Α Σ Τ_Ι Κ Ο Σ. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ.Δ. 4Δj19835Φ.1252 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Ε.Κ. 11 ΤΕΥΧΟΣ 8'5,12.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Σ Τ_Ι Κ Ο Σ. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ.Δ. 4Δj19835Φ.1252 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Ε.Κ. 11 ΤΕΥΧΟΣ 8'5,12."

Transcript

1 Α Σ Τ_Ι Κ Ο Σ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 'Ή ΥΓΕΙΑ" ΣΥΝ. Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΙΖΑΡΗ ΑΘ.ΗΝΑ - ΤΗΛ , FAX: ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ.Δ. 4Δj19835Φ.1252 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Ε.Κ. 11 ΤΕΥΧΟΣ 8'5, Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αθήνα, 14/5/2015 Σύμφωνα με την από 14/5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ν.1667/1986 και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη του ΑΣΤιΚΟΥ ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 'Ή ΥΓΕΙΑ" ΣΥΝ Π.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Αθήνα την 14 /ουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 Π.μ. στο ΞενΟδοχείο CROWNE ΡΙΑΖΑ (Πρώην HOLIDAY ΙΝΝ) (Φουαγιέ) Οδός Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 2_Ι_lουνίου 2015 (Φουαγιέ) στο ίδιο Ξενοδοχείο την ίδια ώρα και' με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.. Σε περίmωση _που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (όπως αναμένεται) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28 /ουνίου 2015 στο ίδιο Ξενοδοχείο (αίθουσα Σωκράτης) την ίδια ώρα και-με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δυο πρακτικογράφων (Τα πρακτικά μαγνητοφωνούνται). ι 2. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού. 3. Ενημέρωση για την πορεία των κτημάτων Λαγονησίου και Χαλκιδικής. 4. Απολογισμός Δ.Σ. 5. Έκθεση Εποmικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2015 δια ανατάσεως της χειρός. 7. Απαλλαγή Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 από κάθε ευθύνη δια μυστικής ψηφοφορίας. 8. Έγκριση Ισολογισμού του έτους 2014 δια μυστικής ψηφοφορίας. ΣΗΜΕ/ΩΣΕ/Σ: 1. Σε περίmωση κωλύματος να' προσέλθετε στη Γενική Συνέλευση, μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από αντιπρόσωπό σας, που θα πρέπει να ορίσετε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερο των πέντε ετών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή με Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Α.Τ. 2. Για την είσοδό σας στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας μέλους του Συνεταιρισμού και της αστυνομικής σας ταυτότητας. 3. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση που εκτιμάται ότι θα έχει την απαρτία δεν είναι πια η 2 η αλλά η 3 η ήτοι 28 lουνίοu 2015, οπότε και καλείστε να προσέλθετε. ΓΙΑ ΤΟ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΓEN~ΤEAΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

3 Αθήνα, Αγαπητά μέλη, Η προηγούμενη χρονιά υπήρξε πάρα πολύ σημαντική για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις μας. Πραγματοποιήθηκε μια κολοσσιαία μεταβολή του συνολικού νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τους Οικονομικούς Συνεταιρισμούς, σε επίπεδο τόσο οργανωτικό και λειτουργικό, μέσα από την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους όσο 'και σε επίπεδο πόλεοδομικών ρυθμίσεων μέσα από τον Νόμο 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση. και Ιδιωτική Πολεοδόμηση», (ΦΕΚ ΑΙ 159/ ). Ο Συνεταιρισμός μας μπόρεσε, για πρώτη φορά από το 1987, να αναμορφώσει και εκσυγχρονίσει το Καταστατικό του, και να πάρει έγκριση - παρά τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες λόγω του αριθμού των μελών μας - από το αρμόδιο Δικαστήριο. Το νέο Καταστατικό είναι στη διάθεση όλων σας τόσο στο site μας όσο και στα γραφεία σε έντυπο. Η σημαντικότερη όμως μεταβολή, στην οποία η Διοίκηση του Σύνεταιρισμού είχε ενεργή συμμετοχή μέσα. από συνεχείς και στοχευμένες επαφές και διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον υπουργό, βουλευτές κλπ, ήταν η ψήφιση του Νόμου 4280/2014. Για πρώτη φορά εισήχθησαν ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένα τόσο το κτήμα του Λαγονησίου, όσο και της Χαλκιδικής. Το άρθρο 7 προβλέπει ειδικά για την Αττική τη δυνατότητα ανάπτυξης οικισμού με όρους (παραχώρηση δασικής έκτασης κλπ, ειδικούς συντελεστές δόμησης). Το άρθρο 9 λύνει οριστικά το θέμα των Προσυμφώνων και επιτρέπει την υλοποίηση του σκοπού μας. Το άρθρο 10 προβλέπει είτε τη συνέχιση της εφαρμογής του παλιού Διατάγματος Ρυμοτομίας στη Χαλκιδική είτε την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, που θα αποτελεί επικαιροποίηση αυτού του , όπου.πλέον, λόγω της προηγούμενης επεξεργασίας του από το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν θα κινδυνεύουν με ακύρωση άδειες οικοδομής. Η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση της έκδοσης Βεβαίωσης Καταλληλότητας της κάθε έκτασης, που συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό και νομικό φάκελο. Σπεύσαμε άμεσα να κινήσουμε τη διαδικασία για την έκδοση Βεβαιώσεων του άρθρου 4 Ν. 4280/2014 (Βεβαιώσεις Καταλληλότητας) και για τα δυο κτήματα. Εκκρεμούσε μια διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ. η οποία λόγω των εκλογών που μεσολάβησαν τελικά δεν εκδόθηκε.

4

5 Η κυβερνητική μεταβολή και η καθυστέρηση στην τοποθέτηση νέων επικεφαλής στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, έχει - εκτιμούμε πρόσκαιρα - ανακόψει τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε από κοντά κάθε εξέλιξη και είμαστε σε ετοιμότητα να προχωρήσουμε τους δυο τεχνικούς και. νομικούς φακέλους για τις Βεβαιώσεις Καταλληλότητας των δύο ακινήτων μας (Λαγονήσι - Σιθωνία), όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Το Θέμα της επιβολής ΕΝΦΙΑ, που αφορά όλους τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς της χώρας, με τους οποίους είμαστε σε συνεχή άμεση επαφή για συντονισμένες ενέργειες, το αντιμετωπίζουμε νομικά και φοροτεχνικά. Σε περίπτωση που κληθούμε να καταβάλουμέ. εντέλει ΕΝΦΙΑ (λόγω μη ακύρωσης του καταλογισμού, απόρριψης της αναστολής κλπ) τότε. θα πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα ώστε με έκτακτη εισφορά σε όλα τα μέλη να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση. Ακολουθούμε την πολιτική του νοικοκυρέματος του Συνεταιρισμού, με μείωση των ~απανών, τακτοποίηση των οφειλών των συνεταίρων, ακόμα και με διαγραφές (που όλες γίνονται αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, κληθούν για να ρυθμίσουν κλπ και πάντα με απόφαση Γενικής Συνέλευσης), τακτική συντήρηση των κτημάτων, διευκόλυνση των συνεταίρων από τη Βόρεια Ελλάδα με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (Δεκέμβριο 2014) στη Θεσσαλονίκη η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Σας υπενθυμίζουμε ότι -λειτουργεί ένα πλήρως ενημερωμένο site στο οποίο κάθε μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση τόσο στις γενικές πληροφορίες όσο και εξειδικευμένα στον φάκελό του (με κωδικό πρόσβασης τον αριθμό μητρώου μέλους). Στη κρίσιμη αυτή συγκυρία πρέπει όλοι μας, όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια φωνή - φωνή ψύχραιμη με γνώση, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση - ώστε να μπορέσουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4280/2014 να γίνουν πράξη. Η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση και η συνεισφορά σας αποτελεί έκφραση της βούλησης αυτής και της ανάγκης για κοινή προσπάθεια. Με εκτίμηση ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΓΕΝ. (jf: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΟΥΜ ΠΑΠΑ ΙΑΝΝΗΣ

6

7 ΑΠΙΚΟΣ ΟIΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ γγειονομικων Η ΥΓΕΙΑ ΣΥΝ Π.Ε ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΙΖΑΡΗ ΤΗΛ Ε ΦΑΧ 723Q095 IΣΟΛοπ.ΜΟΣ ΤΗΣ 310CΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΗ!ΙΙΙ;Ο Ο"θΗ!ΙI(Ο Γ ΠΑΓιοrNrPf"'II!lKQ 11009'Y'2utync ymqtwc 2914 ~~~!Ioog nq9!iyoίιιl[\rn~ IΚΙQ(w( 1013 ~~~ 1'11\ Μιιο."ς EQAI\AIA Κc;ρΜοο Ποοο (λιι9μιιης Ωοσ? "ι?οπυουμ(υ')ς ~ ~ ι Αη(;IΙΙΩΤις A_ινnΙΩΠ9'OOΙ" 1.Εξοόο Eριυν..ύ't/ S.AνoΠΙυΙrκ 192~2:;93 "4 2ttα Ί'l.293 ~ 54 12Ο ~.ι fι ':\1:'\2 ι;η,«", 11 ΕνσώU9ΙΙ( A,,'νΩΙO"Qι!'tσΙK "' 1. rt\ntόo Ο οllιοο 6 ε""πλο.οι λοι"oc;ιξoπ~ιoμoς l\ιul,rfqxt(.21 tι",~,ιςiin.oonnnflrnιιr'.dquoiqq 9YOUI!Il~ ;ΙΠQIφριι( 7.I\οΙ"ις μoιιρonρό(:ισμις oπo"ή(jιις.'\ KYKΛΩΦQpoyN ΕΝΕΡΓΗΤΙκΩ ιl~ις 1 Πιλόιις (μιλιu 11.XρtWΣιις Διo<lopO ,7" ,25 ~ :1 " ,79 60t 356,32 6C Ζ C850β4,93 ~ ~ 1 0"' ' SΕ ν 459 ~θ 748~5, ,07 ιν Απο6ιΥ9'_Ρ Ηφάt9φ l,leι-iilιooπoθιμσι 4, EIι'cIιlo σηoθf.μ(]i,ιιo Αηοιο.CρΜΨρ Y"ιΊ~nιπη ιι( νιο O l,ηlιι,~y.χμηι. ις ιιι:; νιη γ "0""01"0 (ημιων nρoηyoul-tyωv xρησιu,ιν ~ ι MA~POΩP00EIMεr vηοχρεοιf Ι σ ΟΙ Διι.oιov~oι I\QVOνηolOu βl Δ cιuv,ι{οl Χω.οδ-'Κ 20:> ~β6~ (; :M.R.64 22fι~1.1 1~ I1j.1] ti , ,. ~M196 '4(j.f.~' ~ ΛoyoριαoμOl Διa.x10ΙWς Προ.οι & n οιwoιων , :>9 541,'4 1i B~AXYΓPOΘξΣf,.1EI ΥΠΟ.χΡΕ.ΟΣε,ι 111 ;ι(ριώυρο9q 3 Λoιno )ιριόυροφσ ~oμηθιυlις, 4 Γ'IρoιιαιQβoλις "Πι",οlών 5 Vnο~ρ(ώσι.ιι:; Οπό φόρ()uιj; ιέλη , 1S Μ 73S ιν.~ 1 Τσμείο 3, κa,oeιoιις ΤΟμι(.υlηριοι.ι 2 Κιη08ιπι,ιι; C"IψI.ι.Jι; ιιο. 'ΠrιnAι'ημoc; ιΊ:\19,~ 1068"1244 δ ΑοφσλlO' Οί OΡνovισμoi 1. Πιcn:.ι.'ις Διό~ 2953.ιJe ΣΥΝΩΛΩ vnoxpforfωn ίπ.γ1tl S " 78 e ί Ε MET.t,B,IITIKQI ΛΟΓ/ΙΜΟ, ΕΝΕρΓΗΤIΚΟΥ 2.Εξοδα ιπόμινης χρφης 2.t ME!ABAT!KQI ΛΟΓλΡ1"ΣΜΟI η.t,ehtikoy Λαιποο μι,oβa'ι.oί λανlομοι "oθ1liaou ot851 ΚΛΤΑΠΑΣΗ ΛΟΓΑΡιΑΣΜΟΎ ΑΟΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31nc ΔέΚΕΜΒΡΙΟΎ 2014 ΙΟ1 ΟΙ ) AnQ1(~lQugra ιauιiq'\'\(jjglw( Κι,ίι:λοςΙρΥocιω. ιεοοδο ΟΠΟ auyδpoμtς. ΙΥνΡοφΙ:;) MI..J2:L.~oo'oc; ΠIύλησιwν U,.to 9RQ'tλtCμOIO ΙΚΙρδηl ιι.ι.,ιπ"λι.unι ~ AJιι.o ισοδο ει:με,αλλιvσιω< Σ~o ~ 1 ΕΙοδοοο.ηι.ηςλιlιοι.ι::ΙΥlOς 3 ΕΙοδο λ{ιtouρυιος ΟΟθι.σιως. ιι; Μερl_Ο σno,ιλισμcho (Ζημ'ις) ι_μιισλλιύdιω( "doν 3 χριwoτιι:οι '()oιol ιιο! OU'WO ιξοδο Ολιο:l1 cmo'ιλισμq'ρ (ιι:ιρ6η) CιιμcΙQλ",ΙUι:rιωc; ηλεον Ει:'σιιιο οπο,(λ(αμσιο 1.Ειι,0.,0 1.0' g...oovova ισοδο 11 Μιον E.IOCIO "no'lλtqwe,o 1. Ει:.ιοιι,α.91 οναρvovo ιξo6a 4 Εξαδο πpoηγouμι:νwν xρttσιwν ΟρΥο_ο.οι t<ιοc':ι οπο'ελιομο'ο ΙLηι..Κt! ~ ΣΙίνοΑο Ο"οσβισιων "oyu 0101xl...,." ιιοιιξό6w., ΙΥιιοτοο'οσιως ~ Ο. 011'0 Ου'ις ΙνOωμ(ηwμ(VΙ( ",ο Atlloυrv_O -όσιοι; ΚΑθΑ.Ρ" ΑΠΟ!ΕΛΕΣΜΑ.!Α ιlημιιζ) ΧΡΗΣΕΩΙ 0000 ι.λιlqμι!fo{ χροοιωι 2014 Oocιg DPQOyou4'ync xpoqcyς ,10 ~ ~ ,88 ~ _51 Ο o~ ~3979 ' )4 968,80.10,5:;a 56., oo~ Q.QQ Q.QQ ΙΙS2,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣYNOΛQ OλeH!lKOY (Α.Γ.Α) O.OC :!.39 7~2, ,3Ε ό o.oc -δ Ι<οθαρο Oπoιιλtσμoιa ΠΙΝΑΚΛΣ Δ!ΑθΕΣΕΩΣ "noτελεσμ,ι,τον XPtΊσεως (Zημιις'l Ι ι Ι : γ"όλc>πo οπο'ιλιομ9lιοιν Ι(ηι.ΛW.t) ΠPO'1YOUμΙvwν χρησtwv Λ9'noo lj'1ιvcωμσιiύμtvo. 010 ~ΗOUρν...ο.οοτoc; 90PQI Iημiιςιιςνισ ,77.119:1Α19, ~ "82,21 Οοσ::ι.",ΙΟμΙΥ!1( Πocα I!ρonyoυuινnc ,942,&6.1 1" Ι 1!! (;;;-. Ο ΓΕ'" ΓΡΑΜμΑΤΕΑΣ.Αθηνο.,2 MOΡIIOV 2015 ΔH"~ΚAΤΤHΣ

8

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Ενημέρωση δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Ενημέρωση δραστηριοτήτων. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCIΑΤ ΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΤΗΛ: 210-6460040 FAX: 210-6464372 Επόπτες Δημόσιας Υγείας www.edye.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια και περιγραφή 1. Ο συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικού Τύπου και η αντιμετώπιση περιθωριοποίησης του.

ηλεκτρονικού Τύπου και η αντιμετώπιση περιθωριοποίησης του. KEΦAΛAIO A TITΛOΣ EΔPA ΣKOΠOΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 TITΛOΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται πανελλήνιο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία «ENΩΣΗ ΣYNTAKTΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TYΠOY και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά περί Α.Ε... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Ε... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Α.Ε... 5 2.1 Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%...

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ν. 727/1977) Άρθρο 1 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα