Βιογραφικό Σημείωμα. Νικόλαος Σπ. Βώρος. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Νικόλαος Σπ. Βώρος. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου)"

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαος Σπ. Βώρος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Παράρτημα Ναυπάκτου) Οκτώβριος 09

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Νικόλαος Βώρος Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Μαρτίου 1972 Τόπος γεννήσεως: Επάγγελμα: Εργασία: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΥΔΕΣ Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Παράρτημα Ναυπάκτου) Έγγαμος : Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Βαθμός Πτυχίου: Άριστα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ Πανεπιστήμιο Πατρών Εκπόνηση και ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής με θέμα: Συσχεδιασμός ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υλικού - λογισμικού με χρήση πολλαπλών φορμαλισμών και μαθηματικά επιβεβαιωμένη εκλέπτυνση : Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) : Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στο σώμα Έρευνας και Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς , Σύμβουλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων για δίκτυα επικοινωνιών. Σελίδα 2 από 22

3 2008 σήμερα Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Τα βασικά ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιούμαι στην περιοχή ανάπτυξης μεθόδων/μεθοδολογιών για τηλεπικοινωνιακά συστήματα, με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο «Συσχεδιασμός ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υλικού - λογισμικού με χρήση πολλαπλών φορμαλισμών και μαθηματικά επιβεβαιωμένη εκλέπτυνση» μελέτησα τα βασικά σχεδιαστικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και ανάπτυξης πολύπλοκων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για ασύρματα δίκτυα. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου σχεδίασης η οποία πρότεινε τη συνδυασμένη χρήση των γλωσσών UML και SDL για τη φάση της ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων. Παράλληλα, προτάθηκε η έννοια της μαθηματικά επιβεβαιωμένης εκλέπτυνσης των μοντέλων του υπό ανάπτυξη συστήματος με χρήση προσωρινής λογικής (TLA Temporary Logic of Action). Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του MASCARA, ενός πρωτοκόλλου επιπέδου MAC για ασύρματα ΑΤΜ δίκτυα. Παράλληλα, εργαζόμενος στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ (ως υπεύθυνος για θέματα μεθοδολογιών και γλωσσών σχεδιασμού συστημάτων για δίκτυα επικοινωνιών) συμμετείχα στη διαδικασία ανάπτυξης ενός γενικού μετά-μοντέλου για την ενιαία περιγραφή των εναλλακτικών μεθόδων σχεδίασης που χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες. Το μετά μοντέλο που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των μεθόδων σχεδίασης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από τις εταιρίες ΙΝΤΡΑΚΟΜ, NOKIA, SIEMENS και ALCATEL Στα πλαίσια της ίδιας δραστηριότητας συμμετείχα στην ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου σχεδιασμού συστημάτων τηλεπικοινωνιών η οποία πρότεινε μια επέκταση της γλώσσας UML για το σχεδιασμό συστημάτων πραγματικού χρόνου. Οι βασικές αρχές της συγκεκριμένης μεθόδου προτάθηκαν στο OMG 1 για την ανάπτυξη ενός προφίλ της γλώσσας UML για την ανάπτυξη συστημάτων πραγματικού χρόνου. Αναφορικά με την εφαρμογή της μεθόδου στην πράξη, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου HIPERLAN/2. Σημαντικό μέρος της ερευνητικής μου δραστηριότητας αφορά στη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στον επιμερισμό υλικού/λογισμικού κατά το σχεδιασμό πολύπλοκων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος συνεξομοίωσης υλικού λογισμικού για τηλεπικοινωνιακά συστήματα που περιλαμβάνουν τμήματα που υλοποιούνται τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό. Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε υποστηρίζει τη 1 OMG (Object Management Group): Το OMG είναι ο διεθνής οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το στάνταρντ της γλώσσας UML και την εξέλιξή του. Σελίδα 3 από 22

4 συνδυασμένη εξομοίωση μοντέλων του συστήματος που περιγράφονται στη γλώσσα SDL (για το λογισμικό του συστήματος) με μοντέλα του συστήματος που περιγράφονται σε VHDL (για το υλικό του συστήματος). Η προτεινόμενη μέθοδος συνεξομοίωσης υλικού/λογισμικού έχει χρησιμοποιηθεί για την συνεξομοίωση του πρωτοκόλλου MASCARA με το υλικό του φυσικού επιπέδου ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος για ασύρματη πρόσβαση σε ΑΤΜ δίκτυα. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητικές μου δραστηριότητες αφορούν στη μελέτη μεθόδων και τεχνικών για την τυπική ανάπτυξη συστημάτων (formal system modelling) με χρήση της γλώσσας UML. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας αναπτύχθηκε μια μέθοδος σχεδίασης η οποία βασίζεται στη χρήση των γλωσσών UML και Β, και η οποία επιτρέπει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων οι ιδιότητες των οποίων περιγράφονται με μαθηματικό τρόπο (με χρήση της γλώσσας Β). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει στο σχεδιαστή να περιγράφει με μαθηματικό τρόπο τις ιδιότητες του υπό ανάπτυξη συστήματος, και να ελέγχει κατά πόσο αυτές παραβιάζονται στη φάση της τελικής υλοποίησης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου MAC επιπέδου για την ασύρματη σύνδεση των επί μέρους τμημάτων ενός βιομηχανικού τοπικού δικτύου. Τέλος, έχω ασχοληθεί ερευνητικά με την ανάπτυξη μεθόδων σχεδίασης που αφορούν στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν επαναδιαμορφούμενο υλικό (reconfigurable hardware). Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί, έχουν εφαρμοστεί στην πράξη για την ανάπτυξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος για πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει τον πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ανάλογα με περιβάλλον στο οποίο συμμετέχει π.χ. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ για πρόσβαση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο και το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ για πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο ευρείας περιοχής. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας έχει προταθεί μια μέθοδος η οποία δίνει τη δυνατότητα στο σχεδιαστή να επιλέξει, με χρήση κατάλληλων γλωσσών και εργαλείων, τα τμήματα του συστήματος που θα υλοποιηθούν σε λογισμικό, τα τμήματα του συστήματος που θα υλοποιηθούν σε υλικό και τα τμήματα του συστήματος που θα υλοποιηθούν σε επαναδιαμορφούμενο υλικό (reconfigurable hardware). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών Περίοδος: Οκτώβριος 1999 Μάρτιος 2001, Φεβρουάριος σήμερα Από το 1999 έως 2001, έχω εργασθεί ως συντονιστής (project coordinator) και τεχνικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που άπτονται της ευρύτερης περιοχής του σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Έχω επίσης στο ενεργητικό μου τη συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά έργα της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής, οι οποίες έχουν εγκριθεί ως ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο IST. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί αφορούν τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, και συγκεκριμένα πρωτόκολλα για ασύρματα δίκτυα. Στα πλαίσια της ενασχόλησης μου με τα συγκεκριμένα ερευνητικά έργα, έχω σχεδιάσει και αναπτύξει τμήματα πρωτοκόλλων Σελίδα 4 από 22

5 επιπέδου MAC για ασύρματα ATM δίκτυα και για δίκτυα η αρχιτεκτονική των οποίων βασίζεται σε διεθνή standards όπως τα FieldBus, HIPERLAN/1, HIPERLAN/2, IEEE και Bluetooth. Από τον Ιανουάριο του 2002 σήμερα εργάζομαι στην Διεύθυνση Αναδυομένων Αγορών και Τεχνολογιών (πρώην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) της INTRAKOM, ως σύμβουλος σε θέματα μεθοδολογιών και γλωσσών σχεδιασμού συστημάτων για δίκτυα επικοινωνιών. Αναλυτικά, τα ερευνητικά έργα στα οποία έχω εργασθεί στην συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ είναι τα ακόλουθα: ESPRIT Project COMITY: Co-design method and Integrated Tools for Advanced Embedded Systems, ESPRIT Ref: Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού συστημάτων η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν συστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με ενιαίο τρόπο. Η προτεινόμενη προσέγγιση αφορά συστήματα υλικού-λογισμικού και συστήματα που περιέχουν συνεχή και διακριτά υποσυστήματα. Σε κάθε σχεδιαστικό στάδιο, και ανάλογα με το βαθμό της σχεδιαστικής λεπτομέρειας που περιέχουν τα μοντέλα του υπό ανάπτυξη συστήματος, χρησιμοποιούνται διαφορετικές γλώσσες περιγραφής (οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις βασίζονται σε διαφορετικά υπολογιστικά μοντέλα). Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο οδηγεί σε αυτόματη μετάφραση των μοντέλων του συστήματος από τη μια γλώσσα στην επόμενη. Η αντιστοιχία γλώσσας περιγραφής σταδίου υλοποίησης σχετίζεται με το είδος των εφαρμογών που αναπτύσσονται. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου MASCARA, ενός πρωτοκόλλου MAC για την παροχή υπηρεσιών ATM σε ασύρματα τοπικά δίκτυα. Η αρχιτεκτονική του MASCARA έχει περιγραφεί με τη χρήση της γλώσσας SDL, ενώ η υλοποίηση του τελικού συστήματος έχει βασιστεί στη συνδυασμένη χρήση υλικού και λογισμικού. Το λογισμικό του συστήματος περιγράφεται σε C ενώ για το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί VHDL. ESPRIT Project CODAC: CO-Design for Applications with Embedded Cores, ESPRIT Ref: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου αναπτύχθηκε τμήμα του MAC επιπέδου του πρωτοκόλλου DECT με τη χρήση τεχνικών συνεξομοίωσης υλικού λογισμικού. Η ανάπτυξη του συστήματος βασίστηκε στη χρήση του ARMulator ο οποίος εξομοιώνει τη λειτουργία του επεξεργαστή ARM. Το λογισμικό του πρωτοκόλλου DECT σχεδιάστηκε για τον επεξεργαστή ARM και αναπτύχθηκε με βάση τον ARMulator. Η συνεξομοίωσή του με το τμήμα του DECT που υλοποιήθηκε σε υλικό βασίστηκε στη χρήση της μεθοδολογίας N2C εργαλείου Coware. Στο συγκεκριμένο εργαλείο η περιγραφή του υλικού βασίζεται σε HardwareC και δίνεται η δυνατότητα συνεξομοίωσής του με το λογισμικό του υπό ανάπτυξη συστήματος. SYDIC Telecom: System Design Industry Council for European Telecom, IST Ref. IST Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι ο χαρακτηρισμός των κύκλων ανάπτυξης συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές Σελίδα 5 από 22

6 εταιρείες και οργανισμούς (INTRACOM, ALCATEL, NOKIA, ITALTEL, PHILIPS, VTT, ECSI), αποσκοπώντας στην υιοθέτηση ενός κοινού συνόλου για τις βασικές έννοιες και την ορολογία που υιοθετείται κατά την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Παράλληλα, επισημαίνονται και καταγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αναπτύσσεται επίσης ένα μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο θα βασίζονται οι επιμέρους μεθοδολογίες ανάπτυξης που θα χρησιμοποιούνται μελλοντικά από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Συστατικό στοιχείο του μεθοδολογικού πλαισίου θα είναι η συστηματική χρήση system level IP. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από μια μελέτη για τα χαρακτηριστικά των γλωσσών σχεδιασμού και ανάπτυξης που υπάρχουν και αφορούν όλα τα στάδια του σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, καθώς και πως αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. ΑΙΤ-WOODDES, Project No IST Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να βελτιώσει τη διαδικασία ανάπτυξης, τις μεθόδους και τα εργαλεία που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου. Η εξέταση της χρήσης αντικειμενοστραφών μεθόδων σχεδιασμού κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού του συστήματος και η επαναχρησιμοποίηση μοντέλων είναι βασικές παράμετροι που αφορούν το σχεδιασμό πολύπλοκων συστημάτων. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου ήταν o ορισμός ενός profile για το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου. Το συγκεκριμένο profile θα προταθεί στο OMG (Object Management Group), που είναι η υπεύθυνη αρχή για το standardization της UML, για ενσωμάτωση στο επόμενο standard της UML. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, αναπτύχθηκε μια συσκευή η οποία δίνει τη δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης απομακρυσμένων βιομηχανικών δικτύων. Τα επιμέρους δίκτυα βασίζονται στο πρωτόκολλο Fieldbus και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τιμές σε πραγματικό χρόνο. Συσκευή που σχεδιάστηκε ονομάζεται ICU (Interconnection Unit), και συνδέει ασύρματα τα επιμέρους δίκτυα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HIPERLAN II. Το τελευταίο έχει επεκταθεί ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. IST PUSSEE: Paradigm Unifying System Specification Environments for proven Electronic design, IST Ref. IST Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το συγκεκριμένο έργο είναι (α) η επαναχρησιμοποίηση μοντέλων κατά το σχεδιασμό του συστήματος, και (β) η τυπική απόδειξη των ιδιοτήτων του συστήματος (formal proof of system properties) καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μοντέλων του συστήματος δίνεται τόσο στο επίπεδο του υλικού όσο και στο επίπεδο του λογισμικού μέσω IP (Intellectual Property) components και standard interfaces για τη διασύνδεσή τους. Η δεύτερη ερευνητική περιοχή στην οποία κινείται το συγκεκριμένο έργο σχετίζεται με τη δυνατότητα τυπικής απόδειξης των ιδιοτήτων του συστήματος που αναπτύσσεται. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται η γλώσσα B η οποία βασίζεται σε τυπική σημασιολογία (formal semantics) και παρέχει τη δυνατότητα για περιγραφή των ιδιοτήτων του συστήματος και τη μαθηματικά επιβεβαιωμένη απόδειξή τους καθ όλη της διάρκεια της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του λογισμικού του συστήματος βασίζεται στη χρήση της UML, ενώ για το υλικό του Σελίδα 6 από 22

7 συστήματος χρησιμοποιούνται IP components που έχουν υλοποιηθεί σε VHDL. Έχουν επίσης αναπτυχθεί μεταφραστές από UML σε B και από VHDL σε Β, δίνοντας τη δυνατότητα περιγραφής και απόδειξης των ιδιοτήτων του συστήματος. Ο συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό ενός ενσωματωμένου συστήματος βασισμένου στο ασύρματο πρωτόκολλο HIPERLAN/2. IST ADRIATIC: Advanced Methodology for Designing Reconfigurable SoC and Application-Targeted IP-entities in wireless Communications, IST Ref. IST Βασική παραδοχή του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι ότι τα μελλοντικά συστήματα ασύρματης επικοινωνίας θα βασίζονται σε λογισμικό και υλικό το οποίο θα έχει την δυνατότητα προσαρμογής (reconfiguration) σε ένα σύνολο ασυρμάτων προσβάσεων με διαφορετικές δυνατότητες και υπηρεσίες. Αντικειμενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθοδολογίας συσχεδίασης για την κατασκευή SoCs (Systems-on-Chip) που θα έχουν την δυνατότητα προσαρμογής (reconfigurable) σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας. Επίσης, μελετήθηκαν προηγμένες τεχνικές επιβεβαίωσης μεταξύ υλικού και λογισμικού (hardware/software coverification) για την κατασκευή reconfigurable SoC. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δυο reconfigurable processors (έναν baseband communication processor και έναν video application processor) για ασύρματα τερματικά που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HIPERLAN/2. IST AMDREL: Architectures and Methodologies for Dynamic Rεconfigurable Logic Proposal,, IST Ref. IST Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον αποδοτικό σχεδιασμό συστημάτων τηλεπικοινωνιών που περιέχουν επαναδιμορφούμενο υλικό (reconfigurable hardware). Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει στόχο να διερευνήσει την ευρύτερη περιοχή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και να καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις τους αναφορικά με τη δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης. Τα στοιχεία που μελετώνται αφορούν τόσο στην αρχιτεκτονική των συστημάτων και σε ζητήματα υλοποίησής τους. Επίσης, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου έχουν αναπτυχθεί εργαλεία σχεδίασης για την υποστήριξη όλων των σταδίων της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος για ασύρματα τοπικά δίκτυα, βασισμένο στο πρωτόκολλο HIPERLAN/2. IST MORPHEUS: Multi-purpose dynamically Reconfigurable Platform for intensive Heterogeneous processing, IST Ref. IST Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας ανάπτυξης για το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με δυνατότητα δυναμικής επαναδιαμόρφωσης. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας περιέχουν λογισμικό, υλικό και επαναδιαμορφούμενο υλικό. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου εκτός από την πλατφόρμα υλοποίησης θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία, καθώς και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τα επί μέρους στάδιά της. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Σελίδα 7 από 22

8 ενός συστήματος με δυνατότητα δυναμικής επαναδιαμόρφωσης ανάμεσα στα πρωτόκολλα IEEE και IEEE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίοδος: Οκτώβριος 2000 Σεπτέμβριος 2001 Εργάσθηκα ως συντονιστής (project coordinator) και τεχνικός υπεύθυνος του ευρωπαϊκού έργου COSIBA. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έργου αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα συνεξομοίωσης (co-simulation backplane) για τη σύνδεση των εργαλείων εξομοίωσης που χρησιμοποιούνται για τα μοντέλα υλικού και λογισμικού του υπό ανάπτυξη συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε δίνεται η δυνατότητα για συνεξομοίωση ανάμεσα σε λογισμικό που περιγράφεται σε SDL (Specification and Description Language) και σε υλικό που περιγράφεται είτε σε VHDL είτε σε HardwareC. Τα εργαλεία ανάπτυξης που επικοινωνούν μέσω της συγκεκριμένης επικοινωνιακής πλατφόρμας είναι το Telelogic SDL Suit για τα SDL μοντέλα, και για το υλικό είτε ο ARMulator (εξομοιωτής του ARM) εάν το υλικό του συστήματος περιγράφεται σε HardwareC, είτε ένας εξομοιωτής VHDL εάν το υλικό περιγράφεται σε VHDL. H εφαρμογή που αναπτύχθηκε με τη χρήση της ενιαίας πλατφόρμας συνεξομοίωσης ήταν τμήμα του MAC επιπέδου του πρωτοκόλλου DECT. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ Περίοδος: Μάρτιος 1997 Ιούνιος 2000 Από τον Μάρτιο 1997 Ιούνιο 2000, εργάστηκα ως Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής σε μια σειρά από ερευνητικά έργα που αφορούσαν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχα στα έργα: EPSRIT Project (DOMITIUS): Demonstrate OMI Technology in Clusters & Storage Systems CODAC: Co-Design for Applications with Embedded Cores COMITY: Co-Design Method and Integrated Tools for Advanced Embedded Systems Σχεδίαση και Ανάπτυξη ολοκληρωμένου κυκλώματος ανάγνωσης αισθητήρων ακτίνων Χ Ερευνητικό έργο ORION σε συνεργασία με την GIGA Hellas AE ESPRIT Project (OMI3B): OMI Technology for Intelligent Image setters Interface Boards Διερεύνηση των θορυβικών φαινομένων 1/f σε υπομικρονικά Mosfet και σε υλικά (Silicides) με μελλοτνική χρήση σε μικροηλεκτρονικά κυκλώμματα Ε.Α.Ι.Τ.Υ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Περίοδος: Ιανουάριος 1998 Δεκέμβριος 1998, Απρίλιος 2001 Μάϊος 2001, Ιούλιος 2001 Οκτώβριος 2001, Σεπτέμβριος Ιούλιος 2003 Από τον Ιανουάριο 1998 Δεκέμβριο 1998, εργάσθηκα για την αναβάθμιση σε περιβάλλον Windows του λογισμικού εξομοίωσης του «Εκπαιδευτικού Μικροπρογραμματιζόμενου Υπολογιστή», το οποίο χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή Σελίδα 8 από 22

9 του εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρησιμοποιήθηκε αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με την γλώσσα C ++ και εργαλεία την Borland C και το MS Developer Studio. Αποτελείται από δύο κύρια τμήματα: Λογισμικό εξομοίωσης του υπολογιστή: εξομοιώνει την λειτουργία του υπολογιστή παρέχοντας ένα ειδικό εργαλείο οπτικής εξομοίωσης ενισχυμένο από τις δυνατότητες που παρέχει το γραφικό περιβάλλον. Δίνει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των διαδικασιών του πραγματικού συστήματος με επαυξημένες δυνατότητες εισαγωγής δεδομένων και εκτέλεσης προγραμμάτων. Επίσης παρέχει πολλές λειτουργίες εκσφαλμάτωσης που δεν υπάρχουν στο φυσικό σύστημα. Γεννήτρια assembly γλωσσών: δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αξιοποιήσει την αρχιτεκτονική που δημιούργησε από το επίπεδο της συμβολικής γλώσσας την οποία επίσης δημιουργεί ορίζοντας τους λεκτικούς και συντακτικούς κανόνες της. Με χρήση ειδικού κειμενογράφου ο χρήστης δημιουργεί προγράμματα και με την χρήση ενός ειδικού εργαλείου εκσφαλμάτωσης τα εκτελεί είτε σε επίπεδο μικροπρογράμματος, είτε σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας. Για τις περιόδους Απρίλιος 2001 Μάϊος 2001, Ιούλιος 2001 Οκτώβριος 2001, και Σεπτέμβριος Ιούλιος 2003 συμμετείχα στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στον έλεγχο του λογισμικού που αναπτύχθηκε για του ΥΠΕΠΘ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ Σώμα Έρευνας & Πληροφορικής Περίοδος: Μάϊος 2001 Ιούλιος 2002 Από τον Μάϊο 2001 Ιούλιο 2002, υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία συο Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς με ειδικότητα «Προγραμματιστής». ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Στη συνέχεια παρουσιάζονται με αύξουσα χρονολογική σειρά οι δημοσιευμένες εργασίες μου σε διεθνή περιοδικά: 1. S. K. Tsasakou, N. S. Voros, M. Koziotis, D. Verkest, P. Vandekbergen, A. Prayati, A. Birbas: Hardware-Software co-design of embedded systems using CoWare's N2C methodology for application development, ETF Journal of Electrical Engineering, vol. 8, no. 1, pp , François Terrier, Nikos S. Voros, Udo Brockmeyer, Specification, Implementation and Validation of Object Oriented Embedded Systems, Lecture Notes in Computer Science 1964: Object Oriented Technology, pp , Springer-Verlag, S. K. Tsasakou, N. S. Voros, A. N. Birbas, M. V. Koziotis, D. G. Papadopoulos, High-level co-simulation based on the extension of processor simulators, Journal of Systems Architecture (47)1 (2001), pp. 1-13, Elsevier, January N. Voros, L. Sanchez, A. Alonso, M. Birbas, A. Birbas and A. Jerraya, Hardware/Software Co-design of complex embedded systems: An approach using 2 Αναδημοσίευση της εργασίας 7, από τις ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Σελίδα 9 από 22

10 efficient process models, multiple formalism specification and validation via cosimulation, Journal of Design Automation for Embedded Systems, vol. 8, Number 1, pp. 5-49, Kluwer Academic Publishers, Nikolaos S. Voros, Colin F. Snook, Stefan Hallerstede, Konstantinos Masselos, Embedded system design using formal model refinement: An approach based on the combined use of UML and the B language, Journal of Design Automation for Embedded Systems, vol. 9, Number 2, pp , Springer, Fotios Gioulekas, Michael Birbas, Nikolaos Voros, George Kouklaras, Alexios Birbas, Heterogeneous System Level Co-Simulation for the Design of Telecommunication Systems, Journal of Systems Architecture, 51/12 (2005), pp , Elsevier. 7. K. Masselos and N. S. Voros, Implementation of Wireless Communications Systems on FPGA based platforms, EURASIP Journal on Embedded Systems, K. Antonis and N. S. Voros, A paradigm of telecom system level design using formal model refinement: An approach based on B method/language, Journal of Systems Architecture, 54/1-2 (2008), pp , Elsevier. 9. Arnaud Grasset, Philippe Millet, Philippe Bonnot, Sami Yehia, Wolfram Putzke- Roeming, Fabio Campi, Alberto Rosti, Michael Huebner, Nikolaos S. Voros and Davide Rossi, The MORPHEUS Heterogeneous Dynamically Reconfigurable Platform, International Journal of Parallel Programming, ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Co-editor του βιβλίου με τίτλο: System Level Design Model with re-use of System IP, ISBN: , Kluwer Academic Publishers, Co-editor του βιβλίου με τίτλο: System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, ISBN: , Springer, Co-editor του βιβλίου με τίτλο: Dynamic System Reconfiguration in Heterogeneous Platforms, ISBN , Springer, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη θεωρία στην πράξη 3, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων: Μεθοδολογίες και Εργαλεία 4, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Οι υπολογιστές ως συστατικά στοιχεία: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων 5, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η μετάφραση του πρώτου μέρους του βιβλίου των David Avison & Guy Fitzgerald με τίτλο: Information Systems Development Methodologies, Techniques and Tools, McGraw Hill, Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η μετάφραση του δεύτερου μέρους του βιβλίου των David Avison & Guy Fitzgerald με τίτλο: Information Systems Development Methodologies, Techniques and Tools, McGraw Hill, Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η μετάφραση του βιβλίου του Wayne Wolf με τίτλο: Computers as Components: Principles of Embedded Computer Systems, Elsevier, Σελίδα 10 από 22

11 4. Μεταγλωττιστές: Βασικές Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία 6, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Unified Modelling Language: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Σχεδιασμός συστημάτων με τη γλώσσα SDL, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. K. Kronlöf, N. S. Voros, System design practices in industry today, στο βιβλίο System Level Design Model with re-use of System IP, ISBN: , pp. 5-12, Kluwer Academic Publishers, N. S. Voros, System design reuse, στο βιβλίο System Level Design Model with re-use of System IP, ISBN: , pp , Kluwer Academic Publishers, N. S. Voros, Example of using the System Design Conceptual Model, στο βιβλίο System Level Design Model with re-use of System IP, ISBN: , pp , Kluwer Academic Publishers, N. S. Voros, W. Mueller, C. Snook, An introduction to formal methods: How do they apply in embedded system design?, στο βιβλίο UML-B Specification for Proven Embedded Systems Design, J. Mermet (Edt.), ISBN: , pp. 1-20, Springer 7, N. S. Voros, C.Snook, S. Hallertsede, T.Lecomte, Embedded system design using PUSSEE method: An overview, στο βιβλίο UML-B Specification for Proven Embedded Systems Design, J. Mermet (Edt.), ISBN: , pp , Springer, N. S. Voros, PUSSEE method in practice: Specification and design of an embedded telecom system based on HIPERLAN/2 protocol, στο βιβλίο UML-B Specification for Proven Embedded Systems Design, J. Mermet (Edt.), ISBN: , pp , Springer, N. S. Voros, O. Lundkvist, K. Kronlöf, Evaluation Criteria for Embedded System Design Methods, στο βιβλίο UML-B Specification for Proven Embedded Systems Design, J. Mermet (Edt.), ISBN: , pp , Springer, Kari Tiensyrjä, Miroslav Cupak, Kostas Masselos, Marko Pettissalo, Konstantinos Potamianos, Yang Qu, Luc Rynders, Geert Vanmeerbeeck, Nikos Voros, Yan Zhang, SystemC and OCAPI-xl Based System-Level Design for Reconfigurable Systems-on-Chip, στο βιβλίο Advances in Design and Specification Languages for Systems-on-Chip, P. Boulet (Edt.), pp , Springer, K. Masselos, N. S. Voros, Introduction to Reconfigurable Hardware, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, pp , Springer, K. Masselos, N. S. Voros, Reconfigurable hardware exploitation in Wireless Multimedia Communications, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, pp , Springer, Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η μετάφραση του βιβλίου των A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman με τίτλο: Compilers: Principles, Techniques and Tools, Pearson Education, Σελίδα 11 από 22

12 11. K. Masselos, N. S. Voros, Reconfigurable Hardware Technologies, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, pp , Springer, K. Masselos, N. S. Voros, Design Flow for Reconfigurable Systems-on-Chip, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, pp , Springer, K. Masselos, N. S. Voros, Prototyping of a HIPERLAN/2 Reconfigurable System-on-Chip, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systemson-Chip, pp , Springer, K. Masselos, N. S. Voros, Prototyping of a HIPERLAN/2 Reconfigurable System-on-Chip, στο βιβλίο System Level Design of Reconfigurable Systemson-Chip, pp , Springer, Philippe Bonnot, Alberto Rosti, Fabio Campi, Wolfram Putzke- Röming, Nikolaos S. Voros, Michael Hübner and Hélène Gros, An heterogeneous dynamically reconfigurable SoC, στο βιβλίο Dynamic System Reconfiguration in Heterogeneous Platforms, pp , Springer, Stylianos Perissakis, Frank Ieromnimon, Nikolaos S. Voros, PHY-Layer of mobile wireless on a hardware accelerated SoC, στο βιβλίο Dynamic System Reconfiguration in Heterogeneous Platforms, pp , Springer, Philippe Bonnot, Alberto Rosti, Fabio Campi, Wolfram Putzke- Röming, Nikolaos S. Voros, Michael Hübner and Hélène Gros, MORPHEUS reconfigurable platform - Results and perspectives, στο βιβλίο Dynamic System Reconfiguration in Heterogeneous Platforms, pp , Springer, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Στη συνέχεια παρουσιάζονται με αύξουσα χρονολογική σειρά οι δημοσιευμένες εργασίες μου σε διεθνή συνέδρια: 1. Vaggelis Mariatos, Alex Birbas, Michael Birbas, Nikos Petrellis and Nikos S. Voros, Mapping of system specifications on hardware/software architectures, Proceedings of 5 th International Conference on VLSI and CAD, pp , Seoul, Korea, Nikos S. Voros, Sofia Tsasakou, Carlos Valderrama, Sabiha Arab, Alex Birbas and Anastasia Andritsou, Hardware-Software Co-design of embedded telecommunication systems using multiple formalisms for application development, Proceedings of 2 nd FORTE XI/PSTV XVIII Conference, Kluwer Academic Publishers, pp , Paris, France, Nikos S. Voros, Vagelis Mariatos, Michael Birbas, Alexios Birbas, Nikos Petrellis, Spyrogiannis Batistatos, Reusable architecture templates and automatic specification mapping in the efficient implementation of ATM protocols, Proceedings of 9 th International IEEE Workshop on Rapid System Prototyping, pp , Leuven, Belgium, Ν. S. Voros, S. Tsasakou, V. Mariatos, M. Birbas, A. Birbas, A. Andritsou, System-on-Chip Methodology for Telecom Applications, International Symposium on Signals, Systems and Electronics, pp , 29 September - 2 October, Pisa, Italy, Σελίδα 12 από 22

13 5. S. Tsasakou, N. Voros, H. Karathanasis, C. Valderrama, S. Arab, M. Birbas, A.Birbas, A HW-SW co-design methodology for embedded telecommunication systems, EMMSEC 98: Annual Conference and Exhibition European Multimedia, Embedded Systems and Electronic Commerce, Bordeaux, France, September, IOS Press, N. S. Voros, S. Tsasakou, A. Birbas, L. Sanchez, A. Alonso, Application of a multi-formalism co-design methodology for the development of complex telecommunication protocols, Proceedings of the 6 th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, vol. 1, pp , Pafos, Cyprus, September, S. Tsasakou, N. S. Voros, M. Koziotis, D. Verkest, A. Prayati, A. Birbas, Hardware-Software co-design of embedded systems using CoWare s N2C methodology for application development, Proceedings of the 6 th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, vol. 1, pp , Pafos, Cyprus, Sébastien Gérard, Nikos S. Voros, Christos Koulamas, François Terrier, Efficient system modeling of complex real-time industrial networks using the ACCORD/UML methodology, DIPES 2000: International IFIP WG 10.3/WG 10.4/ WG 10.5 Workshop on Distributed and Parallel Embedded Systems, Kluwer Academic Publishers, pp , October, Paderborn University, Germany, Nikolaos S. Voros, Colin F. Snook, Stefan Hallerstede, Thierry Lecomte, A hardware/software codesign framework for developing complex embedded systems using formal model refinement, Proceedings of FDL 04: Forum for Specification and Design Languages, vol. 2, pp , Lille, France, Fotios Gioulekas, Michael Birbas, Nikolaos Voros, George Kouklaras, Alex Birbas, An Heterogeneous Co-simulation Environment for Complex Embedded Telecommunication Systems, Proceedings of FDL 04: Forum for Specification and Design Languages, vol. 2, pp , Lille, France, P. S. Alefragis, S. K. Lounis, V. D. Triantafillou, N. S. Voros, An electronic voting scheme with physical multiple administrators and identical ballot boxes, IADIS International Conference WWW/Internet 2004, pp , 6-9 October, Madrid, Spain, P.S. Alefragis, V.D. Triantafillou, K.E. Tsatsaronis and N.S. Voros, Specification and design of an Advanced hot spot controller based on RADIUS Authentication server, Proceedings of Euromedia 2005 Conference, April P. S. Alefragis, S. K. Lounis, V. D. Triantafillou, N. S. Voros, Electronic Democracy in Practice: A Web based voting system relying on identical ballot boxes with physical multiple administration, Proceedings of e-society 2005, June, Qawra, Malta, Konstantinos Masselos, Nikolaos S. Voros, Yang Qu, Kari Tiensyrjä, Miroslav Cupak, Luc Rijnders, Marko Pettissalo, System level architecture exploration for reconfigurable systems on chip, Proceedings of FPL06: 16th IEEE International Conference on Field Programmable Logic and Applications, August, Madrid, Spain. 15. Panayiotis Alefragis, Vassilis Triantafillou and Nikolaos Voros, Mobile based e- Democracy: The IBB/PMA e-voting System, PCI 2007, May 2007, Patras, Greece. Σελίδα 13 από 22

14 16. K. Antonis, N. S. Voros, Applying formal methods for the design wireless telecommunication systems, 3 rd ACM International Mobile Multimedia Communication Conference, August 2007, Nafpaktos, Greece. 17. N. Voros, K. Masselos, Prototyping of a WLAN system using C++ based Architecture Exploration, 3 rd ACM International Mobile Multimedia Communication Conference, August 2007, Nafpaktos, Greece. 18. L. Papadopoulos, C. Baloukas, D. Soudris, K. Potamianos and N. Voros, Data Structure Exploration of Dynamic Applications, 16 th international conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT), pg. 421, September 2007, Brasov, Romania. 19. Ioannis Iosifidis, Christos Baloukas,Alexandros Bartzas, Dimitrios Soudris, Konstantinos Potamianos and Nikolaos Voros, Systematic Evaluation of Dynamic Data Structures in Network Applications, 16 th IFIP/IEEE International Conference on VLSI, October , Rhodes island, Greece. 20. Alberto Rosti, Philippe Bonnot, Stelios Perissakis, Kostantinos Potamianos, Wolfram Putzke-Röming and Nikolaos S. Voros, MORPHEUS Heterogeneous Reconfigurable SOC, DATE 2009, Proceedings of Friday Workshops. 21. Alexandros Bartzas, Christos Baloukas, Dimitrios Soudris, Konstantinos Potamianos, Fragkiskos Ieromnimon, Nikolaos S. Voros, Dynamic Data Type Optimization and Memory Assignment Methodologies, PATMOS 2009, Delft, The Netherlands, 9-11 September, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (προηγούνται οι αναφορές από άρθρα σε περιοδικά) 1. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 6 από την εργασία των David Lugato, Céline Bigot and Yannick Valot, «Validation and automatic test generation on UML models: the AGATHA approach», Electronics Notes in Theoretical Computer Science 66 No.2 (2002), URL: htpp://www.elsevier.nl/ locate/encts/volume66.html. 2. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 7 αναφέρεται ως αναφορά 2 από την εργασία των Yuan Xie, Jiang Xu and Wayne Wolf (Department of Electrical Engineering, Princeton University), «Augmenting Platform Based Design with Synthesis Tools», Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol. 12, No. 2 (2003) , World Scientific Publishing Company. 3. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 3 αναφέρεται ως αναφορά 16 από την εργασία των C. Drosos, D. Metafas, S. Blionas and G. Papadopoulos, «Rapid prototyping of a wireless LAN implementation using a UML-based system design methodology», IEICE Transactions on Information and Systems, E87D (8): , August Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 7 αναφέρεται ως αναφορά 18 από την εργασία των Trong-Yen Lee, Pao-Ann Hsiung, «Embedded Software Synthesis and Prototyping», IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 50, no. 1, pp , February Σελίδα 14 από 22

15 5. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 4 αναφέρεται ως αναφορά 4 από την εργασία των S. M. Hyduke, V.I. Hahanov, O.V. Melnikova, I.V. Hahanova, «Hardware Emulation of Large Scale Boolean Equations Systems», Electronics and Electrical Engineering Journal, vol. 3(59), pp. 9-13, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 4 αναφέρεται ως αναφορά 8 από την εργασία των P. Belanovic, B. Knerr, M. Holzer and M. Rupp, «A Fully Automated Environment for Verification of Virtual Prototypes», EURASIP Journal on Applied Signal Processing: Special Issue on Design Methods for DSP System, to be published on 4 th quarter of Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 4 αναφέρεται ως αναφορά 16 από την εργασία των P. Belanovic, B. Knerr, M. Holzer, G. Sauzon and M. Rupp, «A Consistent Design Methodology for Wireless Embedded Systems», EURASIP Journal on Applied Signal Processing: Special Issue on Design Methods for DSP System, 2005:16, , Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 4 αναφέρεται ως αναφορά 26 από την εργασία των Juan Antonio Maestro, Daniel Mozos, Raquel Dormido and Pedro Reviriego, «New Alternatives to the Estimation Problem in Hardware-Software Codesign of Complex Embedded Systems: The H.261 Video Codec Case Study», Journal Design automation for Embedded Systems, Volume 9, Number 3, pp , Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 15 από την εργασία των Céline Bigot, Alain Faivre, Jean-Pierre Gallois, Arnault Lapitre, David Lugato, Jean-Yves Pierron, Nicolas Rapin, «Automatic test generation with AGATHA», Proceedings of the 9 th international conference for Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: TACAS 2003, Lecture Notes in Computer Science 2619, volume 2619/2003, pp , Springer-Verlag Heidelberg, July Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 5 αναφέρεται ως αναφορά 32 από την εργασία των Ansgar Bredenfeld and Jοrg Wilberg, «Model Based Multi-Level Prototyping», 10th IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping, pp , Clearwater, Florida, June, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 7 αναφέρεται ως αναφορά 19 από την εργασία των T.-Y. Lee, P.-A. Hsiung, I-Mu Wu and Feng-Shi Su, «ESSP: An Embedded Software Synthesis and Prototyping Methodology», Proceedings of the International Computer Symposium (ICS'2002), pp , Taiwan, December Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 7 αναφέρεται ως αναφορά 1 από την εργασία των Jiang Xu and Wayne Wolf (Department of Electrical Engineering, Princeton University), «Platform- Based Design and the First Generation Dilemma», 9th IEEE/DACT Electronic Design Processes Workshop (EDP-2002), Monterey, USA, April, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 6 από την εργασία των David Lugato, Céline Σελίδα 15 από 22

16 Bigot and Yannick Valot, «Validation and automatic test generation on UML models: the AGATHA approach», 7th International ERCIM Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems (FMICS 02), pp , Elsevier Science B.V., Spain, July, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 19 από την εργασία των T.-Y. Lee, P.-A. Hsiung, I-M. Wu and F.-S. Su, «RESS: Real-Time Embedded Software Synthesis and Prototyping Methodology», Proceedings of the 9th International Conference on Real-Time and Embedded Computing Systems and Applications (RTCSA'2003), Lecture Notes in Computer Science 2968, volume 2968/2000, pp , Springer-Verlag Heidelberg, Taiwan, February, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά [GVK 00] από την εργασία των L. Apvrille, P. de Saqui-Sannes, F. Khendek, «TURTLE-P: Un profil UML pour la validation d'architectures distribuees», Colloque Francophone sur l'ingénierie des Protocoles (CFIP), Hermes, Paris, France, Octobre 7-10, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 10 από την εργασία των Pierre-Alain Muller, Cédric Dumoulin, Frédéric Fondement and Michel Hassenforder, «The TopModL Initiative», UML Modeling Languages and Applications: 2004 Satellite Activities, Lisbon, Portugal, October 11-15, Revised Selected Papers Editors: Nuno Jardim Nunes, Bran Selic, Alberto Rodrigues da Silva, Ambrosio Toval Alvarez, pp. 242, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 5 από την εργασία των Pierre-Alain Muller, Didier Bresch and Philippe Studer, «Model-Driven Architecture for Automatic- Control: An Experience Report», The Unified Modelling Language: Modelling Languages and Applications, Proceedings of 7th International Conference, Lisbon, Portugal, October 11-15, Editors: Thomas Baar, Alfred Strohmeier, Ana Moreira, Stephen J. Mellor, pp. 260, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε κεφάλαια βιβλίων διεθνούς κυκλοφορίας, η εργασία 2 αναφέρεται ως αναφορά 3 από την εργασία των Jerome Lemaitre, Sylvain Alliot and Ed Deprettere, «On the (Re-)Use of IP- Components in Re-configurable Platforms», A. Pimentel and S. Vassiliadis (Eds.): SAMOS 2004, LNCS 3133, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 10 από την εργασία των David Lugato, Frédéric Maraux, Yves Le Traon, Véronique Normand, Hubert Dubois, Jean-Yves Pierron, Jean-Pierre Gallois, Clémentine Nebut, «Automated Functional Test Case Synthesis from THALES industrial Requirements», Proceedings of the 10th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS 04), pp , IEEE Computer Society, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 7 από την εργασία των Servat David, Chiron Fabien, Kouiss Khalid, Meurisse Thomas, Souchet Guy, «Modèle d'architecture générique pour la supervision de systèmes de production», IDM'05 Premières Journées sur l'ingénierie Dirigée par les Modèles Paris, 30 Juin, 1 Juillet Σελίδα 16 από 22

17 21. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 2 αναφέρεται ως βασική αναφορά από την ομιλία του καθηγητή Jun- Dong Cho, Sung Kyun Kwan University, Department of ECE, VLSI Algorithmic Design Automation Laboratory με τίτλο «Low Power System Level Design Methodologies», στην εταιρία Samsung S.A. (ada.skku.ac.kr/classinfo/lecture/asic.ppt). 22. Από τα βιβλία μου που έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, το βιβλίο 1 αναφέρεται στο Letter # 30 of the European Electronic Chips & Systems Design Initiative. 23. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφορά 2 από το άρθρο των Steve Mellor, Laurent Rioux, Jean Bézivin, «MDA-components: Is there a Need and a Market?», OMG document ad/ : OFTA/MDA users SIG/MDA working Group report (http://www.omg.org/docs/ad/ pdf). 24. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 7 αναφέρεται από το Master Thesis του Hasanain Golam με τίτλο: Component-based Network Test Tools Platform for Network Design and Maintenance, Napier University, May Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 4 αναφέρεται ως αναφορά 13 από την εργασία των Pavle Belanovic, Martin Holzer, Bastian Knerr, and Markus Rupp, «Automated Verification Pattern Refinement for Virtual Prototypes», Proceedings of Conference of Design of Circuits and Integrated Systems, November 2005, Lissabon, Portugal. 26. Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 3 αναφέρεται ως αναφορά 136 από τη διατριβή του Andre Ludecke με τίτλο: «Simulationsgestützte Verfahren für den Top-Down-Entwurf heterogener Systeme», University Duisburg-Essen, Germany, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή συνέδρια, η εργασία 8 αναφέρεται ως αναφέρεται ως αναφορά 6 από την εργασία των Christophe Louvray et al., «UML Methodology for Smart Transducer Integration in Real-Time Embedded Systems», IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 6 αναφέρεται ως αναφέρεται ως αναφορά 6 από την εργασία των Manel Khlif, Mohamed Shawky, «Co-modelling and simulation with multilevel of granularity for real time electronic systems supervision», EUROSIM/UKSIM 2008, 10th International conference on computer Modelling and Simulation, Cambridge: Royaume-Uni, Από τις δημοσιευμένες ερευνητικές μου εργασίες σε διεθνή περιοδικά, η εργασία 6 αναφέρεται ως αναφέρεται ως αναφορά 6 από την εργασία των Manel Khlif, Mohamed Shawky, «Enhancing Diagnosis Ability for Embedded Electronic Systems Using Co-Modeling», EUROSIM/UKSIM 2008, 10th International conference on computer Modelling and Simulation, Cambridge: Royaume-Uni, Σελίδα 17 από 22

18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τον Ιανουάριο του 2003, παρουσίασα σειρά διαλέξεων με θέμα «Τεχνικές σχεδίασης για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και δίκτυα επικοινωνιών», στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών Nokia (Φιλανδία), Siemens Mobile (Γερμανία) και Ericsson (Σουηδία). Αναφορικά με την διδακτική μου εμπειρία σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Τα ακαδημαϊκά έτη 1997 και 1998 παρείχα επικουρικό έργο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, στα εργαστήρια των εξής προπτυχιακών μαθημάτων: (α) «Προγραμματισμός με την γλώσσα C» (Β έτος), (β) «Εργαστήριο Unix Internet» (Α έτος). To 1999 δίδαξα σειρά φροντιστηριακών μαθημάτων για το μάθημα «Προηγμένοι μικροεπεξεργαστές» (Ε έτος) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Αντικείμενο του μαθήματος ήταν η μελέτη της αρχιτεκτονικής των σύγχρονων επεξεργαστών και των βασικών αρχών λειτουργίας τους. Τον Ιούλιο του 1999 παρουσίασα σειρά διαλέξεων στα πλαίσια του διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Συστήμάτα Υλικού και Λογισμικού» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι διαλέξεις αφορούσαν την ανάπτυξη πολύπλοκων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με χρήση τεχνικών συσχεδίασης υλικούλογισμικού. Οι θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν αφορούσαν τις βασικές αρχές της συσχεδίασης υλικού-λογισμικού, τα υπολογιστικά μοντέλα καθώς και τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται κατά το συσχεδιασμό ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Από τον Οκτώβριο 2002 έως Ιούλιο 2006 επιστημονικός συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο τμήμα Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, όπου διδάσκω τα μαθήματα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρία & Εργαστήριο) Δίκτυα υπολογιστών (Εργαστήριο) Από τον Οκτώβριο 2005 έως σήμερα είμαι επιστημονικός συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, όπου διδάσκω τα μαθήματα: Γλώσσες ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων (Θεωρία) Σχεδίαση Πρωτοκόλλων (Θεωρία και Εργαστήριο) Αρχές Σχεδίασης Συστμάτων (Θεωρία) Λειτουργικό σύστημα Unix (Εργαστήριο) Από τον Οκτώβριο 2002 Φεβρουάριο 2003 κατείχα τη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σελίδα 18 από 22

19 Από τον Οκτώβριο 2003 έως Ιούλιο 2004 Σύμβουλος στην Θεματική Ενότητα ΠΛΗ23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από τον Οκτώβριο 2005 έως σήμερα Καθηγητής Σύμβουλος στην Θεματική Ενότητα ΠΛΗ23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από τον Σεπτέμβριο 2008 έως σήμερα είμαι εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, όπου διδάσκω τα μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική Γλώσσες ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων Σχεδίαση Πρωτοκόλλων Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Μέθοδοι σχεδίασης και τεχνικές ανάπτυξης για προηγμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών Σχεδιασμός και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υλικού-λογισμικού για ασύρματα δίκτυα. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για βιομηχανικά δίκτυα πραγματικού χρόνου. Τεχνικές συνεξοιμοίωσης για πολύπλοκα τηλεπικοινωνιακά συστήματα υλικού λογισμικού. Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών με χρήση των γλωσσών SDL (Specification and Description Language) και B. Σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με χρήση UML (Unified Modeling Language) και αντικειμενοστραφών μεθόδων ανάπτυξης. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά, Άριστα Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge, June 1995) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας "Reusable architecture templates and automatic specification mapping in the efficient implementation of ATM protocols", στο 9th International IEEE Workshop on Rapid System Prototyping που διεξήχθη στο Leuven του Βελγίου από 3 έως 5 Ιουνίου Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας "Hardware-Software Co-design of embedded systems using multiple formalisms for application development" στο 2nd FORTE XI/PSTV XVIII Conference που διεξήχθη στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας "Application of a multi-formalism codesign methodology for the development of complex telecommunication protocols" στο 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems που διεξήχθη στην Πάφο της Κύπρου από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου Σελίδα 19 από 22

20 Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας "Specification, Implementation and Validation of Object Oriented Embedded Systems στο 14th European Conference on Object Oriented Programming που διεξήχθη στη Sofia Antipolis & Cannes στη Γαλλία, από 12 έως 16 Ιουνίου Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας, Efficient system modeling of complex real-time industrial networks using the ACCORD/UML methodology στο DIPES 2000: International IFIP WG 10.3/WG 10.4/ WG 10.5 Workshop on Distributed and Parallel Embedded Systems που διεξήχθη στο Paderborn της Γερμανίας από 18 έως 19 Οκτωβρίου Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας, A hardware/software co-design framework for developing complex embedded systems using formal model refinement στο Forum for Specification and Design Languages (FDL 04) που διεξήχθη στη Lille της Γαλλίας από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου Παρουσίαση της δημοσιευμένης εργασίας, An Heterogeneous Co-simulation Environment for Complex Embedded Telecommunication Systems στο Forum for Specification and Design Languages (FDL 04) που διεξήχθη στη Lille της Γαλλίας από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τακτικός κριτής (Reviewer) στο περιοδικό IEEE Software. Τακτικός κριτής (Reviewer) στο περιοδικό IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC). Τακτικός κριτής (Referee) στο περιοδικό ACM Transactions in Embedded Computing Systems (TECS). Τακτικός κριτής (Reviewer) στο περιοδικό IEEE Computer Magazine. Κριτής στο συνέδριο Forum on Design Languages (FDL) για τα έτη 2001, 2003 και Κριτής στο συνέδριο ReCoSoc (Reconfigurable Systems-on-Chip) για το έτος Κριτής στο συνέδριο ReCoSoc (Reconfigurable Systems-on-Chip) για το έτος Κριτής στο συνέδριο IEEE Annual Symposium on VLSI Systems για το έτος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αξιολογητής των ερευνητικών προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ 2003 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για τον τομέα προκήρυξης: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του FP6, IST Call 5, Strategic Objective 2.5.3: Embedded Systems, Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του FP6, IST Call 6, Strategic Objective 2.6.2: Ambient Assisted Living (AAL), Αξιολογητής των ερευνητικών προγραμμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Γ Κύκλου της Δράσης «WIRELESS HOTSPOTS», Σελίδα 20 από 22

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου, Τµήµα Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και Δικτύων, Επίκουρος Καθηγητής, 09/2008 - σήµερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου, Τµήµα Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και Δικτύων, Επίκουρος Καθηγητής, 09/2008 - σήµερα Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εθνική Οδός Ναυπάκτου Αντιρρίου (Βαριά), 30300, Ναύπακτος 2631058485, voros@teimes.gr Προφίλ Ο Δρ Νικόλαος Βώρος

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Σπ. Βώρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αντίριο, Τ.Κ. 30020 Τηλ. 2631058485, email: voros@teimes.gr Προφίλ Ο Δρ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 7275314 email: arapoyanni@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης

Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων 19,7 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής τηλ.: 2106671000 fax: 2106671001 www.intracom-telecom.com

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κωδ. Αρ. Θέσης: Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α/Α Κριτήρια Βαθμολόγηση ΑΚΤΥΠΗΣ-ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού Βαθμός πτυχίου x 0. Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής Επικοινωνήστε µε το Admissions Office: ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι, 151 25 Τ: 210 6199891 F: 210 6199320 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος Διός 1, 185 35 T: 210 4121200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή, 546 24 T:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Αγρίνιο Σεπτέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Σωτήρης Καρανίκας Διεύθυνση : Πίνδου & Δαβάκη 20, Αγ. Κων/νος Αγρίνιο 30027 Τηλέφωνο : 2641029840 697-3398377 E-mail: skaranik@sch.gr Έτος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Αντίρριο, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Πρόγραμμα ενημέρωσης Η σημασία των κατευθύνσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών [Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής] Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ [Σωτήρης Χριστοδούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης!

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πολυτεχνείου Κρήτης www.ece.tuc.gr Open House Περιεχόμενα 1. Με τί ασχολείται ο ΗΜΜΥ; 2. Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα