ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) Α: (8,00*3,00+11,00*6,00)*1,00 Β: (14,00*7,00+12,00*12,00/2)*1,00 Α+Β=340,00 340,00m 3 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 12,00+6,00+1,00+6,00+8,00+6,00+7,00+6,00+7,00+(12,00+18,00+6,00+3,00) 100*1,00*0,30 30,00m 3 3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30) 500,00m 3 4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10) (6,00*12,00)+(6,00*6,00)=108,00m 2 108,00*3=324,00m 3 324,00m 3 5 Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 238,00-66,00=172,00 170,00*3,00=510,00m 3 [Σελίδα 1/19]

3 510,00m 3 6 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.21) κάλυψη= 500m 2 500*0,8= ,00m 3 7 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20) 100,00m 3 [Σελίδα 2/19]

4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 8 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) τοιχείο περίφραξης 183,18*2*1m 2 (διαστάσεις φύλλου χάλυβα 5,00 x 2,15 m 2 και βάρος ανά φύλλο 21,5 kg) 366,36kg 9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) Από Τεύχη Στατικών Υπολογισμών ,00kg 10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3) Από Τεύχη Στατικών Υπολογισμών 2.457,00m 2 11 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) φέρων οργανισμός πλάκα υπογείου τοιχίο αντιστήριξης 436,6 57,6 21*1,8 Από Τεύχος Στατικών Υπολογισμών 549,91m 3 12 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) περιμετρικά βεράντας τοιχίο περίφραξης (72,94+8,78+7,60)*0,05*0,05 183,18*0,25*2 91,81m 3 [Σελίδα 3/19]

5 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 10,00m 3 14 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) ισόγειο εξωτερικοί 45,75*2 όροφος εξωτερικοί (132*2)+23,9 ισόγειο εσωτερικοί (10,00+2,30+5,05+1,10+9,00+5,00+5,75+1,45+ 2,30+1,50+5,00+5,60+5,75+4,50+2,80+5,20+14,05)*2 όροφος εσωτερικοί (6,55+1,20+1,20+14,10+2,95+1,35+3,45+1,80+ 5,50+15,70+6,25+3,60+3,50+1,90+3,60+2,90+2,90+4,00+6,79+5,90+5,50+1,50)*2 πλάτος εσ.θυρών (-) 52,50-6,5 710,38m 15 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) ισόγειο όροφος πλάτος εσ.θυρών (-) (3,75+3,2+1,80+4,50+4,45+6,35+4,60)*2 (3,20+5,55+5,50)*2 6,5 79,30m ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 16 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) ισόγειο όροφος ανοίγματα (-) (3,75+3,2+1,80)*3,60 (3,20+5,55)*3,65 14,30-4,40 44,74m 2 17 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) Α) Διπλοί δρομικοί τοίχοι: ισόγειο 45,75*3,60 [Σελίδα 4/19]

6 όροφος ανοίγματα (-) (132*3,65)+(23,9*5,80) 192,93 Α 1.184,38m 2 Β) Απλοί δρομικοί τοίχοι: ισόγειο (10,00+2,30+5,05+1,10+9,00+5,00+5,75+1,45+2, 30+1,50+5,00+5,60+5,75+4,50+2,80+5,20+14,05 )*3,6 όροφος (6,55+1,20+1,20+14,10+2,95+1,35+3,45+1,80+5, 50+15,70+6,25+3,60+3,50+1,90+3,60+2,90+2,90 +4,00+6,79+5,90+5,50+1,50)*3,65 διαχωριστικά νηπίων (1+1+1,20+1,20+1,20+1,20)*1,30 ανοίγματα (-) 92,20 Β 600,31m ,69 m 2 18 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 3/4 πλίνθου (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) ισόγειο όροφος ανοίγματα (-) (4,50+4,45+6,35+4,60)*3,60 5,50*3,65 4,40 87,32m 2 19 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22) επιφάνειες τοίχων (44, ,69+87,32)*2 χωρίς ανοίγματα εσωτερικές παρειές 102,95+27,92 ανοιγμάτων οροφές ,70 τοίχοι με πλακάκι (-) 281,39 σκάλα (15,04*1,16)+(5,4*1,16*0,3) περιμετρικά βεράντας (72,94+8,78+7,60)*0,05*2+(72,94+8,78+7,60)* 0,05 τοιχίο περίφραξης 183,18*1*2+183,18*0, ,68m 2 20 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.71) τοίχος αιθρίου [(23,9*5,80)-61,20]*2 [Σελίδα 5/19]

7 154,84 m 2 21 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.13) ισόγειο όροφος 10*3,60 13*3,65 83,45m ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 22 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) κλιμακοστάσιο 22*1,30 28,60μμ 23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.23) κλιμακοστάσιο 12,16+(1,3*0,17*22) 17,02m 2 24 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 24,22 24,22m 2 25 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (ΝΕΤ ΟΙΚ- Α ) υγροί χώροι+ πλυντήριο+ ακάθαρτα (10+11,4+14,9+20,3+16,2+12)*1,60+(17,5+6,1 +27,9+8,15+2,51+2,51+26,4)*1,60 281,39m 2 26 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35) βεράντες 140, ,46 χώροι ύπνου + 26,05+17,60+18,5+32,80+33,50+29,70 παιχνιδιού 327,84μμ [Σελίδα 6/19]

8 27 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) βεράντες 95,07+7,94+9,22 υγροί χώροι 6,16+8,12+7,15+9,85+9,66+2,3+30,58+3,96+7, 6+7,6+14,52+15,44 χώροι ύπνου + 30,19+19,35+18,83+51,62+59,27+52,53 παιχνιδιού 466,96m 2 28 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.12) αίθριο 35,70 35,70m 2 29 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.96) χώροι κυκλοφορίας 50,81+15,08+182,99 248,88m 2 30 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.75) χώροι κυκλοφορίας 59,2+19,82+154,80 233,82μμ 31 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.91) βοηθητικοί χώροι 98,94+18,15 117,09m 2 [Σελίδα 7/19]

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 32 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.51) θύρες εισόδου 13,50 13,50m 2 33 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.5) θύρες εξωτερικές 13,50 13,50m 2 34 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) παράθυρα δίφυλλα παράθυρα μονόφυλλα 109,34 6,30 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 115,64m 2 35 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.22) υαλοστάσια αιθρίου 61,20 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 61,20m 2 36 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) μπαλκονόπορτες θύρες αιθρίου 17,89 4,80*4 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 37,09m 2 37 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΝΕΤ [Σελίδα 8/19]

10 ΟΙΚ-Α ) εσωτερικές θύρες θύρες πυρασφάλειας 92,18 8,91+14,30 68,97m 2 38 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) θύρες πυρασφάλειας μονόφυλλες 8,91 Από Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 8,91m 2 39 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) θύρες πυρασφάλειας δίφυλλες (μπατικοί τοίχοι 20cm) 14,30 Από Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 12,30m 2 40 Πτυσσόμενη πόρτα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας PVC (ΝΕΤ ΟΙΚ 065.σχ1) θύρα διαχωριστική νηπίων Τομέα Β 6,82 6,82m 2 41 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.31) σκελετός εσωτερικών διαχωριστικών 7,50 7,50m 2 42 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.25) εσωτερικά 7,50 [Σελίδα 9/19]

11 διαχωριστικά υαλοπίνακες αιθρίου 61,20 68,70m 2 43 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 170,88 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 170,88m 2 44 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.17) κλιμακοστάσιο εξώστες (15,54*1,16)+(5,4*1,16*) 8,78+7,60 40,67m 45 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.29) κλιμακοστάσιο εξώστες (15,54*1,16)+(5,4*1,16*) 8,78+7,60 40,67m 46 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 520,00m 2 47 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 200,00m 2 48 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16) [Σελίδα 10/19]

12 790,00m 2 ΛΟΙΠΑ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 49 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ1) τοιχίο δάπεδο 68,40 517,50 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 585,90m 2 50 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ ) τοιχίο φέρων οργανισμός 68,40 255,47 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 274,02m 2 51 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ2) πλάκα πλάκα αιθρίου 481,50 36,00 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 274,02m 2 52 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ2) τοίχος λεβητοστασίου 22,80 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 22,80m 2 [Σελίδα 11/19]

13 53 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. (ΝΕΤ ΟΙΚ ) τοίχος 336,62 Από Υπολογισμό ΚΕΝΑΚ 336,62m 2 54 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.55) χώροι ύπνου και απασχόλησης (20,20+4,30+8,45+5,50+26,35)*3,60 233,28m 2 55 Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.9) υπόγειο (19,56+18,49+19,57+13,27+22,80+20,64+18,71+ 17,14+21,34+17,08+22,34+44,29+22,54+26,21)* 2 607,96m 2 56 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m² (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) υπόγειο 1,1*(3,80*18,00) 75,24m 2 57 Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST (ΟΔΟ-Α 2Κ4 Β-40) υπόγειο 1,1*(3,80*18,00) 75,24m 2 58 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.08) υπόγειο (3,80*18,00)/20 Ανά 20m 2 απαιτείται περίπου 1kg 75,24m 2 [Σελίδα 12/19]

14 59 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) εσωτερικές επιφάνειες 2.159, ,72m 2 60 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) εξωτερικές επιφάνειες 2.766, ,84m 2 61 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) εσωτερικές επιφάνειες 2.159, ,72m 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 62 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) κερκίδες- σκάλαπαρτέρια 7,50*21 157,50 m 3 63 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30) κερκίδες- σκάλαπαρτέρια 7,50*21 157,50 m 3 [Σελίδα 13/19]

15 64 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10) κερκίδες- σκάλαπαρτέρια 10,00 m 3 65 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) κερκίδες- σκάλαπαρτέρια ράμπα 80,00 m 3 66 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) πεζούλια (17,15+11,5*3+8,5*4+15,72*4+18,53*2)*0,1*0,2 3,70 m 3 67 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Γ-1.1) δάπεδο από ελαστικό διάστρωση με χαλίκι βιομηχανικό δάπεδο 106,89 91,86 180,07 (πάχος περίπου 10cm) 37,88 m 3 68 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χυτό δάπεδο από κόκκους ελαστικού (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ1) παιχνίδι νηπίων 10,39*8 [Σελίδα 14/19]

16 παιχνίδι βρεφών 23,77 106,89 m 2 69 Διάστρωση με χαλίκι (ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16.σχ1) άνω στάθμη κάτω στάθμη 196,14-(10,39*8)-42,33 388,62 91,86 m 3 70 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.93) άνω στάθμη κάτω στάθμη 63,44 (10,39*8)+33,51 180,07 m 2 71 Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου (ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16) σκάμμα άμμου 16,80*0,10 1,68 m 2 72 Ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα περίφραξης (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ1) 11,00 m 2 73 Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος (ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.2) 2,00 τεμ. 74 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας (ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.2) [Σελίδα 15/19]

17 2,00 τεμ. 75 Τεχνικά Έργα. Κατασκευή ξύλινου περιπτέρου (ΝΕΤ ΠΡΣ 0Β9.σχ1) 0,00 τεμ. 76 Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος (ΝΕΤ ΠΡΣ Β9.1) 37,00 m 2 77 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου (ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.2) 0,00 τεμ. 78 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.11) 2,00 τεμ. 79 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα τραμπάλα παπάκι (ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.3) 2,00 τεμ. 80 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα μύλου (ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.21) 0,00 τεμ. [Σελίδα 16/19]

18 81 Τεχνικά Έργα. Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς. Μονάδα σκάλα τσουλήθρα (ΝΕΤ ΠΡΣ Β12.20) 1,00 τεμ. 82 Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα βαρέως τύπου. Από σιδηροσωλήνες Φ 1'' (ΝΕΤ ΟΙΚ 064.σχ1) 204,00 m 83 Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Μονόφυλλη θύρα κιγκλιδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα (ΝΕΤ ΟΙΚ σχ3) 1,16 m 2 84 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές. (ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ) 50,00 kg 85 Αντλήσεις - αποστραγγίσεις. Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) 10,00 m 86 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m² (ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ) άμμος χαλίκι παρτέρια [Σελίδα 17/19]

19 30,00 m 2 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Οι προμετρήσεις λαμβάνονται από τις κατόψεις του περιβάλλοντος χώρου. [Σελίδα 18/19]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 513/19-3-2009 (ισχύουν από 4-5-09) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα