2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ. Γούσιος, Π. Μαρδάκης, Ι.Φαρασλής Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ταχεία εξάπλωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δηµιουργεί σταδιακά νέα δεδοµένα στις διαδικασίες χωρικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα της υπαίθρου. Η ελληνική ύπαιθρος ως βασικός υποδοχέας τέτοιων δραστηριοτήτων και οι τοπικές της κοινωνίες, έρχονται σταδιακά αντιµέτωπες µε ζητήµατα χωρικής ένταξης των δραστηριοτήτων των ΑΠΕ και διαχείρισής τους σε σχέση µε το Τοπίο : οι κοινωνίες αυτές θα πρέπει να διαχειριστούν έναν τοπικό οικονοµικό πόρο που απαντά σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους (ΑΠΕ) και «συγκρούεται» µε έναν ενεργοποιήσιµο και δυνητικό πόρο φυσικής κληρονοµιάς όπως το τοπίο το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί τοπικά µέσα από τον τουρισµό και την ιδιοτυποποίηση (specification) των τοπικών προϊόντων. Στη εργασία αυτή παρουσιάζεται µια µεθοδολογική προσέγγιση που επιτρέπει την χωρικοποίηση της µεταβλητής «τοπίο», µέσω των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ, geographic information system-gis), ως φυσικός αξιοποιήσιµος πόρος, σε σχέση µε τις χωρικές επιπτώσεις που δηµιουργούν οι εγκαταστάσεις µονάδων ΑΠΕ, ειδικά δε µε βάση τις διαφαινόµενες τάσεις επέκτασής τους. Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί από τη µια ένα εργαλείο διαβούλευσης της τοπικής κοινωνίας, προκειµένου να αποφασιστεί µέσω εναλλακτικών χωρικών σεναρίων η στρατηγική διαχείρισης της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου και από την άλλη το χωρικό - ψηφιακό υπόβαθρο διαµόρφωσης ενός Τοπικού Σχεδίου ράσης. Λέξεις Κλειδιά: ΑΠΕ, Τοπίο, ΣΓΠ, ιαβούλευση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα αποτέλεσε µια διαδικασία που καθυστέρησε σηµαντικά σε σχέση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρά το δυναµικό που διαθέτει η Χώρα µας τουλάχιστον στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, ο ρυθµός αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της Χώρας ήταν θεαµατική µέσα στο Η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών αυξήθηκε κατά 215% (από 198 MW σε 626 MW), ενώ των αιολικών αυξήθηκε κατά 26% (από 1300 MW σε 1636 MW). Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα 220 MW (πηγή: ΕΘΝΟΣ 7/6/2012). Με βάση µάλιστα τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ το 2020, (διείσδυση των ΑΠΕ, εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση αερίων του θερµοκηπίου / 20- Διάγραμμα 1 Ετήσιοι στόχοι παραγωγής ΑΠΕ με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ ως το ), οι οποίοι συνοδεύονται από ιδιαίτερα χρηµατοδοτικά κίνητρα, αναµένεται µια σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ µέσα στα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ (2010) προσδιορίστηκε η ετήσια στόχευση για κάθε µορφή ενέργειας σύµφωνα µε το διπλανό ιάγραµµα 1. 1

2 Το θεσµικό πλαίσιο που συνδέεται µε τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, βασίζεται στο Ειδικό Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που εγκρίθηκε το 2008 (ΦΕΚ 2464/Β/ ). Η εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ (κυρίως ανεµογεννήτριες) ελέγχεται κυρίως ως προς τη θέαση από οικισµούς, ακτές κολύµβησης, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και πολιτιστικά µνηµεία εθνικής και διεθνούς σηµασίας, ενώ σε µικρότερο βαθµό ελέγχονται οι αποστάσεις από οδικά δίκτυα (κυρίως για λειτουργικούς λόγους). Οι τοπικές κοινωνίες και οι ΟΤΑ αντιµετώπισαν είτε µε αδιαφορία, είτε µε δυσπιστία σχετικά επενδυτικά σχέδια µε τη στήριξη συχνά οικολογικών οµάδων που προέβαλλαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα των περιοχών εγκατάστασης. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά σήµερα, αλλά αποδεικνύεται ότι για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και τη λήψη αποφάσεων οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι καλά ενηµερωµένες για τις χωρικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις 1 που ενδέχεται να επιφέρουν στην περιοχή τους µονάδες ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν για µια 25ετία τουλάχιστον (Γιαννακούρου, 2011). Η πληροφόρηση αυτή είναι σηµαντική διότι το ζήτηµα της χωροθέτησης των ΑΠΕ συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργία της εδαφικής διακυβέρνησης στη βάση πιθανών χωρικών συγκρούσεων σε χώρους που επιτελούν ταυτόχρονα διαφορετικές λειτουργίες και σε διαφορετικές κλίµακες: χώροι παραγωγής ενέργειας για µικρούς τοπικούς επενδυτές ή µεγάλες εταιρείες ακόµη και πολυεθνικές, τοποθεσίες µε αξιόλογη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά (παγκόσµιας αξίας, ή περιοχές που αναφέρονται σε τοπικούς µύθους κλπ), γεωργικές δραστηριότητες, παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές φυσικού κάλλους κλπ, οι οποίες συχνά έχουν τοπικό χαρακτήρα και απαντούν σε τοπικούς αναπτυξιακούς στόχους. Εποµένως, µετά τον εκ των άνω σχεδιασµό των όρων χωροθέτησης των ΑΠΕ, είναι αναγκαίος ο εµπλουτισµός τους µε την εκ των κάτω συµµετοχή και διαβούλευση (Γιαννακούρου 2011). Στη βάση αυτή πέρα από τη θεσµική ένταξη της γνώµης των τοπικών κοινωνιών για τη εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ στη περιοχή τους, απαιτούνται και τα κατάλληλα εργαλεία (µεθοδολογικά και τεχνολογικά) που θα επιτρέψουν και διευκολύνουν την αποτελεσµατική έκφραση της τοπικής κοινωνίας στα ζητήµατα αυτά (Γούσιος κ.α. 2010). 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Πίσω από τις προσεγγίσεις των υπέρµαχων των ΑΠΕ κρύβεται συχνά η άποψη ότι η ύπαιθρος είναι ένας χώρος απεριόριστος, στον οποίο οι αλλαγές χρήσεις είναι εύκολες και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις. Όµως, στην πραγµατικότητα, η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου και η επακόλουθος πολλαπλασιασµός των χρήσεων επιβάλλουν όλο και περισσότερο το συντονισµό των πολυπληθών χρήσεων των πόρων ως διαδικασία και τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων αλλά και αποφυγής της υποβάθµισης της ικανότητας των εδαφικών περιοχών της υπαίθρου να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους στο µέλλον. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι η επίτευξη του στόχου της καταπολέµησης του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής (Prados, 2010, Nadai and Labussiere, 2007, Hinkelbein, 2010) µπορεί να βασισθεί σε δραστηριότητες και ορθές πρακτικές που θα αναπτυχθούν τοπικά και θα αφορούν κυρίως τη ρύθµιση της σχέσης του περιβάλλοντος µε την αγροτική δραστηριότητα. Απ αυτή την άποψη, πολύ γρήγορα οι περιοχές της υπαίθρου θεωρήθηκαν προνοµιούχες περιοχές για την ανάπτυξη και τη χωροθέτηση µονάδων ΑΠΕ. Οι παραγωγικές µονάδες των ΑΠΕ προκαλούν αναµφισβήτητα αλλαγές στις χρήσεις γης και στα τοπία. Επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο τα τοπία προσλαµβάνονται 1 Πρόσφατα Βρετανικό δικαστήριο δικαίωσε τους κατοίκους ενός χωριού που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση 4 µεγάλων ανεµογεννητριών στο χωριό τους (ύψους άνω των 120µ. η κάθε µία). Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναφέρει ότι για τους κατοίκους του χωριού είναι πιο σηµαντικό να διατηρήσουν το τοπίο απ ότι οι ΑΠΕ και ότι οι ανεµογεννήτριες θα έβλαπταν την εικόνα και τον χαρακτήρα του χωριού (πηγή: Mail Online /5/2012). 2

3 ως σύµβολα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν βιωµατική σχέση µε έναν τόπο (ντόπιοι και απόδηµοι) (Prados, 2010). Στα πρόσφατα πρότυπα τοπικής ανάπτυξης που βασίζονται στους εδαφικούς πόρους, η θέση του τοπίου είναι σηµαντική. Το µάρκετινγκ των αγροτικών τόπων σηµαίνει συχνά την εκ νέου παρουσίαση των αγροτικών περιοχών έτσι ώστε να δίνεται έµφαση σε στοιχεία που σχετίζονται µε το αγροτικό ιδεώδες (Woods, 2010). Εδώ βέβαια δεν γίνεται αναφορά στα τοπία µε σκοπό την ψυχαγωγία και την αισθητική απόλαυση. Το τοπίο για τον χωρικό σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη ως πολυδιάστατο κοινωνικό κατασκεύασµα µε βάση τις συλλογικές αναπαραστάσεις, το περιβάλλον, το πλαίσιο ζωής, την πολιτιστική κληρονοµιά (Fortin M.J., 2007), καθορίζοντας τις διαφορετικές αξίες του τοπίου ως τοπικό πόρο (Peyrache Gadeau, Perron, 2010). Με βάση την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου (άρθρο 1) το τοπίο είναι η προκύπτουσα κατάσταση από τη σχέση µιας κοινωνίας µε το χώρο και τη φύση (Berque Augustin). Ωστόσο, αν το τοπίο υποδηλώνει ένα τµήµα της εδαφικής περιοχής όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους κατοίκους, αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση της χωροθέτησης των ΑΠΕ, είναι το γεγονός ότι ο χαρακτήρας αυτού του τοπίου προκύπτει από την δράση των φυσικών και ανθρώπινων συντελεστών και ιδιαίτερα από τις διαντιδράσεις τους. Εποµένως, η ενεργή συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προσέγγιση και µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση της σχέσης χωροθέτηση ΑΠΕ και τοπίου ως πόρου αξιοποιήσιµου θεωρείται αποφασιστικής σηµασίας. Η σηµασία όµως του τοπίου στα µοντέλα εδαφικής ανάπτυξης είναι καθοριστική γιατί συµβάλει καίρια στην εικόνα της περιοχής, προσδίδοντας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εδαφικό πόρο την εδαφική ιδιαιτερότητα (Peyrache Gadeau, Perron, 2010). Στη βάση αυτή µια νέα χωροταξία αναδύεται, η οποία συνδέεται µε την κατασκευή της εδαφικής εικόνας µιας περιοχής (Γούσιος 2012). 2.1 Ο ρόλος της συµµετοχικής διακυβέρνησης και τα εργαλεία της Η βέλτιστη χωρική ρύθµιση της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου µπορεί να βασιστεί σε διαδικασίες συµµετοχικής διακυβέρνησης. Η συµµετοχική διακυβέρνηση αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σήµερα που τα σύγχρονα χωρικά προβλήµατα είναι πολύπλοκα (Geissel, 2009) και απαιτούνται συµψηφισµοί µεταξύ εθνικών πολιτικών στόχων και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών ανάπτυξης. Παράλληλα όµως οι τοπικές κοινωνίες που εµπλέκονται σε µια τέτοια διαδικασία λήψης απόφασης βρίσκονται µπροστά σε ένα δίληµµα. Αντιµετωπίζουν στην πραγµατικότητα δύο διαφορετικές ως προς τη χρονική απόδοση των ωφελειών προκλήσεις : από τη µία, την υιοθέτηση µοντέλων στον ύπαιθρο χώρο που βασίζονται στους εδαφικούς πόρους, την ποιότητα, την ταυτότητα και την κληρονοµιά (Γούσιος, 2012) και από την άλλη, την άµεση οικονοµική απόδοση των ΑΠΕ οι οποίες είναι πιθανό να θίξουν στοιχεία και πόρους αυτού του µοντέλου, τα οποία σε βάθος τουλάχιστον 25ετίας µπορεί να είναι µη αναστρέψιµα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες: στην πρώτη, η αξιοποίηση των εδαφικών πόρων σηµαίνει την απόκτηση της ικανότητας από την ίδια την κοινωνία ώστε να επιχειρήσει την ιδιοτυποποίηση και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσοδος που θα δηµιουργηθεί είναι εδαφική και µια από τις συνιστώσες της είναι και το τοπίο. Στη δεύτερη, η αξιοποίηση του ενεργειακού πόρου και τα οφέλη που θα προκύψουν είναι άµεσα, µε εισαγόµενη τεχνολογία και τεχνογνωσία και η πρόσοδος συνδέεται µε τη γη και τον χρησιµοποιούµενο ενεργειακό πόρο. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο κίνδυνος, πέρα από το ζήτηµα του κόστους της εισαγόµενης τεχνολογίας και της εξάρτησης της απόσβεσης από τη διατήρηση του µεγάλου ύψους της τιµής της KWh και της δυνατότητας έγκαιρης πληρωµής από την αρµόδια αρχή, συνδέεται µε τις µακροχρόνιες επιπτώσεις, στην διαµόρφωση της ποιοτικής εικόνας της εδαφικής περιοχής µε βασικό συντελεστή το τοπίο. Στη βάση αυτή απαιτείται η λήψη µιας προγραµµατικής απόφασης πρωτίστως και µιας χωροταξική απόφασης στη συνέχεια: δηλαδή µιας εν γένει χωρικής απόφασης. Τα 3

4 κριτήρια αναµφισβήτητα είναι τοπικά, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιοριστούν οι εδαφικές ζώνες στις οποίες µια πιθανή εγκατάσταση ΑΠΕ θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες βλάβες σε τοπικούς πόρους, τοπία κλπ. Σύµφωνα µε το οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αιολική ενέργεια σε περιοχές Natura 2000, η εγκατάσταση των ΑΠΕ απαιτεί Στρατηγικό Προγραµµατισµό (EU, 2010). Ο Στρατηγικός προγραµµατισµός αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί µια γρήγορη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται ευάλωτες περιοχές. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός δεν βοηθά µόνο στο να εντοπιστούν οι πιο κατάλληλες περιοχές και κλίµακες, αλλά βοηθά και στο να µειωθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, στοιχεία από έρευνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι οι όποιες απειλές στο φυσικό περιβάλλον από την παραγωγή αιολικής ενέργειας µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µέσα από µια προσεκτική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Ακόµη κι αν αποκλειόταν όλες οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, οι υπόλοιπες περιοχές θα µπορούσαν να υπερκαλύψουν κατά 2 µε 3 φορές τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση (σύµφωνα µε τον ίδιο οδηγό). Στη διαδικασία αυτή, µπορούν να συνδράµουν αποτελεσµατικά νέα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούν τα ΣΓΠ και επιτρέπουν στις τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν τις πληροφορίες εκείνες (συγκρούσεις χρήσεων γης, οπτική όχληση κλπ) για τη µορφή των αλλαγών που µπορούν να επέλθουν στη περιοχή τους µε εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων κάθε χωρικής επιλογής. Ειδικότερα, η αξία των χωρικών αναπαραστάσεων στον σχεδιασµό του χώρου έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συµµετοχικών διαδικασιών. Οι Al-Kodmany (2002), Dolman (2001), Appleton (2005), Von Haaren and Warren-Kretzschmar (2006), αναφέρονται σε σχέδια ανάπτυξης πόλεων ή της υπαίθρου και του τοπίου µέσα από τη ρεαλιστικότερη αναπαράσταση του τοπίου και τον συγκερασµό της µε εργαλεία όπως τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και η τηλεπισκόπηση καθώς και µέσα από το διαδίκτυο. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ENERSCAPES 2 αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του ΤΜΧΠΠΑ 3 του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µια µεθοδολογία που βασίζεται σύµφωνα και µε την συνολική µεθοδολογική προσέγγιση του έργου, στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων. Το έργο αυτό σκοπό έχει να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που µια µη οργανωµένη διάχυση των ΑΠΕ θα µπορούσε να προκαλέσει στις µεσογειακές περιοχές και τα τοπία της. Με τη σύνδεση της ενέργειας και του χωροταξικού σχεδιασµού, οι εταίροι θα προσδιορίσουν κατάλληλες στρατηγικές οι οποίες θα συνεκτιµούν την φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργούν πολιτικές προώθησης των ΑΠΕ. Ο στόχος του έργου είναι ο καθορισµός µιας µεθόδου αξιολόγησης και η θέσπιση κοινών κανόνων που θα λαµβάνουν υπόψη τις προοπτικές του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του τοπίου για την εισαγωγή των ΑΠΕ σε µια περιοχή. Περιοχή πιλοτικής εφαρµογής ήταν ο ήµος Αλµυρού ο οποίος διαθέτει σηµαντική ορεινή περιοχή (µε ελάχιστες παρεµβάσεις), παράκτια τουριστική περιοχή, εκτεταµένη γεωργική-πεδινή ζώνη. Παράλληλα, η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής έτσι όπως εκφράστηκε στο Επιχειρησιακό της Πρόγραµµα και στο Χωροταξικό της Σχέδιο, συνάδει µε τις ήπιες µορφές ανάπτυξης και την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονοµιάς (ιδιοτυποποίηση προϊόντων 4 ). Στο ήµο Αλµυρού ανήκει και 2 στο πλαίσιο του Interreg IVB του Προγράµµατος MED 3 Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 4 Είναι η διαδικασία όπου τα προϊόντα ενσωµατώνουν στην παραγωγική διαδικασία και την εικόνα τους, στοιχεία από το χώρο από τον οποίο προέρχονται (ιστορία, τεχνογνωσία, τοπίο, παραγωγική διαδικασία 4

5 η φηµισµένη Ανάβρα, της οποίας το πλέγµα των αναπτυξιακών έργων περιλαµβάνει έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό ο οποίος µε τη σειρά του περιλαµβάνει εκτός από το εν λειτουργία αιολικό πάρκο (17 MW), ένα µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό και ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης µε χρήση τοπικής βιοµάζας (ζωικά απόβλητα και δασικά υπολείµµατα) και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθµού. Τα µεθοδολογικά βήµατα που ακολουθήθηκαν στην πορεία εκπόνησης της έρευνας ήταν : Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή µελέτης (Τοπία, Τοπικοί πόροι ΑΠΕ) Αξιολόγηση των τοπίων ιδιαίτερης αξίας ως προς συγκεκριµένα κριτήρια (επισκεψιµότητα, σηµασία κλπ) Μοντέλα δυνητικής χωροθέτησης ΑΠΕ βάσει τεχνικών προδιαγραφών (ενεργειακό δυναµικό, ορατότητα) ηµιουργία 4 σεναρίων χωροθέτησης ΑΠΕ (από σενάριο µε µεγάλη έµφαση στο τοπίο µέχρι το σενάριο µε µεγάλη έµφαση στις ΑΠΕ) µε τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων γειτνίασης των ΑΠΕ σε πόρους συνεκτιµώντας την µεταξύ τους ορατότητα βάσει του ανάγλυφου. Παρουσίαση των σεναρίων στην τοπική κοινωνία. Καταγραφή των αντιδράσεων παρατηρήσεων ελλείψεων ιαβούλευση µε την τοπική κοινωνία για την επιλογή του κατάλληλου σεναρίου ή συνδυασµού µερών 2 σεναρίων (ή και περισσοτέρων) που µπορούν να υιοθετηθούν για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή µελέτης ιαµόρφωση Σχεδίου ράσης που θα βασίζεται στο σενάριο που επιλέχθηκε. Ενσωµάτωση της τελικής πρότασης στο στρατηγικό και χωροταξικό σχέδιο του ήµου. Παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινόµενων δράσεων και δυνατότητα άµεσης παρέµβασης σε τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές σε τεχνολογικό / θεσµικό επίπεδο. Παράλληλα µε την εφαρµογή των παραπάνω µεθοδολογικών βηµάτων αναπτύχθηκαν οι τρισδιάστατες διαδραστικές χαρτογραφικές απεικονίσεις της περιοχής µελέτης. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιείχαν δορυφορικά δεδοµένα, αεροφωτογραφίες, ψηφιακά µοντέλα εδάφους, καθώς διανυσµατική πληροφορία. Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω πληροφοριών οδήγησε στη δηµιουργία του "εικονικού ψηφιακού χώρου αναφοράς". Το συγκεκριµένο εργαλείο χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ένα από τα µεθοδολογικά βήµατα συµβάλλοντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συµµετοχικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριµένα, οι τρισδιάστατες χαρτογραφικές απεικονίσεις περιελάµβαναν δύο µεγάλες κατηγορίες χωρικών πληροφοριών: Τους τοπικούς πόρους της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (περιοχές προστασίας, επισκέψιµες θέσεις) καθώς και άλλα σηµεία/θέσεις ενδιαφέροντος (οικισµοί, παραλίες κλπ) τόσο σηµειακά όσο και επιφανειακά (βλέπε χάρτη 1) Τη χωροθέτηση του ενεργειακού δυναµικού της περιοχής στις τρεις βασικές µορφές ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα) (βλέπε χάρτη 2) 5

6 Χάρτης 2 Εδαφικοί Πόροι Δήμου Αλμυρού Χάρτης 2 Αιολικό δυναμικό Δήμου Αλμυρού Χάρτης 3 Έλεγχος ορατότητας μεταξύ των συγκρουόμενων χρήσεων γης Χάρτης 4 Περιοχές μη εγκατάστασης αιολικών πάρκων με βάση το 2 ο Σενάριο Παράλληλα οι τρισδιάστατες διαδραστικές χαρτοσυνθέσεις χρησιµοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για τον έλεγχο ορατότητας µεταξύ θέσεων µε συγκρουόµενες χρήσεις. Για παράδειγµα δηµιουργία χαρτών ορατότητας για καθορισµένες αποστάσεις από (α) υφιστάµενες και υποψήφιες θέσεις Αιολικών Πάρκων και (β) από αρχαιολογικές θέσεις, περιοχές προστασίας κ.α. (βλέπε Χάρτη 3). Προκειµένου η τοπική κοινωνία να αποφασίσει την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε σχέση µε το Τοπίο, επιλέχθηκε η διαµόρφωση 4 εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης (εκτός του µηδενικού), της επιθυµητής κατάστασης χωροθέτησης των ΑΠΕ για τα επόµενα χρόνια, τα οποία θα τεθούν στην κρίση της. Τα σενάρια που διαµορφώθηκαν είναι: Σενάριο 1 µε έµφαση στην προστασία του Τοπίου Σενάριο 2 µε ισορροπία Τοπίου και ΑΠΕ µε έµφαση στη προστασία του Τοπίου Σενάριο 3 µε ισορροπία Τοπίου και ΑΠΕ µε έµφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ Σενάριο 4 µε έµφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ Για κάθε σενάριο παρουσιάστηκαν αναλυτικά το επίπεδο προστασίας για κάθε κατηγορία πόρου (αποστάσεις προστασίας κλπ) και για κάθε κατηγορία ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα), καθώς και το µέγεθος της ενέργειας που µπορεί να παραχθεί σε κάθε σενάριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση της βιοµάζας, η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών τα οποία έχουν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ιδιότητες (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2012) η κάλυψη εκτάσεων µε τέτοιες καλλιέργειες έχει κυρίως θετική επίπτωση τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο τοπίο της περιοχής. Αναλυτικά κάθε σενάριο µοντελοποιήθηκε, βάσει την προτεινόµενων χωρικών κριτηρίων ενώ στη συνέχεια απεικονίστηκαν, σε δισδιάστατες (2 - ΣΓΠ) και τρισδιάστατες (3 -ΣΓΠ) διαδραστικές χαρτοσυνθέσεις, οι ζώνες αποκλεισµού και χωροθέτησης των ΑΠΕ. Οι 2 -ΣΓΠ και 3 -ΣΓΠ χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µε 6

7 τους τοπικούς φορείς αλλά και µε την τοπική κοινωνία, ως υποστηρικτικά εργαλεία κατανόησης των σεναρίων και χωρικού εντοπισµού των αντίστοιχων ζωνών (βλέπε χάρτες 4&5). Η επιλογή του σεναρίου εξέλιξης θα αποτελέσει ουσιαστικά την χωρική στρατηγική της περιοχής που θα ρυθµίζει τη σχέση των ΑΠΕ µε το Τοπίο. Στη συνέχεια και προκειµένου να επιτευχθεί η επιλεγείσα στρατηγική θα διαµορφωθεί ένα σχέδιο δράσης που µπορεί να ενσωµατωθεί τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου, όσο και στο Χωροταξικό του Σχέδιο. Χάρτης 5 Σενάριο 3: Χωροθέτηση αιολικών πάρκων και ζώνες αποκλεισμού 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ ενδείκνυται να λαµβάνεται υπόψη η σηµασία των τοπικών πόρων στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και ιδιαίτερα το τοπίο είτε ως αυτόνοµος πόρος, είτε ως χώρος υπόβαθρο άλλων πόρων. Ιδιαίτερα σε περιοχές που εφαρµόζουν αναπτυξιακά πρότυπα εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οποίων η οικοδόµηση της ιδιότυπης εικόνας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη φυσική κληρονοµιά, η προστασία του τοπίου µε την παραπάνω έννοια είναι καθοριστική. Επιπλέον, µέσα από την εφαρµογή της χρήσης των τρισδιάστατων διαδραστικών απεικονίσεων, έγινε δυνατή, η χωρική παρουσίαση των τοπικών πόρων και των υφιστάµεων αλλά και προτεινόµενων θέσεων έργων ΑΠΕ, στο σύνολο των κατοίκων. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, στις διαδικασίες απόφασης του κατάλληλου σεναρίου ανάπτυξης των ΑΠΕ στην περιοχή. Παράλληλα µε την εφαρµογή των τρισδιάστατων διαδραστικών απεικονίσεων στην συγκεκριµένη πιλοτική δράση αναδείχθηκε η σηµασία της χωρικής αντίληψης και κατανόησης όλων των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο από τους εµπλεκόµενους φορείς, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Πιο συγκεκριµένα τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση των τρισδιάστατων απεικονίσεων ήταν: Άµεση και ενεργή συµµετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες εφαρµογής του Εύρεση κοινών «κωδικών» επικοινωνίας µεταξύ των συνεργαζόµενων αρµόδιων φορέων και των τοπικών οµάδων συµφερόντνων και άµβλυνση των αντιδράσεων µεταξύ τους Ταχύτατη, λεπτοµερή και αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών χρήσιµων για την αξιολόγηση των τοπίων, αλλά και των χρήσεων καλύψεων γης Εντοπισµό και αξιολόγηση της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ µε τη βοήθεια των τοπικών φορέων και κατανόηση τυχόν επιπτώσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής Συµβολή στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων δράσεων παρεµβάσεων για την προστασία των τοπίων µε παράλληλη εγκατάσταση ΑΠΕ Η χωροταξία πλέον καλείται να υποστηρίξει ουσιαστικά τα νέα πρότυπα εδαφικής ανάπτυξης. Η ύπαιθρος απαγκιστρωµένη από τη γεωργία και από τις προσεγγίσεις που τη θεωρούσαν έναν οµογενοποιηµένο χώρο (Woods, 2010), αποτελεί σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά έναν χώρο, όχι υποδοχέα επενδύσεων οι οποίες αναζητούν κοινότυπους πόρους για να τους εκµεταλλευτούν σε ένα αδυσώπητο ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά έναν χώρο που θα αξιοποιεί την εικόνα του, την κληρονοµιά του και τους φυσικούς και πολιτιστικούς του πόρους, διαµορφώνοντας ιδιότυπα προϊόντα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Στη βάση αυτή η διατήρηση και η αξιοποίηση του τοπίου είναι κεντρικής σηµασίας, και οι όποιες συγκρούσεις µε χρήσεις όπως οι ΑΠΕ που προκαλούν κατά 7

8 περίπτωση σηµαντικές οπτικές οχλήσεις µπορούν να αποφευχθούν µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων που βασίζονται στις ευθύνες καλά ενηµερωµένων τοπικών κοινωνιών. Βιβλιογραφία - πηγές Γιαννακούρου Γ., «Χωροταξικός σχεδιασµός και χωροθέτηση έργων ΑΠΕ: δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες, προοπτικές», κείµενο διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ Γούσιος., Μαρδάκης Π., Γάκη. και Φαρασλής Ι.,2010. 'Η χωρο-εδαφική διάσταση στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της υπαίθρου: η περίπτωση της περιοχής Τροόδους στη Κύπρο'. Στο 10ο Επιστηµονικό Συµπόσιο της Κεφαλονιάς. Γούσιος., «Η Εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης της υπαίθρου: από την κληρονοµηµένη στην κατασκευασµένη εδαφική περιοχή». Συλλογική Έκδοση «Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίµων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Επιµ. Ανθοπούλου Θεοδοσία. Εκδόσεις Παπαζήσης. Αθήνα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, «Εφαρµογή των καινοτόµων συλλογικών δράσεων για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης αλυσίδας αξιοποίησης ενεργειακών φυτών», Έκθεση του έργου «Novagrimed: Innovations agricoles en territories mediterraneens» του προγράµµατος MED, Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ηµήτρης Γούσιος. Woods M., «Γεωγραφία της Υπαίθρου: ιαδικασίες, Αποκρίσεις και Εµπειρίες Αγροτικής Αναδιάρθωσης», Επιµ. Θ. Ανθοπούλου, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ. Εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ 7/6/2012 Ιστοσελίδα Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας: Al-Kodmany K., 2002, "Visualization tools and methods in community planning: From freehand sketches to virtual reality", Journal of Planning Literature, 17 (2), Appleton K. and Lovett A., "GIS-based visualisation of development proposals: reactions from planning and related professionals", Computers, Environment and Urban Systems, 29, Dolman M. P., Lovett A., O'Riordan T., and Cobb D., "Design Whole Landscapes", Landscape Research, 26 (4), E.U., Guidance Document Wind energy developments and Natura 2000 Fortin M.J., «Paysage industriel : lieu de mediation sociale et enjeu de developpement durable et de justice environnementale. Les cas des complexes d Alcan (Alma Quebec) et de Pechiney (Dunkerque, France), Doctorat, Geographie Humaine, Universite de Paris I Pantheon Sorbonne, Lille Atelier National de Reproduction des Theses, 491 p. Geissel B., Participatory Governance: Hope or Danger for Democracy? A Case Study of Local Agenda 21, Local Government Studies, Volume 35, Issue 4, Hinkelbein O., The wind is tomorrow oil. Local emergence of Global Power in the North Sea. Paper presented at the Seminario de Constitucion de la Red Espanola Energias Renovables y Paisaje. Nadai A., Labussiere O., Birds, wind and the making of wind-power landscapes in South-France (Aude), Paper represented at the ESF Workshop Emerging Energies, Emerging Landscapes: Revisioning the past, constructing the future, Paris. Peyrache-Gadeau V., Perron L, «Le Paysage comme ressource dans les projets de développement territorial», Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 1, n 2 Septembre 2010, URL : Prados M.J., Renewable energy policy and landscape management in Andalusia, Spain: The fact, Energy Policy 38 (2010) Von Haaren C. and Warren-Kretzschmar B., "The Interactive Landscape Plan : Use and Benefits of New Technologies in Landscape Planning and Discussion of the Interacftive Landscape Plan in Koenigslutter am Elm, Germany", Landscape Research, 31 (1),

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια βάθη Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι η ύπαρξη αρκετά µεγάλων πε

Θαλάσσια βάθη Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι η ύπαρξη αρκετά µεγάλων πε Εισαγωγή ιαδικασία Προκαταρκτικής Χωροθέτησης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων Ο νόµος 3851/010 για τις Α.Π.Ε. που ψηφίστηκε πριν ένα περίπου µήνα προβλέπει µια νέα, κεντρική, διαδικασία αδειοδότησης για τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3 Προς: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υπόψη: α) Υπουργού κου Χατζηδάκη Δ/νση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Fax: 210 3332775

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα Τοµέας Γεωγραφίας & Περιφερ. Σχεδιασµού Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα 1 ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν.

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. PV-NET Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2013 Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου στον τοµέα των βιοκαυσίµων

Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου στον τοµέα των βιοκαυσίµων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδική Γραµµατεία Προγραµµατισµού & Εφαρµογών Γ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο Γνωµοδότηση επί της προτεινόµενης επένδυσης Α/Π του οµίλου Ρόκκα στη Λήµνο ΛΗΜΝΟΣ, Ιούλιος 2012 Ηοµάδα εργασίας Καθ. Τρούµπης Ανδρέας, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των νησιών από πλευράς επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Πρωτοβουλι α για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νοµού Κεφαλονιάς και Ιθά κ ης. 16 Ιουνι ο υ 2007 Ξενοδοχει ο Mediterranee Λα σση - Αργοστόλι Τι είναι ψηφιακός χάρτης; H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον: Το χρηματοδοτικό όργανο LIFE 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: βασικές αρχές Το 6 ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον καθορίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού

Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων Διαδικασία συμμετοχικού προγραμματισμού Medstrategy: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου www.medstrategyproject.eu Medstrategy Integrated Strategy for Sustainable Development of Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα