KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 6.5-INCH WIDE COLOR MONITOR 6,5 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 6,5-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 6,5-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5" KV-MH6500 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; SKIP A.MEMO ;;;;;; VOCAL R F ;;;;;; ;;;;;; VCP CALL Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. * Detta system kan inte ta emot TV-sändningar, utan är i första hand avsett för användning med en videobandspelare. Skaffa den mobila TVtunersatsen KV-C10, som säljs separat, om du vill kunna ta emot TVsändningar. * Dette system kan ikke modtage TV og er primært designet til brug med videomaskine eller en DVD-afspiller. Anvend den mobile TV-tuner KV-C10, som sælges separat, for at få den optimale modtagelse af TV. * Järjestelmä ei vastaanota televisiolähetyksiä. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi videonauhurin tai DVD-soittimen kanssa. Käytä erikseen myytävää TV-viritinyksikköä KV-C10, jos haluat vastaanottaa televisiolähetyksiä. * Αυτό το σύστηµα δεν προβάλλει εκποµπές τηλεοπτικών καναλιών και έχει σχεδιαστεί κυρίως για χρήση µε συσκευές αναπαραγωγής βίντεο ή δίσκων DVD. Εάν θέλετε να προβάλετε εκποµπές τηλεοπτικών καναλιών, µπορείτε να προµηθευτεί την προαιρετική φορητή µονάδα τηλεοπτικού δέκτη KV-C10 που διατίθεται ξεχωριστά. SVENSKA DANSK SUOMI INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ LVT A [E]

2 SVENSKA VARNING! UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. DET KAN MEDFÖRA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA: Anläggningen kan endast drivas på 12 V likströmsspänning. DRIV INTE anläggningen på andra spänningar. Det kan resultera i risk för elektriska stötar eller brand. Monteringen kräver särskild kunskap. Montera inte bildskärmen själv. Kontakta en återförsäljare som har särskild kunskap för säker och pålitlig montering. VARNING! INSTALLERA INTE SKÄRMEN PÅ EN PLATS DÄR DEN STÖR KÖRNINGEN ELLER SIKTEN, OCH INTE PÅ EN PLATS SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR. DET KAN FINNAS FÖRORDNINGAR SOM STIPULERAR HUR FÄRGSKÄRMAR AV DETTA SLAG FÅR INSTALLERAS, MED STADGANDEN SOM AVVIKER FÖR OLIKA LÄNDER ELLER REGIONER. INSTALLERA DÄRFÖR ALLTID FÄRGSKÄRMEN PÅ EN PLATS SOM ÖVERENSSTÄMMER MED FÖRESKRIFTERNA I SÅDANA FÖRORDNINGAR. MONTERA INTE BILDSKÄRMEN PÅ EN PLATS DÄR DEN FÖRHINDRAR UPPBLÅSNINGEN AV KROCKKUDDEN. FÖRAREN SKALL INTE ANVÄNDA BILDSKÄRMSANLÄGGNINGEN UNDER KÖRNING. DET KAN RISKERA TRAFIKSÄKERHETEN OCH ORSAKA ETT OLYCKSFALL. * STANNA BILEN PÅ EN SÄKER PLATS FÖR ATT ANVÄNDA BILDSKÄRMEN. FÖRAREN SKALL INTE SE PÅ VIDEOFILMER UNDER KÖRNING. DET RISKERAR TRAFIKSÄKERHETEN OCH KAN RESULTERA I ETT OLYCKSFALL. TA INTE PÅ ANTENNSLADDEN ELLER TV:N UNDER ÅSKVÄDER. BERÖRING AV ANTENNSLADDEN ELLER TV:N UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN KAN VARA LIVSFARLIG. BILDSKÄRMEN SKALL HA LAGOM LJUDNIVÅ UNDER KÖRNING. FÖR HÖG VOLYMNIVÅ DRÄNKER TRAFIKLJUDEN OCH KAN LEDA TILL OLYCKSFALL. BE EN FACKKUNNIG TEKNIKER MONTERA ANLÄGGNINGEN I BILEN. MONTERINGEN OCH LEDNINGSDRAGNINGEN FORDRAR TRÄNING OCH TEKNISKA KUNSKAPER. * BE ÅTERFÖRSÄLJAREN ATT MONTERA ANLÄGGNINGEN I BILEN FÖR ATT VARA SÄKER ATT ANLÄGGNINGEN MONTERAS PÅ RÄTT SÄTT. OM BILDSKÄRMEN FALLER ELLER UTSÄTTS FÖR KRAFTIGA STÖTAR, KAN DETTA RESULTERA I FUNKTIONSFEL ELLER BRAND. FÄRGMONITORANLÄGGNINGEN DRIVS PÅ BILBATTERIET OCH BATTERIET KAN LADDAS UR OM ANLÄGGNINGEN ANVÄNDS DÅ. DET RESULTERAR I STARTSVÅRIGHETER. 2

3 Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 4 REGLAGE OCH EGENSKAPER... 5 Bred färgbildskärm... 5 Fjärrkontroll... 6 Byta ut batteriet... 7 GRUNDFUNKTIONER... 8 När du använder JVC FM modulator KS-IF Ställa in den ingående RF-signalen till mottagaren... 9 JUSTERINGAR Användning av menyn Grundprocedur Justerbara inställningar på menyn UNDERHÅLL... 1 FELSÖKNING SPECIFIKATIONER SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN * För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. * Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på apparaten.

4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Försiktighetsåtgärder angående hanteringen av LCD-panelen Utsätt inte LCD-bildskärmen för direkt solljus. Förvaringstemperatur: från 20 C till +80 C Låt inte LCD-bildskärmen falla eller utsättas för kraftiga stötar. +80 C 20 C 20 C til +80 C Under sommaren kan temperaturen i bilen stiga till 100 C. SVENSKA När LCD-panelen utsätts för mycket höga eller låga temperaturer, alstrar det kemiska reaktioner som kan orsaka fel. De röda, blå och gröna punkterna på bildskärmsytan är typiska för LCDpanelen och anger inga fel. Punti När temperaturen är mycket hög eller låg, kan bilden bli otydlig eller rörelserna långsamma. Det kan också hända att bilden inte synkroniseras med ljudet eller att bildkvaliteten försämras under sådana förhållanden. Detta är inget funktionsfel eller problem. Arbetstemperatur: från 0 C till +40 C LCD-panelen med flytande kristaller är tillverkad med en högprecisionsteknik och har minst 99,99% effektiva bildpixlar. På 0,01% av LCD-panelen kan pixlar därför saknas eller vara ljusa hela tiden. 0 C eller kallare 40 C eller varmare 4

5 REGLAGE OCH EGENSKAPER Bred färgbildskärm Bildskärm (LCD-panel) 2 Fjärrskontrollsensor Rikta fjärrkontrollen mot detta område när monitorn drivs från ett visst avstånd. Ner-knapp ( ) Sänk justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av Meny-knappen. 4 Meny-knapp ( ) Välj en justeringsalternativ. 5 Upp-knapp ( ) Höj justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av Meny-knappen. 6 Strömbrytarknapp ( ) Tryck ned denna knapp för att sätta på strömmen. Varje gång knappen trycks ned, växlar ingångsnivån när strömmen är på. Tryck och håll nere för att stänga av strömmen. Anm.: Bilden kan vara något oskarp när du tittar på skärmen från en vinkel. Detta är inget fel. Den finaste bild kan ses när du tittar på skärmen rakt framifrån. SVENSKA 5

6 SVENSKA Fjärrkontroll Skärmsektionen 1 2 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV-kanalväljarsektion MONITOR TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME TV TUNER CALL TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK p q w Skärmsektionen 1 Strömbrytar-/Standby-knapp ( ) Sätter på eller stänger av skärmsystemet. 2 Upp-knapp ( ) Höj justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av -knappen. Ner-knapp ( ) Sänk justeringsnivån (eller välj lämplig inställning) för inställningen som valts av -knappen. 4 -knapp Varje gång knappen trycks ned ändras ingångsnivån. 5 -knapp Uppbringar eller raderar Meny-skärmen. TV-kanalväljarsektion Följande knappar kan användas för att styra JVC s KV-C10. För särskilda funktioner, se KV-C10 enhetens instruktioner. 6 TV CH-knappar ( / ) 7 SKIP-knapp 8 VOCAL-knapp 9 A.MEMO (autominne)-knapp p RF (radiofrekvens)-knapp q H/P VOLUME-knappar (hörlursvolym) (+/ ) w CALL-knapp Videobandspelarsektion MONITOR TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Videobandspelarsektion (VCP) Följande knappar kan användas för att styra JVC s KV-V8 eller KV-V10. För särskilda funktioner, se KV-V8 eller KV-V10 enhetens instruktioner. e Strömbrytar-/Standby-knapp ( ) r 7 (stopp)-knapp t 1 (snabbspolning bakåt)/ (framåt)-knappar y (uppspelning)-knapp e r ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP CALL t y 6

7 Innan fjärrkontrollen används: När du använder fjärrkontrollen första gången, dra ut isoleringstungan enligt bilden till höger. Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrkontrollsensorn på huvudenheten. Se till att det inte förekommer några hinder i vägen. Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för kraftig belysning (solsken eller skarpa lampor). (baksida) Isoleringstunga (Batteriet är fabriksinstallerat). Dra ut Byta ut batteriet När fjärrkontrollens område och effekt försvagas skall batteriet bytas ut. 1. Ta bort batterihållaren. Medan du trycker in spärren med hjälp av en bläckpenna eller liknande (1), dra ut batterihållaren i den riktningen som pilen visar (2). (baksida) 2 2. Byt ut batteriet. Skjut in ett nytt batteri i hållaren med + -sidan uppåt så att batteriet sitter fast i hållaren. 1 VARNING! Förvara batterier på en plats som är oåtkomlig för barn. Om ett barn råkat svälja batterier skall man omedelbart kontakta läkare. Batterier får inte laddas upp, kortslutas, tas isär eller värmas upp eller placeras i eld. Om något av detta sker kommer batterier att avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Blanda inte batterier med andra metaller. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. När batteri kastas bort eller sparas skall de lindas om med tejp och isolering. Annars kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. Peta inte på batterier med metallstift från en liknande anordning. Om detta sker kan batterier avge värme, spricka eller orsaka eldsvåda. SVENSKA Litium-knappbatteri (produkt nummer: CR2025). Sätt tillbaka batterihållaren. Sätt in batterihållaren på plats igen genom att trycka på den tills du kan höra ett klickljud. (baksida) OBSERVERA: Lämna inte fjärrkontrollen på en plats som är exponerad för direkt solljus (exempelvis en instrumentbräda) under längre tid. Annars kan den skadas. 7

8 GRUNDFUNKTIONER Förberedelser Innan du använder systemet ska du kontrollera att alla externa komponenter är installerade och anslutna på korrekt sätt. 1 Skärm 1, 2 Slå på strömmen. 2 1 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; TV TUNER ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP VOCAL TV CH Fjärrkontroll A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL Skärm Fjärrkontroll SVENSKA 2 Skärm Fjärrkontroll När KV-C10 inte är ansluten: Välj rätt ingångskälla. Varje gång du trycker på knappen ändras ingångskällan enligt följande: När KV-C10 är ansluten: AV 1 AV 2 TV VIDEO 1 VIDEO 2 AV1: PAL VIDEO 1 Exempel: När AV 1 väljs Exempel: När VIDEO 1 väljs Skärm Välj videoformat PAL eller NTSC, när videoformatets indikering fortfarande visas i teckenfönstret. Varje gång knappen trycks ned, växlar videoformatet mellan PAL (fabriksinställning) och NTSC. Välj det format som passar bäst ihop med de inkommande signalerna. 8 Fjärrkontroll Anm.: När KV-C10 inte används: Du kan förinställa separat videoformat för AV 1 och AV 2.

9 4 5 Spela externa komponenter. För att styra externa komponenter, se de anslutna komponenternas instruktionsböcker. Välj den externa komponenten och justera volymen på bilens mottagare. Kontrollera aktuell ingångskälla På skärmen: Tryck ned strömbrytarknappen ( ) en gång. På fjärrkontrollen: Tryck ned -knappen en gång. Displayen visas på skärmen i ca. 5 sekunder. Skärm Fjärrkontroll Stänga av strömmen På skärmen: Tryck och håll nere strömbrytarknappen ( ). På fjärrkontrollen: Tryck och håll nere På/Standby-knappen ( ). Skärm När du använder JVC FM modulator KS-IF200 Fjärrkontroll Ställa in den ingående RF-signalen till mottagaren Du kan lyssna på uppspelningsljud från en extern komponent via mottagaren även om den ej är utrustad med någon ingångslinje. Se även KS-IF200-enhetens instruktioner. SVENSKA När KV-C10 är ansluten: Tryck ned RF-knappen på fjärrkontrollen. Varje gång knappen trycks ned, växlar ljudet mellan RF ON och RF OFF. Ljudet du hör från bilhögtalarna ändras därefter. RF ON RF OFF :Väljs för att lyssna på ljudet från en extern komponent. :Välj för att lyssna på radion (via mottagaren). 9

10 JUSTERINGAR Användning av menyn Du kan göra dina egna justeringar med hjälp av Menyn. För de justerbara inställningar, se nästa sida. Grundprocedur 1, 2, 4 Skärm 1, 2, 4 MONITOR ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; ;; ;; ;; TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; SKIP ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; R F ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; H/P VOLUME VOCAL TV CH Fjärrkontroll A.MEMO CALL 1 Uppbringa menyn. SVENSKA 2 Monitor Skärm Fjärrkontroll Fjärrkontroll Markör COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Välj en alternativ som du vill justera. Varje gång knappen trycks ned, flyttas pilen till nästa alternativ. Skärm Fjärrkontroll Justera nivån av det valda alternativet (eller välj en lämplig inställning för det valda alternativet). När RESET väljs i föregående steg återsinställs färg-, ljus- och nyansinställningarna. TINT 2 Den aktiverade knappen är markerad. 10 Exempel: När nyansen justeras

11 4 Lämna menyn. Tryck uprepade gånger på knappen tills menyn raderas. Skärm Fjärrkontroll Justerbara inställningar på menyn Visas bara för NTSC videoformat COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Anm.: Menyn raderas om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder. COLOR BRIGHT : Justera bildens färg ljusare eller mörkare. Justerbart intervall: 0 till 6 Fabriksinställd nivå: 2 : Justera detta om bilden är för ljus eller för mörk. Justerbart intervall: 0 till 6 Fabriksinställd nivå: 2 COLOR 2 BRIGHT 2 SVENSKA TINT : Justera om hudfärger är onaturliga. Justerbart intervall: 0 till 6 Fabriksinställd nivå: 2 TINT 2 Anm.: Detta kan visas och justeras när videoformatet är NTSC. DIMMER : Aktivera dimmern (mörkerläggning) om det är för ljust inne i bilen för att titta på bilden på skärmen. Valbara inställningar: ON/OFF Fabriksinställning: OFF DIMMER OFF ON FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 11

12 FORMAT :Välj lämplig displaystorlek. Valbara inställningar: FULL/NORMAL/ ZOOM Fabriksinställning: FULL FORMAT FULL När du tittar på 16:9 videosignaler: FULL: Bilderna visas helt på skärmen. De svarta listerna visas både nedtill och upptill på skärmen. NORMAL: Bilderna visas på mitten av skärmen. ZOOM: Bilderna är förstorade på skärmen så att inga svarta lister visas på skärmen. (Hela bilden kan inte visas på skärmen). FULL NORMAL ZOOM SVENSKA När du tittar på 4: videosignaler: FULL: Bilderna är förstorade horisontellt och visas helt på skärmen. NORMAL: Bilderna visas på mitten av skärmen. De svarta listerna visas både till vänster och höger på skärmen. ZOOM: Bilderna är förstorade på skärmen så att inga svarta lister visas på skärmen. (Hela bilden kan inte visas på skärmen). FULL NORMAL ZOOM RESET : Återinställer färg, ljus och nyansnivåerna till de ursprungliga inställningarna. COLOR BRIGHT TINT RESET 12

13 UNDERHÅLL För att undvika skada på yttersidan Skydda anläggningen mot insektsmedel, bensin, lösningsmedel eller flyktiga lösningar. Höljet är gjort av plast. Använd inte bensin, lösningsmedel eller liknande kemiska lösningar för att torka höljet. Det resulterar i missfärgning eller att färgen lossnar. Följ anvisningarna när en kemisk duk används vid rengöring. Se till att höljet inte kommer i kontakt med gummi eller vinyl under en längre tid. Använd inte slipande rengöringsmedel. Det kan skada ytbehandlingen. Avlägsna smuts genom att torka av försiktigt med en mjuk trasa Torka försiktigt med en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelsvattenlösning. Torka torrt med en torr trasa. (Var försiktig så att rengöringsmedlet inte droppar på höljet och kommer in i monitorn genom bildskärmen). Observera: Om vattendroppar eller annan väta kommer in inuti skärmen via ytan med flytande kristaller kan fel uppkomma. SVENSKA 1

14 FELSÖKNING Saker som ser ut att vara problem är inte alltid så allvarliga. Kontrollera följande punkter innan du kontaktar något servicecenter. Symtom Färgade fläckar (röda, blå och gröna) på skärmen. Ingen bild syns och inget ljud hörs. Bilden skakar vertikalt eller färgerna är avvikande. Fjärrkontrollen fungerar inte. Orsaker Detta är karakteristiskt för skärmar med flytande kristaller och innebär inte att det är något som är fel. Fel ingångsläge har valts. Videoformatet (NTSC/PAL) är inte korrekt. Batteriet är urladdat. Fjärrkontrollsensorn exponeras för alltför starkt ljus. Åtgärder Se Anm. på sidan 15. Välj rätt ingångsläge. Välj korrekt videoformat. Installera nytt batteri. Exponera inte fjärrkontrollsensorn för alltför starkt ljus. SVENSKA 14

15 BRED FÄRGSKÄRM Skärm: 6,5-tums LCD-panelen Antal pixlar: bildpunkter (400 vertikala 24 horisontella ) Drivningsmetod: TFT-format (Thin Film Transistor) med aktiv matris Mått (B H D): 184 mm 124 mm 1 mm inklusive monteringsskydd Vikt: 25 g inklusive monteringsskydd STYRENHET Ingång Video: RCA-stift 2 kretsar 1 V(t-t), 75 Ω Audio: RCA-stift 2 kretsar 0,5 V(rms) Tuner: 8-stifts DIN-kontakt (endast för JVC s KV-C10) Utgång Display: 1-stifts DIN-kontakt Video: RCA-stift 1 krets 1 V(t-t), 75 Ω Audio: RCA-stift 1 krets 0,5 V(rms) Mått (B H D): 108,5 mm 28,5 mm 78 mm exklusive projektioner Vikt: 160 g SPECIFIKATIONER ALLMÄNT Strömförsörjning Driftspänning: Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Jordningssystem: Negativ jord Driftstemperaturområde: 0 C till +40 C Förvaringstemperaturområde: 20 C till +80 C TILLBEHÖR Monteringsskydd 1 Skyddet 1 Systemkabel 1 Nätsladd 1 Fjärrkontroll (med batteri) 1 Pappersmall 1 Design och specifikationer kan ändras utan varsel. Anm.: LCD-panelen med flytande kristaller är tillverkad med en högprecisionsteknik och har minst 99,99% effektiva bildpixlar. På 0,01% av LCD-panelen kan pixlar därför saknas eller vara ljusa hela tiden. SVENSKA 15

16 DANSK ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ FARE FOR BRAND ELLER STØD BØR DENNE ENHED IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. PAS PÅ: Denne monitor anvender kun 12V jævnstrøm. For at undgå fare for stød eller brand må der IKKE anvendes andre strømkilder. Det kræver nogen specialviden at foretage installationen. Installer ikke monitorsystemet selv. Henvend dig til en forhandler med den slags specialviden for at få en sikker og driftsikker installation. Advarsler INSTALLER IKKE MONITOREN SÅLEDES, AT DEN GENERER KØRSLEN, HINDRER UDSYNET ELLER PÅ EN MÅDE, SOM ER FORBUDT EFTER GÆLDENDE LOVE OG REGLER. DER KAN VÆRE LOVMÆSSIGE KRAV, SOM ANGIVER DE TILLADELIGE PLACERINGER AF DISPLAYENHEDEN, SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. VÆR SIKKER PÅ AT DISPLAYET INSTALLERES KORREKT EFTER DISSE LOVE. INSTALLER IKKE MONITOREN PÅ ET STED HVOR DEN HINDRER AIRBAGGENS FUNKTION. FØREREN AF BILEN MÅ IKKE BETJENE MONITOREN UNDER KØRSLEN. BETJENING AF MONITOREN UNDER KØRSLEN KAN LEDE TIL UOPMÆRKSOMHED OG FØRE TIL EN ULYKKE. * STANDS DIT KØRETØJ PÅ ET SIKKERT STED, NÅR MONITOREN BETJENES. FØREREN AF BILEN MÅ IKKE SE TV ELLER VIDEO UNDER KØRSLEN. HVIS FØREREN AF BILEN SER TV ELLER VIDEO UNDER KØRSLEN, KAN LEDE TIL UOPMÆRKSOMHED OG FØRE TIL EN ULYKKE. RØR IKKE ANTENNELEDNINGEN ELLER TV ET, NÅR DET LYNER. BERØRING AF ANTENNELEDNINGEN ELLER TV ET UNDER SÅDANNE FORHOLD KAN GIVE FARLIGE STØD. HOLD MONITORENS LYDSTYRKE PÅ ET PASSENDE NIVEAU UNDER KØRSLEN. KØRSEL MED EN LYDSTYRKE, DER FORHINDRER DIG I AT HØRE UDEFRAKOMMENDE LYDE, KAN FORÅRSAGE EN ULYKKE. FÅ EN UDDANNET TEKNIKER TIL AT INSTALLERE MONITORSYSTEMET. INSTALLERING OG TRÆKNING AF LEDNINGER KRÆVER UDDANNELSE OG ERFARING. * SPØRG FOR EN SIKKERHEDS SKYLD FORHANDLEREN, HVOR DU KØBTE MONITORSYSTEMET, OM AT UDFØRE INSTALLERINGEN. PAS PÅ AT MONITOREN IKKE TABES ELLER BLIVER UDSAT FOR HÅRDE STØD, DA DET KAN FØRE FUNKTIONSPROBLEMER ELLER BRAND. BRUG IKKE MONITOREN MED SLUKKET MOTOR. BRUG AF MONITOREN, MENS MOTOREN ER SLUKKET, VIL FORBRUGE STRØM FRA BATTERIET OG KAN FØRE TIL, AT MOTOREN IKKE KAN STARTES. 2

17 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. INDHOLD ADVARSLER... 4 KNAPPER OG FUNKTIONER... 5 Bredformat farvemonitor... 5 Fjernbetjening... 6 Udskiftning af batteriet... 7 ALMINDELIG BETJENING... 8 Når der anvendes JVC FM modulator KS-IF Valg af RF-signaler til modtageren... 9 INDSTILNINGER Brug af menuen Grundliggende procedure Indstilbare punkter på menuen VEDLIGEHOLDELSE... 1 LØSNING AF PROBLEMER SPECIFIKATIONER DANSK FØR BRUG * Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. * Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet.

18 ADVARSLER Forholdsregler ved håndteringen af LCD-panelet Udsæt ikke LCD-displayet for direkte sollys. Temperaturinterval for opbevaring: 20 C til +80 C Udsæt ikke LCD-displayet for fald eller slag. +80 C 20 C 20 C til +80 C Om sommereren kan temperaturen nå så højt som 100 C. DANSK Når LCD-displayet når høje eller lave temperaturer, vil der ske kemiske ændringer, som kan føre til funktionssvigt. De røde, blå og grønne prikker på panelets forside er normale egenskaber ved LCD-display og er ikke et problem. Prikker Når temperaturen enten er meget lav eller meget høj, kan billedet være uklart eller bevæge sig langsomt. Billedet vil måske ikke være synkroniseret med lyden eller billedkvaliteten kan falde under sådanne forhold. Bemærk at dette ikke er en fejlfunktion eller et problem. Temperaturinterval for brug: 0 C til +40 C LCD-panelet er lavet med meget præcis teknologi og har mindst 99,99% effektive billedpixels. Bemærk at der på 0,01% af displayet kan være manglende eller konstant lysende pixels. 0 C eller koldere 40 C eller varmere 4

19 KNAPPER OG FUNKTIONER Bredformat farvemonitor Skærm (LCD-panel) 2 Sensor til fjernbetjening Sigt mod dette område, når monitoren betjenes med fjernbetjeningen. Ned knap ( ) Reducer (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med Menuknappen. 5 Op knap ( ) Indstil niveauet (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med Menuknappen. 6 Tænd/sluk knap ( ) Tryk for at tænde. Hver du trykker på knappen, ændres input-mode, når enheden er tændt. Hold inde for at slukke. DANSK 4 Menuknappen ( ) Vælg det, der skal indstilles. Bemærk: Billede vil måske være uklart, når du betragter det fra en skæv vinkel. Dette er ikke en funktionsfejl. Det fineste billede ses, når du ser lige ind på skærmen. 5

20 DANSK Fjernbetjening Monitorsektion 1 2 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV tuner sektion MONITOR Videoafspiller-sektion e r TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME TV TUNER CALL TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP MONITOR A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK p q w t y Monitorsektion 1 Tænd/sluk/standby knap ( ) Tænder og slukker monitorsystemet. 2 Op knap ( ) Indstil niveauet (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med -knappen. Ned knap ( ) Reducer (eller vælg en passende indstilling for) området valgt med -knappen. 4 knap Hver gang du trykker på knappen, ændres input-mode. 5 knap Kalder menuskærmbilledet frem eller fjerner det igen. TV tuner sektion De følgende knapper kan anvendes ved betjening af JVC s KV-C10. Se mere specifikt om betjeningen i brugsanvisningen for KV-C10. 6 TV CH knapper ( / ) 7 SKIP knap 8 VOCAL knap 9 A.MEMO knap (automatisk hukommelse) p RF knap (radiofrekvens) q H/P (hovedtelefoner) VOLUME knapper (+/ ) w CALL knap Videoafspiller-sektion (VCP) De følgende knapper kan anvendes ved betjening af JVC s KV-V8 og KV-V10. Se mere specifikt om betjeningen i brugsanvisningen for KV-V8 eller KV-V10. e Tænd/sluk/standby knap ( ) r 7 (Stop) knap t 1 (Tilbagespoling)/ (Hurtigt frem) knapper y (Afspilnings) knap 6

21 Før fjernbetjeningen anvendes: Når du bruger fjernbetjeningen for første gang, trækkes isolationsarket ud som vist på billedet til højre. Sigt direkte mod sensoren på farvemonitoren med fjernbetjeningen. Sørg for at der ikke er noget imellem, som blokerer. Udsæt ikke fjernbetjeningen for stærkt lys (direkte sollys eller kunstigt lys). (bagside) Træk ud Isolationsark (Batteriet er sat i ved levering fra fabrikken). Udskiftning af batteriet Når fjernbetjeningen ikke længere kan anvendes på så lang afstand eller bliver mindre effektiv, udskiftes batteriet. 1. Fjern batteriholderen. Mens der presses på låsen med en kuglepen eller lignende (1), trækkes batteriholderen i retningen vist med pilen (2). (bagside) 2. Udskiftning af batteriet. Lad et nye batteri glide ind i holderen med + siden opad, så batteriet er sidder fast i holderen. 2 1 Lithium-batteri (produktnummer: CR2025). Sæt batteriholderen i igen. Indsæt batteriholderen igen ved at trykke, indtil du hører et klik. ADVARSEL: Opbevar batterierne så børn ikke kan få fat i dem. Hvis et barn ved et uheld sluger batterierne, kontaktes straks en læge. Batterierne må ikke genoplades, kortsluttes, adskilles, opvarmes eller brændes. Ved at gøre nogen af disse ting, risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Opbevar ikke batterierne sammen andet metalisk materiale. Herved risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Når batterierne smides væk eller opbevares bør de isoleres ved at sætte tape omkring dem, ellers risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. Brug ikke tænger eller lignende værktøj på batterierne. Herved risikeres at batterierne bliver varme, sprækker eller starter en brand. PAS PÅ: Læg IKKE fjernbetjeningen noget sted (som f.eks. instrumentbrættet) udsat for direkte sollys gennem længere tid. Den kan ellers blive beskadiget. DANSK (bagside) 7

22 ALMINDELIG BETJENING Forberedelse Før brug af monitorsystemet sikres, at alle eksterne enheder er korrekt tilsluttet og installeret. 1 Monitor 1, Tænd for strømmen. MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; TV TUNER ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP VOCAL TV CH A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL Fjernbetjening 2 Monitor Monitor Fjernbetjening Fjernbetjening Vælg input-kilde. Hver gang du trykker på knappen, skifter input-kilden på følgende måde: DANSK Når KV-C10 ikke er tilsluttet: Når KV-C10 er tilsluttet: AV 1 AV 2 TV VIDEO 1 VIDEO 2 AV1: PAL VIDEO 1 Eks.: Når AV 1 er valgt Eks.: Når VIDEO 1 er valgt Monitor Vælg videoformatet PAL eller NTSC, mens indikationen af videoformat stadig er på skærmen. Hver gang du trykker på knappen, skifter videoformatet mellem PAL (oprindelig indstillingen) og NTSC. Vælg det, der passer til de indkomne signaler. 8 Fjernbetjening Bemærk: Når KV-C10 ikke bruges: Du kan forvælge videoformatet separat for AV 1 og AV 2.

23 4 5 Afspilning fra ekstern enhed. For betjening af eksterne enheder, henvises til brugsanvisningerne for de tilsluttede enheder. Vælg den eksterne enhed og indstil lydstyrken på bilens anlæg. Kontrol af aktuel input-kilde På monitoren: Tryk på tænd/sluk knap ( ) én gang. På fjernbetjeningen: Tryk på knap én gang. On-screen-displayet vises i omkring 5 sekunder. Monitor Fjernbetjening At slukke apparatet På monitoren: Tryk og hold nede på knappen Power ( ). På fjernbetjeningen: Tryk på knappen Power On/Standby ( ). Monitor Fjernbetjening Når der anvendes JVC FM modulator KS-IF200 Valg af RF-signaler til modtageren Du har mulighed for at lytte til lyden fra eksterne enheden gennem modtageren, selvom ikke er udstyret med en input-forbindelse. Se også brugsanvisningen for KS-IF200. Når KV-C10 er tilsluttet: Tryk på RF-knappen på fjernbetjeningen. Hver gang du trykker på knappen, skiftes mellem RF ON og RF OFF og lyden du hører bilens højtalere skifter tilsvarende. RF ON :Vælg at lytte til lyden fra den eksterne enhed. RF OFF :Vælg at lytte til radio (gennem anlægget). DANSK 9

24 INDSTILNINGER Brug af menuen Du kan foretage dine egne indstillinger ved hjælp af menuen. Se de områder, der kan indstilles, på næste side. Grundliggende procedure 1, 2, 4 Monitor 1, 2, 4 MONITOR ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; ;; ;; ;; TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; SKIP ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; R F ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; H/P VOLUME VOCAL TV CH Fjernbetjening A.MEMO CALL 1 Kald menuen frem. Monitor Fjernbetjening Markør COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET DANSK 2 Monitor Fjernbetjening Vælg det, som du ønsker at justere. Hver gang du trykker på knappen, flytter curseren sig til det næste punkt. Monitor Fjernbetjening Indstil niveauet for det valgte område (eller vælg en passende indstilling for det valgte område). Når RESET er valgt i trinnet ovenfor, vil farve, lys og nuancer være nulstillet. TINT 2 Den aktiverede knap er fremhævet. 10 Eks.: Indstilling af nuancer

25 4 Monitor Fjernbetjening Exit fra Menuen. Gentag tryk på knappen indtil menuen er fjernet. Indstilbare punkter på menuen Vises kun for NTSC videoformat COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Bemærk: Menuen går væk, hvis der ikke foretages noget indenfor omkring 5 sekunder. COLOR : Indstil billedets farve lysere eller mørkere. Indstilningsområde: 0 til 6 Startniveau: 2 COLOR 2 BRIGHT : Indstil dette hvis billedet er for lyst eller for mørkt. Indstilningsområde: 0 til 6 Startniveau: 2 BRIGHT 2 DANSK TINT : Indstil dette hvis hudfarverne ikke ser naturlige ud. Indstilningsområde: 0 til 6 Startniveau: 2 TINT 2 Bemærk: Dette kan vises og indstilles, når videoformatet er NTSC. DIMMER : Aktiverer lysdæmpning, hvis bilen indre er for lyst til at se billedet på skærmen. Indstillingsmuligheder: ON/OFF Startindstilling: OFF DIMMER OFF ON FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 11

26 FORMAT : Vælg en passende displaystørrelse. Indstillingsmuligheder: FULL/NORMAL/ ZOOM Startindstilling: FULL FORMAT FULL Når der ses 16:9 videosignaler: FULL: Billedet vises fuldt ud på skærmen. Sorte områder vil vises både i toppen og bunden af skærmen. NORMAL: Billedet vises midt på skærmen. ZOOM: Billedet er forstørret på skærmen, så der ikke vises sorte områder på skærmen. (Hele billedet kan ikke vises på skærmen). FULL NORMAL ZOOM DANSK Når der ses 4: videosignaler: FULL: Billedet er forstørret horisontalt og vises fuldt ud på skærmen. NORMAL: Billedet vises midt på skærmen. Sorte områder vil vises i venstre og højre side af skærmen. ZOOM: Billedet er forstørret på skærmen, så der ikke vises sorte områder på skærmen. (Hele billedet kan ikke vises på skærmen). FULL NORMAL ZOOM RESET : Indstiller farve, lys og nuancer til de oprindelige niveauer. COLOR BRIGHT TINT RESET 12

27 VEDLIGEHOLDELSE Forebyggelse mod beskadigelse af det ydre Anvend ikke pesticider, benzin, fortynder eller andre aktive stoffer på enheden. Kabinettets overflade består primært af plastikmaterialer. Tør ikke af med benzin, fortynder eller lignende stoffer, da det vil medføre misfarvninger eller fjernelse af malingen. Når en klud med rensevæske bruges, bør følgende forholdsregler følges. Opbevar ikke enheden i kontakt med gummi- eller vinylprodukter gennem længere tid. Brug ikke rensevæsker som der er poleregranulat i, da det kunne skade enhedens overflade. Rengør for snavs ved aftørre let med en blød klud Når enheden er meget snavset, aftørres med klud opvredet i køkkenrengøringsmiddel (neutral) fortyndet med vand og derefter aftørres samme overflade med en tør klud. (Da der er en risiko for at vanddråber kommer ind i enheden, bør man ikke påføre rengøringsmiddel direkte på overfladen). PAS PÅ: Hvis dråber eller tilsvarende våde substanser kommer ind i monitoren via LCD-panelets overflade, kan det medføre funktionsfejl. DANSK 1

28 LØSNING AF PROBLEMER Opståede problemer er ikke altid så alvorlige. Tjek følgende punkter før henvendelse til et servicecenter. Symptomer Farvede pletter (røde, blå og grønne) ses på skærmen. Intet billede på skærmen og ingen lyd høres. Billedet ryster op og ned eller farverne er unormale. Fjernbetjeningen virker ikke. Årsager Dette er karakteristisk for LCD-paneler og er ikke en funktionsfejl. Der er ikke valgt korrekt inputmode. Videoformatet (NTSC/PAL) er ikke korrekt. Batterierne er flade. Sensoren til fjernbetjeningen er udsat for stærkt lys. Løsninger Se Bemærk på side 15. Vælg den korrekte input-mode. Vælg det korrekte videoformat. Isæt nyt batteri. Udsæt ikke sensoren til fjernbetjeningen for stærkt lys. DANSK 14

29 BREDFORMAT FARVEMONITOR Display: 6,5 tommers LCD-skærm Number of Pixel: pixels (400 lodret 24 vandret ) Driftsmetode: TFT (Thin Film Transistor) aktivt matrixformat Dimensioner (B H D): 184 mm 124 mm 1 mm inklusiv overtræk Vægt: 25 g inklusiv overtræk MONITOR TILSLUTNINGSENHED Input Video: RCA pin 2 kredsløb 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA pin 2 kredsløb 0,5 V(rms) Tuner: 8-pin DIN-stik (kun JVC s KV-C10) Output Display: 1-pin DIN connector Video: RCA pin 1 kredsløb 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA pin 1 kredsløb 0,5 V(rms) Dimensioner (B H D): 108,5 mm 28,5 mm 78 mm eksklusiv fremspring Vægt: 160 g SPECIFIKATIONER GENERELT Strømkrav Driftsspænding: DC 14,4 V (mellem 11 V til 16 V) Jordforbindelsessystem: Minus er jordforbindelse Arbejdstemperaturer: 0 C til +40 C Opbevaringstemperaturer: 20 C til +80 C TILBEHØR Monteringsramme 1 Overtræk 1 Systemledning 1 Strømkabel 1 Fjernbetjening (med batteri) 1 Paperskabelon 1 Der tages forbehold for ændringer i design og specifikationer uden varsel. Bemærk: LCD-panelet er lavet med meget præcis teknologi og har mindst 99,99% effektive billedpixels. Bemærk at der på 0,01% af displayet kan være manglende eller konstant lysende pixels. DANSK 15

30 SUOMI VAROITUS: TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. VAROITUS: Monitorijärjestelmää tulee käyttää vain 12 V tasavirtajärjestelmässä. ÄLÄ KÄYTÄ mitään muuta sähköjärjestelmää sähköiskuvaaran vuoksi. Asiantuntevan henkilön tulee suorittaa asennus. Älä asenna monitorijärjestelmää itse. Ota asennusasioissa yhteys jälleenmyyjään, jotta asennus suoritetaan oikein. VAROITUS: DÄLÄ ASENNA MONITORIA PAIKKAAN, JOSSA SE HÄIRITSEE AJAMISTA TAI NÄKYVYYTTÄ, TAIKKA PAIKKAAN, JOHON SITÄ EI LAIN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAAN SAA ASENTAA. KOSKA ERI MAISSA ON ERILAISIA LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LAITTEEN SALLITUISTA ASENNUSPAIKOISTA, VARMISTA AINA VOIMASSA OLEVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA. ÄLÄ ASENNA MONITORIA PAIKKAAN, JOSSA SE ESTÄÄ ILMATYYNYN TOIMINNAN. AJAJA EI SAA KÄYTTÄÄ MONITORIJÄRJESTELMÄÄ AJAESSAAN. MONITORIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN AJAMISEN AIKANA ON HUOLIMATONTA JA SAATTAA JOHTAA ONNETTOMUUTEEN. * PYSÄYTÄ AJONEUVO TURVALLISEEN PAIKKAAN, KUN KÄYTÄT MONITORIA. AJAJA EI SAA KATSOA TELEVISIOTA TAI VIDEOKUVAA AJAESSAAN. TELEVISION TAI VIDEOKUVAN KATSOMINEN AJAMISEN AIKANA ON HUOLIMATONTA JA SAATTAA JOHTAA ONNETTOMUUTEEN. ÄLÄ KOSKE ANTENNIN JOHTOON TAI TELEVISIOON UKONILMAN AIKANA. JOS KOSKET ANTENNIN JOHTOON TAI TELEVISIOON TÄLLAISISSA OLOSUHTEISSA, VOIT SAADA TAPPAVAN SÄHKÖISKUN. PIDÄ MONITORIN ÄÄNEN VOIMAKKUUS SOPIVALLA TASOLLA AJAMISEN AIKANA. JOS MONITORIN ÄÄNENVOIMAKKUUS ON NIIN KOVA, ETTET KUULE AJONEUVON ULKOPUOLISIA ÄÄNIÄ, SAATAT JOUTUA ONNETTOMUUTEEN. MONITORIJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN TULISI SUORITTAA ASIANTUNTEVA HENKILÖ. AMMATTILAISEN TULISI SUORITTAA ASENNUS JA JOHTOJEN KYTKEMINEN. * PYYDÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI ASENTAMAAN MONITORIJÄRJESTELMÄ. MONITORIN PUTOAMINEN TAI SIIHEN KOHDISTUVA VOIMAKAS ISKU SAATTAVAT AIHEUTTAA VIAN TAI TULIPALON. ÄLÄ KÄYTÄ MONITORIA AJONEUVON MOOTTORIN OLLESSA SAMMUNEENA. JOS KATSOT MONITORIA MOOTTORIN OLLESSA SAMMUNEENA, AUTON AKKU SAATTAA TYHJENTYÄ, ETKÄ VOI KÄYNNISTÄÄ AJONEUVOA. 2

31 Onnittelut valinnastasi ja tervetuloa JVC-laitteen omistajaksi. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Näin ymmärrät laitteen toiminnan oikein ja pystyt parhaiten käyttämään laitetta. SISÄLLYSLUETTELO HUOMAUTUKSET... 4 OHJAUSTOIMINNOT JA OMINAISUUDET... 5 Laajakuvavärinäyttö... 5 Kauko-ohjain... 6 Pariston vaihto... 7 PERUSKÄYTTÖ... 8 Jos käytät JVC:n FM-modulaattoria KS-IF Vastaanottimen RF-signaalien valitseminen... 9 SÄÄDÖT Valikon käyttäminen Peruskäyttö Valikon säädettävät kohteet HUOLTO... 1 VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT SUOMI ENNEN KÄYTTÖÄ * Turvallisuusohjeita... Älä nosta laitteen äänenvoimakkuutta liian kovaksi, sillä et ehkä kuule ajoneuvon ulkopuolisia ääniä, jolloin ajaminen on vaarallista. Pysäytä auto ennen kuin teet mitään monimutkaisia säätöjä. * Auton sisälämpötila... Jos auto on ollut pysäköitynä pitkään kuumassa tai kylmässä lämpötilassa, odota ennen laitteen käyttämistä, kunnes auton sisälämpötila on tullut normaaliksi.

32 HUOMAUTUKSET Nestekidenäytön käsitteleminen Älä altista nestekidenäyttöä suoralle auringonvalolle. Säilytyslämpötilat: 20 C +80 C Älä pudota nestekidenäyttöä äläkä altista sitä voimakkaalle iskulle. +80 C 20 C 20 C +80 C Kesällä lämpötila voi nousta lähes 100 C:een. Kun nestekidenäytön lämpötila nousee korkeaksi tai laskee matalaksi, nestekidenäytössä tapahtuu kemiallisia muutoksia, joiden vuoksi se saattaa toimia väärin. Nestekidenäytön pinnan punaiset, siniset ja vihreät pisteet ovat nestekidenäytölle ominaisia, eivätkä ne osoita mitään ongelmaa. Kun lämpötila on erittäin matala tai korkea, kuva ei ehkä näy oikein tai se on hidas. Kuva ei ehkä ole tahdissa äänen kanssa tai kuvanlaatu saattaa olla huono. Huomaa, että laite toimii kuitenkin oikein. Käyttölämpötilat: 0 C +40 C Pisteet SUOMI 0 C tai kylmempi Nestekidenäyttö on erittäin tekninen ja tarkka laite, ja sen kuvapisteistä ainakin 99,99% toimii. Huomaa, että kuvapintaalastsa 0,01% saattaa puuttua tai olla jatkuvasti päällä. 40 C tai kuumempi 4

33 OHJAUSTOIMINNOT JA OMINAISUUDET Laajakuvavärinäyttö Näyttö (nestekidenäyttö) 2 Kauko-ohjaimen tunnistin Kun käytät laitetta kauko-ohjaimella, osoita ohjaimella tälle alueelle. Alanuolipainike ( ) Pienentää valikkopainikkeella valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 4 Valikkopainike ( ) Valitsee säädettävän kohteen. 5 Ylänuolipainike ( ) Suurentaa valikkopainikkeella valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 6 Virtapainike ( ) Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä virran. Laitteen ollessa päällä signaalilähde vaihtuu aina kun painat tätä painiketta. Pidä tätä painiketta painettuna, kun haluat kytkeä virran pois. Huom! Kun katsot ruutua vinossa kulmassa, kuva ei ehkä ole selvä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Näet kuvan parhaiten, kun katsot näyttöä kohtisuoraan. SUOMI 5

34 Kauko-ohjain Monitoriosa 1 2 MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL RM-RK Monitoriosa 1 Virta-/valmiustilapainike ( ) Kytkee monitorin päälle ja pois. 2 Ylänuolipainike ( ) Suurentaa -painike valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). Alanuolipainike ( ) Pienentää -painike valitun kohteen säätöarvoa (tai valitsee kohteen asetuksen). 4 -painike Kuvalähde vaihtuu joka kerran, kun painat painiketta. 5 -painike Näyttää tai piilottaa valikon. TV-viritinosa MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL 9 p q w TV-viritinosa Seuraavia painikkeita voidaan käyttää JVC:n KV-C10-yksikön ohjaamiseen. Tarkat käyttöohjeet on toimitettu KV-C10- yksikön mukana. 6 TV CH -painikkeet ( / ) 7 SKIP-painike 8 VOCAL-painike 9 A.MEMO (automaattinen muisti) -painike p RF (radiotaajuus) -painike q H/P (kuuloke) VOLUME -painikkeet (+/ ) w CALL-painike SUOMI Videonauhuriosa MONITOR TV TUNER TV CH ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP ;;;;; VOCAL A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME Videonauhuriosa (VCP) Seuraavia painikkeita voidaan käyttää JVC:n KV-V8- tai KV-V10-yksiköiden ohjaamiseen. Tarkat käyttöohjeet on toimitettu KV-V8- ja KV-V10-yksikön mukana. e Virta-/valmiustilapainike ( ) r 7 (Stop)-painike t 1 (pikakelaus taakse)/ (pikakelaus eteen) -painikkeet y (Play) -painike e r ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; VCP CALL t y 6

35 Ennen kauko-ohjaimen käyttämistä: Vedä eristekelmu ulos kuvan osoittamalla tavalla ennen kaukosäätimen käyttöä. Osoita kauko-ohjaimella suoraan värinäytön kauko-ohjainalueeseen. Varmista, että välissä ei ole esteitä. Älä altista kauko-ohjainaluetta voimakkaalle valolle (joko auringonvalo tai keinovalo). (takaosa) Eristekelmu (Kaukosäätimeen on asennettu paristo tehtaalla). Vedä out Pariston vaihto Jos kaukosäätimen toimintasäde pienenee, sen paristo on vaihdettava. 1. Poista paristonpidike. Paina lukkoa sisään kuulakärkikynällä tai vastaavalla välineellä (1), vedä paristonpidike nuolen osoittamaan suuntaan (2). (takaosa) 1 2. Vaihda paristo. Aseta uusi paristo pidikkeeseen siten, että sen positiivinen puoli (+-puoli) on ylöspäin ja paristo kiinnittyy pidikkeeseen.. Aseta paristonpidike paikalleen. Aseta paristonpidike paikalleen painamalla sitä, kunnes kuulet napsahduksen. (takaosa) 2 Litium-nappiparisto (osanumero: CR2025) VAROITUS: Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti yhteys lääkäriin. Älä lataa paristoa uudelleen, älä pura sitä tai aiheuta siihen oikosulkua. Älä kuumenna tai hävitä paristoa polttamalla. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Älä säilytä paristoa muiden metallien yhteydessä. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Hävitä tai varastoi paristo kierittämällä pariston ympäri eristysnauhaa ja eristettä; muussa tapauksessa paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. Älä vahingoita paristoa terävillä esineillä. Paristo voi kuumentua, sen kuori voi murtua tai se voi syttyä palamaan. VAROITUS: ÄLÄ jätä kauko-ohjainta paikkaan, jossa se altistuu auringonvalolle pitkiä aikoja (kuten kojelauta). Laite saattaa vahingoittua. SUOMI 7

36 PERUSKÄYTTÖ Valmistelut Ennen kuin käytät monitorijärjestelmää, varmista, että kaikki ulkoiset osat on kytketty ja asennettu oikein. 1 Monitori 1, Kytke virta päälle. MONITOR ;;; ;;; ;;; ;;; TV TUNER ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; SKIP VOCAL TV CH A.MEMO R F ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; H/P VOLUME CALL Kauko-ohjain 2 Monitori Monitori Kauko-ohjain Kauko-ohjain Valitse kuvalähde. Signaalilähde vaihtuu seuraavasti aina kun painat tätä painiketta: Kun KV-C10 ei ole kytkettynä: Kun KV-C10 on kytkettynä: AV 1 AV 2 TV VIDEO 1 VIDEO 2 AV1: PAL VIDEO 1 SUOMI Esimerkki: Kun valittuna on AV 1 Monitori Esimerkki: Kun valittuna on VIDEO 1 Valitse videon formaatti PAL tai NTSC, videon formaatin merkkivalon ollessa näytössä. Signaalimuodoksi valitaan PAL (tehdasasetus) tai NTSC aina kun painat tätä painiketta. Valitse se signaalimuoto, joka vastaa toistavan laitteen signaalia. 8 Kauko-ohjain Huom! Jos KV-C10 ei ole kytkettynä, voit määrittää videon formaatin erikseen signaalilähteille AV 1 ja AV 2.

37 4 5 Ulkoisten osien toistaminen. Ulkoisten osien käyttöohjeet on toimitettu niiden mukana. Lisätietoja käyttämisestä saat käyttöoppaista. Valitse ulkoinen osa ja säädä autovastaanottimesta äänenvoimakkuutta. Nykyisen kuvalähteen tarkistaminen Monitorin painikkeet: Paina virtapainiketta ( ) kerran. Kauko-ohjaimen painikkeet: Paina -painiketta kerran. Näytön valikko tulee näkyviin noin 5 sekunniksi. Monitori Kauko-ohjain Virran sammuttaminen Monitorin painikkeet: Pidä virtapainiketta ( ) painettuna. Kauko-ohjaimen painikkeet: Paina virta-/ valmiustilapainiketta ( ). Monitori Kauko-ohjain Jos käytät JVC:n FM-modulaattoria KS-IF200 Vastaanottimen RF-signaalien valitseminen Voit kuunnella ulkoisten osien ääniä vastaanottimen kautta, vaikka siinä ei olisi linjatuloa. Saat lisätietoja myös KS-IF200-yksikön ohjeista. Kun KV-C10 on kytkettynä: Paina kauko-ohjaimen RF-painiketta. Aina painaessasi tätä painiketta, RF ON - ja RF OFF -tilat vaihtuvat, ja kaiuttimista kuuluvat äänet vaihtuvat vastaavasti. SUOMI RF ON RF OFF : Valitse ulkoisen osan kuunneltava ääni. : Valitse kuunneltavaksi radio (vastaanottimen kautta). 9

38 SÄÄDÖT Valikon käyttäminen Voit muokata asetuksia valikon avulla. Lisätietoja säädettävistä kohteista on seuraavalla sivulla. Peruskäyttö 1, 2, 4 Monitori 1, 2, 4 MONITOR ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; ;; ;; ;; TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; SKIP ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; R F ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; H/P VOLUME VOCAL TV CH Kauko-ohjain A.MEMO CALL 1 Valikon näyttäminen. Monitori Kauko-ohjain Kohdistin COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET 2 Monitori Kauko-ohjain Valitse kohde, jota haluat säätää. Aina painaessasi tätä painiketta, kohdistin liikkuu seuraavaan kohteeseen. SUOMI Säätää valitun kohteen asetusarvoa (tai valitsee sopivan asetuksen valitulle kohteelle). Kun valitset edellisessä kohdassa RESET, värin, kirkkauden ja värisävyn asetukset palautetaan. Monitori Kauko-ohjain TINT 2 Valittu painike on korostettu. Esimerkki: Säädettäessä värisävyä 10

39 4 Monitori Kauko-ohjain Valikon piilottaminen. Paina painiketta niin monta kertaa, että valikko häviää. Valikon säädettävät kohteet Tulee näkyviin vain NTSC-videomuodossa COLOR BRIGHT TINT DIMMER FORMAT RESET Huom! Valikko katoaa, mikäli mitään ei tapahdu noin 5 sekuntiin. COLOR :Tämän säädön avulla voit säätää kuvan väriä vaaleammaksi tai tummemmaksi. Säätöalue: 0 6 Alkuarvo: 2 COLOR 2 BRIGHT :Tämän säädön avulla voit säätää kuvan kirkkautta. Säätöalue: 0 6 Alkuarvo 2 BRIGHT 2 TINT : Käytä tätä säätöä, jos ihmisten iho on väärän värinen. Säätöalue: 0 6 Alkuarvo: 2 TINT 2 SUOMI Huom! Tätä säätöä voi käyttää vain videokuvan ollessa NTSC-muotoinen. DIMMER : Ota himmennin käyttöön, jos auton sisävaloisuus on liian kirkas näytön kuvan katselemiseen. Valittavat asetukset: ON/OFF Alkuarvo: OFF DIMMER OFF ON JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 11

40 FORMAT : Valitse oikea näytön koko. Valittavat asetukset: FULL/NORMAL/ZOOM Alkuarvo: FULL FORMAT FULL Näytettäessä 16:9-videokuvaa: FULL: Kuvat näytetään kokonaan näytöllä. Näytön alaosassa ja yläosassa näkyy musta raita. NORMAL: Kuvat näytetään näytön keskellä. ZOOM: Kuvat laajennetaan näytölle niin, että näytöllä ei näy mustia raitoja. (Koko kuvaa ei näy näytöllä). FULL NORMAL ZOOM Näytettäessä 4:-videokuvaa: FULL: Kuvat laajennetaan vaakasuunnassa, ja ne näkyvät kokonaan näytöllä. NORMAL: Kuvat näytetään näytön keskellä. Näytön oikeassa ja vasemmassa laidassa näkyy musta raita. ZOOM: Kuvat laajennetaan näytölle niin, että näytöllä ei näy mustia raitoja. (Koko kuvaa ei näy näytöllä). FULL NORMAL ZOOM RESET : Palauttaa värin, kirkkauden ja värisävyn asetukset alkuarvoihin. COLOR BRIGHT TINT SUOMI RESET 12

41 HUOLTO Ulko-osien suojaaminen Älä käytä laitteeseen hyönteismyrkkyjä, bensiiniä, liuottimia tai muita haihtuvia aineita. Kotelo koostuu lähinnä muovimateriaaleista. Älä pyyhi laitetta bensiinillä, liuottimilla tai muilla vastaavilla aineilla, koska laitteen maali lähtee tällöin pois. Kun käytät kemiallista puhdistusainetta ja pyyhettä, huomaa seuraavat seikat. Älä altista laitetta pitkäaikaisesti kumi- tai vinyylituotteille. Älä käytä puhdistusaineita, joissa on hiontarakeita, koska laitteen pinta saattaa vaurioitua. Poista lika pyyhkimällä kevyesti pehmeällä kankaalla Kun laite on erittäin likainen, kostuta kangas neutraaliin keittiössä käytettävään puhdistusaine- ja vesiliuokseen ja pyyhi laite kankaalla. Kuivaa huolellisesti. (Koska on mahdollista, että laitteen sisälle pääsee vesipisaroita, älä käytä puhdistusainetta suoraan laitteen pintaan). Varoitus: Jos monitoriin pääsee vesipisaroita tai muita vastaavia märkiä aineita nestekidenäytön pinnan kautta, laite ei ehkä toimi oikein. SUOMI 1

42 VIANMÄÄRITYS Mahdolliset ongelmat eivät aina ole vakavia. Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteen viemistä huoltoon. Oire Näytöllä näkyy värillisiä pisteitä (punaisia, sinisiä ja vihreitä). Näyttöön ei tule kuvaa eikä laitteesta kuulu ääntä. Kuva hyppii pystysuunnassa tai värit ovat väärät. Kauko-ohjain ei toimi. Syy Tämä on ominaista nestekidenäytöille eikä ole vika. Et ole valinnut oikeaa syöttötilaa. Kuvamuoto ei ole oikea (NTSC/ PAL). Paristojen lataus on loppunut. Kauko-ohjain on alttiina voimakkaalle valolle. Korjaus Lue lisätiedot kohdasta Huomautus sivulla 15. Valitse oikea syöttötila. Valitse oikea kuvamuoto. Vaihda paristo. Älä altista kauko-ohjainta voimakkaalle valolle. SUOMI 14

43 LAAJAKUVAVÄRINÄYTTÖ Näyttö: 6,5 tuuman nestekidenäyttö Kuvapisteiden määrä: kuvapistettä (400 pystysuunnassa 24 vaakasuunnassa ) Käyttömekanismi: TFT (Thin Film Transistor) aktiivimatriisimuoto Mitat (L K S): 184 mm 124 mm 1 mm kotelo mukaanlukien Paino: 25 g kotelo mukaanlukien NÄYTTÖLIITÄNTÄYKSIKKÖ Sisääntulo Video: RCA-liitin 2 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA-liitin 2 0,5 V(rms) Viritin: 8-pinninen DIN-liitin (sopii vain JVC:n KV-C10 -malliin) Ulostulo Näyttö: 1-pinninen DIN-liitin Video: RCA-liitin 1 1 V(p-p), 75 Ω Audio: RCA-liitin 1 0,5 V(rms) Mitat (L K S): 108,5 mm 28,5 mm 78 mm poislukien kotelon ulkopuolelle ulottuvat osat Paino: 160 g TEKNISET TIEDOT YLEISTÄ Virtavaatimus Käyttövirta: DC 14,4 V (11 V ja 16 V välillä) Maadoitus: Negatiivinen Käyttölämpötila: 0 C +40 C Säilytyslämpötila: 20 C +80 C TARVIKKEET Asennusvälikappale 1 Kotelo 1 Järjestelmän johto 1 Virtajohto 1 Kaukosäädin (sisältää pariston) 1 Paperikaava 1 Rakenne ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Huom! Nestekidenäyttö on erittäin tekninen ja tarkka laite, ja sen kuvapisteistä ainakin 99,99% toimii. Huomaa, että kuvapinta-alastsa 0,01% saattaa puuttua tai olla jatkuvasti päällä. SUOMI 15

44 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το σύστηµα οθόνης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε οχήµατα µε ηλεκτρικό σύστηµα DC 12V. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκληση πυρκαγιάς, ΜΗ χρησιµοποιείτε άλλες πηγές ρεύµατος. Για την εγκατάσταση, απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Εάν δεν τις διαθέτετε, µην εγκαθιστάτε µόνοι σας το σύστηµα οθόνης. Συµβουλευθείτε έναν αντιπρόσωπο που διαθέτει τέτοιες ειδικές γνώσεις, για µια ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΗΝ Ο ΗΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΠΕΙ Η ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΟΘΟΝΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑ Α ΟΘΟΝΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ. Ο Ο ΗΓΟΣ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑ Α ΟΘΟΝΗΣ ΕΝΩ Ο ΗΓΕΙ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ. *ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ, ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ. Ο Ο ΗΓΟΣ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Η ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΩ Ο ΗΓΕΙ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ. ΕΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΙ, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΗΘΕΙΤΕ. ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕ Α ΟΤΑΝ Ο ΗΓΕΙΤΕ. ΕΑΝ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΗ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΕΞΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. *ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ε ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΥΨΟΣ Η ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΥΝΑΤΗ ΚΡΟΥΣΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 2

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Αγαπητέ κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SC900R KD-SC900R SVENSKA DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation

Διαβάστε περισσότερα

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß 50273774 LE24350-B 20140228v1 Imtron GmbH Wankelstrasse 5 D-85046 Ingolstadt C Περιεχόμενα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

VENTIpower. BiLevel ST 22 WM 27630. Laitteen kuvaus ja käyttöohje Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Описание и инструкция по пользованию прибором

VENTIpower. BiLevel ST 22 WM 27630. Laitteen kuvaus ja käyttöohje Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Описание и инструкция по пользованию прибором VENTIpower Mobiili virransyöttölaite VENTImotion:lle, VENTImotion 2:lle, VENTIlogic:lle, BiLevel ST 22:lle WM 27630 VENTIlogic LS:lle, VENTIlogic plus:lle WM 27640 Φορητή τροφοδοσία ρεύματος για VENTImotion,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Adress Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten

Διαβάστε περισσότερα

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-G202/KD-G201 KD-G202 KD-G202 KD-G201 KD-G201 Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

TP/PTY OK BAND BACK DISP

TP/PTY OK BAND BACK DISP TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Kære Hr., Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Kære Fru., Kære Hr./Fru.,

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-697-124-43(1) LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 SCF355 1 ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 6 ENGLISH General description (Fig. 1) 1 Bottle warmer 2 Light 3 Settings knob 4 Off setting 5 Defrost

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97- () Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullan m Talimatlar SE GR TR RM-VL600T 007 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E 2-629-166-34(1) LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E LCD Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών dk Οδηγίες Bedienungsanleitung χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών Πριν την εγκατάσταση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και τον τρόπο χρήσης του. I. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-W40A10E KLV-W40A10E KLV-W40A10E

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-W40A10E KLV-W40A10E KLV-W40A10E 2-629-162-33(1) LCD Colour TV KLV-W40A10E LCD Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning

Διαβάστε περισσότερα

PDP Colour TV KE-W50A10E. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Οδηγίες Χρήσης. Инструкция по эксплуатации. Instrukcja obsługi

PDP Colour TV KE-W50A10E. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Οδηγίες Χρήσης. Инструкция по эксплуатации. Instrukcja obsługi 2-632-749-22 PDP Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. SE Betjeningsvejledning Før du betjener

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 4-117-855-41 (1) Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullanım Talimatları SE GR TR RM-VL610T 2008 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Personligt Lyckönskningar

Personligt Lyckönskningar - Giftermål Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Används att gratulera ett nygift par Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Används att gratulera ett nygift

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok HP LaserJet 3050 Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Starthandbok Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction,

Διαβάστε περισσότερα

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W 4-269-874-42(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instrukcja obsługi Bruksanvisning δηγίες λειτ υργίας SE DK FI PL NO GR HT-CT550W Sony Corporation Printed in Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z Bruksanvisning och Installationshandbok Gebruikershandleiding en Installatiegids Podręcznik użytkownika oraz instrukcja instalacji Εγχειρίδιο κατόχου και εγχειρίδιο εγκατάστασης VX401E VZ 401E DUBBEL-DIN

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52

HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52 HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Hvor blev dit [dokument]

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3 Reference Guide GB Referencevejledning DK Sound Bar Viiteopas Referensguide Guia de referência FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HT-ST3 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase.

Διαβάστε περισσότερα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

M51-140F. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M51-140F. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M51-140F Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du vara snäll och hjälpa mig? Παράκληση για βοήθεια Talar du engelska? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Talar du _[språk]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jag talar inte _[språk]_.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

timer Ora Professional Care timer

timer Ora Professional Care timer Ora Oral-B A B timer C Professional Care D E 1 timer 2 3 2 99570742_D16_cls_Euro_2.indd 207.06.2010 15:22:33 Uhr Français Lisez attentivement ce mode d emploi avant la première utilisation. Important Vérifiez

Διαβάστε περισσότερα

- Car stereo with an ISO connector - Bilradio med ISO-tilkobling - Bilradio med ISO-stik

- Car stereo with an ISO connector - Bilradio med ISO-tilkobling - Bilradio med ISO-stik PARROT MKi9100 Quick start guide Hurtiginstallasjonsveiledning Snabb installationsguide Hurtig installationsguide Pikakäyttöopas Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Not used www.parrot.com A: 12V ignition (orange)

Διαβάστε περισσότερα

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 02494 LTH151 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

LT2115. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2115. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

BETJENINGSANORDNINGER

BETJENINGSANORDNINGER BETJENINGSANORDNINGER Dansk TOP- OG FRONTPANEL POWER skyder - vælger lydkilden for / / TAPE off og slukker også for apparatet 2 - indstiller lydstyrken 3 - angiver, når batterierne er ved at blive opbrugte

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 5000 P12597 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI TR GR FI DK SV NL PT ES EN FI WR 3M Käyttöohjeet WR 3M WR 3M Laitteen yleiskatsaus 1 Kanavanvalinnan LED 2 Optisen säätövalvonnan LED 3 Tyhjiön LED 4 Näyttö 5 UP-näppäin 6

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 47 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções

brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Lavastoviglie Máquina de lavar loiça ESL 67040 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Διαβάστε περισσότερα

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger www.mcculloch.biz M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

M56-575SMDW. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M56-575SMDW. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M56-575SMDW Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BATHROOM SCALES. DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA Käyttöohje. DIGITALE PERSONEN-WAAGE Bedienungsanleitung

DIGITAL BATHROOM SCALES. DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA Käyttöohje. DIGITALE PERSONEN-WAAGE Bedienungsanleitung DIGITAL BATHROOM SCALES KH 5524 DIGITAL BATHROOM SCALES Operating instructions DIGITAALINEN HENKILÖVAAKA Käyttöohje DIGITAL PERSONVÅG Bruksanvisning DIGITAL PERSONVÆGT Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52 EN3881AOW EN3881AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

S99xx/S97xx 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENGLISH 12 DANSK 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66 SUOMI 99 NORSK 125 SVENSKA 151 S99XX, S97XX 12 ENGLISH Introduction

Διαβάστε περισσότερα

F : This wiring is not used. A: 12V ignition (orange)

F : This wiring is not used. A: 12V ignition (orange) PARROT MKi9000 Quick start guide Hurtiginstallasjonsveiledning Snabb installationsguide Hurtig installationsguide Pikakäyttöopas Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης www.parrot.com 4 A: 12V ignition (orange) E

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών; Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών; Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. - Allmänt Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Cât sunt comisioanele altor bancomate? Fråga om avgifterna om du tar

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Digital Kitchen Scales

Digital Kitchen Scales 3 Digital Kitchen Scales KH 1159 Digital Kitchen Scales Operating instructions Digitaalinen keittiövaaka Käyttöohje Digital köksvåg Bruksanvisning Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation RECHARGEABLE TORCH GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du hjælpe mig, tak? Παράκληση για βοήθεια Snakker du engelsk? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά snakker du _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jeg snakker ikke_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

CL3.CH NU-CL3.CH1018/0813

CL3.CH NU-CL3.CH1018/0813 CHARGEUR 10.8V-18V 10.8V-18V CHARGER 10,8V-18V LADEGERÄT OPLADER 10,8 V - 18 V CARGADOR 10,8 V - 18 V CARICABATTERIA 10.8V-18V CARREGADOR 10,8V-18V ŁADOWARKA 10,8 18 V 10.8V-18V OPLADER ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 10.8V-18V

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

LT2213 CA Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2213 CA Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

LT2213A Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2213A Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34 DCS391 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18 English (original instructions) 34 Español (traducido de las instrucciones originales) 47 Français

Διαβάστε περισσότερα

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main

Διαβάστε περισσότερα

LT126. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LT126. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 03002 LT126 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

LTH126. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LTH126. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 03131 LTH126 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

GTH260TWIN. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

GTH260TWIN. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 03002 GTH260TWIN Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å

Διαβάστε περισσότερα

LT151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LT151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 03002 LT151 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 03002 LTH151 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

P185117H. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

P185117H. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger P185117H Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα