ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United Kingdom) EFG HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED (Grand Cayman, Cayman Islands) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΓΓΥΗΤΗΣ (των Τίτλων έκδοσης των εταιρειών EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH ***** Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CSSF ) ΕΝΕΚΡΙΝΕ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. [ ])TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 («ΟΔΗΓΙΑ»). ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί περιληπτικό σημείωμα («Περιληπτικό Σημείωμα»). Η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο και, αναφορικά με κάθε επιμέρους έκδοση τίτλων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα («Τίτλοι»), σε συνδυασμό με τους σχετικούς Τελικούς Όρους (Final Terms) και, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται, τους Όρους και Προϋποθέσεις (Terms and Conditions) του Ενημερωτικού Δελτίου. Τυχόν απόφαση για επένδυση σε Τίτλους πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν μελέτης από τον επενδυτή του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτό δια παραπομπής. Μετά την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας σε κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στη νομοθεσία της οποίας ενσωματώθηκε με το ν.3401/2005), στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του (όσον αφορά την Ελλάδα) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνο εφόσον το παρόν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα λοιπά τμήματα του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου Κράτους-Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο ενάγων ενδέχεται, βάσει της εφαρμοζόμενης ανά περίπτωση νομοθεσίας, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας. Λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια στο παρόν Περιληπτικό Σημείωμα. Πληροφορίες σχετικά με τους Εκδότες και τον Εγγυητή Εκδότες: Η εταιρεία EFG Hellas PLC, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό μητρώου Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas PLC είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο (24 Grafton Street, London W1S 4EZ). Η εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί ως εξαιρούμενη εταιρεία (exempted company) σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέυμαν, με αριθμό μητρώου CR 2

3 Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι στη νήσο Γκράντ Κέυμαν (PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands). Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (η «Τράπεζα»), ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 6068/06/Β/86/07. Η έδρα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα , Ελλάδα). Εγγυητής των Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της Τράπεζας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας με κύρια δραστηριότητα την δια της έκδοσης χρεωγράφων άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Η Τράπεζα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα βάσει ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επενδυτικής τραπεζικής, κεφαλαιαγορών, υπηρεσιών private banking και διαχείρισης περιουσίας (asset management). Η Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με παρουσία σε τομείς όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η ακίνητη περιουσία καθώς και οι υπηρεσίες μισθοδοσίας. Στα τέλη του Μαρτίου 2010, το δίκτυο της Τράπεζας συνίστατο σε άνω των υποκαταστημάτων, κέντρων επιχειρηματικής τραπεζικής και σημείων 3

4 πώλησης, στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη («Νέα Ευρώπη»), προσφέροντας ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες της. Η Τράπεζα είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ο οποίος αποτελείται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εταιρείες συμμετοχών. Η λειτουργική (operating) μητρική εταιρεία του EFG Group είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ η απώτερη μητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited, η οποία εμμέσως ανήκει και ελέγχεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Η Τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του έτους Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επενδυτικοί κίνδυνοι: Κίνδυνοι που σχετίζονται με την EFG Hellas PLC, την EFG Hellas (Cayman Islands) Limited και την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του σχετικού Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους Τίτλους που εκδίδονται από αυτόν καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) την ικανότητα του Εγγυητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τους όρους της Εγγύησης. Αυτοί περιλαμβάνουν: Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι ένα όχημα χρηματοδότησης που αποσκοπεί κυρίως στην άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Κατά συνέπεια, εάν 4

5 επρόκειτο να χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, οι Εκδότες και όσοι επένδυσαν σε Τίτλους ενδέχεται να υποστούν άμεσες και ουσιωδώς δυσμενείς συνέπειες, Η Τράπεζα ασκεί το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τυχόν εξασθένιση της Ελληνικής οικονομίας δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα μελλοντικά αποτελέσματα της Τράπεζας, Η Τράπεζα ασκεί δραστηριότητες και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, κυρίως στη Νέα Ευρώπη. Οι δραστηριότητες και τα κέρδη της Τράπεζας μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από την πολιτική ή οικονομική αστάθεια και αναταραχή σε κάποιες από τις χώρες αυτές, Οι αλλαγές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των μετοχών και σε άλλους παράγοντες της αγοράς επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι κίνδυνοι που απορρέουν από μεταβολές στην ποιότητα των πιστώσεων καθώς και από μεταβολές στη δυνατότητα εξόφλησης χορηγηθέντων δανείων και εν γένει οφειλών των αντισυμβαλλομένων, Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) είναι συμφυής με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι λειτουργικοί κίνδυνοι (operational risks) είναι συμφυείς με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, 5

6 Καθεμία από τις δραστηριότητες της Τράπεζας υπόκειται σε ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονιστική εποπτεία. Κάθε σημαντική νομοθετική εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διεξάγει τις εργασίες της καθώς και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τους Τίτλους Ορισμένες εκδόσεις Τίτλων ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση των κινδύνων της αγοράς που συνεπάγεται η επένδυση σε Τίτλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από τους Τίτλους έναντι του σχετικού Εκδότη δεν είναι ασφαλισμένες καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από την Εγγύηση (όπως ορίζεται κατωτέρω) έναντι του Εγγυητή δεν είναι ασφαλισμένες, ότι μπορεί να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ της αποτίμησης και του διακανονισμού σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, ότι μπορεί να προκύψουν γεγονότα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή άλλα γεγονότα ως προς κάποιο συγκεκριμένο/α Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Item(s)) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) με τα οποία, κατά τους Τελικούς Όρους, σχετίζονται τα οφειλόμενα ποσά σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι μπορεί να υπάρχουν φορολογικοί κίνδυνοι, ότι μπορεί οι Τίτλοι να μην δύνανται να ρευστοποιηθούν στη δευτερογενή αγορά, ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος η 6

7 εκτέλεση των υποχρεώσεων του σχετικού Εκδότη που απορρέουν από τους Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) των υποχρεώσεων του Εγγυητή που απορρέουν από την Εγγύηση να αντιβαίνει στους νόμους, ότι μπορεί να υπάρχουν συναλλαγματικοί κίνδυνοι ή και συναλλαγματικοί περιορισμοί και ότι η αγοραία αξία (market value) των Τίτλων μπορεί να επηρεάζεται από την πιστοληπτική ικανότητα του σχετικού Εκδότη ή (εφόσον εφαρμόζεται) και του Εγγυητή καθώς και από ένα πλήθος επιπρόσθετων παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι επενδυτές σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς και πρέπει να λαμβάνουν την επενδυτική απόφαση μόνο κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, μαζί με τους συμβούλους τους, της καταλληλότητας της επένδυσής τους σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικονομική δυνατότητά τους, τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τις πληροφορίες που αφορούν αφενός τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments), αφετέρου το/α ειδικό/ά Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Items), με την αξία των οποίων ή τις καταβολές σε σχέση με το/α οποίο/α μπορεί να σχετίζονται οι συγκεκριμένοι Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Όπου οι σχετικοί Τελικοί Όροι 7

8 αναφέρουν ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), οι σχετικοί Τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μια επένδυση συνδεδεμένη με την απόδοση του/των σχετικού/ών Στοιχείου/ων Αναφοράς και οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους ότι η απόδοση των επενδύσεών τους σε τέτοιους Τίτλους (εφόσον υπάρξει απόδοση) θα εξαρτάται από την απόδοση αυτού/ών του/ων Στοιχείου/ων Αναφοράς. Βλ. σχετικά την παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΟΥΝ ΠΟΙΟ/Α ΕΙΝΑΙ ΤΟ/ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ (REFERENCE ITEM(S)) ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ, ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΕΝΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ 8

9 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥΣ. Πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα Οργανωτές (Co-Arrangers): Εκπρόσωποι Διάθεσης (Dealers): Deutsche Bank AG, London Branch Morgan Stanley & Co. International plc Banca IMI S.p.A. Barclays Bank PLC BNP Paribas Citigroup Global Markets Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank Credit Suisse Securities (Europe) Limited Deutsche Bank AG, London Branch DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.Ε. Goldman Sachs International HSBC Bank plc ING Bank N.V. J.P. Morgan Securities Ltd. Landesbank Baden-Württemberg Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc NATIXIS Nomura International plc The Royal Bank of Scotland plc UBS Limited UniCredit Bank AG καθώς και κάθε άλλος Εκπρόσωπος Διάθεσης που κατά καιρούς διορίζεται από τους Εκδότες σε σχέση είτε γενικά με το Πρόγραμμα είτε με συγκεκριμένο Τμήμα Σειράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Εκπρόσωπος Έκδοσης και Πληρωμών: Αρχικό συνολικό ποσό Προγράμματος: Deutsche Bank AG, London Branch ευρώ συνολικό κεφάλαιο των εκάστοτε σε κυκλοφορία Tίτλων, το οποίο μπορεί να αυξηθεί υπό τους όρους της σύμβασης διάθεσης (Dealership Agreement) (όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο «Subscription and Sale» του 9

10 Ενημερωτικού Δελτίου). Διάθεση: Μορφή Τίτλων: Νομίσματα: Οι Τίτλοι διατίθενται από έναν ή περισσότερους Εκπροσώπους Διάθεσης. Οι Τίτλοι θα εκδίδονται σε σειρές (έκαστη, «Σειρά»). Κάθε Σειρά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα («Τμήματα Σειράς» ή «Tranches»), τα οποία εκδίδονται σε διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης. Οι Τίτλοι κάθε Σειράς διέπονται από τους ίδιους όρους, αλλά η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό της πρώτης πληρωμής τόκου μπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικά Τμήματα Σειράς. Οι Τίτλοι κάθε Τμήματος Σειράς θα διέπονται από τους ίδιους όρους ως προς όλα τα θέματα με εξαίρεση την ονομαστική αξία των Τίτλων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά Τμήμα Σειράς. Οι Τίτλοι εκδίδονται μόνο στον κομιστή. Κάθε Τμήμα Σειράς ενσωματώνεται κατά την έκδοση σε προσωρινό πολλαπλό τίτλο («Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος»). Εάν καθορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους ότι οι Τίτλοι διέπονται από τους Κανόνες TEFRA C (δηλαδή από τους Ομοσπονδιακούς Κανόνες για τις κινητές αξίες στις ΗΠΑ (c)2(i)(c)), τότε οι ανωτέρω Τίτλοι ενσωματώνονται κατά την έκδοση σε μόνιμο πολλαπλό τίτλο («Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος»). Κάθε Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Μόνιμο Πολλαπλό Τίτλο ή, εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, με οριστικούς τίτλους («Οριστικοί Τίτλοι»). Κάθε Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Οριστικούς Τίτλους σύμφωνα με τους όρους του (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου υπό τον τίτλο «Provisions Relating to the Instruments Whilst in Global Form»). Οι Τίτλοι εκδίδονται σε οποιοδήποτε νόμισμα ή νομίσματα. 10

11 Νομική φύση (Status) Τίτλων: Οι Τίτλοι αποτελούν κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη τους, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι Τίτλοι που αποτελούν κύρια οφειλή του Εκδότη τους περιλαμβάνουν στους όρους τους ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) όπως προβλέπεται στον Όρο 5 καθώς και λόγους καταγγελίας, περιλαμβανομένης της καταγγελίας για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration) σύμφωνα με τον Όρο Οι Τίτλοι που είναι μειωμένης εξασφάλισης δεν περιλαμβάνουν στους όρους τους την ως άνω ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) ενώ περιλαμβάνουν στους όρους τους ορισμένους μόνον λόγους καταγγελίας, όπως αναφέρεται στον Όρο 11.3 (όχι πάντως την καταγγελία για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration)). Εγγύηση: Ο Εγγυητής με την από 27 Ιουλίου 2009 σύμβαση εγγύησης («Εγγύηση») εγγυάται ανέκκλητα και άνευ όρων την καταβολή των οφειλών που απορρέουν από τους Τίτλους έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited. Η υποχρέωση του Εγγυητή μπορεί να αποτελεί κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Τιμή Έκδοσης: Όροι των Τίτλων: Οι Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε οποιαδήποτε τιμή και να αναλαμβάνονται είτε στο σύνολό τους είτε μερικώς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Δύνανται να εκδοθούν οι ακόλουθοι τύποι Τίτλων: (i) τοκοφόροι Τίτλοι με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, (ii) μη τοκοφόροι Τίτλοι, (iii) Τίτλοι που φέρουν τόκο ή/και το Ποσό της Εξόφλησης των οποίων κατά τη Λήξη (Maturity 11

12 Redemption Amount) υπολογίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο/α Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), όπως κινήσεις των επιτοκίων εντός συγκεκριμένου εύρους μεταβολής ή με αναφορά σε συγκεκριμένο/α όριο/α ή κινήσεις δείκτη ή δεικτών ή διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή μεταβολές σε μια ή περισσότερες τιμές μετοχών, και (iv) Τίτλοι που συνδυάζουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Οι περίοδοι εκτοκισμού, τα επιτόκια και οι όροι καταβολής ή/και τα καταβλητέα κατά την εξόφληση ποσά θα εξειδικεύονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Αλλαγή βάσης τόκου/πληρωμής: Λήξη: Οι Τίτλοι δύνανται να μεταβάλλονται, ως προς τη βάση του τόκου ή /και ως προς τη βάση της πληρωμής (ήτοι από τη μία βάση σε μία άλλη), εάν προβλέπεται σχετικώς στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η εξόφληση των Τίτλων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ορίζεται. Οι Τίτλοι έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited που εξοφλούνται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον τα έσοδα από την έκδοσή τους πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο (α) πρέπει να έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία Λιρών Αγγλίας (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) και να διατίθενται μόνο σε πρόσωπα, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων συνίστανται στην απόκτηση, διατήρηση, διαχείριση ή διάθεση επενδύσεων (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή τα οποία, κατά λογική εκτίμηση, αναμένεται να αποκτήσουν, διατηρήσουν, διαχειριστούν ή διαθέσουν επενδύσεις (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή (β) πρέπει να εκδίδονται στις περιπτώσεις 12

13 εκείνες που δεν αντιβαίνουν στο τμήμα 19 του αγγλικού νόμου «Financial Services and Markets Act 2000» («FSMA»). Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments) Οι πληρωμές τόκου ως προς τους Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Interest Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών ή/και σε κάποιoν μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς τους Μη Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Redemption Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε κάποιο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εάν συμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου και σχετίζεται με σχετική μεταβολή, ακύρωση ή διακοπή στην ομαλή λειτουργία του δείκτη), ο σχετικός Εκδότης μπορεί να ζητήσει να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης πιθανόν και της αντικατάστασης του σχετικού δείκτη, ή μπορεί να προβεί σε πρόωρη εξόφληση των Τίτλων καταβάλλοντας σε εξόφληση των Τίτλων το Ποσό της Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of 13

14 the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές (Equity Linked Instruments): Οι πληρωμές τόκου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών υπό τους όρους που προβλέπονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η επένδυση σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές ενδέχεται να συνεπάγεται κινδύνους παρόμοιας φύσης με εκείνους που ενέχει η απευθείας επένδυση σε μετοχές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλες συμβουλές. Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους ορισμένο Δυνητικό Γεγονός Αναπροσαρμογής (Potential Adjustment Event), Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), οι όροι των Τίτλων μπορεί να υπόκεινται σε αναπροσαρμογή (περιλαμβανομένης της αντικατάστασης μιας μετοχής από μία άλλη σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται ο όρος «Αντικατάσταση Μετοχής» (Equity Substitution)) ή και να εξοφλούνται 14

15 πρόωρα σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους η Διαγραφή (De-listing), η Συγχώνευση (Merger Event), η Εθνικοποίηση (Nationalisation), η Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και η Δημόσια Προσφορά (Tender Offer). Συνακόλουθα, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Η εξόφληση κεφαλαίου και τόκου σε σχέση με Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα γίνεται μόνο με μετρητά. Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) (εφαρμόζονται μόνον επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη ή Δείκτες και Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχές): Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζονται στους Τίτλους Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) και επέλθει τέτοιο γεγονός, οι Τίτλοι θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή ενδέχεται να εξοφληθούν πρόωρα στο ποσό που καθορίζεται ως Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Ημέρες Δυσλειτουργίας (Disrupted Όταν οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Συνδεδεμένοι 15

16 Days): με Δείκτη ή Δείκτες ή Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές, ο Εκπρόσωπος Υπολογισμών μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ημέρα ως Ημέρα Δυσλειτουργίας (Disrupted Day). Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να επηρεάσει την αξία των Τίτλων ή/και να καθυστερήσει τον διακανονισμό που σχετίζεται με τους Τίτλους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Παράβαση Νόμων (Illegality): Αυτόματα Ανακαλούμενοι Τίτλοι (Autocallable Instruments) Σε περίπτωση που ορισμένος Εκδότης διαπιστώσει ότι η εκτέλεση εκ μέρους του των υποχρεώσεων που απορρέουν από οποιουσδήποτε Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) η εκτέλεση από τον Εγγυητή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Εγγύηση αντιβαίνει στο νόμο ή άλλως είναι απαγορευμένη, εν όλω ή εν μέρει, ο Εκδότης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο (και όχι μέρος μόνον) των Τίτλων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, προσαυξημένο, όπου απαιτείται, με δεδουλευμένους τόκους. Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση (Autocall) σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους και επέλθει Γεγονός Αυτόματης Ανάκλησης (Autocall Event) (όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους), οι Τίτλοι θα εξοφληθούν, με το σχετικό Ποσό Υπολογισμού να εξοφλείται σύμφωνα με το Ποσό Αυτόματης Ανάκλησης 16

17 (Autocall Redemption Amount) που ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εξόφληση: Οι Τελικοί Όροι που αφορούν σε κάθε Τμήμα Σειράς θα προσδιορίζουν: (α) είτε ότι οι συγκεκριμένοι Τίτλοι δεν μπορούν να εξοφληθούν πριν από τη συμπεφωνημένη λήξη τους (εκτός αν συμφωνήθηκε είτε η εξόφληση με δόσεις (βλ.κατωτέρω), εφόσον εφαρμόζεται, είτε η πρόωρη εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή μετά από κάποιο Γεγονός Καταγγελίας (Event of Default) ή λόγω Παράβασης Νόμων (Illegality) είτε, στην περίπτωση Τίτλων στους οποίους εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση, σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από την επέλευση Γεγονότος Αυτόματης Ανάκλησης, είτε αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments), μετά από Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event) ή, αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity-Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους Τελικούς Όρους ότι εφαρμόζονται, μετά από γεγονός που συνιστά Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), ή αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index-Linked Instruments) ή Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity- Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από κάποιο Πρόσθετο Γεγονός Δυσλειτουργίας (υπό τον όρο όμως της υποχρεωτικής, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχής σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τους Τίτλους μειωμένης εξασφάλισης)), (β) είτε ότι οι Τίτλοι αυτοί θα μπορούν να εξοφληθούν κατά την προαίρεση του 17

18 Εκδότη ή/και του Επενδυτή κατόπιν της απαιτούμενης προειδοποίησης που πρέπει να γίνει σε καθορισμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες και σε τιμή ή τιμές και με τέτοιους όρους, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι ενδέχεται να προβλέπουν ότι οι Τίτλοι μπορούν να εξοφλούνται σε δύο ή περισσότερες δόσεις κατά ποσό και στις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Ονομαστικές αξίες: Φορολογικά ζητήματα: Οι Τίτλοι εκδίδονται στις ονομαστικές αξίες που καθορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε Τίτλου που έχει εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή διατίθεται με δημόσια εγγραφή σε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στις περιπτώσεις όπου απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία) θα είναι Ευρώ (ή το ισόποσο σε ευρώ στο σχετικό νόμισμα). Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, όλες οι πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους γίνονται χωρίς αφαίρεση του φόρου παρακράτησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC) ή των Νήσων Κέυμαν (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited), ή την ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.) όπως ισχύει κατά περίπτωση, και (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) όλες οι πληρωμές των Τίτλων από τον Εγγυητή σύμφωνα με την Εγγύηση γίνονται χωρίς παρακράτηση τυχόν φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται με βάση την ελληνική νομοθεσία, όπως ορίζεται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού 18

19 Δελτίου. Σε περίπτωση που απαιτείται να διενεργηθεί παρακράτηση, ο Εκδότης ή, κατά περίπτωση, (εφόσον εφαρμόζεται) ο Εγγυητής, εξαιρουμένων ορισμένων περιορισμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού Δελτίου, θα καταβάλλει συμπληρωματικά ποσά ώστε οι Επενδυτές των σχετικών Τίτλων να λάβουν ως καθαρό ποσό το ποσό που θα έπρεπε να είχαν λάβει εάν δεν είχε συντελεσθεί η εν λόγω παρακράτηση. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Εισαγωγή σε χρηματιστήριο: Οι Τίτλοι και η Εγγύηση και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Αγγλικό δίκαιο, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: (i) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον Όρο 3Β, (ii) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον όρο 4Β του Ενημερωτικού Δελτίου και τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Εγγύηση, και (iii) τον Όρο 22. Οι ανωτέρω (i)-(iii) περιπτώσεις διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Ελληνικό δίκαιο. Έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Τίτλων του Προγράμματος στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Official List). Οι Τίτλοι μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε άλλα ή επιπλέον χρηματιστήρια ή αγορές ή να μην εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε καμία αγορά. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι θα προβλέπουν εάν οι Τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση ή όχι και εάν ναι, σε ποιά χρηματιστήρια ή/και αγορές. 19

20 Όροι και Προϋποθέσεις: Για κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα καταρτίζονται Τελικοί Όροι. Στις περιπτώσεις που ζητείται εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή που πρόκειται να γίνει διάθεση των Τίτλων με δημόσια εγγραφή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε περιπτώσεις που απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία, αντίγραφο των Τελικών Όρων θα αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και/ή στη CSSF έως και την ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων αυτών. Οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα είναι αυτοί που παρατίθενται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εκάστοτε, τροποποιείται και μεταβάλεται από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α (Part A) των σχετικών Τελικών Όρων. Στην περίπτωση που Τίτλοι έχουν ενσωματωθεί σε πολλαπλούς Τίτλους, τα δικαιώματα των επενδυτών θα διέπονται, στην περίπτωση Tίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas PLC, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (Deed of Covenant) της EFG Hellas PLC, στην περίπτωση τίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, και στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της Τράπεζας, αντίγραφα των οποίων θα είναι στη διάθεση του κοινού στο καθορισμένο γραφείο του Εκπροσώπου Έκδοσης και Πληρωμών. Συστήματα εκκαθάρισης: Euroclear, Clearstream Luxembourg και/ή, σε σχέση με οποιουσδήποτε Τίτλους, κάθε άλλο σύστημα εκκαθάρισης που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. 20

21 Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Περιορισμοί διάθεσης: Στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας («Τίτλοι της Τράπεζας»), ως προς τους οποίους εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος 3156/2003 και για τους σκοπούς των οποίων απαιτείται ο διορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της Τράπεζας (όπως κατωτέρω ορίζεται), σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3156/2003, η Τράπεζα θα διορίσει εκπρόσωπο των Ομολογιούχων των Τίτλων της Τράπεζας (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» - Bank Holders Agent) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 22 των Τίτλων. Σχετικά με ορισμένους περιορισμούς ως προς τη διάθεση, πώληση, παράδοση των Τίτλων καθώς και με τη διάθεση πληροφοριακού υλικού σχετιζόμενου με τους Τίτλους στις ΗΠΑ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλικής Δημοκρατίας), στην Ιαπωνία και στις Νήσους Κέυμαν, βλ. το κεφάλαιο «Subscription and Sale» του Ενημερωτικού Δελτίου. 21

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο [Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους θα πρέπει να βασιστεί σε εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (η οποία έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version) Το παρόν περιληπτικό σημείωμα [summary] θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο [prospectus]. Οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ( Προσφορά ) ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 715,77 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,11 εκατ. εκ των οποίων 1,71 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

(Cayman Islands) Limited»

(Cayman Islands) Limited» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/1/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 614,08 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,53%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,41 εκατ. εκ των οποίων 2,52 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα