Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 276 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως... 1 Δάση...2 Δημόσιο λογιστικό...3 Διοίκηση...4 Εκπαίδευση...5 Κοινωνική ασφάλιση... 6 Λατομεία - Μεταλλεία...7 Περιβάλλον...8 Στρατολογία... 9 Σύνταγμα...10 Ύδατα...11 Υπάλληλοι διοικητικοί...12 Φορολογία εισοδήματος Φορολογίες διάφορες...19

2 - 2 - ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία...29 Αλλοδαποί Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου...37 Αστικός Κώδιξ...38 Αυτοκίνητα Βιομηχανία...40 Δάση...41 Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιο λογιστικό Διαιτησία...51 Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία...70 Εκπαίδευση Εταιρείες...78 Θρησκεία Κοινωνική ασφάλιση Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας...84 Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία...85 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...86 Νόμος - νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Ορκωτοί λογιστές...92 Περιβάλλον...93

3 - 3 - Συμβούλιον Επικρατείας...94 Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Υπάλληλοι δικαστικοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ' 2721/ Γ' 4758/ Α' 1493/ ΣΤ' 2451/ , 112 ΣΤ' 2480/ , 58 ΣΤ' 2512/ Γ' 2619/ Γ' 2621/ Α' 2884/1999 7μ...37, 68 Γ' 3249/ Δ' 3667/1999 7μ...30 Δ' 3919/ Ε' 3993/ , 69 Γ' 4086/ ΣΤ' 4134/ , 38, 49 ΣΤ' 4161/1999-7μ. επιλύει...83 Β' 4211/ Α' 14/

4 - 4 - Γ' 588/ Δ' 1208/ Δ' 1262/ , 95 Α' 1881/ Α' 1885/2000 παρ. εις 7μ...6 Δ' 1999/2000 7μ...35, 64 Δ' 2001/ , 122 Β' 2132/2000 7μ...51, 84 Γ' 2254/2000 7μ. - επιλύει... 71, 75 Γ' 2257/2000 7μ. - επιλύει Γ' 2293/ , 117 Γ' 2301/ Γ' 2339/2000 7μ...23, 79, 80, 94 Γ' 2375/ Γ' 2430/2000 7μ. - επιλύει...56 Δ' 2448/2000 7μ...61 ΣΤ' 2477/2000 7μ... 85, 90, 126 ΣΤ' 2484/2000 7μ...21, 73 Γ' 2490/2000 7μ. - επιλύει Δ' 2511/ Ε' 2579/2000 7μ...40, 53, 67, 100 Γ' 2698/ , 92 Γ' 2715/ Α' 2734/2000 παρ. εις 7μ...12 Α' 2754/ Α' 2774/ ΣΤ' 2816/2000 7μ. - επιλύει ΣΤ' 2817/2000 7μ...47, 66, 88, 121 Δ' 2881/ , 103 Γ' 2924/ Β' 2969/2000 παρ. εις 7μ...17 Γ' 3002/2000 7μ...45 ΣΤ' 3023/ , 110 ΣΤ' 3027/2000 7μ...20, 42, 46

5 - 5 - ΣΤ' 3032/2000 7μ. - επιλύει Γ' 3041/ Γ' 3156/ , 98 Δ' 3226/2000 7μ...31 Δ' 3236/ Δ' 3237/ , 86, 99, 101 Β' 3284/ Β' 3445/2000 παρ. εις 7μ...18 Ε' 3458/ , 65 Β' 3549/2000 παρ. εις 7μ...10, 19 Β' 3554/2000 παρ. εις 7μ... 3, 13 Ε' 3568/2000 παρ. εις Ολομ...1 Ε' 3569/2000 παρ. εις 7μ... 2, 7, 8, 11 Δ' 3649/ Β' 3677/2000 παρ. εις 7μ...14, 15 Γ' 3722/2000 7μ...52, 87, 89, 115 Ε' 3756/2000 7μ. - επιλύει... 97, 102 Β' 3764/2000 παρ. εις 7μ...16 Γ' 3802/2000 7μ...25 Γ' 3803/ Γ' 3815/2000 παρ. εις 7μ...5 Δ' 3879/2000 παρ. εις 7μ... 4, 9 Β' 3885/ Ε' 3891/2000 7μ...22, 24, 93 Ολομ. 3937/ , 57, 109

6 - 6-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση Ν. 2479/97 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα αν, για να θεωρηθεί νόμιμη η άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 2479/97 και 17 π. δ/τος 18/89 πρέπει να αποδειχθεί η δικηγορική ιδιότητα εκείνου που συνυπογράφει με το διάδικο το ένδικο μέσο... Ε' 3568/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Μ.Ε. Κωνσταντινίδου εις Ολομ.) 2. ΔΑΣΗ Επεμβάσεις ν. 998/1979 βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Παραγραφή αχρεώστητος καταβολή βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό απόλυση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν από το άρθρο 37 παρ. 1-3 του Ν. 682/1977 αναγνωρίζεται δικαίωμα του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου του ισοτίμου προς τα δημόσια για αναιτιώδη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού... Γ' 3815/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7 - 7 - Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η για τη χορήγηση συντάξεως του ΝΑΤ ως ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας απαιτούμενη πενταετής πραγματική ναυτική υπηρεσία απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου του ΝΑΤ σε τριπλάσιο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται από την πρώτη ναυτολόγηση μέχρι και σε προγενέστερο του θανάτου χρονικό σημείο... Α' 1885/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Τ. Κόμβου 7. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Λατομεία λατομικές περιοχές παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα εάν η απαιτουμένη από τον Ν. 998/79 εγκριτική απόφαση για λατομικές δραστηριότητες σε έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση πρέπει να είναι σύμφωνη και προς την έχουσα εκδοθεί από τον Υπουργό Γεωργίας απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ή αρκεί η συνυπογραφή από τον Υπουργό της ειδικής μελέτης για τις επιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 45 παρ. 5 του Ν. 998/79 και η ΚΥΑ /5115/ και αν η απόφαση με την οποία επιτρέπονται λατομικές εργασίες προς αποκατάσταση της τρωθείσης δασικής βλαστήσεως πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς όχι μόνο από την άποψη της προστασίας της βλαστήσεως, αλλά και από άποψη προστασίας των υπαρχόντων υδάτων... Ε' 3569/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ν. Ρόζος 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8 - 8 - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βλ. ανωτ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία εξαίρεση από την πρόσκληση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν κατά τον Ν. 1763/88 ο Διευθυντής του Στρατολογικού Γραφείου είναι αρμόδιος για να απορρίψει αίτημα περί αναβολής κατατάξεως στρατευσίμου ως διαπρέποντος επιστήμονος σε περίπτωση ελλείψεως τυπικής προϋποθέσεως... Δ' 3879/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 10. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Δημοσιονομική διαχείριση βλ. κατωτ ΥΔΑΤΑ βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποδοχές μισθολογικά κλιμάκια Ν. 1505/84 παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ 618/94, 1766/99) το ζήτημα της εννοίας της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1505/84 (λήψη υπόψη προϋπηρεσίας ή εμπειρίας ως τυπικού ή ουσιαστικού προσόντος διορισμού)... Α' 2734/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου εις επταμ.) 13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικά διαδικασία δήλωση ανάκλησης παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν για την παραγραφή της

9 - 9 - αξιώσεως για επιστροφή του επί πλέον καταβληθέντος φόρου απαιτείται να παρέλθει η κατά νόμο τριετία από της αποδοχής της ανακλήσεως της δηλώσεως... Β' 3554/2000 πενταμ. ( παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Σ. Βιτάλη 14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος διαδικασία ανάκληση δηλώσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ο φορολογούμενος δύναται να ανακαλέσει επικαλούμενος νομική πλάνη αναφερόμενη στην ύπαρξη δικαιώματος επιλογής αρχική δήλωσή του περί υπαγωγής εισοδήματος από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στο φόρο εισοδήματος... Β' 3677/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Γαλανού 15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Γ' πηγή μετοχές βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Γ' πηγή εισόδημα από μερίσματα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ο φόρος εισοδήματος του άρθρου 42 παρ. 1 και 6 του Ν. 2085/92 επιβάλλεται επί του καθαρού ποσού των διανεμομένων μερισμάτων... Β' 3764/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Γαλανού 17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

10 Φορολογία εισοδήματος Γ' πηγή τόκοι παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν υπάγονται στο άρθρο 21 του Ν. 1921/1991 οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών... Β' 2969/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Γ. Ανεμογιάννης 18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Δ' πηγή εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις εικονικότητα παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ /83) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν υπέχει φορολογική υποχρέωση για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ο εικονικής συναλλαγής επιτηδευματίας... Β' 3445/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Σ. Χρυσικοπούλου 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες φορολογία υπεραξίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 1249/82 που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας υπεραξίας των κτηρίων... Β' 3549/2000 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

11 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου η αμφισβήτηση της νομιμότητας των προσβαλλομένων πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν γεννεί διοικητικήν διαφοράν, καίτοι αύται αποτελούν πράξεις εκδοθείσας υπό ν.π.δ.δ. κατά την υπό του ΔΚΚ προβλεπομένην διαδικασίαν / διότι αι κατά τα τυπικά των στοιχεία διοικητικαί αύται πράξεις δεν αφορούν εις έννομον σχέσιν του δημοσίου δικαίου, ήτοι εις άσκησιν δημοσίας υπηρεσίας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλ' εις την έκφρασιν δικαιοπρακτικής βουλήσεως του εκδόντος ταύτας, αφορώσας εις καθαρώς αστικήν σχέσιν αυτού, οία η παραίτησις από εκκρεμούς αγωγής αποζημιώσεως και η σύναψις συμβιβασμού ως προς το τίμημα μεταβιβάσεως ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου / όθεν, εκ της προσβολής των πράξεων τούτων δεν γεννάται διοικητική διαφορά, αλλά ιδιωτική διαφορά... ΣΤ' 3027/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Καραμανώφ 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς εκπαίδευση οι αιτούντες ασκούν την αίτηση ως ασκούντες την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους που είναι μαθητές διαφόρων τάξεων του λυκείου, του γυμνασίου και του δημοτικού, αλλά και ιδίω ονόματι ως γονείς των μαθητών αυτών / με τα δεδομένα, όμως, αυτά κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως και κατά τον χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως οι αιτούντες μαθητές, δεν είχαν ακόμη αποκτήσει την ιδιότητα του υποψηφίου για την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού, αφού δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τον τίτλο απόλυσης από το λύκειο, που αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του υποψηφίου / επομένως, οι αιτούντες μαθητές και

12 κατά συνέπεια και οι γονείς τους δεν έχουν ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, αφού η βλάβη τους εμφανίζεται ως μελλοντική και ενδεχόμενη / (μειοψ.)... ΣΤ' 2484/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Συγγούνα 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Συνάφεια βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω θανάτου αιτούντος εφόσον το αντικείμενο της δίκης (διορισμός μουφτή) είναι στενά συνυφασμένο με το προσωποπαγές και ακληρονόμητο δικαίωμα του αιτούντος να συμμετάσχει ως εκλογέας στην ανάδειξη του θρησκευτικού και με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του αρχηγού του, δεν νομιμοποιούνται να συνεχίσουν τη δίκη υπό την ιδιότητά τους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων η σύζυγος και η κόρη του... Γ' 2339/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω αντικαταστάσεως εφ' όσον με τη νεότερη πράξη ρυθμίσθηκε το ζήτημα της εγκαταστάσεως των ανεμογεννητριών κατά διαφορετικό τρόπο, αυτή αντικατέστησε την προσβαλλομένη αρχική πράξη και συνεπώς, η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη, δεδομένου ότι δεν προβάλλεται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς συνέχισή της / δεν μπορεί δε εξ άλλου να

13 θεωρηθεί η νεότερη πράξη ως συναφής και συμπροσβαλλομένη με την αρχική προεχόντως διότι η ουσιώδης μεταβολή της φύσεως και του περιεχομένου της εγκαταστάσεως που επήλθε με τη νεότερη πράξη διαφοροποιεί, πλέον, τόσο το έννομο συμφέρον του αιτούντος προς προσβολή της, όσο και το πεδίο εξετάσεως των λόγων ακυρώσεως που αναφέρονται σε περιβαλλοντική προσβολή διαφορετικών περιεχομένων και εντάσεως από την αρχική / (μειοψ.)... Ε' 3891/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Ράντος 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες δεδικασμένο το δεδικασμένο από ακυρωτική απόφαση καλύπτει και διοικητικής φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως ακόμη και όταν στην ακυρωτική απόφαση δεν υπάρχει ρητή σκέψη γι' αυτά, εφ' όσον όμως τα τελευταία συνδέονται άρρηκτα με το κύριο ζήτημα, κατά τρόπο ώστε η διαμόρφωση της τελικής γι' αυτό κρίσης να προϋποθέτει κατά λογική αναγκαιότητα την προηγούμενη κρίση και των ζητημάτων αυτών /αντιθέτως το δεδικασμένο δεν καλύπτει ζητήματα που δεν συνδέονται κατά τρόπο στενό και άρρηκτο με το κριθέν κύριο ζήτημα, δηλαδή όταν η διαμόρφωση της τελικής κρίσης δεν προϋποθέτει, κατά λογική αναγκαιότητα, την προηγούμενη γι' αυτά κρίση / τέλος, δεδικασμένο δεν δημιουργείται για θέματα που αναφέρονται διηγηματικά στην ακυρωτική απόφαση... Γ' 3802/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

14 Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία κοινοποιήσεις το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 2721/99 καταλαμβάνει μόνον τα δικόγραφα των αιτήσεων αναιρέσεως, τα οποία κατατίθενται από και εφεξής... Α' 14/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Σχέση με παραγραφή βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 διά του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 2721/1999 προβλέπεται, ως παγία ρύθμισις, εξαίρεσις από τον κανόνα του απαραδέκτου λόγω ποσού διά τας αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ' έφεση επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές / η εξαιρετική αυτή ρύθμισις περιορίζεται εις την διεκδίκησιν περιοδικών παροχών διά της ασκήσεως προσφυγής ουσίας κατά της απονεμούσης ή αρνουμένης την απονομήν της παροχής διοικητικής πράξεως / η εξαίρεσις δικαιολογείται εκ της μερίμνης του νομοθέτου να διασφαλίσει τον αναιρετικόν έλεγχον επί υποθέσεων, ένθει το αντικείμενον της διαφοράς θα ήτο, λόγω της περιοδικής καταβολής, κατά κανόνα κατώτερον του ποσού των δραχμών / αντιθέτως, η εξαίρεσις δεν επεκτείνεται και εις περιοδικάς παροχάς, διεκδικουμένας διά της καταθέσεως αγωγής, της οποίας το αντικείμενον διαμορφώνεται εκ της βουλήσεως του ενάγοντος / εξ άλλου, η θεσπιζομένη ως παγία ρύθμισις εξαίρεσις διά τα περιοδικάς παροχάς ισχύει, διά την ταυτότητα του νομικού λόγου, και διά την μεταβατικήν ρύθμισιν του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 / (μειοψ.) επί πλειόνων αναιρεσειόντων ή αναιρεσιβλήτων, διά τον προσδιορισμόν του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς

15 λαμβάνεται υπ' όψιν το ύψος του χρηματικού ποσού, το οποίον αντιστοιχεί εις έκαστον εξ αυτών / τούτο δε διότι, εν τοιαύτη περιπτώσει, δημιουργούνται πλείονες αυτοτελής έννομοι σχέσεις δίκης, αλλά και διότι, εν εναντία περιπτώσει θα ενεφανίζετο το άτοπον να εξαρτάται το παραδεκτόν του αναιρετικού ελέγχου αποκλειστικώς εκ της βουλήσεως των διαδίκων, οι οποίοι τυχόν ενούμενοι εις το εισαγωγικόν της διαφοράς δικόγραφον, θα είχαν την ευχέρειαν να προσδιορίσουν, το χρηματικόν αντικείμενον της διαφοράς εις ποσόν ανώτερον των δραχμών / (μειοψ.)... Ολομ. 3937/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 29. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ακαδημία κατ' άρθρ. 47, 58, του Ν. 4398/1929 ο επί των πρακτικών Γραμματέας της Ακαδημίας αποτελεί μέλος της Συγκλήτου, μετέχει δε στις συνεδριάσεις της με δικαίωμα ψήφου... Δ' 3649/2000 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 30. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί απέλαση κρίση της Διοικήσεως ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανανεώσεως της αδείας παραμονής του αιτούντος στην Ελλάδα είναι νόμιμη εφόσον διαπιστώνεται και δεν αμφισβητείται η διακοπή της πραγματικής καταστάσεως της συμβάσεως των συζύγων / εξάλλου είναι νομικώς αδιάφορη η προβαλλόμενη από τον αιτούντα υπαιτιότητα της συζύγου του καθώς και η μακρά παραμονή του στην Ελλάδα, εφ' όσον η άδεια παραμονής αλλοδαπών χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό...

16 Δ' 3667/1999 επταμ. Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 31. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί απέλαση μόνο το γεγονός της συμμετοχής του αιτούντος σε θρησκευτική συνάθροιση μουσουλμάνων δεν αποτελεί λόγο δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούντα την ανάκληση της αδείας παραμονής και εργασίας αυτού, εφ' όσον, μάλιστα, δεν προκύπτει ότι η δημόσια συνάθροιση αυτή ήταν απαγορευμένη ή ότι στο χώρο και εξ αφορμής αυτής ετελέσθηκαν αξιόποινες πράξεις ή ότι σημειώθηκε διατάραξη τάξεως ή παρουσιάσθηκε πρόβλημα δημοσίας ασφαλείας... Α' 3226/2000 επταμ. Εισηγητής : Η Τσακόπουλος 32. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική υπέρ βιομηχανίας για την εξαίρεση εκτάσεως από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 2176/52 δεν απαιτείται πολυετής καλλιέργεια με μόνιμο χαρακτήρα, αλλ' αρκεί και η συστηματικά κατ' έτος καλλιέργεια της εκτάσεως με δημητριακά και βαμβάκι... Α' 3236/2000 Εισηγητής : Θ. Αραβάνης 33. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική για κατασκευή οδού επί απαλλοτριώσεως προς κατασκευή οδού δεν επιβάλλεται το αρμόδιο όργανο να προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, αποβλέπουσες στην αντιμετώπιση του ενδεχομένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της απαλλοτριώσεως με άλλα μέσα, λιγότερα επαχθή, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, η επιλογή των απαλλοτριώσεων ακινήτων αποτελεί ευθεία

17 συνέπεια του τρόπου με τον οποίον έχει σχεδιασθεί, επί τη βάσει κριτηρίων συνδεομένων προεχόντως με την λειτουργικότητα και την ασφάλειά της, η μέλλουσα να κατασκευασθεί οδός... Δ' 1208/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 34. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία κατ' άρθρ. 50 του Κ.Ν. 5351/32, ως έργο πλησίον αρχαίων μνημείων νοείται κάθε έργο επιχειρούμενο σε απόσταση δυναμένη να βλάψει το μνημείο, τόσο από άποψη φυσικής αυτούς ασφάλειας, όσο και από άποψη αισθητικής / σε ό,τι αφορά δε τη συγκεκριμένη απόσταση του έργου από τον τόπο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αυτή εξαρτάται από τη φύση αυτού και σε καμία περίπτωση η αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν περιορίζεται μόνο σε χώρους χαρακτηρισμένους ως αρχαιολογικούς ή σε ευρύτερες ζώνες προστασίας αρχαιοτήτων / περαιτέρω, η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ασκώντας την ανωτέρω αρμοδιότητά της, πρέπει, όταν τούτο απαιτείται, να προβαίνει μετά έρευνα και των αναγκαίων τεχνικών δεδομένων, στην κρίση εάν, λόγω ιδιαζουσών πραγματικών συνθηκών, με την επιχείρηση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται ή όχι η ασφάλεια του μνημείου, αιτιολογώντας τη σχετική κρίση της / σε περίπτωση δε διαφορετικής τυχόν σχετικής τεχνικής κρίσεως άλλων οργάνων, ο Υπουργός Πολιτισμού πρέπει να προβεί σε ειδική αιτιολόγηση της κρίσεώς του... Ε' 3458/2000 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός

18 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Έργα βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Διατηρητέα βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ναι μεν η Διοίκηση μπορεί είτε ν' ανακαλέσει την παράνομη πράξη, εκδίδοντας νέα νόμιμη πράξη, προσδίδοντας, μάλιστα, σ' αυτή αναδρομική δύναμη, είτε να εκδώσει τη νέα αυτή νόμιμη πράξη μετά την ακύρωση, με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, της αρχικής παράνομης πράξης, με αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις αυτές, να μην υφίσταται πλέον παράνομη διοικητική πράξη και να διασπάται, έτσι, ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της ζημίας, πλήν, σε περίπτωση που η αρχικώς εκδοθείσα παράνομη διοικητική πράξη έχει εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της νεότερης νόμιμης πράξης, εξακολουθεί να υφίσταται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παρανομίας και της ζημίας και συνεπώς, εξακολουθεί να συντρέχει η προϋπόθεση που θεσπίζουν τα άρθρα 105 και 106 Εισ ΝΑΚ / η προϋπόθεση αυτή συντρέχει πολύ περισσότερο, στην περίπτωση που δεν εκδοθεί, τελικώς, νόμιμη διοικητική πράξη... Α' 2884/1999 επταμ. Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 38. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Παραγραφή βλ. κατωτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως αλλαγή έδρας ενόψει του διαγραφομένου από τον Ν. 1437/1984 συστήματος

19 ρυθμίσεως, κατά το οποίο καθορίζεται κανονιστικώς ανά διετία, βάσει των υπό αντιμετώπιση μεταφορικών αναγκών για κάθε διοικητική μονάδα ο αριθμός γι' αυτών των επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων, η δε πλήρωση των κενών θέσεων σε κάθε διοικητική μονάδα, με χορήγηση προς τούτο διοικητικής αδείας που παρέχει δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων, χωρεί, μετά προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους που έχουν τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, καθώς και αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσόντων αυτών, και τη σύνταξη πίνακα κατατάξεως, για την πρόκριση προς πλήρωση των θέσεων, το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 588/77 που δεν επιτρέπει κατ' αρχήν τη μεταβολή της έδρας επιβατηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου, δεν αντιβαίνει στο κατοχυρούν την επαγγελματική ελευθερία άρθρο 5 του Συντάγματος... Δ' 1262/2000 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 40. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία άδειες είναι επιτρεπτή η ανάθεση στους Ο.Τ.Α. της αρμοδιότητας να εκδίδουν, κατ' εφαρμογή των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή την άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, όπως είναι η άδεια λειτουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας, έστω και αν για την έκδοση των αδειών αυτών λαμβάνονται υπόψη και κριτήρια συναφή προς το περιεχόμενο και το σκοπό των άρθρων 5 παρ. 1, 21 παρ. 3, 22 παρ. 1, 24 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος κατ' άρθρ. 1 παρ. 1 και 7 του α.ν. 207/1967, η μηνιαία προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 έχει πάντως ενδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς, δεν αποκλείεται κατά νόμο

20 να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω προθεσμίας, είτε με αυτή χορηγείται η άδεια που ζητήθηκε, είτε απορρίπτεται το σχετικό αίτημα... Ε' 2579/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Μενουδάκος 41. ΔΑΣΗ Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού Ν. 998/74 ο Δασάρχης δεν δύναται να ανακαλέσει χορηγηθείσα βεβαίωση περί του χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη / τούτο όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι από την πράξη αυτή προκύπτουν η θέση, η έκταση και τα όρια του ακινήτου, κατά τρόπον ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της ταυτότητός του / όταν όμως τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από την χορηγηθείσα βεβαίωση, η ανάκλησή της είναι επιτρεπτή... Ε' 3993/1999 Εισηγητής : Β. Καμπίτση 42. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Πράξεις οργάνων βλ. ανωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία από το άρθρο 55 του ΔΚΚ συνάγεται ότι οι συνδυασμοί καταρτίζονται μεν με γραπτή δήλωση που υποβάλλουν όλοι οι υποψήφιοι, δεν απαιτείται όμως, οι υπογραφές των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων να περιλαμβάνονται, επί ποινή ακυρότητας, στο σώμα της δηλώσεως καταρτίσεως του συνδυασμού που παραδίδεται στον Πρόεδρος Πρωτοδικών, αλλά μπορεί να τίθενται και σε επισυναπτόμενες στη δήλωση καταρτίσεως

21 ιδιαίτερες για κάθε υποψήφιο δηλώσεις, εφόσον αυτές συνοδεύονται από τα απαραίτητη κατά το νόμο στοιχεία και από το κείμενό τους προκύπτει ρητή και ανεπίδεκτη αμφιβολιών αποδοχή της υποψηφιότητας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων / αυτό συνάγεται και από το άρθρο 55 παρ. 6 του ίδιου Κώδικα... Γ' 2715/2000 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 44. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία υποψηφιότητες το άρθρο 54 παρ.1 του Π.Δ. 410/95 δεν αντιβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι ο οριζόμενος από αυτό τρόπος εκλογής κατά συνδυασμούς, περιορίζει, αλλά δεν αναιρεί το σχετικό εκ της συνταγματικής αυτής διατάξεως, δικαίωμα, αφού παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας, τόσο υπό τη μορφή της εκλογής του δημάρχου, του προέδρου της κοινότητας και των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, το οποίο δικαίωμα δεν αναιρείται από την έλλειψη δυνατότητας του εκλογέα να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ μεμονωμένου υποψηφίου, όσο και υπό τη μορφή της δικής του δυνατότητας να θέσει υποψηφιότητα δημάρχου, προέδρου κοινότητας, δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, αφού αυτός που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα και δεν γίνεται δεκτός από κάποιο συνδυασμό μπορεί να καταρτίσει ο ίδιος ελευθέρως συνδυασμό και να ζητήσει τον ψήφο των εκλογέων / εξάλλου, ο ανωτέρω περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής του πολίτη στην πολιτική ζωή της χώρας, που καθιερώνεται με το άρθρο 54 παρ. 1 του Π.Δ. 410/95, σε συνδυασμό με τα άρθρα 72 επ. του ιδίου π. δ/τος, δικαιολογείται από τη φύση και το σκοπό της συγκεκριμένης εκλογής / σκοπός δε των διατάξεων αυτών είναι

22 η ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Ο.Τ.Α., η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των οποίων εξυπηρετείται καλύτερα με τον τρόπο εκλογής κατά συνδυασμούς, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ενός συνδυασμού έχουν κατά κανόνα κοινό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των τυπικής φύσεως ζητημάτων και προβλημάτων και μπορούν να συνεργαστούν για την πραγματοποίησή του... Γ' 3156/2000 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 45. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία κατανομή εδρών στις δημοτικές εκλογές αν διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία, η διανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές γίνεται υποχρεωτικώς σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές (Α και Β κατανομή) / στην Α' κατανομή εδρών μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις εκλογές / αυτό ορίζεται ρητώς στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 410/95 και επομένως, εξυπακούεται ως βασική αρχή της απλής αναλογικής κατανομής των εδρών, ότι θα εφαρμοσθεί και στην περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 72 του ιδίου διατάγματος, για την συμπλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής που παρέμειναν αδιάθετες κατά το πρώτο στάδιο της κατανομής αυτής / το άρθρο 72 παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά, με την έννοια ότι θα εφαρμοσθεί και για τη συμπλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής μόνο η τεχνική διανομής των εδρών που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 76, με τη συμμετοχή στη διανομή όλων των συνδυασμών, δηλαδή ακόμη και εκείνου ο οποίος κατά την επαναληπτική ψηφοφορία ανεδείχθη επιτυχών και ο οποίος, άλλωστε πριν από την εν λόγω

23 ψηφοφορία, δεν θεωρείται ως επιτυχών αλλά ως επιλαχών / μετά την ολοκλήρωση της διανομής των εδρών της Α' κατανομής ακολουθεί η διανομή των εδρών της Β' κατανομής, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ Γ' 3002/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 46. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Περιουσία ιδιωτική βλ. ανωτ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα τέλος ν. 2539/97 το δημοτικό τέλος 2%, το οποίο μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, συνιστά στην πραγματικότητα φόρο επιβαλλόμενο προς αντιμετώπιση των εν γένει δαπανών λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και αύξηση των εσόδων αυτών προς επίτευξη του σκοπού του προορισμού των και δεν συναρτάται προς παροχή ειδικής ωφελείας εκ μέρους του οικείου Ο.Τ.Α. προς τον βαρυνόμενο με την επιβολή του τέλους, δηλόν ότι το επιβαλλόμενο βάρος δεν έχει τον χαρακτήρα του ανταποδοτικού τέλους το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 επιτρέπει στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο την επιβολή του τέλους στις απαριθμούμενες στο νόμο κατηγορίες καταστημάτων και επιχειρήσεων στα όρια της περιφερείας των και μόνο, περαιτέρω δε η αυτή διάταξη δεν υποχρεώνει, αλλά παρέχει την ευχέρεια στον οικείο οργανισμό να κρίνει, κατά νόμιμο τρόπο, σε ποία ή σε ποίες επιχειρήσεις θα επιβάλει το τέλος αυτό, δυνάμενος βεβαίως να μην το επιβάλει και σε καμία από αυτές, αν ο οργανισμός θεωρήσει τούτο σκόπιμο εφόσον το τέλος επιβάλλεται με πρωτοβουλία των οικείων οργανισμών, θα πρέπει η σχετική κανονιστική απόφαση,

24 που επιβάλλει το τέλος επί των καταστημάτων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, να αιτιολογείται, είτε στο σώμα της είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ως προς την σκοπιμότητα της επιβολής του φόρου αυτού, κατόπιν εκτιμήσεως των ειδικών τυπικών συνθηκών... ΣΤ' 2817/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας 48. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων και ο μη στεγασμένος χώρος επιχειρήσεως υπόκειται στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/1975, εφ' όσον όμως, επ' αυτού αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, που συνάπτεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία... Γ' 2512/1999 Εισηγητής : Β. Ραφτοπούλου 49. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δημόσιο λογιστικό παραγραφή υπέρ του Δημοσίου εάν η κατά του Δημοσίου χρηματική αξίωση εβεβαιώθη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από τη δημοσίευση της τελεσιδίκου αποφάσεως αρχίζει πενταετής παραγραφή, ανεξαρτήτως εάν η βεβαιωθείσα με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση χρηματική αξίωση υπέκειτο, καθ' εαυτήν, σε βραχύτερη παραγραφή / τούτο ισχύει και για τις βεβαιωμένες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων από καθυστερούμενες πάσης φύσεως αποδοχές, για τις οποίες, θεσπίζεται, κατ' αρχήν, διετής παραγραφή, εφ' όσον με τις διατάξεις του ν. δ/τος 321/1969 δεν εισάγεται ως προς τις ανωτέρω αξιώσεις εξαίρεση από τον κανόνα της

25 πενταετούς παραγραφής, όπως συμβαίνει με το άρθρο 268 του Αστικού Κώδικα η διαδικασία εκδικάσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κινείται αυτεπαγγέλτως και όχι με την πρωτοβουλία των διαδίκων και, συνεπώς, δεν δύναται, μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί αυτής να συμπληρωθεί η παραγραφή της αξιώσεως... ΣΤ' 4134/1999 Εισηγητής : Α. Σταθάκης 50. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ. παραγραφή βλ. κατωτ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαιτησία απόφαση εκτίμηση από τα διοικητικά δικαστήρια όταν, κατά την εκδίκαση διαφοράς ενώπιον ελληνικού διοικητικού δικαστηρίου, προσκομίζεται με επίκληση απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου επιλύουσα μεταξύ των ιδίων διαδίκων ζήτημα που τίθεται και ενώπιον του ελληνικού διοικητικού δικαστηρίου και αφορά την ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε η επένδυση, το διοικητικό δικαστήριο έχει την εξουσία να ελέγξει την ανυπαρξία ή το ανυπόστατο της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, όχι όμως και τη νόμιμη ή μη συγκρότηση ή τη νόμιμη ή μη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου / τούτο δε διότι η μη νόμιμη συγκρότηση ή η μη νόμιμη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου δε συνεπάγεται ανυπαρξία ή ανυπόστατο της διαιτητικής απόφασης, αλλά ακυρωσία αυτής απαγγελόμενη με δικαστική απόφαση από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως κατά το άρθρο 897 παρ. 3 του Κ. Πολ. Δικ....

26 Β' 2132/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 52. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όργανα αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συλλογικά όργανα συγκρότηση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία εκ νέου άσκηση ενδίκου βοηθήματος ν. 1649/86 δικαστικό ένσημο κατ' άρθρ. 9 παρ. 4 του Ν. 1649/1986, εάν ασκηθεί εκ νέου ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ένδικο βοήθημα, το οποίο, ασκηθέν προηγουμένως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, απερρίφθη από αυτό λόγο ελλείψεως δικαιοδοσίας, συνυπολογίζεται το τυχόν καταβληθέν για το απορριφθέν ένδικο βοήθημα δικαστικό ένσημο / εν όψει τούτου, το διοικητικό δικαστήριο οφείλει, εντός των πλαισίων του ασκουμένου υπ' αυτού ελέγχου για το παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν είχε καταβληθεί τέτοιο ένσημο για το απορριφθέν από το πολιτικό δικαστήριο ένδικο βοήθημα / εάν δε τούτο δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα ενώπιόν του στοιχεία, υποχρεούται είτε να εκδώσει προδικαστική απόφαση, με την οποία να διατάσσει την προσκόμιση παντός προσφόρου στοιχείου, είτε να ζητήσει το ίδιο στοιχεία από το πολιτικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου είχε ασκηθεί αρχικώς το ένδικο βοήθημα...

27 Α' 2754/2000 Εισηγητής : Ε. Σάρπ 56. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές Ο.Τ.Α. διαδικασία η κατ' άρθρ. 11 παρ. 8 του Ν. 2218/94 παραπομπή στις διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 345/1976 πρέπει να νοηθεί ως ακριβής η αντίστοιχη παραπομπή του άρθρου 82 του Δ.Κ.Κ., ότι δηλαδή δεν περιλαμβάνει και την, ασυμβίβαστη προς τη θεσπιζόμενη αρχή ταχείας εκδικάσεως των σχετικών δικών, υποχρέωση κατάθεσης εισηγήσεως του εισηγητή δικαστή, ούτε τη συνακόλουθη ανάγνωσή της στο ακροατήριο / (μειοψ.)... Γ' 2430/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας παρ. 2609/99 πενταμ.) 57. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διαφορές ν. 1406/1983 περιοδικές παροχές διάκριση προσφυγής - αγωγής βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αποδοχές αγωγή αποδοχή δεν είναι δυνατή η αποδοχή εκ μέρους του εναγομένου ν.π.δ.δ. αγωγής, η οποία επιδιώκει την ικανοποίηση αξιώσεως εις βάρος του, όταν η αξίωση αυτή έχει ήδη υποκύψει στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. παραγραφή... ΣΤ' 2480/1999 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος

28 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ουσίας ν. 2721/99 πειθαρχικές ποινές από την προβολή εκ μέρους ορκωτού λογιστού πειθαρχικής ποινής απολύσεώς του, γεννάται κατ' άρθρ. 29 παρ. 3 Ν. 2721/99 διοικητική διαφορά ουσίας... Γ' 2698/2000 Εισηγητής : Μ. Γκορτζολίδου 60. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 αποδοχές υπαλλήλων στις διαφορές του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 2721/99 υπάγονται τόσο οι διαφορές μεταξύ των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού αυτών, όσο και οι διαφορές μεταξύ των ως άνω οργανισμών και της ασκούσης την εποπτεία αυτού Αρχής, δεδομένου ότι στο νόμο δεν γίνεται διάκριση / (μειοψ.)... Γ' 2924/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 61. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις διαγωνισμοί δημοσίων έργων προσφορές εις όλους τους διαγωνισμούς έργων όλων των καταλαμβανομένων υπό του Ν. 2576/1998 φορέων του ευρυτέρου δημοσίου τομέως, των οποίων οι διακηρύξεις δημοσιεύονται μετά την καθιερώνεται ως υποχρεωτικό το στάδιο του προσδιορισμού των υπερβολικά χαμηλών προσφορών με την εφαρμογή μαθηματικής μεθόδου επί των προσφορών που υποβάλλονται στο διαγωνισμό /

29 ειδικώτερον, οι προσφορές μετά την αποσφράγισίν τους κατατάσσονται κατά φθίνουσαν σειράν προσφερομένων εκπτώσεων, με την εφαρμογή δε του μαθηματικού τύπου καθορίζεται η προσωρινώς μειοδότρια εταιρεία και το όριο κάτω από το οποίο μία προσφορά θεωρείται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπερβολικά χαμηλή, καλείται δε η αντίστοιχη μειοδότρια επιχείρησις προς αιτιολόγησή της / συνεπώς, ο προσδιορισμός των Ο.Χ.Π. δεν ανήκει εις την υποκειμενική κρίσιν και ευχέρειαν της ΕΕΑ, η δ' ανάδειξις προσωρινού μειοδότη και μειοδότη δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παρεμβολή του ως άνω σταδίου... Δ' 2448/2000 επταμ. Εισηγητής : Σ. Χαραλαμπίδης 62. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις προμήθειες ειδικώς προμήθειες ενόπλων δυνάμεων η αρμοδιότητα της πλήρους αξιολογήσεως των προσφορών ανήκει στις επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού, οι οποίες επικουρούνται από τις οικείες επιτροπές εμπειρογνωμόνων / η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών δεν αποτελεί δευτεροβάθμια επιτροπή διαγωνισμού με αρμοδιότητα να προβαίνει σε συνολική επαναξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, αλλά γνωματεύει στις ειδικές από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις / ειδικότερα το όργανο που έχει την αρμοδιότητα εγκρίσεως της προμηθείας μπορεί να παραπέμψει στην Κεντρική Επιτροπή συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την αξιολόγηση της προσφοράς, όχι όμως και να ζητήσει την επαναξιολόγηση της συνολικής τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων χωρίς να προσδίδεται συγκεκριμένη αιτίαση στην κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού...

30 Δ' 3919/1999 Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη 63. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τα εντελλόμενα από τη διευθύνουσα υπηρεσία με τη διαταγή της και δεν ανασυντάξει και επανυποβάλει την ασαφή ή ανακριβή πιστοποίηση, εάν μεν δικαιωθεί, κατόπιν ασκήσεως των προβλεπομένων ενδικοφανών ή ενδίκων μέσων, με πράξη των προϊσταμένων αρχών απόφαση ή του διοικητικού εφετείου, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι η υποβληθείσα πιστοποίηση δεν ήταν ανακριβής ή ασαφής σε βαθμό που να καθίσταται δυσχερής η διόρθωσή της, οφείλονται τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο διμήνου από την υποβολή της εν λόγω πιστοποιήσεως, εάν δε απορριφθούν τα προαναφερθέντα ενδικοφανή ή ένδικα μέσα, δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αφού δεν υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή... Α' 1493/1999 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 64. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα αρχαιολογικά διαδικασία προκειμένου περί συντάξεως μελέτης αρχαιολογικού εν γένει έργου, είτε απ' ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε από ιδιώτη μελετητή, κατόπιν αναθέσεως της εκπονήσεως της σ' αυτόν, κατά τη διαγραφόμενη στο νόμο διαδικασία, επιβάλλεται η προηγούμενη κατάρτιση ειδικών για κάθε αντικείμενο προδιαγραφών / η σύνταξη της σχετικής μελέτης γίνεται βάσει των προδιαγραφών, οι οποίες εγκρίνονται, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού

31 Πολιτισμού / περαιτέρω, μετά τη σύνταξη μελέτης αρχαιολογικού εν γένει έργου, και προς διαπίστωση προεχόντως της συμφωνίας αυτής προς τις προδιαγραφές, εγκρίνεται η μελέτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τυπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 2229/1994, η προβλεπόμενη σ' αυτό δυνατότητα θεσπίσεως εξαιρέσεων από τις κείμενες διατάξεις, με τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, που καθορίζουν πλαίσια διαδικασιών για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων, δεν καταλαμβάνει και την αρμοδιότητα του Υπουργού Πολιτισμού να εγκρίνει, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τις ειδικώς καταρτιζόμενες για κάθε αντικείμενο προδιαγραφές, βάσει των οποίων εκπονούνται οι μελέτες, καθώς και την αρμοδιότητα του ιδίου Υπουργού να εγκρίνει, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, την έχουσα συνταχθεί μελέτη... Δ' 1999/2000 επταμ. Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 65. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κανονιστικές αιτιολογία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία προθεσμίες ενδεικτικές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

32 Ανάκληση βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση βλ. ανωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Εκκλησία ιεροί ναοί άδεια ανεγέρσεως από της προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου και εφεξής, η Εκκλησία της Δωδεκανήσου τελεί υπό ιδιαίτερο καθεστώς, υπαγομένη αμέσως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο / ως εκ τούτου, στην περιοχή της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου δεν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των διαδοχικών ισχυσάντων Καταστατικών Χαρτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ήδη του Ν. 590/77, ούτε οι διατάξεις των Κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες καθόριζαν τις προϋποθέσεις ανεγέρσεως Ιερού Ναού στην Δωδεκάνησο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 1369/38 και του Α.Ν. 2200/40, κατά τις οποίες απαιτείται αφ' ενός μεν άδεις της αρμόδιας εκκλησιαστικής αρχής και αφ' ετέρου, έγκριση από τον Νομάρχη, κατόπιν ελέγχου της μελέτης και των σχετικών σχεδίων από την πολεοδομική υπηρεσία η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας (έγκριση ανεγέρσεως) από όργανο της νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως δεν προσκρούει στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος, δεδομένου ότι περιορίζεται σε έλεγχο από απόψεως τηρήσεως της νόμιμης διαδικασίας και της συμμορφώσεως προς τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ενώ η εκτίμηση της ανάγκης ανεγέρσεως Ιερού Ναού από θρησκευτικής απόψεως εξακολουθεί να ανήκει στην οικεία εκκλησιαστική αρχή, η οποί χορηγεί τη σχετική άδεια... Δ' 3237/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ αποδοχές με τα άρθρα 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 2089/1992 και άρθρο δεύτερο του Ν. 2216/1994 ρυθμίστηκε η ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησής τους και προβλέφθηκε η αύξηση των κάθε φύσης αποδοχών των πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μελών ΔΕΠ κατά 35% έναντι των αντιστοίχων αποδοχών των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης / η αύξηση αυτή παρασχέθηκε ως κίνητρο για την απερίσπαστη απασχόληση των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στο χώρο των ΑΕΙ, αποκλείστηκε δε ρητώς η χορήγησή της σε άλλες κατηγορίες προσωπικού που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική εξομοίωση με μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ όπως οι αδιαβάθμητοι με θητεία καθηγητές της Σχολής Ευελπίδων... Γ' 2254/2000 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Γ. Τσιμέκας 3188/99 πενταμ.) 72. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ προσωπικό εξέλιξη το χρονικό όριο για την εξέλιξη των μελών ΕΕΠ των ΤΕΙ, το οποίο τάσσεται από τη μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 38 παρ. 3 εδ. β του Ν. 1404/83 και το οποίο, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, έληξε στις , αφορά μόνο τα μέλη εκείνα που εντάχθηκαν στα ΤΕΙ μετά την κατάργηση των παλαιών ΚΑΠΕΕ και επομένως, τα μέλη ΕΕΠ που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή, συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερη βαθμίδα χωρίς το χρονικό αυτό περιορισμό / και ναι μεν με το άρθρο 9 του Ν. 1865/89 γίνεται παραπομπή ως προς την

34 εξέλιξη του ΕΕΠ στο άρθρο 38 του Ν. 1404/83, λόγω όμως του χαρακτήρα της νεώτερης αυτής διάταξης ως παγίας ρύθμισης, η παραπομπή πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται στις λοιπές ουσιαστικού περιεχομένου διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1404/83, όχι δε και σε εκείνες τις οποίες τάσσεται χρονικός περιορισμός για εξέλιξη... Γ' 588/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 73. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέση εξετάσεις τέκνα υπαλλήλων εξωτερικού βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. Δ' του Ν. 1351/83 και ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου δύναται να προβεί εγκύρως στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, χωρίς να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου / η παράλειψη όμως του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου να προβεί στην παραπάνω καταγγελία δεν αναιρεί ούτε επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την απόλυση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που συμπλήρωσε το 70ο έτος της ηλικίας του, η οποία επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου και διαπιστώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του αρμοδίου γραφείου εκπαίδευσης... Γ' 2901/2000 Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στρατιωτικοί Σχολή Ευελπίδων καθηγητές βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από το άρθρο 5 παρ. 1 του β. δ/τος 312/1968 προκύπτει ότι η ευχέρεια διευρύνσεως του σπουδαστικού συμβουλίου με ορισμό ως μελών του ενός έως δύο καθηγητών της Σχολής συνιστά εξαιρετική ευχέρεια και, επομένως για να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η νόμιμη άσκηση της ευχέρειας αυτής, δηλαδή εάν δικαιολογείται πράγματι η διεύρυνση του σπουδαστικού συμβουλίου στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει, είτε από τη σχετική περί διευρύνσεως απόφαση του Διοικητή της Σχολής, είτε από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται για να συμπληρώσουν τον αριθμό των μελών του παραπάνω συμβουλίου παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την αμερόληπτη κρίση των υποψηφίων, υπό την έννοια ότι διαθέτουν πράγματι τις απαιτούμενες γνώσεις επί του ειδικού ζητήματος επί του οποίου καλούνται να αποφανθούν... Γ' 3041/2000 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 77. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική σχολές ΕΛ.ΑΣ ο νομοθέτης παραπέμπει μεν στις διατάξεις του Ν. 1351/1983, ώστε και οι υποψήφιοι των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. να υφίστανται τη δοκιμασία των γενικών εξετάσεων, αλλά θέλησε να εφαρμόσει για τη στελέχωση των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. σύστημα το οποίο αναφέρεται σε πρόσληψη υποψηφίων από διαφορετικές δέσμες, όπου δεν έχει θέση η σύνταξη ενιαίου πίνακα επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά

36 βαθμολογίας, αλλά συντάσσονται ιδιαίτεροι πίνακες επιτυχόντων για κάθε δέσμη... Γ' 2621/1999 Εισηγητής : Α. Σακελλαροπούλου 78. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμοι θέση υπό διαχείριση πιστωτών βλ. κατωτ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Μουσουλμανική λειτουργοί βλ. ανωτ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Μουσουλμανική λειτουργοί βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) το άρθρο 2 παρ. 6 του Β. Δ. 26/1967 προβλέπει μεν, ότι ως αιτία της αναπηρίας ως προς όλες τις συνέπειες, λαμβάνεται υποχρεωτικώς αυτή που καθορίζεται στην απόφαση του φορέα κύριας ασφαλίσεως του ασφαλισμένου, η διάταξη όμως αυτή δεν αποκλείει την κατ' ουσία εξέταση αιτήματος ασφαλισμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον Κλάδο Συντάξεων του ΕΤΕΜ λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, όταν ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γι' αυτό χρονικές προϋποθέσεις, για μόνο το λόγο ότι ο ασφαλισμένος αυτός έχει δικαιωθεί από το ΙΚΑ συντάξεως αναπηρίας όχι από κοινή νόσο, αλλά από εργατικό ατύχημα, αφού η απονομή συντάξεως αναπηρίας από εργατικό ατύχημα δεν απαιτεί τη συνδρομή χρονικών προϋποθέσεων...

37 Α' 2774/2000 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 82. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΣΑΥ κατ' άρθρ. 44 παρ. 1 του Κ.Ν. 5945/1934, για την επιβολή ιατροσήμου, προκειμένου περί φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων - οι εισπράξεις επί των πωλήσεων των οποίων, εφ' όσον παρασκευάζονται ή συσκευάζονται στην Ελλάδα, υπόκεινται σε εισφορά ιατροσήμου - απαιτείται, κατ' αρχήν, το προϊόν να έχει θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή να πρόκειται είτε για φάρμακο για ανθρώπους ή ζώα, είτε για άλλο παρασκεύασμα που να περιέχει μία τουλάχιστον θεραπευτική ουσία, περαιτέρω δε να απαιτείται, κατά νόμον, για την κυκλοφορία του, άδεια διοικητικής αρχής... Α' 1881/2000 Εισηγητής : Τ. Κόμβου 83. ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κυρώσεις εις την έννοιαν του κατόχου, ο οποίος, εν απουσία του οδηγού του οχήματος, εις περίπτωσιν παρανόμου σταθμεύσεως λογίζεται ως παραβάτης, περιλαμβάνεται και η εκμισθώτρια εταιρεία επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, έχουσα την εκμετάλλευσιν των αυτοκινήτων τούτων, εν όψει του ότι ο νομοθέτης, εν συμφωνία και προς τα ισχύοντα εις τον τομέα της ευθύνης εξ αυτοκινήτων, διά του όρου "κάτοχους" εις την περίπτωσιν αυτήν ηθέλησε να υποδηλώσει τον καθ' οιονδήποτε τρόπον έχοντα εξουσίαν εκμεταλλεύσεως και εν γένει χρήσεως και διαθέσεως του αυτοκινήτου, κατά τον κρίσιμον χρόνον της τελέσεως της παραβάσεως των περί σταθμεύσεως διατάξεων, χωρίς να είναι κατ' ανάγκην κύριος

38 του αυτοκινήτου / ούτω, εν απουσία του οδηγού του αυτοκινήτου και συνεπεία τούτου εν αδυναμία βεβαιώσεως του προστίμου εις βάρος του υπαιτίου της παραβιάσεως των διατάξεων περί σταθμεύσεως, καθιερούται αντικειμενική ευθύνη του εκμεταλλευομένου το αυτοκίνητον / τούτο δεν αντιβαίνει προς το πνεύμα και το γράμμα των κυρώσεων των παραβάσεων των περί σταθμεύσεως διατάξεων, διά τον λόγον ότι η παράβασις των διατάξεων αυτών κατά πρώτον λόγον συνεπάγεται ευθύνην του υπαιτίου οδηγού, μόνον δε εις περίπτωσιν απουσίας του οδηγού και συνεπεία ταύτης αδυναμίας βεβαιώσεως του προστίμου εις βάρος του υπαιτίου, καθιερούται αντικειμενική ευθύνη του καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμεταλλευομένου το αυτοκίνητον, διά να καταστή δυνατή η πληρωμή του προστίμου, αποφευγομένης της αυξήσεως των παραβάσεων άνευ δυνατότητος επιβολής προστίμων / (μειοψ.)... ΣΤ' 4161/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Χριστόφορος 1199/98 πενταμ.) 84. ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Διαιτησία βλ. ανωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τουριστικοί βλ. κατωτ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρμοδιότητες βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Κύρωση παρανόμου κανονιστικής βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ. 47

39 ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. κατωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οργανισμοί διάφοροι Ε.Ο.Τ. προσωπικό όπως προκύπτει από το Π.Δ. 884/76 οι Σύμβουλοι και Συνεργάται του Ε.Ο.Τ. διορίζονται επί θητεία για να καλύπτουν ορισμένους τομείς της Κεντρικής Υπηρεσίας, μόνον δε εξαιρετικώς δύνανται να καλύπτουν προσωρινώς και για μία τετραετία, υπηρεσιακές ανάγκες εκτός κεντρικής υπηρεσίας δηλαδή και στο εξωτερικό / με το πέρας της τετραετίας η εν λόγω θητεία λήγει αυτοδικαίως, δεν καταλείπεται δε στη διοίκηση η ευχέρεια παρατάσεώς της... Γ' 2375/2000 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 92. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ βλ. ανωτ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανεμογεννήτριες βλ. ανωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες τμημάτων Γ' Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Γ' Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που αφορά το διορισμό μουφτή, ο οποίος, όπως ρητώς ορίζεται στο νόμο αλλά και εν όψει των καθηκόντων που ασκεί, είναι δημόσιος υπάλληλος, προΐσταται δημόσιας αρχής και κατέχει θέση γενικού διευθυντή...

40 Γ' 2339/2000 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 95. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα προστασία οικογενείας βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χωροταξία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αποκέντρωση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αυτοδιοίκηση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αυτοδιοίκηση βλ. ανωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

41 Σχέδια πόλεων - οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως καθορισμός χρήσεων από το συνδυασμό του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος προς τις διατάξεις του Π.Δ. της συνάγεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία καθιερούται το σύστημα της τυποποιήσεως των κατηγοριών χρήσεων γης / κατά το σύστημα αυτό, η διενεργούσα τον πολεοδομικό σχεδιασμό Διοίκηση δεν είναι ελευθέρα να αναμειγνύει τις χρήσεις γης, νοθεύουσα τις ορισθείσες δια του Δ/τος κατηγορίες, αλλ' οφείλει να επιλέγει για κάθε περιοχή μία κατηγορία χρήσεων με το περιεχόμενο, το οποίο ορίζουν οι ως άνω διατάξεις και με εξυπακουόμενη τη δυνατότητα να αφαιρεί ωρισμένες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφ' όσον δεν παραβλέπεται η πολεοδομική λειτουργία της οικείας κατηγορίας / περαιτέρω, εντός της αυτής κατηγορίας δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται η να παραβλάπτεται η πολεοδομική της λειτουργία με την προσθήκη των υπολοίπων επιτρεπομένων χρήσεων σε τέτοια αναλογία που να ανατρέπεται η κυρία χρήσις / (μειοψ)... Ε' 3756/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος παρ. 1574/98 πενταμ.) 103. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές αυθαίρετα γενικώς η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών δεν μπορεί, προκειμένου περί αυθαιρέτων κτισμάτων ανεγερθέντων εντός αρχαιολογικών χώρων, να αποκλεισθεί εκ μόνου του λόγου ότι τα κτίσματα αυτά είναι προγενέστερα του θεσπισθέντος το έτος 1955 Γ.Ο.Κ. / η ιδία λύση προσήκει και για τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί εντός οικισμών, οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως ιστορικά μνημεία προγενέστερα του 1830 κατ' επίκληση του άρθρου 52 του Κ.Ν. 5351/1932 / και τούτο διότι, το γεγονός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 1. 12 παρ. 2 Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα