ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων... 3 Αγωγός παράκαμψης... 4 Αντλιοστάσιο ανύψωσης... 4 Οικίσκος αντλιοστασίου Μέτρηση παροχής Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων (εσχάρωσης - εξάμμωσης λιποσυλλογής) Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας λυμάτων βοθρολυμάτων... 7 Δεξαμενή εξισορρόπησης - προαερισμού βοθρολυμάτων Μεριστής παροχής βιολογικής βαθμιδας Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας... 9 Bioblock Δεξαμενές νιτροποίησης, απονιτροποίησης, διαύγασης Κτίριο φυσητήρων πινάκων Η/Ζ Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος Μονάδα χημικής αποφωσφόρωσης Μονάδα απολύμανσης Δεξαμενή χλωρίωσης - αποχλωρίωσης Εξοπλισμός χλωρίωσης Οικίσκος χημικών χλωρίωσης φυσητήρων δεξαμενής ιλύος Μονάδα επεξεργασίας περίσσειας ιλύος Γενικά Κτίριο μονάδας Μηχανική πάχυνση αφυδάτωση ιλύος Σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη Βοηθητικός εξοπλισμός Κτίριο Διοίκησης Περιγραφή κτιρίου Εξοπλισμός Χημείου... 20

2 Κτίριο Υποσταθμού ΔΕΗ - Κτίριο Η/Ζ... 21

3 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση Φρεάτιο εισόδου Στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης εισέρχονται: Τα αστικά λύματα της αποχετευόμενης περιοχής μέσω του ΚΑΑ προσαγωγής Τα λύματα από τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης Τα βοθρολύματα από τα βυτιοφόρα Τα παραγόμενα στραγγίδια απ όλες τις μονάδες της εγκατάστασης. Το φρεάτιο εισόδου κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιλαμβάνει δύο θαλάμους. Στον ένα θάλαμο, με διαστάσεις 1,00 x 4,00 x 2,85 m (ύψος), γίνεται η είσοδος όλων των λυμάτων που δέχεται η εγκατάσταση. Στον θάλαμο αυτό εισέρχεται ο αγωγός προσαγωγής ο οποίος στην είσοδό του στο φρεάτιο φέρει ανοξείδωτο εσχαροκάδο, ο οποίος συγκρατεί όλα τα ευμεγέθη στερεά με μέγεθος μεγαλύτερο των 50mm. Στη συνέχεια, τα λύματα από το φρεάτιο εισόδου οδηγούνται μέσω οπής 500 x 500 mm στο αντλιοστάσιο ανύψωσης. Το φρεάτιο εισόδου είναι, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις προδιαγραφές κλειστό και αεριζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, εισέρχεται σε αυτό κλάδος αερισμού και ο αέρας εισάγεται σε αυτό μέσω ανοξείδωτου διαχυτή μεσαίας φυσαλίδας. Ο κλάδος δύναται να απομονωθεί με δικλείδα τύπου πεταλούδας. Η παροχή αέρα στο φρεάτιο είναι >2 m 3 /m 3 φρεατίου h και γίνεται από τους φυσητήρες αερισμού της εξάμμωσης. Η μέγιστη στάθμη των υγρών στο φρεάτιο εισόδου είναι κάτω από την κάτω στάθμη των αγωγών εισόδου των λυμάτων (σε όλες τις φάσεις λειτουργίας), ώστε η ροή να γίνεται ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων Τα βυτιοφόρα εκκενώνουν τα βοθρολύματα σε δύο θέσεις από κοινού με τα βυτιοφόρα προσαγωγής λυμάτων από τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης, μέσω καταλλήλων υποδοχών. Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένες γαλβανισμένες σωληνώσεις 100 mm, με ταχυσύνδεσμο, για την σύνδεση με τις αντίστοιχες σωληνώσεις των βυτιοφόρων. Στην είσοδο του ταχυσυνδέσμου υπάρχει κατάλληλη αεροστεγής δικλείδα που εμποδίζει τη διάδοση δυσοσμίας όταν δεν γίνεται εκκένωση βοθρολυμάτων. Τα λύματα και βοθρολύματα, μέσω των ειδικών ταχυσυνδέσμων, οδηγούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο κανάλι, το οποίο εκτείνεται εντός της οδοποιίας πρόσβασης για εύκολη εκκένωση. Το κανάλι έχει μεγάλη κλίση (περίπου 7%) για την εύκολη και γρήγορη οδήγηση αυτών στο φρεάτιο εισόδου. Σε κατάλληλη θέση του καναλιού προσαγωγής, υπάρχει ανοξείδωτη εσχάρα με διάκενα 50 mm πάνω στην οποία συγκρατούνται όλα τα ευμεγέθη στερεά. Ανάντη της εσχάρας υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση στον πυθμένα, στην οποία εγκαθίσταται αφαιρετή λιθοπαγίδα. Τόσο η εσχάρα όσο και η λιθοπαγίδα εγκαθίστανται εντός του οικίσκου του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης. Η κλίση εγκατάστασης της εσχάρας είναι 70 ο και ο καθαρισμός της γίνεται με δίκρανο, οι προεξοχές του οποίου εισέρχονται στα διάκενα της εσχάρας. Τα εσχαρίσματα συλλέγονται σε αφαιρετό κάδο στράγγισης. Στην συνέχεια τα λύματα βοθρολύματα εισέρχονται με φυσική ροή στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης.

4 Αγωγός παράκαμψης Μετά το κανάλι εσχάρωσης, τα λύματα-βοθρολύματα οδηγούνται στον υγρό θάλαμο του α- ντλιοστασίου ανύψωσης. Εκεί κατασκευάζεται διάταξη παράκαμψης όπου δίνεται η δυνατότητα στα λύματα, να οδηγηθούν στην έξοδο της εγκατάστασης. Από το σημείο αυτό και σε υψόμετρο πάνω από την ανώτατη στάθμη του αντλιοστασίου, εκκινεί ο αγωγός (Φ500 PVC Σ41), ο οποίος είναι μελετημένος σαν αγωγός βαρύτητας (βλ. υδραυλικούς υπολογισμούς) και ο οποίος οδηγεί τα λύματα κατάντη της αποχλωρίωσης, στο πρώτο φρεάτιο (Φ1) του χερσαίου τμήματος του αγωγού διάθεσης. Αντλιοστάσιο ανύψωσης Το αντλιοστάσιο ανύψωσης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από δύο θαλάμους, τον υγρό θάλαμο και τον ξηρό θάλαμο δικλείδων. Ο υγρός θάλαμος έχει διαστάσεις 2,50x4,00x5,50 (ύψος)m. Το συνολικό (ενεργό) βάθος υ- γρών είναι 3,30 m και ο μέγιστος ενεργός όγκος είναι 28 m 3. Η ένωση των κατακόρυφων τοιχίων με τον πυθμένα σχηματίζει γωνία 135 ο για την αποφυγή καθιζήσεων στερεών σωματιδίων. Στο κάτω μέρος του θαλάμου υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να μειώνεται ο ενεργός όγκος με την κάθοδο της στάθμης και να οδηγούνται προς τις αντλίες το σύνολο των υγρών. Τα έργα Π/Μ του αντλιοστασίου καλύπτουν τη Β Φάση λειτουργίας. Στον χώρο των αντλιών τοποθετούνται τρεις (3) υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (δύο σε λειτουργία και μία εφεδρική) δυναμικότητας 135 m 3 /h στα 6,4 m η καθεμία, με πέρασμα στερεών 100 mm. Επίσης προβλέπεται και χώρος για την εγκατάσταση μίας ακόμα ίδιας αντλίας κατά την τελική φάση λειτουργίας του έργου. Οι αντλίες αποτελούν προϊόν του οίκου ABS. Όπως φαίνεται στο κεφάλαιο των υγειονολογικών υπολογισμών, ο ωφέλιμος όγκος του αντλιοστασίου εξασφαλίζει μόλις τέσσερις εκκινήσεις παύσεις ανά ώρα των αντλιών στη Β Φάση. Οι αντλίες ανύψωσης φέρουν μονοκάναλη φτερωτή τύπου contrablock, η οποία είναι κατάλληλη για μη επεξεργασμένα λύματα. Η κάθε αντλία τοποθετείται επί κατάλληλου πέλματος επικαθίσεως που στερεώνεται στο σκυρόδεμα του πυθμένα του υγρού θαλάμου και περιλαμβάνει την φλάντζα με τον καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο οδηγό ανέλκυσης - καθέλκυσης, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Η αντλία μέσω του οδηγού ολισθαίνει ελεύθερα και εμπλέκεται ή απεμπλέκεται αυτόματα στην φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο εσωτερικό του υγρού θαλάμου για τη σύνδεση ή αποσύνδεσή της. Η λειτουργία των αντλιών γίνεται μέσω φλωτεροδιακοπτών (αχλάδια), εναλλάσσονται δε αυτόματα, ώστε η φθορά τους να είναι κατά το δυνατόν ομοιόμορφη. Σε περίπτωση βλάβης της μιας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η άλλη. Σε περίπτωση βλάβης και των δύο αντλιών τίθεται σε λειτουργία η εφεδρική. Για να είναι δυνατή η ανέλκυση καθέλκυση των αντλιών η πλάκα του αντλιοστασίου φέρει τέσσερις (4) ορθογωνικές οπές κατάλληλων διαστάσεων με κάλυμμα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου της (AISI304 DN150) συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής προ της συμβολής της με τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό (CS DN250). Από τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό εκκινούν δύο αγωγοί CS DN250, οι οποίοι τροφοδοτούν τα δύο συστήματα προεπεξεργασίας. Οι δικλείδες και το κοινό κολλεκτέρ εγκαθίστανται σε ξηρό βαννοστάσιο διαστάσεων 2,50x4,00x2,35 (ύψος)m, στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω κλίμακας και ανοίγματος στην οροφή.

5 Στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου, εκτός από τις αντλίες εγκαθίσταται και υποβρύχιος αναδευτήρας ισχύος 1.92KW, ο οποίος αναμιγνύει το περιεχόμενο του θαλάμου κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αποθέσεις στερεών και συσσώρευση λιπών στο αντλιοστάσιο. Για την ανέλκυση καθέλκυση του αναδευτήρα υπάρχει οδηγός ανύψωσης και κατάλληλο άνοιγμα στην οροφή του αντλιοστασίου. Για την επίσκεψη στον υγρό θάλαμο εγκαθίσταται ανοξείδωτη κλίμακα καθόδου. Οικίσκος αντλιοστασίου Σε ανωδομή του αντλιοστασίου ανύψωσης, κατασκευάζεται οικίσκος, κάτοψης 5.25m x 4.60m και καθαρού ύψους 3.0m. Στην οροφή του οικίσκου εγκαθίσταται μονοράγα με ανυψωτικό μηχανισμό για την ανέλκυση καθέλκυση των αντλιών και του αναδευτήρα. Στον οικίσκο εγκαθίσταται και επιτοίχιος ανεμιστήρας για τον εξαερισμό και την απόσμηση του χώρου Μέτρηση παροχής Η μέτρηση της παροχής γίνεται με δύο μετρητές, ένας ανά γραμμή επεξεργασίας. Οι μετρητές παροχής είναι κατάλληλοι για μέτρηση παροχής από 0 έως 250 m 3 /h Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων - βοθρολυμάτων (εσχάρωσης - εξάμμωσης λιποσυλλογής) Γενικά Τα λύματα και βοθρολύματα καταθλίβονται στην μονάδα προεπεξεργασίας, όπως προαναφέρθηκε. Η μονάδα προεπεξεργασίας αποτελείται από δύο cοmpact, αυτόματα συστήματα προεπεξεργασίας, κλειστού βιομηχανικού τύπου, στα οποία συντελούνται συνδυασμένα οι διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης της εισερχόμενης παροχής. Η επιλογή λειτουργίας της αντίστοιχης γραμμής προεπεξεργασίας γίνεται με κατάλληλο χειρισμό δικλείδων στην γραμμή τροφοδοσίας κάθε συγκροτήματος. Η δυναμικότητα των προσφερόμενων συγκροτημάτων προεπεξεργασίας υπερκαλύπτει της ανάγκες τόσο της αρχικής φάσης σχεδιασμού (Α Φάση) όσο και της τελικής φάσης σχεδιασμού (Β Φάση) καθώς η συνολική παροχή των συγκροτημάτων είναι 2 x 216m 3 /hr >> της παροχής αιχμής 294m 3 /hr της Β φάσης. Τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας εγκαθίστανται σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση από σκυρόδεμα στο υψόμετρο του εδάφους. Τα compact συγκροτήματα προεπεξεργασίας είναι πλήρως κλειστά ώστε να αποφεύγεται η έκλυση δύσοσμων ουσιών στον περιβάλλοντα χώρο, συνεπώς δεν απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος απόσμησης και κατ επέκταση μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ο σχεδιασμός κάθε συστήματος είναι τέτοιος ώστε η λειτουργία του να είναι εντελώς αυτοματοποιημένη, με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη. H τοποθετούμενη διάταξη είναι του οίκου SPECO, τύπος TSF 3/60, δυναμικότητας 216m 3 /hr. Το συγκρότημα λειτουργεί αυτόματα, με δικό του αυτόνομο PLC, που προσφέρεται από τον κατασκευαστικό Οίκο του cοmpact συστήματος. Μονάδα συνδυασμένης προεπεξεργασίας εσχάρωσης εξάμμωσης - απολίπανσης Οι διεργασίες που συντελούνται σε κάθε compact συγκρότημα προεπεξεργασίας περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια. Εσχάρωση Η εσχάρωση των λυμάτων γίνεται σε κυλινδρική εσχάρα τύπου τυμπάνου με διάκενα 3mm. Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω, όπου συγκρατούνται τα στερεά με διάμετρο μεγαλύτερη των 3mm. Ο καθαρισμός των στερεών γίνεται αυτόματα τη στιγμή που η στάθμη των λυμάτων, πριν την κυλινδρική εσχάρα φθάσει τη μέγιστη επιθυ-

6 μητή τιμή (π.χ. 100 mm) από τον πυθμένα του δοχείου. Η στάθμη αυτή ρυθμίζεται με το ύ- ψος τοποθέτησης των αισθητηρίων στάθμης. Ο καθαρισμός των ραβδώσεων από την επικάθιση των στερεών γίνεται μέσω σταθερού βραχίονα, εξωτερικά του κυλίνδρου, εξοπλισμένο με βούρτσα, η οποία εφάπτεται στις ραβδώσεις και δεύτερου βραχίονα με σειρά ακροφυσίων, τοποθετημένο πάλι εξωτερικά του τυμπάνου, διευθύνοντας τα εσχαρίσματα στη χοάνη υποδοχής της εσχάρας. Από τη χοάνη εναπόθεσης τα εσχαρίσματα συμπιέζονται (με μερική σμίκρυνση των βημάτων του πάνω μέρους του κοχλία) και αφυδατώνονται μηχανικά. Λόγω της συνεχούς λειτουργίας καθαρισμού της εσχάρας (σε εξάρτηση πάντοτε με την στάθμη των λυμάτων ανάντη της εσχάρας) η εσχάρα δημιουργεί μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια και η άμμος περνά ελεύθερα. Εξάμμωση Στη δεξαμενή της διάταξης υπάρχουν δύο κοχλίες. Ένας, τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, ο οποίος μεταφέρει την άμμο στην αρχή της δεξαμενής και στο βαθύτερο σημείο της. Εκεί ο δεύτερος κοχλίας, πλάγια τοποθετημένος, παραλαμβάνει την άμμο και μετά την σταδιακή αφυδάτωσή της, την εναποθέτει (μέσω σέσουλας) στο κάδο εναπόθεσης άμμου. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω του PLC του πίνακα. Έτσι επιτυγχάνεται η σταδιακή συσσώρευση της άμμου στο χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής. Με τον ίδιο τρόπο, στα διαστήματα παύσης του πλάγιου κοχλία, επέρχεται η μερική αφυδάτωση της άμμου. Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής υπάρχει χειροκίνητη βάνα για εκκένωση και καθαρισμό της διάταξης, που οδηγεί τα υγρά στο αντλιοστάσιο ανύψωσης των βοθρολυμάτων. Για την υποβοήθηση της διεργασίας διαχωρισμού και καθίζησης της άμμου, αλλά και για την επίπλευση των λιπών, η κάθε δεξαμενή εξάμμωσης τροφοδοτείται με παροχή αέρα 36m3/h, μέσω ζεύγους λοβοειδών φυσητήρων, οι οποίοι ευρίσκονται εγκατεστημένοι πλησίον των συστημάτων προεπεξεργασίας. Κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος της, υπάρχει το σύστημα αερισμού, το οποίο δημιουργεί ένα κυκλικό στροβιλισμό παράλληλο στο μήκος της διάταξης. Η διάταξη του αερισμού είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Με αυτό το τρόπο τα λίπη επιπλέουν και μεταφέρονται στη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη. Η διάταξη αυτή είναι τοποθετημένη ψηλότερα και παράλληλα στη δεξαμενή εξάμμωσης και είναι εξοπλισμένη με μεταλλική πλάκα, η οποία αρχίζει να κινείται (τοποθέτηση κάθετη στον πυθμένα της δεξαμενής) αντίθετα στην διεύθυνση ροής. Με τη κίνησή της προς την αρχή της δεξαμενής η κλίση της πλάκας μειώνεται (από 90 σε 0 ), έτσι ώστε στη πορεία να συλλέγεται μόνο το λίπος. Τα μεταλλικά μέρη του συγκροτήματος προεπεξεργασίας είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα για υπαίθρια τοποθέτηση. Συλλογή παραπροϊόντων Για την συλλογή των συμπιεσμένων εσχαρισμάτων και της άμμου εγκαθίστανται συνολικά τέσσερις τροχήλατοι κάδοι (δύο για τα εσχαρίσματα και δύο για την άμμο), χωρητικότητας καθενός 1.1m 3 στο επίπεδο του εδάφους. Κάθε σύστημα προεπεξεργασίας μπορεί να απομονωθεί μέσω δικλείδων που εγκαθίστανται στην είσοδο αυτών. Η εκροή από κάθε σύστημα οδηγείται με ανεξάρτητο αγωγό σε φρεάτιο εξόδου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και από το οποίο εκκινεί ο αγωγός τροφοδοσίας της δεξαμενής εξισορρόπησης. Τα λίπη, από το δοχείο λιποσυλλογής κάθε συστήματος, οδηγούνται με βαρύτητα σε παρακείμενο φρεάτιο λιπών, το οποίο χωροθετείται παραπλεύρως των συστημάτων προεπεξεργασίας και η χωρητικότητα του οποίου εξασφαλίζει χρόνο παραμονής για τουλάχιστον 24

7 ημέρες στην Β φάση. Το φρεάτιο λιπών κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει εσωτερικές διαστάσεις 1.50 x 1.50 x 1,94m (ύψος υγρών) και ωφέλιμο όγκο 4,30m 3. Στην πλάκα οροφής του φρεατίου κατασκευαστεί άνοιγμα διαστάσεων 0,80 x 0.80 m με κάλυμμα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα για την εποπτεία του φρεατίου, την απομάκρυνση των λιπών και τον έλεγχο της διάταξης απομάκρυνσης των στραγγιδίων, από το φρεάτιο. Μέσω κατάλληλης διάταξης που τοποθετείται στο φρεάτιο παρέχεται η δυνατότητα απομάκρυνσης των διαχωριζόμενων από τα λίπη στραγγιδίων, προς το αντλιοστάσιο ανύψωσης (διάταξη εξυδάτωσης). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πάχυνση των λιπών και αύξηση της χωρητικότητας του φρεατίου. Τα συλλεγόμενα λίπη στο φρεάτιο απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από οχήματα του δήμου Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας λυμάτων βοθρολυμάτων Δεξαμενή εξισορρόπησης - προαερισμού βοθρολυμάτων Η εκροή της μονάδας προεπεξεργασίας εισέρχεται με φυσική ροή στην δεξαμενή τροφοδοσίας των λυμάτων και βοθρολυμάτων απ όπου μέσω κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος καταθλίβεται στη βιολογική βαθμίδα. Η δεξαμενή είναι κλειστή, ορθογωνική, από οπλισμένο σκυρόδεμα με εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης 27,8x2,0 m, βάθος υγρών 2,4 m και τέσσερα διαμερίσματα κάτω από τις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας με συνολικό ωφέλιμο όγκο 610 m 3. Στη δεξαμενή εγκαθίσταται το αντλητικό συγκρότημα τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας και το σύστημα αερανάδευσης αυτής. Το αντλητικό συγκρότημα τροφοδοσίας της κατάντη βιολογικής βαθμίδας αποτελείται από τρεις αντλίες, παροχής λειτουργίας 49,5 m 3 /h και μανομετρικού 7,46 m, δύο κύριας λειτουργίας και μία εφεδρική. Η λειτουργία των αντλιών εναλλάσσεται, για ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η άλλη. Η έναρξη και παύση λειτουργίας των αντλιών ρυθμίζεται από σύστημα διακοπτών στάθμης, που εγκαθίστανται στο αντλιοστάσιο, σε συνδυασμό με μετατροπέα συχνότητας (frequency converter), ο οποίος μεταβάλλει την παροχή των αντλιών ε- ξασφαλίζοντας συνεχή τροφοδοσία της βιολογικής βαθμίδας. Η κάθε αντλία τοποθετείται επί κατάλληλου πέλματος επικαθίσεως που στερεώνεται στο σκυρόδεμα του πυθμένα του υγρού θαλάμου και περιλαμβάνει την φλάντζα με τον καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο οδηγό ανέλκυσης - καθέλκυσης εκάστης αντλίας, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοσωλήνα, βαρέως τύπου. Η αντλία μέσω του οδηγού ολισθαίνει ελεύθερα και εμπλέκεται ή απεμπλέκεται αυτόματα στην φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να απαιτείται η κάθοδος εργαζομένου στο εσωτερικό του υγρού θαλάμου για τη σύνδεση ή αποσύνδεσή της. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών, μετά την ανύψωσή τους, συνδέονται σε κοινό χαλύβδινο αγωγό collecter από το οποίο εκκινούν οι χαλύβδινοι καταθλιπτικοί αγωγοί DN114,3x2 mm, τροφοδοσίας των λυμάτων στις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας. Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής προ της συμβολής της με τον καταθλιπτικό αγωγό. Για την ανάμιξη των λυμάτων και την αποφυγή επικαθίσεων στην δεξαμενή τροφοδοσίας των λυμάτων, τοποθετείται δίκτυο υποβρύχιας διάχυσης με δύο διάτρητους αγωγούς INOX 76,1x2 mm, μήκους 12,3 m o καθένας. Ο κάθε αγωγός φέρει 284 οπές διαμέτρου 6 mm από τις οποίες γίνεται η εισαγωγή του αέρα στη μάζα των λυμάτων. Η τροφοδοσία του αέρα γίνεται με δύο λοβοειδείς φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), του οίκου AERZENER, με δυναμικότητα 610 Nm 3 /h στα 350 mbar ο καθένας. Οι φυσητήρες εγκαθίστανται στο κτίριο φυσητήρων.

8 Στην πλάκα οροφής της δεξαμενής προβλέπονται κατάλληλα ανοίγματα, από γαλβανισμένα χαλύβδινα πλαίσια βαριάς χρήσεως, με καλύμματα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, που εξασφαλίζουν πρόσβαση για την ανύψωση του εξοπλισμού. Για την ανέλκυση των αντλιών (πχ για λόγους συντήρησης), εγκαθίστανται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός Μεριστής παροχής βιολογικής βαθμιδας Η εξισορροπημένη και ομογενοποιημένη παροχή λυμάτων και βοθρολυμάτων από το α- ντλιοστάσιο τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας, καταθλίβεται σε μεταλλική διάταξη μερισμού και ρύθμισης της παροχής προς κάθε μονάδα BioBlock. Το δοχείο μερισμού - ρύθμισης της παροχής περιλαμβάνει θάλαμο ηρεμίας, ρυθμιστικό υ- περχειλιστή και τα διαμερίσματα φόρτισης της δεξαμενής βιολογικής επεξεργασίας. Από τα διαμερίσματα φόρτισης του ρυθμιστή εκκινούν δύο ανεξάρτητοι αγωγοί μέσω των οποίων τα λύματα διανέμονται ομοιόμορφα στην δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας. Στον θάλαμο ηρεμίας του ρυθμιστή τοποθετείται τηλεσκοπική δικλείδα μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο έλεγχος της τροφοδοτούμενης παροχής στην βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας. Με κατάλληλη ρύθμιση της δικλείδας αυτής, μέρος της εισερχόμενης παροχής επιστρέφεται στην δεξαμενή προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, προκειμένου να αποτραπεί η απότομη υδραυλική φόρτιση της βιολογικής βαθμίδας με μεγάλους όγκους λυμάτων. Ο μεριστής διαθέτει σύστημα προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας λυμάτων που επιστρέφει στην δεξαμενή εξισορρόπησης.

9 1.2.6 Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Bioblock Δεξαμενές νιτροποίησης, απονιτροποίησης, διαύγασης Γενικά Τα προεπεξεργασμένα και εξισορροπημένα λύματα - βοθρολύματα καταθλίβονται μέσω των αντλιών τροφοδοσίας αρχικώς στον μεριστή ρυθμιστή παροχής και ακολούθως στην γραμμή βιολογικής επεξεργασίας. Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας είναι αυτό της ρευστοποιημένης κλίνης ενεργού ιλύος το οποίο υλοποιείται σε δύο παράλληλες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας επαρκούς δυναμικότητας για της ανάγκες της δημοπρατούμενης φάσης. Κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από έναν ενιαίο βιολογικό αντιδραστήρα BioBlock, ρευστοποιημένης κλίνης ενεργού ιλύος, στον οποίο λαμβάνουν χώρα σε συνεχή βάση, μέσω της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, η διεργασία αποφωσφόρωσης, αερόβιας επεξεργασίας με παράλληλη νιτροποίηση, η διεργασία ανοξικής επεξεργασίας με παράλληλη απονιτροποίηση και η διαύγαση των λυμάτων. Το BioBlock είναι ένας τυποποιημένος αντιδραστήρας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση, χαμηλό λειτουργικό κόστος και απλουστευμένη λειτουργία. Για την λειτουργία του απαιτείται ένας φυσητήρας αερισμού ανά σύστημα, χωρίς την χρήση δεξαμενών καθίζησης και αντλιών ανακυκλοφορίας. Παράλληλα η ποιότητα εκροής του συστήματος είναι εξαιρετικά υψηλή. Το προσφερόμενο σύστημα έχει σχεδιαστεί με την απαραίτητη ογκομετρική φόρτιση οργανικού φορτίου και συγκέντρωση βιομάζας, έτσι ώστε να επιτυγχάνει την ζητούμενη συγκέντρωση νιτρικών στην εκροή υπό φορτία σχεδιασμού. Τα διαυγασμένα υγρά συλλέγονται από συλλέκτες εκροής που είναι τοποθετημένοι πάνω από την ρευστοποιημένη κλίνη ιλύος, στο επάνω μέρος κάθε διαμερίσματος και εκρέουν με βαρύτητα από κάθε γραμμή προς τον κοινό συλλεκτήριο αγωγό εκροής, μέσω του οποίου οδηγούνται με φυσική ροή στην μονάδα απολύμανσης. Για την συνεχή απομάκρυνση της σχηματιζόμενης περίσσειας ιλύος, κάθε βιολογικός αντιδραστήρας BioBlock είναι εξοπλισμένος με αεραντλία απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος, η οποία αναρροφά με σταθερό ρυθμό αιώρημα ιλύος από το αιωρούμενο στρώμα ενεργού ι- λύος και το μεταφέρει στη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος. Για τις ανάγκες της μελλοντικής επέκτασης της εγκατάστασης, έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος για την εγκατάσταση ενός ακόμα ίδιου βιολογικού αντιδραστήρα. Περιγραφή προσφερόμενου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας BioBlock Καθένα από τα δύο συστήματα βιολογικής επεξεργασίας BioBlock που προσφέρονται, α- ποτελείται από μία κλειστή ορθογωνική δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα κωνικού πυθμένα, με μήκος 18,80 m, πλάτος 13,60 m και ύψος 6,20 m, μέγιστου βάθος υγρών 5,70 m (εσωτερικές διαστάσεις). Η δεξαμενή στο εσωτερικό της φέρει διατάξεις διαμερισματοποίησης στο σύνολό τους κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ειδικής αντιδιαβρωτικής προστασίας, σωληνώσεις υγρών από ανοξείδωτο χάλυβα και σωληνώσεις αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο ενεργός όγκος (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, διαύγαση) του κάθε BioBlock είναι 1.510m 3. Όπως αποδεικνύεται στο κεφάλαιο των υγειονολογικών υπολογισμών (Τόμος 1, Κεφάλαιο 4) η μέγιστη ογκομετρική φόρτιση που επιτυγχάνεται είναι 0,068 kgbod 5 / kgss d και η ελάχιστη ηλικία ιλύος 20,0 d. Ο αερισμός των λυμάτων γίνεται με τρεις φυσητήρες του οίκου AERZENER τύπου λοβών από τους οποίους οι δύο είναι σε λειτουργία (ένας ανά γραμμή) και ένας σε εφεδρεία. Η δυ-

10 ναμικότητα του καθενός είναι Νm 3 /h στα 650 mbar. Οι φυσητήρες εγκαθίστανται στο κτίριο φυσητήρων, σε ανεξάρτητο χώρο, ενώ προβλέπεται και χώρος για την μελλοντική ε- γκατάσταση ενός ακόμη φυσητήρα κατά τη μελλοντική επέκταση του έργου. Ο αέρας μεταφέρεται από δύο καταθλιπτικούς αγωγούς (INOX 273x3 mm) προς τα δύο BioBlock. Κάθε καταθλιπτικός αγωγός τροφοδοτεί δύο κλάδους (INOX 168,3x2 mm) κατά μήκος της δεξαμενής, από τους οποίους εκκινούν οι κατακόρυφοι αγωγοί τροφοδοσίας του δικτύου διαχυτών (δύο κατακόρυφοι αγωγοί INOX 139,7x2 mm ανά κλάδο) που διαστρώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής. Σε κάθε κατακόρυφο αγωγό τροφοδοσίας τοποθετείται ρυθμιστική δικλείδα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ισοκατανομή της παροχής του αέρα. Η μεταφορά του οξυγόνου στην υγρή μάζα των λυμάτων γίνεται με 184 διαχυτές του οίκου GUMMI JAEGER (τύπος MD 340) λεπτής φυσαλίδας ανά δεξαμενή. Οι διαχυτές είναι κυκλικοί, ελαστικής μεμβράνης με οπές οι οποίες κατά την παύση λειτουργίας των φυσητήρων κλείνουν και δεν επιτρέπουν τη διέλευση υγρού, ούτε επίσης την έμφραξη από απόθεση στερεών στην επιφάνειά τους. Η διάταξη των διαχυτών γίνεται σε τέσσερις σειρές αγωγών INOX 88,9x2 mm, των 46 τεμαχίων η κάθε μια, οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος του BioBlock, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη τροφοδοσία αέρα. Η τροφοδοσία των ανεπεξέργαστων λυμάτων γίνεται στον πυθμένα της κάθε δεξαμενής, καθ όλο το μήκος της, με αγωγό INOX 168,3x2 mm, ο οποίος φέρει 5 οπές για την ομοιόμορφη κατανομή των λυμάτων στον όγκο της δεξαμενής. Πλησίον της επιφάνειας των υγρών των δύο δεξαμενών, τοποθετούνται διάτρητοι αγωγοί διάχυσης αέρα για την διάσπαση των αφρών που πιθανόν να δημιουργούνται κατά τη βιολογική επεξεργασία. Η τροφοδοσία με αέρα γίνεται με δύο φυσητήρες πλευρικού καναλιού FPZ (ένας για κάθε δεξαμενή) με δυναμικότητα 120 Nm 3 /h στα 50 mbar ο καθένας. Ένας τρίτος φυσητήρας προσφέρεται σαν εφεδρικός στην αποθήκη της εγκατάστασης. Οι δύο φυσητήρες τοποθετούνται στην επιφάνεια των δεξαμενών. Περιγραφή διεργασιών Ο βιοαντιδραστήρας BioBlock είναι υψηλής συγκέντρωσης σε ενεργό ιλύ, ενώ η βιομάζα βρίσκεται σε αιώρηση υπό μορφή ρευστοποιημένης κλίνης. Οι διαδικασίες που συντελούνται είναι η αποφωσφόρωση, η οξείδωση του οργανικού φορτίου, η νιτροποίηση και η απονιτροποίηση των αζωτούχων ενώσεων. Γενικά τα προς επεξεργασία λύματα και όλα τα αζωτούχα και οργανικά ρυπογόνα συστατικά έρχονται σε επαφή με την κατάλληλη μικροβιακή χλωρίδα κάτω από ελεγχόμενες - σε σχέση με την συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου - συνθήκες. Οι μικροοργανισμοί αφομοιώνουν τους ρύπους παράγοντας νέα κύτταρα, διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ελεύθερο άζωτο ως τελικά προϊόντα. Με τον αερισμό των λυμάτων εντός των δεξαμενών νιτροποίησης επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους του οργανικού φορτίου (BOD). Η κύρια διεργασία που συντελείται στην βιολογική βαθμίδα και περιγράφει την απομείωση του εισερχομένου οργανικού φορτίου περιγράφεται από τις παρακάτω αντιδράσεις: βακτήρια COHNS O2 θρεπτικά CO NH C H NO (α) βακτήρια 5 C H7NO2 5O2 5CO 2 2H2O NH3 ενέργεια Η αντίδραση (α) περιγράφει την οξείδωση του οργανικού φορτίου (που παρουσιάζεται ποιοτικά στα COHNS) για την κυτταρική σύνθεση (C 5H 7NO 2) ενώ η (β) περιγράφει την διάσπαση κυτταρικής μάζας για την εξοικονόμηση ενέργειας, διεργασία γνωστή ως ενδογενής αναπνοή. (β)

11 Από το ολικό άζωτο (ΤΚΝ) που περιέχεται στα εισερχόμενα λύματα το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται υπό μορφή αμμωνίας (Ν-ΝΗ 4) (περίπου 60%), ενώ το υπόλοιπο άζωτο είναι οργανικό (δεσμευμένο εντός οργανικών ενώσεων). Με τον αερισμό των λυμάτων όπως φαίνεται και από τις (α) και (β) εξισώσεις το οργανικό άζωτο μετατρέπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό (μεγαλύτερο από 90%) σε αμμωνιακό κατά την διάσπαση των οργανικών ενώσεων αλλά και κατά την διάρκεια της ενδογενούς αναπνοής. Ένα ποσοστό τέλος του ολικού αζώτου (10-15%) ενσωματώνεται στην βιομάζα σαν συστατικό της συντιθέμενης κυτταρικής μάζας. Κατά την διεργασία της νιτροποίησης το μεγαλύτερο μέρος του αμμωνιακού αζώτου (Ν-ΝΗ 4) νιτρικοποιείται (μετατρέπεται οξειδούμενο σε νιτρικά Ν-ΝΟ 3) σύμφωνα με την εξίσωση: ρίδια NH O νιτροβακτη 2 NO3 4 ενέργεια Η διεργασία της νιτροποίησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας κατηγορίας μικροοργανισμών γνωστών ως νιτροβακτηριδίων, που αποτελούν μικρό μέρος της συνολικής βιομάζας του συστήματος. Επειδή τα νιτροβακτηρίδια έχουν πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατά τον σχεδιασμό της μονάδος ειδική μέριμνα ελήφθη ώστε η ηλικία της ιλύος να είναι επαρκής για διατήρηση επαρκούς βαθμού νιτροβακτηριδίων εντός της βιομάζας προς εξασφάλιση της επιθυμητής νιτροποίησης. Στις ανοξικές περιοχές (συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου μικρότερη από 0,5 mg/l), το αμμωνιακό άζωτο διέρχεται αμετάβλητο, ενώ το οργανικό άζωτο μετατρέπεται μερικώς σε αμμωνιακό σύμφωνα με την (β) εξίσωση αφού κατά ένα μικρό ποσοστό η ενδογενής αναπνοή συντελείται και στις ανοξικές ζώνες. Ωστόσο, η κύρια διεργασία είναι εκείνη της απονιτροποίησης κατά τη διάρκεια της οποίας τα νιτρικά (Ν-ΝΟ 3) ανάγονται από μικροοργανισμούς προς αέριο άζωτο. Στη βιολογική διεργασία λαμβάνουν μέρος μικροοργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν για την αύξησή τους αφ' ενός το οξυγόνο των νιτρικών ΝΟ 3 για εξασφάλιση της απαιτούμενης ενέργειας αφετέρου άνθρακα για την βιολογική σύνθεση. Η διεργασία γίνεται απουσία οξυγόνου, υπό ανοξικές συνθήκες και είναι όμοια με την (α) με την διαφορά ότι τον ρόλο του Ο 2 παίζουν τα νιτρικά: NO3 οργανικός άνθρακας C5H7NO2 N2 CO2 H2O Κατά το στάδιο της απονιτροποίησης η επιτυγχανόμενη ελάττωση του BOD 5 είναι σημαντική και ανέρχεται σε 3-5 kgbod/kgn-nο 3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την διεργασία της απονιτροποίησης απαιτείται τόσο νιτροποιημένο άζωτο (μετά από αερισμό) όσο και ε- παρκής ποσότητα άνθρακα (BOD 5). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας άνθρακα υπό ανοξικές συνθήκες, προβλέπεται η συνεχής ανακυκλοφορία των νιτρικών στην ανοξική δεξαμενή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για την ανάπτυξη των επιθυμητών μικροοργανισμών απονιτροποίησης, και δεν απαιτείται η προσθήκη του απαιτούμενου άνθρακα υπό μορφή χημικών προσθέτων (π.χ. CH 3OH). Αρχή λειτουργίας συστήματος BioBlock Η λειτουργία του BioBlock βασίζεται στην «πολλαπλή διέλευση των λυμάτων μέσω ρευστοποιημένης κλίνης βιομάζας». Οι βασικές αρχές της μεθόδου και το κλειδί της επιτυχίας της είναι: Η δημιουργία ειδικά σχεδιασμένης ρευστοποιημένης κλίνης βιομάζας, η οποία καλείται και ψευδό-αιωρούμενο στρώμα ενεργού ιλύος, καθώς και Ο εξειδικευμένος υδραυλικός σχεδιασμός του βιοαντιδραστήρα

12 Περιγραφή λειτουργίας συστήματος BioBlock Ένας αντιδραστήρας BioBlock αποτελείται από τα εξής τμήματα: Το τμήμα αερισμού το οποίο χωρίζεται σε δύο ζώνες, την ζώνη αποφωσφόρωσης όπου εισέρχονται και τα προς επεξεργασία λύματα και την κυρίως ζώνη αερισμού ανοδικής ροής Την ζώνη απαεριοποίησης Την ενδιάμεση ζώνη Την ζώνη του ψευδοαιωρούμενου στρώματος Την ζώνη καθαρού νερού Στο τμήμα αερισμού και συγκεκριμένα στην ζώνη ανοδικής ροής εγκαθίσταται και το σύστημα διάχυσης του αέρα. Λόγω της συγκεκριμένης διαμερισματοποίησης και της ύπαρξης του αέρα δημιουργείται μια πρώτη πολύ εντατική κυκλοφορία του ανάμικτου υγρού μεταξύ των δύο ζωνών. Στο τμήμα του αερισμού λαμβάνουν χώρα κυρίως η οξείδωση του οργανικού φορτίου και η νιτροποίηση του αζώτου. Η ζώνη απαεριοποίησης καταρχήν εξυπηρετεί την απομάκρυνση των φυσαλίδων του αέρα και κατά δεύτερον την απομάκρυνση των φυσαλίδων του αζώτου που ελευθερώνεται κατά την διεργασία της απονιτροποίησης. Ο χώρος αυτός επικοινωνεί με το τμήμα του αερισμού μέσω κατάλληλων οπών εξοπλισμένων με θυροφράγματα. Η συνεχής αυτή ανακυκλοφορία εξασφαλίζει και την συνθήκη της ανακυκλοφορίας των νιτροποιημένων λυμάτων (νιτρικών και νιτρωδών) για την επίτευξη της απονιτροποίησης. Με την αυξομείωση της βύθισης των θυροφραγμάτων στο άνω μέρος (αυξομοίωση ανοίγματος οπής ανακυκλοφορίας) μεταβάλλεται και η παροχή που περνά μέσα από τους αγωγούς αυτούς, με αποτέλεσμα την αυξομείωση της ποσότητας των νιτρικών και του διαλυμένου ο- ξυγόνου της ανακυκλοφορίας και κατά συνέπεια την αυξομείωση τελικά του όγκου του ανοξικού τμήματος. Η παραπάνω συνεχής κυκλοφορία σε συνδυασμό με την γεωμετρία του αντιδραστήρα, δημιουργεί μια δευτερεύουσα κυκλικής μορφής ροή η οποία καλείται και ζώνη ψευδοαιωρούμενου στρώματος. Σε αυτή δημιουργούνται συνθήκες ρευστοποίησης της ιλύος με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται τα στερεά (κροκίδες της ενεργού ιλύος) από τα επεξεργασμένα λύματα. Αυτό γίνεται λόγω αφενός διαφορετικών κινητικών συμπεριφορών του νερού από τα σωματίδια της ιλύος στην συγκεκριμένη εξαναγκασμένη κίνηση, αφετέρου λόγω της «φίλτρανσης» της ροής που περνά μέσα από το στρώμα αυτό. Ο όρος «ψευδο-αιωρούμενο» στην ουσία χρησιμοποιείται διότι η αιώρηση του στρώματος δεν δημιουργείται από την εξισορρόπηση της ανοδικής ροής ενός πυκνού στρώματος λάσπης με την βαρύτητα (όπως στα κλασσικά συστήματα USB), αλλά καθαρά από την κίνηση. Έτσι, η σταθερότητα του στρώματος δεν εξαρτάται καθόλου από την βαρύτητα αλλά ούτε και από την πυκνότητα της ιλύος της οποίας η συγκέντρωση σε στερεά είναι ομοιόμορφη σε όλον τον αντιδραστήρα. Επίσης δεν εξαρτάται καθόλου από την ροή εισόδου - εξόδου η οποία είναι υποπολαπλάσια της ροής ανακυκλοφορίας. Με αυτό το τρόπο, πάνω από την ζώνη ψευδο-αιωρούμενου στρώματος, δημιουργείται μια ευδιάκριτη διεπιφάνεια καθαρών - ανάμικτου υγρού, πάνω από την οποία υπάρχουν διαυγή - επεξεργασμένα λύματα και από την οποία μέσω υπερχειλιστή (τύπου καθίζησης) υπερχειλίζουν σε περιμετρικό κανάλι από όπου και απομακρύνονται. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος BioBlock Βασικοί στόχοι του ελέγχου λειτουργίας στο σύστημα είναι :

13 Η ρύθμιση της παροχής του οξυγόνου στην ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα με σκοπό την οικονομία στην καταναλισκόμενη ενέργεια από το σύστημα αερισμού. Η διατήρηση σταθερής συγκέντρωση βιομάζας (MLSS) εντός του βιολογικού αντιδραστήρα. Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου επιτυγχάνεται μέσω ανίχνευσης της ζήτησης του οξυγόνου και ρύθμιση της παροχής του αέρα. Για τον σκοπό αυτό κάθε δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου που παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας των υγρών. Βάσει της μέτρησης αυτής ρυθμίζεται η παροχή των φυσητήρων οι οποίοι έχουν κινητήρες μεταβαλλόμενων στροφών στο πλήρες εύρος μεταξύ αντιστοιχούσης ελάχιστης και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος. Η μεταβολή των στροφών ρυθμίζεται από ρυθμιστή στροφών (inverter). Η ρύθμιση της ποσότητας ιλύος που απομακρύνεται πραγματοποιείται μέσω χρονοπρογράμματος το οποίο ρυθμίζει τον χρόνο λειτουργίας της αεραντλίας απομάκρυνσης. Στους κύριους αγωγούς τροφοδότησης αέρα για κάθε γραμμή εγκατασταθεί αναλογικό όργανο μέτρησης πίεσης του αέρα Κτίριο φυσητήρων πινάκων Η/Ζ Πλησίον των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας βρίσκεται το κτίριο φυσητήρων κάτοψης 19,40m x 5,00m, καθαρό ύψος 5,00m, το οποίο περιέχει τους εξής ανεξάρτητους χώρους: 1) Χώρο εγκατάστασης του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, διαστάσεων 4,50m x 2,00m, στον οποίο λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την όδευση των καλωδίων (φρεάτιο δαπέδου, κατάλληλα ανοίγματα, εγκιβωτισμός σωληνώσεων όδευσης, κ.λπ.). Ο χώρος διαθέτει μηχανικό εξαερισμό για την προστασία του πίνακα. 2) Χώρο εγκατάστασης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, διαστάσεων 4,50m x 3,00m, στον οποίο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής του Η/Ζ. 3) Χώρο εγκατάστασης φυσητήρων, διαστάσεων 13,40m x 4,50m. Στον χώρο των φυσητήρων εγκαθίστανται τόσο οι φυσητήρες αερισμού όσο και οι φυσητήρες προαερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης λυμάτων και βοθρολυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, εγκαθίστανται τρεις φυσητήρες της βιολογικής βαθμίδας, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη του απαιτούμενο χώρου και των κατάλληλων αναμονών για την εγκατάσταση και τέταρτου φυσητήρα για την εξυπηρέτηση σε μελλοντικό στάδιο της τρίτης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας. Επίσης, εγκαθίστανται οι δύο φυσητήρες προαερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση ηχομονωτικής καμπίνας για όλους τους φυσητήρες διασφαλίζουν πλήρως την επίτευξη στάθμης θορύβου 60 dba σε απόσταση 1,0 m από τον εξωτερικό του τοίχο. Για τον εξαερισμό των φυσητήρων, στην όψη του χώρου των φυσητήρων προς την παράλληλη σε αυτόν οδοποιία, υπάρχουν τρία ευμεγέθη ανοίγματα 4,50m x 3,50m, τα οποία εξοπλίζονται με συρόμενες θύρες κατασκευασμένες από κατάλληλο δικτυωτό πλέγμα.

14 1.2.8 Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος Η περίσσεια ιλύος, από τα δύο συστήματα BioBlock, οδηγούνται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος. Η δεξαμενή έχει διαστάσεις 27,80x3,20x4,50 m με ενεργό όγκο 355 m 3 και κατασκευάζεται κατάντη των δύο δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας. Για την ανάδευση αλλά και τον αερισμό της δεξαμενής, εγκαθίσταται σύστημα αερισμού το οποίο αποτελείται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο ένας εφεδρικός) και από διαχυτές χοντρής φυσαλίδας. εγκατασταθούν δύο φυσητήρες αερισμού, εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός, του οίκου AERZEN Γερμανίας, με δυναμικότητα 250 Nm 3 /h στα 450 mbar ο καθένας. Η λειτουργία των φυσητήρων εναλλάσσεται για την ομοιόμορφη φθορά τους. Οι φυσητήρες περιλαμβάνουν ηχομονωτική καμπίνα για την ελάττωση του εκπεμπόμενου θορύβου. Το ζεύγος κινητήρα - φυσητήρα εδράζεται σε κοινή βάση, κατασκευασμένη από χαλύβδινους δοκούς, σε ύψος κατάλληλο, ώστε να είναι επισκέψιμα και προσιτά όλα τα μέρη του συγκροτήματος. Η βάση ε- δράζεται στο δάπεδο, μέσω ελαστικών συνδέσμων για την απορρόφηση των κραδασμών. Επίσης, η σύνδεση των φυσητήρων με τα δίκτυα του αέρα γίνεται με ελαστικούς σωλήνες, που λειτουργούν σαν αντικραδασμικοί σύνδεσμοι. Οι φυσητήρες εγκαθίστανται σε ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου χημικών που περιγράφεται παρακάτω. Η εισαγωγή του αέρα στη δεξαμενή γίνεται με 14 ζεύγη ανοξείδωτων κυλινδρικών διαχυτών Welfley Weber. Στη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος τοποθετείται ειδική διάταξη που επιτρέπει την πάχυνση της περίσσειας ιλύος και την απομάκρυνση των διαυγασμένων υγρών προς την δεξαμενή τροφοδοσίας λυμάτων, μέσω τηλεσκοπικών δικλείδων. Mε αυτόν τον τρόπο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50% ο όγκος της προς επεξεργασίας ιλύος και βελτιώνεται η απόδοση του συστήματος πάχυνσης αφυδάτωσης Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος Η λάσπη από την δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης, οδηγείται στην μονάδα πάχυνσης αφυδάτωσης, μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος. Στο αντλιοστάσιο εγκαθίστανται δύο αντλίες θετικής εκτόπισης, εκ των οποίων η μία εφεδρική, ρυθμιζόμενης παροχής 0 15 m 3 /h στα 2,0 bar. Οι αντλίες εγκαθίστανται σε υπόγειο ξηρό θάλαμο, διαστάσεων 4,20m x 2,80m x 4,50m (ύψος), ο οποίος κατασκευάζεται σε επαφή με την δεξαμενή λάσπης. Οι αντλίες αναρροφούν την λάσπη μέσω αγωγού αναρρόφησης DN125. Ο αγωγός αναρρόφησης κάθε αντλίας συνδέεται με τον συλλέκτη αναρρόφησης μέσω αγωγού ίδιας με αυτόν διαμέτρου, εξοπλισμένο με δικλείδα απομόνωσης. Οι καταθλίψεις των αντλιών είναι διαμέτρου DN100 και πριν την συμβολή τους στον κοινό καταθλιπτικό διαθέτουν δικλείδα αντεπιστροφής και απομόνωσης. Ο κοινός καταθλιπτικός αγωγός DN100 πριν την έξοδό του από το αντλιοστάσιο μετατρέπεται μέσω ειδικού τεμαχίου σε αγωγό PVC 10atm Φ110 ο οποίος οδηγεί την περίσσεια ιλύος στην τράπεζα πάχυνσης. Ο θάλαμος εγκατάστασης των αντλιών είναι κλειστός με πλάκα από σκυρόδεμα και διαθέτει κατάλληλο άνοιγμα οροφής, εξοπλισμένο με κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσω κλίμακας καθόδου. Για την αποστράγγιση του θαλάμου κατασκευάζεται φρεάτιο πυθμένα στο οποίο μπορούν οι τυχόν διαρροές ή νερά πλύσης να απομακρυνθούν με φορητή αντλία αποστράγγισης.

15 Μονάδα χημικής αποφωσφόρωσης Για την εξουδετέρωση του εναπομείναντος μετά την βιολογική βαθμίδα φωσφόρου, εγκαθίσταται σύστημα δοσομέτρησης διαλύματος σιδήρου, το οποίο (βλ. τεύχος 1.4) αντιδρά με τις φωσφορικές ρίζες και παράγει άλατα σιδήρου τα οποία απομακρύνονται μαζί με την περίσσεια ιλύος. Για τον σκοπό αυτό εγκαθίσταται δοχείο αποθήκευσης όγκου 3300 λίτρων και δύο δοσομετρικές αντλίες (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική) του οίκου ALLDOS Γερμανίας. Η μέγιστη δυναμικότητα της κάθε αντλίας είναι 14,0 L/h στα 10 bar. Η λειτουργία των αντλιών εναλλάσσεται αυτόματα για ομοιόμορφη φθορά ενώ σε περίπτωση βλάβης ξεκινά αυτόματα η εφεδρική Μονάδα απολύμανσης Δεξαμενή χλωρίωσης - αποχλωρίωσης Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με προσθήκη διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 12,5% (ΝaOCl) και παραμονή των υγρών σε δεξαμενή επαφής μαιανδρικής μορφής. Τα επεξεργασμένα λύματα, μέσω του συλλεκτήριου αγωγού των Bioblock PVC Ø250, οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης με διαστάσεις 1,00x1,00x2,50m (ύψος). Στον πυθμένα του φρεατίου υπάρχουν δύο ορθογωνικές οπές διαστάσεων 0,40 x 0,40m που φέρουν ανοξείδωτα θυροφράγματα απομόνωσης. Η πρώτη επικοινωνεί με τη δεξαμενή χλωρίωσης και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι ανοικτή. Η δεύτερη οπή επικοινωνεί με το φρεάτιο εξόδου και είναι ανοικτή μόνο όταν απαιτείται η παράκαμψη της μονάδας απολύμανσης. Κατασκευάζεται μία δεξαμενή επαφής απολύμανσης από οπλισμένο σκυρόδεμα ωφέλιμου όγκου 103 m 3, με ενεργό βάθος 2,0 m. Η δεξαμενή έχει πλάτος διαύλων 1,10 m και συνολικό μήκος διαδρομής 47 m (Βλ.σχετ. Σχέδιο μονάδας απολύμανσης). Ο λόγος του συνολικού μήκους προς πλάτος είναι 47,0 m / 1,1 m = 42,7 (>40:1). Στην προέκταση του τελευταίου διαύλου, προβλέπεται επέκταση αυτού για μήκος 2,30m όπου μελλοντικά διαμορφωθεί το φρεάτιο αποχλωρίωσης. Πιο συγκεκριμένα, μελλοντικά εγκατασταθεί κάθετα εντός του διάυλου, ανοξείδωτη λαμαρίνα η οποία διαμερισματοποιεί φρεάτιο επαφής ενεργού όγκου 5,1 m 3, το οποίο εξασφαλίζει χρόνο επαφής μεγαλύτερο από 60 sec και στο οποίο οδηγούνται τα υγρά κάτω από την εν λόγω λαμαρίνα. Στο ίδιο φρεάτιο εγκατασταθεί αναδευτήρας κατάλληλης ισχύος και σε αυτό οδηγείται το διάλυμα Νa2S2O5 με την βοήθεια του οποίου εξουδετερώνεται το υπολειμματικό χλώριο. Στην συνέχεια, μέσω υπερχειλιστή μήκους 1,00m εξοπλισμένου με ανοξείδωτη λαμαρίνα στην στέψη του, τα υγρά υπερχειλίζουν στον θάλαμο αναρρόφησης βιομηχανικού νερού διαστάσεων 2,40m x 1,00m x 1,80m (ύψος υγρού). Η έξοδος από τον θάλαμο αυτόν γίνεται μέσω υπερχείλισης, έτσι ώστε αυτός να κρατάει συνεχώς στάθμη και να είναι δυνατή η τροφοδότηση της μελλοντικής μονάδας βιομηχανικού νερού. Για τον σκοπό αυτό, από τον πυθμένα του φρεατίου, εκκινεί αγωγός DN200 ταπωμένος στην άκρη του με «τυφλή» φλάντζα, για την εύκολη μελλοντική σύνδεση της μονάδας βιομηχανικού νερού. Από το θάλαμο του βιομηχανικού νερού, τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν μέσω υ- περχειλιστή μήκους 1,0 m εξοπλισμένου με ανοξείδωτη λαμαρίνα, στο φρεάτιο εξόδου της μονάδας, απ όπου εκκινεί ο αγωγός διάθεσης (χερσαίο τμήμα), διαμέτρου Φ400 PVC Σ41.

16 Εξοπλισμός χλωρίωσης Το συγκρότημα του χλωριωτή αποτελείται από δύο δοσομετρικές αντλίες (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική) του οίκου ALLDOS Γερμανίας. Η μέγιστη δυναμικότητα της κάθε αντλίας είναι 14,0 L/h στα 10 bar. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής από 0 100% της ο- νομαστικής παροχής της αντλίας μέσω κατάλληλου συστήματος αυτοματισμού (4-20 ma), που δέχεται σήματα από τον μετρητή υπολειμματικού χλωρίου. Η λειτουργία των αντλιών εναλλάσσεται αυτόματα για ομοιόμορφη φθορά ενώ σε περίπτωση βλάβης ξεκινά αυτόματα η εφεδρική. Η αποθήκευση του διαλύματος γίνεται σε δεξαμενή όγκου L με διαστάσεις 1,66x1,66 m. Ο αποθηκευτικός όγκος της δεξαμενής, σε κάθε φάση λειτουργίας του έργου, επαρκεί για συνεχή λειτουργία μεγαλύτερη των 40 ημερών, όπως προκύπτει από τις καταναλώσεις στο κεφάλαιο των Υγειονολογικών Υπολογισμών. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από σκληρό πολυαιθυλένιο LDPE, με σταθεροποιητές UV, προχρωματισμένο και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα, θυρίδα επίσκεψης, εξοπλισμό εκκένωσης, αναμονή υπερχείλισης και δίκτυο πλήρωσης με κατάλληλη αναμονή για την τροφοδοσία από το βυτιοφόρο ώστε η διαδικασία να είναι ασφαλής χωρίς παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν πλωτηροδιακόπτες χαμηλής και πολύ χαμηλής στάθμης για να γίνεται αντιληπτή η ανάγκη πλήρωσης της δεξαμενής μέσω του συστήματος PLC. Προσφέρεται, επίσης, ένα δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης, κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό. Το δοχείο είναι κατακόρυφο κυλινδρικό με διαστάσεις 0,57x0,92 m και ο όγκος του είναι 200 L. Φέρει πλωτηροδιακόπτη χαμηλής στάθμης για την παύση λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας καθώς και σύστημα εκκένωσης. Η τροφοδοσία του δοχείου γίνεται από την δεξαμενή αποθήκευσης με αγωγό PVC 50 mm Οικίσκος χημικών χλωρίωσης φυσητήρων δεξαμενής ιλύος Ο εξοπλισμός της μονάδας απολύμανσης, της χημικής αποφωσφόρωσης και της παροχής αέρα της δεξαμενής ιλύος, εγκαθίστανται εντός κτιρίου επιφάνειας 52m 2, κάτοψης 10.95m x 4,75m και ύψους 3,50m, το οποίο διαθέτει τους παρακάτω χώρους: 1) Χώρο εγκατάστασης των δύο φυσητήρων της δεξαμενής ιλύος, καθαρών διαστάσεων 4,25m x 3,55m. Στον ίδιο χώρο εγκαθίσταται ο τοπικός πίνακας ο οποίος καλύπτει την λειτουργία των μηχανημάτων του κτιρίου. Ο χώρος διαθέτει και μηχανικό εξαερισμό. 2) Χώρο μελλοντικής εγκατάστασης του εξοπλισμού αποχλωρίωσης, ήτοι συστήματος παρασκευής διαλύματος αποχλωρίωσης και δύο δοσομετρικών αντλιών. Ο χώρος έχει κάτοψη 4,25m x 1,80m. 3) Χώρο εγκατάστασης του δοχείου αποθήκευσης διαλύματος σιδήρου (κροκιδωτικού), το οποίο έχει όγκο λίτρα. Στον χώρο αυτό, τα περιμετρικά τοιχία υψώνονται μέχρι ύψους 0,70, δημιουργώντας έτσι λεκάνη ικανού όγκου ώστε σε περίπτωση διαρροής, τα υγρά να μείνουν στην λεκάνη αυτή και να απομακρυνθούν με φορητή αντλία, χωρίς να διασκορπισθούν στο κτίριο. Ο χώρος έχει κάτοψη 2,65m x 2,48m. 4) Χώρο εγκατάστασης των δοσομετρικών αντλιών του κροκιδωτικού, κάτοψης 2,48m x 1,50m. Ο χώρος διαθέτει και μηχανικό εξαερισμό. 5) Χώρο εγκατάστασης του δοχείου αποθήκευσης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, το οποίο έχει όγκο λίτρα. Στον χώρο αυτό, τα περιμετρικά τοιχία υψώνονται μέχρι ύψους 0,70, δημιουργώντας έτσι λεκάνη ικανού όγκου ώστε σε περίπτωση διαρροής, τα

17 υγρά να μείνουν στην λεκάνη αυτή και να απομακρυνθούν με φορητή αντλία, χωρίς να διασκορπισθούν στο κτίριο. Ο χώρος έχει κάτοψη 2,65m x 2,32m. 6) Χώρο εγκατάστασης του δοχείου ημερήσιας κατανάλωσης χλωρίου και των δοσομετρικών αντλιών του χλωρίου, κάτοψης 2,32m x 1,50m. Ο χώρος διαθέτει και μηχανικό εξαερισμό Μονάδα επεξεργασίας περίσσειας ιλύος Γενικά Η περίσσεια ιλύος, από τα BioBlock και μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας, οδηγείται στην μονάδα επεξεργασίας ιλύος. Ο κύριος εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει μια τράπεζα πάχυνσης και μια ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης με σκοπό τον μερικό διαχωρισμό των στερεών της περίσσειας ιλύος από τα υγρά και την παραγωγή αφυδατωμένης πίττας με περιεκτικότητα σε στερεά 20% κατ ελάχιστον. Η μονάδα σχεδιάζεται για 5ήμερη εβδομαδιαία και 6ωρη ημερήσια λειτουργία. Όλη η μονάδα στεγάζεται σε κλειστό κτίριο και περιλαμβάνει: Την τράπεζα πάχυνσης Την ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης Το συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη Τον λοιπό εξοπλισμό της μονάδας (αντλίες πλύσης ταινιών, αεροσυμπιεστές τάνυσης) Κτίριο μονάδας Το κτίριο της επεξεργασίας ιλύος έχει κάτοψη 17,45m x 8,00m, καθαρό ύψος 5,00m και περιλαμβάνει τους παρακάτω ανεξάρτητους χώρους: Χώρος αφυδάτωσης ιλύος (11,30x8,00 m) Χώρος αποκομιδής ιλύος (5,40x8,00 m) Ο χώρος αφυδάτωσης περιλαμβάνει και τους επιμέρους ανεξάρτητους χώρους της αποθήκευσης πολυηλεκτρολύτη (3,60x1,70 m), του ηλεκτρολογικού πίνακα (3,60x2,00 m) και χώρρο WC. Πλευρικά του κτιρίου κατασκευάζεται η δεξαμενή νερού πλύσης των μηχανών που τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού νερού ή εναλλακτικά από το δίκτυο ύδρευσης, διαστάσεων 3,70x2,00x2,00m (ύψος) και ενεργού όγκου 11 m 3. Ο χώρος αφυδάτωσης είναι εφοδιασμένος με επιδαπέδιo κανάλι, πλάτους 0,50m, για την όδευση των σωλήνων και κατάλληλα φρεάτια για την συλλογή των στραγγιδίων τα οποία οδηγούνται σε φρεάτιο εκτός του κτιρίου και από εκεί στο δίκτυο στραγγισμάτων προς το α- ντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. Στο κτίριο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεγιστοποίηση της λειτουργικότητάς του. Στον σχεδιασμό του κτιρίου έχουν μελετηθεί οι ακριβείς διαστάσεις και θέσεις των βάσεων των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών για τα συγκεκριμένα μοντέλα, ο χώρος του πίνακα παρέχει την μέγιστη δυνατή εποπτεία, τα επιδαπέδια κανάλια έχουν μελετηθεί ώστε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα την όδευση των σωληνώσεων και την

18 απομάκρυνση των στραγγισμάτων, ενώ το κτίριο εξοπλίζεται με ευμεγέθεις θύρες και μονοράγα με ανυψωτικό μηχανισμό για την εύκολη είσοδο - έξοδο όλου του εξοπλισμού. Το κτίριο τέλος έχει μελετηθεί αρχιτεκτονικά ώστε να εξασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Μηχανική πάχυνση αφυδάτωση ιλύος Η πάχυνση της βιολογικής ιλύος πραγματοποιείται σε σύστημα μικρού χρόνου παραμονής (in-line unit operation), δηλαδή σε τράπεζα πάχυνσης τύπου βαρύτητας με υποβοήθηση πολυηλεκτρολύτη. Εγκαθίσταται μία τράπεζα πάχυνσης του οίκου ΕΜΟ Γαλλίας, με πλάτος ταινίας 1,50 m και δυναμικότητα 18 m 3 /h. Η ιλύς από το αντλιοστάσιο περίσσειας, οδηγείται στο δοχείο κροκίδωσης στο οποίο τροφοδοτείται ταυτόχρονα διάλυμα οργανικού πολυμερούς (πολυηλεκτρολύτη) το οποίο υποβοηθά την αποβολή του δεσμευμένου νερού από τα στερεά της ιλύος. Στη συνέχεια το μίγμα ιλύος - πολυηλεκτρολύτη υπερχειλίζει σε πολυεστερικό ιμάντα κατάλληλου υφάνσεως που επιτρέπει την αποστράγγιση των περιεχόμενων υγρών και τον διαχωρισμό τους από την ιλύ. Η ιλύς αναμοχλεύεται από σειρές δακτύλων οι οποίοι διασπούν την επιφανειακή τάση της ιλύος και επιτρέπουν την διέλευση ελεύθερου νερού το οποίο έτσι απομακρύνεται από την ιλύ με την διαδικασία κροκίδωσης. Το μηχάνημα φέρει διατάξεις αυτομάτου πλύσεως με νερό υπό πίεση Η ιλύς μετά τη μηχανική πάχυνση, εξέρχεται συμπυκνωμένη με συγκέντρωση στερεών 5% και οδηγείται με βαρύτητα στην ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η αφυδάτωση της βιολογικής ιλύος πραγματοποιείται με ταινιοφιλτρόπρεσσα πολλαπλών βαθμίδων συμπίεσης, η οποία επιτυγχάνει την αφυδάτωση της ιλύος σε συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20%. Εγκαθίσταται μία ταινιοφιλτρόπρεσσα του οίκου ΕΜΟ Γαλλίας, με πλάτος ταινίας 1,5 m. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και για την Β φάση, η προσφερόμενη μονάδα καλύπτει τις ανάγκες αφυδάτωσης της παχυμένης ιλύος λειτουργώντας σε μια βάρδια ημερησίως (< 6 ώρες λειτουργίας ημερησίως) και πέντε ημέρες εβδομαδιαίως. Η αφυδάτωση επιτυγχάνεται καθώς η ιλύς συμπιέζεται σταδιακά μεταξύ δύο ατέρμονων και προοδευτικά συγκλινουσών ταινιών κατασκευασμένων από κατάλληλο πορώδη υφαντό πολυεστέρα. Η προσφερόμενη ταινιοφιλτρόπρεσσα φέρει διαδοχικές βαθμίδες συμπίεσης που δημιουργούνται καθώς οι δύο ταινίες, σε πλήρη σύγκλιση μεταξύ τους, υποχρεούνται να διέλθουν μέσω απομειούμενης διαμέτρου, κυλίνδρων τοποθετημένων σε διάταξη "S". Το κάθε μηχάνημα φέρει επίσης κυλίνδρους και συστήματα αυτομάτου ευθυγραμμίσεως των δύο ταινιών, όπως επίσης και διατάξεις αυτομάτου πλύσεως των ταινιών, με νερό υπό πίεση. Η κίνηση των ταινιών επιτυγχάνεται από ηλεκτρομειωτήρα μεταβλητού αριθμού στροφών (αυξομειωτήρα) έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας κινήσεως των ταινιών για αποδοτικότερη αφύδατωση της τροφοδοτούμενης ιλύος. Τονίζεται ότι τα συγκροτήματα μηχανικής αφυδάτωσης έχουν διαστασιολογηθεί βάσει των προδιαγραφών από τον εξειδικευμένο και πλέον αναγνωρισμένο κατασκευαστικό οίκο συστημάτων αφυδάτωσης EMO (Γαλλίας), ο οποίος άλλωστε εγγυάται και την απαιτούμενη απόδοση της μονάδας. Σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη Για την παρασκευή του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη προσφέρεται μία (1) μονάδα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 500 L/h. Η διάταξη περιλαμβάνει χοάνη υποδοχής του υλικού, δοσομετρικό κοχλία της σκόνης και τμήμα διάλυσης του στερεού, που αποτελείται από δεξαμενή ορθογωνικής διατομής εξοπλισμένη με αναδευτήρες καθέτου λειτουργίας. Η δεξαμενή χωρίζεται με διαφράγματα σε επιμέρους διαμερίσματα που σκοπό έχουν την σταδιακή διαλυτοποίηση του υλικού και ωρίμαν-

19 ση του διαλύματος μέχρι την τελική έξοδο του διαλύματος από την διάταξη. Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος του δοχείου προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη ανέρχεται σε 500 L. Το προσφερόμενο σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και χρησιμοποιεί σκόνη πολυηλεκτρολύτη, ο οποίος αποθηκεύεται εντός της αντίστοιχης χοάνης υποδοχής, επαρκούς χωρητικότητας για λειτουργία της μονάδος αφυδάτωσης επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σύστημα αυτό πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με συστήματα που χρησιμοποιούν υγρό πολυηλεκτρολύτη δεδομένου ότι η απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος είναι σημαντική και επομένως για την τροφοδοσία της μονάδος απαιτείται καθημερινά επί τόπου χειριστής. Επιπλέον, ο τρόπος προετοιμασίας είναι συνεχής ώστε να μην αλλοιώνεται η ποιότητα του διαλύματος του πολυηλεκτρολύτη. Το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη (0,5%) παραλαμβάνεται από δύο κοχλιωτές αντλίες θετικής εκτόπισης, ρυθμιζόμενης παροχής, μέγιστης δυναμικότητας 700 L/h και τροφοδοτούν το διάλυμα στη γραμμή κατάθλιψης των αντλιών ιλύος πριν το δοχείο κροκίδωσης. Η ρύθμιση της παροχής γίνεται χειροκίνητα. Όλα τα μέρη των αντλιών που βρίσκονται σε επαφή με το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη είναι κατασκευασμένα με ειδικά υλικά, όπως υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L για το ρότορα και συνθετικό ελαστικό (BUNA) για τον στάτορα. Οι αντλίες είναι ρυθμιζόμενης παροχής για τον συγχρονισμό τους με την ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η ρύθμιση των στροφών και της παροχής γίνεται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού inverter, με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για την ρύθμιση της ποσοστιαίας δυναμικότητας λειτουργίας της αντλίας. Οι αντλίες δοσομέτρησης του πολυηλεκτρολύτη είναι αλληλομανδαλωμένες με την τράπεζα πάχυνσης - ταινιοφιλτρόπρεσσα. Η ιλύς από την έξοδο της ταινιοφιλτρόπρεσσας αφαιρείται με τη βοήθεια πλαστικών λεπίδων απόξεσης και οδηγείται σε κεκλιμένο κοχλία μεταφοράς δυναμικότητας 2 m 3 /h. Ο κοχλίας έ- χει μήκος 7,5 m και τοποθετείται με κλίση 25 0 ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Παραλαμβάνει την απορριπτόμενη ιλύ από την πρέσσα και την ανυψώνει σε ύψος απόρριψης 2,7m, προκειμένου να φορτώνεται σε οχήματα προς αποκομιδή. Βοηθητικός εξοπλισμός Ο βοηθητικός εξοπλισμός που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μηχανικής αφυδάτωσης περιλαμβάνει το δοχείο κροκίδωσης, τις αντλίες νερού πλύσης και τους αεροσυμπιεστές τάνυσης και ευθυγράμμισης των ταινιών. Η ανάμιξη της ιλύος με το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη γίνεται, ανάντη της τράπεζας πάχυνσης, σε κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο κροκίδωσης. Το δοχείο έχει χωρητικότητα 500 L και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στο εσωτερικό του φέρει κατακόρυφο αναδευτήρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ο οποίος λαμβάνει κίνηση από ηλεκτρομειωτήρα μεταβλητών στροφών ο οποίος εδράζεται στην οροφή του δοχείου. Οι αντλίες έκπλυσης των ταινιών των μηχανών, εγκαθίστανται εντός του κτιρίου αφυδάτωσης, δίπλα στην δεξαμενή βιομηχανικού νερού. Προσφέρονται δύο αντλίες δυναμικότητας 13,5 m 3 /h στα 10 bar η καθεμία. Πρόκειται για ένα ζεύγος κάθετων, φυγοκεντρικών, πολυβάθμιων αντλιών, από τις οποίες η μία βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, ενώ η δεύτερη είναι εφεδρική. Η λειτουργία τους εναλλάσσεται, με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους. Οι αντλίες αναρροφούν νερό από την δεξαμενή βιομηχανικού νερού που τροφοδοτείται από το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού και τροφοδοτούν το δίκτυο νερού έκπλυσης των μηχανών, με νερό επαρκούς παροχής και πίεσης για την έκπλυση των ιμάντων. Η γραμμή κατάθλιψης κάθε αντλίας φέρει, πριν την ένωσή τους στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό, ζεύγος δικλείδων απομόνωσης και αντεπιστροφής (DN 50).

20 Επιπλέον στο βοηθητικό εξοπλισμό, περιλαμβάνονται δύο αεροσυμπιεστές παροχής πεπιεσμένου αέρα (ο ένας εφεδρικός), που συνδέονται στις πνευματικές διατάξεις τανύσεως και ευθυγραμμίσεως των ταινιών των πρεσσών, δυναμικότητας 165 L/min στα 8 bar. Δεν έχει προσφερθεί από την εταιρεία μας στην παρούσα φάση σύστημα απόσμησης, αλλά εγκατασταθεί στην Β φάση των έργων. Ο έλεγχος λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του συστήματος αφυδάτωσης, γίνεται από τον ανεξάρτητο τοπικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος ευρίσκεται εντός του κτιρίου και σε ανεξάρτητο χώρο Κτίριο Διοίκησης Περιγραφή κτιρίου Το Κτίριο Διοίκησης βρίσκεται κοντά στην είσοδο του οικοπέδου. Η χωροθέτηση του κτιρίου σε κεντροβαρική θέση στην εγκατάσταση, εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση και εποπτεία όλων των μονάδων και έλεγχο των εισερχόμενων βυτιοφόρων προς την εγκατάσταση. Κοντά στο κτίριο προβλέπεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης οχτώ θέσεων. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο, με εξωτερικές διαστάσεις 10,25m x 13,00m, συνολικό εμβαδόν 133,25 m 2 το οποίο περιλαμβάνει τους εξής χώρους: Αίθουσα ελέγχου (Control Room) με τον πίνακα ελέγχου και τον συναφή εξοπλισμό, εμβαδού 19,80m 2 Γραφείο προϊστάμενου, εμβαδού 17,80m 2 Χημείο - Εργαστήριο με όλο τον εξοπλισμό, εμβαδού 19.45m 2 με ανεξάρτητη θύρα εξόδου. Χώροι υγιεινής από 3 WC - αποδυτήρια για (6) άτομα και (2) ντούζ, εμβαδού 18,60m 2 Αποθήκη εργαλείων, εμβαδού 9,72m 2 Κουζίνα, εμβαδού 3,90m 2 Τα λύματα του κτιρίου Διοίκησης διοχετεύονται στο φρεάτιο εισόδου των εγκαταστάσεων μέσω του δικτύου στραγγιδίων. Εξοπλισμός Χημείου Στον μόνιμο εξοπλισμό του χημείου περιλαμβάνονται: εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 4x1,2 m, με ντουλάπια σύνδεση παροχών νερού, αερίων, αποχέτευσης, ηλεκτρικού με τα κεντρικά δίκτυα του κτιρίου επίστρωση δαπέδου Στον κινητό εξοπλισμό του χημείου περιλαμβάνονται : Φορητό ηλεκτρονικό ΡH-μετρο Φασματοφωτόμετρο με αντιδραστήρια για ανίχνευση νιτρικών νιτρωδών αμμωνιακού αζώτου, φωσφορικών και υπολειμματικού χλωρίου 2 Κώνοι IMHΟFF των 1000 ml έκαστος με τη βάση τους Ογκομετρικοί κύλινδροι διαφόρων διαβαθμίσεων (50, 100, 250, 500, 1000 ml) από δύο Διάφορες πιπέτες

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή µε θέµα ιαχείριση αστικών λυµάτων βορείου τριγώνου Ν. Ρόδου, αφενός διερευνά τη δυναµικότητα της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων και αφετέρου προτείνει κατάλληλες επεκτάσεις / αναθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...6 1.2. ΘΕΣΗ... 7 1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ...8 1.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ...8 1.5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤ6-20 Συγχαρτητήρια για την αγορά της νέας μονάδας cmpact βιολογικού καθαρισμού της Εταιρείας Aquatech που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Εταιρεία ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οι μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ Σάμου 0

ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ Σάμου 0 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ Σάμου 0 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 2.1 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα