ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΩΣ ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. O ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ, Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟ ΟΠΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ο τουρισµός είναι κίνηµα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και των πολιτών της, στο οποίο άξονας είναι η βιώσιµη ισορροπία µε το φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Αγροτουρισµός είναι η µορφή τουρισµού η οποία αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν κορεσθεί τουριστικά και συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισµικές και κοινοτικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούµενους να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Ο αγροτουρισµός συµβάλει: στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην προστασία των αξιοθέατων των αγροτικών περιοχών µε κάθε τρόπο, και στη δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων για τη δηµιουργία µιας επικερδούς, οικονοµικής δραστηριότητας, βασισµένης στην ενηµέρωση και τη δραστηριοποίηση του τοπικού δυναµικού. Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού καθορίζεται από έξι βασικές προϋποθέσεις: 1. την ανάπτυξή του σε αγροτικό χώρο, 2. τη στήριξή του σε µικρές επιχειρήσεις σχετικές µε τις γεωργικές δραστηριότητες, στην αξιοποίηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, στην επαφή µε τη φύση, τη πολιτιστική κληρονοµιά, τις παραδοσιακές πρακτικές και τα χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου, 3. τη λειτουργία του δια µέσου µικρής κλίµακας επιχειρήσεων και πιο συγκεκριµένα αγροτικής κλίµακας, 4. τη σύνδεσή του µε την τοπική κοινωνία, την οικογένεια και την οικογενειακή φιλοξενία, 5. τη συµβολή του στη διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής αξιοποιώντας, µε την «αειφορική λογική», τους υπάρχοντες φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, 6. την προσφορά διαφοροποιηµένου αγροτουριστικού προϊόντος, το οποίο να διαρθρώνεται γύρω από το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισµό, τα παραδοσιακά προϊόντα και την οικονοµία, καθώς και την ιστορία του αγροτικού χώρου. Τα ακόλουθα αξιώµατα (παραδοχές) καθορίζουν την ενίσχυση της υπάρχουσας υποδοµής για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού: Οι δράσεις που αξιοποιούν την υποδοµή ποικίλουν και εξαρτώνται από το τοπικό δυναµικό και τη δυνατότητα της ανάπτυξής του. Η ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι στόχος ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της υποδοµής απαιτείται για την ποιοτική άνοδο του αγροτουρισµού. Η συµβολή της διαχείρισης ή της δηµιουργίας νέων τουριστικών επενδύσεων συνεπάγεται εισοδηµατική αύξηση του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Η καινοτοµία της διάθεσης των κτιρίων για νέα χρήση και ο εγκσυγχρονισµός των παροχών συνεπάγονται αναβάθµιση του τοµέα των υποδοµών. Τα δύο βασικά αγροτουριστικά χαρακτηριστικά είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και το αγροτικό σκηνικό. Η τεχνογνωσία και η πληροφόρηση συµβάλουν στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Πολλαπλές είναι οι λειτουργίες του αγροτουρισµού σε αγροτικές περιοχές: Η δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Η δηµιουργία νέων µη αγροτικών εργασιών. Η δηµιουργία υποδοµής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού.

2 Η συγκράτηση του πληθυσµού της περιφέρειας και η προσέλκυση νέων για εγκατάσταση στην ύπαιθρο. Η διατήρηση και η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της περιβαλλοντικής προστασίας. Η προσφορά ευκαιριών για σύµπραξη και ενδυνάµωση των αγρο-αστικών σχέσεων. Η προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Ο αρχιτέκτονας µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Είναι το µέσο, ο παράγοντας που µεσολαβεί µε τη διαµόρφωση και την οργάνωση του δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος. Ο αρχιτέκτονας συνθέτει τα ειδικά πολιτιστικά, παραδοσιακά και φυσικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής, συµβάλλοντας στην ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Η Περιφέρειά µας και ιδιαίτερα ο Νοµός Ροδόπης διαθέτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για να µετατρέψει τον αγροτουρισµό σε αναπτυξιακό άξονα. Η Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ξεκίνησε τις πρώτες προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού για τον τοµέα του αγροτουρισµού το Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν έως σήµερα, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II. Ο συνολικός προϋπολογισµός του τοπικού προγράµµατος εκτιµάται σε 1,5 δισ. δραχµές. Οι κύριοι άξονες του τοπικού προγράµµατος είναι: η ανάπτυξη του αγροτουρισµού και άλλων ήπιων µορφών τουρισµού, η προαγωγή και η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, η υποστήριξη καινοτόµων δράσεων, η µεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εµπειριών σε τοπικούς φορείς διακρατικής συνεργασίας. Με την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, 25 επενδύσεις επιχορηγήθηκαν στη Νοµαρχία Ροδόπης και υλοποιήθηκαν νέες µικρές ενότητες τουριστικών συγκροτηµάτων 90 κλινών συνολικά, 2 κατασκηνωτικά κέντρα (για 100 παιδιά), αθλητικά κέντρα και άλλες δραστηριότητες, που προωθούν τα τοπικά πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά αγαθά. Τα αγροτουριστικά καταλύµατα µπορούν να λάβουν τις εξής µορφές: ενοικιαζόµενα δωµάτια ή κατοικίες, µονάδες ξενοδοχειακές µικρής δυναµικότητας τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, αλλαγή χρήσης ενός εγκαταλειµµένου κτίσµατος και µετατροπή του σε κατάλυµα, ανακαίνιση παραδοσιακών κτισµάτων, δηµιουργία ορεινών καταφυγίων, κατασκηνωτικά κέντρα. Η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του αγροτουρισµού. Η βιώσιµη ισορροπία του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος µε την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη και την ιστορική ενδοσκόπηση, µε τη διατήρηση και την υιοθέτηση των χαρακτηριστικών που αφορούν την αρχιτεκτονική παράδοση, µπορούν να συνθέσουν ένα τρόπο σκέψης και ζωής. Όλα τα παραπάνω δίνουν την ευκαιρία για αλληλλεπίδραση των συνθηκών ζωής και της τοπικής κουλτούρας. Παράλληλα, η τεχνογνωσία µπορεί να µεταφερεθεί και η πολιτιστική κληρονοµιά να προωθηθεί. Έτσι, ο αγροτουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί και να καταστεί σηµαντικός εθνικός εισοδηµατικός πόρος. Επίσης, το αγροτικό εισόδηµα αυξάνεται µέσω της διατήρησης και της προώθησης ειδικών τοπικών φυσικών και πολιτιστικών αγαθών. CULTURAL AND NATURAL RESOURCES AS ATTRACTIVE POLES OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM. THE ARCHITECT AND HIS ROLE, AGROTOURISM AND IMPLEMENTATION POSSIBILITIES IN THE PREFECTURE OF RODOPI

3 MARIANNA SKAPARIOTOU -SOTIRIADOU Architect, Consultant on technical matters in the Development of Rodopi S.A. Tourism is a movement of financial development for a country and its citizens. Its main keystone is the sustainable balance between the natural, cultural and human environment. Agro tourism is the form of tourism developed in rural areas that are insatiable as tourism is concerned and are related to social, environmental, cultural and communal values which gives hosts and visitors the opportunity to develop an interaction and exchange experiences. Agro tourism aims at: the preservation of the environment and the cultural heritage, the protection of the attractions of rural areas by all means, and activation of all factors in order to create a lucrative, fiscal activity, based on the awareness and the activation of the local potential The development of agro tourism is determined by six basic conditions: 1. its development in rural areas 2. its reliance on small enterprises related to agricultural activities, the exploitation of the local traditional products, the contact with nature, the cultural heritage, the traditional practices and the characteristics of the rural area 3. its function through small, agricultural enterprises of small scale 4. its connection with local society, family and hospitality 5. the preservation of the rural character of an area, by exploiting the existing natural and cultural resources 6. the offer of differentiated agro tourism product and the history of the rural area The following axioms (postulates) define that the existing infrastructure corroborates the development of agro tourism: The actions that exploit the infrastructure vary and depend on the local potential and the capability of its development. The development of the natural and cultural heritage is a target of development The improvement of the infrastructure is demanded for the boosting of agro tourism quality. Boosting from the administration or the creation of new tourism investments increasing the private and public income. The innovation-disposition of buildings for new use and the modernization of supplies bring an upgrade in the sector and infrastructures. The two basic agro tourism features are the personal relations and the agricultural scenery To know-how and to inform are positive for the development of agro tourism. Multiple functions of agro tourism in rural areas: the creation of new activities in the countryside the creation of new non agricultural jobs the creation of infrastructure and the improvement of the quality of the local population's life the containment of the population in the region and the attraction of youth in order to establish them in the countryside the preservation and the promotion of cultural heritage and environmental protection the offer of opportunities for collaboration and strengthening of rural-urban relations the promotion of local agricultural products The architect can play a determining role in the development of alternative forms of tourism. The architect is the way, the factor that intercedes with the formation and the organizing of the build and natural space. The architect composes the specific cultural,

4 traditional and natural characteristics of an area, aiming at an appealing of the tourism product. Our region and especially the Prefecture of Rodopi have all the fundamental features in order to convert agro tourism into a development pivot. The Development of Rodopi SA began the first efforts to sensitize and inform the public as to the potential of agro tourism in These efforts have continued up to now in the framework of the implementation of the Communal Initiative Leader II. The total budget of the local project is estimated at 1,5 billion drachmas. The main keystones of the local project are: the development of agro tourism and the alternative form of tourism, the promotion and the exploitation of local products, the support of innovative actions, the Knowledge transfer and the exchange of experiences in local organizations of inter-state cooperation. By fulfilling this initiative, 25 investments have been subsidized in the Prefecture of Rodopi and new small units of tourist complexes of 90 beds in total, 2 camp centers (for 100 children), shelters, athletic centers and other activities that promote the local cultural, environmental, financial and social goods have been created. The agro tourism accommodation can have the following forms: rooms or residence to let small hotel furnished rooms conversion of a ruined building into agro tourism accommodation renovation of traditional buildings creation of mountain shelters camping centres The participation of local society plays a determining role in the adoption of agro tourism. The viable balance of: the human and natural environment with the fiscal and cultural development and the historical retrospection with the preservation and the adaptation of the features that concern the architectural tradition; can constitute a way of thinking and living. All the above give us the opportunity for the interaction of the conditions of living and the culture of people. In parallel the know-how can be transferred and the cultural heritage can be promoted. So, agro tourism can be developed and can grow to be a serious source of national income. Also agricultural income grows via the preservation and the promotion of specific local natural and cultural goods. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΩΣ ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΖΗΤΗΣΗ Ο τουρισµός είναι µια σειρά δραστηριοτήτων, δράσεων και παρεµβάσεων, µια µαζική προσπάθεια Κράτους και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας. Ένα κίνηµα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και των πολιτών της, στο οποίο άξονας είναι η βιώσιµη ισορροπία µε το φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι Εθνικοί στόχοι για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας είναι κύρια η παράταση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου, η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.ήπιες µορφές τουριστικών δραστηριοτήτων µε ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, που είναι τα φυσικά και πολιτιστικά αγαθά της. Αγροτουρισµός είναι η µορφή τουρισµού η οποία αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν κορεσθεί τουριστικά και συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισµικές και κοινοτικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούµενους να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες.

5 Απευθύνεται σε αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιοχές και στοχεύει σε µια νέα πρωτοβουλία αγροτικής ανάπτυξης. Αναφέρεται κατ αρχή στις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από άτοµα που έχουν ως κύριο επάγγελµα τη γεωργία, στα πλαίσια της γεωργικής εκµετάλλευσης µε σκοπό τη δηµιουργία συµπληρωµατικής απασχόλησης για τα µέλη της οικογένειας, την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήµατος, την προώθηση των παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων που παράγουν ή και άλλων παραδοσιακών παρασκευασµάτων. Ο αγροτουρισµός στοχεύει:α) στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προστασία µε κάθε τρόπο του θελγήτρου των περιοχών αυτών και β) στη κινητοποίηση όλων των παραµέτρων για να δηµιουργηθεί µια προσοδοφόρα οικονοµική δραστηριότητα, που να βασίζεται σε αφύπνιση δραστηριοποίηση του ντόπιου δυναµικού. Εικ1.Περιοχή Αστριαίας,. Εικ.2 Περιοχή Κοµψάτου,. Ιάσµου Ιάσµου (Θρακικά Μετέωρα) Ανάλογα µε το ποσοστό εσόδων από τον τουρισµό και την «περιοχή» που «ωφελούν» στην αγροτική κοινότητα, µπορούµε να απεικονίσουµε τα έσοδα σε τρεις οµόκεντρους κύκλους όπως φαίνονται στο σχήµα 1. Σχήµα 1 1. Τουρισµός σε όλο τον αγροτικό χώρο (έσοδα για το σύνολο του τοπικού πληθυσµού). 2. Τουρισµός για συγκεκριµένο τµήµα του αγροτικού χώρου. 3. Αγροτουρισµός ( έσοδα για αγρότες ). Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού καθορίζεται από έξι βασικές προϋποθέσεις: 1. Την αναπτυξή του σε αγροτικό χώρο. 2. Τη στήριξη του σε µικρές επιχειρήσεις σχετικές µε τις γεωργικές δραστηριότητες, στην αξιοποίηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, στην επαφή µε τη φύση, τη πολιτιστική κληρονοµιά, τις παραδοσιακές πρακτικές και τα χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου. 3. Τη λειτουργία του δια µέσου µικρής κλίµακας επιχειρήσεων και πιο συγκεκριµένα αγροτικής κλίµακας. 4. Τη συνδεσή του µε την τοπική κοινωνία, την οικογένεια και την οικογενειακή φιλοξενία.

6 5.Τη συµβολή του στη διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής αξιοποιώντας, µε την «αειφορική λογική», τους υπάρχοντες φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. 6.Την προσφορά διαφοροποιούµενου αγροτουριστικού προϊόντος, το οποίο να διαρθρώνεται γύρω από το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισµό, τα παραδοσιακά προϊόντα και την οικονοµία καθώς και την ιστορία του αγροτικού χώρου. Εικ.3 Μαρώνεια Βρύση Εικ. 4. Περιοχή Πανδρόσου ήµου Κοµοτηνής Ο αγροτουρισµός διακρίνεται ανάλογα µε τα στοιχεία που συνθέτουν την προσφορά και την ειδική δραστηριότητα στην οποία στηρίζεται, µε σηµαντική συνιστώσα τον «αγροτικό πολιτισµό». Ενδεικτικά αναφερόµαστε στον τουρισµό ως αγροτουρισµό πράσινο, γαστρονοµικό, ιππευτικό, ναυτικό, κυνηγετικό, ιστορικό, πολιτιστικό. Έτσι οι τουριστικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τα µεγάλα οικιστικά σύνολα, τα µεγάλα ξενοδοχεία, οι πίστες χιονοδροµικών κέντρων, τα γήπεδα γκολφ κλπ. εν εντάσσονται στην έννοια του αγροτικού τουρισµού. Ο κίνδυνος οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτιστικού µαρασµού που ολοένα εντείνεται στις αγροτικές κοινότητες οδήγησε στην διαπίστωση ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι εξωγενής και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τοπικοί πόροι και δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες αγροτουριστικής ανάπτυξης, που είναι δυνατόν να µετατραπούν σε µοχλούς ανάπτυξης. Παράλληλα η προσοχή µας θα πρέπει να είναι στραµµένη στον σχεδιασµό της τουριστικής προσφοράς σε κάθε περίπτωση. Ο αγροτουρισµός µπορεί να επιτελέσει πολλαπλές λειτουργίες στον αγροτικό χώρο µεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι: Η δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Η δηµιουργία νέων θέσεων εξωγεωργικής απασχόλησης και εξωγεωργικών εισοδηµάτων.

7 Η δηµιουργία υποδοµών και η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσµού. Η συγκράτηση του δυναµικού τµήµατος του πληθυσµού στη περιφέρεια και προσέλκυση των νέων για εγκατάσταση στην ύπαιθρο. Η διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου και η προστασία του περιβάλλοντος. Η παροχή δυνατοτήτων σύµπραξης και σύσφιξης των σχέσεων πόλης-υπαίθρου. Η προώθηση των τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊοντων. Εικ. 5,6 απόψεις της περιοχής Αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει την προσφορά είναι η φροντίδα, να δοθεί στον επισκέπτη η ευκαιρία για µια προσωποποιηµένη επαφή, για την ένταξη στο φυσικό και ανθρώπινο αγροτικό περιβάλλον καθώς επίσης για συµµετοχή στις δραστηριότητες, τα έθιµα και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Η πολιτιστική και παιδαγωγική διάσταση αυτής της µορφής τουριστικής ψυχαγωγίας εκτιµάται ιδιαίτερα. Οι σχετικές µελέτες δείχνουν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των οπαδών του αγροτικού τουρισµού-που προέρχεται κυρίως από µεσαίες και ανώτερες τάξεις-αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην τοπική πολιτιστική ταυτότητα και τις αξίες της. Η προσδοκία των πελατών και η επιλογή τουρισµού αγροτικής διάστασης υπάρχει, γιατί αρέσει η διαφορά από τον βιοµηχανικό τουρισµό. Ο αγροτουρισµός αφορά στον τουρισµό που η πρωτοβουλία και η διαχείριση του ανήκει στους ανθρώπους µίας περιοχής (µοναδικότητα και ιδιαιτερότητα) και η µορφή παροχής υπηρεσιών είναι αυτή όπου ο καθένας µοιράζεται κάτι µε τους άλλους. Η ζήτηση είναι ποικίλη και ανοµοιογενής. Σε κάθε κατηγορία των πελατών αντιστοιχούν διαφορετικοί τύποι τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα πρέπει να διερευνηθούν, να εντοπιστούν και να προσαρµοστούν σε κάθε περίπτωση. Επισηµαίνεται µια αύξηση στην ζήτηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο από µέρους των κατοίκων των πόλεων, στοιχείο που παίζει καταλυτικό ρόλο στην εµφάνιση µίας τουριστικής προσφοράς µε µεγάλη ποικιλία σε τοπικό επίπεδο. Αρέσει όλο και περισσότερο στους κατοίκους της πόλης που κυνηγούν την ιδιαιτερότητα, επειδή η πόλη δίνει προβάδισµα στην εξοµοίωση. Οι κάτοικοι της πόλης ψάχνουν κυρίως να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και µια απάντηση στην επιθυµία για συναισθηµατική και κοινωνική αναγνώριση. Η εξοχή, η φύση, ο αγροτικός χαρακτήρας µοιάζουν µε «σκηνικά» που τους δίνουν µια ασφάλεια και σιγουριά.

8 Όσο η πόλη προκαλεί ανησυχία (ανεργία, ανασφάλεια, παλυανθρωπότητα, συνολικότητα, ρύπανση κλπ.) τόσο η εξοχή καθησυχάζει. Αναζητούν λοιπόν απλές συγκινήσεις σε έναν απλό κόσµο. Τα «ελαττώµατα» του αγροτικού τουρισµού αποτελούν τα σπουδαία χαρακτηριστικά του. Το αυθεντικό, τοπικό, παραδοσιακό, σηµαίνει συνήθως γνήσιο, όχι νοθευµένο, εγγυηµένο, ασφαλές. Σε ό,τι αφορά την στέγαση, αναζητείται συνήθως συγχρόνως η άνεση και το «σκηνικό» (π.χ. ένα σύγχρονο άνετο µπάνιο σε ένα χαγιάτι µε γυµνά δοκάρια). Εικ.7. Μαρώνεια, ανέγερση συγκροτήµατος τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών LEADER II (Ζερβούλης)

9 2. ΥΠΟ ΟΜΗ: ΥΠΑΡΞΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ο αγροτικός τουρισµός έχει αρκετά προβλήµατα ακόµα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Προβλήµατα οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών εφόσον η ραγδαία αύξησή του οδηγεί στην παράλληλη δηµιουργία της υποδοµής σε έναν τελείως απροετοίµαστο χώρο. Εικ. 8. Ορεινή Ροδόπη Η πρόοδος επιβάλλεται να µην πραγµατοποιηθεί σε βάρος της ιδιαιτερότητας και του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής.στην αναζήτηση των συνθηκών στέγασης πρέπει να βρεθεί µια ισορροπία ανάµεσα στις αξίες του χθες και τις ανησυχίες του σήµερα. Ανάµεσα σ αυτό που αρχικά ζητείται και σε αυτό που τελικά καταναλώνεται. Ανάµεσα στις προσδοκίες της πόλης και τις πραγµατικές συνθήκες της υπαίθρου. Ο αγροτικός τουρισµός είναι ένας τουρισµός µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, ένας τουρισµός που έχει ως κεντρικό και ουσιώδες στοιχείο τον άνθρωπο. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να στοχεύσουµε τόσο στην αξιοποίηση και προσαρµογή των ειδικών συνθηκών του τόπου (κλίµα, γεωφυσική κατάσταση, χρήστες, υλικά κλπ.) όσο και στη σωστή ενσωµάτωση των παραδοσιακών αξιών µε σύγχρονα µέσα.ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούµε σκληρά για να αποτρέψουµε την εξοµοίωση µε την πόλη. Να αντισταθούµε στην άκριτη µεταφορά των αξιών της αστικής δόµησης καθώς και στο µιµητισµό της παραδοσιακής λειτουργίας και αρχιτεκτονικής. 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ,Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Τα παρακάτω αξιώµατα προσδιορίζουν την ενίσχυση της υπάρχουσας υποδοµής ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισµός και να δηµιουργηθούν ή να βελτιωθούν τόσο οι δηµόσιου χαρακτήρα όσο και οι ιδιωτικές τουριστικές επενδύσεις. 1. Οι δράσεις αξιοποίησης της υποδοµής ποικίλλουν και εξαρτώνται άµεσα από το δυναµικό της περιοχής και τις δυνατότητες αξιοποίησής της 2. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς είναι παράλληλος στόχος ανάπτυξης (αναστήλωση παλιών κτισµάτων, λειτουργία τους, χρήση των χώρων, διατήρηση φυσικών καλλονών, σπηλαίων, γεφυριών, σπιτιών κλπ.) 3. Απαιτείται η βελτίωση των υποδοµών (οδοποιία, διευθέτηση ποταµών, αξιοποίηση παραδοσιακών λιµανιών κλπ.) για την ενίσχυση της ποιότητας του αγροτουρισµού. 4. Η χορήγηση ενίσχυσης ή η δηµιουργία νέων (ιδιωτικών ή δηµόσιου χαρακτήρα) τουριστικών επενδύσεων αυξάνει το ιδιωτικό και το δηµόσιο εισόδηµα. 5. Η ανακαίνιση-διαρρύθµιση κτισµάτων για νέα χρήση και ο εκσυγχρονισµός παροχών επιφέρει αναβάθµιση των υποδοµών. 6. Η δηµιουργία και ανακαίνιση καταλυµάτων µπορεί να γίνει και µε τη χρήση τοπικών υλικών. 7. ύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτουρισµού είναι οι προσωποποιηµένες σχέσεις και το αγροτικό φυσικό τοπίο.

10 8. Τόσο η τεχνογνωσία όσο και η ενηµέρωση βοηθούν στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού. 9. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του αγροτουρισµού απαιτείται ποιότητα και όχι µόνο ποσότητα. Στην ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, δηλαδή ήπιας µορφής τουριστικών δραστηριοτήτων όπως αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός, ορειβατικός τουρισµός κ.λ.π., ο αρχιτέκτονας καλείται και µπορεί να παίξει καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο. είναι το µέσον, ο τρόπος, ο παράγοντας που παρεµβαίνει στη διαµόρφωση και την οργάνωση τόσο του δοµηµένου όσο και του αδόµητου φυσικού χώρου συνθέτοντας δηµιουργικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα πολιτιστικά, ιστορικά και φυσικά «αγαθά» της µε στόχο ένα ελκυστικό τουριστικό «προϊόν». 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ Η περιοχή και ιδιαίτερα ο Ν. Ροδόπης έχει όλα εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά για να µετατρέψει τον αγροτουρισµό σε µοχλό ανάπτυξης του χώρου.από τα δυτικά όρια του Νοµού µε τον Ν. Ξάνθης (περιοχή λ.βιστωνίδας ) µέχρι τον οικισµό του Προφήτη Ηλία (ανατολικά της παραλίας Ιµέρου), µε τα οικοσυστήµατα µοναδικής οικολογικής αξίας στα συµπλέγµατα των λιµνοθαλασσών, είναι προστατευόµενη περιοχή και µε τις «ανόθευτες» ορεινές εκτάσεις αποτελούν την «υποδοµή» για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού. Οι ανεξάντλητες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι αναρίθµητοι πολιτιστικοί πόροι σε σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα και παλαιοχριστιανικά µνηµεία, ο ορεινός όγκος της Ροδόπης µε τα διάσπαρτα ευρήµατα Βυζαντινών Μοναστηριών στο Παπίκιο όρος, ο πλούτος της ειδικής τοπικής αρχιτεκτονικής, το πολύτιµο ιστορικό και λαογραφικό υλικό, παραδοσιακοί οικισµοί, νεώτερα µνηµεία και οικιστικά σύνολα δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα έτσι που να αναδειχθούν και να ενταχθούν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Από το 1993 ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του ανθρώπινου δυναµικού για τον τοµέα του αγροτουρισµού, που συνεχίζονται σήµερα στα πλαίσια υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ΙΙ, από την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. Στόχος ήταν να δηµιουργηθούν - στα πλαίσια του Αγροτουρισµού - οι απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες υποδοµής µε µικρού µεγέθους µονάδες, ανεγέρσεις ή παρεµβάσεις σε υπάρχοντα κτίσµατα (µε επισκευές, µετατροπές, αποκαταστάσεις, διαρρυθµίσεις κτιρίων) και ανακαίνιση παραδοσιακών κτισµάτων για τη δηµιουργία δικτύου καταλυµάτων. Εικ. 9. Μαρώνεια, Αρχαίο Θέατρο Σήµερα από την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., µία από τις πενήντα οµάδες τοπικής ράσης στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, συνολικού προϋπολογισµού 1,5 δις µε κύριους άξονες την ανάπτυξη του Αγροτουρισµού και άλλων ήπιων µορφών τουρισµού, την ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών αγαθών (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ.), τη στήριξη καινοτόµων δράσεων, µεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εµπειριών σε τοπικούς φορείς διακρατικής συνεργασίας.

11 Εικ.10. Μαρώνεια, LEADER II (Ρ. Βολουδάκης) Εικ. 11.Φανάρι Ξενοδοχειακή µονάδα «η λίµνη» LΕADER II (Α. & Β. Παπαδηµητρίου) Εικ. 12. Παρεµβάσεις LΕADER II Με την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας αυτής, επιδοτούνται στο Ν.Ροδόπης εικοσιπέντε δραστηριότητες και δηµιουργούνται εξι νέες µικρές µονάδες τουριστικών συγκροτηµάτων

12 ενενήντα συνολικά κλινών, δύο Κατασκηνωτικά Κέντρα εκατό παιδιών, καταφύγια,αθλητικά κέντρα και άλλες δραστηριότητες προβολής τοπικών αγαθών (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ.). Η εφαρµογή των πρωτοβουλιών αυτών έχει προσφέρει σηµαντικά οφέλη µε συµπεράσµατα καθοριστικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισµού στον Ν.Ροδόπης. 5. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Τα καταλύµατα προέρχονται ή από τη διαµόρφωση χώρων µίας κατοικίας, τη αλλαγή χρήσης ενός εγκαταλειµµένου κτίσµατος, που µπορεί µε τις κατάλληλες επεµβάσεις να λειτουργήσει ως κατάλυµα, τη διαρρύθµιση της δεύτερης κατοικίας ενός αγρότη ή, την ανέγερση νέας µονάδας καταλυµάτων.βασικά στοιχεία στην διαµόρφωση τους αποτελούν: Οι συνθήκες των κύριων και βοηθητικών χώρων (κατά Γ.Ο.Κ.) Οι προϋποθέσεις ηλιασµού και φωτισµού. Η σύνδεση µε την υποδοµή της ευρύτερης περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, ΟΤΕ, ΕΗ κλπ.) Η δυνατότητα στάθµευσης αυτοκινήτων. Οι επαρκείς αποστάσεις ελεύθερης θέας. Η επαρκής επιφάνεια δωµατίων. Η ύπαρξη WC-D- ζεστού νερού. Ο αναγκαίος βασικός εξοπλισµός. Οι επιδιώξεις του αγροτουρισµού σε σχέση µε τον ιδιοκτήτη ενός αγροτικού καταλύµατος συγκλίνουν στο να φέρουν αυτόν και τους επισκέπτες των καταλυµάτων σε καθηµερινή προσωπική επαφή. Έτσι θεωρείται θετικό ο ιδιοκτήτης του κτίσµατος να κατοικεί στο κατάλυµα, ώστε να µοιράζεται και όλες τις λειτουργίες της καθηµερινής ζωής. Μπορεί για παράδειγµα να ετοιµάζει πρωινό - γεύµα, ώστε να πετύχει τη συµµετοχή του φιλοξενουµένου και την προσωποποιηµένη σχέση. Είναι επιθυµητό να γνωρίζει ξένες γλώσσες ώστε να επικοινωνεί µε τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Επίσης θεωρείται-θετική η γνώση τουριστικών υπηρεσιών και η παιδεία για τη σωστή συµπεριφορά. Εικ. 13. Νέα τουριστικά καταλύµατα

13 Εικ. 14. Μαρώνεια, κατασκηνώσεις LEADER II (. Κοµοτηνής) Μεγάλη σηµασία δίνεται στην ποιοτική πέρα από την ποσοτική διάσταση του αγροτουρισµού και των αγροτουριστικών καταλυµάτων. ηλαδή άνετες συνθήκες διαβίωσης µε την παράλληλη διατήρηση των τοπικών χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικής και µορφολογίας. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην αρχιτεκτονική χωρίς φερτά σκηνοθετικά στοιχεία ή δάνεια υλικά. Τέλος απαραίτητος είναι ο σεβασµός στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον χωρίς ακρότητες και δογµατισµούς. Τα αγροτουριστικά καταλύµατα µπορούν να πάρουν τις εξής µορφές: -ενοικιαζόµενα δωµάτια ή κατοικίες -µονάδες ξενοδοχειακές µικρής δυναµικότητας τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων -αλλαγή χρήσης ενός εγκαταλειµµένου κτίσµατος και µετατροπή του σε κατάλυµα -ανακαίνιση παραδοσιακών κτισµάτων -δηµιουργία ορεινών καταφυγίων -κατασκηνωτικά κέντρα. Έτσι µε στόχο την τοπική ανάπτυξη και την οργανωµένη παροχή υπηρεσιών, µπορεί να δηµιουργηθεί στα πλαίσια της συνεργασίας και της ενότητας δίκτυο καταλυµάτων.το δίκτυο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές τους να διαµορφώνουν κοινωνική αναδιάταξη µε βελτίωση των τοπικών κοινωνικών συνθηκών και παράλληλα να ενισχύουν το δικό τους αλλά κυρίως το τοπικό εισόδηµα. 6. ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. Η παράδοση και η τουριστική ανάπτυξη όχι µόνο έχουν δυσκολίες να συνυπάρχουν αλλά το ένα χρειάζεται απαραίτητα το άλλο. Η µεν παράδοση γιατί αποτελεί πόρο για την τουριστική ανάπτυξη, αυτή δε γιατί µπορεί να γίνει το µέσον ώστε να αναβιώσει και να µη χαθεί, που µόνη της - η παράδοση - έχει από ό,τι φαίνεται δυσκολίες να διατηρηθεί. Εικ. 15. Πάνδροσος, κατασκηνώσεις LEADER II (.Κοµοτηνής) B. Η σύγκρουση ιστορικού και σύγχρονου είναι φαινοµενική και το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον µπορούν να ενταχθούν σε ένα σύνολο λειτουργικά βιώσιµο και αποδεκτό.

14 εν φτάνει δηλαδή µόνο η διατήρηση της παράδοσης αλλά κυρίως απαιτείται η αναβίωση της, η ένταξη της στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Γ. Η υποδοµή µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός τουρισµού αγροτικού, θαλάσσιου ή συνεδριακού ή τρίτης ηλικίας ή θεραπευτικού ή πολιτιστικού ή κάποιας άλλης ήπιας µορφής.. Η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή του αγροτουρισµού. Ε. Η βιώσιµη ισορροπία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος µε την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη και οι ιστορικές αναδροµές µε την διατήρηση και την προσαρµογή των στοιχείων της αρχιτεκτονικής παράδοσης, µπορεί να αποτελούν τρόπο σκέψης και ζωής. Όλα τα παραπάνω δίνουν δυνατότητα για αλληλεπίδραση των συνθηκών διαβίωσης και κουλτούρας λαών και εθνοτήτων και την παράλληλη µεταφορά τεχνογνωσίας και προβολή της ιστορικής µας κληρονοµιάς. Εποµένως, δίνουν την δυνατότητα για ανάπτυξη του αγροτουρισµού, εξέλιξή του σε σοβαρό κρατικό έσοδο, παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος και µέσο διατήρησης, και ανάδειξης των ιδιαίτερων τοπικών φυσικών και πολιτιστικών αγαθών.

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ιπλωµατική Εργασία Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ A.M. 2595 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 Προλογικό Σηµείωµα... 7 Εισαγωγή... 8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 11 Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές ιασαφηνίσεις... 11 1.1 Γενικά... 11 1.2 Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων. Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου

T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων. Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασιλάκη Χρύσα Α.Μ: 3502 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΤΟΠΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ,ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ :Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιατµηµατικό: «Σχεδιασµός, ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού» ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΙΠΤΩΣΗΣ: «Γυναικείοι Αγροτουριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Μυρτώ Ειρήνη, Στέφα, 183. Επιβλέπων: Νικόλαος, Τριχάς

Εισηγητής: Μυρτώ Ειρήνη, Στέφα, 183. Επιβλέπων: Νικόλαος, Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΑ (ΤΖΙΑ), ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια

Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια Νικόλαος ριτσάκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Περίληψη Ο αγροτο-τουρισµός είναι µια νέα µορφή σύγχρονου τουρισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 5 VOLUME 5 ΤΕΥΧΟΣ 1 ISSUE 1 ΜΑΪΟΣ 2006 MAY 2006 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Γενικός ιευθυντής ΕΟΤ Ο Τουρισµός, διακεκριµένος σύγχρονος αναπτυξιακός παράγοντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα