Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις

4

5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις Τεχνολογίες Πολυμέσων 9

6 10 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 1. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή; Ο υπολογιστής αποτελείται από πολλές διακριτές μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ανάλογα με τη λειτουργία η κάθε μονάδα κατατάσσεται σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μονάδα Εισόδου Είναι το τμήμα του υπολογιστή που επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων. Παραδείγματα μονάδων εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Κεντρική ή Κύρια Μνήμη Στην Κεντρική ή Κύρια Μνήμη (Main Memory) αποθηκεύονται προσωρινά τα προγράμματα που εκτελούνται, τα δεδομένα που χρησιμοποιούν και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα που παράγουν. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΚΜΕ (Central Processing Unit CPU) Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή εξαρτάται από το πρόγραμμα που υ- πάρχει στην κύρια μνήμη. Η ΚΜΕ αποτελείται από διάφορες επιμέρους μονάδες, όπως η Αριθμητική και Λογική Μονάδα, η Μονάδα Ελέγχου και οι Καταχωρητές. Μονάδα Εξόδου Επιτρέπει την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον όπως και η μονάδα εισόδου, με τη διαφορά ότι παρουσιάζει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων στον χρήστη. Η πιο κοινή μονάδα εξόδου είναι η οθόνη. Βοηθητική ή Περιφερειακή ή Δευτερεύουσα Μνήμη Ο τύπος αυτός μνήμης επιτρέπει μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Αντίθετα με την κύρια μνήμη, είναι μέσο φθηνό και με μεγάλη χωρητικότητα. 2. Τι εννοούμε όταν λέμε υλικό (hardware) και τι όταν λέμε λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; Ο φυσικός εξοπλισμός ενός υπολογιστή, δηλαδή τα μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά μέρη του, καλείται υλικό (hardware). Για παράδειγμα, ο σκληρός δίσκος αποτελεί μέρος του υλικού ενός σύγχρονου υπολογιστή Το σύνολο των προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα σε ένα υπολογιστικό σύστημα ονομάζεται λογισμικό. 3. Τι είναι τα bit, byte, και word; Η μονάδα word είναι σταθερή για όλους τους υπολογιστές; Το bit (binary digit) είναι ένα ψηφίο του δυαδικού συστήματος, δηλαδή 0 ή 1 και αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να αποθηκεύσει ένας υπολογιστής.

7 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 11 Το byte (χαρακτήρας ή ψηφιολέξη) είναι μια ομάδα από 8 bits τα οποία επεξεργάζονται ως ενιαίο σύνολο. Word (λέξη) είναι μια ομάδα από bits, εύρους 16 ή 32 bits ή διαφορετικά 2 ή 4 bytes. Συνεπώς, η μονάδα word δεν είναι σταθερή για όλους τους τύπους υπολογιστών. 4. Ποια πληροφορία δίνει το ψηφίο ισοτιμίας; Το ψηφίο ισοτιμίας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων μετάδοσης. Το ψηφίο ισοτιμίας βασίζεται στην αποστολή ενός επιπλέον δυαδικού ψηφίου με τα υπόλοιπα δεδομένα. Κατά την αποστολή ο πομπός θέτει στο δυαδικό ψηφίο ισοτιμίας την τιμή 0 ή 1. Στο μεταφερόμενο μήνυμα μετράμε τα ψηφία με τιμή 1 και αν το πλήθος δεν είναι άρτιο (ψηφίο ισοτιμίας 0) ή αν το πλήθος δεν είναι περιττό (ψηφίο ισοτιμίας 1) τότε ανιχνεύεται σφάλμα μετάδοσης. 5. Από τι αποτελείται η ΚΜΕ; Η ΚΜΕ αποτελείται από την Αριθμητική και Λογική Μονάδα, τη Μονάδα Ελέγχου και τους Καταχωρητές. 6. Τι απαιτείται προκειμένου να κατασκευαστεί ένα στοιχειώδες σύστημα Η/Υ; Σε κάθε στοιχειώδες υπολογιστικό σύστημα υπάρχουν τα εξής εξαρτήματα: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Μητρική πλακέτα Οθόνη Μνήμη RAM Σκληρός δίσκος Πληκτρολόγιο Ποντίκι Μηχανισμός δισκέτας Συσκευή CD-ROM Κάρτα γραφικών Κάρτα ήχου Ηχεία 7. Τι είναι ρολόι του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει; Το ρολόι ενός υπολογιστή είναι το κύκλωμα που παράγει παλμούς ορισμένης συχνότητας με σκοπό το συγχρονισμό των λειτουργιών του επεξεργαστή. Σε κάθε κτύπο του ρολογιού η ΚΜΕ εκτελεί μια στοιχειώδη λειτουργία. 8. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας (buses), τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Ποιες τεχνολογίες διαύλων γνωρίζετε για τα PCs; Πώς ο τοπικός δίαυλος βελτιώνει την απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος; Όλα τα βασικά τμήματα ενός υπολογιστή συνδέονται μεταξύ τους με διαύλους ή διαδρόμους επικοινωνίας, που ονομάζονται επίσης και αρτηρίες. Ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι μια παράλληλη σειρά αγωγών, μέσα από τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα και σήματα ελέγχου από μια μονάδα σε άλλη. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια διαύλου γίνεται η επικοινωνία της μνήμης με τον επεξεργαστή και του επεξεργαστή με τις συσκευές εισόδου-εξόδου.

8 12 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διαύλων επικοινωνίας 1. Η αρτηρία μνήμης - επεξεργαστή ή αρτηρία συστήματος (system bus): συνδέει τον επεξεργαστή με την κύρια και την κρυφή μνήμη. Η αρτηρία αυτή έχει μικρό μήκος και πολύ υψηλή ταχύτητα για να μπορεί ο επεξεργαστής να τροφοδοτείται άμεσα με δεδομένα. 2. Οι αρτηρίες εισόδου εξόδου: συνδέουν τις περιφερειακές συσκευές. Οι αρτηρίες αυτές έχουν μεγάλο σχετικά μήκος και χαμηλή ταχύτητα, αφού ε- ξυπηρετούν αργές περιφερειακές συσκευές. 3. Οι επίπεδες αρτηρίες: συνδέουν πάνω σε μια κοινή αρτηρία όλες τις μονάδες ενός υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη, περιφερειακές συσκευές). Οι τεχνολογίες διαύλων είναι: 4. Ο δίαυλος IDE είναι ενσωματωμένος στη μητρική πλακέτα υπολογιστών και επιτρέπει τη σύνδεση έως 2 συσκευών περιφερειακής μνήμης. To EIDE (Enhanced IDE) αποτελεί επέκταση του IDE, και υποστηρίζει μέχρι 4 συσκευές περιφερειακής μνήμης. 5. Ο δίαυλος SCSI, υποστηρίζει 7 ή περισσότερες συσκευές εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι περιφερειακές συσκευές (π.χ. σαρωτές). Η αρτηρία αυτή ενσωματώνεται με την τοποθέτηση μιας ειδικής κάρτας επέκτασης, που ονομάζεται προσαρμογέας SCSI, σε μια υποδοχή επέκτασης του Η/Υ. Το εύρος ενός διαύλου καθορίζει τον αριθμό bits που μπορούν να μεταφερθούν παράλληλα στο δίαυλο. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, τόσο βελτιώνεται η επίδοση του συστήματος διότι γίνεται πιο γρήγορα η μεταφορά μεταξύ των συσκευών του. 9. Τι είναι RAM και πώς είναι δεδομένη; Η κεντρική μνήμη (RAM) είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης στην οποία αποθηκεύονται οι εντολές ενός προγράμματος, τα δεδομένα και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Η κεντρική μνήμη χωρίζεται σε διακριτές θέσεις σε καθεμία από τις οποίες μπορεί να αποθηκευτεί μία λέξη (word), δηλαδή ένας σταθερός αριθμός από δυαδικά ψηφία (bits). Κάθε θέση της μνήμης χαρακτηρίζεται μονοσήμαντα από τη διεύθυνση της, που είναι ένας δυαδικός αριθμός. Μπορούμε να προσομοιάσουμε την κεντρική μνήμη με ένα δισδιάστατο πίνακα, όπου σε κάθε θέση του αποθηκεύεται ένα μέρος των δεδομένων. 10. Τι είδη μνήμης υπάρχουν στην κεντρική μνήμη του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει η κάθε μια από αυτές; Η κεντρική μνήμη ενός υπολογιστή αποτελείται από τρία είδη μνήμης: 1. Οι καταχωρητές αποτελούν το γρηγορότερο είδος προσωρινής μνήμης, έχουν υψηλό κόστος και μικρή χωρητικότητα δεδομένων.

9 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Η κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache memory). Η μνήμη αυτή έχει υψηλή ταχύτητα και υπάρχει για να βελτιώσει την ταχύτητα τροφοδότησης του επεξεργαστή με δεδομένα. Τα προσφάτως χρησιμοποιημένα δεδομένα αντιγράφονται στην κρυφή μνήμη, έτσι ώστε, όταν ο επεξεργαστής χρειαστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα, να μπορεί να τα προσπελάσει άμεσα. 3. Η κύρια μνήμη είναι πιο αργή από την κρυφή μνήμη, αλλά έχει μικρότερο κόστος επειδή η τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιεί δεν είναι τόσο προηγμένη αναφορικά με αυτή που χρησιμοποιεί η κρυφή μνήμη. Έτσι το μέγεθος της είναι πολύ μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα της κρυφής μνήμης. 11. Περιγράψτε τα στάδια μεταφοράς και παραμονής των δεδομένων και του κώδικα ενός προγράμματος από την περιφερειακή μνήμη, στην κεντρική μνήμη, στη λανθάνουσα μνήμη και την ιδεατή μνήμη. Στα συστήματα ιδεατής μνήμης το πρόγραμμα που εκτελείται κατανέμεται στην ιδεατή μνήμη. Δηλαδή τα ενεργά τμήματα του προγράμματος υπάρχουν στη φυσική κύρια μνήμη και τα μη ενεργά στο δεύτερο τμήμα της ιδεατής μνήμης, τη δευτερεύουσα μνήμη. Όταν λοιπόν αρχίζει η εκτέλεση ενός προγράμματος, τα ενεργά του τμήματα μεταφέρονται από την περιφερειακή μνήμη στην κεντρική μνήμη. Όταν αυτά παύουν να είναι χρήσιμα, δηλαδή χαρακτηρίζονται ως μη ενεργά, μεταφέρονται στο δεύτερο τμήμα της ιδεατής μνήμης διαθέτοντας το χώρο που καταλάμβαναν, στη φυσική κύρια μνήμη, σε άλλα ενεργά τμήματα. Τα ενεργά τμήματα του προγράμματος που χρησιμοποιούνται πιο συχνά α- ποθηκεύονται εκτός από τη φυσική κύρια μνήμη και στη λανθάνουσα μνήμη. Ανάλογα με την ροή εκτέλεσης του προγράμματος, το περιεχόμενο της λανθάνουσας μνήμης μεταβάλλεται. Δηλαδή τα τμήματα του προγράμματος που είναι ήδη αποθηκευμένα στη λανθάνουσα μνήμη παραχωρούν τη θέση τους σε νέα ενεργά τμήματα που χρησιμοποιούνται πλέον πιο συχνά. 12. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής και εξηγήσατε γιατί η αύξηση της μνήμης αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος; Το μέγεθος της μνήμης εξαρτάται από δυο παράγοντες. Από τις υποδοχές για τα πλινθία (chips) μνήμης στην μητρική πλακέτα και από το λειτουργικό σύστημα. Οι τύποι μητρικών πλακετών που κυκλοφορούν στην αγορά υποστηρίζουν διάφορα μεγέθη μνήμης. Ορισμένες, για παράδειγμα, δέχονται μέχρι 512 MB μνήμης, ενώ άλλες μπορεί να ξεπερνούν τα 3 GΒ. Κάποια παλαιά λειτουργικά συστήματα, π.χ. Dos, δεν μπορούσαν να «δουν» όλη την διαθέσιμη μνήμη ενός υπολογιστή. Η λύση ήταν να δηλωθεί κάποιο μέρος της μνήμης σαν εκτεταμένη (extended), δηλαδή μνήμη για περιορισμένη

10 14 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων χρήση, π.χ. μόνο για την αποθήκευση δεδομένων και όχι εντολών ενός προγράμματος. Σήμερα δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Όταν ένα πρόγραμμα εκτελεί κάποιου είδους επεξεργασία οι εντολές του, τα δεδομένα που δέχεται και παράγει, καθώς και τα προσωρινά αποτελέσματα α- ποθηκεύονται στη μνήμη για να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΚΜΕ. Όταν όμως τα προγράμματα είναι αρκετά μεγάλα ή εκτελούνται ταυτόχρονα πολλά μαζί, η κεντρική μνήμη δεν επαρκεί. Έτσι οι σύγχρονοι υπολογιστές κάνουν χρήση του σκληρού δίσκου για αποθήκευση δεδομένων ή εντολών των προγραμμάτων που εκτελούνται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκτέλεση των προγραμμάτων, γιατί το Λ.Σ. μεταφέρει δεδομένα από και προς το σκληρό δίσκο. Αυξάνοντας λοιπόν την κεντρική μνήμη ενός υπολογιστή μειώνουμε την πιθανότητα συχνής επικοινωνίας με το δίσκο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος και έτσι επιταχύνουμε την λειτουργία του. 13. Τι είναι η λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη (cache memory); Σε τι χρησιμεύει και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της; Η κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache memory) έχει υψηλή ταχύτητα και υπάρχει για να βελτιώσει την ταχύτητα τροφοδότησης του επεξεργαστή με δεδομένα. Τα προσφάτως χρησιμοποιημένα δεδομένα αντιγράφονται στην κρυφή μνήμη, έτσι ώστε, όταν ο επεξεργαστής χρειαστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα, να μπορεί να τα προσπελάσει άμεσα. Δηλ. ο επεξεργαστής ελέγχει πρώτα τα δεδομένα που υπάρχουν στην κρυφή μνήμη και μόνο αν δεν βρει τα δεδομένα που χρειάζεται, ελέγχει τη μνήμη RAM. 14. Πώς μπορούν να ταξινομηθούν οι εκτυπωτές; Οι εκτυπωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Ακίδων, Ψεκασμού μελάνης και Laser. 15. Περιγράψτε συνοπτικά την αρχή λειτουργίας των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. Οι εκτυπωτές Laser, σχηματίζουν το πρότυπο κουκκίδων σε ένα φωτοευαίσθητο τύμπανο. Στο τύμπανο δημιουργείται ηλεκτροστατικά η προς εκτύπωση σελίδα. Το τύμπανο στη συνέχεια έλκει το μελάνι (toner) που υπάρχει με τη μορφή σκόνης. Έτσι στο τύμπανο, σχηματίζεται με τη βοήθεια του toner, η προς εκτύπωση σελίδα. Στη συνέχεια το τύμπανο περνά κοντά στην επιφάνεια του χαρτιού. Το χαρτί, φορτίζεται και έλκει τους κόκκους του toner από το τύμπανο στην επιφάνειά του. Στη συνέχεια το χαρτί περνά από ένα φούρνο που λιώνει τη σκόνη και έτσι γίνεται η επικόλληση του στο χαρτί.

11 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 15 Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών laser είναι: Το μέγεθος χαρτιού, στο οποίο μπορεί να εκτυπώσει. Η ανάλυση εκτύπωσης, η οποία αναφέρεται στο πλήθος των κουκκίδων που μπορεί να παράγει ένας εκτυπωτής σε μια ευθεία γραμμή μήκους μιας ί- ντσας. Η ταχύτητα εκτύπωσης, που αναφέρεται στον αριθμό των σελίδων που μπορεί να τυπώσει ο εκτυπωτής ανά λεπτό. 16. Ποιες μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης μνήμης γνωρίζετε; Να γραφεί μια σύντομη περιγραφή τους. Οι μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης που υπάρχουν στους σημερινούς υπολογιστές είναι οι δισκέτες και οι σκληροί δίσκοι. Οι δισκέτες έχουν διάμετρο 5,25 και 3,5 ίντσες. Σήμερα έχουν επικρατήσει οι δισκέτες 3,5 ιντσών. Και στους δυο τύπους δισκετών υπάρχει, σε μια πλαστική τετράγωνη θήκη, μια στρογγυλή μαγνητισμένη επιφάνεια. Οι δισκέτες 5,25 ιντσών έχουν χωρητικότητα 1,2 Mbytes ενώ οι δισκέτες 3,5 ιντσών 1,44 Mbytes. Ο σκληρός δίσκος αποτελείται από ένα σύνολο στρογγυλών μαγνητισμένων επιφανειών. Πάνω από κάθε μια από αυτές τις επιφάνειες υπάρχει μια μαγνητική κεφαλή που διαβάζει τα δεδομένα καθώς οι μαγνητισμένες επιφάνειες περιστρέφονται. Οι σημερινοί σκληροί δίσκοι έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 40 Gbytes. Τόσο οι δισκέτες όσο και οι δίσκοι χωρίζονται σε ίχνη (ή κυλίνδρους) και σε τομείς. Πιο εξειδικευμένες μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης είναι οι δίσκοι DAT, με χωρητικότητα 2 Gbytes και οι δίσκοι ZIP, με χωρητικότητα 100 ή 250 Mbytes. 17. Τι είναι sector και τι κύλινδρος σε ένα μαγνητικό δίσκο; Τα CD-ROMS έχουν κυλίνδρους; Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα, τόσο ο δίσκος όσο και η δισκέτα χωρίζονται σε νοητούς ομόκεντρους κύκλους που ονομάζονται ίχνη ή κύλινδροι (tracks) και σε ίσους κυκλικούς τομείς (sectors). Οι οπτικοί δίσκοι (CDs) διαφέρουν λίγο από τους σκληρούς δίσκους. Στην πραγματικότητα έχουν μόνο ένα ίχνος. Η επιφάνεια των CDs αποτελείται από μια μόνο σπείρα που ξεκινά από το κέντρο του κύκλου και συνεχίζει προς την εξωτερική περίμετρο. Τα δεδομένα κατανέμονται πάνω σε αυτή σε κοιλότητες (pits) και επίπεδα ή νησίδες (lands).

12 16 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Ίχνη Τομέας 18. Ποιες κατηγορίες οθονών έχουμε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οθόνης γραφικών; Εξηγήστε την εξής περιγραφή οθόνης: Οθόνη 15 inch, 1024*768, True colour. Το πρώτο χαρακτηριστικό μιας οθόνης γραφικών είναι το μέγεθος, το οποίο μετριέται σε ίντσες. Πρόκειται για το μήκος της διαγωνίου κάθε οθόνης. Τα ε- πικρατέστερα μεγέθη είναι 17 και 19 ίντσες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των οθονών, είναι η ανάλυση (διακριτική ικανότητα). Κάθε οθόνη μπορεί να απεικονίσει ένα πλήθος εικονοστοιχείων (pixels) στην οριζόντια διάστασή της (π.χ. 1024) και έναν αριθμό εικονοστοιχείων στην κάθετη διάστασή της (π.χ. 768). Το γινόμενό αυτών των αριθμών καθορίζει την ανάλυση της οθόνης. Όσο μεγαλύτερο είναι το γινόμενο τόσο καλύτερη είναι η ανάλυση μιας οθόνης. Τυπικές αναλύσεις είναι οι 800x600, 1024x768 και 1280x1024. Το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμός ή συχνότητα ανανέωσης μιας οθόνης, δηλαδή ο ρυθμός επανασχηματισμού της εικόνας. Μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz). Μια οθόνη με τα χαρακτηριστικά «15 inch, 1024x768, True colour», σημαίνει ότι είναι 15 ιντσών, έχει ανάλυση 1024 (οριζοντίως) x 768 (καθέτως) και μπορεί να απεικονίσει 2 24 χρώματα (true colour). 19. Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time); Αναφέρατε χαρακτηριστικούς χρόνους προσπέλασης για την κεντρική μνήμη και την περιφερειακή μνήμη δίσκου και CD-ROM. Χρόνος προσπέλασης είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον εντοπισμό των δεδομένων στην κύρια ή τη βοηθητική μνήμη, από τη στιγμή της αίτησης της ΚΜΕ. Ο χρόνος προσπέλασης αλλάζει, καθώς αλλάζει η τεχνολογία κάθε αποθηκευτικού μέσου. Ενδεικτικές τιμές μέσου χρόνου προσπέλασης σε αποθηκευτικά μέσα CD-ROM Κύρια Μνήμη Σκληρός δίσκος Λανθάνουσα μνήμη Μαγνητική ταινία (δισκέτα) 100 msec 15 nsec 8.9 msec 8 nsec 94 msec

13 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Τι είναι interrupt (διακοπή) και τι λειτουργίες επιτελεί ο χειριστής διακοπών (interrupt handler); Σε τι διαφέρουν τα hardware interrupts από τα software interrupts; Οι διακοπές είναι σήματα διακοπής της εργασίας της ΚΜΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία εισόδου - εξόδου. Ο χειριστής διακοπών είναι η ρουτίνα που ενεργοποιείται για να φέρει εις πέρας ένα σήμα διακοπής. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του ελέγχου της ΚΜΕ στο πρόγραμμα που εκτελούνταν πριν το σήμα διακοπής. Όταν οι διακοπές αυτές προέρχονται από κάποιο μέρος του υλικού, π.χ. το ποντίκι, τότε ονομάζονται διακοπές υλικού (hardware interrupts). Οι διακοπές που παράγονται από προγράμματα, για παράδειγμα όταν ένα πρόγραμμα απαιτεί ανάγνωση από ένα CD-ROM, ονομάζονται διακοπές λογισμικού (software interrupts). 21. Ποιες συσκευές συνδέονται σε σειριακή και ποιες σε παράλληλη θύρα προσωπικού υπολογιστή; Στη σειριακή θύρα του υπολογιστή συνδέεται το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το εξωτερικό modem, ενώ στην παράλληλη θύρα συνδέεται ο εκτυπωτής και η συσκευή zip drive. 22. Ποια τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης; Περιγράψτε συνοπτικά κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά. Τα πιο κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης είναι: Η αποθήκευση σε αυτές είναι μόνιμη. Με την εξαίρεση των απλών δισκετών (5,25 και 3,5 ιντσών), η χωρητικότητα τους είναι πολύ μεγαλύτερη της κύριας μνήμης, π.χ. 80 Gbytes. Η προσπέλαση σε αυτές είναι πολύ πιο αργή συγκριτικά με την προσπέλαση στην κύρια μνήμη. Είναι σχετικά φθηνές συσκευές, αλλά ευαίσθητες στην ύπαρξη σκόνης καθώς και στην ύπαρξη εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 23. Τι είναι ο οδηγός (driver) μιας κάρτας δικτύου και ποια η λειτουργία του; Ο οδηγός συσκευής (device driver) είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, που επιτρέπει τη συνεργασία της συγκεκριμένης περιφερειακής συσκευής με τις μονάδες του υπολογιστή. Στην πράξη ο οδηγός ενεργεί ως μεταφραστής μεταξύ κάρτας δικτύου και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τη συσκευή. Κάθε συσκευή έχει ένα σύνολο εξειδικευμένων εντολών και χαρακτηριστικών που μόνο ο οδηγός τα ξέρει. Ο οδηγός, επομένως, δέχεται τις γενικές εντολές από ένα πρόγραμμα και τις μεταφράζει έπειτα στις εξειδικευμένες εντολές για τη συσκευή.

14 18 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 24. Τι είναι λειτουργικό σύστημα και ποια η δομή του; Το λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) (Operating System-OS) είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων (ΚΜΕ, μνήμη, δίσκοι, συσκευές εισόδου - εξόδου) του υπολογιστή καθώς επίσης και για την επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή. Οι κύριες εργασίες ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος περιληπτικά είναι: 1. Διαχείριση διεργασιών (Χρονοπρογραμματιστής-Scheduler) Δημιουργία και διαγραφή των διεργασιών των χρηστών και του συστήματος Χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών Διατήρηση ιστορικού για την κατάσταση των διεργασιών Επιτρέπει την εσωτερική επικοινωνία των διεργασιών 2. Διαχείριση μνήμης Εκχώρηση μνήμης Προστασία του χώρου μνήμης των προγραμμάτων Σελιδοποίηση (Paging) Ανταλλαγή (Swapping) Ιδεατή μνήμη 3. Διαχείριση αρχείων Διαχείριση χώρου δίσκου Συντήρηση δομής καταλόγων (directory) Ασφάλεια αρχείων Έλεγχος προσβάσεων ανάγνωσης και εγγραφής 4. Διαχείριση συσκευών Εισόδου/Εξόδου Οδηγοί συσκευών Σκληροί δίσκοι Τερματικά Η δομή των λειτουργικών συστημάτων είναι στρωματοποιημένη ή ακολουθεί το μοντέλο του κρεμμυδιού. Δηλ. στο χαμηλότερο στρώμα ή στο εσωτερικό επίπεδο υπάρχει ο πυρήνας, κατόπιν υπάρχει ο φλοιός και τα βοηθητικά προγράμματα που είναι τελικά αυτά που βλέπει ο χρήστης.

15 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 19 Ο πυρήνας είναι το μέρος του λειτουργικού συστήματος που βρίσκεται μόνιμα στη μνήμη και ελέγχει, σε χαμηλό επίπεδο, τις κεντρικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Ο φλοιός αναλαμβάνει την ερμηνεία και εκτέλεση των εντολών που πληκτρολογεί ο χρήστης στην είσοδο, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης αυτών. 25. Τι είναι η σελιδοποίηση (paging) της μνήμης από το Λ.Σ.; Με ποιο τρόπο γίνεται, πώς λειτουργεί και τι είναι ο πίνακας σελίδων; Η σελιδοποίηση (paging) είναι μια από τις επικρατέστερες τεχνικές διαχείρισης εικονικής μνήμης, που επιτρέπει σε μια διεργασία να εκτελεστεί με μόνο μερικά τμήματα της στην κύρια μνήμη. Στη σελιδοποίηση, το πρόγραμμα και τα δεδομένα κάθε διεργασίας διαμερίζονται σ έναν αριθμό σελίδων (pages), ίσου μήκους και, ομοίως, η φυσική μνήμη του υπολογιστή διαμερίζεται σ ένα αριθμό πλαισίων σελίδας (page frames) του ιδίου μεγέθους. Οι σελίδες και τα πλαίσια σελίδας έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος. Κάθε πλαίσιο σελίδας είναι ικανό να κρατήσει μια μόνο σελίδα κάποιας διεργασίας και είναι ευθύνη του μηχανισμού σελιδοποίησης να επιτευχθεί η α- ντιστοιχία μεταξύ των σελίδων της ιδεατής μνήμης με τα φυσικά πλαίσια της φυσικής μνήμης. Έτσι λοιπόν, το Λ.Σ. εκχωρεί πλαίσια σελίδας στις διεργασίες, ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε διεργασία να έχει μερικές σελίδες της (τις ενεργές σελίδες της) στην κύρια μνήμη και τις υπόλοιπες (μη ενεργές) στη δευτερεύουσα μνήμη. Το Λ.Σ. για να μπορεί να εντοπίζει τα τμήματα που καταλαμβάνει ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιεί έναν πίνακα σελίδων, ο οποίος περιέχει τη διεύθυνση της κύριας μνήμης όπου τοποθετήθηκε κάθε σελίδα. Η τεχνική της σελιδοποίησης: Διευκολύνει τη γρήγορη τοποθέτηση των προγραμμάτων σε διαφορετικές θέσεις της μνήμης, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση της διαθέσιμης κεντρικής μνήμης. Επιτυγχάνει εικονική μνήμη μεγάλης χωρητικότητας Προκαλεί εσωτερικό κατακερματισμό (internal fragmentation) της κύριας μνήμης. 26. Tι είναι ο πολυπρογραμματισμός (multiprogramming), τι η πολυεπεξεργασία (multiprocessing) και ποιες οι διαφορές τους; Στην περίπτωση του πολυπρογραμματισμού, πολλά ανεξάρτητα προγράμματα εκτελούνται σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας δίδοντας στον χρήστη την αίσθηση της παράλληλης εκτέλεσης. Τα προγράμματα βρίσκονται ταυτόχρονα φορτωμένα στην κεντρική μνήμη και τμήματά τους εκτελούνται από την ίδια ΚΜΕ, απασχολώντας την διαδοχικά για κάποιο χρονικό διάστημα.

16 20 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Τα συστήματα πολυεπεξεργασίας διαθέτουν περισσότερες από μια ΚΜΕ και έτσι οι εντολές και τα δεδομένα του ίδιου ή διαφορετικών προγραμμάτων μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε πραγματικά παράλληλη επεξεργασία, διότι υπάρχουν πολλές ΚΜΕ οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση του προγράμματος(ων). Αντίθετα στα συστήματα πολυπρογραμματισμού οι διεργασίες μοιράζονται την ίδια ΚΜΕ και εκτελούνται διαδοχικά και τμηματικά, δίνοντας όμως την αίσθηση ταυτόχρονης εκτέλεσης στον χρήστη. 27. Τι είναι ο καταμερισμός χρόνου (time sharing); Ο καταμερισμός χρόνου είναι τεχνική κατανομής του χρόνου λειτουργίας ενός υπολογιστή ανάμεσα σε έναν αριθμό διεργασιών (συνήθως διαφορετικών χρηστών). Η εκτέλεση των διεργασιών εναλλάσσεται και κάθε διεργασία έχει αποκλειστική χρήση του υπολογιστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 28. Ποια είναι τα είδη της χρονοδρομολόγησης; Χρονοδρομολόγηση ονομάζεται η επιλογή και απόδοση χρόνου της ΚΜΕ στις διάφορες διεργασίες που έχουν δημιουργηθεί και είναι προς εκτέλεση σε έναν υπολογιστή. Στο Λ.Σ. υπάρχουν δυο χρονοδρομολογητές που εκτελούν τα διαφορετικά είδη χρονοδρομολόγησης. Μακροχρόνιος χρονοδρομολογητής, ο οποίος επιλέγει ποιες διεργασίες θα χαρακτηρισθούν προς εκτέλεση. Βραχυχρόνιος χρονοδρομολογητής, ο οποίος επιλέγει ποια από τις διεργασίες του μακροχρόνιου θα είναι η επόμενη για εκτέλεση. Οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Μη διακοπτοί (non preemptive) αλγόριθμοι, οι οποίοι επιτρέπουν στην διεργασία που εκτελείται να ολοκληρωθεί πριν κάποια άλλη αποκτήσει τον έλεγχο της ΚΜΕ. Στην κατηγορία αυτή οι πιο γνωστοί τρόποι επιλογής διεργασιών είναι η επιλογή βάσει του χρόνου άφιξης και βάσει της διάρκειας. Διακοπτοί (preemptive) αλγόριθμοι, όπου οι διεργασίες εκτελούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έπειτα παραχωρούν την ΚΜΕ στην ε- πόμενη διεργασία. Στη συνέχεια περιμένουν να τους δοθεί ξανά η ΚΜΕ για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να συνεχιστεί η εκτέλεσή τους. Η διακοπή μπορεί να γίνει με βάση τη διάρκεια ή δίκαια καταμερίζοντας τον χρόνο ι- σόποσα μεταξύ των διεργασιών.

17 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Ποια είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται μια διεργασία; Δώστε σχηματική παράσταση και περιγράψτε τον τρόπο μετάπτωσης από ένα στάδιο σε άλλο. Όπως βλέπουμε στο πιο κάτω σχήμα οι διεργασίες εισέρχονται στο σύστημα και από το σύνολο των διεργασιών επιλέγεται, από τον μακροχρόνιο χρονοδρομολογητή, ένας αριθμός διεργασιών προς εκτέλεση. Οι διεργασίες αυτές σχηματίζουν μια ουρά διεργασιών έτοιμες προς εκτέλεση. Από αυτές τις διεργασίες ο βραχυχρόνιος χρονοδρομολογητής επιλέγει, βάσει του αλγορίθμου χρονοδρομολόγησης, μια διεργασία για εκτέλεση (εκτελούμενη) από την ΚΜΕ. Διεργασίες προς εκτέλεση Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Μακροχρόνιος Δρομολογητής Ουρά διεργασιών προς εκτέλεση Δ1 Δ3 Δ5 Δ6 Δ7 Βραχυχρόνιος Δρομολογητής ΚΜΕ Ουρά αναμονής Δ5 Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι διακοπτοί αλγόριθμοι επιτρέπουν σε μια διεργασία να εκτελεσθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα της αφαιρούν τον έλεγχο της ΚΜΕ, κάποιες διεργασίες εκτελούνται από την ΚΜΕ για κάποιο χρονικό διάστημα και επιστρέφουν στις διεργασίες που περιμένουν για εκτέλεση. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των μη διακοπτών αλγορίθμων όπου κάθε διεργασία που αναλαμβάνει τον έλεγχο της ΚΜΕ εκτελείται μέχρι να τελειώσει.

18 22 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Η εσωτερική ουρά αναμονής δημιουργείται όταν η εκτέλεση μιας διεργασίας διακόπτεται για να εξυπηρετηθεί ένα σήμα διακοπής (διεργασία υπό αναστολή). 30. Περιγράψτε υπό ποιες συνθήκες προκύπτει ένα αδιέξοδο (deadlock); Πώς γίνεται η πρόβλεψη και η αποφυγή του; Αδιέξοδα μπορούν να συμβούν κατά την αίτηση χρήσης πόρων υλικού ή λογισμικού από περισσότερες από μια διεργασίες. Για παράδειγμα, αδιέξοδο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που δυο διεργασίες, οι οποίες μοιράζονται τον χρόνο της ΚΜΕ, προσπαθούν να εκτυπώσουν ένα μεγάλο αρχείο. Υπάρχει η πιθανότητα η διεργασία Α να έχει δεσμεύσει τον εκτυπωτή και να ζητά εκ νέου τη χρήση του δίσκου, ενώ η διεργασία Β να έχει δεσμεύσει τον δίσκο και να ζητά τον εκτυπωτή. Η αποφυγή ενός αδιεξόδου μπορεί να αποφευχθεί με διάφορες τεχνικές. Έ- νας τρόπος είναι να απαιτούν οι διεργασίες όλους τους απαραίτητους πόρους αμέσως και να μην προχωρούν στην εκτέλεσή τους μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Ένας άλλος τρόπος είναι να επιτρέπουμε στην διαδικασία να ζητά και να δεσμεύει πόρους όσο εκτελείται. Όταν όμως ζητήσει κάποιον δεσμευμένο από άλλη διεργασία πόρο, τότε πρέπει να ελευθερώσει όλους τους πόρους που έχει ήδη δεσμευμένους και να προσπαθήσει αργότερα να επανακτήσει όλους τους απαραίτητους πόρους. 31. Τι είναι το φυσικό και τι είναι το λογικό σύστημα αρχείων; Με τον όρο φυσικό σύστημα αρχείων εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο είναι αποθηκευμένα στην περιφερειακή μνήμη τα δεδομένα, δηλαδή τον τρόπο που είναι κατανεμημένα σε κυλίνδρους και τομείς. Με τον όρο λογικό σύστημα αρχείων ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα αρχεία οργανώνονται από το Λ.Σ., ομαδοποιούνται σε καταλόγους, λαμβάνουν ένα συμβολικό όνομα και ένα σύνολο ιδιοτήτων και είναι ορατά με αυτό το ό- νομα στους καταλόγους. 32. Τι είναι αρχείο δεδομένων; Αρχείο δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων αποθηκευμένα ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο ως ένα σύνολο ομοειδών εγγραφών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να διαθέτει αρχείο με τα στοιχεία των πελατών της. Τα δεδομένα στα αρχεία αποθηκεύονται ως δυαδικά ψηφία και μεταφράζονται σε κείμενο από το πρόγραμμα επεξεργασίας τους. 33. Τι σημαίνει στοίχιση κειμένου; Πόσα είδη στοίχισης γνωρίζετε; Στοίχιση κειμένου ονομάζεται η διάταξη μιας παραγράφου σε σχέση με τα αριστερά και δεξιά περιθώρια του κειμένου. Υπάρχουν τέσσερα είδη στοίχισης κειμένου, αριστερά, δεξιά, στο κέντρο και πλήρης.

19 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Τι είναι στυλ κειμένου και σε τι χρησιμεύει; Στυλ κειμένου είναι η ομαδοποίηση ενός συνόλου χαρακτηριστικών μορφοποίησης και η αναφορά και χρήση του σε ένα τμήμα του εγγράφου με το ό- νομα του στυλ. Για παράδειγμα, συνήθως, τα χαρακτηριστικά του στυλ «Βασικό» είναι Times New Roman, 12pt, στοίχιση στα αριστερά, χωρίς εσοχές και μονό διάστιχο. Το στυλ, δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνδυάζει, μπορεί με μια απλή επιλογή να εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες παραγράφους. Επίσης όταν αλλάζουμε το συνδυασμό των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου στυλ, αλλάζει αυτόματα η μορφοποίηση όλων των παραγράφων που το χρησιμοποιούν. Συνεπώς η χρήση στυλ κειμένου διευκολύνει τη γρήγορη μορφοποίηση και μεταβολή των χαρακτηριστικών του. 35. Τι είναι μακροεντολή σε επεξεργαστή κειμένου ή σε λογιστικό φύλλο; Μακροεντολή (macro) είναι η καταγραφή μιας σειράς εντολών της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic (VB), οι οποίες ομαδοποιούνται και αποθηκεύονται σαν ένα μικρό πρόγραμμα στο έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας. Ο σκοπός των μακροεντολών είναι η αυτοματοποίηση συχνών εργασιών, αφού μια μακροεντολή μπορεί να επιτελέσει ένα σύνολο από εργασίες αυτόματα, με επιλογή της μέσα από τα μενού ή απλά με τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων. Για να δημιουργήσουμε μια μακροεντολή στο MS-Word ή MS-Office χρησιμοποιούμε το μενού «Εργαλεία Μακροεντολή Καταγραφή νέας μακροεντολής» και ακολουθούμε τα βήματα που απαιτούνται για την καταγραφή της νέας μακροεντολής. 36. Πώς δημιουργούμε πλαίσια (frames), header ή footer σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows; Στο Microsoft Word δημιουργούμε πλαίσια κειμένου από το μενού «Εισαγωγή Πλαίσιο κειμένου». Στη συνέχεια στο σημείο που θέλουμε να εισάγουμε το πλαίσιο κειμένου, πιέζουμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού μας και σύρουμε το ποντίκι μέχρι το σημείο που επιθυμούμε. Όταν ελευθερώσουμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού θα έχει σχηματιστεί το πλαίσιο κειμένου. Η εισαγωγή κεφαλίδας (header) και υποσέλιδου (footer) γίνεται από το μενού «Προβολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα». Όταν διαλέξουμε αυτή την επιλογή, τότε εμφανίζεται ένα πλαίσιο, στο πάνω και κάτω περιθώριο, στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται και ένα ειδικό μενού επιλογών για την διαχείριση της κεφαλίδας και του υποσέλιδου και για τη μετακίνηση από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο και αντίστροφα.

20 24 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 37. Περιγράψτε τη διαδικασία αυτόματης αρίθμησης σελίδων σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows. Από το μενού «Εισαγωγή Αριθμοί σελίδας», μπορούμε να εισάγουμε α- ριθμούς σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του κειμένου. Οι επιλογές αφορούν το στυλ αρίθμησης, π.χ. κανονικούς αριθμούς, λατινικούς αριθμούς, εισαγωγή αριθμού κεφαλαίου μαζί με τον αριθμό σελίδα, καθώς και την θέση του αριθμού, π.χ. κεφαλίδα ή υποσέλιδο με αριστερή/δεξιά/στο κέντρο στοίχιση. 38. Περιγράψτε την διαδικασία ενσωμάτωσης άλλων αρχείων ή αντικειμένων σε ένα αρχείο κειμένου σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows. Η τεχνολογία OLE επιτρέπει στον χρήση να ενσωματώνει άλλες εφαρμογές των Windows στο δικό του πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μέσα σε ένα αρχείο κειμένου στο Microsoft Word μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιηθεί ένα γράφημα δημιουργημένο στο Microsoft Excel. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ εφαρμογών, είναι να υποστηρίζουν και οι άλλες εφαρμογές την τεχνική OLE. Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να είναι εργαλεία δημιουργίας γραφημάτων ή λογιστικών φύλλων, αναπαραγωγής και/ή τροποποίησης αρχείων ήχου και εικόνας, κ.α. Όταν κάποιος δημιουργεί αντικείμενα τύπου OLE για να συμπεριλάβει δεδομένα άλλων εφαρμογών, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δυο τρόπους. Είτε να συνδέσει (link) αυτά τα δεδομένα με την εξωτερική εφαρμογή είτε να τα ενσωματώσει (embed) στo κείμενο. Τα αντικείμενα, τότε, αναφέρονται, αντίστοιχα, ως linked ή embedded αντικείμενα. Στην περίπτωση της σύνδεσης των δεδομένων, αυτά αποθηκεύονται εξωτερικά, ενώ στο κείμενο αποθηκεύεται απλά ο σύνδεσμος. Έτσι όταν τα δεδομένα αλλάξουν εξωτερικά, από την εφαρμογή που τα δημιούργησε, γίνεται και αυτόματη ενημέρωση στο κείμενο. Στην περίπτωση των embedded αντικειμένων, τα δεδομένα περιέχονται στο έγγραφο κειμένου και αποθηκεύονται εσωτερικά. Αν εισάγουμε ένα αντικείμενο στο έγγραφό μας, μπορούμε να το επεξεργαστούμε με την εφαρμογή που έ- χει δημιουργηθεί. Με διπλό κλικ του ποντικιού ή δεξί κουμπί πάνω στο αντικείμενο και εκτέλεση της κατάλληλης επιλογής, ανοίγει η αντίστοιχη εφαρμογή. 39. Ποια είναι τα είδη στοίχισης σε ένα φύλλο εργασίας; Σε ένα φύλλο εργασίας τα είδη στοίχισης είναι ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση.

21 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 25 Επιλογές οριζόντιας στοίχισης Γενική Αριστερά Κέντρο Δεξιά Συμπλήρωση Πλήρης στοίχιση Κέντρο επιλεγμένης περιοχής Επιλογές κατακόρυφης στοίχισης Πάνω Κάτω Κέντρο Πλήρης 40. Εξηγήστε τους όρους: κεφαλίδα, υποσέλιδο, περιθώριο. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι περιοχές στα επάνω και κάτω περιθώρια κάθε σελίδας ενός εγγράφου, που γράφουμε φράσεις ή λέξεις και επαναλαμβάνονται αυτόματα στην αρχή ή το τέλος κάθε σελίδας. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο ή γραφικά στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα για παράδειγμα, αριθμούς σελίδων, μια ημερομηνία, ένα λογότυπο εταιρείας, τον τίτλο του εγγράφου, το όνομα αρχείου ή το όνομα του συντάκτη τα οποία εκτυπώνονται στο επάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ενός εγγράφου. Τα περιθώρια σελίδας είναι τα κενά διαστήματα γύρω από τα άκρα της σελίδας. Γενικά, το κείμενο και τα γραφικά εισάγονται στην εκτυπώσιμη περιοχή, μεταξύ των περιθωρίων. Ωστόσο, μπορούμε να τοποθετήσουμε ορισμένα στοιχεία στα περιθώρια για παράδειγμα, κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμούς. 41. Τι είναι ενότητα (section) σε ένα κείμενο; Ενότητα (section) είναι ένα τμήμα του εγγράφου στο οποίο ορίζουμε επιλογές μορφοποίησης σελίδας. Οι επιλογές αυτές συνήθως αφορούν κεφαλίδες και υποσέλιδα, αρίθμηση σελίδων ή γραμμών του εγγράφου. 42. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να χρησιμοποιήσουμε ειδικά σύμβολα σε ένα κείμενο; Η εισαγωγή συμβόλων σε επεξεργαστές κειμένου, γίνεται από το μενού «Εισαγωγή Σύμβολο». Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το επιθυμητό σύμβολο και το εισάγουμε. Ο τρόπος χρήσης των ειδικών συμβόλων δεν διαφέρει από τον τρόπο χρήσης ενός χαρακτήρα. Δηλαδή, από τη στιγμή της εισαγωγής του, μπορούμε να μεταβάλλουμε το μέγεθός του, τον χρωματισμό του κλπ.

22 26 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 43. Πώς δημιουργούμε δείκτες και εκθέτες σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows; Έχοντας επιλέξει ένα τμήμα κειμένου ή πριν γράψουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανιστεί ως εκθέτης ή δείκτης, από το μενού «Μορφή Γραμματοσειρά» στην κατηγορία «Εφέ», σηματοδοτούμε αντίστοιχα την επιλογή «Εκθέτης» ή «Δείκτης» και πατάμε το πλήκτρο «OK». Με αυτόν τον τρόπο το κείμενο που είχαμε επιλέξει ή το κείμενο που θα πληκτρολογήσουμε, μορφοποιείται σαν εκθέτης ή δείκτης. 44. Πώς χρησιμοποιούνται τα βοηθητικά προγράμματα αυτόματος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών ή αυτόματου συλλαβισμού; Από το μενού «Εργαλεία Ορθογραφία» ή με το πλήκτρο F7 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον έλεγχο της ορθογραφίας ενός εγγράφου. Το παράθυρο που εμφανίζεται παρέχει επιλογές για τη διόρθωση λέξεων, την προσθήκη νέων όρων στο λεξικό, την παράβλεψη μερικών ορθογραφικών λαθών και την αλλαγή του χρησιμοποιούμενου λεξικού. Ο αυτόματος συλλαβισμός γίνεται από το μενού «Εργαλεία Γλώσσα Συλλαβισμός». Από το παράθυρο επιλογών που παρουσιάζεται, μπορούμε να καθορίσουμε αν ο συλλαβισμός θα γίνεται αυτόματα ή όχι, καθώς και να επιτρέψουμε τον συλλαβισμό λέξεων με κεφαλαία. 45. Πώς μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα ή τύπους σε διαδοχικά κελιά; Η αντιγραφή δεδομένων μεταξύ κελιών, μπορεί να γίνει με αντιγραφή των περιεχομένων του ενός κελιού και επικόλληση στα νέα κελιά από το μενού «Επεξεργασία/Επικόλληση». Επίσης κάνοντας χρήση της ειδικής επικόλλησης, μπορούμε να αντιγράψουμε μόνο τα επιθυμητά δεδομένα από το ένα κελί στο άλλο, π.χ. μόνο το αποτέλεσμα ενός αριθμητικού τύπου ή τον αριθμητικό τύπο τον ίδιο ή τις τυχόν σημειώσεις. Επιπλέον, για εύκολη αντιγραφή από ένα κελί σε διαδοχικά του που βρίσκονται όμως στην ίδια γραμμή ή την ίδια στήλη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της επέκτασης επιλογής. Δηλαδή, αφού επιλέξουμε το προς αντιγραφή κελί και τοποθετήσουμε το δρομέα στην κάτω δεξιά γωνία, διατηρούμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πατημένο και το σύρουμε οριζόντια ή κάθετα. Όταν φθάσουμε στο τελευταίο από τα κελιά που επιθυμούμε να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού, ελευθερώνουμε το ποντίκι. Οι τιμές ή οι τύποι του πρώτου κελιού αντιγράφονται στα υπόλοιπα και προσαρμόζονται κατάλληλα. 46. Τι είναι γραμμή, στήλη, κελί σε ένα λογιστικό φύλλο; Όπως βλέπουμε στο πιο κάτω σχήμα, που αποτελεί τμήμα λογιστικού φύλλου, ένα λογιστικό φύλλο, χωρίζεται σε γραμμές και στήλες, δηλαδή αντίστοιχα σε οριζόντια και κάθετα τμήματα.

23 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 27 Κελιά ονομάζουμε τα ορθογώνια κουτάκια που σχηματίζονται από τη νοητή τομή μιας γραμμής και μιας στήλης. Τελικά, κάθε γραμμή και κάθε στήλη αποτελείται από ένα σύνολο κελιών. Οι γραμμές αριθμούνται 1, 2, 3, ενώ οι στήλες Α, B, C, Τα κελιά χαρακτηρίζονται από το όνομα της στήλης και τον αριθμό της γραμμής, π.χ. Α1, C Τι ονομάζεται τρέχον κελί και ποια είναι η διεύθυνση ενός κελιού; Τρέχον κελί, ονομάζουμε το κελί το οποίο έχουμε επιλέξει μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το τρέχον κελί εμφανίζεται με ένα έντονο περίγραμμα. Η διεύθυνση ενός κελιού καθορίζεται από τον αριθμό της στήλης και τον αριθμό τις γραμμής. Παράδειγμα διεύθυνσης ενός κελιού είναι το Α10, που σημαίνει ότι ανήκει στην στήλη Α και στην γραμμή Πώς μπορείτε να εισάγετε κείμενο, ώρα και ημερομηνία, αριθμητική τιμή, αριθμητικό τύπο, συνάρτηση σε λογιστικό φύλλο; Για εισαγωγή κειμένου και αριθμητικής τιμής πρέπει απλά να κάνουμε κλικ σε κάποιο κελί και να πληκτρολογήσουμε το κείμενο ή τον αριθμό. Η εισαγωγή ώρας και ημερομηνίας γίνεται με την εισαγωγή της συνάρτησης NOW(). Ένας αριθμητικός τύπος μπορεί να εισαχθεί αν στο επιλεγμένο κελί πληκτρολογήσουμε το σύμβολο «=» και κατόπιν τον τύπο που επιθυμούμε, ο οποίος μπορεί να περιέχει ονόματα κελιών, σταθερούς αριθμούς, συναρτήσεις και τελεστές πράξεων, π.χ. =Α5+2*Α8 + SUM(B1:B5). Συνάρτηση σε κάποιο κελί μπορούμε να εισάγουμε από το μενού «Εισαγωγή Συνάρτηση». Εκεί περιέχονται όλες οι παρεχόμενες συναρτήσεις, ομαδοποιημένες σε κατηγορίες ανάλογα με την λειτουργία τους. Όταν επιλέξουμε κάποια συνάρτηση υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης αυτής. 49. Περιγράψτε τις συναρτήσεις άθροισης, μέσου όρου και στρογγυλοποίησης προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Η συνάρτηση SUM(number1;number2;...) αθροίζει όλους τους αριθμούς σε με περιοχή κελιών. Νumber1, number2,... είναι 1 έως 30 ορίσματα, των οποίων θέλουμε το άθροισμα.

24 28 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Παραδείγματα χρήσης: Τύπος Περιγραφή (αποτέλεσμα) =SUM(3; 2) Αθροίζει τις τιμές 3 και 2 =SUM( 5 ; 15; TRUE) Αθροίζει τις τιμές 5, 15 και 1, γιατί οι τιμές κειμένου μετατρέπονται σε αριθμούς και η λογική τιμή TRUE (αληθές) μετατρέπεται στον αριθμό 1 =SUM(A2:A4) Αθροίζει τους αριθμούς των κελιών A2 ως και Α4 =SUM(A2:A4; 15) Αθροίζει τους αριθμούς των κελιών A2 ως και Α4 και το 15 Η συνάρτηση AVERAGE(number1;number2;...) αποδίδει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) των ορισμάτων. Number1, number2,... είναι 1 έως 30 α- ριθμητικά ορίσματα των οποίων θέλουμε τον μέσο όρο. Παραδείγματα χρήσης: Τύπος =AVERAGE(A2:A6) =AVERAGE(A2:A6;5) Περιγραφή (αποτέλεσμα) Ο μέσος όρος των αριθμών των κελιών A2 ως και Α6 Ο μέσος όρος των αριθμών των κελιών A2 ως και Α6 και του 5 Η συνάρτηση ROUND(number;num_digits) στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο αριθμό ψηφίων. Number είναι ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε. Num_digits καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων, στα οποία θέλετε να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό. Παραδείγματα χρήσης: Τύπος =ROUND(2,15; 1) =ROUND(2,149; 1) Περιγραφή (αποτέλεσμα) Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,15 σε ένα δεκαδικό ψηφίο, δηλ στο 2,2 Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,149 σε ένα δεκαδικό ψηφίο, δηλ. στο 2,1 50. Υποθέστε ότι έχετε ένα φύλλο εργασίας με στοιχεία σπουδαστών, όπου η στήλη Α περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό, η Β το επώνυμο, η C το όνομα, η D το βαθμό της Α' προόδου, η Ε το βαθμό της Β' προόδου και η F το βαθμό των τελικών εξετάσεων:

25 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 29 A B C D E F G 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α' ΠΡΟΟΔΟΣ Β' ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛ. ΒΑΘΜ. 2 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Δημιουργήστε τη στήλη G που θα έχει ως ετικέτα το κείμενο «Τελική Βαθμολογία» και ως περιεχόμενο την τελική βαθμολογία του κάθε σπουδαστή. Επισημαίνεται ότι η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως: Υπολογίζετε το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο προόδων (Α' και Β'), στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο (έστω ότι το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός χ). Στην συνέχεια υπολογίζετε το μέσο όρο (Μ.Ο.) του αριθμού χ και της βαθμολογίας των τελικών εξετάσεων και στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Αρχικά πρέπει να κάνουμε κλικ στο κελί G1 και να γράψουμε το κείμενο «Τελική Βαθμολογία». Έπειτα θα πρέπει να εισάγουμε στο κελί G2 τον εξής αριθμητικό τύπο: =ROUND(AVERAGE(F2;ROUND(AVERAGE(D2;E2);0));0) Κάνουμε δηλαδή χρήση των συναρτήσεων ROUND( ) και AVERAGE( ) (βλέπε ερώτηση 49). Αρχικά βρίσκουμε τον Μ.Ο. των προόδων δηλαδή των κελιών D2 και E2 και τον στρογγυλοποιούμε, χωρίς να επιτρέπουμε δεκαδικά ψηφία με τον τύπο ROUND(AVERAGE(D2;E2);0). Στη συνέχεια υπολογίζουμε και στρογγυλοποιούμε τον μέσο όρο του κελιού F2 και του προηγούμενου Μ.Ο. με την παραπάνω ολοκληρωμένη συνάρτηση. Τέλος, θα πρέπει να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε τον τύπο από το κελί G2 στα κελιά G3, G4, και G5. Κατά την επικόλληση προσαρμόζονται αυτόματα τα κελιά D2, Ε2, F2 στα αντίστοιχα κελιά των γραμμών 3, 4, και 5. Ένας άλλος τρόπος ενημέρωσης των κελιών G3, G4, G5 είναι με την τεχνική επέκτασης επιλογής (βλέπε ερώτηση 45) του κελιού G Από τι αποτελείται το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων και για τι είναι υπεύθυνο; Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων. Αποτελείται από το υλικό, το λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων.

26

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα