ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United Kingdom) EFG HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED (Grand Cayman, Cayman Islands) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΓΓΥΗΤΗΣ (των Τίτλων έκδοσης των εταιρειών EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH ***** Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CSSF ) ΕΝΕΚΡΙΝΕ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. [ ])TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 («ΟΔΗΓΙΑ»). ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί περιληπτικό σημείωμα («Περιληπτικό Σημείωμα»). Η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο και, αναφορικά με κάθε επιμέρους έκδοση τίτλων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα («Τίτλοι»), σε συνδυασμό με τους σχετικούς Τελικούς Όρους (Final Terms) και, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται, τους Όρους και Προϋποθέσεις (Terms and Conditions) του Ενημερωτικού Δελτίου. Τυχόν απόφαση για επένδυση σε Τίτλους πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν μελέτης από τον επενδυτή του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτό δια παραπομπής. Μετά την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας σε κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στη νομοθεσία της οποίας ενσωματώθηκε με το ν.3401/2005), στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του (όσον αφορά την Ελλάδα) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνο εφόσον το παρόν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα λοιπά τμήματα του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου Κράτους-Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο ενάγων ενδέχεται, βάσει της εφαρμοζόμενης ανά περίπτωση νομοθεσίας, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας. Λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια στο παρόν Περιληπτικό Σημείωμα. Πληροφορίες σχετικά με τους Εκδότες και τον Εγγυητή Εκδότες: Η εταιρεία EFG Hellas PLC, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό μητρώου Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas PLC είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο (24 Grafton Street, London W1S 4EZ). Η εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί ως εξαιρούμενη εταιρεία (exempted company) σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέυμαν, με αριθμό μητρώου CR 2

3 Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι στη νήσο Γκράντ Κέυμαν (PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands). Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (η «Τράπεζα»), ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 6068/06/Β/86/07. Η έδρα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα , Ελλάδα). Εγγυητής των Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της Τράπεζας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας με κύρια δραστηριότητα την δια της έκδοσης χρεωγράφων άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Η Τράπεζα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα βάσει ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επενδυτικής τραπεζικής, κεφαλαιαγορών, υπηρεσιών private banking και διαχείρισης περιουσίας (asset management). Η Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με παρουσία σε τομείς όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η ακίνητη περιουσία καθώς και οι υπηρεσίες μισθοδοσίας. Στα τέλη του Μαρτίου 2010, το δίκτυο της Τράπεζας συνίστατο σε άνω των υποκαταστημάτων, κέντρων επιχειρηματικής τραπεζικής και σημείων 3

4 πώλησης, στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη («Νέα Ευρώπη»), προσφέροντας ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες της. Η Τράπεζα είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ο οποίος αποτελείται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εταιρείες συμμετοχών. Η λειτουργική (operating) μητρική εταιρεία του EFG Group είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ η απώτερη μητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited, η οποία εμμέσως ανήκει και ελέγχεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Η Τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του έτους Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επενδυτικοί κίνδυνοι: Κίνδυνοι που σχετίζονται με την EFG Hellas PLC, την EFG Hellas (Cayman Islands) Limited και την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του σχετικού Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους Τίτλους που εκδίδονται από αυτόν καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) την ικανότητα του Εγγυητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τους όρους της Εγγύησης. Αυτοί περιλαμβάνουν: Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι ένα όχημα χρηματοδότησης που αποσκοπεί κυρίως στην άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Κατά συνέπεια, εάν 4

5 επρόκειτο να χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, οι Εκδότες και όσοι επένδυσαν σε Τίτλους ενδέχεται να υποστούν άμεσες και ουσιωδώς δυσμενείς συνέπειες, Η Τράπεζα ασκεί το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τυχόν εξασθένιση της Ελληνικής οικονομίας δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα μελλοντικά αποτελέσματα της Τράπεζας, Η Τράπεζα ασκεί δραστηριότητες και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, κυρίως στη Νέα Ευρώπη. Οι δραστηριότητες και τα κέρδη της Τράπεζας μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από την πολιτική ή οικονομική αστάθεια και αναταραχή σε κάποιες από τις χώρες αυτές, Οι αλλαγές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των μετοχών και σε άλλους παράγοντες της αγοράς επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι κίνδυνοι που απορρέουν από μεταβολές στην ποιότητα των πιστώσεων καθώς και από μεταβολές στη δυνατότητα εξόφλησης χορηγηθέντων δανείων και εν γένει οφειλών των αντισυμβαλλομένων, Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) είναι συμφυής με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι λειτουργικοί κίνδυνοι (operational risks) είναι συμφυείς με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, 5

6 Καθεμία από τις δραστηριότητες της Τράπεζας υπόκειται σε ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονιστική εποπτεία. Κάθε σημαντική νομοθετική εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διεξάγει τις εργασίες της καθώς και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τους Τίτλους Ορισμένες εκδόσεις Τίτλων ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση των κινδύνων της αγοράς που συνεπάγεται η επένδυση σε Τίτλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από τους Τίτλους έναντι του σχετικού Εκδότη δεν είναι ασφαλισμένες καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από την Εγγύηση (όπως ορίζεται κατωτέρω) έναντι του Εγγυητή δεν είναι ασφαλισμένες, ότι μπορεί να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ της αποτίμησης και του διακανονισμού σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, ότι μπορεί να προκύψουν γεγονότα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή άλλα γεγονότα ως προς κάποιο συγκεκριμένο/α Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Item(s)) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) με τα οποία, κατά τους Τελικούς Όρους, σχετίζονται τα οφειλόμενα ποσά σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι μπορεί να υπάρχουν φορολογικοί κίνδυνοι, ότι μπορεί οι Τίτλοι να μην δύνανται να ρευστοποιηθούν στη δευτερογενή αγορά, ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος η 6

7 εκτέλεση των υποχρεώσεων του σχετικού Εκδότη που απορρέουν από τους Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) των υποχρεώσεων του Εγγυητή που απορρέουν από την Εγγύηση να αντιβαίνει στους νόμους, ότι μπορεί να υπάρχουν συναλλαγματικοί κίνδυνοι ή και συναλλαγματικοί περιορισμοί και ότι η αγοραία αξία (market value) των Τίτλων μπορεί να επηρεάζεται από την πιστοληπτική ικανότητα του σχετικού Εκδότη ή (εφόσον εφαρμόζεται) και του Εγγυητή καθώς και από ένα πλήθος επιπρόσθετων παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι επενδυτές σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς και πρέπει να λαμβάνουν την επενδυτική απόφαση μόνο κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, μαζί με τους συμβούλους τους, της καταλληλότητας της επένδυσής τους σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικονομική δυνατότητά τους, τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τις πληροφορίες που αφορούν αφενός τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments), αφετέρου το/α ειδικό/ά Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Items), με την αξία των οποίων ή τις καταβολές σε σχέση με το/α οποίο/α μπορεί να σχετίζονται οι συγκεκριμένοι Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Όπου οι σχετικοί Τελικοί Όροι 7

8 αναφέρουν ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), οι σχετικοί Τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μια επένδυση συνδεδεμένη με την απόδοση του/των σχετικού/ών Στοιχείου/ων Αναφοράς και οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους ότι η απόδοση των επενδύσεών τους σε τέτοιους Τίτλους (εφόσον υπάρξει απόδοση) θα εξαρτάται από την απόδοση αυτού/ών του/ων Στοιχείου/ων Αναφοράς. Βλ. σχετικά την παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΟΥΝ ΠΟΙΟ/Α ΕΙΝΑΙ ΤΟ/ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ (REFERENCE ITEM(S)) ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ, ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΕΝΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ 8

9 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥΣ. Πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα Οργανωτές (Co-Arrangers): Εκπρόσωποι Διάθεσης (Dealers): Deutsche Bank AG, London Branch Morgan Stanley & Co. International plc Banca IMI S.p.A. Barclays Bank PLC BNP Paribas Citigroup Global Markets Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank Credit Suisse Securities (Europe) Limited Deutsche Bank AG, London Branch DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.Ε. Goldman Sachs International HSBC Bank plc ING Bank N.V. J.P. Morgan Securities Ltd. Landesbank Baden-Württemberg Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc NATIXIS Nomura International plc The Royal Bank of Scotland plc UBS Limited UniCredit Bank AG καθώς και κάθε άλλος Εκπρόσωπος Διάθεσης που κατά καιρούς διορίζεται από τους Εκδότες σε σχέση είτε γενικά με το Πρόγραμμα είτε με συγκεκριμένο Τμήμα Σειράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Εκπρόσωπος Έκδοσης και Πληρωμών: Αρχικό συνολικό ποσό Προγράμματος: Deutsche Bank AG, London Branch ευρώ συνολικό κεφάλαιο των εκάστοτε σε κυκλοφορία Tίτλων, το οποίο μπορεί να αυξηθεί υπό τους όρους της σύμβασης διάθεσης (Dealership Agreement) (όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο «Subscription and Sale» του 9

10 Ενημερωτικού Δελτίου). Διάθεση: Μορφή Τίτλων: Νομίσματα: Οι Τίτλοι διατίθενται από έναν ή περισσότερους Εκπροσώπους Διάθεσης. Οι Τίτλοι θα εκδίδονται σε σειρές (έκαστη, «Σειρά»). Κάθε Σειρά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα («Τμήματα Σειράς» ή «Tranches»), τα οποία εκδίδονται σε διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης. Οι Τίτλοι κάθε Σειράς διέπονται από τους ίδιους όρους, αλλά η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό της πρώτης πληρωμής τόκου μπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικά Τμήματα Σειράς. Οι Τίτλοι κάθε Τμήματος Σειράς θα διέπονται από τους ίδιους όρους ως προς όλα τα θέματα με εξαίρεση την ονομαστική αξία των Τίτλων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά Τμήμα Σειράς. Οι Τίτλοι εκδίδονται μόνο στον κομιστή. Κάθε Τμήμα Σειράς ενσωματώνεται κατά την έκδοση σε προσωρινό πολλαπλό τίτλο («Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος»). Εάν καθορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους ότι οι Τίτλοι διέπονται από τους Κανόνες TEFRA C (δηλαδή από τους Ομοσπονδιακούς Κανόνες για τις κινητές αξίες στις ΗΠΑ (c)2(i)(c)), τότε οι ανωτέρω Τίτλοι ενσωματώνονται κατά την έκδοση σε μόνιμο πολλαπλό τίτλο («Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος»). Κάθε Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Μόνιμο Πολλαπλό Τίτλο ή, εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, με οριστικούς τίτλους («Οριστικοί Τίτλοι»). Κάθε Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Οριστικούς Τίτλους σύμφωνα με τους όρους του (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου υπό τον τίτλο «Provisions Relating to the Instruments Whilst in Global Form»). Οι Τίτλοι εκδίδονται σε οποιοδήποτε νόμισμα ή νομίσματα. 10

11 Νομική φύση (Status) Τίτλων: Οι Τίτλοι αποτελούν κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη τους, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι Τίτλοι που αποτελούν κύρια οφειλή του Εκδότη τους περιλαμβάνουν στους όρους τους ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) όπως προβλέπεται στον Όρο 5 καθώς και λόγους καταγγελίας, περιλαμβανομένης της καταγγελίας για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration) σύμφωνα με τον Όρο Οι Τίτλοι που είναι μειωμένης εξασφάλισης δεν περιλαμβάνουν στους όρους τους την ως άνω ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) ενώ περιλαμβάνουν στους όρους τους ορισμένους μόνον λόγους καταγγελίας, όπως αναφέρεται στον Όρο 11.3 (όχι πάντως την καταγγελία για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration)). Εγγύηση: Ο Εγγυητής με την από 27 Ιουλίου 2009 σύμβαση εγγύησης («Εγγύηση») εγγυάται ανέκκλητα και άνευ όρων την καταβολή των οφειλών που απορρέουν από τους Τίτλους έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited. Η υποχρέωση του Εγγυητή μπορεί να αποτελεί κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Τιμή Έκδοσης: Όροι των Τίτλων: Οι Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε οποιαδήποτε τιμή και να αναλαμβάνονται είτε στο σύνολό τους είτε μερικώς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Δύνανται να εκδοθούν οι ακόλουθοι τύποι Τίτλων: (i) τοκοφόροι Τίτλοι με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, (ii) μη τοκοφόροι Τίτλοι, (iii) Τίτλοι που φέρουν τόκο ή/και το Ποσό της Εξόφλησης των οποίων κατά τη Λήξη (Maturity 11

12 Redemption Amount) υπολογίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο/α Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), όπως κινήσεις των επιτοκίων εντός συγκεκριμένου εύρους μεταβολής ή με αναφορά σε συγκεκριμένο/α όριο/α ή κινήσεις δείκτη ή δεικτών ή διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή μεταβολές σε μια ή περισσότερες τιμές μετοχών, και (iv) Τίτλοι που συνδυάζουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Οι περίοδοι εκτοκισμού, τα επιτόκια και οι όροι καταβολής ή/και τα καταβλητέα κατά την εξόφληση ποσά θα εξειδικεύονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Αλλαγή βάσης τόκου/πληρωμής: Λήξη: Οι Τίτλοι δύνανται να μεταβάλλονται, ως προς τη βάση του τόκου ή /και ως προς τη βάση της πληρωμής (ήτοι από τη μία βάση σε μία άλλη), εάν προβλέπεται σχετικώς στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η εξόφληση των Τίτλων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ορίζεται. Οι Τίτλοι έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited που εξοφλούνται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον τα έσοδα από την έκδοσή τους πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο (α) πρέπει να έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία Λιρών Αγγλίας (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) και να διατίθενται μόνο σε πρόσωπα, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων συνίστανται στην απόκτηση, διατήρηση, διαχείριση ή διάθεση επενδύσεων (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή τα οποία, κατά λογική εκτίμηση, αναμένεται να αποκτήσουν, διατηρήσουν, διαχειριστούν ή διαθέσουν επενδύσεις (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή (β) πρέπει να εκδίδονται στις περιπτώσεις 12

13 εκείνες που δεν αντιβαίνουν στο τμήμα 19 του αγγλικού νόμου «Financial Services and Markets Act 2000» («FSMA»). Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments) Οι πληρωμές τόκου ως προς τους Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Interest Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών ή/και σε κάποιoν μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς τους Μη Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Redemption Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε κάποιο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εάν συμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου και σχετίζεται με σχετική μεταβολή, ακύρωση ή διακοπή στην ομαλή λειτουργία του δείκτη), ο σχετικός Εκδότης μπορεί να ζητήσει να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης πιθανόν και της αντικατάστασης του σχετικού δείκτη, ή μπορεί να προβεί σε πρόωρη εξόφληση των Τίτλων καταβάλλοντας σε εξόφληση των Τίτλων το Ποσό της Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of 13

14 the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές (Equity Linked Instruments): Οι πληρωμές τόκου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών υπό τους όρους που προβλέπονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η επένδυση σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές ενδέχεται να συνεπάγεται κινδύνους παρόμοιας φύσης με εκείνους που ενέχει η απευθείας επένδυση σε μετοχές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλες συμβουλές. Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους ορισμένο Δυνητικό Γεγονός Αναπροσαρμογής (Potential Adjustment Event), Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), οι όροι των Τίτλων μπορεί να υπόκεινται σε αναπροσαρμογή (περιλαμβανομένης της αντικατάστασης μιας μετοχής από μία άλλη σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται ο όρος «Αντικατάσταση Μετοχής» (Equity Substitution)) ή και να εξοφλούνται 14

15 πρόωρα σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους η Διαγραφή (De-listing), η Συγχώνευση (Merger Event), η Εθνικοποίηση (Nationalisation), η Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και η Δημόσια Προσφορά (Tender Offer). Συνακόλουθα, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Η εξόφληση κεφαλαίου και τόκου σε σχέση με Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα γίνεται μόνο με μετρητά. Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) (εφαρμόζονται μόνον επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη ή Δείκτες και Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχές): Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζονται στους Τίτλους Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) και επέλθει τέτοιο γεγονός, οι Τίτλοι θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή ενδέχεται να εξοφληθούν πρόωρα στο ποσό που καθορίζεται ως Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Ημέρες Δυσλειτουργίας (Disrupted Όταν οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Συνδεδεμένοι 15

16 Days): με Δείκτη ή Δείκτες ή Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές, ο Εκπρόσωπος Υπολογισμών μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ημέρα ως Ημέρα Δυσλειτουργίας (Disrupted Day). Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να επηρεάσει την αξία των Τίτλων ή/και να καθυστερήσει τον διακανονισμό που σχετίζεται με τους Τίτλους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Παράβαση Νόμων (Illegality): Αυτόματα Ανακαλούμενοι Τίτλοι (Autocallable Instruments) Σε περίπτωση που ορισμένος Εκδότης διαπιστώσει ότι η εκτέλεση εκ μέρους του των υποχρεώσεων που απορρέουν από οποιουσδήποτε Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) η εκτέλεση από τον Εγγυητή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Εγγύηση αντιβαίνει στο νόμο ή άλλως είναι απαγορευμένη, εν όλω ή εν μέρει, ο Εκδότης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο (και όχι μέρος μόνον) των Τίτλων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, προσαυξημένο, όπου απαιτείται, με δεδουλευμένους τόκους. Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση (Autocall) σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους και επέλθει Γεγονός Αυτόματης Ανάκλησης (Autocall Event) (όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους), οι Τίτλοι θα εξοφληθούν, με το σχετικό Ποσό Υπολογισμού να εξοφλείται σύμφωνα με το Ποσό Αυτόματης Ανάκλησης 16

17 (Autocall Redemption Amount) που ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εξόφληση: Οι Τελικοί Όροι που αφορούν σε κάθε Τμήμα Σειράς θα προσδιορίζουν: (α) είτε ότι οι συγκεκριμένοι Τίτλοι δεν μπορούν να εξοφληθούν πριν από τη συμπεφωνημένη λήξη τους (εκτός αν συμφωνήθηκε είτε η εξόφληση με δόσεις (βλ.κατωτέρω), εφόσον εφαρμόζεται, είτε η πρόωρη εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή μετά από κάποιο Γεγονός Καταγγελίας (Event of Default) ή λόγω Παράβασης Νόμων (Illegality) είτε, στην περίπτωση Τίτλων στους οποίους εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση, σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από την επέλευση Γεγονότος Αυτόματης Ανάκλησης, είτε αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments), μετά από Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event) ή, αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity-Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους Τελικούς Όρους ότι εφαρμόζονται, μετά από γεγονός που συνιστά Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), ή αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index-Linked Instruments) ή Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity- Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από κάποιο Πρόσθετο Γεγονός Δυσλειτουργίας (υπό τον όρο όμως της υποχρεωτικής, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχής σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τους Τίτλους μειωμένης εξασφάλισης)), (β) είτε ότι οι Τίτλοι αυτοί θα μπορούν να εξοφληθούν κατά την προαίρεση του 17

18 Εκδότη ή/και του Επενδυτή κατόπιν της απαιτούμενης προειδοποίησης που πρέπει να γίνει σε καθορισμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες και σε τιμή ή τιμές και με τέτοιους όρους, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι ενδέχεται να προβλέπουν ότι οι Τίτλοι μπορούν να εξοφλούνται σε δύο ή περισσότερες δόσεις κατά ποσό και στις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Ονομαστικές αξίες: Φορολογικά ζητήματα: Οι Τίτλοι εκδίδονται στις ονομαστικές αξίες που καθορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε Τίτλου που έχει εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή διατίθεται με δημόσια εγγραφή σε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στις περιπτώσεις όπου απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία) θα είναι Ευρώ (ή το ισόποσο σε ευρώ στο σχετικό νόμισμα). Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, όλες οι πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους γίνονται χωρίς αφαίρεση του φόρου παρακράτησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC) ή των Νήσων Κέυμαν (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited), ή την ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.) όπως ισχύει κατά περίπτωση, και (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) όλες οι πληρωμές των Τίτλων από τον Εγγυητή σύμφωνα με την Εγγύηση γίνονται χωρίς παρακράτηση τυχόν φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται με βάση την ελληνική νομοθεσία, όπως ορίζεται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού 18

19 Δελτίου. Σε περίπτωση που απαιτείται να διενεργηθεί παρακράτηση, ο Εκδότης ή, κατά περίπτωση, (εφόσον εφαρμόζεται) ο Εγγυητής, εξαιρουμένων ορισμένων περιορισμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού Δελτίου, θα καταβάλλει συμπληρωματικά ποσά ώστε οι Επενδυτές των σχετικών Τίτλων να λάβουν ως καθαρό ποσό το ποσό που θα έπρεπε να είχαν λάβει εάν δεν είχε συντελεσθεί η εν λόγω παρακράτηση. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Εισαγωγή σε χρηματιστήριο: Οι Τίτλοι και η Εγγύηση και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Αγγλικό δίκαιο, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: (i) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον Όρο 3Β, (ii) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον όρο 4Β του Ενημερωτικού Δελτίου και τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Εγγύηση, και (iii) τον Όρο 22. Οι ανωτέρω (i)-(iii) περιπτώσεις διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Ελληνικό δίκαιο. Έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Τίτλων του Προγράμματος στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Official List). Οι Τίτλοι μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε άλλα ή επιπλέον χρηματιστήρια ή αγορές ή να μην εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε καμία αγορά. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι θα προβλέπουν εάν οι Τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση ή όχι και εάν ναι, σε ποιά χρηματιστήρια ή/και αγορές. 19

20 Όροι και Προϋποθέσεις: Για κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα καταρτίζονται Τελικοί Όροι. Στις περιπτώσεις που ζητείται εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή που πρόκειται να γίνει διάθεση των Τίτλων με δημόσια εγγραφή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε περιπτώσεις που απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία, αντίγραφο των Τελικών Όρων θα αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και/ή στη CSSF έως και την ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων αυτών. Οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα είναι αυτοί που παρατίθενται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εκάστοτε, τροποποιείται και μεταβάλεται από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α (Part A) των σχετικών Τελικών Όρων. Στην περίπτωση που Τίτλοι έχουν ενσωματωθεί σε πολλαπλούς Τίτλους, τα δικαιώματα των επενδυτών θα διέπονται, στην περίπτωση Tίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas PLC, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (Deed of Covenant) της EFG Hellas PLC, στην περίπτωση τίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, και στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της Τράπεζας, αντίγραφα των οποίων θα είναι στη διάθεση του κοινού στο καθορισμένο γραφείο του Εκπροσώπου Έκδοσης και Πληρωμών. Συστήματα εκκαθάρισης: Euroclear, Clearstream Luxembourg και/ή, σε σχέση με οποιουσδήποτε Τίτλους, κάθε άλλο σύστημα εκκαθάρισης που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. 20

21 Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Περιορισμοί διάθεσης: Στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας («Τίτλοι της Τράπεζας»), ως προς τους οποίους εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος 3156/2003 και για τους σκοπούς των οποίων απαιτείται ο διορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της Τράπεζας (όπως κατωτέρω ορίζεται), σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3156/2003, η Τράπεζα θα διορίσει εκπρόσωπο των Ομολογιούχων των Τίτλων της Τράπεζας (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» - Bank Holders Agent) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 22 των Τίτλων. Σχετικά με ορισμένους περιορισμούς ως προς τη διάθεση, πώληση, παράδοση των Τίτλων καθώς και με τη διάθεση πληροφοριακού υλικού σχετιζόμενου με τους Τίτλους στις ΗΠΑ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλικής Δημοκρατίας), στην Ιαπωνία και στις Νήσους Κέυμαν, βλ. το κεφάλαιο «Subscription and Sale» του Ενημερωτικού Δελτίου. 21

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τα περιληπτικά σημειώματα αποτελούνται από απαιτήσεις γνωστοποίησης γνωστές ως "Στοιχεία (Elements)". Αυτά τα Στοιχεία (Elements) απαριθμούνται στις Ενότητες A-E (A.1 E.7). Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR3.649.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΚΡΟΥΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ως προς την Εταιρία Τρόπος και γλώσσα επικοινωνίας Περιοδικότητα και περιεχόμενο αναφορών Κάλυψη Συνεγγυητικού Πρόσθετες πληροφορίες ως προς τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα