ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (Multimedia)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 Α. ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ... 4 Β. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 17

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 17

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. Α. ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Nα μετατρέψετε το δυαδικό αριθμό στο 16-δικό σύστημα αρίθμησης. 2. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα ASCII; 3. Πόσα bytes χρησιμοποιούνται συνήθως για την απεικόνιση ενός ακεραίου αριθμού; 4. Ποια είδη εκτυπωτών γνωρίζετε; 5. Τι είναι object πρόγραμμα; 6. Πόσα είδη στηλοθέτη έχουμε και ποια ακριβώς σε ένα επεξεργαστή κειμένου, π.χ. MS Word; 7. Ποια είναι η τεχνική (τεχνολογία) εκείνη,η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε διάφορα αντικείμενα από διάφορα προγράμματα σε περιβάλλον Windows ; 8. Ποιος είναι ο γρήγορος τρόπος μετάβασης σε μια σελίδα ενός κειμένου (π.χ 64),από οποιοδήποτε άλλο σημείο του κειμένου; 9. Πώς αναφερόμαστε σε ένα κελί G3 φύλλου Jan, όταν είμαστε στο φύλλο Total του ίδιου βιβλίου; 10. Πώς εισάγουμε ένα σχόλιο σε ένα κελί ; 11. Πώς μετατρέπουμε ένα Λογιστικό Φύλλο σε προστατευμένο; 12. Πώς αφαιρούμε τις γραμμές πλέγματος από την εκτύπωση ενός Λογιστικού Φύλλου; 13. Τι είναι αλγόριθμος; 14. Περιγράψτε τη δομή δεδομένων στοίβας (stack). 15. Τι είναι Διαδοχική οργάνωση αρχείων (sequential) και τι Άμεση οργάνωση αρχείων (random); 16. Τι είναι η τεχνική ιεραρχικής σχεδίασης προγράμματος; 17. Τι είναι οι «ιδιότητες» (properties) και τι οι «μέθοδοι» (methods) ενός αντικειμένου στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό; 18. Τι είναι τα «ερωτήματα» (queries) στο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων δεδομένων; 19. Τι είναι «εσωτερικές» και τι «εξωτερικές» εντολές του DOS; 20. Τι είναι το αρχείο Autoexec.bat, Config.sys και σε τι χρησιμεύουν; 21. Τι είναι τo αρχείo system.ini των windows; 22. Ποιο σκοπό έχουν οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης της μνήμης; 23. Τι κάνει το αρχείο command.com του λειτουργικού συστήματος DOS; 24. Με ποια εντολή στο DOS θα εμφανίσετε στην οθόνη όλα τα αρχεία με 5 γράμματα που αρχίζουν από A τελειώνουν σε Z και είναι εκτελέσιμα (.exe); 25. Ποια είναι τα δομικά μέρη του UNIX; 26. Ποιες είναι οι λειτουργίες του πυρήνα (kernel) του UNIX; Σελίδα 4 από 17

5 27. Τι είναι οι «χαρακτήρες μπαλαντέρ» και ποια η χρήση τους; 28. Σε ποιο δομικό μέρος του UNIX ερμηνεύονται οι εντολές; 29. Τι κάνουμε προκειμένου να αποφύγουμε το output μιας επεξεργασίας στο παρασκήνιο να διακόψει την επεξεργασία στο προσκήνιο; 30. Σε ποιο αρχείο ορίζεται ο τύπος του τερματικού, ώστε η έξοδος να παρουσιάζεται ανάλογα με το τερματικό που χρησιμοποιείται στο Unix; 31. Αναφέρετε μερικές τοπολογίες δικτύων που χρησιμοποιούνται σε κανάλια point-to-point και μερικές που χρησιμοποιούνται σε κανάλια broadcasting. 32. Τι λέγεται αρχιτεκτονική δικτύου; 33. Τι είναι αναλογική και τι ψηφιακή μετάδοση δεδομένων; 34. Τι είναι το Χ.25; 35. Τι είναι το ISDN (Integrated Services Digital Network); 36. Τι είναι ATDM (Asynchronous Time Division Multiplexer) και τι STDM (Synchronous Time Division Multiplexer); 37. Αναφέρετε ποια είναι τα βασικά πρωτόκολλα προσπέλασης του Μέσου ΙEEE Standard Αναφέρετε τις τοπολογίες των IEEE standard 802 πρωτοκόλλων. 39. Tι είναι RAM και πώς είναι δομημένη; 40. Από τι αποτελείται η ΚΜΕ; 41. Τι χρειάζεται προκειμένου να κατασκευαστεί ένα στοιχειώδες σύστημα Η/Υ; 42. Από τι εξαρτάται η τεχνική διαχείρισης της μνήμης ενός υπολογιστή; 43. Εξηγήστε γιατί αυξάνοντας την κεντρική μνήμη, κατά κανόνα, επιταχύνουμε τη λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος. 44. Το ψηφίο ισοτιμίας τι είδους πληροφορία δίνει και τι είδη ισοτιμίας έχομε; 45. Ποιες είναι οι διαφορές interpreter και compiler; 46. Ποια είδη διαμόρφωσης ενός σκληρού δίσκου γνωρίζετε και ποιο δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια; 47. Τι γνωρίζετε για τα είδη μνήμης Rom και Ram; 48. Τι είναι το interrupt; 49. Πότε μία επεξεργασία είναι real time; 50. Τι είναι μοντέλα (styles) και πρότυπα (templates) σε ένα επεξεργαστή κειμένου; 51. Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λειτουργίας «Προεπισκόπηση εκτύπωσης» (Print Preview) σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 52. Τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γράψουμε ένα μικρό κείμενο μπροστά ακριβώς από μια εικόνα που έχουμε εισάγει στο κείμενο; 53. Πώς θα μετατρέψουμε ένα κείμενο σε πίνακα; 54. Περιγράψτε τη διαδικασία ταξινόμησης ενός Λογιστικού φύλλου. 55. Πώς θα δημιουργήσουμε μερικά αθροίσματα σε ένα Λογιστικό φύλλο ως προς ένα πεδίο; 56. Πώς εισάγονται δυο συνθήκες (π.χ Β>=10, Β<=12.5) για σύνθετη συνθήκη με τελεστή AND σε μια εντολή If; Σελίδα 5 από 17

6 57. Μπορούμε να αλλάξουμε τη βαθμονόμηση των αξόνων (x,y) ενός διαγράμματος σε ένα λογιστικό φύλλο και πώς(π.χ στο EXCEL); 58. Περιγράψτε τους τρόπους εκτέλεσης μιας μακροεντολής σε μια εφαρμογή διαχείρισης λογιστικών φύλλων. 59. Αναφέρετε τις κατηγορίες των συναρτήσεων σε ένα λογιστικό φύλλο. 60. Με ποια διαδικασία θα εμφανίσουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα (pivot Table); 61. Αναφέρετε τα στάδια ανάλυσης ενός προβλήματος. 62. Τι είναι δομημένος προγραμματισμός; Αναφέρετε τα στάδια δομημένης σχεδίασης ενός αλγορίθμου; 63. Τι είναι διαγραμματική αναπαράσταση ενός αλγορίθμου και τι είναι ψευδοκώδικας; 64. Τι είναι στατική δομή δεδομένων και τι δυναμική δομή δεδομένων; 65. Τι είναι ένα αρχείο δεδομένων και ποια είναι η δομή των περιεχομένων του; 66. Τι είναι τμηματικός προγραμματισμός και τι είναι δομημένος προγραμματισμός ; 67. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού; 68. Εξηγήστε τους όρους «απλός τύπος δεδομένων» και «σύνθετος τύπος δεδομένων». 69. Παραστήστε σχηματικά τις δομές ΟΣΟ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ (WHILE σε Delphi, Pascal ) ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (REPEAT σε Delphi, Pascal) και περιγράψτε τις διαφορές τους. 70. Περιγράψτε τις φάσεις ελέγχου και συντήρησης κατά το κύκλο ζωής ενός προγράμματος. 71. Τι είναι η τεκμηρίωση ενός προγράμματος και για ποιους λόγους είναι απαραίτητη; 72. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του δομημένου προγραμματισμού και του προγραμματισμού οδηγούμενου από γεγονότα; 73. Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων; 74. Τι χρησιμοποιούμε προκειμένου να απεικονίσουμε τον πραγματικό κόσμο σ' ένα μοντέλο, το οποίο εύκολα μεταφράζεται σε ΣΔΒΔ; 75. Εξηγήστε τι σημαίνει ότι «μία σχέση οντοτήτων είναι ένα προς πολλά». Δώστε ένα παράδειγμα. 76. Τι είναι λειτουργικές εξαρτήσεις (functional dependecies); Ποιες μορφές λειτουργικών εξαρτήσεων γνωρίζετε; 77. Τι είναι «πρωτεύον κλειδί» (primary key) στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων; 78. Τι είναι «εξωτερικό κλειδί» (foreign key) στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων; 79. Τι ονομάζουμε κανονικοποίηση μιας βάσης δεδομένων και πότε λέμε ότι μία σχέση ή πίνακας βρίσκεται σε πρώτη κανονική μορφή; 80. Εξηγήστε την οργάνωση αρχείων με δείκτη «index» σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 81. Εξηγήστε τι είναι «γλώσσα χειρισμού δεδομένων» (Data Manipulation Language) και τι «γλώσσα ορισμού δεδομένων» (Data Definition Language), τα δυο βασικά τμήματα που χωρίζεται η γλώσσα διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL. 82. Ποιους τύπους δεδομένων υποστηρίζει η γλώσσα προγραμματισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων SQL; Σελίδα 6 από 17

7 83. Εξηγήστε πότε λέμε ένα ότι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων λειτουργεί σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών. 84. Εξηγήστε τι είναι τα κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων (distributed database systems). 85. Εξηγήστε τι ονομάζουμε ανοικτά συστήματα διασύνδεσης βάσεων δεδομένων, όπως τα συστήματα που υποστηρίζουν το «Open Database Connectivity (ODBC)». 86. Τι είναι υπερβατική μνήμη (virtual memory); 87. Τι είναι segmentation της μνήμης; 88. Τι είναι η τεχνική swapping στη διαχείρηση μνήμης από το λειτουργικό σύστημα και πότε γίνεται; 89. Τι κάνουν οι εντολές BACKUP και RESTORE; 90. Ti είναι το Μητρώο (Registry) του λειτουργικού συστήματος Windows 9x-NT, 2000, XP; 91. Τι είναι το FAT και τι το NTFS σύστημα διαχείρισης αρχείων στο δίσκο; 92. Περιγράψτε τη λειτουργία του Disk Administration στα Win NT. 93. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηστών στα Win NT; 94. Πώς εισάγουμε χρήστες στα Win NT; 95. Τι κάνει και πότε δημιουργείται το αρχείο.profile κάποιου χρήστη; 96. Τι είναι η μεταβλητή history και σε ποιο δομικό μέρος του UNIX ανήκει; 97. Αν ως απλός χρήστης ξεχάσατε το συνθημαπκό σας προκειμένου να μπείτε στο σύστημα, υπάρχει δυνατότητα να το βρείτε κάπου γραμμένο; Αν όχι εσείς, μπορεί κάποιος άλλος; 98. Το UNIX είναι multi-user ή multitasking Λ.Σ; Αναλύστε τι σημαίνει ο κάθε όρος. 99. Τι σημαίνει παροχέτευση (spooling) και ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής στο Unix; 100. Μια εκτεταμένη λίστα πληροφοριών αρχείων - καταλόγων θα άρχιζε από drwxrwxrwx με πιθανότητα παύλας σε μερικούς από τους παραπάνω χαρακτήρες. Αναλύστε τι σημαίνουν Να εξηγήσετε τι είναι η διεργασία (process). Δώστε ένα παράδειγμα δημιουργίας μιας διεργασίας από το χρήστη στο Unix Δώστε ένα παράδειγμα στο οποίο η χρήση ψευδωνύμου στο λειτουργικό σύστημα Unix θα ήταν χρήσιμη Τι είναι simplex, half-duplex και full-duplex επικοινωνία σε ένα δίκτυο υπολογιστών; 104. Αναλύστε τη λογική προσπέλασης του Μέσου στο πρωτόκολλο CSMA / CD Αναλύστε τη λογική προσπέλασης του Μέσου στο πρωτόκολλο Token Bus Αναλύστε τη λογική προσπέλασης του Μέσου στο πρωτόκολλο Token Ring Περιγράψτε την τεχνική ανεύρεσης - διόρθωσης λαθών με τη χρήση της περιττής ισοτιμίας Τι είναι repeater (επαναλήπτης) και τι bridge (γέφυρα); Σε τι διαφέρουν; 109. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής; 110. Τι είναι η CACHE MEMORY; 111. Τι είναι το ρολόι του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει; 112. Τι είναι το Ι/0 bus; 113. Τι είναι ο Contrοller; Σελίδα 7 από 17

8 114. Πώς δημιουργούμε μακροεντολή με γραφικό τρόπο σε ένα κείμενο στο word, με όνομα del_to_end που εκτελείται με το συνδυασμό alt+e ; 115. Πώς δημιουργούμε ένα πίνακα περιεχομένων για ένα κείμενο (π.χ στο WORD) ; 116. Τι είναι η συγχώνευση αλληλογραφίας και με ποιες βασικές ενέργειες γίνεται; 117. Ποια είναι η προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε γράφημα πίτας και ποια είναι η διαδικασία; Τι είναι Δομή Δεδομένων και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες (πράξεις ) επί των δομών δεδομένων; 119. Αναφέρετε τι καθορίζει η κλάση (class) ενός αντικειμένου και τι το στιγμιότυπο (instance) ενός αντικειμένου σε μια αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού Τι σημαίνει «Ακεραιότης Αναφορών-Referential Integrity»; Δώστε ένα παράδειγμα Να αναφέρετε τα μοντέλα βάσεων δεδομένων που γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους Τι είναι paging και τι page fault; 123. Τι είναι δυναμική κατανομή της μνήμης (dynamic allocation); 124. Περιγράψτε τη λειτουργία εντολών, του λειτουργικού συστήματος DOS, fdisk και format Περιγράψτε τη δομή του αρχείου που περιγράφει το Μητρώο (Registry) στο λειτουργικό Windows 9x- windows NT Τι γνωρίζετε για το Active Directory; 127. Τι είδη modem υπάρχουν; (σε σχέση την διαμόρφωση του φέροντος κύματος) ; 128. Περιγράψτε τη δομή των δικτύων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Τι είναι gateway (πύλη), τι router (δρομολογητής) και τι protocol converter (μετατροπέας πρωτοκόλλου); Σελίδα 8 από 17

9 Β. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Αναφέρετε τις παραδοσιακές τεχνικές εκτύπωσης εντύπων. 2. Αναφέρετε τρεις τύπους ψηφιακών αρχείων ήχου. 3. Τι χαρακτηρίζουμε δυναμική περιοχή απόκρισης για ένα ηχητικό σύστημα; 4. Τι είναι η τεχνολογία MIDI; 5. Tι είναι τα sequencing programs; 6. Αναφέρετε τον τρόπο που παράγονται οι ήχοι από ένα όργανο MIDI. 7. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αρχείων ψηφιακού ήχου και αρχείων MIDI; 8. Ποια είναι η λειτουργία του MIDI Interface; 9. Τι γνωρίζετε για τα αρχεία MIDI ; 10. Τι είναι η μίξη ήχων, κατά την ψηφιακή επεξεργασία; 11. Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά κωδικοποίησης του ψηφιακού φορμάτ αρχείου ήχου Wave. 12. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ψηφιογραφικής εικόνας(bitmap); 13. Ποιο είναι το μέγεθος μίας ασυμπίεστης εικόνας bitmap (σε bytes), διαστάσεων 100x100 pixels, αν είναι : α) true-color β) grayscale; 14. Να αναφέρετε τέσσερις μορφές αρχείων ψηφιογραφικών εικόνων (bitmap) και πού χρησιμοποιούνται, συνήθως, αντίστοιχα. 15. Ποια είναι η χρήση μάσκας κατά την επεξεργασία εικόνας; 16. Τι είναι το ψηφιακό Video; Αναφέρετε ονομαστικά τις γνωστότερες μεθόδους συμπίεσης και αντίστοιχους τύπους ψηφιακών αρχείων video. 17. Τι είναι «υπερκείμενο» και τι «πολυμέσα»; 18. Τι είναι οι χάρτες πλοήγησης (Navigation Maps); 19. Τι είναι τα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων; 20. Τι είναι Component video σήμα; 21. Τι είναι Composite σήμα video; 22. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες CDs; 23. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του CD-DA; 24. Τι είναι το Macintosh HFS ; 25. Αναφέρετε τη σχέση του video και της στατικής εικόνας. 26. Πώς επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση εικόνας; 27. Περιγράψτε τις διαφορές μεταξύ των σημάτων VGA και Βίντεο. 28. Τι είναι ο τύπος μεταβλητών variant και πότε χρησιμοποιείται στη Visual Basic; 29. Τι είναι «Πλαίσιο κειμένου» και τι «Πλαίσιο εικόνας» στη Visual Basic; 30. Τι είναι ο menu editor σε ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών; Σελίδα 9 από 17

10 31. Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης ΦΟΡΜΑΣ με αυτόματο πρόγραμμα σχεδίασης,σε ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών (Visual Basic). 32. Γιατί χρησιμοποιούμε τη δήλωση «Option Explicit», κατά τη συγγραφή κώδικα στην Visual Basic; 33. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ότι μια έκφραση περιέχει την τιμή «Null» και ότι περιέχει την τιμή «Empty»; 34. Ποια είναι η διαφορά του τελεστή «=» και του τελεστή «Is» στην Visual Basic; 35. Τι είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα; 36. Τι σημαίνουν οι όροι Modeling, Rendering, Animation; 37. Τι είναι το User Interface. Aπό ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία του; 38. Τι πρέπει να επιδιώκουμε, όταν χρησιμοποιούμε γραφικά σε ένα έργο; 39. Η χρήση του Help Text Σε τι διαφέρει το Video από το Animation και ποιο κοινό χαρακτηριστικό έχουν; 41. Αναφέρετε από ένα πακέτο για την επεξεργασία ήχου, επεξεργασία εικόνας, επεξεργασία video, δημιουργία animation. 42. Πότε μια εφαρμογή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολυμεσική; Να αναφέρετε το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι πολυμεσικές εφαρμογές; 43. Τι είναι κόμβος και τι υπερσύνδεσμος, ποια η σχέση τους; 44. Τι είναι επιπεδοτυπία; Ποιες είναι οι διαφορές της τεχνικής εκτύπωσης όφσετ με την απλή λιθογραφική εκτύπωση; 45. Τι είναι η βαθυτυπία; 46. Τι είναι Μεταξοτυπία; 47. Τι είναι η διάταξη εντύπου (layout); 48. Τι είναι η στοιχειοθεσία κατά την επεξεργασία εντύπων; 49. Τι είναι το ράστερ και εξηγήστε το λόγο που χρησιμοποιείται στη επαγγελματική εκτύπωση εντύπων; 50. Τι είναι εικονοθέτες (Image Setters); 51. Εξηγήστε τους όρους «ένθεση», «δοκίμια», «μοντάζ» στην επαγγελματική εκτύπωση εντύπων. 52. Τι είναι η φωτοαναπαραγωγή στην επαγγελματική εκτύπωση εντύπων; 53. Τι είναι χρωμογράφος και πού χρησιμοποιείται; 54. Ποια νέα τεχνολογία αντικατέστησε τη λειτουργία του χρωμογράφου στη σημερινή ψηφιακή επεξεργασία εντύπων και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 55. Αναφέρετε τα στάδια που ακολουθεί μια ηλεκτρονική εργασία πριν παραδοθεί στο τυπογραφείο. 56. Περιγράψτε τις οι κατηγορίες που χωρίζονται οι σαρωτές (scanners). 57. Περιγράψτε την τεχνολογία εκτύπωσης που χρησιμοποιούν οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης. 58. Ποια είναι τα κύρια αφαιρετικά και ποια τα κύρια προσθετικά χρώματα; Σελίδα 10 από 17

11 59. Τι είναι «ορατό φάσμα χρωμάτων» και τι «λευκό φως»; 60. Σε ποιο χρωματικό μοντέλο αντιστοιχεί το λευκό φως; Ποια είναι τα βασικά χρώματα του μοντέλου; Πώς παράγονται τα δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά από τα βασικά; 61. Τι είναι η διαδικασία halftoning; Πού χρησιμοποιείται; 62. Ποιο χρωματικό μοντέλο χρησιμοποιείται στις εκτυπώσεις; Ποια είναι τα πρωτεύοντα ή βασικά χρώματα του μοντέλου; Πώς παράγονται τα δευτερεύοντα από τα βασικά; 63. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ψηφιογραφικών γραμματοσειρών (bitmap fonts) και διανυσματικών γραμματοσειρών (vector fonts); 64. Τι είναι η PostScript; Τι είναι τα αρχεία EPS; 65. Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της ανάλυσης ενός ψηφιακού έντυπου που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική του επεξεργασία και εκτύπωση; 66. Τι γνωρίζετε για τα ψηφιακά φορμάτ εικόνας Gif, Tiff και Jpg; 67. Εξηγήστε την έννοια του «πρότυπου» στην επαγγελματική εκτύπωση εντύπων και αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. 68. Τι εκφράζει η μονάδα db στον ήχο; Τι εκφράζουν οι μονάδες ενίσχυσης +3 db, 0 db, -3 db, -9 db; 69. Υπολογίστε το μέγέθος σε Κbytes ψηφιοποιημένου ασυμπίεστου αρχείου ήχου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 4 κανάλια ήχου Μέγεθος δείγματος 16 bit Συχνότητα δειγματοληψίας 44ΚHz Χρονική διάρκεια 0,5 min 70. Εξηγήστε τον όρο «Κωδικοποιητής ήχου, (Audio Codec)». 71. Τι είναι παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM); Αναφέρετε τα κύρια στάδια της διαμόρφωσης. 72. Τι είναι η σύνθεση με WaveTables; Πώς λειτουργεί και τι επιπλέον εξοπλισμό χρειάζεται σε μια κάρτα ήχου; Ποιος ο λόγος χρήσης της; 73. Αναφέρετε τρεις συσκευές MIDI και τη λειτουργία τους. 74. Τι πρέπει να ρυθμίσουμε πριν την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής, ψηφιοποίησης ήχου από μία πηγή ήχου σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ψηφιοποίησης ήχου; 75. Αναφέρετε τέσσερα ηχητικά εφέ που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ήχου. 76. Περιγράψτε τα ηχητικά εφέ «Echo» και «Reverb». 77. Περιγράψτε τα ηχητικά εφέ Envelope, Equalizer, Normalize στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου. 78. Περιγράψτε τα ηχητικά εφέ Fade In/Out, Shift Pitch, Tempo. 79. Εξηγήστε τι είναι το ψηφιακό μοντάζ ήχου ( Audio Montage). 80. Ποιους τύπους ψηφιογραφικών εικόνων bitmap διακρίνουμε, ανάλογα με το βάθος χρώματος; 81. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιογραφικών εικόνων bitmap; 82. Αναφέρετε τους τρόπους λήψης, ψηφιοποίησης ψηφιογραφικής εικόνας. Σελίδα 11 από 17

12 83. Ποια είναι τα βασικά στάδια κατά την επεξεργασία εικόνων bitmap; 84. Τι είναι τα ψηφιακά φίλτρα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop); Αναφέρετε τέσσερις κατηγορίες φίλτρων που εφαρμόζουμε επί εικόνων bitmap και ποια είναι τα αποτελέσματά τους. 85. Τι είναι απωλεστικός (μη αντιστρεπτός, loosy) αλγόριθμος συμπίεσης ψηφιογραφικής εικόνας και τι μη απωλεστικός (αντιστρεπτός,non loosy); 86. Τι είναι πρότυπο συμπίεσης εικόνας JPEG; Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του; 87. Περιγράψτε το χρωματικό μοντέλο HSB που χρησιμοποιούν τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. 88. Περιγράψτε του υλικού (Hardware) για τη λήψη, ψηφιοποίηση εικόνων. 89. Περιγράψτε ποιο είναι το περιεχόμενο σ ένα αρχείο διανυσματικών γραφικών. 90. Αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διανυσματικών γραφικών. 91. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ bitmap graphics και vector graphics; 92. Αναφέρετε τα στάδια δημιουργίας κινούμενης φωτορεαλιστικής απεικόνισης ενός θέματος πολυμέσων με τη χρήση κάποιου εργαλείου τρισδιάστατης σχεδίασης και κίνησης (π.χ. 3d Studio). 93. Εξηγήστε τους όρους «key frames» και «tweening» που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές προσομοίωση κίνησης (animation). 94. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της συνθετικής κίνησης cell animation και path animation; 95. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για τη ρεαλιστική απόδοση της υφής που έχει η επιφάνεια ενός αντικειμένου (surface mapping) στην τρισδιάστατη σχεδίαση μοντελοποίηση αντικειμένων; 96. Εξηγήστε τις διαφορές μεταξύ γραμμικής (linear) και μη γραμμικής (non linear) επεξεργασίας video. 97. Πότε χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες προεπισκόπηση (preview video) και σύλληψη (capture video), κατά την επεξεργασία ψηφιακού video; 98. Τι είναι τα Transition Effect σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας video; Δώστε ένα παράδειγμα. 99. Εξηγήστε τη λειτουργία των εργαλείων trimming (ψαλίδισμα) και cropping (ξάκρισμα), κατά την επεξεργασία μοντάζ ψηφιακού video Τι είναι ο υπέρτιτλος (Superimposed clip) στη διαδικασία μοντάζ ψηφιακού video; 101. Να περιγράψετε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ασυμπίεστου ψηφιακού αρχείου video Τι είναι κωδικοποιητής ψηφιακών αρχείων video πραγματικού χρόνου (real time video encoders); 103. Τι είναι εφαρμογές πολυμέσων και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται σε σχέση με την αλληλεπίδραση του χρήστη; 104. Περιγράψτε το υλικό και λογισμικό σε ένα Η/Υ με δυνατότητες πολυμέσων Περιγράψτε τις τυποποιήσεις MPC (multimedia pc) Περιγράψτε τις φάσεις ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Σελίδα 12 από 17

13 107. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα εργαλεία ανάπτυξης πολυμέσων ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης Τι είναι η φάση CD-Mastering; 109. Περιγράψτε την τεχνική διαμόρφωσης Linear PCM Τι είναι η FM midi σύνθεση; 111. Ποια είναι τα διεθνή πρότυπα για τη μετάδοση Τηλεοπτικού βιντεοσήματος; 112. Περιγράψτε την τεχνική multisession CD Τι είναι και τι ρυθμίζει το ISO-9660; 114. Τι είναι η τεχνική CLV (constant linear velocity) που χρησιμοποιούν οι συσκεύες ανάγνωσης οπτικών δίσκων; 115. Τι είναι η τεχνική CΑV (constant angular velocity) που χρησιμοποιούν οι συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων; 116. Ποια είναι η δομή ενός σήματος βίντεο; 117. Ποια είναι η χρήση του εργαλείου timer στη Visual Basic; Δώστε ένα παράδειγμα Αναφέρετε τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση αρχείων στη σχεδίαση μιας φόρμας στη Visual Basic Αναφέρετε τις κατηγορίες «Γεγονότων ποντικιού (mouse events)», που έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής στη Visual Basic Αναφέρετε τη διαφορά μεταξύ «Ιδιοτήτων, (properties)» και «Μεθόδων, (methodes)» των στοιχείων ελέγχου που χρησιμοποιούμε στη σχεδίαση μιας φόρμας στη Visual Basic Περιγράψτε τον τρόπο δημιουργίας menus σε ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών Τι είναι το «DataBound Grid control» και πού χρησιμοποιείται στη Visual Basic; 123. Τι είναι το αντικείμενο Record Set στη Visual Basic; 124. Τι είναι τα αντικείμενα ελέγχου ActiveX και πού χρησιμοποιούνται; 125. Τι είναι τα αρχεία.ocx και πού χρησιμοποιούνται στη Visual Basic; 126. Πού χρησιμοποιείται η ιδιότητα Tooltip των στοιχείων ελέγχου στη σχεδίαση μιας φόρμας στη Visual Basic; 127. Ποιες είναι οι διαφορές στη δήλωση μεταβλητών σε μορφή Public και Private; 128. Τι είναι οι MDI Forms και πού χρησιμοποιούνται στη Visual Basic; 129. Ποιες είναι οι διαφορές των στοιχείων ελέγχου Progress bar και Slider στη Visual Basic; 130. Τι είναι οι συνδέσεις DDE μεταξύ εφαρμογών στη Visual Basic; 131. Κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής στη Visual Basic, με ποιο τρόπο εμφανίζουμε ένα μήνυμα στην οθόνη του Η/Υ; 132. Τι είναι το αντικείμενο «Inputbox» στη Visual Basic; Δώστε ένα παράδειγμα Ποιες δηλώσεις (Statements) χρησιμοποιούμε για τη «Διαχείριση Λαθών,Error Ηandling» στην Visual Basic και πότε χρησιμοποιούμε την καθεμιά; 134. Εξηγήστε ποια είναι η δομή και η χρήση της εντολής «Format» στην Visual Basic Ποια είναι η διαφορά των εντολών «Input #» και «Line Input #...» στη Visual Basic; 136. Ποια είναι η σύνταξη και η λειτουργία της δήλωσης «Open.» στην Visual Basic; Σελίδα 13 από 17

14 137. Ποια είναι η σύνταξη και πότε χρησιμοποιείται η συνάρτηση (Function) «RGB( )» κατά τη συγγραφή κώδικα στη Visual Basic; 138. Ποια είναι τα βασικά στάδια ενός έργου πολλαπλών μέσων; 139. Τι είναι οι χάρτες καθοδήγησης (navigation maps); 140. Τι είναι τα storyboard; 141. Αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διανυσματικών εικόνων Ποιες βασικές κατηγορίες εργαλείων συγγραφής μιας πολυμεσικής εφαρμογής γνωρίζετε και ποια είναι τα βασικά τους δομικά στοιχεία; 143. Πώς γίνεται η εκτίμηση του κόστους σε ένα έργο πολλαπλών μέσων; 144. Τι είναι buttons; Ποιες κατηγορίες buttons έχουμε; 145. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες fonts; Να εξηγήσετε δύο από αυτές Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή των fonts σε ένα πρόγραμμα πολυμέσων; 147. Ποια είναι η λειτουργία των εργαλείων χρονοδιαδρόμου; Αναφέρετε δυο γνωστά πακέτα χρονοδιαδρόμου Ποιοι είναι οι 4 βασικοί τύποι δόμησης μιας εφαρμογής πολυμέσων; 149. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας Path Animation στο Toolbook; Να περιγράψετε ένα παράδειγμα Ποιοι είναι οι τρόποι θέασης μιας πολυμεσικής εφαρμογής στο TOOLBOOK; 151. Τι είναι transition και πώς μπορείτε να βάλετε το transition iris, κατά τη μετάβαση από μια σελίδα σε μια άλλη; 152. Ποιες εντολές θα γράψετε στο script της σελίδας για να παίζει ένα clip video assymetrix στη σκηνή s1 που έχετε εισάγει στη σελίδα; 153. Ποια είναι τα βασικά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε στη κατασκευή μιας πολυμεσικής εφαρμογής στο Toolbook; 154. Γράψτε την εντολή που μπαίνει σε ένα script του Director που κρατάει τη πλοήγηση στο ίδιο frame Τι είναι τα markers και ποιος ο ρόλος τους στο πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών Director; 156. Πώς εισάγουμε έναν ηθοποιό (actor) από το cast σε ένα κανάλι του score; 157. Τι κάνει η εντολή Play done σε ένα script; 158. Το ότι, δυο ηθοποιοί βρίσκονται στην ίδια στήλη (frame), ποια σημασία έχει; 159. Ποιος είναι ο ρόλος του καναλιού Tempo; 160. Τι μορφή εργαλείων συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών είναι τα Toolbook και Director; 161. Αναφέρετε τις τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης εντύπων. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς; 162. Περιγράψτε την τεχνική εκτύπωσης σελίδας. Ποια είδη εκτυπωτών σελίδας γνωρίζετε; 163. Τι είναι το πρότυπο mp3 (MPEG Audio Layer ΙΙΙ) και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 164. Περιγράψτε τα εργαλεία που παρέχει ένα τυπικό πρόγραμμα δημιουργίας, επεξεργασίας ψηφιογραφικών εικόνων. (Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, Micrografx Picture Publisher). Σελίδα 14 από 17

15 165. Εξηγήστε την τεχνική Antialiasing και Alpha channel που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και φωτορεαλιστικής απεικόνισης αντικειμένων Περιγράψτε τα εργαλεία που παρέχει ένα τυπικό πρόγραμμα δημιουργίας, επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών. (Corel Draw, Adobe Illustrator, Micrografx Designer) Περιγράψτε το στάδιο της μοντελοποίησης (3d Modeling), κατά τη δημιουργία τρισδιάστατης κίνησης Περιγράψτε το στάδιο φωτορεαλιστικής απεικόνισης (rendering) κατά τη δημιουργία τρισδιάστατων σκηνών και κίνησης Τι είναι οι τεχνικές φωτισμού (lighting) και σκίασης (shading); Αναφέρετε τις βασικές τεχνικές φωτισμού και σκίασης που χρησιμοποιούνται σε μια εφαρμογή τρισδιάστατης σχεδίασης και κίνησης Περιγράψτε την τεχνική συμπίεσης ψηφιακού video MPEG Περιγράψτε τα τυπικά βήματα της διαδικασίας Μοντάζ για την παραγωγή ενός ψηφιακού αρχείου video με τη χρήση ενός εργαλείου επεξεργασίας video (Premiere) Υπολογίστε το μέγεθος σε Kbytes από τον αποθηκευτικό χώρο ενός σκληρού δίσκου δεσμεύεται κατά την σύλληψη ασυμπίεστου ψηφιακού video χωρίς ήχο από βιντεοσυσκευή με σύνθετο βιντεοσήμα PAL, διάρκειας 2 λεπτών, με διαστάσεις 320 x 240 εικονοστοιχείων και βάθος χρώματος 16bit Περιγράψτε τη λειτουργία της κωδικοποίησης και συμπίεσης ADPCM Ποια είναι η οργάνωση ενός CD στην επιφάνειά του (VTOC); 175. Ποια είναι η σχέση CD-ROM και CD-ROM XA; 176. Τι είναι τα pits, τι τα lands και τι τα channel bits; Τι εννοούμε με τον όρο EFM και πώς αποθηκεύεται η πληροφορία με βάση αυτή; 177. Πού χρησιμοποιούνται τα στοιχεία ελέγχου «Σύνθετο πλαίσιο κειμένου» (combo box) και «Πλαίσιο λίστα» (list box) στη Visual Basic; Ποιες είναι οι διαφορές τους; 178. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται η τεχνική DAO; 179. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκτυπώσουμε ένα σύνολο χαρακτήρων στη Visual Basic Πού χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι εντολές shell και doevents στη Visual Basic; 181. Εξηγήστε ποια είναι η διαφορά στις δηλώσεις «For Each in Next» και «For To Next» στη Visual Basic. Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε μια δήλωση Συμπληρώστε τα πιο γνωστά πρότυπα αποθήκευσης για Ψηφιοποιημένο ήχο Ήχο MIDI Χαρτογραφικές εικόνες (Bitmap) Video Συνθετική κίνηση (Animation) 183. Περιγράψτε τα περιφερειακά MCI (MMSYSTSEM.DLL). Σελίδα 15 από 17

16 184. Η χρήση των παραμέτρων SND-SYNC, SND-ASYNC,SND-MEMORY, SND-NOSTOP. Σελίδα 16 από 17

17 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia), εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. 1. εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή, απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στα Λ.Σ. MS- DOS, MS-Windows 9x/ΝΤ και χρήση επαγγελματικού κειμενογράφου και λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον Windows (ΧΡΗΣΗ Η/Υ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ), 2. εξοικείωση με τη χρήση και την διαχείριση των πόρων ενός τοπικού δικτύου(χρηση ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ) καθώς και τη γνωριμία με το λειτουργικό σύστημα UNIX (LINUX), έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ανάλογο περιβάλλον (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UNIX), 3. κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τον τυπογραφικό σχεδιασμό εντύπων και εφαρμογών πολυμέσων με πιθανή χρήση προγραμμάτων όπως PAGEMAKER ή QUARK EXPRESS (ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ), 4. γνωριμία με τους διάφορους τρόπους εκτυπώσεων, συμβατικούς αλλά και πλέον σύγχρονους (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ), 5. εξοικείωση με τη δημιουργία και χρήση βάσεων δεδομένων με στόχο την βέλτιστη ομαδοποίηση και διαχείριση στοιχείων, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων MS Access και τον SQL Server (ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ WINDOWS), 6. δυνατότητα σχεδιασμού της λύσης ενός προβλήματος με λογικό διάγραμμα ή ψευδοκώδικα, ακολουθώντας τις τεχνικές του δομημένου οπτικού προγραμματισμού. Επίσης εισαγωγή στις αρχές, τις έννοιες και τις τεχνικές του δομημένου προγραμματισμού μέσα από τη χρήση των πλέον διαδεδομένων γλωσσών οπτικά δομημένου προγραμματισμού (ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-VISUAL BASIC), 7. εξάσκηση στις σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας με την βοήθεια του εξειδικευμένου λογισμικού PHOTOSHOP (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ), 8. χρήση και επεξεργασία διανυσματικών εικόνων (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ), 9. βασικές γνώσεις δημιουργίας απλών 2D και 3D Animations, μέσω του περιβάλλοντος προγραμμάτων 3D-σχεδίασης (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ANIMATION), 10. χρήση εργαλείων διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιοποιημένου Video, μέσω του αντίστοιχου περιβάλλοντος (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VIDEO), 11. χρήση εργαλείων διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιοποιημένου ήχου. (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ), 12. δημιουργία και διαχείριση μιας ολόκληρης εφαρμογής, σχεδιασμένη σαν σύνολο επιμέρους στοιχείων (οθόνες - κατάλογοι επιλογών - διαδικασίες), με τη βοήθεια διαφόρων διαδικασιών που προσφέρει ένα πρόγραμμα συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων (DIRECTOR - TOOLBOOK), Σελίδα 17 από 17

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia)"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής µε Πολυµέσα (Multimedia)" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 1 [1] 1.17. Ποια είναι η βασική δομική μονάδα σε καθεμιά από τις γενιές των υπολογιστών; (σελ 33) [2] 1.19. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. Έγινε εμφανής σιγά-σιγά η διάκριση των δύο μερών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Corel DRAW Graphics Suite X4 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...3 2. Eγκατάσταση CorelDRAW...3 3. Συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρµογής coreldraw...5

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εφαρμογών

Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν μια εργασία στον υπολογιστή Office - Πακέτα Σύνολο προγραμμάτων γραφείου Στάνταρ εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Αριθμός τηλεφώνων: 697 8184891 Email: ddemiris@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΔΕΜΙΡΗΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ηλικία: 40 Τόπος γέννησης: ΒΟΛΟΣ Γονείς: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πολυμέσα Ο όρος πολυμέσα αναφέρεται στο συνδυασμό πολλών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο

Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα: Κόστος ανά ΜΒ Μειωμένη διάρκεια ζωής Πολυμέσα: Απαιτητική πληροφορία Ευρύτερη αγορά Μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο Λύση: οπτικά μέσα αποθήκευσης Κύριο πρόβλημα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή

Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος. Η Υποδοµή Ειδικό Τεύχος : Linux και Ηχος Η Υποδοµή ηµήτρης Γλυνός glynos@storm.cs.unipi.gr Μάιος 2004 Linux και Ηχος, µια πονεµένη ιστορία Οδηγοί (drivers) για τις κάρτες ήχου παρέχονται παραδοσιακά από τους κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation)

Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation) Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation) Σχεδιοκίνηση (animation) είναι η ταχεία εναλλαγή εικόνων-σχεδίων ώστε να δίνεται η αίσθηση πραγματοποίησης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω του animation προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα