2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ. Γούσιος, Π. Μαρδάκης, Ι.Φαρασλής Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ταχεία εξάπλωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δηµιουργεί σταδιακά νέα δεδοµένα στις διαδικασίες χωρικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα της υπαίθρου. Η ελληνική ύπαιθρος ως βασικός υποδοχέας τέτοιων δραστηριοτήτων και οι τοπικές της κοινωνίες, έρχονται σταδιακά αντιµέτωπες µε ζητήµατα χωρικής ένταξης των δραστηριοτήτων των ΑΠΕ και διαχείρισής τους σε σχέση µε το Τοπίο : οι κοινωνίες αυτές θα πρέπει να διαχειριστούν έναν τοπικό οικονοµικό πόρο που απαντά σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους (ΑΠΕ) και «συγκρούεται» µε έναν ενεργοποιήσιµο και δυνητικό πόρο φυσικής κληρονοµιάς όπως το τοπίο το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί τοπικά µέσα από τον τουρισµό και την ιδιοτυποποίηση (specification) των τοπικών προϊόντων. Στη εργασία αυτή παρουσιάζεται µια µεθοδολογική προσέγγιση που επιτρέπει την χωρικοποίηση της µεταβλητής «τοπίο», µέσω των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ, geographic information system-gis), ως φυσικός αξιοποιήσιµος πόρος, σε σχέση µε τις χωρικές επιπτώσεις που δηµιουργούν οι εγκαταστάσεις µονάδων ΑΠΕ, ειδικά δε µε βάση τις διαφαινόµενες τάσεις επέκτασής τους. Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί από τη µια ένα εργαλείο διαβούλευσης της τοπικής κοινωνίας, προκειµένου να αποφασιστεί µέσω εναλλακτικών χωρικών σεναρίων η στρατηγική διαχείρισης της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου και από την άλλη το χωρικό - ψηφιακό υπόβαθρο διαµόρφωσης ενός Τοπικού Σχεδίου ράσης. Λέξεις Κλειδιά: ΑΠΕ, Τοπίο, ΣΓΠ, ιαβούλευση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα αποτέλεσε µια διαδικασία που καθυστέρησε σηµαντικά σε σχέση µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρά το δυναµικό που διαθέτει η Χώρα µας τουλάχιστον στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, ο ρυθµός αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της Χώρας ήταν θεαµατική µέσα στο Η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών αυξήθηκε κατά 215% (από 198 MW σε 626 MW), ενώ των αιολικών αυξήθηκε κατά 26% (από 1300 MW σε 1636 MW). Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα 220 MW (πηγή: ΕΘΝΟΣ 7/6/2012). Με βάση µάλιστα τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ το 2020, (διείσδυση των ΑΠΕ, εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση αερίων του θερµοκηπίου / 20- Διάγραμμα 1 Ετήσιοι στόχοι παραγωγής ΑΠΕ με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ ως το ), οι οποίοι συνοδεύονται από ιδιαίτερα χρηµατοδοτικά κίνητρα, αναµένεται µια σηµαντική αύξηση των ΑΠΕ µέσα στα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ (2010) προσδιορίστηκε η ετήσια στόχευση για κάθε µορφή ενέργειας σύµφωνα µε το διπλανό ιάγραµµα 1. 1

2 Το θεσµικό πλαίσιο που συνδέεται µε τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, βασίζεται στο Ειδικό Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που εγκρίθηκε το 2008 (ΦΕΚ 2464/Β/ ). Η εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ (κυρίως ανεµογεννήτριες) ελέγχεται κυρίως ως προς τη θέαση από οικισµούς, ακτές κολύµβησης, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και πολιτιστικά µνηµεία εθνικής και διεθνούς σηµασίας, ενώ σε µικρότερο βαθµό ελέγχονται οι αποστάσεις από οδικά δίκτυα (κυρίως για λειτουργικούς λόγους). Οι τοπικές κοινωνίες και οι ΟΤΑ αντιµετώπισαν είτε µε αδιαφορία, είτε µε δυσπιστία σχετικά επενδυτικά σχέδια µε τη στήριξη συχνά οικολογικών οµάδων που προέβαλλαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα των περιοχών εγκατάστασης. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά σήµερα, αλλά αποδεικνύεται ότι για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και τη λήψη αποφάσεων οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι καλά ενηµερωµένες για τις χωρικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις 1 που ενδέχεται να επιφέρουν στην περιοχή τους µονάδες ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν για µια 25ετία τουλάχιστον (Γιαννακούρου, 2011). Η πληροφόρηση αυτή είναι σηµαντική διότι το ζήτηµα της χωροθέτησης των ΑΠΕ συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργία της εδαφικής διακυβέρνησης στη βάση πιθανών χωρικών συγκρούσεων σε χώρους που επιτελούν ταυτόχρονα διαφορετικές λειτουργίες και σε διαφορετικές κλίµακες: χώροι παραγωγής ενέργειας για µικρούς τοπικούς επενδυτές ή µεγάλες εταιρείες ακόµη και πολυεθνικές, τοποθεσίες µε αξιόλογη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά (παγκόσµιας αξίας, ή περιοχές που αναφέρονται σε τοπικούς µύθους κλπ), γεωργικές δραστηριότητες, παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές φυσικού κάλλους κλπ, οι οποίες συχνά έχουν τοπικό χαρακτήρα και απαντούν σε τοπικούς αναπτυξιακούς στόχους. Εποµένως, µετά τον εκ των άνω σχεδιασµό των όρων χωροθέτησης των ΑΠΕ, είναι αναγκαίος ο εµπλουτισµός τους µε την εκ των κάτω συµµετοχή και διαβούλευση (Γιαννακούρου 2011). Στη βάση αυτή πέρα από τη θεσµική ένταξη της γνώµης των τοπικών κοινωνιών για τη εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ στη περιοχή τους, απαιτούνται και τα κατάλληλα εργαλεία (µεθοδολογικά και τεχνολογικά) που θα επιτρέψουν και διευκολύνουν την αποτελεσµατική έκφραση της τοπικής κοινωνίας στα ζητήµατα αυτά (Γούσιος κ.α. 2010). 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Πίσω από τις προσεγγίσεις των υπέρµαχων των ΑΠΕ κρύβεται συχνά η άποψη ότι η ύπαιθρος είναι ένας χώρος απεριόριστος, στον οποίο οι αλλαγές χρήσεις είναι εύκολες και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις. Όµως, στην πραγµατικότητα, η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου και η επακόλουθος πολλαπλασιασµός των χρήσεων επιβάλλουν όλο και περισσότερο το συντονισµό των πολυπληθών χρήσεων των πόρων ως διαδικασία και τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων αλλά και αποφυγής της υποβάθµισης της ικανότητας των εδαφικών περιοχών της υπαίθρου να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους στο µέλλον. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι η επίτευξη του στόχου της καταπολέµησης του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής (Prados, 2010, Nadai and Labussiere, 2007, Hinkelbein, 2010) µπορεί να βασισθεί σε δραστηριότητες και ορθές πρακτικές που θα αναπτυχθούν τοπικά και θα αφορούν κυρίως τη ρύθµιση της σχέσης του περιβάλλοντος µε την αγροτική δραστηριότητα. Απ αυτή την άποψη, πολύ γρήγορα οι περιοχές της υπαίθρου θεωρήθηκαν προνοµιούχες περιοχές για την ανάπτυξη και τη χωροθέτηση µονάδων ΑΠΕ. Οι παραγωγικές µονάδες των ΑΠΕ προκαλούν αναµφισβήτητα αλλαγές στις χρήσεις γης και στα τοπία. Επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο τα τοπία προσλαµβάνονται 1 Πρόσφατα Βρετανικό δικαστήριο δικαίωσε τους κατοίκους ενός χωριού που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση 4 µεγάλων ανεµογεννητριών στο χωριό τους (ύψους άνω των 120µ. η κάθε µία). Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναφέρει ότι για τους κατοίκους του χωριού είναι πιο σηµαντικό να διατηρήσουν το τοπίο απ ότι οι ΑΠΕ και ότι οι ανεµογεννήτριες θα έβλαπταν την εικόνα και τον χαρακτήρα του χωριού (πηγή: Mail Online /5/2012). 2

3 ως σύµβολα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν βιωµατική σχέση µε έναν τόπο (ντόπιοι και απόδηµοι) (Prados, 2010). Στα πρόσφατα πρότυπα τοπικής ανάπτυξης που βασίζονται στους εδαφικούς πόρους, η θέση του τοπίου είναι σηµαντική. Το µάρκετινγκ των αγροτικών τόπων σηµαίνει συχνά την εκ νέου παρουσίαση των αγροτικών περιοχών έτσι ώστε να δίνεται έµφαση σε στοιχεία που σχετίζονται µε το αγροτικό ιδεώδες (Woods, 2010). Εδώ βέβαια δεν γίνεται αναφορά στα τοπία µε σκοπό την ψυχαγωγία και την αισθητική απόλαυση. Το τοπίο για τον χωρικό σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη ως πολυδιάστατο κοινωνικό κατασκεύασµα µε βάση τις συλλογικές αναπαραστάσεις, το περιβάλλον, το πλαίσιο ζωής, την πολιτιστική κληρονοµιά (Fortin M.J., 2007), καθορίζοντας τις διαφορετικές αξίες του τοπίου ως τοπικό πόρο (Peyrache Gadeau, Perron, 2010). Με βάση την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου (άρθρο 1) το τοπίο είναι η προκύπτουσα κατάσταση από τη σχέση µιας κοινωνίας µε το χώρο και τη φύση (Berque Augustin). Ωστόσο, αν το τοπίο υποδηλώνει ένα τµήµα της εδαφικής περιοχής όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους κατοίκους, αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση της χωροθέτησης των ΑΠΕ, είναι το γεγονός ότι ο χαρακτήρας αυτού του τοπίου προκύπτει από την δράση των φυσικών και ανθρώπινων συντελεστών και ιδιαίτερα από τις διαντιδράσεις τους. Εποµένως, η ενεργή συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προσέγγιση και µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση της σχέσης χωροθέτηση ΑΠΕ και τοπίου ως πόρου αξιοποιήσιµου θεωρείται αποφασιστικής σηµασίας. Η σηµασία όµως του τοπίου στα µοντέλα εδαφικής ανάπτυξης είναι καθοριστική γιατί συµβάλει καίρια στην εικόνα της περιοχής, προσδίδοντας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εδαφικό πόρο την εδαφική ιδιαιτερότητα (Peyrache Gadeau, Perron, 2010). Στη βάση αυτή µια νέα χωροταξία αναδύεται, η οποία συνδέεται µε την κατασκευή της εδαφικής εικόνας µιας περιοχής (Γούσιος 2012). 2.1 Ο ρόλος της συµµετοχικής διακυβέρνησης και τα εργαλεία της Η βέλτιστη χωρική ρύθµιση της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου µπορεί να βασιστεί σε διαδικασίες συµµετοχικής διακυβέρνησης. Η συµµετοχική διακυβέρνηση αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σήµερα που τα σύγχρονα χωρικά προβλήµατα είναι πολύπλοκα (Geissel, 2009) και απαιτούνται συµψηφισµοί µεταξύ εθνικών πολιτικών στόχων και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών ανάπτυξης. Παράλληλα όµως οι τοπικές κοινωνίες που εµπλέκονται σε µια τέτοια διαδικασία λήψης απόφασης βρίσκονται µπροστά σε ένα δίληµµα. Αντιµετωπίζουν στην πραγµατικότητα δύο διαφορετικές ως προς τη χρονική απόδοση των ωφελειών προκλήσεις : από τη µία, την υιοθέτηση µοντέλων στον ύπαιθρο χώρο που βασίζονται στους εδαφικούς πόρους, την ποιότητα, την ταυτότητα και την κληρονοµιά (Γούσιος, 2012) και από την άλλη, την άµεση οικονοµική απόδοση των ΑΠΕ οι οποίες είναι πιθανό να θίξουν στοιχεία και πόρους αυτού του µοντέλου, τα οποία σε βάθος τουλάχιστον 25ετίας µπορεί να είναι µη αναστρέψιµα. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες: στην πρώτη, η αξιοποίηση των εδαφικών πόρων σηµαίνει την απόκτηση της ικανότητας από την ίδια την κοινωνία ώστε να επιχειρήσει την ιδιοτυποποίηση και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσοδος που θα δηµιουργηθεί είναι εδαφική και µια από τις συνιστώσες της είναι και το τοπίο. Στη δεύτερη, η αξιοποίηση του ενεργειακού πόρου και τα οφέλη που θα προκύψουν είναι άµεσα, µε εισαγόµενη τεχνολογία και τεχνογνωσία και η πρόσοδος συνδέεται µε τη γη και τον χρησιµοποιούµενο ενεργειακό πόρο. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο κίνδυνος, πέρα από το ζήτηµα του κόστους της εισαγόµενης τεχνολογίας και της εξάρτησης της απόσβεσης από τη διατήρηση του µεγάλου ύψους της τιµής της KWh και της δυνατότητας έγκαιρης πληρωµής από την αρµόδια αρχή, συνδέεται µε τις µακροχρόνιες επιπτώσεις, στην διαµόρφωση της ποιοτικής εικόνας της εδαφικής περιοχής µε βασικό συντελεστή το τοπίο. Στη βάση αυτή απαιτείται η λήψη µιας προγραµµατικής απόφασης πρωτίστως και µιας χωροταξική απόφασης στη συνέχεια: δηλαδή µιας εν γένει χωρικής απόφασης. Τα 3

4 κριτήρια αναµφισβήτητα είναι τοπικά, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιοριστούν οι εδαφικές ζώνες στις οποίες µια πιθανή εγκατάσταση ΑΠΕ θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες βλάβες σε τοπικούς πόρους, τοπία κλπ. Σύµφωνα µε το οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αιολική ενέργεια σε περιοχές Natura 2000, η εγκατάσταση των ΑΠΕ απαιτεί Στρατηγικό Προγραµµατισµό (EU, 2010). Ο Στρατηγικός προγραµµατισµός αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί µια γρήγορη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται ευάλωτες περιοχές. Ο στρατηγικός προγραµµατισµός δεν βοηθά µόνο στο να εντοπιστούν οι πιο κατάλληλες περιοχές και κλίµακες, αλλά βοηθά και στο να µειωθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, στοιχεία από έρευνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι οι όποιες απειλές στο φυσικό περιβάλλον από την παραγωγή αιολικής ενέργειας µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µέσα από µια προσεκτική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Ακόµη κι αν αποκλειόταν όλες οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, οι υπόλοιπες περιοχές θα µπορούσαν να υπερκαλύψουν κατά 2 µε 3 φορές τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση (σύµφωνα µε τον ίδιο οδηγό). Στη διαδικασία αυτή, µπορούν να συνδράµουν αποτελεσµατικά νέα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούν τα ΣΓΠ και επιτρέπουν στις τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν τις πληροφορίες εκείνες (συγκρούσεις χρήσεων γης, οπτική όχληση κλπ) για τη µορφή των αλλαγών που µπορούν να επέλθουν στη περιοχή τους µε εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων κάθε χωρικής επιλογής. Ειδικότερα, η αξία των χωρικών αναπαραστάσεων στον σχεδιασµό του χώρου έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συµµετοχικών διαδικασιών. Οι Al-Kodmany (2002), Dolman (2001), Appleton (2005), Von Haaren and Warren-Kretzschmar (2006), αναφέρονται σε σχέδια ανάπτυξης πόλεων ή της υπαίθρου και του τοπίου µέσα από τη ρεαλιστικότερη αναπαράσταση του τοπίου και τον συγκερασµό της µε εργαλεία όπως τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και η τηλεπισκόπηση καθώς και µέσα από το διαδίκτυο. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ENERSCAPES 2 αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του ΤΜΧΠΠΑ 3 του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µια µεθοδολογία που βασίζεται σύµφωνα και µε την συνολική µεθοδολογική προσέγγιση του έργου, στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων. Το έργο αυτό σκοπό έχει να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που µια µη οργανωµένη διάχυση των ΑΠΕ θα µπορούσε να προκαλέσει στις µεσογειακές περιοχές και τα τοπία της. Με τη σύνδεση της ενέργειας και του χωροταξικού σχεδιασµού, οι εταίροι θα προσδιορίσουν κατάλληλες στρατηγικές οι οποίες θα συνεκτιµούν την φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργούν πολιτικές προώθησης των ΑΠΕ. Ο στόχος του έργου είναι ο καθορισµός µιας µεθόδου αξιολόγησης και η θέσπιση κοινών κανόνων που θα λαµβάνουν υπόψη τις προοπτικές του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του τοπίου για την εισαγωγή των ΑΠΕ σε µια περιοχή. Περιοχή πιλοτικής εφαρµογής ήταν ο ήµος Αλµυρού ο οποίος διαθέτει σηµαντική ορεινή περιοχή (µε ελάχιστες παρεµβάσεις), παράκτια τουριστική περιοχή, εκτεταµένη γεωργική-πεδινή ζώνη. Παράλληλα, η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής έτσι όπως εκφράστηκε στο Επιχειρησιακό της Πρόγραµµα και στο Χωροταξικό της Σχέδιο, συνάδει µε τις ήπιες µορφές ανάπτυξης και την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονοµιάς (ιδιοτυποποίηση προϊόντων 4 ). Στο ήµο Αλµυρού ανήκει και 2 στο πλαίσιο του Interreg IVB του Προγράµµατος MED 3 Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 4 Είναι η διαδικασία όπου τα προϊόντα ενσωµατώνουν στην παραγωγική διαδικασία και την εικόνα τους, στοιχεία από το χώρο από τον οποίο προέρχονται (ιστορία, τεχνογνωσία, τοπίο, παραγωγική διαδικασία 4

5 η φηµισµένη Ανάβρα, της οποίας το πλέγµα των αναπτυξιακών έργων περιλαµβάνει έναν ολοκληρωµένο ενεργειακό σχεδιασµό ο οποίος µε τη σειρά του περιλαµβάνει εκτός από το εν λειτουργία αιολικό πάρκο (17 MW), ένα µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό και ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης µε χρήση τοπικής βιοµάζας (ζωικά απόβλητα και δασικά υπολείµµατα) και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθµού. Τα µεθοδολογικά βήµατα που ακολουθήθηκαν στην πορεία εκπόνησης της έρευνας ήταν : Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή µελέτης (Τοπία, Τοπικοί πόροι ΑΠΕ) Αξιολόγηση των τοπίων ιδιαίτερης αξίας ως προς συγκεκριµένα κριτήρια (επισκεψιµότητα, σηµασία κλπ) Μοντέλα δυνητικής χωροθέτησης ΑΠΕ βάσει τεχνικών προδιαγραφών (ενεργειακό δυναµικό, ορατότητα) ηµιουργία 4 σεναρίων χωροθέτησης ΑΠΕ (από σενάριο µε µεγάλη έµφαση στο τοπίο µέχρι το σενάριο µε µεγάλη έµφαση στις ΑΠΕ) µε τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων γειτνίασης των ΑΠΕ σε πόρους συνεκτιµώντας την µεταξύ τους ορατότητα βάσει του ανάγλυφου. Παρουσίαση των σεναρίων στην τοπική κοινωνία. Καταγραφή των αντιδράσεων παρατηρήσεων ελλείψεων ιαβούλευση µε την τοπική κοινωνία για την επιλογή του κατάλληλου σεναρίου ή συνδυασµού µερών 2 σεναρίων (ή και περισσοτέρων) που µπορούν να υιοθετηθούν για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην περιοχή µελέτης ιαµόρφωση Σχεδίου ράσης που θα βασίζεται στο σενάριο που επιλέχθηκε. Ενσωµάτωση της τελικής πρότασης στο στρατηγικό και χωροταξικό σχέδιο του ήµου. Παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινόµενων δράσεων και δυνατότητα άµεσης παρέµβασης σε τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές σε τεχνολογικό / θεσµικό επίπεδο. Παράλληλα µε την εφαρµογή των παραπάνω µεθοδολογικών βηµάτων αναπτύχθηκαν οι τρισδιάστατες διαδραστικές χαρτογραφικές απεικονίσεις της περιοχής µελέτης. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιείχαν δορυφορικά δεδοµένα, αεροφωτογραφίες, ψηφιακά µοντέλα εδάφους, καθώς διανυσµατική πληροφορία. Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω πληροφοριών οδήγησε στη δηµιουργία του "εικονικού ψηφιακού χώρου αναφοράς". Το συγκεκριµένο εργαλείο χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ένα από τα µεθοδολογικά βήµατα συµβάλλοντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συµµετοχικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριµένα, οι τρισδιάστατες χαρτογραφικές απεικονίσεις περιελάµβαναν δύο µεγάλες κατηγορίες χωρικών πληροφοριών: Τους τοπικούς πόρους της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (περιοχές προστασίας, επισκέψιµες θέσεις) καθώς και άλλα σηµεία/θέσεις ενδιαφέροντος (οικισµοί, παραλίες κλπ) τόσο σηµειακά όσο και επιφανειακά (βλέπε χάρτη 1) Τη χωροθέτηση του ενεργειακού δυναµικού της περιοχής στις τρεις βασικές µορφές ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα) (βλέπε χάρτη 2) 5

6 Χάρτης 2 Εδαφικοί Πόροι Δήμου Αλμυρού Χάρτης 2 Αιολικό δυναμικό Δήμου Αλμυρού Χάρτης 3 Έλεγχος ορατότητας μεταξύ των συγκρουόμενων χρήσεων γης Χάρτης 4 Περιοχές μη εγκατάστασης αιολικών πάρκων με βάση το 2 ο Σενάριο Παράλληλα οι τρισδιάστατες διαδραστικές χαρτοσυνθέσεις χρησιµοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για τον έλεγχο ορατότητας µεταξύ θέσεων µε συγκρουόµενες χρήσεις. Για παράδειγµα δηµιουργία χαρτών ορατότητας για καθορισµένες αποστάσεις από (α) υφιστάµενες και υποψήφιες θέσεις Αιολικών Πάρκων και (β) από αρχαιολογικές θέσεις, περιοχές προστασίας κ.α. (βλέπε Χάρτη 3). Προκειµένου η τοπική κοινωνία να αποφασίσει την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε σχέση µε το Τοπίο, επιλέχθηκε η διαµόρφωση 4 εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης (εκτός του µηδενικού), της επιθυµητής κατάστασης χωροθέτησης των ΑΠΕ για τα επόµενα χρόνια, τα οποία θα τεθούν στην κρίση της. Τα σενάρια που διαµορφώθηκαν είναι: Σενάριο 1 µε έµφαση στην προστασία του Τοπίου Σενάριο 2 µε ισορροπία Τοπίου και ΑΠΕ µε έµφαση στη προστασία του Τοπίου Σενάριο 3 µε ισορροπία Τοπίου και ΑΠΕ µε έµφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ Σενάριο 4 µε έµφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ Για κάθε σενάριο παρουσιάστηκαν αναλυτικά το επίπεδο προστασίας για κάθε κατηγορία πόρου (αποστάσεις προστασίας κλπ) και για κάθε κατηγορία ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα), καθώς και το µέγεθος της ενέργειας που µπορεί να παραχθεί σε κάθε σενάριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση της βιοµάζας, η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών τα οποία έχουν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ιδιότητες (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2012) η κάλυψη εκτάσεων µε τέτοιες καλλιέργειες έχει κυρίως θετική επίπτωση τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο τοπίο της περιοχής. Αναλυτικά κάθε σενάριο µοντελοποιήθηκε, βάσει την προτεινόµενων χωρικών κριτηρίων ενώ στη συνέχεια απεικονίστηκαν, σε δισδιάστατες (2 - ΣΓΠ) και τρισδιάστατες (3 -ΣΓΠ) διαδραστικές χαρτοσυνθέσεις, οι ζώνες αποκλεισµού και χωροθέτησης των ΑΠΕ. Οι 2 -ΣΓΠ και 3 -ΣΓΠ χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µε 6

7 τους τοπικούς φορείς αλλά και µε την τοπική κοινωνία, ως υποστηρικτικά εργαλεία κατανόησης των σεναρίων και χωρικού εντοπισµού των αντίστοιχων ζωνών (βλέπε χάρτες 4&5). Η επιλογή του σεναρίου εξέλιξης θα αποτελέσει ουσιαστικά την χωρική στρατηγική της περιοχής που θα ρυθµίζει τη σχέση των ΑΠΕ µε το Τοπίο. Στη συνέχεια και προκειµένου να επιτευχθεί η επιλεγείσα στρατηγική θα διαµορφωθεί ένα σχέδιο δράσης που µπορεί να ενσωµατωθεί τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου, όσο και στο Χωροταξικό του Σχέδιο. Χάρτης 5 Σενάριο 3: Χωροθέτηση αιολικών πάρκων και ζώνες αποκλεισμού 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ ενδείκνυται να λαµβάνεται υπόψη η σηµασία των τοπικών πόρων στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και ιδιαίτερα το τοπίο είτε ως αυτόνοµος πόρος, είτε ως χώρος υπόβαθρο άλλων πόρων. Ιδιαίτερα σε περιοχές που εφαρµόζουν αναπτυξιακά πρότυπα εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οποίων η οικοδόµηση της ιδιότυπης εικόνας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη φυσική κληρονοµιά, η προστασία του τοπίου µε την παραπάνω έννοια είναι καθοριστική. Επιπλέον, µέσα από την εφαρµογή της χρήσης των τρισδιάστατων διαδραστικών απεικονίσεων, έγινε δυνατή, η χωρική παρουσίαση των τοπικών πόρων και των υφιστάµεων αλλά και προτεινόµενων θέσεων έργων ΑΠΕ, στο σύνολο των κατοίκων. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, στις διαδικασίες απόφασης του κατάλληλου σεναρίου ανάπτυξης των ΑΠΕ στην περιοχή. Παράλληλα µε την εφαρµογή των τρισδιάστατων διαδραστικών απεικονίσεων στην συγκεκριµένη πιλοτική δράση αναδείχθηκε η σηµασία της χωρικής αντίληψης και κατανόησης όλων των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο από τους εµπλεκόµενους φορείς, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Πιο συγκεκριµένα τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση των τρισδιάστατων απεικονίσεων ήταν: Άµεση και ενεργή συµµετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες εφαρµογής του Εύρεση κοινών «κωδικών» επικοινωνίας µεταξύ των συνεργαζόµενων αρµόδιων φορέων και των τοπικών οµάδων συµφερόντνων και άµβλυνση των αντιδράσεων µεταξύ τους Ταχύτατη, λεπτοµερή και αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών χρήσιµων για την αξιολόγηση των τοπίων, αλλά και των χρήσεων καλύψεων γης Εντοπισµό και αξιολόγηση της δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ µε τη βοήθεια των τοπικών φορέων και κατανόηση τυχόν επιπτώσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής Συµβολή στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων δράσεων παρεµβάσεων για την προστασία των τοπίων µε παράλληλη εγκατάσταση ΑΠΕ Η χωροταξία πλέον καλείται να υποστηρίξει ουσιαστικά τα νέα πρότυπα εδαφικής ανάπτυξης. Η ύπαιθρος απαγκιστρωµένη από τη γεωργία και από τις προσεγγίσεις που τη θεωρούσαν έναν οµογενοποιηµένο χώρο (Woods, 2010), αποτελεί σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά έναν χώρο, όχι υποδοχέα επενδύσεων οι οποίες αναζητούν κοινότυπους πόρους για να τους εκµεταλλευτούν σε ένα αδυσώπητο ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά έναν χώρο που θα αξιοποιεί την εικόνα του, την κληρονοµιά του και τους φυσικούς και πολιτιστικούς του πόρους, διαµορφώνοντας ιδιότυπα προϊόντα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Στη βάση αυτή η διατήρηση και η αξιοποίηση του τοπίου είναι κεντρικής σηµασίας, και οι όποιες συγκρούσεις µε χρήσεις όπως οι ΑΠΕ που προκαλούν κατά 7

8 περίπτωση σηµαντικές οπτικές οχλήσεις µπορούν να αποφευχθούν µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων που βασίζονται στις ευθύνες καλά ενηµερωµένων τοπικών κοινωνιών. Βιβλιογραφία - πηγές Γιαννακούρου Γ., «Χωροταξικός σχεδιασµός και χωροθέτηση έργων ΑΠΕ: δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες, προοπτικές», κείµενο διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ Γούσιος., Μαρδάκης Π., Γάκη. και Φαρασλής Ι.,2010. 'Η χωρο-εδαφική διάσταση στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της υπαίθρου: η περίπτωση της περιοχής Τροόδους στη Κύπρο'. Στο 10ο Επιστηµονικό Συµπόσιο της Κεφαλονιάς. Γούσιος., «Η Εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης της υπαίθρου: από την κληρονοµηµένη στην κατασκευασµένη εδαφική περιοχή». Συλλογική Έκδοση «Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίµων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Επιµ. Ανθοπούλου Θεοδοσία. Εκδόσεις Παπαζήσης. Αθήνα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, «Εφαρµογή των καινοτόµων συλλογικών δράσεων για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης αλυσίδας αξιοποίησης ενεργειακών φυτών», Έκθεση του έργου «Novagrimed: Innovations agricoles en territories mediterraneens» του προγράµµατος MED, Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ηµήτρης Γούσιος. Woods M., «Γεωγραφία της Υπαίθρου: ιαδικασίες, Αποκρίσεις και Εµπειρίες Αγροτικής Αναδιάρθωσης», Επιµ. Θ. Ανθοπούλου, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ. Εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ 7/6/2012 Ιστοσελίδα Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας: Al-Kodmany K., 2002, "Visualization tools and methods in community planning: From freehand sketches to virtual reality", Journal of Planning Literature, 17 (2), Appleton K. and Lovett A., "GIS-based visualisation of development proposals: reactions from planning and related professionals", Computers, Environment and Urban Systems, 29, Dolman M. P., Lovett A., O'Riordan T., and Cobb D., "Design Whole Landscapes", Landscape Research, 26 (4), E.U., Guidance Document Wind energy developments and Natura 2000 Fortin M.J., «Paysage industriel : lieu de mediation sociale et enjeu de developpement durable et de justice environnementale. Les cas des complexes d Alcan (Alma Quebec) et de Pechiney (Dunkerque, France), Doctorat, Geographie Humaine, Universite de Paris I Pantheon Sorbonne, Lille Atelier National de Reproduction des Theses, 491 p. Geissel B., Participatory Governance: Hope or Danger for Democracy? A Case Study of Local Agenda 21, Local Government Studies, Volume 35, Issue 4, Hinkelbein O., The wind is tomorrow oil. Local emergence of Global Power in the North Sea. Paper presented at the Seminario de Constitucion de la Red Espanola Energias Renovables y Paisaje. Nadai A., Labussiere O., Birds, wind and the making of wind-power landscapes in South-France (Aude), Paper represented at the ESF Workshop Emerging Energies, Emerging Landscapes: Revisioning the past, constructing the future, Paris. Peyrache-Gadeau V., Perron L, «Le Paysage comme ressource dans les projets de développement territorial», Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 1, n 2 Septembre 2010, URL : Prados M.J., Renewable energy policy and landscape management in Andalusia, Spain: The fact, Energy Policy 38 (2010) Von Haaren C. and Warren-Kretzschmar B., "The Interactive Landscape Plan : Use and Benefits of New Technologies in Landscape Planning and Discussion of the Interacftive Landscape Plan in Koenigslutter am Elm, Germany", Landscape Research, 31 (1),

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ Τ.Θ. 103, ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ 81400 info@anemoessa.gr www.anemoessa.net 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου «ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου Γερμανού Καραβαγγέλη 8, 11523 Αθήνα Περίληψη Η κρίση αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 Προλογικό Σηµείωµα... 7 Εισαγωγή... 8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 11 Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές ιασαφηνίσεις... 11 1.1 Γενικά... 11 1.2 Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ των Αγγελικής Ψάιλα, Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργού Μηχανικού, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θάλειας Σταθά, Περιβαλλοντολόγου, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Εισαγωγή Η πολυετής εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Λυκογιάννης Λάμπρος Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κεφάλαιο 6 Θεσµικές αλλαγές ρυθµίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος και τουρισµού 6.1 Ελληνικός τουρισµός: πολιτικές και στρατηγική ανάπτυξης Χάρης Κοκκώσης Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα