ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται με συνοπτικό, κατά το δυνατό τρόπο, τα πεπραγμένα του Τμήματος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βελτίωσης Ποιότητας από το 2003 έως σήμερα και οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το έτος Ο καθορισμός των στόχων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έως τώρα πορεία και δυναμική του νοσοκομείου, και του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας αλλά και την εμβέλεια δράσεων του Νοσοκομείου που δεν περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο. Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» αποτελεί οδηγό για πολλά νοσοκομεία της χώρας και ειδικότερα όσον αφορά στις δράσεις ποιότητας μια και είναι το πρώτο και ανάμεσα στα ελάχιστα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία που διαθέτουν οργανωμένο σχετικό τμήμα. Οι στόχοι - δράσεις του Τμήματος ακολουθούν πέντε βασικούς πυλώνες και αναφέρονται στο Νοσοκομείο γενικά, τη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εθνικό επίπεδο και τέλος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όπως διαπιστώνεται αρκετές από τις αναφερόμενες δράσεις έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα γιατί είναι πεποίθησή μας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση θα πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα και επί πραγματικών συνθηκών. Οι δράσεις σχετίζονται άμεσα με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και εμπλουτισμό. Ο απώτερος σκοπός όλων των δράσεων του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας ταυτίζεται με αυτόν του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν είναι άλλος από την εξειδικευμένη και με τον καλύτερο τρόπο κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του πολίτη. Για το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας Η Προϊσταμένη Δρ Παναγιώτα Ν. Λαζάρου 1

2 Δήλωση Στρατηγικής... 3 Γενικά για το Τμήμα... 4 Προϋποθέσεις Αποδοτικής Λειτουργίας... 6 Η ιστορία του Τμήματος... 7 Δραστηριότητες Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Νοσοκομείου Μελλοντικές δράσεις του Τμήματος Αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία του Τμήματος Αφίσες

3 Αποστολή μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή/πολίτη με κάθε τρόπο από την επαφή του με ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα παρεχόμενη υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι στόχοι του Τμήματος ποιότητας που οδηγούν στην προσέγγιση αυτής της αποστολής είναι: Συνεχής και συστηματική βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια της καινοτομίας. Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών Αναζήτηση και Ικανοποίηση αναγκών και προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου Εστίαση όλων των προσπαθειών μας στην εξυπηρέτηση του χρήστη Διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ασθενή Προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων και των ασθενών Συνεχιζόμενη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας Ομαδοσυνεργατικότητα στην επίλυση των διατμηματικών προβλημάτων Συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών βάσει παρουσών και μελλοντικών αναγκών Διαρκής μέτρηση της αποδοτικότητάς Οι δραστηριότητές μας προσδιορίζονται από αίσθημα ευθύνης για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και εμφορούνται από αξίες όπως: Μέγιστη Ικανοποίηση ασθενών Μέγιστη Ικανοποίηση εργαζομένων Μέγιστη Ικανοποίηση των συνεργατών του Νοσοκομείου Συνέχεια στη φροντίδα υγείας Ποιότητα & Καινοτομία Ήθος, Διακριτικότητα, Σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, Κατανόηση, Ισοτιμία Το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ αναλαμβάνει να λειτουργήσει επικουρικά στον καθοριστικό ρόλο της καθιέρωσης των ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ως στρατηγικό στόχο όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. 3

4 Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας ξεκίνησε τη λειτουργία του από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Νοσοκομείου το Είναι αυτοτελές τμήμα που υπάγεται άμεσα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας. Το πλαίσιο λειτουργίας του καθορίζεται από το ΦΕΚ 406/2002 (Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν). Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας μπορεί να διαρθρώνεται σε επιμέρους γραφεία τα οποία έχουν την ευθύνη για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του τμήματος. Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Νοσοκομείου Αρμοδιότητες Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επίσης καθορίζεται από το πλαίσιο που προσδιορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενα του Τμήματος Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν είναι τα εξής: Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, ενημερωτικά φυλλάδια κοινού κ.ά.). Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το σύστημα ποιότητας. 4

5 Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και τα απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπαρχόντων ή για την εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η επεξεργασία των παραπόνων των ασθενών, και ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποδοχής για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου, κατόπιν αιτιολογημένης ιεράρχησης. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες υγείας γενικά αλλά και σε ειδικά αντικείμενα. Η επιμέλεια ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την αξιολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και θέματα ποιότητας. O συντονισμός, η δημιουργία και η αναθεώρηση κατευθυντήριων οδηγιών (κλινικών και επιχειρησιακών). 5

6 Κάθε οργανωμένο σύστημα για να μπορέσει να μετασχηματίσει τις εισροές σε αποδοτικό και αποτελεσματικό έργο απαιτεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Για τη λειτουργία ενός Τμήματος Ποιότητας οι προϋποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας είναι: Υποστήριξη από θεσμικό πλαίσιο τόσο εντός του οργανισμού δραστηριοτήτων αλλά πολύ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ περισσότερο σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, στο οποίο η χώρα μας εμφανίζει ένα τεράστιο έλλειμμα, όσον αφορά στα θέματα ποιότητας. Δέσμευση Διοίκησης Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού δράσης. Ενεργή εμπλοκή όλων των υπηρεσιών, τμημάτων, κλινικών, ειδικών μονάδων και εργαστηρίων Διάθεση για αλλαγή κουλτούρας εργασίας σε ένα περιβάλλον μη απόδοσης ευθυνών που επιτρέπει την παρουσίαση των προβλημάτων ως εργαλεία και ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας. Συστημική και συστηματική προσέγγιση από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Οι δράσεις συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας είναι δύσκολο να ενσωματωθούν σε μια κουλτούρα που δεν τις έχει εντάξει από την αρχή. Διαθεσιμότητα αξιόπιστης πληροφορίας, τεχνολογίας και εργαλείων για την εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων ποιότητας Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων σε θέματα σχετικά με την ποιότητα Στελέχωση του Τμήματος με εκπαιδευμένο και προσανατολισμένο προς αυτά τα θέματα προσωπικό Ποιοτικά δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα όσον αφορά στην πληρότητα, την αξιοπιστία, την εγκαιρότητα έκδοσης και τη συνάφεια. 6

7 Οι ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ λειτούργησαν (και λειτουργούν) ταυτόχρονα ως ωθητικές δυνάμεις για την ανάπτυξη του Τμήματος και των δράσεων του αλλά και ως προκλήσεις. Μερικές από τις κυριότερες ιδιαιτερότητες ήταν/είναι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, η έναρξη από μηδενική οργανωτική βάση, ο μικρός μέσος όρος ηλικίας προσωπικού, η σύνθεση κουλτούρας εργασίας από διαφορετικά νοσοκομεία, ο χαρακτήρας του νοσοκομείου ως Δημόσιο και Πανεπιστημιακό ταυτόχρονα, οι υψηλές προσδοκίες ασθενών, πολιτών και εργαζομένων και το χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα τελεί υπό συνεχή ανάπτυξη και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έναρξη λειτουργίας Νοσοκομείου Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τη συνολική ευθύνη του προγράμματος για την ποιότητα από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου την είχε ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος ενημέρωνε το τότε Συμβούλιο Διοίκησης. Δημιούργησε και συντήρησε το όραμα ποιότητας καθώς και ένα δίκτυο Ποιότητας με την ευθύνη υλοποίησης των παρεμβάσεων και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Εν δυνάμει μέλη του δικτύου αποτελούσαν ο Αναπληρωτής Διοικητής, το Τμήμα Ποιότητας και το σώμα των Διευθυντών Υπηρεσιών (και Τμημάτων), η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας, το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Νοσηλευτική Επιτροπή, ή Διοικητική Οικονομική και Τεχνική - Ξενοδοχειακή Υπηρεσία και κυρίως οι «Σύνδεσμοι Ποιότητας». Στη διάρκεια πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας αλλά και των εσωτερικών κανονισμών των περισσότερων τμημάτων. Ταυτόχρονα λειτουργούσε ένα σύστημα επιτροπών για την ενίσχυση των σχετικών θεμάτων (σχήμα 2). Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας: αποτελούσε το εποπτικό όργανο για θέματα ποιότητας. Αποστολή της Επιτροπής ήταν η εκτέλεση ελέγχων και η ανάληψη ενεργειών για την επαναφορά των αποκλίσεων στις ορισθείσες παραμέτρους. Υπό - Επιτροπές Ποιότητας (βλπ σχήμα 2). Για τους σκοπούς υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας είχε συσταθεί ένα σύστημα επιτροπών με κυριότερη την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας. Άλλες επιτροπές ήταν οι: αξιολόγησης ιατρικών φακέλων, ελέγχου κόστους, εντύπων, υγιεινής και ασφάλειας, φαρμακείου, ελέγχου εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη συνδρομή όλων των υπηρετούντων στο νοσοκομείο, μετουσιώνοντας την εμπειρία και τη γνώση τους σε εργαλεία συνεχούς βελτίωσης ποιότητας. Επιτροπή συνδέσμων ποιότητας. Στο διάστημα αυτό έγινε και η συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής διαδικασιών η οποία βασίστηκε στην (σχήμα 3, Πίνακας1): Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Κατανομή έργου και υπευθυνότητας (επανασχεδιασμός, ομάδες εργασίας, κατανομή έργου). Τεκμηρίωση: Διαγράμματα ροών, Δημιουργία εντύπων, Κατάρτιση Διαδικασιών. 7

8 Υλοποίηση: Εκπαίδευση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας με βάση τις διαδικασίες, Εφαρμογή, Έλεγχος συμβατότητας σχεδιασμού-υλοποίησης, Διορθωτικές ενέργειες, Εκθέσεις αξιολόγησης του Συστήματος. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σχήμα 2. Σύστημα επιτροπών ποιότητας (2003) Σχήμα 3. Παράδειγμα Διαγράμματος Ροών Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 8

9 ΘΕΜΑ: Πίνακας 1. Φόρμα διαδικασίας KANONΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ... Υπηρεσία ΚΩ. ΤΜΗΜ.: ΑΡ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: ΕΚ ΟΣΗΣ: Υπεύθυνος ή Συντονιστής ή Σύνδεσµος Κανονισµών & ιαδικασιών: Προϊστάµενος Αρµόδιου Τµήµατος: Προϊστάµενος Τµήµατος Ποιότητας /ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: ιοικητής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΕΡ ή ΕΝΤ: ΣΕΛΙ ΕΣ: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: 1. Σκοπός 2. Κανονισµοί ιαδικασίες Συνηµµένα Έντυπα / Φόρµες Συστήµατος Συνολικά κατεγράφησαν 409 διαδικασίες, 44 κλινικών, τμημάτων και ειδικών μονάδων (βλπ Πίνακα 2) ενώ ταυτόχρονα συντάχθηκαν μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας διατομεακών τμημάτων (όπως αποστείρωση, ΤΕΠ, χειρουργεία) Πίνακας 2. Καταγραφή διαδικασιών λειτουργίας όλων των τμημάτων και υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 9

10 Στο διάστημα αυτό έλαβαν επίσης χώρα διάφορες άλλες δράσεις όπως μηνιαία σύνταξη αποτελεσμάτων επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών (νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων), εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων και σύνταξη σχετικών αναφορών προς τη διοίκηση, διακίνησης ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών, πιλοτική εφαρμογή κωδικοποίησης ιατρικών διαγνώσεων ατά ICD -10(Πίνακες 3-5). Πίνακας 3. Μελέτες Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης Ασθενών (Κλινικών και Εξωτερικών Ιατρείων) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 10

11 Πίνακας 4. Σύστημα διαχείρισης παραπόνων Πίνακας 5.Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης νοσηλευτικού προσωπικού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 11

12 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ποιότητας την περίοδο εκείνη είχε αναλάβει υπ ευθύνη του και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Με την μετεγκατάσταση των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων το Τμήμα κλήθηκε να εναρμονίσει τις προδιαγραφές λειτουργίας της κάθε κλινικής, ειδικής μονάδας και εργαστηρίου στην υπάρχουσα δομή του Νοσοκομείου. Πολλές από τις ήδη διαμορφωμένες διαδικασίες κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν ή να δημιουργηθούν νέες οι οποίες ενσωμάτωσαν τις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημιακού χαρακτήρα του νοσοκομείου, των εξειδικευμένων κλινικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού ασθενών που δέχεται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας. Η επιτυχία των δράσεων αυτών διήρκεσε όσο υπήρχαν κάποιες εδικές συνθήκες όπως: 1. Το Νοσοκομείο στο χρονικό αυτό διάστημα είχε μικρό ποσοστό ανάπτυξης όσον αφορά στις κλινικές του δράσεις και κατά συνέπεια χαμηλή ένταση εργασίας γεγονός που πρόσφερε περισσότερο χρόνο στα διαχειριστικά/διοικητικά θέματα και ευκολότερη υλοποίηση αυτών μια και το εύρος υλοποίησης ήταν μικρό και οι αντιστάσεις μικρότερες. Αργότερα όμως χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα 2. Δεν είχε γίνει ακόμα η έλευση πολλών πανεπιστημιακών κλινικών με τις ιδαιτερότητές τους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. 3. Η στελέχωση των κλινικών τμημάτων ακολουθούσε την ανάπτυξη και κατά συνέπεια το προσωπικό επιδέχονταν εισαγωγής νέων εργαλείων. Στην πράξη ελάχιστες από τις προαναφερθείσες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στην πλήρη ανάπτυξη του Νοσοκομείου και τηρούνται ως και σήμερα. Δράσεις Τμήματος Στη χρονική περίοδο το Τμήμα Ποιότητας αποδεσμεύθηκε από την ευθύνη των Γραφείων Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Ζητήθηκε τότε η συνδρομή του σε δύο κυρίως έργα, την στενή συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης δεομένων και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Αλλεργιολογικής Μονάδας. Στο διάστημα αυτό υπήρξε και μια ολιγόμηνη αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος. Η συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων είχε ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης με την έκδοση από το Πληροφοριακό Σύστημα ποιοτικών δεδομένων που θα χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, συγκρισιμότητα, επικαιρότητα, χρησιμότητα και συνάφεια. Οι δείκτες τους οποίους του Τμήμα Ποιότητας πρότεινε συστηματικά να παρακολουθούνται βασίστηκαν σε πλέγμα δεικτών που προτείνονται για τα νοσοκομεία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όπως για παράδειγμα Ημέρες Νοσηλείας (ΗΝ) [Nursing Days - ND], Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) [Average Length of Stay ALoS], Ρυθμός Εισροής Ασθενών (Ρk) [Throughput-Τ], Κάλυψη Κλινών ή Πληρότητα (ΚΚ) [Occupancy Rate OR], Διάστημα Εναλλαγής Κλινών (ΔΕ) [Turnover Interval TI]. Οι δείκτες αυτοί συσχετίσθηκαν και με άλλους δείκτες παραγωγικότητας και κατανάλωσης πόρων (υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αντιβιοτικά) και επέκταση σε μια διαδικασία διαχρονικής συγκριτικής αξιολόγησης. 12

13 Οι διαδικασίες αυτές μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας χρήσιμης πληροφορίας & γραφειοκρατίας και την μείωση της εντροπίας της πληροφορίας είχαν ως κύριους στόχους: Την έκδοση αξιόπιστων reports προς τη Διοίκηση Την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων (π.χ. Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων) Την υποστήριξη δράσεων κεντρικών φορέων (ΥΥ&ΚΑ, Δ.Υ.Πε., Χάρτης Υγείας) Την υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας (performance management) Δράσεις Τμήματος Το χρονικό διάστημα αυτό το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε τις εξής δράσεις: 1. Ενημέρωση προσωπικού για θέματα ποιότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων ασθενών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δικτύου (διακίνηση εντύπων, ενημερωτικά για δικαιώματα ασθενών) 2. Εσωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12 Ιουλίου Τα αντικείμενα της συνάντησης ήταν: Ποιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες παροχής κοινωνικών αγαθών, Ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης, Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) 3. Υπεύθυνο για τη σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 4. Διαγνωστικά θέματα που σχετίζονται με καθαριότητα, εξωτερικά ιατρεία, ιματισμό χειρουργείου και γεύματα ασθενών 5. Συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας με Πολίτη για την επίλυση προβλημάτων των ασθενών 6. Εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης (συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές) 7. Υποστήριξη Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που λειτουργούσαν στο Νοσοκομείο 8. Δημιουργία νέου, επικαιροποιημένου δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Υπεύθυνη ενημέρωσης (Εικόνα 2) 9. Συγκέντρωση ερωτηματολογίων του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας κατόπιν οδηγίας Γ.Γ. ΥΥ&ΚΑ για τη «Χρήση ων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην υγεία και πρόνοια» 10. Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για τους πολίτες (Εικόνα 4) και ενημερωτικών βίντεο για τις οθόνες κοινού 11. Ανάπτυξη συνεργασίας του Νοσοκομείου μας με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Addenbrooke s του Cambridge (Addenbrooke s Hospital, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust) σε θέματα εκπαίδευσης και σε θέματα ποιότητας 12. Συνδρομή σε εργασίες φοιτητών (ΕΣΔΔ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την ποιότητα καθώς και clinical placements από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 13. Διερεύνηση προϋποθέσεων για την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 14. Έναρξη διεργασιών πιστοποίησης κατά ISO, μέρους Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας. 13

14 15. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας μέσω παρακολούθησης και επιβεβαίωσης (Δελτίο Αποτίμησης Ποιότητας Υπηρεσιών Διατροφής Γευμάτων, Θέματα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων) 16. Διοργάνωση επίσκεψης κλιμακίου από το υπουργείο Υγείας της Σερβίας 17. Σύνταξη Πεπραγμένων και Απολογιστικών Εκθέσεων του Νοσοκομείου 18. Έκδοση βιβλίου Νοσοκομείου με τίτλο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ- Γεγονότα και αριθμοί » 19. Εναρμόνιση με κοινοτικές οδηγίες για αιμοδοσία και μεταμοσχεύσεις 20. Ενέργειες προβολής έργου νοσοκομείου και πληροφόρησης κοινού. Ειδικότερα: Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση δικτυακού τόπου νοσοκομείου Κατασκευή μακέτας για καταχώρηση στο χρυσό οδηγό Καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με υπηρεσίες νοσοκομείου Συνδιοργάνωση ημερίδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με το Δήμο Περιστερίου και το ΙΚΑ Περιστερίου Λειτουργία Οθονών με ενημερωτικές προβολές για το κοινό εντός νοσοκομείου 21. Συμμετοχή στη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος έγκαιρης και άμεσης ενημέρωσης του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα του ΕΣΥ σε συνεργασία με το ΥΥ&ΚΑ 22. Ενέργειες για Επικαιροποίηση Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών «Περσέας» και σχετική εκπαίδευση 23. Συμμετοχή ως νοσοκομείο στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Υγειονομικού Χάρτη της χώρας σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 24. Συμμετοχή σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρικής Σχολής, Τμήματος Νοσηλευτικής) 25. Διοργάνωση & Διεξαγωγή Ημερίδας Αλλεργιολογικής Μονάδας κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας για την Ποιότητα στην Υγεία 26. Εποπτεία μελετών συναφούς αντικειμένου από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 27. Αιτήματα διαφόρων τμημάτων, κλινικών και διευθύνσεων 28. Διεκπεραίωση θεμάτων που ανατέθηκαν απ ευθείας στο Τμήμα από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Εικόνα 1. Ετήσια Πεπραγμένα Νοσοκομείου 14

15 Εικόνα 2 Νέος δικτυακός τόπος Νοσοκομείου Εικόνα 3. Επίσκεψη σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

16 Εικόνα 4. Ενημερωτικά έντυπα Εικόνα 5. Εσωτερική Εκπαιδευτική δραστηριότητα για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 16

17 Σήμερα το Τμήμα συμμετέχει σε όλα τα θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης, αποτελεσμάτων και σχεδιασμού νέων δράσεων του Νοσοκομείου με εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον πολίτη. Το νοσοκομείο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009 μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (αποτελεί μέρος του Διεθνούς Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Μια από τις ευρείας εφαρμογής δράσεις του Τμήματος είναι η διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εξισορροπώντας τη χρήσιμη με τη στερεοτυπική πληροφορία και μειώνοντας την εντροπία κατά τη διαχείρισή της. Η δράση αυτή συμβάλλει στην έκδοση αξιόπιστων αναφορών για τη Διοίκηση σε συνεργασία με όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες, την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων αλλά και κεντρικών φορέων (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χάρτης Υγείας) και την υποστήριξη κάθε ερευνητικής δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει υλοποιήσει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διάθεση αυτών των πληροφοριών προς ενημέρωση των πολιτών και των θεσμικών φορέων όπως: Η δημιουργία δικτυακού τόπου και η συνεχής επικαιροποίησή του Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες άλλων νοσηλευτικών ή εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες από Υπουργεία Υγείας και Πανεπιστήμια άλλων χωρών, Οι εκδόσεις πεπραγμένων και ετήσιων απολογισμών H σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Παράλληλα μεριμνά για την εσωτερική επικοινωνία με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου η οποία γίνεται εκτός από της κλασσικής έντυπης υπηρεσιακής διαδικασίας και με τη χρήση του εσωτερικού τοπικού δικτύου (intranet) του νοσοκομείου, μέσω του οποίου κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή έντυπα, νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, πρακτικά συνεδρίων και άλλο υλικό που μπορεί να αποτελέσει βάση πληροφοριών αλλά και εκπαίδευσης για θέματα ποιότητας εν γένει. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας Στα πλαίσια εποπτείας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου έγινε πρόταση στη Διοίκηση για τη λειτουργία ενός δικτύου συνδέσμων ποιότητας οι οποίοι συντονισμένα προτείνουν δράσεις στα ανακύπτοντα θέματα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα θέματα προκύπτουν από τις εισηγήσεις, παρατηρήσεις όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι προτεινόμενες δράσεις με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο Διοικητή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για γνωμοδότηση, έγκριση ή και απόρριψη των προτεινόμενων δράσεων. Κατόπιν οι 17

18 αποφάσεις των ανωτέρω θεσμικών οργάνων για τα εν λόγω θέματα κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη και γίνεται η υλοποίηση των δράσεων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΤΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΝΑ ΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχήμα 4. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας-2009 Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής της Υγείας Το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΠΥ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σκοπός του Δικτύου είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας αναπτύσσουν δραστηριότητες στους εξής βασικούς τομείς: α) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ασθενών β) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας των εργαζομένων γ) Βελτίωση του οργανωτικού και φυσικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου δ) Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινότητα Το ΕΔΝΠΥ απαριθμεί σήμερα 28 νοσοκομεία-μέλη. Το νοσοκομείο μας είναι ενεργό μέλος από 2009 (τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης 1. Αναπλ. Καθηγητής Ι. Βέργαδος, Διευθυντής ιατρικής Υπηρεσίας, 2. Αναπλ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Α. Χούντα 3. Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας) με συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα παρέμβασης. Σύνταξη σχεδίου πολιτικής ασφάλειας και μελέτης επικινδυνότητας βάσει των απαιτήσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στο Νοσοκομείο μας έχει δοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα (άρθρο 7 Ν.2472/97) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχετ. Αρ. πρωτ.γν/εξ/258-1/ ). Σε αυτά ανήκουν ευαίσθητα δεδομένα υγείας ασθενών του νοσοκομείου και στοιχεία φυσικής και πνευματικής τους κατάστασης, στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό 18

19 του ασθενούς, στοιχεία χορήγησης φαρμάκων, στοιχεία αναπηρίας και λοιπά στοιχεία υγείας. Το Νοσοκομείο μας στα πλαίσια υποχρεωτικής υποβολής στην Αρχή των: Κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ειδικά για το προσωπικό που δεν καλύπτεται από τη δέσμευση του ιατρικού απορρήτου. Σχέδιο ασφάλειας των δεδομένων αυτών με καταγραφή πολιτικής ασφάλειας, υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήσεις ασφάλειας και πλάνο υλοποίησης. Μελέτη επικινδυνότητας για την αναλυτική αποτίμηση των κινδύνων και απειλών. Στο Τμήμα Ποιότητας ανατέθηκε η ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ειδική επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργάστηκε το Νοσοκομείο για το σκοπό αυτό αλλά και με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. Επίκειται η έγκριση των ανωτέρω και αποστολή τους στην Αρχή. Έκδοση ενημερωτικών αναφορών, πεπραγμένων και σύνταξη Χάρτη Υγείας Και για το 2009 το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε την έκδοση των συστηματικών ετήσιων εκθέσεων για το υπουργείο, τη ΔΥΠΕ, το Χάρτη Υγείας- αλλά και των ad hoc αναφορών που ζήτιονται από τη Διοίκηση (για παράδειγμα για ειδικές αναφορές σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ). Τα στοιχεία των αναφορών αυτών συγκεντρώνονται είτε από χειρόγραφες καταγραφές, είτε από το πληροφοριακό σύστημα ή από τα τμήματα/κλινικές/μονάδες σε συνεργασία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ποιότητας έγινε και εξακολουθεί να γίνεται προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των στοιχείων που εκδίδονται από τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, διότι το μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας των αναφορών στηρίζεται σε αυτό. Εσωτερική διακίνηση ερωτηματολογίων Στο νοσοκομείο διατίθενται σε όλους τους χώρους των εξωτερικών ιατρείων, κλινικών και τμήματος επειγόντων περιστατικών ερωτηματολόγια για την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού, η επέκταση των δράσεων του Τμήματος και η επέκταση των δράσεων του Νοσοκομείου έχει δυσχεράνει κατά πολύ τη συλλογή επαρκούς δείγματος και την αξιόπιστη επεξεργασία αυτών. Παρά ταύτα σήμερα παρακολουθούνται ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, καταγραφής παραπόνων. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται εφαρμογές συστηματικής παρακολούθησης υπηρεσιών πάντα επ ωφελεία των ασθενών. Έτσι για παράδειγμα το 2009 αναπτύχθηκε σύστημα επιβεβαίωσης καλής παροχής υπηρεσιών σίτισης στους ασθενείς με τη δημιουργία 1) δελτίου επιτόπιας καταγραφής υπηρεσιών, 2) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών σίτισης από προϊστάμενες 3) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες σίτισης. Τα αποτελέσματα από αυτή την επεξεργασία κοινοποιούνται στο Τμήμα Διατροφής, την εταιρία catering και τις/τους προϊστάμενες/ους των κλινικών και επί αυτών βγαίνουν συστάσεις και βελτιωτικές δράσεις 19

20 Έκδοση ενημερωτικών Εντύπων Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων, ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου, αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιότητας βάσει Οργανισμού. Το 2009 έγινε εισήγηση για τη δημιουργία τριών νέων εντύπων τα οποία και βρίσκονται σε διαδικασίες εκτύπωσης αφού πρώτα το περιεχόμενο και η αναγκαιότητα εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση, το Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας (επικουρική επιτροπή Διοίκησης) και μπήκαν σε διαβούλευση στο τοπικό δίκτυο του Νοσοκομείου. Ειδικότερα τα έντυπα αυτά είναι: 1. Έντυπο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» (2 η έκδοση επικαιροποιημένη τον Αύγουστο 2009, από όλους τους Διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων) 2. Έντυπο για εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) 3. Έντυπο για πολίτες και ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ. (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) Εικόνα 6 α. Ενημερωτικό έντυπο για το ΤΕΠ 20

21 Εικόνα 6β. Ενημερωτικό έντυπο για το Νοσοκομείο γενικά Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» εξέφρασε την επιθυμία ανάπτυξης συνεργασίας με το νοσοκομείο μας. Κατόπιν αποστολής από τον Όμιλο ενδεικτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού και της σύμφωνης γνώμης του Διοικητή και του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάρχει συστηματική διανομή ενημερωτικού υλικού στα εξωτερικά ιατρεία και την κεντρική υποδοχή του Νοσοκομείου και η προβολή τηλεοπτικών spot αγωγής υγείας από τις οθόνες προβολής του Νοσοκομείου. Άλλες ενημερωτικές διαδικασίες για τους πολίτες - ασθενείς - Συνεργασίες με την κοινότητα Η πληροφόρηση του ασθενή/πολίτη με την κατάλληλη για την περίπτωσή του ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας στο δύσκολο περιβάλλον του νοσοκομείου. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Ποιότητας επιχειρεί με διάφορους τρόπους άμεσους και έμμεσους να ενημερώνει τους πολίτες για διάφορα επίκαιρα θέματα. Μέσα στο 2009 εκτός από την έκδοση των ενημερωτικών εντύπων μερίμνησε για ενηµερωτικά τηλεοπτικά µηνύµατα στις οθόνες νοσοκοµείου και ειδική σήµανση για θέµατα επισκεπτηρίου, νέας γρίπης, κάπνισµα. Ζητήθηκε επίσης από την εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά το δικτυακό τόπο να κατασκευάσει ενότητα «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια συνεργασίας µε την κοινότητα έχει αναπτυχθεί επικοινωνία µε τους όµορους δήµους. 21

22 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το Τμήμα Ποιότητας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα/υπηρεσίες/κλινικές του νοσοκομείου φροντίζει για την υποστήριξη των δράσεων υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί ειδική ενότητα με ανάλυση των έως σήμερα αλλά και των μελλοντικών δράσεων. Σημειώνουμε εδώ ότι το Τμήμα Ποιότητας συνέδραμε το Τμήμα Προμηθειών στην υλοποίηση του Συστήματος Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός νοσοκομείου για θέματα ποιότητας Συχνά το Τμήμα Ποιότητας δέχεται αιτήματα από Ακαδημαϊκούς φορείς και Εθνικούς φορείς για να συνδράμει στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα βοήθα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών και στην εκπόνηση των εργασιών τους. Άλλες δράσεις Στο 2009 έλαβαν χώρα και μια σειρά δράσεων άμεσα ή έμμεσα συναρτούμενων με το Τμήμα. Ειδικότερα: Σύνταξη διαδικασιών εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο Νοσοκομείο Προβλήματα Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας Ανακλήσεις φαρμάκων και υλικών από τον ΕΟΦ Σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων φοιτητών και λοιπών που παρέχουν υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Έκδοση περιγραφικών στατιστικών για τη γρίπη Φάκελος Κανονισμών και Πληροφοριών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) για νέους εργαζόμενους Εισήγηση για εκπαιδευτικά προγράμματα επιθεωρητών Εισήγηση για εκπαίδευση στο Σχέδιο Περσέας (Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών) - 22

23 Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου το Τμήμα Ποιότητας προώθησε δράσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Η έκταση και ο βαθμός υλοποίησης εξαρτώνται μέχρι σήμερα από την επιθυμία των τμημάτων να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις όσο και τη διάθεση της κάθε διοίκησης να υποστηρίξει με υλικούς και ανθρώπινους πόρους τέτοιες δράσεις. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλα τα τμήματα ενός οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών. Στο σύστημα αυτό κάθε τμήμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα πελάτης μιας υπηρεσίας και πάροχος μιας άλλης υπηρεσίας. Η εναρμόνιση όλων των διαδικασιών προς τον απώτερο σκοπό (ούς) λειτουργίας του οργανισμού εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση του οφέλους τόσο για τους πολίτες όσο και για όσους παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μας έχει ξεκινήσει η αποσπασματική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών και άλλων Τμημάτων και Εργαστηρίων. Τα πολλά και διαφορετικά συστήματα τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα σύγχυσης (διαδικασίες που έχουν εισαχθεί σε ένα σύστημα ποιότητας του τμήματος Α να αντίκεινται σε διαδικασίες του τμήματος Β). Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αγνοούνται (ή να εφαρμόζονται μερικώς) διαδικασίες καθολικής εφαρμογής στο Νοσοκομείο όπως για παράδειγμα αποφάσεις Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Επειγουσών Καταστάσεων, Αρχές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, κυρίως εξ αιτίας άγνοιας των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα θέματα αυτά. Τέλος παρατηρείται (σπάνια ευτυχώς έως σήμερα) το φαινόμενο οι εταιρείες να αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ των απαιτήσεων και των προδιαγραφών που έχει ένα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και τις έως τώρα δράσεις ποιότητας. Το Τμήμα Ποιότητας εισηγήθηκε την καθιέρωση βασικών αρχών στη διαχείριση των Συστημάτων αυτών η οποία θα βοηθήσει στην αποφυγή αυτών των κινδύνων, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ίδιων των συστημάτων, θα προάγει την εκπαίδευση όλων στα θέματα αυτά και σε δεύτερο χρόνο θα συντελέσει στην καθολική εφαρμογή ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας στο Νοσοκομείο. Στους Πίνακες 6, 7 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κλινικές/μονάδες/ εργαστήρια/τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν που έχουν πιστοποιήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών τους (επικαιροποίηση Ιούνιος 2008) ή που βρίσκονται υπό διαδικασία πιστοποίησης. 23

24 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ HACCP System, DS:3027:1997 DQS Παραγωγή φαγητού και διακίνηση σε ασθενείς και προσωπικό Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Διαγνωστική Κυτταρολογία, Ανοσοκυτταροχημεία Κυτταροχημεία, Μοριακή Κυτταρολογία, Αναλυτική & Ποσοτική Κυτταρολογία BSI Management Systems NIS ZERT Κλινικός έλεγχος, ανοσοθεραπεία, in vivo και in vitro διαγνώσεις, ειδικές και μη ειδικές προκλήσεις, εργαστήριο αεροβιολογίας ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) ΕΚΕΒΥΛ Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) 7/10/ /12/ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιόγραμμα UK - NEQAS Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιογραμμα Ετήσια Ανανέωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) /έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Με πόρους νοσοκομείου ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δωρεά στη Μονάδα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ 24

25 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μανωλά Κυριακή Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Καραγιαννοπούλου Σ, Γιαννούλα Φ. Οδυσσέας Μπενέκος Καθηγήτρια Ε. Γιαμαρέλλου Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) Ανοσολογία ISO/IEC Διαπίστευση UK - NEQAS Ανοσολογία Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Αιματολογικές και Ανοσοχημικές δοκιμές (HbA1c, HCG-β, E2, LH, TnT, Mb, Μάζα CK-MB, pro-bnp, TSH, FT3, PSA, Free PSA, CA15-3,CA-125, CA 19-9, AFP, φερριτίνη, βιταμίνη B12, CEA, φυλλικό,tg, T3, T4, PTH, DHEA's SHBG ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ η Επιθεώρηση (Ιούλιος 2008) 2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) Συνεχής ΙSΟ9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Γραφείο Κίνησης και Λογιστήριο Ασθενών

26 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Με πόρους νοσοκομείου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίκ. Καθηγητής Ε.Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Νταλαμάγκα Μ., Λέκτωρ Βασίλειος Τσίτσος Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2008 B ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙSΟ9001:2000 Αναζήτηση εταιρείας συμβούλων Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Εφαρμογή Προετοιμασία για επιθεώρηση Κεφάλα Ι. Πολίτου Μ., Λέκτωρ Πολίτου Μ., Λέκτωρ Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου Διευθύντρια Με πόρους νοσοκομείου Με πόρους νοσοκομείου Ίδιοι Πόροι 26

27 Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Διαπίστευση Συνεργασία με εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories Διαπίστευση συμβούλων για τη διαμόρφωση των διαδικασιών Συνεργασία με εταιρεία Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Με πόρους νοσοκομείου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories συμβούλων για τη διαμόρφωση των Λέκτορας Π. Φούκας Με πόρους νοσοκομείου διαδικασιών ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Με πόρους νοσοκομείου ISO 9001:2008 και ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ εφαρμογή του WHO surgical safety checklist Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Π. Ζουγρής (Προϊστάμενος) Με πόρους νοσοκομείου 27

28 Στις άμεσες δράσεις που θα αναλάβει το Τμήμα Ποιότητας στο 2010 με βασικότερο άξονα τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή χρήστη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε τεχνοκρατικό και διαπροσωπικό επίπεδο, είναι οι εξής: Δημιουργία βασικού πλέγματος δεικτών ποιότητας (κλινικών επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των τμημάτων) νοσοκομείου με βάση εργαλεία που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (PATH QUALITY PROJECT - World Health Organization) Επέκταση δράσεων Δικτύου Συνδέσμων Ποιότητας Δημιουργία Αντίστοιχου Δικτύου για τα Νοσοκομεία της Αττικής Σύστημα επιτήρησης ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse & sentinel events) ασφάλεια ασθενή Σύσταση επιτροπής Βέλτιστων Κλινικών Πρακτικών, κατόπιν έγκρισης και του Επιστημονικού Συμβουλίου Ενίσχυση διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων Δημιουργία ομάδας εσωτερικών επιθεωρητών για συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων στις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ανασχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών (διαδικασίες, έντυπα, στελέχωση) Εισήγηση δημιουργίας σχετικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πλέον του Κεντρικού Γραφείου υποδοχής) στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Έλεγχος διαχείρισης υγρών αποβλήτων Συστηματική μηνιαία ενημέρωση όλων των τμημάτων για τα πεπραγμένα Κοινοποίηση δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία, διοργάνωση ημερίδας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις). Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση ανά μήνα με ομιλητές από φορείς που σχετίζονται με θέματα διασφάλισης ποιότητας Αγγλική έκδοση δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπουργείου Εσωτερικών στις Διοικητικές Υπηρεσίες Εκτίμηση αναγκών από όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να συνδράμει το Τμήμα Επικαιροποίηση σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και εκπαίδευση προσωπικού σε συνεργασία με υπηρεσίες Αναθεώρηση και επιμέλεια έγγραφων συναινέσεων ασθενών για ιατρικέ πράξεις Τεκμηριωμένη Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας υπηρεσιών που παρέχονται από υπεργολάβους (καθαριότητα,κυλικείο, Catering κ.ά.) Επέκταση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος Εναρμόνιση δράσεων ποιότητας σε συνεργασία με Β Υ.Πε. & ΥΥ&ΚΑ και άλλων νοσοκομείων Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα Ομιλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις δράσεις του τμήματος Διοργάνωση Ημερίδας για την Ποιότητα στην Υγείας Δημοσιεύσεις που σχετίζονται με δράσεις Τμήματος 28

29 ΑΦΙΣΕΣ 29

30 30

31 31

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας»

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» Σπουδαστής: Κορναράκη Ανδριανή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 1 Ιούλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ... 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 4 ΟΡΑΜΑ... 4 ΑΞΙΕΣ... 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ... 5 ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Σύνοψη Ο Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκινά από τη λεπτομερή περιγραφή της παρούσας κατάστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα