Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε"

Transcript

1 Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1

2 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής ανάμιξης) και επεξεργασίας πληροφοριών (εκτεταμένη - περιορισμένη) Προϋποθέσεις για την Ανάμιξη Συμβολική αξία των χαρακτηριστικών του προϊόντος Λειτουργική αξία των χαρακτηριστικών του προϊόντος Ιδιαιτερότητα του προϊόντος σε σχέση με τους ανταγωνιστές και η φύση του (διαμορφώνει στάσεις και προτιμήσεις) Ισχυρή ταύτιση με τις προτιμήσεις και κανόνες της ομάδας καταναλωτών 2

3 1. Η μελέτη των Kallick, Nearby και Shaffer (ACR, 1974) Ο Ορισμός της Ανάμιξης (Involvement) Η Ανάμιξη συμπεριλαμβάνει ως έννοια τρεις συνιστώσες των Στάσεων, τις: Πίστη Προτίμηση Ετοιμότητα 2. Η μελέτη των Kapferer και Laurent (Psychology and Marketing, ) Οι πέντε διαστάσεις της Ανάμιξης Προσωπικό ενδιαφέρον του αγοραστή Η αξία ηδονής του προϊόντος ευχαρίστηση και απόλαυση Το Σήμα του προϊόντος Η σημαντικότητα και πιθανότητα του κινδύνου για μια αποτυχημένη αγοραστική επιλογή 3

4 Η μελέτη των Kapferer και Laurent (Psychology and Marketing, ) Οι πέντε διαστάσεις της Ανάμιξης αποτέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη μιας σειράς από προτάσεις (inventory of items) που θα βοηθούσαν την διαδικασία τυποποιημένης μέτρησης του βαθμού Ανάμιξης των καταναλωτών Η λειτουργία του εργαλείου μέτρησης των Προφίλ Ανάμιξης ( the Consumer Involvement Profile) έχει ως εξής: Οι καταναλωτές δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας βάσει των προτάσεων Ακολουθεί στατιστική ανάλυση με την τεχνική της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) 4

5 Ενδιαφέρον Το τι αγοράζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα Με ενδιαφέρει πραγματικά το. Δεν μ ενδιαφέρει καθόλου το. Ευχαρίστηση Πραγματικά ευχαριστιέμαι να αγοράζω. Όταν αγοράζω, είναι σαν να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Για μένα,,είναι μεγάλη ευχαρίστηση. Σήμα Μπορείς να καταλάβεις πολλά για ένα άτομο από το που αγοράζει. Το που αγοράζει κάποιος λέει πολλά για το ποιος είναι. Το που αγοράζω αντανακλά τον τύπο του ανθρώπου που είμαι. Σημαντικότητα Κινδύνου Δεν έχει μεγάλη σημασία εάν κάποιος κάνει ένα λάθος όταν αγοράζει. Είναι πολύ ενοχλητικό να αγοράζεις που δεν είναι σωστό. Θα ήμουν ενοχλημένος με τον εαυτό μου, εάν αποδεικνυόταν ότι έκανα λανθασμένη επιλογή όταν αγόραζα. Πιθανότητα Λάθους Όταν βρίσκομαι στο τμήμα με τα, πάντα αισθάνομαι αβέβαιος για το τι θα πρέπει να επιλέξω. Όταν αγοράζεις, ποτέ δεν μπορείς να είσαι πολύ σίγουρος ότι έκανες την σωστή ή τη λανθασμένη επιλογή. Επιλέγοντας ένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν αγοράζεις Τα CIP Items- ένα παράδειγμα για ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων, ποτέ δεν μπορείς να είσαι αρκετά σίγουρος για την επιλογή σου. 5

6 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Η έκθεση των καταναλωτών σε πληροφορίες και οι διανοητικές διαδικασίες που οδηγούν στην αγορά των προϊόντων. Η σύγκριση ιεραρχίας Χαμηλής και Υψηλής Ανάμιξης Ιεραρχία Υψηλής Ανάμιξης Γνώση (Cognition) Ιεραρχία Χαμηλής Ανάμιξης Γνώση (Cognition) Στάση (Attitude) Συμπεριφορά (Behavior) Συμπεριφορά (Behavior) Στάση (Attitude) 6

7 Ένα χρήσιμο εργαλείο οι κατηγορίες Αγοραστικής Συμπεριφοράς βάσει της Χαμηλής και Υψηλής Ανάμιξης (Assael, Consumer Behavior and Marketing Action,1992, pp ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΡΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ 7

8 Η μέτρηση της Ανάμιξης Οι τεχνικές συλλογής πληροφοριών για την μέτρηση του Βαθμού Ανάμιξης είναι συνήθως οι παρακάτω: Συνεντεύξεις (χρήση ερωτηματολογίου και προφορικές συνεντεύξεις). Εξερευνητικά πρωτόκολλα Ημερολόγια καταναλωτών Ερωτηματολόγια σχετικά με: σημαντικότητα του προϊόντος, αριθμό πληροφοριών για λήψη αγοραστικής απόφασης (Α.Α), χρόνο για λήψη Α.Α και αριθμό καταστημάτων που επισκέπτονται οι καταναλωτές Παρατήρηση (κρυφή κάμερα) 8

9 Τοποθέτηση προϊόντος και Ανάμιξη Χαμηλή Ανάμιξη τοποθέτηση = Λύσεις στα προβλήματα Υψηλή ανάμιξη τοποθέτηση = Οφέλη από την χρήση του προϊόντος Προσδιορίστε από την εμπειρία σας κάποια παραδείγματα Μαρκών προϊόντος κάνοντας ανάλυση του Μίγματος ΜΚΤ (Marketing Mix) 9

10 Στρατηγικές ΜΚΤ για την μετατροπή της Ανάμιξης από Χαμηλή σε Υψηλή. Οι επιχειρήσεις συχνά για να αυξήσουν την προτίμηση των καταναλωτών τους στην Μάρκα προσπαθούν: -Συνδέσουν το προϊόν με ένα ζήτημα υψηλής ανάμιξης -Συνδέσουν το προϊόν με ένα ζήτημα προσωπικό και υψηλής ανάμιξης -Συνδέσουν το προϊόν με διαφήμιση υψηλής ανάμιξης -Αλλαγή της ιεράρχησης των αναγκών από τους καταναλωτές -Εισαγωγή ενός νέου σημαντικού χαρακτηριστικού στο προϊόν 10

11 Μάθηση Ο ορισμός..κάθε μόνιμη αλλαγή στην Σ.Κ, και η οποία οφείλεται στα στοιχεία: Εμπειρία Πρακτική Επανάληψη Εκπαίδευση Παρατήρηση 11

12 Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΚΑ (Brand Loyalty) Peter and Olson, Consumer Behavior and Marketing Strategy (1990) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αδιάκοπη προσήλωση στην Μάρκα Προσήλωση στην Μάρκαπεριστασιακή εναλλαγή Προσήλωση στην Μάρκαεναλλαγή Διχασμένη προσήλωση σε Μάρκα Αδιαφορία για την Μάρκα ΣΕΙΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΚΩΝ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΑΑΑΒΑΑΑΑΑΓΑΑΑΔΑΑΑΓ ΑΑΑΑΑΑΑΑΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΑΑ ΒΑΒΒΒΒΑΑΑΓΓΓ ΒΒΑΑ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ 12

13 Η Αντίληψη του καταναλωτή και το Στρατηγικό ΜΚΤ Ο ρόλος των Αντιλήψεων Οι Αντιλήψεις = σύνολο εσωτερικών διαδικασιών που έχουν ως βάση τους τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση, εσωτερική αίσθηση) οι οποίες βοηθούν στην σύλληψη κάποιας εσωτερικής ή εξωτερικής επίδρασης (από στοιχεία όπως πράγματα, γεγονότα, σχέσεις) και επομένως στην διαδικασία νοητικής οργάνωσης, επεξήγησης και αποσαφήνισης των μηνυμάτων με την βοήθεια και της εμπειρίας 13

14 Παπαδόπουλος και Ζάχος Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών1985 Προσοχή Εμπειρία, μάθηση Ανάγκες, συναισθήματα Ερεθίσματα Αίσθημα Αντίληψη Αντίδραση απάντηση Μνήμη Κρίση Αξιολόγηση 14

15 Οι λειτουργίες της επιλεκτικής Αντίληψης Οι λειτουργίες της επιλεκτικής Αντίληψης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: Αντιληπτική Επαγρύπνηση (αφαιρετικός χαρακτήρας) Αντιληπτική Άμυνα (προσαρμογή στα πιστεύω) Αντιληπτική Οργάνωση (Κατηγοριοποίηση, Ολοκλήρωση) 15

16 Εισροές Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση Αποκωδικοποίηση Σύντομη Οπτική Αποθήκευση Βραχυπρόθεσμη μνήμη Μακροπρόθεσμη μνήμη Ανάκληση Αποκωδικοποίηση 16

17 Η Αίσθηση, το Απόλυτο και το Διαφορικό Κατώφλι Ο ορισμός..η Αίσθηση (sensation) περιλαμβάνει την άμεση ανταπόκριση των αισθητηρίων οργάνων Το Απόλυτο κατώφλι (κάτι και τίποτα) Το Διαφορικό κατώφλι (ελάχιστη διαφορά μεταξύ 2 ερεθισμάτων = μ.α.δ (μόλις αξιοσημείωτη διαφορά)) 17

18 Το Διαφορικό Κατώφλι (Ο Νόμος του Weber) Η σχέση ΔS/S S = K, K (Ο Νόμος του Weber) όπου S=η αρχική τιμή του ερεθίσματος ΔS= η μικρότερη αλλαγή του ερεθίσματος δηλ. η μ.α.δ και Κ=σταθερά αναλογίας Παράδειγμα: Εάν έχω μια συσκευασία 100 γρ. (S=100), και θέλω να προσθέσω άλλα δέκα γρ. (ΔS=10) για να αντιληφθούν οι καταναλωτές την αλλαγή στο βάρος της, τότε το Κ=10/100=0,1 Συμπεράσματα: Για τις συσκευασίες 500 γρ. οι καταναλωτές θα αντιληφθούν την αλλαγή εάν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε? Γρ και άνω. 18

19 Αντιληπτική χαρτογράφηση (Perceptual Mapping ) ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΤΩΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 19

20 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΚΤ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΚΤ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΤΜΗΜΑ Προϋποθέσεις επιτυχίας: Αναγνώριση Μέγεθος Τ.Α Σταθερότητα Προσεγγισιμότητα 20

21 Τα κριτήρια Τμηματοποίησης της Αγοράς και οι Στρατηγικές ΜΚΤ Τα κριτήρια Τ.Α Δημογραφικά Γεωγραφικά Αντιληπτική Οι Στρατηγικές ΜΚΤ 1. Μη Διαφοροποιημένο ΜΚΤ 2. Συγκεντρωτικό ΜΚΤ 3. Διαφοροποιημένο ΜΚΤ Ψυχογραφικά Προϊοντικά 21

22 Schiffman and Kanuk, Consumer Behavior (1994), p.28 Ανάπτυξη Στόχων Έρευνας Διερευνητική μελέτη Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας Μέθοδος Σχέδιο Δειγματοληψίας Όργανο συλλογής στοιχείων Συλλογή Δευτερογενών στοιχείων Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας Μέθοδος Προκαταρκτικά Ερωτηματολόγια Οδηγός συζήτησης Συλλογή πληροφοριών Διεξαγωγή Έρευνας Ανάλυση Ανάλυση Προετοιμασία Αναφοράς Προετοιμασία Αναφοράς 22

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή 1. Οι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σημειώσεις μαθήματος. Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Σημειώσεις μαθήματος. Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Σημειώσεις μαθήματος Εισηγητής: Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης Ορισμός του Μάρκετινγκ Το Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που σκοπό έχουν να: 1. Σχεδιάσουν (Προϊόν-Product)

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των αισθήσεων στην αξία της μάρκας (Brand Equity) των καλλυντικών προϊόντων»

«Ο ρόλος των αισθήσεων στην αξία της μάρκας (Brand Equity) των καλλυντικών προϊόντων» (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ «Ο ρόλος των αισθήσεων στην αξία της μάρκας (Brand Equity) των καλλυντικών προϊόντων» Εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή για προϊόντα υψηλής ανάμιξης Μελέτη περίπτωσης του iphone

Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή για προϊόντα υψηλής ανάμιξης Μελέτη περίπτωσης του iphone ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Δρ Άννα Ζαρκάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2010-2011

Μάρκετινγκ Δρ Άννα Ζαρκάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2010-2011 Μάρκετινγκ Δρ Άννα Ζαρκάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2010-2011 1 Εισαγωγικές έννοιες 2 Στόχοι Παρουσίαση βασικών εννοιών & θεωριών ιδεολογίας και περιεχομένου κύριων λειτουργιών του σύγχρονου μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei.

Marketing ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. www.dap-papei. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Marketing www.dap-papei.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 7ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατασκευής ερωτηματολογίου έρευνας αγοράς πολυτελών και εξειδικευμένων προϊόντων - Η περίπτωση της τρούφας. Β. Τσιτσιπάτη, Α.

Μεθοδολογία κατασκευής ερωτηματολογίου έρευνας αγοράς πολυτελών και εξειδικευμένων προϊόντων - Η περίπτωση της τρούφας. Β. Τσιτσιπάτη, Α. Μεθοδολογία κατασκευής ερωτηματολογίου έρευνας αγοράς πολυτελών και εξειδικευμένων προϊόντων - Η περίπτωση της τρούφας Β. Τσιτσιπάτη, Α. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα 2009 Έρευνα Αγοράς Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1. Ανάπτυξη προϊόντος 1. 1 Δημιουργία ιδεών 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1.4 Έλεγχος Αγοράς 1.5 Προώθηση Προϊόντος 2. Το μοντέλο PEST 3. Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή...11. Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17. Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31

Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή...11. Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17. Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31 Περιεχ μενα Πρ λογος...9 Εισαγωγή...11 Ι. Στόχοι και οργάνωση του υλικού...13 ΙΙ. Ευχαριστίες...15 Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17 1.1 Ανάλυση του όρου...18 1.2 Η διαφήμιση ως διεπιστημονικός κλάδος...19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα