Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 276 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως... 1 Δάση...2 Δημόσιο λογιστικό...3 Διοίκηση...4 Εκπαίδευση...5 Κοινωνική ασφάλιση... 6 Λατομεία - Μεταλλεία...7 Περιβάλλον...8 Στρατολογία... 9 Σύνταγμα...10 Ύδατα...11 Υπάλληλοι διοικητικοί...12 Φορολογία εισοδήματος Φορολογίες διάφορες...19

2 - 2 - ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία...29 Αλλοδαποί Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου...37 Αστικός Κώδιξ...38 Αυτοκίνητα Βιομηχανία...40 Δάση...41 Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιο λογιστικό Διαιτησία...51 Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία...70 Εκπαίδευση Εταιρείες...78 Θρησκεία Κοινωνική ασφάλιση Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας...84 Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία...85 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...86 Νόμος - νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Ορκωτοί λογιστές...92 Περιβάλλον...93

3 - 3 - Συμβούλιον Επικρατείας...94 Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Υπάλληλοι δικαστικοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ' 2721/ Γ' 4758/ Α' 1493/ ΣΤ' 2451/ , 112 ΣΤ' 2480/ , 58 ΣΤ' 2512/ Γ' 2619/ Γ' 2621/ Α' 2884/1999 7μ...37, 68 Γ' 3249/ Δ' 3667/1999 7μ...30 Δ' 3919/ Ε' 3993/ , 69 Γ' 4086/ ΣΤ' 4134/ , 38, 49 ΣΤ' 4161/1999-7μ. επιλύει...83 Β' 4211/ Α' 14/

4 - 4 - Γ' 588/ Δ' 1208/ Δ' 1262/ , 95 Α' 1881/ Α' 1885/2000 παρ. εις 7μ...6 Δ' 1999/2000 7μ...35, 64 Δ' 2001/ , 122 Β' 2132/2000 7μ...51, 84 Γ' 2254/2000 7μ. - επιλύει... 71, 75 Γ' 2257/2000 7μ. - επιλύει Γ' 2293/ , 117 Γ' 2301/ Γ' 2339/2000 7μ...23, 79, 80, 94 Γ' 2375/ Γ' 2430/2000 7μ. - επιλύει...56 Δ' 2448/2000 7μ...61 ΣΤ' 2477/2000 7μ... 85, 90, 126 ΣΤ' 2484/2000 7μ...21, 73 Γ' 2490/2000 7μ. - επιλύει Δ' 2511/ Ε' 2579/2000 7μ...40, 53, 67, 100 Γ' 2698/ , 92 Γ' 2715/ Α' 2734/2000 παρ. εις 7μ...12 Α' 2754/ Α' 2774/ ΣΤ' 2816/2000 7μ. - επιλύει ΣΤ' 2817/2000 7μ...47, 66, 88, 121 Δ' 2881/ , 103 Γ' 2924/ Β' 2969/2000 παρ. εις 7μ...17 Γ' 3002/2000 7μ...45 ΣΤ' 3023/ , 110 ΣΤ' 3027/2000 7μ...20, 42, 46

5 - 5 - ΣΤ' 3032/2000 7μ. - επιλύει Γ' 3041/ Γ' 3156/ , 98 Δ' 3226/2000 7μ...31 Δ' 3236/ Δ' 3237/ , 86, 99, 101 Β' 3284/ Β' 3445/2000 παρ. εις 7μ...18 Ε' 3458/ , 65 Β' 3549/2000 παρ. εις 7μ...10, 19 Β' 3554/2000 παρ. εις 7μ... 3, 13 Ε' 3568/2000 παρ. εις Ολομ...1 Ε' 3569/2000 παρ. εις 7μ... 2, 7, 8, 11 Δ' 3649/ Β' 3677/2000 παρ. εις 7μ...14, 15 Γ' 3722/2000 7μ...52, 87, 89, 115 Ε' 3756/2000 7μ. - επιλύει... 97, 102 Β' 3764/2000 παρ. εις 7μ...16 Γ' 3802/2000 7μ...25 Γ' 3803/ Γ' 3815/2000 παρ. εις 7μ...5 Δ' 3879/2000 παρ. εις 7μ... 4, 9 Β' 3885/ Ε' 3891/2000 7μ...22, 24, 93 Ολομ. 3937/ , 57, 109

6 - 6-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση Ν. 2479/97 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα αν, για να θεωρηθεί νόμιμη η άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 2479/97 και 17 π. δ/τος 18/89 πρέπει να αποδειχθεί η δικηγορική ιδιότητα εκείνου που συνυπογράφει με το διάδικο το ένδικο μέσο... Ε' 3568/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Μ.Ε. Κωνσταντινίδου εις Ολομ.) 2. ΔΑΣΗ Επεμβάσεις ν. 998/1979 βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Παραγραφή αχρεώστητος καταβολή βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό απόλυση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν από το άρθρο 37 παρ. 1-3 του Ν. 682/1977 αναγνωρίζεται δικαίωμα του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου του ισοτίμου προς τα δημόσια για αναιτιώδη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού... Γ' 3815/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7 - 7 - Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η για τη χορήγηση συντάξεως του ΝΑΤ ως ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας απαιτούμενη πενταετής πραγματική ναυτική υπηρεσία απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου του ΝΑΤ σε τριπλάσιο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται από την πρώτη ναυτολόγηση μέχρι και σε προγενέστερο του θανάτου χρονικό σημείο... Α' 1885/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Τ. Κόμβου 7. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Λατομεία λατομικές περιοχές παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα εάν η απαιτουμένη από τον Ν. 998/79 εγκριτική απόφαση για λατομικές δραστηριότητες σε έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση πρέπει να είναι σύμφωνη και προς την έχουσα εκδοθεί από τον Υπουργό Γεωργίας απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ή αρκεί η συνυπογραφή από τον Υπουργό της ειδικής μελέτης για τις επιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν. 998/79 και η ΚΥΑ /5115/ και αν η απόφαση με την οποία επιτρέπονται λατομικές εργασίες προς αποκατάσταση της τρωθείσης δασικής βλαστήσεως πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς όχι μόνο από την άποψη της προστασίας της βλαστήσεως, αλλά και από άποψη προστασίας των υπαρχόντων υδάτων... Ε' 3569/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ν. Ρόζος 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8 - 8 - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. ανωτ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία εξαίρεση από την πρόσκληση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν κατά τον Ν. 1763/88 ο Διευθυντής του Στρατολογικού Γραφείου είναι αρμόδιος για να απορρίψει αίτημα περί αναβολής κατατάξεως στρατευσίμου ως διαπρέποντος επιστήμονος σε περίπτωση ελλείψεως τυπικής προϋποθέσεως... Δ' 3879/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 10. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Δημοσιονομική διαχείριση βλ. κατωτ ΥΔΑΤΑ βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές μισθολογικά κλιμάκια Ν. 1505/84 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ 618/94, 1766/99) το ζήτημα της εννοίας της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1505/84 (λήψη υπόψη προϋπηρεσίας ή εμπειρίας ως τυπικού ή ουσιαστικού προσόντος διορισμού)... Α' 2734/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου εις επταμ.) 13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικά διαδικασία δήλωση ανάκλησης παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν για την παραγραφή της

9 - 9 - αξιώσεως για επιστροφή του επί πλέον καταβληθέντος φόρου απαιτείται να παρέλθει η κατά νόμο τριετία από της αποδοχής της ανακλήσεως της δηλώσεως... Β' 3554/2000 πενταμ. ( παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Σ. Βιτάλη 14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος διαδικασία ανάκληση δηλώσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ο φορολογούμενος δύναται να ανακαλέσει επικαλούμενος νομική πλάνη αναφερόμενη στην ύπαρξη δικαιώματος επιλογής αρχική δήλωσή του περί υπαγωγής εισοδήματος από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στο φόρο εισοδήματος... Β' 3677/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Γαλανού 15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Γ' πηγή μετοχές βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Γ' πηγή εισόδημα από μερίσματα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ο φόρος εισοδήματος του άρθρου 42 παρ. 1 και 6 του Ν. 2085/92 επιβάλλεται επί του καθαρού ποσού των διανεμομένων μερισμάτων... Β' 3764/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Γαλανού 17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

10 Φορολογία εισοδήματος Γ' πηγή τόκοι παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν υπάγονται στο άρθρο 21 του Ν. 1921/1991 οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών... Β' 2969/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Δ' πηγή εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις εικονικότητα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ /83) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν υπέχει φορολογική υποχρέωση για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ο εικονικής συναλλαγής επιτηδευματίας... Β' 3445/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες φορολογία υπεραξίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 1249/82 που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας υπεραξίας των κτηρίων... Β' 3549/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

11 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου η αμφισβήτηση της νομιμότητας των προσβαλλομένων πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν γεννεί διοικητικήν διαφοράν, καίτοι αύται αποτελούν πράξεις εκδοθείσας υπό ν.π.δ.δ. κατά την υπό του ΔΚΚ προβλεπομένην διαδικασίαν / διότι αι κατά τα τυπικά των στοιχεία διοικητικαί αύται πράξεις δεν αφορούν εις έννομον σχέσιν του δημοσίου δικαίου, ήτοι εις άσκησιν δημοσίας υπηρεσίας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλ' εις την έκφρασιν δικαιοπρακτικής βουλήσεως του εκδόντος ταύτας, αφορώσας εις καθαρώς αστικήν σχέσιν αυτού, οία η παραίτησις από εκκρεμούς αγωγής αποζημιώσεως και η σύναψις συμβιβασμού ως προς το τίμημα μεταβιβάσεως ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου / όθεν, εκ της προσβολής των πράξεων τούτων δεν γεννάται διοικητική διαφορά, αλλά ιδιωτική διαφορά... ΣΤ' 3027/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση οι αιτούντες ασκούν την αίτηση ως ασκούντες την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους που είναι μαθητές διαφόρων τάξεων του λυκείου, του γυμνασίου και του δημοτικού, αλλά και ιδίω ονόματι ως γονείς των μαθητών αυτών / με τα δεδομένα, όμως, αυτά κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως και κατά τον χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως οι αιτούντες μαθητές, δεν είχαν ακόμη αποκτήσει την ιδιότητα του υποψηφίου για την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού, αφού δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τον τίτλο απόλυσης από το λύκειο, που αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του υποψηφίου / επομένως, οι αιτούντες μαθητές και

12 κατά συνέπεια και οι γονείς τους δεν έχουν ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, αφού η βλάβη τους εμφανίζεται ως μελλοντική και ενδεχόμενη / (μειοψ.)... ΣΤ' 2484/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Συγγούνα 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Συνάφεια βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω θανάτου αιτούντος εφόσον το αντικείμενο της δίκης (διορισμός μουφτή) είναι στενά συνυφασμένο με το προσωποπαγές και ακληρονόμητο δικαίωμα του αιτούντος να συμμετάσχει ως εκλογέας στην ανάδειξη του θρησκευτικού και με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του αρχηγού του, δεν νομιμοποιούνται να συνεχίσουν τη δίκη υπό την ιδιότητά τους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων η σύζυγος και η κόρη του... Γ' 2339/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω αντικαταστάσεως εφ' όσον με τη νεότερη πράξη ρυθμίσθηκε το ζήτημα της εγκαταστάσεως των ανεμογεννητριών κατά διαφορετικό τρόπο, αυτή αντικατέστησε την προσβαλλομένη αρχική πράξη και συνεπώς, η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη, δεδομένου ότι δεν προβάλλεται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς συνέχισή της / δεν μπορεί δε εξ άλλου να

13 θεωρηθεί η νεότερη πράξη ως συναφής και συμπροσβαλλομένη με την αρχική προεχόντως διότι η ουσιώδης μεταβολή της φύσεως και του περιεχομένου της εγκαταστάσεως που επήλθε με τη νεότερη πράξη διαφοροποιεί, πλέον, τόσο το έννομο συμφέρον του αιτούντος προς προσβολή της, όσο και το πεδίο εξετάσεως των λόγων ακυρώσεως που αναφέρονται σε περιβαλλοντική προσβολή διαφορετικών περιεχομένων και εντάσεως από την αρχική / (μειοψ.)... Ε' 3891/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Ράντος 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες δεδικασμένο το δεδικασμένο από ακυρωτική απόφαση καλύπτει και διοικητικής φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως ακόμη και όταν στην ακυρωτική απόφαση δεν υπάρχει ρητή σκέψη γι' αυτά, εφ' όσον όμως τα τελευταία συνδέονται άρρηκτα με το κύριο ζήτημα, κατά τρόπο ώστε η διαμόρφωση της τελικής γι' αυτό κρίσης να προϋποθέτει κατά λογική αναγκαιότητα την προηγούμενη κρίση και των ζητημάτων αυτών /αντιθέτως το δεδικασμένο δεν καλύπτει ζητήματα που δεν συνδέονται κατά τρόπο στενό και άρρηκτο με το κριθέν κύριο ζήτημα, δηλαδή όταν η διαμόρφωση της τελικής κρίσης δεν προϋποθέτει, κατά λογική αναγκαιότητα, την προηγούμενη γι' αυτά κρίση / τέλος, δεδικασμένο δεν δημιουργείται για θέματα που αναφέρονται διηγηματικά στην ακυρωτική απόφαση... Γ' 3802/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

14 Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία κοινοποιήσεις το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 2721/99 καταλαμβάνει μόνον τα δικόγραφα των αιτήσεων αναιρέσεως, τα οποία κατατίθενται από και εφεξής... Α' 14/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Σχέση με παραγραφή βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 διά του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 2721/1999 προβλέπεται, ως παγία ρύθμισις, εξαίρεσις από τον κανόνα του απαραδέκτου λόγω ποσού διά τας αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ' έφεση επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές / η εξαιρετική αυτή ρύθμισις περιορίζεται εις την διεκδίκησιν περιοδικών παροχών διά της ασκήσεως προσφυγής ουσίας κατά της απονεμούσης ή αρνουμένης την απονομήν της παροχής διοικητικής πράξεως / η εξαίρεσις δικαιολογείται εκ της μερίμνης του νομοθέτου να διασφαλίσει τον αναιρετικόν έλεγχον επί υποθέσεων, ένθει το αντικείμενον της διαφοράς θα ήτο, λόγω της περιοδικής καταβολής, κατά κανόνα κατώτερον του ποσού των δραχμών / αντιθέτως, η εξαίρεσις δεν επεκτείνεται και εις περιοδικάς παροχάς, διεκδικουμένας διά της καταθέσεως αγωγής, της οποίας το αντικείμενον διαμορφώνεται εκ της βουλήσεως του ενάγοντος / εξ άλλου, η θεσπιζομένη ως παγία ρύθμισις εξαίρεσις διά τα περιοδικάς παροχάς ισχύει, διά την ταυτότητα του νομικού λόγου, και διά την μεταβατικήν ρύθμισιν του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 / (μειοψ.) επί πλειόνων αναιρεσειόντων ή αναιρεσιβλήτων, διά τον προσδιορισμόν του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς

15 λαμβάνεται υπ' όψιν το ύψος του χρηματικού ποσού, το οποίον αντιστοιχεί εις έκαστον εξ αυτών / τούτο δε διότι, εν τοιαύτη περιπτώσει, δημιουργούνται πλείονες αυτοτελής έννομοι σχέσεις δίκης, αλλά και διότι, εν εναντία περιπτώσει θα ενεφανίζετο το άτοπον να εξαρτάται το παραδεκτόν του αναιρετικού ελέγχου αποκλειστικώς εκ της βουλήσεως των διαδίκων, οι οποίοι τυχόν ενούμενοι εις το εισαγωγικόν της διαφοράς δικόγραφον, θα είχαν την ευχέρειαν να προσδιορίσουν, το χρηματικόν αντικείμενον της διαφοράς εις ποσόν ανώτερον των δραχμών / (μειοψ.)... Ολομ. 3937/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 29. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ακαδημία κατ' άρθρ. 47, 58, του Ν. 4398/1929 ο επί των πρακτικών Γραμματέας της Ακαδημίας αποτελεί μέλος της Συγκλήτου, μετέχει δε στις συνεδριάσεις της με δικαίωμα ψήφου... Δ' 3649/2000 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 30. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί απέλαση κρίση της Διοικήσεως ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανανεώσεως της αδείας παραμονής του αιτούντος στην Ελλάδα είναι νόμιμη εφόσον διαπιστώνεται και δεν αμφισβητείται η διακοπή της πραγματικής καταστάσεως της συμβάσεως των συζύγων / εξάλλου είναι νομικώς αδιάφορη η προβαλλόμενη από τον αιτούντα υπαιτιότητα της συζύγου του καθώς και η μακρά παραμονή του στην Ελλάδα, εφ' όσον η άδεια παραμονής αλλοδαπών χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό...

16 Δ' 3667/1999 επταμ. Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 31. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί απέλαση μόνο το γεγονός της συμμετοχής του αιτούντος σε θρησκευτική συνάθροιση μουσουλμάνων δεν αποτελεί λόγο δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούντα την ανάκληση της αδείας παραμονής και εργασίας αυτού, εφ' όσον, μάλιστα, δεν προκύπτει ότι η δημόσια συνάθροιση αυτή ήταν απαγορευμένη ή ότι στο χώρο και εξ αφορμής αυτής ετελέσθηκαν αξιόποινες πράξεις ή ότι σημειώθηκε διατάραξη τάξεως ή παρουσιάσθηκε πρόβλημα δημοσίας ασφαλείας... Α' 3226/2000 επταμ. Εισηγητής : Η Τσακόπουλος 32. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική υπέρ βιομηχανίας για την εξαίρεση εκτάσεως από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 2176/52 δεν απαιτείται πολυετής καλλιέργεια με μόνιμο χαρακτήρα, αλλ' αρκεί και η συστηματικά κατ' έτος καλλιέργεια της εκτάσεως με δημητριακά και βαμβάκι... Α' 3236/2000 Εισηγητής : Θ. Αραβάνης 33. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική για κατασκευή οδού επί απαλλοτριώσεως προς κατασκευή οδού δεν επιβάλλεται το αρμόδιο όργανο να προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, αποβλέπουσες στην αντιμετώπιση του ενδεχομένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της απαλλοτριώσεως με άλλα μέσα, λιγότερα επαχθή, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, η επιλογή των απαλλοτριώσεων ακινήτων αποτελεί ευθεία

17 συνέπεια του τρόπου με τον οποίον έχει σχεδιασθεί, επί τη βάσει κριτηρίων συνδεομένων προεχόντως με την λειτουργικότητα και την ασφάλειά της, η μέλλουσα να κατασκευασθεί οδός... Δ' 1208/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 34. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία κατ' άρθρ. 50 του Κ.Ν. 5351/32, ως έργο πλησίον αρχαίων μνημείων νοείται κάθε έργο επιχειρούμενο σε απόσταση δυναμένη να βλάψει το μνημείο, τόσο από άποψη φυσικής αυτούς ασφάλειας, όσο και από άποψη αισθητικής / σε ό,τι αφορά δε τη συγκεκριμένη απόσταση του έργου από τον τόπο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αυτή εξαρτάται από τη φύση αυτού και σε καμία περίπτωση η αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν περιορίζεται μόνο σε χώρους χαρακτηρισμένους ως αρχαιολογικούς ή σε ευρύτερες ζώνες προστασίας αρχαιοτήτων / περαιτέρω, η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ασκώντας την ανωτέρω αρμοδιότητά της, πρέπει, όταν τούτο απαιτείται, να προβαίνει μετά έρευνα και των αναγκαίων τεχνικών δεδομένων, στην κρίση εάν, λόγω ιδιαζουσών πραγματικών συνθηκών, με την επιχείρηση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται ή όχι η ασφάλεια του μνημείου, αιτιολογώντας τη σχετική κρίση της / σε περίπτωση δε διαφορετικής τυχόν σχετικής τεχνικής κρίσεως άλλων οργάνων, ο Υπουργός Πολιτισμού πρέπει να προβεί σε ειδική αιτιολόγηση της κρίσεώς του... Ε' 3458/2000 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός

18 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Έργα βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Διατηρητέα βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ναι μεν η Διοίκηση μπορεί είτε ν' ανακαλέσει την παράνομη πράξη, εκδίδοντας νέα νόμιμη πράξη, προσδίδοντας, μάλιστα, σ' αυτή αναδρομική δύναμη, είτε να εκδώσει τη νέα αυτή νόμιμη πράξη μετά την ακύρωση, με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, της αρχικής παράνομης πράξης, με αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις αυτές, να μην υφίσταται πλέον παράνομη διοικητική πράξη και να διασπάται, έτσι, ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της ζημίας, πλήν, σε περίπτωση που η αρχικώς εκδοθείσα παράνομη διοικητική πράξη έχει εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της νεότερης νόμιμης πράξης, εξακολουθεί να υφίσταται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παρανομίας και της ζημίας και συνεπώς, εξακολουθεί να συντρέχει η προϋπόθεση που θεσπίζουν τα άρθρα 105 και 106 Εισ ΝΑΚ / η προϋπόθεση αυτή συντρέχει πολύ περισσότερο, στην περίπτωση που δεν εκδοθεί, τελικώς, νόμιμη διοικητική πράξη... Α' 2884/1999 επταμ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 38. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Παραγραφή βλ. κατωτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως αλλαγή έδρας ενόψει του διαγραφομένου από τον Ν. 1437/1984 συστήματος

19 ρυθμίσεως, κατά το οποίο καθορίζεται κανονιστικώς ανά διετία, βάσει των υπό αντιμετώπιση μεταφορικών αναγκών για κάθε διοικητική μονάδα ο αριθμός γι' αυτών των επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων, η δε πλήρωση των κενών θέσεων σε κάθε διοικητική μονάδα, με χορήγηση προς τούτο διοικητικής αδείας που παρέχει δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων, χωρεί, μετά προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους που έχουν τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, καθώς και αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσόντων αυτών, και τη σύνταξη πίνακα κατατάξεως, για την πρόκριση προς πλήρωση των θέσεων, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 588/77 που δεν επιτρέπει κατ' αρχήν τη μεταβολή της έδρας επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου, δεν αντιβαίνει στο κατοχυρούν την επαγγελματική ελευθερία άρθρο 5 του Συντάγματος... Δ' 1262/2000 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 40. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία άδειες είναι επιτρεπτή η ανάθεση στους Ο.Τ.Α. της αρμοδιότητας να εκδίδουν, κατ' εφαρμογή των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή την άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, όπως είναι η άδεια λειτουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας, έστω και αν για την έκδοση των αδειών αυτών λαμβάνονται υπόψη και κριτήρια συναφή προς το περιεχόμενο και το σκοπό των άρθρων 5 παρ. 1, 21 παρ. 3, 22 παρ. 1, 24 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος κατ' άρθρ. 1 παρ. 1 και 7 του α.ν. 207/1967, η μηνιαία προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 έχει πάντως ενδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς, δεν αποκλείεται κατά νόμο

20 να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω προθεσμίας, είτε με αυτή χορηγείται η άδεια που ζητήθηκε, είτε απορρίπτεται το σχετικό αίτημα... Ε' 2579/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 41. ΔΑΣΗ Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού Ν. 998/74 ο Δασάρχης δεν δύναται να ανακαλέσει χορηγηθείσα βεβαίωση περί του χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη / τούτο όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι από την πράξη αυτή προκύπτουν η θέση, η έκταση και τα όρια του ακινήτου, κατά τρόπον ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της ταυτότητός του / όταν όμως τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από την χορηγηθείσα βεβαίωση, η ανάκλησή της είναι επιτρεπτή... Ε' 3993/1999 Εισηγητής : Β. Καμπίτση 42. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Πράξεις οργάνων βλ. ανωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία από το άρθρο 55 του ΔΚΚ συνάγεται ότι οι συνδυασμοί καταρτίζονται μεν με γραπτή δήλωση που υποβάλλουν όλοι οι υποψήφιοι, δεν απαιτείται όμως, οι υπογραφές των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων να περιλαμβάνονται, επί ποινή ακυρότητας, στο σώμα της δηλώσεως καταρτίσεως του συνδυασμού που παραδίδεται στον Πρόεδρος Πρωτοδικών, αλλά μπορεί να τίθενται και σε επισυναπτόμενες στη δήλωση καταρτίσεως

21 ιδιαίτερες για κάθε υποψήφιο δηλώσεις, εφόσον αυτές συνοδεύονται από τα απαραίτητη κατά το νόμο στοιχεία και από το κείμενό τους προκύπτει ρητή και ανεπίδεκτη αμφιβολιών αποδοχή της υποψηφιότητας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων / αυτό συνάγεται και από το άρθρο 55 παρ. 6 του ίδιου Κώδικα... Γ' 2715/2000 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 44. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία υποψηφιότητες το άρθρο 54 παρ.1 του Π.Δ. 410/95 δεν αντιβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι ο οριζόμενος από αυτό τρόπος εκλογής κατά συνδυασμούς, περιορίζει, αλλά δεν αναιρεί το σχετικό εκ της συνταγματικής αυτής διατάξεως, δικαίωμα, αφού παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας, τόσο υπό τη μορφή της εκλογής του δημάρχου, του προέδρου της κοινότητας και των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, το οποίο δικαίωμα δεν αναιρείται από την έλλειψη δυνατότητας του εκλογέα να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ μεμονωμένου υποψηφίου, όσο και υπό τη μορφή της δικής του δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα δημάρχου, προέδρου κοινότητας, δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, αφού αυτός που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα και δεν γίνεται δεκτός από κάποιο συνδυασμό μπορεί να καταρτίσει ο ίδιος ελευθέρως συνδυασμό και να ζητήσει τον ψήφο των εκλογέων / εξάλλου, ο ανωτέρω περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής του πολίτη στην πολιτική ζωή της χώρας, που καθιερώνεται με το άρθρο 54 παρ. 1 του Π.Δ. 410/95, σε συνδυασμό με τα άρθρα 72 επ. του ιδίου π. δ/τος, δικαιολογείται από τη φύση και το σκοπό της συγκεκριμένης εκλογής / σκοπός δε των διατάξεων αυτών είναι

22 η ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Ο.Τ.Α., η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των οποίων εξυπηρετείται καλύτερα με τον τρόπο εκλογής κατά συνδυασμούς, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ενός συνδυασμού έχουν κατά κανόνα κοινό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των τυπικής φύσεως ζητημάτων και προβλημάτων και μπορούν να συνεργαστούν για την πραγματοποίησή του... Γ' 3156/2000 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 45. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία κατανομή εδρών στις δημοτικές εκλογές αν διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία, η διανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές γίνεται υποχρεωτικώς σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές (Α και Β κατανομή) / στην Α' κατανομή εδρών μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις εκλογές / αυτό ορίζεται ρητώς στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 410/95 και επομένως, εξυπακούεται ως βασική αρχή της απλής αναλογικής κατανομής των εδρών, ότι θα εφαρμοσθεί και στην περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 72 του ιδίου διατάγματος, για την συμπλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής που παρέμειναν αδιάθετες κατά το πρώτο στάδιο της κατανομής αυτής / το άρθρο 72 παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά, με την έννοια ότι θα εφαρμοσθεί και για τη συμπλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής μόνο η τεχνική διανομής των εδρών που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 76, με τη συμμετοχή στη διανομή όλων των συνδυασμών, δηλαδή ακόμη και εκείνου ο οποίος κατά την επαναληπτική ψηφοφορία ανεδείχθη επιτυχών και ο οποίος, άλλωστε πριν από την εν λόγω

23 ψηφοφορία, δεν θεωρείται ως επιτυχών αλλά ως επιλαχών / μετά την ολοκλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής ακολουθεί η διανομή των εδρών της Β' κατανομής, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ Γ' 3002/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 46. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιουσία ιδιωτική βλ. ανωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα τέλος ν. 2539/97 το δημοτικό τέλος 2%, το οποίο μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, συνιστά στην πραγματικότητα φόρο επιβαλλόμενο προς αντιμετώπιση των εν γένει δαπανών λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και αύξηση των εσόδων αυτών προς επίτευξη του σκοπού του προορισμού των και δεν συναρτάται προς παροχή ειδικής ωφελείας εκ μέρους του οικείου Ο.Τ.Α. προς τον βαρυνόμενο με την επιβολή του τέλους, δηλόν ότι το επιβαλλόμενο βάρος δεν έχει τον χαρακτήρα του ανταποδοτικού τέλους το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 επιτρέπει στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο την επιβολή του τέλους στις απαριθμούμενες στο νόμο κατηγορίες καταστημάτων και επιχειρήσεων στα όρια της περιφερείας των και μόνο, περαιτέρω δε η αυτή διάταξη δεν υποχρεώνει, αλλά παρέχει την ευχέρεια στον οικείο οργανισμό να κρίνει, κατά νόμιμο τρόπο, σε ποία ή σε ποίες επιχειρήσεις θα επιβάλει το τέλος αυτό, δυνάμενος βεβαίως να μην το επιβάλει και σε καμία από αυτές, αν ο οργανισμός θεωρήσει τούτο σκόπιμο εφόσον το τέλος επιβάλλεται με πρωτοβουλία των οικείων οργανισμών, θα πρέπει η σχετική κανονιστική απόφαση,

24 που επιβάλλει το τέλος επί των καταστημάτων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, να αιτιολογείται, είτε στο σώμα της είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ως προς την σκοπιμότητα της επιβολής του φόρου αυτού, κατόπιν εκτιμήσεως των ειδικών τυπικών συνθηκών... ΣΤ' 2817/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας 48. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων και ο μη στεγασμένος χώρος επιχειρήσεως υπόκειται στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/1975, εφ' όσον όμως, επ' αυτού αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, που συνάπτεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία... Γ' 2512/1999 Εισηγητής : Β. Ραφτοπούλου 49. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δημόσιο λογιστικό παραγραφή υπέρ του Δημοσίου εάν η κατά του Δημοσίου χρηματική αξίωση εβεβαιώθη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από τη δημοσίευση της τελεσιδίκου αποφάσεως αρχίζει πενταετής παραγραφή, ανεξαρτήτως εάν η βεβαιωθείσα με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση χρηματική αξίωση υπέκειτο, καθ' εαυτήν, σε βραχύτερη παραγραφή / τούτο ισχύει και για τις βεβαιωμένες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων από καθυστερούμενες πάσης φύσεως αποδοχές, για τις οποίες, θεσπίζεται, κατ' αρχήν, διετής παραγραφή, εφ' όσον με τις διατάξεις του ν. δ/τος 321/1969 δεν εισάγεται ως προς τις ανωτέρω αξιώσεις εξαίρεση από τον κανόνα της

25 πενταετούς παραγραφής, όπως συμβαίνει με το άρθρο 268 του Αστικού Κώδικα η διαδικασία εκδικάσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κινείται αυτεπαγγέλτως και όχι με την πρωτοβουλία των διαδίκων και, συνεπώς, δεν δύναται, μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί αυτής να συμπληρωθεί η παραγραφή της αξιώσεως... ΣΤ' 4134/1999 Εισηγητής : Α. Σταθάκης 50. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ. παραγραφή βλ. κατωτ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαιτησία απόφαση εκτίμηση από τα διοικητικά δικαστήρια όταν, κατά την εκδίκαση διαφοράς ενώπιον ελληνικού διοικητικού δικαστηρίου, προσκομίζεται με επίκληση απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου επιλύουσα μεταξύ των ιδίων διαδίκων ζήτημα που τίθεται και ενώπιον του ελληνικού διοικητικού δικαστηρίου και αφορά την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε η επένδυση, το διοικητικό δικαστήριο έχει την εξουσία να ελέγξει την ανυπαρξία ή το ανυπόστατο της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, όχι όμως και τη νόμιμη ή μη συγκρότηση ή τη νόμιμη ή μη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου / τούτο δε διότι η μη νόμιμη συγκρότηση ή η μη νόμιμη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου δε συνεπάγεται ανυπαρξία ή ανυπόστατο της διαιτητικής απόφασης, αλλά ακυρωσία αυτής απαγγελόμενη με δικαστική απόφαση από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως κατά το άρθρο 897 παρ. 3 του Κ. Πολ. Δικ....

26 Β' 2132/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 52. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όργανα αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συλλογικά όργανα συγκρότηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία εκ νέου άσκηση ενδίκου βοηθήματος ν. 1649/86 δικαστικό ένσημο κατ' άρθρ. 9 παρ. 4 του Ν. 1649/1986, εάν ασκηθεί εκ νέου ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ένδικο βοήθημα, το οποίο, ασκηθέν προηγουμένως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, απερρίφθη από αυτό λόγο ελλείψεως δικαιοδοσίας, συνυπολογίζεται το τυχόν καταβληθέν για το απορριφθέν ένδικο βοήθημα δικαστικό ένσημο / εν όψει τούτου, το διοικητικό δικαστήριο οφείλει, εντός των πλαισίων του ασκουμένου υπ' αυτού ελέγχου για το παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν είχε καταβληθεί τέτοιο ένσημο για το απορριφθέν από το πολιτικό δικαστήριο ένδικο βοήθημα / εάν δε τούτο δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα ενώπιόν του στοιχεία, υποχρεούται είτε να εκδώσει προδικαστική απόφαση, με την οποία να διατάσσει την προσκόμιση παντός προσφόρου στοιχείου, είτε να ζητήσει το ίδιο στοιχεία από το πολιτικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί αρχικώς το ένδικο βοήθημα...

27 Α' 2754/2000 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 56. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές Ο.Τ.Α. διαδικασία η κατ' άρθρ. 11 παρ. 8 του Ν. 2218/94 παραπομπή στις διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 345/1976 πρέπει να νοηθεί ως ακριβής η αντίστοιχη παραπομπή του άρθρου 82 του Δ.Κ.Κ., ότι δηλαδή δεν περιλαμβάνει και την, ασυμβίβαστη προς τη θεσπιζόμενη αρχή ταχείας εκδικάσεως των σχετικών δικών, υποχρέωση κατάθεσης εισηγήσεως του εισηγητή δικαστή, ούτε τη συνακόλουθη ανάγνωσή της στο ακροατήριο / (μειοψ.)... Γ' 2430/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας παρ. 2609/99 πενταμ.) 57. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διαφορές ν. 1406/1983 περιοδικές παροχές διάκριση προσφυγής - αγωγής βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αποδοχές αγωγή αποδοχή δεν είναι δυνατή η αποδοχή εκ μέρους του εναγομένου ν.π.δ.δ. αγωγής, η οποία επιδιώκει την ικανοποίηση αξιώσεως εις βάρος του, όταν η αξίωση αυτή έχει ήδη υποκύψει στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. παραγραφή... ΣΤ' 2480/1999 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος

28 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ουσίας ν. 2721/99 πειθαρχικές ποινές από την προβολή εκ μέρους ορκωτού λογιστού πειθαρχικής ποινής απολύσεώς του, γεννάται κατ' άρθρ. 29 παρ. 3 Ν. 2721/99 διοικητική διαφορά ουσίας... Γ' 2698/2000 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 60. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 αποδοχές υπαλλήλων στις διαφορές του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 2721/99 υπάγονται τόσο οι διαφορές μεταξύ των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού αυτών, όσο και οι διαφορές μεταξύ των ως άνω οργανισμών και της ασκούσης την εποπτεία αυτού Αρχής, δεδομένου ότι στο νόμο δεν γίνεται διάκριση / (μειοψ.)... Γ' 2924/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 61. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις διαγωνισμοί δημοσίων έργων προσφορές εις όλους τους διαγωνισμούς έργων όλων των καταλαμβανομένων υπό του Ν. 2576/1998 φορέων του ευρυτέρου δημοσίου τομέως, των οποίων οι διακηρύξεις δημοσιεύονται μετά την καθιερώνεται ως υποχρεωτικό το στάδιο του προσδιορισμού των υπερβολικά χαμηλών προσφορών με την εφαρμογή μαθηματικής μεθόδου επί των προσφορών που υποβάλλονται στο διαγωνισμό /

29 ειδικώτερον, οι προσφορές μετά την αποσφράγισίν τους κατατάσσονται κατά φθίνουσαν σειράν προσφερομένων εκπτώσεων, με την εφαρμογή δε του μαθηματικού τύπου καθορίζεται η προσωρινώς μειοδότρια εταιρεία και το όριο κάτω από το οποίο μία προσφορά θεωρείται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπερβολικά χαμηλή, καλείται δε η αντίστοιχη μειοδότρια επιχείρησις προς αιτιολόγησή της / συνεπώς, ο προσδιορισμός των Ο.Χ.Π. δεν ανήκει εις την υποκειμενική κρίσιν και ευχέρειαν της ΕΕΑ, η δ' ανάδειξις προσωρινού μειοδότη και μειοδότη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παρεμβολή του ως άνω σταδίου... Δ' 2448/2000 επταμ. Εισηγητής : Σ. Χαραλαμπίδης 62. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις προμήθειες ειδικώς προμήθειες ενόπλων δυνάμεων η αρμοδιότητα της πλήρους αξιολογήσεως των προσφορών ανήκει στις επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού, οι οποίες επικουρούνται από τις οικείες επιτροπές εμπειρογνωμόνων / η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών δεν αποτελεί δευτεροβάθμια επιτροπή διαγωνισμού με αρμοδιότητα να προβαίνει σε συνολική επαναξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, αλλά γνωματεύει στις ειδικές από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις / ειδικότερα το όργανο που έχει την αρμοδιότητα εγκρίσεως της προμηθείας μπορεί να παραπέμψει στην Κεντρική Επιτροπή συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την αξιολόγηση της προσφοράς, όχι όμως και να ζητήσει την επαναξιολόγηση της συνολικής τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων χωρίς να προσδίδεται συγκεκριμένη αιτίαση στην κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού...

30 Δ' 3919/1999 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 63. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τα εντελλόμενα από τη διευθύνουσα υπηρεσία με τη διαταγή της και δεν ανασυντάξει και επανυποβάλει την ασαφή ή ανακριβή πιστοποίηση, εάν μεν δικαιωθεί, κατόπιν ασκήσεως των προβλεπομένων ενδικοφανών ή ενδίκων μέσων, με πράξη των προϊσταμένων αρχών απόφαση ή του διοικητικού εφετείου, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι η υποβληθείσα πιστοποίηση δεν ήταν ανακριβής ή ασαφής σε βαθμό που να καθίσταται δυσχερής η διόρθωσή της, οφείλονται τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο διμήνου από την υποβολή της εν λόγω πιστοποιήσεως, εάν δε απορριφθούν τα προαναφερθέντα ενδικοφανή ή ένδικα μέσα, δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αφού δεν υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή... Α' 1493/1999 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 64. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα αρχαιολογικά διαδικασία προκειμένου περί συντάξεως μελέτης αρχαιολογικού εν γένει έργου, είτε απ' ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε από ιδιώτη μελετητή, κατόπιν αναθέσεως της εκπονήσεως της σ' αυτόν, κατά τη διαγραφόμενη στο νόμο διαδικασία, επιβάλλεται η προηγούμενη κατάρτιση ειδικών για κάθε αντικείμενο προδιαγραφών / η σύνταξη της σχετικής μελέτης γίνεται βάσει των προδιαγραφών, οι οποίες εγκρίνονται, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού

31 Πολιτισμού / περαιτέρω, μετά τη σύνταξη μελέτης αρχαιολογικού εν γένει έργου, και προς διαπίστωση προεχόντως της συμφωνίας αυτής προς τις προδιαγραφές, εγκρίνεται η μελέτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τυπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 2229/1994, η προβλεπόμενη σ' αυτό δυνατότητα θεσπίσεως εξαιρέσεων από τις κείμενες διατάξεις, με τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, που καθορίζουν πλαίσια διαδικασιών για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων, δεν καταλαμβάνει και την αρμοδιότητα του Υπουργού Πολιτισμού να εγκρίνει, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τις ειδικώς καταρτιζόμενες για κάθε αντικείμενο προδιαγραφές, βάσει των οποίων εκπονούνται οι μελέτες, καθώς και την αρμοδιότητα του ιδίου Υπουργού να εγκρίνει, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, την έχουσα συνταχθεί μελέτη... Δ' 1999/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 65. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κανονιστικές αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία προθεσμίες ενδεικτικές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

32 Ανάκληση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση βλ. ανωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Εκκλησία ιεροί ναοί άδεια ανεγέρσεως από της προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου και εφεξής, η Εκκλησία της Δωδεκανήσου τελεί υπό ιδιαίτερο καθεστώς, υπαγομένη αμέσως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο / ως εκ τούτου, στην περιοχή της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου δεν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των διαδοχικών ισχυσάντων Καταστατικών Χαρτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ήδη του Ν. 590/77, ούτε οι διατάξεις των Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες καθόριζαν τις προϋποθέσεις ανεγέρσεως Ιερού Ναού στην Δωδεκάνησο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 1369/38 και του Α.Ν. 2200/40, κατά τις οποίες απαιτείται αφ' ενός μεν άδεις της αρμόδιας εκκλησιαστικής αρχής και αφ' ετέρου, έγκριση από τον Νομάρχη, κατόπιν ελέγχου της μελέτης και των σχετικών σχεδίων από την πολεοδομική υπηρεσία η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας (έγκριση ανεγέρσεως) από όργανο της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως δεν προσκρούει στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος, δεδομένου ότι περιορίζεται σε έλεγχο από απόψεως τηρήσεως της νόμιμης διαδικασίας και της συμμορφώσεως προς τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ενώ η εκτίμηση της ανάγκης ανεγέρσεως Ιερού Ναού από θρησκευτικής απόψεως εξακολουθεί να ανήκει στην οικεία εκκλησιαστική αρχή, η οποί χορηγεί τη σχετική άδεια... Δ' 3237/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ αποδοχές με τα άρθρα 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 2089/1992 και άρθρο δεύτερο του Ν. 2216/1994 ρυθμίστηκε η ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησής τους και προβλέφθηκε η αύξηση των κάθε φύσης αποδοχών των πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μελών ΔΕΠ κατά 35% έναντι των αντιστοίχων αποδοχών των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης / η αύξηση αυτή παρασχέθηκε ως κίνητρο για την απερίσπαστη απασχόληση των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στο χώρο των ΑΕΙ, αποκλείστηκε δε ρητώς η χορήγησή της σε άλλες κατηγορίες προσωπικού που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική εξομοίωση με μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ όπως οι αδιαβάθμητοι με θητεία καθηγητές της Σχολής Ευελπίδων... Γ' 2254/2000 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Γ. Τσιμέκας 3188/99 πενταμ.) 72. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ προσωπικό εξέλιξη το χρονικό όριο για την εξέλιξη των μελών ΕΕΠ των ΤΕΙ, το οποίο τάσσεται από τη μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 38 παρ. 3 εδ. β του Ν. 1404/83 και το οποίο, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, έληξε στις , αφορά μόνο τα μέλη εκείνα που εντάχθηκαν στα ΤΕΙ μετά την κατάργηση των παλαιών ΚΑΠΕΕ και επομένως, τα μέλη ΕΕΠ που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή, συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα χωρίς το χρονικό αυτό περιορισμό / και ναι μεν με το άρθρο 9 του Ν. 1865/89 γίνεται παραπομπή ως προς την

34 εξέλιξη του ΕΕΠ στο άρθρο 38 του Ν. 1404/83, λόγω όμως του χαρακτήρα της νεώτερης αυτής διάταξης ως παγίας ρύθμισης, η παραπομπή πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται στις λοιπές ουσιαστικού περιεχομένου διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1404/83, όχι δε και σε εκείνες τις οποίες τάσσεται χρονικός περιορισμός για εξέλιξη... Γ' 588/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 73. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέση εξετάσεις τέκνα υπαλλήλων εξωτερικού βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. Δ' του Ν. 1351/83 και ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου δύναται να προβεί εγκύρως στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, χωρίς να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου / η παράλειψη όμως του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου να προβεί στην παραπάνω καταγγελία δεν αναιρεί ούτε επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την απόλυση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που συμπλήρωσε το 70ο έτος της ηλικίας του, η οποία επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου και διαπιστώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του αρμοδίου γραφείου εκπαίδευσης... Γ' 2901/2000 Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στρατιωτικοί Σχολή Ευελπίδων καθηγητές βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από το άρθρο 5 παρ. 1 του β. δ/τος 312/1968 προκύπτει ότι η ευχέρεια διευρύνσεως του σπουδαστικού συμβουλίου με ορισμό ως μελών του ενός έως δύο καθηγητών της Σχολής συνιστά εξαιρετική ευχέρεια και, επομένως για να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η νόμιμη άσκηση της ευχέρειας αυτής, δηλαδή εάν δικαιολογείται πράγματι η διεύρυνση του σπουδαστικού συμβουλίου στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει, είτε από τη σχετική περί διευρύνσεως απόφαση του Διοικητή της Σχολής, είτε από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται για να συμπληρώσουν τον αριθμό των μελών του παραπάνω συμβουλίου παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την αμερόληπτη κρίση των υποψηφίων, υπό την έννοια ότι διαθέτουν πράγματι τις απαιτούμενες γνώσεις επί του ειδικού ζητήματος επί του οποίου καλούνται να αποφανθούν... Γ' 3041/2000 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 77. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική σχολές ΕΛ.ΑΣ ο νομοθέτης παραπέμπει μεν στις διατάξεις του Ν. 1351/1983, ώστε και οι υποψήφιοι των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. να υφίστανται τη δοκιμασία των γενικών εξετάσεων, αλλά θέλησε να εφαρμόσει για τη στελέχωση των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. σύστημα το οποίο αναφέρεται σε πρόσληψη υποψηφίων από διαφορετικές δέσμες, όπου δεν έχει θέση η σύνταξη ενιαίου πίνακα επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά

36 βαθμολογίας, αλλά συντάσσονται ιδιαίτεροι πίνακες επιτυχόντων για κάθε δέσμη... Γ' 2621/1999 Εισηγητής : Α. Σακελλαροπούλου 78. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμοι θέση υπό διαχείριση πιστωτών βλ. κατωτ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Μουσουλμανική λειτουργοί βλ. ανωτ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Μουσουλμανική λειτουργοί βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) το άρθρο 2 παρ. 6 του Β. Δ. 26/1967 προβλέπει μεν, ότι ως αιτία της αναπηρίας ως προς όλες τις συνέπειες, λαμβάνεται υποχρεωτικώς αυτή που καθορίζεται στην απόφαση του φορέα κύριας ασφαλίσεως του ασφαλισμένου, η διάταξη όμως αυτή δεν αποκλείει την κατ' ουσία εξέταση αιτήματος ασφαλισμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον Κλάδο Συντάξεων του ΕΤΕΜ λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, όταν ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γι' αυτό χρονικές προϋποθέσεις, για μόνο το λόγο ότι ο ασφαλισμένος αυτός έχει δικαιωθεί από το ΙΚΑ συντάξεως αναπηρίας όχι από κοινή νόσο, αλλά από εργατικό ατύχημα, αφού η απονομή συντάξεως αναπηρίας από εργατικό ατύχημα δεν απαιτεί τη συνδρομή χρονικών προϋποθέσεων...

37 Α' 2774/2000 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 82. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΣΑΥ κατ' άρθρ. 44 παρ. 1 του Κ.Ν. 5945/1934, για την επιβολή ιατροσήμου, προκειμένου περί φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - οι εισπράξεις επί των πωλήσεων των οποίων, εφ' όσον παρασκευάζονται ή συσκευάζονται στην Ελλάδα, υπόκεινται σε εισφορά ιατροσήμου - απαιτείται, κατ' αρχήν, το προϊόν να έχει θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή να πρόκειται είτε για φάρμακο για ανθρώπους ή ζώα, είτε για άλλο παρασκεύασμα που να περιέχει μία τουλάχιστον θεραπευτική ουσία, περαιτέρω δε να απαιτείται, κατά νόμον, για την κυκλοφορία του, άδεια διοικητικής αρχής... Α' 1881/2000 Εισηγητής : Τ. Κόμβου 83. ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κυρώσεις εις την έννοιαν του κατόχου, ο οποίος, εν απουσία του οδηγού του οχήματος, εις περίπτωσιν παρανόμου σταθμεύσεως λογίζεται ως παραβάτης, περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια εταιρεία επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, έχουσα την εκμετάλλευσιν των αυτοκινήτων τούτων, εν όψει του ότι ο νομοθέτης, εν συμφωνία και προς τα ισχύοντα εις τον τομέα της ευθύνης εξ αυτοκινήτων, διά του όρου "κάτοχους" εις την περίπτωσιν αυτήν ηθέλησε να υποδηλώσει τον καθ' οιονδήποτε τρόπον έχοντα εξουσίαν εκμεταλλεύσεως και εν γένει χρήσεως και διαθέσεως του αυτοκινήτου, κατά τον κρίσιμον χρόνον της τελέσεως της παραβάσεως των περί σταθμεύσεως διατάξεων, χωρίς να είναι κατ' ανάγκην κύριος

38 του αυτοκινήτου / ούτω, εν απουσία του οδηγού του αυτοκινήτου και συνεπεία τούτου εν αδυναμία βεβαιώσεως του προστίμου εις βάρος του υπαιτίου της παραβιάσεως των διατάξεων περί σταθμεύσεως, καθιερούται αντικειμενική ευθύνη του εκμεταλλευομένου το αυτοκίνητον / τούτο δεν αντιβαίνει προς το πνεύμα και το γράμμα των κυρώσεων των παραβάσεων των περί σταθμεύσεως διατάξεων, διά τον λόγον ότι η παράβασις των διατάξεων αυτών κατά πρώτον λόγον συνεπάγεται ευθύνην του υπαιτίου οδηγού, μόνον δε εις περίπτωσιν απουσίας του οδηγού και συνεπεία ταύτης αδυναμίας βεβαιώσεως του προστίμου εις βάρος του υπαιτίου, καθιερούται αντικειμενική ευθύνη του καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλευομένου το αυτοκίνητον, διά να καταστή δυνατή η πληρωμή του προστίμου, αποφευγομένης της αυξήσεως των παραβάσεων άνευ δυνατότητος επιβολής προστίμων / (μειοψ.)... ΣΤ' 4161/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Χριστόφορος 1199/98 πενταμ.) 84. ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Διαιτησία βλ. ανωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τουριστικοί βλ. κατωτ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Κύρωση παρανόμου κανονιστικής βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ. 47

39 ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οργανισμοί διάφοροι Ε.Ο.Τ. προσωπικό όπως προκύπτει από το Π.Δ. 884/76 οι Σύμβουλοι και Συνεργάται του Ε.Ο.Τ. διορίζονται επί θητεία για να καλύπτουν ορισμένους τομείς της Κεντρικής Υπηρεσίας, μόνον δε εξαιρετικώς δύνανται να καλύπτουν προσωρινώς και για μία τετραετία, υπηρεσιακές ανάγκες εκτός κεντρικής υπηρεσίας δηλαδή και στο εξωτερικό / με το πέρας της τετραετίας η εν λόγω θητεία λήγει αυτοδικαίως, δεν καταλείπεται δε στη διοίκηση η ευχέρεια παρατάσεώς της... Γ' 2375/2000 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 92. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ βλ. ανωτ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανεμογεννήτριες βλ. ανωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες τμημάτων Γ' Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Γ' Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που αφορά το διορισμό μουφτή, ο οποίος, όπως ρητώς ορίζεται στο νόμο αλλά και εν όψει των καθηκόντων που ασκεί, είναι δημόσιος υπάλληλος, προΐσταται δημόσιας αρχής και κατέχει θέση γενικού διευθυντή...

40 Γ' 2339/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 95. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα προστασία οικογενείας βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χωροταξία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αποκέντρωση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αυτοδιοίκηση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αυτοδιοίκηση βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

41 Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως καθορισμός χρήσεων από το συνδυασμό του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος προς τις διατάξεις του Π.Δ. της συνάγεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία καθιερούται το σύστημα της τυποποιήσεως των κατηγοριών χρήσεων γης / κατά το σύστημα αυτό, η διενεργούσα τον πολεοδομικό σχεδιασμό Διοίκηση δεν είναι ελευθέρα να αναμειγνύει τις χρήσεις γης, νοθεύουσα τις ορισθείσες δια του Δ/τος κατηγορίες, αλλ' οφείλει να επιλέγει για κάθε περιοχή μία κατηγορία χρήσεων με το περιεχόμενο, το οποίο ορίζουν οι ως άνω διατάξεις και με εξυπακουόμενη τη δυνατότητα να αφαιρεί ωρισμένες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφ' όσον δεν παραβλέπεται η πολεοδομική λειτουργία της οικείας κατηγορίας / περαιτέρω, εντός της αυτής κατηγορίας δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται η να παραβλάπτεται η πολεοδομική της λειτουργία με την προσθήκη των υπολοίπων επιτρεπομένων χρήσεων σε τέτοια αναλογία που να ανατρέπεται η κυρία χρήσις / (μειοψ)... Ε' 3756/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος παρ. 1574/98 πενταμ.) 103. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές αυθαίρετα γενικώς η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών δεν μπορεί, προκειμένου περί αυθαιρέτων κτισμάτων ανεγερθέντων εντός αρχαιολογικών χώρων, να αποκλεισθεί εκ μόνου του λόγου ότι τα κτίσματα αυτά είναι προγενέστερα του θεσπισθέντος το έτος 1955 Γ.Ο.Κ. / η ιδία λύση προσήκει και για τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί εντός οικισμών, οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως ιστορικά μνημεία προγενέστερα του 1830 κατ' επίκληση του άρθρου 52 του Κ.Ν. 5351/1932 / και τούτο διότι, το γεγονός

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 273 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 304 Έτος 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 307 Έτος 2004 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών 1 Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών Δημήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας Διάγραμμα 1. Εισαγωγή 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς και σχέση των πρόσφατων νομοθετημάτων 3. Ορισμός και νομική

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα