Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface"

Transcript

1

2 Copyright SYSTEM- All rights reserved 2/306

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα 4: Γραμμές Εργαλείων Toolbars Μάθημα 5: Περιοχή Εντολών Command Line Μάθημα 6: Εντολές Clean Screen & ribbon Μάθημα 7: Ρυθμίσεις Display Οθόνης Καρτέλας Μάθημα 8: Εμφάνιση Απόκρυψη Δημιουργία Μετονομασία Διαγραφή Παλετών Μάθημα 9: Τοποθέτηση εικονιδίων μέσα σε Νέα Παλέτα Μάθημα 10: Τρόποι Εκτέλεσης εντολών Μάθημα 11: Σχεδίαση με την μέθοδο Κατεύθυνση και απόσταση Μάθημα 12: Εντολή erase Μάθημα 13: Εντολές oops undo redo Μάθημα 14: Εντολή offset Μάθημα 15: Εντολή fillet Μάθημα 16: Εντολή Chamfer Μάθημα 17: Εντολή Trim Μάθημα 18: Εντολή Extent Μάθημα 19: New Open Save Properties Μάθημα 20: Ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων Μάθημα 21: Απόλυτες Καρτεσιανές Συντεταγμένες Copyright SYSTEM- All rights reserved 3/306

4 Μάθημα 22: Σχετικές Καρτεσιανές Συντεταγμένες Μάθημα 23: Πολικές Συντεταγμένες Μάθημα 24: Ενδειξη Συντεταγμένων Μάθημα 25: Εντολή Regen Μάθημα 26: Εντολή dragmode Μάθημα 27: Βοηθήματα Σχεδίασης Snap Spacing Μάθημα 28: Καρτέλα Polar snap Μάθημα 29: Καρτέλα Dynamic Input Μάθημα 30: Σημεία Ελξης Καρτέλα object Snap Μάθημα 31: Εντολή Limits Μάθημα 32: Εντολή Units Μάθημα 33: Function Keys Μάθημα 34: Εντολή Layer Μάθημα 35: Εντολή Properties Μάθημα 36: Εντολή Zoom Μάθημα 37: Εντολή Pan Μάθημα 38: Εντολή Point Μάθημα 39: Εντολή Circle Μάθημα 40: Εντολή Arc Μάθημα 41: Εντολή Construction Line Xline Μάθημα 42: Εντολή Ray Μάθημα 43: Εντολή Polyline Μάθημα 44: Εντολή Polyline Arc Μάθημα 45: Εντολή Polyline Center Angle Direction Μάθημα 46: Εντολή Polyline Line Cirlce Μάθημα 47: Εντολή Polyline Width Copyright SYSTEM- All rights reserved 4/306

5 Μάθημα 48: Εντολή Ellipse Μάθημα 49: Εντολή Polygon Μάθημα 50: Εντολή Rectangle Μάθημα 51: Εντολή Dount Μάθημα 52: Εντολή Pickbox Μάθημα 53: Offsetgaptype Μάθημα 54: Fillet μενού Modify Μάθημα 55: Chamfer μενού Modify Μάθημα 56: Break μενού Modify Μάθημα 57: Εντολή Join μενού Modify Μάθημα 58: Εντολή Text Single Μάθημα 59: Εντολή Mtext Διαμόρφωση Παραγράφων Μάθημα 60: Εντολή Style Text Μάθημα 61: Εντολή Table Μάθημα 62: Εντολή Hatch Μάθημα 63: Εντολή Hatch Μέσα σε Περιοχές Μάθημα 64: Dimension Μάθημα 65: Quick Dimension Μάθημα 66: Εντολή Dimension Style Μάθημα 67: Εργαλειοθήκη Inqury Μάθημα 68: Εντολή Adcenter μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων Μάθημα 69: Εισαγωγή έτοιμων Block Μάθημα 70: Δημιουργία Νέων Block Μάθημα 71: Η εντολή WBlock Μάθημα 72: Προσθήκη πληροφοριών σε Block Μάθημα 73: Αλλαγή Ιδιοτήτων Block Copyright SYSTEM- All rights reserved 5/306

6 Μάθημα 74: Η εντολή Refedit Μάθημα 75: Εντολή Scale Μάθημα 76: Array Μάθημα 77: Lengthen Μάθημα 78: Divide Μάθημα 79: Measure Μάθημα 80: Spline- Spline Edit Μάθημα 81: Explode Μάθημα 82: Strech Μάθημα 83: Mirror Μάθημα 84: Διατάξεις εκτύπωσης Μάθημα 85: Εκτύπωση Μάθημα 86: Vports Copyright SYSTEM- All rights reserved 6/306

7 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το AutoCad απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την Ηλεκτρονική Σχεδίαση. Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Διακοσμητές Σχεδιαστές Τοπίου Απόφοιτους Λυκείου Τα Αρχικά CAD σημαίνουν Computer Aided Design που σημαίνει ολοκληρωμένη σχεδίαση με υπολογιστή και αφορά μια κατηγορία σχεδιαστικών προγραμμάτων για αρχιτεκτονική, μηχανολογική και ηλεκτρολογική σχεδίαση. Σε αυτή την κατηγορία προγραμμάτων ανήκουν διάφορα προγράμματα όπως π.χ. το AutoCAD, το CADware, το ArchiCAD κ.λ.π. Το AutoCAD χωρίζεται σε 2D και 3D Φωτορεαλισμός. AUTODESK. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (είμαστε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Autodesk). Πιστοποίηση ECDL CAD, το μοναδικό πιστοποιητικό για χρήστες CAD παγκοσμίως. Έχει σχεδιαστεί από ειδήμονες στο CAD, από τις δύο ηγετικές εταιρίες του χώρου, την Autodesk (Autocad) και την Bentley (Microstation). Πιστοποίηση ACTA CCAD, το πιστοποιητικό Certified Computer Aided Designr ADVanced (CCAD ADVanced). Copyright SYSTEM- All rights reserved 7/306

8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Τι σημαίνουν τα αρχικά CAD; -Computer; -Computer Design -Computer Aided Design (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση με το ποντίκι) -Computer Aided Design 2 ον Σε πόσα επίπεδα μπορούμε να σχεδιάσουμε; -2D; σχεδίαση σε δύο διαστάσεις; -3D; Σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις; -2D & 3D; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -2D & 3D; 3 ον Τι είδους σχεδίαση προσφέρει το AutoCAD; - Γενική; - Ειδική; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) - Γενική Copyright SYSTEM- All rights reserved 8/306

9 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3D MODELING Άνοιγμα του προγράμματος Από το μενού έναρξη: Δείχνουμε στο κουμπί Έναρξη των Windows Όλα τα προγράμματα επιλέγουμε Autodesk /AutoCAD 2/ πατάμε κλικ AutoCAD Από την επιφάνεια εργασίας: Πατάμε 2κλικ πάνω στην συντόμευση του προγράμματος. Το περιβάλλον του προγράμματος 3D Modeling Το περιβάλλον του AutoCAD αποτελείται από το AutoCAD 3D Modeling και το AutoCAD Classic. Για να ορίσουμε σε πιο περιβάλλον θέλουμε να εργαστούμε έχουμε επιλογές ή, να πατήσουμε στο κουμπί Workspace Switching το οποίο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών του προγράμματος και από το μενού να επιλέξουμε 3D Modeling, ή να δείξουμε στο κουμπί Tools /Workspace/3D Modeling Copyright SYSTEM- All rights reserved 9/306

10 Εικονίδιο μενού Autocad Περιοχή Καρτελών riboon Γραμμή Τίτλου Περιοχή Αναζήτησης και κουμπί Αναζήτησης Κουμπί Βοήθειας Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο του προγράμματος Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο περιοχής Σχεδίασης Περιοχή Σχεδίασης Εικονίδιο UCS Περιοχή ένδειξης συντεταγμένων Γραμμή εντολών και μηνυμάτων Γραμμή Κατάστασης Copyright SYSTEM- All rights reserved 10/306

11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Ανοίξτε το AutoCAD χρησιμοποιώντας τη συντόμευση, υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε. Πατάμε 2 κλικ πάνω στην συντόμευση του εικονιδίου του AutoCad. Η δείχνουμε στο κουμπί έναρξη επιλέγουμε όλα τα προγράμματα και από εκεί μεταφερόμαστε Autodesk, Autocad. 2 ον Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε 3D Modeling χρησιμοποιώντας το μενού. Tools, Workspaces. 3 ον Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε AutoCAD Classic χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο Πατάμε πάνω στο κουμπί Workspace και τσεκάρουμε την επιλογή AutoCAD classic. Copyright SYSTEM- All rights reserved 11/306

12 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2D CLASSIC Άνοιγμα του προγράμματος Από το μενού έναρξη: Δείχνουμε στο κουμπί Έναρξη των Windows Όλα τα προγράμματα επιλέγουμε Autodesk /AutoCAD 2/ πατάμε κλικ AutoCAD Από την επιφάνεια εργασίας: Πατάμε 2κλικ πάνω στην συντόμευση του προγράμματος. Το περιβάλλον του προγράμματος 2D Classic Το περιβάλλον του AutoCAD αποτελείται από το AutoCAD 3D Modeling και το AutoCAD Classic. Για να ορίσουμε σε πιο περιβάλλον θέλουμε να εργαστούμε έχουμε επιλογές ή, να πατήσουμε στο κουμπί Workspace Switching το οποίο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών του προγράμματος και από το μενού να επιλέξουμε 3D Modeling, ή να δείξουμε στο κουμπί Tools /Workspace/2D Classic Copyright SYSTEM- All rights reserved 12/306

13 Εικονίδιο μενού Autocad Γραμμή Μenu Bar Γραμμή Τίτλου Περιοχή Αναζήτησης και κουμπί Αναζήτησης Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο του προγράμματος Κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης και Κλείσιμο περιοχής Σχεδίασης Περιοχή Σχεδίασης Εικονίδιο UCS Περιοχή ένδειξης συντεταγμένων Γραμμή εντολών και μηνυμάτων Γραμμή Κατάστασης Copyright SYSTEM- All rights reserved 13/306

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αλλάξτε το περιβάλλον του προγράμματος. Σε AutoCAD Classic χρησιμοποιώντας το κουμπί Workspace Switching Πατάμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο κουμπί Workspace Switching και επιλέγουμε το περιβάλλον AutoCAD Classic. 2 ον Υποδείξτε τα τμήματα του παραθύρου του AutoCAD Classic -Γραμμή γρήγορης πρόσβασης -Γραμμή εργαλείων -Model, Layou1, Layou2 Δείχνουμε με το ποντίκι πάνω στην γραμμή Γραμμή γρήγορης πρόσβασης. Η Γραμμή γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται πάνω και αριστερά της γραμμής τίτλου του προγράμματος Autocad η οποία περιλαμβάνει εντολές για γρήγορη πρόσβαση. Με το ποντίκι δείχνουμε στη Γραμμή εργαλείων η οποία περιλαμβάνει τα εικονίδια New, open, save κλπ. Τέλος με το ποντίκι δείχνουμε -Model, Layou1, Layou2 οι οποίες βρίσκονται ακριβώς κάτω από την περιοχή σχεδίασης. 3 ον Τι σημαίνουν τα αρχικά UCS; -User -Coordinates -System -User Coordinates System (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -User Coordinates System Copyright SYSTEM- All rights reserved 14/306

15 ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) περιέχουν εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές. Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) χωρίζονται σε : Γραμμές εργαλείων Σταθερές (docked toolbars) & Κινητές, μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη. Οι Γραμμές εργαλείων (Toolbars) Περιλαμβάνουν: τη γραμμή τίτλου, το περίγραμμά τους, τα εικονίδια εντολών, τη λαβή μετακίνησής τους. Εμφάνιση μη εμφανών γραμμών εργαλείων και απόκρυψη εμφανών Μπορούμε να εμφανίσουμε μία γραμμή εργαλείων: α) πατώντας δεξί κλικ πάνω σε οποιαδήποτε ανοιχτή γραμμή εργαλείων & τσεκάρισμα στην γραμμή που θέλουμε να την έχουμε ορατή. β) δείχνοντας στο μενού Tools/Toolbars/AutoCAD & τσεκάρισμα στην γραμμή που θέλουμε να την έχουμε ορατή Μετακίνηση (drag and drop) Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στην λαβή μετακίνησης της γραμμής εργαλείων μπορούμε να την μετακινήσουμε. (Προσοχή να μην είναι κλειδωμένη, διότι τότε δεν μετακινείτε) Αλλαγή μορφής Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται ο δείκτης αλλαγής μεγέθους, τότε μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε αλλαγή στο μέγεθος της γραμμής εργαλείων (Προσοχή να μην είναι κλειδωμένη, διότι τότε δεν μπορεί να υποστεί αλλαγή μεγέθους). Κλείδωμα μορφής και θέσης των γραμμών εργαλείων Μας δίνετε η δυνατότητα να κλειδώσουμε την μορφή και την θέση μιας γραμμής εργαλείων α) πατώντας (δεξί κλικ πάνω σε μία ανοιχτή γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε /Lock Location/All/Locked) β) πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κενό χώρο στην περιοχή των γραμμών εργαλείων κάτω από την κορδέλα εργασιών. Επιλέγοντας Lock Location / All / Locked γ) πατώντας στο εικονίδιο της γραμμής κατάστασης, ώστε να πάρει την μορφή Copyright SYSTEM- All rights reserved 15/306

16 Για να Ξεκλειδώσουμε τις γραμμές εργαλείων α) Πατάμε στο εικονίδιο της γραμμής κατάστασης, ώστε να πάρει την μορφή β) Πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κενό χώρο στην περιοχή των γραμμών εργαλείων κάτω από την κορδέλα εργασιών, και επιλέγοντας Lock Location / All / Unlocked Εμφάνιση Κορδέλας Εργασιών Για να εμφανίσουμε την Κορδέλα Εργασιών: α) πληκτρολογούμε στην περιοχή εντολών ribbon & enter. β) Δείχνοντας στο μενού Tools/Palettes/Ribbon. Απόκρυψη της Κορδέλας Εργασιών Για να αποκρύψουμε την Κορδέλα Εργασιών α) πληκτρολογούμε στην περιοχή εντολών και μηνυμάτων; Ribbonclose, β) Δείχνοντας στο μενού Tools/Palettes/Ribbon Copyright SYSTEM- All rights reserved 16/306

17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Τι περιέχουν οι Γραμμές εργαλείων Toolbars; -Εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές; -Οδηγίες που αντιστοιχούν στη χρήση του προγράμματος; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -Εικονίδια που αντιστοιχούν σε εντολές 2 ον Τι είδους γραμμές εργαλείων έχουμε; -Σταθερές; -Κινητές; -Σταθερές; & Κινητές Γραμμές (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -Σταθερές; & Κινητές Γραμμές 3 ον Τι περιλαμβάνει μία γραμμή εργαλείων -το σημείο τίτλου της; -το περίγραμμά τους; -τα εικονίδια εντολών τους; -τη λαβή μετακίνησής τους; -όλα τα παραπάνω; (Επιλέξτε με το mouse την σωστή απάντηση) -όλα τα παραπάνω Copyright SYSTEM- All rights reserved 17/306

18 ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (COMMAND) Η Περιοχή εντολών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Η λειτουργία του προγράμματος γίνεται πολύ εύκολη και αποδοτική αν προσέχουμε τα μηνύματα και τις οδηγίες που εμφανίζει. Πληκτρολογούμε τις εντολές του προγράμματος ολόκληρες ή με την συντομογραφία τους. Εμφανίζονται οδηγίες καθώς επίσης και μηνύματα για τυχόν λάθη. Απόκρυψη της περιοχής εντολών (Tools / Command Line /Yes ή Ctrl +9), Επανεμφάνιση της περιοχής εντολών (Tools/Command Line, ή Ctrl+9. Μετακίνηση της περιοχής εντολών μπορούμε να σύρουμε και να μετακινήσουμε την περιοχή εντολών σε ένα οποιοδήποτε σημείο πάνω στην επιφάνεια, ως ένα ξεχωριστό παράθυρο. Αλλαγή μεγέθους, μπορούμε να μεγαλώσουμε τόσο την περιοχή εντολών ώστε να εμφανίζονται 400 εντολές που έχουμε εκτελέσει. Αλλαγή Χρώματος Tools/ Options/ Display/ Colors/ Context: Command Line Background (περιοχή εντολών)/ Interface Element/ Color π.χ. Κίτρινο. Αλλαγή Γραμματοσειράς Copyright SYSTEM- All rights reserved 18/306

19 Tools/ Options/ Display/ Fonts (Γραμματοσειρά) Copyright SYSTEM- All rights reserved 19/306

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών & μηνυμάτων (Commandline) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές. Απάντηση Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Command Line, Yes. 2 ον Εμφανίστε την περιοχή εντολών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές από τα μενού. Απάντηση Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Command Line. 3 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών και μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Απάντηση Πατάμε σταθερά το πλήκτρο Control και το 9 Copyright SYSTEM- All rights reserved 20/306

21 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΕΝΤΟΛΕΣ CLEAN SCREEN ΚΑΙ RIBBON Μέγιστη δυνατή οθόνη View/Clean screen Με την εντολή αυτή μπορούμε να αποκρύψουμε τις γραμμές εργαλείων (toolbars) του προγράμματος. Αυτό διευκολύνει στο ότι έχουμε περισσότερο χώρο στη διάθεσή μας για σχεδίαση. Ctrl + 0 View/Clean screen Επαναφορά μέγιστης δυνατής οθόνης Ctrl + 0 View/Clean screen Εμφάνιση της Κορδέλας Εργασιών Όταν δεν είναι ορατή η κορδέλα εργασιών, μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή Ribbon και να την εμφανίσουμε. Πληκτρολογούμε Ribbon και enter για να την εμφανίσουμε Πληκτρολογούμε Ribbonclose και enter για να την αποκρύψουμε. Διαμόρφωση της Κορδέλας εργασιών Πατώντας δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην κορδέλα εργασιών και επιλέγοντας το μενού Tabs ξετσεκάρουμε τις καρτέλες που θέλουμε να αποκρύψουμε. Κάνουμε το αντίθετο εάν θέλουμε να τις εμφανίσουμε. Copyright SYSTEM- All rights reserved 21/306

22 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Αποκρύψτε την περιοχή εντολών (command line) πληκτρολογώντας την κατάλληλη εντολή. Πληκτρολογούμε την εντολή commadlinehide και πατώντας εντερ. 2 ον Κάντε επαναφορά της περιοχής εντολών (command line) χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων. Control & 9 3 ον Μεγιστοποιήστε την οθόνη του AutoCAD, χρησιμοποιώντας το μενού View. View/Clean screen. Copyright SYSTEM- All rights reserved 22/306

23 ΜΑΘΗΜΑ 7 ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ MODEL Μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές και διάφορες ρυθμίσεις στις καρτέλες του AutoCAD. Για να ενεργοποιήσουμε τις γραμμές εργαλείων πατάμε στο κουμπί AutoCAD επιλέγουμε μενού Tools / Options/ Display/ και τσεκάρουμε στην επιλογή Scroll bars in drawing windows για να εμφανίσουμε ή αντίστοιχα να αποκρύψουμε τις ράβδους κύλισης. Tools / Options/ Display/ Colors /Context: 2D model space / Interface Element (στοιχεία παραθύρου): Uniform background (φόντο της καρτέλας Model), Color π.χ. γαλάζιο. Crosshairs (χρώμα Σταυρονήματος), Colors π.χ. μαύρο. Ρυθμίσεις Καρτέλας Layout: Tools / Options/ Display/ Colors /Context: Sheet/layout/ Interface Element/Color. Ρυθμίσεις περιοχής εντολών και μηνυμάτων Command line background (περιοχή εντολών), Colors π.χ. κίτρινο. Command line text (γραμμή διαταγών & μηνυμάτων), Colors π.χ. μπλέ Aλλαγή γραμματοσειράς Tools / Options / Display / Fonts.. (αλλαγή γραμματοσειράς). Restore current context (επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του Autocad των επιλογών της καρτέλας Interface element). Restore current element (επαναφέρει στην αρχική ρύθμιση το χρώμα της καρτέλας Model)Restore All contexts (επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις). Restore classic colors (επαναφέρει στις κλασσικές ρυθμίσεις του autocad). Copyright SYSTEM- All rights reserved 23/306

24 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Απενεργοποιήστε τις Ράβδους κύλισης -scroll bars-. Δείχνουμε στο μενού Tools, Display (ή πατάμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, εμφανίζεται το μενού επιλογών Options), και τσεκάρουμε στην επιλογή Scroll bars in drawing windows για να αποκρύψουμε τις ράβδους. 2 ον Ενεργοποιήστε τις Ράβδους κύλισης. Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display(ή πατάμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, εμφανίζεται το μενού επιλογών Options), και ξε τσεκάρουμε την επιλογή Scroll bars in drawing windows για να εμφανίσουμε τις ράβδους 3 ον Αλλάξτε τον φόντο της καρτέλας, Model σε κόκκινο χρώμα. Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display, Colors, Context: 2D model space Interface Element (στοιχεία παραθύρου):uniform background (φόντο της καρτέλας Model), Color κόκκινο χρώμα. Copyright SYSTEM- All rights reserved 24/306

25 ΜΑΘΗΜΑ 8 ο ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ Για να εμφανίσουμε τις παλέτες εργαλείων χρησιμοποιείτε την εντολή (Tools/Tool Palettes Window) από το μενού. Ctrl + 3 από το πληκτρολόγιο. Toolpalettes ή Tp πληκτρολογούμε στην γραμμή εντολών. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο. Ρυθμίσεις παλετών Allow Docking:(ενεργοποιημένη η εντολή σταθεροποιούνται στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της περιοχής σχεδίασης) Anchor Left </ Anchor Right (επιλέγοντας μία απ αυτές τις επιλογές οι παλέτες εργαλείων σταθεροποιούνται είτε στην αριστερή είτε στην δεξιά πλευρά της οθόνης εργασίας, αντίστοιχα, ενεργοποιώντας αυτόματα την επιλογή Auto-hide. Auto hide:(όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, απομακρύνοντας το ποντίκι από τις παλέτες εργαλείων το πλαίσιό τους κρύβεται αυτόματα και απομένει μόνο η γραμμή τίτλου.) Transparency (ρυθμίζετε το ποσοστό διαφάνειας των παλετών εργαλείων) Περισσότερο (More), Λιγότερο (Less) New Tool Palette (δημιουργείτε μία νέα παλέτα εργαλείων) Rename (μετονομάζετε ολόκληρο το πλαίσιο παλετών) New Palettes..(χρησιμοποιώντας την καρτέλα αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα παλέτα(new Palettes),να μετονομάσετε (rename), να διαγράψετε (delete). Delete Palette: Με την εντολή αυτή διαγράφετε την τρέχουσα παλέτα εργαλείων. Προσοχή! H επιλογή Delete Palette είναι μη αναστρέψιμη. Απόκρυψη παλετών Δείχνουμε στο κουμπί AutoCAD επιλέγουμε το μενούtools/tool Palettes Window Ctrl + 3 Toolpalettesclose μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εικονίδιο. Copyright SYSTEM- All rights reserved 25/306

26 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Εμφανίστε την παλέτα Tool Palettes πληκτρολογώντας την συντομογραφία της εντολής, εάν είναι ορατή να την κλείσετε για να την εμφανίσετε. Πληκτρολογούμε Tp στην γραμμή εντολών 2 ον Αποκρύψτε την παλέτα Tool Palettes χρησιμοποιώντας το συνδυασμό των πλήκτρων. Ctrl + 3 από το πληκτρολόγιο 3 ον Εμφανίστε την παλέτα Tool Palettes πληκτρολογώντας ολόκληρη την κατάλληλη εντολή. Πληκτρολογούμε Toolpalettes στην γραμμή εντολών. Copyright SYSTEM- All rights reserved 26/306

27 ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Για να δημιουργήσουμε μία νέα παλέτα, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην γραμμή τίτλου της παλέτας Tool Palettes _ All Palettes επιλέγουμε την εντολή New Palette με το αριστερό πλήκτρο, στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται New Palette, πληκτρολογούμε το νέο όνομα της παλέτας. Μπορούμε να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε εργαλεία μέσα σε μια νέα δημιουργημένη από εμάς γραμμή εργαλείων. Cut: με την επιλογή αυτή αποκόπτετε το τρέχον εργαλείο και το αποθηκεύετε στο Πρόχειρο των windows, στη συνέχεια το επικολλάτε στην νέα γραμμή εργαλείων που θέλετε. Copy: Με την επιλογή αυτή αποθηκεύετε το τρέχον εργαλείο στο Πρόχειρο των Windows. Delete: Πατώντας σ αυτή την επιλογή διαγράφετε το τρέχον εργαλείο. Rename: Με την επιλογή αυτή, μετονομάζετε το επιλεγμένο εργαλείο. Copyright SYSTEM- All rights reserved 27/306

28 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ον Δημιουργείστε μία νέα παλέτα εργαλείων και αφήστε το προεπιλεγμένο όνομα. Απάντηση Για να δημιουργήσουμε μία νέα παλέτα, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην γραμμή τίτλου της παλέτας Tool Palettes _ All Palettes επιλέγουμε την εντολή New Palette με το αριστερό πλήκτρο, στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται New Palette, αφήνουμε το προεπιλεγμένο όνομα της παλέτας. 2 ον Μετονομάστε την παλέτα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση δίνοντας το όνομα Quick. Απάντηση Πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην παλέτα επιλέγουμε την εντολή New Rename πληκτρολογούμε το όνομα Quick. 3 ον Αντιγράψετε τα εικονίδια Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, Rotate από την γραμμή εργαλείων Modify μέσα στην εργαλειοθήκη Quick. Απάντηση Επιλέγουμε τα εικονίδια, Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, Rotate στη συνέχεια πατάμε στην εντολή Copy μεταφερόμαστε στην γραμμή εργαλείων Quick και πατάμε Paste. Copyright SYSTEM- All rights reserved 28/306

29 ΜΑΘΗΜΑ 10 ο ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μια εντολή στο AutoCAD μπορεί να εκτελεστεί με πολλούς τρόπους: Από το Μενού (Menu Bar). Από τα Εικονίδια των γραμμών εργαλείων (Toolbars). Από την Κορδέλα Εργασιών. Από το πλαϊνό ή πτυσσόμενο μενού (screen menu). Με πληκτρολόγηση της εντολής στη γραμμή εντολής (Command line) του προγράμματος. Η πληκτρολόγηση μπορεί να γίνει είτε με κεφαλαία είτε με πεζά γράμματα. Εμφάνιση Επεξηγήσεων Εικονιδίων Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Options δείχνουμε στην καρτέλα Display, Εάν τσεκάρουμε την εντολή θα βλέπουμε την επεξήγηση των εικονιδίων των εντολών. Εάν ξετσεκάρουμε δεν θα βλέπουμε την επεξήγηση των εικονιδίων των εντολών Εμφάνιση Πλήκτρων Συντόμευσης σε Επεξηγήσεις Tools/ Options/ Display/ Show Tool Tips/ Show Shortcut Keys in Tool Tips Δεξί κλικ στη Γραμμή Κατάστασης - status bar -τσεκάρισμα Use Icons Δεξί κλικ στη Γραμμή Κατάστασης - status bar - ξετσεκάρισμα Use Icons Δημιουργία Αρχείου Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο (σχέδιο) στο AutoCAD, εκτελούμε την εντολή: File/ New ή πατάμε στο εικονίδιο ακόλουθο παράθυρο: QNew. Τότε εμφανίζεται στην οθόνη το Copyright SYSTEM- All rights reserved 29/306

30 Αφού επιλέξουμε το πρότυπο αρχείο acad.dwt για αρχιτεκτονική σχεδίαση ή acadiso.dwt για μηχανολογική μέσα από τη λίστα, πατάμε στη συνέχεια στο κουμπί επιλέγουμε Open with no Template Metric και δημιουργούμε έτσι το νέο αρχείο, το οποίο παίρνει όλες τις ρυθμίσεις του προτύπου. Σχεδίαση γραμμής Μενού: Draw / Line, Εικονίδιο:, Πληκτρολόγιο: Line, Πληκτρολόγιο: L. Οι οδηγίες της εντολής αυτής είναι οι εξής: Specify first point/specify next point: Προσδιορίζουμε το αρχικό σημείο Specify next point/ προσδιορίζουμε κάθε επόμενο σημείο Undo: αναίρεση του προηγούμενου κάθε φορά τμήματος της γραμμής. Προσοχή, εάν εκτελέσουμε την εντολή αυτή όταν βγούμε από την περιοχή command τότε αναιρούνται όλα τα σχεδιασμένα τμήματα της γραμμής και όχι μόνο το προηγούμενο. Close: Κλείσιμο της γραμμής Τερματισμός εντολής Για να τερματίσουμε μία εντολή πατάμε Enter, ή cancel, δεξί κλικ και Enter ή Esc. Σχεδίαση Ευθειών γραμμών με την βοήθεια του ORTHO ή F8 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ευθειών. Copyright SYSTEM- All rights reserved 30/306

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 Περιεχόµενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 1.1 Τι εξοπλισµός απαιτείται για το AutoCAD 2007... 15 Υλικός Εξοπλισµός (Hardware):... 15 Λογισµικό (Software):... 15 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2011... 9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD... 10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΑΘΗΝΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13 ΤΗΛ.: 2103803806 ΔΑΦΝΗ: ΑΒΕΡΩΦ 48 ΤΗΛ.: 210 9761101 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 3 ΤΗΛ.: 210 8026216

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/160 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Photoshop Μάθημα 2: Δημιουργία Κενών Αρχείων Μάθημα 3: Παλέτες Μάθημα 4: Εργαλεία Επιλογής Rectangular Μάθημα 5:

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 11 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 12 1.3 Διαμόρφωση σχεδιαστικής επιφάνειας... 18 1.3.1 Καθορισμός σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας Εισαγωγή στο Photoshop της Digital Academy. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ»

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Εισηγητής Κλεισαρχάκης Μιχαήλ Σπουδάστριες Δαβράδου Γεωργία Κουρούτσαλτη Δήμητρα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα