ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/24353/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2α του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α/2005), τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/27090/ (ΦΕΚ 445/ΥΟΔΔ/ ) απόφασή μας, ως προς το μέρος που αφορά το διορισμό του Ιωάννη Ιωαννίδη του Ιορδάνη (ΑΔΤ Ξ ) και ορίσθηκε ότι: από , που ο ανωτέρω έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Ποιμα ντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανήκει στην ΠΕ κατηγορία. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ ΔΙΔΚ/27090/ απόφασή μας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων Στις υπ αριθμ. 2014/ και 1949/ προκη ρύξεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Καθηγητή που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ αριθμ. 609/ τ. Γ γίνοται οι παρακάτω διορθώσεις: 1) Προκήρυξη υπ αριθμ Από το εσφαλμένο: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2) ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟ ΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ...» Στο σωστό: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟ ΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (Γ. Σ. Τομέα αρ. 135/ )...» 2) Προκήρυξη υπ αριθμ Από το εσφαλμένο: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑ ΤΟΣ...» Στο σωστό: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (Γ.Σ. Τομέα αρ. 125/ )...». (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 8651/ απόφαση του Διευ θυντή Α Δ/νσης Δ.Ε Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Βερβενιώτου Ανα στασίας του Σπυρίδωνος, εκπ/κού λειτουργού κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α και Μ.Κ. 5 του 1ου Πειρ/κού Λυκείου Αθηνών από ημερομηνία συμπλήρωσης διμήνου από την αίτηση παραίτησής της (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ Με την υπ αριθμ. 2982/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (λόγω υποβολής 2ης αίτησης απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία παραίτησης ) η Τύμπα Άννα του Θωμά κλ. ΠΕ 2 Φιλολόγου με βαθμό Α και Μ.Κ. 3. Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

2 7166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 4724/ απόφαση του Διευθυ ντή Β/θμίας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της Μπογδάνου Σωτηρίας του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικού, κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων του 5ου Λυκείου Λάρισας με βαθμό Α και Μ.Κ. 01. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Με την υπ αριθμ. 5029/ απόφαση του Διευ θυντή της Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Φθιώτιδας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Τσατσάνη Νικολάου του Βασιλείου εκπ/κού κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α και Μ. Κ. 2 του 4ου Γενικού Λυκείου Λαμίας. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης: 1) ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 1336/ απόφαση της Προ ϊσταμένης του ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Ε. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδί καια από η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτι κού Μπουκόρου Δημητρίου του Γρηγορίου κλ. ΔΕ του 6ου TEE Λάρισας με βαθμό Α και Μ.Κ 03. Η Προϊσταμένη ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. 1518/ απόφαση του Προϊ σταμένου του Γραφείου Ε.Ε. Φθιωτίδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, εκπ/κού κλ. ΠΕ11 με βαθμό Α και Μ.Κ.3 του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης: Ο Προϊστάμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ Με την υπ αριθμ. Φ /83 /3369/ απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης της Β Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία, του ΜΠΑΛΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου, τέως εκπ/κού του 9ου Δημ. Σχ. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό Μητρώου του Κλάδου Δασκάλων (Π.Ε. 70) Κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ. Κ.1. (υποβολή αίτησης παραίτησης την και δεύτερης όμοιας την ). ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/ΠΕ/1547/ διαπιστωτι κή πράξη του Προϊσταμένου 1ου Γραφείου Π.Ε Ξάνθης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Συριστατίδη Ιωάννη του Χαραλάμπου εκπ/κού κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και ΜΚ 1 του 2/θ Μειονοτικού Σχολείου Βαφέικων και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή του σχέση από επειδή ο ανωτέρω υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης μέσα σε δεκαπέντε μέρες μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της πρώτης, που δηλώνει ότι εμμένει στην επιθυμία για παραίτηση. (Αριθμός Μητρώου ). Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/ΠΕ/1548/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου 1ου Γραφείου Π.Ε Ξάνθης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Μαρα γκού Σάββα του Γεωργίου εκπ/κού κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και ΜΚ 1 του 4/θ Μειονοτικού Σχολείου Σμίνθης και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση από επειδή ο ανωτέρω υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης μέσα σε δεκαπέντε μέρες μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της πρώτης, που δηλώνει ότι εμμένει στην επιθυμία για παραίτηση. Ο Προϊστάμενος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Με την υπ αριθμ. 3080/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο από του Σαρβανάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) με βαθμό Α, Μ.Κ.01 και AM: , λόγω παραίτησης. Μ ε την υπ αριθμ. 3079/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο από της Τουτσίδου Σοφίας του Χρήστου, κλάδου ΠΕ70 (Δασκά λων) με βαθμό A, M.K.09 και AM: , λόγω παραί τησης. Με την υπ αριθμ. 3078/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο από της Πλάντζου Ειρήνης του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ70 (Δα σκάλων) με βαθμό Α, Μ.Κ.02 και AM: , λόγω πα ραίτησης. Με την υπ αριθμ. 3081/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο από του Γερμανίδη Ιωάννη του Χρήστου εκπ/κού, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) με βαθμό Α, Μ.Κ.03 και AM: λόγω παραίτησης. Ο Προϊσταμένος ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. Φ.34.8./1888/ διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Συντονι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7167 στικού Γραφείου Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Μειονοτικής Εκπ/σης που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία του Τασκήν Χασάν του Ισμαήλ (A.M ), δασκάλου του 4/θ Μ/κού Σχολείου Οργάνης Ν. Ροδόπης με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση, εμμέ νοντας στην παραίτησή του (αρχική αίτηση παραίτησης ). Με την υπ αριθμ. Φ. 10.2/1884/ πράξη του Ανα πληρωτή Προϊσταμένου του Συντονιστικού Γραφείου Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Μειονοτικής Εκπ/σης που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ θρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία του Δε ληγεώργη Χρήστου του Ιωάννη (A.M ), δασκάλου του 2/θ Μ/κού Σχολείου Εργάνης Ν. Ροδόπης με βαθμό Α και Μ. Κ. 1 από δεδομένου ότι από την ημερο μηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του (αρχική αίτηση παραίτησης ). Με την υπ αριθμ. Φ.34.8/1886/ διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Συντονι στικού Γραφείου Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Μειονοτικής Εκπ/σης που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία του Κουλαούζ Μουσταφά Χουσεΐν του Αχμέτ (A.M ), δασκάλου του 2/θ Μ/κού Σχολείου Δρύμης Ν. Ροδόπης με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από δεδο μένου ότι από την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του (αρχική αίτηση παραίτησης ). Ο Αναπληρωτής του Συντονιστή Μ/κών Σχολείων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./98217 / απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 26 και 27 του ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 69 του ν. 2071/1992, του άρθρ. 5 του ν. 2345/1995, των άρθρ. 23 και 26 του ν. 2519/1997, των άρθρ. 6 και 7 του ν. 3204/2003, του άρθρ. 43 του ν. 3252/2004, του αρθρ. 20 του ν. 3293/2004, του π.δ. 95/2000 καθώς και της υπ αριθμ. Γ.Π.οικ / υπουργικής απόφα σης, ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./ / (ΦΕΚ 984/ , τ.γ ) απόφαση η οποία αφορά στο διορισμό της ιατρού ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΥ σε θέση Επιμελητή Α ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ», επειδή δεν τον απεδέχθη και διορίζεται ο ιατρός ΚΛΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην ως άνω θέση Επιμελητή Α ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 11176/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/103890/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, του άρθρου 25 του ν. 2716/1999, του άρθρου 16 του ν. 3172/2003, του άρθρου 29 του ν. 3293/2004, του π.δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση επανακατατάσ σεται ο ιατρός Ευάγγελος Δασκαλάκης του Ιωάννη σε προσωποπαγή θέση Δ/ντή Δερματολογίας Αφροδισιο λογίας, κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις έτη 15, μήνες 1, ημέρες 1. Πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ/ντή έτη 2, μήνες 1, ημέρες 1. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε / ). Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Με την υπ αριθμ. Υ10α/ /2008 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1397/1983 άρθρο 36 παρ. 3 και η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 99 τ. Β ) Εξουσιοδ, γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακά τω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης. 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ Αν. Δ/ντριας Παθολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 2. ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΠΑ ΝΑΓΟΥ Αν. Δ/ντριας Αιμοδοσίας στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟ». Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Υγείας Σ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (4) Με το από Προεδρικό διάταγμα που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 2 εδάφιο πρώτο, 4 και 5, 54 παρ. 1 και 71 παρ. 2 του ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 τ.α, όπως ισχύει, προάγεται, κατ εκλογή σε Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ει σηγήτρια αυτού, Ευαγγελία Πασπάτη του Νικολάου, από , για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσεως Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή έχει όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή της τυπικά και ου σιαστικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργ. Δικαιοσύνης 8389/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του ν. δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται

4 7168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, του Παντελή ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Νικολάου, δικηγόρου Ηρακλείου παρ Εφέταις. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2196/2008 νόμιμη απόφαση του Δη μάρχου Κατερίνης, η οποία εκδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με την σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., μετατάσσεται ύστερα από αίτησή της η Ευαγγελία Πρεπόνη του Αθανασίου, της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ14 Δασολόγων, με βαθμό Γ, από το Δήμο Γρεβενών, όπου υπηρετεί σή μερα, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Δασολογίας και Διαχείρισης Περι βάλλοντος και Φυσικών Πόρων) του Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας. (Αρ. Επικύρωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6584/ ). Με την υπ αριθμ. 2179/2008 απόφαση του Δημάρχου Κατερίνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης λόγω συντα ξιοδότησης, του υπαλλήλου Ιωάννη Τσανακτσίδη του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ16 εργατών, με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 4, ο οποίος μέχρι την (ημερομηνία αποδοχής της δεύτερης αίτησης παραί τησής του) συμπλήρωσε 27 έτη, 10 μήνες και 1 ημέρα συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. (Αρ. Επικύρωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6544/ ). Με την υπ αριθμ. 2178/2008 απόφαση του Δημάρχου Κατερίνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης, λόγω συ νταξιοδότησης, της υπαλλήλου Νίκης Σταυρίδου του Ιωάννη, του κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας Καθαρίστρια, με βαθμό Β, η οποία μέχρι την (ημερομηνία αποδοχής της αίτησης παραίτησής της) συμπλήρωσε 25 έτη, 3 μήνες και 3 ημέρες συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. (Αρ. Επικύρωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6583/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 131/ απόφαση του Δημάρχου Μακρύ Γιαλού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και του πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 759/ Τεύχος Τρίτο) και της υπ αριθμ. 2005/ απόφασης του 1ου Τμήματος (5) Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζεται η Νίκη Νεστοράκη του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση του Δήμου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Ύδρευσης με εισαγωγικό βαθμό Ε επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περφέρειας Κρήτης Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Λασιθίου 6331/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διεύθυντρια ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 1321/ νόμιμη απόφαση του Δημάρχου Μεθώνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 42, 151 και 152 του ν. 3584/2007, γί νεται αποδεκτή η αυτοδίκαια αίτηση παραίτησης (λόγω αποδοχής του διορισμού του σε δεύτερη θέση άρθρο 42 παρ. 3 του ν. 3584/2007) του Καζάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του ως άνω δήμου κατη γορίας /κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού. (Αριθμ. απόφ. Γεν. Γραμμ. Περιφ. Πελοποννήσου 38704/ 8323/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ Με την υπ αριθμ. ΔΔΥ 2227/ απόφαση του Νο μάρχη Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1994 και 3528/2007 και των π.δ/των 30/1996 και 50/2001, διορίζεται ο Καριώρης Δημήτριος του Κωνσταντί νου, ως δόκιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ.17 σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτ/σης Άρτας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ / ). Με εντολή Νομάρχη Γ. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΔΟΥ 6764/ απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 1843/ απόφαση του Β Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδ/σου ο Μιχαηλίδης Κυριάκος του Ιωάννη, κλάδου TE Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Δ. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι σε δόκιμη υπηρεσία για μία διετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε στο ΥΠ.ΕΣ / ). Με την υπ αριθμ. ΔΔΟΥ 6760/ απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 1843/ απόφαση του Β Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδ/σου η (6)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7169 Αποστολάκη Μαρία του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι σε δόκιμη υπηρεσία για μία διετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε στο ΥΠ.ΕΣ / ). Με την υπ αριθμ. ΔΔΟΥ 6762/ απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 1843/ απόφαση του Β Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή ορ γανική θέση του Επαρχείου Καρπάθου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδ/σου η Μαργαρίτη Πολυξένη του Παναγιώτη, κλάδου TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Δ. Η ανωτέρω υπάλληλος θα είναι σε δόκιμη υπηρεσία για μία διετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε στο ΥΠ.ΕΣ / ). Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διορίζεται δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μη χανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εισα γωγικό βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο το 17ο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης η Λεκίδου Κυριακή του Κωνσταντίνου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών 9758/ ). Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ π.ε. / πράξη του Πρύ τανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997 και άρθρο 25 του ν. 3549/2007), μονιμοποιείται ο Συμεών Πασχαλίδης του Αχιλλέα σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέ χνης στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Αγι ολογία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πο λιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί ου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1, 14 παρ. 3,4, 15 παρ. 2 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 και 7 του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. 4/14 Μαΐου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. 5. Το υπ αριθμ. 2226/ έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συ στημάτων από την σκοπιά της οικονομίας και της δι αχείρισης». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιογραφικό Σημείωμα. 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις, ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το

6 7170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 29 Αυγούστου 2008 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.1/5509/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α /2001), διορίζεται η ΣΑΡΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου με τριετή θητεία σε κενή ορ γανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Μαίας του Τομέα Μαθημάτων Ειδικότητας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Αθήνας γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ/20209/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ04/20751/ πράξη του Δ/ντή Υγειον/κού Προσωπικού της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται n αυτοδίκαιη απόλυσή της από την Υπηρεσία του Ιδρύματος από της μόνιμης θεραπεύτριας Παι διάτρου Χατζάκη Καπνογιάννη Αικατερίνης (A.M ) επειδή στις συμπλήρωσε τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1232/1982 και το άρθρο 8 του ν. 1902/1990. Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της Υπαλληλικής σχέσης, τον τίτλο της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαια απόλυσή της. Με την υπ αριθμ. Φ12/16942/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ του Στεργίου υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (A.M ) από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 3749/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με την υπ αριθμ. Φ17/16795/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Αθανασί ου υγειονομικού υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (A.M ) από την επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 4137/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ00/19348/ απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοί κησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΟΥΝΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 20 Αυγούστου 2008 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διευθύνσης ΜΑΡΙΑ ΜΟΚΑ Με την υπ αριθμ. Ρ14/85 / πράξη της Προϊστα μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α., δια πιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΑΥΓΟΛΟΥ ΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που υπηρετούσε στο IKΑ ΤΟΠ. ΜΟN. ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ από ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007. Με την υπ αριθμ. Ρ14/87/ πράξη της Προϊ σταμένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσω πικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α διαπιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΖΑΓΟΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που υπηρετού σε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. MON. ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ. από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007. Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7171 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. Με την υπ αριθμ. 1432/ πράξη Προέδρου του Δ.Σ του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 15/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την υπ αριθμ. 28/ απόφαση του Δ.Σ του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. μετατάσ σεται η υπάλληλος Βουδούρη Μαρία του Δημητρίου από τον κλάδο Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ σε κενή οργανική θέση του κλάδου Υ.Ε Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Γ και με χρόνο παραμονής στο βαθμό Γ της κατηγορίας που μετατάσσεται, τον χρόνο που διήνυσε στον αντίστοιχο βαθμό της κατηγορίας Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας. Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148, παρ. 1 του ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ. Γ / , γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Ζαβιτσιάνου Φράγκου Ευσταθίας του Σπυρίδωνα, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού, με τον Β βαθμό, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης με την οποία εμμένει στην πρώτη αίτηση παραίτησης προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 3528/ΦΕΚ 26/ τ. Γ / , λύεται η υπαλληλική σχέση και διαγράφεται από την δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου η Λιάκου Φανή του Σπυρίδωνα, δόκιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσ/μων, από λόγω θανάτου. Ο Διοικητής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 377/ απόφαση της Διοικη τού του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 70, 73 και 74 (Υπαλληλικός Κώδικας) μετατάσσεται ο ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ υπάλληλος του Γενικού Νοσ/μείου Βόλου κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών με βαθμό Α σε κενή Οργανική θέση του κλάδου TE Μηχανικών (Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών) με τον βαθμό που κατέχει μετά από αίτησή του. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης 10438/ ). Κωδικός Υπηρεσίας: Η Διοικητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 381 / απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο Πανάνειο» διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 63, 148, 156 του ν. 3528/2007, της Μα νωλακάκη Ιωάννας του Εμμανουήλ μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου (Δ/ντριας ΕΠΑ.Σ.Β.Ν.Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο Πανάνειο), κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικών με Α βαθμό και 3ο Μ.Κ , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΝΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ 423/ κοινή απόφαση των Διοικητών Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΔΡΕΑΣ» και του Γ.Ν Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, την υπ αριθμ 46560/ Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη και κατόπιν της υπ αριθμ. 4/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η Τσιατούρα Λαμπρινή του Βασιλείου μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» κατηγορίας ΔΕ κλά δου Αδελφών Νοσοκόμων σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με το βαθμό που κατέχει (Γ ). Με την παραπάνω μετάταξη δεν προκαλείται επιπρό σθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Διοικητές Γεν. Νοσ. Πατρών Γεν. Νοσ. Ιωαννίνων «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Με την υπ αριθμ 437/ κοινή απόφαση των Διοικητών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου, Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της Διοικήτριας του Γ.Ν ΚΥ Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, την υπ αριθμ / Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη και κατόπιν της υπ αριθμ. 6/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η Μάρκου Γεωργία του Ανδρέα μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν ΚΥ Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» κατηγορίας TE κλάδου Τεχνολόγων Ιατρι κών Εργαστηρίων σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με το βαθμό που κατέχει (Γ ). Με την παραπάνω μετάταξη δεν προκαλείται επιπρό σθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Διοικητές Γεν. Νοσ. Πατρών Γεν. Νοσ. ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΒΕΤΟΥ

8 7172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Με την υπ αριθμ. Φ/ΤΠ/13/459/ πράξη του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, του Γεωργίου Γιόκαρη του Ευαγγέλου, μονίμου υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτροτεχνίτης) και από τις (ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (αρ. αιτήσεων παραίτησης 9995/ και 10561/ ). Ο Διοικητής ΧΡ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΚΕ.ΠΕ.Π. ΛΕΧΑΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 180/ απόφαση της Διοικη τού του ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρ. 2 του ν. 3106/2003, του ν. 2683/1999, την έναρξη λειτουργίας των ΜΚΦ με το ΦΕΚ 981/ και την υπ αριθμ. 124/ απόφαση Προέδρου «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση από της Βαρβαρέσου Αθανασίας του Ανδρέα, μονίμου υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ/ προσ. καθαριότητας με Γ Βαθμό και 8 Μ.Κ. λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: