ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται με συνοπτικό, κατά το δυνατό τρόπο, τα πεπραγμένα του Τμήματος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βελτίωσης Ποιότητας από το 2003 έως σήμερα και οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το έτος Ο καθορισμός των στόχων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έως τώρα πορεία και δυναμική του νοσοκομείου, και του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας αλλά και την εμβέλεια δράσεων του Νοσοκομείου που δεν περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο. Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» αποτελεί οδηγό για πολλά νοσοκομεία της χώρας και ειδικότερα όσον αφορά στις δράσεις ποιότητας μια και είναι το πρώτο και ανάμεσα στα ελάχιστα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία που διαθέτουν οργανωμένο σχετικό τμήμα. Οι στόχοι - δράσεις του Τμήματος ακολουθούν πέντε βασικούς πυλώνες και αναφέρονται στο Νοσοκομείο γενικά, τη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εθνικό επίπεδο και τέλος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όπως διαπιστώνεται αρκετές από τις αναφερόμενες δράσεις έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα γιατί είναι πεποίθησή μας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση θα πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα και επί πραγματικών συνθηκών. Οι δράσεις σχετίζονται άμεσα με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και εμπλουτισμό. Ο απώτερος σκοπός όλων των δράσεων του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας ταυτίζεται με αυτόν του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν είναι άλλος από την εξειδικευμένη και με τον καλύτερο τρόπο κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του πολίτη. Για το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας Η Προϊσταμένη Δρ Παναγιώτα Ν. Λαζάρου 1

2 Δήλωση Στρατηγικής... 3 Γενικά για το Τμήμα... 4 Προϋποθέσεις Αποδοτικής Λειτουργίας... 6 Η ιστορία του Τμήματος... 7 Δραστηριότητες Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Νοσοκομείου Μελλοντικές δράσεις του Τμήματος Αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία του Τμήματος Αφίσες

3 Αποστολή μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή/πολίτη με κάθε τρόπο από την επαφή του με ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα παρεχόμενη υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι στόχοι του Τμήματος ποιότητας που οδηγούν στην προσέγγιση αυτής της αποστολής είναι: Συνεχής και συστηματική βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια της καινοτομίας. Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών Αναζήτηση και Ικανοποίηση αναγκών και προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου Εστίαση όλων των προσπαθειών μας στην εξυπηρέτηση του χρήστη Διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ασθενή Προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων και των ασθενών Συνεχιζόμενη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας Ομαδοσυνεργατικότητα στην επίλυση των διατμηματικών προβλημάτων Συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών βάσει παρουσών και μελλοντικών αναγκών Διαρκής μέτρηση της αποδοτικότητάς Οι δραστηριότητές μας προσδιορίζονται από αίσθημα ευθύνης για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και εμφορούνται από αξίες όπως: Μέγιστη Ικανοποίηση ασθενών Μέγιστη Ικανοποίηση εργαζομένων Μέγιστη Ικανοποίηση των συνεργατών του Νοσοκομείου Συνέχεια στη φροντίδα υγείας Ποιότητα & Καινοτομία Ήθος, Διακριτικότητα, Σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, Κατανόηση, Ισοτιμία Το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ αναλαμβάνει να λειτουργήσει επικουρικά στον καθοριστικό ρόλο της καθιέρωσης των ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ως στρατηγικό στόχο όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. 3

4 Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας ξεκίνησε τη λειτουργία του από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Νοσοκομείου το Είναι αυτοτελές τμήμα που υπάγεται άμεσα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας. Το πλαίσιο λειτουργίας του καθορίζεται από το ΦΕΚ 406/2002 (Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν). Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας μπορεί να διαρθρώνεται σε επιμέρους γραφεία τα οποία έχουν την ευθύνη για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του τμήματος. Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Νοσοκομείου Αρμοδιότητες Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επίσης καθορίζεται από το πλαίσιο που προσδιορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενα του Τμήματος Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν είναι τα εξής: Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, ενημερωτικά φυλλάδια κοινού κ.ά.). Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το σύστημα ποιότητας. 4

5 Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και τα απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπαρχόντων ή για την εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η επεξεργασία των παραπόνων των ασθενών, και ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποδοχής για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου, κατόπιν αιτιολογημένης ιεράρχησης. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες υγείας γενικά αλλά και σε ειδικά αντικείμενα. Η επιμέλεια ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την αξιολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και θέματα ποιότητας. O συντονισμός, η δημιουργία και η αναθεώρηση κατευθυντήριων οδηγιών (κλινικών και επιχειρησιακών). 5

6 Κάθε οργανωμένο σύστημα για να μπορέσει να μετασχηματίσει τις εισροές σε αποδοτικό και αποτελεσματικό έργο απαιτεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Για τη λειτουργία ενός Τμήματος Ποιότητας οι προϋποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας είναι: Υποστήριξη από θεσμικό πλαίσιο τόσο εντός του οργανισμού δραστηριοτήτων αλλά πολύ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ περισσότερο σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, στο οποίο η χώρα μας εμφανίζει ένα τεράστιο έλλειμμα, όσον αφορά στα θέματα ποιότητας. Δέσμευση Διοίκησης Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού δράσης. Ενεργή εμπλοκή όλων των υπηρεσιών, τμημάτων, κλινικών, ειδικών μονάδων και εργαστηρίων Διάθεση για αλλαγή κουλτούρας εργασίας σε ένα περιβάλλον μη απόδοσης ευθυνών που επιτρέπει την παρουσίαση των προβλημάτων ως εργαλεία και ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας. Συστημική και συστηματική προσέγγιση από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Οι δράσεις συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας είναι δύσκολο να ενσωματωθούν σε μια κουλτούρα που δεν τις έχει εντάξει από την αρχή. Διαθεσιμότητα αξιόπιστης πληροφορίας, τεχνολογίας και εργαλείων για την εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων ποιότητας Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων σε θέματα σχετικά με την ποιότητα Στελέχωση του Τμήματος με εκπαιδευμένο και προσανατολισμένο προς αυτά τα θέματα προσωπικό Ποιοτικά δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα όσον αφορά στην πληρότητα, την αξιοπιστία, την εγκαιρότητα έκδοσης και τη συνάφεια. 6

7 Οι ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ λειτούργησαν (και λειτουργούν) ταυτόχρονα ως ωθητικές δυνάμεις για την ανάπτυξη του Τμήματος και των δράσεων του αλλά και ως προκλήσεις. Μερικές από τις κυριότερες ιδιαιτερότητες ήταν/είναι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, η έναρξη από μηδενική οργανωτική βάση, ο μικρός μέσος όρος ηλικίας προσωπικού, η σύνθεση κουλτούρας εργασίας από διαφορετικά νοσοκομεία, ο χαρακτήρας του νοσοκομείου ως Δημόσιο και Πανεπιστημιακό ταυτόχρονα, οι υψηλές προσδοκίες ασθενών, πολιτών και εργαζομένων και το χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα τελεί υπό συνεχή ανάπτυξη και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έναρξη λειτουργίας Νοσοκομείου Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τη συνολική ευθύνη του προγράμματος για την ποιότητα από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου την είχε ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος ενημέρωνε το τότε Συμβούλιο Διοίκησης. Δημιούργησε και συντήρησε το όραμα ποιότητας καθώς και ένα δίκτυο Ποιότητας με την ευθύνη υλοποίησης των παρεμβάσεων και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Εν δυνάμει μέλη του δικτύου αποτελούσαν ο Αναπληρωτής Διοικητής, το Τμήμα Ποιότητας και το σώμα των Διευθυντών Υπηρεσιών (και Τμημάτων), η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας, το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Νοσηλευτική Επιτροπή, ή Διοικητική Οικονομική και Τεχνική - Ξενοδοχειακή Υπηρεσία και κυρίως οι «Σύνδεσμοι Ποιότητας». Στη διάρκεια πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας αλλά και των εσωτερικών κανονισμών των περισσότερων τμημάτων. Ταυτόχρονα λειτουργούσε ένα σύστημα επιτροπών για την ενίσχυση των σχετικών θεμάτων (σχήμα 2). Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας: αποτελούσε το εποπτικό όργανο για θέματα ποιότητας. Αποστολή της Επιτροπής ήταν η εκτέλεση ελέγχων και η ανάληψη ενεργειών για την επαναφορά των αποκλίσεων στις ορισθείσες παραμέτρους. Υπό - Επιτροπές Ποιότητας (βλπ σχήμα 2). Για τους σκοπούς υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας είχε συσταθεί ένα σύστημα επιτροπών με κυριότερη την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας. Άλλες επιτροπές ήταν οι: αξιολόγησης ιατρικών φακέλων, ελέγχου κόστους, εντύπων, υγιεινής και ασφάλειας, φαρμακείου, ελέγχου εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη συνδρομή όλων των υπηρετούντων στο νοσοκομείο, μετουσιώνοντας την εμπειρία και τη γνώση τους σε εργαλεία συνεχούς βελτίωσης ποιότητας. Επιτροπή συνδέσμων ποιότητας. Στο διάστημα αυτό έγινε και η συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής διαδικασιών η οποία βασίστηκε στην (σχήμα 3, Πίνακας1): Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Κατανομή έργου και υπευθυνότητας (επανασχεδιασμός, ομάδες εργασίας, κατανομή έργου). Τεκμηρίωση: Διαγράμματα ροών, Δημιουργία εντύπων, Κατάρτιση Διαδικασιών. 7

8 Υλοποίηση: Εκπαίδευση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας με βάση τις διαδικασίες, Εφαρμογή, Έλεγχος συμβατότητας σχεδιασμού-υλοποίησης, Διορθωτικές ενέργειες, Εκθέσεις αξιολόγησης του Συστήματος. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σχήμα 2. Σύστημα επιτροπών ποιότητας (2003) Σχήμα 3. Παράδειγμα Διαγράμματος Ροών Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 8

9 ΘΕΜΑ: Πίνακας 1. Φόρμα διαδικασίας KANONΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ... Υπηρεσία ΚΩ. ΤΜΗΜ.: ΑΡ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: ΕΚ ΟΣΗΣ: Υπεύθυνος ή Συντονιστής ή Σύνδεσµος Κανονισµών & ιαδικασιών: Προϊστάµενος Αρµόδιου Τµήµατος: Προϊστάµενος Τµήµατος Ποιότητας /ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: ιοικητής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΕΡ ή ΕΝΤ: ΣΕΛΙ ΕΣ: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: 1. Σκοπός 2. Κανονισµοί ιαδικασίες Συνηµµένα Έντυπα / Φόρµες Συστήµατος Συνολικά κατεγράφησαν 409 διαδικασίες, 44 κλινικών, τμημάτων και ειδικών μονάδων (βλπ Πίνακα 2) ενώ ταυτόχρονα συντάχθηκαν μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας διατομεακών τμημάτων (όπως αποστείρωση, ΤΕΠ, χειρουργεία) Πίνακας 2. Καταγραφή διαδικασιών λειτουργίας όλων των τμημάτων και υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 9

10 Στο διάστημα αυτό έλαβαν επίσης χώρα διάφορες άλλες δράσεις όπως μηνιαία σύνταξη αποτελεσμάτων επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών (νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων), εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων και σύνταξη σχετικών αναφορών προς τη διοίκηση, διακίνησης ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών, πιλοτική εφαρμογή κωδικοποίησης ιατρικών διαγνώσεων ατά ICD -10(Πίνακες 3-5). Πίνακας 3. Μελέτες Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης Ασθενών (Κλινικών και Εξωτερικών Ιατρείων) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 10

11 Πίνακας 4. Σύστημα διαχείρισης παραπόνων Πίνακας 5.Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης νοσηλευτικού προσωπικού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 11

12 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ποιότητας την περίοδο εκείνη είχε αναλάβει υπ ευθύνη του και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Με την μετεγκατάσταση των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων το Τμήμα κλήθηκε να εναρμονίσει τις προδιαγραφές λειτουργίας της κάθε κλινικής, ειδικής μονάδας και εργαστηρίου στην υπάρχουσα δομή του Νοσοκομείου. Πολλές από τις ήδη διαμορφωμένες διαδικασίες κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν ή να δημιουργηθούν νέες οι οποίες ενσωμάτωσαν τις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημιακού χαρακτήρα του νοσοκομείου, των εξειδικευμένων κλινικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού ασθενών που δέχεται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας. Η επιτυχία των δράσεων αυτών διήρκεσε όσο υπήρχαν κάποιες εδικές συνθήκες όπως: 1. Το Νοσοκομείο στο χρονικό αυτό διάστημα είχε μικρό ποσοστό ανάπτυξης όσον αφορά στις κλινικές του δράσεις και κατά συνέπεια χαμηλή ένταση εργασίας γεγονός που πρόσφερε περισσότερο χρόνο στα διαχειριστικά/διοικητικά θέματα και ευκολότερη υλοποίηση αυτών μια και το εύρος υλοποίησης ήταν μικρό και οι αντιστάσεις μικρότερες. Αργότερα όμως χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα 2. Δεν είχε γίνει ακόμα η έλευση πολλών πανεπιστημιακών κλινικών με τις ιδαιτερότητές τους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. 3. Η στελέχωση των κλινικών τμημάτων ακολουθούσε την ανάπτυξη και κατά συνέπεια το προσωπικό επιδέχονταν εισαγωγής νέων εργαλείων. Στην πράξη ελάχιστες από τις προαναφερθείσες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στην πλήρη ανάπτυξη του Νοσοκομείου και τηρούνται ως και σήμερα. Δράσεις Τμήματος Στη χρονική περίοδο το Τμήμα Ποιότητας αποδεσμεύθηκε από την ευθύνη των Γραφείων Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Ζητήθηκε τότε η συνδρομή του σε δύο κυρίως έργα, την στενή συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης δεομένων και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Αλλεργιολογικής Μονάδας. Στο διάστημα αυτό υπήρξε και μια ολιγόμηνη αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος. Η συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων είχε ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης με την έκδοση από το Πληροφοριακό Σύστημα ποιοτικών δεδομένων που θα χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, συγκρισιμότητα, επικαιρότητα, χρησιμότητα και συνάφεια. Οι δείκτες τους οποίους του Τμήμα Ποιότητας πρότεινε συστηματικά να παρακολουθούνται βασίστηκαν σε πλέγμα δεικτών που προτείνονται για τα νοσοκομεία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όπως για παράδειγμα Ημέρες Νοσηλείας (ΗΝ) [Nursing Days - ND], Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) [Average Length of Stay ALoS], Ρυθμός Εισροής Ασθενών (Ρk) [Throughput-Τ], Κάλυψη Κλινών ή Πληρότητα (ΚΚ) [Occupancy Rate OR], Διάστημα Εναλλαγής Κλινών (ΔΕ) [Turnover Interval TI]. Οι δείκτες αυτοί συσχετίσθηκαν και με άλλους δείκτες παραγωγικότητας και κατανάλωσης πόρων (υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αντιβιοτικά) και επέκταση σε μια διαδικασία διαχρονικής συγκριτικής αξιολόγησης. 12

13 Οι διαδικασίες αυτές μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας χρήσιμης πληροφορίας & γραφειοκρατίας και την μείωση της εντροπίας της πληροφορίας είχαν ως κύριους στόχους: Την έκδοση αξιόπιστων reports προς τη Διοίκηση Την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων (π.χ. Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων) Την υποστήριξη δράσεων κεντρικών φορέων (ΥΥ&ΚΑ, Δ.Υ.Πε., Χάρτης Υγείας) Την υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας (performance management) Δράσεις Τμήματος Το χρονικό διάστημα αυτό το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε τις εξής δράσεις: 1. Ενημέρωση προσωπικού για θέματα ποιότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων ασθενών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δικτύου (διακίνηση εντύπων, ενημερωτικά για δικαιώματα ασθενών) 2. Εσωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12 Ιουλίου Τα αντικείμενα της συνάντησης ήταν: Ποιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες παροχής κοινωνικών αγαθών, Ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης, Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) 3. Υπεύθυνο για τη σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 4. Διαγνωστικά θέματα που σχετίζονται με καθαριότητα, εξωτερικά ιατρεία, ιματισμό χειρουργείου και γεύματα ασθενών 5. Συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας με Πολίτη για την επίλυση προβλημάτων των ασθενών 6. Εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης (συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές) 7. Υποστήριξη Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που λειτουργούσαν στο Νοσοκομείο 8. Δημιουργία νέου, επικαιροποιημένου δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Υπεύθυνη ενημέρωσης (Εικόνα 2) 9. Συγκέντρωση ερωτηματολογίων του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας κατόπιν οδηγίας Γ.Γ. ΥΥ&ΚΑ για τη «Χρήση ων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην υγεία και πρόνοια» 10. Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για τους πολίτες (Εικόνα 4) και ενημερωτικών βίντεο για τις οθόνες κοινού 11. Ανάπτυξη συνεργασίας του Νοσοκομείου μας με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Addenbrooke s του Cambridge (Addenbrooke s Hospital, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust) σε θέματα εκπαίδευσης και σε θέματα ποιότητας 12. Συνδρομή σε εργασίες φοιτητών (ΕΣΔΔ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την ποιότητα καθώς και clinical placements από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 13. Διερεύνηση προϋποθέσεων για την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 14. Έναρξη διεργασιών πιστοποίησης κατά ISO, μέρους Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας. 13

14 15. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας μέσω παρακολούθησης και επιβεβαίωσης (Δελτίο Αποτίμησης Ποιότητας Υπηρεσιών Διατροφής Γευμάτων, Θέματα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων) 16. Διοργάνωση επίσκεψης κλιμακίου από το υπουργείο Υγείας της Σερβίας 17. Σύνταξη Πεπραγμένων και Απολογιστικών Εκθέσεων του Νοσοκομείου 18. Έκδοση βιβλίου Νοσοκομείου με τίτλο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ- Γεγονότα και αριθμοί » 19. Εναρμόνιση με κοινοτικές οδηγίες για αιμοδοσία και μεταμοσχεύσεις 20. Ενέργειες προβολής έργου νοσοκομείου και πληροφόρησης κοινού. Ειδικότερα: Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση δικτυακού τόπου νοσοκομείου Κατασκευή μακέτας για καταχώρηση στο χρυσό οδηγό Καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με υπηρεσίες νοσοκομείου Συνδιοργάνωση ημερίδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με το Δήμο Περιστερίου και το ΙΚΑ Περιστερίου Λειτουργία Οθονών με ενημερωτικές προβολές για το κοινό εντός νοσοκομείου 21. Συμμετοχή στη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος έγκαιρης και άμεσης ενημέρωσης του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα του ΕΣΥ σε συνεργασία με το ΥΥ&ΚΑ 22. Ενέργειες για Επικαιροποίηση Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών «Περσέας» και σχετική εκπαίδευση 23. Συμμετοχή ως νοσοκομείο στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Υγειονομικού Χάρτη της χώρας σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 24. Συμμετοχή σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρικής Σχολής, Τμήματος Νοσηλευτικής) 25. Διοργάνωση & Διεξαγωγή Ημερίδας Αλλεργιολογικής Μονάδας κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας για την Ποιότητα στην Υγεία 26. Εποπτεία μελετών συναφούς αντικειμένου από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 27. Αιτήματα διαφόρων τμημάτων, κλινικών και διευθύνσεων 28. Διεκπεραίωση θεμάτων που ανατέθηκαν απ ευθείας στο Τμήμα από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Εικόνα 1. Ετήσια Πεπραγμένα Νοσοκομείου 14

15 Εικόνα 2 Νέος δικτυακός τόπος Νοσοκομείου Εικόνα 3. Επίσκεψη σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

16 Εικόνα 4. Ενημερωτικά έντυπα Εικόνα 5. Εσωτερική Εκπαιδευτική δραστηριότητα για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 16

17 Σήμερα το Τμήμα συμμετέχει σε όλα τα θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης, αποτελεσμάτων και σχεδιασμού νέων δράσεων του Νοσοκομείου με εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον πολίτη. Το νοσοκομείο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009 μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (αποτελεί μέρος του Διεθνούς Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Μια από τις ευρείας εφαρμογής δράσεις του Τμήματος είναι η διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εξισορροπώντας τη χρήσιμη με τη στερεοτυπική πληροφορία και μειώνοντας την εντροπία κατά τη διαχείρισή της. Η δράση αυτή συμβάλλει στην έκδοση αξιόπιστων αναφορών για τη Διοίκηση σε συνεργασία με όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες, την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων αλλά και κεντρικών φορέων (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χάρτης Υγείας) και την υποστήριξη κάθε ερευνητικής δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει υλοποιήσει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διάθεση αυτών των πληροφοριών προς ενημέρωση των πολιτών και των θεσμικών φορέων όπως: Η δημιουργία δικτυακού τόπου και η συνεχής επικαιροποίησή του Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες άλλων νοσηλευτικών ή εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες από Υπουργεία Υγείας και Πανεπιστήμια άλλων χωρών, Οι εκδόσεις πεπραγμένων και ετήσιων απολογισμών H σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Παράλληλα μεριμνά για την εσωτερική επικοινωνία με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου η οποία γίνεται εκτός από της κλασσικής έντυπης υπηρεσιακής διαδικασίας και με τη χρήση του εσωτερικού τοπικού δικτύου (intranet) του νοσοκομείου, μέσω του οποίου κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή έντυπα, νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, πρακτικά συνεδρίων και άλλο υλικό που μπορεί να αποτελέσει βάση πληροφοριών αλλά και εκπαίδευσης για θέματα ποιότητας εν γένει. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας Στα πλαίσια εποπτείας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου έγινε πρόταση στη Διοίκηση για τη λειτουργία ενός δικτύου συνδέσμων ποιότητας οι οποίοι συντονισμένα προτείνουν δράσεις στα ανακύπτοντα θέματα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα θέματα προκύπτουν από τις εισηγήσεις, παρατηρήσεις όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι προτεινόμενες δράσεις με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο Διοικητή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για γνωμοδότηση, έγκριση ή και απόρριψη των προτεινόμενων δράσεων. Κατόπιν οι 17

18 αποφάσεις των ανωτέρω θεσμικών οργάνων για τα εν λόγω θέματα κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη και γίνεται η υλοποίηση των δράσεων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΤΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΝΑ ΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχήμα 4. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας-2009 Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής της Υγείας Το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΠΥ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σκοπός του Δικτύου είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας αναπτύσσουν δραστηριότητες στους εξής βασικούς τομείς: α) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ασθενών β) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας των εργαζομένων γ) Βελτίωση του οργανωτικού και φυσικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου δ) Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινότητα Το ΕΔΝΠΥ απαριθμεί σήμερα 28 νοσοκομεία-μέλη. Το νοσοκομείο μας είναι ενεργό μέλος από 2009 (τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης 1. Αναπλ. Καθηγητής Ι. Βέργαδος, Διευθυντής ιατρικής Υπηρεσίας, 2. Αναπλ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Α. Χούντα 3. Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας) με συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα παρέμβασης. Σύνταξη σχεδίου πολιτικής ασφάλειας και μελέτης επικινδυνότητας βάσει των απαιτήσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στο Νοσοκομείο μας έχει δοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα (άρθρο 7 Ν.2472/97) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχετ. Αρ. πρωτ.γν/εξ/258-1/ ). Σε αυτά ανήκουν ευαίσθητα δεδομένα υγείας ασθενών του νοσοκομείου και στοιχεία φυσικής και πνευματικής τους κατάστασης, στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό 18

19 του ασθενούς, στοιχεία χορήγησης φαρμάκων, στοιχεία αναπηρίας και λοιπά στοιχεία υγείας. Το Νοσοκομείο μας στα πλαίσια υποχρεωτικής υποβολής στην Αρχή των: Κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ειδικά για το προσωπικό που δεν καλύπτεται από τη δέσμευση του ιατρικού απορρήτου. Σχέδιο ασφάλειας των δεδομένων αυτών με καταγραφή πολιτικής ασφάλειας, υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήσεις ασφάλειας και πλάνο υλοποίησης. Μελέτη επικινδυνότητας για την αναλυτική αποτίμηση των κινδύνων και απειλών. Στο Τμήμα Ποιότητας ανατέθηκε η ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ειδική επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργάστηκε το Νοσοκομείο για το σκοπό αυτό αλλά και με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. Επίκειται η έγκριση των ανωτέρω και αποστολή τους στην Αρχή. Έκδοση ενημερωτικών αναφορών, πεπραγμένων και σύνταξη Χάρτη Υγείας Και για το 2009 το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε την έκδοση των συστηματικών ετήσιων εκθέσεων για το υπουργείο, τη ΔΥΠΕ, το Χάρτη Υγείας- αλλά και των ad hoc αναφορών που ζήτιονται από τη Διοίκηση (για παράδειγμα για ειδικές αναφορές σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ). Τα στοιχεία των αναφορών αυτών συγκεντρώνονται είτε από χειρόγραφες καταγραφές, είτε από το πληροφοριακό σύστημα ή από τα τμήματα/κλινικές/μονάδες σε συνεργασία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ποιότητας έγινε και εξακολουθεί να γίνεται προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των στοιχείων που εκδίδονται από τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, διότι το μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας των αναφορών στηρίζεται σε αυτό. Εσωτερική διακίνηση ερωτηματολογίων Στο νοσοκομείο διατίθενται σε όλους τους χώρους των εξωτερικών ιατρείων, κλινικών και τμήματος επειγόντων περιστατικών ερωτηματολόγια για την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού, η επέκταση των δράσεων του Τμήματος και η επέκταση των δράσεων του Νοσοκομείου έχει δυσχεράνει κατά πολύ τη συλλογή επαρκούς δείγματος και την αξιόπιστη επεξεργασία αυτών. Παρά ταύτα σήμερα παρακολουθούνται ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, καταγραφής παραπόνων. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται εφαρμογές συστηματικής παρακολούθησης υπηρεσιών πάντα επ ωφελεία των ασθενών. Έτσι για παράδειγμα το 2009 αναπτύχθηκε σύστημα επιβεβαίωσης καλής παροχής υπηρεσιών σίτισης στους ασθενείς με τη δημιουργία 1) δελτίου επιτόπιας καταγραφής υπηρεσιών, 2) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών σίτισης από προϊστάμενες 3) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες σίτισης. Τα αποτελέσματα από αυτή την επεξεργασία κοινοποιούνται στο Τμήμα Διατροφής, την εταιρία catering και τις/τους προϊστάμενες/ους των κλινικών και επί αυτών βγαίνουν συστάσεις και βελτιωτικές δράσεις 19

20 Έκδοση ενημερωτικών Εντύπων Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων, ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου, αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιότητας βάσει Οργανισμού. Το 2009 έγινε εισήγηση για τη δημιουργία τριών νέων εντύπων τα οποία και βρίσκονται σε διαδικασίες εκτύπωσης αφού πρώτα το περιεχόμενο και η αναγκαιότητα εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση, το Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας (επικουρική επιτροπή Διοίκησης) και μπήκαν σε διαβούλευση στο τοπικό δίκτυο του Νοσοκομείου. Ειδικότερα τα έντυπα αυτά είναι: 1. Έντυπο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» (2 η έκδοση επικαιροποιημένη τον Αύγουστο 2009, από όλους τους Διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων) 2. Έντυπο για εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) 3. Έντυπο για πολίτες και ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ. (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) Εικόνα 6 α. Ενημερωτικό έντυπο για το ΤΕΠ 20

21 Εικόνα 6β. Ενημερωτικό έντυπο για το Νοσοκομείο γενικά Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» εξέφρασε την επιθυμία ανάπτυξης συνεργασίας με το νοσοκομείο μας. Κατόπιν αποστολής από τον Όμιλο ενδεικτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού και της σύμφωνης γνώμης του Διοικητή και του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάρχει συστηματική διανομή ενημερωτικού υλικού στα εξωτερικά ιατρεία και την κεντρική υποδοχή του Νοσοκομείου και η προβολή τηλεοπτικών spot αγωγής υγείας από τις οθόνες προβολής του Νοσοκομείου. Άλλες ενημερωτικές διαδικασίες για τους πολίτες - ασθενείς - Συνεργασίες με την κοινότητα Η πληροφόρηση του ασθενή/πολίτη με την κατάλληλη για την περίπτωσή του ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας στο δύσκολο περιβάλλον του νοσοκομείου. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Ποιότητας επιχειρεί με διάφορους τρόπους άμεσους και έμμεσους να ενημερώνει τους πολίτες για διάφορα επίκαιρα θέματα. Μέσα στο 2009 εκτός από την έκδοση των ενημερωτικών εντύπων μερίμνησε για ενηµερωτικά τηλεοπτικά µηνύµατα στις οθόνες νοσοκοµείου και ειδική σήµανση για θέµατα επισκεπτηρίου, νέας γρίπης, κάπνισµα. Ζητήθηκε επίσης από την εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά το δικτυακό τόπο να κατασκευάσει ενότητα «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια συνεργασίας µε την κοινότητα έχει αναπτυχθεί επικοινωνία µε τους όµορους δήµους. 21

22 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το Τμήμα Ποιότητας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα/υπηρεσίες/κλινικές του νοσοκομείου φροντίζει για την υποστήριξη των δράσεων υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί ειδική ενότητα με ανάλυση των έως σήμερα αλλά και των μελλοντικών δράσεων. Σημειώνουμε εδώ ότι το Τμήμα Ποιότητας συνέδραμε το Τμήμα Προμηθειών στην υλοποίηση του Συστήματος Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός νοσοκομείου για θέματα ποιότητας Συχνά το Τμήμα Ποιότητας δέχεται αιτήματα από Ακαδημαϊκούς φορείς και Εθνικούς φορείς για να συνδράμει στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα βοήθα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών και στην εκπόνηση των εργασιών τους. Άλλες δράσεις Στο 2009 έλαβαν χώρα και μια σειρά δράσεων άμεσα ή έμμεσα συναρτούμενων με το Τμήμα. Ειδικότερα: Σύνταξη διαδικασιών εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο Νοσοκομείο Προβλήματα Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας Ανακλήσεις φαρμάκων και υλικών από τον ΕΟΦ Σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων φοιτητών και λοιπών που παρέχουν υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Έκδοση περιγραφικών στατιστικών για τη γρίπη Φάκελος Κανονισμών και Πληροφοριών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) για νέους εργαζόμενους Εισήγηση για εκπαιδευτικά προγράμματα επιθεωρητών Εισήγηση για εκπαίδευση στο Σχέδιο Περσέας (Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών) - 22

23 Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου το Τμήμα Ποιότητας προώθησε δράσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Η έκταση και ο βαθμός υλοποίησης εξαρτώνται μέχρι σήμερα από την επιθυμία των τμημάτων να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις όσο και τη διάθεση της κάθε διοίκησης να υποστηρίξει με υλικούς και ανθρώπινους πόρους τέτοιες δράσεις. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλα τα τμήματα ενός οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών. Στο σύστημα αυτό κάθε τμήμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα πελάτης μιας υπηρεσίας και πάροχος μιας άλλης υπηρεσίας. Η εναρμόνιση όλων των διαδικασιών προς τον απώτερο σκοπό (ούς) λειτουργίας του οργανισμού εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση του οφέλους τόσο για τους πολίτες όσο και για όσους παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μας έχει ξεκινήσει η αποσπασματική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών και άλλων Τμημάτων και Εργαστηρίων. Τα πολλά και διαφορετικά συστήματα τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα σύγχυσης (διαδικασίες που έχουν εισαχθεί σε ένα σύστημα ποιότητας του τμήματος Α να αντίκεινται σε διαδικασίες του τμήματος Β). Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αγνοούνται (ή να εφαρμόζονται μερικώς) διαδικασίες καθολικής εφαρμογής στο Νοσοκομείο όπως για παράδειγμα αποφάσεις Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Επειγουσών Καταστάσεων, Αρχές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, κυρίως εξ αιτίας άγνοιας των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα θέματα αυτά. Τέλος παρατηρείται (σπάνια ευτυχώς έως σήμερα) το φαινόμενο οι εταιρείες να αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ των απαιτήσεων και των προδιαγραφών που έχει ένα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και τις έως τώρα δράσεις ποιότητας. Το Τμήμα Ποιότητας εισηγήθηκε την καθιέρωση βασικών αρχών στη διαχείριση των Συστημάτων αυτών η οποία θα βοηθήσει στην αποφυγή αυτών των κινδύνων, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ίδιων των συστημάτων, θα προάγει την εκπαίδευση όλων στα θέματα αυτά και σε δεύτερο χρόνο θα συντελέσει στην καθολική εφαρμογή ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας στο Νοσοκομείο. Στους Πίνακες 6, 7 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κλινικές/μονάδες/ εργαστήρια/τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν που έχουν πιστοποιήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών τους (επικαιροποίηση Ιούνιος 2008) ή που βρίσκονται υπό διαδικασία πιστοποίησης. 23

24 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ HACCP System, DS:3027:1997 DQS Παραγωγή φαγητού και διακίνηση σε ασθενείς και προσωπικό Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Διαγνωστική Κυτταρολογία, Ανοσοκυτταροχημεία Κυτταροχημεία, Μοριακή Κυτταρολογία, Αναλυτική & Ποσοτική Κυτταρολογία BSI Management Systems NIS ZERT Κλινικός έλεγχος, ανοσοθεραπεία, in vivo και in vitro διαγνώσεις, ειδικές και μη ειδικές προκλήσεις, εργαστήριο αεροβιολογίας ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) ΕΚΕΒΥΛ Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) 7/10/ /12/ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιόγραμμα UK - NEQAS Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιογραμμα Ετήσια Ανανέωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) /έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Με πόρους νοσοκομείου ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δωρεά στη Μονάδα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ 24

25 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μανωλά Κυριακή Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Καραγιαννοπούλου Σ, Γιαννούλα Φ. Οδυσσέας Μπενέκος Καθηγήτρια Ε. Γιαμαρέλλου Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) Ανοσολογία ISO/IEC Διαπίστευση UK - NEQAS Ανοσολογία Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Αιματολογικές και Ανοσοχημικές δοκιμές (HbA1c, HCG-β, E2, LH, TnT, Mb, Μάζα CK-MB, pro-bnp, TSH, FT3, PSA, Free PSA, CA15-3,CA-125, CA 19-9, AFP, φερριτίνη, βιταμίνη B12, CEA, φυλλικό,tg, T3, T4, PTH, DHEA's SHBG ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ η Επιθεώρηση (Ιούλιος 2008) 2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) Συνεχής ΙSΟ9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Γραφείο Κίνησης και Λογιστήριο Ασθενών

26 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Με πόρους νοσοκομείου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίκ. Καθηγητής Ε.Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Νταλαμάγκα Μ., Λέκτωρ Βασίλειος Τσίτσος Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2008 B ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙSΟ9001:2000 Αναζήτηση εταιρείας συμβούλων Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Εφαρμογή Προετοιμασία για επιθεώρηση Κεφάλα Ι. Πολίτου Μ., Λέκτωρ Πολίτου Μ., Λέκτωρ Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου Διευθύντρια Με πόρους νοσοκομείου Με πόρους νοσοκομείου Ίδιοι Πόροι 26

27 Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Διαπίστευση Συνεργασία με εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories Διαπίστευση συμβούλων για τη διαμόρφωση των διαδικασιών Συνεργασία με εταιρεία Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Με πόρους νοσοκομείου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories συμβούλων για τη διαμόρφωση των Λέκτορας Π. Φούκας Με πόρους νοσοκομείου διαδικασιών ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Με πόρους νοσοκομείου ISO 9001:2008 και ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ εφαρμογή του WHO surgical safety checklist Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Π. Ζουγρής (Προϊστάμενος) Με πόρους νοσοκομείου 27

28 Στις άμεσες δράσεις που θα αναλάβει το Τμήμα Ποιότητας στο 2010 με βασικότερο άξονα τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή χρήστη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε τεχνοκρατικό και διαπροσωπικό επίπεδο, είναι οι εξής: Δημιουργία βασικού πλέγματος δεικτών ποιότητας (κλινικών επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των τμημάτων) νοσοκομείου με βάση εργαλεία που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (PATH QUALITY PROJECT - World Health Organization) Επέκταση δράσεων Δικτύου Συνδέσμων Ποιότητας Δημιουργία Αντίστοιχου Δικτύου για τα Νοσοκομεία της Αττικής Σύστημα επιτήρησης ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse & sentinel events) ασφάλεια ασθενή Σύσταση επιτροπής Βέλτιστων Κλινικών Πρακτικών, κατόπιν έγκρισης και του Επιστημονικού Συμβουλίου Ενίσχυση διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων Δημιουργία ομάδας εσωτερικών επιθεωρητών για συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων στις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ανασχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών (διαδικασίες, έντυπα, στελέχωση) Εισήγηση δημιουργίας σχετικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πλέον του Κεντρικού Γραφείου υποδοχής) στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Έλεγχος διαχείρισης υγρών αποβλήτων Συστηματική μηνιαία ενημέρωση όλων των τμημάτων για τα πεπραγμένα Κοινοποίηση δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία, διοργάνωση ημερίδας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις). Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση ανά μήνα με ομιλητές από φορείς που σχετίζονται με θέματα διασφάλισης ποιότητας Αγγλική έκδοση δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπουργείου Εσωτερικών στις Διοικητικές Υπηρεσίες Εκτίμηση αναγκών από όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να συνδράμει το Τμήμα Επικαιροποίηση σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και εκπαίδευση προσωπικού σε συνεργασία με υπηρεσίες Αναθεώρηση και επιμέλεια έγγραφων συναινέσεων ασθενών για ιατρικέ πράξεις Τεκμηριωμένη Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας υπηρεσιών που παρέχονται από υπεργολάβους (καθαριότητα,κυλικείο, Catering κ.ά.) Επέκταση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος Εναρμόνιση δράσεων ποιότητας σε συνεργασία με Β Υ.Πε. & ΥΥ&ΚΑ και άλλων νοσοκομείων Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα Ομιλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις δράσεις του τμήματος Διοργάνωση Ημερίδας για την Ποιότητα στην Υγείας Δημοσιεύσεις που σχετίζονται με δράσεις Τμήματος 28

29 ΑΦΙΣΕΣ 29

30 30

31 31

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. συνίσταται σε 4 Α/Μ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Ιατρό με σύμβαση έργου διάρκειας 11 μηνών (η απασχόληση στην Ο.Ε. 1.2. συνίσταται σε 4 Α/Μ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόσληψης προαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λαμψάκου 5 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11528 Ημερομηνία :04/07/2012 Πληροφορίες : Γιαννοπούλου Κατερίνα Αρ. Πρωτ. 136 Τηλέφωνο : 210 7222 727 Fax : 210 7487 658 E-mail : info@ispm.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Νικόλαου Ν. Βαµβακάρη MSc Food Technology, Χηµικoύ Μηχανικού, Έµπειρου Συµβούλου Συστηµάτων ιαχείρισης. Area Manager της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ο.Υ. Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα