Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες"

Transcript

1 Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

2 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο με εργονομική λαβή. 00 Watt 0 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο με εργονομική λαβή. Υδροπλυστικό compact, ευέλικτο και εργονομικό με πλήρη εξοπλισμό. 00 Watt 5 Bar 5 TURBO TURBO ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 500 W 00 W 00 W ΠΙΕΣΗ 00 bar 0 bar 5 bar ΠΑΡΟΧΗ 0 lt/h 0 lt/h 50 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 9 x x5 cm 9 x 9 x 5 cm 9,5 x 0 x 58 cm ΒΑΡΟΣ,5 kg, kg 9,8 kg TIMH Βλ. κωδ. 88 &

3 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ GALAXY 0 Vertigo 8 Eagle 8 Υδροπλυστικό νέας σχεδίασης, εργονομικό, υψηλής αισθητικής γραμμής με πλούσιο εξοπλισμό. Ανέμη σωλήνα Turbo αυλό Δοχείο απορρυπαντικού Βούρτσα περιστρεφόμενη και σταθερή. 500 Watt 0 Bar Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας Σύστημα αυτόματης έναρξης παύσης λειτουργίας (A.S.S.) Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού Ανέμη σωλήνα Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και μπεκ 800 Watt 80 Bar Áíôëßá ìå ìðñïýíôæéíç êåöáëþ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. ÌïôÝñ induction ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïñ/êïý. ÈÝóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÅíóùìáôùìÝíç áíýìç. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Tροχήλατο με εργονομική λαβή. Εύκολη αλλαγή μπέκ με ένα κλικ TURBO TURBO 8 5 TURBO ÊÙÄÉÊOÓ ΙΣΧΥΣ 500 W 800 W 800 W ΠΙΕΣΗ 0 bar 80 bar 0 bar ΠΑΡΟΧΗ 50 lt/h 50 lt/h 50 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. x x 5 cm 0,5 x 0,5 x 0 cm 0 x x 8 ΒΑΡΟΣ, Kg,5 Kg, Kg TIMH

4 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Τα υδροπλυστικά Arizona διαθέτουν: αργόστροφα μοτέρ (50 στροφών) με θερμικό προστασίας, στροφαλοφόρες αντλίες με έμβολα κεραμικής επίστρωσης και μπρούντζινες κεφαλές αντλίας με βαλβίδα by-pass. Επίσης είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης έναρξης παύσης λειτουργίας (Total Stop), ρυθμιστής πίεσης, μανόμετρο γλυκερίνης, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Συμπαραδίδονται με σωλήνα νερού υψηλής πίεσης (8m) με ανέμη, πιστόλι, αυλό υψηλής πίεσης και 5 μπεκ ταχυσύνδεσμου για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και αλλαγή. Arizona 09 LP Arizona LP ÊÙÄÉÊOÓ ôõðïó Αrizona 09 LP Αrizona LP ΙΣΧΥΣ 00 W 900 W ôáóç 0 V / 50 Hz 0 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 0 bar /50 bar (max.) 0 bar /50 bar (max.) ΠΑΡΟΧΗ 50 lt/h 0 lt/h ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. 59 x x 8 cm 59 x x 8 cm ÂÁÑïÓ Kg 8 Kg TIMH

5 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Τα υδροπλυστικά Michigan είναι εξοπλισμένα με υδρόψυκτα (water cooling) τραπολικά μοτέρ (αργόστροφα, 50 στροφών) με θερμικό προστασίας και με στροφαλοφόρες αντλίες με κεραμικά έμβολα και μπρούντζινες κεφαλές αντλίας με βαλβίδα by-pass. Διαθέτουν: Total Stop χαμηλής τάσης V με χρονοκαθυστέρηση, ρυθμιστή πίεσης, μανόμετρο γλυκερίνης, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού και συμπαραδίδονται με σωλήνα υψηλής πίεσης και πιστόλι με αυλό. Michigan 55 LP Michigan 0 LP ÊÙÄÉÊOÓ ôõðïó Michigan 55 LP Michigan 0 LP ΙΣΧΥΣ 5000 W 900 W ôáóç 00 V / 50 Hz 00 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 50 bar 00 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 0 lt/h ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. 0 x 55 x 0 cm 0 x 55 x 0 cm ÂÁÑïÓ 0 Kg 9 Kg TIMH , ,5

6 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE Mississippi 0 XP Εμβολοφόρος αντλία με τρία έμβολα κεραμικής επίστρωσης και μπρούντζινη κεφαλή με ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Αντλία πετρελαίου με βαλβίδα by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). Ρύθμιση πίεσης νερού και μανόμετρο γλυκερίνης. Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. Åñãïíïìéêή ëáâή êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (8m). NPX XP Στροφαλοφόρος αντλία με μπρούντζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass. Τρία έμβολα κεραμικής επίστρωσης. ÊÜèåôïò êáõóôþñáò με σερμπαντίνες õøçëþò áðüäïóçò. Αντλία πετρελαίου δύο δρόμων. ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Φωτεινή ένδειξη στάθμης καυσίμου. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Total Stop χαμηλής τάσης V με χρονοκαθυστέρηση. Στιβαρής κατασκευής μεταλλικό σασί. Põèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóη óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (0m). ÊÙÄÉÊOÓ 08 0 ôõðïó Mississippi 0 XP NPX XP ΙΣΧΥΣ 000 W 00 W ôáóç 0 V / 50 Hz 0 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 0 bar 0 bar ΠΑΡΟΧΗ 00 lt/h 0 lt/h ÈÅÑÌïÊÑÁÓÉÁ max. 90 O C 0 O C ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. 80 x 55 x 8 cm 9 x 5 x 90 cm ÂÁÑïÓ 55 Kg 9 Kg TIMH , ,5 8

7 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PROFESSIONAL LINE LKX LP Υδρόψυκτο (water cooling) τραπολικό μοτέρ (αργόστροφο 50 στροφών) με θερμικό προστασίας Στροφαλοφόρος αντλία με κεραμικά έμβολα και μπρούτζινη κεφαλή με βαλβίδα by-pass Total Stop χαμηλής τάσης V με χρονοκαθυστέρηση Κάθετος καυστήρας με σερμπαντίνες υψηλής απόδοσης ÑõèìéóôÞò èåñìïêñáóßáò êáõóôþñá. Ñõèìéæüìåíç ðáñï Þ áðïññõðáíôéêïý êáé åíóùìáôùìýíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÁíåîÜñôçôá ìïôýñ áíôëßáò καυσίμου και êáõóôþñá. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅñãïíïìéêÝò ëáâýò êáé èýóåéò óôþñéîçò åîáñôçìüôùí. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (0m). Hyper T Υδρόψυκτο (water cooling) τραπολικό μοτέρ (αργόστροφο 50 στροφών) με θερμικό προστασίας Στροφαλοφόρα αντλία με κεραμικά έμβολα και μπρούτζινη κεφαλή με βαλβίδα by-pass Áíïîåßäùôïò êáõóôþñáò õøçëþò áðüäïóçò åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá õøçëýò ðáñï Ýò íåñïý. Στήριξη στρόφολου αντλίας και ρότορα μοτέρ σε τέσσερα ρουλεμάν Στη σύνδεση με την αντλία μοτέρ παρεμβάλεται ελαστικός σύνδεσμος προς αποφυγή κραδασμών. Επίσης, πρόσθετη ελαχιστοποίηση κραδασμών επιτυγχάνεται και με τη χρήση αποσβεστήρα κραδασμών. Total Stop χαμηλής τάσης V με χρονοκαθυστέρηση ÌåãÜëçò ùñçôéêüôçôáò ( lt.) äï åßá áðïññõðáíôéêïý êáé ðåôñåëáßïõ. Ëõ íßá Ýíäåéîçò áìçëþò óôüèìçò êáõóßìïõ. ÅíóùìáôùìÝíï äï åßï áðïññõðáíôéêïý. ÓùëÞíáò íåñïý õøçëþò ðßåóçò (0m). ÊÙÄÉÊOÓ 08 0 ôõðïó LKX 55 LP Hyper T 0 LP ΙΣΧΥΣ 5500 W 900 W ôáóç 00 V / 50 Hz 00 V / 50 Hz ΠΙΕΣΗ 50 bar 00 bar ΠΑΡΟΧΗ 900 lt/h 0 lt/h ÈÅÑÌïÊÑÁÓÉÁ max. 0 O C 0 O C ΔΙΑΣΤΑΣ. ΣΥΣΚ. 9 x 5 x 90 cm 5 x 9 x 89 cm ÂÁÑïÓ 5 Kg Kg TIMH ,5 Ελαστικός σύνδεσμος Ελαστικός σύνδεσμος σύμπλεξης για μικρότερη καταπόνηση στο μοτέρ και την αντλία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αποσβεστήρας κραδασμών Σύστημα απόσβεσης κραδασμών, για έναρξη λειτουργίας χωρίς τραντάγματα στο πιστόλι, κάνοντας το πλύσιμο ασφαλές και ξεκούραστο ,5 9

8 YΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 0 VOLT RPW-00Ε RPW-0Ε Νέος σχεδιασμός. Συμπαγής κατασκευή. Εύκολη μεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-05DM σε : Υδροπλυστικό & Δαπεδοκαθαριστής Καινοτομικός σε σχεδιασμός με δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό β) λειτουργίας ως ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων (αυλές, μπαλκόνια και γενικά εξωτερικοί χώροι). Μεγάλο πέλμα καθαρισμού cm για μέχρι και 0 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα. Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης m. RPW-0HS & RPW-0HS Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Αυλός με δύο ακροφύσια. Ψεκασμός του απορρυπαντικού με απλή περιστροφή του διακόπτη στη θέση απορρυπαντικό. Σωλήνας 8m (RPW -0HS) & 0m (RPW -0HS) Η τεχνολογία HydroSurge προσφέρει άνεση και ευελιξία στον τρόπο καθαρισμού. Ανάλογα τις συνθήκες μπορούμε να πλύνουμε είτε με υψηλή πίεση, είτε (σε περίπτωση αρκετής λάσπης) με υψηλή παροχή νερού. Έχει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού, αυλό με δύο ακροφύσια και διακόπτη εκτόξευσης απορρυπαντικού. σε ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW - 00Ε RPW - 0Ε RPW - 05 DM RPW - 0HS RPW - 0HS ΙΣΧΥΣ 00 W 00 W 00 W 00 W 00 W ΠΙΕΣΗ 00 bar 0 bar 05 bar 0 bar 0 bar ΠΑΡΟΧΗ 0 lt/h 0 lt/h 0 lt/h 50 lt/h (χαμηλή πίεση) 0 lt/h (χαμηλή πίεση) 0 lt/h (υψηλή πίεση) 00 lt/h (υψηλή πίεση) TIMH ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια Αυλό ρίψης απορρυπαντικού με δοχείο Σωλήνα ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα μπέκ: ένα μπεκ 5 και ένα χαμηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíει: 558: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα μπέκ (0-5 ) Βούρτσα καθαρισμού. 559: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα μπέκ ( ) Βούρτσα καθαρισμού 0

9 YΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ RPW - 00 C RPW - 500WB σε : Πολυμηχάνημα πλύσεως με πολλές δυνατότητες Συμπαγής κατασκευή. Τηλεσκοπική χειρολαβή. Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά. Κινητήρας Briggs & Stratton. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης,m. 5 bar Kινητήρας Briggs & Stratton Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων,ρολών, κλπ. Μεγάλο πέλμα καθαρισμού 8cm για μέχρι και 0 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα. Κινητήρας HONDA. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. σε 80 bar Κινητήρας ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ RPW - 00 C RPW - 500WB ΚΥΒΙΣΜΟΣ 58 cm³ 0 cm³ ΠΙΕΣΗ 5 bar 80 bar ΠΑΡΟΧΗ 5 lt/h 50 lt/h TIMH ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα μπέκ: χαμηλής πίεσης (απορρυπαντικού) ÐåñéëáìâÜíåé: Πιστόλι Αυλό Σωλήνα μπέκ: απορρυπαντικού

10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ VAC 0 S Σκούπα αναρρόφησης υγρών-στερεών, ÊÙÄÉÊOÓ 58 compact, ευέλικτη με ανοξείδωτο κάδο ÔÕÐOÓ VAC 0 S 0 λίτρων. Διαθέτει πνευματική δόνηση IÓ õó (Watt) max. 00 καθαρισμού εσωτερικού φίλτρου. Μπορεί ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 να χρησιμοποιηθεί και ως φυσητήρας. ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 800 õðïðéåóç (mbar) 80 ÊÁÄïÓ (lt) 0 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 9 x x ÂÁÑïÓ (Kg),5 TIMH 85 ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ (Χαμηλού Θορύβου) (x) (πλενόμενο) Whisper V8 Σκούπα αναρρόφησης σκόνης εξοπλισμένη με χαμηλού θορύβου μοτέρ (db). Διαθέτει φίλτρο και σακούλες σκόνης φίλτρο καθαρισμού εξερχόμενου αέρα, θέσεις για αποθήκευση εξαρτημάτων και τροχούς που δεν αφήνουν στίγματα στο πάτωμα. 5 8 ÊÙÄÉÊOÓ 58 ÔÕÐOÓ Whisper V8 IÓ õó (Watt) max. 50 ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 0 õðïðéåóç (mbar) 5 ÊÁÄïÓ (lt) 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 9 x 9 x ÂÁÑïÓ (Kg) 5,5 TIMH ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ Σκούπες κατάλληλες για την αναρρόφηση στάχτης από τζάκια, μπάρμπεκιου, σόμπες κ.τ.λ. με τέλεια φιλτραρισμένο εξερχόμενο αέρα που δεν σκονίζει τον περιβάλλοντα χώρο. Διαθέτουν μεταλλικό ειδικό κάδο μακράς διαρκείας και πολλαπλών εφαρμογών πλενόμενο φίλτρο. Επίσης, η Ashley 900 διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό πνευματικής ταλάντωσης-τινάγματος που επιτυγχάνει τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου άμεσα χωρίς το άνοιγμα του καπακιού, διατηρώντας έτσι πάντα σε υψηλά επίπεδα την απορροφητική ικανότητα. Ashley. Ashley 900 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 58 Ashley. 585 Ashley 900 IÓ õó (Watt) max ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 0 / 50 ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 0 8 õðïðéåóç (mbar) 0 50 ÊÁÄïÓ (Lt) 8 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 9 x 9 x 9 9 x x ÂÁÑïÓ (Kg),5 5, TIMH 0 8 Συνοδεύονται με: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σωλήνας σπιράλ Σωλήνας μεταλλικός Φίλτρο ΚΑΔΟΣ - ΦΙΛΤΡΟ ASHLEY Συνδέεται με οποιαδήποτε σκούπα σκόνης για την αναρρόφηση στάχτης. Δυνατότητα σύνδεσης με όλες τις σκούπες που έχουν σωλήνα αναρρόφησης 5 έως 0. Áðáñáßôçôç ç óýíäåóç ôïõ ìå çëåêôñéêþ óêïýðá. ÊÙÄÉÊOÓ 585 ÊÁÄïÓ (lt) 5 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5 x 5 x 0 ÂÁÑïÓ (Kg) TIMH 9

11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ Σκούπα αναρρόφησης υγρών-στερεών με δυνατό μοτέρ για υψηλή απορροφητική ικανότητα. Με ανοξείδωτο κάδο 0 λίτρων και με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στο βασικό εξοπλισμό της. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οι σκούπες αυτής της κατηγορίας λειτουργούν είτε σαν κοινές σκούπες ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ είτε ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με ισχύ έως 00 Watt (τριβεία, δισκοπρίονα κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, η σκούπα ενεργοποιείται από μόνη της μόλις ξεκινήσει το εργαλείο. Trenta X Trenta XE GB 50 XE ÊÙÄÉÊOÓ 588 ÔÕÐOÓ Trenta X IÓ õó (Watt) max. 00 ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) 00 õðïðéåóç (mbar) 0 ÊÁÄïÓ (lt) 0 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) x x ÂÁÑïÓ (Kg) 9, TIMH (x) (πλενόμενο) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Trenta XE GB 50 XE IÓ õó (Watt) max ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 0 / 50 HΛ. ΕΡΓΑΛ. max. (Watt) ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) õðïðéåóç (mbar) 0 0 ÊÁÄïÓ (lt) 0 50 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) x x x x ÂÁÑïÓ (Kg) 0 TIMH (ΜΟΝΟ ΓΙΑ TRENTA XΕ) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ GB50 XΕ) OPTIONAL (ΜΟΝΟ ΓΙΑ TRENTA XΕ) 5

12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ Σκούπες ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσφέρουν μεγάλη απορροφητική ισχύ. Κατάλληλες για μεγάλους χώρους και γενικά για επαγγελματική χρήση όπως συνεργεία καθαρισμού, πλυντήρια αυτοκινήτων, μεγάλους επαγγελματικούς χώρους. Η ιδανική λύση για κάθε απαίτηση, κάνουν τις εργασίας καθαρισμού πιο εύκολες, γρήγορες και αποτελεσματικές. Domus ( Μοτέρ) Taurus ( Μοτέρ) Συνοδεύονται με τα εξαρτήματα (optional) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Domus IR0 Taurus IR0 IÓ õó (Watt) max. x 00 x 00 ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 0 / 50 ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) õðïðéåóç (mbar) 0 0 ÊÁÄïÓ (lt) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 5 x 0 x 0 5 x 0 x 0 ÂÁÑïÓ (Kg),5,5 TIMH

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ / ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ Σκούπες που λειτουργούν είτε σαν κοινές σκούπες γενικής χρήσεως ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ είτε δίνουν και τη δυνατότητα ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ μιας επιφάνειας (δάπεδο, μοκέτα, ταπετσαρία). GBP 0 Σκούπα οικιακής χρήσης και μικρών γραφείων. Apollo Σκούπα που ενδείκνυται για ελαφρά επαγγελματική χρήση. Συνοδεύονται με τα εξαρτήματα Solaris ( Μοτέρ) Σκούπα που ενδείκνυται για συχνή επαγγελματική χρήση , (Apollo). 0 (Solaris) 9 Προαιρετικός εξοπλισμός (Optional) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GBP 0 Apollo IF0 Solaris IF IÓ õó (Watt) max x 00 ôáóç (Volt / Hz) 0 / 50 0 / 50 0 / 50 ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Watt) x 8 ÑïÇ ÁÅÑÁ (lt / min) õðïðéåóç (mbar) 5 0 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ. (lt) 5 ÊÁÄïÓ (lt) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (ΜxΠxΥ) 0 x 9 x x 5 x 9 5 x 0 x 0 ÂÁÑïÓ (Kg) 9,5 TIMH

14 ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 0 Volt JET -0 ΜΕ INDUCTION MOTOR JET - 0 Óõóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò-ðáýóçò ëåéôïõñãßáò. Óôçí ôéìþ ðåñéëáìâüíïíôáé: Ðéóôüëé õøçëþò ðßåóçò. Áõëüò õøçëþò ðßåóçò ìå ñõèìéæüìåíç âåíôüëéá. Áõëüò TURBO EW bar 0. Áõëüò ñßøçò áðïññõðáíôéêïý ìå äï åßï. ÓùëÞíáò 5 m. ÊÙÄÉÊÏÓ 090 ÐÉÅÓÇ (bar) 90 / 0 (EW Bar)* ÐÁÑï Ç (lt/min) ÉÓ õó (Watt) 500 ÂÁÑïÓ (Kg) ÔÉÌÇ 8 * EW Bar: Éóïäýíáìç ðßåóç ðëýóåùò ìå ôçí ñþóç ôïõ áõëïý TURBO (óõíïäåýåôáé) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ LAVOR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ Μονοφασικό (Hobby Line) μπεκ, Oικονομικός τύπος (Prof. Line) μπεκ, Βαρέως τύπου (Prof. Line) μπεκ, ÊÙÄÉÊOÓ 5 TIMH 55 ÊÙÄÉÊOÓ 5 TIMH 58 ÊÙÄÉÊOÓ 50 TIMH 0 ÓÙ ËÇ ÍÁÓ mt. ÌÅ ÌÐÅÊ ÁÐOÖÑÁÎÇÓ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊÇ ÂOÕÑÔÓÁ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) Ìå ñýèìéóç áðοñ/êïύ ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊÇ ÂOÕÑÔÓÁ ÃÉÁ ÐËÕÓÔÉÊÁ ÊÑÕOÕ ÍÅÑOÕ ÌOÍOÖÁÓÉÊÁ (HOBBY LINE) Ìå αντάπτορες SURFER Å ÎÁÑ ÔÇ ÌÁ (HOBBY LINE) ÐËÕ ÓÉ ÌÁ ÔÏÓ ÄÁ ÐÅ ÄÙÍ & ÔÏÉ ÙÍ Γéá êá èá ñé óìü å îù ôå ñé êþí þ ñùí åý êï ëá, ãñþ ãï ñá, ù ñßò ðé ôóé ëß óìá ôá, ìå ôç ñþ óç õ - äñï ðëõ óôé êþí êñý ïõ íå ñïý ôçò LAVOR-WASH êá èþò êáé ôùí ðå ñéó óü ôå ñùí õ äñï ðëõ óôé êþí ôçò á ãï - ñüò. Πå ñé ëáì âü íåé á íôü ðôï ñåò óôç óõ óêåõ á óßá. ÊÙÄÉÊOÓ 59 TIMH 58 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 5 ÊÙÄÉÊOÓ 5 TIMH 50 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 98 ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ /8 ΚΑΡΦΙ 0 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,50 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 5 ο ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , ,50 ΒΕΝΤΑΛΙΑ 5 ο ΒΕΝΤΑΛΙΑ 5 ο ,50 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH ,50 ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH , , , , , , , , , ,50

15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ÉÓ ÕÓ (HP) ÐÁÑO Ç (lt/min) ÐÉÅÓÇ (bar) ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ΤΙΜΗ 0 5/00 Δεξ., WW 5, WS 0, /00 Δεξ. 0, ΑΥΛΟΙ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ TIMH 0 0 cm cm 0 cm 8 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ (BY PASS) ÊÙÄÉÊOÓ 0 ΤΥΠΟΣ Ê (/00) ÔÉÌÇ 90 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ôéìá (00/0) ÔÉÌÇ 0 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ FER (0/0) ÔÉÌÇ 0 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH 50 ASTRA (0/0) 508 VEGA (0/80) 5 50 BSG /FA (BULLE) (για αντλίες Τ55 υψηλής παροχής νερού) ÊÙÄÉÊOÓ: 90 ÔÉÌÇ: 5 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH 5 5/ - R x 0m 58 5/ - R x 5m / - R x 0m / - R x 0m / - R x 5m / - R x 0m ÊÅÖÁËÇ ÃÉÁ ÕÄÑÁÌÌÏÂÏËÇ Ðñïóáñìüæåôáé óôïõò áõëïýò áõôþò ôçò óåëßäáò. AMMOΣ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ SABBIA (5kg) ÊÙÄÉÊOÓ: 08 ΤÉÌÇ: 95 ÊÙÄÉÊOÓ: ΤÉÌÇ: ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ (ÌÐÅÊ) / ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÂÅÍÔÁËÉÁ 5 ο ÊÁÑÖÉ 0 ο ÂÅÍÔÁËÉÁ 5 ο ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 0,0 5,50 0 0,0 5,50 0,0 5,50 8 0,0 5,50 0 0,5 5,50 5 0,5 5,50 9 0,5 5,50 0 0,0 5,50 0,0 5,50 0 0,0 5,50 0 0,5 5,50 0,5 5,50 0,5 5, ,50 5,50 8 0,50 5,50 0,50 5,50 0 0,55 5,50 9 0,55 5,50 0,55 5,50 0 0,0 5,50 0 0,0 5,50 0,0 5, ,0 5,50 0,0 5,50 5 0,0 5, ,80 5,50 0,80 5,50 0,80 5,50 0 0,90 5,50 0,90 5,50 0,90 5,50,00 5,50,00 5,50 8,00 5,50,0 5,50 5,0 5,50 9,0 5,50,50 5,50,50 5,50 0,50 5,50

16 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LCN 800 Ισχυρό, συμπυκνωμένο, αρωματικό & απολυμαντικό κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία τροφίμων, το γενικό καθαρισμό κτιρίων και τον καθαρισμό οχημάτων. Ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίμονους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές καταπολεμά τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων, επιβλαβών μικροοργανισμών, μύκητων και μούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσματικό είτε καθαρίζουμε με το χέρι, είτε χρησιμοποιούμε αφροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα ατμού και σάρωθρα. ph,8-8, Συσκευασία 5lt LCB 800 CLF Ισχυρό, συμπυκνωμένο, απολιπαντικό ενεργού χλωρίου πολύ αποτελεσματικό, διαλύει οργανικούς λεκέδες (αίμα, λίπη και διάφορα υπολείμματα) που έχουν κολλήσει πολύ γερά στο πάτωμα και στις επιφάνειες. Απολυμαίνει και προφυλάσσει από την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας. Εξίσου αποτελεσματικό για καθαρισμό στο χέρι ή με τη χρήση υδροπλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, αφροποιητών και σάρωθρων. Ενδείκνυται για κάθε πλενόμενη επιφάνεια στη βιομηχανία τροφίμων και γενικά σε κτίρια με αντίστοιχες ανάγκες. ph 8, - 9,0 Συσκευασία 5lt LCB 0F Ισχυρό, συμπυκνωμένο, μεγάλου φάσματος εφαρμογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βρομιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδείκνυται για κάθε πλενόμενη επιφάνεια, κεραμικές ή επισμαλτωμένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρονακτικό καθαρισμό ή για καθαρισμό με υδροπλυστικά υψηλής πίεσης, αφροποιητές και σάρωθρα. ph (Sol. %),9 -,9 Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ 509 ÔÉÌÇ 5 ÊÙÄÉÊOÓ 5 ÔÉÌÇ 0 ÊÙÄÉÊOÓ 50 ÔÉÌÇ 5 CAR Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιμο τόσο με το χέρι όσο και με υδροπλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Συσκευασία lt ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SPRAYER Για τον καθαρισμό σκληρής βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη. Συσκευασία lt ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ LCN 00 Συμπυκνωμένο καθαριστικό για χαλιά, μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. Δεν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωμα. ph,8 -, Συσκευασία 5lt ÊÙÄÉÊOÓ 0 ÔÉÌÇ 9 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ 5 ÔÉÌÇ 5 LC-PRECAL Αποσκληρυντικό υγρό που εμποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δημιουργία πουρί εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των μηχανημάτων ατμού και των καυστήρων των υδροπλυστικών υψηλής πίεσης. ph (Sol. %),0 -,8 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ DESCALER Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισμό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλυστικών μηχανών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να μην περνάει από το κύκλωμα της αντλίας. Συσκευασία lt TEXIL Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών και ταπετσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση με το χέρι όσο και με σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως. ph 8,0 Συσκευασία lt Συσκευασία 5lt Συσκευασία lt ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 5 ÊÙÄÉÊOÓ 5 ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 8

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN

Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές µηχανηµάτων καθαρισµού στον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1. Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN

TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1. Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 1 Ιανουάριος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN first pages 1/15:Layout 1 1/12/15 10:53 PM Page 2 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού Η Nilfisk-Advance, είναι ένας από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές στον κόσµο & θεωρείται µία από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο του επαγγελµατικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1. Ιούνιος 2015 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TOTAL CLEAN. www.nilfisk.

TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1. Ιούνιος 2015 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TOTAL CLEAN. www.nilfisk. TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout 1 5/29/15 11:33 AM Page 1 ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ιούνιος 2015 TOTAL CLEAN Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Καθαρισµού www.nilfisk.gr TOTAL CLEAN first pages 5/15:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας!

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ. Δουλεύει για σας! ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ Δουλεύει για σας! ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΥΛ Annovi Reverberi είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Η διαφραγματικών αντλιών στον κόσμο. Το όνομα Annovi Reverberi

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ Χ-RANGE ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ ΜΟΤΕΡ ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση νερού ü Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος ü 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ü Μέγιστη απόδοση ü Λιγότερος θόρυβος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προιόντων. www.kouyoufas.gr Εισαγωγείς / Διανομείς Βιομηχανικών Προϊόντων & Μηχανημάτων

Κατάλογος προιόντων. www.kouyoufas.gr Εισαγωγείς / Διανομείς Βιομηχανικών Προϊόντων & Μηχανημάτων Κατάλογος προιόντων www.kouyoufas.gr Εισαγωγείς / Διανομείς Βιομηχανικών Προϊόντων & Μηχανημάτων 2 Η Εταιρεία Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 ως ΟΕ και έγινε Α.Ε. το 1977. Δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής

μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής μηχανήματα καθαρισμού & υγιεινής ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών Περιεχόμενα Όλα τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο είναι κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) 2013 ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R ΤΙΜΗ: 21 Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB ΤΙΜΗ: 50 Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα