ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2

3 Περιεχόµενα ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός... 3 ΑΡΘΡΟ 2 Γενική αρµοδιότητα της Ε.Π.Ο ΑΡΘΡΟ 3 Έκταση εφαρµογής... 3 ΑΡΘΡΟ 4 Απόκτηση ιδιότητας... 3 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Ο. (Κ.Ε../Ε.Π.Ο.)... 4 ΑΡΘΡΟ 5 Σύνθεση της Κ.Ε ΑΡΘΡΟ 6 Καθήκοντα της Κ.Ε ΑΡΘΡΟ 7 Προσόντα-κωλύµατα µελών Κ.Ε ΑΡΘΡΟ 8 Περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας... 6 ΑΡΘΡΟ 9 Επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 10 Εισαγωγή... 9 ΑΡΘΡΟ 11 Σύνθεση του τµήµατος διαιτησίας... 9 ΑΡΘΡΟ 12 Καθήκοντα του τµήµατος διαιτησίας... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 Εισαγωγικές σχολές διαιτησίας ΑΡΘΡΟ 14 Εκπαιδευτές διαιτησίας ΑΡΘΡΟ 15 Παρατηρητές διαιτησίας ΑΡΘΡΟ 16 Σύµβουλοι - µέντορες ταλέντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 17 Επιµόρφωση εκπαιδευτών διαιτησίας ΑΡΘΡΟ 18 Επιµόρφωση παρατηρητών ΑΡΘΡΟ 19 Επιµόρφωση διαιτητών ΑΡΘΡΟ 20 Επιµόρφωση & εκπαίδευση διαιτητών & παρατηρητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 21 Κατάταξη διαιτητών ΑΡΘΡΟ 22 Ετήσια δοκιµασία σεµινάριο προεπιλογής διαιτητών ΑΡΘΡΟ 23 Αξιολόγηση παρατηρητών µεντόρων ΑΡΘΡΟ 24 Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθληµάτων πίνακες

4 ΑΡΘΡΟ 25 Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθληµάτων πίνακες ΑΡΘΡΟ 26 Πίνακες διαιτητών και βοηθών 5 ης ΚΑΙ 6 ης κατηγορίας πρωταθλήµατα ευθύνης των Ε.Π.Σ ΑΡΘΡΟ 27 Αριθµός διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρωταθλήµατος 4 ης κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 28 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 4 ης κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 29 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 3 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Γ Εθνικής κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 30 Αριθµός διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ΑΡΘΡΟ 31 ΑΡΘΡΟ 32 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 2 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Β Εθνικής κατηγορίας Τυπικά προσόντα των διαιτητών των αγώνων 1 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Α Εθνικής κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 33 Πίνακας βοηθών διαιτητών 1 ης και 2 ης κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 34 ιαδικασία αξιολόγησης πίνακες ΑΡΘΡΟ 35 Πίνακες διεθνών διαιτητών βοηθών διαιτητών παρατηρητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 36 Ορισµός διαιτητών ΑΡΘΡΟ 37 Ορισµός βοηθών διαιτητών ΑΡΘΡΟ 38 Ορισµός τέταρτου επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών ΑΡΘΡΟ 39 Ορισµός παρατηρητών διαιτησίας υποχρεώσεις ΑΡΘΡΟ 40 Φύλλο ποιότητας του διαιτητή ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 41 Σχολές και στόχοι ΑΡΘΡΟ 42 Προγράµµατα εκπαιδευτικοί κύκλοι ΑΡΘΡΟ 43 Εκπαίδευση και εκγύµναση των κορυφαίων διαιτητών ΑΡΘΡΟ 44 Ταλαντούχοι διαιτητές ΑΡΘΡΟ 45 Ένταξη και διατήρηση των ιαιτητών ΑΡΘΡΟ 46 Ειδικοί Εκπαίδευσης διαιτητών ΑΡΘΡΟ 47 ιδακτικό υλικό ΑΡΘΡΟ 48 ηµιουργία βάσης δεδοµένων ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΟΥΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 49 Ασυµβίβαστα κωλύµατα διαιτητή ΑΡΘΡΟ 50 Άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 51 Εξαιρέσεις διαιτητών βοηθών διαιτητών κωλύµατα

5 ΑΡΘΡΟ 52 Αποζηµιώσεις διαιτητών παρατηρητών διαιτησίας ΑΡΘΡΟ 53 Καθορισµός αποζηµιώσεων ΑΡΘΡΟ 54 Ασφάλιση διαιτητών ΑΡΘΡΟ 55 Ηθικές αµοιβές στους διαιτητές ΑΡΘΡΟ 56 Ετήσιες βραβεύσεις διαιτητών ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 57 Ορισµός διαιτητικού καθήκοντος ΑΡΘΡΟ 58 Ορισµός διαιτητικού παραπτώµατος ΑΡΘΡΟ 59 Πειθαρχικές ποινές ΑΡΘΡΟ 60 Πειθαρχική δικαιοδοσία ΑΡΘΡΟ 61 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ΑΡΘΡΟ 62 Κλήση διωκόµενου σε απολογία ΑΡΘΡΟ 63 Πειθαρχική απόφαση- έφεση ΑΡΘΡΟ 64 Έκτιση ποινής ΑΡΘΡΟ 65 Ανάλογη εφαρµογή ΑΡΘΡΟ 66 Κατάργηση διατάξεων ΑΡΘΡΟ 67 Μεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΕΣΤ FIFA - UEFA ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προκήρυξη αίτηση... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Εξετάσεις εκπαιδευτών διαιτησίας... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 Προκήρυξη αίτηση... 3 ΑΡΘΡΟ 4 Εξετάσεις παρατηρητών διαιτησίας... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΙΤΗΤΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 5 Προκήρυξη αίτηση... 6 ΑΡΘΡΟ 6 Εξετάσεις διαιτητών

6

7 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 1. FIFA: Η Παγκόσµια Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία 2. Συνοµοσπονδία: Ένα σύνολο Οµοσπονδιών αναγνωρισµένων από την FIFA που ανήκουν στην ίδια ήπειρο (ή µία αφοµοιώσιµη γεωγραφική περιοχή). 3. "Οµοσπονδία Μέλος": Μία οµοσπονδία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή ως µέλος της FIFA από την Συνέλευση της FIFA 4. Εκτελεστική Επιτροπή: Το εκτελεστικό όργανο της Συνοµοσπονδίας ή της Οµοσπονδίας 5. Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Π.Ο.: Το εκτελεστικό όργανο (πρώην.σ.) της Ε.Π.Ο. 6. Επιτροπή ιαιτησίας: Τα πρόσωπα που διευθύνουν την οργάνωση των ιαιτητών, παρέχοντας συµβουλές και συνδροµή σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην διαιτησία και στους ιαιτητές 7. Κ.Ε../Ε.Π.Ο.: Η Κεντρική Επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Ο. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της διαιτησίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. 8. ιαιτητής: Το πρόσωπο που έχει πλήρη εξουσία εφαρµογής των Κανόνων του Παιχνιδιού στον αγώνα για τον οποίο έχει διορισθεί. Κάθε αναφορά σε ιαιτητές στον παρόντα κανονισµό ισχύει για άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης και σε βοηθούς ιαιτητές, ιαιτητές Ποδοσφαίρου Σάλας 5χ5 και ιαιτητές Ποδοσφαίρου στην Άµµο. 9. Παρατηρητής ιαιτητών: Το πρόσωπο που αξιολογεί και αποτιµά την απόδοση των ιαιτητών, παρέχοντας συµβουλές και εποικοδοµητικά σχόλια προκειµένου να βοηθήσει την ανάπτυξη των ιαιτητών ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιεί ένα σύστηµα βαθµολόγησης. 10. Εκπαιδευτής ιαιτητών: Το πρόσωπο που κατευθύνει την εκπαίδευση των ιαιτητών είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στην αίθουσα, διδάσκοντας τις τεχνικές δεξιότητες της διαιτησίας. Κάθε παραποµπή στον Εκπαιδευτή ιαιτητών στον 11. Σύµβουλος (Μέντορας): Το πρόσωπο που ενεργεί ως προσωπικός σύµβουλος του ιαιτητή όσον αφορά την απόδοσή του, την προετοιµασία του παρέχοντας κάθε συµβουλή που απαιτείται για την σταδιοδροµία του. 12. Ειδικοί Πνευµατικής Προετοιµασίας: Το πρόσωπο που παρέχει στον ιαιτητή πνευµατική υποστήριξη όσον αφορά κάθε θέµα που αφορά στο παιχνίδι. Βοηθά τον ιαιτητή να εστιάσει στην εργασία του και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο θα συντελέσει στο να αποδώσει το καλύτερο δυνατό. 1

8 13. Τεστ Φυσικής Κατάστασης: Ο τρόπος της δοκιµής των σωµατικών ικανοτήτων των ιαιτητών. Κάθε οµάδα ιαιτητών πρέπει να υποβληθεί σε ένα συγκεκριµένο Τεστ Φυσικής Κατάστασης. 14. Κανονισµοί της FIFA: Το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίες, οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι της FIFA, όπως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) 15. Πίνακας ιεθνών ιαιτητών: Ο Πίνακας των ιεθνών ιαιτητών που εκδίδεται από την FIFA κάθε χρόνο. Κάθε πίνακας ισχύει από την 1 Ιανουαρίου µέχρι την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 16. Παρατηρητής του Αγώνα: Ο αξιωµατούχος τον οποίο ορίζει και εµπιστεύεται η FIFA να εποπτεύει την σωστή οργάνωση ενός αγώνα και για την διασφάλιση της τήρησης των Κανονισµών και οδηγιών της FIFA. 17. Αξιωµατούχοι Αγώνα: Όλοι οι ιαιτητές, οι Βοηθοί ιαιτητές και ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα. Όταν ισχύει, υπέχει επίσης την έννοια του αναπληρωµατικού βοηθού ιαιτητή. 18. Αξιωµατούχοι της Οµάδας: Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, υπεύθυνοι Μ.Μ.Ε., το ιατρικό προσωπικό (ιατροί, φυσιοθεραπευτές κ.λ.π.) και όλα τα λοιπά πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται στην ελεγχόµενη περιοχή του γηπέδου και αποτελούν µέρος της αντιπροσωπείας της οµάδας. Σηµείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε πρόσωπα ισχύουν για αµφότερα τα φύλα. Οιοσδήποτε όρος που εµφανίζεται στον ενικό αριθµό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθµό και αντιστρόφως. 2

9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η οργάνωση της διαιτησίας σε ένα σύστηµα πλήρως ανεξάρτητο από κάθε άλλο φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, και η διασφάλιση ότι σ αυτό ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέµατα διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 2 Γενική αρµοδιότητα της Ε.Π.Ο. 1. Τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.). 2. Η Ε.Π.Ο. ασκεί τις αρµοδιότητές της στα θέµατα διαιτησίας δια των οργάνων των άρθρων του επόµενου κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 3 Έκταση εφαρµογής Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλη την πυραµιδική διάρθρωση της διαιτησίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΑΡΘΡΟ 4 Απόκτηση ιδιότητας ιαιτητής, παρατηρητής διαιτησίας, εκπαιδευτής διαιτησίας, σύµβουλος µέντορας διαιτητών, είναι το πρόσωπο που, µετά από αίτησή του και τις προβλεπόµενες διαδικασίες (εξετάσεις, σεµινάρια, τεστ φυσικής κατάστασης κλπ) του παρόντος κανονισµού, έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει δεόντως τον αποσταλέντα, από την αρµόδια επιτροπή, διορισµό µε την κατάταξή του. (βλ. τύπο διοριστηρίου στο Παράρτηµα 1) 3

10 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Ο. (Κ.Ε../Ε.Π.Ο.) ΑΡΘΡΟ 5 Σύνθεση της Κ.Ε.. 1. Η Κεντρική Επιτροπή ιαιτησίας (Κ.Ε..) θα αποτελείται από έναν πρόεδρο, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και τρία (3). Τα µέλη της δεν επιτρέπεται να συνδέονται µε οποιαδήποτε οµάδα, λίγκα ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό φορέα. Η Εκτελεστική Επιτροπή ( Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. θα διορίζει ένα από τα µέλη της ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής ιαιτησίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα µέλη της Κ.Ε.. θα διορίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο., κατόπιν προτάσεων του Προέδρου της Κ.Ε.. 2. Η θητεία της Κ.Ε.. είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται. 3. Η Κ.Ε.. ή µέλος αυτής δύναται να παυθεί µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο. όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή δεν εκπληρώνεται η εφαρµογή του γενικού σχεδίου για την ανάπτυξη της διαιτησίας. 4. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.. που αφορούν θέµατα προεπιλογής, επιλογής, αξιολόγησης και µη διορισµού, είναι οριστικές µη προσβαλλόµενες ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου. 5. Η Κ.Ε.. αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο., η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέµατα της διαιτησίας. 6. Η Κ.Ε.. έχει έδρα τα γραφεία της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 6 Καθήκοντα της Κ.Ε.. 1. Τα καθήκοντα της Κ.Ε.. προσδιορίζονται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. και τον παρόντα κανονισµό. Ειδικότερα η Κ.Ε.. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες για όλες τις εκδοχές του ποδοσφαίρου ( ποδόσφαιρο 11Χ11, ποδόσφαιρο Σάλας (5Χ5), ποδόσφαιρο Άµµου κ.λ.π.): α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Π.Ο. στη στρατηγική σχεδίαση και παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα οµαλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθληµάτων. 4

11 β) Την εισήγηση προς την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. για την ανάγκη οργάνωσης σεµιναρίων επιµόρφωσης διαιτητών. γ) Την έγκριση ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των διαιτητών όλης της χώρας. δ) Την κατάρτιση προγραµµάτων ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης υγείας, της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων των διαιτητών στους κανονισµούς ε) Την αποκλειστική επιµέλεια της µετάφρασης των Κανόνων του Παιχνιδιού και γενικά κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά τη διαιτησία. στ) Την θέσπιση των κανόνων δεοντολογίας των διαιτητών και την εισήγηση στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. µέτρων προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών. ζ) Την εισήγηση για τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισµό ή σε άλλες διατάξεις που διέπουν τη διαιτησία. η) Την εισήγηση προς την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. για τη σύνταξη του ειδικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας της Κ.Ε.. και των λοιπών οργάνων διαιτησίας, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων των διαιτητών, των παρατηρητών και των εκπαιδευτών. θ) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών αγώνων Πρωταθληµάτων Εθνικών κατηγοριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. ι) Την εισήγηση για τον διορισµό των περιφερειακών οργάνων διαιτησίας και τη παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και τον συντονισµό του έργου των περιφερειακών και τοπικών επιτροπών διαιτησίας. ια) ιβ) ιγ) ιδ) Τον καθορισµό των κατώτατων ορίων ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης και τον καθορισµό των ποινών που µπορούν να προσβληθούν ενώπιον της µε έφεση. Τα όρια αυτά προκαθορίζονται κατ έτος µε απόφαση της Κ.Ε.. πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων. Την κατηγοριοποίηση των ιαιτητών σε κάθε κατηγορία εθνικών πρωταθληµάτων µε βάση την απόδοσή τους και την εισήγηση για τον προβιβασµό ή τον υποβιβασµό τους. Τον διορισµό ιαιτητών στους αγώνες των εθνικών πρωταθληµάτων. Την αρχική επιλογή υποψηφίων για τον Πίνακα ιαιτητών FIFA που είναι κατάλληλοι να διεξάγουν διεθνείς αγώνες σύµφωνα µε τον Κανονισµό της FIFA που διέπει την εγγραφή διεθνών διαιτητών, βοηθών διαιτητών, διαιτητών ποδοσφαίρου σάλας 5χ5 και διαιτητών ποδοσφαίρου στην άµµο. 5

12 ιε) Την συµµόρφωση µε τις τυποποιηµένες µεθόδους διαιτησίας που ορίζονται από την FIFA και UEFA, προκειµένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση των Κανόνων του Παιχνιδιού. ιστ) Την χρήση οµοιόµορφων κριτηρίων για την αξιολόγηση των ιαιτητών, όπως ορίζονται από την FIFA και την UEFA. ιζ) ιη) Την έγκριση του Σώµατος Εκπαιδευτών ιαιτητών και του Σώµατος Παρατηρητών ιαιτητών. Την πρόταση για την έκδοση των διοικητικών κανονισµών που διέπουν την διαιτησία. 2. Η Κ.Ε.. έχει ως έργο της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού: α) Τον πειθαρχικό έλεγχο επί όλων των διαιτητών και των παρατηρητών των πανελλήνιων πρωταθληµάτων, επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών. Το έλεγχο ασκεί σε πρώτο βαθµό το αρµόδιο µέλος της Κ.Ε.. και σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό η ολοµέλεια της Κ.Ε.. β) Την σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό κρίση των πειθαρχικών αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων. ΑΡΘΡΟ 7 Προσόντα-κωλύµατα µελών Κ.Ε.. 1. Ως µέλη της Κ.Ε.. διορίζονται πρώην διαιτητές υψηλού κύρους που δεν έχουν υπερβεί το 63 ο έτος της ηλικίας τους, έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της θητείας τους ως διαιτητών και διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης, ισότιµης, σχολής τουλάχιστον. α) Τα µέλη αυτά πρέπει, επιπλέον, να έχουν θητεία δύο (2), τουλάχιστον, ετών ως πρώην διεθνείς διαιτητές αγώνων ή τριών (3), τουλάχιστον, ετών, ως πρώην διαιτητές αγώνων της ανώτερης εθνικής κατηγορίας ή πέντε (5), τουλάχιστον, ετών, ως πρώην βοηθοί διαιτητές αγώνων της ανώτερης κατηγορίας. β) Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του µέλους Κ.Ε.. για οποιοδήποτε από αυτά τα φυσικά πρόσωπα που συνδέεται µε συγγένεια µέχρι και δευτέρου βαθµού µε διαιτητές των εθνικών πρωταθληµάτων. ΑΡΘΡΟ 8 Περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας 1. Με απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο., δύναται να καθορίζονται «διαιτητικές περιφέρειες». Σε αυτές διορίζονται, ως υπεύθυνοι, από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., µετά 6

13 από εισήγηση της Κ.Ε../Ε.Π.Ο., πρώην διαιτητές υψηλού κύρους που δεν έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής και έχουν θητεία ως διαιτητές στην ανώτερη εθνική κατηγορία δύο (2), τουλάχιστον, ετών. Ως βοηθός/αναπληρωτής υπευθύνου περιφέρειας δύναται να διορισθεί πρώην διαιτητής, µε θητεία διαιτητή στην 2η Εθνική Κατηγορία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 2. Οι αρµοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ιαιτησίας είναι οι ακόλουθες: α) Η ενίσχυση του επιτελικού έργου της Κ.Ε.. στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαιτητών - ταλέντων και των παρατηρητών από την 6 η έως και την 4 η Κατηγορία, β) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης των διαιτητών των ενώσεων της αρµοδιότητάς του, γ) Η παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθληµάτων αρµοδιότητάς του και την εισήγηση στην Κ.Ε.. για αξιολόγηση, δ) Η εισήγηση προς την Κ.Ε.. για τον πειθαρχικό έλεγχο διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων που διεξάγονται στην περιφέρεια αρµοδιότητάς του, ε) Η υποστήριξη της οργάνωσης και διεξαγωγής σεµιναρίων, ηµερίδων και προγραµµάτων ταλέντων/µεντόρων που ανακοινώνει και οργανώνει η ΚΕ /ΕΠΟ, στις περιφέρειες αρµοδιότητας τους. στ) Η επίβλεψη και η συµβολή στην ορθή τήρηση της λειτουργίας βάσης δεδοµένων µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας τους. Τα ως άνω δεδοµένα αποστέλλονται µηνιαίως από το τοπικό όργανο διαιτησίας ή το τοπικό τµήµα εκπαίδευσης στη βάση δεδοµένων που τηρείται από την ΚΕ. 3. Η θητεία των ως άνω επιτροπών είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί. Η επιτροπή παύεται µε απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., µετά από εισήγηση της ΚΕ /ΕΠΟ. 4. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. καθορίζει ως έδρα της Περιφερειακής Επιτροπής ιαιτησίας τα γραφεία µίας εκ των Ε.Π.Σ. της περιοχής αρµοδιότητας του. ΑΡΘΡΟ 9 Επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ. 1. Στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων µε απόφαση του.σ. της Ένωσης διορίζεται τριµελής (3) τοπική επιτροπή διαιτησίας που αποτελείται από έναν 7

14 Πρόεδρο, που είναι µέλος του.σ. της Ε.Π.Σ. και διορίζεται από αυτό, έναν αναπληρωτή πρόεδρο και ένα µέλος. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το µέλος της τοπικής επιτροπής διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές, υψηλού κύρους που διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής. Το ανώτατο όριο ηλικίας τους αποφασίζεται από το.σ. της Ε.Π.Σ. 2. Η τοπική επιτροπή διαιτησίας έχει τις ακόλουθες, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητες: α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της Ε.Π.Σ. στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσµάτων της στα θέµατα βελτίωσης της διαιτησίας. β) Την εισήγηση στην Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. (ή στον υπεύθυνο της Περιφερειακής Επιτροπής ιαιτησίας), για την ανάγκη οργάνωσης σεµιναρίων επιµόρφωσης διαιτητών. γ) Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθληµάτων αρµοδιότητας της Ε.Π.Σ. και την εισήγηση στο περιφερειακό όργανο για την αξιολόγηση τους. δ) Τον ορισµό διαιτητών και παρατηρητών των αγώνων πρωταθληµάτων αρµοδιότητας της Ε.Π.Σ.. ε) Την εισήγηση στην Κ.Ε.. για την ανάγκη λειτουργίας εισαγωγικής σχολής στην περιοχή της Ε.Π.Σ. και ο πειθαρχικός έλεγχος σε πρώτο βαθµό διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων αρµοδιότητας της Ε.Π.Σ.. στ) Τη δηµιουργία και λειτουργία βάσης δεδοµένων µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας του. Τα ως άνω δεδοµένα αποστέλλει µηνιαίως και άµεσα, όταν υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις των, στη βάση δεδοµένων που τηρείται από το Τµήµα ιαιτησίας Κ.Ε../Ε.Π.Ο. ζ. Κάθε άλλο θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου και ανατίθεται σ αυτή από το.σ. της Ε.Π.Σ. ή τον παρόντα Κανονισµό 3. Έδρα της επιτροπής διαιτησίας είναι τα γραφεία της οικείας Ε.Π.Σ.. 4. Οι εβδοµαδιαίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα συγκεντρώσεις των διαιτητών γίνονται µε ευθύνη της επιτροπής διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Με απόφαση της.σ. της Ε.Π.Σ. και της επιτροπής διαιτησίας της Ε.Π.Σ. δύναται να ορισθεί ως υπεύθυνος εκπαίδευσης, εκπαιδευτής ο οποίος κατέχει το αρµόδιο διοριστήριο, ώστε να συνδράµει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της τοπικής επιτροπής 8

15 διαιτησίας και στην αποστολή του επιµορφωτικού αρχείου των εκπαιδευτικών κύκλων στην εθνική βάση δεδοµένων που τηρείται στην ΚΕ /ΕΠΟ. 5. Ως εκπαιδευτές χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όλοι οι κατέχοντες αρµόδιο διοριστήριο από την Κ.Ε../Ε.Π.Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 Εισαγωγή 1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί ένα αποκλειστικό τµήµα διαιτησίας µε επικεφαλής έναν ειδικό που διαθέτει εκτενή εµπειρία στον τοµέα και τις λειτουργίες της διαιτησίας. 2. Το τµήµα διαιτησίας είναι λειτουργικά ενταγµένο στο πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 11 Σύνθεση του τµήµατος διαιτησίας 1. Το τµήµα διαιτησίας αποτελείται από ένα, τουλάχιστον, ειδικό πλήρους απασχόλησης, που διαθέτει εκτενή εµπειρία στον τοµέα της διαιτησίας και είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία του Τµήµατος ιαιτησίας, την ενηµέρωση της ΚΕ /ΕΠΟ σε τρέχοντα θέµατα διαιτησίας καθώς και την υλοποίηση αποφάσεων της ΚΕ /ΕΠΟ. 2. Πρόσθετα, απασχολείται επιπλέον προσωπικό µε επικεφαλής έναν Υπεύθυνο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης ιαιτησίας, ο οποίος εισηγείται στην ΚΕ /ΕΠΟ θέµατα Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ιαιτησίας Ποδοσφαίρου. ΑΡΘΡΟ 12 Καθήκοντα του τµήµατος διαιτησίας Το τµήµα διαιτησίας έχει, κυρίως, τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Να συνδράµει την Επιτροπή ιαιτησίας. β) Να υλοποιεί τις αποφάσεις που υιοθετούνται από την Επιτροπή ιαιτησίας. γ) Να εκτελεί όλες τις εργασίες που αφορούν στην διοικητική µέριµνα της διαιτησίας. δ) Να εκτελεί όλα τα καθήκοντα διοίκησης του τµήµατος διαιτησίας. 9

16 ε) Να υλοποιεί προγράµµατα ανάπτυξης των ιαιτητών σύµφωνα µε τις οδηγίες που εγκρίνονται από την Επιτροπή ιαιτησίας. στ) Να οργανώνει εκπαιδευτικούς κύκλους για ιαιτητές, Εκπαιδευτές ιαιτητών και Παρατηρητές ιαιτητών. ζ) Να παράγει αυτοτελές διδακτικό υλικό, σύµφωνα µε τους Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). η) Να αναφέρει σε τακτά διαστήµατα της δραστηριότητές του στην Κ.Ε../ΕΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 Εισαγωγικές σχολές διαιτησίας 1. Σε κάθε περιφέρεια ή σε κάθε περιοχή Ενώσεων είναι δυνατό να λειτουργήσει εισαγωγική σχολή διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών. 2. Οι ηµεροµηνίες και η ανάλογη καµπάνια προσέλκυσης νέων διαιτητών θα ανακοινώνονται από την τοπική ή περιφερειακή επιτροπή διαιτησίας και θα εγκρίνονται από το Τµήµα ιαιτησίας της ΚΕ. 3. Η θεµατολογία και το εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλονται από την Κ.Ε.. 4. Η αρχική επιµόρφωση των διαιτητών αποτελείται από ένα τυποποιηµένο, ίδιο για όλη τη χώρα, εκπαιδευτικό κύκλο εισαγωγικής φύσης, µε διδακτέα ύλη δεκαεφτά (17), τουλάχιστον, µαθηµάτων σε θεωρητικό επίπεδο και δύο (2) σε πρακτικό επίπεδο (γήπεδο), που θα παραδίδονται αποκλειστικά και µόνο από επίσηµους εκπαιδευτές διαιτητών Ε.Π.Ο. 5. Η διδακτέα ύλη των εισαγωγικών σχολών µεταξύ άλλων περιλαµβάνει υποχρεωτικά: α) εκµάθηση των Κανόνων του Παιχνιδιού, β) διοικητικές εργασίες αγώνα, γ) εξετάσεις ιατρικές και φυσικής κατάστασης, δ) γραπτές εξετάσεις επί των Κανόνων του Παιχνιδιού. 6. Η διαδικασία και η θεµατολογία των γραπτών εξετάσεων και κάθε άλλο θέµα αναφέρονται και περιλαµβάνονται στον ειδικό κανονισµό. 7. Στους υποψήφιους νέους διαιτητές, ηλικίας από δεκαέξι (16) έως τριάντα πέντε (35) ετών, εφ όσον αυτοί επιτύχουν στις εξετάσεις, απονέµεται το σχετικό δίπλωµα αφού πρώτα 10

17 αγωνιστούν σε τρεις (3), τουλάχιστον, αγώνες και υπάρχει έκθεση παρατηρητή σε έναν (1) τουλάχιστον αγώνα. 8. Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι γυµνασίου τουλάχιστον και να καταθέτουν απόσπασµα ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται, επιπρόσθετα, η κατάθεση άδειας παραµονής και φωτοτυπία διαβατηρίου. 9. Με ευθύνη της Ε.Π.Σ. και της τοπικής επιτροπής διαιτησίας δύναται να λειτουργήσει Ακαδηµία νέων( δόκιµων) διαιτητών ηλικίας δεκατεσσάρων (14) έως δεκαέξι (16) ετών, οι οποίοι ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της εισαγωγικής σχολής διαιτησίας µε επιπλέον θεµατολογία σε θέµατα υγιεινής και άθλησης. Οι δόκιµοι διαιτητές, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις, δεν δικαιούνται διπλώµατος, αλλά τους απονέµεται βεβαίωση παρακολούθησης. ιορίζονται και αγωνίζονται, µε ευθύνη της ΕΠΣ και της τοπικής επιτροπής διαιτησίας, αποκλειστικά σε αγώνες προπαιδικών πρωταθληµάτων της οικείας Ε.Π.Σ. Απαραίτητη θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, η γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων και η ιατρική βεβαίωση. Με την συµπλήρωση του 16 ου έτους ηλικίας, οι δόκιµοι νέοι διαιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν, επιτυχώς, νέα εισαγωγική σχολή διαιτησίας, ώστε να δύνανται να διορίζονται σε αγώνες των διοργανώσεων της Ε.Π.Σ. ΑΡΘΡΟ 14 Εκπαιδευτές διαιτησίας 1. Εκπαιδευτές διαιτησίας είναι οι πρώην διαιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 68 ο έτος της ηλικίας τους, έχουν αποδεδειγµένα συµµετοχή στις δραστηριότητες των Ενώσεών τους την τελευταία πενταετία και, µετά από έναν αρχικό εκπαιδευτικό κύκλο, τυποποιηµένο για όλη τη χώρα, κρίνονται ως κατάλληλοι να διδάξουν στο επίπεδό τους. 2. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης που θα προετοιµάζονται από την Κ.Ε.. Είναι δυνατή η συνεργασία µε το Σώµα εκπαιδευτών της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της αδείας τους. 3. Οι εκπαιδευτές διαιτησίας ορίζονται από το αρµόδιο µέλος της Κ.Ε.. και χρησιµοποιούν, για την εκπαίδευση, αποκλειστικά το παρεχόµενο από την Κ.Ε.. εκπαιδευτικό υλικό. 4. Η κατάταξη των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι: 1 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές έως και της ανώτατης κατηγορίας. 11

18 2 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές έως και την 2 η κατηγορία. 3 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να εκπαιδεύουν διαιτητές έως και την 4 η κατηγορία. ΑΡΘΡΟ 15 Παρατηρητές διαιτησίας 1. Παρατηρητές διαιτησίας είναι πρώην διαιτητές, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 63 ο έτος της ηλικίας τους, έχουν αποδεδειγµένα συµµετοχή στις δραστηριότητες των Ενώσεών τους την τελευταία πενταετία, κατέχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και διαθέτουν έντονη προσωπικότητα και οι οποίοι, µετά από έναν αρχικό εκπαιδευτικό κύκλο τυποποιηµένο για όλη τη χώρα, κρίνονται ως κατάλληλοι για το έργο τους και για να παρέχουν επαρκείς συµβουλές και πληροφορίες προς τους διαιτητές 2. Οι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσιους εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης που θα προετοιµάζονται από την Κ.Ε.. και το τµήµα διαιτησίας. Είναι δυνατή η συνεργασία µε το Σώµα Παρατηρητών - Μεντόρων της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της αδείας τους. 3. Η κατάταξη των παρατηρητών διαιτησίας είναι: 1 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και της ανώτατης κατηγορίας. 2 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και την 2 η κατηγορία. 3 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και την 3 η κατηγορία. 4 η κατηγορία Αποτελείται από πρώην διαιτητές που κρίνονται ως κατάλληλοι να παρατηρούν αγώνες διαιτητών έως και την 4 η κατηγορία 4. Κύρια καθήκοντα των παρατηρητών διαιτησίας είναι: 12

19 α. Η υποβολή γραπτής έκθεσης (µε βάση το σχέδιο της έκθεσης του παρατηρητή διαιτησίας της UEFA) και η βαθµολόγηση των διαιτητών στους αγώνες που ορίζονται. β. Οι αναλυτικές επεξηγήσεις, τουλάχιστον για τις σοβαρές αποφάσεις, προς τους διαιτητές αµέσως µετά τον αγώνα για τα θέµατα που αναγράφονται στην έκθεση. Οι επεξηγήσεις αυτές αποτελούν µέρος της επιµόρφωσης των διαιτητών και όχι διαδικασία καταλογισµού ευθυνών. Ο παρατηρητής υποχρεούται να περιλάβει στην έκθεσή του όλα όσα ειπώθηκαν µεταξύ αυτού και των µελών της διαιτητικής οµάδος καθώς και τις απόψεις τους για τις αποφάσεις που έλαβαν στον αγώνα. γ. Η καταγραφή της άποψής του και η εκτίµησή του, για κάθε µέλος της διαιτητικής οµάδος του αγώνα σχετικώς µε το αν αυτό πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας που αγωνίζεται. δ. Η σηµείωση των λεπτών του αγώνα που εξελίχθηκαν φάσεις για µελέτη και για χρήση των στιγµιότυπων ως εκπαιδευτικό υλικό. 5. Απαγορεύεται ρητώς η έστω και προφορική κοινοποίηση ή δηµοσίευση του βαθµού ή της αναλυτικής έκθεσής τους. Η έκθεση αποστέλλεται, εµπιστευτικά, µόνο στους διαιτητές του αγώνα από το αρµόδιο µέλος της Κ.Ε.. 6. Οι παρατηρητές δεν πρέπει να έχουν τα κωλύµατα που ισχύουν για τους διαιτητές και αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό. ΑΡΘΡΟ 16 Σύµβουλοι - µέντορες ταλέντων 1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου ορίζονται παρατηρητές διαιτησίας µε αποστολή τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και την παροχή συµβουλών υποστήριξης ταλαντούχων νεαρών διαιτητών από την κατώτερη έως την ανώτερη κατηγορία. 2. Κάθε κατηγορία επιτροπής διαιτησίας (τοπική, περιφερειακή, Κ.Ε..) θα πρέπει να συντάσσει ετήσιους καταλόγους ταλαντούχων διαιτητών και των συµβούλων µεντόρων τους, που θα παρακολουθούν την προσωπική ανάπτυξη των ταλέντων. Η Κ.Ε.. καθορίζει το µέγιστο αριθµό ταλέντων ανά κατηγορία, τα όρια ηλικίας, τη διάρκεια του προγράµµατος και τις προοπτικές για την ταχεία προώθησή τους. 3. Ως σύµβουλος-µέντορας διαιτητή ορίζεται ένας πεπειραµένος πρώην διαιτητής, ο οποίος είναι παιδαγωγός υψηλής ποιότητας µε γνώση των θεµελιωδών αρχών ανάπτυξης και έχει κριθεί ικανός να εντοπίζει ταλαντούχους διαιτητές και να παρέχει στον επιλεγµένο διαιτητή ισχυρά κίνητρα και επαρκή υποστήριξη. Ο σύµβουλος-µέντορας οφείλει να έχει στενή και τακτική συνεργασία µε το περιφερειακό όργανο διαιτησίας και την Κ.Ε.. 13

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 17 Επιµόρφωση εκπαιδευτών διαιτησίας Οι εκπαιδευτές διαιτησίας θα πρέπει να λαµβάνουν µία αρχική εκπαίδευση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ακολουθούν ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιµόρφωσης, οι οποίοι για τους εκπαιδευτές της πρώτης (1 ης ) κατηγορίας διαιτητών θα είναι τουλάχιστον δύο (2). Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται όπως προβλέπεται στον ειδικό κανονισµό και µπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της άδειας των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές πρέπει, για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους, µετά την υποβολή τους σε εξετάσεις γνώσης των Κανόνων του Παιχνιδιού, να παρουσιάσουν ειδικά θέµατα µε την βοήθεια τεχνολογικών µέσων. ΑΡΘΡΟ 18 Επιµόρφωση παρατηρητών Οι παρατηρητές θα πρέπει να λαµβάνουν µία αρχική εκπαίδευση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ακολουθούν ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιµόρφωσης, οι οποίοι για τους παρατηρητές 1 ης κατηγορίας διαιτητών θα είναι, τρεις (3), τουλάχιστον. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται όπως προβλέπεται στον ειδικό κανονισµό, µπορούν δε να τεθούν υπό την εποπτεία της UEFA & FIFA για την αξιολόγηση και έγκριση της άδειας των παρατηρητών. Οι παρατηρητές θα πρέπει, µετά την υποβολή τους σε εξετάσεις γνώσης των Κανόνων του Παιχνιδιού, να παρακολουθήσουν αγώνα και να ασκήσουν, ως µέρος της εξέτασης, τα καθήκοντα του παρατηρητή. Οι εκθέσεις τους θα παραδίδονται και θα ελέγχονται από την εξεταστική επιτροπή. Οι επιτυχόντες ανά κατηγορία θα ανακοινώνονται επίσηµα από την Κ.Ε../ΕΠΟ Οι παρατηρητές θα παρακολουθούν, τουλάχιστον µία φορά εντός της αγωνιστικής περιόδου, επιµορφωτικό σεµινάριο µαζί µε τους διαιτητές της ίδιας κατηγορίας. Οι παρατηρητές της 1 ης κατηγορίας θα παρακολουθούν δύο (2), τουλάχιστον, φορές ετησίως επιµορφωτικό σεµινάριο. 14

21 ΑΡΘΡΟ 19 Επιµόρφωση διαιτητών Η Κ.Ε.. είναι υποχρεωµένη και θα φροντίζει : α) Να δηµιουργηθεί, σε εθνικό επίπεδο, ένα γενικό σχέδιο (master plan) για την επιµόρφωση των διαιτητών και των εκπαιδευτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. β) Να ενσωµατωθούν γρήγορα τα νέα µέλη στον κόσµο της διαιτησίας και να αυξηθούν τα όρια διατηρησιµότητας τους γ) Να διδάσκονται έγκυρα οι Κανόνες του Παιχνιδιού. δ) Να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη και συνεπής ερµηνεία και εφαρµογή των Κανόνων του Παιχνιδιού. ε) Να παράσχονται συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο που µπορούν οι διαιτητές να βελτιώσουν την απόδοσή τους. στ) Να εντοπίζονται νεαροί ταλαντούχοι διαιτητές το συντοµότερο δυνατόν. ζ) Να διατηρείται το ενδιαφέρον των διαιτητών ζωντανό και να τους παρέχονται κίνητρα. Η επιµόρφωση θα πρέπει να είναι οµοιόµορφη σε όλο το εύρος της εθνικής οµοσπονδίας και να λειτουργεί µε την µορφή πυραµίδας. Θα πρέπει να παρέχονται ετήσιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι επιµόρφωσης το περιεχόµενο των οποίων θα ισχύει σε εθνικό επίπεδο και θα διδάσκεται από εκπαιδευτές διαιτητών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί κύκλοι ανώτερου επιπέδου για όσους διαιτητές προβιβάζονται. Η συχνότητα των συναντήσεων θα καθοριστεί από την Κ.Ε.. Οι επίλεκτοι διαιτητές θα συναντώνται τουλάχιστον κάθε δεύτερο µήνα, οι δε επίλεκτοι βοηθοί διαιτητών τέσσερις (4), τουλάχιστον, φορές ετησίως. Επιπρόσθετα, οι επίλεκτοι παρατηρητές διαιτησίας θα πρέπει να παρακολουθούν συναντήσεις µε διαιτητές δύο (2), τουλάχιστον, φορές ετησίως. Κάθε ανάλογη συνάντηση θα πρέπει να έχει συνεδρίες όπου καλύπτονται τα εξής θέµατα: διδαχή από την εµπειρία (ανάλυση βίντεο από αγώνες), οµάδες συζήτησης µε συµπεράσµατα και φυσική κατάσταση (εξέταση ή εκπαίδευση), πληροφόρηση σχετικά µε την τακτική (θεωρία και πρακτική), ψυχολογική προετοιµασία και εκπαίδευση στα µέσα. Η διατροφή θα πρέπει, επίσης, να συµπεριλαµβάνεται, όχι όµως απαραίτητα, σε κάθε συνεδρία. 15

22 Ένα ετήσιο σεµινάριο θα πρέπει να διοργανώνεται για διαιτητές - ταλέντα σε κάθε περιοχή (τοπικό επίπεδο) ή περιφέρεια, καθώς επίσης και ένα ετήσιο σεµινάριο για διαιτητές - ταλέντα σε εθνικό επίπεδο. Κατά την έναρξη κάθε ετήσιου προγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται συνεντεύξεις από τους διαιτητές - ταλέντα προκειµένου να οριστούν ρεαλιστικοί στόχοι και σκοποί. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος, τα οι διαιτητές - ταλέντα και οι σύµβουλοι θα πρέπει να συναντώνται συχνά (π.χ. µία φορά κάθε µήνα). Στο τέλος του προγράµµατος, οι διαιτητές - ταλέντα αξιολογούνται και γίνεται αποτίµηση της επιτυχίας του προγράµµατος. ΑΡΘΡΟ 20 Επιµόρφωση & εκπαίδευση διαιτητών & παρατηρητών 1. Η Κ.Ε.. καταρτίζει ειδικά προγράµµατα για σεµινάρια εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των διαιτητών και παρατηρητών. Η παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών είναι υποχρεωτική ανά µήνα και ανατίθεται στους εκπαιδευτές διαιτητών σε συνεργασία, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή, µε τις κατά τόπους Ε.Π.Σ. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής ανακοινώνονται από την Κ.Ε.. Η αδικαιολόγητη µη προσέλευση διαιτητών και παρατηρητών επιβαρύνει αρνητικά την περαιτέρω αξιολόγηση τους. 2. Η Κ.Ε.. υποβάλλει στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. κάθε έτος, µε τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, ειδική έκθεση για την πορεία και τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων αυτών και εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου, κατά την κρίση της, σχετικού µέτρου για τη βελτίωσή τους. 3. Με αίτηµα της διοργανώτριας αρχής και εισήγηση της Κ.Ε., που εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., µπορεί να διοργανωθούν ταχύρρυθµα σεµινάρια επιµόρφωσης διαιτητών των Εθνικών Πρωταθληµάτων Α και Β κατηγορίας επαγγελµατικής κατηγορίας και Γ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Τα έξοδα επιβαρύνουν την διοργανώτρια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 21 Κατάταξη διαιτητών 1. Οι διαιτητές αξιολογούνται και κατατάσσονται σε κατηγορίες, σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, τις επιδόσεις και τις ικανότητές τους όπως ειδικότερα καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 16

23 2. Οι κατηγορίες αξιολόγησης και κατάταξης των διαιτητών είναι οι ακόλουθες: Α) ιαιτητές Πρωταθληµάτων Επαγγελµατικών Οµάδων Ανδρών α) 1 η Κατηγορία β) 2 η Κατηγορία Β) ιαιτητές Εθνικών Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων 3 η κατηγορία 4 η Κατηγορία (αγώνες Υποδοµών και Γυναικείων Πρωταθληµάτων). Γ) ιαιτητές (µόνο γυναίκες) Εθνικών Γυναικείων Πρωταθληµάτων. α) 1η κατηγορία γυναικών β) 2η κατηγορία γυναικών ) ιαιτητές Τοπικών Πρωταθληµάτων α) 5 η Κατηγορία β) 6 η Κατηγορία (αγώνες προτελευταίας και τελευταίας κατηγορίας Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων Ε.Π.Σ.) ΑΡΘΡΟ 22 Ετήσια δοκιµασία σεµινάριο προεπιλογής διαιτητών 1. Κάθε έτος, µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου και σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται µε απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., µετά από πρόταση της ΚΕ., όλοι οι υποψήφιοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές εθνικών κατηγοριών και όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθληµάτων, που έχουν τα προσόντα, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, να αξιολογηθούν, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού τους, σε διαδικασίες αξιολόγησης και κατάταξης, που περιλαµβάνουν: α) Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασης της υγείας τους. β) Εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές) για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους για τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τους Κανονισµούς Αγώνων Πρωταθληµάτων. γ) Εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) για την διαπίστωση του επιπέδου της γνώσης ξένων γλωσσών, ιδίως για τους υποψήφιους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς διαιτητές. 17

24 Επιπλέον των ανωτέρω: δ) ιαιτητές και βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθληµάτων συµµετέχουν σε δοκιµασία αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση. ε) Οι υποψήφιοι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθληµάτων συµµετέχουν σε δοκιµασία αγωνιστικών εξετάσεων (FIFA/UEFA yo-yo / ariet τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση. 2. Οι, κατά την προηγούµενη παράγραφο, εξετάσεις και δοκιµασίες διεξάγονται µε φροντίδα και ευθύνη, στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος, της Κ.Ε.., λαµβανοµένων υπ όψιν των διεθνώς κρατούντων. 3. Η Ε.Π.Ο., κατά την διακριτική της ευχέρεια, προσλαµβάνει ειδικό προπονητή γυµναστή, για την εκγύµναση των διαιτητών εθνικών κατηγοριών, τη σύνταξη ειδικών προγραµµάτων προπονητικής διαιτητών και τον καθορισµό ειδικού προγράµµατος των δοκιµασιών της προηγούµενης παραγράφου, υπό την ευθύνη της Κ.Ε.. 4. Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθληµάτων η Κ.Ε.. µπορεί να ορίζει, κατά την κρίση της, έκτακτες δοκιµασίες αγωνιστικών τεστ για τη διαπίστωση της φυσικής κατάστασης µεµονωµένων ή του συνόλου των διαιτητών. Σε περίπτωση αποτυχίας οι διαιτητές δεν θα έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται σε αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων για ελάχιστο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι την επιτυχή επανεξέτασή τους σε ηµεροµηνία που θα ορίσει η Κ.Ε.. 5. ιαιτητές που απέτυχαν στις δοκιµασίες της παραγράφου 1α) και 1β) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να επιλεγούν σε οποιαδήποτε κατηγορία εθνικών πρωταθληµάτων και δικαιούνται επανεξέτασης µετά την πάροδο πέντε (5) µηνών. 6. ιαιτητές που απέτυχαν στις δοκιµασίες της παραγράφου 1δ) και 1ε) του παρόντος άρθρου, εξαιτίας αποδεδειγµένης, αρµοδίως, ασθένειας ή τραυµατισµού, επανακρίνονται υποχρεωτικά στην πρώτη προκαθορισµένη δοκιµασία που θα ορίσει η Κ.Ε.. µετά από τριάντα (30), τουλάχιστον, ηµέρες. Ασθένεια ή τραυµατισµός που θα προκύψει κατά την διάρκεια των εκάστοτε αγωνιστικών δοκιµασιών που αποφασίζει η ΚΕ /ΕΠΟ εξαιρουµένων των δοκιµασιών ταχύτητας (επαναλαµβανοµένων σπρίντ 40 ηµερών) θεωρείται ως µη επιτυχής ολοκλήρωση των αγωνιστικών τεστ. Αποδεδειγµένη ασθένεια ή τραυµατισµός, νοείται η έγγραφη ιατρική γνωµάτευση, η οποία κατατίθεται, πριν την έναρξη των αγωνιστικών δοκιµασιών, στην ΚΕ /ΕΠΟ. 18

25 7. Οι διαιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν πριν την έναρξη των αγωνιστικών τεστ αδυναµία, λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας, να συµµετάσχουν θα συµµετέχουν σε νέα ηµεροµηνία εξέτασης που ορίζεται από την Κ.Ε.. 8. Η διεξαγωγή των αγωνιστικών τεστ δύναται να γίνει σε διαφορετική ηµεροµηνία από τα σεµινάρια προεπιλογής, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων. 9. ιαιτητής ή βοηθός που αποτυγχάνει σε δύο συνεχόµενες αγωνιστικές δοκιµασίες δικαιούται διορισµό, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αποκλειστικά σε αγώνες κατωτέρων κατηγοριών από αυτή που ανήκει και µε την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αγωνιστικών δοκιµασιών της κατώτερης κατηγορίας που ορίζει η ΚΕ /ΕΠΟ. ΑΡΘΡΟ 23 Αξιολόγηση παρατηρητών µεντόρων Η Κ.Ε.. αξιολογεί την εργασία και απόδοση κάθε παρατηρητή-µέντορα και τους κατηγοριοποιεί ανάλογα µε τις ικανότητές τους. ΑΡΘΡΟ 24 Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθληµάτων πίνακες 1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, η Κ.Ε.. καταρτίζει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθληµάτων κατά κατηγορία πρωταθλήµατος. Ο αριθµός των παρατηρητών κατά κατηγορία πρωταθλήµατος καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο. µετά από πρόταση της Κ.Ε.. 2. α) Οι παρατηρητές διαιτησίας επιλέγονται µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αρχής γενοµένης από τον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας 1 ης Κατηγορίας. Ως ελάχιστα τυπικά προσόντα επιλογής, ορίζονται, για κάθε κατηγορία πρωταθλήµατος, µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος, τα ακόλουθα: - η θητεία ως διαιτητή αγώνα δύο (2), τουλάχιστον, ετών ή η διεύθυνση δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, αγώνων ή η θητεία, ως βοηθού διαιτητή αγώνα πέντε (5), τουλάχιστον, ετών ή η διεύθυνση τριάντα (30) αγώνων του πρωταθλήµατος για το οποίο επιλέγεται και η επιτυχία του στις εξετάσεις. εν υπολογίζονται οι αγώνες που διορίσθηκε ως 4 ος διαιτητής αγώνα. - Ανώτατο όριο ηλικίας ( το 63ο έτος) 19

26 - Απολυτήριο εξαταξίου γυµνασίου ή λυκείου ή άλλης, ισότιµης σχολής. - Να µην έχει διαγραφεί από τα µητρώα της Κ.Ε.. β) Ειδικά για τους παρατηρητές 1 ης Κατηγορίας, επιπλέον, απαιτείται: - Πάροδος ενός (1) έτους από τη λήξη της θητείας του ως διαιτητή. - Επιθυµητή η γνώση µίας εκ των επισήµων γλωσσών της FIFA. γ) Οι επιλεγέντες παρατηρητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε οφθαλµολογική εξέταση. 3. α) Είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων µελών της (εκτός της ΚΕ, της περιφερειακής επιτροπής διαιτησίας και της τοπικής επιτροπής διαιτησίας) µε αυτή του παρατηρητή διαιτησίας. β) Παρατηρητής διαιτησίας δεν µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να επιλεγεί και να ενταχθεί σε καµία κατηγορία εθνικών πρωταθληµάτων εφόσον στους πίνακες διαιτητών των εθνικών πρωταθληµάτων περιλαµβάνονται διαιτητές συγγενείς του µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. ΑΡΘΡΟ 25 Επιλογή παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθληµάτων πίνακες 1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, η Επιτροπή ιαιτησίας της Ε.Π.Σ. συντάσσει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθληµάτων. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται για κάθε Ε.Π.Σ., ενιαίος, για όλες τις κατηγορίες πρωταθληµάτων της, πίνακας παρατηρητών διαιτησίας, από πρώην διαιτητές. 2. Οι παρατηρητές διαιτησίας Τοπικών Πρωταθληµάτων, ορίζονται από την Επιτροπή ιαιτησίας της κάθε Ε.Π.Σ. και έχουν συµµετάσχει σε επιµορφωτικό σεµινάριο παρατηρητών διαιτησίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 26 Πίνακες διαιτητών και βοηθών 5 ης ΚΑΙ 6 ης κατηγορίας πρωταθλήµατα ευθύνης των Ε.Π.Σ 1. Κάθε Ε.Π.Σ. οφείλει να προβαίνει, δια της οικείας Επιτροπής ιαιτησίας, στην αξιολόγηση και κατάταξη των διαιτητών αυτής µε βάση : α) Τα στοιχεία του φύλλου ποιότητας του διαιτητή. β) Τα στοιχεία των πινάκων επιτυχίας στις εξετάσεις και δοκιµασίες του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισµού 20

27 γ.) Οι κατηγορίες των διαιτητών των τοπικών πρωταθληµάτων είναι οι ακόλουθες: 5 η κατηγορία Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 50 ο έτος της ηλικίας τους και έχουν προσφέρει ευδοκίµως τις υπηρεσίες τους στην ίδια κατηγορία και κατά την προηγούµενη ποδοσφαιρική περίοδο καθώς και διαιτητές προερχόµενοι από την κατώτερη κατηγορία της προηγούµενης ποδοσφαιρικής περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα και επίδοση στην κατηγορία αυτή. Προτεραιότητα στον ορισµό έχουν οι νεώτεροι κατά σειρά σε ηλικία. 6 η κατηγορία Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 45 ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ικανότητες αλλά όχι του επιπέδου που απαιτείται για την κατηγορία 5, καθώς και διαιτητές προερχόµενοι από την κατώτερη ή ίδια κατηγορία της προηγούµενης ποδοσφαιρικής περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα και επίδοση στην κατηγορία αυτή. Προτεραιότητα στον ορισµό έχουν οι νεώτεροι κατά σειρά σε ηλικία. 2. Οι αξιολογηµένοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές 1 ης έως και 4 ης Κατηγορίας που ανήκουν στην Ε.Π.Σ. περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στους πίνακες ορισµού διαιτητών 5 ης & 6 ης Κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 27 Αριθµός διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρωταθλήµατος 4 ης κατηγορίας 1. Ο αριθµός των διαιτητών του πρωταθλήµατος της 4 ης Κατηγορίας καθορίζεται από το.σ. της Ε.Π.Ο. µετά από πρόταση της Κ.Ε.. και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες κάλυψης των αγώνων. 2. Ο αριθµός των βοηθών διαιτητών του πρωταθλήµατος της 4 ης κατηγορίας διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες κάλυψης των αγώνων κατά την κρίση του οργάνου επιλογής τους. ΑΡΘΡΟ 28 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 4 ης κατηγορίας 1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 4 ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα: 21

28 α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ιαιτησίας. β) Να είναι διαιτητής 5 ης, τουλάχιστον, Κατηγορίας. γ) Να µην έχει υπερβεί το 32 ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του. δ) Να έχει διευθύνει, κατά τα δύο (2) προηγούµενα χρόνια, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, αγώνες ως διαιτητής 5 ης κατηγορίας. 2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα 4 ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα : α) Να είναι διαιτητής 6 ης, τουλάχιστον, κατηγορίας. β) Να µην έχει υπερβεί το 32 ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του. γ) Να έχει συµµετάσχει, κατά τα δύο (2) προηγούµενα χρόνια, ως βοηθός διαιτητής, σε δέκα (10) τουλάχιστον, αγώνες πρωταθληµάτων της κορυφαίας κατηγορίας της ένωσής του (5 η Κατηγορία). ΑΡΘΡΟ 29 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 3 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Γ Εθνικής κατηγορίας 1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 3 ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα: α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. β) Να είναι, τουλάχιστον, διαιτητής 2 ης κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 39 ο έτος της ηλικίας του. γ) Να είναι διαιτητής 4 ης κατηγορίας και να έχει διευθύνει επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας (4 η κατηγορία) και να έχει, επιπλέον, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, συµµετοχές ως διαιτητής, σε αγώνες πρωταθληµάτων στην κορυφαία κατηγορία της ένωσης του (5 η Κατηγορία), σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους. δ) Να µην έχει υπερβεί το 34 ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του. 2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα 3 ης Κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα: α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 22

29 β) Να είναι διαιτητής ή βοηθός 4 ης Κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 39 ο έτος της ηλικίας του. γ) Να µην έχει υπερβεί το 34 ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του. δ) Να έχει διευθύνει επτά (7), τουλάχιστον, αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (4 η κατηγορία) σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους και να έχει, επιπλέον, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, συµµετοχές ως βοηθός διαιτητής, σε αγώνες πρωταθληµάτων στην κορυφαία κατηγορία της ένωσης του (5 η Κατηγορία), σε τρεις (3) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους. ΑΡΘΡΟ 30 Αριθµός διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 1. Ο αριθµός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών για κάθε κατηγορία Εθνικού Πρωταθλήµατος καθορίζεται µε απόφαση του της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Κ.Ε.. Η απόφαση λαµβάνεται πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων και ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο. 2. Ο αριθµός των βοηθών διαιτητών 2 ης Κατηγορίας, καθορίζεται έως το διπλάσιο του αριθµού των διαιτητών της κατηγορίας. 3. Ως βοηθοί διαιτητές 3 ης κατηγορίας χρησιµοποιούνται οι αναφερόµενοι στον πίνακα βοηθών διαιτητών 3 ης κατηγορίας και σε περίπτωση µη επάρκειας όλοι οι αξιολογηµένοι διαιτητές 4 ης κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 31 Τυπικά προσόντα διαιτητών βοηθών διαιτητών 2 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Β Εθνικής κατηγορίας Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 2 ης Κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα: α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. β) Να είναι διαιτητής 1 ης ή 2 ης Κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 41 ο έτος της ηλικίας του. γ) Να είναι διαιτητής 3 ης κατηγορίας και να έχει διευθύνει εφτά (7), τουλάχιστον, αγώνες σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους της Γ Εθνικής κατηγορίας. 23

30 δ) Να µην έχει υπερβεί το 35 ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του στην κατηγορία. ΑΡΘΡΟ 32 Τυπικά προσόντα των διαιτητών των αγώνων 1 ης κατηγορίας πρωτάθληµα Α Εθνικής κατηγορίας Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 1 ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα : α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. β) Να είναι διαιτητής 1 ης Κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 45 ο έτος της ηλικίας του. γ) Να είναι διαιτητής 2 ης κατηγορίας και να έχει διευθύνει εφτά (7), τουλάχιστον, αγώνες σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους της Β Εθνικής κατηγορίας. δ) Να µην έχει υπερβεί το 37 ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του. ΑΡΘΡΟ 33 Πίνακας βοηθών διαιτητών 1 ης και 2 ης κατηγορίας 1. Ο πίνακας βοηθών διαιτητών 1 ης Κατηγορίας περιλαµβάνει βοηθούς διαιτητές που συµµετέχουν στους αγώνες της κατηγορίας αυτής µόνο ως βοηθοί διαιτητές. Απαγορεύεται να επιλεγούν στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Πρωταθληµάτων. Για την επιλογή τους στον ως άνω ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα: α) Να είναι βοηθός διαιτητή 1 ης Κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 45 ο έτος της ηλικίας του. β) Να µην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 37 ο έτος της ηλικίας του. γ) Να έχει συµµετάσχει, ως βοηθός διαιτητή, σε αγώνες της Α Εθνικής κατηγορίας για µια αγωνιστική περίοδο ή στη Β Εθνική κατηγορία για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους και σε εφτά (7 ), τουλάχιστον, αγώνες. 2. Ο ειδικός πίνακας βοηθών 2 ης Κατηγορίας, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των διαιτητών 2 ης Κατηγορίας, περιλαµβάνει βοηθούς διαιτητές που αγωνίζονται µόνο σαν βοηθοί διαιτητές πρωταθλήµατος Β Εθνικής και απαγορεύεται η επιλογή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών πρωταθληµάτων. Για την επιλογή τους σ αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα: 24

31 α) να είναι βοηθός διαιτητή 2 ης Κατηγορίας και να µην έχει συµπληρώσει το 41 ο έτος της ηλικίας του. β) να µην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 35 ο έτος της ηλικίας του γ) να έχει συµµετάσχει. ως βοηθός διαιτητή, είτε σε αγώνες της Α ή της Β Εθνικής κατηγορίας για µία αγωνιστική περίοδο, είτε σε αγώνες της Γ Εθνικής κατηγορίας για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους σε εφτά (7), τουλάχιστον, αγώνες συνολικά. δ) να έχει συµµετάσχει σε σεµινάριο προεπιλογής διαιτητών που διοργανώνει η Κ.Ε../Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 34 ιαδικασία αξιολόγησης πίνακες 1. Το οικείο όργανο διαιτησίας των τοπικών ενώσεων, διαβιβάζει το βραδύτερο µέχρι την καθορισθείσα ηµεροµηνία, την πρότασή του στην Κ.Ε.. 2. α) Τα ετήσια σεµινάρια διαιτητών διοργανώνονται από την Κ.Ε.. σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. β) τα όρια ηλικίας καθώς και ο αριθµός των συµµετεχόντων καθορίζονται κατά έτος από την Κ.Ε.. 3. Η Κ.Ε.., µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες, επιλέγει, µε βάση το σύνολο όλων των στοιχείων, τους διαιτητές και τους βοηθούς διαιτητές για κάθε κατηγορία Εθνικού πρωταθλήµατος τηρουµένων των όσων προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 4. Οι πίνακες αξιολόγησης και κατάταξης ανά κατηγορία των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών και εκπαιδευτών διαιτησίας, µετά την οριστική σύνταξή τους από την Κ.Ε.., κατατίθενται, για επικύρωση, στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. εντός του µηνός Αυγούστου και πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων των εθνικών κατηγοριών. 5. εν επιτρέπεται η επιλογή διαιτητή στην ίδια Εθνική κατηγορία εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν είχε συµµετάσχει για δύο (2) πλήρεις συνεχείς αγωνιστικές περιόδους σε αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων 25

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Επωνυμία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα Σκοπός... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Διοίκηση Σχολής Κατηγορίες Σεμινάρια....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισµός λειτουργίας των Μικτών οµάδων της ΕΠΣ Αχαΐας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Όραµά µας Ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα