ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μ. Μενεγάκη Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

2 Καινοτομία o Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του εργασιακού χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις (OECD & Eurostat, 2005) o Η καινοτομία μπορεί να διακριθεί σε τεχνολογική (προϊόντων και διαδικασιών) και μη τεχνολογική (οργάνωση και εμπορία). o Η καινοτομία, σε όλα τα είδη της, εμπεριέχει µία σημαντική διαφοροποίηση σε υπάρχοντα αγαθά ή υπηρεσίες, διαδικασίες παραγωγής, οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης, μεθόδους εμπορίας κ.λπ.

3 Καινοτομία Η καινοτομία πρέπει: o Να συνδέεται με την οικονομική απόδοση. o Να οδηγεί σε βελτιωμένα προϊόντα και σε διαδικασίες με καλύτερα πρότυπα ασφαλείας o Να συμβάλλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της επιχείρησης o Να έχει ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία. Υπόαυτότοπρίσμα, η καινοτομία στον κλάδο του μαρμάρου πρέπει να «αγκαλιάσει» όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την αρχική έρευνα μέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή

4 Καινοτομία στην έρευνα Γεωφυσικά μοντέλα Σεισμικά διάκλασης Ζώνη διαταραγμένου πετρώματος Ζώνη συμπαγούς πετρώματος

5 Καινοτομία στην έρευνα Ψηφιακή κάμερα γεώτρησης Σύστημα καταγραφής Απεικόνιση τοιχωμάτων γεώτρησης Εμφανίσεις συστημάτων ασυνεχειών στη γεώτρηση

6 Καινοτομία στην έρευνα Αεροφωτογραμμετρία με τεχνικές DRONE και LASER Ανάλυση ασυνεχειών 3D απεικόνιση

7 Καινοτομία στην έρευνα Γεωλογικά μοντέλα Πηγή: Cosi, 2014

8 Καινοτομία στην έρευνα Βελτίωση της εκτίμησης του βαθμού απόληψης Μακροσκοπική παρατήρηση + Γεωφυσική διασκόπηση + Τομές + Γεωτρητικά δεδομένα + Γεωμηχανικά χαρακτηριστικά Σχηματική απεικόνιση ελάχιστου και μέγιστου μεγέθους «καθαρού» όγκου Πηγή: Palmstrom, 2001

9 Καινοτομία στο σχεδιασμό Χρήση μεταλλευτικών πακέτων λογισμικού Μοντέλο κοιτάσματος Θέση ρήγματος

10 Στην περίπτωση του μαρμάρου «ο τεκτονισμός καθορίζει την περιεκτικότητα» Καινοτομία στο σχεδιασμό Χρήση μεταλλευτικών πακέτων λογισμικού

11 Καινοτομία στο σχεδιασμό Χρήση μεταλλευτικών πακέτων λογισμικού Γεωλογικό μοντέλο κοιτάσματος μαρμάρου Blocks με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα

12 Καινοτομία στον σχεδιασμό Έμφαση στην περιβαλλοντική απόδοση Η περιβαλλοντική απόδοση της επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, καθώς διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι επιχειρήσεις με καλή περιβαλλοντική φήμη εμφανίζουν: υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας υψηλότερες μετοχικές αποδόσεις προσέλκυση κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος

13 Καινοτομία στο σχεδιασμό Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την εκτίμηση της οπτικής ρύπανσης Εφαρμογή της μεθοδολογίας LETOPID σε λατομείο αδρανών υλικών

14 Καινοτομία στον σχεδιασμό Ο σχεδιασμός της αποκατάστασης μαζί με την εκμετάλλευση μπορεί να αποτελέσει μοχλό άμβλυνσης των τοπικών αντιδράσεων και των διενέξεων με τις αρμόδιες αρχές και να ενισχύσει την καλή φήμη της εταιρείας που αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

15 Συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας των Βάσκων σε λατομείο μαρμάρου στην Ισπανία για τα εγκαίνια τηλεοπτικού καναλιού

16 Καινοτομία στην εξόρυξη Εντοπισμός ασυνεχειών με μεθόδους Μ.Κ.Ε. Αρχικός παλμός Ανάκλαση Συσκευή υπερήχων Ασυνέχεια Περιορισμός εφαρμογής της μεθόδου σε μικρούς όγκους έως 2 m

17 Καινοτομία στην εξόρυξη Εντοπισμός ασυνεχειών με μεθόδους Μ.Κ.Ε. Περιοχές ανακλάσεων και περιθλάσεων Χρήση γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar) Περιοχές καρστικοποίησης και διακλάσεων

18 Καινοτομία στην εξόρυξη Τεχνολογικός εξοπλισμός Xρήση διατρητικών με αυξημένη ταχύτητα διάτρησης και μειωμένο επίπεδο θορύβου και δονήσεων Βελτιστοποίηση της διαδικασίας εύρεσης τομής και ευθυγράμμισης διατρημάτων Σύστημα πομπού και δέκτη για τον εντοπισμό της θέσης του διατρήματος με ακρίβεια της τάξης του 90% (Hole finder, R.K. Marble ) Laser ευθυγράμμισης

19 Καινοτομία στην εξόρυξη Τεχνολογικός εξοπλισμός Xρήση εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, εφόσον οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του πετρώματος το επιτρέπουν

20 Καινοτομία στην εξόρυξη Τεχνολογικός εξοπλισμός Drill holes Side cut 90 m 2 height Heading cut 18 m 2 Wire cutting Wire 6 m cutting 25 width cm Underhand cut Line drilling 180 m 3 m width 3 m length 15 m Horizontal drillholes with liner for soft blasting width 3 m Συνολικός όγκος: 810 m 3

21 Καινοτομία στην εξόρυξη Τεχνολογικός εξοπλισμός Drill hole Side cut 72 m 2 Heading cut 16.8 m 2 Wire cutting Wire cutting Underhand cut 33.6 m 2 Chain sawing height 6 m length 12 m width 2.8 m Συνολικός όγκος: 201,6 m 3

22 Length, Καινοτομία στην εξόρυξη Works to be done Τεχνολογικός εξοπλισμός Diamond wire cutting (side cut) Diamond wire cutting (heading cut) Wire cutting combined with soft blasting surface, volume or hours Cost per unit Total cost for blocks Wire cutting combined with chain sawing Length, surface, volume or hours Cost per unit Total cost for blocks 270 m /m m /m m /m m /m Chain sawing 33.6 m /m Horizontal drilling (heading cut) Horizontal drilling (side cut) Vertical drilling (side cut) Vertical drilling (heading cut) 45 m 9.93 /m m 9.93 /m m 9.93 /m m 9.93 /m m 9.93 /m Water consumption m 3 4 /m m 3 4 /m Line drilling 540 m 2.65 /m Fuse needed 1100 m 0.17 /m Charge time needed Time for picking up the wire 0.75 h h 12.5 /h h 12.5 /h 12.5 Crane usage 3 h /h h /h Total cost 3, Total cost /m

23 Καινοτομία στην εξόρυξη Τεχνολογικός εξοπλισμός Γεωτεχνική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (Carrara) Κλισιόμετρο (clinometer ) Ρωγμόμετρα (crack meters) Επιμηκυνσιόμετρο (borehole extensiometer)

24 Καινοτομία στην επεξεργασία Xρήση δίσκων κοπής με μικρότερο πάχος Κατασκευή λεπτότερων δίσκων κοπής στα πλαίσια του προγράμματος I STONE

25 Καινοτομία στην επεξεργασία Xρήση CNC για παραγωγή νέων πρωτότυπων προϊόντων

26 Αλλαγή στη φιλοσοφία Καλλιτεχνικές δημιουργίες και χρηστικά αντικείμενα υψηλής αισθητικής Ηχείο για iphone Τραπέζι Solaris Τραπέζι από μάρμαρο Carrara και ανθρακονήματα Σκαμνί Volakas

27 Αλλαγή στη φιλοσοφία Καλλιτεχνικές δημιουργίες και χρηστικά αντικείμενα υψηλής αισθητικής ΙKTINOS MARMARON SPIROS SOULIS DESIGNS

28 Αλλαγή στη φιλοσοφία Έμφαση στη διαφήμιση και στην προώθηση των προϊόντων «Μάρμαρο παντού; Ναι! Μπορείς να φανταστείς μαρμάρινα αντικείμενα όπως αλατιέρες στην κουζίνα;» iktinos/ html «Η άλλη όψη του μαρμάρου Από τον όχι τόσο «καθημερινό» Παρθενώνα έως τα πιο πολυπόθητα αντικείμενα παγκοσμίου design.» alli opsi toy marmaroyfotistika piata kai axesoyar eikones

29 Αλλαγή στη φιλοσοφία Έξυπνες εφαρμογές που προσφέρουν πρακτικές λύσεις Ηλιακός τοίχος μάζας από μάρμαρο από την εταιρεία Masmarbles

30 Αλλαγή στη φιλοσοφία Δημιουργία νέων προϊόντων μέσω χρωματισμού μαρμάρων με χρήση laser ή ειδικών εκτυπωτών

31 Αλλαγή στη φιλοσοφία Αξιοποίηση απορριμμάτων σε τεχνικές 3D εκτύπωσης

32 Αλλαγή στη φιλοσοφία Αξιοποίηση απορριμμάτων σε τεχνικές 3D εκτύπωσης

33 Αλλαγή στη φιλοσοφία Αξιοποίηση απορριμμάτων σε τεχνικές 3D εκτύπωσης Παραγωγή ιδιαίτερων και απαιτητικών κατασκευών από μάρμαρο Νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας Υλικό: μαρμαρόσκονη με ειδικές ρητίνες

34 Αλλαγή στη φιλοσοφία Από την καθετοποιημένη παραγωγή στην καθετοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προγράμματος Ι STONE, περίπου το 5% των προϊόντων διακοσμητικών λίθων στην Ε.Ε. χρήζουν επισκευής / αντικατάστασης κάθε χρόνο. Οι ζημιές που υφίστανται οφείλονται κατά βάση: Στην επιλογή ακατάλληλων υλικών για τη συγκεκριμένη χρήση Σε κακοτεχνίες κατά την τοποθέτηση Στην κακή/ελλιπή συντήρηση των προϊόντων

35 Αλλαγή στη φιλοσοφία Από την καθετοποιημένη παραγωγή στην καθετοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αλλά και τα συνεργεία φροντίδας κτηρίων αγνοούν στοιχειώδεις πληροφορίες για την καθημερινή φροντίδα και τον ασφαλή καθαρισμό των διακοσμητικών λίθων Οι επιχειρήσεις πρέπει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή: Αναμόρφωση της προς τα έξω εικόνας τους μέσω του διαδικτύου Καθετοποιημένες υπηρεσίες προς τον τελικό πελάτη: μελέτη, πρόταση υλικού, πώληση, εγκατάσταση

36 Αλλαγή στη φιλοσοφία Υπόγειες εκμεταλλεύσεις με αξιοποίηση του χώρου μετά το πέρας της εκμετάλλευσης Υπόγειο αλατωρυχείο στην Πολωνία: μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με 1,2 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο

37 Αλλαγή στη φιλοσοφία Υπόγειες εκμεταλλεύσεις με αξιοποίηση του χώρου μετά το πέρας της εκμετάλλευσης Μολδαβία: Η μεγαλύτερη συλλογή κρασιών στον κόσμο σε παλιές υπόγειες εκμεταλλεύσεις

38 Συνοψίζοντας o Η καινοτομία στον κλάδο του μαρμάρου μπορεί να «αγκαλιάσει» όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την αρχική έρευνα μέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή. o Η διεύρυνση συνεργασιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλους, συγγενείς ή μη, κλάδους μπορούν να προσφέρουν νέες προοπτικές. o Ο κλάδος έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι, παρά τις αντιξοότητες, μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες απαιτήσεις και συγκυρίες. Τα ελληνικά μάρμαρα γοήτευαν και θα συνεχίσουν να γοητεύουν τον κόσμο.

39 Ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ πολύ!!!

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Θεματικό Εργαστήριο Αλυσίδας Αξίας Μη Μεταλλικών Ορυκτών, Δράμα 5 Μαΐου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Καλιαµπάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ιευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ηµήτρης Καλιαµπάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ιευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής «Η συµµετοχή των Α.Ε.Ι. σε προβλήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η εµπειρία του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Ε.Μ.Π.» ηµήτρης Καλιαµπάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Μ Ο Τ Σ Η Μ Α Ν Ι Ο Λ Α - Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Ε Λ Α ] ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING. Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e-marketing στην Ελλάδα (μελέτη περίπτωσης ένδυση - υπόδυση) Μέσα από την εργασία μας θα αναλύσουμε (1 από 2) Τ.Π.Ε Internet και Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Μαρία Μενεγάκη Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.3 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 1.2. Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση σελ.6 1.3 Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ «εμπόριο» θεωρείται από κάποιους η διεξαγωγή συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» φαίνεται αρκετά στενός για κάποιους άλλους, οι οποίοι προτιμούν αντ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Geophysical survey design using the airborne full tensor gravimetry. Application in mining exploration.

Geophysical survey design using the airborne full tensor gravimetry. Application in mining exploration. SCHOOL OF MINERAL RESOURCES ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Geophysical survey design using the airborne full tensor gravimetry. Application in mining exploration. A Dissertation Submitted in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλεξάνδρα Τζέλου Επιβλέπων: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Γαληνίτης

Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Γαληνίτης Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών Γαληνίτης Η εκτύπωση έ γινε με τη χορηγία του Σύνδεσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Με τη συνεργασία Πολιτείας, κοινωνίας και επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα