Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface"

Transcript

1

2 Copyright SYSTEM- All rights reserved 2/306

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα 4: Γραμμές Εργαλείων Toolbars Μάθημα 5: Περιοχή Εντολών Command Line Μάθημα 6: Εντολές Clean Screen & ribbon Μάθημα 7: Ρυθμίσεις Display Οθόνης Καρτέλας Μάθημα 8: Εμφάνιση Απόκρυψη Δημιουργία Μετονομασία Διαγραφή Παλετών Μάθημα 9: Τοποθέτηση εικονιδίων μέσα σε Νέα Παλέτα Μάθημα 10: Τρόποι Εκτέλεσης εντολών Μάθημα 11: Σχεδίαση με την μέθοδο Κατεύθυνση και απόσταση Μάθημα 12: Εντολή erase Μάθημα 13: Εντολές oops undo redo Μάθημα 14: Εντολή offset Μάθημα 15: Εντολή fillet Μάθημα 16: Εντολή Chamfer Μάθημα 17: Εντολή Trim Μάθημα 18: Εντολή Extent Μάθημα 19: New Open Save Properties Μάθημα 20: Ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων Μάθημα 21: Απόλυτες Καρτεσιανές Συντεταγμένες Copyright SYSTEM- All rights reserved 3/306

4 Μάθημα 22: Σχετικές Καρτεσιανές Συντεταγμένες Μάθημα 23: Πολικές Συντεταγμένες Μάθημα 24: Ενδειξη Συντεταγμένων Μάθημα 25: Εντολή Regen Μάθημα 26: Εντολή dragmode Μάθημα 27: Βοηθήματα Σχεδίασης Snap Spacing Μάθημα 28: Καρτέλα Polar snap Μάθημα 29: Καρτέλα Dynamic Input Μάθημα 30: Σημεία Ελξης Καρτέλα object Snap Μάθημα 31: Εντολή Limits Μάθημα 32: Εντολή Units Μάθημα 33: Function Keys Μάθημα 34: Εντολή Layer Μάθημα 35: Εντολή Properties Μάθημα 36: Εντολή Zoom Μάθημα 37: Εντολή Pan Μάθημα 38: Εντολή Point Μάθημα 39: Εντολή Circle Μάθημα 40: Εντολή Arc Μάθημα 41: Εντολή Construction Line Xline Μάθημα 42: Εντολή Ray Μάθημα 43: Εντολή Polyline Μάθημα 44: Εντολή Polyline Arc Μάθημα 45: Εντολή Polyline Center Angle Direction Μάθημα 46: Εντολή Polyline Line Cirlce Μάθημα 47: Εντολή Polyline Width Copyright SYSTEM- All rights reserved 4/306

5 Μάθημα 48: Εντολή Ellipse Μάθημα 49: Εντολή Polygon Μάθημα 50: Εντολή Rectangle Μάθημα 51: Εντολή Dount Μάθημα 52: Εντολή Pickbox Μάθημα 53: Offsetgaptype Μάθημα 54: Fillet μενού Modify Μάθημα 55: Chamfer μενού Modify Μάθημα 56: Break μενού Modify Μάθημα 57: Εντολή Join μενού Modify Μάθημα 58: Εντολή Text Single Μάθημα 59: Εντολή Mtext Διαμόρφωση Παραγράφων Μάθημα 60: Εντολή Style Text Μάθημα 61: Εντολή Table Μάθημα 62: Εντολή Hatch Μάθημα 63: Εντολή Hatch Μέσα σε Περιοχές Μάθημα 64: Dimension Μάθημα 65: Quick Dimension Μάθημα 66: Εντολή Dimension Style Μάθημα 67: Εργαλειοθήκη Inqury Μάθημα 68: Εντολή Adcenter μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων Μάθημα 69: Εισαγωγή έτοιμων Block Μάθημα 70: Δημιουργία Νέων Block Μάθημα 71: Η εντολή WBlock Μάθημα 72: Προσθήκη πληροφοριών σε Block Μάθημα 73: Αλλαγή Ιδιοτήτων Block Copyright SYSTEM- All rights reserved 5/306

6 Μάθημα 74: Η εντολή Refedit Μάθημα 75: Εντολή Scale Μάθημα 76: Array Μάθημα 77: Lengthen Μάθημα 78: Divide Μάθημα 79: Measure Μάθημα 80: Spline- Spline Edit Μάθημα 81: Explode Μάθημα 82: Strech Μάθημα 83: Mirror Μάθημα 84: Διατάξεις εκτύπωσης Μάθημα 85: Εκτύπωση Μάθημα 86: Vports Copyright SYSTEM- All rights reserved 6/306

7 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το AutoCad απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την Ηλεκτρονική Σχεδίαση. Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Διακοσμητές Σχεδιαστές Τοπίου Απόφοιτους Λυκείου Τα Αρχικά CAD σημαίνουν Computer Aided Design που σημαίνει ολοκληρωμένη σχεδίαση με υπολογιστή και αφορά μια κατηγορία σχεδιαστικών προγραμμάτων για αρχιτεκτονική, μηχανολογική και ηλεκτρολογική σχεδίαση. Σε αυτή την κατηγορία προγραμμάτων ανήκουν διάφορα προγράμματα όπως π.χ. το AutoCAD, το CADware, το ArchiCAD κ.λ.π. Το AutoCAD χωρίζεται σε 2D και 3D Φωτορεαλισμός. AUTODESK. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (είμαστε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Autodesk). Πιστοποίηση ECDL CAD, το μοναδικό πιστοποιητικό για χρήστες CAD παγκοσμίως. Έχει σχεδιαστεί από ειδήμονες στο CAD, από τις δύο ηγετικές εταιρίες του χώρου, την Autodesk (Autocad) και την Bentley (Microstation). Πιστοποίηση ACTA CCAD, το πιστοποιητικό Certified Computer Aided Designr ADVanced (CCAD ADVanced). Copyright SYSTEM- All rights reserved 7/306

8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Τι σημαίνουν τα αρχικά CAD; -Computer; -Computer Design -Computer Aided Design (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση με το ποντίκι) -Computer Aided Design 2 ον Σε πόσα επίπεδα μπορούμε να σχεδιάσουμε; -2D; σχεδίαση σε δύο διαστάσεις; -3D; Σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις; -2D & 3D; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -2D & 3D; 3 ον Τι είδους σχεδίαση προσφέρει το AutoCAD; - Γενική; - Ειδική; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) - Γενική Copyright SYSTEM- All rights reserved 8/306

9 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3D MODELING Άνοιγμα του προγράμματος Από το μενού έναρξη: Δείχνουμε στο κουμπί Έναρξη των Windows Όλα τα προγράμματα επιλέγουμε Autodesk /AutoCAD 2/ πατάμε κλικ AutoCAD Από την επιφάνεια εργασίας: Πατάμε 2κλικ πάνω στην συντόμευση του προγράμματος. Το περιβάλλον του προγράμματος 3D Modeling Το περιβάλλον του AutoCAD αποτελείται από το AutoCAD 3D Modeling και το AutoCAD Classic. Για να ορίσουμε σε πιο περιβάλλον θέλουμε να εργαστούμε έχουμε επιλογές ή, να πατήσουμε στο κουμπί Workspace Switching το οποίο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών του προγράμματος και από το μενού να επιλέξουμε 3D Modeling, ή να δείξουμε στο κουμπί Tools /Workspace/3D Modeling Copyright SYSTEM- All rights reserved 9/306

10 Εικονίδιο μενού Autocad Περιοχή Καρτελών riboon Γραμμή Τίτλου Περιοχή Αναζήτησης και κουμπί Αναζήτησης Κουμπί Βοήθειας Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο του προγράμματος Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο περιοχής Σχεδίασης Περιοχή Σχεδίασης Εικονίδιο UCS Περιοχή ένδειξης συντεταγμένων Γραμμή εντολών και μηνυμάτων Γραμμή Κατάστασης Copyright SYSTEM- All rights reserved 10/306

11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Ανοίξτε το AutoCAD χρησιμοποιώντας τη συντόμευση, υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε. Πατάμε 2 κλικ πάνω στην συντόμευση του εικονιδίου του AutoCad. Η δείχνουμε στο κουμπί έναρξη επιλέγουμε όλα τα προγράμματα και από εκεί μεταφερόμαστε Autodesk, Autocad. 2 ον Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε 3D Modeling χρησιμοποιώντας το μενού. Tools, Workspaces. 3 ον Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε AutoCAD Classic χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο Πατάμε πάνω στο κουμπί Workspace και τσεκάρουμε την επιλογή AutoCAD classic. Copyright SYSTEM- All rights reserved 11/306

12 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2D CLASSIC Άνοιγμα του προγράμματος Από το μενού έναρξη: Δείχνουμε στο κουμπί Έναρξη των Windows Όλα τα προγράμματα επιλέγουμε Autodesk /AutoCAD 2/ πατάμε κλικ AutoCAD Από την επιφάνεια εργασίας: Πατάμε 2κλικ πάνω στην συντόμευση του προγράμματος. Το περιβάλλον του προγράμματος 2D Classic Το περιβάλλον του AutoCAD αποτελείται από το AutoCAD 3D Modeling και το AutoCAD Classic. Για να ορίσουμε σε πιο περιβάλλον θέλουμε να εργαστούμε έχουμε επιλογές ή, να πατήσουμε στο κουμπί Workspace Switching το οποίο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών του προγράμματος και από το μενού να επιλέξουμε 3D Modeling, ή να δείξουμε στο κουμπί Tools /Workspace/2D Classic Copyright SYSTEM- All rights reserved 12/306

13 Εικονίδιο μενού Autocad Γραμμή Μenu Bar Γραμμή Τίτλου Περιοχή Αναζήτησης και κουμπί Αναζήτησης Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο του προγράμματος Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο περιοχής Σχεδίασης Περιοχή Σχεδίασης Εικονίδιο UCS Περιοχή ένδειξης συντεταγμένων Γραμμή εντολών και μηνυμάτων Γραμμή Κατάστασης Copyright SYSTEM- All rights reserved 13/306

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αλλάξτε το περιβάλλον του προγράμματος. Σε AutoCAD Classic χρησιμοποιώντας το κουμπί Workspace Switching Πατάμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο κουμπί Workspace Switching και επιλέγουμε το περιβάλλον AutoCAD Classic. 2 ον Υποδείξτε τα τμήματα του παραθύρου του AutoCAD Classic -Γραμμή γρήγορης πρόσβασης -Γραμμή εργαλείων -Model, Layou1, Layou2 Δείχνουμε με το ποντίκι πάνω στην γραμμή Γραμμή γρήγορης πρόσβασης. Η Γραμμή γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται πάνω και αριστερά της γραμμής τίτλου του προγράμματος Autocad η οποία περιλαμβάνει εντολές για γρήγορη πρόσβαση. Με το ποντίκι δείχνουμε στη Γραμμή εργαλείων η οποία περιλαμβάνει τα εικονίδια New, open, save κλπ. Τέλος με το ποντίκι δείχνουμε -Model, Layou1, Layou2 οι οποίες βρίσκονται ακριβώς κάτω από την περιοχή σχεδίασης. 3 ον Τι σημαίνουν τα αρχικά UCS; -User -Coordinates -System -User Coordinates System (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -User Coordinates System Copyright SYSTEM- All rights reserved 14/306

15 ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) περιέχουν εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές. Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) χωρίζονται σε : Γραμμές εργαλείων Σταθερές (docked toolbars) & Κινητές, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη. Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) Περιλαμβάνουν: τη γραμμή τίτλου, το περίγραμμά τους, τα εικονίδια εντολών, τη λαβή μετακίνησής τους. Εμφάνιση μη εμφανών γραμμών εργαλείων και απόκρυψη εμφανών Μπορούμε να εμφανίσουμε μία γραμμή εργαλείων: α) πατώντας δεξί κλικ πάνω σε οποιαδήποτε ανοιχτή γραμμή εργαλείων & τσεκάρισμα στην γραμμή που θέλουμε να την έχουμε ορατή. β) δείχνοντας στο μενού Tools/Toolbars/AutoCAD & τσεκάρισμα στην γραμμή που θέλουμε να την έχουμε ορατή Μετακίνηση (drag and drop) Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στην λαβή μετακίνησης της γραμμής εργαλείων μπορούμε να την μετακινήσουμε. (Προσοχή να μην είναι κλειδωμένη, διότι τότε δεν μετακινείτε) Αλλαγή μορφής Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται ο δείκτης αλλαγής μεγέθους, τότε μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε αλλαγή στο μέγεθος της γραμμής εργαλείων (Προσοχή να μην είναι κλειδωμένη, διότι τότε δεν μπορεί να υποστεί αλλαγή μεγέθους). Κλείδωμα μορφής και θέσης των γραμμών εργαλείων Μας δίνετε η δυνατότητα να κλειδώσουμε την μορφή και την θέση μιας γραμμής εργαλείων α) πατώντας (δεξί κλικ πάνω σε μία ανοιχτή γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε /Lock Location/All/Locked) β) πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κενό χώρο στην περιοχή των γραμμών εργαλείων κάτω από την κορδέλα εργασιών. Επιλέγοντας Lock Location / All / Locked γ) πατώντας στο εικονίδιο της γραμμής κατάστασης, ώστε να πάρει την μορφή Copyright SYSTEM- All rights reserved 15/306

16 Για να Ξεκλειδώσουμε τις γραμμές εργαλείων α) Πατάμε στο εικονίδιο της γραμμής κατάστασης, ώστε να πάρει την μορφή β) Πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κενό χώρο στην περιοχή των γραμμών εργαλείων κάτω από την κορδέλα εργασιών, και επιλέγοντας Lock Location / All / Unlocked Εμφάνιση Κορδέλας Εργασιών Για να εμφανίσουμε την Κορδέλα Εργασιών: α) πληκτρολογούμε στην περιοχή εντολών ribbon & enter. β) Δείχνοντας στο μενού Tools/Palettes/Ribbon. Απόκρυψη της Κορδέλας Εργασιών Για να αποκρύψουμε την Κορδέλα Εργασιών α) πληκτρολογούμε στην περιοχή εντολών και μηνυμάτων; Ribbonclose, β) Δείχνοντας στο μενού Tools/Palettes/Ribbon Copyright SYSTEM- All rights reserved 16/306

17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Τι περιέχουν οι Γραμμές εργαλείων Toolbars; -Εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές; -Οδηγίες που αντιστοιχούν στη χρήση του προγράμματος; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -Εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές 2 ον Τι είδους γραμμές εργαλείων έχουμε; -Σταθερές; -Κινητές; -Σταθερές; & Κινητές Γραμμές (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -Σταθερές; & Κινητές Γραμμές 3 ον Τι περιλαμβάνει μία γραμμή εργαλείων -το σημείο τίτλου της; -το περίγραμμά τους; -τα εικονίδια εντολών τους; -τη λαβή μετακίνησής τους; -όλα τα παραπάνω; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -όλα τα παραπάνω Copyright SYSTEM- All rights reserved 17/306

18 ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (COMMAND) Η Περιοχή εντολών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Η λειτουργία του προγράμματος γίνεται πολύ εύκολη και αποδοτική αν προσέχουμε τα μηνύματα και τις οδηγίες που εμφανίζει. Πληκτρολογούμε τις εντολές του προγράμματος ολόκληρες ή με την συντομογραφία τους. Εμφανίζονται οδηγίες καθώς επίσης και μηνύματα για τυχόν λάθη. Απόκρυψη της περιοχής εντολών (Tools / Command Line /Yes ή Ctrl +9), Επανεμφάνιση της περιοχής εντολών (Tools/Command Line, ή Ctrl+9. Μετακίνηση της περιοχής εντολών μπορούμε να σύρουμε και να μετακινήσουμε την περιοχή εντολών σε ένα οποιοδήποτε σημείο πάνω στην επιφάνεια, ως ένα ξεχωριστό παράθυρο. Αλλαγή μεγέθους, μπορούμε να μεγαλώσουμε τόσο την περιοχή εντολών ώστε να εμφανίζονται 400 εντολές που έχουμε εκτελέσει. Αλλαγή Χρώματος Tools/ Options/ Display/ Colors/ Context: Command Line Background (περιοχή εντολών)/ Interface Element/ Color π.χ. Κίτρινο. Αλλαγή Γραμματοσειράς Copyright SYSTEM- All rights reserved 18/306

19 Tools/ Options/ Display/ Fonts (Γραμματοσειρά) Copyright SYSTEM- All rights reserved 19/306

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών & μηνυμάτων (Commandline) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές. Απάντηση Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Command Line, Yes. 2 ον Εμφανίστε την περιοχή εντολών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές από τα μενού. Απάντηση Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Command Line. 3 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών και μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Απάντηση Πατάμε σταθερά το πλήκτρο Control και το 9 Copyright SYSTEM- All rights reserved 20/306

21 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΕΝΤΟΛΕΣ CLEAN SCREEN ΚΑΙ RIBBON Μέγιστη δυνατή οθόνη View/Clean screen Με την εντολή αυτή μπορούμε να αποκρύψουμε τις γραμμές εργαλείων (toolbars) του προγράμματος. Αυτό διευκολύνει στο ότι έχουμε περισσότερο χώρο στη διάθεσή μας για σχεδίαση. Ctrl + 0 View/Clean screen Επαναφορά μέγιστης δυνατής οθόνης Ctrl + 0 View/Clean screen Εμφάνιση της Κορδέλας Εργασιών Όταν δεν είναι ορατή η κορδέλα εργασιών, μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή Ribbon και να την εμφανίσουμε. Πληκτρολογούμε Ribbon και enter για να την εμφανίσουμε Πληκτρολογούμε Ribbonclose και enter για να την αποκρύψουμε. Διαμόρφωση της Κορδέλας εργασιών Πατώντας δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην κορδέλα εργασιών και επιλέγοντας το μενού Tabs ξετσεκάρουμε τις καρτέλες που θέλουμε να αποκρύψουμε. Κάνουμε το αντίθετο εάν θέλουμε να τις εμφανίσουμε. Copyright SYSTEM- All rights reserved 21/306

22 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών (command line) πληκτρολογώντας την κατάλληλη εντολή. Πληκτρολογούμε την εντολή commadlinehide και πατώντας εντερ. 2 ον Κάντε επαναφορά της περιοχής εντολών (command line) χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων. Control & 9 3 ον Μεγιστοποιήστε την οθόνη του AutoCAD, χρησιμοποιώντας το μενού View. View/Clean screen. Copyright SYSTEM- All rights reserved 22/306

23 ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ MODEL Μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές και διάφορες ρυθμίσεις στις καρτέλες του AutoCAD. Για να ενεργοποιήσουμε τις γραμμές εργαλείων πατάμε στο κουμπί AutoCAD επιλέγουμε μενού Tools / Options/ Display/ και τσεκάρουμε στην επιλογή Scroll bars in drawing windows για να εμφανίσουμε ή αντίστοιχα να αποκρύψουμε τις ράβδους κύλισης. Tools / Options/ Display/ Colors /Context: 2D model space / Interface Element (στοιχεία παραθύρου): Uniform background (φόντο της καρτέλας Model), Color π.χ. γαλάζιο. Crosshairs (χρώμα Σταυρονήματος), Colors π.χ. μαύρο. Ρυθμίσεις Καρτέλας Layout: Tools / Options/ Display/ Colors /Context: Sheet/layout/ Interface Element/Color. Ρυθμίσεις περιοχής εντολών και μηνυμάτων Command line background (περιοχή εντολών), Colors π.χ. κίτρινο. Command line text (γραμμή διαταγών & μηνυμάτων), Colors π.χ. μπλέ Aλλαγή γραμματοσειράς Tools / Options / Display / Fonts.. (αλλαγή γραμματοσειράς). Restore current context (επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του Autocad των επιλογών της καρτέλας Interface element). Restore current element (επαναφέρει στην αρχική ρύθμιση το χρώμα της καρτέλας Model)Restore All contexts (επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις). Restore classic colors (επαναφέρει στις κλασσικές ρυθμίσεις του autocad). Copyright SYSTEM- All rights reserved 23/306

24 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Απενεργοποιήστε τις Ράβδους κύλισης -scroll bars-. Δείχνουμε στο μενού Tools, Display (ή πατάμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, εμφανίζεται το μενού επιλογών Options), και τσεκάρουμε στην επιλογή Scroll bars in drawing windows για να αποκρύψουμε τις ράβδους. 2 ον Ενεργοποιήστε τις Ράβδους κύλισης. Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display(ή πατάμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, εμφανίζεται το μενού επιλογών Options), και ξε τσεκάρουμε την επιλογή Scroll bars in drawing windows για να εμφανίσουμε τις ράβδους 3 ον Αλλάξτε τον φόντο της καρτέλας, Model σε κόκκινο χρώμα. Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display, Colors, Context: 2D model space Interface Element (στοιχεία παραθύρου):uniform background (φόντο της καρτέλας Model), Color κόκκινο χρώμα. Copyright SYSTEM- All rights reserved 24/306

25 ΜΑΘΗΜΑ 8 ο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ Για να εμφανίσουμε τις παλέτες εργαλείων χρησιμοποιείτε την εντολή (Tools/Tool Palettes Window) από το μενού. Ctrl + 3 από το πληκτρολόγιο. Toolpalettes ή Tp πληκτρολογούμε στην γραμμή εντολών. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο. Ρυθμίσεις παλετών Allow Docking:(ενεργοποιημένη η εντολή σταθεροποιούνται στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης) Anchor Left </ Anchor Right (επιλέγοντας μία απ αυτές τις επιλογές οι παλέτες εργαλείων σταθεροποιούνται είτε στην αριστερή είτε στην δεξιά πλευρά της οθόνης εργασίας, αντίστοιχα, ενεργοποιώντας αυτόματα την επιλογή Auto-hide. Auto hide:(όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, απομακρύνοντας το ποντίκι από τις παλέτες εργαλείων το πλαίσιό τους κρύβεται αυτόματα και απομένει μόνο η γραμμή τίτλου.) Transparency (ρυθμίζετε το ποσοστό διαφάνειας των παλετών εργαλείων) Περισσότερο (More), Λιγότερο (Less) New Tool Palette (δημιουργείτε μία νέα παλέτα εργαλείων) Rename (μετονομάζετε ολόκληρο το πλαίσιο παλετών) New Palettes..(χρησιμοποιώντας την καρτέλα αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα παλέτα(new Palettes),να μετονομάσετε (rename), να διαγράψετε (delete). Delete Palette: Με την εντολή αυτή διαγράφετε την τρέχουσα παλέτα εργαλείων. Προσοχή! H επιλογή Delete Palette είναι μη αναστρέψιμη. Απόκρυψη παλετών Δείχνουμε στο κουμπί AutoCAD επιλέγουμε το μενούtools/tool Palettes Window Ctrl + 3 Toolpalettesclose μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο. Copyright SYSTEM- All rights reserved 25/306

26 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Εμφανίστε την παλέτα Tool Palettes πληκτρολογώντας την συντομογραφία της εντολής, εάν είναι ορατή να την κλείσετε για να την εμφανίσετε. Πληκτρολογούμε Tp στην γραμμή εντολών 2 ον Αποκρύψτε την παλέτα Tool Palettes χρησιμοποιώντας το συνδυασμό των πλήκτρων. Ctrl + 3 από το πληκτρολόγιο 3 ον Εμφανίστε την παλέτα Tool Palettes πληκτρολογώντας ολόκληρη την κατάλληλη εντολή. Πληκτρολογούμε Toolpalettes στην γραμμή εντολών. Copyright SYSTEM- All rights reserved 26/306

27 ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Για να δημιουργήσουμε μία νέα παλέτα, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην γραμμή τίτλου της παλέτας Tool Palettes _ All Palettes επιλέγουμε την εντολή New Palette με το αριστερό πλήκτρο, στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται New Palette, πληκτρολογούμε το νέο όνομα της παλέτας. Μπορούμε να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε εργαλεία μέσα σε μια νέα δημιουργημένη από εμάς γραμμή εργαλείων. Cut: με την επιλογή αυτή αποκόπτετε το τρέχον εργαλείο και το αποθηκεύετε στο Πρόχειρο των windows, στη συνέχεια το επικολλάτε στην νέα γραμμή εργαλείων που θέλετε. Copy: Με την επιλογή αυτή αποθηκεύετε το τρέχον εργαλείο στο Πρόχειρο των Windows. Delete: Πατώντας σ αυτή την επιλογή διαγράφετε το τρέχον εργαλείο. Rename: Με την επιλογή αυτή, μετονομάζετε το επιλεγμένο εργαλείο. Copyright SYSTEM- All rights reserved 27/306

28 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Δημιουργείστε μία νέα παλέτα εργαλείων και αφήστε το προεπιλεγμένο όνομα. Απάντηση Για να δημιουργήσουμε μία νέα παλέτα, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην γραμμή τίτλου της παλέτας Tool Palettes _ All Palettes επιλέγουμε την εντολή New Palette με το αριστερό πλήκτρο, στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται New Palette, αφήνουμε το προεπιλεγμένο όνομα της παλέτας. 2 ον Μετονομάστε την παλέτα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση δίνοντας το όνομα Quick. Απάντηση Πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην παλέτα επιλέγουμε την εντολή New Rename πληκτρολογούμε το όνομα Quick. 3 ον Αντιγράψετε τα εικονίδια Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, Rotate από την γραμμή εργαλείων Modify μέσα στην εργαλειοθήκη Quick. Απάντηση Επιλέγουμε τα εικονίδια, Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, Rotate στη συνέχεια πατάμε στην εντολή Copy μεταφερόμαστε στην γραμμή εργαλείων Quick και πατάμε Paste. Copyright SYSTEM- All rights reserved 28/306

29 ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μια εντολή στο AutoCAD μπορεί να εκτελεστεί με πολλούς τρόπους: Από το Μενού (Menu Bar). Από τα Εικονίδια των γραμμών εργαλείων (Toolbars). Από την Κορδέλα Εργασιών. Από το πλαϊνό ή πτυσσόμενο μενού (screen menu). Με πληκτρολόγηση της εντολής στη γραμμή εντολής (Command line) του προγράμματος. Η πληκτρολόγηση μπορεί να γίνει είτε με κεφαλαία είτε με πεζά γράμματα. Εμφάνιση Επεξηγήσεων Εικονιδίων Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Options δείχνουμε στην καρτέλα Display, Εάν τσεκάρουμε την εντολή θα βλέπουμε την επεξήγηση των εικονιδίων των εντολών. Εάν ξετσεκάρουμε δεν θα βλέπουμε την επεξήγηση των εικονιδίων των εντολών Εμφάνιση Πλήκτρων Συντόμευσης σε Επεξηγήσεις Tools/ Options/ Display/ Show Tool Tips/ Show Shortcut Keys in Tool Tips Δεξί κλικ στη Γραμμή Κατάστασης - status bar -τσεκάρισμα Use Icons Δεξί κλικ στη Γραμμή Κατάστασης - status bar - ξετσεκάρισμα Use Icons Δημιουργία Αρχείου Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο (σχέδιο) στο AutoCAD, εκτελούμε την εντολή: File/ New ή πατάμε στο εικονίδιο ακόλουθο παράθυρο: QNew. Τότε εμφανίζεται στην οθόνη το Copyright SYSTEM- All rights reserved 29/306

30 Αφού επιλέξουμε το πρότυπο αρχείο acad.dwt για αρχιτεκτονική σχεδίαση ή acadiso.dwt για μηχανολογική μέσα από τη λίστα, πατάμε στη συνέχεια στο κουμπί επιλέγουμε Open with no Template Metric και δημιουργούμε έτσι το νέο αρχείο, το οποίο παίρνει όλες τις ρυθμίσεις του προτύπου. Σχεδίαση γραμμής Μενού: Draw / Line, Εικονίδιο:, Πληκτρολόγιο: Line, Πληκτρολόγιο: L. Οι οδηγίες της εντολής αυτής είναι οι εξής: Specify first point/specify next point: Προσδιορίζουμε το αρχικό σημείο Specify next point/ προσδιορίζουμε κάθε επόμενο σημείο Undo: αναίρεση του προηγούμενου κάθε φορά τμήματος της γραμμής. Προσοχή, εάν εκτελέσουμε την εντολή αυτή όταν βγούμε από την περιοχή command τότε αναιρούνται όλα τα σχεδιασμένα τμήματα της γραμμής και όχι μόνο το προηγούμενο. Close: Κλείσιμο της γραμμής Τερματισμός εντολής Για να τερματίσουμε μία εντολή πατάμε Enter, ή cancel, δεξί κλικ και Enter ή Esc. Σχεδίαση Ευθειών γραμμών με την βοήθεια του ORTHO ή F8 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ευθειών. Copyright SYSTEM- All rights reserved 30/306

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 Περιεχόµενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 1.1 Τι εξοπλισµός απαιτείται για το AutoCAD 2007... 15 Υλικός Εξοπλισµός (Hardware):... 15 Λογισµικό (Software):... 15 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2011... 9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD... 10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 1. Εισαγωγή στο Archicad 1.1.Φιλοσοφία του προγράµµατος 1.2.Εκκίνηση του Archicad 1.2.1. ηµιουργία νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/160 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Photoshop Μάθημα 2: Δημιουργία Κενών Αρχείων Μάθημα 3: Παλέτες Μάθημα 4: Εργαλεία Επιλογής Rectangular Μάθημα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Χρήση του Easy Interactive Tools Το Easy Interactive Tools είναι μια ειδική εφαρμογή και αποτελεί τμήμα του Easy Interactive Function. Το Easy Interactive

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Διαχείριση Λειτουργιών BBB Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Certified ARchitectural Designer (CARD)

Certified ARchitectural Designer (CARD) Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα