ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ: 1. Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196, ΤΚ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Βατόπουλο, που εφ εξής θα καλείται ΕΣΔΥ, και 2. Της 3 ης ΥΠΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αριστοτέλους 16, ΤΚ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημοσθένη Ανδριόπουλο, Διοικητή 3. Της 4 ης ΥΠΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αριστοτέλους 16, ΤΚ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Καλτσίδη, Διοικητή, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : Η ΕΣΔΥ θα υλοποιήσει για λογαριασμό της 3 ης και 4 ης ΥΠΕ το ακόλουθο έργο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας μερικής φοίτησης (διετούς διάρκειας), για στελέχη των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (ΦΠΥΥ) των Υ.ΠΕ., των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας» Για την επιτυχή υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου οι τρεις συμβαλλόμενοι συμφωνούν και δεσμεύονται δια του παρόντος με τους παρακάτω ειδικότερους όρους: Α. Αντικείμενο Συνεργασίας Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση από την ΕΣΔΥ του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, διάρκειας δύο ετών, με την ευέλικτη δομή και οργάνωση σπουδών που έχουν τα διετούς διάρκειας μερικής φοίτησης ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, η οποία επιτρέπει στα στελέχη/φοιτητές το συνδυασμό παραμονής στην εργασία και παράλληλης εκπαίδευσης. Το υπό υλοποίηση ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις των: 1. Β.Δ (ΦΕΚ 217 τ. Α ). 2. Π.Δ. 1233/81 (ΦΕΚ 306/81 τ. Α ). 3. Ν. 2194/94, άρθρο 3 (ΦΕΚ 34 τ. Α ), όπως αυτό αναδιατυπώθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5β του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 τ. Α ) και το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194 τ. Α ). 4. Ν.3685/2008 άρθρο 12 παρ.4 (ΦΕΚ148 τ. Α ), οι οποίες διέπουν επίσης το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ ετήσιας διάρκειας και έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης όλων 1

2 των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Επίσης, διέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. Tην υπ αριθμ. 2/67211/Α0024 Υπουργική απόφαση «Διατήρηση του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)» (ΦΕΚ 1267/Β/ ). 2. Tην υπ αριθμ. 1/Φ5/72535/Β3 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός Παραρτήματος διπλώματος» (ΦΕΚ 1091/Β/ ). 3. Tην υπ αριθμ. 2/ Φ5/89656/Β3 Υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1466/Β/ ). Στόχος του έργου είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα διοίκησης υπηρεσιών υγείας και οικονομικών της υγείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών στην ανάλυση των στρατηγικών, των μέτρων και των δράσεων για την ανάπτυξη του τομέα υγείας, υπό την ευρύτερη οπτική της δημόσιας υγείας και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής πολιτικής. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω μιας ευέλικτης δομής και οργάνωσης των σπουδών, η οποία επιτρέπει το συνδυασμό παραμονής στην εργασία και παράλληλης εκπαίδευσης. Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας και διοίκησης για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Το ΠΜΣ έχει διεπιστημονική βάση και επικεντρώνεται στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας και σε συγκεκριμένα θέματα όπως η διοίκηση νοσοκομείων, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση ολικής ποιότητας, η χρηματοδότηση και ο προγραμματισμός, καθώς και η οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, προσπαθεί να επιτύχει τη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου, αφού ενσωματώνει και τα γνωστικά αντικείμενα της δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας, της Βιοηθικής και των επιστημών της συμπεριφοράς, στο χώρο της υγείας. Β. Δομή και Περιεχόμενο του ΠΜΣ Το περιεχόμενο των σπουδών, η κατανομή των μαθημάτων και η διάρκεια κάθε μαθήματος θα είναι τα ίδια με το παρεχόμενο, σε ετήσια βάση, ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ. Θα διαφέρει μόνο η δομή: τα μαθήματα του ΠΜΣ διετούς διάρκειας θα γίνονται σε διμηνιαίες τετραήμερες εκπαιδευτικές ενότητες (Τετάρτη έως Σάββατο). 2

3 Η φοίτηση στο ΠΜΣ θα διαρκεί συνολικά δύο (2) ημερολογιακά έτη (24 μήνες). Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση και αξιολόγηση 13 μαθημάτων Κορμού, ενώ το εξάμηνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι λεπτομέρειες της δομής και του περιεχομένου των σπουδών, καθώς και το πρόγραμμα των μαθημάτων αναλύονται στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας σύμβασης. Γ. Όροι και προϋποθέσεις φοίτησης και αριθμός φοιτητών Στο ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του έργου θα φοιτήσουν στελέχη, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου μόνιμοι ή αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (ΦΠΥΥ) της 3 ης και 4 ης ΥΠΕ των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν συνολικά, πενήντα (50) φοιτητές, απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σχετικών με Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες, σύμφωνα με την προκήρυξη που θα ακολουθήσει. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών θα γίνει μετά από την κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησής τους στην ΕΣΔΥ, την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά θα καθορίζονται στην προκήρυξη. Για την επιλογή των φοιτητών, θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία, δηλ. το άθροισμα της μοριοδότησης των κριτηρίων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ και εξειδικεύονται ως ακολούθως: (α) Ο γενικός βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, όπως προκύπτει από το πτυχίο ή το έντυπο της αναλυτικής βαθμολογίας (Ανώτατη βαθμολογία: 10). (β) Η συνάφεια των σπουδών των υποψηφίων με το αντικείμενο του ΠΜΣ (Ανώτατη βαθμολογία: 10). Ειδικότερα: Συνάφεια τίτλου σπουδών με ΔΥΥ 10 Διοίκηση, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες (Παν/μιο, ΤΕΙ) 10 Νομικές, Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές επιστήμες, Επιστήμες Υγείας 7,5 (Παν/μιο, ΤΕΙ) Θετικές Επιστήμες (Παν/μιο, Πολυτεχνείο) 5 (γ) Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με την κατοχή ενός από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατη βαθμολογία: 10). Ειδικότερα: 3

4 Γνώση Αγγλικής γλώσσας 10 Καθόλου 0 Μέτρια γνώση (Β1) 2,5 Καλή γνώση (Β2) 5 Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) 7,5 Αριστη γνώση (Γ2/C2) 10 (δ) Η Δήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία αξιολογείται η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία του υποψήφιου ως προς τα παρακάτω στοιχεία (αθροιστικά). (Ανώτατη βαθμολογία: 15). Δήλωση ενδιαφέροντος 15 Κίνητρο παρακολούθησης ΠΜΣ 0-5 Συνάφεια θέσης και διάρκειας εργασίας με τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 0-5 Αξιοποίηση ΠΜΣ 0-5 (δ) Η προϋπηρεσία των υποψηφίων, αρχόμενη από την από την ημερομηνία πρόσληψης σε υπηρεσία / μονάδα του ευρύτερου τομέα υγείας και δημόσιας υγείας του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ανώτατη βαθμολογία: 10). Ειδικότερα: Προϋπηρεσία χρόνια 0 6 χρ.= 1, 7 χρ.= 2, 8 χρ.= 3, 9 χρ.= 4, 10 χρ.= 5, 11 χρ.= 6, 12 χρ.= 7, 13 χρ.= 8, 14 χρ.= 9, χρόνια 10 ε) Η συνάφεια της παρούσας θέσης εργασίας (επαγγελματική ενασχόληση) του υποψήφιου με τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. (Ανώτατη βαθμολογία: 10). Ειδικότερα: Συνάφεια παρούσας θέσης με διοίκηση / ιεραρχία 10 Επαγγελματική εμπειρία, σε σχέση με τη ΔΥΥ 2,5-10 Διοικητές και Αναπλ. Διοικητές Νοσοκομείων (εφόσον ανήκουν στον κλάδο υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας) 10 Διευθυντής, Υποδιευθυντής 7,5 Προϊστάμενος 5 Υπάλληλος 2,5 (στ) Η συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν την καταλληλότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, συνεκτιμώντας την επιστημονική δραστηριότητα, τις συστατικές επιστολές και γενικά την κατανόηση του αντικειμένου της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και τη συγκρότηση του υποψηφίου ως προς το αντικείμενο αυτό. (Ανώτατη βαθμολογία: 35). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο ΠΜΣ όσα στελέχη έχουν ήδη αποκτήσει συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους ή φοιτούν ήδη σε συναφή Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 4

5 Δ. Τόπος και υποδομές διεξαγωγής του έργου Το έργο θα υλοποιηθεί στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου». Το ΠΜΣ θα στηρίζεται γραμματειακά από την ΕΣΔΥ, τους υπαλλήλους της 3 ης και 4 ης ΥΠΕ και τη Διοικητική Διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου». Η διοικητική υποστήριξη θα γίνεται από έναν υπάλληλο της 3 ης και 4 ης Υ.ΠΕ. εκ περιτροπής και από έναν διοικητικό υπάλληλο του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ε. Διασφάλιση ποιότητας και ακαδημαϊκής ισοτιμίας Τα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά την υλοποίηση του έργου αποτελούν τα μαθήματα που διδάσκονται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ετήσιας διάρκειας που παρέχει η ΕΣΔΥ (ίδια, σε περιεχόμενο και διάρκεια), ενώ η διδασκαλία τους θα γίνει από τους ίδιους υπευθύνους μαθημάτων και εκπαιδευτές. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών, όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης της ακαδημαϊκής τους επίδοσης είναι ίδιες με αυτές των ετήσιων ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, εξασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ισοτιμία των απονεμόμενων τίτλων. Η υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει, ως αναπόσπαστο μέρος της, την εσωτερική αξιολόγησή του (αξιολόγηση διαδικασίας και αξιολόγηση έκβασης - αποτελεσμάτων). Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, θα υποβληθεί από την ΕΣΔΥ στην 3η και 4η Υ.Πε. έκθεση αξιολόγησης. ΣΤ. Δομή του ΠΜΣ Η διάρκεια φοίτησης στο παρόν ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα είναι δύο (2) ημερολογιακά έτη (24 μήνες). Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση και αξιολόγηση 13 μαθημάτων Κορμού. Το εξάμηνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο εν λόγω διάστημα (6 μήνες), με δυνατότητα παράτασης της ολοκλήρωσής της σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές θα επικοινωνούν συστηματικά με τον επόπτη καθηγητή, αλλά και θα έχουν τακτικές κατ ιδίαν συναντήσεις. Ο επόπτης καθηγητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους εποπτευόμενους φοιτητές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, τόσο στα αρχικά στάδια εκπόνησης της εργασίας (π.χ. συμβουλές για επιλογή θέματος, οδηγίες για εξεύρεση βιβλιογραφικών πηγών), όσο και στη μετέπειτα πορεία της (π.χ. παρακολούθηση της πορείας της έρευνας, διορθώσεις στο κείμενο), αλλά και στη διαδικασία υποστήριξής της. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μάθημα καθορίζει και το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS που απονέμονται [ΥΑ Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ Β 13/8/07)] και περιλαμβάνει: 5

6 τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος στην τάξη (διάρκεια 34 ώρες). Αυτή περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτικές ασκήσεις, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου κάθε μαθήματος. Οι ασκήσεις προετοιμάζονται από τους διδάσκοντες, εκπονούνται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του τετραημέρου και ο βαθμός αξιολόγησής τους συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. Με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση των προηγούμενων κύκλων διετούς φοίτησης, η διδασκαλία θα γίνεται σε ένα τετραήμερο (Τετάρτη έως Σάββατο). Οι υπόλοιπες 5 ώρες κάθε μαθήματος αφιερώνονται στη «μελέτη από απόσταση», μια μορφή αυτοκατευθυνόμενης μάθησης με επίβλεψη, κατά την οποία ο σπουδαστής εκπαιδεύεται και μαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον καθηγητή του βασιζόμενος σε ειδικά, παιδαγωγικά σχεδιασμένο υλικό (π.χ. ασκήσεις), καθώς και στην επικοινωνία και επίβλεψη από τον καθηγητή του. Για κάθε εκπαιδευτική ώρα πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας, προβλέπεται ότι οι φοιτητές θα χρειαστούν 2,5 ώρες ατομική μελέτη, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. ασκήσεις) που παρέχεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος, και υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή του προς τους φοιτητές. Τις γραπτές εξετάσεις (3 ώρες), και την προετοιμασία του φοιτητή γι αυτές. Οι εξετάσεις συνιστούν την αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων σε κάθε μάθημα. Οι εξετάσεις διεξάγονται πριν την έναρξη του επόμενου (από το εξεταζόμενο) μαθήματος, όταν οι φοιτητές προσέρχονται για την παρακολούθησή του. Στο προτεινόμενο ΠΜΣ κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία μαθήματα ώστε να συμπληρώνει 75 πιστωτικές μονάδες μέσα στα δύο έτη (65 μονάδες από μαθήματα και 10 μονάδες από τη διπλωματική εργασία) (βλ. Πίνακα 1). Πίνακας 1. Μαθήματα και πιστωτικές μονάδες (ECTS) Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) / μάθημα Σύνολο ECTS 1 ο ακαδημαϊκό έτος ο ακαδημαϊκό έτος Διπλωματική εργασία 10 Σύνολο Ο φορέας εργασίας των εκπαιδευόμενων θα πρέπει να παράσχει τη σχετική άδεια για τις ημέρες παρακολούθησης, σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα μαθημάτων. Ζ. Επιστημονική υπευθυνότητα Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ορίζεται ο κος Γεώργιος Κουλιεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΣΔΥ (Απόφαση 370/ του Συλλόγου Καθηγητών της ΕΣΔΥ). 6

7 Η. Προϋπολογισμός του προγράμματος και όροι χρηματοδότησης (περίληψη) Ο προϋπολογισμός του έργου είναι κατανεμημένος σε πέντε κατηγορίες δαπανών και καλύπτει το ΠΜΣ, για τη χρονική περίοδο σπουδών των δύο (2) ημερολογιακών ετών. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) της 3ης και 4ης ΥΠΕ, με την τμηματική καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΕΣΔΥ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου, είναι δυνατή η προσαρμογή του προϋπολογισμού με μετακινήσεις επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η προσαρμογή δεν επηρεάζει την ομαλή υλοποίηση του έργου και τα ποσά που μετακινούνται από και προς κάθε κατηγορία δαπανών δεν ξεπερνούν το 20% αυτής και το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του έργου δεν υπερβαίνεται. Θ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Η υλοποίηση του έργου αρχίζει από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Η διάρκεια των σπουδών είναι δυο ημερολογιακά έτη, ενώ της έναρξης των σπουδών προηγούνται τρεις μήνες προπαρασκευής (προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, επεξεργασία φακέλων, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή φοιτητών). Σε πίστωση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση, δια των νομίμων εκπροσώπων τους, κατά την ημερομηνία, που αναγράφεται ανωτέρω, σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ο Κοσμήτωρ Για την 3 η ΥΠΕ Ο Διοικητής Α. Βατόπουλος Δ. Ανδριόπουλος Για την 4 η ΥΠΕ Ο Διοικητής Γ. Καλτσίδης 7

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [1] Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2014 1 2 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΥΓΕΙΙΑΣ Αγαπητοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [1] Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2012 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα