SmartBoard. Περιγραφή συστήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SmartBoard. Περιγραφή συστήματος"

Transcript

1 SmartBoard Περιγραφή συστήματος

2

3 SmartBoard Περιγραφή συστήματος Έκδοση1 Η έκδοση αυτή δεν υπόκειται σε καμία ενημέρωση. Νέες εκδόσεις θα βρείτε στο INFORM στο Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Έκδοση 1/ (el)

4 SmartBoard Πίνακας περιεχομένων 1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 5 2 Σημαντικές επισημάνσεις και υποδείξεις ασφαλείας 6 3 Εισαγωγή Λειτουργίες 8 4 Περιγραφή συστήματος Διαμόρφωση συστήματος Προϋποθέσεις συστήματος Υποδείξεις καλωδίωσης 10 5 Χειρισμός και λειτουργίες Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Αντιστοίχιση πλήκτρων Δομή μενού Λειτουργίες Μετρητής χιλιομέτρων Ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων (BVA) Ένδειξη φορτίου ανά άξονα Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών Μηνύματα Πνευματική ανάρτηση Γλώσσα Έξτρα 5.5 Έκδοση μηνυμάτων Εκτεταμένες ρυθμίσεις Εικόνα έναρξης (Splash Image) Διαμόρφωση του κύριου μενού 5.7 Επισκόπηση λειτουργιών Τοποθέτηση και εγκατάσταση 31 7 Θέση σε λειτουργία και διάγνωση Θέση σε λειτουργία Διάγνωση Δημιουργία διαγνωστικής σύνδεσης Παραμετροποίηση Ενημέρωση του εσωτερικού λογισμικού λειτουργίας του SmartBoard Λήψη στοιχείων του Splash Images 7.3 Παράμετροι EBS Υποδείξεις συνεργείου Κάλυψη συνδέσεων Ένδειξη "Μπαταρία σχεδόν άδεια" Αλλαγή μπαταρίας Περιποίηση και καθαρισμός 37 9 Παράρτημα Μηνύματα διάγνωσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαγράμματα συνδεσμολογίας Πλάκα διάτρησης 44 4

5 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται SmartBoard 1 1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεση επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατος σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης για την ασφάλεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατος σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης για την ασφάλεια. ΠΡΟΣΟΧΗ Πιθανή επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία ενδέχεται να προκληθούν ελαφρές ή μεσαίας έκτασης σωματικές βλάβες σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης για την ασφάλεια. Σημαντικές πληροφορίες, υποδείξεις και/ή έξυπνες συμβουλές, που πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας. Απαρίθμηση/καταγραφή Βήμα ενεργειών Αποτέλεσμα μιας ενέργειας 5

6 2 SmartBoard Σημαντικές επισημάνσεις και υποδείξεις ασφαλείας 2 Σημαντικές επισημάνσεις και υποδείξεις ασφαλείας Ο χειρισμός του SmartBoard επεξηγείται με το έντυπο 815 xx Η μεταβλητή τιμή xx ορίζει την γλωσσική έκδοση. Προς το παρόν, διαθέσιμες είναι οι εξής γλώσσες: 01 = en (αγγλικά), 02 = de (γερμανικά), 03 = fr (γαλλικά), 04 = es (ισπανικά). Το παρόν έντυπο προορίζεται για το προσωπικό συνεργείων επαγγελματικών οχημάτων με ειδικές γνώσεις στην ηλεκτρονική οχημάτων. Με γνώση του περιεχομένου, το SmartBoard μπορεί να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία. Προτού ξεκινήσετε τη διάγνωση, αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία μιας συσκευής, κτλ., διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος εντύπου. Φυλάξτε οπωσδήποτε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας, προς αποφυγή σωματικών και/ή υλικών ζημιών. Η WABCO εγγυάται την ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση των προϊόντων και συστημάτων της μόνο όταν τηρούνται όλες οι οδηγίες, επισημάνσεις και υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος εγγράφου. Πριν τη διεξαγωγή εργασιών στο όχημα (επισκευή, αντικατάσταση μιας συσκευής, διάγνωση, κτλ.), πρέπει να διασφαλίσετε τα εξής: Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα επιτρέπεται να διεξάγει εργασίες στο όχημα. Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες και τις επισημάνσεις του κατασκευαστή του οχήματος. Τηρήστε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων της επιχείρισης καθώς και τις εθνικές διατάξεις. Φοράτε, στην έκταση που είναι απαραίτητο, κατάλληλη ένδυση προστασίας. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι στεγνός, να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς. ΠΡΟΣΟΧΗ Ενεργοποίηση πέδησης κατά τη διεξαγωγή εργασιών στο όχημα. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κυλιόμενου οχήματος Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων και έχετε τραβήξει το χειρόφρενο. Ασφαλίστε το όχημα από μετακίνηση με τάκους. Στερεώστε σε εμφανές σημείο στο τιμόνι μία υπόδειξη, ότι εκτελούνται εργασίες στο όχημα και το φρένο δεν επιτρέπεται να λυθεί. 6

7 Εισαγωγή SmartBoard 3 3 Εισαγωγή Η παρακολούθηση μιας ευρείας γκάμας λειτουργιών του ρυμουλκούμενου είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποδοτικότητας στη λειτουργία μεταφοράς και στη μείωση των εξόδων του στόλου των οχημάτων. Ως συνδυασμός περισσότερων συσκευών ελέγχου και ενδείξεων σε ένα μοναδικό και εύκολο στον χειρισμό σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, το SmartBoard συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων ρυμουλκούμενων οχημάτων. Εικ. 3-1: SmartBoard Στο SmartBoard είναι ενσωματωμένες οι εξής λειτουργίες: Ένδειξη των διανυθέντων χιλιομέτρων (ακόμη και χωρίς τροφοδοσία τάσης από τον τράκτορα) Ένδειξη της φθοράς των τακακιών των φρένων (σε συνδυασμό με WABCO BVA) Ένδειξη του τρέχοντος φορτίου ανά άξονα Ένδειξη της πίεσης ελαστικών (σε συνδυασμό με WABCO IVTM) Ένδειξη των μηνυμάτων διάγνωσης και συστήματος Χειρισμός της ηλεκτρονικής πνευματικής ανάρτησης (σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο EBS E) Χειρισμός του(-ων) άξονα(-ων) ανύψωσης Ένδειξη επιλεγμένων δεδομένων λειτουργίας (ODR) και τιμών μέτρησης του συστήματος πέδησης Έτσι, χρησιμεύει ως γενικό σύστημα πληροφόρησης και ελέγχου, για την πραγματοποίηση μιας οικονομικής λειτουργίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων. Οι ακόλουθες ξεχωριστές μονάδες ενδείξεων και χειρισμού μπορούν να αντικατασταθούν με τη χρήση ενός SmartBoard: Μετρητής χιλιομέτρων Ένδειξη τακακιών φρένων Διακόπτης άξονα ανύψωσης και βοήθειας εκκίνησης Ένδειξη φορτίου ανά άξονα Κιβώτιο χειρισμού / μονάδα ECAS Το SmartBoard προβλέπεται για συναρμολόγηση στο πλαίσιο του οχήματος εξωτερικά, με πρόσδεση στο ρυμουλκούμενο EBS D ή E. 7

8 3 SmartBoard Εισαγωγή 3.1 Λειτουργίες Το SmartBoard περιλαμβάνει εκτενείς λειτουργίες, που εμφανίζονται μέσω συμβόλων στο κύριο μενού. Στον ακόλουθο Πίνακα περιγράφονται τα σύμβολα. Εικ. 3-2: Κύριο μενού του SmartBoard Το SmartBoard αναγνωρίζει αυτόματα τα ενσωματωμένα στοιχεία. Μόνο οι διαθέσιμες λειτουργίες παρουσιάζονται ως σύμβολο. Σύμβολο Λειτουργία Αυτόματη ένδειξη χιλιομέτρων χωρίς (το 7πολικό καλώδιο ISO δεν έχει συνδεθεί) και με χρήση βίσματος EBS για ασφαλή στον χειρισμό ένδειξη χιλιομέτρων. BVA Ένδειξη κατάστασης των τακακιών φρένων υποστηρίζει την ασφαλή λειτουργία και προλαμβάνει πολυέξοδες επισκευές. Η ένδειξη του φορτίου ανά άξονα απεικονίζει τα φορτία ανά άξονα και τις υπερφορτώσεις για αποτελεσματικό συρμό και ασφαλή λειτουργία. Λεπτομερείς πληροφορίες ελαστικών όπως τρέχουσα πίεση ελαστικών και ονομαστική πίεση (σε συνδυασμό με WABCO IVTM). Τα μηνύματα διάγνωσης και συστήματος προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες για την κατάσταση των ενσωματωμένων συστημάτων WABCO χωρίς πρόσθετη επίσκεψη στο συνεργείο. Χειρισμός της πνευματικής ανάρτησης π.χ. ανύψωση, κατέβασμα του αμαξώματος και του άξονα ανύψωσης. Ευκολότερη εναλλαγή μεταξύ 9 γλωσσών για τη χρήση του SmartBoard σε πολλές χώρες. Ποικίλες περαιτέρω λειτουργίες, όπως ένδειξη των δεδομένων συστήματος και δεδομένων του εγγραφέα δεδομένων λειτουργίας (ODR), υποστήριξη της αντικατάστασης ενός διαμορφωτή TEBS, καθώς και ρυθμίσεις SmartBoard. Πίνακας: 3-1: Λειτουργίες του SmartBoard 8

9 Περιγραφή συστήματος SmartBoard 4 4 Περιγραφή συστήματος 4.1 Διαμόρφωση συστήματος Το SmartBoard λειτουργεί βασικά μαζί με το ρυμουλκούμενο EBS και παρουσιάζει τα δεδομένα, που μεταδίδονται από το ρυμουλκούμενο EBS. Το SmartBoard συνδέεται με ρυμουλκούμενο EBS. Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών IVTM και το BVA (ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων) συνδέονται πάλι με το ρυμουλκούμενο EBS και μεταδίδουν τα δεδομένα τους μέσω του ρυμουλκούμενου EBS στο SmartBoard. Ο μετρητής χιλιομέτρων τροφοδοτείται από το ρυμουλκούμενο EBS. Για λειτουργία του εσωτερικού μετρητή χιλιομέτρων του SmartBoard ανεξάρτητα από τη λειτουργία του ρυμουλκούμενου EBS D (ακόμη και χωρίς σύνδεση ABS στον τράκτορα), το SmartBoard πρέπει να συνδεθεί απευθείας μέσω καλωδίου Y στον αισθητήρα τροχών. Κατά την πρόσδεση στο ρυμουλκούμενο EBS E αυτό δεν χρειάζεται: το σήμα του αισθητήρα τροχών μεταδίδεται απευθείας στο SmartBoard και χωρίς τροφοδοσία ρεύματος από τον τράκτορα. Η διάταξη ελέγχου των λειτουργιών της πνευματικής ανάρτησης (π. χ. Ανύψωση & κατέβασμα του άξονα ανύψωσης, του σασί) προϋποθέτει την ανάλογη διαμόρφωση από το ρυμουλκούμενο EBS E. Εικ. 4-1: Διαμόρφωση συστήματος σε συνδυασμό με το ρυμουλκούμενο EBS D 9

10 4 SmartBoard Περιγραφή συστήματος Εικ. 4-2: Διαμόρφωση συστήματος σε συνδυασμό με το ρυμουλκούμενο EBS Ε 4.2 Προϋποθέσεις συστήματος Για τη σύνδεση με το ρυμουλκούμενο EBS ισχύουν οι εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: Δημιουργία ρυμουλκούμενου EBS Ελάχιστη προϋπόθεση Ρυμουλκούμενο EBS D Premium παραλλαγή Όλες οι συσκευές Ρυμουλκούμενο EBS E Πίνακας: 4-1: Ελάχιστη προϋπόθεση Όλες οι συσκευές 4.3 Υποδείξεις καλωδίωσης Η καλωδίωση πρέπει να διεξάγεται, κατά κανόνα, με μορφοποιημένα καλώδια βάσει των ακολούθων σχημάτων. Όλα τα διαγράμματα συνδεσμολογίας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. Σύνδεση SmartBoard στο ρυμουλκούμενο EBS D (Διάγραμμα συνδεσμολογίας ) Η σύνδεση του SmartBoard γίνεται στον διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS D στη σύνδεση IN/OUT2. Το CAN 2 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (γίνεται μέσω του λογισμικού διάγνωσης). 10

11 Περιγραφή συστήματος SmartBoard 4 A Επιλογή Ρυμουλκούμενο EBS D με SmartBoard B Επιλογή Ρυμουλκούμενο EBS D με SmartBoard και παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (IVTM) 1 Ρυμουλκούμενο EBS D Διαμορφωτής Οικογένεια καλωδίων (* μέγιστο μήκος: 0,3 m, μόνο για IVTM) 3 SmartBoard Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (IVTM) Περίβλημα διανομέα Σύνδεση SmartBoard στο ρυμουλκούμενο EBS Ε (Διάγραμμα συνδεσμολογίας / 159 0) Η σύνδεση του SmartBoard γίνεται στον διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS στη σύνδεση Υποσυστήματα. A Επιλογή Ρυμουλκούμενο EBS Ε με SmartBoard B Επιλογή Ρυμουλκούμενο EBS E με SmartBoard και παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (IVTM) 1 Ρυμουλκούμενο EBS E Διαμορφωτής Οικογένεια καλωδίων SmartBoard Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών (IVTM) Οικογένεια καλωδίων

12 4 SmartBoard Περιγραφή συστήματος Σύνδεση αισθητήρα ABS στο SmartBoard (χρειάζεται μόνο σε ρυμουλκούμενο EBS D) Για λειτουργία του εσωτερικού μετρητή χιλιομέτρων του SmartBoard και με ρυμουλκούμενο EBS D, πρέπει να γίνει καλωδίωση του αισθητήρα ABS με καλώδιο Y. 1 Ρυμουλκούμενο EBS D Διαμορφωτής SmartBoard Περίβλημα διανομέα 4 Αισθητήρας ABS / Καλώδιο Y Οικογένεια καλωδίων Οικογένεια καλωδίων Για κάλυψη των λειτουργιών εντός του SmartBoard, απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία, π. χ. απαιτείται IVTM για την εμφάνιση των πιέσεων ελαστικών. Ο ακόλουθος Πίνακς δείχνει τα απαιτούμενα στοιχεία για τις μεμονωμένες λειτουργίες μενού. Λειτουργία Ρυμουλκούμενο EBS D Premium Ρυμουλκούμενο EBS E με διάταξη ελέγχου άξονα ανύψωσης Ρυμουλκούμενο EBS E Premium με στοιχεία πνευματικής ανάρτησης Ρυμουλκούμενο EBS D/E με BVA Ρυμουλκούμενο EBS D/E με IVTM Αισθητήρας ABS TEBS D/E Smart- Board Πίνακας: 4-2: Στοιχεία για λειτουργίες μενού 12

13 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard 5 5 Χειρισμός και λειτουργίες Στα ακόλουθα κεφάλαια περιγράφεται ο χειρισμός των μεμονωμένων λειτουργιών, καθώς και περαιτέρω ιδιότητες του SmartBoard. 5.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Προϋπόθεση για τη χρήση του SmartBoard, είναι η τροφοδοσία τάσης μέσω της 5πολικής ή 7πολικής σύνδεσης κατά ISO Το SmartBoard μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί και χωρίς σύνδεση ISO Εδώ, το SmartBoard τροφοδοτείται με τάση μέσω της εσωτερικής μπαταρίας. Το SmartBoard ενεργοποιείται, πιέζοντας ένα οιοδήποτε πλήκτρο περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. Τροφοδοσία ρεύματος Γεγονός Ρυμουλκούμενο όχημα συνδεδεμένο Συνέπεια ISO 7638 Εσωτερική μπαταρία του SmartBoard Ανάφλεξη ενεργή Ανάφλεξη ανενεργή Οθόνη ανοιχτή Ρυμουλκούμενο όχημα αποσυνδεδεμένο Πάτημα ενός πλήκτρου (>2 s) Πάτημα ενός πλήκτρου Πίνακας: 5-1: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Οθόνη σβηστή (στο IVTM μετά από το πολύ 20 min) Οθόνη ανοιχτή Ένδειξη ενημερωμένη Το SmartBoard απενεργοποιείται αυτόνομα, με αποσύνδεση της ανάφλεξης, βάσει των χρόνων, που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ο φωτισμός του φόντου απενεργοποιείται αυτόνομα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς δραστηριότητα από τον χρήστη ή μόλις επιτευχθεί ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 km/h. Κατάσταση ρυμουλκούμενου Σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο EBS στάνταρ Σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο EBS E με στοιχεία πνευματικής ανάρτησης 45 δευτερόλεπτα 75 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα Πίνακας: 5-2: Χρόνοι απενεργοποίησης 13

14 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες 5.2 Αντιστοίχιση πλήκτρων Τα πλήκτρα εντός ολόκληρης της δομής του μενού αντιστοιχούν ενιαία στην ίδια λειτουργία. Πλήκτρο Λειτουργία Επιλογή του επόμενου στοιχείου μενού (π.χ. ένα σύμβολο ή κείμενο) ή της επόμενης επιλογής Επιβεβαίωση και / ή διεξαγωγή της τρέχουσας επιλογής Ένα επίπεδο μενού πίσω Στο κύριο μενού: ένα στοιχείο μενού πίσω Πίνακας: 5-3: Στάνταρ αντιστοίχιση πλήκτρων Εξαίρεση υπάρχει στον χειρισμό του συστήματος πνευματικής ανάρτησης. Εδώ, η λειτουργία του εκάστοτε πλήκτρου παρουσιάζεται στην ένδειξη. Εικ. 5-1: Αντιστοίχιση πλήκτρων κατά τον χειρισμό της πνευματικής ανάρτησης 14

15 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard Δομή μενού Η δομή του μενού είναι απλή και συνοπτική. Οι κεντρικές λειτουργίες είναι προσβάσιμες από το ανώτερο επίπεδο μενού και απεικονίζονται με σύμβολα. Μέσω των συμβόλων, επιτυγχάνεται κατανόηση ανεξαρτήτως της ρυθμισμένης γλώσσας. Εικ. 5-2: Δομή μενού 5.4 Λειτουργίες Στα ακόλουθα κεφάλαια, περιγράφονται οι μεμονωμένες λειτουργικές ομάδες. Ισχύουν οι εξής κανόνες: Εάν το σύστημα, από όπου μεταβιβάζονται οι πληροφορίες, δεν είναι διαθέσιμο, το ανάλογο σύμβολο μενού δεν απεικονίζεται. Εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο, εμφανίζονται οι τελευταίες αποθηκευμένες τιμές. Αυτές ενδέχεται να αποκλίνουν από τις τρέχουσες τιμές (π. χ. οι πιέσεις ελαστικών, εάν υπάρχει διαρροή). Μια παρουσίαση, ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε συνδυασμό με το ρυμουλκούμενο EBS D ή E παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Επισκόπηση λειτουργιών. Εικ. 5-3: Κύριο μενού 15

16 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Μετρητής χιλιομέτρων Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, εμφανίζεται η κατάσταση χιλιομέτρων από το ρυμουλκούμενο EBS και το SmartBoard. Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Κατάσταση km Trip EBS Ημερήσια χιλιόμετρα Εσωτερικός μετρητής χιλιομέτρων SmartBoard Ολόκληρη η διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, που καταγράφηκε από τον διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS. Μετρηθέντα χιλιόμετρα με βυσματούμενη τροφοδοσία ISO. Μετρηθέντα χιλιόμετρα με βυσματούμενη τροφοδοσία ISO. Η διανυθείσα απόσταση υπολογίζεται απευθείας από το SmartBoard από το σήμα του αισθητήρα ABS. Καταγραφή από τη θέση σε λειτουργία του ρυμουλκούμενου EBS. Επαναφέρεται με το διαγνωστικό λογισμικό. Επαναφέρεται στο SmartBoard. Για την επαναφορά, επιλέξτε την επιλογή Ημερήσια χιλιόμετρα και πιέστε το πλήκτρο <OK>. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα Επαναφορά ημερήσιων χιλιομέτρων, επιλέξτε την επιλογή Ναι και πιέστε το πλήκτρο <OK>. Η επιλογή εμφανίζεται μόλις το SmartBoard διαπιστώσει ότι υπάρχει διαθέσιμος αισθητήρας ABS. Ο μετρητής χιλιομέτρων δουλεύει και χωρίς βυσματούμενη σύνδεση ISO. Αποκλίσεις μεταξύ του μετρητή χιλιομέτρων του ρυμουλκούμενου EBS και του εσωτερικού μετρητή χιλιομέτρων δημιουργούνται λόγω: Πορεία χωρίς σύνδεση ISO (το TEBS δεν δουλεύει, το SmartBoard δουλεύει με μπαταρία). Διαφορετικά μεγέθη ελαστικών και σε στροφές (το TEBS υπολογίζει τη μέση ταχύτητα τροχών, το SmartBoard αξιολογεί μόνο τον αισθητήρα c). Εάν οι αποθηκευμένες στο SmartBoard ρυθμίσεις ελαστικών δεν συμφωνούν με αυτές του TEBS, εμφανίζεται ένα θαυμαστικό <!> στη γραμμή του μετρητή χιλιομέτρων. 16

17 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard Ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων (BVA) Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, εμφανίζεται η κατάσταση BVA. Όταν ένα τακάκι φρένων αγγίξει το όριο φθοράς (2 mm υπόλοιπο πάχος τακακιού), αναβοσβήνουν στο κύριο μενού το προειδοποιητικό LED και το σύμβολο μενού για αυτήν τη λειτουργική ομάδα. Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Όλα τα τακάκια φρένων διαθέτουν υπόλοιπο πάχος άνω του ορίου φθοράς της τάξεως του 2 mm. Τουλάχιστον ένα τακάκι φρένων άγγιξε το όριο φθοράς <2 mm (το σύρμα της ένδειξης τελικής τιμής σε ένα τακάκι σχηματίζει θηλιά). Ελέγξτε το συντομότερο δυνατό τα τακάκια όλων των φρένων και αντικαταστήστε τα φθαρμένα τακάκια Ένδειξη φορτίου ανά άξονα Στην παρούσα λειτουργική ομάδα, παρουσιάζονται πληροφορίες ως προς τα φορτία ανά άξονα. Παράδειγμα: Ημιρυμουλκούμενο όχημα Επιπροσθέτως, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί και ένα μήνυμα. Τα προειδοποιητικά κατώφλια αυτού του μηνύματος μπορούν να ρυθμιστούν στο SmartBoard. Πρόταση WABCO για ημιρυμουλκούμενο όχημα 3 αξόνων με φορτίο ανά άξονα από 9 t. Το πρώτο προειδοποιητικό κατώφλι ρυθμίζεται σε φορτίο ανά άξονα 8 t: Με φορτίο ανά άξονα 8 t, αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο μενού Φορτίο ανά άξονα. Επισημαίνεται στον οδηγό ότι η περαιτέρω φόρτιση είναι κρίσιμη. Το δεύτερο προειδοποιητικό κατώφλι ρυθμίζεται σε φορτίο ανά άξονα 9 t: Με φορτίο ανά άξονα άνω των 9 t, αναβοσβήνει στην οθόνη το κόκκινο προειδοποιητικό LED και το σύμβολο μενού Φορτίο ανά άξονα. Επισημαίνεται στον οδηγό υπερφόρτωση. Βλ. Κεφάλαιο "Έκδοση μηνυμάτων". Το SmartBoard παραδίδεται με ρυθμισμένες τιμές από 15 t για το πρώτο και δεύτερο προειδοποιητικό κατώφλι. Τα προειδοποιητικά κατώφλια δεν ενεργοποιούνται. 17

18 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Συνολικό φορτίο ανά άξονα Άξονας 1 έως άξονα Σύνολο μεμονωμένων φορτίων ανά άξονα. Φορτίο ανά άξονα των μεμονωμένων αξόνων Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, εμφανίζονται οι πιέσεις ελαστικών για μεμονωμένα ελαστικά, η ονομαστική πίεση των ελαστικών και η διαμόρφωση. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων ελαστικών. Εάν μια πίεση ελαστικών είναι ανεπαρκής, αναβοσβήνει το σύμβολο ελαστικών. Εάν ένα ελαστικό παρουσιάζει σφάλμα, αναβοσβήνουν στο κύριο μενού το προειδοποιητικό LED και το σύμβολο μενού για αυτήν τη λειτουργική ομάδα. Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Ονομαστική πίεση Ονομαστική πίεση, παραμετροποιημένη στον ηλεκτρονικό μηχανισμό IVTM. Τρέχουσα αποθηκευμένη πίεση στο επιλεγμένο ελαστικό. Η τιμή ισχύει για κρύα ελαστικά Μηνύματα Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, εμφανίζονται τα μηνύματα των διαθέσιμων συστημάτων. Μηνύματα εκπέμπουν τα εξής συστήματα: Ρυμουλκούμενο EBS D και E IVTM Πρώτα εμφανίζονται τα τρέχοντα και στη συνέχεια τα μη τρέχοντα μηνύματα. Εάν υπάρχει τρέχον μήνυμα, αναβοσβήνει το σύμβολο μενού για αυτήν τη λειτουργική ομάδα στο κύριο μενού και, επίσης, αναβοσβήνει και το προειδοποιητικό LED. 18

19 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard 5 Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Σύστημα Κατάσταση προειδοποιητικής λυχνίας Ημερομηνία Χρόνος Σύστημα, που εκπέμπει το μήνυμα (παράδειγμα: TEBS E). Κατάσταση της προειδοποιητικής λυχνίας (τρέχον ή μη τρέχον μήνυμα). Ημερομηνία στο χρονικό σημείο του μηνύματος. Ώρα στο χρονικό σημείο του μηνύματος. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων μηνυμάτων. Υπάρχουν τρέχουσες υποδείξεις με σύμβολο προειδοποιητικής λυχνίας. Η βλάβη πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υποδείξεις χωρίς το σύμβολο προειδοποιητικής λυχνίας δεν είναι τρέχουσες (παλιές) και είναι ακόμη αποθηκευμένες στη διαγνωστική μνήμη του ECU. Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με το ρυμουλκούμενο EBS E. Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με το ρυμουλκούμενο EBS E. Κωδικός Κωδικός του μηνύματος. Για τη μετάφραση του διαγνωστικού κωδικού, βλ. Κεφάλαιο Διαγνωστικά μηνύματα Πνευματική ανάρτηση Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, είναι διαθέσιμες λειτουργίες για τον χειρισμό του συστήματος ελατηρίων αέρος. Η λειτουργική ομάδα Πνευματική ανάρτηση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η ενσωματωμένη ηλεκτρονική πνευματική ανάρτηση του ρυμουλκούμενου EBS E. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων λειτουργιών και επιλογή με το πλήκτρο <OK>. 19

20 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Ανύψωση και κατέβασμα του σασί. Αλλαγή κατάστασης του(-ων) άξονα(-ων) ανύψωσης. Χειροκίνητη ανύψωση ή κατέβασμα του(-ων) άξονα(-ων) ανύψωσης. Η διάταξη ελέγχου των αξόνων ανύψωσης ελέγχεται μέσω του ρυμουλκούμενου EBS E. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο <OK> για ανύψωση / κατέβασμα (ανάλογα με την κατάσταση των αξόνων ανύψωσης). Αναγκαστικό κατέβασμα των αξόνων ανύψωσης: Πιέστε το πλήκτρο <OK> για 5 δευτερόλεπτα. Επαναφορά του οχήματος στο επίπεδο οδήγησης. Ενεργοποίη ση και απενεργοποί ηση της λειτουργίας Stand-by Ρύθμιση και αποθήκευση μνήμης επιπέδου 1. Ρύθμιση και αποθήκευση μνήμης επιπέδου 2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοήθειας εκκίνησης. Μετά το κλείσιμο της ανάφλεξης, πρέπει, εντός 30 δευτερολέπτων, να επιλεχθεί στο μενού ελατηρίων αέρος μια επιθυμητή λειτουργία. Το ρυμουλκούμενο EBS E λειτουργεί, για τον παραμετροποιημένο χρόνο, σε λειτουργία Stand-By με ρύθμιση επιπέδου σε φόρτωση/εκφόρτωση. Η λειτουργία Stand-By λήγει πρόωρα, εάν εγκαταλείψετε το μενού ελατηρίων αέρος του SmartBoard. Για αποθήκευση του τρέχοντος επιπέδου ως εμφανιζόμενο επίπεδο μνήμης, πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο <OK> για 5 δευτερόλεπτα. Για αποθήκευση του τρέχοντος επιπέδου ως εμφανιζόμενο επίπεδο μνήμης, πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο <OK> για 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση της βοήθειας εκκίνησης με επιλογή του συμβόλου και πάτημα του πλήκτρου <OK>. Απενεργοποίηση της βοήθειας εκκίνησης με εκ νέου επιλογή του συμβόλου και πάτημα του πλήκτρου <OK>. Προϋπόθεση αποτελεί η παραμετροποίηση της λειτουργίας Stand-By στο ρυμουλκούμενο EBS E. 20

21 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard Γλώσσα Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, ρυθμίζεται η γλώσσα του SmartBoard. Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη English Deutsch Español Nederlands Français Русский Italiano Türkçe Polski Διαθέσιμες γλώσσες. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων γλωσσών. Για ενεργοποίηση της μαρκαρισμένης γλώσσας, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Η τρέχουσα ρυθμισμένη γλώσσα επισημαίνεται με Έξτρα Σε αυτήν τη λειτουργική ομάδα, μπορούν να εμφανιστούν περαιτέρω δεδομένα και να αλλαχθεί η ρύθμιση του SmartBoard. Απεικόνιση Περιγραφή Υπόδειξη Δεδομένα TEBS Πληροφορίες συστήματος Ρυθμίσεις Πληροφορίες και λειτουργίες υπηρεσίας, όπως π. χ. τιμές μέτρησης και δεδομένα ODR. Πληροφορίες συστήματος σχετικά με το SmartBoard και τα διαθέσιμα συστήματα. Προσαρμογή των ρυθμίσεων του SmartBoard Δεδομένα TEBS Επισκόπηση των αποθηκευμένων στο ODR δεδομένων. Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες καταγράφηκαν από τη θέση σε λειτουργία του ρυμουλκούμενου EBS και ενδέχεται να διαφέρουν από τα δεδομένα, που εμφανίζονται στη διάγνωση Η/Υ του ρυμουλκούμενου EBS. 21

22 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Δεδομένα ODR Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Ώρες λειτ. Μήκ.Διαδρ. Ώρες λειτουργίας του τρέιλερ EBS από την έναρξη παραγωγής. Μήκος διαδρομής του τρέιλερ EBS από την έναρξη παραγωγής. Ταξίδια Αριθμός διαδρομών. Ως ταξίδι θεωρείται μια διαδρομή >30 km/h και >5 km. Μέση τιμή φορτίου ανά άξονα (kg) Μέση τιμή φορτίου ανά άξονα (%) Pm_μέση Συχνότητα πέδησης Μέση τιμή του φορτίου ανά άξονα σε όλες τις διαδρομές. Μέση τιμή των φορτίων ανά άξονα σε όλες τις διαδρομές. Μέση πίεση ελέγχου σε όλες τις μετρήσεις. Αριθμός πεδήσεων ανά 100 km. Αποθηκεύεται το φορτίο συγκροτήματος. Πεδήσεις Αριθμός πεδήσεων. Πεδήσεις στη διαδρομή. Πεδ. 24N Πεδ. pm Επεμβάσεις ABS Αριθμός πεδήσεων μόνο με τροφοδοσία φανών πέδησης. Αριθμός πεδήσεων μόνο μέσω πνευματικού κυκλώματος ελέγχου (δεν υπάρχει διαθέσιμο CAN). Αριθμός των ρυθμίσεων ABS. Πεδήσεις στη διαδρομή. Πεδήσεις στη διαδρομή. RSS Επίπεδο 1 RSS Επίπεδο 2 Αριθμός των δοκιμαστικών πεδήσεων RSS. Αριθμός των επεμβάσεων RSS. Τιμές μέτρησης Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη P_Απόθεμα Τρέχουσα πίεση αποθεμάτων. Pm_pneu Pm_CAN Πίεση πέδησης c,d Πίεση πέδησης e,f Πίεση πτυσσόμενης μεμβράνης Πίεση πτυσσόμενης μεμβράνης Τάση ρυμουλκούμενου EBS Τρέχουσα πνευματική πίεση ελέγχου. Τρέχουσα "ηλεκτρική πίεση ελέγχου" μέσω CAN. Πίεση πέδησης του διαμορφωτή TEBS άξονας c, d Πίεση πέδησης της βαλβίδας ρελέ EBS. Πίεση πτυσσόμενης μεμβράνης Άξονας e, f Πίεση πτυσσόμενης μεμβράνης Άξονας c, d Τάση συστήματος Κίτρινο κουμπί σύμπλεξης. Διαθέσιμη μόνο στα συστήματα 4S / 3M. 22

23 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard 5 Μετάδοση παραμέτρων TEBS (Μνήμη παραμέτρων) Βλ. επίσης Κεφάλαιο Παράμετροι EBS. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Πληροφορίες συστήματος Επιλογή παραμέτρων Εγγραφή παραμέτρων Επιλογή παραμέτρων ρυμουλκούμενου EBS. Επανεγγραφή παραμέτρων ρυμουλκούμενου EBS. Αυτό το μενού ανάβει βαθμιαία, όταν το SmartBoard συνδεδεθεί σε έναν νέο διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS. Σύστημα Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων συστημάτων. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Αρ. ανταλλακτικών Αριθμός ανταλλακτικών WABCO. Έκδοση λογισμικού Έκδοση του λογισμικού ECU. Πληροφορίες για διαθέσιμα συστήματα. IVTM Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων ελαστικών. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη ID των ηλεκτρονικών μονάδων τροχών IVTM. Σαφής αριθμός της ηλεκτρονικής μονάδας τροχού IVTM (ID: αριθμός αναγνώρισης). SmartBoard Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Μπαταρία Αρ. ανταλλακτικών Έκδοση λογισμικού Κατάσταση υπόλοιπης χωρητικότητας μπαταρίας. Αριθμός ανταλλακτικών WABCO. Έκδοση του λογισμικού ECU. Δείχνει την διαθέσιμη υπόλοιπη ενέργεια της μπαταρίας. 23

24 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Ρυθμίσεις Σύστημα μονάδων Για ενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Το ρυθμισμένο σύστημα μονάδων επισημαίνεται με. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Μετρικό σύστημα (km και bar) Angels. σύστημα (mls και PSI) Διαθέσιμα συστήματα μονάδων. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων συστημάτων μονάδων. Ρολόι Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων επιλογών. Για αλλαγή, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Χρόνος GMT Ημερομηνία Ώρα Απόκλιση της ζώνης ώρας από το GMT (Greenwich Mean Time) Ημερομηνία Μορ.ημερ. Μορφή ημερομηνίας εεεε-μμ-ηη ή ηη.μμ.εεεε Μέγεθος ελαστικών για εσωτερικό χιλιομετρητή (ελαστικά) Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων επιλογών. Για αλλαγή, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Στο SmartBoard μετριούνται και εμφανίζονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Αριθμός οδοντώσεων μαγνητικών τροχών Εύρος ελαστικών Αριθμός των οδοντώσεων των μαγνητικών τροχών. Ρύθμιση των δεδομένων ελαστικών. Αλλάζει σε βήματα των 50 mm (ή βήματα των 2 ιντσών). Μενού έναρξης Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων επιλογών. Για ενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Το τρέχον ρυθμισμένο μενού επισημαίνεται με. 24

25 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard 5 Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Κύριο μενού Μετρητής χιλιομέτρων Φθορά φρένων Φόρτιση Πίεση ελαστικών Διαγνωστική μνήμη Πνευματική ανάρτηση Γλώσσα Έξτρα Ανύψωση & κατέβασμα Ανύψωση & κατέβασμα εμπρός Ανύψωση & κατέβασμα πίσω Μενού, που μπορούν να εμφανιστούν μετά την έναρξη του SmartBoard αντί του κύριου μενού. Ορισμός του μενού, που εμφανίζεται μετά την έναρξη του SmartBoard. Φόρτιση Ρύθμιση των προειδοποιητικών κατωφλίων για την προειδοποίηση φόρτισης. Μόλις το φορτίο ανά άξονα υπερβεί το κατώφλι προειδοποίησης ή υπερφόρτωσης, το SmartBoard εκπέμπει ανάλογο μήνυμα. Βλ. επίσης Κεφάλαιο Ένδειξη φορτίου ανά άξονα. Με το πλήκτρο <Βέλος δεξιά>, γίνεται αλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων ρυθμίσεων. Για αλλαγή, πιέστε το πλήκτρο <OK>. Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Προειδοποίηση (αναβοσβήνει) Υπερφόρτωση (αναβοσβήνει) Πρώτο προειδοποιητικό κατώφλι της προειδοποίησης φόρτισης. Δεύτερο προειδοποιητικό κατώφλι της προειδοποίησης φόρτισης για τους μεμονωμένους άξονες. Στάνταρ τιμή είναι 15 t. Έτσι, σε έναν παραμετροποιημένο άξονα 9 t υπάρχει προειδοποίηση σε υπερφόρτωση 6 t. Στάνταρ τιμή είναι 15 t. Έτσι, σε έναν παραμετροποιημένο άξονα 9 t υπάρχει προειδοποίηση σε υπερφόρτωση 6 t Auto Config Περαιτέρω πληροφορίες στο Κεφάλαιο "Διαμόρφωση του κύριου μενού". Πληροφόρηση Περιγραφή Υπόδειξη Αυτόματη διαμόρφωση του κύριου μενού Με αυτήν τη λειτουργία, το κύριο μενού μπορεί να προσαρμοστεί στην τρέχουσα διαμόρφωση συστήματος (π. χ. μετά από πτώση ενός συστήματος). Η ανάφλεξη (ακροδέκτης 15) πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και το ρυμουλκούμενο όχημα με ρεύμα. 25

26 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες 5.5 Έκδοση μηνυμάτων Τα μηνύματα εκδίδονται οπτικά από το SmartBoard. Το ανάλογο σύμβολο μενού αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων. Ανάλογα με τον τύπο μηνύματος, αναβοσβήνει το προειδοποιητικό LED. Εικ. 5-4: Έκδοση μηνυμάτων 1 Σύμβολο μενού που αναβοσβήνει (π.χ. εδώ κατά την υπερφόρτωση) 2 Προειδοποιητικό LED που αναβοσβήνει κόκκινο Μετά την απενεργοποίηση της ανάφλεξης / την αποσύνδεση του ρυμουλκούμενου, το προειδοποιητικό LED συνεχίζει να αναβοσβήνει για 24 ώρες. Το προειδοποιητικό LED απενεργοποιείται με ταχύτητα από 10 km/h. Κάτω από μια ταχύτητα 8 km/h, ενεργοποιείται εκ νέου. Μηνύματα εκδίδονται για τις εξής λειτουργικές ομάδες: Φθορά τακακιών φρένων (ένδειξη τελικής τιμής BVA) Ένα ή περισσότερα τακάκια φρένων άγγιξαν το όριο φθοράς. Ένδειξη φόρτωσης Η φόρτωση υπερβαίνει τη ρυθμισμένη οριακή τιμή. Κατά την υπέρβαση της πρώτης οριακής τιμής, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο μενού "Φορτίο ανά άξονα". Κατά την υπέρβαση της δεύτερης οριακής τιμής, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο μενού "Φορτίο ανά άξονα" και το προειδοποιητικό LED (μόνο στον ακροδέκτη 15). Παρακολούθηση ελαστικών (μόνο IVTM) Μια πίεση ελαστικού βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής. Μηνύματα Ένα συνδεδεμένο σύστημα αποστέλλει ένα τρέχον μήνυμα διάγνωσης. Μηνύματα διάγνωσης Τα μηνύματα, που εμφανίζονται στο μενού "Μηνύματα", απεικονίζονται ως αριθμητικός συνδυασμός. Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε καθαρό κείμενο με τη βοήθεια των "Μηνυμάτων διάγνωσης", που αναφέρονται στο Παράρτημα. 26

27 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard 5 Τα μηνύματα αποτελούνται το κάθε ένα από τέσσερα στοιχεία: Εικ. 5-5: Παράδειγμα για το μενού "Μηνύματα" 1 Σύστημα, που προκαλεί το μήνυμα 2 Τρέχον μήνυμα: ναι/όχι 3 Το σχετικό στοιχείο 4 Το είδος σφάλματος Στο ως άνω παράδειγμα, εμφανίζεται ένα μήνυμα με το εξής περιεχόμενο: Στο TEBS E και στο στοιχείο 002 (στοιχείο: Αισθητήρας τροχών b ), εμφανίζεται το σφάλμα 05 (Είδος σφάλματος: Αγωγός - Διακοπή ). Εάν το σφάλμα δεν αντιμετωπίζεται από μόνο του με απλά μέσα, το όχημα πρέπει, με προσεκτική οδήγηση, να μεταφερθεί στο συνεργείο ή, ανάλογα με το είδος σφάλματος, να επισκευασθεί επιτόπου (π. χ. σε περίπτωση έντονων προβλημάτων στα ελαστικά). 5.6 Εκτεταμένες ρυθμίσεις Εικόνα έναρξης (Splash Image) Με τη βοήθεια του λογισμικού διάγνωσης SmartBoard, μπορεί να φορτωθεί στο SmartBoard μια ξεχωριστή εικόνα, που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση για ένα δευτερόλεπτο. Φόρτωση ενός προτύπου της εικόνας έναρξης και πρόταση της WABCO για την επεξεργασία του αρχείου περιέχονται στο διαδίκτυο, στη σελίδα: <Service & Support> <Download-Center> <SmartBoard Splash Image Example>. Αυτό το αρχείο μπορεί να αλλαχθεί με το κατάλληλο λογισμικό. Εικόνα έναρξης μπορεί να δημιουργηθεί και από μόνη της. Το αρχείο πρέπει να διαθέτει τις εξής ιδιότητες: Ιδιότητες αρχείου Μορφή αρχείου: Μέγεθος εικόνας: Ένταση χρώματος: Τιμές *.BMP (BMP = Bitmap) pixel 2 Bit (μαύρο / λευκό) Πίνακας: 5-4: Ιδιότητες της εικόνας έναρξης 27

28 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Διαμόρφωση του κύριου μενού Κατά τη θέση σε λειτουργία του SmartBoard ή με εμφάνιση του σημείου μενού <Έξτρα> <Αυτ.Διαμ.>, το κύριο μενού προσαρμόζεται στην ύπαρξη στοιχείων. Μόλις το SmartBoard διαπιστώσει ένα νέο στοιχείο, αυτό προστίθεται στη διαμόρφωση οθόνης. Εάν ένα στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο, δεν σβήνει αυτόματα, απλά εμφανίζεται η τελευταία ισχύουσα κατάσταση. Εξαίρεση αποτελεί εδώ το στοιχείο "Πνευματική ανάρτηση", που ούτως ή άλλως δεν είναι πλέον διαθέσιμο με την ανάφλεξη ανενεργή. Εάν από όλο το σύστημα αφαιρεθεί η ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων (BVA) ή το σύστημα παρακολούθησης ελαστικών (IVTM), πρέπει να ξεκινήσει μια αυτόματη διαμόρφωση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εμφανιστεί το σημείο μενού <Έξτρα> <Αυτ.Διαμ.> (βλ. Κεφάλαιο Έξτρα Αυτ.Διαμ. ). Τα εκάστοτε στοιχεία εμφανίζονται υπό τις εξής συνθήκες: Σύμβολο Ένδειξη Πάντοτε. Όταν το BVA είναι ενσωματωμένο και παραμετροποιημένο στο ρυμουλκούμενο EBS. Όταν είναι συνδεδεμένο το ρυμουλκούμενο EBS. Όταν το IVTM είναι ενσωματωμένο και παραμετροποιημένο στο ρυμουλκούμενο EBS. Πάντοτε. Όταν το ρυμουλκούμενο EBS E είναι παραμετροποιημένο με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πνευματική ανάρτηση ή διάταξη ελέγχου άξονα ανύψωσης. Το μενού σβήνει βαθμιαία με "Ανάφλεξη ανενεργή". Πάντοτε. Πάντοτε. Πίνακας: 5-5: Αυτόματη διαμόρφωση του κύριου μενού 28

29 Χειρισμός και λειτουργίες SmartBoard Επισκόπηση λειτουργιών Δεν είναι πάντα διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι λειτουργίες σε συνάρτηση με το ρυμουλκούμενο EBS και τον τύπο οχήματος. Λειτουργία Ρυμουλκούμενο EBS D Premium Ρυμουλκούμενο EBS E Στάνταρ x 0 Ρυμουλκούμενο EBS E Premium x 0 Μετρητής χιλιομέτρων Σύνολο χιλιομέτρων Μετρητής ημερήσιων χιλιομέτρων Εσωτερικός χιλιομετρητής με αισθητήρα ABS Ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων Ένδειξη κατάστασης των τακακιών φρένων Ένδειξη φορτίου ανά άξονα Συνολικό φορτίο ανά άξονα Φορτίο ανά άξονα Ένδειξη πληροφοριών ελαστικών με BVA με BVA με BVA Ονομαστική πίεση με IVTM με IVTM με IVTM Πίεση ελαστικών με IVTM με IVTM με IVTM Διαγνωστική μνήμη Προέλευση συστήματος του μηνύματος Κατάσταση του μηνύματος (τρέχον ή μη) Χρόνος του μηνύματος (Ημερομηνία και ώρα) Κωδικός του μηνύματος Πνευματική ανάρτηση (μόνο με στοιχεία πνευματικής ανάρτησης) Ανύψωση / κατέβασμα σασί Ανύψωση / κατέβασμα άξονα(-ων) ανύψωσης Επιλογή επιπέδου οδήγησης Ρύθμιση και αποθήκευση μνήμης επιπέδου 1 29

30 5 SmartBoard Χειρισμός και λειτουργίες Λειτουργία Ρυμουλκούμενο EBS D Premium Ρυμουλκούμενο EBS E Στάνταρ x 0 Ρυμουλκούμενο EBS E Premium x 0 Ρύθμιση και αποθήκευση μνήμης επιπέδου 2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της βοήθειας εκκίνησης Λειτουργία Standby Γλώσσα Επιλογή γλώσσας Έξτρα - σέρβις Εγγραφέας δεδομένων λειτουργίας (ODR) Τιμές μέτρησης Μνήμη παραμέτρων Έξτρα - Πληροφορίες συστήματος Κατάσταση συστήματος SmartBoard Ηλεκτρονική μονάδα τροχού ID Έξτρα - Ρυθμίσεις Μονάδες Ημερομηνία, ώρα Ελαστικά με IVTM με IVTM Μενού έναρξης Προειδοποιητικά κατώφλια φόρτισης Πίνακας: 5-6: Διαθέσιμες λειτουργίες σε συνάρτηση με ρυμουλκούμενο EBS Λειτουργίες πνευματικής ανάρτησης Η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών λειτουργιών πνευματικής ανάρτησης εξαρτώνται από τον τύπο οχήματος. Λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών πνευματικής ανάρτησης περιλαμβάνεται στην περιγραφή συστήματος Ρυμουλκούμενο EBS E στο διαδίκτυο, στη σελίδα σημείο μενού INFORM. 30

31 Τοποθέτηση και εγκατάσταση SmartBoard 6 6 Τοποθέτηση και εγκατάσταση Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, τις μετατροπές ή την επισκευή του SmartBoard, πρέπει να διασφαλίσετε τα εξής: Αυτές οι εργασίες επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα. Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες και τις επισημάνσεις του κατασκευαστή του οχήματος. Τηρήστε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων της επιχείρισης καθώς και τις εθνικές διατάξεις. Στις εργασίες στο σύστημα πέδησης πρέπει να ασφαλίζετε το όχημα από μετακίνηση. Φοράτε, στην έκταση που είναι απαραίτητο, κατάλληλη ένδυση προστασίας. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι στεγνός, να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς. Αποσυνδέετε το ρυμουλκούμενο όχημα από την τροφοδοσία τάσης. Προσέχετε τυχόν κίνδυνο βραχυκυκλώματος λόγω μπαταριών στο όχημα. Επιλέξτε, βάσει του Κεφαλαίου "Διαμόρφωση συστήματος", το κατάλληλο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Όλα τα διαγράμματα συνδεσμολογίας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. Επιλέξτε στο όχημα ένα σημείο προσάρτησης στο πλαίσιο, που θα είναι καλά προσβάσιμο στον χειριστή και θα φτάνεται με το προβλεπόμενο καλώδιο σύνδεσης. Το σημείο προσάρτησης πρέπει να προστατεύεται από τυχόν εκτοξευόμενο νερό ή να βρίσκεται στην κονσόλα χειρισμού. Χρησιμοποιήστε την πλάκα διάτρησης για τη διάτρηση των οπών. Η πλάκα διάτρησης βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος φυλλαδίου. Ροπές σύσφιξης για κοχλίες M8: 15 Nm +/-15 %. Περάστε τα καλώδια βάσει του διαγράμματος συνδεσμολογίας, με τους συρματοδέτες παράλληλα στις ήδη υπάρχουσες πλεξούδες καλωδίων. Από τα επιπλέον μήκη δημιουργούνται μεγάλες θηλειές. Συνδέστε την καλωδίωση του SmartBoard με τον υπάρχοντα διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS. Το περίβλημα του SmartBoard δεν πρέπει να ανοίγεται, εκτός και εάν πρόκειται για αλλαγή της μπαταρίας από εξειδικευμένο συνεργείο. Το πρόσθετο βερνίκωμα του SmartBoard δεν επιτρέπεται. Εικ. 6-1: Εικόνα διάτρησης και στερέωσης 31

32 7 SmartBoard Θέση σε λειτουργία και διάγνωση 7 Θέση σε λειτουργία και διάγνωση Η διάγνωση διεξάγεται με το λογισμικό διάγνωσης SmartBoard (Αριθμός WABCO ) μέσω της διαγνωστικής διεπαφής του ρυμουλκούμενου EBS ή της βυσματούμενης σύνδεσης ISO μέσω CAN. Το SmartBoard θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ρυμουλκούμενο EBS και το όχημα να διαθέτει ρεύμα από την πρίζα ABS. Με το λογισμικό διάγνωσης SmartBoard, το SmartBoard διαμορφώνεται κατά παραγγελία. 7.1 Θέση σε λειτουργία Αμέσως μετά τη σύνδεση στο ρυμουλκούμενο EBS, το SmartBoard είναι έτοιμο προς λειτουργία. Παραμετροποίηση απαιτείται μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Εισάγετε το βύσμα ABS στον τράκτορα και ανοίξτε την ανάφλεξη. Εάν χρειάζεται, διεξάγετε τυχόν ειδικές ρυθμίσεις βάσει του ακόλουθου πίνακα. Εάν δεν εμφανίζονται δεδομένα του ρυμουλκούμενου EBS D ECU (χιλιομετρητής, πληροφορίες συστήματος), τότε, μέσω της διάγνωσης, πρέπει να ελεγχθεί στο ρυμουλκούμενο EBS D η ενεργοποίηση του CAN 2. Κατάσταση Το SmartBoard λειτούργησε με άλλο ρυμουλκούμενο EBS ή άλλαξε η διαμόρφωση συστήματος του οχήματος. Διασφάλιση της σωστής ένδειξης του εσωτερικού χιλιομετρητή (ρυμουλκούμενο EBS E ή ρυμουλκούμενο EBS D και καλώδιο αισθητήρα Y) Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας, προκειμένου για σύνδεση του στοιχείου των μηνυμάτων με το σωστό χρονικό σημείο εμφάνισης Ρύθμιση της γλώσσας Ρύθμιση λοιπών τιμών παραμέτρων Πορεία Διεξαγωγή της λειτουργίας <Αυτ.Διαμορφ.> στο μενού <Έξτρα> (βλ. Κεφάλαιο Έξτρα Αυτ.Διαμορφ. ). Ρύθμιση των παραμέτρων ελαστικών στο μενού <Ελαστικά> (βλ. Κεφάλαιο Ρυθμίσεις ). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και μέσω του λογισμικού διάγνωσης. Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας στο μενού <Ρολόι> (βλ. Κεφάλαιο Ρυθμίσεις ). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και μέσω του λογισμικού διάγνωσης. Ρύθμιση της γλώσσας στο μενού <Γλώσσα> (βλ. Κεφάλαιο Γλώσσα ). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και μέσω του λογισμικού διάγνωσης. Παραμετροποίηση αναλόγως του Κεφαλαίου "Παραμετροποίηση". 32

33 Θέση σε λειτουργία και διάγνωση SmartBoard Διάγνωση Η διάγνωση καθιστά εφικτές τις εξής λειτουργίες: Παραμετροποίηση του Smartboard Ενημέρωση του εσωτερικού λογισμικού λειτουργίας του SmartBoard Αποθήκευση μιας εικόνας έναρξης (Splash-Image) στο SmartBoard Για αυτές τις λειτουργίες, η WABCO προσφέρει μια διάγνωση μέσω Η/Υ για το SmartBoard. Αυτό το λογισμικό είναι μέρος της συνδρομής διάγνωσης, για απόκτηση μέσω διαδικτύου: Σημείο μενού Διάγνωση Δημιουργία διαγνωστικής σύνδεσης Η διαγνωστική σύνδεση στο SmartBoard γίνεται μέσω ρυμουλκούμενου EBS. Συνδέστε τη διεπιφάνεια διάγνωσης στο ρυμουλκούμενο EBS. Εκκινήστε το λογισμικό διάγνωσης βάσει της περιγραφής συστήματος του ρυμουλκούμενου EBS. Η περιγραφή συστήματος περιλαμβάνεται στο διαδίκτυο, στη σελίδα σημείο μενού INFORM, κουμπί Έντυπα. Εάν η δημιουργία διαγνωστικής σύνδεσης ήταν επιτυχής, τα δεδομένα ECU παρουσιάζονται αναλόγως της ακόλουθης εικόνας. Εικ. 7-1: Κεντρικό περάθυρο διάγνωσης Η/Υ SmartBoard 33

34 7 SmartBoard Θέση σε λειτουργία και διάγνωση Παραμετροποίηση Ο διάλογος Παραμετροποίηση εμφανίζεται στο σημείο μενού Σύστημα. Εικ. 7-2: Διάλογος "Παραμετροποίηση" Οι ρυθμίσεις, που απεικονίζονται στην άνω εικόνα, μπορούν να προγραμματιστούν. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων στο SmartBoard, πρέπει να επιλεχθεί το πλήκτρο <Εγγραφή στο ECU>. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευθούν και σε ένα αρχείο παραμέτρων στον Η/Υ. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγεί το κουμπί <Εγγραφή στο αρχείο>. Ένα αποθηκευμένο αρχείο παραμέτρων μπορεί να φορτωθεί στον διάλογο με επιλογή του κουμπιού <Ανάγνωση από το αρχείο>. Με το ίδιο κουμπί, μπορεί να συνταχθεί και πρωτόκολλο παραμέτρων Ενημέρωση του εσωτερικού λογισμικού λειτουργίας του SmartBoard Με τη βοήθεια του σημείου μενού <Λήψη εφαρμογής> στο μενού <Σύστημα>, μπορεί να ενημερωθεί το λογισμικού λειτουργίας του SmartBoard. Το λογισμικό διατίθεται με τη μορφή ενός αρχείου. Αυτό το αρχείο επιλέγεται με το κουμπί <Ανάγνωση από το αρχείο>. Για την έναρξη λήψης, πρέπει να επιλεχθεί το κουμπί <Εγγραφή στο ECU>. Στο ECU μπορεί να γίνει λήψη μόνο επίσημου από τη WABCO λογισμικού λειτουργίας. Εάν η λήψη διακοπεί, μπορεί να συνεχιστεί αργότερα χωρίς κανένα πρόβλημα. Έως την ολοκληρωμένη και επιτυχή λήψη, το ECU δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, το όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους δρόμους. 34

35 Θέση σε λειτουργία και διάγνωση SmartBoard Λήψη στοιχείων του Splash Images Από τη διάγνωση Η/Υ ετοιμάζεται ένας διάλογος, με τον οποίο μια Splash Image μπορεί να γραφτεί στο ECU. Για υποδείξεις δημιουργίας και προϋποθέσεις του αρχείου, βλ. Κεφάλαιο Εικόνα έναρξης (Splash Image). Εμφάνιση του σημείου μενού <Λήψη Start Logo> στο μενού <Σύστημα>. Επιλογή του Splash Image με το κουμπί <Ανάγνωση από αρχείο>. Μετά την επιλογή, η εικόνα εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης. Με το κουμπί <Εγγραφή στο ECU>, το Splash Image γράφεται στο SmartBoard. 7.3 Παράμετροι EBS Αυτή η λειτουργία καθιστά εφικτή τη μεταβίβαση της παραμετροποίησης από έναν διαμορφωτή ρυμουλκούμενου EBS σε έναν νέο διαμορφωτή ίδιου τύπου. Αυτό διευκολύνει την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού διαμορφωτή. Εδώ, ισχύουν οι εξής κανόνες: Υποστηρίζονται ρυμουλκούμενα EBS D (Premium) και ρυμουλκούμενα EBS E (στάνταρ και Premium). Ο διαμορφωτής, που θα λάβει την παραμετροποίηση, πρέπει να είναι καινούριος. (Ορισμός καινούριου: Κατάσταση km <1 km και χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία) Εάν δεν πληρείται αυτός ο όρος, το μενού <Εγγραφή παραμέτρων> δεν είναι διαθέσιμο Η πηγή και ο στόχος για την παραμετροποίηση πρέπει να είναι διαμορφωτές ίδιου αριθμού ανταλλακτικού, έκδοσης λογισμικού και έκδοσης παραμέτρων. Εάν δεν πληρείται αυτός ο όρος, εμφανίζεται το μήνυμα "Διαμορφωτής μη συμβατός". Το στοιχείο παραμέτρου διαβάζεται αυτόματα από τον διαμορφωτή. Αυτό γίνεται αφού ο διαμορφωτής τεθεί σε λειτουργία (έχει διεξαχθεί έλεγχος EOL στον πελάτη). Εάν δεν διεξαχθεί ο έλεγχος θέσης σε λειτουργίας (Πελάτης Έλεγχος EOL), το στοιχείο παραμέτρου δεν διαβάζεται αυτόματα και αποθηκεύεται στο SmartBoard. Το στοιχείο παραμέτρου διαβάζεται αυτόματα μόνο μια φορά. Εκ των υστέρων αλλαγές δεν λαμβάνονται υπόψη. Για να συνυπολογιστούν, το στοιχείο παραμέτρου πρέπει να αναγνωστεί χειροκίνητα με τη λειτουργία <Ανάγνωση παραμέτρων>. Μετά την εγγραφή του στοιχείου παραμέτρου σε έναν διαμορφωτή, πρέπει να διεξαχθεί ο έλεγχος θέσης σε λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό, αναζητήστε το συντομότερο δυνατό ένα κέντρο εξυπηρέτησης της WABCO. Με αυτήν τη λειτουργία είναι εφικτή η εγγραφή ενός στοιχείου παραμέτρου σε έναν διαμορφωτή, που δεν είναι κατάλληλος για το παρόν όχημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση πέδησης. 35

36 8 SmartBoard Υποδείξεις συνεργείου 8 Υποδείξεις συνεργείου 8.1 Κάλυψη συνδέσεων 1 CAN low (ISO 11898) 2 K-Line (ISO 14230) 3 Διαστάσεις 4 Αισθητήρες περιστροφής τροχών 5 Αισθητήρες περιστροφής τροχών 6 CAN high (ISO 11989) 7 Σύνδεση τροφοδοτήσεως (ηλεκτρική) 8.2 Ένδειξη "Μπαταρία σχεδόν άδεια" Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 5 έτη, κάτι που, όμως, πιθανόν να μην είναι εφικτό, εάν η χρήση στο συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο είναι πολύ συχνή. Εάν στην μπαταρία απομένει ακόμη μόνο το 10 % της αρχικής φόρτισης, εμφανίζεται η ένδειξη "Μπαταρία σχεδόν άδεια" για ένα δευτερόλεπτο από την έναρξη Logo και το Disclaimer, αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν η τάση της μπαταρίας δεν επαρκεί πλέον, προκειμένου για λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού πραγματικού χρόνου, σβήνει βαθμιαία το μενού <Έξτρα> <Ρυθμίσεις> <Ρολόι>. Η ώρα δεν αποστέλλεται, πλέον, στο CAN, δηλ. τα δεδομένα ODR του ρυμουλκούμενου EBS E δεν αποθηκεύονται πια με την ώρα. Η εσωτερική μέτρηση χιλιομέτρων βρίσκεται, επίσης, εκτός λειτουργίας. 36

37 Υποδείξεις συνεργείου SmartBoard Αλλαγή μπαταρίας Το SmartBoard διαθέτει μια αντικαταστάσιμη μπαταρία. Η κατάσταση της μπαταρίας περιέχεται στο μενού <Έξτρα> <Πληροφορίες συστήματος> <SmartBoard>. Εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας μειωθεί, το SmartBoard μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ρυμουλκούμενο όχημα μόνο μέσω μιας υπάρχουσας τάσης τροφοδοσίας. Η αντικατάσταση αυτής της μπαταρίας επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα ειδικά συνεργεία. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει διαθέσιμο το κείμενο επισκευής (Αρ ), όπου περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα εργασίας. Βλ. επίσης Φύλλο ανταλλακτικών στο διαδίκτυο, στη σελίδα σημείο μενού INFORM. Οι μπαταρίες είναι τοξικά απόβλητα. Απορρίπτετε τα τοξικά απόβλητα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, βάσει των εκάστοτε εθνικών κανονισμών. 8.4 Περιποίηση και καθαρισμός Το SmartBoard επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο με νωπό πανί χωρίς απορρυπαντικό. Προς αποφυγή ζημιών στην οθόνη και την επιφάνεια των πλήκτρων, το SmartBoard δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με διαλυτικά ή άλλα χημικά. 37

38 9 SmartBoard Παράρτημα 9 Παράρτημα Μήνυμα Επεξήγηση 9.1 Μηνύματα διάγνωσης Τα μηνύματα αποτελούνται το κάθε ένα από τέσσερα στοιχεία: 082 πνευματικός αγωγός τροφοδοσίας 083 Αισθητήρας πίεσης τροφοδότησης 084 Ηλεκτρική έξοδος μεταγωγής Ηλεκτρική έξοδος μεταγωγής Ηλεκτρική έξοδος μεταγωγής 5 (IN/OUT 1) 088 Αισθητήρας εγκάρσιας επιτάχυνσης 220 Σύνδεση δεδομένων τράκτορα / ρυμουλκούμενου 221 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Τροφοδοσία αισθητήρα 24V Εικ. 9-1: Παράδειγμα για το μενού "Μηνύματα" 1 Σύστημα, που προκαλεί το μήνυμα 2 Τρέχον μήνυμα: ναι/όχι 3 Το σχετικό στοιχείο 4 Το είδος σφάλματος Στο ως άνω παράδειγμα, εμφανίζεται ένα μήνυμα με το εξής περιεχόμενο: Στο TEBS E και στο στοιχείο 002 (στοιχείο: Αισθητήρας τροχών b ), εμφανίζεται το σφάλμα 05 (Είδος σφάλματος: Αγωγός - Διακοπή ). Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS D: Στοιχεία Μήνυμα Επεξήγηση 001 Αισθητήρας τροχών c 002 Αισθητήρας τροχών d 003 Αισθητήρας τροχών e 004 Αισθητήρας τροχών f 007 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου 008 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου 010 Βαλβίδα ρελέ EBS(ABS) 058 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου 059 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου 061 Βαλβίδα ρελέ EBS 062 Βαλβίδα ρελέ EBS / αισθητήρας πίεσης 069 Αισθητήρας φορτίου ανά άξονα 075 Αισθητήρας φθοράς 076 Βλάβη στην επιλογή ονομαστικής τιμής 077 Αισθητήρας ονομαστικής πίεσης 232 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Τροφοδοσία αισθητήρα 5V 246 Βαλβίδα πέδησης ρυμουλκούμενου EBS / Διακόπτης 251 Τροφοδοσία τάσης 253 Παραμετροποίηση 254 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου Πίνακας: 9-1: Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS D, Μηνύματα στοιχείων Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS D: Είδος σφάλματος Μήνυμα Επεξήγηση 00 Η τιμή είναι πολύ μεγάλη 01 Η τιμή είναι πολύ μικρή 02 Τα δεδομένα είναι αφύσικα ή εσφαλμένα 03 Υπέρταση / Βραχυκύκλωμα στα 24 V 04 Υπόταση / Βραχυκύκλωμα με γείωση 05 Αγωγός - Διακοπή 05 Το ρεύμα είναι πολύ υψηλό 07 Το κενό αέρος είναι πολύ μεγάλο 08 Ολίσθηση 09 Βλάβη στη λήψη δεδομένων 11 βλ. Υπόδειξη σφάλματος 12 βλ. Υπόδειξη σφάλματος 13 Σφάλμα χαρακτηριστικής καμπύλης 14 ειδικά σφάλματα / βλ. Πληροφορίες σφαλμάτων 15 Υπολειπόμενη πίεση Πίνακας: 9-2: Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS D, Μηνύματα - είδος σφάλματος 078 Αισθητήρας ονομαστικής πίεσης εξωτερικά 081 πνευματικό κύκλωμα ελέγχου 38

39 Παράρτημα SmartBoard 9 Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS Ε: Στοιχεία Μήνυμα Επεξήγηση 001 Αισθητήρας τροχών a 002 Αισθητήρας τροχών b 003 Αισθητήρας τροχών c 004 Αισθητήρας τροχών d 005 Αισθητήρας τροχών e 006 Αισθητήρας τροχών f 007 Βαλβίδα ρελέ EBS(ABS) / Μαγνητική απεύθυνση 009 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Μαγνητική απεύθυνση H2 010 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Μαγνητική απεύθυνση H1 058 Βαλβίδα ρελέ EBS / Πλεονασμός 059 Βαλβίδα ρελέ EBS / αισθητήρας πίεσης 061 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Πλεονασμός 062 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου / Αισθητήρες πίεσης H1 / H2 069 Αισθητήρας φορτίου ανά άξονα εσωτερικά 075 Αισθητήρας φθοράς 076 Βλάβη στην επιλογή ονομαστικής τιμής / Πλεοναστική πέδηση 077 Αισθητήρας ονομαστικής πίεσης εσωτερικά 078 Αισθητήρας ονομαστικής πίεσης εξωτερικά 082 Ο πνευματικός αγωγός τροφοδοσίας λείπει 088 Αισθητήρας εγκάρσιας επιτάχυνσης 100 Ελεύθερα διαμορφούμενη αναλογική λειτουργία GIO 101 Ελεύθερα διαμορφούμενη ψηφιακή λειτουργία GIO 102 Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Εγκοπή GIO Αισθητήρας ABS / Memory-Bit 110 Εγκοπή υποσυστημάτων 111 Ψηλαφητής λειτουργίας εκτόνωσης 112 Ψηλαφητής αναγκαστικής μείωσης 113 SmartBoard 114 Διάγνωση τροφοδοσίας τάσης 115 Τηλεματική 116 IVTM 117 Μονάδα χειρισμού / κουτί ECAS 118 Αισθητήρας φορτίου ανά άξονα εξωτερικά (άξονας c, d) 119 Αισθητήρας φορτίου ανά άξονα εξωτερικά (άξονας e, f) 120 Αισθητήρας διαδρομής - φορτίο ανά άξονα (άξονας c, d) 121 Αισθητήρας διαδρομής - φορτίο ανά άξονα (άξονας e, f) Μήνυμα Επεξήγηση 122 ελεύθερα προγραμματιζόμενη λειτουργία ελεύθερα προγραμματιζόμενη λειτουργία ελεύθερα προγραμματιζόμενη λειτουργία Διακόπτης επιπέδου εκφόρτισης 126 Έξοδος σήματος ταχύτητας 127 Αισθητήρας διαδρομής 2 (άξονας e, f) 128 Αισθητήρας διαδρομής 1 (άξονας c, d) 129 Μπλοκ βαλβίδων ECAS 130 Έξοδος Μόνιμα θετικό Έξοδος Μόνιμα θετικό Έξοδος RSS ενεργό Σήμα 133 Έξοδος ABS ενεργό Σήμα 134 Διακόπτης φρένου διαμορφωτή 135 not used 136 not used 137 Διακόπτης ταχύτητας 2 (ISS 2) 138 Διακόπτης ταχύτητας 1 (ISS 1) 139 Βαλβίδα υπολειπόμενης πίεσης για βοήθεια ελιγμών 140 Βαλβίδα υπολειπόμενης πίεσης για βοήθεια εκκίνησης 141 Βαλβίδα άξονα ανύψωσης Βαλβίδα άξονα ανύψωσης πνευματικό κύκλωμα ελέγχου 144 Αισθητήρας πίεσης τροφοδότησης 145 εξωτερικό ELM 146 εξωτερικό ECAS 148 εσωτερικό ECAS / βαθμονόμηση 156 J Σύνδεση δεδομένων τράκτορα / ρυμουλκούμενου 250 J Τροφοδοσία τάσης 253 Παραμετροποίηση 254 Διαμορφωτής ρυμουλκούμενου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ECU! Πίνακας: 9-3: Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS Ε, Μηνύματα στοιχείων Σύστημα ρυμουλκούμενου EBS Ε: Είδος σφάλματος Μήνυμα Επεξήγηση 00 Η τιμή είναι πολύ μεγάλη 01 Η τιμή είναι πολύ μικρή 02 Τα δεδομένα είναι αφύσικα ή εσφαλμένα 03 Υπέρταση / Βραχυκύκλωμα στα 24 V 04 Υπόταση / Βραχυκύκλωμα με γείωση 05 Αγωγός - Διακοπή 06 Το ρεύμα είναι πολύ υψηλό ή κύκλωμα ρεύματος στο εσωτερικό 07 Το κενό αέρος είναι πολύ μεγάλο 08 Ολίσθηση 39

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός Στοιχεία Αγαπητέ χρήστη, Ο ψηφιακός ταχογράφος, DTCO 1381, με τα στοιχεία συστήματος είναι μια συσκευή ελέγχου της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα