ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 1 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 16 Ιανουαρίου, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 1 / Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Τερζής Βασίλειος, 3. Τσαλίκογλου ηµήτριος, 4. Χαρίτος Χρήστος, Μέλη, 5. Χράπας Παντελής (ως αναπληρωµατικό µέλος του κ. Μεγαλοµύστακα Αναστάσιου). ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου-Βίλλιου έσποινα, Αντιπρόεδρος, 2. ούκας Γεώργιος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 2 / 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του ήµου Σερρών οικονοµικού έτους 2015 που αφορούν την πληρωµή οφειλών τιµολογίων έτους 2014 Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ. 2117/ εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου του ήµου, που έχει ως εξής: «κ. Πρόεδρε,

2 Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: Α) Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών τους κράτους και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. Β) Του Π 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4. Γ) Τα έγγραφα Υπ.Οικ.2/91118/0026/ Υπ. Οικ. & Υπ. Εσ.εγκ.30/2011, Υπ.Οικ.2/96117/0026/ , Υπ.Οικ.2/92055/0026/ , 2/112634/0026/ και 2/97612/0026/ µε θέµα "Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων", 2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται και διατάκτης είναι ο ήµαρχος (ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος στον οποίο έχει ανατεθεί η συγκεκριµένη αρµοδιότητα). 3. Τις αρ.2579/ , 770/ Αποφ. ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και των αρµοδιοτήτων τους. 4. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ήµου µας που ψηφίστηκε µε την 738/2014 Απόφαση του ηµοτικού µας Συµβουλίου και που εγκρίθηκε µε την αρίθµ / Απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γεν. /νση Εσωτερικής Λειτουργίας, /νση ιοίκησης, Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Σερρών. 5. Τον παρακάτω πίνακα µε τις οφειλές τιµολογίων του ήµου έτους 2014 συνολικού ποσού ,68. Παρακαλούµε την οικονοµική επιτροπή για τη λήψη απόφασης για την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των κάτωθι πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 που αφορούν την πληρωµή των αντίστοιχων δαπανών στον ΚΑΕ , σύµφωνα µε τις αναλήψεις δαπανών υπ'αριθµ.: και στον ΚΑΕ , σύµφωνα µε την ανάληψη δαπάνης υπ'αριθµ.: 115: Ι ΙΑ ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,86 ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,23 ΕΣΠΑ-Ε.Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ,52 ΕΣΠΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜ ,13

3 ΣΑΤΑ ,48 ΣΑΤΑ ,91 ΣΑΤΑ ,40 LEADER ΠAA ,88 ΟΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 2.322,27 ΣΥΝΟΛΟ ,68 Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ/ΓΙΟΥ 1 31/12/ /Α/2014 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΕ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ 293, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΒΡΙΟΥ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.45/2014 ΑΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ.79/5355/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ "ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π..136/2011" 2 31/12/ /2014 ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 2.250, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΞ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 488/2014 ΑΟΕ, 985/2014 ΑΠ. ΗΜ., 58493/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 3 31/12/ /2014 ATS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ (RELEASES) ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 187/2014 ΑΟΕ, 325/2014 ΑΠ. ΗΜ /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 4 31/10/ /2014 AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 135, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 47527/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4 5 13/11/ /2014 AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ( ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 31/12/ /ΠΥΣ/2014 AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -135, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠ / /12/ /ΤΥΠ/2014 AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 47527/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8 24/12/ /2014 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝCOSMOTE , ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ KAI ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ GIS ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.45/2014 ΑΟΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.96/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 9 24/12/ /2014 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝCOSMOTE , ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ KAI ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ GIS ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.45/2014 ΑΟΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.96/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 10 23/04/ /2014 DIACONU NICOLAE 93, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ DIACONU NIKOLAS ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ 11 30/12/2014 6/2014 EN.ACT.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΕΞΟΦΛΗΣΗ 18ηςΕΝΤΟΛΗΣ "ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ " ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.96/2012 ΜΕΛΕΤΗ, ΤΗΝ ΑΡ.42105/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΡ.674/12 Α Σ & ΤΙΣ 606/12, 588/12,47/13, 336/13, 377/13 ΑΟΕ ΚΑΙ ΑΠ/8444/2013 ΑΝΣ. 43/201

5 12 15/10/ /2014 MMS ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 110, /10/ /2014 MMS ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENCLOSE ME 291/2014 Α Σ, 410/2014 ΑΟΕ, 778/2014 ΑΠ. ΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENCLOSE ME 291/2014 Α Σ, 410/2014 ΑΟΕ, 778/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 SCAN ABEEΣυστηµάτων Πληροφορικής , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ73/2013,ΑΠΟΦ. Σ.305/2014, ΑΠΟΦ.ΟΕ 326/2014,ΑΠΟΦ.ΟΕ 573/2014 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ 63244/ /12/ /2014 SCAN ABEEΣυστηµάτων Πληροφορικής 6.781, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ73/2013,ΑΠΟΦ. Σ.305/2014, ΑΠΟΦ.ΟΕ 326/2014,ΑΠΟΦ.ΟΕ 573/2014 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ 63244/ /12/2014 6/2014 SMART AUDIO SINGLE MEMBER PRIVATE COMPABY 805, ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 724/2014 Α Σ, 679/2014 ΑΟΕ, 1193/2014 ΑΠ. ΗΜ /11/ /2014 TECHEM ENERGY CONTRACTING HELLAS Ε.Π.Ε. 796, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( ΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.396/2014Α Σ- ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 11502/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 18 02/07/ /2013.XING WANG ZHUNG TOY ZHAOGUI 18, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ.xing WANG ZHUNG TOY ZHAOGUI

6 19 31/12/ /2014 Α. ΡΟΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 678/2014 Α Σ, 549/2014 ΑΟΕ, 1125/2014 ΑΠ. ΗΜ /03/ /2014 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 91, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ 21 30/05/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 205, ΗΜΑΡΧΟΣ 4/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΕΠ Α/592/2014 (ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) 22 21/11/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 781/ /11/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 209, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 781/ /11/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 446, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 781/ /11/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 39, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 781/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 260, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 882/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 882/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 363, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 835/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 835/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 836/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 301, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 836/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 834/ /12/ /2014/2014 ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 39, ΕΞΟ Α ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 834/ /03/2014 3/2014/2014 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 0, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

7 35 02/07/ /2014 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ , ΟΦΕΙΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.343/2012 ΑΟΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 134/13 Α Σ ΚΑΙ ΤΗΝ 157/13 ΑΟΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.396/2014 Α Σ-ΑΠ/11502/2014 ΑΠΣ 36 17/07/2012 2/2012 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ 1.995, ΟΦΕΙΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.343/2012 ΑΟΕ /04/ /2014 Α ΑΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ Α ΑΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ 38 23/10/ /2014 ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Ε 1.528, ΕΞΟΦΛΗΣΗ 16ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.560/2011 Α Σ-ΑΠ/8301/2011 ΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.103/13 Α.Ο.Ε. ΚΑΙ 42/2014 ΑΟΕ ΣΧΕΤ.ΧΕΠ Γ/1274/11 ΧΕΠ 39 31/12/ /2014/ /12/ /2014/ /12/ /2014/2014 ΑΗ ΟΝΙ ΗΣ ΘΩΜΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΗ ΟΝΙ ΗΣ ΘΩΜΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΗ ΟΝΙ ΗΣ ΘΩΜΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 29, , , ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 703/2014 Α Σ

8 42 24/04/ /2014 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 43 20/09/ / /05/ /2014/ /05/2014 5/2014/2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ"ΠΡΩΤΕΑΣ" ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 500, ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.297/2014 Α Σ-ΑΡ.12362/ ΑΠ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.447/2014Α.Ο.Ε. 0, ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 5/ , ΜΑΙΟΣ 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΕΠ (ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) 46 22/10/ /2014 ΑΛΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΛΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 697/2014 Α Σ /12/ /2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 150, ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΜΕ 845/2013 Α Σ, 103/2013 ΑΟΕ, 1846/2013 ΑΠ. ΗΜ /04/ /2014 ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΟΣ 18, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 49 23/04/ /2014 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 24, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ

9 50 24/04/ /2014 ΑΜΑΡΑΝΤΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑ 135, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΜΑΡΑΝΤΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /12/ /2014/2014 ΑΜΠΑΤΖΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 21, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 547/2014 Α Σ 52 31/12/ /2014/2014 ΑΜΠΑΤΖΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1.631, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 547/2014 Α Σ 53 23/04/ /2014 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ 54 31/12/ /2014 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 236, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.877/2014 Α..Σ /10/ /2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. "ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε." 3.133, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡ.202/2013 Α Σ, 203/2013 Α Σ-ΑΠ/6079/13 ΑΝΣ & 303/2013 Α Σ, ΤΗΝ 56 02/12/ /2014 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 190, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΜΕ 602/2014 Α Σ, 951/2014 & 962/2014 ΑΠ. ΗΜ.

10 57 31/07/2014 1/2014 ΑΝ ΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 150, ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.390/2014 ΑΟΕ 58 24/04/ /2014 ΑΝΘΡΩΠΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ 13, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΝΘΡΩΠΑΚΗ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 59 26/11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 119, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ /11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 23, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ /11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 359, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ /11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 431, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ /11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 95, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ /11/ /2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 23, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/

11 65 28/11/ / /11/ / /11/ / /11/ / /12/ /2014/ /12/ /2014/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 623, , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Α Σ 348/2014, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 48001/ , ΕΞΟ Α ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 885/2014 0, ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΙ 12/ /04/ /2014 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 6, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΤΑΖΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 72 24/04/ /2014 ΑΡΙΣΤΕΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟ ΩΡΑΡΙΣΤΕΡΙ ΗΣ ΓΕ 231, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΡΙΣΤΕΡΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ

12 73 05/05/ /2014 ΑΡΜΟΥΤΣΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ 586, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.948/2014 ΑΠΟΦ.ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡ.162/2014 & 251/2014 ΑΟΕ & 39/2014 Α Σ 74 24/04/ /2014 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ 75 23/04/ /2014 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΣΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 76 23/04/ /2014 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 3, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 77 23/04/ /2014 ΑΣΤΕΡΙΑ ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 16, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΑΣΤΕΡΙΑ ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 78 24/04/ /2014 ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ

13 79 23/04/ /2014 ΑΦΟΙ. ΜΑΡΝΕΡΗ Ο.Ε. 2, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΝΕΡΗ ΟΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 80 22/12/ /2014 ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΙ Η ΟΕ - VODAFON 221, ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ 4/7/2014 ΕΩΣ 4/12/2014 ΜΕ 725/2013 Α Σ, 621/2013 ΑΟΕ, 1742/2013 ΑΠ. ΗΜ., 22/2014 ΑΟΕ /12/ /2014 ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΙ Η ΟΕ - VODAFON 123, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 654/2014 ΑΟΕ, 1141/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΙ Η ΟΕ - VODAFON 387, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 654/2014 ΑΟΕ, 1141/2014 ΑΠ. ΗΜ /09/ /2012 ΑΦΟΙ ΜΑΝ ΕΛΑ ΟΕ 148, ΒΕΝΖΙΝΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 77Η ΕΘ ΜΕ 518/2012 Α Σ, 1777/2012 ΑΠ. ΗΜ /03/ /2014 ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ 12, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ 85 28/03/ /2014 ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ 0, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ 86 30/12/ /2013 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η Ο.Ε , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 87 30/12/ /2013 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η Ο.Ε. 420, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΜΕ 845/2013 Α Σ, 103/2013 ΑΟΕ, 1847/2013 ΑΠ. ΗΜ.

14 88 26/11/ /2014 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η Ο.Ε. 196, /12/ /2014 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ Η Ο.Ε. 599, /12/ /2014 Β. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ - Γ. ΚΑΣΙΜΗΣ Ο.Ε. 217, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ 744/2014 Α Σ, 42/2014 ΑΟΕ, 1070/2014 ΑΠ. ΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 611/2014 ΑΟΕ, 1063/2014 ΑΠ. ΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 385/2014 ΑΟΕ, 812/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 Β. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ - Γ. ΚΑΣΙΜΗΣ Ο.Ε. 260, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 604/2014 Α Σ, 599/2014 ΑΟΕ, 1131/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014/2014 ΒΑ ΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 8, /12/ /2014/2014 ΒΑ ΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 745, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 641/2014 Α Σ 94 23/04/ /2014 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ 95 24/04/ /2014 ΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ 96 01/12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ 4, ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΑΝΑ Ρ. 8-12/ /12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ 105, ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΑΝΑ Ρ. 8-12/2014

15 98 01/12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ 14, ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΑΝΑ Ρ. 8-12/ /12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ 3, ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΑΝΑ Ρ. 8-12/ /12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 612, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 548/2014 Α Σ /12/ /2014/2014 ΒΑΡΝΑΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 2, /04/ /2014 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣ ΚΥΡ 10, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 4, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /12/ /2013/2013 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ 26, ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α Σ 795/ /12/ /2013/2013 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ 7, ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α Σ 795/2013

16 108 04/12/ /2013/2013 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ 9, ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α Σ 795/ /04/ /2014 ΒΑΤΜΑΝΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 22, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΑΤΜΑΝΙ Η ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΑΤΜΑΝΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ 37, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΑΤΜΑΝΙ Η ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΙΣΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 7, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΙΣΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΛΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΛΑΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 81, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /12/ /2014 ΒΡΟΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 984, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΚΟΜΦΛΕΡ) ΜΕ 653/2014 ΑΟΕ, 66891/2014 ΕΠΙΤΡ. ΣΥΝΤΗΡ. ΕΠΙΣΚΕΥ. ΑΥ- ΤΩΝ ΟΧΗΜ-ΩΝ

17 116 31/12/ /2014 ΒΡΟΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.720, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 678/2014 ΑΟΕ, 1194/2014 ΑΠ. ΗΜ /04/ /2014 ΒΥΣΟΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 50, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΒΥΣΟΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΒΥΣΟΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 42, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΒΥΣΟΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /03/ /2014 ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17, ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΓΑΒΡΙΗΛΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟ ΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /12/ /2014/2014 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 379, ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ Α 12/ /12/ /2014/2014 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 62, ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ Α 12/ /12/ /2014/2014 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 47, ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓ Α 12/ /04/ /2014 ΓΑΛΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΓΑΛΒΑ ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 69, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ

18 125 27/03/ /2014 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 19, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /03/ /2014 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0, /12/ /2014 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 111, ΣΤΗΝ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ /11/ /2014 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ Κ. - ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΕΥ. Ο.Ε. ΜΕ.Τ."ΓΑΙΑ" 7.206, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ " ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.79908/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡ.479/2013Α Σ, 607/2013, 664/2013, 122/2014 Α.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.569/2014 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ /04/ /2014 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 11, /12/ /2014 ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΑΓΑΘΗ 196, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΓΙΑΜΑΛΗ ΣΑΒΒΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΜΕ 542/2014 ΑΟΕ, 1152/2014 ΑΠ. ΗΜ /03/ /2014 ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΣ Κ 2, ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ Η ΚΩΝ/ΝΟ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ

19 132 23/04/ /2014 ΓΙΕ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΓΕ ΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /03/ /2014 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7, ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΓΙΟΒΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /12/2014 6/2014 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΕΝΤΟΛΗΣ "ΚΛΑ ΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.361/2014 Α.Ο.Ε /12/ /2014 ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (4η ΟΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.37855/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ,ΤΙΣ ΑΡ.778/11& 305/13 Α Σ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡ.42/14,103/13,50/13,153/13,182/13,259/13,588/12, 635/ /10/ /2014 ΓΟΥΝΑΣ ΗΜΟΣ 336, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΓΟΥΝΑ ΗΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 697/2014 Α Σ.

20 137 12/07/ /2013 ΓΡΑΣΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.151, ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΡΑΣΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.588/2007 Α Σ, ΤΗΝ ΑΡ.167/2006 Α Ε ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡ.529/2012 & 251/2013 ΑΟΕ /07/ /2013 ΓΡΑΣΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.151, ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΡΑΣΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.588/2007 Α Σ, ΤΗΝ ΑΡ.167/2006 Α Ε ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡ.529/2012 & 251/2013 ΑΟΕ /07/ /2013 ΓΡΑΣΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3.151, ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΡΑΣΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΓΡΑΣΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.588/2007 Α Σ, ΤΗΝ ΑΡ.167/2006 Α Ε ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡ.529/2012 & 251/2013 ΑΟΕ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0, ΕΞΟ Α ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 884/ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 238, ΕΞΟ Α ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 884/ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0, ΕΞΟ Α ΑΝΤ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 883/ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19, ΕΞΟ Α ΑΝΤ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 883/ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79, ΕΞΟ Α ΑΝΤ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 838/ /12/ /2014/2014 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 165, ΕΞΟ Α ΑΝΤ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Σ 837/2014

21 146 01/01/ /2011.Ε...Η.Ε A.E. 92, ΑΠΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ 1Ο ΧΙΛ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 839/10 Α Σ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡ.48/12,91/12,157/13 ΑΟΕ & ΤΩΝ 42/12,134/13 Α Σ /12/ /2014.Ε...Η.Ε A.E. 332, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.675/2014 ΑΟΕ /04/ /2014 ΑΦΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΑΦΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /06/ /2014 ΑΦΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44, /12/ /2014 ΕΒΡΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3.729, /03/ /2014 Ε ΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9, /12/ /2014 ΕΡΕΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 649, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΑ ΤΗΝ 416/2014 Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΟΥ ΜΕ 673/2014 Α Σ, 617/2014 ΑΟΕ, 1149/2014 ΑΠ. ΗΜ., 67048/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙ ΣΤΟΝ κ Ε ΟΥΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ( ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΜΕ ΜΕ 652/2014 ΑΟΕ, 66897/ ΑΠ.ΕΠΙΤΡ.ΤΕΧ.ΕΠΙΘ.

22 153 24/04/ /2014 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 145, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΗΜΗΤΡΙΑ Η ΣΠΥΡΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /12/ /2014 ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 595, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ 150/2013 ΑΠΟΦ. Σ 144/2014, ΑΠΟΦ.ΟΕ 14/2014, ΑΠΟΦ.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 25851/ ΣΥΜΒΑΣΗ 27231/ /04/ /2014 ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 1, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΗΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΗΜΙ Η ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /12/ /2014 ΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 922, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ 335/2014 ΑΟΕ, 600/2014 ΑΠ. ΗΜ /03/ /2014 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ 238, ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ 238, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ.

23 160 31/12/ /2014 ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 459, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "DIAS" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.45/2014 ΑΟΕ /12/ /2014 ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 421, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "DIAS" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 807/ Α Σ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ /12/ /2014 ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ.ΑΛΦΑ Τ. ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ.Α 1.150, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 964/2014 ΑΠ. ΗΜ /03/ /2014 ΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 1, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ ΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /10/ /2013 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε , ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 147/2013 Α Σ, 471/2013 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. 287, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 964/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. 287, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 964/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. 287, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 964/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε. 287, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 964/2014 ΑΠ. ΗΜ /04/ /2014 ΟΥΓΙΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 24, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ.

24 170 31/10/ /2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 5.022, η ΟΣΗ 70% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENCLOSE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.37980/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΡ.241/14, /10/ /2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2.790, η ΟΣΗ 70% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENCLOSE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.37980/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΡ.241/14, /12/ /2014 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π , ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.51536/2014 ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡ.154/2014 Α Σ, 619/2014 ΑΟΕ, ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 9021/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ /12/ /2014 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. 455, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 679/2014 Α Σ, 647/2014 ΑΟΕ, 1179/2014 ΑΠ. ΗΜ.

25 174 30/12/ /2014 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 586, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.630/2014 ΑΟΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.3873/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΥΓΕΙΑΣ /11/ /2012 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 297, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΑΡ.951/2008,134/13 Α Σ & ΤΩΝ ΑΡ.529/2012,157/13 ΑΟΕ /12/ /2014 ΕΛΙΟΓΛΟΥ Θ. - ΕΛΙΟΓΛΟΥ Γ. Ο.Ε " ΡΑ ΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ" 400, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 963/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΕΛΕΣΗ -ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 199, ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 741/2014 Α Σ /04/ /2014 ΕΛΜΑΛΙΚΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΕΛΜΑΛΙΚΛΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΕΝ ΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 21, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΕΝ ΡΟ ΘΩΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ

26 180 24/04/ /2014 ΕΝ ΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 16, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΕΝ ΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΕΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 20, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΕΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /11/ /2014 ΕΞ.Υ.Π.Π ΕΡΓΑΣ Ε.Π.Ε 1.833, ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞ.Υ.Π.Π ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 17/6/ /8/2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 9067/ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 41/2014 ΑΟΕ.ΣΧΕΤ.ΧΕΠ.Γ/173/2014 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ε /12/ /2013 ΕΣΑΝΣ Α.Ε , η ΟΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.455/2013 Α Σ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.12800/ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ /12/ /2013 ΕΣΑΝΣ Α.Ε , η ΟΣΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.455/2013 Α Σ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.12800/ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ.ΣΧΕΤ.ΧΕΠ.Γ/633/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩ

27 185 12/12/ /2013 ΕΣΑΝΣ Α.Ε , η ΟΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.455/2013 Α Σ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.12800/ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ.ΣΧΕΤ.ΧΕΠ.Γ/633/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩ /05/ /2014 ΕΣΑΝΣ Α.Ε , η ΟΣΗ ( ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.455/2013 Α Σ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.12800/ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ.ΣΧΕΤ.ΧΕΠ.Γ/633/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕ /05/2014 1/2014 ΕΣΑΝΣ Α.Ε , ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ 10 ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΤΩΝ ΤΠΥ ΕΩΣ 29/8/ /04/ /2014 ΕΣΚΙΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 420, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΕΣΚΙΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /06/ /2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ /06/ /2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ.

28 191 10/07/ /2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 264, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ /08/2014 2/2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. -264, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ /08/2014 3/2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. -41, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ /08/2014 4/2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. -54, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 267/2014 ΑΟΕ, 545/2014 ΑΠ. ΗΜ /08/ /2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 236, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕ 570/2013 ΑΟΕ, ΣΥΜΒΑΣΗ, 22/2014 ΑΟΕ /08/2014 5/2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. -236, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕ 570/2013 ΑΟΕ, ΣΥΜΒΑΣΗ, 22/2014 ΑΟΕ /08/ /2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. 99, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕ 570/2013 ΑΟΕ, ΣΥΜΒΑΣΗ, 22/2014 ΑΟΕ /08/2014 6/2014 ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΗΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. -99, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕ 570/2013 ΑΟΕ, ΣΥΜΒΑΣΗ, 22/2014 ΑΟΕ /12/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΕΝΑΤΖΗ- ΝΟΜΙ Η & ΣΙΑ Ε.Ε. 61, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.67995/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.725/2014 ΑΟΕ /12/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ" ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 61, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1069 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

29 201 16/12/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ" ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 73, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.2694/ /12/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ" ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 78, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1381 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ /11/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ" ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 63, ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.38936/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ( ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ/2014 ΑΟΕ /11/ /2014 ΕΦΗΜΕΡΙ Α "ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" ΜΕΤΟΚΗΣ Β- ΜΕΤΟΚΗ. Ο.Ε 56, ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ( ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.../2014 ΑΟΕ /12/ /2014 ΖΑΡΑΦΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3, /12/ / /12/ /2014 ΗΛΕΚΤΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΝΙΟΣ Μ.-ΚΟΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΝΙΟΣ Μ.-ΚΟΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ 8.900, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΖΑΡΑΦΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 878/2014. Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ ΜΕ 731/2014 ΑΟΕ, 1184/2014 ΑΠ. ΗΜ., 68556/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ.Ε. ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΜΕ 731/2014 ΑΟΕ, 1183/2014 ΑΠ. ΗΜ., 68557/ ΣΥΜΒΑΣΗ

30 208 31/12/ /2014 ΗΛΕΚΤΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΑΝΙΟΣ Μ.-ΚΟΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ.Ε.Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΜΕ 731/2014 ΑΟΕ, 1185/2014 ΑΠ. ΗΜ., 68558/ ΣΥΜΒΑΣΗ /11/ /2014 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 1.542, /11/ /2014 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 140, /04/ /2014 ΘΕΟ ΩΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 32/2014 ΑΠΟΦ.348/2014 Α Σ, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 49295/2014. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 32/2014 ΑΠΟΦ.348/2014 Α Σ, ΑΟΕ 327/2014, ΑΟΕ 430/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 49295/2014. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΘΕΟ ΩΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /06/ /2014 ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 5, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΙ Η Ο ΥΣΣΕΑ /11/ /2014 ΘΩΜΑΣ ΕΜΜ. ΙΑΤΡΟΥ 230, /12/ /2014 ΘΩΜΑΣ ΕΜΜ. ΙΑΤΡΟΥ 55, /04/ /2014 ΙΚΙΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 13, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ 744/2014 Α Σ, 42/2014 ΑΟΕ, 1070/2014 ΑΠ. ΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΟΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 542/2014 ΑΟΕ, 1152/2014 ΑΠ. ΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΙΚΙΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ

31 216 24/04/ /2014 ΙΦΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 56, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΙΦΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 40, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΦΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 33, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΦΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΦΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΦΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 131, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /12/ /2014 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ο.Ε. 251, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚ ΟΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 69/2014 ΑΟΕ, 1178/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 Κ.ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 400, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 306/2014 Α Σ, 963/2014

32 ΑΠ. ΗΜ /12/2014 6/2014 Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΟΝΟΧΩΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.41/11,200/12 Α Σ ΤΙΣ ΑΡ.257/12,656/12,32/13,74/13,148/13,250/13 ΑΟΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ.33672/13 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.ΣΧΕΤ.ΧΕΠ.Γ/478/2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣ /03/ /2014 ΚΑΖΑΚΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΖΑΚΙ Η 2, ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΚΑΖΑΚΙ Η ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 51, /03/ /2014 ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8, /04/ /2014 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 32, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ.. ΕΙ ΣΤΟΝ κ ΚΑΛΑΪΤΖΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ

33 230 24/04/ /2014 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /11/ /2014 ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΣΠΟΙΝΑ 5.340, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.40/2004 ΑΠΟΦ.ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 418/2010Α Σ,168/201Α Σ ΚΑΙ 567/2014Α.Ο.Ε /06/2014 3/2014/ /06/2014 3/2014/2014 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ 9, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 435/2014 Α Σ 0, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 435/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 35, /04/ /2014 ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 320, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ

34 237 24/04/ /2014 ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 67, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑ ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ ΘΕΑΝΩ 11, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 16, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /03/ /2014 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0, ΕΙ ΣΤΗΝ κ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥ ΣΥΜ 26, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥ ΣΥΜ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ

35 243 31/12/ /2014 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ-ΛΙΘΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 726, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΛΙΘΑΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.877/2014 Α..Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΤΙΜΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 68, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΤΙΜΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΡΑΤΙΜΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 37, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΤΙΜΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /12/ /2014/2014 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 129, ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α Σ 887/ /05/ /2014 ΚΑΣΙ Α ΜΑΡΙΑ 200, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝ ΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1323/2014 ΑΠΟΦ.ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡ.251/2014 & 39/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΑΤΣΙΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΚΑΤΣΙΟΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙ 31, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ

36 250 31/12/ /2013 ΚΑΦΕΣΤΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.40083/2012 ΕΡΓ.ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ 134/2012, 237/12Α Σ ΚΑΙ 109/12, 187/12, 223/12, 310/12, 195/13 ΑΟΕ - ΑΠ/7529/12, 8969/12 ΑΝΣ /11/ /2012 ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩ 1.310, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΣΤΟΝ κ. ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.529/2012 ΑΟΕ /12/ /2014 ΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ , ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Π ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ κ.κ.α) ΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ,β) ΑΛΕΞΑΝΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, γ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ,δ) ΛΥΚΙ ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ε) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΟΥ ΘΩΜΑΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ /12/ /2014 ΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ , ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Π ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ κ.κ.α) ΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ,β) ΑΛΕΞΑΝΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, γ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ,δ) ΛΥΚΙ ΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ε) ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΟΥ ΘΩΜΑΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

37 254 24/04/ /2014 ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 16, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ. ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 361/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 39, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΟΙΜΙΣΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /10/ /2013/2013 ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 56, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 120/2013 Α Σ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ /12/ /2014/2014 ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 2, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 784/2014 Α Σ /12/ /2014/2014 ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 242, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 784/2014 Α Σ /12/ /2014/ /12/ /2014/2014 ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ- ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ- ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 782/2014 Α Σ 507, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ 782/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ 18, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΟΤΡΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 23, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΟΤΡΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /12/ /2014 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 510, /06/ /2014/2014 ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ 590/2014 Α Σ, 673/2014 ΑΟΕ. 4, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠ. ΒΙΑΣ ΓΥΝ. 432/2014

38 265 20/06/ /2014/2014 ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 52, ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠ. ΒΙΑΣ ΓΥΝ. 432/ /07/ /2011 ΚΟΥΛΑΚΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΗΜΗΤΡΑ 1.050, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ STAGE ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΑΤΑΓΗΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟ.ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ /06/ /2014 ΚΟΥΛΟΥ ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ Σ 123, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ ΚΟΥΛΟΥ Η ΣΤΕΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 180/2014 Α Σ /04/ /2014 ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 173, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ ΚΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ /05/ /2014 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ 150, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝ ΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.220/2013 ΑΠΟΦ.ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡ. 251/2014 & 16/2013 ΑΟΕ & 39/2014 Α Σ /12/2014 8/2014 ΚΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 50, ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ 557/2014 Α Σ, 45/2014 ΑΟΕ, 978/2014 ΑΠ. ΗΜ /12/ /2014 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 78, /12/ /04/ /2014 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ κ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 285/2014 Α Σ..

39 273 23/04/ /2014 ΚΡΙΓΚΟΥ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 111, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 60, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 111, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 402, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 630, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 1.792, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 134, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 178, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 89, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 422, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 630, /12/ /2014 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ 73, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ κ. ΚΡΙΓΚΟΥ Η ΠΕΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 284/2014 Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΩΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 =========================

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 04 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β' Αριθµ. Απόφασης: 101 / 2015 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 10 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ =========================

ΑΔΑ: Β4Θ3Ω10-ΡΙΕ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο4Ω10-86Δ ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ο4Ω10-86Δ ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β2Ω10-79Π ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Β2Ω10-79Π ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ =========================

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩ10-ΞΝΦ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ =========================

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 05 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΜΩ10-Ψ2Ι ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΠΜΩ10-Ψ2Ι ========================== 26/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26 ο έτους 2011 ========================== Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΩ10-ΥΙ8 =========================

ΑΔΑ: Β41ΡΩ10-ΥΙ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ10-6Χ6 ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ10-6Χ6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 22 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 15-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 03-02-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 24 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποίησης εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 =========================

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩ10-ΦΦ8 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 567 / 2014 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση - έγκριση πληρωµής τόκων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /03-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 815 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Ω10-0ΡΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ FYROM

ΑΔΑ: Β4Μ9Ω10-0ΡΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ FYROM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 29 / 05-12-2012 Αριθµ. Απόφασης: 780 / 2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 192 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 15 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 11 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 31 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 31 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α) Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-10-2011 Αριθµ. Απόφασης: 857 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης προµήθειας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΘΕΜΑ:Έγκριση εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β495Ω10-Μ34 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β495Ω10-Μ34 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα