ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας Συντάκτες: Μάνος Ρουµελιώτης, Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Eφ. Πληροφορικής, Πα.Μακ. Αλέξανδρος Καλτσογιάννης, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ηµήτριος Τούσης, Τεχνικός ικτύων Θεσσαλονίκη, 2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ( )» - Yποέργο «Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας», Κατηγορία Πράξεων β «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», µε ηµεροµηνία , το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) κατά 75% από την Κοινοτική Συµµετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 1

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Εργαστηριακές απαιτήσεις µαθηµάτων Προδιαγραφές χώρων εργαστηρίων Προδιαγραφές εγκαταστάσεων Προδιαγραφές εξοπολισµού...6 Παράρτηµα Α Υπόδειγµα Ερωτηµατολογίου

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τµήµα ιοίκησης Τεχνολογίας δίνει έµφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις και οργανισµούς µε έντονο τεχνολογικό προσανατολισµό, τόσο στη δοµή και οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, µε άξονα πάντοτε τις ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Πέρα από τη όσο το δυνατόν καλύτερη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών, αποστολή του τµήµατος είναι και η άρτια πρακτική και επιστηµονική τους κατάρτιση. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απολύτως αναγκαία η ύπαρξη εργαστηρίων µε τον κατάλληλο εξοπλισµό που θα παρέχουν την καλύτερη εκπαίδευση στους φοιτητές. Οι προδιαγραφές και ο εξοπλισµός αυτών των εργαστηρίων είναι µείζονος σηµασίας στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οικονοµικά, η βιωσιµότητα του Τµήµατος ιοίκησης Τεχνολογίας αναµένεται να εξασφαλιστεί σταδιακά και εξαρτάται κυρίως από την ιδιαίτερα κρίσιµη και βοηθητική χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ τόσο σε επίπεδο διοικητικών και διδακτικών δοµών, όσο και σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού. Το έργο «ιεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ( )» έχει συνέργεια και συµπληρωµατικότατα µε το έργο «Εξοπλισµός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέων Τµηµάτων ιεύρυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Γ Φάση ( ) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας» που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της αντίστοιχης πράξης ΕΤΠΑ. Η ενίσχυση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής και ο σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισµός, που αποκτήθηκαν ήταν καθοριστικά για την λειτουργία του νέου Τµήµατος για την υλοποίηση των δράσεων του αντίστοιχου έργου ΕΚΤ. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Για να διαπιστωθούν οι ανάγκες των µαθηµάτων σε εργαστήρια και εξοπλισµό µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια στους διδάσκοντες καθηγητές. Στα ερωτηµατολόγια αυτά, οι διδάσκοντες καλούνταν καταρχήν να απαντήσουν στον αν το µάθηµά τους απαιτούσε χρήση εργαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ζητούνταν οι προδιαγραφές σε λογισµικό(προγράµµατα), σε υλικό εξοπλισµό(π.χ. κάρτα σύλληψης video) και ειδικό εξοπλισµό (π.χ. Παλµογράφος) καθώς και ό,τι άλλο θεωρούσαν απαραίτητο για την όσο δυνατόν αρτιότερη λειτουργία του εργαστηριακού µαθήµατος. Με βάση αυτά τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκε ο παρακάτω πίνακας από τον οποίο καθορίστηκαν οι εργαστηριακές απαιτήσεις σε εξοπλισµό: Μάθηµα Αγγλικά Ι και ΙΙ Οικονοµικά των Επιχειρήσεων ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Επιχειρησιακή Έρευνα Μίκρουπολογιστές και Μίκροεπεξεργαστές Εργαστήριο Η/Υ Όχι Όχι Όχι Όχι Απαιτήσεις Ειδικός εξοπλισµός Ψηφιακά Συστήµατα και Εφαρµογές breadboards και ένα πλήθος από πύλες, Λογισµικό JASPER (Just Another Simulated Processor) Digital Works 3

4 Οργάνωση και ιαχείριση εδοµένων Ανάλυση και Σχεδίαση Πλ. Συστηµάτων Λειτουργικά Συστήµατα καλώδια, leds, buttons κλπ. DBDesigner, Mysql, PALO, WEKA, TANAGRA SELECT YOURDON, RATIONAL ROSE ENTERPRIS E EDITION SOSIM, MOS Simulator Τεχνολογίες Ιστού ίκτυα Υπολογιστών ETHEREAL Προγραµµατισµός Υπολογιστών (2) VISUAL STUDIO 6.O, MSDN Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και Εφαρµογές Όργανο πιστοποίησης VisSim 3.0, VisSim 5.0, δοµηµένης Java applets καλωδίωσης και µέτρησης ποιότητας δικτύων, ροµολογητές µε ISDN BRI διεπαφές και Fast Ethernet Τεχνολογίες ιαδικτύου ETHEREAL, PingPlotter Pro Ασύρµατες & Κινητές Αναλυτής Compete DSP Τηλεπικοινωνίες Φάσµατος Kits for Education Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Όργανο για εκπαίδευση σε θέµατα τηλ επικοινωνιών VisSim 5.0, Compete DSP Kits for Education (Αναλογικές και Ψηφιακές διαµορφώσεις), Παλµογράφος ιαχείριση και Ασφάλεια firewalls, anti- Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων spyware Ασύρµατες Επικοινωνίες access point και κάρτες ασύρµατου δικτύου σε κάθε PC Qualnet Simulator, Omnet µε mobility framework, 4

5 ns-2 Κινητές Επικοινωνίες Qualnet Simulator (εµπορικό) µε cellular library Ευρυζωνικές Επικοινωνίες Εκπαιδευτικό όργανο εκποµπής πάνω από οπτικές ίνες, Εξοµοιωτής ISDN/IDSL, ροµολογητές µε ISDN BRI διεπαφές και Fast Ethernet 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η µελέτη για τις προδιαγραφές των χώρων των εργαστηρίων έγινε σύµ φωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές αλλά και την ελληνική νοµοθεσία. Με βάση αυτά, προέκυψαν οι εξής προδιαγραφές: Προκειµένου για τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών οι ανάγκες σε χώρου είναι µεγαλύτερες απ ότι για απλή διδασκαλία και καθορίζονται σε 3 τµ/άτοµο. Οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών λόγω της πολυπλοκότητα ς της διδασκαλίας υπολογίζεται ότι θα χρησιµοποιούνται 24 ώρες/εβδοµάδα µε ένα ποσοσ τό χρήσης της αίθουσας 80%. Έτσι προκύπτει ότι ο συντελεστής χρήσης της αίθουσας είναι: 3/(24 Χ 0,8)=0,15 τµ/εβδοµαδιαία ώρα σπουδαστή. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών είναι 123 από το υς οποίους οι 68 είναι του πρώτου έτους και 55 του δευτέρο υ. Σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σπουδών που δόθηκε από την γραµµατεία ο υπολογισµός των εβδοµαδιαίων ωρών σπουδαστή στ α εργαστήρια έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΕΒ ΟΜΑ Α ΩΡΕΣ/ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ Α Χ12=680 Β Χ12=660 ΣΥΝΟΛΟ Ο αρχικός συνολικός χώρος υπολογίστηκε σε: 1340 εβδ. ώρες σπουδ. Χ 0,15 τµ/εβδ ωρα σπ. = 201 τµ. Ο χώρος αυτός κατανεµήθηκε σε: 1 αίθουσα χωρητικότητας 30 ατόµων, 84τµ (30 ατ Χ 3 τµ/ ατ=90τµ) Εργαστήριο 1 µε 30 Η/Υ και διαστάσεις µήκος: 10,5m και πλάτος: 8m 1 αίθουσα χωρητικότητας 20 ατόµων, 56τµ (20 ατ Χ 3 τµ/ατ=60τµ) Εργαστήριο 2 µε 20 Η/Υ και διαστάσεις µήκος: 8m και πλάτος: 7m 5

6 Στον συνολικό χώρο των 201 τµ που προσεγγίζει τον αρχικά υπολογ ισµένο χώρο αντιστοιχεί επιπλέον αποθηκευτικός χώ ρος για τα µη συχνά χρησιµοποιούµε να υλικά και αρχεία ο οποίος είναι 20% Χ 201 τµ=40τµ. Για τις ανάγκες αυτές χρησιµοποιήθηκε αποθήκη 61 τµ. Έτσι η συνολική πρόταση διαµορφώνεται ως εξής: ΧΩΡΟΙ ΜΗΚΟΣ(m) ΠΛΑΤΟΣ(m) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ(m²) 1 αίθουσα χωρητικότητας 3 10, ατόµων 1 αίθουσα χωρητικότητας ατόµων Αποθηκευτικοί χώροι 10, ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι προδιαγραφές των εργαστηριακών εγκαταστάσεων έγιναν µε βάση τη χρήση τους (Εργαστήρια Η/Υ) και µε βάση τις γενικές προδιαγραφές που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λόγω της ειδικής χρήσης των εργαστηρίων οι ανάγκες σε υποδοµές ρεύµατος ήταν αυξηµένες. Επιπλέον απαραίτητη ήταν και η ύπαρξη υποδοµής δικτύου µεταφοράς δεδοµένων ( δίκτυο LAN) µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων µέσων διδασκαλίας. Επίσης, για τη διαµόρφωση των καλύτερων συνθηκών κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων έγινε πρόβλεψη για τον επαρκή αερισµό και φωτισµό του χώρου, όπως και για την επαρκή θέρµανση του κατά τους χειµερινούς µήνες. Με βάση τα παραπάνω, οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των εργαστηρίων διαµορφώθηκαν ως εξής: ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΖΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FAN COIL 3 ΠΑΡΑΘΥΡΑ (30 Η/Υ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1 ΜΟΝΑ Α) FAN COIL 2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ (20 Η/Υ) (1 ΜΟΝΑ Α) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ Για τις προδιαγραφές του εξοπλισµού έγινε λεπτοµερής µελέτη µε βάση τις ανάγκες των διδασκόντων, όπως αυτές προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια που περιγράφονται στην ενότητα 2 και µε βάση τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για τα εργαστήρια. Ακολούθησε εκτενής έρευνα προκειµένου τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών εξοπλισµού να είναι συναφή µε τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην αγορά και να καλύπτουν τις ανάγκες για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα και µε καλύτερα αποτελέσµατα. Έτσι, προέκυψαν οι εξής προδιαγραφές εξοπλισµού: 6

7 Λευκοπίνακες Ποσότητα : 3 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 2 Περιγραφή: Λευκοπίνακας µαρκαδόρου διάστασης Υ1.22ΧΜ2.20 ο οποίος θα φέρει περιµετρικά π λαίσιο χρώµατος µαύρου. Η επιφάνεια γραφής θα είναι από σµαλτίνη (επιφάνεια κατάλληλη δηλαδή για πίνακα µαρκαδόρου). Θα φέρει επίσης βάση για σπόγ γο τριάντα (30) εκατοστών. Εργ αστηριακοi Πάγκοι 180 X 80 X 75cm Εργαστήριο 1 : 14 πάγκοι + 3 τραπέζια (είναι παλιά) µε µεταλλική βάση Εργαστήριο 2 : 10 πάγκοι ( παλιοί όχι από τον τελευταίο διαγωνισµό) Περιγραφή: H ε πιφάνεια εργασίας είναι µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 3cm επενδυµένη µε µελαµίνη αµφίπλευρα. Περιµετρικά της επιφάνειας όλα τα σόκορα καλύπτονται από PVC πάχους 3mm σε ίδιο χρωµατισµό µε την επιφάνεια της µελαµίνης. Ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο µεταλλικά πόδια και µία µεταλλική τραβέρσα κατά µήκος του γραφείου που ενώνει τα πόδια ισχυροποιώντας την όλη κατασκευή. Ο κορµός του ποδιού είναι σύνθετη κατασκευή σε σχήµα οβάλ από προφίλ αλουµινίου και λαµαρίνα πάχους 1,5mm διαστάσεων 170mm µήκος, 60 mm πλάτος και 700 mm ύψος, κλειστής διατοµής στο οποίο κουµπώνουν και από τις δύο πλευρές ειδικά πλαστικά καπάκια. Εσωτερικά του ποδιού διέρχονται κάθε είδους καλωδιώσεις. Το πέλµα του ποδιού είναι διαστάσεων 680 mm µήκος, 60 mm πλάτος, mm ύψος. Στο κάτω µέρος φέρει δύο ρυθµιζόµενα πέλµατα (ρεγουλατόρους) για την σωστή στήριξη και οριζοντιοποίηση του γραφείου. Η µ εταλλική τραβέρσα είναι µεταλλικός ορθογώνιος σκελετός 100 Χ 60 mm από λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, ικανός να µεταφέρει τις κάθετες πιέσεις στα µεταλλικά πόδια, βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή. Η διέλευση των καλωδίων γίνεται κάθετα, διαµέσου των µεταλλικών ποδιών και είναι επισκέψιµα µε την αφαίρεση του πλαστικού καλύµµ ατος που υπάρχει σ ε αυτά. Ειδικά ανοίγ µατα στο κάλυµ µα αφήνουν την είσοδο και την έξοδο στο εσωτερικό των ποδιών. Οριζόντια η διέλευση των καλωδιώσεων γίνεται διαµέσου της µεταλ λικής τραβέρσας, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα τριπλής πρίζας schuko ή διακόπτη. Καρέκλες Απλές Εργ αστήριο 1 : 31 Εργαστήριο 2 : 20 Περιγραφή: Καθίσµατα εργασίας σταθερά δίχως µπράτσα. Ο σκελετός θα είναι µ εταλλικός βαµµένος ηλεκτροστατικά σε µαύρο χρώµα ή χρώµιο και θα φέρει πλαστικά αντιολισθητικά πέλµατα. Η έδρα και η πλάτη θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό υλικό µε ανατοµικές καµπύλες, ειδικές νευρώσεις για µεγαλύτερη αντοχή. Απαραίτητη η δυνατότητα επάλληλης τοποθέτησης και αποθήκευσης. 7

8 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Εργαστήριο 1 : 30 Εργαστήριο 2 : 20 Α/Α Περιγραφή 1 Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου ATX Full (non micro) (Asus, Gigabyte,MSI,Intel ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης) Τουλάχιστο 1 x PCI Express 16x slot, 1 x PCI Express 1x slot, 2 x PCI slots υνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή Pentium 4 έως 3.6GHz, F.S.B 800MHz, µε chipset Intel 915P και υποστήριξη hyperthreading Να υποστηρίζει τουλάχιστον (Max Memory) 4GB,Dual channel DDRII 533 MHz Να υποστηρίζει 1 channels ATA-100 Να υποστηρίζει 4 channels Serial ATA-150 Να υποστηρίζει Power Management ACPI Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 USB Ports 2 Επεξεργαστής (CPU) Intel Pentium 4, Hyperthreading 3.2 GHz,FSB 800MHZ 1ΜΒ cache, Box (µε ψήκτρα και ανεµιστήρα της Intel) σε LGA775 ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 3 Μνήµη (RAM) 2x512MB DDRII 533ΜΗz (Kingston, Samsung) ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 4 Κάρτα Γραφικών (VGA Card) PCX 16X interface with TV Out Μνήµη τουλάχιστο 128MB Να υποστηρίζει επιτάχυνση σε 2D/3D γραφικά µε επιδόσεις αντίστοιχες ή καλύτερες του Chip NVIDIA GeForce 6200(κατασκευαστών ASUS,MSI,GIGABYTE) ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 5 Κάρτα Ήχου (Sound Card) on Board 6 channel audio 6 Κάρτα ικτύου (LAN Card) On Board Gigabit Ethernet 10/100/1000 Auto-sense RJ45/UTP Connection 8 Σκληρός ίσκος (Hard Disk Drive) 1 Τεµάχιo Serial-ATA Interface (Western Digital, Maxtor,Seagate ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης) Υποστήριξη S.M.A.R.T. Τουλάχιστο 160GB χωρητικότητα unformatted Τουλάχιστο 8 ΜΒ Cache 7200 rpm 9 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Εργονοµικό Microsoft ή Logitech (Internet Keyboard) ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης 102/104 πλήκτρων, (µε ελληνική διάταξη πλήκτρων) PS/2 interface 8

9 10 Microsoft ή Logitech ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Optical Wheel Mouse 11 Οδηγός ισκέτας (Floppy Disk Drive) 1,44MB, 3½ 12 Οδηγός DVD R/W ATAPI, IDE Interface (Plextor,Nec,Liteon,Pioneer,Sony,Toshiba) ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης) Να υποστηρίζει ταχύτητες εγγραφής DVD+R:16x DVD-R: 16x CD-R: 40x Να υποστηρίζει ταχύτητες επανεγγραφής DVD+RW: 4x DVD-RW: 4x CD-W:24x Να υποστηρίζει ταχύτητες ανάγνωσης DVD-ROM: 16x CD-ROM:40x Να υποστηρίζει 2MB Buffer 13 Τροφοδοτικό Τροφοδοτικό τεχνολογίας ATX Ισχύς τουλάχιστον 400W Να υποστηρίζει συνδέσµους ATX20-24pin, ATX12V,FLOPPY,PATA,SATA Τουλάχιστον έναν (1) ανεµιστήρα ψύξης Να υποστηρίζει τουλάχιστον στις αντίστοιχες τάσεις εξόδου τα ακόλουθα: +5v 35A,+3.3V 28A,+12V 20A,+5VSB 2A 14 Κουτί (Tower) Midi Tower ATX Εύκολα προσβάσιµο εσωτερικό, (π.χ. άνοιγµα πλαϊνής πλευράς) Εξωτερικά να υποστηρίζει τουλάχιστο 4 θέσεις για συσκευές 5¼ και 2 θέσεις για συσκευές 3½ Εσωτερικά να υποστηρίζει τουλάχιστο 4 θέσεις για συσκευές 3½ Να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 USB ports εξωτερικά (π.χ µπροστά στη µάσκα του κουτιού). ύο (2) ανεµιστήρες ψύξης πλέον του ανεµιστήρα του τροφοδοτικού τοποθετηµένοι ο ένας µπροστά και ο δεύτερος στο πίσω µέρος του κουτιού Οθόνη >=17'' TFT Να υποστηρίζει ανάλυση 1280X1024 Βήµα Κουκκίδας µικρότερο ή ίσο µε 0,264 Οριζόντια Συχνότητα τουλάχιστον 82 KHZ Κάθετη Συχνότητα τουλάχιστον 76 HZ Χρόνος Απόκρισης µικρότερος ή ίσος µε 16ms Αναλογία Κοντράστ τουλάχιστον 450:1 Φωτεινότητα (NITS) τουλάχιστον 250 Ενσωµατωµένα ηχεία τουλάχιστον 2x 2Watt RMS Εγγύηση Οθόνης Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της οθόνης για περίοδο τριάντα έξι (36) µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Σε περίπτωση που µέσα στο χρόνο εγγύησης προκύψουν έστω και ένα καµένο pixel, η οθόνη πρέπει να αντικατασταθεί είτε από την κατασκευάστρια είτε από την προµηθεύτρια εταιρεία. 15 Λειτουργικό Σύστηµα Το Λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει να είναι Windows XP Pro (προεγκατεστηµένα) στα ελληνικά ή αγγλικά (σε συνεννόηση µε το ΚΥ του Πανεπιστήµίου) κα ι θα συνοδεύεται µε CD και την απαραίτητη τεκµηρίωση (documentation). Ο υποψήφιος προµηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδώσει εξοπλισµό που θα περιλαµβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. µητρική 9

10 16 κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.). Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) θα πρέπει να είναι ενηµερωµένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατεθούν σε ηλεκτρονική µορφή. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, µπορούν, όµως, να είναι εκτυπώσεις από τους επίσηµους, και µόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής. Η επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει προσκόµιση δείγµατος για αξιολόγηση Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης καλής λειτουργίας Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήµατος για περίοδο τριάντα έξι (36) µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισµό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιµέρους εξοπλισµού. Ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που να τεκµηριώνουν ότι η προσφερόµενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί (προσωρινή παραλαβή) το αργότερο σε διάστηµα σαράντα πέντε (45) µέρες µήνα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα εντός 3 εργασίµων ηµερών. Η αντικατάσταση µπορεί να έχει χαρακτήρα προσωρινό (σε περίπτωση καθυστέρησης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή) και διενεργείται από την ανάδοχο εταιρεία µε προϊόντα αντίστοιχων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα παραπάνω ισχύουν για όλο το διάστηµα των τριάντα έξι (36) µηνών Σε περίπτωση βλαβών η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεων, αποστολής και αποκαταστάσεις εξοπλισµού Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου ( ). Οι Η/Υ που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι τουλάχιστον από ISO Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, µεταφορά και εγκατάσταση στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήµ ιο. Κάθε υποσύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισµικό σε επίσηµες συσκευασίες (CDs, εγχειρίδια χρήσης, κλπ). Σηµειώνεται επίσης, ότι θα παρέχονται τα CD του λειτουργικού συστήµατος Windows XP Pro. Στις προσφορές που θα υποβληθούν δεν επιτρέπεται εναλλακτική πρόταση. θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο το λειτουργικό σύστηµα και όλοι οι απαραίτητοι drivers όλων των περιφερειακών, όπως επίσης και τα λειτουργικά συστήµατα σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ΚΥ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Για τον hardware εξοπλισµό θα πρέπει να δοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού (βίδες, καλώδια, connectors κλπ.) Ο προσφερόµενος εξοπλισµός να έχει έγγραφη εγγύηση τριών (3) χρόνων και να φέρει Serial Numbers 10

11 Εκτυπωτής laserjet net Ποσότητα : 2 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Τέσσερις Εκτυπωτές Laser ικτύου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστο 55 ppm (letter) Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (σύµφωνα µε τον κατασκευαστή) σε λιγότερο από 8 sec Ανάλυση 1200 dpi Μνήµη RAM πάνω από 80 MB επεκτάσιµη σε τουλάχιστο 512 ΜΒ Τουλάχιστο τρεις υποδοχείς χαρτιού (trays) οι δυο µε δυνατότητα τροφοδοσίας τουλάχιστο 500 sheets Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστο σελίδες/µήνα (duty cycle) Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HP PCL 5e - PCL 6, HP Postscript level 3, Direct PDF Να ενσωµατώνει USB 2.0 port, 1284-Β Parallel port και κάρτα δικτύου 100Μb για δικτυακή εγκατάσταση (internal print server) Να έχει drivers (δικτυακής εγκατάστασης) για τα παρακάτω λειτουργικά: Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, Novell Netware, Red Hat και SuSE Linux (6.x and later versions) Να έχει εγγύηση τριών(3) χρόνων µε onsite υποστήριξη επόµενης εργάσιµης ηµέραςο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισµό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιµέρους εξοπλισµού Scanners Ποσότητα :2 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Τύπου Flatbed Α4 Να υποστηρίζει οπτική ανάλυση 4800dpi και βάθος χρώµατος 48bit Να υποστηρίζει ανάλυση εξόδου (output resolution) ως 9600 dpi τουλάχιστο Ταχύτητα σάρωσης <14 δευτερόλεπτα (A4, 300dpi, Monochrome reflective) Να υποστηρίζει σύνδεση USB 2.0Β µε το απαραίτητο hardware/software για την εγκατάσταση που θα περιλαµβάνεται στη συσκευασία Να συµπεριλαµβάνει photo & imaging software, και να έχει δυνατότητα print, & scan µε πλήκτρα επί του scanner Να είναι PC compatible µε drivers για τα λειτουργικά Win98, Me, 2000, XP (Home & Professional) Eνός έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 11

12 Βιντεοπροβολέας (εγκατεστηµένοι µε οθόνη προβολής ) Ποσότητα :2 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΒίντεοΠροβολείς µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τεχνολογίας DLP Φωτεινότητα τουλάχιστο 2000 Lumens Ανάλυση τουλάχιστο 1024x768 XGA Αντίθεση (Contrast) 2000:1 ιάφραγµα (Lens) τουλάχιστο F/ 2.6 υνατότητα Zoom υνατότητα S-video, composite, component, HDTV (up to 1080i) Να υποστηρίζει συνδέσεις: Τουλάχιστο 1 x VGA inputs (15 D-sub) Τουλάχιστο 1 x VGA outputs (15 D-sub) S-video connector (mini-din) Composite video input (RCA) Component video input (RCA) HDTV ready Audio RCA - jack RS232 control interface IR infrared front-rear USB terminal Να συµπεριλαµβάνει ηχείo/α τουλάχιστο 3 Watt Να υποστηρίζει αυτόµατη ανίχνευση εισόδου σήµατος computer, και αυτόµατο συγχρονισµό εικόνας υνατότητα τοποθέτησης επί της οροφής Να συµπεριλαµβάνει Wireless Remote Control Να συµπεριλαµβάνει Καλώδιο τροφοδοσίας, Καλώδια σύνδεσης µε Η/Υ και άλλες συσκευές (VGA, HDTV (RGB) component, Audio, RCA composite, S- Video) Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήµατος για περίοδο τριάντα έξι (36) µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει τη δ υνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισµό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιµέρους εξοπλισµού. Η ανάδοχος εταιρεία θα εγκαταστήσει: Κ ουτί αντιβανδαλιστικού τύπου για την τοποθέτηση του Video προβολέα στο σηµείο που θα της υποδειχθεί Ε πιτοίχιο ή/και επιδαπέδιο κανάλι και όλα τα απαραίτητα καλώδια για ασθενή ρεύµατα µεταφοράς σήµατος Audio, Video, (S-Video, Composite, VGA κλπ) α πό τη θέση εγκατάστασης του Video Projector στο κουτί αντιβανδαλιστικού τύπου ως το έδρανο διδασκαλίας Επιτοίχιο ή/και επιδαπέδιο κανάλι και όλα τα απαραίτητα καλώδια ρεύµατος τροφοδοσίας στη θέση εγκατάστασης του Video Projector µε ξεχωριστή ασφάλεια 15A από τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα 12

13 Ειδικό ενεργό στοιχείο (panel) στο έδρανο στο σηµείο που θα της υποδειχθεί µε interfaces για µία είσοδο σήµατος Η/Υ (15 D-sub), µία έξοδο τοπικού monitor (15 D-sub buffered), µία είσοδο Video Composite, µία είσοδο S-Video κι αντίστοιχα δύο εισόδους ήχου (Η/Υ και Video), πρίζα δικτύου FTP RJ45, τροφοδοσία 12Volt και όλα τα απαραίτητα καλώδια ρεύµατος τροφοδοσίας στη θέση εγκατάστασης του. Οθόνη τοίχου για την προβολή διαφανειών, slides και film, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 µέτρα, λευκή PVC επιφάνεια κρυσταλιζέ µε µεταλλικό περίβληµα σκελετού στιβαρής κατασκευής,φωτεινότητα 1.2 Gain,multi purpose 1 : 1 η οποία θα στερεωθεί στον τοίχο µε κατάλληλες µεταλλικές βάσεις βαµµένες στο χρώµα που θα υποδείξει το Πανεπιστήµιο. Οι βάσεις θα βιδωθούν στον τοίχο µε κατάλληλα βύσµατα που θα είναι ικανά να αντέξουν το βάρος της οθόνης και τις πιθανές καταπονήσεις. Το κατασκευαστικό σχέδιο των βάσεων θα προταθεί από τους διαγωνιζόµενους και θα διορθωθεί ή θα εγκριθεί όπως είναι από την Τεχνική Υπηρεσία. Η οθόνη θα κινείται µε τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα 220 V και κατάλληλης ισχύος ώστε να επαρκεί για την οµαλή µετακίνηση της οθόνης. Σε περίπτωση που κατά την προσφορά θεωρηθεί αµφισβητήσιµη η ισχύς του κινητήρα θα ζητηθεί η επίδειξη της καλής λειτουργίας του συστήµατος για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Η οθόνη θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο ενσύρµατο χειριστήριο για τον ηλεκτρικό έλεγχό της από τον χρήστη. Η ηλεκτρική σύνδεση του κινητήρα θα πρέπει να γίνει µε καλώδιο διατοµής ( 3 2 X 2,5 mm ) ανάλογης µε την ισχύ του κινητήρα τοποθετηµένο καλαίσθητα και προστατευµένο µε κατάλληλη ασφάλεια 16A (µικροαυτόµατο). Η όδευση του καλωδίου αυτού καθώς και οποιουδήποτε άλλου καλωδίου του συστήµατος της οθόνης θα γίνει µε πλαστικό κανάλι λευκού χρώµατος κατάλληλης διατοµής που θα είναι κατάλληλο για εµφανή τοποθέτηση δηλαδή θα διαθέτει εξαρτήµατα (γωνιές, καπάκια κλπ) ενδεικτικού τύπου Legrand DLP. Το κανάλι θα στερεωθεί µε βύσµατα στον τοίχο και η διαδροµή που θα ακολουθήσει θα γίνει µε βάση το σχέδιο που θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η σύνδεση µε το δίκτυο και γενικά η τοποθέτηση της οθόνης θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες (π.χ. αποκατάσταση οπών, καθάρισµα χώρων από σκόνες κλπ) ώστε να ολοκληρωθεί µε τον καλύτερο τρόπο η εγκατάσταση των οθονών. Ο προµηθευτής κατά την προσφορά του θα προσκοµίσει πλήρη τεχνικά φυλλάδια για τις οθόνες, σχέδιο των βάσεων και θα αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα, τις διατοµές των καλωδίων και τον τύπο του καναλιού που θα χρησιµοποιηθεί. Εγγύηση καλής λειτουργίας της οθόνης για ένα χρόνο 13

14 Web Camera Τεµάχια : 12 Εργαστήριο 2 : 12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Υποστήριξη ανάλυσης (video capture) τουλάχιστο 640x480 µε CMOS sensor Υποστήριξη video frame rate 30 fps υνατότητα χειροκίνητης εστίασης (manual focus) και φωτογράφησης µέσω πλήκτρου Ενσωµατωµένο µικρόφωνο Still image capture τουλάχιστο 1.2 Megapixels Υποστήριξη σ ύνδεσης USB 1.2 και 2.0 Να έχει drivers για τα Windows (98/Me/2000/XP κλπ) Να έχει εγγύηση από τον κατασκευαστή δυο ετών τουλάχιστο Εξωτερικoς iσκος USB/firewire Τεµάχια : 3 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 Α/Α Περιγραφή 1 Σκληρός ίσκος Εξωτερικός 300GB 7200 RPM 16MB Cache Σύνδεση USB 2.0 και FIREWIRE 1394 Ενός έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή Multiple CD/DVR Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Α/Α Περιγραφή 1 Multiple DVD/CD RECORDER DVD DUPLICATOR Περίβληµα TOWER Να υποστηρίζει ταχύτητες εγγραφής : DVD+R:16x DVD-R:16x CD-R: 40x DVD +R DL:2.4X DVD-R DL:2.4X Υ ποστήριξη εγγραφής ενός CD/DVD τουλάχιστο σε οχτώ CD-DVD ταυτόχρονα Σκληρός δίσκος εσωτερικά αποσπώµενος χωρητικότητας τουλάχιστον 40GB υνατότητα εγγραφής από σκληρό δίσκο σε CD/DVD Να υποστηρίζει σύνδεση USB ή Serial ή Firewire µε Η/Υ Εγγύηση πλήρης (1) ενός έτους 14

15 Ψηφιακός Παλµογράφος Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 150 MHz Analog/Digital CombiScope Κατασκευαστής HAMEG Μοντέλο HAMEG, INSTRUMENTS HM1008 CRT Display Display area 8 x 10 cm Component tester Probe Adj Output Electronic Trace Rotation Adj. 230 V / 50 Hz Power Line Input Voltage EN Safety Class I Protective System 0oC to + 40oC Working Ambient Temperatoure Channels Analog 2 Digital Logic CH Analog Operating Modes CH 1 or CH 2 separate DUAL (CH 1 and CH 2 alternate or chopped] Addition Analog Signal Display : CH 1, CH 2 ( Time Base A ) CH 1, CH 2 ( Time Base B ) Digital Operating Modes Analog Signal Channels : CH1 or CH2 separate DUAL [CH1 and CH2] Adition Logic Signal Channels : CH3 and CH4 Digital Signal Display : CH 1, CH 2 and CH 3, CH 4 Zoom Reference Mathematics Bandwidth ( - 3 db ) CH1 and CH MHz Rise Time < 2.3 ns Deflection Coefficient 1 mv 2 mv / cm ( -3db ) ± 5 % 15

16 5 mv 20 V / cm (1-2-5 sequence) ± 3 % Variable ( uncalibrated > 2.5:1 to > 50 V) Inputs characteristic CH 1, 2 Impedance 1 MΩ // 15 pf DC, AC, GND (ground) Coupling 400 V Max Input Voltage ( DC + peak AC ) Y Delay Line ( analog ) 70 ns Analog and Digital Triggering Mode Frequency Range MHz Min. Signal Height 0.5 cm Slope : positive, negative, both Coupling : AC 10 Hz 250 MHz DC MHz HF 30 KHz-250 MHz LF 0 5 KHz Video : Pos./neg. Sync. Impulse 525 Line / 60 Hz Systems 625 Line / 50 Hz Systems Field : Even / odd /both Line : All / Line number selectable Source : CH1, CH 2, Ext. Led indicator for trigger action External trigger AC or DC external trigger Coupling Max.Input Voltage 100VDC+PeakAC Digital Triggering Mode AND/OR, TRUE/FALSE Digital Logic CH1 or CH2, CH3 and CH4 Source X, H, L State Pre/ Post Trigger Related to complete-100 to % Analog Triggering Mode Frequency Range MHz Coupling DC Min. Signal Height 0.5 cm Horizontal Deflection Analog mode : A, ALT ( alternating A /B ), B Operating Modes Time Base A ( Sequence ) 50 ns/cm 0,5 s/cm Time Base B ( Sequence ) 50 ns/cm 20 ms/cm Acuracy A and B ± 3 % X Magn. x 10 To 5 ns/cm Acuracy X x10 ± 5 % 16

17 Variable time base A/B Cont. 1:2.5 X Amplifier Bandwidth ( -3 db ) 0-3 MHz X-Y Phase Shift < 3 o 220 KHz Digital Mode : Time Base Refresh Mode Range ( ns/cm 20 ms/cm sequence) Time Base With Peak Detect Refresh Mode 50 ns/cm 20 ms/cm Range ( sequence ) Time Base With Roll Mode Refresh Mode 50 ms/cm 50 s/cm Range ( sequence ) Time Base Accuracy 50 ppm Display accuracy 1 % X Amplifier Bandwidth MHz X Y Phase Shift < 3 o < 100 MHz Digital Storage Real Time Aquisition : Analog Channels 2 x 500 Msa/s Intereaved 1 Gsa/s Logic Channels 2 x 500 Gsa/s Random Sampling Analog Channels 10 Gsa/s Acquisition Bandwidth 2 x MHz Memory 1 Msa / CH Operating Modes : Refresh Average Envelope Roll : Free Run / Triggered Peak Detect Vertical Resolution 8 bit Yt Horizontal Resolution 11 bit XY Horizontal Resolution 8 bit Sinx/x Interpolation Linear Dot Join Interpolation Pulse Interpolation Frequency Counter : 5 Digit Resoloution 0.5 MHz 1 MHz 6 Digit Resoloution 1 MHz 250 MHz Accuracy 50 ppm Auto Measurements : Frequency Period Vdc Vpp Vp+ Vp- Vrms / Vavg ( add. in digital mode ) 17

18 Cursor Measurements : V t 1/ t (f) V to GND Ratio X Ratio Y Add. In Digital Mode : Pulse Count Vt to Trigger Peak to Peak Peak + Peak - Interfaces RS 232 IEEE-488 ( optional ) Ethernet ( optional ) USB / RS 232 ( optional ) RS-232 Drivers for LabView Eνός (1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 18

19 Ψηφιακός Αναλυτής Φάσµατος Προϋπολο γιζοµένης δαπάνης: 3.000,00 ΜΕ ΦΠΑ Tεµάχια : 1 Εργα στήριο 1 : 1 Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 150 khz to 1050 MHz Spectrum Analyzer Κατασκευαστής HAMEG Μοντέλο HM5012 CRT Display Display area 8 x 10 cm Electronic Trace Rotation Adjustment 230 V / 50 Hz Power Line Input Voltage EN Safety Class I Protective System Working Ambient Temperatoure 10oC to + 40oC Frequency Characteristics Frequency Range 0.15 MHz 1 GHz Stability ± 5 ppm Ageing ± 1 ppm / Year Frequency Resolution 1 KHz ( 6 ½ digits) Center Frequency Range 0 to 1 GHz LO Frequency Generation TCXO With DDS ( Digital Freq. Synthesis ) Span Setting Range ( Sequence ) : Zero Span 1 MHz to 1 GHz Marker : Frequency Resolution 1 KHz, 6 ½ digit Amplitude Resolution 0.4 db 3 ½ digit Resolution Bandwidths ( 6 db 1 MHz,120 KHz,9 KHz Video Bandwidth 4 KHz Sweep Time 40 ms, 320 ms Amplitude Characteristics (Marker Related) 150 KHz - 1 GHz Measurement Range -100 dbm to 10 dbm Display Range Scaling : 10 db/div.,5 db/div. 80 db 10 db/div. 40 db 5 db/div Amplitude Frequency Response ( at 10 db Attn., Zero Span & RBW, 1 MHz, signal - ± 3 db 20dbm) Amlitude Scale Logarithmic Display units DBm Input Attenuator Range 0 40 db (10 db increments) Input Attenuator Accuracy (rel to 10 db ) ± 2 db Max Input Level ( Continuous ) : 19

20 40 db attenuation + 20 dbm ( 0.1 W ) 0 db Attenuation + 10 dbm Max DC Voltage ± 25 Volt Max Reference Level + 10 dbm Reference Level Accuracy rel. to 500 MHz, 10 db Attn. Zero Span ± 1 db And RBW 1 MHz Min Average Noise Level (RBW 9 KHz) dbm Intermodulation Ratio ( 3 rd order 2 Signals : 200 MHz, 203 MHz 75 dbc - 3 db below Reference level ) Harmonic Distorion Ratio ( 2 nd Harm dbc MHz Reference Level ) Bandwidth Dependent Amplitude Error rel. ± 1 db to RBW 1 MHz & Zero Span Digitization Error ( at 10 db/div. Scaling ± 1 digit (0.4 db) Average & Zero Span) Inputs / Outputs Measuring Input N socket Input Impedance 50 Ω VSWR ( Attn. 10 db ) 1.5 : 1 Output Impedance 50 Ω Test Signal Output BNC Frequency, Level 48 MHz,- 30 dbm (± 2 db) 6 V DC Supply Voltage For Probes Audio Output 3.5 mm Jack RS 232 Interface ( 9 Pin / Sub D ) Functions Keyboard Input Center Frequency Reference Level Tracking Generator Level Rotary Encoder Input Center Frequency Reference Level Tracking Generator Level Marker Peak Value Acquisition Max. Hold Detection Quasi-Peak Valuation Detection Mean Value Acquisition Average Save & Recall Instrument Settings Audio AM demodulation Local / Remote Control Readout Display of Various Measurement Parameters Tracking Generator 20

21 0.15 MHz 1 GHz Frequency Range - 50 dbm to + 1 dbm Output Level Frequency Response ( 0.15 MHz 1 GHz ) + 1 dbm to 10 dbm ± 3 db - 10 dbm to 50 dbm ± 4 db Digitization Error ± 1 digit ( 0.4 db ) Spurius Outputs Better than 20 dbc Accessories Line Power Cord Operators Manual Windows Software on CD-ROM RS-232 Drivers for LabView Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 21

22 Γεννήτρια Συχνοτήτων 10-15ΜΗz Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 10Hz to 15MHz Arbitrary Function Generator Κατασκευαστής HAMEG Μοντέλο GENERATOR HM LCD Display 230 V / 50 Hz Power Line Input Voltage IEC Safety Class I Protective System Working Ambient Temperatoure + 10oC to + 40oC Frequency Specifications Range 100µHz 15MHz Resolution Sweep Mode Resolution 100 µhz 100 mhz Accuracy ± 10 ppm Temperature Coefficient 2 ppm / oc Ageing ± 10 ppm / Year Sine Waveforms Frequency Range 100µHz - 15MHz Amplitude ( open circuit ) 0 20 V Distorion : 10 Hz 20 KHz 20 KHz 3 MHz 3 MHz 15 MHz < 0.1 % < 1 % < 3 % Nonharmonic distorions : 100 µhz 1 MHz 1 MHz 15 MHz < - 65 dbc < - 65 dbc + 6 dbc / Octave Phase Noise < - 90 dbc Rectangle Waveforms Frequency Range 10µHz - 15MHz Amplitude ( open circuit ) 0 20 V Rise/Fall Time < 10 ns Overshoot < 5 % Symmetry 50 % Ramp Waveforms Frequency Range 100µHz 100KHz Amplitude ( open circuit ) 0 20 V Linearity 1% Positive / Negative Polarity Rise / Fall Time 45 ns Triangle Waveforms Frequency Range 100µHz 1MHz Amplitude ( open circuit ) 0 20 V Linearity 1% 22

23 Noise White Noise Bandwidth 10 MHz Arbitary Frequency Range 100µHz 10MHz Max. Amplitude ( open circuit ) 20 Vpp Output Rate 40 Ms/s Resolution (Amplitude) 12 bit Filter 10 MHz Bessel 7th ord. Jitter < 25 ps Inputs Gate Trigger Impedance 50 KΩ // 100 pf Amplitude Modulation Impedance 1 KΩ External Reference Frequency 10 MHz ± 2 ppm Input Voltage 1 V Impedance 500 Ω Outputs BNC Socket Short Circuit Proof Impedance 50 Ω Output Voltage 20 mv 20 Vpp Resolution 3 ½ digit 1 KHz Sine Wave Accuracy ± 1% x amplitude + 5 digit 1 KHz Rectangle Wave Accuracy ± 3% x amplitude + 5 digit Frequency Responce < ± 0.5 db Temperature Stability ± 0.1 % / oc Trigger Output BNC socket Level 5 V / TTL Impedance 1 KΩ DC offset Output Voltage ± 5 V Resolution 3 digit Accuracy ± 1 % Temperature Stability ± 0.1 % / oc Phase Range o Resolution 0.1o Jitter < 25 ps Sweep ( Internal ) Linear or Logarithmic Internal Sweep Sweep Ranges from 100 mhz to Max. Signal Frequency selectable Sweep Time (Continuous or triggered from external 10 ms 40 s signal or front panel or interface ) Modulation FSK/PSK Frequency Range ( 100 µhz to max frequency ) 23

24 Triggering dy external signal Minimum Duration 25 µs Ampitude Modulation Internal or External Modulation Source Modulation Depth 0 to 100 % Bandwidth ( - 3 db ) DC 20 KHz Carier Frequency 100 µhz to max freq. Accuracy ± 7 % 1 KHz Internal Modulation External Modulation ( 1 Vpp f. 100% ) 20 Hz 20 KHz Accessories Line Power Cord Operators Manual RS 232 Interface PCMCIA II Interface For 1 MB Memory Card 1 MB Memory Card Windows Software on CD-ROM RS-232 Drivers for LabView Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 24

25 Αναλυτής Πρωτοκόλλων Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Όργανο Πιστοποίησης όµηµένης Καλωδίωσης και Μέτρησης Ποιότητας ικτύων Ethernet 10/100 Α. Γενικά Απαιτ είται η προµήθεια ενός οργάνου πιστοποίησ ης δοµ ηµένης και µέτρησης ποιότητας δικτύων Ethernet 10/100/ µε τα τεχνικά χαρακτηρ ιστικά του πίνακα που ακολουθεί. Το προσφερόµενο όργανο θα πρέπει: Να καλύπτει µετρήσεις εύρους συχνοτήτων µ έχρι και 350MHz. Nα παρέχει δυνατότητα πιστοποίησης τόσο χάλκινων καλωδίων (UTP, STP) κατά Cat. 5, Cat.5E, Cat.6, όσο και πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών. Να ικανοποιεί τα πρότυπα EIA/TIA-568B.2, Category 6, ISO nd edition, ISO Class E, Class F, Cenelec EN 50173, AS/NZ Να εί ναι ικανό να πραγµατοποιεί Autotest για Category 3-6 and Class B-F, Category 6 / C lass F Link, Category 6 / Class F Channel. Επίσης το όργανο θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία µέτρησης ποιότητας δικτύων τουλάχιστον τεχνολογίας Ethernet 10/100. Συγκεκριµ ένα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης των συσκευών (work stations, , web servers, D NS, DHCP, FTP, switches, routers) που είναι προσαρτηµένες στο υπό εξέταση δίκτυο. Να παρέχει πληροφορίες όπως Mac addresses, network addresses καθώς και πληροφορίες πρωτο κόλλου (IP, IPX, NetBIOS) που θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες στον χρήστη. Να παρέχει στατιστικά στοιχεία του υπό εξέταση δικτύου όπως utilization, broadcasts, collisions και errors. Να διαθέτει λειτουργία trace route, IP, Mac loop back, ping, SNMP queries, traffic generator καθώς και δυνατότητα πιστοποίησης ποιότητας δικτύων Ethernet 10/100 σύµφωνα µε το RFC Μαζί µε το όργανο να διατίθεται πλήρης σειρά καλωδίων πιστοποίησης και µετατροπέων για διασύνδεσή του µε RJ-45 (συνδεσµολογία Τ568Α και Τ568Β), 110 (συνδεσµολογία Τ568Α και Τ568Β), BNC (50Ω και 75Ω), IBM connector, καθώς και πλήρης σειρά καλωδίων πιστοποίησης οπτικών και µετατροπέων από SC-SC, ST-SC, SC-FDDI(MICA), ST-MTJ. Αν οι παραπάνω λειτουργίες δεν προσφέρονται από ένα όργανο, τότε µπορούν να προσφερθούν δύο όργανα που να καλύπτουν όλες τις παραπάνω λειτουργίες. Προαιρετικά και εφόσον το ποσό καλύπτεται από το διαθέσιµο προϋπολογισµό είναι επιθυµητή η δυνατότητα πιστοποίησης και µονότροπων (single mode) οπτικών ινών. Η δυνατότητα αυτή εφόσον προσφερθεί θα βαθµολογηθεί θετικά. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Να είναι πολύ ελαφρύ, µικρών διαστάσεων, ανθεκτικό σε κραδασµούς πτώσεις, υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας ( C), και σκληρή χρήση. 1.2 Να έχει ειδικά σχεδιασµένο ανθεκτικό κάλυµµα για την αποφυγή φθορών 1.3 Τσάντα µεταφοράς, µαζί µε όλα τα παρελκόµενα του βασικού εξοπλισµού. 1.4 υνατότητα αναβάθµισης, τόσο µέσω software όσο & hardware, 1.5 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που να του προσδίδουν τουλάχιστον 8 ώρες αυτονοµία 1.6 υνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων και σε εσωτερική µνήµη τουλάχιστον 4ΜΒ. 1.7 Περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων µε την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ καιν µεσω ενός πλήρους λογισµικού, το οποίο, µαζί µε το σχετικό καλώδιο σύνδεσης, να περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό. 1.8 Μέσω του λογισµικού, που είναι φορτωµένο στο όργανο, να κάνει εξαγωγή 25

26 (export) δεδοµένων σε διάφορες µορφές αρχείων, ώστε να είναι προσβάσιµα από Microsoft Access. 1.9 υνατότητα εκτύπωσης ετικετών σε φορητό θερµικό εκτυπωτή, τόσο επί του πεδίου, όσο και µέσω του συνοδευτικού λογισµικού ιασύνδεση υψηλής ταχύτητας για εξαγωγή πληροφοριών από το όργανο στο PC τόσο µέσω θύρας USB (12MB) όσο και σειριακής θύρας Υποδοχή συστήµατος ενδοεπικοινωνίας (talkset) µεταξύ των αποµακρυσµένων µερών η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται Υψηλής ευκρίνειας έγχρωµη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων (LCD), οπισθοφωτιζόµενη και µεγάλων διαστάσεων υνατότητα ενσωµατωµένης βοήθειας (help) και εγχειριδίων (manuals) Μετρήσεις εύρους συχνοτήτων τουλάχιστον µέχρι και 350MHz υνατότητα πιστοποίησης χάλκινων καλωδίων (UTP, STP) κατά Cat. 5, Cat.5E, Cat υνατότητα πιστοποίησης σύµφωνα µε τα πρότυπα EIA/TIA-568B.2, Proposed Category 6, ISO nd edition, Proposed ISO Class E, Class F, Cenelec EN 50173, AS/NZ υνατότητα πιστοποίησης πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών υνατότητα Autotest για Category 3-6 and Class B-F, Category 6 / Class E Link, Category 6 / Class E Channel Συνδεόµενο στο ένα άκρο καλωδίου να προκαλεί στο έτερο άκρο αναβόσβηµα του σχετικού LED της πόρτας πάνω στο hub (Blink hub port) Υπολογισµός µήκους καλωδίου ακόµα και αν αυτό βρίσκεται σε κουλούρα υνατότητα Εντοπισµού µε µεγάλη ακρίβεια το σηµείο του καλωδίου, το οποίο παρουσίασε πρόβληµα Να περιλαµβάνει στον βασικό εξοπλισµό Universal Category 6 / Class E Permanent Link and Channel καθώς και multimode adapters Να περιλαµβάνει στον βασικό εξοπλισµό «έξυπνα» probes, τα οποία είναι αναγνωρίσιµα από την κυρίως συσκευή, (µέσω ειδικού ενσωµατωµένου σε αυτά microchip, που υποδεικνύει τον σειριακό τους αριθµό καθώς και το πόσες µετρήσεις έχουν πραγµατοποιήσει), έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ποιο probe χρησιµοποιήθηκε για συγκεκριµένο τεστ, καθώς και το αν τα probes πρέπει να αντικατασταθούν λόγω µεγάλης χρήσης υνατότητα ολοκλήρωσης ενός πλήρους τεστ µετρήσεων σε χρόνο µικρότερο των 30sec Να παρέχει πλήρεις πληροφορίες και στο αποµακρυσµένο (remote) όργανο για την πορεία του εκάστοτε τεστ, ώστε και ο συνοδεύων τεχνικός να έχει την πλήρη εικόνα Να παρέχει δυνατότητες µέσω του βασικού λογισµικού επαγγελµατικής εκτύπωσης έγχρωµων γραφικών αναφορών, µε το εισαγωγή διαφορετικού κάθε φορά λογότυπου Ικανότητα επαναπιστοποίησης (re-certification) µε την βοήθεια Η/Υ καθώς και µε το κατάλληλο λογισµικό που περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό και χωρίς να απαιτείται εκ νέου επίσκεψη στο πεδίο για µετρήσεις Να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας αυτοµατοποιηµένων µετρήσεων (Profiles), προστατευµένων µε κλειδί, τόσο επί του πεδίου όσο και µε χρήση του συνοδευτικού λογισµικού επί του PC. 26

27 1.29 υνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης των συσκευών (work stations, , web servers, DNS, DHCP, FTP, switches, routers) που είναι προσαρτηµένες στο υπό εξέταση δίκτυο Να παρέχει πληροφορίες όπως Mac addresses, network addresses καθώς και πληροφορίες πρωτοκόλλου (IP, IPX, NetBIOS) που θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες στον χρήστη Να παρέχει στατιστικά στοιχεία του υπό εξέταση δικτύου όπως utilization, broadcasts, collisions και errors Λειτουργία trace route, IP, Mac loop back, ping, SNMP queries, traffic generator καθώς και δυνατότητα πιστοποίησης ποιότητας δικτύων Ethernet 10/100 σύµφωνα µε το RFC ,33 Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή Basic Communication Trainer Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Απαιτείται η προµήθεια ενός εκπαιδευτικού οργάνου σε θέµατα τηλεπικοινωνιών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα που ακολουθεί. Πρόκειται για όργανο το οποίο δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε βασικά θέµατα τηλεπικοινωνιών. Περιλαµβάνει και µονάδα τροφοδοσίας και µονάδα δηµιουργίας σηµάτων. Το όργανο θα πρέπει να αποτελείται από τµήµατα (modules) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών πειραµάτων. Θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να µπορεί να επεκτείνει τα modules των πειραµάτων. Θα πρέπει να διαθέτει modules τα οποία να µπορούν να εκτελέσουν τα παρακάτω πειράµατα: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Πείραµα RF Ταλαντωτή 1.2 Πείραµα φίλτρου δεύτερης τάξης LPFκαι HPF 1.3 Πείραµα AM ιαµορφωτή. 1.4 Πείραµα AM αποδιαµορφωτή 1.5 Πείραµα DSB-SC και SSB ιαµορφωτή. 1.6 Πείραµα DSB-SC και SSB αποδιαµορφωτή. 1.7 Πείραµα FM ιαµορφωτή. 1.8 Πείραµα FM αποδιαµορφωτή 1.9 Σύνθετης Συχνοτήτων PLL 1.10 Πείραµα µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό Πείραµα µετατροπής ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό Πείραµα PWM διαµορφωτή 1.13 Πείραµα PWM αποδιαµορφωτή 1.14 Πείραµα FSK ιαµορφωτή Πείραµα FSK αποδιαµορφωτή 1.16 CVSD διαµορφωτής και αποδιαµορφωτής, µε κωδικοποίηση Manchester 1.17 Πείραµα ASK ιαµορφωτή/αποδιαµορφωτή 1.18 Πείραµα PSK/QPSK ιαµορφωτή/αποδιαµορφωτή 1.19 Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 27

28 Fiber-Optic Training System Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Α. Γενικά Απαιτείται η προµήθεια ενός εκπαιδευτικό οργάνου εκποµπής πάνω από οπτικές ίνες µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα που ακολουθεί. Το όργανο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκποµπής πάνω από οπτικές ίνες µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: (self modul e, module-to-module, PC-to-module, και module-to-pc). Θα πρέπει ακόµα να µπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές µεθόδους διαµόρφωσης όπως CVSD, ASK και PSK/QPSK.Θα πρέπει να διαθέτει τα εξής: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1.1 Κύκλωµα µικροφώνου συχνοτικού εύρους 20Ηz-12KHz 1.2 Κύκλωµα δηµιουργίας ηµιτονικού σήµατος συχνοτικού εύρους 6Ηz-2KHz µε µεταβαλλόµενο πλάτος. 1.3 Κύκλωµα δηµιουργίας τετραγωνικού παλµού. 1.4 Ηχείο εξόδου 8Ω 1.5 Οπτικό ποµπό τύπου LED λ=660nm µε µέγιστο ρεύµα λειτουργία ς 50mA. 1.6 Οπτικό δέκτη µε µέγιστο λ=880 nm µε µέγιστη κατανάλωση ισχύος 100mW 1.7 Σειριακή θύρα τύπου RS-232C 1.8 Λειτουργία σε περίβαλλον Windows. 1.9 Οθόνη τύπου LCD 20X2 γραµµάτων Πληκτρολόγιο 16 πλήκτρων Chipset 8bit στα 8ΜΗz Πείραµα χαρακτηριστικών οπτικών ινών 1.13 Πείραµα εφαρµογών οπτικών ινών 1.14 Πείραµα αλληλεπίδρασης φωτός και οπτικών ινών 1.15 Πείραµα ποµπού οπτικών ινών 1.16 Πείραµα δέκτη οπτικών ινών 1.17 Πείραµα δικτύου οπτικών ινών Πείραµα συνδετήρων οπτικών ινών Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων self-transceiver Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων double-transceiver Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων από PC σε Module Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων από Module σε PC Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων µε διαµόρφωση και Προαιρετικά αποδιαµόρφωση CVSD Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων µε διαµόρφωση και Προαιρετικά αποδιαµόρφωση ASK Πείραµα µετάδοσης δεδοµένων µε διαµόρφωση και Προαιρετικά αποδιαµόρφωση PSK/QPSK Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση από τον κατασκευαστή 28

29 ISDN Emulator Τεµάχια : 1 Εργαστήριο 1 : 1 Α. Γενικά Απαιτείται η προµήθεια ενός εξοµοιωτή ISDN/IDSL µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα που ακολουθεί. Ο εξοµοιωτής ISDN/IDSL θα πρέπει να είναι φορητός, να έχει δύο διεπαφές ISDN ΒRI οι οποίες να µπορούν µε λογισµικό να µεταβάλλονται από S σε U interface και ανάστροφα. Θα πρέπει να είναι συµβατός µε Euro-ISDN. Θα πρέπει διαθέτει τροφοδοσία 240V καθώς και επαναφορτιζόµενο εσωτερικό συσσωρευτή. Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διεπαφές BRI Interface S ή U µε δυνατότητα επιλογής µ ε λογισµικό. 1.2 Ισχύς BRI Interface 40V, 1W για το S interface και 55V, 1.5W για το για το S interface 1.3 υνατότητα λειτουργίας του D καναλιού σε X.25 µεταγωγή πακέτου και δυνατότητα, 100 λογικών κλήσεων σε κατάσταση λειτουργίας DCE. 1.4 Σε κάθε διεπαφή φωτεινούς ενδείκτες για P (physical), D (datalink), S/U operation port power και B1/B2 (B channel) 1.5 Υποστήριξη Euro-ISDN 1.6 υνατότητα Semi-Permanent σύνδεσης στα BRI B κανάλια 1.7 ιαχείριση µέσω εφαρµογής σε Windows ή µέσω VT100 Τερµ ατικού µε V.24 διεπαφή 1.8 Καθυστέρηση στο B κανάλι ms στη διεπαφή υνατότητα αριθµοδότησης δύο αριθµών ανά διεπα φή ή δέκα ένα χρησιµοποιείται 1.10 DDI/MSN και ένας αριθµός ανά διεπαφή για βοηθητικές εργασίες 1.11 οκιµαστικοί τόνοι Dial, Busy, Error, Ringing V DC/ µε εσωτερική µπαταρία και µετασχηµατιστή Βάρος µικρότερο από 2 Kg Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός έτους. 29

30 Εξοπλισµός Κατασκευής Ψηφιακών Κυκλωµάτων (breadboard) Τεµάχια : 4 Εργαστήριο 1 : 2 Εργαστήριο 2 : 2 Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση Εξοπλισµός Κατασκευής Ψηφιακών Κυκλωµάτων (breadboard, Ψηφιακά ολοκληρωµένα εργαλεία κτλ) - Breadboard - Κατασκευαστής KING INSTRUMENTS Μοντέλο KL-900A Solderless Breadboard Self Powered breadboard Interconnected tie points 1500 Accepting all DIP devices, components with leads and solid wires of AWG 22 (0.3 to 0.8mm) DC Power Supply Regulated DC power supplies +5 volt / 1Αmp Regulated Output 230V AC 50Hz Power supply short-circuit proof On-off switch Κουτί αποθήκευσης µε επιµέρου ς θήκες για υλικ ά και ηλεκτρονικά υλικά Αριθµός θέσεων υλικών 16 Απαιτούµενα Ηλεκτρονικά Εξαρτήµατα Red Leds 10 Green Leds 10 Pushbuttons (SPDT) 5 Dip switch (8 διακόπτες) 2 IC 7400 (Quad 2-Input NAND Gate ) 10 IC 7404 (Hex Inverter) 5 IC 7408 (Quad 2-Input AND Gate ) 10 IC 7410 (Triple 3-Input Nand Gate ) 5 IC 7420 (Dual 4-Input NAND Gate ) 5 IC 7432 (Quad 2-Input OR Gate ) 10 IC 7476 (Dual J-K Flip-Flops with Preset and Clear ) 5 IC 7486 (Quad Exclusive OR Gate ) 5 Καλώδιο µονόκλωνο για το Breadboard, 5µ µαύρο, 5µ κόκκινο Κόφτης 1 Μυτοτσίµπιδο 1 Αντιστάσεις 4,7 ΚΩ 20 Αντιστάσεις 330Ω 20 Πλαστικό ή Μεταλικό Βαλιτσάκι Μεταφοράς 30

31 Κάθε σετ των παραπάνω υλικών θα παραδωθεί µέσα σε πλαστική ή µεταλική θήκη µεταφοράς ( βαλιτσάκι ) Eνός(1) έτους τουλάχιστο εγγύηση ροµολογητές Εργαστηρίου ικτύων Τεµάχια : 2 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 Απαιτείται η προµήθεια δύο (2) ροµολογητών, µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα που ακολουθεί. Ο δροµολογητής πρέπει να είναι κατασκευής Cisco και συγκεκριµένα Cisco 2801 ή ισοδύναµων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης, λόγω της απαιτούµενης οµοιογένειας µε το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστηµίου. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική µε δυνατότητα επέκτασης δια της προσθήκης καρτών µε δικτυακές θύρες Ικανότητα ανάρτησης από τυποποιηµένο ικρίωµα 19 inches. υνατότητα εγκατάστασης καρτών επέκτασης,οι οποίες θα µπορούν να υποστηρίξουν WAN και τηλεφωνικές διασυνδέσεις (ISDN BRI, ADSL, 4 X.21, Voice cards κ.λ.π) Ύπαρξη θύρας RJ-45 10/100/1000Base-Τ > 2 Ύπαρξη θύρας ISDN BRI για WAN διασύνδεση > 1 Ύπαρξη εσωτερικής θύρας επέκτασης υπηρεσίες όπως encryption για >=1 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 3.2 Gpps (backplane bandwidth). Ικανότητα µεταγωγής πακέτων 3ου επιπέδου 3.5 Mpps µεγέθους 64 bytes. Προσφερόµενη Μνήµη DRAM (MBytes). 128 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DRAM (MBytes). >=256 Προσφερόµενη Μνήµη Flash (MBytes). > 64 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη Flash (MBytes). >=128 Υποστήριξη δροµολόγησης: µε static routes ή µε τα πρωτόκολλα δροµολόγησης: RIP v1 και v2 OSPF Υποστήριξη VLAN tagging και trunking βάσει του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1Q στην Fast Ethernet θύρα. Υποστήριξη DHCP Server και Client. Υποστήριξη Network Address Translation. 31

32 υνατότητα παροχής εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσίας (QoS) µε ξεχωριστές ουρές προτεραιοτήτων σε κάθε έξοδο. Ύπαρξη ασύγχρονης θύρας για out of band διαχείριση µέσω τερµατικού τοπικού (console) ή / και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password). Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet. ιαχείριση µέσω Command Line Interface. Υποστήριξη TACACS ή / και RADIUS για την πιστοποίηση των χρηστών κατά την πρόσβαση στο δροµολογητή. υνατότητα καταγραφής των συνόδων αποµακρυσµένης πρόσβασης (telnet sessions) σε εξυπηρετητή µε χρήση TACACS (TACACS accounting). Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP Ι, II. Υποστήριξη DNS Υποστήριξη NTP υνατότητα περιορισµού της πρόσβασης telnet και SNMP, βάσει IP διευθύνσεων. υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µέσω δικτύου, µε χρήση του TFTP ή του FTP πρωτοκόλλου για τη µεταφορά του λειτουργικού συστήµατος. Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήµατος για περίοδο τριάντα έξι (36) µηνών µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισµό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιµέρους εξοπλι ιαφανοσκοπιο 400Watt τε µάχια 5 Εργαστήριο 1 : 1 Εργαστήριο 2 : 1 1) 2) Επιτραπέζιο ιαφανοσκόπιο Επιφάνεια εργασίας 28,5 Χ 28,5 εκ. 3) Επιφάνεια εργασίας αντιχαρακτική 4) Φακός mm τουλάχιστον 5) Λάµπες προβολής δύο (2) 36 V 400 W 6) Φωτεινότητα 4000 Lumen Εγγύηση πλήρης (1) ενός έτους 32

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381 111

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /23 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 Προδιαγραφές Υπολογιστή Χρήστη...5 Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER COLOR... 11 Προδιαγραφές Εκτυπωτή InkJet A4 Copy-Fax... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση α) καθισμάτων, τραπέζης αναγνωστηρίου, ντουλαπιών για τσάντες β) Η/Υ και εποπτικού υλικού για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16646/11-12-2012 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ς ς 1 346961 Χ. Νίκου 1.1 CPV 346961 Χ. Νίκου 30200000

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα