Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις

4

5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις Τεχνολογίες Πολυμέσων 9

6 10 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 1. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή; Ο υπολογιστής αποτελείται από πολλές διακριτές μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ανάλογα με τη λειτουργία η κάθε μονάδα κατατάσσεται σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μονάδα Εισόδου Είναι το τμήμα του υπολογιστή που επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων. Παραδείγματα μονάδων εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Κεντρική ή Κύρια Μνήμη Στην Κεντρική ή Κύρια Μνήμη (Main Memory) αποθηκεύονται προσωρινά τα προγράμματα που εκτελούνται, τα δεδομένα που χρησιμοποιούν και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα που παράγουν. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΚΜΕ (Central Processing Unit CPU) Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των δεδομένων. Η επεξεργασία αυτή εξαρτάται από το πρόγραμμα που υ- πάρχει στην κύρια μνήμη. Η ΚΜΕ αποτελείται από διάφορες επιμέρους μονάδες, όπως η Αριθμητική και Λογική Μονάδα, η Μονάδα Ελέγχου και οι Καταχωρητές. Μονάδα Εξόδου Επιτρέπει την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον όπως και η μονάδα εισόδου, με τη διαφορά ότι παρουσιάζει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεδομένων στον χρήστη. Η πιο κοινή μονάδα εξόδου είναι η οθόνη. Βοηθητική ή Περιφερειακή ή Δευτερεύουσα Μνήμη Ο τύπος αυτός μνήμης επιτρέπει μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Αντίθετα με την κύρια μνήμη, είναι μέσο φθηνό και με μεγάλη χωρητικότητα. 2. Τι εννοούμε όταν λέμε υλικό (hardware) και τι όταν λέμε λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; Ο φυσικός εξοπλισμός ενός υπολογιστή, δηλαδή τα μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά μέρη του, καλείται υλικό (hardware). Για παράδειγμα, ο σκληρός δίσκος αποτελεί μέρος του υλικού ενός σύγχρονου υπολογιστή Το σύνολο των προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα σε ένα υπολογιστικό σύστημα ονομάζεται λογισμικό. 3. Τι είναι τα bit, byte, και word; Η μονάδα word είναι σταθερή για όλους τους υπολογιστές; Το bit (binary digit) είναι ένα ψηφίο του δυαδικού συστήματος, δηλαδή 0 ή 1 και αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να αποθηκεύσει ένας υπολογιστής.

7 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 11 Το byte (χαρακτήρας ή ψηφιολέξη) είναι μια ομάδα από 8 bits τα οποία επεξεργάζονται ως ενιαίο σύνολο. Word (λέξη) είναι μια ομάδα από bits, εύρους 16 ή 32 bits ή διαφορετικά 2 ή 4 bytes. Συνεπώς, η μονάδα word δεν είναι σταθερή για όλους τους τύπους υπολογιστών. 4. Ποια πληροφορία δίνει το ψηφίο ισοτιμίας; Το ψηφίο ισοτιμίας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων μετάδοσης. Το ψηφίο ισοτιμίας βασίζεται στην αποστολή ενός επιπλέον δυαδικού ψηφίου με τα υπόλοιπα δεδομένα. Κατά την αποστολή ο πομπός θέτει στο δυαδικό ψηφίο ισοτιμίας την τιμή 0 ή 1. Στο μεταφερόμενο μήνυμα μετράμε τα ψηφία με τιμή 1 και αν το πλήθος δεν είναι άρτιο (ψηφίο ισοτιμίας 0) ή αν το πλήθος δεν είναι περιττό (ψηφίο ισοτιμίας 1) τότε ανιχνεύεται σφάλμα μετάδοσης. 5. Από τι αποτελείται η ΚΜΕ; Η ΚΜΕ αποτελείται από την Αριθμητική και Λογική Μονάδα, τη Μονάδα Ελέγχου και τους Καταχωρητές. 6. Τι απαιτείται προκειμένου να κατασκευαστεί ένα στοιχειώδες σύστημα Η/Υ; Σε κάθε στοιχειώδες υπολογιστικό σύστημα υπάρχουν τα εξής εξαρτήματα: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Μητρική πλακέτα Οθόνη Μνήμη RAM Σκληρός δίσκος Πληκτρολόγιο Ποντίκι Μηχανισμός δισκέτας Συσκευή CD-ROM Κάρτα γραφικών Κάρτα ήχου Ηχεία 7. Τι είναι ρολόι του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει; Το ρολόι ενός υπολογιστή είναι το κύκλωμα που παράγει παλμούς ορισμένης συχνότητας με σκοπό το συγχρονισμό των λειτουργιών του επεξεργαστή. Σε κάθε κτύπο του ρολογιού η ΚΜΕ εκτελεί μια στοιχειώδη λειτουργία. 8. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας (buses), τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Ποιες τεχνολογίες διαύλων γνωρίζετε για τα PCs; Πώς ο τοπικός δίαυλος βελτιώνει την απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος; Όλα τα βασικά τμήματα ενός υπολογιστή συνδέονται μεταξύ τους με διαύλους ή διαδρόμους επικοινωνίας, που ονομάζονται επίσης και αρτηρίες. Ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι μια παράλληλη σειρά αγωγών, μέσα από τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα και σήματα ελέγχου από μια μονάδα σε άλλη. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια διαύλου γίνεται η επικοινωνία της μνήμης με τον επεξεργαστή και του επεξεργαστή με τις συσκευές εισόδου-εξόδου.

8 12 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διαύλων επικοινωνίας 1. Η αρτηρία μνήμης - επεξεργαστή ή αρτηρία συστήματος (system bus): συνδέει τον επεξεργαστή με την κύρια και την κρυφή μνήμη. Η αρτηρία αυτή έχει μικρό μήκος και πολύ υψηλή ταχύτητα για να μπορεί ο επεξεργαστής να τροφοδοτείται άμεσα με δεδομένα. 2. Οι αρτηρίες εισόδου εξόδου: συνδέουν τις περιφερειακές συσκευές. Οι αρτηρίες αυτές έχουν μεγάλο σχετικά μήκος και χαμηλή ταχύτητα, αφού ε- ξυπηρετούν αργές περιφερειακές συσκευές. 3. Οι επίπεδες αρτηρίες: συνδέουν πάνω σε μια κοινή αρτηρία όλες τις μονάδες ενός υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη, περιφερειακές συσκευές). Οι τεχνολογίες διαύλων είναι: 4. Ο δίαυλος IDE είναι ενσωματωμένος στη μητρική πλακέτα υπολογιστών και επιτρέπει τη σύνδεση έως 2 συσκευών περιφερειακής μνήμης. To EIDE (Enhanced IDE) αποτελεί επέκταση του IDE, και υποστηρίζει μέχρι 4 συσκευές περιφερειακής μνήμης. 5. Ο δίαυλος SCSI, υποστηρίζει 7 ή περισσότερες συσκευές εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι περιφερειακές συσκευές (π.χ. σαρωτές). Η αρτηρία αυτή ενσωματώνεται με την τοποθέτηση μιας ειδικής κάρτας επέκτασης, που ονομάζεται προσαρμογέας SCSI, σε μια υποδοχή επέκτασης του Η/Υ. Το εύρος ενός διαύλου καθορίζει τον αριθμό bits που μπορούν να μεταφερθούν παράλληλα στο δίαυλο. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, τόσο βελτιώνεται η επίδοση του συστήματος διότι γίνεται πιο γρήγορα η μεταφορά μεταξύ των συσκευών του. 9. Τι είναι RAM και πώς είναι δεδομένη; Η κεντρική μνήμη (RAM) είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης στην οποία αποθηκεύονται οι εντολές ενός προγράμματος, τα δεδομένα και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Η κεντρική μνήμη χωρίζεται σε διακριτές θέσεις σε καθεμία από τις οποίες μπορεί να αποθηκευτεί μία λέξη (word), δηλαδή ένας σταθερός αριθμός από δυαδικά ψηφία (bits). Κάθε θέση της μνήμης χαρακτηρίζεται μονοσήμαντα από τη διεύθυνση της, που είναι ένας δυαδικός αριθμός. Μπορούμε να προσομοιάσουμε την κεντρική μνήμη με ένα δισδιάστατο πίνακα, όπου σε κάθε θέση του αποθηκεύεται ένα μέρος των δεδομένων. 10. Τι είδη μνήμης υπάρχουν στην κεντρική μνήμη του υπολογιστή και σε τι χρησιμεύει η κάθε μια από αυτές; Η κεντρική μνήμη ενός υπολογιστή αποτελείται από τρία είδη μνήμης: 1. Οι καταχωρητές αποτελούν το γρηγορότερο είδος προσωρινής μνήμης, έχουν υψηλό κόστος και μικρή χωρητικότητα δεδομένων.

9 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Η κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache memory). Η μνήμη αυτή έχει υψηλή ταχύτητα και υπάρχει για να βελτιώσει την ταχύτητα τροφοδότησης του επεξεργαστή με δεδομένα. Τα προσφάτως χρησιμοποιημένα δεδομένα αντιγράφονται στην κρυφή μνήμη, έτσι ώστε, όταν ο επεξεργαστής χρειαστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα, να μπορεί να τα προσπελάσει άμεσα. 3. Η κύρια μνήμη είναι πιο αργή από την κρυφή μνήμη, αλλά έχει μικρότερο κόστος επειδή η τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιεί δεν είναι τόσο προηγμένη αναφορικά με αυτή που χρησιμοποιεί η κρυφή μνήμη. Έτσι το μέγεθος της είναι πολύ μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα της κρυφής μνήμης. 11. Περιγράψτε τα στάδια μεταφοράς και παραμονής των δεδομένων και του κώδικα ενός προγράμματος από την περιφερειακή μνήμη, στην κεντρική μνήμη, στη λανθάνουσα μνήμη και την ιδεατή μνήμη. Στα συστήματα ιδεατής μνήμης το πρόγραμμα που εκτελείται κατανέμεται στην ιδεατή μνήμη. Δηλαδή τα ενεργά τμήματα του προγράμματος υπάρχουν στη φυσική κύρια μνήμη και τα μη ενεργά στο δεύτερο τμήμα της ιδεατής μνήμης, τη δευτερεύουσα μνήμη. Όταν λοιπόν αρχίζει η εκτέλεση ενός προγράμματος, τα ενεργά του τμήματα μεταφέρονται από την περιφερειακή μνήμη στην κεντρική μνήμη. Όταν αυτά παύουν να είναι χρήσιμα, δηλαδή χαρακτηρίζονται ως μη ενεργά, μεταφέρονται στο δεύτερο τμήμα της ιδεατής μνήμης διαθέτοντας το χώρο που καταλάμβαναν, στη φυσική κύρια μνήμη, σε άλλα ενεργά τμήματα. Τα ενεργά τμήματα του προγράμματος που χρησιμοποιούνται πιο συχνά α- ποθηκεύονται εκτός από τη φυσική κύρια μνήμη και στη λανθάνουσα μνήμη. Ανάλογα με την ροή εκτέλεσης του προγράμματος, το περιεχόμενο της λανθάνουσας μνήμης μεταβάλλεται. Δηλαδή τα τμήματα του προγράμματος που είναι ήδη αποθηκευμένα στη λανθάνουσα μνήμη παραχωρούν τη θέση τους σε νέα ενεργά τμήματα που χρησιμοποιούνται πλέον πιο συχνά. 12. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής και εξηγήσατε γιατί η αύξηση της μνήμης αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος; Το μέγεθος της μνήμης εξαρτάται από δυο παράγοντες. Από τις υποδοχές για τα πλινθία (chips) μνήμης στην μητρική πλακέτα και από το λειτουργικό σύστημα. Οι τύποι μητρικών πλακετών που κυκλοφορούν στην αγορά υποστηρίζουν διάφορα μεγέθη μνήμης. Ορισμένες, για παράδειγμα, δέχονται μέχρι 512 MB μνήμης, ενώ άλλες μπορεί να ξεπερνούν τα 3 GΒ. Κάποια παλαιά λειτουργικά συστήματα, π.χ. Dos, δεν μπορούσαν να «δουν» όλη την διαθέσιμη μνήμη ενός υπολογιστή. Η λύση ήταν να δηλωθεί κάποιο μέρος της μνήμης σαν εκτεταμένη (extended), δηλαδή μνήμη για περιορισμένη

10 14 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων χρήση, π.χ. μόνο για την αποθήκευση δεδομένων και όχι εντολών ενός προγράμματος. Σήμερα δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Όταν ένα πρόγραμμα εκτελεί κάποιου είδους επεξεργασία οι εντολές του, τα δεδομένα που δέχεται και παράγει, καθώς και τα προσωρινά αποτελέσματα α- ποθηκεύονται στη μνήμη για να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΚΜΕ. Όταν όμως τα προγράμματα είναι αρκετά μεγάλα ή εκτελούνται ταυτόχρονα πολλά μαζί, η κεντρική μνήμη δεν επαρκεί. Έτσι οι σύγχρονοι υπολογιστές κάνουν χρήση του σκληρού δίσκου για αποθήκευση δεδομένων ή εντολών των προγραμμάτων που εκτελούνται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκτέλεση των προγραμμάτων, γιατί το Λ.Σ. μεταφέρει δεδομένα από και προς το σκληρό δίσκο. Αυξάνοντας λοιπόν την κεντρική μνήμη ενός υπολογιστή μειώνουμε την πιθανότητα συχνής επικοινωνίας με το δίσκο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος και έτσι επιταχύνουμε την λειτουργία του. 13. Τι είναι η λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη (cache memory); Σε τι χρησιμεύει και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της; Η κρυφή ή λανθάνουσα μνήμη (cache memory) έχει υψηλή ταχύτητα και υπάρχει για να βελτιώσει την ταχύτητα τροφοδότησης του επεξεργαστή με δεδομένα. Τα προσφάτως χρησιμοποιημένα δεδομένα αντιγράφονται στην κρυφή μνήμη, έτσι ώστε, όταν ο επεξεργαστής χρειαστεί τα συγκεκριμένα δεδομένα, να μπορεί να τα προσπελάσει άμεσα. Δηλ. ο επεξεργαστής ελέγχει πρώτα τα δεδομένα που υπάρχουν στην κρυφή μνήμη και μόνο αν δεν βρει τα δεδομένα που χρειάζεται, ελέγχει τη μνήμη RAM. 14. Πώς μπορούν να ταξινομηθούν οι εκτυπωτές; Οι εκτυπωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Ακίδων, Ψεκασμού μελάνης και Laser. 15. Περιγράψτε συνοπτικά την αρχή λειτουργίας των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. Οι εκτυπωτές Laser, σχηματίζουν το πρότυπο κουκκίδων σε ένα φωτοευαίσθητο τύμπανο. Στο τύμπανο δημιουργείται ηλεκτροστατικά η προς εκτύπωση σελίδα. Το τύμπανο στη συνέχεια έλκει το μελάνι (toner) που υπάρχει με τη μορφή σκόνης. Έτσι στο τύμπανο, σχηματίζεται με τη βοήθεια του toner, η προς εκτύπωση σελίδα. Στη συνέχεια το τύμπανο περνά κοντά στην επιφάνεια του χαρτιού. Το χαρτί, φορτίζεται και έλκει τους κόκκους του toner από το τύμπανο στην επιφάνειά του. Στη συνέχεια το χαρτί περνά από ένα φούρνο που λιώνει τη σκόνη και έτσι γίνεται η επικόλληση του στο χαρτί.

11 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 15 Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών laser είναι: Το μέγεθος χαρτιού, στο οποίο μπορεί να εκτυπώσει. Η ανάλυση εκτύπωσης, η οποία αναφέρεται στο πλήθος των κουκκίδων που μπορεί να παράγει ένας εκτυπωτής σε μια ευθεία γραμμή μήκους μιας ί- ντσας. Η ταχύτητα εκτύπωσης, που αναφέρεται στον αριθμό των σελίδων που μπορεί να τυπώσει ο εκτυπωτής ανά λεπτό. 16. Ποιες μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης μνήμης γνωρίζετε; Να γραφεί μια σύντομη περιγραφή τους. Οι μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης που υπάρχουν στους σημερινούς υπολογιστές είναι οι δισκέτες και οι σκληροί δίσκοι. Οι δισκέτες έχουν διάμετρο 5,25 και 3,5 ίντσες. Σήμερα έχουν επικρατήσει οι δισκέτες 3,5 ιντσών. Και στους δυο τύπους δισκετών υπάρχει, σε μια πλαστική τετράγωνη θήκη, μια στρογγυλή μαγνητισμένη επιφάνεια. Οι δισκέτες 5,25 ιντσών έχουν χωρητικότητα 1,2 Mbytes ενώ οι δισκέτες 3,5 ιντσών 1,44 Mbytes. Ο σκληρός δίσκος αποτελείται από ένα σύνολο στρογγυλών μαγνητισμένων επιφανειών. Πάνω από κάθε μια από αυτές τις επιφάνειες υπάρχει μια μαγνητική κεφαλή που διαβάζει τα δεδομένα καθώς οι μαγνητισμένες επιφάνειες περιστρέφονται. Οι σημερινοί σκληροί δίσκοι έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 40 Gbytes. Τόσο οι δισκέτες όσο και οι δίσκοι χωρίζονται σε ίχνη (ή κυλίνδρους) και σε τομείς. Πιο εξειδικευμένες μονάδες μαγνητικής αποθήκευσης είναι οι δίσκοι DAT, με χωρητικότητα 2 Gbytes και οι δίσκοι ZIP, με χωρητικότητα 100 ή 250 Mbytes. 17. Τι είναι sector και τι κύλινδρος σε ένα μαγνητικό δίσκο; Τα CD-ROMS έχουν κυλίνδρους; Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα, τόσο ο δίσκος όσο και η δισκέτα χωρίζονται σε νοητούς ομόκεντρους κύκλους που ονομάζονται ίχνη ή κύλινδροι (tracks) και σε ίσους κυκλικούς τομείς (sectors). Οι οπτικοί δίσκοι (CDs) διαφέρουν λίγο από τους σκληρούς δίσκους. Στην πραγματικότητα έχουν μόνο ένα ίχνος. Η επιφάνεια των CDs αποτελείται από μια μόνο σπείρα που ξεκινά από το κέντρο του κύκλου και συνεχίζει προς την εξωτερική περίμετρο. Τα δεδομένα κατανέμονται πάνω σε αυτή σε κοιλότητες (pits) και επίπεδα ή νησίδες (lands).

12 16 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Ίχνη Τομέας 18. Ποιες κατηγορίες οθονών έχουμε, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οθόνης γραφικών; Εξηγήστε την εξής περιγραφή οθόνης: Οθόνη 15 inch, 1024*768, True colour. Το πρώτο χαρακτηριστικό μιας οθόνης γραφικών είναι το μέγεθος, το οποίο μετριέται σε ίντσες. Πρόκειται για το μήκος της διαγωνίου κάθε οθόνης. Τα ε- πικρατέστερα μεγέθη είναι 17 και 19 ίντσες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των οθονών, είναι η ανάλυση (διακριτική ικανότητα). Κάθε οθόνη μπορεί να απεικονίσει ένα πλήθος εικονοστοιχείων (pixels) στην οριζόντια διάστασή της (π.χ. 1024) και έναν αριθμό εικονοστοιχείων στην κάθετη διάστασή της (π.χ. 768). Το γινόμενό αυτών των αριθμών καθορίζει την ανάλυση της οθόνης. Όσο μεγαλύτερο είναι το γινόμενο τόσο καλύτερη είναι η ανάλυση μιας οθόνης. Τυπικές αναλύσεις είναι οι 800x600, 1024x768 και 1280x1024. Το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμός ή συχνότητα ανανέωσης μιας οθόνης, δηλαδή ο ρυθμός επανασχηματισμού της εικόνας. Μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz). Μια οθόνη με τα χαρακτηριστικά «15 inch, 1024x768, True colour», σημαίνει ότι είναι 15 ιντσών, έχει ανάλυση 1024 (οριζοντίως) x 768 (καθέτως) και μπορεί να απεικονίσει 2 24 χρώματα (true colour). 19. Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time); Αναφέρατε χαρακτηριστικούς χρόνους προσπέλασης για την κεντρική μνήμη και την περιφερειακή μνήμη δίσκου και CD-ROM. Χρόνος προσπέλασης είναι ο χρόνος που απαιτείται για τον εντοπισμό των δεδομένων στην κύρια ή τη βοηθητική μνήμη, από τη στιγμή της αίτησης της ΚΜΕ. Ο χρόνος προσπέλασης αλλάζει, καθώς αλλάζει η τεχνολογία κάθε αποθηκευτικού μέσου. Ενδεικτικές τιμές μέσου χρόνου προσπέλασης σε αποθηκευτικά μέσα CD-ROM Κύρια Μνήμη Σκληρός δίσκος Λανθάνουσα μνήμη Μαγνητική ταινία (δισκέτα) 100 msec 15 nsec 8.9 msec 8 nsec 94 msec

13 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Τι είναι interrupt (διακοπή) και τι λειτουργίες επιτελεί ο χειριστής διακοπών (interrupt handler); Σε τι διαφέρουν τα hardware interrupts από τα software interrupts; Οι διακοπές είναι σήματα διακοπής της εργασίας της ΚΜΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία εισόδου - εξόδου. Ο χειριστής διακοπών είναι η ρουτίνα που ενεργοποιείται για να φέρει εις πέρας ένα σήμα διακοπής. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του ελέγχου της ΚΜΕ στο πρόγραμμα που εκτελούνταν πριν το σήμα διακοπής. Όταν οι διακοπές αυτές προέρχονται από κάποιο μέρος του υλικού, π.χ. το ποντίκι, τότε ονομάζονται διακοπές υλικού (hardware interrupts). Οι διακοπές που παράγονται από προγράμματα, για παράδειγμα όταν ένα πρόγραμμα απαιτεί ανάγνωση από ένα CD-ROM, ονομάζονται διακοπές λογισμικού (software interrupts). 21. Ποιες συσκευές συνδέονται σε σειριακή και ποιες σε παράλληλη θύρα προσωπικού υπολογιστή; Στη σειριακή θύρα του υπολογιστή συνδέεται το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το εξωτερικό modem, ενώ στην παράλληλη θύρα συνδέεται ο εκτυπωτής και η συσκευή zip drive. 22. Ποια τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης; Περιγράψτε συνοπτικά κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά. Τα πιο κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης είναι: Η αποθήκευση σε αυτές είναι μόνιμη. Με την εξαίρεση των απλών δισκετών (5,25 και 3,5 ιντσών), η χωρητικότητα τους είναι πολύ μεγαλύτερη της κύριας μνήμης, π.χ. 80 Gbytes. Η προσπέλαση σε αυτές είναι πολύ πιο αργή συγκριτικά με την προσπέλαση στην κύρια μνήμη. Είναι σχετικά φθηνές συσκευές, αλλά ευαίσθητες στην ύπαρξη σκόνης καθώς και στην ύπαρξη εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 23. Τι είναι ο οδηγός (driver) μιας κάρτας δικτύου και ποια η λειτουργία του; Ο οδηγός συσκευής (device driver) είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, που επιτρέπει τη συνεργασία της συγκεκριμένης περιφερειακής συσκευής με τις μονάδες του υπολογιστή. Στην πράξη ο οδηγός ενεργεί ως μεταφραστής μεταξύ κάρτας δικτύου και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τη συσκευή. Κάθε συσκευή έχει ένα σύνολο εξειδικευμένων εντολών και χαρακτηριστικών που μόνο ο οδηγός τα ξέρει. Ο οδηγός, επομένως, δέχεται τις γενικές εντολές από ένα πρόγραμμα και τις μεταφράζει έπειτα στις εξειδικευμένες εντολές για τη συσκευή.

14 18 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 24. Τι είναι λειτουργικό σύστημα και ποια η δομή του; Το λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) (Operating System-OS) είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων (ΚΜΕ, μνήμη, δίσκοι, συσκευές εισόδου - εξόδου) του υπολογιστή καθώς επίσης και για την επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή. Οι κύριες εργασίες ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος περιληπτικά είναι: 1. Διαχείριση διεργασιών (Χρονοπρογραμματιστής-Scheduler) Δημιουργία και διαγραφή των διεργασιών των χρηστών και του συστήματος Χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών Διατήρηση ιστορικού για την κατάσταση των διεργασιών Επιτρέπει την εσωτερική επικοινωνία των διεργασιών 2. Διαχείριση μνήμης Εκχώρηση μνήμης Προστασία του χώρου μνήμης των προγραμμάτων Σελιδοποίηση (Paging) Ανταλλαγή (Swapping) Ιδεατή μνήμη 3. Διαχείριση αρχείων Διαχείριση χώρου δίσκου Συντήρηση δομής καταλόγων (directory) Ασφάλεια αρχείων Έλεγχος προσβάσεων ανάγνωσης και εγγραφής 4. Διαχείριση συσκευών Εισόδου/Εξόδου Οδηγοί συσκευών Σκληροί δίσκοι Τερματικά Η δομή των λειτουργικών συστημάτων είναι στρωματοποιημένη ή ακολουθεί το μοντέλο του κρεμμυδιού. Δηλ. στο χαμηλότερο στρώμα ή στο εσωτερικό επίπεδο υπάρχει ο πυρήνας, κατόπιν υπάρχει ο φλοιός και τα βοηθητικά προγράμματα που είναι τελικά αυτά που βλέπει ο χρήστης.

15 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 19 Ο πυρήνας είναι το μέρος του λειτουργικού συστήματος που βρίσκεται μόνιμα στη μνήμη και ελέγχει, σε χαμηλό επίπεδο, τις κεντρικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Ο φλοιός αναλαμβάνει την ερμηνεία και εκτέλεση των εντολών που πληκτρολογεί ο χρήστης στην είσοδο, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης αυτών. 25. Τι είναι η σελιδοποίηση (paging) της μνήμης από το Λ.Σ.; Με ποιο τρόπο γίνεται, πώς λειτουργεί και τι είναι ο πίνακας σελίδων; Η σελιδοποίηση (paging) είναι μια από τις επικρατέστερες τεχνικές διαχείρισης εικονικής μνήμης, που επιτρέπει σε μια διεργασία να εκτελεστεί με μόνο μερικά τμήματα της στην κύρια μνήμη. Στη σελιδοποίηση, το πρόγραμμα και τα δεδομένα κάθε διεργασίας διαμερίζονται σ έναν αριθμό σελίδων (pages), ίσου μήκους και, ομοίως, η φυσική μνήμη του υπολογιστή διαμερίζεται σ ένα αριθμό πλαισίων σελίδας (page frames) του ιδίου μεγέθους. Οι σελίδες και τα πλαίσια σελίδας έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος. Κάθε πλαίσιο σελίδας είναι ικανό να κρατήσει μια μόνο σελίδα κάποιας διεργασίας και είναι ευθύνη του μηχανισμού σελιδοποίησης να επιτευχθεί η α- ντιστοιχία μεταξύ των σελίδων της ιδεατής μνήμης με τα φυσικά πλαίσια της φυσικής μνήμης. Έτσι λοιπόν, το Λ.Σ. εκχωρεί πλαίσια σελίδας στις διεργασίες, ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε διεργασία να έχει μερικές σελίδες της (τις ενεργές σελίδες της) στην κύρια μνήμη και τις υπόλοιπες (μη ενεργές) στη δευτερεύουσα μνήμη. Το Λ.Σ. για να μπορεί να εντοπίζει τα τμήματα που καταλαμβάνει ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιεί έναν πίνακα σελίδων, ο οποίος περιέχει τη διεύθυνση της κύριας μνήμης όπου τοποθετήθηκε κάθε σελίδα. Η τεχνική της σελιδοποίησης: Διευκολύνει τη γρήγορη τοποθέτηση των προγραμμάτων σε διαφορετικές θέσεις της μνήμης, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση της διαθέσιμης κεντρικής μνήμης. Επιτυγχάνει εικονική μνήμη μεγάλης χωρητικότητας Προκαλεί εσωτερικό κατακερματισμό (internal fragmentation) της κύριας μνήμης. 26. Tι είναι ο πολυπρογραμματισμός (multiprogramming), τι η πολυεπεξεργασία (multiprocessing) και ποιες οι διαφορές τους; Στην περίπτωση του πολυπρογραμματισμού, πολλά ανεξάρτητα προγράμματα εκτελούνται σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας δίδοντας στον χρήστη την αίσθηση της παράλληλης εκτέλεσης. Τα προγράμματα βρίσκονται ταυτόχρονα φορτωμένα στην κεντρική μνήμη και τμήματά τους εκτελούνται από την ίδια ΚΜΕ, απασχολώντας την διαδοχικά για κάποιο χρονικό διάστημα.

16 20 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Τα συστήματα πολυεπεξεργασίας διαθέτουν περισσότερες από μια ΚΜΕ και έτσι οι εντολές και τα δεδομένα του ίδιου ή διαφορετικών προγραμμάτων μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε πραγματικά παράλληλη επεξεργασία, διότι υπάρχουν πολλές ΚΜΕ οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση του προγράμματος(ων). Αντίθετα στα συστήματα πολυπρογραμματισμού οι διεργασίες μοιράζονται την ίδια ΚΜΕ και εκτελούνται διαδοχικά και τμηματικά, δίνοντας όμως την αίσθηση ταυτόχρονης εκτέλεσης στον χρήστη. 27. Τι είναι ο καταμερισμός χρόνου (time sharing); Ο καταμερισμός χρόνου είναι τεχνική κατανομής του χρόνου λειτουργίας ενός υπολογιστή ανάμεσα σε έναν αριθμό διεργασιών (συνήθως διαφορετικών χρηστών). Η εκτέλεση των διεργασιών εναλλάσσεται και κάθε διεργασία έχει αποκλειστική χρήση του υπολογιστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 28. Ποια είναι τα είδη της χρονοδρομολόγησης; Χρονοδρομολόγηση ονομάζεται η επιλογή και απόδοση χρόνου της ΚΜΕ στις διάφορες διεργασίες που έχουν δημιουργηθεί και είναι προς εκτέλεση σε έναν υπολογιστή. Στο Λ.Σ. υπάρχουν δυο χρονοδρομολογητές που εκτελούν τα διαφορετικά είδη χρονοδρομολόγησης. Μακροχρόνιος χρονοδρομολογητής, ο οποίος επιλέγει ποιες διεργασίες θα χαρακτηρισθούν προς εκτέλεση. Βραχυχρόνιος χρονοδρομολογητής, ο οποίος επιλέγει ποια από τις διεργασίες του μακροχρόνιου θα είναι η επόμενη για εκτέλεση. Οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Μη διακοπτοί (non preemptive) αλγόριθμοι, οι οποίοι επιτρέπουν στην διεργασία που εκτελείται να ολοκληρωθεί πριν κάποια άλλη αποκτήσει τον έλεγχο της ΚΜΕ. Στην κατηγορία αυτή οι πιο γνωστοί τρόποι επιλογής διεργασιών είναι η επιλογή βάσει του χρόνου άφιξης και βάσει της διάρκειας. Διακοπτοί (preemptive) αλγόριθμοι, όπου οι διεργασίες εκτελούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έπειτα παραχωρούν την ΚΜΕ στην ε- πόμενη διεργασία. Στη συνέχεια περιμένουν να τους δοθεί ξανά η ΚΜΕ για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να συνεχιστεί η εκτέλεσή τους. Η διακοπή μπορεί να γίνει με βάση τη διάρκεια ή δίκαια καταμερίζοντας τον χρόνο ι- σόποσα μεταξύ των διεργασιών.

17 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Ποια είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται μια διεργασία; Δώστε σχηματική παράσταση και περιγράψτε τον τρόπο μετάπτωσης από ένα στάδιο σε άλλο. Όπως βλέπουμε στο πιο κάτω σχήμα οι διεργασίες εισέρχονται στο σύστημα και από το σύνολο των διεργασιών επιλέγεται, από τον μακροχρόνιο χρονοδρομολογητή, ένας αριθμός διεργασιών προς εκτέλεση. Οι διεργασίες αυτές σχηματίζουν μια ουρά διεργασιών έτοιμες προς εκτέλεση. Από αυτές τις διεργασίες ο βραχυχρόνιος χρονοδρομολογητής επιλέγει, βάσει του αλγορίθμου χρονοδρομολόγησης, μια διεργασία για εκτέλεση (εκτελούμενη) από την ΚΜΕ. Διεργασίες προς εκτέλεση Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Μακροχρόνιος Δρομολογητής Ουρά διεργασιών προς εκτέλεση Δ1 Δ3 Δ5 Δ6 Δ7 Βραχυχρόνιος Δρομολογητής ΚΜΕ Ουρά αναμονής Δ5 Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι διακοπτοί αλγόριθμοι επιτρέπουν σε μια διεργασία να εκτελεσθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα της αφαιρούν τον έλεγχο της ΚΜΕ, κάποιες διεργασίες εκτελούνται από την ΚΜΕ για κάποιο χρονικό διάστημα και επιστρέφουν στις διεργασίες που περιμένουν για εκτέλεση. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των μη διακοπτών αλγορίθμων όπου κάθε διεργασία που αναλαμβάνει τον έλεγχο της ΚΜΕ εκτελείται μέχρι να τελειώσει.

18 22 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Η εσωτερική ουρά αναμονής δημιουργείται όταν η εκτέλεση μιας διεργασίας διακόπτεται για να εξυπηρετηθεί ένα σήμα διακοπής (διεργασία υπό αναστολή). 30. Περιγράψτε υπό ποιες συνθήκες προκύπτει ένα αδιέξοδο (deadlock); Πώς γίνεται η πρόβλεψη και η αποφυγή του; Αδιέξοδα μπορούν να συμβούν κατά την αίτηση χρήσης πόρων υλικού ή λογισμικού από περισσότερες από μια διεργασίες. Για παράδειγμα, αδιέξοδο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που δυο διεργασίες, οι οποίες μοιράζονται τον χρόνο της ΚΜΕ, προσπαθούν να εκτυπώσουν ένα μεγάλο αρχείο. Υπάρχει η πιθανότητα η διεργασία Α να έχει δεσμεύσει τον εκτυπωτή και να ζητά εκ νέου τη χρήση του δίσκου, ενώ η διεργασία Β να έχει δεσμεύσει τον δίσκο και να ζητά τον εκτυπωτή. Η αποφυγή ενός αδιεξόδου μπορεί να αποφευχθεί με διάφορες τεχνικές. Έ- νας τρόπος είναι να απαιτούν οι διεργασίες όλους τους απαραίτητους πόρους αμέσως και να μην προχωρούν στην εκτέλεσή τους μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Ένας άλλος τρόπος είναι να επιτρέπουμε στην διαδικασία να ζητά και να δεσμεύει πόρους όσο εκτελείται. Όταν όμως ζητήσει κάποιον δεσμευμένο από άλλη διεργασία πόρο, τότε πρέπει να ελευθερώσει όλους τους πόρους που έχει ήδη δεσμευμένους και να προσπαθήσει αργότερα να επανακτήσει όλους τους απαραίτητους πόρους. 31. Τι είναι το φυσικό και τι είναι το λογικό σύστημα αρχείων; Με τον όρο φυσικό σύστημα αρχείων εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο είναι αποθηκευμένα στην περιφερειακή μνήμη τα δεδομένα, δηλαδή τον τρόπο που είναι κατανεμημένα σε κυλίνδρους και τομείς. Με τον όρο λογικό σύστημα αρχείων ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα αρχεία οργανώνονται από το Λ.Σ., ομαδοποιούνται σε καταλόγους, λαμβάνουν ένα συμβολικό όνομα και ένα σύνολο ιδιοτήτων και είναι ορατά με αυτό το ό- νομα στους καταλόγους. 32. Τι είναι αρχείο δεδομένων; Αρχείο δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων αποθηκευμένα ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο ως ένα σύνολο ομοειδών εγγραφών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να διαθέτει αρχείο με τα στοιχεία των πελατών της. Τα δεδομένα στα αρχεία αποθηκεύονται ως δυαδικά ψηφία και μεταφράζονται σε κείμενο από το πρόγραμμα επεξεργασίας τους. 33. Τι σημαίνει στοίχιση κειμένου; Πόσα είδη στοίχισης γνωρίζετε; Στοίχιση κειμένου ονομάζεται η διάταξη μιας παραγράφου σε σχέση με τα αριστερά και δεξιά περιθώρια του κειμένου. Υπάρχουν τέσσερα είδη στοίχισης κειμένου, αριστερά, δεξιά, στο κέντρο και πλήρης.

19 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις Τι είναι στυλ κειμένου και σε τι χρησιμεύει; Στυλ κειμένου είναι η ομαδοποίηση ενός συνόλου χαρακτηριστικών μορφοποίησης και η αναφορά και χρήση του σε ένα τμήμα του εγγράφου με το ό- νομα του στυλ. Για παράδειγμα, συνήθως, τα χαρακτηριστικά του στυλ «Βασικό» είναι Times New Roman, 12pt, στοίχιση στα αριστερά, χωρίς εσοχές και μονό διάστιχο. Το στυλ, δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνδυάζει, μπορεί με μια απλή επιλογή να εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες παραγράφους. Επίσης όταν αλλάζουμε το συνδυασμό των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου στυλ, αλλάζει αυτόματα η μορφοποίηση όλων των παραγράφων που το χρησιμοποιούν. Συνεπώς η χρήση στυλ κειμένου διευκολύνει τη γρήγορη μορφοποίηση και μεταβολή των χαρακτηριστικών του. 35. Τι είναι μακροεντολή σε επεξεργαστή κειμένου ή σε λογιστικό φύλλο; Μακροεντολή (macro) είναι η καταγραφή μιας σειράς εντολών της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic (VB), οι οποίες ομαδοποιούνται και αποθηκεύονται σαν ένα μικρό πρόγραμμα στο έγγραφο ή το βιβλίο εργασίας. Ο σκοπός των μακροεντολών είναι η αυτοματοποίηση συχνών εργασιών, αφού μια μακροεντολή μπορεί να επιτελέσει ένα σύνολο από εργασίες αυτόματα, με επιλογή της μέσα από τα μενού ή απλά με τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων. Για να δημιουργήσουμε μια μακροεντολή στο MS-Word ή MS-Office χρησιμοποιούμε το μενού «Εργαλεία Μακροεντολή Καταγραφή νέας μακροεντολής» και ακολουθούμε τα βήματα που απαιτούνται για την καταγραφή της νέας μακροεντολής. 36. Πώς δημιουργούμε πλαίσια (frames), header ή footer σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows; Στο Microsoft Word δημιουργούμε πλαίσια κειμένου από το μενού «Εισαγωγή Πλαίσιο κειμένου». Στη συνέχεια στο σημείο που θέλουμε να εισάγουμε το πλαίσιο κειμένου, πιέζουμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού μας και σύρουμε το ποντίκι μέχρι το σημείο που επιθυμούμε. Όταν ελευθερώσουμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού θα έχει σχηματιστεί το πλαίσιο κειμένου. Η εισαγωγή κεφαλίδας (header) και υποσέλιδου (footer) γίνεται από το μενού «Προβολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα». Όταν διαλέξουμε αυτή την επιλογή, τότε εμφανίζεται ένα πλαίσιο, στο πάνω και κάτω περιθώριο, στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται και ένα ειδικό μενού επιλογών για την διαχείριση της κεφαλίδας και του υποσέλιδου και για τη μετακίνηση από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο και αντίστροφα.

20 24 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 37. Περιγράψτε τη διαδικασία αυτόματης αρίθμησης σελίδων σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows. Από το μενού «Εισαγωγή Αριθμοί σελίδας», μπορούμε να εισάγουμε α- ριθμούς σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του κειμένου. Οι επιλογές αφορούν το στυλ αρίθμησης, π.χ. κανονικούς αριθμούς, λατινικούς αριθμούς, εισαγωγή αριθμού κεφαλαίου μαζί με τον αριθμό σελίδα, καθώς και την θέση του αριθμού, π.χ. κεφαλίδα ή υποσέλιδο με αριστερή/δεξιά/στο κέντρο στοίχιση. 38. Περιγράψτε την διαδικασία ενσωμάτωσης άλλων αρχείων ή αντικειμένων σε ένα αρχείο κειμένου σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows. Η τεχνολογία OLE επιτρέπει στον χρήση να ενσωματώνει άλλες εφαρμογές των Windows στο δικό του πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μέσα σε ένα αρχείο κειμένου στο Microsoft Word μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιηθεί ένα γράφημα δημιουργημένο στο Microsoft Excel. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ εφαρμογών, είναι να υποστηρίζουν και οι άλλες εφαρμογές την τεχνική OLE. Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να είναι εργαλεία δημιουργίας γραφημάτων ή λογιστικών φύλλων, αναπαραγωγής και/ή τροποποίησης αρχείων ήχου και εικόνας, κ.α. Όταν κάποιος δημιουργεί αντικείμενα τύπου OLE για να συμπεριλάβει δεδομένα άλλων εφαρμογών, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δυο τρόπους. Είτε να συνδέσει (link) αυτά τα δεδομένα με την εξωτερική εφαρμογή είτε να τα ενσωματώσει (embed) στo κείμενο. Τα αντικείμενα, τότε, αναφέρονται, αντίστοιχα, ως linked ή embedded αντικείμενα. Στην περίπτωση της σύνδεσης των δεδομένων, αυτά αποθηκεύονται εξωτερικά, ενώ στο κείμενο αποθηκεύεται απλά ο σύνδεσμος. Έτσι όταν τα δεδομένα αλλάξουν εξωτερικά, από την εφαρμογή που τα δημιούργησε, γίνεται και αυτόματη ενημέρωση στο κείμενο. Στην περίπτωση των embedded αντικειμένων, τα δεδομένα περιέχονται στο έγγραφο κειμένου και αποθηκεύονται εσωτερικά. Αν εισάγουμε ένα αντικείμενο στο έγγραφό μας, μπορούμε να το επεξεργαστούμε με την εφαρμογή που έ- χει δημιουργηθεί. Με διπλό κλικ του ποντικιού ή δεξί κουμπί πάνω στο αντικείμενο και εκτέλεση της κατάλληλης επιλογής, ανοίγει η αντίστοιχη εφαρμογή. 39. Ποια είναι τα είδη στοίχισης σε ένα φύλλο εργασίας; Σε ένα φύλλο εργασίας τα είδη στοίχισης είναι ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση.

21 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 25 Επιλογές οριζόντιας στοίχισης Γενική Αριστερά Κέντρο Δεξιά Συμπλήρωση Πλήρης στοίχιση Κέντρο επιλεγμένης περιοχής Επιλογές κατακόρυφης στοίχισης Πάνω Κάτω Κέντρο Πλήρης 40. Εξηγήστε τους όρους: κεφαλίδα, υποσέλιδο, περιθώριο. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι περιοχές στα επάνω και κάτω περιθώρια κάθε σελίδας ενός εγγράφου, που γράφουμε φράσεις ή λέξεις και επαναλαμβάνονται αυτόματα στην αρχή ή το τέλος κάθε σελίδας. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο ή γραφικά στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα για παράδειγμα, αριθμούς σελίδων, μια ημερομηνία, ένα λογότυπο εταιρείας, τον τίτλο του εγγράφου, το όνομα αρχείου ή το όνομα του συντάκτη τα οποία εκτυπώνονται στο επάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ενός εγγράφου. Τα περιθώρια σελίδας είναι τα κενά διαστήματα γύρω από τα άκρα της σελίδας. Γενικά, το κείμενο και τα γραφικά εισάγονται στην εκτυπώσιμη περιοχή, μεταξύ των περιθωρίων. Ωστόσο, μπορούμε να τοποθετήσουμε ορισμένα στοιχεία στα περιθώρια για παράδειγμα, κεφαλίδες, υποσέλιδα και αριθμούς. 41. Τι είναι ενότητα (section) σε ένα κείμενο; Ενότητα (section) είναι ένα τμήμα του εγγράφου στο οποίο ορίζουμε επιλογές μορφοποίησης σελίδας. Οι επιλογές αυτές συνήθως αφορούν κεφαλίδες και υποσέλιδα, αρίθμηση σελίδων ή γραμμών του εγγράφου. 42. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να χρησιμοποιήσουμε ειδικά σύμβολα σε ένα κείμενο; Η εισαγωγή συμβόλων σε επεξεργαστές κειμένου, γίνεται από το μενού «Εισαγωγή Σύμβολο». Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το επιθυμητό σύμβολο και το εισάγουμε. Ο τρόπος χρήσης των ειδικών συμβόλων δεν διαφέρει από τον τρόπο χρήσης ενός χαρακτήρα. Δηλαδή, από τη στιγμή της εισαγωγής του, μπορούμε να μεταβάλλουμε το μέγεθός του, τον χρωματισμό του κλπ.

22 26 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 43. Πώς δημιουργούμε δείκτες και εκθέτες σε έναν επεξεργαστή κειμένου περιβάλλοντος Windows; Έχοντας επιλέξει ένα τμήμα κειμένου ή πριν γράψουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανιστεί ως εκθέτης ή δείκτης, από το μενού «Μορφή Γραμματοσειρά» στην κατηγορία «Εφέ», σηματοδοτούμε αντίστοιχα την επιλογή «Εκθέτης» ή «Δείκτης» και πατάμε το πλήκτρο «OK». Με αυτόν τον τρόπο το κείμενο που είχαμε επιλέξει ή το κείμενο που θα πληκτρολογήσουμε, μορφοποιείται σαν εκθέτης ή δείκτης. 44. Πώς χρησιμοποιούνται τα βοηθητικά προγράμματα αυτόματος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών ή αυτόματου συλλαβισμού; Από το μενού «Εργαλεία Ορθογραφία» ή με το πλήκτρο F7 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον έλεγχο της ορθογραφίας ενός εγγράφου. Το παράθυρο που εμφανίζεται παρέχει επιλογές για τη διόρθωση λέξεων, την προσθήκη νέων όρων στο λεξικό, την παράβλεψη μερικών ορθογραφικών λαθών και την αλλαγή του χρησιμοποιούμενου λεξικού. Ο αυτόματος συλλαβισμός γίνεται από το μενού «Εργαλεία Γλώσσα Συλλαβισμός». Από το παράθυρο επιλογών που παρουσιάζεται, μπορούμε να καθορίσουμε αν ο συλλαβισμός θα γίνεται αυτόματα ή όχι, καθώς και να επιτρέψουμε τον συλλαβισμό λέξεων με κεφαλαία. 45. Πώς μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα ή τύπους σε διαδοχικά κελιά; Η αντιγραφή δεδομένων μεταξύ κελιών, μπορεί να γίνει με αντιγραφή των περιεχομένων του ενός κελιού και επικόλληση στα νέα κελιά από το μενού «Επεξεργασία/Επικόλληση». Επίσης κάνοντας χρήση της ειδικής επικόλλησης, μπορούμε να αντιγράψουμε μόνο τα επιθυμητά δεδομένα από το ένα κελί στο άλλο, π.χ. μόνο το αποτέλεσμα ενός αριθμητικού τύπου ή τον αριθμητικό τύπο τον ίδιο ή τις τυχόν σημειώσεις. Επιπλέον, για εύκολη αντιγραφή από ένα κελί σε διαδοχικά του που βρίσκονται όμως στην ίδια γραμμή ή την ίδια στήλη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της επέκτασης επιλογής. Δηλαδή, αφού επιλέξουμε το προς αντιγραφή κελί και τοποθετήσουμε το δρομέα στην κάτω δεξιά γωνία, διατηρούμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πατημένο και το σύρουμε οριζόντια ή κάθετα. Όταν φθάσουμε στο τελευταίο από τα κελιά που επιθυμούμε να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού, ελευθερώνουμε το ποντίκι. Οι τιμές ή οι τύποι του πρώτου κελιού αντιγράφονται στα υπόλοιπα και προσαρμόζονται κατάλληλα. 46. Τι είναι γραμμή, στήλη, κελί σε ένα λογιστικό φύλλο; Όπως βλέπουμε στο πιο κάτω σχήμα, που αποτελεί τμήμα λογιστικού φύλλου, ένα λογιστικό φύλλο, χωρίζεται σε γραμμές και στήλες, δηλαδή αντίστοιχα σε οριζόντια και κάθετα τμήματα.

23 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 27 Κελιά ονομάζουμε τα ορθογώνια κουτάκια που σχηματίζονται από τη νοητή τομή μιας γραμμής και μιας στήλης. Τελικά, κάθε γραμμή και κάθε στήλη αποτελείται από ένα σύνολο κελιών. Οι γραμμές αριθμούνται 1, 2, 3, ενώ οι στήλες Α, B, C, Τα κελιά χαρακτηρίζονται από το όνομα της στήλης και τον αριθμό της γραμμής, π.χ. Α1, C Τι ονομάζεται τρέχον κελί και ποια είναι η διεύθυνση ενός κελιού; Τρέχον κελί, ονομάζουμε το κελί το οποίο έχουμε επιλέξει μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το τρέχον κελί εμφανίζεται με ένα έντονο περίγραμμα. Η διεύθυνση ενός κελιού καθορίζεται από τον αριθμό της στήλης και τον αριθμό τις γραμμής. Παράδειγμα διεύθυνσης ενός κελιού είναι το Α10, που σημαίνει ότι ανήκει στην στήλη Α και στην γραμμή Πώς μπορείτε να εισάγετε κείμενο, ώρα και ημερομηνία, αριθμητική τιμή, αριθμητικό τύπο, συνάρτηση σε λογιστικό φύλλο; Για εισαγωγή κειμένου και αριθμητικής τιμής πρέπει απλά να κάνουμε κλικ σε κάποιο κελί και να πληκτρολογήσουμε το κείμενο ή τον αριθμό. Η εισαγωγή ώρας και ημερομηνίας γίνεται με την εισαγωγή της συνάρτησης NOW(). Ένας αριθμητικός τύπος μπορεί να εισαχθεί αν στο επιλεγμένο κελί πληκτρολογήσουμε το σύμβολο «=» και κατόπιν τον τύπο που επιθυμούμε, ο οποίος μπορεί να περιέχει ονόματα κελιών, σταθερούς αριθμούς, συναρτήσεις και τελεστές πράξεων, π.χ. =Α5+2*Α8 + SUM(B1:B5). Συνάρτηση σε κάποιο κελί μπορούμε να εισάγουμε από το μενού «Εισαγωγή Συνάρτηση». Εκεί περιέχονται όλες οι παρεχόμενες συναρτήσεις, ομαδοποιημένες σε κατηγορίες ανάλογα με την λειτουργία τους. Όταν επιλέξουμε κάποια συνάρτηση υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης αυτής. 49. Περιγράψτε τις συναρτήσεις άθροισης, μέσου όρου και στρογγυλοποίησης προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Η συνάρτηση SUM(number1;number2;...) αθροίζει όλους τους αριθμούς σε με περιοχή κελιών. Νumber1, number2,... είναι 1 έως 30 ορίσματα, των οποίων θέλουμε το άθροισμα.

24 28 Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων Παραδείγματα χρήσης: Τύπος Περιγραφή (αποτέλεσμα) =SUM(3; 2) Αθροίζει τις τιμές 3 και 2 =SUM( 5 ; 15; TRUE) Αθροίζει τις τιμές 5, 15 και 1, γιατί οι τιμές κειμένου μετατρέπονται σε αριθμούς και η λογική τιμή TRUE (αληθές) μετατρέπεται στον αριθμό 1 =SUM(A2:A4) Αθροίζει τους αριθμούς των κελιών A2 ως και Α4 =SUM(A2:A4; 15) Αθροίζει τους αριθμούς των κελιών A2 ως και Α4 και το 15 Η συνάρτηση AVERAGE(number1;number2;...) αποδίδει τον μέσο όρο (αριθμητικός μέσος) των ορισμάτων. Number1, number2,... είναι 1 έως 30 α- ριθμητικά ορίσματα των οποίων θέλουμε τον μέσο όρο. Παραδείγματα χρήσης: Τύπος =AVERAGE(A2:A6) =AVERAGE(A2:A6;5) Περιγραφή (αποτέλεσμα) Ο μέσος όρος των αριθμών των κελιών A2 ως και Α6 Ο μέσος όρος των αριθμών των κελιών A2 ως και Α6 και του 5 Η συνάρτηση ROUND(number;num_digits) στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον δεδομένο αριθμό ψηφίων. Number είναι ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε. Num_digits καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων, στα οποία θέλετε να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό. Παραδείγματα χρήσης: Τύπος =ROUND(2,15; 1) =ROUND(2,149; 1) Περιγραφή (αποτέλεσμα) Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,15 σε ένα δεκαδικό ψηφίο, δηλ στο 2,2 Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2,149 σε ένα δεκαδικό ψηφίο, δηλ. στο 2,1 50. Υποθέστε ότι έχετε ένα φύλλο εργασίας με στοιχεία σπουδαστών, όπου η στήλη Α περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό, η Β το επώνυμο, η C το όνομα, η D το βαθμό της Α' προόδου, η Ε το βαθμό της Β' προόδου και η F το βαθμό των τελικών εξετάσεων:

25 Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις 29 A B C D E F G 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α' ΠΡΟΟΔΟΣ Β' ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛ. ΒΑΘΜ. 2 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Δημιουργήστε τη στήλη G που θα έχει ως ετικέτα το κείμενο «Τελική Βαθμολογία» και ως περιεχόμενο την τελική βαθμολογία του κάθε σπουδαστή. Επισημαίνεται ότι η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως: Υπολογίζετε το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο προόδων (Α' και Β'), στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο (έστω ότι το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός χ). Στην συνέχεια υπολογίζετε το μέσο όρο (Μ.Ο.) του αριθμού χ και της βαθμολογίας των τελικών εξετάσεων και στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο. Αρχικά πρέπει να κάνουμε κλικ στο κελί G1 και να γράψουμε το κείμενο «Τελική Βαθμολογία». Έπειτα θα πρέπει να εισάγουμε στο κελί G2 τον εξής αριθμητικό τύπο: =ROUND(AVERAGE(F2;ROUND(AVERAGE(D2;E2);0));0) Κάνουμε δηλαδή χρήση των συναρτήσεων ROUND( ) και AVERAGE( ) (βλέπε ερώτηση 49). Αρχικά βρίσκουμε τον Μ.Ο. των προόδων δηλαδή των κελιών D2 και E2 και τον στρογγυλοποιούμε, χωρίς να επιτρέπουμε δεκαδικά ψηφία με τον τύπο ROUND(AVERAGE(D2;E2);0). Στη συνέχεια υπολογίζουμε και στρογγυλοποιούμε τον μέσο όρο του κελιού F2 και του προηγούμενου Μ.Ο. με την παραπάνω ολοκληρωμένη συνάρτηση. Τέλος, θα πρέπει να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε τον τύπο από το κελί G2 στα κελιά G3, G4, και G5. Κατά την επικόλληση προσαρμόζονται αυτόματα τα κελιά D2, Ε2, F2 στα αντίστοιχα κελιά των γραμμών 3, 4, και 5. Ένας άλλος τρόπος ενημέρωσης των κελιών G3, G4, G5 είναι με την τεχνική επέκτασης επιλογής (βλέπε ερώτηση 45) του κελιού G Από τι αποτελείται το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων και για τι είναι υπεύθυνο; Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων. Αποτελείται από το υλικό, το λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων.

26

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρολιάγκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 - A µέρος Υλικό - Hardware Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 4 Α µέρος Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ»

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Εισηγητής Κλεισαρχάκης Μιχαήλ Σπουδάστριες Δαβράδου Γεωργία Κουρούτσαλτη Δήμητρα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii Μέρος Ι: Παρουσίαση του υπολογιστή σας Αφού κατανοήσετε τη δομή του υπολογιστή και τον τρόπο λειτουργίας του, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε αν αυτός καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα