ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους θα πρέπει να βασιστεί σε εκτίμηση του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται δια παραπομπής. Κατόπιν της ενσωμάτωσης των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων [Prospectus Directive] (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) σε κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ουδεμία αστική ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στα Υπεύθυνα Πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται σε κάθε τέτοιο Κράτος Μέλος, αποκλειστικά επί τη βάσει του παρόντος Περιληπτικού Σημειώματος, περιλαμβανομένης και κάθε μετάφρασής του, εκτός αν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό όταν αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ενώπιον δικαστηρίου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία σχετίζεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, ο ενάγων ενδέχεται, κατά την εθνική νομοθεσία του Κράτους Μέλους όπου εγείρεται η αξίωση, να επιβαρυνθεί με το κόστος της μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Εκδότες [Issuers]: Εγγυητής [Guarantor] των Τίτλων που εκδίδονται από την Alpha PLC: Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Alpha PLC: Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Alpha Bank AE: Alpha Credit Group PLC, συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας την 1 Απριλίου 1999 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [public limited company] υπ αριθμό Η καταστατική έδρα της Alpha PLC βρίσκεται στο Λονδίνο (66 Cannon Street, London, EC4N 6EP). Alpha Bank A.E., ενεργούσα δια του Καταστήματος Έκδοσής της (όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους [Final Terms] ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης [Drawdown Prospectus] (κατά περίπτωση)). Η Alpha Bank έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στην Ελληνική Δημοκρατία ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, συσταθείσα με περιορισμένη ευθύνη (αριθμός μητρώου 6066/06/Β/86/05) για περίοδο λήγουσα το Alpha Bank A.E., ενεργούσα δια του Καταστήματος Εγγυήσεώς της (όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)). Η Alpha PLC λειτουργεί ως χρηματοδοτικό όχημα της Alpha Bank και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»). Πέραν της θέσπισης και διατήρησης του Προγράμματος και της έκδοσης Τίτλων στα πλαίσια του Προγράμματος, η Alpha PLC δεν έχει πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες από τη σύστασή της. Ο Όμιλος παρέχει ευρέως φάσματος τραπεζικές, χρηματιστηριακές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θεματοφυλακής, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Alpha Bank λειτουργεί μέσω ενός δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 434 καταστήματα και 844 αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATMs) στην Ελλάδα καθώς και τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά τραπεζικά δίκτυα. 1

2 Διεθνώς, ο Όμιλος έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέσω του Καταστήματος Λονδίνου της Alpha Bank), την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Σερβία, την Αλβανία, την FYROM, την Ουκρανία, την Κύπρο, το Τζέρσεϋ και Γκέρνσεϋ των Νήσων Channel και τη Νέα Υόρκη. Περιγραφή [Description]: Συντονιστής [Arranger]: Διαπραγματευτές [Dealers]: Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ευρωομολογιών [Euro Medium Term Note Programme] («το Πρόγραμμα»). Deutsche Bank AG, London Branch Alpha Bank A.E. Barclays Bank PLC BNP Paribas Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Securities (Europe) Limited Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc J.P.Morgan Securities Ltd. Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Natixis Société Générale The Royal Bank of Scotland plc UBS Limited UniCredit Bank AG και κάθε άλλος Διαπραγματευτής, εκάστοτε οριζόμενος είτε γενικά αναφορικά με το Πρόγραμμα είτε αναφορικά με συγκεκριμένο Τμήμα Σειράς Τίτλων [Tranche of Notes], σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Σύμβαση Προγράμματος [Programme Agreement]. Ειδικοί Περιορισμοί [Certain Restrictions]: Κάθε έκδοση Τίτλων που έχει ορισθεί σε νόμισμα αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται συγκεκριμένοι νόμοι, εγκύκλιοι, κανονισμοί, περιορισμοί ή υποχρεώσεις ενημέρωσης, θα πραγματοποιείται μόνο σε συμμόρφωση προς τους εν λόγω εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς νόμους, εγκυκλίους, κανονισμούς, περιορισμούς ή υποχρεώσεις ενημέρωσης (βλ. «Εγγραφή και Πώληση» [ Subscription and Sale ] στην παρούσα). Τίτλοι που εκδίδονται από την Alpha PLC με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους. Τίτλοι που εκδίδονται από την Alpha PLC με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους θα αποτελούν καταθέσεις για τους σκοπούς της απαγόρευσης αποδοχής καταθέσεων που περιλαμβάνονται στην ενότητα 19 της Financial Services and Markets Act 2000, εκτός αν εκδίδονται προς περιορισμένη κατηγορία επαγγελματιών επενδυτών και έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ή το ισόποσο (βλ. «Εγγραφή και Πώληση» στην παρούσα). 2

3 Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη [Index Linked Notes], Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] (έκαστος όρος ως ορίζεται κατωτέρω) και/ή Τίτλοι Συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς [Reference Items] (όπως προσδιορίζονται κατωτέρω) που εκδίδονται από την Alpha Bank. Η Alpha Bank δε θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη [Index Linked Notes], Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] και/ή Τίτλους Συνδεδεμένους με ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς [Reference Items] όπως ορίζονται στους Εκταμίευσης, το Ποσό Εξόφλησης [Redemption Amount] των οποίων, καταβλητέo κατά την εξόφληση, δύναται να είναι μικρότερη από το ονομαστικό ποσό που επενδύεται σε αυτούς τους Τίτλους. Επίσης, η Alpha Bank δεν θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] οι οποίοι θα προβλέπουν εξόφληση με μεταβίβαση μετοχών της Alpha Bank. Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] που εκδίδονται από την Alpha PLC H Alpha PLC δεν θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] οι οποίοι θα προβλέπουν ότι η εξόφλησή τους θα γίνεται με φυσική παράδοση ενός ορισμένου αριθμού μετοχών της Alpha Bank ή άλλου-ων Στοιχείου-ων Αναφοράς [Reference Item(s)], όταν η μεταβίβαση αυτή σύμφωνα με την Εγγύηση θα παραβίαζε τους Ελληνικούς κανόνες περί παροχής πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών όπως αυτοί παρατίθενται στα άρθρα 16α και 17 του Ελληνικού Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 Εκπρόσωπος Έκδοσης και Κύριος Εκπρόσωπος Πληρωμών [Issuing and Principal Paying Agent]: Εκπρόσωπος Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργο [Luxembourg Listing Agent] και Εκπρόσωπος Καταβολών [Paying Agent]: Ποσό του Προγράμματος [Programme Citibank N.A. KBL European Private Bankers S.A. Έως Ευρώ (ή το ισόποσο σε άλλα νομίσματα που υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο παρόν) σε κυκλοφορία ανά πάσα στιγμή. Οι Εκδότες δύνανται να αυξάνουν το ποσό του 3

4 Amount]: Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προγράμματος. Διάθεση [Distribution]: Νομίσματα [Currencies]: Διάρκειες [Maturities]: Με την επιφύλαξη περιορισμών εφαρμοστέων στην πώληση τους, οι Τίτλοι είναι δυνατόν να διατίθενται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας προσφοράς και σε κάθε περίπτωση είτε μέσω κοινοπραξίας είτε όχι. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε εφαρμοστέων νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή περιορισμών που ορίζει η κεντρική τράπεζα, τα νομίσματα όπως δύνανται να συμφωνηθούν μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και άνευ περιορισμού - του Δολλαρίου Αυστραλίας, του Δολλαρίου Καναδά, της Κορώνας Δανίας, του Ευρώ, του Δολλαρίου Χονγκ-Κονγκ, του Γιεν Ιαπωνίας, του Δολλαρίου Νέας Ζηλανδίας, της Κορώνας Νορβηγίας, της Στερλίνας, της Κορώνας Σουηδίας, των Φράγκων Ελβετίας και των Δολλαρίων Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)). Πρόκειται για τις διάρκειες όπως είναι δυνατόν να συμφωνηθούν μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή και όπως ορίζονται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), με την επιφύλαξη της ελάχιστης ή μέγιστης διάρκειας, που εκάστοτε επιτρέπονται ή απαιτούνται από την σχετική κεντρική τράπεζα (ή αντίστοιχη αρχή) ή από οιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς εφαρμοστέους στον σχετικό Εκδότη και/ή τον Εγγυητή, αν υφίσταται, ή στο σχετικό Ορισθέν Νόμισμα [Specified Currency]. Οι Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης [Dated Subordinated Notes] πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης των εν λόγω Προθεσμιακών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (όπως ορίζονται κατωτέρω). Τιμή Έκδοσης [Issue Price]: Τύπος Τίτλων [Form of Notes]: Οι Τίτλοι δύνανται να εκδοθούν ως ολοσχερώς ή μερικώς αποπληρωμένοι και σε τιμή έκδοσης, η οποία είναι στο άρτιο ή υπό το άρτιο ή υπέρ το άρτιο. Οι Τίτλοι θα είναι ανώνυμοι (στον κομιστή). Οι Τίτλοι που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος θα είναι είτε (i) κύριοι Τίτλοι [Senior Notes] («Κύριοι Τίτλοι») ή (ii) προθεσμιακοί Τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης («Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης»), όπως ορίζονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων θα αντιπροσωπεύεται αρχικώς (εκτός αν άλλως προβλέπεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)), από έναν προσωρινό συνολικό Τίτλο [temporary global Note]. Κάθε συνολικός Τίτλος [global Note], ο οποίος δεν προορίζεται για έκδοση με τη νέα μορφή συνολικού τίτλου [«Κλασσικός Συνολικός 4

5 Τίτλος» ή «ΚΣΤ»], όπως προβλέπεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, θα κατατίθεται κατά τη σχετική Ημερομηνία Έκδοσης σε κοινό θεματοφύλακα [depositary] για το Euroclear και το Clearstream, στο Λουξεμβούργο και/ή οποιοδήποτε άλλο συμφωνηθέν σύστημα εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) και κάθε συνολικός Τίτλος, ο οποίος προορίζεται για έκδοση με τη νέα μορφή συνολικού τίτλου [new global note form] («Νέος Συνολικός Τίτλος» ή «ΝΣΤ»), όπως ορίζεται στους σχετικούς Τελικούς Όρους, θα κατατίθεται σε κοινό θεματοφύλακα [safekeeper] για το Euroclear και/ή το Clearstream Λουξεμβούργου κατά την ή κοντά στην σχετική ημερομηνία έκδοσης. Τα Δικαιώματα [Interests] επί κάθε προσωρινού συνολικού Τίτλου θα είναι ανταλλάξιμα κατόπιν αιτήματος, κατά τα οριζόμενα σε αυτόν, είτε με δικαιώματα σε μόνιμο συνολικό Τίτλο [permanent global Note] ή με οριστικούς Τίτλους [definitive Notes] (όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) και υπό την επιφύλαξη - στην περίπτωση των οριστικών Τίτλων - της περιόδου ειδοποίησης, όπως αυτή ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από 40 ημέρες από την Ημερομηνία Έκδοσης και κατόπιν πιστοποίησης περί μη ιδιοκτησίας από πρόσωπο με ιθαγένεια ή έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες [certification of non-us beneficial ownership], όπως απαιτείται από τους κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών [US Treasury]. Οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) θα εξειδικεύουν ότι ο μόνιμος συνολικός Τίτλος είτε (i) είναι ανταλλάξιμος (εν όλω αλλά όχι εν μέρει) με οριστικούς Τίτλους έπειτα από ειδοποίηση τουλάχιστον 60 ημερών ή (ii) είναι ανταλλάξιμος μόνο (εν όλω αλλά όχι εν μέρει) με οριστικούς Τίτλους μετά την επέλευση Γεγονότος Ανταλλαγής [Exchange Event], όπως περιγράφεται στον «Τύπο των Τίτλων» κατωτέρω. Οιοδήποτε δικαίωμα σε συνολικό Τίτλο θα είναι μεταβιβάσιμο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και τις διαδικασίες του Euroclear, του Clearstream, του Λουξεμβούργου και/ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνηθέντος συστήματος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση. Τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου [Fixed Rate Notes]: Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου [Floating Rate Notes]: Ο σταθερός τόκος θα είναι πληρωτέος κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που θα συμφωνούνται μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή (όπως προβλέπεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)) και κατά την εξόφληση. Οι Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου θα φέρουν τόκο με επιτόκιο καθοριζόμενο με αναφορά σε ένα εκ των ακολούθων: (i) στην ίδια βάση όπως το κυμαινόμενο επιτόκιο μιας υποθετικής συναλλαγής ανταλλαγής επιτοκίων [notional interest rate swap] επί του σχετικού Ορισθέντος Νομίσματος, η οποία διέπεται από σύμβαση που ενσωματώνει τους Ορισμούς της ISDA 2006 [2006 ISDA Definitions], όπως έχουν δημοσιευθεί από την International Swaps and Derivatives Association Inc., 5

6 όπως έχουν τροποποιηθεί και ενημερωθεί κατά την Ημερομηνία Έκδοσης του πρώτου Τμήματος της σχετικής Σειράς Τίτλων, ή (ii) στη βάση επιτοκίου αναφοράς, το οποίο εμφανίζεται στη συμφωνηθείσα οθόνη υπηρεσίας εμπορικής πληροφόρησης [commercial quotation service], ή (iii) σε οποιαδήποτε άλλη βάση που συμφωνηθεί μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή, σε κάθε περίπτωση όπως προβλέπεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Το Περιθώριο [Margin] (αν υφίσταται) αναφορικά με αυτούς τους Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου θα συμφωνείται μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή για κάθε Σειρά των Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου. Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Δείκτη [Index Linked Notes]: Πληρωμές τόκων αναφορικά με Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Δείκτη [Index Linked Interest Notes] θα υπολογίζονται με αναφορά σε έναν μόνο δείκτη ή ένα καλάθι δεικτών και/ή τον μαθηματικό τύπο όπως προσδιορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Πληρωμές κεφαλαίου αναφορικά με Τίτλους με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Δείκτη [Index Linked Redemption Notes] θα υπολογίζονται με αναφορά σε ένα μόνο δείκτη ή ένα καλάθι δεικτών. Κάθε ονομαστικό ποσό Τίτλων ίσο με το Ποσό Υπολογισμού [Calculation Amount] που καθορίζεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) θα εξοφλείται με καταβολή του Ποσού Εξόφλησης [Redemption Amount] που καθορίζεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ή εάν αυτό δεν καθορίζεται, όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων. Εάν επέλθει Γεγονός Προσαρμογής Δείκτη [Index Adjustment Event], ο Εκδότης δύναται να εξοφλήσει τους Τίτλους όπως παρατίθεται πληρέστερα στην ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων». Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] Πληρωμές τόκων αναφορικά με Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία [Equity Interest Linked Notes] θα υπολογίζονται με αναφορά σε μία μόνο μετοχική αξία [equity security] ή ένα καλάθι μετοχικών αξιών υπό τους όρους που εξειδικεύονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Πληρωμές κεφαλαίου αναφορικά με Τίτλους με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] θα υπολογίζονται με αναφορά σε μία μόνο μετοχική αξία [equity security] ή ένα καλάθι μετοχικών αξιών. Κάθε ονομαστικό ποσό Τίτλων ίσο με το Ποσό Υπολογισμού [Calculation Amount] που καθορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο 6

7 Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) θα εξοφλείται με καταβολή του Ποσού Εξόφλησης [Redemption Amount] που καθορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ή εάν αυτό δεν καθορίζεται, όπως ορίζεται υπό τους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων». Οι Τίτλοι με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η εξόφληση θα γίνεται με μεταβίβαση ενός ορισμένου αριθμού Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference Item(s)]. Αντίστοιχα, επένδυση σε Τίτλους με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes] μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους παρόμοιους με την άμεση επένδυση σε μετοχικές αξίες και οι επενδυτές πρέπει να λάβουν συμβουλή αντίστοιχα. Εάν Πιθανά Γεγονότα Προσαρμογής [Potential Adjustment Events] και/ή η Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [De-listing] και/ή το Γεγονός Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή η Κρατικοποίηση [Nationalisation] και/ή η Αφερεγγυότητα [Insolvency] και/ή η Δημόσια Πρόταση [Tender Offer] ορίζονται ως εφαρμοστέα στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), οι Τίτλοι ενδέχεται να υπόκεινται σε προσαρμογή ή, εάν η Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [Delisting] και/ή το Γεγονός Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή η Κρατικοποίηση [Nationalisation] και/ή η Αφερεγγυότητα [Insolvency] και/ή η Δημόσια Πρόταση [Tender Offer] ορίζονται ως εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), να δύνανται να εξοφληθούν, όπως πληρέστερα παρατίθεται υπό το «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων». Η Alpha PLC δε θα εκδώσει Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] που προβλέπουν ότι η εξόφληση τους θα γίνεται με μεταβίβαση φυσικώς ενός ορισμένου αριθμού μετοχών της Alpha Bank ή άλλου/ων Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference Item(s)], όταν η μεταβίβαση αυτή σύμφωνα με την Εγγύηση θα παραβίαζε τους Ελληνικούς κανόνες περί παροχής πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών όπως αυτοί παρατίθενται στα άρθρα 16α και 17 του Ελληνικού Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Πρόσθετα Γεγονότα Διαταραχής [Additional Disruption Events] (μόνο για Τίτλους Συνδεδεμένους με Δείκτη [Index Linked Notes] και Τίτλους Συνδεδεμένους με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] Εάν Πρόσθετα Γεγονότα Διαταραχής [Additional Disruption Events] ορίζονται ως εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), οι Τίτλοι θα υπόκεινται σε προσαρμογή ή δύνανται να εξοφληθούν κατά την επέλευση οποιουδήποτε από τα Πρόσθετα Γεγονότα Διαταραχής που ορίζονται ως εφαρμοστέα στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). 7

8 Ημέρες Διαταραχής [Disrupted Days] Κίνδυνος Διακανονισμού [Settlement Risk] Παρανομία [Illegality] Λοιποί όροι σχετικά με τους Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου, τους Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και τους Τίτλους με Όταν οι Τίτλοι είναι Τίτλοι με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Δείκτη [Index Linked Redemption Notes] ή Τίτλοι με Εξόφληση Συνδεδεμένη με Μετοχική Αξία [Equity Linked Redemption Notes], ο Εκπρόσωπος Υπολογισμού [Calculation Agent] μπορεί να κρίνει ότι μία Ημέρα Διαταραχής [Disrupted Day] επήλθε ή υφίσταται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια διαπίστωση μπορεί να έχει επίπτωση στην αξία των Τίτλων και/ή να καθυστερήσει τον διακανονισμό σε σχέση με τους Τίτλους. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων και τους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και πώς αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται στους Τίτλους. Στην περίπτωση που Τίτλοι πρόκειται να διακανονιστούν με Παράδοση Υποκείμενων Αξιών [Physical Delivery], ο Εκπρόσωπος Υπολογισμού [Calculation Agent] μπορεί να κρίνει ότι υφίσταται Γεγονός Διαταραχής Διακανονισμού [Settlement Disruption Event] και/ή, όπου η «Παράλειψη παράδοσης λόγω Έλλειψης Ρευστότητας [Illiquidity]» ορίζεται ως εφαρμοστέα στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ότι είναι αδύνατον ή ακατόρθωτο να παραδοθούν, όταν οφείλεται, ορισμένες ή το σύνολο των κινητών αξιών [assets] που οφείλεται να παραδοθούν, λόγω έλλειψης ρευστότητας στην σχετική αγορά. Οποιαδήποτε τέτοια κρίση μπορεί να επηρεάσει την αξία των Τίτλων και/ή μπορεί να καθυστερήσει την εκκαθάριση σε σχέση με τους Τίτλους και/ή να οδηγήσει σε συνολικό ή μερικό διακανονισμό των Τίτλων σε μετρητά. Υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των Τίτλων και τους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και πώς αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται στους Τίτλους. Στην περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Υπολογισμού [Calculation Agent] κρίνει καλόπιστα ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκδότη από μία Σειρά Τίτλων ή ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει για την αντιστάθμιση της θέσης του Εκδότη σύμφωνα με τους Τίτλους αυτούς έχουν ή πρόκειται να καταστούν παράνομες ή άλλως απαγορευμένες εν όλω ή εν μέρει, ο Εκδότης δύναται, αφού ειδοποιήσει του Κατόχους Τίτλων, να εξοφλήσει το σύνολο αλλά όχι μερικούς μόνο από τους Τίτλους της Σειράς αυτής, με κάθε Τίτλο να εξοφλείται στο Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης [Early Redemption Amount], μετά των δεδουλευμένων τόκων, εάν αυτό είναι προσήκον. Οι Τίτλοι Κυμαινόμενου Επιτοκίου, οι Τίτλοι με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και οι Τίτλοι με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Δείκτη δύνανται επίσης να έχουν μέγιστο ή ελάχιστο επιτόκιο ή και τα δύο (όπως προβλέπεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)). Ο τόκος επί Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, Τίτλων με Επιτόκιο 8

9 Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Δείκτη [Other provisions in relation to Floating Rate Notes, Equity Linked Interest Notes and Index Linked Interest Notes]: Περίοδοι Εκτοκισμού για τους Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου, Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και τους Τίτλους με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Δείκτη [interest Periods for Floating Rate Notes, Equity Linked Interest Notes and Index Linked Interest Notes] Τίτλοι Διπλού Νομίσματος [Dual Currency Notes]: Τίτλοι Μηδενικού Επιτοκίου [Zero Coupon Notes]: Τίτλοι Μεταβαλλόμενης Βάσης Επιτοκίου [Change of interest Basis Notes]: Εξόφληση [Redemption]: Συνδεδεμένο με Μετοχική Αξία και Τίτλων με Επιτόκιο Συνδεδεμένο με Δείκτη αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, όπως επιλέγεται προ της εκδόσεως από τον σχετικό Εκδότη και τον σχετικό Διαπραγματευτή, θα καταβάλλεται στις Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου [Interest Payment Dates], που ορίζονται ή προβλέπονται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), και θα υπολογίζεται βάσει του σχετικού Κλάσματος Υπολογισμού Τόκων [Day Count Fraction], που δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή. Τέτοια(ες) περίοδος(οι), όπως ο σχετικός Εκδότης και ο σχετικός Διαπραγματευτής δύνανται να συμφωνήσουν (όπως προβλέπεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)). Καταβολές (είτε αναφορικά με κεφάλαιο ή τόκο και είτε κατά τη λήξη ή άλλως) αναφορικά με Τίτλους Διπλού Νομίσματος θα γίνονται στα νομίσματα αυτά και επί τη βάσει των συναλλαγματικών τιμών, που ο σχετικός Εκδότης και ο σχετικός Διαπραγματευτής δύνανται να συμφωνήσουν (όπως προβλέπεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)). Οι Τίτλοι Μηδενικού Επιτοκίου θα προσφέρονται και θα πωλούνται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας και δε θα φέρουν τόκο πλην της περιπτώσεως εκπρόθεσμης καταβολής. Μία βάση καθορισμού του επιτοκίου των Τίτλων δύναται να μεταβάλλεται σε άλλη, αν αυτό ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) αναφορικά με κάθε Τμήμα Σειράς Τίτλων, θα ορίζουν είτε ότι οι Τίτλοι του Τμήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν πριν από το πέρας της οριζόμενης λήξης τους (εκτός από τις περιπτώσεις καθορισμένων δόσεων (βλέπε κατωτέρω), αν προβλέπονται, ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατ επιλογή του 9

10 σχετικού Εκδότη για φορολογικούς λόγους ή έπειτα από ένα Γεγονός Καταγγελίας [Event of Default]) ή μία παρανομία ή στην περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη [Index Linked Notes] έπειτα από Γεγονός Προσαρμογής Δείκτη [Index Adjustment Event] ή στην περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] και εάν αυτό ορίζεται ως εφαρμοστέο στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), έπειτα από Διαγραφή από Οργανωμένη Αγορά [De-listing] και/ή Γεγονός Συγχώνευσης [Merger Event] και/ή Κρατικοποίηση [Nationalisation] και/ή Αφερεγγυότητα [Insolvency] και/ή Δημόσια Πρόταση [Tender Offer], ή στην περίπτωση των Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη [Index Linked Notes] ή Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχική Αξία [Equity Linked Notes] και εάν αυτό ορίζεται ως εφαρμοστέο στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), έπειτα από ένα Πρόσθετο Γεγονός Διαταραχής [Additional Disruption Event]) είτε ότι αυτοί οι Τίτλοι θα είναι δυνατόν να εξοφληθούν κατ επιλογή του Εκδότη («Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς από τον Εκδότη» [Issuer Call]) και/ή των Κατόχων Τίτλων («Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης από τον Κάτοχο Τίτλων» [Investor Put]) με την αποστολή ανέκκλητης ειδοποίησης τουλάχιστον προ 15 αλλά όχι πέραν των 30 ημερών (ή κατόπιν άλλης περιόδου ειδοποίησης (αν υφίσταται) όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση)), προς τους Κατόχους Τίτλων ή τον Εκδότη, κατά περίπτωση, σε ημερομηνία ή ημερομηνίες που έχουν καθορισθεί προ της ορισθείσας διάρκειας και σε τιμή ή τιμές και υπό τους όρους, που προσδιορίζονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) είναι δυνατόν να προβλέπουν ότι οι Τίτλοι αυτοί είναι δυνατόν να εξοφληθούν σε δύο ή περισσότερες δόσεις των εν λόγω ποσών και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Πριν από το πέρας της ορισθείσας λήξης τους, οι Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν κατά την διακριτική ευχέρεια των Κατόχων τέτοιου είδους Τίτλων αλλά παρά μόνο από τον Εκδότη κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Εκτός εάν άλλως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι Τίτλοι με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την ονομαστική τους αξία [denomination] και διάθεση, βλέπε «Συγκεκριμένοι Περιορισμοί: Τίτλοι εκδοθέντες από την Alpha PLC με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους» ανωτέρω. Ονομαστική Αξία Τίτλων [Denomination of Notes]: Οι ονομαστικές αξίες που δύνανται να συμφωνηθούν μεταξύ του σχετικού Εκδότη και του σχετικού Διαπραγματευτή όπως ορίζονται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), με την επιφύλαξη ότι (i) η ελάχιστη 10

11 ονομαστική αξία θα είναι (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα κατά την ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων αυτών), και (ii) η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε Τίτλου θα είναι αυτή που εκάστοτε επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την σχετική κεντρική τράπεζα (ή αντίστοιχη αρχή) ή από οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς εφαρμοστέους στο σχετικό Ορισθέν Νόμισμα (βλ. «Συγκεκριμένοι Περιορισμοί: Τίτλοι εκδοθέντες από την Alpha PLC με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους» ανωτέρω). Φορολογία [Taxation]: Απαγόρευση Σύστασης Ασφάλειας [Negative Pledge]: Αθέτηση λόγω Αθέτησης άλλης Σύμβασης [Cross Default] Έξοδα [Expenses] Νομική Κατάσταση των Κύριων Τίτλων [Status of Senior Notes]: Κάθε πληρωμή αναφορικά με Τίτλους που έχουν εκδοθεί από την Alpha Bank θα πραγματοποιείται χωρίς αφαίρεση ποσού λόγω ή έναντι παρακρατούμενων φόρων της Ελλάδος (ή, στην περίπτωση Τίτλων εκδοθέντων από την Alpha Bank μέσω υποκαταστήματος που βρίσκεται σε δικαιοδοσία πλην αυτής της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς παρακρατούμενους φόρους που έχουν επιβληθεί από την δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο υποκατάστημα) και όλες οι πληρωμές αναφορικά με Τίτλους που έχουν εκδοθεί από την Alpha PLC θα γίνονται χωρίς αφαίρεση ποσού λόγω παρακρατούμενων φόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός αν αυτή η αφαίρεση απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση που γίνει κάποια τέτοια αφαίρεση, η Alpha Bank, Alpha PLC ή o Εγγυητής κατά περίπτωση με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στον Όρο 13 του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν πρόσθετα ποσά για να καλύψουν τα ποσά που αφαιρέθηκαν. Οι Κύριοι Τίτλοι θα περιλαμβάνουν όρο απαγόρευσης σύστασης ασφάλειας [negative pledge] όπως περαιτέρω περιγράφεται στον Όρο 4 του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Δε θα υφίσταται όρος απαγόρευσης σύστασης ασφάλειας στους Προθεσμιακούς Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Οι Κύριοι Τίτλοι θα περιλαμβάνουν όρο αθέτησης λόγω αθέτησης άλλης σύμβασης [Cross Default] όπως περαιτέρω περιγράφεται στον Όρο 14 (α) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Δε θα υφίσταται όρος αθέτησης λόγω αθέτησης άλλης σύμβασης στους Προθεσμιακούς Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Εάν ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ως εφαρμοστέα η Παράδοση Υποκείμενων Αξιών [Physical Delivery] σε σχέση με οποιουσδήποτε Τίτλους, το σύνολο των Εξόδων Παράδοσης [Delivery Expenses] που απορρέουν από την παράδοση οποιουδήποτε Ποσού Υποκείμενης Αξίας [Asset Amount] σε σχέση με τον Τίτλο αυτόν θα είναι για λογαριασμό του σχετικού Κατόχου Τίτλων και δεν θα πραγματοποιείται παράδοση οποιουδήποτε Ποσού Υποκείμενης Αξίας [Asset Amount] έως ότου όλα τα Έξοδα Παράδοσης καταβληθούν από τον σχετικό Κάτοχο Τίτλων προς ικανοποίηση του Εκδότη. Οι Κύριοι Τίτλοι θα αποτελούν άμεσες, χωρίς όρους, κύριες και (με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στον Όρο 4 του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου) χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση [unsecured] υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη και θα 11

12 κατατάσσονται στην ίδια τάξη (pari passu) χωρίς προνόμιο μεταξύ τους και τουλάχιστον στην ίδια τάξη (pari passu) με όλες τις άλλες μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες (με την επιφύλαξη των ανωτέρω), κύριες, υφιστάμενες ή μελλοντικές υποχρεώσεις του Εκδότη (πλην αυτών που έχουν προνόμιο βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου). Νομική Κατάσταση των Προθεσμιακών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης [Status of Dated Subordinated Notes]: Νομική Κατάσταση της Εγγύησης [Status of Guarantee]: Εισαγωγή και Έγκριση προς Διαπραγμάτευση [Listing and Admission to Trading]: Οι Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης θα αποτελούν άμεσες, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση [unsecured] και μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη και θα κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση στην ίδια τάξη (pari passu) μεταξύ τους, όπως περιγράφεται περαιτέρω στον Όρο 3 (α) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Η Alpha Bank, ενεργούσα μέσω του Καταστήματoς Εγγυήσεώς της (όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) σύμφωνα με την Πράξη Εγγύησης [Deed of Guarantee] με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2009 (η «Εγγύηση»)) θα εγγυάται άνευ όρων και αννέκκλητα Τίτλους που εκδίδονται από την Alpha PLC με μειωμένη εξασφάλιση ή ως κύρια υποχρέωση, όπως ορίζεται στους Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από την Commission de Surveillance du Secteur Financier και κάθε Σειρά δύναται να γίνει αποδεκτή προς καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, η οποία εμφανίζεται στον κατάλογο των οργανωμένων αγορών που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Πρόγραμμα ορίζει επίσης ότι οι Τίτλοι είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί για εισαγωγή [listing], διαπραγμάτευση [trading] και/ή προσφορά [quotation] από οποιαδήποτε άλλη αρχή εισαγωγής, χρηματιστήριο και/ή σύστημα προσφοράς. Ο σχετικός Εκδότης δύναται να εκδίδει Τίτλους, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αποδεκτοί για καταχώρηση, διαπραγμάτευση και/ή προσφορά από οποιαδήποτε αρχή καταχώρησης, χρηματιστήριο και/ή σύστημα προσφοράς. Διέπον Δίκαιο [Governing Law]: Οι Τίτλοι και η Εγγύηση (πλην του Όρου 3 (α) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, στις περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha Bank και του Όρου 3 (β) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και της ρήτρας 5.8 της Εγγύησης, στις περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha PLC) και όλες οι εξωσυμβατικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτούς θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο. Ο Όρος 3 (α) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, στις περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσμιακοί Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha Bank, και ο Όρος 3 (β) του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και η ρήτρα 5.8 της Εγγύησης, στις περιπτώσεις που εκδίδονται Προθεσμιακοί 12

13 Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης από την Alpha PLC (αναφορικά με τη μειωμένη εξασφάλιση) θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπροσθέτως, ο Όρος 20 του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου αναφορικά με την Εκπρόσωπο των Κατόχων Τίτλων της Alpha Bank θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Παράγοντες Κινδύνου [Risk Factors]: Υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν (α) την ικανότητα εκάστου Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις από τους Τίτλους που αυτός εξέδωσε και (β) την ικανότητα της Alpha Bank να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την Εγγύηση. Αυτοί περιγράφονται υπό τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω, και περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η Alpha PLC ενεργεί ως χρηματοδοτικό όχημα για την Alpha Bank. Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Alpha Bank παρατίθενται επίσης υπό τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω και περιλαμβάνουν την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Περαιτέρω, υφίστανται ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι είναι ουσιώδεις για την εκτίμηση των κινδύνων της αγοράς που σχετίζεται με τους Τίτλους. Βλ. «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που είναι ουσιώδεις για τον υπολογισμό των κινδύνων αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση σε οποιαδήποτε έκδοση Τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το γεγονός ότι οι Τίτλοι είναι μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη, ότι ενδέχεται να υπάρξει χρονική απόσταση μεταξύ της εκτίμησης και τον διακανονισμό σε σχέση με Τίτλο, ότι ενδέχεται να υπάρξουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ότι ενδέχεται να επέλθουν διαταραχές της αγοράς ή άλλα γεγονότα σε σχέση με το/τα συγκεκριμένο/α Στοιχείο/α Αναφοράς [Reference Item(s)], με τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται τα καταβλητέα και/ή παραδοτέα, κατά περίπτωση, ποσά, αναφορικά με τους σχετικούς Τίτλους, όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση), ότι ενδέχεται να υπάρχουν φορολογικοί κίνδυνοι, ότι ενδέχεται να υπάρξει έλλειψη ρευστότητας των Τίτλων στην δευτερογενή αγορά, ότι ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος να καταστεί παράνομη η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικού Εκδότη υπό τους Τίτλους, ότι ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι συναλλαγματικών τιμών και έλεγχοι συναλλάγματος και ότι η αγοραία αξία των Τίτλων μπορεί να επηρεαστεί από την φερεγγυότητα του σχετικού Εκδότη και έναν αριθμό προσθέτων παραγόντων. Επιπλέον, υποψήφιοι επενδυτές σε Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] (όπως προσδιορίζονται στο «Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes]» στους «Παράγοντες Κινδύνου») πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους των συναλλαγών που αφορούν Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] και να λάβουν μία επενδυτική απόφαση μόνο κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης, από κοινού με τους συμβούλους τους, της καταλληλότητας αυτών των Τίτλων Συνδεδεμένων με Στοιχείο Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] υπό το πρίσμα των 13

14 ειδικότερων οικονομικών τους περιστάσεων, των πληροφοριών που παρατίθενται στο παρόν και των πληροφοριών που αφορούν τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes] και το/τα ειδικότερο/α Στοιχείο/α Αναφοράς [Reference Item(s)], με το/α οποίο/α μπορεί να σχετίζεται η αξία, ή οι πληρωμές υπό τους σχετικούς Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes], όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους Τελικούς Όρους ή στο Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση). Όταν οι εφαρμοστέοι Τελικοί Όροι ή το Ενημερωτικό Δελτίο Εκταμίευσης (κατά περίπτωση) ορίζουν ένα ή περισσότερα Στοιχείο/α Αναφοράς [Reference Item(s)], οι σχετικοί Τίτλοι θα αποτελούν επένδυση συνδεδεμένη με την απόδοση αυτού/ών του/των Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference Item(s)] και οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η απόδοση (εάν υπάρξει) της επένδυσής τους στους Τίτλους θα εξαρτάται από την απόδοση αυτού/ών του/των Στοιχείου/ων Αναφοράς [Reference Item(s)]. Βλέπε «Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με Τίτλους Συνδεδεμένους με Στοιχείo Αναφοράς [Reference Item Linked Notes]» στους «Παράγοντες Κινδύνου». ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΠΟΙΑ/ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ/ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ [REFERENCE ITEM(S)] ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ [REFERENCE ITEM LINKED NOTES]. Περιορισμοί Πώλησης [Selling Restrictions]: Περιορισμοί Πώλησης των Ηνωμένων Πολιτειών [United States Selling Restrictions]: Υφίστανται περιορισμοί ως προς την προσφορά, πώληση και μεταβίβαση των Τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Ιαπωνία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και άλλοι περιορισμοί που είναι δυνατόν να υφίστανται αναφορικά με την προσφορά και την πώληση συγκεκριμένου Τμήματος Σειράς Τίτλων. Βλ. «Εγγραφή και Πώληση» [Subscription and Sale] κατωτέρω. Κανονισμός S, Κατηγορία 2. TEFRA D. 14

15 15

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο [Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους θα πρέπει να βασιστεί σε εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 25.000.000.000 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Greek Language Version) Το παρόν περιληπτικό σημείωμα [summary] θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο [prospectus]. Οιαδήποτε απόφαση για επένδυση στους Τίτλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (η οποία έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ( Προσφορά ) ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ανακοίνωση Τύπου Για Άμεση Δημοσίευση 24 Φεβρουαρίου, 2012 Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital)

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital) Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital) Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται στα Τμήματα Α Ε (A.1 E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,          , ,  ,   ),    ,   ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , )      Offer Memorandum 2013 A D E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [9.5.2013]

Ανακοίνωση [9.5.2013] Ανακοίνωση [9.5.2013] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ALPHA GROUP LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 13: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των USD15.342.000 με Σταθερό Επιτόκιο με λήξη το Δεκέμβριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού USD11.702.000 με Κυμαινόμενο με Κατώτατο όριο Επιτόκιο με λήξη τον Ιανουάριο 2014 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο

στις προτάσεις XS0255675794/025567579 413.281.000 72,5 τοις εκατό 55 τοις εκατό Οποιοδήποτε και ολόκληρο πληρωτέο ετησίως ως δεδουλευμένο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «SECURITIES ACT» (ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ)) Ή ΣΤΙΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Cayman Islands) Limited»

(Cayman Islands) Limited» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ALPHA BANK AE ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα