ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται με συνοπτικό, κατά το δυνατό τρόπο, τα πεπραγμένα του Τμήματος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βελτίωσης Ποιότητας από το 2003 έως σήμερα και οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το έτος Ο καθορισμός των στόχων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έως τώρα πορεία και δυναμική του νοσοκομείου, και του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας αλλά και την εμβέλεια δράσεων του Νοσοκομείου που δεν περιορίζεται στο εθνικό επίπεδο. Σημειώνουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» αποτελεί οδηγό για πολλά νοσοκομεία της χώρας και ειδικότερα όσον αφορά στις δράσεις ποιότητας μια και είναι το πρώτο και ανάμεσα στα ελάχιστα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία που διαθέτουν οργανωμένο σχετικό τμήμα. Οι στόχοι - δράσεις του Τμήματος ακολουθούν πέντε βασικούς πυλώνες και αναφέρονται στο Νοσοκομείο γενικά, τη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εθνικό επίπεδο και τέλος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όπως διαπιστώνεται αρκετές από τις αναφερόμενες δράσεις έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα γιατί είναι πεποίθησή μας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση θα πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα και επί πραγματικών συνθηκών. Οι δράσεις σχετίζονται άμεσα με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και εμπλουτισμό. Ο απώτερος σκοπός όλων των δράσεων του Τμήματος Βελτίωσης Ποιότητας ταυτίζεται με αυτόν του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν είναι άλλος από την εξειδικευμένη και με τον καλύτερο τρόπο κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του πολίτη. Για το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας Η Προϊσταμένη Δρ Παναγιώτα Ν. Λαζάρου 1

2 Δήλωση Στρατηγικής... 3 Γενικά για το Τμήμα... 4 Προϋποθέσεις Αποδοτικής Λειτουργίας... 6 Η ιστορία του Τμήματος... 7 Δραστηριότητες Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Νοσοκομείου Μελλοντικές δράσεις του Τμήματος Αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία του Τμήματος Αφίσες

3 Αποστολή μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή/πολίτη με κάθε τρόπο από την επαφή του με ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα παρεχόμενη υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι στόχοι του Τμήματος ποιότητας που οδηγούν στην προσέγγιση αυτής της αποστολής είναι: Συνεχής και συστηματική βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια της καινοτομίας. Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών Αναζήτηση και Ικανοποίηση αναγκών και προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου Εστίαση όλων των προσπαθειών μας στην εξυπηρέτηση του χρήστη Διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ασθενή Προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων και των ασθενών Συνεχιζόμενη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας Ομαδοσυνεργατικότητα στην επίλυση των διατμηματικών προβλημάτων Συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών βάσει παρουσών και μελλοντικών αναγκών Διαρκής μέτρηση της αποδοτικότητάς Οι δραστηριότητές μας προσδιορίζονται από αίσθημα ευθύνης για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και εμφορούνται από αξίες όπως: Μέγιστη Ικανοποίηση ασθενών Μέγιστη Ικανοποίηση εργαζομένων Μέγιστη Ικανοποίηση των συνεργατών του Νοσοκομείου Συνέχεια στη φροντίδα υγείας Ποιότητα & Καινοτομία Ήθος, Διακριτικότητα, Σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, Κατανόηση, Ισοτιμία Το Τμήμα Βελτίωσης Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ αναλαμβάνει να λειτουργήσει επικουρικά στον καθοριστικό ρόλο της καθιέρωσης των ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ως στρατηγικό στόχο όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. 3

4 Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας ξεκίνησε τη λειτουργία του από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Νοσοκομείου το Είναι αυτοτελές τμήμα που υπάγεται άμεσα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας. Το πλαίσιο λειτουργίας του καθορίζεται από το ΦΕΚ 406/2002 (Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν). Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας μπορεί να διαρθρώνεται σε επιμέρους γραφεία τα οποία έχουν την ευθύνη για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του τμήματος. Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Νοσοκομείου Αρμοδιότητες Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επίσης καθορίζεται από το πλαίσιο που προσδιορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενα του Τμήματος Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν είναι τα εξής: Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, ενημερωτικά φυλλάδια κοινού κ.ά.). Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το σύστημα ποιότητας. 4

5 Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και τα απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπαρχόντων ή για την εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η επεξεργασία των παραπόνων των ασθενών, και ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποδοχής για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου, κατόπιν αιτιολογημένης ιεράρχησης. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες υγείας γενικά αλλά και σε ειδικά αντικείμενα. Η επιμέλεια ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την αξιολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και θέματα ποιότητας. O συντονισμός, η δημιουργία και η αναθεώρηση κατευθυντήριων οδηγιών (κλινικών και επιχειρησιακών). 5

6 Κάθε οργανωμένο σύστημα για να μπορέσει να μετασχηματίσει τις εισροές σε αποδοτικό και αποτελεσματικό έργο απαιτεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Για τη λειτουργία ενός Τμήματος Ποιότητας οι προϋποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας είναι: Υποστήριξη από θεσμικό πλαίσιο τόσο εντός του οργανισμού δραστηριοτήτων αλλά πολύ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ περισσότερο σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, στο οποίο η χώρα μας εμφανίζει ένα τεράστιο έλλειμμα, όσον αφορά στα θέματα ποιότητας. Δέσμευση Διοίκησης Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού δράσης. Ενεργή εμπλοκή όλων των υπηρεσιών, τμημάτων, κλινικών, ειδικών μονάδων και εργαστηρίων Διάθεση για αλλαγή κουλτούρας εργασίας σε ένα περιβάλλον μη απόδοσης ευθυνών που επιτρέπει την παρουσίαση των προβλημάτων ως εργαλεία και ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας. Συστημική και συστηματική προσέγγιση από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού. Οι δράσεις συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας είναι δύσκολο να ενσωματωθούν σε μια κουλτούρα που δεν τις έχει εντάξει από την αρχή. Διαθεσιμότητα αξιόπιστης πληροφορίας, τεχνολογίας και εργαλείων για την εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων ποιότητας Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων σε θέματα σχετικά με την ποιότητα Στελέχωση του Τμήματος με εκπαιδευμένο και προσανατολισμένο προς αυτά τα θέματα προσωπικό Ποιοτικά δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα όσον αφορά στην πληρότητα, την αξιοπιστία, την εγκαιρότητα έκδοσης και τη συνάφεια. 6

7 Οι ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ λειτούργησαν (και λειτουργούν) ταυτόχρονα ως ωθητικές δυνάμεις για την ανάπτυξη του Τμήματος και των δράσεων του αλλά και ως προκλήσεις. Μερικές από τις κυριότερες ιδιαιτερότητες ήταν/είναι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, η έναρξη από μηδενική οργανωτική βάση, ο μικρός μέσος όρος ηλικίας προσωπικού, η σύνθεση κουλτούρας εργασίας από διαφορετικά νοσοκομεία, ο χαρακτήρας του νοσοκομείου ως Δημόσιο και Πανεπιστημιακό ταυτόχρονα, οι υψηλές προσδοκίες ασθενών, πολιτών και εργαζομένων και το χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα τελεί υπό συνεχή ανάπτυξη και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έναρξη λειτουργίας Νοσοκομείου Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τη συνολική ευθύνη του προγράμματος για την ποιότητα από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου την είχε ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος ενημέρωνε το τότε Συμβούλιο Διοίκησης. Δημιούργησε και συντήρησε το όραμα ποιότητας καθώς και ένα δίκτυο Ποιότητας με την ευθύνη υλοποίησης των παρεμβάσεων και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Εν δυνάμει μέλη του δικτύου αποτελούσαν ο Αναπληρωτής Διοικητής, το Τμήμα Ποιότητας και το σώμα των Διευθυντών Υπηρεσιών (και Τμημάτων), η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας, το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Νοσηλευτική Επιτροπή, ή Διοικητική Οικονομική και Τεχνική - Ξενοδοχειακή Υπηρεσία και κυρίως οι «Σύνδεσμοι Ποιότητας». Στη διάρκεια πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας αλλά και των εσωτερικών κανονισμών των περισσότερων τμημάτων. Ταυτόχρονα λειτουργούσε ένα σύστημα επιτροπών για την ενίσχυση των σχετικών θεμάτων (σχήμα 2). Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας: αποτελούσε το εποπτικό όργανο για θέματα ποιότητας. Αποστολή της Επιτροπής ήταν η εκτέλεση ελέγχων και η ανάληψη ενεργειών για την επαναφορά των αποκλίσεων στις ορισθείσες παραμέτρους. Υπό - Επιτροπές Ποιότητας (βλπ σχήμα 2). Για τους σκοπούς υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας είχε συσταθεί ένα σύστημα επιτροπών με κυριότερη την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας. Άλλες επιτροπές ήταν οι: αξιολόγησης ιατρικών φακέλων, ελέγχου κόστους, εντύπων, υγιεινής και ασφάλειας, φαρμακείου, ελέγχου εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη συνδρομή όλων των υπηρετούντων στο νοσοκομείο, μετουσιώνοντας την εμπειρία και τη γνώση τους σε εργαλεία συνεχούς βελτίωσης ποιότητας. Επιτροπή συνδέσμων ποιότητας. Στο διάστημα αυτό έγινε και η συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής διαδικασιών η οποία βασίστηκε στην (σχήμα 3, Πίνακας1): Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Κατανομή έργου και υπευθυνότητας (επανασχεδιασμός, ομάδες εργασίας, κατανομή έργου). Τεκμηρίωση: Διαγράμματα ροών, Δημιουργία εντύπων, Κατάρτιση Διαδικασιών. 7

8 Υλοποίηση: Εκπαίδευση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας με βάση τις διαδικασίες, Εφαρμογή, Έλεγχος συμβατότητας σχεδιασμού-υλοποίησης, Διορθωτικές ενέργειες, Εκθέσεις αξιολόγησης του Συστήματος. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σχήμα 2. Σύστημα επιτροπών ποιότητας (2003) Σχήμα 3. Παράδειγμα Διαγράμματος Ροών Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 8

9 ΘΕΜΑ: Πίνακας 1. Φόρμα διαδικασίας KANONΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ... Υπηρεσία ΚΩ. ΤΜΗΜ.: ΑΡ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: ΕΚ ΟΣΗΣ: Υπεύθυνος ή Συντονιστής ή Σύνδεσµος Κανονισµών & ιαδικασιών: Προϊστάµενος Αρµόδιου Τµήµατος: Προϊστάµενος Τµήµατος Ποιότητας /ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: ιοικητής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΕΡ ή ΕΝΤ: ΣΕΛΙ ΕΣ: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ: ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: 1. Σκοπός 2. Κανονισµοί ιαδικασίες Συνηµµένα Έντυπα / Φόρµες Συστήµατος Συνολικά κατεγράφησαν 409 διαδικασίες, 44 κλινικών, τμημάτων και ειδικών μονάδων (βλπ Πίνακα 2) ενώ ταυτόχρονα συντάχθηκαν μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας διατομεακών τμημάτων (όπως αποστείρωση, ΤΕΠ, χειρουργεία) Πίνακας 2. Καταγραφή διαδικασιών λειτουργίας όλων των τμημάτων και υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 9

10 Στο διάστημα αυτό έλαβαν επίσης χώρα διάφορες άλλες δράσεις όπως μηνιαία σύνταξη αποτελεσμάτων επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών (νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων), εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παραπόνων και σύνταξη σχετικών αναφορών προς τη διοίκηση, διακίνησης ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών, πιλοτική εφαρμογή κωδικοποίησης ιατρικών διαγνώσεων ατά ICD -10(Πίνακες 3-5). Πίνακας 3. Μελέτες Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης Ασθενών (Κλινικών και Εξωτερικών Ιατρείων) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 10

11 Πίνακας 4. Σύστημα διαχείρισης παραπόνων Πίνακας 5.Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης νοσηλευτικού προσωπικού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 11

12 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ποιότητας την περίοδο εκείνη είχε αναλάβει υπ ευθύνη του και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Με την μετεγκατάσταση των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων το Τμήμα κλήθηκε να εναρμονίσει τις προδιαγραφές λειτουργίας της κάθε κλινικής, ειδικής μονάδας και εργαστηρίου στην υπάρχουσα δομή του Νοσοκομείου. Πολλές από τις ήδη διαμορφωμένες διαδικασίες κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν ή να δημιουργηθούν νέες οι οποίες ενσωμάτωσαν τις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημιακού χαρακτήρα του νοσοκομείου, των εξειδικευμένων κλινικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού ασθενών που δέχεται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας. Η επιτυχία των δράσεων αυτών διήρκεσε όσο υπήρχαν κάποιες εδικές συνθήκες όπως: 1. Το Νοσοκομείο στο χρονικό αυτό διάστημα είχε μικρό ποσοστό ανάπτυξης όσον αφορά στις κλινικές του δράσεις και κατά συνέπεια χαμηλή ένταση εργασίας γεγονός που πρόσφερε περισσότερο χρόνο στα διαχειριστικά/διοικητικά θέματα και ευκολότερη υλοποίηση αυτών μια και το εύρος υλοποίησης ήταν μικρό και οι αντιστάσεις μικρότερες. Αργότερα όμως χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα 2. Δεν είχε γίνει ακόμα η έλευση πολλών πανεπιστημιακών κλινικών με τις ιδαιτερότητές τους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. 3. Η στελέχωση των κλινικών τμημάτων ακολουθούσε την ανάπτυξη και κατά συνέπεια το προσωπικό επιδέχονταν εισαγωγής νέων εργαλείων. Στην πράξη ελάχιστες από τις προαναφερθείσες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στην πλήρη ανάπτυξη του Νοσοκομείου και τηρούνται ως και σήμερα. Δράσεις Τμήματος Στη χρονική περίοδο το Τμήμα Ποιότητας αποδεσμεύθηκε από την ευθύνη των Γραφείων Επικοινωνίας με τον Πολίτη και το Γραφείο Υποδοχής. Ζητήθηκε τότε η συνδρομή του σε δύο κυρίως έργα, την στενή συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης δεομένων και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Αλλεργιολογικής Μονάδας. Στο διάστημα αυτό υπήρξε και μια ολιγόμηνη αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος. Η συνεργασία με το Τμήμα Επεξεργασίας Δεδομένων είχε ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης με την έκδοση από το Πληροφοριακό Σύστημα ποιοτικών δεδομένων που θα χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, συγκρισιμότητα, επικαιρότητα, χρησιμότητα και συνάφεια. Οι δείκτες τους οποίους του Τμήμα Ποιότητας πρότεινε συστηματικά να παρακολουθούνται βασίστηκαν σε πλέγμα δεικτών που προτείνονται για τα νοσοκομεία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όπως για παράδειγμα Ημέρες Νοσηλείας (ΗΝ) [Nursing Days - ND], Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) [Average Length of Stay ALoS], Ρυθμός Εισροής Ασθενών (Ρk) [Throughput-Τ], Κάλυψη Κλινών ή Πληρότητα (ΚΚ) [Occupancy Rate OR], Διάστημα Εναλλαγής Κλινών (ΔΕ) [Turnover Interval TI]. Οι δείκτες αυτοί συσχετίσθηκαν και με άλλους δείκτες παραγωγικότητας και κατανάλωσης πόρων (υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αντιβιοτικά) και επέκταση σε μια διαδικασία διαχρονικής συγκριτικής αξιολόγησης. 12

13 Οι διαδικασίες αυτές μέσα σε ένα πλαίσιο ισορροπίας χρήσιμης πληροφορίας & γραφειοκρατίας και την μείωση της εντροπίας της πληροφορίας είχαν ως κύριους στόχους: Την έκδοση αξιόπιστων reports προς τη Διοίκηση Την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων (π.χ. Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων) Την υποστήριξη δράσεων κεντρικών φορέων (ΥΥ&ΚΑ, Δ.Υ.Πε., Χάρτης Υγείας) Την υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας (performance management) Δράσεις Τμήματος Το χρονικό διάστημα αυτό το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε τις εξής δράσεις: 1. Ενημέρωση προσωπικού για θέματα ποιότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων ασθενών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δικτύου (διακίνηση εντύπων, ενημερωτικά για δικαιώματα ασθενών) 2. Εσωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στις 12 Ιουλίου Τα αντικείμενα της συνάντησης ήταν: Ποιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες παροχής κοινωνικών αγαθών, Ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης, Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) 3. Υπεύθυνο για τη σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 4. Διαγνωστικά θέματα που σχετίζονται με καθαριότητα, εξωτερικά ιατρεία, ιματισμό χειρουργείου και γεύματα ασθενών 5. Συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας με Πολίτη για την επίλυση προβλημάτων των ασθενών 6. Εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης (συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές) 7. Υποστήριξη Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που λειτουργούσαν στο Νοσοκομείο 8. Δημιουργία νέου, επικαιροποιημένου δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Υπεύθυνη ενημέρωσης (Εικόνα 2) 9. Συγκέντρωση ερωτηματολογίων του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας κατόπιν οδηγίας Γ.Γ. ΥΥ&ΚΑ για τη «Χρήση ων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην υγεία και πρόνοια» 10. Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για τους πολίτες (Εικόνα 4) και ενημερωτικών βίντεο για τις οθόνες κοινού 11. Ανάπτυξη συνεργασίας του Νοσοκομείου μας με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Addenbrooke s του Cambridge (Addenbrooke s Hospital, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust) σε θέματα εκπαίδευσης και σε θέματα ποιότητας 12. Συνδρομή σε εργασίες φοιτητών (ΕΣΔΔ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την ποιότητα καθώς και clinical placements από Πανεπιστήμια Εξωτερικού 13. Διερεύνηση προϋποθέσεων για την ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 14. Έναρξη διεργασιών πιστοποίησης κατά ISO, μέρους Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας. 13

14 15. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας μέσω παρακολούθησης και επιβεβαίωσης (Δελτίο Αποτίμησης Ποιότητας Υπηρεσιών Διατροφής Γευμάτων, Θέματα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων) 16. Διοργάνωση επίσκεψης κλιμακίου από το υπουργείο Υγείας της Σερβίας 17. Σύνταξη Πεπραγμένων και Απολογιστικών Εκθέσεων του Νοσοκομείου 18. Έκδοση βιβλίου Νοσοκομείου με τίτλο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ- Γεγονότα και αριθμοί » 19. Εναρμόνιση με κοινοτικές οδηγίες για αιμοδοσία και μεταμοσχεύσεις 20. Ενέργειες προβολής έργου νοσοκομείου και πληροφόρησης κοινού. Ειδικότερα: Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση δικτυακού τόπου νοσοκομείου Κατασκευή μακέτας για καταχώρηση στο χρυσό οδηγό Καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με υπηρεσίες νοσοκομείου Συνδιοργάνωση ημερίδας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με το Δήμο Περιστερίου και το ΙΚΑ Περιστερίου Λειτουργία Οθονών με ενημερωτικές προβολές για το κοινό εντός νοσοκομείου 21. Συμμετοχή στη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος έγκαιρης και άμεσης ενημέρωσης του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα του ΕΣΥ σε συνεργασία με το ΥΥ&ΚΑ 22. Ενέργειες για Επικαιροποίηση Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών «Περσέας» και σχετική εκπαίδευση 23. Συμμετοχή ως νοσοκομείο στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Υγειονομικού Χάρτη της χώρας σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 24. Συμμετοχή σε συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρικής Σχολής, Τμήματος Νοσηλευτικής) 25. Διοργάνωση & Διεξαγωγή Ημερίδας Αλλεργιολογικής Μονάδας κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας για την Ποιότητα στην Υγεία 26. Εποπτεία μελετών συναφούς αντικειμένου από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 27. Αιτήματα διαφόρων τμημάτων, κλινικών και διευθύνσεων 28. Διεκπεραίωση θεμάτων που ανατέθηκαν απ ευθείας στο Τμήμα από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Εικόνα 1. Ετήσια Πεπραγμένα Νοσοκομείου 14

15 Εικόνα 2 Νέος δικτυακός τόπος Νοσοκομείου Εικόνα 3. Επίσκεψη σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

16 Εικόνα 4. Ενημερωτικά έντυπα Εικόνα 5. Εσωτερική Εκπαιδευτική δραστηριότητα για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 16

17 Σήμερα το Τμήμα συμμετέχει σε όλα τα θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης, αποτελεσμάτων και σχεδιασμού νέων δράσεων του Νοσοκομείου με εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον πολίτη. Το νοσοκομείο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009 μας συμμετέχει στο «Δίκτυο Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (αποτελεί μέρος του Διεθνούς Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Μια από τις ευρείας εφαρμογής δράσεις του Τμήματος είναι η διασφάλιση αξιόπιστης, έγκυρης και επίκαιρης στατιστικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εξισορροπώντας τη χρήσιμη με τη στερεοτυπική πληροφορία και μειώνοντας την εντροπία κατά τη διαχείρισή της. Η δράση αυτή συμβάλλει στην έκδοση αξιόπιστων αναφορών για τη Διοίκηση σε συνεργασία με όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες, την υποστήριξη δράσεων κλινικών, μονάδων αλλά και κεντρικών φορέων (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χάρτης Υγείας) και την υποστήριξη κάθε ερευνητικής δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει υλοποιήσει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διάθεση αυτών των πληροφοριών προς ενημέρωση των πολιτών και των θεσμικών φορέων όπως: Η δημιουργία δικτυακού τόπου και η συνεχής επικαιροποίησή του Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες άλλων νοσηλευτικών ή εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, Οι συναντήσεις με αντιπροσωπείες από Υπουργεία Υγείας και Πανεπιστήμια άλλων χωρών, Οι εκδόσεις πεπραγμένων και ετήσιων απολογισμών H σύνταξη Χάρτη Υγείας του Νοσοκομείου Παράλληλα μεριμνά για την εσωτερική επικοινωνία με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου η οποία γίνεται εκτός από της κλασσικής έντυπης υπηρεσιακής διαδικασίας και με τη χρήση του εσωτερικού τοπικού δικτύου (intranet) του νοσοκομείου, μέσω του οποίου κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή έντυπα, νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, πρακτικά συνεδρίων και άλλο υλικό που μπορεί να αποτελέσει βάση πληροφοριών αλλά και εκπαίδευσης για θέματα ποιότητας εν γένει. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας Στα πλαίσια εποπτείας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου έγινε πρόταση στη Διοίκηση για τη λειτουργία ενός δικτύου συνδέσμων ποιότητας οι οποίοι συντονισμένα προτείνουν δράσεις στα ανακύπτοντα θέματα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα θέματα προκύπτουν από τις εισηγήσεις, παρατηρήσεις όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι προτεινόμενες δράσεις με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο Διοικητή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για γνωμοδότηση, έγκριση ή και απόρριψη των προτεινόμενων δράσεων. Κατόπιν οι 17

18 αποφάσεις των ανωτέρω θεσμικών οργάνων για τα εν λόγω θέματα κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη και γίνεται η υλοποίηση των δράσεων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΤΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΝΑ ΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχήμα 4. Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας-2009 Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής της Υγείας Το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΠΥ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σκοπός του Δικτύου είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό τα νοσοκομεία Προαγωγής Υγείας αναπτύσσουν δραστηριότητες στους εξής βασικούς τομείς: α) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας ασθενών β) Προαγωγή και Αγωγή Υγείας των εργαζομένων γ) Βελτίωση του οργανωτικού και φυσικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου δ) Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινότητα Το ΕΔΝΠΥ απαριθμεί σήμερα 28 νοσοκομεία-μέλη. Το νοσοκομείο μας είναι ενεργό μέλος από 2009 (τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης 1. Αναπλ. Καθηγητής Ι. Βέργαδος, Διευθυντής ιατρικής Υπηρεσίας, 2. Αναπλ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Α. Χούντα 3. Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας) με συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα παρέμβασης. Σύνταξη σχεδίου πολιτικής ασφάλειας και μελέτης επικινδυνότητας βάσει των απαιτήσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στο Νοσοκομείο μας έχει δοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα (άρθρο 7 Ν.2472/97) από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχετ. Αρ. πρωτ.γν/εξ/258-1/ ). Σε αυτά ανήκουν ευαίσθητα δεδομένα υγείας ασθενών του νοσοκομείου και στοιχεία φυσικής και πνευματικής τους κατάστασης, στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό 18

19 του ασθενούς, στοιχεία χορήγησης φαρμάκων, στοιχεία αναπηρίας και λοιπά στοιχεία υγείας. Το Νοσοκομείο μας στα πλαίσια υποχρεωτικής υποβολής στην Αρχή των: Κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ειδικά για το προσωπικό που δεν καλύπτεται από τη δέσμευση του ιατρικού απορρήτου. Σχέδιο ασφάλειας των δεδομένων αυτών με καταγραφή πολιτικής ασφάλειας, υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήσεις ασφάλειας και πλάνο υλοποίησης. Μελέτη επικινδυνότητας για την αναλυτική αποτίμηση των κινδύνων και απειλών. Στο Τμήμα Ποιότητας ανατέθηκε η ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ειδική επιστημονική ομάδα με την οποία συνεργάστηκε το Νοσοκομείο για το σκοπό αυτό αλλά και με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. Επίκειται η έγκριση των ανωτέρω και αποστολή τους στην Αρχή. Έκδοση ενημερωτικών αναφορών, πεπραγμένων και σύνταξη Χάρτη Υγείας Και για το 2009 το Τμήμα Ποιότητας ανέλαβε την έκδοση των συστηματικών ετήσιων εκθέσεων για το υπουργείο, τη ΔΥΠΕ, το Χάρτη Υγείας- αλλά και των ad hoc αναφορών που ζήτιονται από τη Διοίκηση (για παράδειγμα για ειδικές αναφορές σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ). Τα στοιχεία των αναφορών αυτών συγκεντρώνονται είτε από χειρόγραφες καταγραφές, είτε από το πληροφοριακό σύστημα ή από τα τμήματα/κλινικές/μονάδες σε συνεργασία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ποιότητας έγινε και εξακολουθεί να γίνεται προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της ποιότητας των στοιχείων που εκδίδονται από τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, διότι το μεγαλύτερο μέρος της αξιοπιστίας των αναφορών στηρίζεται σε αυτό. Εσωτερική διακίνηση ερωτηματολογίων Στο νοσοκομείο διατίθενται σε όλους τους χώρους των εξωτερικών ιατρείων, κλινικών και τμήματος επειγόντων περιστατικών ερωτηματολόγια για την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού, η επέκταση των δράσεων του Τμήματος και η επέκταση των δράσεων του Νοσοκομείου έχει δυσχεράνει κατά πολύ τη συλλογή επαρκούς δείγματος και την αξιόπιστη επεξεργασία αυτών. Παρά ταύτα σήμερα παρακολουθούνται ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, καταγραφής παραπόνων. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται εφαρμογές συστηματικής παρακολούθησης υπηρεσιών πάντα επ ωφελεία των ασθενών. Έτσι για παράδειγμα το 2009 αναπτύχθηκε σύστημα επιβεβαίωσης καλής παροχής υπηρεσιών σίτισης στους ασθενείς με τη δημιουργία 1) δελτίου επιτόπιας καταγραφής υπηρεσιών, 2) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών σίτισης από προϊστάμενες 3) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες σίτισης. Τα αποτελέσματα από αυτή την επεξεργασία κοινοποιούνται στο Τμήμα Διατροφής, την εταιρία catering και τις/τους προϊστάμενες/ους των κλινικών και επί αυτών βγαίνουν συστάσεις και βελτιωτικές δράσεις 19

20 Έκδοση ενημερωτικών Εντύπων Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων, ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου, αποτελούν μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιότητας βάσει Οργανισμού. Το 2009 έγινε εισήγηση για τη δημιουργία τριών νέων εντύπων τα οποία και βρίσκονται σε διαδικασίες εκτύπωσης αφού πρώτα το περιεχόμενο και η αναγκαιότητα εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση, το Δίκτυο Συνδέσμων Ποιότητας (επικουρική επιτροπή Διοίκησης) και μπήκαν σε διαβούλευση στο τοπικό δίκτυο του Νοσοκομείου. Ειδικότερα τα έντυπα αυτά είναι: 1. Έντυπο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες» (2 η έκδοση επικαιροποιημένη τον Αύγουστο 2009, από όλους τους Διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων) 2. Έντυπο για εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) 3. Έντυπο για πολίτες και ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ. (1 η έκδοση-αύγουστος 2009) Εικόνα 6 α. Ενημερωτικό έντυπο για το ΤΕΠ 20

21 Εικόνα 6β. Ενημερωτικό έντυπο για το Νοσοκομείο γενικά Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» εξέφρασε την επιθυμία ανάπτυξης συνεργασίας με το νοσοκομείο μας. Κατόπιν αποστολής από τον Όμιλο ενδεικτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού και της σύμφωνης γνώμης του Διοικητή και του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάρχει συστηματική διανομή ενημερωτικού υλικού στα εξωτερικά ιατρεία και την κεντρική υποδοχή του Νοσοκομείου και η προβολή τηλεοπτικών spot αγωγής υγείας από τις οθόνες προβολής του Νοσοκομείου. Άλλες ενημερωτικές διαδικασίες για τους πολίτες - ασθενείς - Συνεργασίες με την κοινότητα Η πληροφόρηση του ασθενή/πολίτη με την κατάλληλη για την περίπτωσή του ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας στο δύσκολο περιβάλλον του νοσοκομείου. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Ποιότητας επιχειρεί με διάφορους τρόπους άμεσους και έμμεσους να ενημερώνει τους πολίτες για διάφορα επίκαιρα θέματα. Μέσα στο 2009 εκτός από την έκδοση των ενημερωτικών εντύπων μερίμνησε για ενηµερωτικά τηλεοπτικά µηνύµατα στις οθόνες νοσοκοµείου και ειδική σήµανση για θέµατα επισκεπτηρίου, νέας γρίπης, κάπνισµα. Ζητήθηκε επίσης από την εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά το δικτυακό τόπο να κατασκευάσει ενότητα «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια συνεργασίας µε την κοινότητα έχει αναπτυχθεί επικοινωνία µε τους όµορους δήµους. 21

22 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το Τμήμα Ποιότητας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα/υπηρεσίες/κλινικές του νοσοκομείου φροντίζει για την υποστήριξη των δράσεων υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί ειδική ενότητα με ανάλυση των έως σήμερα αλλά και των μελλοντικών δράσεων. Σημειώνουμε εδώ ότι το Τμήμα Ποιότητας συνέδραμε το Τμήμα Προμηθειών στην υλοποίηση του Συστήματος Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός νοσοκομείου για θέματα ποιότητας Συχνά το Τμήμα Ποιότητας δέχεται αιτήματα από Ακαδημαϊκούς φορείς και Εθνικούς φορείς για να συνδράμει στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα βοήθα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών και στην εκπόνηση των εργασιών τους. Άλλες δράσεις Στο 2009 έλαβαν χώρα και μια σειρά δράσεων άμεσα ή έμμεσα συναρτούμενων με το Τμήμα. Ειδικότερα: Σύνταξη διαδικασιών εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο Νοσοκομείο Προβλήματα Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας Ανακλήσεις φαρμάκων και υλικών από τον ΕΟΦ Σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων φοιτητών και λοιπών που παρέχουν υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Έκδοση περιγραφικών στατιστικών για τη γρίπη Φάκελος Κανονισμών και Πληροφοριών (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) για νέους εργαζόμενους Εισήγηση για εκπαιδευτικά προγράμματα επιθεωρητών Εισήγηση για εκπαίδευση στο Σχέδιο Περσέας (Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών) - 22

23 Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου το Τμήμα Ποιότητας προώθησε δράσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Η έκταση και ο βαθμός υλοποίησης εξαρτώνται μέχρι σήμερα από την επιθυμία των τμημάτων να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις όσο και τη διάθεση της κάθε διοίκησης να υποστηρίξει με υλικούς και ανθρώπινους πόρους τέτοιες δράσεις. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλα τα τμήματα ενός οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών. Στο σύστημα αυτό κάθε τμήμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα πελάτης μιας υπηρεσίας και πάροχος μιας άλλης υπηρεσίας. Η εναρμόνιση όλων των διαδικασιών προς τον απώτερο σκοπό (ούς) λειτουργίας του οργανισμού εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση του οφέλους τόσο για τους πολίτες όσο και για όσους παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μας έχει ξεκινήσει η αποσπασματική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών και άλλων Τμημάτων και Εργαστηρίων. Τα πολλά και διαφορετικά συστήματα τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα σύγχυσης (διαδικασίες που έχουν εισαχθεί σε ένα σύστημα ποιότητας του τμήματος Α να αντίκεινται σε διαδικασίες του τμήματος Β). Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αγνοούνται (ή να εφαρμόζονται μερικώς) διαδικασίες καθολικής εφαρμογής στο Νοσοκομείο όπως για παράδειγμα αποφάσεις Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Επειγουσών Καταστάσεων, Αρχές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων, κυρίως εξ αιτίας άγνοιας των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα θέματα αυτά. Τέλος παρατηρείται (σπάνια ευτυχώς έως σήμερα) το φαινόμενο οι εταιρείες να αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ των απαιτήσεων και των προδιαγραφών που έχει ένα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και τις έως τώρα δράσεις ποιότητας. Το Τμήμα Ποιότητας εισηγήθηκε την καθιέρωση βασικών αρχών στη διαχείριση των Συστημάτων αυτών η οποία θα βοηθήσει στην αποφυγή αυτών των κινδύνων, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ίδιων των συστημάτων, θα προάγει την εκπαίδευση όλων στα θέματα αυτά και σε δεύτερο χρόνο θα συντελέσει στην καθολική εφαρμογή ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας στο Νοσοκομείο. Στους Πίνακες 6, 7 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κλινικές/μονάδες/ εργαστήρια/τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν που έχουν πιστοποιήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών τους (επικαιροποίηση Ιούνιος 2008) ή που βρίσκονται υπό διαδικασία πιστοποίησης. 23

24 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ HACCP System, DS:3027:1997 DQS Παραγωγή φαγητού και διακίνηση σε ασθενείς και προσωπικό Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Διαγνωστική Κυτταρολογία, Ανοσοκυτταροχημεία Κυτταροχημεία, Μοριακή Κυτταρολογία, Αναλυτική & Ποσοτική Κυτταρολογία BSI Management Systems NIS ZERT Κλινικός έλεγχος, ανοσοθεραπεία, in vivo και in vitro διαγνώσεις, ειδικές και μη ειδικές προκλήσεις, εργαστήριο αεροβιολογίας ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) ΕΚΕΒΥΛ Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) 7/10/ /12/ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιόγραμμα UK - NEQAS Γενική Βακτηριολογία - Αντιβιογραμμα Ετήσια Ανανέωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) /έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Με πόρους νοσοκομείου ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δωρεά στη Μονάδα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ 24

25 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων) ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Β Εργαστήριο Ακτινολογίας) Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μανωλά Κυριακή Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Καραγιαννοπούλου Σ, Γιαννούλα Φ. Οδυσσέας Μπενέκος Καθηγήτρια Ε. Γιαμαρέλλου Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ACCREDITED ORGANIZATION) ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (SCOPE) Ανοσολογία ISO/IEC Διαπίστευση UK - NEQAS Ανοσολογία Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Αιματολογικές και Ανοσοχημικές δοκιμές (HbA1c, HCG-β, E2, LH, TnT, Mb, Μάζα CK-MB, pro-bnp, TSH, FT3, PSA, Free PSA, CA15-3,CA-125, CA 19-9, AFP, φερριτίνη, βιταμίνη B12, CEA, φυλλικό,tg, T3, T4, PTH, DHEA's SHBG ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ η Επιθεώρηση (Ιούλιος 2008) 2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ (VALID UNTIL) Συνεχής ΙSΟ9001:2000 ΕΚΕΒΥΛ Γραφείο Κίνησης και Λογιστήριο Ασθενών

26 Πίνακας 6. Πιστοποιημένες κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα (συνέχεια) ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ANOΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (QUALITY AUDIT) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Με πόρους νοσοκομείου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επίκ. Καθηγητής Ε.Ι. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Νταλαμάγκα Μ., Λέκτωρ Βασίλειος Τσίτσος Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ISO 9001:2008 B ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙSΟ9001:2000 Αναζήτηση εταιρείας συμβούλων Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Εφαρμογή Προετοιμασία για επιθεώρηση Κεφάλα Ι. Πολίτου Μ., Λέκτωρ Πολίτου Μ., Λέκτωρ Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου Διευθύντρια Με πόρους νοσοκομείου Με πόρους νοσοκομείου Ίδιοι Πόροι 26

27 Πίνακας 7. Κλινικές/εργαστήρια/μονάδες/τμήματα υπό διαδικασία πιστοποίησης ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Διαπίστευση Συνεργασία με εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories Διαπίστευση συμβούλων για τη διαμόρφωση των διαδικασιών Συνεργασία με εταιρεία Αν. Καθηγητής Π. Καρακίτσος Με πόρους νοσοκομείου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ISO 15189:2007-Medical Laboratories συμβούλων για τη διαμόρφωση των Λέκτορας Π. Φούκας Με πόρους νοσοκομείου διαδικασιών ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαπίστευση ISO 15189:2007-Medical Laboratories Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Με πόρους νοσοκομείου ISO 9001:2008 και ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ εφαρμογή του WHO surgical safety checklist Έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου για προώθηση της δράσης Π. Ζουγρής (Προϊστάμενος) Με πόρους νοσοκομείου 27

28 Στις άμεσες δράσεις που θα αναλάβει το Τμήμα Ποιότητας στο 2010 με βασικότερο άξονα τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή χρήστη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε τεχνοκρατικό και διαπροσωπικό επίπεδο, είναι οι εξής: Δημιουργία βασικού πλέγματος δεικτών ποιότητας (κλινικών επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των τμημάτων) νοσοκομείου με βάση εργαλεία που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (PATH QUALITY PROJECT - World Health Organization) Επέκταση δράσεων Δικτύου Συνδέσμων Ποιότητας Δημιουργία Αντίστοιχου Δικτύου για τα Νοσοκομεία της Αττικής Σύστημα επιτήρησης ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse & sentinel events) ασφάλεια ασθενή Σύσταση επιτροπής Βέλτιστων Κλινικών Πρακτικών, κατόπιν έγκρισης και του Επιστημονικού Συμβουλίου Ενίσχυση διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων Δημιουργία ομάδας εσωτερικών επιθεωρητών για συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων στις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ανασχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών (διαδικασίες, έντυπα, στελέχωση) Εισήγηση δημιουργίας σχετικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πλέον του Κεντρικού Γραφείου υποδοχής) στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Έλεγχος διαχείρισης υγρών αποβλήτων Συστηματική μηνιαία ενημέρωση όλων των τμημάτων για τα πεπραγμένα Κοινοποίηση δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία, διοργάνωση ημερίδας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις). Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση ανά μήνα με ομιλητές από φορείς που σχετίζονται με θέματα διασφάλισης ποιότητας Αγγλική έκδοση δικτυακού τόπου (site) Νοσοκομείου Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπουργείου Εσωτερικών στις Διοικητικές Υπηρεσίες Εκτίμηση αναγκών από όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να συνδράμει το Τμήμα Επικαιροποίηση σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και εκπαίδευση προσωπικού σε συνεργασία με υπηρεσίες Αναθεώρηση και επιμέλεια έγγραφων συναινέσεων ασθενών για ιατρικέ πράξεις Τεκμηριωμένη Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας υπηρεσιών που παρέχονται από υπεργολάβους (καθαριότητα,κυλικείο, Catering κ.ά.) Επέκταση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος Εναρμόνιση δράσεων ποιότητας σε συνεργασία με Β Υ.Πε. & ΥΥ&ΚΑ και άλλων νοσοκομείων Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα Ομιλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις δράσεις του τμήματος Διοργάνωση Ημερίδας για την Ποιότητα στην Υγείας Δημοσιεύσεις που σχετίζονται με δράσεις Τμήματος 28

29 ΑΦΙΣΕΣ 29

30 30

31 31

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3617859 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής

Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ο.Υ. Γιάννης Τούντας Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικό τμήματος. Μπάμπαλη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ - Προϊσταμένη Τηλ-Fax

Προσωπικό τμήματος. Μπάμπαλη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ - Προϊσταμένη Τηλ-Fax Το τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αυτοτελές και στελεχώνεται από δυο μόνιμες διοικητικές υπαλλήλους πτυχιούχους της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας τμήματος Νοσηλευτικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Μελών Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών

Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Μελών Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χηµικών-Κλινικών Βιοχηµικών EEKX-KB Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Β Ι Ο Χ Η Μ Ε Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ Φάκελος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -327845 (3/7) 06/02/2015 13:29:55 +02C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας 23/10/2012 Βάσω Βλαχοπαναγιώτου Σύμβουλος Ποιότητας, Αξιολογήτρια EFQM Πρότυπο ISO9001:2008 Πρόκειται για ένα σύνολο απαιτήσεων / προδιαγραφών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα