ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ευρυπίδης Χατζηκρανιώτης, λεκτ. Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, Γκαραμπέτ Μπισδικιάν, υπ. Διδ. ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Δημήτρης Ψύλλος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Λέξεις Κλειδιά: εικονικό εργαστήριο, πειράματα θερμότητας (virtual lab, Heat experiments) Θέμα: Εκπαιδευτικό λογισμικό (educational software). Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού στην περιοχή της Θερμότητας, το οποίο σχετίζεται με την πειραματική προσέγγιση της ύλη του Γυμνασίου - Λυκείου. Το εικονικό εργαστήριο αποτελεί μικρόκοσμο με: αντικείμενα (δοχεία) και υλικά που μπορούν να αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας θερμότητα, εικονικά όργανα - συσκευές για τη μέτρηση, καταγραφή και γραφική απεικόνιση των εικονικών πειραμάτων. Ο χρήστης (μαθητής) έχει τη δυνατότητα να συνθέσει την εικονική πειραματική διάταξη επιλέγοντας και σύροντας τα αντικείμενα, να ορίσει τις ιδιότητές τους, να κατευθύνει την εκτέλεση του πειράματος, να πραγματοποιεί μετρήσεις και να δημιουργεί τη γραφική του παράσταση. Στην εργασία παρουσιάζονται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις του λογισμικού. Abstract In this work we present the development of a virtual lab suitable for supporting a laboratory approach of the topic of "Heat" in the Greek High school. The virtual lab is a micro-world composed by: Objects (containers) and Materials that can interact exchanging heat. Virtual instruments and devices that take measurements and plot graphs. The students can compose the virtual experimental setup by picking and dragging the "objects", define their properties, arrange the experiment in terms of logic conditions, take measurements and create graphs. In this work we present the basic design concepts of the virtual lab and the underlying educational approaches. 1. Εισαγωγή H ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της επιστήμης των Η/Υ έχει προσφέρει τεχνικές και εργαλεία τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων πολυμέσων (multimedia) με ιδιαίτερα φιλική διασύνδεση με το χρήστη. Iδιαίτερα σύγχρονη τάση των εκπαιδευτικών πακέτων πολυμέσων αποτελούν τα περιβάλλοντα μικρόκοσμων (White, 1991), όπως είναι τα "εικονικά εργαστηριακά περιβάλλοντα", τα οποία προσομοιάζουν με εικονικό και λειτουργικό τρόπο, εργαστήρια φυσικών επιστημών στην οθόνη του υπολογιστή. Ο μαθητής - χρήστης σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον συνθέτει, παρακολουθεί και κατευθύνει την εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος, πραγματοποιεί μετρήσεις με εικονικά όργανα, συσχετίζει γραφικές παραστάσεις κλπ. (Laurillard, Hartley et al, 1991). Το προσομοιωμένο Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας αποτελεί ένα μικρόκοσμο με: αντικείμενα (δοχεία) και υλικά που μπορούν να αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας θερμότητα και εικονικά όργανα - συσκευές για τη μέτρηση, καταγραφή και γραφική απεικόνιση των εικονικών πειραμάτων. Ο χρήστης (μαθητής) έχει τη δυνατότητα να συνθέσει την εικονική πειραματική διάταξη επιλέγοντας και σύροντας τα αντικείμενα, να ορίσει τις ιδιότητές τους, να κατευθύνει την εκτέλεση του πειράματος, να πραγματοποιεί μετρήσεις και να δημιουργεί τη γραφική τους αναπαράσταση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται φάσεις της ανάπτυξης του περιβάλλοντος που αναφέρεται στη Θερμότητα και εστιάζεται στην ύλη του Γυμνασίου - Λυκείου. Το συγκεκριμένο περιβάλλον αποτελεί τμήμα ευρύτερου αναπτυξιακού έργου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών σχεδιαστικών αρχών και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων του λογισμικού. 2. Γιατί εικονικό εργαστήριο θερμότητας Σε αρκετά αναλυτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και στο τρέχον ελληνικό, εμφανίζεται η θερμότητα ως κύριο θέμα θεωρητικής και εργαστηριακής διαπραγμάτευσης. Τα πραγματικά πειράματα στην περιοχή της θερμότητας, ως ένα βαθμό είναι πραγματοποιήσιμα, η δε θεωρητική τους ερμηνεία μπορεί αρχικά να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε πρώτο επίπεδο ποιοτικής περιγραφής (Linn et al, 1991). Η ποσοτική όμως έκφραση και ο συσχετισμός των μεγεθών (θερμότητα θερμοκρασία) αποτελεί ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα (Kesidou, Duit & Glinn, 1995). Διδακτική επιδίωξη, αποτελεί η ανάδειξη του «αιτιοκρατικού» χαρακτήρα της Φυσικής, μέσα από τον προσδιορισμό των σχέσεων αίτιο-αποτέλεσμα. Παρόλο που σε άλλους γνωστικούς χώρους (πχ μηχανική - κίνηση) το 237

2 δίπολο είναι σαφώς ορισμένο και εύκολα αντιληπτό (αίτιο: δύναμη, αποτέλεσμα: μετατόπιση), αν θελήσει κανείς να εφαρμόσει το δίπολο αυτό στη θερμότητα, καταλήγει στο εξής σχήμα: Έστω δύο σώματα Α και Β με θερμοκρασία Θ Α και Θ Β αντίστοιχα, που βρίσκονται σε επαφή και μπορούν να ανταλλάσσουν θερμότητα. Από τον τρόπο που συμβατικά εκφράζεται το πρόβλημα (πχ στα σχολικά εγχειρίδια), καταλήγουμε στην ακόλουθη διατύπωση: Αίτιο: Επειδή τα σώματα είναι σε διαφορετική θερμοκρασία (πχ. Θ Α > Θ Β ). Αποτέλεσμα: έχουμε ροή θερμότητας (από το Α Β). Όμως η σχέση αυτή δεν ολοκληρώνει το πρόβλημα της θερμικής ισορροπίας, καθώς συνεχίζει ως: Επειδή έχουμε ροή θερμότητας από το Α Β (αίτιο??). Η θερμοκρασία στα δύο σώματα (Α και Β) μεταβάλλεται. Παρατηρούμε στην παραπάνω διατύπωση ότι στο δίπολο αίτιο-αποτέλεσμα, το «ροή θερμότητας» εμφανίζεται ασαφές, είτε ως αίτιο στο δεύτερο σκέλος της διατύπωσης, είτε ως αποτέλεσμα στο πρώτο. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική διατύπωση, ως εξής: Αίτιο: Επειδή τα σώματα είναι σε διαφορετική θερμοκρασία (πχ. Θ Α > Θ Β ). Διαδικασία: έχουμε ροή θερμότητας (από το Α Β). Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία στα δύο σώματα (Α και Β) μεταβάλλεται. Που βεβαίως αναιρεί την ασάφεια, εισάγει μια διαδικασία, όμως έτσι αποσυμπλέκει τη «ροή θερμότητας» από τον ορισμό της. Επιπλέον, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ασαφές, δεδομένου ότι η μεταβολή στη θερμοκρασία στα δυο σώματα (Α και Β) εξαρτάται από τη μάζα και την ειδική θερμότητα του κάθε σώματος (m A c A και m Β c Β αντίστοιχα). Συνεπώς, η ίδια (στοιχειώδης) ροή θερμότητας, προκαλεί διαφορετική (στοιχειώδη) μεταβολή στη θερμοκρασία του κάθε σώματος. Έτσι, το ίδιο αρχικό αίτιο (διαφορά θερμοκρασίας, ΔΘ = Θ Α - Θ Β ) προκαλεί διαφορετικό αποτέλεσμα στα δυο σώματα. Επιπλέον, καθώς η θερμοκρασία των δυο σωμάτων μεταβάλλεται συνεχώς, το αίτιο (διαφορά θερμοκρασίας, ΔΘ = Θ Α - Θ Β ) μεταβάλλεται συνεχώς. Από την προηγούμενη συζήτηση γίνεται φανερό ότι ενώ ένα πείραμα θερμικής ισορροπίας είναι σχετικά απλό να γίνει και εύκολα ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει την αρχική και την τελική κατάσταση («αρχικά τα δυο σώματα είχαν διαφορετική θερμοκρασία, ενώ στο τέλος την ίδια»), ή να περιγράψει ποιοτικά το φαινόμενο («η θερμοκρασία θα μεταβάλλεται και στα δυο σώματα έως ότου οι δυο θερμοκρασίες γίνουν ίδιες»), με δυσκολία μπορούν να κατανοηθούν οι απαιτούμενες «σχέσεις αιτιότητας» που είναι ικανές και αναγκαίες για την πλήρη περιγραφή του φαινομένου. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι ο συνδυασμός του πραγματικού εργαστηρίου με κατάλληλο λογισμικό (εικονικό εργαστήριο), το οποίο προσομοιάζει αλλά και επεκτείνει τις δυνατότητες του πραγματικού εργαστηριού. Ο χρήστης-μαθητής θα μπορεί με το λογισμικό να μεταβάλλει και να παραμετροποιεί το περιβάλλον, δημιουργώντας και διερευνώντας τις δικές του πειραματικές εκδοχές, μόνος του ή με τη βοήθεια του καθηγητή του. Θεωρούμε ότι λειτουργική σύζευξη των δύο χώρων (πραγματικό εικονικό εργαστήριο) με επιλεγμένα διδακτικά σενάρια μπορεί να υποβοηθήσει την αποσαφήνιση των αναγκαίων «σχέσεων αιτιότητας» που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των φαινομένων. 3. Παιδαγωγικές θέσεις Στο Εικονικό Εργαστήριο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, ο μαθητής εκτελεί το πείραμα στην έγχρωμη οθόνη του υπολογιστή, παρακολουθεί ζωντανά, συμμετέχει και κατευθύνει την εκτέλεση ενός φαινομένου, πραγματοποιεί μετρήσεις σε εικονικά όργανα έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει εύχρηστα τα φαινόμενα. Ο προς προσομοίωση κόσμος δεν είναι προκατασκευασμένος ή αυστηρά συγκεκριμένος, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό ή το μαθητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διδασκαλίας. Τα μέσα που έχει ο δημιουργός στη διάθεσή του για να δομήσει το συγκεκριμένο κάθε φορά κόσμο, αποτελούν τα αντικείμενα με τις ιδιότητες και τους συσχετισμούς μεταξύ τους, όργανα μέτρησης και πολλαπλούς μηχανισμούς αναπαράστασης των μεταβολών (Olson, 1988). Ιδιαίτερο βάρος στο εικονικό εργαστήριο αποδίδεται στη δημιουργία και την ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων από τον μαθητή. Οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν βασική μέθοδο συμβολισμού μεταβολών στη σχολική εργαστηριακή πρακτική. Βλέποντας σφαιρικά μια γραφική παράσταση και περιγράφοντάς την ποιοτικά με όρους γενικών μορφών, τάσεων, κλίσεων και συγκρίσεων των χαρακτηριστικών, παρέχεται με μια ματιά και με εικονική μορφή, πλήθος πληροφοριών, διαδικασία που αλλιώς θα απαιτούσε μεγάλο όγκο περιγραφικού κειμένου ή ποσοτικής αναφοράς (Leinhar et al, 1990). Θεωρούμε ότι οι αναφερόμενες σε συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο ποιοτικές γραφικές παραστάσεις, είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τον αφηρημένο γραφικό συμβολισμό και παράλληλα να βελτιώσουν την κατανόηση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών που αναπαρίσταται, με μια αμφίδρομη σχέση. Όμως, όπως εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, οι μαθητές δυσκολεύονται να αποδώσουν, όταν τους ζητείται, φυσική σημασία στις ποιοτικές γραφικές παραστάσεις (McDermott, 1987). Η υπάρχουσα πρακτική της κλασικής διαδικασίας λήψης τιμών, επεξεργασίας και στη συνέχεια της χειρονακτικής κατασκευής γραφικών παραστάσεων, στερεί την αμεσότητα μεταξύ του φαινομένου και της αναπαράστασής του, ασκεί δε σε δεξιότητες περισσότερο χειριστικές και ποσοτικές που καταναλώνουν το χρόνο και το δυναμικό των μαθητών σε δευτερεύουσες διαδικασίες (Brassel, 1987). Σαν αποτέλεσμα οι μαθησιακές διαδικασίες δεν επικεντρώνονται στην απόδοση φυσικής σημασίας στις γραφικές παραστάσεις. Άμεση σύνδεση μεταξύ της εξέλιξης φαινομένου και 238

3 δημιουργίας της γραφικής παράστασης γίνεται πιο εύκολα, όταν αυτή σχηματίζεται σε πραγματικό χρόνο (real-time), περίπτωση που συναντάται όταν η γραφική παράσταση δημιουργείται είτε μέσω λήψης και επεξεργασίας τιμών με αισθητήρια διασυνδεδεμένα με τον Η/Υ, είτε μέσω προσομοιώσεων των φαινομένων ή πειραμάτων. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές να αποδώσουν φυσική σημασία στη σχέση των μεταβλητών και να συσχετίσουν άμεσα το τι δείχνει και τι αναπαριστά μια γραφική παράσταση (Rogers, 1995). Στο εικονικό εργαστήριο η γραφική παράσταση πέρα από αντικείμενο προς μάθηση αντιμετωπίζεται επίσης σαν εργαλείο διδασκαλίας διότι θεωρούμε ότι η εκπαίδευση στις γραφικές παραστάσεις σε συγκεκριμένο περιεχόμενο με τη βοήθεια Η/Υ, θα συμβάλει στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των πειραματικών δραστηριοτήτων και την ποιοτική κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (Bisdikian & Psillos, 1998). 4. Αρχές σχεδιασμού του εικονικού εργαστηρίου Η υλοποίηση ενός μικρόκοσμου θερμότητας απαιτεί την ανάπτυξη των βασικών γενετήσιων εξισώσεων που διέπουν τα φαινόμενα της θερμότητας. Αναζητούμε τις βασικές εξισώσεις που περιγράφουν τη συμπεριφορά των αντικειμένων στο μικρόκοσμο, ανεξάρτητα αν επιχειρείται ένα εικονικό πείραμα θερμικής ισορροπίας, ένα πείραμα μετατροπής φάσης ή η επιβεβαίωση του νόμου των αερίων. Ζητούμενο είναι η συμπεριφορά του μικρόκοσμου σε όλες τις περιπτώσεις να είναι εξίσου ρεαλιστική και αξιόπιστη. Το πρόβλημα Φυσικής Για τον προσδιορισμό των βασικών (γενετήσιων) εξισώσεων που διέπουν τον μικρόκοσμο θερμότητας, θεωρούμε ως βασική φυσική διεργασία τη ροή θερμότητας. Τα διαφορετικά σώματα (αντικείμενα του μικρόκοσμου) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους θερμικά εφόσον βρίσκονται σε θερμική επαφή. Για την ανάπτυξη του μικρόκοσμου υπό τη μορφή μιας σειράς γενετήσιων εξισώσεων θεωρούμε τις εξής βασικές αρχές: Υπάρχουν δυο βασικά είδη "αντικειμένων" στο μικρόκοσμο, τα υλικά και τα δοχεία που περιέχουν τα υλικά. Κάθε σώμα του μικρόκοσμου έχει υλική υπόσταση και ιδιότητες υλικού (μάζα, πυκνότητα, θερμοκρασία, ειδική θερμότητα, κλπ) και υφίσταται μόνο μέσα σε ένα δοχείο. Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα φυσικής περιορίζεται στο να προσδιοριστεί η θερμική ανταπόκριση ενός υλικού όταν δέχεται ή αποβάλει θερμότητα διαμέσου των τοιχωμάτων του δοχείου στο οποίο περιέχεται. Το υπολογιστικό πρόβλημα επίσης απλοποιείται ως μια συνεχής επίλυση του προβλήματος φυσικής ως προς όλα τα δοχεία (loop). Με την αντιμετώπιση αυτή, το πρόβλημα Φυσικής διατυπώνεται ως «ένα σώμα (ένα υλικό) με μάζα m, ειδική θερμότητα c, και θερμοκρασία Θ, βρίσκεται σ ένα δοχείο με θερμική αγωγιμότητα κ» και οι γενετήσιες σχέσεις του μικρόκοσμου προσδιορίζονται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Το δοχείο αλληλεπιδρά θερμικά με τον περιβάλλοντα χώρο, που μπορεί να είναι είτε το περιβάλλον είτε κάποιο άλλο δοχείο. 2. Η ροή θερμότητας γίνεται διαμέσου των τοιχωμάτων του δοχείου. 3. Η ροή θερμότητας προκαλεί είτε μεταβολή της θερμοκρασίας του υλικού που περιέχεται στο δοχείο είτε μεταβολή της φυσικής του κατάστασης (λανθάνουσα θερμότητα). O αλγόριθμος του προβλήματος Το πρόβλημα Φυσικής προσδιορίζεται από τις ακόλουθες αρχές και σχέσεις: 1. Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας στο εσωτερικό (Θ) και στο εξωτερικό (Θπ) του δοχείου, υπάρχει ροή θερμότητας διαμέσου των τοιχωμάτων. 2. Η ροή θερμότητας δίνεται από τη σχέση: dq = κ S ( Θ Θπ όπου κ είναι η θερμική αγωγιμότητα και S η επιφάνεια του δοχείου. 3. Η ροή θερμότητας προκαλεί: α. μεταβολή θερμοκρασίας στο υλικό που περιέχεται στο δοχείο dq dθ m c ) (1) = (2) όπου m είναι η μάζα και c η ειδική θερμότητα του υλικού. στον περιβάλλοντα χώρο (που στη γενικότερη περίπτωση μπορεί να είναι είτε το περιβάλλον, είτε κάποιο άλλο δοχείο) dq = m dθ Π Π cπ (3) όπου m Π είναι η μάζα και c Π η ειδική θερμότητα του περιβάλλοντος χώρου, και το αρνητικό πρόσημο (-) αναφέρεται στην κατεύθυνση ροής της θερμότητας. β. μεταβολή της φυσικής κατάστασης (λανθάνουσα θερμότητα) στο υλικό που περιέχεται στο δοχείο 239

4 στον περιβάλλοντα χώρο. γ. μεταβολή άλλων ιδιοτήτων του υλικού π.χ. πίεση, όγκος, κλπ, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του υλικού και τον τύπο του δοχείου στο οποίο περιέχεται. Υπολογιστικά, το πρόβλημα χωρίζεται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Κάθε ένα από τα αντικείμενα του χώρου, αλληλεπιδρά τόσο με τα υπόλοιπα αντικείμενα με τα οποία βρίσκεται σε θερμική επαφή, όσο και με τον περιβάλλοντα χώρο. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο αλγόριθμος ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ δύο σωμάτων (δύο υλικών) που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία. Η ροή της θερμότητας γίνεται διαμέσου των τοιχωμάτων ενός δοχείου. Το δοχείο έχει το ρόλο "διαχωριστικού" ανάμεσα σε δυο αντικείμενα και οι ιδιότητές του (θερμικά αγώγιμο ή θερμικά μονωμένο) καθορίζουν τη θερμική αλληλεπίδραση. Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση του αλγορίθμου Αντικείμενο Α Θερμοκρασία ΘΑ Διαχωριστικό Θερμ. αγωγιμότητα (κ) Αντικείμενο Β Θερμοκρασία ΘΒ Διαφορά θερμοκρασίας ΔΘ = ΘΒ - ΘΑ στοιχειώδης χρόνος Ροή θερμότητας dq = (κ S ΔΘ) Αντικείμενο Α Μεταβολή Θερμοκρασίας δθα = -dq/(mα cα) Συνολική θερμότητα Q = Σ(dQ) Αντικείμενο Β Μεταβολή Θερμοκρασίας δθb = +dq/(mb cb) Νέα θερμοκρασία ΘΑ = ΘΑ + δθα Λανθάνουσα θερμότητα? Νέα θερμοκρασία ΘB = ΘB + δθb Αντικείμενα του μικρόκοσμου: εικονικά όργανα και συσκευές Η οθόνη του λογισμικού χωρίζεται σε δύο περιοχές (σχήμα 2): 1. Περιοχή εργαλείων: είναι η περιοχή με τα εργαλεία (εικονικά όργανα - ψηφίδες) που ο χρήστης έχει στη διάθεσή του για την οργάνωση του εικονικού εργαστηρίου. 2. Περιοχή εικονικού πειράματος: όπου ο χρήστης "στήνει" την εικονική πειραματική διάταξη. Σχήμα 2: Σχεδίαση εικονικού εργαστηρίου 240

5 Η λειτουργία του λογισμικού γίνεται με άμεσο χειρισμό. Ο χρήστης, για τη σύνθεση του πειράματος, έχει στη διάθεσή του μια σειρά από ομαδοποιημένα αντικείμενα: 1. όργανα ή συσκευές: μανόμετρο, θερμόμετρο, χρονόμετρο, καλορίμετρο, συσκευή θέρμανσης (καμινέτο), ποσότητα πάγου ή νερού. 2. όργανα απεικόνισης: ψηφιακή απεικόνιση, γραφική απεικόνιση, απεικόνιση με μορφή πίνακα τιμών. 3. σημεία ελέγχου του πειράματος: STOP, "καμπανάκι", "προσοχή". 4. εντολές εκτέλεσης του πειράματος: εκκίνηση - τερματισμός. 5. βιβλία αναφοράς: βασική θεωρία, σημειώσεις του διδάσκοντα (κείμενο ΤΧΤ), ειδικές αναφορές σε θέματα περιβάλλοντος ή τεχνολογίας. Με τα εργαλεία αυτά ο εκπαιδευτικός-χειριστής του λογισμικού "στήνει" το εικονικό πείραμα με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Επιλέγει τα όργανα ή συσκευές του πειράματος. 2. Σύρει τα όργανα στο χώρο εργασίας (χώρος του εικονικού πειράματος). 3. Οργανώνει το πείραμα "χωρικά" (διάταξη οργάνων) και "λογικά". 4. Οργανώνει το πείραμα "λογικά" (σημεία ελέγχου του πειράματος). 5. Ορίζει τις ιδιότητες κάθε αντικειμένου, όπως σχηματικά φαίνεται στην εικόνα 3 6. Επιλέγει ποιες από τις ιδιότητες του κάθε αντικειμένου θα είναι προσπελάσιμες από το μαθητή κατά την εκτέλεση της άσκησης. 5. Διδακτική χρήση Κάθε αντικείμενο (όργανο ή συσκευή) έχει δεδομένες ιδιότητες που καθορίζονται από τη λειτουργικότητά του. Στο παράδειγμα του σχήματος 3, το αντικείμενο "θερμόμετρο" έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 1. θέση στην οθόνη. Αν η θέση είναι "κλειδωμένη", σημαίνει ότι ο μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης του αντικειμένου. 2. Περιοχή τιμών μέτρησης - απεικόνισης. Αν στο παράδειγμα του θερμομέτρου η περιοχή τιμών είναι κλειδωμένη, σημαίνει ότι ο μαθητής έχει στη διάθεσή του ένα (καθορισμένο) τύπο θερμομέτρου, ενώ αν δεν είναι, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να "αλλάξει" θερμόμετρο κατά την εκτέλεση της άσκησης προσδιορίζοντας την περιοχή μέτρησης, και αντίστοιχα την ευαισθησία του οργάνου. Σχήμα 3: Επιλογή ιδιοτήτων ενός αντικειμένου (π.χ. του θερμομέτρου) Κατά τη διαμόρφωση των ιδιοτήτων ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ορίσει τον τύπο του πειράματος, προσδιορίζοντας την είσοδο δεδομένων προς το εικονικό όργανο, που π.χ. για το θερμόμετρο μπορεί να προέρχεται από: 1. MBL: όπου το θερμόμετρο απεικονίζει τη θερμοκρασία από το αντίστοιχο αισθητήριο της συγχρονικής διάταξης. Ανάλογα με τη θερμοκρασία που το αισθητήριο ανιχνεύει, το θερμόμετρο δείχνει τον "υδράργυρο" να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει. 2. Προσομοίωση: όπου το θερμόμετρο "παίρνει είσοδο" και το πείραμα εκτελείται από τη μηχανή προσομοίωσης. 3. Αρχείο: όπου το θερμόμετρο "παίρνει δεδομένα" και το πείραμα εκτελείται από ένα αρχείο δεδομένων. Το κάθε όργανο ή συσκευή έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα όργανα ή συσκευές, προσφέροντας την έξοδό του σε: 1. όργανο ψηφιακής απεικόνισης 241

6 2. καταγραφικό όργανο 3. απεικόνιση με τη μορφή πίνακα τιμών Ελέγχοντας τις προσπελάσιμες ιδιότητες κάθε οργάνου ή συσκευής, ο εκπαιδευτικός γίνεται κατ ουσία ο κύριος διαμορφωτής του τρόπου οργάνωσης και χρήσης του εικονικού εργαστηρίου, προσφέροντας τις παρακάτω πολλαπλές δυνατότητες, λειτουργία που χαρακτηρίζει επιπλέον πλεονέκτημα του εικονικού εργαστηρίου σε σύγκριση με το πραγματικό: 1. Ανοικτό διερευνητικό περιβάλλον. Είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες και επιλογές του Εικονικού Εργαστηρίου. Οι μαθητές μπορούν να συνθέσουν και να διερευνήσουν τη «δική» τους εργαστηριακή διάταξη επιλέγοντας τα εικονικά όργανα, τη διαδικασία παραμετροποίησης κλπ.. 2. Παραμετρικής προσομοίωσης: Ο διδάσκων προ-επιλέγει τη μορφή της διάταξης (όργανα, υλικά, ποσότητες κλπ) και την ελευθερία παραμετροποίησης των μετρούμενων ποσοτήτων (π.χ. η ιδιότητα "μάζα" ή "παροχή θερμότητας" είναι προσπελάσιμες στο μαθητή). Στη συνέχεια αποθηκεύει το εικονικό εργαστήριο σε αρχείο. Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν το πείραμα, να πάρουν μετρήσεις και να διερευνήσουν τις πειραματικές συνθήκες μέσω της παραμετροποίησης. 3. Κλειστή πειραματική διάταξη: Ο διδάσκων έχει προ-επιλέξει τα όργανα και τις συσκευές που απαρτίζουν την πειραματική διάταξη και τα προσφέρει στους μαθητές του (η ιδιότητα "θέση" είναι προσπελάσιμη). Οι μαθητές μπορούν μόνον να συνθέσουν συγκεκριμένο πείραμα σύροντας τα εικονικά όργανα στην οθόνη τους, να ορίσουν αρχικές τιμές και να μελετήσουν την εξέλιξη. 6. Σύνοψη αναμενόμενα αποτελέσματα Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και η εν δυνάμει εφαρμογή τους στην εκπαίδευση, δημιουργεί νέες δυνατότητες στους διδάσκοντες και τους μαθητές για να ασκηθούν στην πειραματική εργασία και να εμπεδώσουν τα θεωρητικά πρότυπα. Η πειραματική εργασία διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει εικονικά ή προσομοιωμένα πειράματα τα οποία προσφέρονται για την κατανόηση φαινομένων και απόκτηση δεξιοτήτων όπως του χειρισμού των συμβολικών αναπαραστάσεων των δεδομένων (Serre et.al 1998). Το "εικονικό εργαστήριο" που περιγράφηκε παραπάνω, είναι σε άμεση αλληλεπίδραση (interactively) με το χρήστη, ο οποίος παρακολουθεί ζωντανά, συμμετέχει και κατευθύνει την εκτέλεση ενός φαινομένου, πραγματοποιεί μετρήσεις σε εικονικά όργανα, δημιουργεί την γραφική αναπαράσταση των μεταβολών. To προτεινόμενο περιβάλλον παρουσιάζει επιπλέον πλεονεκτήματα διότι έχει τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και σε ενδεχόμενες μεταβολές του. Έχει φιλική και νεανική εργονομία με δυνατότητα πολλαπλών μορφών αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, καλλιέργειας διερευνητικού πνεύματος και ανώτερων μαθησιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, έχει δυνατότητα ένταξης σε πολλαπλά διδακτικά μοντέλα (μεταφοράς γνώσης, εποικοδομητισμός) σε συνδυασμό με τις κατάλληλες οδηγίες και το διαχειριστικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Αναφορές Bisdikian G., Psillos D., (1998). "A Computer-based approach to relating graphs and physics: The case of heat and temperature", Case study in "Labwork in Science Education", TSER Project, No PL , (Targeted Socio- Economic Research, European Commission DG XII). Brasell, H. (1987). The effect of real-time laboratory graphing on learning graphic representations of distance and velocity. Journal of Research in Science Teaching 24 (4), p Hartley, J.R., Byard, M.J. and Mallen, C. (1991). Qualitative modelling and conceptual change in science students. In Birnbaum,L. (ed.) The International Conference on the Learning Sciences: Proceedings of the 1991 Conference, p Charlottesville Va: Association for the Advancement of Computing in Education. Kesidou, S., Duit, R. & Glynn, S., (1995). Conceptual Development in Physics: Students' Understanding of Heat. In Glynn, S. & Duit, R., (eds), Learning Science in the Schools: Research Reforming Practice. LEA Pub, N. Jersey. Laurillard, D. (1988). Computers and the emancipation of students: Giving control to the learner. In Paul Ramsden (ed.) Improving learning, Kogan Page Pub. Leinhar, G. et al (1990). Functions, Graphs and Graphing. Review of Educational Research 60 (1), p1-64. Linn, M. & Songer, N. (1991). Teaching thermodynamics to middle school students: What are appropriate cognitive demands? Journal of Research in Science Teaching, 28, McDermott, Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics, American Journal of Physics, 55 (6), June 1987, p Olson, J. (1988). Schoolworks/Microworlds, Computers and the culture of the classroom, Pergamon Press, Canada. Rogers, L., (1995). The computer as an aid for exploring graphs, School Science Review, 76, 276, p Serre M.G., Leach J., Niedderer H., Psillos D., Tiberghien A., Vicentini M., (1998). Improving Science Education: Issues and research on innovative empirical and computer-based approaches to labwork in Europe. Final Report Project PL , (Targeted Socio-Economic Research, European Commission DG XII). White, B. (1991). A microworld based approach to science education. In Scanlon, E., O' Shea, T., (Eds.) New Directions in Educational Technology. Springer-Verlag, Berlin. 242

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γκαραμπέτ Μπισδικιάν, υπ. Διδάκτωρ, garo@vergina.eng.auth.gr Ψύλλος Δημήτρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 639 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Μαυράκης Δήμος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικός dimosm@otenet.gr Κορομπίλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της διδασκαλίας της θερµιδοµετρίας µε Εικονικό Εργαστήριο» Πετρίδου Ελένη, Λεύκος Ιωάννης, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Ψύλλος ηµήτρης

«Μελέτη της διδασκαλίας της θερµιδοµετρίας µε Εικονικό Εργαστήριο» Πετρίδου Ελένη, Λεύκος Ιωάννης, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Ψύλλος ηµήτρης «Μελέτη της διδασκαλίας της θερµιδοµετρίας µε Εικονικό Εργαστήριο» Πετρίδου Ελένη, Λεύκος Ιωάννης, Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης, Ψύλλος ηµήτρης Πετρίδου Ελένη Υποψήφια διδάκτορας Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων

Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων Η συμβολή των MBL στην κατανόηση κινηματικών φαινομένων και των αντίστοιχων αναπαραστάσεων Κ. Γεωργόπουλος 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Πειραµατική ιδασκαλία της Φυσικής Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ.Π.Ε.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ.Π.Ε. 372 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ.Π.Ε. Ιωάννης Λεύκος Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ-ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις 5 Απλή Απλή Όταν διδάσκουµε Φυσικές Επιστήµες µε ΤΠΕ πρέπει κυρίως να αποσκοπούµε στο: Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδασκαλία νόμων της κινηματικής χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα Go! Motion»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδασκαλία νόμων της κινηματικής χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα Go! Motion» Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία νόμων της κινηματικής χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα Go! Motion» Θεόδωρος Πιερράτος 1, Ευάγγελος Κολτσάκης 2, Χαρίτων Πολάτογλου 3 1 Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας Τμ. Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 550 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Καλογερόπουλος Νίκος Χημικός, Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης nkaloger@sch.gr Γάτσιος Γιάννης Φυσικός, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες)

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες) Φυσική Α Λυκείου Πρόγραμμα Σπουδών (70 ώρες) Στόχοι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να είναι σε θέση οι μαθητές: Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων και τα θεμελιώδη μεγέθη του Να μετρούν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθανάσιος Ταραμόπουλος 1, Δημήτριος Ψύλλος 2 ttar@sch.gr, psillos@eled.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS.

Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS. Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS. Κ. Παπαµιχάλης, Σ. Ψυχάρης, Κ. Φραγκάκης. 1 ο Κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μιχάλης Σκουµιός*, Βασιλεία Χατζηνικήτα skoumios@rho.forthnet.gr, hatzinikita@rhodes.aegean.gr Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις και νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση όψεων της αποτελεσµατικότητας εργαστηριακών ασκήσεων υποστηριζόµενων από Συγχρονικές ιατάξεις σε µαθητές Λυκείου

ιερεύνηση όψεων της αποτελεσµατικότητας εργαστηριακών ασκήσεων υποστηριζόµενων από Συγχρονικές ιατάξεις σε µαθητές Λυκείου 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 471 ιερεύνηση όψεων της αποτελεσµατικότητας εργαστηριακών ασκήσεων υποστηριζόµενων από Συγχρονικές ιατάξεις σε µαθητές Λυκείου Καράνης Γ., ΜΤΠ, karanis@skiathos.physics.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις να καταγράφουν σωστά και να αναλύουν τα δεδομένα.

να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις να καταγράφουν σωστά και να αναλύουν τα δεδομένα. Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής Γενικός Σκοπός Με το μοντέλο ροής θερμότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν γιατί αντικείμενα διαφορετικών θερμοκρασιών έρχονται σε θερμική ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία της Φυσικής Β Γυμνασίου, με χρήση του νέου διδακτικού πακέτου

Η ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία της Φυσικής Β Γυμνασίου, με χρήση του νέου διδακτικού πακέτου Η ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία της Φυσικής Β Γυμνασίου, με χρήση του νέου διδακτικού πακέτου Κ. Καμπούρης (Msc Φυσικής) Κ. Παπαμιχάλης (Δρ. Φυσικής) 1 Περίληψη Στην εργασία παρουσιάζεται η φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- ΦΕΚ 785 Β 2014 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C ιδακτική ενότητα: Βρασµός Β' Γυµνασίου Σχέδιο µαθήµατος Α) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση 3. Να διατυπώνουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μαρία Τσακίρη 1,2, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 mtsakiri@auth.gr, evris@physics.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 268 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ. Τσοβόλας Φυσικός, Επιμορφωτής ΤΠΕ Θ. Μαστρογιάννης Επιμορφωτής ΤΠΕ Στον πυρήνα του προγράμματος υπάρχει μια περιοχή εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδασκαλία της Θερµικής Ισορροπίας µε τη Χρήση Εικονικού Εργαστηρίου (*)

Η ιδασκαλία της Θερµικής Ισορροπίας µε τη Χρήση Εικονικού Εργαστηρίου (*) Η ιδασκαλία της Θερµικής Ισορροπίας µε τη Χρήση Εικονικού Εργαστηρίου (*) Αντωνιάδου Π. (1), Λεύκος Ι. (2), Χαζηκρανιώτης Ε. (3), Ψύλλος. (4) (1,2,4) Π.Τ..Ε. Α.Π.Θ., (3) Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ., Ελλάδα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο πολλές φορές και σε διαφορετικές τάξεις ή ανταλλάξει ιδέες µε άλλους συναδέλφους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 11: Οι ιδέες των μαθητών για θερμότητα και θερμικά φαινόμενα Καθηγητής: Καριώτογλου Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ Γραφική παράσταση τριωνύµου Εξισώσεις κίνησης. Θέµα: To προτεινόµενο θέµα αφορά την µελέτη της µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Προδιαγραφές Βασικό και αφετηριακό σημείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ: Μέρος A

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Πιντέλας 1, Α. Μικρόπουλος 2, Α. Κατσίκης 2, Α. Καμέας 1, Α. Τριάντης 1, Ε. Νικολού 2, Σ. Βάθης 1, Γ. Κουταλιέρης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο

Τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Μάθημα επιλογής ΣΤ Εξαμήνου Διδάσκων: Κ. Ραβάνης Το διδακτικό αντικείμενο (1/3) Τήξη: η μετάβαση ενός υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης. Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου. Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης. Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διδακτικό σενάριο: Λειτουργία του οπερoνίου της λακτόζης Μελπομένη Κυζερίδη MSc Ωκεανογραφια, MSc Γεωπληροφορική Σκοπός Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι η αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Κ. Χαλκιά Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 2 Το διαδίκτυο: αποτελεί ένα νέο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ράνια Πετροπούλου

Δρ. Ράνια Πετροπούλου Δρ. Ράνια Πετροπούλου Σύμφωνα με τη δημοσίευση της έκθεσης με τον τίτλο Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, η Ευρώπη χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημεία Εργαστηριακές Ασκήσεις Άσκηση α: Συντελεστής Joule Thomson (Τζουλ Τόμσον ) Αθανάσιος Τσεκούρας Τμήμα Χημείας Θεωρία 3 Μετρήσεις 6 3 Επεξεργασία Μετρήσεων 6 Σελίδα Θεωρία Η καταστατική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα