Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης: αξιοποίησή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης: αξιοποίησή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση"

Transcript

1 Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης: αξιοποίησή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Φέτος διεξήχθη ο 18 ος εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υποβληθείσες αιτήσεις ξεπέρασαν τις 3000, αλλά τελικά έλαβαν μέρος σε αυτόν 1700 άτομα που συναγωνίστηκαν για 150 θέσεις. Επιπλέον, φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια πραγματικής λειτουργίας της Σχολής και 18 χρόνια από την ημέρα που οι πρώτοι απόφοιτοί της διορίζονταν στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, άρα μπορεί κάλλιστα κανείς να επιχειρήσει έναν απολογισμό του θεσμού. Από τη δεκαετία του 1950 (έκθεση Βαρβαρέσσου) αλλά προπαντός του 1960 (έκθεση Langrod) είχαν επισημανθεί ανάμεσα στα άλλα καίρια προβλήματα δυσλειτουργίας της ελληνικής κρατικής μηχανής και τα εξής δύο, που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού της: α) η αναξιοκρατία, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά τη σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων και β) η έλλειψη σώματος ειδικευμένων στελεχών σε θέματα διοίκησης. Έκτοτε, οι ίδιες επισημάνσεις επαναλήφθηκαν από πολλούς άλλους μελετητές (από τον καθηγητή Αργυριάδη το 1970, τους ερευνητές του ΚΕΠΕ το 1988 μέχρι και τον καθηγητή Σπράο το 1998) και έγιναν προσπάθειες αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, χωρίς όμως επιτυχία. Η πιο φιλόδοξη, μακρόπνοη και συστηματική προσπάθεια ξεκίνησε από την κυβέρνηση της «αλλαγής», με το ν. 1388/1983 («Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης»). Με το νόμο αυτόν, που σημειωτέον ψηφίστηκε ομόφωνα! (από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΚΚΕ που στελέχωναν τότε τη βουλή), ιδρύθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με υπηρεσιακές του μονάδες, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) και διακηρυγμένο σκοπό, τη «δημιουργία στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και αποκεντρωμένης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ, που να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό των μέσων και μεθόδων διοίκησης». Ειδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Η ιδέα δεν ήταν πολύ καινούρια, την είχε προτείνει ήδη το 1950 ο Μαραγκόπουλος στην Έκθεσή του για την αναβάθμιση του προσωπικού της Διοίκησης. Ο Langrod είχε ζητήσει την δημιουργία σώματος διυπουργικών στελεχών, θεωρούσε όμως ότι εκείνη την εποχή (1964) δεν υπήρχαν οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Σχολής. Η απουσία αφενός σώματος στελεχών και αφετέρου Σχολής που να τους εκπαιδεύει επισημάνθηκε αργότερα και από άλλους μελετητές της ελληνικής Διοίκησης, με πιο συγκεκριμένο και λεπτομερειακό τον πρέσβη Δημήτρη Αθανασόπουλο, ο οποίος το 1980 στο βιβλίο του «Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση», περιέγραψε ένα πλήρες σχέδιο Σχολής/σπουδών/σταδιοδρομίας στελεχών κ.λπ. Πολύ πρόσφατα, το 1998 και ο καθηγητής Σπράος, επισήμανε την κρίσιμη απουσία τέτοιου σώματος παρά την ύπαρξη Σχολής... Η ελληνική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), πάντως, ιδρύθηκε το 1983 και άρχισε να λειτουργεί το 1985 και, κατά το πρότυπο της περίφημης γαλλικής ΕΝΑ (Ecole National d Administration), ανέλαβε να βρει (προκηρύσσοντας και διενεργώντας το σχετικό διαγωνισμό) τους νέους εκείνους επιστήμονες, οι οποίοι με την κατάλληλη, εξειδικευμένη διοικητική εκπαίδευση, θα εντάσσονταν στο δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, θα αναδεικνύονταν σύντομα σε στελέχη του (προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων και γενικοί διευθυντές) και θα έπαιρναν στα χέρια τους τις κεντρικά δρομολογούμενες εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, εκδόθηκε και ο νόμος 1810/1988, που προσδιόρισε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, βαθμολογικό και μισθολογικό, με ιδιαίτερο στοιχείο του την ταχεία ιεραρχική εξέλιξη των αποφοίτων της Σχολής (δυνατότητα κρίσης εντός 18 μηνών για θέση προϊσταμένου τμήματος). Η ΕΣΔΔ, πράγματι άρχισε να λειτουργεί το 1985 και μέχρι σήμερα, διενήργησε 18 εισαγωγικούς διαγωνισμούς, ο αδιάβλητος και αμερόληπτος χαρακτήρας των οποίων αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους (!) αποτέλεσε μάλιστα και το πρότυπο για τους θεσμοθετηθέντες αργότερα άλλους διαγωνισμούς (του ΑΣΕΠ κυρίως). Σήμερα, έχουν πλέον αποφοιτήσει από τα τμήματα της Σχολής που αποβλέπουν στη Δημόσια Διοίκηση (δηλαδή όχι εκείνα της Διπλωματικής και Δικαστικής κατεύθυνσης που λειτούργησαν τα πρώτα χρόνια) 1007 άτομα, ύστερα από μια επίπονη (27μηνη αρχικά και 23μηνη μετά) εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο θεωρητική (σε θέματα διοικητικής επιστήμης, δημοσίου δικαίου, διοίκησης προσωπικού, ανάλυσης δημόσιας πολιτικής, προγραμματισμού, δημοσιονομικών, περιφερειακής ανάπτυξης, πληροφορικής, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, στατιστικής, πολιτιστικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής κ.λπ.) όσο και πρακτική (στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποιο διάστημα), η

3 οποία ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη τελικής εργασίας. Το οικονομικό κόστος όλης αυτής της προσπάθειας είναι βέβαια σημαντικό, φτάνει τα δρχ περίπου ( ευρώ σήμερα), όπως είχε ανακοινωθεί στην ημερίδα, κατά την οποία γιορτάστηκαν τα 10 χρόνια του θεσμού (27 Μαΐου 1996) και εγκαινιάστηκε το νέο, ιδιόκτητο πλέον κτίριο, στον Ταύρο. Να σημειωθεί πως, το ποσόν αυτό καλύπτεται τόσο από εθνικούς (κατά 20-25%) όσο και από κοινοτικούς πόρους (κατά 75-80%). Σήμερα λοιπόν, 20 χρόνια μετά, το ελληνικό Κράτος στη συνεχιζόμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, διαθέτει για πρώτη φορά (!) ένα σοβαρό και στιβαρό στελεχιακό δυναμικό (1007 απόφοιτοι ΕΣΔΔ), ειδικευμένο επαρκώς (442 γενικής διοίκησης, 179 τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, 154 κοινωνικής διοίκησης, εμπορικούς ακόλουθους, ακόλουθους τύπου, μορφωτικούς ακόλουθους, κοινοτικής κατεύθυνσης κ.λπ.), εκπαιδευμένο κατάλληλα στις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, που προσδοκά να συμβάλλει αποφασιστικά και αποτελεσματικά στις φιλόδοξες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ενόψει μάλιστα της λειτουργίας μας πλέον εντός της ΟΝΕ και ενός, διαρκώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού, διεθνούς περιβάλλοντος. Με αυτά τα δεδομένα, οποιοσδήποτε καλόπιστος πολίτης αυτής της χώρας θα ανέμενε οι συνεχώς εξαγγελλόμενες και πομπωδώς προβαλλόμενες «τομές» και μεταρρυθμίσεις στην κρατική μηχανή να στηριχτούν, να διοικηθούν και να προωθηθούν από τα νέα αυτά στελέχη που προορίζονται και εκπαιδεύονται ακριβώς γι αυτόν το ρόλο. Στη χώρα μας όμως πρέπει να δίνουμε μάχη και για το αυτονόητο!!! Όπως αναδεικνύεται ολοκάθαρα από την ποικιλία των υπαρχόντων στοιχείων (Ετήσια Έκθεση της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ, όπου καταγράφονται πλήρη στατιστικά δεδομένα, απαντήσεις Υπουργείου Εσωτερικών σε ερωτήσεις Βουλευτών, ανακοινώσεις ΕΚΔΔΑ, μέχρι και σχετική διαπίστωση, πρόσφατα, του Υπουργού Εσωτερικών), όχι μόνο δεν αξιοποιούνται οι απόφοιτοι αλλά αντίθετα, είναι και παραμένουν παραγκωνισμένοι, αναζητώντας μέσα από άκαρπες διαπραγματεύσεις και ατέλειωτες δικαστικές διαμάχες να κάνουν την εργασία εκείνη, για την οποία η ίδια η πολιτεία τους εκπαίδευσε! Πιο συγκεκριμένα, σήμερα: Οι 1007 απόφοιτοι της Σχολής δεν στελεχώνουν κάποιο ιδιαίτερο σώμα ούτε προβλέπεται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους κάτι τέτοιο. Είναι διασκορπισμένοι σε όλο το φάσμα της κρατικής Διοίκησης (Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λπ.), σε 113 συνολικά διαφορετικές υπηρεσίες του εσωτερικού και 55 του εξωτερικού (Πρεσβείες, αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς).

4 Λιγότεροι από 100 απόφοιτοι της ΕΣΔΔ κατέχουν θέσεις ευθύνης (κανένας γενικού διευθυντή, 14 διευθυντή και 85 τμηματάρχη) αντί των 600 περίπου που μια φυσιολογική (και νόμιμη...) εξέλιξη θα δημιουργούσε. Για να μπορούν να γίνονται αντιληπτά τα μεγέθη αυτά, σημειώνουμε πως οι θέσεις ευθύνης όλης της ελληνικής κρατικής διοίκησης, για τις οποίες προορίζονται και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ, είναι 201 θέσεις Γενικών Διευθυντών (οι 101 στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες), 4458 Διευθυντών (οι 1717 στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες) και τμηματαρχών (οι 6453 στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες). Ένας στους τέσσερις αποφοίτους του τμήματος τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, που διορίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τοποθετείται σε Διεύθυνση άσχετη με την ειδική εκπαίδευσή του (π.χ. αστικής κατάστασης, οικονομικού κ.λπ. αντί των οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ ή οικονομικών ΟΤΑ). Το σύνολο των αποφοίτων κοινοτικής κατεύθυνσης (Θ και Ι σειράς) δεν αξιοποιήθηκε ποτέ ως τέτοιο, παρά τις τεράστιες σχετικές ανάγκες, με αποτέλεσμα το τμήμα να πάψει την λειτουργία του... Οι τελευταίοι 4 μορφωτικοί ακόλουθοι διορίστηκαν έπειτα από δικαίωσή τους στα διοικητικά Δικαστήρια, αφού δύο Υπουργεία αρνούνταν να τους πάρουν... Γενικότερα, η πλειονότης των απoφοίτων χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε καθήκοντα ρουτίνας και όχι σε επιτελικά, για τα οποία εκπαιδεύτηκαν. Η κατάσταση αυτή προέκυψε από πολλούς παράγοντες: Οι απόφοιτοι της Σχολής αρχικά προσέκρουσαν στην ισοπεδωτική συντεχνιακή νοοτροπία των άλλων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έβλεπαν με καλή διάθεση οποιονδήποτε νέο συνάδελφο, που ξεχώριζε για τις γνώσεις, την ικανότητα και εν γένει την αξία του. Οι πολιτικοί, παρότι κόπτονται για την τεράστια σημασία του θεσμού, ποτέ δεν θέλησαν να τον υπερασπιστούν και να τον προωθήσουν αποφασιστικά, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος σε σχέση με τις εκλογικές τους πελατείες. Η κοινωνία των πολιτών είναι ακόμα πολύ αδύναμη, ώστε να μπορέσει να επιβάλλει τις αξίες εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες αναδείχθηκαν και εκφράζουν οι απόφοιτοι (επαγγελματισμός, ανάδειξη λόγω αξίας, υπεύθυνη και αποδοτική εργασία, ειδικευμένη και σύγχρονη γνώση, συνεχής εγρήγορση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα του διεθνούς περιβάλλοντος). Ο αρχικός νόμος έτσι, που προσδιόριζε το ειδικό υπηρεσιακό καθεστώς των αποφοίτων (ν. 1810/1988), ανάλογα με την κάθε υπηρεσία είτε εφαρμόστηκε πλημμελώς (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού) είτε για περιορισμένο διάστημα (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών) είτε

5 εφαρμόστηκε μερικώς ως προς ορισμένες διατάξεις του (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών), γενικά όμως καταστρατηγήθηκε, οδηγώντας πλήθος αποφοίτων στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Ο νεότερος νόμος (2527/1997), λιγότερο φιλόδοξος αλλά πιο σαφής, κατά την έμπνευση των εισηγητών του, σκόπευε να διορθώσει την αρνητική κατάσταση, εισάγοντας το αυστηρό μέτρο της ποσόστωσης υπέρ των αποφοίτων, όταν διενεργούνται κρίσεις προϊσταμένων. Θεσπίστηκε έτσι ποσοστό 20% των θέσεων τμηματαρχών και το 10% των θέσεων Διευθυντών των υπηρεσιών, να καλύπτονται υποχρεωτικά από αποφοίτους ΕΣΔΔ. Εις μάτην όμως Η εφαρμογή των νόμων δεν συνιστά εμπεδωμένη πραγματικότητα στην ελληνική Διοίκηση! Αυτό είναι γνωστό όχι μόνο από τα συγκεκριμένα θέματα αλλά έχει καταδειχτεί με πολλούς τρόπους (Εκθέσεις Συνηγόρου του Πολίτη, Σωμάτων Ελεγκτών κ.λπ.). Στα 6 χρόνια ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης κρίθηκαν μεν αρκετοί απόφοιτοι (περίπου 40 ως τμηματάρχες και 5 ως Διευθυντές) πολύ λιγότεροι όμως από όσους θα κρίνονταν σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής. Συγκεκριμένα, τη νομοθεσία των ποσοστώσεων υλοποίησαν κανονικά μόνο 3 Υπουργεία (Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας), μερικώς άλλα 3 (Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης) ενώ την καταστρατήγησαν πολύ περισσότερα (Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών, Εργασίας, Πολιτισμού). Η σχετική διάταξη επαναλήφθηκε σχεδόν αυτούσια στο νέο νόμο (3200/2003) για το ΕΚΔΔ, το οποίο μετονομάστηκε σε ΕΚΔΔΑ πλέον, με την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία βέβαια ήρθε να ανταγωνιστεί την ΕΣΔΔ σε έναν τομέα της κρατικής διοίκησης, αποσπώντας ένα μέρος της (το τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Με την αιφνιδιαστική νομοθεσία του Ιουλίου 2004 (ν. 3260/2004), η κατάσταση μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερη λόγω των περίεργων ρυθμίσεων, των ασαφειών και ελλείψεων του νέου νόμου, αισίως όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και σήμερα η κατάσταση, μετά τις κρίσεις πολλών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, παρουσιάζεται σχετικά βελτιωμένη. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας και πάλι εφήρμοσαν τη νομοθεσία, τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, η Γ.Γ. Εμπορίου και το ΥΠΕΧΩΔΕ αντίθετα έλαμψαν δια της αδιαφορίας τους Στα άλλα Υπουργεία αναμένεται ακόμα η ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής (14 σχεδόν μήνες μετά τη θέσπιση του σχετικού νόμου) Προκειμένου να εξηγήσουμε το πρόβλημα ας δούμε ποια είναι γενικά η κατάσταση σε όλη την Δημόσια Διοίκηση, τα τελευταία αυτά χρόνια.

6 Από τη δεκαετία 1990, κάθε Κυβέρνηση εκπονεί ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, περισσότερο ή λιγότερο φιλόδοξο, προκειμένου να επιτύχει όλα εκείνα που οι Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων κατέδειξαν ως απαραίτητα και η διαρκώς πιο απαιτητική κοινωνία αναζητά. Από το πρόγραμμα αλλαγών του 1992, στις διαρθρωτικές μεταβολές του (σύσταση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σχέδιο «Καποδίστριας» στους Δήμους και τις Κοινότητες, ενίσχυση Περιφέρειας), το Κυβερνητικό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του 1997, το οποίο μάλιστα ήταν το πρώτο που εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε και από κοινοτικούς πόρους (πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), το σχέδιο ΠΟΛΙΤΕΙΑ το 2001, το αναθεωρημένο ΠΟΛΙΤΕΙΑ σήμερα κ.λπ. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως, σε όλα αυτά τα προγράμματα, οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ, ως διακριτό σώμα εκπαιδευμένων στελεχών, δεν είχαν ποτέ κανέναν ιδιαίτερο ρόλο Σήμερα, μετά από προσπάθειες μιας δεκαπενταετίας, παρά τις σημαντικές δομικές αλλαγές (δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση του Κράτους με τις Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές) παρά την εφαρμογή νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (το 1999), παρά την καθιέρωση κώδικα για τις διοικητικές διαδικασίες (το 1999), παρά τις κάποιες προόδους σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η πραγματική βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και προπάντων, στην ποιότητα των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών, παρουσιάζεται να είναι μόνο οριακή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως έπειτα από τις συνεχείς αποτυχημένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή τείνει να παγιοποιηθεί, σχηματίζοντας μια νέα γραφειοκρατία, τη «μεταρρυθμιστική». Αντί δηλαδή η μεταρρύθμιση να μεταβάλλει τη γραφειοκρατία, η τελευταία ενσωμάτωσε τη «μεταρρύθμιση» Σε επίρρωση της παραπάνω άποψης, να αναφέρουμε την πολύ πρόσφατη (Μαΐου 2005) ΕΚΘΕΣΗ της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την πρόοδο των κρατών μελών στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Με άριστα λοιπόν το 10 η χώρα μας βαθμολογήθηκε με 3 και βρίσκεται πάνω μόνο από την Σλοβενία και τη Σλοβακία. Οι άλλες χώρες είναι μπροστά μας με πρώτες τη Δανία, Βρετανία και Πολωνία Αντίστοιχα αρνητικά επιτεύγματα παρουσιάζει η χώρας μας στον πίνακα των κρατών κατά της διαφθοράς, όπου από την 36 η θέση πέσαμε στην 44 η, καθώς και στον πίνακα των κρατών, για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και εκεί η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, ενώ η «γραφειοκρατία» καταγράφεται ως το βασικό πρόβλημα περιορισμού της ανταγωνιστικότητας

7 Τα πολλά άλυτα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται και να ταλανίζουν σχεδόν όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, κάπως περισσότερο εκείνων με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση, σε συνάρτηση με το συνεπακόλουθο κλίμα στασιμότητας, φαίνεται πως συνθέτουν τον σκληρό πυρήνα της παγιωμένης αρνητικής αυτής κατάστασης. Η απουσία ενός αξιόπιστου συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης, υπηρεσιών και προσωπικού, αποτελεί μια καίρια όψη του δυσάρεστου αυτού πλέγματος. Είναι κοινή πεποίθηση ότι το σημερινό σύστημα του ν. 2683/1999 δεν αποδίδει και γίνονται συνέχεια προσπάθειες αντικατάστασής του. Γι αυτό κιόλας δεν έχει μπει κανείς στον κόπο να τροποποιήσει το ισχύον π.δ. 318/1992 με το οποίο συντάσσονται -όπου συντάσσονται- οι εκθέσεις αξιολόγησης, το συγκεκριμένο π.δ. του 1992 δεν αντιστοιχεί ακριβώς στα δεδομένα του ΥΚ του 1999 Το ενδιαφέρον βέβαια είναι πως σήμερα ισχύει ο ν. 3230/2004 με τον οποίο καθιερώθηκε σύστημα μέτρησης απόδοσης με βάση την επίτευξη προαποφασισμένων στόχων Εννοείται πως οι περισσότερες υπηρεσίες δεν διανοήθηκαν καν να το ξεκινήσουν Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση νόμου που δεν εφαρμόζεται, «χάρτινου νόμου», όπως έχει καθιερωθεί να λέγονται όλα τα σχετικά κείμενα! Η αδυναμία εξεύρεσης και εφαρμογής ενός σταθερού βαθμολόγιου που να εγγυάται την απρόσκοπτη σταδιοδρομία, αποτελεί μια άλλη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως σήμερα συντάσσεται ένας νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ένα νέο βαθμολόγιο, το οποίο θα είναι το 6 ο τα τελευταία 20 χρόνια! Τα προηγούμενα ήταν το 1986 (ν. 1586/1986), το 1992 (ν. 2085/92), το 1994 (ν. 2190/94), το 1999 (ν. 2683/99) και το 2004 (ν. 3260/2004). Εδώ μπορούμε να επισημάνουμε πως, ενώ το ειδικό καθεστώς των αποφοίτων της ΕΣΔΔ έχει μεταβληθεί 3 φορές (1988, 2085, 1997) το γενικό καθεστώς όλων των δημοσίων υπαλλήλων έχει αλλάξει περισσότερες, 5! Η απουσία ενός δίκαιου μισθολόγιου συμπληρώνει το πλέγμα της προβληματικότητας, δημιουργώντας σε πολλούς υπαλλήλους το πικρό συναίσθημα της αδικίας. Η απουσία προσδιορισμού των καθηκόντων και αξιολόγησης κάθε θέσης εργασίας. Η αδικαιολόγητη κατάτμηση των υπαλλήλων, ανάλογα με την ειδικότητά τους, σε πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών κλάδων (963 σήμερα), χωρίς καμία οργανωτική ωφέλεια. Η απουσία δομών οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών αφενός και κινητικότητας των υπαλλήλων αφετέρου.

8 Η ανορθολογική λειτουργία και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η συνεχής επιμόρφωση είναι μεν σήμερα αναγνωρισμένη επιδίωξη αλλά γίνεται με τρόπο που δεν εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως, πραγματοποιείται με βάση την διαθεσιμότητα υπαλλήλων-εκπαιδευτών και όχι με βάση τον εντοπισμό πραγματικών αναγκών και τον προσανατολισμό στην άμεση-αποτελεσματική ικανοποίησή τους.. Η απαξίωση των αρμόδιων για θέματα προσωπικού διοικητικών οργάνων (υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών κ.λπ.), λόγω των καταλυτικών επιρροών του κομματισμού και γενικότερα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Τα παραπάνω σημεία, σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ, καθιστούν φανερό πως δεν υφίσταται στη Διοίκησή μας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, αλλά αντίθετα συνηγορούν υπέρ της άποψης, για την διαρκή τάση του πολιτικού συστήματος να κυριαρχεί και να χειραγωγεί το διοικητικό. Το ανθρώπινο δυναμικό όμως, όπως όλοι αναγνωρίζουν, αποτελεί την κύρια δύναμη μιας οργάνωσης και η κατάλληλη αξιοποίησή του τη βασική πηγή της ισχύος και του σφρίγους της Οποιαδήποτε συνεπώς προσπάθεια μεταρρύθμισης της Διοίκησης χωρίς διόρθωση των παραπάνω προβλημάτων, χωρίς κατάλληλη πολιτική προσωπικού που να αναδεικνύει την ικανότητα και τον επαγγελματισμό, δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη Και έτσι καταλήγουμε να ξαναβρίσκουμε τον Βαρβαρέσσο, που στα 1952 έγραφε: μπορεί να βελτιωθεί η Διοίκηση αρκεί να το θέλουμε πραγματικά Στο κρίσιμο και αγωνιώδες λοιπόν ερώτημα, γιατί δεν βελτιώνεται η ελληνική κρατική μηχανή παρά τις συνεχιζόμενες επί χρόνια και διαρκώς εξαγγελλόμενες προσπάθειες και παρά τα σημαντικά χρηματικά ποσά που δαπανώνται, ειδικά τα τελευταία χρόνια από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η απάντηση είναι απλή: γιατί στην πραγματικότητα, οι μέχρι σήμερα πολιτικές ηγεσίες παρά την βαρύγδουπη ρητορεία τους, δεν θέλησαν ποτέ να την αλλάξουν. Αρκέστηκαν μόνο σε οριακές μεταβολές που δικαιολογούν μεν ένα άλλοθι προσπάθειας αλλά δεν θίγουν καθόλου την ελεγχόμενη πολιτικά και ερασιτεχνική τεχνικά, λειτουργία του διοικητικού συστήματος. Η συνεχής, μη αξιοποίηση στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, του σώματος εκείνων των υπαλλήλων, που έχουν εκπαιδευτεί γι αυτό, με κρατικούς πόρους, συνιστά ένα πολύ εναργές παράδειγμα, όχι βέβαια το μόνο αλλά πιθανότατα το πιο χαρακτηριστικό!

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ / ΜΠL 0242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ / LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση υποστηρίζεται από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΔΕΕ. Η αναδιοργάνωση της Διοίκησης: Ποιά είναι η πραγματικότητα (Ιανουάριος 2014). Μια κριτική αποτίμηση

Μελέτη ΔΕΕ. Η αναδιοργάνωση της Διοίκησης: Ποιά είναι η πραγματικότητα (Ιανουάριος 2014). Μια κριτική αποτίμηση Μελέτη ΔΕΕ Η αναδιοργάνωση της Διοίκησης: Ποιά είναι η πραγματικότητα (Ιανουάριος 2014). Μια κριτική αποτίμηση Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων του ΔΕΕ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος αποφάσισε να εκδώσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με τίτλο «Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.1.1 Οικονομικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Τρύφωνα Χ. Κοροντζή, Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, υποψήφιου διδάκτορα τμ. Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011)

Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011) te Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011) από την Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΟΣ 2008 (ΤΕΥΧΗ 31-32-33-34)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΟΣ 2008 (ΤΕΥΧΗ 31-32-33-34) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΟΣ 2008 (ΤΕΥΧΗ 31-32-33-34) Αξιοκρατία και προφορική συνέντευξη για την πρόσληψη και τις προαγωγές στο Δημόσιο της Όλγας Λουκανίδου Οι άμεσες ξένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανικοί - Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές Ομάδα εργασίας Γιώργος Τσότσος, ΑΤΜ, Σχολικός Σύμβουλος ΑΜ-ΑΤΜ-ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΘΕ1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιβλέπων: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα