ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Να αποφεύγονται χωράφια για καλλιέργεια βάμβακος που έχουν σοβαρό πρόβλημα από δυσεξόντωτα ζιζάνια, αλλά θα πρέπει πρώτα να καθαρίζονται. Ο τρόπος καθαρισμού τους θα γίνει ανάλογα με τα είδη που αποτελούν πρόβλημα, π.χ. το πρόβλημα από θερινά πολυετή είδη όπως ο βέλιουρας και η αγριάδα μπορεί να μειωθεί αν γίνει ένα θερινό όργωμα. Ετήσια θερινά πλατύφυλλα μπορεί να αντιμετωπιστούν με εφαρμογή αμειψισποράς, δηλαδή εναλλαγής καλλιεργειών. Ένα σύστημα αμειψισποράς μπορεί να είναι βαμβάκι-σιτάρι-ψυχανθές. Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η επανειλημμένη καλλιέργεια βαμβακιού στο ίδιο χωράφι για πολλά έτη. Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο- ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο- ΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠ- ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η αντιμετώπιση μεγάλου πληθυσμού δυσεξόντωτων ζιζανίων δεν είναι εύκολη μετά την σπορά. Θερινό όργωμα θα φέρει στην επιφάνεια του εδάφους και θα εκθέσει στις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους ριζώματα και στόλωνες πολυετών ζιζανίων και θα τα ξηράνει. Η εναλλαγή καλλιεργειών βοηθάει στην αντιμετώπιση δυσεξόντωτων ζιζανίων διότι διαφοροποιεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν συγκεκριμένα είδη και επιτρέπει την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων αντιμετώπισης. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πρέπει να καθαρίζονται όλα τα γεωργικά μηχανήματα (κατεργασίας εδάφους, ψεκασμού, συγκομιδής) πριν χρησιμοποιηθούν σε ένα χωράφι, από λάσπες που έχουν κολλήσει στα ελαστικά και από φυτικά μέρη ζιζανίων που πιθανόν να έχουν συγκρατηθεί στα διάφορα εξαρτήματα των μηχανημά- ΓΕ- ΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο- ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο- ΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠ- ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα γεωργικά μηχανήματα μπορεί να μεταφέρουν από χωράφι σε χωράφι σπόρους και άλλα όργανα πολλαπλασιασμού (ριζώματα, κονδύλους κ.α.) δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως αγριάδα, κύπερη, βέλιουρας, περικοκλάδα, αγριομελιτζάνα. με τις λάσπες που κολλούν στα ελαστικά ή στα διάφορα εξαρτήματά τους. Η φυτομάζα ζιζανίων που συγκρατείται πάνω στα μηχανή- 2

3 των κατά την χρήση τους σε άλλο χωράφι. Επίσης, συνιστάται να καθαρίζονται και κατά την διάρκεια μίας καλλιεργητική εργασίας εάν έχει συγκρατηθεί πάνω τους φυτομάζα ζιζανίων. Συνιστάται να γίνεται τακτικά καταγραφή των ζιζανίων στο χωράφι και να επισημαίνονται τα προβληματικά σημεία, πριν και μετά την εφαρμογή των μεθόδων αντιμετώπισης. Διατήρηση με επιμέλεια της ισορροπίας βλαστικών και καρποφόρων οργάνων των φυτών και αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης καθώς και υπερβολικού ύψους φυτών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο Αυτή επιτυγχάνεται με την ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, την χρήση της αναγκαίας και μόνο ποσότητας νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα αρδεύσεων καθώς και με τη χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών στις περιπτώσεις που οι βαμβακοφυτείες από καλλιεργητικές αστοχίες και καιρικές συνθήκες αναπτύσσουν υπερβολική βλάστηση. ματα κατά τη διάρκεια μίας καλλιεργητικής εργασίας μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση των ζιζανίων σε όλο το χωράφι ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει και την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Καταγραφή των ζιζανίων πριν την εφαρμογή επιτρέπει την επιλογή κατάλληλης μεθόδου καταπολέμησης. Η καταγραφή των ζιζανίων μετά την εφαρμογή μεθόδων καταπολέμησης βοηθάει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης και αν χρησιμοποιήθηκαν ζιζανιοκτόνα, στην παρακολούθηση ανάπτυξης πιθανών φαινομένων ανθεκτικότητας. Επίσης, οι επισκέψεις στον αγρό για την καταγραφή των ζιζανίων συμβάλουν και στον έγκαιρο εντοπισμό νέων ειδών ζιζανίων για την λήψη κατάλληλων μέτρων περιορισμού τους πριν εξαπλωθούν. Προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών κυρίως του πράσινου σκουληκιού και να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωϊμότητα των βαμβακοκαλλιεργειών. Ειδικότερες επιλογές: Σε βαμβακοφυτείες που βρίσκονται στο στάδιο έ- ναρξης εμφάνισης των χτενιών (ύψος φυτών περίπου 30εκ/τά) συνιστάται γενική δόση άρδευσης 35 κ.μ νερό/στρέμμα. Ιδιαίτερα, σε γόνιμα εδάφη με ύψος φυτών άνω των 35 εκ/τών η συνιστώμενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.μ νερού / στρέμμα. Προώθηση της ισορροπημένης προοδευτικής ανάπτυξης της βαμβακοκαλλιέργειας και επίτευξης των παραπάνω αναφερομένων. 3

4 4

5 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Σε βαμβακοφυτείες ευρισκόμενες στο στάδιο της ανθοφορίας και έναρξης καρπόδεσης (ύψος φυτών περίπου 65 εκ/τά) συνιστάται γενική δόση άρδευσης 50 κ.μ νερού/στρέμμα Σε εδάφη γόνιμα με ύψος φυτών άνω των 70 εκ/τών συνιστάται γενική δόση άρδευσης 40 κ.μ νερού/στρέμμα περίπου. Συνιστάται δε εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών (mepiquat chloride 5 SL) με δόση κυβικά εκ/τά / στρέμμα αναλόγως της γονιμότητας των εδαφών και το ύψος των φυτών και στη συνέχεια να γίνεται άρδευση. Σε βαμβακοφυτείες ευρισκόμενες στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ/τά και άνω, με πλούσια βλάστηση και μεσογονάτια διαστήματα 5-6 εκ/στά, συνιστάται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride 5 SL) με δόση κυβικά εκ/στά /στρέμμα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όπως προηγούμενα πεδία Όπως προηγούμενα πεδία 5

6 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ Η λίπανση πραγματοποιείται κατά την σπορά, όπου ενσωματώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπαντικών μονάδων. Το σύνολο των λιπαντικών μονάδων ανά στρέμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει Ν = Μονάδες Ρ = 5 7 Μονάδες Κ = 5 7 Μονάδες Για την ακριβέστερη διαπίστωση των απαιτουμένων λιπαντικών μονάδων αζώτου (Ν) πρέπει να γίνεται εδαφική ανάλυση για την περιεκτικότητα του εδάφους σε νιτρικό ά- ζωτο και προσδιορισμό της ποσότητος αζωτολίπανσης ανάλογα με την στρεμματική απόδοση. Ενδεικτικά εάν το νιτρικό άζωτο του εδάφους είναι 5-8,5 κιλά το στρέμμα τότε για αποδόσεις συσπόρου κατά στρέμμα: 300, 350, 400 κιλά αντίστοιχα απαιτείται (9-6), (13-9,5), (15-13) κιλά Ν/στρέμμα. Προσοχή χρειάζεται όταν έχει προηγηθεί: Ενσωμάτωση ψυχανθούς/βίκου ( χλωρή λίπανση) ώστε να μειώνεται η συνολική ποσότητα λίπανσης σε Άζωτο (Ν) τουλάχιστον κατά (5) μονάδες το στρέμμα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ενσωμάτωση αζωτούχων λιπασμάτων σε κάθε πότισμα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Όχι υπερβολική λίπανση (κυρίως αζωτούχου) διότι οψιμίζει η καλλιέργεια και παρατηρείται συσσώρευση στους βλαστικούς ιστούς μη πρωτεϊνικών αζωτούχων ενώσεων, όπως αμίδια και αμινοξέα και μείωση των υδατανθράκων, με αποτέλεσμα οι ιστοί να γίνονται χυμώδεις, μαλακοί και ευαίσθητοι στις εντομολογικές προσβολές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το κάλιο και συνεπώς καλιούχος λίπανση διότι συμβάλλει, στην α- ξιοποίηση από τα φυτά των άλλων θρεπτικών στοιχείων, στην φυσιολογική ωρίμανση των καρυδιών, στην αύξηση της αντοχής των ινών με την εναπόθεση κρυσταλλικής κυτταρίνης σ αυτές, στην αντοχή σε προσβολές από φυτοπαράσιτα. Ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση ειδικότερα τεκμηριωμένα πρωτόκολλα λίπανσης των βαμβακοχώραφων, εφόσον είναι διαθέσιμα. Προκαλείται υπερβολική βλαστική ανάπτυξη των φυτών, οψίμιση και προσέλκυση των επιβλαβών εντόμων 6

7 Επιλογή σπόρου σποράς ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠ- ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πιστοποιημένος και όχι γενετικά τροποποιημένος σπόρος Ποικιλία σπόρου, με τον ενδεδειγμένο βιολογικό κύκλο για το συγκεκριμένο οικότοπο του χωραφιού Να προσδίδει ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας ή ανοχής στους επιβλαβείς οργανισμούς και ειδικότερα στις Αδρομυκώσεις Διασφάλιση χαρακτηριστικών ποικιλίας, υγειονομικής κατάστασης και εγκεκριμένης και πιστοποιημένης καταλληλότητας Για να επιτυγχάνεται συμβατότητα μεταξύ πρωϊμότητας της ποικιλίας και των εδαφοκλιματικών συνθηκών της περιοχής Η ανθεκτικότητα της ποικιλίας στην Αδρομύκωση επιβάλλεται, διότι η ασθένεια αυτή δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με φάρμακα Να διαθέτει υψηλή φυτρωτική και βλαστική ικανότητα, να είναι αποχνωομένος, υγιής και επενδεδυμένος με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών κυρίως των ασθενειών Φουζάριο, Ριζοκτόνια, Φυτόφθορα, Πύθιο. Εάν υπήρξαν στο παρελθόν προσβολές από σιδηροσκούληκα, κοφτοσκούληκα, αφίδες, θρίπες ή υπάρχει πιθανότητα προσβολής της νέας καλλιέργειας από τους παραπάνω εχθρούς αλλά και τυχόν διαχειμάζουσες προνύμφες ρόδινου σκουληκιού εντός του σπόρου σποράς θα πρέπει ο σπόρος να είναι επενδεδυμένος και με τα κατάλληλα εντομοκτόνα. Επιτυγχάνεται γρήγορο φύτρωμα των σπόρων και προστατεύονται τα νεαρά φυτάρια από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Επιτυγχάνεται η επιθυμητή πυκνότητα των βαμβακόφυτων που συμβάλλει στην ομαλή βιολογική εξέλιξη και φυτοϋγεία της καλλιέργειας. 7

8 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κατά την προετοιμασία του χωραφιού προς σπορά οι καλλιεργητικές εργασίες στο έδαφος πραγματοποιούνται, όταν το χωράφι έχει την κατάλληλη υγρασία (είναι στο ρόγο του). Μετά το πρώτο όργωμα, συνήθως επεμβαίνουμε μέχρι δύο φορές με καλλιεργητή και όχι με φρέζα Κατά την προετοιμασία του χωραφιού αφήνουμε περιμετρικά ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους περίπου 70 εκατοστά, την οποία δεν σπέρνουμε και δεν ψεκάζουμε με φάρμακα, αλλά αρδεύουμε κανονικά, όπου αναπτύσσεται ελεύθερα αυτοφυής χλωρίδα (χορτάρια) και πανίδα (ζωικοί οργανισμοί) μεταξύ αυτών και ωφέλιμοι οργανισμοί ( οικολογικό απόθεμα ). Λίγο πριν τη σπορά, κάνουμε ελαφρύ πότισμα με σκοπό οι σπόροι των ζιζανίων να βλαστήσουν, οπότε και τα καταστρέφουμε με επιφανειακή καλλιέργεια (όχι βαθιά για να μη μεταφέρουμε σπόρους ζιζανίων στην ζώνη βλάστησης 5-7 εκατοστά). Χρησιμοποιούμε την κοινή δισκοσβάρνα με τους δίσκους σε ευθεία διάταξη (ξεκατσάρωτη), ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλλιεργητή με περισσότερα νινάκια και με δύο ανέμες θρυμματισμού και βάθος επεξεργασίας μέχρι επτά ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποφεύγεται ο σχηματισμός επιφανειακών συσσωμάτων του εδάφους (μπλάνες) που είναι δύσκολο να διαμορφωθούν σε σποροκλίνη. Επιτυγχάνεται κατάλληλη σποροκλίνη με εδαφικό πορώδες που επιτρέπει τον αερισμό του εδάφους με ταυτόχρονη συγκράτηση της απαραίτητης υγρασίας για φύτρωμα κοντά στο σπόρο. Επιτρέπει την καθοδική κίνηση των υπερβολικών ποσοτήτων νερού από βροχοπτώσεις και αποφεύγεται η σήψη των σπόρων και των φυταρίων. Δεν δημιουργείται εύκολα η επιφανειακή συσσωμάτωση του εδάφους κρούστα η οποία εμποδίζει το φυτάριο που δημιουργήθηκε να εμφανισθεί στην επιφάνεια. Διατηρείται σε ένα καλό επίπεδο το οικολογικό απόθεμα ωφελίμων εντόμων τα οποία θηρεύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς μεταφερόμενα και πολλαπλασιαζόμενα στο βαμβακόχωραφο. Αποτελεί επίσης τόπο επιβίωσης (καταφύγιο) εχθρών, που δεν ψεκάζονται ή καταφεύγουν εκεί κατά την διάρκεια ψεκασμού, οι οποίοι αναμιγνυόμενοι με τους επιζήσαντες ανθεκτικούς, μετά από τον ψεκασμό, καθυστερούν την εκδήλωση ανθεκτικότητος. Μειώνουμε τον αριθμό των ζιζανίων από το επιφανειακό στρώμα εδάφους που θα ανταγωνίζονταν άμεσα με τα νεαρά φυτά του βαμβακιού. Ενδείκνυται για ελαφρά έως μέσης συστάσεως εδάφη, τα οποία επιτρέπουν πρώιμη σπορά 8

9 (7) εκατοστά. Να γίνεται καλή προετοιμασία σποροκλίνης (επιφάνειας χωραφιού προς σπορά). Βοηθάει στην καλή εγκατάσταση των φυτών βαμβακιού και ευνοεί την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των ζιζανίων. 9

10 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πριν την σπορά του βαμβακιού μπορεί να εφαρμοστούν προσπαρτικά ζιζανιοκτόνα με ψεκασμό και ενσωμάτωση με καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα στο επιφανειακό στρώμα εδάφους (5-8 εκατοστά) όπου φυτρώνουν οι σπόροι των ζιζανίων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική δράση των ζιζανιοκτόνων αυτών θα πρέπει να γίνει ομοιόμορφη κατανομή και ενσωμάτωσή τους σε καλά προετοιμασμένο χωράφι με σωστά ρυθμισμένο ψεκαστικό μηχάνημα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο- ΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα προσπαρτικά ζιζανιοκτόνα καταπολεμούν τα ζιζάνια κατά τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας και βοηθούν τα νεαρά φυτά του βαμβακιού να αναπτυχθούν χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό. Η υπολειμματική τους διάρκεια δηλαδή το διάστημα της προστασίας που προσφέρουν μετά την εφαρμογή εξαρτάται από το σκεύασμα, το έδαφος και τις κλιματικές συνθήκες. Λίγο μετά τη σπορά αλλά πριν φυτρώσουν οι σπόροι του βαμβακιού, μπορεί να εφαρμοστούν, επιφανειακά χωρίς ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Για να δράσουν θα πρέπει να υπάρχει επαρκής υγρασία στο έδαφος. Επαρκής εδαφική υγρασία θα βοηθήσει στη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων ώστε το φύτρο των νεαρών σπορόφυτων να εκτεθεί στο στρώμα του ζιζανιοκτόνου που έχει ε- φαρμοστεί στο έδαφος. Η εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων μπορεί να γίνει: α) σε ολόκληρο το χωράφι, ή β) σε ζώνες κατά μήκος των γραμμών σποράς, για την προστασία των φυτών του βαμβακιού από τον ανταγωνισμό με τα ζιζάνια κυρίως πάνω στη γραμμή (τα ζιζάνια που θα βγουν μεταξύ των γραμμών αντιμετωπίζονται με μηχανική κατεργασία, ή αν είναι απολύτως απαραίτητο με χημικά μέσα, όπως αναφέρεται παρακάτω). Η εφαρμογή σε ζώνες συνεπάγεται τη χρήση μικρότερης ποσότητας ζιζανιοκτόνων και κατά συνέπεια μπορεί να μειώσει το κόστος ζιζανιοκτονίας, τον κίνδυνο να προκληθεί ζημιά από υπολείμματα στην επόμενη καλλιέργεια και την πιθανότητα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Από την 2 η -3 η έως και 9 η εβδομάδα μετά την σπορά θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε τα φυτά του βαμβακιού να μεγαλώνουν χωρίς ανταγωνισμό από ζιζάνια. Τα ζιζάνια καταπολεμούνται πιο εύκολα σε νεαρό στάδιο. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε δυσεξόντωτα είδη ζιζανίων να σποροπαράγουν. Η αντιμετώπιση των ζιζανίων κατά το παραπάνω διάστημα (κρίσιμη περίοδος ανταγωνισμού) μπορεί να γίνει με: Το διάστημα αυτό είναι η κρίσιμη περίοδος ανταγωνισμού κατά την οποία τα φυτά βαμβακιού είναι ευάλωτα στον ανταγωνισμό με τα ζιζάνια και αν δεν προστατευθούν μπορεί να προκληθεί σημαντική μείωση στην παραγωγή. 10

11 α) Βοτάνισμα, σκάλισμα με τα χέρια για την καταπολέμηση όσων ζιζανίων φύτρωσαν πάνω στις γραμμές, ανάμεσα στα φυτά του βαμβακιού ΟΧΙ β) Μηχανική καταστροφή ζιζανίων μεταξύ των γραμμών ΟΧΙ Αποτελεί καλή πρακτική και αποτελεσματική, συμβάλλοντας στη μείωση και των πληθυσμών επιβλαβών εντόμων. γ) Χημική καταπολέμηση με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. 11

12 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται στο φύλλωμα των ζιζανίων και μπορεί να είναι α) εκλεκτικά ή β) μη εκλεκτικά στο βαμβάκι. α) Τα εκλεκτικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα είναι ασφαλή στο βαμβάκι και εφαρμόζονται για να καταπολεμήσουν αγρωστώδη ζιζάνια. ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΟΧΙ β) Τα μη εκλεκτικά μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται για να καταπολεμήσουν αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια μεταξύ των γραμμών του βαμβακιού. Εφαρμόζονται με ιδιαίτερες προφυλάξεις για το βαμβάκι ώστε να μην πέσουν σταγονίδια του ΟΧΙ ΟΧΙ ψεκαστικού υγρού σε αυτά και προκαλέσουν ζημιά. Συστήνονται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από πολυετή ζιζάνια μεταξύ των γραμμών σποράς του βαμβακιού και με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού προφύλαξης της καλλιέργειας. Πριν τη σπορά προβαίνουμε σε δειγματοληψίες εδάφους για την διαπίστωση του πληθυσμού των σιδεροσκούληκων (ανήλικων ατόμων) στις περιπτώσεις που το χωράφι καλλιεργείται για πρώτη φορά ή προηγήθηκε καλλιέργεια μηδικής, τριφυλλιού, σιτηρών ή υπάρχει ιστορικό δεδομένο προσβολών. Δειγματοληψία με εδαφοτομή 20cmx20cmx30cm βάθος. Το όριο επέμβασης είναι (10) προνύμφες ανά τετραγωνικό μέτρο. Για τη διαπίστωση των ενηλίκων ατόμων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και παγίδες τύπου Pitfall. Οι σπόροι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι επενδεδυμένοι κατάλληλα με εγκεκριμένα εντομοκτόνα Για την ανίχνευση, προς μείωση χρήσης των εντομοκτόνων και των άσκοπων ε- πεμβάσεων Περιορισμοί στη χρήση εντομοκτόνων στο ελάχιστο Μετά το φύτρωμα, τα σκαλίσματα μειώνουν την επιφανειακή υγ- Μειώνονται οι προσβολές των φυταρίων 12

13 ρασία και εξαναγκάζουν τις ευαίσθητες στην ξηρασία προνύμφες των επιβλαβών εντόμων να μετακινηθούν βαθύτερα Σε έντονες εξάρσεις εντόμων εδάφους (σκουλήκια) τότε επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. από Κοφτ/ληκα και Σιδεροσκούληκα 13

14 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Να αποφεύγεται η ενσωμάτωση κοκκωδών εντομοκτόνων εδάφους Κατά την σπορά, ρυθμίζεται η σπαρτική, ώστε να μη δημιουργείται αυλάκι στη γραμμή σποράς από τον σβωλοδιώχτη Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου να είναι 2-3 κιλά/στρέμμα για επιδιωκόμενη πυκνότητα φυτών φυτά/μέτρο & η σπορά να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία εδάφους στα 4 cm (βάθος σποροκλίνης) είναι ο C Για λόγους περιβαλλοντικούς και μη προστασίας των ωφέλιμων οργανισμών. Επιλέγεται ύστερα από αιτιολογημένη απόρριψη των προηγούμενων χειρισµών. Το αυλάκι στη γραμμή σποράς που δημιουργείται κατά τη σπορά: α) Μεταφέρει έδαφος από τα βαθύτερα στρώματα μαζί με σπόρους ζιζανίων που δεν ήρθαν σε επαφή με το ζιζανιοκτόνο και επομένως έχουμε βλάστηση ζιζανίων μεταξύ των φυτών. β) Συγκεντρώνει νερό από βροχόπτωση ή τεχνητή άρδευση φυτρώματος, με αποτέλεσμα τη σήψη των σπόρων και των νεαρών φυταρίων. γ) Αυξάνει το βάθος σποράς λόγω μετακύλισης χώματος προς το αυλάκι, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόδου των φυταρίων στην επιφάνεια. Επιτυγχάνεται το φύτρωμα, η άνοδος των φυταρίων στην επιφάνεια και η συνιστώμενη πυκνότητα φυτών φαίνεται να συμβάλλει στην αποφυγή συνθηκών ανάπτυξης επιβλαβών οργανισμών και την διάταξη των καρποφόρων οργάνων προς τον άξονα γραμμής, διευκολύνοντας την μηχανική συγκομιδή όλων των καρυδιών. 14

15 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Όταν σχηματίζεται, μετά την σπορά και την έναρξη εμφάνισης των φυταρίων, σκληρή Κρούστα εδάφους και παρατηρείται υψηλή βλαστική υγρασία κάτω από αυτή, πρέπει οπωσδήποτε να επέμβουμε με σκαλίσματα για σπάσιμο αυτής. Φυτοπροστασία για τετράνυχο, αφίδες, θρίπες Κατά την πρώτη περίοδο που περιλαμβάνει τις έξι (6) πρώτες εβδομάδες της βλαστικής ανάπτυξης οι εχθροί, που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι κυρίως : θρίπες, αφίδες, τετράνυχοι και προκαλούν προσβολές στα νεαρά φυτάρια, όπως συστροφή και κατσάρωμα φύλλων, φυλλόπτωση, καθήλωση της ανάπτυξης των σποροφύτων (από αφίδες), παραμόρφωση και σχίσιμο φύλλων (σαν να έχουν χτυπηθεί από χαλάζι), ή καφέτιασμα (από θρίπες), πυκνό ιστό, χλώρωση ή κόκκινος μεταχρωματισμό, φυλλόπτωση (τετράνυχος),., Ωστόσοφαίνεται ιστορικά ότι τα φυτά ανακάμπτουν γρήγορα και δεν απαιτείται χημική επέμβαση με εντομοκτόνα η οποία κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγεται αυτή την περίοδο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Επιτυγχάνεται εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας, αερισμός, εμφάνιση των φυταρίων στην επιφάνεια Αποφυγή απώλειας νεαρών φυτών από ανάπτυξη σηψηριζιών από ριζοκτόνια, φουζάριο, πύθιο κ.λ.π. Αποφεύγεται η χημική επέμβαση διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα στα βαμβακόφυτα Ειδικά για τις αφίδες η φυσική βιολογική αντιμετώπιση στην αρχή της καλλέργειας είναι αποτελεσματική. Οσον αφορά την προσβολή από θρίπες, τα νεαρά φυτά αναλαμβάνουν από την προσβολή και η εφαρμογή εντομοκτόνων κατά του θρίπα μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις τετράνυχου αφού οι θρίπες αποτελούν το πιο σημαντικό αρπακτικό του νωρίς την καλλιεργητική περίοδο. Παρακολούθηση πληθυσμού Όρια επέμβασης Παρά ταύτα πρέπει να παρακολουθούμε 1-2 φορές την εβδομάδα και τους τρεις παραπάνω εχθρούς, χρησιμοποιώντας ένα μεγενθυν- 15

16 τικό φακό, προκειμένου να διαπιστώσουμε πυκνότητες πληθυσμών και ζημιές ώστε να επέμβουμε όταν φθάσουμε σε όρια επέμβασης, Η παρακολούθηση του πληθυσμού γίνεται σαρώνοντας το χωράφι κατά μήκος των γραμμών σε τεταρτημόρια. Εξετάζονται τα πρώτα πραγματικά φύλλα ή οι κοτυληδόνες τυχαίου δείγματος φυτών με τη βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού (Χ 6). Τα όρια επέμβασης είναι όπως παρακάτω: Τετράνυχος: επεμβαίνουμε μόνο εάν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί. Εφόσον διαπιστωθεί το όριο επέμβασης Αφίδες: επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες ημέρες Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέμβαση. Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι άτομο ανά φυτό χωρίς μόνιμα φύλλα ή 1-2 άτομα με μόνιμα φύλλα, σε δείγμα φυτών >> >> >> >> >> >> >> >> 16

17 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για Λύγκο Ο Λύγκος είναι διαδεδομένος στη χώρα μας, με κύριο ξενιστή τη μηδική και τα ετήσια τριφύλλια. Είναι περιστασιακός εχθρός του βαμβακιού αλλά τα τελευταία χρόνια μας δημιουργεί συχνότερα σημαντικά προβλήματα, ίσως και λόγω της μείωσης των εκτάσεων με καλλιέργεια μηδικής και τριφυλλιών τα οποία προτιμά σαν ξενιστή και της εκτεταμένης μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στις ίδιες περιοχές. Προσβάλλει την καλλιέργεια από το σχηματισμό των χτενιών έως την καρπόδεση, και ιδιαίτερα στην περίοδο (τέλος Μαίου Αρχές Ιουνίου) όπου παρατηρείται μαζική παραγωγή χτενιών. Τα ακμαία του Λύγκου τρυπούν τα χτένια, τα οποία γίνονται καστανά και πέφτουν όταν είναι μικρά, ενώ τα μεγάλα χτένια δίνουν λουλούδια που δύσκολα γονιμοποιούνται. Καταστρέφουν τις κορυφές. Τα ακμαία επίσης τρυπούν τα νεαρά καρύδια και τρέφονται από τους σπόρους οι οποίοι δεν αναπτύσονται. Ευνοείται από υψηλές σχετικές υγρασίες και χαμηλές θερμοκρασίες ο C. Ο Λύγκος μεταναστεύει στο βαμβάκι από άλλα φυτά (από καλλιέργειες κυρίως Μηδικής, τεύτλων, τομάτας κ.λ.π.καθώς και από ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση). Ο πληθυσμός του Λύγκου μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν μεταναστεύει στο βαμβάκι από: α)μηδική που συγκομίζεται. β)ζιζάνια που ξηραίνονται. γ)εκτάσεις με αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται. Φυσικοί εχθροί: Κατά κύριο λόγο τα αρπακτικά Geocoris spp. και κατά δεύτερο λόγο τα Nabis spp.,τα Orius spp. και το Sinea diadema που τρώγουν αυγά και νύμφες του, καθώς και αράχνες που επιτίθενται σε ενήλικα, παράσιτα υμενόπτερα Braconidae (Euphoriana spp.), Mymaridae, Ichneumonidae και το δίπτερο Tachinidae, Alophora opaca. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ 17

18 Μέτρα αντιμετώπισης: α) Κλιμάκωση της κοπής της Μηδικής που γειτονεύει με το βαμβάκι, αφήνοντας άκοπες λωρίδες μηδικής στα σύνορα. β) Από την 3η εβδομάδα Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου το αργότερο να γίνεται ψεκασμός, με εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, των ζιζανίων που γειτνιάζουν με την καλλιέργεια του βαμβακιού, πριν τα ζιζάνια ξεραθούν, εξαιρουμένων των ειδικών, περιμετρικών της καλλιέργειας, λωρίδων αυτοφυούς βλάστησης, συγκεκριμένου εύρους, όπου αυτές διατηρούνται. Ακολούθως τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και να καταστραφούν γ) Παρακολούθηση της εξάπλωσης του Λύγκου στη καλλιέργεια: Γίνεται µε δειγµατοληψίες µε εντομολογική απόχη (διαμέτρου περίπου εκατ.). Κατά µήκος των γραµµών των φυτών. Σε χωράφι π.χ. 30 στρεµµάτων γίνονται 4 επί μέρους δειγματοληψίες, μία σε κάθε τεταρτημόριο, Σε κάθε δειγματοληψία πραγματοποιούνται 50 σαρώσεις µε την απόχη και καταµετρώνται τα άτομα του Λύγκου (ακµαία και νύµφες). Σε μεγαλύτερα χωράφια γίνονται περισσότερες δειγματοληψίες. Οι δειγµατοληψίες επαναλαμβάνονται με συχνότητα δύο φορές την εβδοµάδα από τότε που θα εµφανισθεί το 1ο χτένι έως την καρπόδεση. Η χηµική επέµβαση κατά του Λύγκου, θα πρέπει να αιτιολογείται με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς. Τα όρια οικονοµικής ζημιάς με βάση διάφορες πηγές, είναι: α) Πριν το 1ο άνθος 2 4 Λύγκοι / 50 σαρώσεις 1ο άνθος 1ο καρύδι: 7 10 Λύγκοι / 50 σαρώσεις Μετά το 1ο καρύδι 10Λύγκοι / 50 σαρώσεις - Όριο επέµβασης: Πριν ο πληθυσµός του Λύγκου ξεπεράσει το όριο οικονομικής ζημιάς κατά στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, όπως παραπάνω (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 2010, ΜΦΙ 2012,). Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση του Υ.Π.Α.Α και Τροφίμων. Επιβράδυνση της μετανάστευσης του Λύγκου στο βαμβάκι. Καταστρέφεται έγκαιρα ο πληθυσμός του Λύγκου ο οποίος διαφορετικά θα πήγαινε στο βαμβάκι. Προκειµένου να διαπιστωθεί η πυκνότητα του πληθυσµού και αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα όρια οικονοµικής ζηµίας, εάν θα γίνει χημική επέµβαση ή όχι. Με την άσκοπη χρήση καταστρέφονται ωφέλιµοι οργανισµοί που συγκρατούν το πληθυσµό άλλων εχθρών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν έξαρση (τετράνυχοι, αφίδες κ.λ.π.). Διότι αν ξεπερασθεί το όριο επέμβασης δεν ελέγχεται το έντομο 18

19 19

20 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για τετράνυχους: Είναι περιστασιακοί αλλά σημαντικοί εχθροί του βαμβακιού και συχνά δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά από ψεκασμούς για άλλους εχθρούς που εξοντώνουν τα ωφέλιμα τα οποία περιορίζουν το πληθυσμό των τετρανύχων. Οι τετράνυχοι σε όλα τα στάδια του φυτού, μυζούν τους χυμούς του, κυρίως στα φύλλα, προκαλώντας εξασθένηση, χλώρωση η κόκκινοµεταχρωµατισµό. Παρατηρείται απώλεια φυλλικής επιφάνειας, εξασθένηση των φυτών οπότε χτένια και καρύδια µπορεί να µην αναπτυχθούν και να πέσουν. Σε περίοδο έντονης προσβολής στο χωράφι, παρατηρείται και πλήρης αποφύλλωση των φυτών. Φυσικοί εχθροί: Κυρίως τα αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae: είδη Phytoseius, Phytoseilus persimilis, Amblyseius,, Typhlodromus (T. rhenamus κ.α.), και της οικογένειας Tydeidae: είδη Tydeus, Pronemaus. Επίσης ο αρπακτικός θρίπας Aeolothrips fasciatus και άλλοι θρίπες (όπως είδη Scolothrips, ο Frankliniella occidentalis κ.α.) που τρώγουν τα αυγά των τετρανύχων καταστρέφοντας συχνά ολόκληρες αποικίες τους σε νεαρά φυτά, είδη Χρύσωπα Chrysopidae (Chrysoperla carnea κ.α.), πολλά είδη Orius, Geocoris (G.punctipes κ.α.), Κολεόπτερα Stethorus (Stethorus punctillum κ.α.), Scymnus, Coccinella, είδη Cecydomyiidae (Feltiella acarisuga, Arthrocnodax, Aphidoletes) και Syrphidae Μέτρα Αντιµετώπισης: α) Υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει να γίνονται επεµβάσεις µε χηµικά εντοµοκτόνα ευρέως φάσµατος στο πρώτο στάδιο της καλλιέργειας ( από φύτρωµα έως πρώτο χτένι ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Εξοντώνονται οι φυσικοί εχθροί όλων των επιβλαβών και του τετράνυχου στο πρώτο στάδιο εγκατάστασης τους και ανάπτυξης. 20

21 β) Η καλλιέργεια να αρδεύεται κανονικά. γ) Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση. Η παρακολούθηση γίνεται μαζί με τις δειγματοληψίες για αφίδες και αλευρώδεις σ αυτήν την περίοδο μέχρι την ανάπτυξη των καρυδιών. Παρατηρήσεις για την παρουσία τετρανύχων και ωφελίμων (φυσικοί εχθροί τους) πρέπει να γίνονται σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση, από το φύτρωμα των βαμβακοφύτων έως τις αρχές Αυγούστου. Το όριο πυκνότητας επέμβασης είναι όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος στο 30 50% κ.μ.ο. των φύλλων του δείγματος. Τα εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα κατά του τετράνυχου αναφέρονται στην Ηλ/νική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.Τ ( http: //www. minagric.gr//syspest/.η επιλογή ακαρεοκτόνου θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το κάθε σκεύασμα περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλο και αποτελεσµατικό, ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής στην καλλιεργητική περίοδο, ιδιαίτερες συνθήκες στην καλλιέργεια και λαμβάνοντας μέτρα για την διαχείριση της ανθεκτικότητας στα ακαρεοκτόνα, όπως παρακάτω: : Διότι πλέον των άλλων, φυτά στρεσαρισμένα από έλλειψη νερού ευνοούν εξάρσεις του τετράνυχου. η άρδευση των φυτών, ιδιαίτερα με καταιονισμό αποτρέπει την ανάπτυξη πληθυσμών τετρανύχων, οι οποίοι αναπτύσσονται καλύτερα σε ξηροθερμικές συνθήκες, ευνοούμενοι στις μετακινήσεις τους (παθητικά) αλλά και μεγιστοποιώντας τις ζημιές στα φυτά, με την μύζηση χυμών, στην προσπάθειά τους να αναπληρώσουν την υγρασία που χάνουν, αλλά και αυξάνοντας τους πληθυσμούς τους, μειώνοντας την διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, στις συνθήκες αυτές. Προς διαπίστωση της πληθυσμιακήςπυκνότητας του τετράνυχου. 21

22 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εάν κάνουμε χρήση ενός ακαρεοκτόνου και απαιτηθεί και δεύτερη επέμβαση στην ίδια ή επόμενη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία από άλλη χημική ομάδα. Όταν τα νεαρά φυτάρια έχουν περισσότερα από (4) πραγματικά φύλλα και είναι αναγκαία η επέμβαση, κατά προτεραιότητα χρησιμοποιούνται σκευάσματα με εκλεκτική δράση (ρυθμιστές ανάπτυξης των τετράνυχων, καθώς και σκευάσματα με ωοκτόνες, προνυμφοκτόνες, νυμφοκτόνες ιδιότητες). Εγκεκριμένα στη Χώρα μας σκευάσματα με την παραπάνω δράση και για το βλαστικό στάδιο που αναφέρεται είναι τα: etoxazole και hexythiazox και όσα εγκριθούν στο μέλλον. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Διαχείριση ανθεκτικότητας των ακάρεων (τετράνυχοι) στα χημικά φυτοπροστατευτικά Διότι διαθέτουν την εκλεκτικότητα για τα ακάρεα (τετράνυχοι) και συμβατότητα στο βλαστικό στάδιο των (4) τεσσάρων μόνιμων φύλλων. Τα ακαρεοκτόνα σκευάσματα με δραστική ουσία propargite, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου όταν τα φυτά έχουν ύψος πάνω από (25) εκατ αλλά πριν ανοίξουν τα καρύδια. Διαθέτουν την εκλεκτική και βλαστική συμβατότητα. Γενικά όταν οι χημικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του τετράνυχου είναι αναγκαίες να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα δραστικές ουσίες με εκλεκτική δράση (εξειδικευμένη δράση μόνο στα ακάρεα). Οι εγκεκριμένες ευρέως φάσματος δραστικές ουσίες, χωρίς εκλεκτική δράση μόνο για ακάρεα οι οποίες έχουν και παράλληλες εντομοκτόνες δράσεις, με την χρήση τους, σκοτώνουν και φυσικούς εχθρούς πολλών εχθρών των φυτών, με αποτέλεσμα σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ε- πέμβαση, να εμφανισθούν ενδεχόμενες εξάρσεις των εχθρών αυτών και πιθανόν και των τετράνυχων. 22

23 Σπορά έως εμφάνιση πρώτων χτενιών (45 ημέρες) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για αφίδες (Μελίγκρα) Οικογένεια: Αphididae (αφίδες ή μελίγκρες ή ψείρες) Τα είδη αφίδων που παρατηρήθηκε να προσβάλουν το βαμβάκι είναι τα εξής: Aphis gossypii (Glover), Aphis craccivora (Koch), Myzus persicae (Sulzer), Aphis fabae (Scopoli), Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Hyalopterus pruni (Geoffroy), Acyrthosiphon gossypii (Mordvilko), Rhopalosiphum rufiabdominalis, Smynthurodes betae. Από αυτά συχνότερες προσβολές, με ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών προκαλούν κατά πρώτο λόγο το Aphis gossypii, κατά δεύτερο το Aphis craccivora, κατά τρίτο το Myzus persicae και σπανιώτερα τα άλλα. Το Aphis gossypii μπορεί να αναπτύσσει σημαντικούς πληθυσμούς και αργά στη καλλιεργητική περίοδο. Σημασία, διάδοση, ξενιστές: Είναι περιστασιακοί αλλά σημαντικοί εχθροί του βαμβακιού αφού αρκετές χρονιές δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν εντομοκτόνα που εφαρμόζονται για άλλους εχθρούς θανατώνουν τους φυσικούς τους εχθρούς. Eίναι δύσκολη η αντιμετώπιση τους, λόγω της ανθεκτικότητας που έχουν αναπτύξει ή εύκολα αναπτύσσουν σε εντομοκτόνα. Έτσι πολλές φορές γίνονται περισσότεροι από 1 ή 2 ψεκασμοί και μάλιστα συχνά με μίγματα εντομοκτόνων γεγονός που ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Έχουν πάρα πολλά καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά ξενιστές. Φυσικοί εχθροί: Έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς, είδη εντόμων Υμενοπτέρων, Κολεοπτέρων, Νευροπτέρων, Διπτέρων που διατηρούν περιορισμένο το πληθυσμό τους. Σημαντική είναι η δράση των παράσιτων υμενοπτέρων Aphidiidae του γένους Lysiphlebus (κυρίως τα L. fabarum, L. ambiguus) και του Trioxys angelicae στην αφίδα Aphis gossypii,του L. Fabarum, του Trioxys angelicae και του Praon ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ 23

24 volucre στην αφίδα Aphis fabae, ενώ ως υπερπαράσιτα στην αφίδα Myzus persicae έχουν καταγραφεί το Pteromalidae, Asaphes vulgaris και το Cynipidae, Alloxysta spp., το παράσιτο Praon volucre καθώς και παράσιτα του γένους Aphidius (Aphidius colemani). Από τα αρπακτικά σημαντικοί φυσικοί εχθροί των αφίδων είναι οι Κοξινέλλες ή Πασχαλίτσες (Κολεοπτέρα-Cocinellidae): Coccinella septempunctata, Adalia bipunctata, A. decempunctata, Hippodamia convergens., Scymnus (Pullus) subvillosus, S.apetzi και S.rubromaculatus, Propylea quatuordecimpunctata, Synarmonia (Oenopia) conglobata, Exochomus flavipes, το εισαχθέν από την Κίνα Harmonia axyridis και οι Χρύσωπες, είδη του γένους Chrysopa / Chrysoperla (Chrysoperla carnea) και του γένους Αnisochrysa. Οι προνύμφες των προαναφερθέντων ειδών απαντώνται συχνά σε αποικίες αφίδων και τρώγουν πολλές από αυτές. Επίσης πολλά είδη Σύρφιδες (Δίπτερα: Syrphidae): Epistrophus bliteata, Paragus albifrons, P. tibialis, Scaeva albomaculata, S. pyrastri, Syrphus latifasciatus, Syrphus ribesii κ.α., είδη των γενών Nabis (Ν. ferus, Ν. palifer), Orius (O. laevigatus, O. niger), Miridae: είδη Geocoris spp., Deraeocoris ruber και Macrolophus (Ημίπτερα), από τις Κηκιδόμυγες το είδος Μέτρα Αντιμετώπισης: Πρώιµη σπορά Πρώιμη σπορά και υποβοήθηση γρήγορης και καλής ανάπτυξης των νεαρών φυτών, με έγκαιρη αλλά χωρίς υπερβολές άρδευση και α- ζωτούχο λίπανση αν χρειάζεται. Ορθολογική λίπανση και άρδευση - Παρακολούθηση πληθυσμού Χημική επέμβαση Συνίσταται να αποφεύγεται όσο είναι φυσικά δυνατόν, ψεκασμός νωρίς στη καλλιεργητική περίοδο που μπορεί να βλάψει τα ωφέλιμα, γεγονός που θα ευνοήσει προσβολές από άλλους εχθρούς και επαναπροσβολές από αφίδες και παράλληλα θα βοηθήσει να δημιο- Διότι μεγαλύτεροι πληθυσμοί αφίδων αναπτύσσονται σε βαμβάκια όψιμης σποράς. Υπερβολική λίπανση και άρδευση δημιουργούν υδαρείς ιστούς, (τρυφερούς) οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε προσβολές από έντομα γενικά και τις μελίγκρες ειδικότερα. Επίσης η φτωχή λίπανση θα προκαλέσει καθυστερημένη βλάστηση με τα ίδια αποτελέσματα. 24

25 υργήσουν ανθεκτικότητα οι αφίδες. Εξάλλου όπως προαναφέρθηκε η προσβολές των νεαρών φυτών κατά κανόνα δεν φθάνουν στο σημείο να επηρεάσουν τη παραγωγή και τότε οι αφίδες τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση και ανθεκτικότητα σε αυτούς. Παρακολούθηση πληθυσμού με την κοινή μέθοδο δειγματοληψίας για άφίδες, τετράνυχο και θρίπες. Ως ανώτερη ανεκτή πυκνότητα πληθυσµού αφίδων θεωρείται η ύπαρξη ( 25 ) ατόµων κ.µ.ο. ανά φύλλο σε δείγµα100φύλλων. Ως όριο επέµβασης χρησιµοποιείται η ύπαρξη (20) είκοσι ατόµων κ.µ.ο. ανά φύλλο στο δείγµα 100 φύλλων. Χημική επέμβαση δικαιολογείται µόνο όταν ο πληθυσµός αφίδων φθάσει το όριο εμπέμβασης. Διασφαλίζεται η προστασία της καλλιέργειας πριν οι αφίδες προκαλέσουν ανεξέλεγκτες ζημιές. Η επιλογή του εντομοκτόνου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: α) Στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, επιλέγονται τα πιο εκλεκτικά εντοµοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγεται η εφαρμογή εντοµοκτόνων ευρέως φάσµατος (µη εκλεκτικά). β) Τα ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνα χρησιµοποιούνται µόνο όταν έχουµε εξάρσεις πληθυσµών αφίδων και προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. γ) Εάν χρειασθούν περισσότερες επεµβάσεις, γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης και χηµική οµάδα. ΟΧΙ Τα ευρέως φάσματος μη εκλεκτικά εντομοκτόνα και κυρίως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου εξοντώνουν και τους φυσικούς εχθρούς των αφίδων. Εφόσον υπάρχουν εξάρσεις πληθυσμού αφίδων και η καλλιεργητική περίοδος τελειώνει και για την διαχείριση της ανθεκτικότητας καθόσον οι αφίδες έχουν μικρό βιολογικό κύκλο και α- ναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα 25

26 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για θρίπες: Γενικά οι θρίπες είναι ανθόφιλα είδη. Η περίοδος της ανθοφορίας είναι πάντοτε κρίσιμη. Φιλοξενούνται στην αυτοφυή βλάστηση μέχρι το τέλος της άνοιξης, και όταν αυτή φθίνει (ξερένεται) στις αρχές του θέρους μετακινούνται στις αρδευόμενες βαμβακοφυτείες. Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές µόνο σε χρονιές που ο ανοιξιάτικος δροσερός καιρός διατηρηθεί και τον Ιούνιο. Η ζηµιά στην ακραία βλάστηση και τα χτένια µπορεί να είναι σοβαρή. Επίσης ο θρίπας της Καλιφόρνιας µπορεί να προσβάλει άνθη και µικρά καρύδια Μέτρα Αντιµετώπισης: Γενικά δεν συνιστάται χηµική επέµβαση κατά του θρίπα της Καλιφόρνιας ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Διότι α) τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις προσβολές β) οι ζημιές αντισταθμίζονται με τα οφέλη από τη δράση του Θρίπα ως αρπακτικού του τετράνυχου (τρώει τα αυγά του τετράνυχου) γ) Η εφαρμογή μη εκλεκτικών εντομοκτόνων μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετράνυχου ή λύγκου ( κυρίως σε πρώιμες καλλιέργειες). Φυτοπροστασία για αλευρώδεις Είναι εχθρός δευτερεύουσας σηµασίας στη Χώρα µας. Τα φύλλα παρουσιάζουν χλώρωση και στα µελιτώδη εκκρίµατα του εντόµου, αναπτύσσεται η καπνιά. Μέτρα Αντιμετώπισης: 26

27 α) Καλλιεργητικά Πρώιµη σπορά και τα µέτρα πρωίµισης της καλλιέργειας Όχι υπερβολική αζωτούχος λίπανση και άρδευση Όχι πυκνές φυτείες β)παρακολούθηση πληθυσμού - Χηµική καταπολέµηση Ως όριο οικονοµικής ζηµιάς θεωρείται ο πληθυσµός άνω των ( 5 ) ακµαίων ανά φύλλο Τα εγκεκριµένα εντομοκτόνα κατά του αλευρώδη αναφέρονται στην Ηλ/νική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.Τ ( http: //www. minagric.gr//syspest/. Ο πρώην Οργανισµός Βάµβακος αναφέρει όριο οικονοµικής ζηµιάς (200) άτοµα στα (100) φύλλα Δημιουργούνται συνθήκες μη ανάπτυξης του αλευρώδη. Ομοίως Ομοίως Διότι διασφαλίζεται η στοχευμένη χρήση των φαρμάκων και η αποτελεσματικότητα φυτοπροστασίας και προστασία περιβάλλοντος Τα εγκεκριµένα εντομοκτόνα κατά του αλευρώδη αναφέρονται στην Ηλ/νική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.Τ ( http: //www. minagric.gr//syspest/. Η χημική επέµβαση πρέπει να αιτιολογείται ε βάση τα όρια οικονοµικής ζηµιάς. Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για Σποντόπτερα ή Λάφυγµα Στη χώρα µας µέχρι σήµερα δεν έχει δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα. Εµφανίζεται Απρίλιο Μάϊο και τα ενήλικα γεννούν τα αυγά σε σωρούς κυρίως στις κορυφές των βαµβακοφύτων. Οι προνύµφες προσβάλλουν : ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ 27

28 α) τα φύλλα (τρώνε το παρέγχυµα των φύλλων από την κάτω επιφάνεια) β) τρώνε τους ακραίους οφθαλµούς γ) τρυπάνε τα καρύδια, όχι στη βάση τους, όπως το πράσινο σκουλήκι, αλλά προς την καµπύλη µέση του καρυδιού και τρώνε και τα βράκτια φύλλα του καρυδιού Μέτρα Αντιµετώπισης: α) Καλλιεργητικά µέτρα (κατεργασία εδάφους, πρώϊµη σπορά και πρωίµιση καλλιέργειας) Μείωση πληθυσμών των εντόμων χωρίς φυτοπροστατευτικά β) Παρακολούθηση πληθυσμού Χημική Καταπολέμηση. Ως όριο οικονοµικής ζηµιάς αναφέρεται µια προνύµφη ανά φυτό. Οι επεμβάσεις που γίνονται για το πράσινο σκουλήκι, ελέγχουν και τα Σποντόπτερα. Σε κάθε περίπτωση και όταν απαιτείται, να γίνεται με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά. Για την αποτελεσματική φυτοπροστασία. 28

29 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Φυτοπροστασία για Πράσινο σκουλήκι Στη χώρα μας είναι κατά περιόδους πολύ σοβαρός εχθρός του βαμβακιού ιδιαίτερα εάν ευνοηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Προσβάλει τη βαμβακοκαλλιέργεια σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, με σημαντικές εξάρσεις πληθυσμού ορισμένες χρονιές. Είναι εξαιρετικά πολυφάγο είδος. Εκτός από το βαμβάκι, προσβάλει καλαμπόκι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πατάτα, αγγινάρα, καπνό, σιτάρι, κριθάρι, σουσάμι, σόργο, η- λίανθο, μηδική, αγγουριά, πεπονιά, κουνουπίδι, μπάμια, φασόλια, σόγια, φάβα, κουκιά, μπιζέλι, μαρούλι, λινάρι, λούπινο αρκετά αυτοφυή είδη (Xanthium spinosum, Hibiscus spp., Medicago spp., Tribulus terrestris, Erodium spp., Trifolium spp., Lamium amplexicaule, Μalva parviflora, Verbascum virgatum, Carthamus lanatus, Sonchus oleraceus, Rapistrum rugosum, Vicia spp., Brassica spp., Nicotiana spp., Psoralea spp.), ανθοκομικά (κυρίως γαρυφαλιά, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα ) και σπανιότερα καρποφόρα δένδρα. Φυσικοί εχθροί Τα αυγά του και οι προνύμφες του προσβάλλονται στον αγρό κυρίως από τα αρπακτικά ημίπτερα Orius spp., Geocoris spp., Nabis spp.(ναbis americoferus κ.α.), νευρόπτερα Chrysopa spp. (Χρύσωπες): τον κοινό χρύσωπα Chrysoperla carnea (Stephens) τον πράσινο χρύσωπα Chrysopa rufilabris (Burmeister) κ.α., κολεόπτερα Coccinella spp. (Κοξινέλες ή Πασχαλίτ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ 29

30 σες) κυρίως Coccinella septempunctata L., Hippodamia convergens (Guerin-Meneville), Stethorus spp.,καθώς και Mantidae (Mantis religiosa), Pentatomidae (Podisus spp.)και αράχνες. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν στον περιορισμό αυτού του εχθρού τα παράσιτα δίπτερα Tachinidae (Sturmia spp. κ.α.) και υμενόπτερα Braconidae (Apanteles spp., Bracon spp., Chelonus spp., Cardiochiles nigricollis), Icheumonidae (Campoletis chloridae κ.α.), Trichogrammatidae (Trichogramma spp.), Scelionidae (Telenomus ulletti) κ.α. Ακόμη το αρπακτικό άκαρι Pyemotes ventricosus έχει παρατηρηθεί στη κεντρική Μακεδονία. α) Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συγκοµιδή του βαµβακιού, γίνεται στελεχοκοπή/θρυµατισµός των φυτικών υπολειµµάτων (βαµβακιές) και ενσωµάτωση αυτών µε όργωµα στο χωράφι Καταστρέφεται μεγάλος αριθμός νυμφών του πράσινου που διαχειμάζουν μέχρι την ερχόμενη άνοιξη και θα αποτελούν τον αρχικό πληθυσμό που εγκαθίσταται στη νέα καλλιέργεια και θα προκαλούσε ζημιές (μείωση αρχικού πληθυσμού). β) Λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρωίμισης της βαμβακοκαλλιέργειας: o Κατάλληλη για την περιοχή επιλογή ποικιλίας σπόρου o Πρώϊμη σπορά o Ορθολογική λίπανση o Ορθολογική άρδευση o Ορθή πυκνότητα φυτών o Ορθή διαχείριση της εδαφικής υγρασίας o Αποφύλλωση, όταν τα καρύδια είναι ανοιχτά στο 60% του συνόλου τους Δεν συσσωρεύονται αμίδια και αμινοξέα τα οποία καθιστούν χυμώδη και ευάλωτα τα βλαστικά όργανα του βαμβακιού, στο πράσινο σκουλήκι. Αποφεύγεται η εμφάνιση μεγάλου πληθυσμού πράσινου σκουληκιού στο τέλος της περιόδου, πέραν της χρησιμότητας στη συγκομιδή του συσπόρου βάμβακος. 30

31 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ( 95 ημέρες ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) γ) Παρακολούθηση πληθυσμού Χημική Αντιμετώπιση. Aµέσως µετά τη σπορά, εγκατάσταση φεροµονικών παγίδων σύλληψης ενήλικων (πεταλούδες) του πράσινου σκουληκιού, για την παρακολούθηση των πτήσεων από την αρχή της καλλιέργειας. Στο πλαίσιο του δικτύου των Γεωργικών Προειδοποιήσεων, η εγκατάσταση και παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρακολούθησης στην αγροτική εκμετάλλευση η εφαρμογή παγίδων σύλληψης κατά προτεραιότητα ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Η έγκαιρη τοποθέτηση και παρακολούθηση των συλλήψεων κάθε 3-4 ημέρες την κρίσιμη περίοδο (από το 1 ο χτένι μέχρι τέλος βλαστικής περιόδου), επιβάλλεται διότι από τις συλλήψεις των πεταλούδων εκτιμούμε την πιθανή πληθυσμιακή εξέλιξη του εχθρού. Δεδομένου ότι οι ψεκασμοί πρέπει να εφαρμόζονται εναντίον των νεαρών προνυμφών οι πιο πάνω πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Επειδή δε συνήθως, ένας ψεκασμός μπορεί να μην είναι επαρκής για να καλύψει ολόκληρη την περίοδο των εκκολάψεων η παρακολούθηση τόσο των φερομονικών παγίδων όσο και της φυτείας είναι άκρως απαραίτητες καθ όλη την καλλιεργητική περίοδο. 31

32 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Χημική Επέμβαση: Προτείνεται γενικά: Η μη υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων και η εναλλαγή χρήσης εντομοκτόνων διαφορετικής κατηγορίας δράσης. Να μη χρησιμοποιείται το ίδιο εντομοκτόνο περισσότερο από 2 φορές το χρόνο. Να αποφεύγεται η χρήση πυρεθρινών νωρίς στη καλλιεργητική περίοδο και εφόσον είναι δυνατό να περιορίζεται η χρήση τους σε μία γενιά, (στρατηγική αντιμετώπισης σε Ισραήλ, Τέξας των Η.Π.Α. και Αυστραλία). 1. Aµέσως µόλις διαπιστωθούν οι πρώτες συλλήψεις πεταλούδων στις παγίδες, µε εντομοκτόνα-ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων παρεµβαίνοντας στα διάφορα στάδια του πράσινου σκουληκιού (εκκόλαψη των αυγών, έκδυση των προνυµφών κ.λ.π.). Εγκεκριμένα εντομοκτόνα αυτού του τρόπου δράσης για το πράσινο σκουλήκι στη χώρα µας, είναι σκευάσματα με τη δραστική ουσία diflubenzuron 2. Εναλλακτικά, επέµβαση µε βιολογικά σκευάσµατα (π.χ. εγκεκριμένα σκευάσματα με δραστική Bacillus thurigiensis) περίπου µια εβδοµάδα µετά την έναρξη των συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες, µε σκοπό να καταστραφούν οι νεαρές προνύµφες µετά από µερικές ηµέρες Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουμε τη θανάτωση του πράσινου στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο πληθυσµός των ζηµιογόνων προνυµφών της 2 ης γενεάς, στα καρύδια προέρχεται από τα αυγά που γεννούν οι πεταλούδες που προήλθαν από τις προνύµφες της 1ης γέννας. Η θανάτωση των αυγών και προνυµφών της 1 ης γενεάς µε εντομοκτόνα που προστατεύουν τα ωφέλιµα και το περιβάλλον, παράλληλα µε τα καλλιεργητικά µέτρα µείωσης του αρχικού πληθυσµού του πράσινου που διαχείµασαν, συµβάλλουν ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση των ζηµιογόνων πληθυσµών στα καρύδια (2ης γενεάς), καθόσον συντρέχουν και τα παρακάτω δεδοµένα: Τα καρύδια που καταστρέφονται δεν µπορούν να αντικατασταθούν από τα φυτά Η υψηλή ωοτοικία των πεταλούδων του πράσινου ( κάθε πεταλούδα γεννά µέχρι 1000 αυγά) Τα ελάχιστα διαθέσιµα και εγκεκριµένα εκλεκτικά εντομοκτόνα και η περιορισµένη χρήση των εγκεκριµένων ευρέως φάσµατος, µη εκλεκτικών εντοµοκτόνων διότι δεν προστατεύουν τα ωφέλιµα και το περιβάλλον και ενδεχόµενα προκαλούν και εξάρσεις άλλων εχθρών (τετράνυχοι) Όλα τα παραπάνω εντοµοκτόνα θανατώνουν µόνο τις νεαρές προνύµφες 1ης & 2ης ηλικίας (µέχρι 1 εκατοστό µήκος) Απαιτείται προσοχή: 32

33 εχθρών του (ωφέλιμα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του και στη συνέχεια όπως παρακάτω: Παρακολουθείται η βαμβακοκαλλιέργεια επισταμένως κάθε 2-3 ημέρες, κατά την πρώτη περίοδο και μέχρι την πτώση των πετάλλων/λουλουδιών (καρπόδεση), για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυμφών του πράσινου της 1 ης γενεάς του εντόμου (μέχρι 30/7). Κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 νεαρές προνύμφες (1 ου και 2 ου σταδίου μήκους μέχρι 1cm) κ.μ.ο ανά 100 τυχαία φυτά. Φυτοπροστατευτικά επέμβασης: Την περίοδο αυτή προτιμούνται, εκ των εγκεκριμένων εντομοκτόνων, εκείνα τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους, κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα αυτής. Όπως τα εγκεκριμένα Bacillus thuringiensis, Spinosad, Diflubenzuron, Emamectin benzoate και όσα εγκριθούν μελλοντικά. α) ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν γενικώς εντομοκτόνα ευρέως φάσματος (μη εκλεκτικά) αυτή την περίοδο για άλλους εχθρούς, διότι θα αυξηθούν οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου β) Τακτική και επισταμένη παρακολούθηση των προνυμφών που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα, όπως παρακάτω. Παράλληλα με το όριο επέμβασης βασικό είναι να επέμβουμε αμέσως όταν βρεθούν προνύμφες μέχρι ένα εκατοστό προκειμένου να θανατωθούν από τα εντομοκτόνα. Διατήρηση το δυνατόν μεγαλύτερων πληθυσμών ζωντανών ωφελίμων εντόμων, για την αντιμετώπιση της επόμενης 2ης δύσκολης γενιάς του πράσινου σκουληκιού (Αύγουστο). 33

34 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Από την καρπόδεση μέχρι και το άνοιγμα του 15% των καρυδιών, παρακολουθείται η εξέλιξη του πράσινου κάθε 2-3 ημέρες, για την διαπίστωση αυγών και προνυμφών του πράσινου της 2 ης γενεάς του εντόμου (γενεά του Αυγούστου). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ Τα όρια οικονομικής ζημιάς και όρια επέμβασης που εφαρμόζονται αυτή την περίοδο είναι επίσης εμπειρικά και αφορούν σε α) Πέντε (5) προνύµφες και πάνω ανά 100 φυτά ή (5) αυγά ή (5) προνύµφες ανά τρέχον µέτρο και β) Τρεις (3) νεαρές προνύµφες ανά 100 φυτά. Από τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού (όπως ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ.) Συστήνονται κατά προτεραιότητα α) Τα βιολογικά εντομοκτόνα. ΟΧΙ β) Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα. γ) Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά (ευρέως φάσματος) υπό τις προϋποθέσεις της αιτιολογίας. ΟΧΙ Όταν για την αντιμετώπιση του πράσινου και τη διαχείριση της ανθεκτικότητάς του προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων από εντομοκτόνα διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας ή όταν τα μη χημικού μέσου εντομοκτόνα δεν ήταν αποτελεσματικά. 34

35 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια πράσινο σκουλήκι) Κατά την περίοδο άνοιγμα καρυδιών 15% έως άνοιγμα καρυδιών 40% Η επέμβαση ή όχι με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αυτή την περίοδο κρίνεται κατά περίπτωση, καθώς από το άνοιγμα των καρυδιών και πέρα δεν είναι αναγκαία η επέμβαση ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διότι την περίοδο αυτή τα καρύδια είναι ώριμα και όχι ευάλωτα από το πράσινο. Όσα καρύδια είναι όψιμα αυτά δεν θα προλάβουν να ωριμάσουν και να συγκομισθούν. Ιασσίδες (τζιτζικάκια) Οι νύμφες μυζούν τους χυμούς από την κάτω επιφάνεια των ώριμων φύλλων προκαλώντας κιτρίνισμα και συστροφή τους. Μεγάλοι πληθυσμοί επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών και προκαλούν πτώση χτενιών και καρυδιών. Συνήθως οι προσβολές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν απαιτείται επέμβαση. Η ορθολογική χρήση αζωτούχου λίπανσης μειώνει τις προσβολές. Κατώτατο όριο επέμβασης είναι 3-4 άτομα κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων από το μέσο της κόμης των φυτών και χαμηλότερα. 35

36 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ρόδινο σκουλήκι Είναι πολύ σοβαρός εχθρός του βαμβακιού ευρύτατα διαδεδομένος σ όλη σχεδόν τη ζώνη καλλιέργειάς του στο πλανήτη,. Στη χώρα μας εμφανίζεται σε ετήσια βάση δημιουργώντας σε πολλές περιοχές της (ιδιαίτερα της νότιας και κεντρικής χώρας) σοβαρό πρόβλημα. Βιολογία: Έχει 3-6 αλληλοεπικαλυπτόμενες γενιές, συνηθέστερα όμως 3-4. Διαχειμάζει κυρίως μέσα στους σπόρους του βαμβακιού στα καρύδια των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο χωράφι, με την μορφή της ανεπτυγμένης προνύμφης σε διάπαυση. Ωοτοκία με αναφορές αυγά η πεταλούδα. Η 1 η γενιά, με προνύμφες Μάιο Ιούλιο και προσβολή χτένια και λουλούδια. Η 2 η γενιά με προνύμφες Ιούλιο Αύγουστο, προσβολή καρύδια. Η 3 η γενιά με προνύμφες Αύγουστο Σεπτέμβριο προσβολή καρύδια (καταστροφικές ζημιές). Η 4 η γενιά Οκτώβριο (επικίνδυνη στις όψιμες καλλιέργειες) Ζημιές: Η κύρια ζημιά είναι στα χτένια και στα καρύδια. Οι νεαρές προνύμφες, σε διάστημα 20 έως 30 ώρες από την εκκόλαψή τους, ανοίγουν τρύπες εισόδου στα καρύδια και μπαίνουν στο εσωτε- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 36

37 ρικό τους. Οι τρύπες εισόδου επουλώνονται και δεν φαίνονται. Μέσα στα καρύδια τρέφονται από τους σπόρους και προκαλούν, πέραν από την μείωση της ποσοτικής παραγωγής, ποιοτική μείωση, υποβάθμιση των ινών (χρώμα, μήκος, αντοχή, εμφάνιση Neps) καθώς στο βαμβακόσπορο ποσοτική και ποιοτική μείωση. 37

38 Από χτένια έως άνοιγμα 60% των καρυδιών ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ- ΚΗΣ (συνέχεια ρόδινο σκουλήκι) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥ- ΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι προνύμφες του προσβάλλονται στον αγρό κυρίως από τα αρπακτικά νευρόπτερα Chrysopa spp. (Χρύσωπες), κολεόπτερα Coccinella spp. (Κοξινέλες ή Πασχαλίτσες), κυρίως η Coccinella septembunctata L. και η Hippodamia convergens (Guerin-Meneville), τα αρπακτικά ημίπτερα Orius spp., Geocoris spp., Nabis spp.και από παράσιτα, τα υμενόπτερα Braconidae (Chelonus rimatus, Βracon spp., Apanteles spp., κ.α.), Encyrtidae (Capidosoma filicorne), Icheumonidae (Scabus spp., Exeristes roborator) που όμως εμφανίζεται πιο νωρίς από το ρόδινο και έτσι μειώνεται η σημασία του, (Τόλης 1986), Pteromalidae, Trichogrammatidae (Trichogramma minutum), κ.α. Επίσης το άκαρι Pediculoides 38

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr/greek/2.2.5.7.html)

Διαβάστε περισσότερα

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν:

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν: ΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΕΒ-6Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τμήματα : Β, Γ, Δ, Ε Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΩΝ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) (κν. θρίπας της Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002675036 2015-03-31

15REQ002675036 2015-03-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΑΡΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τα εαρινά ζιζάνια Τα εαρινά ζιζάνια αναπτύσσονται ταχύτατα στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε αυτές και η έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό.

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1439/19011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. /νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.

Focus 10 EC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10. . Focus 10 EC Γενικά Όνομα Focus 10 EC Σκεύασμα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό Δραστική ουσία 10.0 % β/ο Cycloxydim Τρόπος δράσης Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά πολυάριθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 1 Βλαστικά στάδια δαμασκηνιάς 1. Λήθαργος, 2. Διόγκωση οφθαλμών, 3. Έκπτυξη οφθαλμών,

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Deuteromycetes θαλλός: πολυκύτταρο μυκήλιο σαπρόφυτα παράσιτα αναπαραγωγή: κυρίως αγενώς (ατελής μορφή) τέλεια μορφή: Ασκομύκητες (κυρίως), Βασιδιομύκητες τάξη: Moniliales

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta).

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Ta... Απαραίτητα Μέσα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Φερομόνη Τuta-500 Φερομόνη Τua-Optima Tuta Roll Ferolite εισαγωγη O φυλλορρύκτης της τομάτας

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

1 kg 25 WG L176201 GREC/10R

1 kg 25 WG L176201 GREC/10R L176201 GREC/10R 25 WG Thiamethoxam (θειαμεθοξάμ), (ομάδα νεονικοτινοειδών) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 14103/3-6-2009 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Thiamethoxam 25% β/β Βοηθητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 - - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 05/4711 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1 kg 25 WG L1004349 GREC/11S PPE4045551 ΠΡΟΣΟΧΗ

1 kg 25 WG L1004349 GREC/11S PPE4045551 ΠΡΟΣΟΧΗ L1004349 GREC/11S PPE4045551 25 WG Thiamethoxam (θειαμεθοξάμ), (ομάδα νεονικοτινοειδών) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 14103/3-6-2009 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Thiamethoxam

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ)

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Καταπολέμηση ορίσουμε την άμεση επέμβαση του ανθρώπου με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού μιας υπάρχουσας έξαρσης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέεται εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΠΟΝΙOY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΠΟΝΙOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΠΟΝΙOY Σε όλη την καλλιεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές

Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Παραγωγή λαχανικών στην αυλή του σχολείου - Πρακτικές συμβουλές Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Επιμορφωτικό σεμινάριο:«καλλιεργώ στην πόλη μου, στο σχολείο μου» Σάββατο 31/10/2015 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΔΕΣ 2015 Επισκόπηση συλλήψεων-παρατηρήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΛΑΥΚΗ- Ρ=1, Π=2 Ρ=1, Π=5 Π=4, Ρ=8

ΠΑΓΙΔΕΣ 2015 Επισκόπηση συλλήψεων-παρατηρήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΛΑΥΚΗ- Ρ=1, Π=2 Ρ=1, Π=5 Π=4, Ρ=8 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ρ=10, Π=4 Ρ=6, Π=1 Π=1, Ρ=20 ΧΑΛΚΗ ΑΛΗ-ΚΑΓΙΑ Ρ=35, Π=4 Ρ=40, Π=5 Ρ=90, Π=2 ΧΑΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΓΥΡΤΩΝΗ ΚΑΡΑΤΑΙΔΗ Ρ=0, Π=2 Ρ=0, Π=2 Π=1, Ρ=5 ΛΟΦΙΣΚΟΣ ΓΛΑΥΚΗ- ΛΟΦΙΣΚΟΣ Ρ=1, Π=2 Ρ=1, Π=5 Π=4,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Η Φυτοπροστασία υλοποιείται με εξειδικευμένες Οδηγίες που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και αφορούν το κάθε αγρόκτημα σε κάθε φάση της καλλιεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROFLIES http://web.cut.ac.cy/hydroflies/

HYDROFLIES http://web.cut.ac.cy/hydroflies/ 5.1.3.Εγχειρίδιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών στην Κρήτη στo πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Έργο HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα