παρέχει στους εργαζομένους το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν.

15 14 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Άτομα που εκπαιδεύτηκαν κατά το 2011: (165) Αύξηση 6% στο ποσοστό εκπαιδευομένων. Στο σύνολο των εργαζομένων (63.6%) Αύξηση 12% του μέσου χρόνου εκπαίδευσης ανά άτομο. Δημιουργία και εφαρμογή εσωτερικού προγράμματος εκπαίδευσης για την ασφαλή λειτουργία ανά θέση εργασίας. Τα θέματα εκπαίδευσης για το έτος 2011 επικεντρώθηκαν στην Ασφάλεια & Υγεία, με βασικό στόχο την αφύπνιση των εργαζομένων αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας που διακατέχει την Εταιρία. Βασικό ρόλο έπαιξε η δημιουργία μακροχρόνιου εσωτερικού προγράμματος για την ασφαλή λειτουργία ανά θέση εργασίας και η καθολική εφαρμογή αυτού στο σύνολο των θέσεων εργασίας της Εταιρίας. Ένας δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο κινήθηκε η εκπαίδευση για το 2011 ήταν η εκπαίδευση σε θέματα υποστήριξης και βελτίωσης της εργασίας σε ότι αφορά το σύστημα μηχανογράφησης της Εταιρίας (SAP & Qlikview). Τέλος έλαβαν χώρα εκπαιδεύσεις σε τεχνικά θέματα (τεχνικές συγκολλήσεων, συντήρηση υδραυλικών συστημάτων, διαχείριση αποθηκών κ.α.) καθώς και σε θέματα management, leadership, selling (certificate in procurement management, diploma in personal counseling, advanced selling techniques κ.α.). Διαχείριση εργασιακής Απόδοσης & Σχεδιασμού Με σκοπό την επιβράβευση της καλής επαγγελματικής απόδοσης, την ενθάρρυνση της προσπάθειας βελτίωσης και εξέλιξης και την προαγωγή ευγενούς άμιλλας στην οργάνωση της Εταιρίας, η ΕΤΕΜ εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων (στελεχών και υπαλλήλων) σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη τους. Επίσης στη διάρκεια της χρονιάς, σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ, υπήρξαν έξι (6) θέσεις επιπέδου μεσαίων στελεχών (middle management) και άνω, οι οποίες καλύφθηκαν με εσωτερικές μετακινήσεις, επιβραβεύοντας την εργατικότητα, την πίστη στην εταιρία (loyalty), την απόδοση και φυσικά τη γενική εργασιακή εικόνα των στελεχών που προάχθηκαν και δίνοντας το μήνυμα στους εργαζόμενους ότι η ΕΤΕΜ είναι ένας οργανισμός που εκτιμά και επιθυμεί την ανέλιξη των στελεχών της. «Ανταγωνιζόμαστε σε ένα παγκόσμιο στίβο και αναγνωρίζουμε την ανάγκη της διαφορετικότητας, κατανοούμε το προσωπικό στυλ εργασίας του κάθε μέλους της ομάδας μας και πως τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν για να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεσμευόμαστε μέσα από τα συστήματα διοίκησης να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια, να προσφέρουμε ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη και να χαράξουμε την πορεία του κάθε εργαζομένου μέσα στην εταιρία».

16 ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕΜ 15 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1971 Ίδρυση της εταιρίας με τη Νομική μορφή Ε.Π.Ε Εγκατάσταση πρέσας ωστικής ικανότητας διελάσεως 1650t 1976 Μετατροπή της εταιρίας με τη Νομική μορφή Α.Ε Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου με Ανοδίωση 1983 Εγκατάσταση της μεγαλύτερης σε ωστική ικανότητα πρέσας των Βαλκανίων διελάσεως τόνων 1994 Είσοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997 Πρώτη πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN-ISO 9002: Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας Θυγατρικής STEELMET S.A., Σόφια Βουλγαρίας 2000 Εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης 5000 τόνων, η γραμμή διέλασης με την μεγαλύτερη ωστική δύναμη στην Ανατολική Ευρώπη. Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τις αυτοκινητοβιομηχανίες BMW & ΑUDI 2002 Εγκατάσταση νέας κατακόρυφης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής για προφίλ διέλασης Νέοι ελκυστήρες, τράπεζες απόθεσης και ειδικός κλίβανος γηράνσεως 2004 Ίδρυση της ETEM Σερβίας Εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής απομίμησης ξύλου τεχνολογίας EFECTA 2005 Ίδρυση της ETEM Ουκρανίας Ίδρυση της ETEM Ρουμανίας 2007 Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001: Ίδρυση της Θυγατρικής Quantum (παραγωγή Pvc) στη Βουλγαρία 2010 Eγκατάσταση υπέρ σύγχρονης γραμμής διελασης στη ΕΤΕΜ Βουλγαρίας SMS 2800 τόνων Eγκατάσταση σύγχρονης μονάδας οριζόντιας βαφής στην ΕΤΕΜ μαγούλα Eγκατάσταση σύγχρονης γραμμής διελασης στην ΕΤΕΜ Βουλγαρίας BRENDA 1800 τόνων Ίδρυση της ETEM Shpk, Αλβανίας.

17 16 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 σyμμετοχεσ σε ΔΙΚΤYΑ ΚΑΙ ΟρΓΑΝωσΕΙσ ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΝωσΗ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΕΤΕΜ αποτελεί μέλος του δικτύου της Ένωσης Αλουμινίου συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις και διοργανώσεις ενώ συνεισφέρει στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων της ένωσης. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1985, με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως μέλη της, εταιρίες και συνδέσμους του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη του βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, τη μεταποίηση του αλουμινίου και την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕρΓΑσΤΗρΙΟ ΔΟΚΙΜωΝ ΠρΟΪΟΝΤωΝ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕλλΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤρΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗσ ΑλΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΕΚΑΝΑλ) Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή δοκιμών για αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση σε πόρτες και παράθυρα αλουμινίου σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η ΕΤΕΜ είναι μέλος του εργαστηρίου ΕΚΑΝΑΛ για την πιστοποίηση των συστημάτων που προμηθεύει στην αγορά. IFT ROSΕNHEIM Η ΕΤΕΜ είναι μόνιμο μέλος του Ινστιτούτου Rοsenheim της Γερμανίας και συμμετέχει δραστήρια στα ερευνητικά προγράμματά του. Μπορεί έτσι να πιστοποιεί γρήγορα και αποτελεσματικά τα συστήματα που προσφέρει στην αγορά. Το ift Rosenheim παρέχει διεθνώς επιστημονικές υπηρεσίες για τους κατασκευαστές παραθύρων, προσόψεων/πετασμάτων, υάλωσης, θυρών, πυλών και όλων των εξαρτημάτων τους (μηχανισμούς, μεντεσέδες, λάστιχα, οικοδομικά υλικά, κ.λπ.). Το ift ελέγχει την καταλληλότητα χρήσης των δομικών προϊόντων και εκτελεί ελέγχους για παράθυρα, τζάμια, προσόψεις/ πετάσματα ή υλικά δόμησης, αλλά επίσης δοκιμές για πυροπροστασία, ηχομόνωση. Δοκιμές και σε άλλα δομικά προϊόντα ανήκουν επίσης στο πεδίο δράσης του ift. Ως Ινστιτούτο Ερευνών και ως κοινοποιημένος οργανισμός το ift είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει τις απαραίτητες εκθέσεις δοκιμών και πιστοποιητικών σε σχέση με τη σήμανση CE ή για δομική έγκριση τύπου. Το πεδίο παροχής υπηρεσιών του, που περιλαμβάνει διεξαγωγή μετρήσεων για οικοδομικά υλικά, πυροπροστασία και υάλωση, καθώς και τα θεμελιώδη για τη σήμανση CE ή άλλες πιστοποιήσεις, συμπληρώνεται με πραγματογνωμοσύνες/γνωμοδοτήσεις, σεμινάρια και συνέδρια.

18 17 οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση

19 18 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙσολογισμοΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Παράγωγα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις Απαίτηση από Φόρο εισοδήματος Παράγωγα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας (22.600) (71.171) (22.600) (71.171) Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών (51.182) Κέρδη εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους μετόχους Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Παράγωγα Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Επιχορηγήσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις Δάνεια Παράγωγα Προβλέψεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

20 Οικονομική ανάπτυξη & Εταιρική διακυβέρνηση 19 ΚαταστάσH Αποτελεσμάτων Ποσά σε Ευρώ 12 μήνες έως 31/12/2011 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 12 μήνες έως 31/12/ μήνες έως 31/12/ μήνες έως 31/12/2010 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης (καθαρά) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα από μερίσματα Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής ( ) ( ) ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.929) (10.666) - - ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε ανά μετοχή) Βασικά (0,4938) (0,4250) (0,2868) (0,4576) ΚαταστάσH Συνολικών Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε ευρώ 12 μήνες έως 31/12/ μήνες έως 31/12/ μήνες έως 31/12/ μήνες έως 31/12/2010 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (95.881) Κέρδος/(ζημιά) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών (62.345) (62.345) Φόρος εισοδήματος στα Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος (16.825) (16.825) Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου (47.310) (47.695) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής ( ) ( ) ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (2.929) (10.666) - - ( ) ( ) ( ) ( )

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα