ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : ΜΑΡΟΥΣΙ Emaıl : Πληροφορίες : ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ Τηλέφωνο : FAX : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821/159837/H2 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των κυρωμένων πινάκων τελικής επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού για το Συντονιστικό Γραφείο στο Βερολίνο και το Συντονιστικό Γραφείο στις Βρυξέλλες». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ) και το άρθρο 35, παρ. 3 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α / ) και ισχύει. 2. Το υπ. αρ. 114 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/τ.Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ 114/2015,τ.Α ) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 4. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/2015,τ.Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2/ (ΦΕΚ 3494/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού» 6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.821/44662/Η2/ (ΦΕΚ 197/ /τ.ΥΟΔΔ και 1266/ / τ.υοδδ) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκε από τη με αρ. πρωτ. Φ. 821/77647/ Η2/ όμοιά της (ΦΕΚ 411/ /τ.ΥΟΔΔ)

2 7. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/105215/H2/ (ΑΔΑ: 7ΠΣΙ465ΦΘ3-ΩΜΒ) υπουργική απόφαση με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπής για την διαπίστωση ικανότητας χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο των υποψηφίων για θέσεις Συντονιστών Εκπ/σης εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκε από τις με αρ. Φ.821/107350/H2/ (ΑΔΑ: ΨΖ99465ΦΘ3-ΓΛ6) και Φ.821/108920/H2/ (ΑΔΑ: 6Ρ9Ο465ΦΘ3-ΕΞΦ) όμοιές της 8. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/3455Σ/213169/Η2/ (ΑΔΑ: ΨΨ1Ξ9-Τ8Ψ) προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. 9. Την με αρ. 22/ Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, με την οποία καταρτίζονται με αξιολογική σειρά, πίνακες επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. 10. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/132777/H2/ υπουργική απόφαση (ΑΔΑ:69ΚΩ465ΦΘ3-0Γ0) με θέμα «Κύρωση πινάκων επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού». 11. Την με αρ. πρωτ. Φ.821/134061/H2/ υπουργική απόφαση (ΑΔΑ:77ΨΦ465ΦΘ3-09Ψ) με θέμα «Κύρωση πινάκων επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού». 12. Την με αρ. 23/ Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, με την οποία διορθώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων για το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Μπουένος Άιρες. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Τροποποιούμε τον με την αρ. πρωτ. Φ.821/132777/H2/ υπουργική απόφαση (ΑΔΑ:69ΚΩ465ΦΘ3-0Γ0) κυρωμένο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τη θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο και μόνον όσον αφορά τα μόρια του υποψηφίου Τσάκαλου Μιχαήλ, (Α.Μ ) και τον παραθέτουμε συνημμένα. Β. Τροποποιούμε τον με την αρ. πρωτ. Φ.821/134061/H2/ υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 77ΨΦ465ΦΘ3-09Ψ) κυρωμένο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τη θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και μόνον όσον αφορά τα μόρια και τη συνακόλουθη σειρά κατάταξης του υποψηφίου συνημμένα. Τσάκαλου Μιχαήλ, (Α.Μ ) και τον παραθέτουμε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

3 Εσωτ. διανομή 1. Γραφείο κ.υπουργού 2. Γραφείο κ.γεν.γραμματέα 3. ΔΙ.Π.Ο.Δ.ΕΞΜΣ Τμ. Διοίκησης Προσωπικού

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥ- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Α'ΦΑΣΗΣ ΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 44, ,67 76, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 47, ,71 75, ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 47, ,83 75, ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 49, ,5 3 ΠΕ ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41, , ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 46,92 6,5 18,43 71, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 40, ,86 71, ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 42 6, ,5 1 ΠΕ ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 32, ,67 67, ΣΤΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ ,33 65,33 2 ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΛΑΤΖΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ 31, ,17 63, ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 32, ,17 62, ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ,5 62, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 31, ,33 62, ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,5 8 18,57 62,07 3

5 ΑΦΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 36, ,17 60, ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ,43 60,43 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ Α'ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ- ΞΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ,29 60, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 34 5,5 17,43 56, ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 33, ,33 56, ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ,83 55, ΤΣΙΟΠΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 27, ,33 55, ΠΑΖΑΡΣΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 25, ,5 1 ΠΕ ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 27, ,5 55, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 24, ,83 53, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ,4 53, ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 27,5 6,5 18,43 52, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 17, ,67 50, ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 15, ,5 48, ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 23,58 6,5 17,5 47, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 18, ,43 46,55 1 ΠΕ ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23, ,14 45,97 3

6 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ0701 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ,67 44,67 1 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ,33 43, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ,33 43, ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ,14 43,14 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ Α'ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ- ΞΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 6, , ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ ,43 39, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ,29 39, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ19.01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13, ,83 38, ΒΛΟΥΧΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14, ,86 37, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 12,96 5,5 18,57 37,03 3 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,17 32,17 3 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Α'ΦΑΣΗΣ -ΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 55, ,2 86, ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΟ5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 45, ,4 81, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 45, ,2 76, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 44, ,29 75, ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 47, ,83 75, ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47, , ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 41, ,75 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΝΕ ΝΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ,2 74, ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 46,92 6,5 18,43 71, ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 44 7,5 19,67 71, ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 44,17 6,5 19,67 70, ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 38, ,6 70, ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35, ,57 70, ΓΚΟΡΑΤΣΑ ΑΙΛΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 44, ,5 69, ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 44 5,5 19,14 68,64 3

8 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 42 6, , ΔΡΟΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ,4 68, ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 42, ,6 68, ΜΑΝΔΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 40, , ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 43, ,5 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ Α'ΦΑΣΗΣ -ΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΤΑΣ ΚΑΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02.01 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 5,5 19,2 63, ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 28, ,43 62, ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ,5 62, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 27, ,43 61, ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ,71 61, ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 27, ,8 61, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 28, ,71 61, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 29, ,8 61, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 42 6,5 12,14 60, ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 32, ,57 59,99 1

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ,82 59, ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 32,5 8 18,67 59, ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΗΛΑΒΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΥΚΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 36 7,5 15,33 58, ΜΩΣΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ,57 58, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 34, ,43 57, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 34 5,5 17,43 56,93 1 ΑΝΤΙΟΠΗ ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 31, ,43 55, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 31, ,33 55, ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,4 54, ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 33 6,5 14,29 53,79 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ Α'ΦΑΣΗΣ -ΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΤΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 28 6,5 18,71 53, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23, ,14 50, ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03.01 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 27,54 4,5 18,5 50,54 3

10 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ1901 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18, ,6 50, ΠΑΖΑΡΣΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 25,5 5, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 26,38 5, , ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24, ,71 49, ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ,14 49, ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 22 7,5 18,83 48, ΤΣΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 15, ,43 48, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ,71 47, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 26 6,5 15,17 47, ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 23,58 6,5 17,5 47, ΝΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 28 5,5 12,14 45, ΣΟΥΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ 24, ,5 1 ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ,43 44, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΑ ,43 39, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ,29 39, ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ,14 39,14 3

11 ΑΡΙΘΜΟΣ Α'ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ -ΞΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΒΛΟΥΧΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14, ,86 37, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 13,13 7,5 16,71 37, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 12,96 5,5 18,57 37, ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ0701 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ,67 36, ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,17 32, ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 6,5 8 17, ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 5,91 4,5 15,86 26,27 1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞ9-Δ7Ο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΑΔΑ: Β4ΣΞ9-Δ7Ο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β1 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΑΝ., ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡ., ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Π. Αναγνωστοπούλου Ε. Δεσποτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα