ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Πληροφορίες: Α. Στεφάνου Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Εmail: Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 1202/ απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 87/Β), και ειδικότερα την παράγραφο 9 αυτής. 2. Το ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού. 3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 112/Α). 4. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού. 5. Το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 179/Α ) 6. Την υπ αριθμ / Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ) με την οποία διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού ο Αναστάσιος Λιάσκος. 7. Την από υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 8. Την υπ αριθμ. 2099/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα «Σύσταση επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που έλαβαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή: β) στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015» (ΑΔΑ: ΨΨΝΛΟΟ-3Μ2) 9. Το υπ αριθμ. 4084/ έγγραφο «Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015» 10. Το υπ αριθμ. 4694/ Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επικυρώνουμε : α) τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων και των επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα υλοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015, βάσει της μοριοδότησης την οποία έλαβαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 1202/ απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, και β) τον πίνακα απορριπτέων, ως ακολούθως: A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1226 ΕΦΗ 5 ΨΑΧΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΛΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΙΧΑΗΛ 1167 ΕΛΕΝΗ 8 ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1160 ΛΗΔΑ 9 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1150

3 10 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΟΥΖΑΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΙΡΗ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΕΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΑΓΕΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΜΕΝΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1026 ΑΙΜΙΛΙΑ 29 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΠΑΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΕΡΒΕΡΤΟΣ 978

4 36 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΛΟΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΣ 962 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 41 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΧΛΙΜΙΡΗΣ ΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΓΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ- ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΘΕΜΙΟΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ 910

5 59 ΚΩΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΥΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΤΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΝΗ ΜΑΝΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΤΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 857 ΕΞΑΡΧΟΥ 83 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 855

6 85 ΖΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΙΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΞΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 844 ΚΕΝΤΡΟΥ 91 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ- ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 841 ΔΕΣΠΟΙΝΑ 92 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 840 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 93 ΜΟΛΕΣΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗ ΜΑΡΘΑ ΒΑΪΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΗΡΩ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 817 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 103 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 806

7 111 ΠΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΧΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 801 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 116 ΠΙΠΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΟΣ- 800 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 118 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 783 ΜΑΡΙΑ 128 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΔΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΙ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 773

8 137 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΛΑΜΠΡΟΣ 767 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 142 ΤΙΤΟΝΗ ΦΥΛΛΙΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΒΡΑΑΜ ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 745 ΒΙΚΕΛΑ 153 ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 724

9 163 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΙΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΑΣΗΜΩ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 700 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 176 ΖΑΜΠΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΪΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΧΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 680

10 189 ΠΑΡΤΣΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΡΑΤΩ ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΣΓΙΔΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 662 ΜΑΡΙΑ 199 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΟΡΤΖΗ ΚΑΛΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 625

11 215 ΚΑΤΣΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΪΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 607 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 218 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 595 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που ισοβαθμούν καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 της υπ αριθμ. 1202/ απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 87/Β). Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) 3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2 4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 5 ΔΑΝΙΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ- ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2 6 ΔΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ

12 ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 7 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 8 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) 9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 10 ΤΣΙΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 11 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2 12 ΣΟΥΣΑΝΗ ΕΡΑΤΩ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1) ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ, 2) ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

13 13 ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 14 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝ ΠΤΥΧΙΟ 15 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΠΤΥΧΙΟ 16 ΓΕΩΡΓΙΛΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 17 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΗΛΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 18 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ) 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝ ΠΤΥΧΙΟ 20 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

14 21 ΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 22 ΒΛΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 23 ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 24 ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ( ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ) 25 ΓΚΑΒΡΙΛΟΒΑ ΟΛΓΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 1. ΥΠΗΚΟΟΣ ΡΩΣΙΑΣ, 2) ΠΤΥΧΙΟ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 2. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι του Πίνακα Α της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, προκειμένου να εγγραφούν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης, οφείλουν να καταθέσουν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 16/3/2015, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Πρώην Υπουργείο Τουρισμού/Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών) συμπληρωμένη την αίτηση του Παραρτήματος, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο απόδειξης καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ύψους εξακοσίων ογδόντα ευρώ (680 ). {Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών fax , και Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

15 Ναυτιλίας και Τουρισμού (Πρώην Υπουργείο Τουρισμού/Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών, fax : , Τα δίδακτρα συμμετοχής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως άνω ημερομηνία στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) με αριθμό λογαριασμού και αριθμό IBAN: GR , Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., με την αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ {ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 12340} Στην απόδειξη πληρωμής απαραίτητα θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του επιλεγέντα υποψηφίου. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος, κ. Γκιώνη Μαρία, στο τηλέφωνο Όσοι από τους επιλεγέντες δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα με mail ή fax την Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (fax : , Οι επιλεγέντες που δεν υποβάλλουν έως και την ως άνω ημερομηνία (16/3/2015) τη σχετική αίτηση εγγραφής και την απόδειξη πληρωμής διδάκτρων, αποκλείονται και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες κατά τη σειρά κατανομής των μορίων τους. 3. Οι επιλαχόντες εφ όσον υπάρξουν κενές θέσεις, ειδοποιούνται με ευθύνη του Τμήματος Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω τηλεφώνου ή μέσω mail, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από απόδειξη καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ως άνω, σε χρόνο που ορίζεται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με υποψήφιο επιλαχόντα λόγω δικής του υπαιτιότητας (λάθος αριθμός τηλεφώνου ή , μη απάντηση κλήσης κ.λ.π.) ή που υποψήφιος επιλαχόντας δεν αποστείλει την αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από απόδειξη καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει η υπηρεσία, το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών ειδοποιεί τον επόμενο υποψήφιο επιλαχόντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των μορίων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων από επιλαχόντες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/3/2015 και ώρα π.μ. 4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

16 5. Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιολογίας) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γραφείο Αν. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 4. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2. Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών

17 Παράρτημα Προς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληρ.: Μ. Γκιώνη Τηλ- Φαξ: Κοιν.: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τμήμα Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών Φαξ: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Α.Δ.Τ: Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΚ: ΠΟΛΗ ΤΗΛ: ΚΙΝ.: Με την παρούσα αίτηση, παρακαλώ να με εγγράψετε στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί από 23 Μαρτίου έως 23 Μαΐου 2015 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με υπ αριθμ. 1202/ απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 87/Β ). Σας υποβάλλω συνημμένα την απόδειξη καταβολής διδάκτρων στην ALPHA BANK ύψους 680 ευρώ.../../2015 Ο/Η ΑΙΤ.. (Υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 4 ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 5 ΨΑΧΟΥΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Διεύθυνσης Διοικητικού β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Διεύθυνσης Διοικητικού β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞ9-Δ7Ο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΑΔΑ: Β4ΣΞ9-Δ7Ο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 5762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1016 3 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87080/Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-1-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 635/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ιλιον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ιλιον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Σήμερα την 20-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα