Λέξεις Κλειδιά: βρασµός, πίεση, εργαστηριακές ασκήσεις, οπτικοποιήσεις, αισθητήρες, εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαιδευτική µέθοδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: βρασµός, πίεση, εργαστηριακές ασκήσεις, οπτικοποιήσεις, αισθητήρες, εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαιδευτική µέθοδος"

Transcript

1 Πρόταση εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία του βρασµού, σε δηµοτικό / γυµνάσιο, µε χρήση αισθητήρων και οπτικοποιήσεων Ελένη Φέγγου, Άννα Οικονόµου, Σαράντος Οικονοµίδης, Ιωάννης Σταράκης, Βασίλης Τόλιας, Αθηνά Τρελοπούλου, Ευαγγελία Μπάλλα, Βασίλης ηµόπουλος, Παναγιώτης ηµητριάδης, Γεώργιος Καλκάνης (*) Ελένη Φέγγου, Άννα Οικονόµου, Σαράντος Οικονοµίδης, Ιωάννης Σταράκης, Βασίλης Τόλιας, Αθηνά Τρελοπούλου, Ευαγγελία Μπάλλα, Βασίλης ηµόπουλος, Παναγιώτης ηµητριάδης, Γεώργιος Καλκάνης (*), (*) Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ναυαρίνου 13 Α, 4 ος όροφος, Αθήνα, τηλ: /fax: , Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φ.E. Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Γυµνάσιο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Το φαινόµενο του βρασµού είναι από µόνο του ένα πολύπλοκο φαινόµενο, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι οι µαθητές τόσο του δηµοτικού όσο και του γυµνασίου διατηρούν παρανοήσεις για το φυσικό αυτό φαινόµενο, ακόµα και µετά τη διδασκαλία στο σχολείο. Έναυσµα για την παρούσα εργασία αποτέλεσε η διαπίστωση ότι τα σχολικά εγχειρίδια δεν µελετούν ούτε περιέχουν δραστηριότητες για την εξάρτηση του σηµείου ζέσεως από την πίεση που επικρατεί πάνω από το υγρό, αν και περιέχουν σχετικές ερωτήσεις και ασκήσεις προς τους µαθητές. Η εργασία µας είναι µια πρόταση εργαστηριακών ασκήσεων και λογισµικού, υποστηρικτικών για τη διδασκαλία του βρασµού στο δηµοτικό και το γυµνάσιο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξάρτηση του σηµείου ζέσεως του νερού από την πίεση που επικρατεί στην επιφάνειά του. Επιπλέον, προτείνονται οπτικοποιήσεις για την καλύτερη κατανόηση της µικροσκοπικής ερµηνείας του φαινοµένου. Λέξεις Κλειδιά: βρασµός, πίεση, εργαστηριακές ασκήσεις, οπτικοποιήσεις, αισθητήρες, εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαιδευτική µέθοδος A proposal of laboratory exercises and educational software for the teaching of boiling to primary and secondary education, with the use of sensors and visualizations Eleni Fegou, Anna Economou, Sarantos Economidis, Ioannis Starakis, Vasilis Tolias, Athina Trelopoulou, Evagelia Balla, Basilis Dimopoulos, Panagiotis Dimitriadis, George Kalkanis (*), (*) Science, Technology and Environment Laboratory, Pedagogical Department P.E., University of Athens Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School, Lower Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: Boiling is a phenomenon of great complexity and research has shown that students both in primary and secondary education continue to have misconceptions about this physical phenomenon, even after school instruction. As a trigger for the present assignment, we use the ascertainment that textbooks do not include activities about the dependence of the boiling point with pressure, although they include questions and exercises for the particular topic. Our assignment is a proposal /suggestion of laboratory exercises and educational software, supporting the teaching of boiling to primary and secondary education, with an emphasis on the dependence of the boiling point with pressure. In addition, visualizations are proposed for the better understanding of the microscopic interpretation of the phenomenon. 756

2 Keywords: boiling, pressure, laboratory exercises, visualizations, sensors, educational software, educational method Κίνητρο - Πρόβληµα Οι λόγοι που επιλέξαµε την ενότητα του βρασµού είναι οι παρακάτω: Αποτελεί φαινόµενο µε πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή και την τεχνολογία. Αποτελεί διδακτέα θεµατική ενότητα και στις τρεις βαθµίδες (δηµοτικό-γυµνάσιο- λύκειο). Αναδεικνύονται τα πλεονεκτήµατα των πειραµάτων επίδειξης και της χρήσης των αισθητήρων, σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για τους µαθητές. Η εξάρτηση του σηµείου ζέσεως από την πίεση δεν προσεγγίζεται ικανοποιητικά σε κανένα από τα σχολικά εγχειρίδια. ίνεται η δυνατότητα χρήσης της οπτικοποίησης ως εργαλείου διδασκαλίας µε σκοπό την προσέγγιση των διαδικασιών του µικρόκοσµου. Σχεδιασµός Η εργασία µας είναι µια πρόταση εργαστηριακών ασκήσεων για τη διδασκαλία του βρασµού, οι οποίες συνοδεύονται από ένα υποστηρικτικό λογισµικό, εύχρηστου τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους µαθητές. Λόγω της µικρής ηλικίας των µαθητών και δεδοµένου ότι τα πειράµατα είναι ως ένα βαθµό επικίνδυνα για να τα πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι οι µαθητές (υψηλές θερµοκρασίες, χαµηλές πιέσεις κ.ά.), προτείνουµε τα πειράµατα να τα πραγµατοποιεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (πειράµατα επίδειξης). Οι ίδιοι οι µαθητές, όµως, δεν είναι παθητικοί θεατές αλλά εµπλέκονται στην πειραµατική διαδικασία κάνουν παρατηρήσεις, συλλέγουν δεδοµένα από τις µετρήσεις και όλα αυτά τα καταγράφουν σε φύλλα εργασίας που εµπεριέχονται στο λογισµικό. Για καλύτερα αποτελέσµατα προτείνεται η χρήση κάµερας, video projector και οθόνης προβολής µε σκοπό να προβάλλεται το πείραµα σε µεγάλη οθόνη στην τάξη, έτσι ώστε: 1) όλοι οι µαθητές να µπορούν να παρακολουθούν το πείραµα και 2) ο εκπαιδευτικός να µπορεί να εστιάζει στα σηµεία που θέλει, ενώ 3) η χρήση αισθητήρων (θερµοκρασίας και πίεσης) προσφέρει τη δυνατότητα για πρόσβαση στις µετρήσεις και ταυτόχρονη συλλογή των δεδοµένων απ' όλους τους µαθητές, κατασκευή γραφήµατος ταυτόχρονα µε την εξέλιξη του φαινοµένου και αποθήκευση των δεδοµένων και πολλαπλές επαναλήψεις της πειραµατικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ακολουθεί τα πέντε βήµατα της επιστηµονικής µεθόδου: 1) Έναυσµα (πρόκληση ενδιαφέροντος). 2) ιατύπωση υποθέσεων. 3) Πειραµατισµός - ραστηριότητες. 4) Εξαγωγή συµπερασµάτων. 5) Γενίκευση. Στόχος µας ήταν το λογισµικό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αλληλεπιδραστικό. Γι' αυτό το λόγο έχουµε εντάξει φόρµες, όπου οι µαθητές µπορούν να καταγράφουν τις υποθέσεις, τις παρατηρήσεις και τις µετρήσεις τους και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκευτούν, έτσι ώστε τόσο οι µαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός να µπορούν να ανατρέξουν σ' αυτές όποτε το επιθυµούν. Το λογισµικό είναι ανοικτού τύπου, που σηµαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάξει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει υλικό, κατά τη δική του κρίση. ιαδικασία Έναυσµα Το λογισµικό µας ξεκινά µε µία ηχογράφηση και ένα βίντεο για το βρασµό, προκειµένου οι µαθητές να έχουν ένα πρώτο (ακουστικό και οπτικό) ερέθισµα µε το θέµα που πρόκειται να µελετήσουν στη συνέχεια. (Παράρτηµα Π1) Υποθέσεις Στο στάδιο των υποθέσεων οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, µέσω των οποίων σκοπός µας είναι να αναδειχθούν οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών. Κάτω από κάθε ερώτηση υπάρχει φόρµα σε ηλεκτρονική µορφή, όπου οι µαθητές καταγράφουν και αποθηκεύουν τις απαντήσεις τους. (Παράρτηµα Π2) Πειραµατισµός Το στάδιο του πειραµατισµού περιλαµβάνει τα πειράµατα επίδειξης και τις οπτικοποιήσεις. Ο εκπαιδευτικός πραγµατοποιεί τα πειράµατα, µόνος του ή µε τη βοήθεια κάποιων µαθητών. Κάθε πείραµα συνοδεύεται από ένα φύλλο εργασίας, το οποίο, µέσω ερωτήσεων, βοηθά τους µαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένα σηµεία, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις και τις µετρήσεις τους κατά την εξέλιξη ή µετά το πέρας του πειράµατος. 757

3 Για τους µαθητές του δηµοτικού προτείνονται δύο πειράµατα ενώ για τους µαθητές του γυµνασίου έχει προστεθεί ένα επιπλέον. Το πρώτο πείραµα αφορά τον απλό (συνήθη) βρασµό του νερού θερµαίνουµε µια φιάλη µε νερό, στην οποία έχουµε προσαρµόσει έναν αισθητήρα θερµοκρασίας. Μέσω του προγράµµατος Coach Lab II και την οθόνη προβολής, οι µαθητές παρατηρούν και καταγράφουν τις ενδείξεις του αισθητήρα. Όσον αφορά το δεύτερο πείραµα, αυτό αποτελεί συνέχεια του πρώτου. Αφού το νερό βράσει, το αποµακρύνουµε από την εστία θερµότητας και το αφήνουµε να κρυώσει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια πωµατίζουµε τη φιάλη, πάνω στην οποία έχουµε προσαρµόσει έναν αισθητήρα θερµοκρασίας, έναν αισθητήρα πίεσης και µία σύριγγα, και αρχίζουµε να τραβάµε σιγά-σιγά το έµβολο της σύριγγας, αφαιρώντας έτσι τον αέρα που βρίσκεται µέσα στη φιάλη. Οι µαθητές παρατηρούν ότι το νερό βράζει σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Το τρίτο πείραµα είναι µία άλλη εκδοχή του δεύτερου πειράµατος. Η διαφορά είναι ότι αντί να αφαιρούµε τον αέρα, ψύχουµε τη φιάλη ρίχνοντας πάνω της κρύο νερό, οπότε υγροποιούνται οι υδρατµοί που βρίσκονται µέσα στη φιάλη, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πίεση και να πετυχαίνουµε και πάλι βρασµό σε χαµηλότερη θερµοκρασία από τους 100 C. (Παράρτηµα Π3) Μετά την πραγµατοποίηση των πειραµάτων, προτείνονται κάποιες οπτικοποιήσεις προκειµένου να ερµηνευτούν τα φαινόµενα µικροσκοπικά. Ο Η/Υ, µέσω της οπτικοποίησης, δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης (µικροσκοπικών) διαδικασιών οι οποίες δε γίνονται αντιληπτές µε τις αισθήσεις. Στη συγκεκριµένη εργασία, προτείνονται 7 οπτικοποιήσεις που αφορούν τη συµπεριφορά των µορίων: 1) στο υγρό, 2) στο αέριο, 3) στο υγρό όταν περιέχεται αέρας, 4) κατά την εξάτµιση, 5) στη φυσαλίδα αέρα, 6) στη φυσαλίδα υγρού, 7) στην επιφάνεια του υγρού κατά το βρασµό. Οπτικοποίηση µορίων υγρού Οπτικοποίηση εξάτµισης (µικροσκοπικά) Συµπεράσµατα Σε αυτό το στάδιο, οι µαθητές επεξεργάζονται και αξιολογούν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει από τις παρατηρήσεις και τις µετρήσεις τους και συζητούν µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτικό, µε σκοπό να εξάγουν κάποια συµπεράσµατα, τα οποία και καταγράφουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θέλουµε οι µαθητές να διαπιστώσουν οι ίδιοι τον τρόπο µε τον οποίο οι συνιστώσες και οι παράµετροι επιδρούν στην εξέλιξη που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα του συγκεκριµένου θέµατος/ φαινοµένου και έτσι να φτάσουν µόνοι τους στη διατύπωση της θεωρίας. Στην εργασία µας, έχουµε καταγράψει εµείς οι ίδιοι τα συµπεράσµατα στα οποία πιστεύουµε (ευελπιστούµε) ότι θα καταλήξουν οι µαθητές στην πραγµατικότητα, τα συµπεράσµατα αυτά αποτελούν τους διδακτικούς µας στόχους. (Παράρτηµα Π4) Γενικεύσεις Στο πέµπτο και τελευταίο στάδιο, γίνεται µία προσπάθεια εφαρµογής των συµπερασµάτων και σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες και φαινόµενα του φυσικού µας κόσµου. Στην παρούσα εργασία, ως εφαρµογή των συµπερασµάτων, παρουσιάζουµε τη χύτρα ταχύτητας, το θερµοπίδακα Γκάιζερ και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, τα παραπάνω µπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγµατα. Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές µπορούν να προτείνουν επιπλέον εφαρµογές και θέµατα της σύγχρονης ζωής και τεχνολογίας που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα παιδιά, ώστε να αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα της µελέτης των φυσικών επιστηµών. (Παράρτηµα Π5) Αξιολόγηση Προκειµένου να αξιολογηθεί η παραπάνω εκπαιδευτική πρόταση, κατασκευάσαµε φύλλα εργασίας, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως pre και post-test, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής µέσα στη σχολική τάξη. Πιστεύουµε ότι σε εύλογο χρόνο και µε τη βοήθεια όσων εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται θα µπορέσουµε να ανακοινώσουµε αποτελέσµατα, τα οποία προέρχονται από ένα αξιόπιστο δείγµα του µαθητικού πληθυσµού. (Παράρτηµα Π6) Παράρτηµα Για το δηµοτικό Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγµα από κάθε µεθοδολογικό βήµα: 758

4 Π1. Έναυσµα Π2. Υποθέσεις Aν αυξήσουµε τη φλόγα στο γκαζάκι ενώ βράζει το νερό, θα αλλάξει η θερµοκρασία που δείχνει το θερµόµετρο; Π3. Πειράµατα Πειραµατική ιαδικασία: Υλικά: Μια γυάλινη φιάλη εργαστηρίου ( που να αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες) Ένα γκαζάκι Πλέγµα αµιάντου (για να διαδίδεται οµοιόµορφα η θερµότητα) Σπίρτα ή αναπτήρα Αισθητήρα θερµοκρασίας* Υπολογιστής* Κονσόλα (όπου να συνδέει τον αισθητήρα µε τον υπολογιστή)* *Αν δεν είναι διαθέσιµος αισθητήρας θερµοκρασίας µπορεί το παραπάνω πείραµα να γίνει µε θερµόµετρο και να καταγράφονται οι µετρήσεις. Εκτέλεση πειράµατος: Α) έντονη αναταραχή του νερού, Β) δηµιουργία φυσαλίδων, Βάλε νερό βρύσης µέσα στο δοκιµαστικό σωλήνα και τοποθέτησε το πάνω στο γκαζάκι. Στερέωσε τον αισθητήρα στο σύνδεσµο και ακούµπησε το στο νερό του σωλήνα. Πρόσεξε να µην ακουµπά ο αισθητήρας στα τοιχώµατα του σωλήνα για να µην επηρεάζονται οι τιµές. Ο αισθητήρας συνδέεται µε την κονσόλα. Συµπλήρωσε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που µπορείς να παρατηρήσεις στο νερό. (Χρώµα, διαύγεια, σχήµα, άλλες παρατηρήσεις) Π4. Συµπεράσµατα Κατά το βρασµό παρατηρούµε: Γ) το νερό µετατρέπεται από υγρό σε αέριο (υδρατµοί). Π5. Γενικεύσεις Η χύτρα ταχύτητας Η χύτρα ταχύτητας είναι φτιαγµένη από χοντρό µέταλλο και το καπάκι της κλείνει τόσο καλά, ώστε να µην µπορεί να µπει ή να βγει αέρας. Καθώς το υγρό θερµαίνεται δηµιουργούνται υδρατµοί, οι οποίοι εγκλωβίζονται µέσα στην χύτρα. Έτσι η πίεση πάνω από το υγρό είναι πολύ µεγάλη και βράζει σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 100 C. Το φαγητό, λοιπόν, µαγειρεύεται πιο γρήγορα, χρησιµοποιώντας λιγότερα καύσιµα... Για το Γυµνάσιο Π2. Υποθέσεις 759

5 Τι συµβαίνει όταν το νερό βράζει; Σε ποια θερµοκρασία βράζει το νερό; Κατά τη διάρκεια του βρασµού, η θερµοκρασία του νερού: α) αυξάνεται, β) µειώνεται, γ) παραµένει σταθερή. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Το νερό βράζει πάντα στην ίδια θερµοκρασία; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, από τι εξαρτάται; Η στάθµη του νερού, αφού αυτό βράσει για αρκετά λεπτά: α) ανεβαίνει, β) κατεβαίνει, γ) παραµένει σταθερή. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Αν κατά τη διάρκεια του βρασµού µιας ποσότητας νερού δυναµώσουµε ή αυξήσουµε απότοµα το ρυθµό παροχής θερµότητας, η θερµοκρασία του νερού: α) θα αυξηθεί, β) θα ελαττωθεί, γ) θα παραµείνει η ίδια. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Μείωση της πίεσης πάνω από την επιφάνεια του υγρού: α) προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας βρασµού, β) προκαλεί ελάττωση της θερµοκρασίας βρασµού, γ) δεν επηρεάζει τη θερµοκρασία βρασµού. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία ενός υγρού, τότε: α) µειώνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, β) αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, γ) δε µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια των µορίων. ικαιολογήστε την απάντησή σας. Π3. Πειράµατα Ας βράσουµε νερό προσφέροντας θερµότητα... Πραγµατοποιούµε τη διάταξη του σχήµατος. Σηµειώνουµε µε ένα µαρκαδόρο τη στάθµη του νερού πάνω στη φιάλη. Θερµαίνουµε το νερό και κάθε 2 λεπτά µετράµε τη θερµοκρασία του. Συγχρόνως παρατηρούµε τι συµβαίνει µέσα στη φιάλη. Σηµειώνουµε τη θερµοκρασία στην οποία το νερό βράζει. Τι αλλαγές παρατηρείτε στο νερό κατά τη διάρκεια του βρασµού; Καθώς το νερό βράζει, παρατηρήστε την ένδειξη του θερµοµέτρου. Τι συµπέρασµα βγάζετε για τη θερµοκρασία βρασµού; Αυξήστε τη φλόγα στο γκαζάκι και παρατηρήστε την ένδειξη του θερµοµέτρου. Τι συµπεραίνετε; Σηµειώστε ξανά τη στάθµη του νερού πάνω στη φιάλη. Συγκρίνετε τις δύο ενδείξεις. Τι συµπεραίνετε; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η θερµοκρασία βρασµού παραµένει σταθερή παρότι η πηγή συνεχίζει να παρέχει θερµότητα; Ας βράσουµε νερό σε θερµοκρασία κάτω από 100 C... Συνεχίζουµε το πείραµα 1. Αφού βράσει το νερό, αποµακρύνουµε τη φιάλη από την εστία θερµότητας και το αφήνουµε για 2 λεπτά να κρυώσει. Συγχρόνως παίρνουµε µετρήσεις για τη θερµοκρασία και την πίεση και συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα. Στη συνέχεια πωµατίζουµε τη φιάλη µε ένα φελλό όπου έχουµε προσαρµόσει µία σύριγγα. Αρχίζουµε να τραβάµε αργά και προς τα έξω το έµβολο της σύριγγας. Τι παρατηρείτε; Σχολιάστε τις ενδείξεις του θερµοµέτρου και του µανοµέτρου. Πώς εξηγείτε αυτό που παρατηρείτε; Ας βράσουµε νερό «ψύχοντάς το»... Συνεχίζουµε το πείραµα 1. Βράζουµε το νερό για µερικά λεπτά, ώστε να φύγει ο αέρας που υπάρχει µέσα στο δοχείο. Πόση είναι η πίεση πάνω στην επιφάνεια του νερού; Στη συνέχεια πωµατίζουµε τη φιάλη µε ένα φελλό και την αναποδογυρίζουµε. Πόση είναι η πίεση πάνω στην επιφάνεια του νερού; Αφήνουµε να ψυχθεί για λίγο και µετά ρίχνουµε πάνω στην ανεστραµµένη φιάλη κρύο νερό. Τι παρατηρείτε; Σχολιάστε τις ενδείξεις του θερµοµέτρου και του µανόµετρου. Πώς εξηγείτε αυτό που παρατηρείτε; Π4. Συµπεράσµατα Μακροσκοπικά Η θέρµανση του νερού οδηγεί σε αύξηση της θερµοκρασίας του, εµφάνιση µικρών φυσαλίδων αέρα στο εσωτερικό του και παραγωγή υδρατµών από την επιφάνεια µε αργό ρυθµό. 760

6 Η αύξηση της θερµοκρασίας σταµατάει όταν το νερό αρχίσει να βράζει. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, παρατηρούµε έντονη αναταραχή του νερού, σχηµατίζονται µεγάλες φυσαλίδες νερού (σε αέρια κατάσταση) σε όλη την έκτασή του και παράγονται υδρατµοί από την επιφάνεια µε γρήγορο ρυθµό. Βρασµός είναι η µετατροπή ενός υγρού σε αέριο (εξαέρωση), η οποία συµβαίνει απ' όλη τη µάζα του υγρού (φυσαλίδες νερού) και όχι µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. Η θερµοκρασία αυτή λέγεται θερµοκρασία βρασµού ή σηµείο ζέσεως. Η ενέργεια (θερµότητα) που µεταφέρεται από την πηγή κατά τη διάρκεια του βρασµού, χρησιµοποιείται για τη µετατροπή του νερού από την υγρή στην αέρια φάση (λανθάνουσα θερµότητα). Η θερµοκρασία βρασµού εξαρτάται από την εξωτερική πίεση στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Σε πίεση = 1atm, η θερµοκρασία βρασµού του καθαρού νερού είναι 100 C. Η θερµοκρασία στην οποία βράζει το καθαρό νερό είναι µια φυσική σταθερά, που η τιµή της εξαρτάται από την πίεση που επικρατεί στην επιφάνειά του. Μείωση της πίεσης συνεπάγεται και µείωση της θερµοκρασίας βρασµού και, αντίστοιχα, αύξηση της πίεσης συνεπάγεται αύξηση της θερµοκρασίας βρασµού. Μικροσκοπική ερµηνεία Τα µόρια του υγρού βρίσκονται σε συνεχή τυχαία κίνηση. Όλα τα µόρια του υγρού δεν έχουν την ίδια κινητική ενέργεια. Αύξηση της θερµοκρασίας, σηµαίνει αύξηση της µέσης κινητικής τους ενέργειας. Κάποια από τα µόρια που έχουν µεγάλη κινητική ενέργεια, µπορούν να υπερνικήσουν τις µοριακές δυνάµεις που τα συγκρατούν µεταξύ τους και να διαφύγουν από την επιφάνεια στο περιβάλλον (εξαέρωση). Ο αέρας που βρίσκεται διαλυµένος µέσα στο νερό (πριν το βρασµό) διαστέλλεται (λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας) και, υπό τη µορφή µικρών φυσαλίδων, αρχίζει να ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Όταν η φυσαλίδα φτάσει στην επιφάνεια, σπάει και απελευθερώνεται ο αέρας στο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, λόγω της µεγάλης θερµοκρασίας, η κίνηση των µορίων του νερού γίνεται πολύ έντονη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλά µόρια να σπάνε τους δεσµούς που τα συγκρατούν κοντά το ένα µε το άλλο και να αρχίζουν να κινούνται ελεύθερα µέσα στο υγρό (υδρατµοί). Η "συνεύρεση" πολλών τέτοιων µορίων οδηγεί στο σχηµατισµό φυσαλίδων νερού, οι οποίες ανεβαίνουν προς την επιφάνεια, όπου και σπάζουν. Όσο περισσότερα είναι τα µόρια του αέρα ή των υδρατµών που υπάρχουν πάνω από την επιφάνεια του νερού (µεγάλη πίεση), τόσο µεγαλύτερη κινητική ενέργεια πρέπει να έχουν τα µόρια που διαφεύγουν από την επιφάνεια ώστε να µην επιστρέψουν (συγκρουόµενα µε εκείνα που είναι στην επιφάνεια) στην υγρή φάση (υψηλό σηµείο ζέσεως). Κατά τη διάρκεια του βρασµού, η προσφερόµενη ενέργεια (θερµότητα) δεν αυξάνει την κινητική ενέργεια των µορίων (η θερµοκρασία παραµένει σταθερή), αλλά οδηγεί σε αύξηση της δυναµικής τους ενέργειας (σπάνε οι δεσµοί µεταξύ των µορίων). ηλαδή, κατά τη διάρκεια του βρασµού το νερό µεταβαίνει σε κατάσταση υψηλότερης ενέργειας (αλλαγή φάσης). Π6. Pre-Test Σε ποια θερµοκρασία βράζει το νερό, υπό κανονική πίεση (1atm); Η στάθµη του νερού, αφού αυτό βράσει για αρκετά λεπτά: ανεβαίνει, κατεβαίνει, παραµένει σταθερή. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, η θερµοκρασία του νερού: αυξάνεται, παραµένει σταθερή, µειώνεται. Αν κατά τη διάρκεια του βρασµού µιας ποσότητας νερού δυναµώσουµε ή αυξήσουµε απότοµα το ρυθµό παροχής θερµότητας, η θερµοκρασία του νερού: θα µεγαλώσει, θα µικρύνει, θα παραµείνει η ίδια. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, το νερό βρίσκεται: σε υγρή κατάσταση, σε αέρια κατάσταση, σε υγρή και αέρια κατάσταση. Μείωση της πίεσης πάνω από την επιφάνεια του υγρού: προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας βρασµού, προκαλεί µείωση της θερµοκρασίας βρασµού, δεν επηρεάζει τη θερµοκρασία βρασµού. 761

7 Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία ενός υγρού, τότε: µειώνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, δε µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια των µορίων. Κατά τη διάρκεια του βρασµού: αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων του νερού (Σ-Λ) αυξάνεται η δυναµική ενέργεια των µορίων του νερού (Σ-Λ) σπάνε οι δεσµοί µεταξύ των µορίων του νερού (Σ-Λ) Αύξηση της πίεσης που ασκείται στην επιφάνεια του υγρού σηµαίνει: αύξηση του αριθµού των µορίων του αερίου πάνω από την επιφάνεια του υγρού, µείωση του αριθµού των µορίων του αερίου πάνω από την επιφάνεια του υγρού, αύξηση του αριθµού των µορίων του υγρού. Όταν αυξάνεται η πίεση που ασκείται στην επιφάνεια του υγρού, τότε: τα µόρια του υγρού διαφεύγουν πιο εύκολα από την επιφάνεια, τα µόρια του υγρού διαφεύγουν πιο δύσκολα από την επιφάνεια, δεν επηρεάζεται η διαφυγή των µορίων του υγρού από την επιφάνεια. Π7. Post-Test Σε ποια θερµοκρασία βράζει το νερό, υπό κανονική πίεση (1atm); Η στάθµη του νερού, αφού αυτό βράσει για αρκετά λεπτά: ανεβαίνει, κατεβαίνει, παραµένει σταθερή. Τι συµπέρασµα βγάζετε από αυτό; Κατά τη διάρκεια του βρασµού, η θερµοκρασία του νερού: αυξάνεται, παραµένει σταθερή, µειώνεται. Αν κατά τη διάρκεια του βρασµού µιας ποσότητας νερού δυναµώσουµε ή αυξήσουµε απότοµα το ρυθµό παροχής θερµότητας, η θερµοκρασία του νερού: θα µεγαλώσει, θα µικρύνει, θα παραµείνει η ίδια. Κατά τη διάρκεια του βρασµού, το νερό βρίσκεται: σε υγρή κατάσταση, σε αέρια κατάσταση, σε υγρή και αέρια κατάσταση. Μείωση της πίεσης πάνω από την επιφάνεια του υγρού: προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας βρασµού, προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας βρασµού, δεν επηρεάζει τη θερµοκρασία βρασµού. Το νερό βράζει σε υψηλότερη θερµοκρασία: στην κορυφή ενός βουνού, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον πυθµένα ενός πηγαδιού. Μια οµάδα ορειβατών στο Έβερεστ, αποφάσισε να βράσει νερό για να φτιάξει τσάι. Πίνοντας, όµως, το τσάι οι ορειβάτες διαπίστωσαν ότι το τσάι δεν ήταν καυτό. Πώς το εξηγείτε; Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία ενός υγρού, τότε: µειώνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων, δε µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια των µορίων. Κατά τη διάρκεια του βρασµού: 762

8 αυξάνεται η κινητική ενέργεια των µορίων του νερού (Σ-Λ) αυξάνεται η δυναµική ενέργεια των µορίων του νερού (Σ-Λ) σπάνε οι δεσµοί µεταξύ των µορίων του νερού (Σ-Λ) Στα παρακάτω σχήµατα απεικονίζονται µόρια νερού σε διαφορετικές φάσεις (υγρό, αέριο). Χαρακτηρίστε την κάθε φάση. Ζωγραφίστε τα µόρια του νερού και του αέρα που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του νερού: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Κυνηγός, Ν. Ξένου, «Νέες πρακτικές µε νέα εργαλεία στην τάξη: κατάρτιση επιµορφωτών για τη δηµιουργία κοινοτήτων αξιοποίησης των Ν.Τ. στο σχολείο», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα 2000 Ράπτης Αρ., Ράπτη Αθ., Πληροφορική και Εκπαίδευση, Αθήνα 1997 Office of Technology Assessment 1988, Power on! New tools for teaching and learning, Washington D.C. Government Printing Office Καλκάνης Γ.Θ., Ενέργεια / Επιστήµη, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πανεπιστήµιο Αθηνών 1998 Γ.Θ Καλκάνης, «µικρο-προσεγγίσεις», Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Γ.Θ Καλκάνης, «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Εκπαιδευτικές Εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης (και) στις Φυσικές Επιστήµες», σηµειώσεις, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, G. Kalkanis, Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?, proceedings of the 1 st IOSTE Symposium Science and Technology Education Preparing Future Citizens, invited paper, vol II, Paralimni, Cyprus, 2001 «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», ΣΤ ηµοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε..Β., Αθήνα «Φυσική», Β γυµνασίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε..Β., Αθήνα 763

9 764

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*) Η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο αλλά και αντικείµενο εκπαιδευτικής προσέγγισης των φαινοµένων της θερµιονικής εκποµπής, της επίδρασης ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου σε δέσµη ηλεκτρονίων,

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γραμμένος Στέργιος, Χημικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch.

Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch. Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch.gr Περίληψη Η μεγάλη έλξη που ασκεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Προφορικές εργασίες Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και εργαστηριακή διδασκαλία. Δυο διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των νόμων των αερίων.

ΤΠΕ και εργαστηριακή διδασκαλία. Δυο διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των νόμων των αερίων. ΤΠΕ και εργαστηριακή διδασκαλία. Δυο διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των νόμων των αερίων. ICT and laboratory teaching. Two teaching approaches on the Laws of Gases. Νικόλαος Δ. Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά 126 Παιδί και Φυσικός Κόσμος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά ISBN: Copyright: ΑΡΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr

Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr Σχεδιασµός Νέων Μαθησιακών ραστηριοτήτων για τη ιδασκαλία Εννοιών και Φαινοµένων του Ήχου, µε την Υποστήριξη Αλληλεπιδραστικών Εκπαιδευτικών Λογισµικών Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Εργαστηριακή μελέτη διακροτήματος στη Γ! Τάξη του Λυκείου :Τρόποι παραγωγής, οπτική και ακουστική αισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Β' Τάξη Γυμνασίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης

ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης ΓΑΙΑ: Η µετάβαση από µία αναπαράσταση σε άλλες για τη διερευνητική µελέτη της Γης Νίκος απόντες, Γιάννης Κωτσάνης (*), Βασίλης Καραστάθης, Γιώρος άλκος Νίκος απόντες, ΥπΕΠΘ, Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση

Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξείδωση και την Καύση Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ υκείου για την ξείδωση και την Καύση Νίκος Βαλανίδης (*), Αθανασία Νικολαϊδου nichri@ucy.ac.cy, soulanic@cytanet.com.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, ευκωσία, Κύπρος Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ)

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Α. Ταραμόπουλος 1, Δ. Ψύλλος 1, Ε. Χατζηκρανιώτης 2 ttar@sch.gr, psillos@eled.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα