ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United Kingdom) EFG HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED (Grand Cayman, Cayman Islands) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΓΓΥΗΤΗΣ (των Τίτλων έκδοσης των εταιρειών EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) ***** ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH ***** Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CSSF ) ΕΝΕΚΡΙΝΕ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. [ ])TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 («ΟΔΗΓΙΑ»). ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί περιληπτικό σημείωμα («Περιληπτικό Σημείωμα»). Η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο και, αναφορικά με κάθε επιμέρους έκδοση τίτλων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα («Τίτλοι»), σε συνδυασμό με τους σχετικούς Τελικούς Όρους (Final Terms) και, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται, τους Όρους και Προϋποθέσεις (Terms and Conditions) του Ενημερωτικού Δελτίου. Τυχόν απόφαση για επένδυση σε Τίτλους πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν μελέτης από τον επενδυτή του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτό δια παραπομπής. Μετά την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας σε κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στη νομοθεσία της οποίας ενσωματώθηκε με το ν.3401/2005), στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του (όσον αφορά την Ελλάδα) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνο εφόσον το παρόν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα λοιπά τμήματα του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου Κράτους-Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο ενάγων ενδέχεται, βάσει της εφαρμοζόμενης ανά περίπτωση νομοθεσίας, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας. Λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια στο παρόν Περιληπτικό Σημείωμα. Πληροφορίες σχετικά με τους Εκδότες και τον Εγγυητή Εκδότες: Η εταιρεία EFG Hellas PLC, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό μητρώου Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas PLC είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο (24 Grafton Street, London W1S 4EZ). Η εταιρεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, η οποία είναι περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί ως εξαιρούμενη εταιρεία (exempted company) σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέυμαν, με αριθμό μητρώου CR 2

3 Η έδρα της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι στη νήσο Γκράντ Κέυμαν (PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman, KY Cayman Islands). Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (η «Τράπεζα»), ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 6068/06/Β/86/07. Η έδρα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα , Ελλάδα). Εγγυητής των Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Δραστηριότητα της Τράπεζας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας με κύρια δραστηριότητα την δια της έκδοσης χρεωγράφων άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Η Τράπεζα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα βάσει ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επενδυτικής τραπεζικής, κεφαλαιαγορών, υπηρεσιών private banking και διαχείρισης περιουσίας (asset management). Η Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με παρουσία σε τομείς όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η ακίνητη περιουσία καθώς και οι υπηρεσίες μισθοδοσίας. Στα τέλη του Μαρτίου 2010, το δίκτυο της Τράπεζας συνίστατο σε άνω των υποκαταστημάτων, κέντρων επιχειρηματικής τραπεζικής και σημείων 3

4 πώλησης, στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη («Νέα Ευρώπη»), προσφέροντας ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες της. Η Τράπεζα είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ο οποίος αποτελείται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εταιρείες συμμετοχών. Η λειτουργική (operating) μητρική εταιρεία του EFG Group είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ η απώτερη μητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited, η οποία εμμέσως ανήκει και ελέγχεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Η Τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του έτους Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επενδυτικοί κίνδυνοι: Κίνδυνοι που σχετίζονται με την EFG Hellas PLC, την EFG Hellas (Cayman Islands) Limited και την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του σχετικού Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους Τίτλους που εκδίδονται από αυτόν καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) την ικανότητα του Εγγυητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τους όρους της Εγγύησης. Αυτοί περιλαμβάνουν: Κάθε μία από τις EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είναι ένα όχημα χρηματοδότησης που αποσκοπεί κυρίως στην άντληση κεφαλαίων με σκοπό την κατάθεσή τους στην Τράπεζα. Κατά συνέπεια, εάν 4

5 επρόκειτο να χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, οι Εκδότες και όσοι επένδυσαν σε Τίτλους ενδέχεται να υποστούν άμεσες και ουσιωδώς δυσμενείς συνέπειες, Η Τράπεζα ασκεί το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τυχόν εξασθένιση της Ελληνικής οικονομίας δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τα μελλοντικά αποτελέσματα της Τράπεζας, Η Τράπεζα ασκεί δραστηριότητες και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας, κυρίως στη Νέα Ευρώπη. Οι δραστηριότητες και τα κέρδη της Τράπεζας μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από την πολιτική ή οικονομική αστάθεια και αναταραχή σε κάποιες από τις χώρες αυτές, Οι αλλαγές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των μετοχών και σε άλλους παράγοντες της αγοράς επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι κίνδυνοι που απορρέουν από μεταβολές στην ποιότητα των πιστώσεων καθώς και από μεταβολές στη δυνατότητα εξόφλησης χορηγηθέντων δανείων και εν γένει οφειλών των αντισυμβαλλομένων, Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) είναι συμφυής με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, Οι λειτουργικοί κίνδυνοι (operational risks) είναι συμφυείς με τις δραστηριότητες της Τράπεζας, 5

6 Καθεμία από τις δραστηριότητες της Τράπεζας υπόκειται σε ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονιστική εποπτεία. Κάθε σημαντική νομοθετική εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διεξάγει τις εργασίες της καθώς και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τους Τίτλους Ορισμένες εκδόσεις Τίτλων ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση των κινδύνων της αγοράς που συνεπάγεται η επένδυση σε Τίτλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από τους Τίτλους έναντι του σχετικού Εκδότη δεν είναι ασφαλισμένες καθώς και (εφόσον εφαρμόζεται) το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των επενδυτών που απορρέουν από την Εγγύηση (όπως ορίζεται κατωτέρω) έναντι του Εγγυητή δεν είναι ασφαλισμένες, ότι μπορεί να υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ της αποτίμησης και του διακανονισμού σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, ότι μπορεί να προκύψουν γεγονότα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ή άλλα γεγονότα ως προς κάποιο συγκεκριμένο/α Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Item(s)) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) με τα οποία, κατά τους Τελικούς Όρους, σχετίζονται τα οφειλόμενα ποσά σε σχέση με κάποιο Τίτλο, ότι μπορεί να υπάρχουν φορολογικοί κίνδυνοι, ότι μπορεί οι Τίτλοι να μην δύνανται να ρευστοποιηθούν στη δευτερογενή αγορά, ότι ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος η 6

7 εκτέλεση των υποχρεώσεων του σχετικού Εκδότη που απορρέουν από τους Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) των υποχρεώσεων του Εγγυητή που απορρέουν από την Εγγύηση να αντιβαίνει στους νόμους, ότι μπορεί να υπάρχουν συναλλαγματικοί κίνδυνοι ή και συναλλαγματικοί περιορισμοί και ότι η αγοραία αξία (market value) των Τίτλων μπορεί να επηρεάζεται από την πιστοληπτική ικανότητα του σχετικού Εκδότη ή (εφόσον εφαρμόζεται) και του Εγγυητή καθώς και από ένα πλήθος επιπρόσθετων παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι επενδυτές σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments) (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου) πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς και πρέπει να λαμβάνουν την επενδυτική απόφαση μόνο κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, μαζί με τους συμβούλους τους, της καταλληλότητας της επένδυσής τους σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικονομική δυνατότητά τους, τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και τις πληροφορίες που αφορούν αφενός τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς (Reference Item Linked Instruments), αφετέρου το/α ειδικό/ά Στοιχείο/α Αναφοράς (Reference Items), με την αξία των οποίων ή τις καταβολές σε σχέση με το/α οποίο/α μπορεί να σχετίζονται οι συγκεκριμένοι Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Υποκείμενες Αξίες Αναφοράς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Όπου οι σχετικοί Τελικοί Όροι 7

8 αναφέρουν ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), οι σχετικοί Τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν μια επένδυση συνδεδεμένη με την απόδοση του/των σχετικού/ών Στοιχείου/ων Αναφοράς και οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους ότι η απόδοση των επενδύσεών τους σε τέτοιους Τίτλους (εφόσον υπάρξει απόδοση) θα εξαρτάται από την απόδοση αυτού/ών του/ων Στοιχείου/ων Αναφοράς. Βλ. σχετικά την παράγραφο «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» του κεφαλαίου «Risk Factors» του Ενημερωτικού Δελτίου. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΟΥΝ ΠΟΙΟ/Α ΕΙΝΑΙ ΤΟ/ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ (REFERENCE ITEM(S)) ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ, ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΕΝΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ 8

9 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥΣ. Πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα Οργανωτές (Co-Arrangers): Εκπρόσωποι Διάθεσης (Dealers): Deutsche Bank AG, London Branch Morgan Stanley & Co. International plc Banca IMI S.p.A. Barclays Bank PLC BNP Paribas Citigroup Global Markets Limited Credit Agricole Corporate and Investment Bank Credit Suisse Securities (Europe) Limited Deutsche Bank AG, London Branch DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.Ε. Goldman Sachs International HSBC Bank plc ING Bank N.V. J.P. Morgan Securities Ltd. Landesbank Baden-Württemberg Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc NATIXIS Nomura International plc The Royal Bank of Scotland plc UBS Limited UniCredit Bank AG καθώς και κάθε άλλος Εκπρόσωπος Διάθεσης που κατά καιρούς διορίζεται από τους Εκδότες σε σχέση είτε γενικά με το Πρόγραμμα είτε με συγκεκριμένο Τμήμα Σειράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Εκπρόσωπος Έκδοσης και Πληρωμών: Αρχικό συνολικό ποσό Προγράμματος: Deutsche Bank AG, London Branch ευρώ συνολικό κεφάλαιο των εκάστοτε σε κυκλοφορία Tίτλων, το οποίο μπορεί να αυξηθεί υπό τους όρους της σύμβασης διάθεσης (Dealership Agreement) (όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο «Subscription and Sale» του 9

10 Ενημερωτικού Δελτίου). Διάθεση: Μορφή Τίτλων: Νομίσματα: Οι Τίτλοι διατίθενται από έναν ή περισσότερους Εκπροσώπους Διάθεσης. Οι Τίτλοι θα εκδίδονται σε σειρές (έκαστη, «Σειρά»). Κάθε Σειρά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα («Τμήματα Σειράς» ή «Tranches»), τα οποία εκδίδονται σε διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης. Οι Τίτλοι κάθε Σειράς διέπονται από τους ίδιους όρους, αλλά η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό της πρώτης πληρωμής τόκου μπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικά Τμήματα Σειράς. Οι Τίτλοι κάθε Τμήματος Σειράς θα διέπονται από τους ίδιους όρους ως προς όλα τα θέματα με εξαίρεση την ονομαστική αξία των Τίτλων, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά Τμήμα Σειράς. Οι Τίτλοι εκδίδονται μόνο στον κομιστή. Κάθε Τμήμα Σειράς ενσωματώνεται κατά την έκδοση σε προσωρινό πολλαπλό τίτλο («Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος»). Εάν καθορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους ότι οι Τίτλοι διέπονται από τους Κανόνες TEFRA C (δηλαδή από τους Ομοσπονδιακούς Κανόνες για τις κινητές αξίες στις ΗΠΑ (c)2(i)(c)), τότε οι ανωτέρω Τίτλοι ενσωματώνονται κατά την έκδοση σε μόνιμο πολλαπλό τίτλο («Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος»). Κάθε Προσωρινός Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Μόνιμο Πολλαπλό Τίτλο ή, εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, με οριστικούς τίτλους («Οριστικοί Τίτλοι»). Κάθε Μόνιμος Πολλαπλός Τίτλος ανταλλάσσεται με Οριστικούς Τίτλους σύμφωνα με τους όρους του (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου υπό τον τίτλο «Provisions Relating to the Instruments Whilst in Global Form»). Οι Τίτλοι εκδίδονται σε οποιοδήποτε νόμισμα ή νομίσματα. 10

11 Νομική φύση (Status) Τίτλων: Οι Τίτλοι αποτελούν κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη τους, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι Τίτλοι που αποτελούν κύρια οφειλή του Εκδότη τους περιλαμβάνουν στους όρους τους ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) όπως προβλέπεται στον Όρο 5 καθώς και λόγους καταγγελίας, περιλαμβανομένης της καταγγελίας για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration) σύμφωνα με τον Όρο Οι Τίτλοι που είναι μειωμένης εξασφάλισης δεν περιλαμβάνουν στους όρους τους την ως άνω ρήτρα απαγόρευσης παροχής εμπράγματων και άλλων ασφαλειών (negative pledge clause) ενώ περιλαμβάνουν στους όρους τους ορισμένους μόνον λόγους καταγγελίας, όπως αναφέρεται στον Όρο 11.3 (όχι πάντως την καταγγελία για πρόωρη λήξη άλλης σύμβασης (cross-acceleration)). Εγγύηση: Ο Εγγυητής με την από 27 Ιουλίου 2009 σύμβαση εγγύησης («Εγγύηση») εγγυάται ανέκκλητα και άνευ όρων την καταβολή των οφειλών που απορρέουν από τους Τίτλους έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited. Η υποχρέωση του Εγγυητή μπορεί να αποτελεί κύρια οφειλή ή οφειλή μειωμένης εξασφάλισης, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Τιμή Έκδοσης: Όροι των Τίτλων: Οι Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε οποιαδήποτε τιμή και να αναλαμβάνονται είτε στο σύνολό τους είτε μερικώς, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Δύνανται να εκδοθούν οι ακόλουθοι τύποι Τίτλων: (i) τοκοφόροι Τίτλοι με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, (ii) μη τοκοφόροι Τίτλοι, (iii) Τίτλοι που φέρουν τόκο ή/και το Ποσό της Εξόφλησης των οποίων κατά τη Λήξη (Maturity 11

12 Redemption Amount) υπολογίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο/α Στοιχεία Αναφοράς (Reference Item(s)), όπως κινήσεις των επιτοκίων εντός συγκεκριμένου εύρους μεταβολής ή με αναφορά σε συγκεκριμένο/α όριο/α ή κινήσεις δείκτη ή δεικτών ή διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή μεταβολές σε μια ή περισσότερες τιμές μετοχών, και (iv) Τίτλοι που συνδυάζουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά. Οι περίοδοι εκτοκισμού, τα επιτόκια και οι όροι καταβολής ή/και τα καταβλητέα κατά την εξόφληση ποσά θα εξειδικεύονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Αλλαγή βάσης τόκου/πληρωμής: Λήξη: Οι Τίτλοι δύνανται να μεταβάλλονται, ως προς τη βάση του τόκου ή /και ως προς τη βάση της πληρωμής (ήτοι από τη μία βάση σε μία άλλη), εάν προβλέπεται σχετικώς στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η εξόφληση των Τίτλων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ορίζεται. Οι Τίτλοι έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited που εξοφλούνται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον τα έσοδα από την έκδοσή τους πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο (α) πρέπει να έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία Λιρών Αγγλίας (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) και να διατίθενται μόνο σε πρόσωπα, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων συνίστανται στην απόκτηση, διατήρηση, διαχείριση ή διάθεση επενδύσεων (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή τα οποία, κατά λογική εκτίμηση, αναμένεται να αποκτήσουν, διατηρήσουν, διαχειριστούν ή διαθέσουν επενδύσεις (για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων) για τους σκοπούς των εργασιών τους ή (β) πρέπει να εκδίδονται στις περιπτώσεις 12

13 εκείνες που δεν αντιβαίνουν στο τμήμα 19 του αγγλικού νόμου «Financial Services and Markets Act 2000» («FSMA»). Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments) Οι πληρωμές τόκου ως προς τους Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Interest Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών ή/και σε κάποιoν μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς τους Μη Τοκοφόρους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Redemption Instruments) θα υπολογίζονται με αναφορά σε κάποιο δείκτη ή σε καλάθι δεικτών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εάν συμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου και σχετίζεται με σχετική μεταβολή, ακύρωση ή διακοπή στην ομαλή λειτουργία του δείκτη), ο σχετικός Εκδότης μπορεί να ζητήσει να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης πιθανόν και της αντικατάστασης του σχετικού δείκτη, ή μπορεί να προβεί σε πρόωρη εξόφληση των Τίτλων καταβάλλοντας σε εξόφληση των Τίτλων το Ποσό της Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of 13

14 the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές (Equity Linked Instruments): Οι πληρωμές τόκου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών υπό τους όρους που προβλέπονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι πληρωμές κεφαλαίου ως προς Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένη μετοχή ή σε καλάθι μετοχών. Η ονομαστική αξία των Τίτλων που ισούται με το Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους θα εξοφλείται με την καταβολή του Οφειλόμενου Ποσού Κατά τη Λήξη (Maturity Redemption Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η επένδυση σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές ενδέχεται να συνεπάγεται κινδύνους παρόμοιας φύσης με εκείνους που ενέχει η απευθείας επένδυση σε μετοχές και οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλες συμβουλές. Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους ορισμένο Δυνητικό Γεγονός Αναπροσαρμογής (Potential Adjustment Event), Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), οι όροι των Τίτλων μπορεί να υπόκεινται σε αναπροσαρμογή (περιλαμβανομένης της αντικατάστασης μιας μετοχής από μία άλλη σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται ο όρος «Αντικατάσταση Μετοχής» (Equity Substitution)) ή και να εξοφλούνται 14

15 πρόωρα σε περίπτωση που οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζεται στους Τίτλους η Διαγραφή (De-listing), η Συγχώνευση (Merger Event), η Εθνικοποίηση (Nationalisation), η Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και η Δημόσια Προσφορά (Tender Offer). Συνακόλουθα, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Η εξόφληση κεφαλαίου και τόκου σε σχέση με Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές θα γίνεται μόνο με μετρητά. Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) (εφαρμόζονται μόνον επί Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη ή Δείκτες και Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχές): Εάν οι σχετικοί Τελικοί Όροι ορίζουν ότι εφαρμόζονται στους Τίτλους Πρόσθετα Γεγονότα Δυσλειτουργιών (Additional Disruption Events) και επέλθει τέτοιο γεγονός, οι Τίτλοι θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ή ενδέχεται να εξοφληθούν πρόωρα στο ποσό που καθορίζεται ως Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Ημέρες Δυσλειτουργίας (Disrupted Όταν οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Συνδεδεμένοι 15

16 Days): με Δείκτη ή Δείκτες ή Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχές, ο Εκπρόσωπος Υπολογισμών μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε ημέρα ως Ημέρα Δυσλειτουργίας (Disrupted Day). Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να επηρεάσει την αξία των Τίτλων ή/και να καθυστερήσει τον διακανονισμό που σχετίζεται με τους Τίτλους. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μελετούν τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» (Terms and Conditions of the Instruments) του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τους σχετικούς Τελικούς Όρους προκειμένου να επιβεβαιώνουν εάν και με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες διατάξεις στους Τίτλους. Παράβαση Νόμων (Illegality): Αυτόματα Ανακαλούμενοι Τίτλοι (Autocallable Instruments) Σε περίπτωση που ορισμένος Εκδότης διαπιστώσει ότι η εκτέλεση εκ μέρους του των υποχρεώσεων που απορρέουν από οποιουσδήποτε Τίτλους ή (εφόσον εφαρμόζεται) η εκτέλεση από τον Εγγυητή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Εγγύηση αντιβαίνει στο νόμο ή άλλως είναι απαγορευμένη, εν όλω ή εν μέρει, ο Εκδότης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο (και όχι μέρος μόνον) των Τίτλων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ως Ποσό Υπολογισμού (Calculation Amount) θα διαλαμβάνεται, στις περιπτώσεις αυτές, το Ποσό Πρόωρης Λήξης (Early Termination Amount) που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, προσαυξημένο, όπου απαιτείται, με δεδουλευμένους τόκους. Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση (Autocall) σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους και επέλθει Γεγονός Αυτόματης Ανάκλησης (Autocall Event) (όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους), οι Τίτλοι θα εξοφληθούν, με το σχετικό Ποσό Υπολογισμού να εξοφλείται σύμφωνα με το Ποσό Αυτόματης Ανάκλησης 16

17 (Autocall Redemption Amount) που ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Εξόφληση: Οι Τελικοί Όροι που αφορούν σε κάθε Τμήμα Σειράς θα προσδιορίζουν: (α) είτε ότι οι συγκεκριμένοι Τίτλοι δεν μπορούν να εξοφληθούν πριν από τη συμπεφωνημένη λήξη τους (εκτός αν συμφωνήθηκε είτε η εξόφληση με δόσεις (βλ.κατωτέρω), εφόσον εφαρμόζεται, είτε η πρόωρη εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή μετά από κάποιο Γεγονός Καταγγελίας (Event of Default) ή λόγω Παράβασης Νόμων (Illegality) είτε, στην περίπτωση Τίτλων στους οποίους εφαρμόζεται η Αυτόματη Ανάκληση, σύμφωνα με τους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από την επέλευση Γεγονότος Αυτόματης Ανάκλησης, είτε αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index Linked Instruments), μετά από Γεγονός Αναπροσαρμογής Δείκτη (Index Adjustment Event) ή, αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity-Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους Τελικούς Όρους ότι εφαρμόζονται, μετά από γεγονός που συνιστά Διαγραφή (De-listing), Συγχώνευση (Merger Event), Εθνικοποίηση (Nationalisation), Αφερεγγυότητα (Insolvency) ή/και Δημόσια Πρόταση (Tender Offer), ή αναφορικά με τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη ή Δείκτες (Index-Linked Instruments) ή Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχές (Equity- Linked Instruments) και εφόσον ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, μετά από κάποιο Πρόσθετο Γεγονός Δυσλειτουργίας (υπό τον όρο όμως της υποχρεωτικής, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, παροχής σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τους Τίτλους μειωμένης εξασφάλισης)), (β) είτε ότι οι Τίτλοι αυτοί θα μπορούν να εξοφληθούν κατά την προαίρεση του 17

18 Εκδότη ή/και του Επενδυτή κατόπιν της απαιτούμενης προειδοποίησης που πρέπει να γίνει σε καθορισμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες και σε τιμή ή τιμές και με τέτοιους όρους, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι ενδέχεται να προβλέπουν ότι οι Τίτλοι μπορούν να εξοφλούνται σε δύο ή περισσότερες δόσεις κατά ποσό και στις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Ονομαστικές αξίες: Φορολογικά ζητήματα: Οι Τίτλοι εκδίδονται στις ονομαστικές αξίες που καθορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. Η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε Τίτλου που έχει εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή διατίθεται με δημόσια εγγραφή σε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στις περιπτώσεις όπου απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία) θα είναι Ευρώ (ή το ισόποσο σε ευρώ στο σχετικό νόμισμα). Εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, όλες οι πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους γίνονται χωρίς αφαίρεση του φόρου παρακράτησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC) ή των Νήσων Κέυμαν (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited), ή την ελληνική νομοθεσία (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.) όπως ισχύει κατά περίπτωση, και (στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC και της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) όλες οι πληρωμές των Τίτλων από τον Εγγυητή σύμφωνα με την Εγγύηση γίνονται χωρίς παρακράτηση τυχόν φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται με βάση την ελληνική νομοθεσία, όπως ορίζεται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού 18

19 Δελτίου. Σε περίπτωση που απαιτείται να διενεργηθεί παρακράτηση, ο Εκδότης ή, κατά περίπτωση, (εφόσον εφαρμόζεται) ο Εγγυητής, εξαιρουμένων ορισμένων περιορισμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στον Όρο 12 του Ενημερωτικού Δελτίου, θα καταβάλλει συμπληρωματικά ποσά ώστε οι Επενδυτές των σχετικών Τίτλων να λάβουν ως καθαρό ποσό το ποσό που θα έπρεπε να είχαν λάβει εάν δεν είχε συντελεσθεί η εν λόγω παρακράτηση. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Εισαγωγή σε χρηματιστήριο: Οι Τίτλοι και η Εγγύηση και τυχόν εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Αγγλικό δίκαιο, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: (i) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον Όρο 3Β, (ii) στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της EFG Hellas PLC ή της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στον όρο 4Β του Ενημερωτικού Δελτίου και τις διατάξεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στην Εγγύηση, και (iii) τον Όρο 22. Οι ανωτέρω (i)-(iii) περιπτώσεις διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Ελληνικό δίκαιο. Έχει υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Τίτλων του Προγράμματος στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Official List). Οι Τίτλοι μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε άλλα ή επιπλέον χρηματιστήρια ή αγορές ή να μην εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε καμία αγορά. Οι σχετικοί Τελικοί Όροι θα προβλέπουν εάν οι Τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση ή όχι και εάν ναι, σε ποιά χρηματιστήρια ή/και αγορές. 19

20 Όροι και Προϋποθέσεις: Για κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα καταρτίζονται Τελικοί Όροι. Στις περιπτώσεις που ζητείται εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ή που πρόκειται να γίνει διάθεση των Τίτλων με δημόσια εγγραφή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε περιπτώσεις που απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την Οδηγία, αντίγραφο των Τελικών Όρων θα αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και/ή στη CSSF έως και την ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων αυτών. Οι όροι και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων (Tranche) θα είναι αυτοί που παρατίθενται στο κεφάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εκάστοτε, τροποποιείται και μεταβάλεται από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α (Part A) των σχετικών Τελικών Όρων. Στην περίπτωση που Τίτλοι έχουν ενσωματωθεί σε πολλαπλούς Τίτλους, τα δικαιώματα των επενδυτών θα διέπονται, στην περίπτωση Tίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas PLC, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (Deed of Covenant) της EFG Hellas PLC, στην περίπτωση τίτλων έκδοσης της εταιρείας EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, και στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας, από την από 27 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Ανάληψης Υποχρεώσεων της Τράπεζας, αντίγραφα των οποίων θα είναι στη διάθεση του κοινού στο καθορισμένο γραφείο του Εκπροσώπου Έκδοσης και Πληρωμών. Συστήματα εκκαθάρισης: Euroclear, Clearstream Luxembourg και/ή, σε σχέση με οποιουσδήποτε Τίτλους, κάθε άλλο σύστημα εκκαθάρισης που προσδιορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους. 20

21 Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Περιορισμοί διάθεσης: Στην περίπτωση Τίτλων έκδοσης της Τράπεζας («Τίτλοι της Τράπεζας»), ως προς τους οποίους εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος 3156/2003 και για τους σκοπούς των οποίων απαιτείται ο διορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων της Τράπεζας (όπως κατωτέρω ορίζεται), σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3156/2003, η Τράπεζα θα διορίσει εκπρόσωπο των Ομολογιούχων των Τίτλων της Τράπεζας (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» - Bank Holders Agent) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 22 των Τίτλων. Σχετικά με ορισμένους περιορισμούς ως προς τη διάθεση, πώληση, παράδοση των Τίτλων καθώς και με τη διάθεση πληροφοριακού υλικού σχετιζόμενου με τους Τίτλους στις ΗΠΑ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλικής Δημοκρατίας), στην Ιαπωνία και στις Νήσους Κέυμαν, βλ. το κεφάλαιο «Subscription and Sale» του Ενημερωτικού Δελτίου. 21

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 24η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα