Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο (2η Εγκύκλιος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο (2η Εγκύκλιος) Ιούνιος 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΠΕ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΘΑ)» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (KEY NETWORK INFRASTRUCTURES)» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΙ. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΙΙΙ. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ Σελ. i

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από την Ομάδα Σχεδιασμού (ΟΣΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της 2 ης Εγκυκλίου του ΥπΑνΥπ για τον Σχεδιασμό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου Αναφέρεται στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο , στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΕΔΕΤ. Παράλληλα επιχειρεί να προσεγγίσει, σ αυτό το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και προγραμματισμού και ενδεικτικούς τύπους δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων κάθε προτεινόμενης επενδυτικής προτεραιότητας. Η διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο, λαμβάνει υπόψη την χρηματοδοτική συμβολή όλων των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο , με το σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, άσχετα από την αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου. Ως εκ τούτου, στόχος, αυτού του κειμένου είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη, αφ ενός την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφ ετέρου την άποψή της και πρότασή της για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου , στο πλαίσιο της δυνατότητας που δίνουν οι νέοι κανονισμοί για πολυταμειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα την περίοδο Θα πρέπει να τονισθεί ότι, η αποτελεσματική εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το σύνολο των διατιθέμενων πόρων των ΕΔΕΤ που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά τη περίοδο , συγχρηματοδοτήσουν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα τα οποία χωροθετούνται στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Περιφέρειας και υλοποιούνται και λειτουργούν αυτοτελώς από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (Δικαιούχους / κύριους των έργων). Με τον προγραμματισμό και την διαχείριση της εκτέλεσης αυτών των έργων από την Περιφέρεια και την Διαχειριστική Αρχή του νέου ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των ΕΔΕΤ για την επίτευξη μεγαλύτερου αναπτυξιακού 1

4 αποτελέσματος, καθώς επίσης επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη υποστήριξη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των Δικαιούχων φορέων που υλοποιούν τα έργα στη εν λόγω Περιφέρεια. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο προτεινόμενος στο παρόν κείμενο ενδεικτικός προσδιορισμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων για ένταξη τους στο νέο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ή / και διαχείρισή τους από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 2

5 Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεωγραφικά / Γεωφυσικά Χαρακτηριστικά Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει δέκα (10) κατοικημένα νησιά και η συνολική της έκταση, συμπεριλαμβανομένων πολλών ακατοίκητων νησιών και μεγάλου αριθμού βραχονησίδων, ανέρχεται στα τετρ. χλμ., καλύπτοντας το 2,9% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Πέντε από τα νησιά της Περιφέρειας είναι μεγάλα σε έκταση για τη κλίμακα των νησιών του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος και Ικαρία) και πέντε μικρότερα (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα), ενώ δύο από τα μεγάλα νησιά, η Λέσβος και η Χίος συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του Ευρωπαϊκού Χώρου. Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η μεγάλη απόσταση όλων των νησιών της από την ηπειρωτική Χώρα, αποτελώντας τα σύνορα της Ευρώπης, σε άμεση γειτνίαση εξ ανατολών με την τουρκική επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών της είναι επίσης μεγάλες. Το ανάγλυφο του εδάφους των περισσότερων νησιών της Περιφέρειας είναι ορεινό και ημιορεινό, καλύπτοντας οι ορεινές εκτάσεις περίπου το 33% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, με τη Σάμο να χαρακτηρίζεται από το ορεινό του εδάφους της, έναντι των άλλων νησιών, ενώ η Λήμνος από το ημιορεινό και πεδινό. Οι κλίσεις του εδάφους παρουσιάζουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των νησιών με τις μεγαλύτερες στην Ικαρία και τις μικρότερες στη Λήμνο. Αυτά τα γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, τα οποία επιδρούν διαχρονικά στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι των νησιών και της Περιφέρειας συνολικά, προσδιορίζουν τη «διπλή περιφερειακότητά» της, η οποία εκφράζει τη διττή ιδιότητα της Περιφέρειας, ως ακριτικής στα σύνορα της Ελλάδας και ως απομακρυσμένης περιφερειακής περιοχής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διπλή αυτή περιφερειακότητα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα χαμηλής ανάπτυξης και ασταθούς διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης, με αρνητικές επιπτώσεις στη πραγματική σύγκλισή της με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης και στη συμβολή της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, ιδιαίτερα σ αυτή την περίοδο οικονομικής ύφεσης. 3

6 Πληθυσμός / Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο πραγματικός πληθυσμός 1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανέρχεται σε άτομα, έχοντας σημειώσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, κατά 3,5%. Ο δε μόνιμος 2 πληθυσμός της Περιφέρειας φθάνει, πάντοτε με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού φθάνει στα άτομα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3% και αντιπροσωπεύει το 1,8% του αντίστοιχου πληθυσμού της Χώρας, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 3,5%. Οι άνδρες παρουσιάζουν μια σχετική αριθμητική υπεροχή στο συνολικό πληθυσμό, αντιπροσωπεύοντας το 51,6% του πληθυσμού της Περιφέρειας. Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2012, σε σχέση με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας, παρατηρείται σχετικά υψηλό ποσοστό (67%), ελάχιστα κάτω από το αντίστοιχο της χώρας (68%), στις παραγωγικές και νεανικές ηλικίες κάτω των 55 ετών. Όσον αφορά στις ηλικίες από 65 έτη και άνω, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το σχετικό ποσοστό παραμένει αρκετά υψηλότερο από εκείνο της χώρας, 22,4% έναντι 19,7%. Όσον αφορά στους δημογραφικούς δείκτες, ο δείκτης γήρανσης που αντικατοπτρίζει την αναλογία των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) προς τα άτομα έως 14 ετών, για την Περιφέρεια αγγίζει το 1,65 έναντι 1,37 στο σύνολο της Χώρας. Ο δείκτης γήρανσης διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα, με το γυναικείο πληθυσμό να παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα γήρανσης, φθάνοντας το 1,86 έναντι 1,42 των ανδρών. Σε σχέση με τον δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων, ο οποίος προκύπτει από την αναλογία ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (15-54 ετών), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει υψηλότερο δείκτη από τον αντίστοιχο σε επίπεδο Χώρας, 56,2 έναντι 51,6. Τα παραπάνω πληθυσμιακά μεγέθη στις συγκεκριμένες ηλικιακές τάξεις και οι αντίστοιχοι κρίσιμοι δείκτες παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διάρθρωση του πληθυσμού, τη δυναμική του σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και γενικότερα για την αξιολόγηση του πληθυσμού της Περιφέρειας, ως βασικό παράγοντα για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας την παρούσα περίοδο και κυρίως μελλοντικά. Σε γενικές γραμμές, τόσο από τα παραπάνω στοιχεία, όσο και από την περαιτέρω ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της Περιφέρειας, είναι εμφανή τα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου, σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας. 1 Ως πραγματικός, ορίζεται ο πληθυσμός που ήταν παρών την ώρα της απογραφής 2 Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά στον αριθμό των Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους (διαμένουν 12 μήνες η έχουν την πρόθεση να διαμείνουν για 12 μήνες) σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της χώρας 4

7 Εκπαιδευτικό / Μορφωτικό Επίπεδο του Πληθυσμού Με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό / μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας περιοχής είναι σημαντικός παράγοντας στην αναπτυξιακή της διαδικασία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει ένα συνολικό έλλειμμα ως προς αυτό τον παράγοντα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασιακής εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο υπερτερούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του συνόλου της Χώρας, με λιγότερους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο της λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι του συνόλου της Χώρας. Αγορά Εργασίας Οι δείκτες της αγοράς εργασίας επιδεινώνονται σημαντικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κάποιοι με εντονότερους ρυθμούς από εκείνους της Χώρας. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Χώρας, αυξανόμενο διαχρονικά με μικρές διακυμάνσεις πλησιάζοντας το αντίστοιχο της Χώρας, το οποίο παραμένει σχεδόν σταθερό. Το δε ποσοστό συμμετοχής των νέων (15-24 ετών) παρουσιάζει αυξομειώσεις, με τάσεις μείωσης, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Χώρας. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι από τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, οι μεν μεγάλοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της κρίσης, για συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος, οι δε νέοι εξέρχονται από την αγορά εργασίας, είτε διότι δεν βρίσκουν απασχόληση, είτε / και παρατείνουν τις σπουδές τους πάλι λόγω μη εύρεσης απασχόλησης. Η απασχόληση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι και το 2010 εξελίσσεται θετικά, με το ποσοστό απασχόλησης να αυξάνεται, αλλά να παραμένει πολύ χαμηλότερο της Χώρας. Το 2011 το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται σημαντικά, με μικρότερη ένταση από εκείνη σε επίπεδο Χώρας, παραμένοντας όμως μικρότερο από το αντίστοιχο της Χώρας, ενώ το έτος 2012 παραμένει σταθερό. Αντίθετα το ποσοστό απασχόλησης των νέων ετών, στο Βόρειο Αιγαίο, εμφανίζεται διαχρονικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Χώρας, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση από το 2008 και ιδιαίτερα από το Οι μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις του ποσοστού απασχόλησης των νέων στο Βόρειο Αιγαίο δείχνουν περιστασιακή απασχόληση των νέων, ανάλογα με τις ευκαιρίες που τους δίνονται, σε σχέση και με την παραγωγική / οικονομική διάρθρωση της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ, το Β τρίμηνο του 2012, η απασχόληση στη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαρθρωνόταν ως εξής: 5

8 Το 13,3% των εργαζομένων απασχολούνται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, με κυρίαρχο κλάδο απασχόλησης τη γεωργία, έναντι 14,4% στη Χώρα. Το 6,45% απασχολείται στη μεταποίηση και το 8,32% στις κατασκευές, με αποτέλεσμα ο δευτερογενής τομέας στο σύνολο των κλάδων του, να απασχολεί μόνο το 15,86% των εργαζομένων, έναντι 21,5% στο σύνολο της Χώρας. Από τον τριτογενή τομέα, ο οποίος στο σύνολο του το 2010 απασχολούσε το 70,56% των εργαζομένων, το εμπόριο (χονδρικό & λιανικό) και η επισκευή οχημάτων απασχολούσε το 15,06% του συνόλου των εργαζομένων, άμεσα ο τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης) απασχολούσε το 10,19%, ενώ η δημόσια διοίκηση μαζί με την άμυνα και την υποχρεωτική ασφάλιση απασχολούσαν το 16,20% του συνόλου των εργαζομένων. Οι δε κλάδοι της εκπαίδευσης και της υγείας και πρόνοιας απασχολούσαν το 13,74% των εργαζομένων. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η απασχόληση στο Βόρειο Αιγαίο στηρίζεται στις δημόσιες υπηρεσίες, το 30% των απασχολούμενων, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά κύριο λόγο η υγεία / πρόνοια και εκπαίδευση είναι δημόσιου χαρακτήρα στη Περιφέρεια. Στο γεγονός αυτό μαζί με το ότι το 13,5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, οφείλονται οι χαμηλοί ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης στον Βόρειο Αιγαίο έναντι της Χώρας, αφού οι μεγάλες απώλειες θέσεων απασχόλησης εμφανίζονται στον ιδιωτικό τομέα στις μισθωτές θέσεις απασχόλησης, οι οποίες στο Βόρειο Αιγαίο αποτελούν σημαντικά μικρότερο ποσοστό από το αντίστοιχο της Χώρας. Παράλληλα όμως, τόσο ο τουριστικός τομέας, όσο και ο γεωργικός, υποκρύπτουν μεγάλο ποσοστό υποαπασχόλησης ή/και εποχικής απασχόλησης, γεγονός το οποίο, μαζί με την μείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της μερικής απασχόλησης στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, δείχνει ότι οι χαμηλότεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης στο Βόρειο Αιγαίο από εκείνους στη Χώρα δεν αντιπροσωπεύουν ανάλογο βαθμό καλύτερης θέσης της Περιφέρειας έναντι της Χώρας στο πεδίο της απασχόλησης. Παρά την χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις θέσεις μισθωτής εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο, απ όπου και δημιουργείται η ανεργία στο σύνολο της Χώρας, η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο αυξάνεται ραγδαία από το 2010, διατηρούμενη μεν σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα της Χώρας, πλησιάζοντάς τα δε το Τα προηγούμενα χρόνια απείχαν σημαντικά με πολύ μικρότερη την ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο, λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ μικρότερο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης εμφανίζει η ανεργία των νέων, το ποσοστό της οποία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο λόγω αντίστοιχων διακυμάνσεων του ποσοστού συμμετοχής, όσο και του ποσοστού απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά, δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει σημαντική αστάθεια διαχρονικά, με ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τα δύο τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, παρά τον διογκωμένο δημόσιο τομέα και τον σχετικά μεγάλο γεωργικό τομέα. Η αστάθεια 6

9 αυτή εκφράζεται με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία κυμαίνεται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από εκείνα της Χώρας, όταν το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στη Περιφέρεια φθάνει στο 67%. Παράλληλα μετά το 2009 αυξάνεται σημαντικά η ανεργία των γυναικών. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική κρίση και ύφεση πλήττει ιδιαίτερα την αγορά εργασίας του Βορείου Αιγαίου, όσον αυτή εξαρτάται από τον ιδιωτικό τομέα και ο μόνος παράγοντας άμβλυνσης των αρνητικών φαινομένων είναι ο διογκωμένος δημόσιος τομέας στη Περιφέρεια. Οικονομικές Επιδόσεις / Παραγωγική Δομή Σημαντική ένδειξη των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η σημαντική μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Όταν στη Χώρα η συνολική ΑΠΑ αυξανόταν μέχρι και το 2009, έστω και με πολύ μικρή αύξηση το 2009, έναντι του 2008, στο Βόρειο Αιγαίο η συνολική ΑΠΑ άρχισε να μειώνεται, έστω και σε μικρό ποσοστό από το 2009, έναντι του 2008, ενώ η μείωση της ΑΠΑ μεταξύ 2009 και 2010 ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Χώρας. Αντίστοιχα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΜΑΔ ανά κάτοικο), στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ, μέχρι και το 2008 αυξανόταν, όπως και της Χώρας, το 2009 μειώνεται κατά 4,7% έναντι αντίστοιχης μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 4,3% και το 2010 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Βορείου Αιγαίου μειώνεται κατά 6%, έναντι αντίστοιχης μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 3,2%. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική κρίση είναι περισσότερο έντονη στο Βόρειο Αιγαίο απ ότι στο σύνολο της Χώρας, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενο προϊόν και κατ ακολουθία στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Κυρίαρχος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο τριτογενής, ο οποίος συμμετέχει στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας κατά 85% περίπου το 2009 και 2010 και έτσι καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής διαχρονικά από το 2005, με μικρές διακυμάνσεις (πτώση) το 2006 και στη συνέχεια συνεχή αύξηση. Η πτώση της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2010 κατά 8% έναντι του 2009, μαζί με την πτώση της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα την ίδια χρονιά κατά 14,8%, παρά τη μικρή αύξηση της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα κατά 4,1% δημιουργεί πτώση της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας το 2010 κατά 8,3% έναντι του Ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξαρτάται / αντιπροσωπεύεται κατά κύριο λόγο από τρεις οικονομικές δραστηριότητες, το εμπόριο, τον τουρισμό και τον δημόσιο τομέα. Οι 7

10 δημόσιες υπηρεσίες κυριαρχούν στον τριτογενή τομέα της Περιφέρειας, με συμμετοχή στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα κατά 34,4% το 2009 και κατά 34,9% το 2010, ήτοι πάνω από το 1/3 του τομέα, ενώ από κοινού το εμπόριο και ο τουρισμός (καταλύματα & εστίαση) συμμετέχουν στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2009 κατά 36,9% και το 2010 κατά 34,8%. Ο τρίτος κατά σειρά κλάδος οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενή τομέα είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ο οποίος το 2009 συμμετέχει στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα κατά 14,4% και το 2010 κατά 14,9%. Από τα προηγούμενα στοιχεία φαίνεται πόσο εύθραυστη και μη ανταγωνιστική είναι η οικονομία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όταν ο τριτογενής τομέας, ο οποίος κυριαρχεί στην οικονομία της στηρίζεται στα εισοδήματα από την εργασία στον δημόσιο τομέα. Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης αυτά τα εισοδήματα συρρικνώνονται και κατ ακολουθία συρρικνώνεται το εμπόριο, η μεταποίηση, η οποία είναι εσωστρεφής, οι κατασκευές και όλοι οι κλάδοι που στηρίζονται στην κατανάλωση ή / και στην επένδυση σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος μειώθηκε κατά 54% μεταξύ 2008 και 2010, καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας κατά 10% το 2010, με συνεχή μείωση τόσο του ποσοστού συμμετοχής του, όσο και της ΑΠΑ, από το Κυρίαρχος κλάδος του δευτερογενή τομέα είναι οι κατασκευές, με ποσοστό συμμετοχής στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα το 2008 κατά 59%, το 2009 κατά 51% και το 2010 κατά 42%. Ο κλάδος των κατασκευών συρρικνώνεται διαχρονικά από το 2007, συμπαρασύροντας στη πτώση ολόκληρο τον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, όταν η μεταποίηση, η δεύτερη σε σειρά σπουδαιότητας για τον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, συμμετέχει στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα κατά 23% το 2008, το 2009 κατά 26% και το 2010 κατά 30%, λόγω συρρίκνωσης του δευτερογενή τομέα από την πτώση του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ η ΑΠΑ της μειώνεται διαχρονικά από το Τέλος, ο ισχνός πρωτογενής τομέας σε ΑΠΑ συμμετέχει κατά 4,5% στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας, μη δυνάμενος να αντισταθμίσει την απώλεια ΑΠΑ των άλλων τομέων, όταν παρουσιάζει μια μικρή αύξηση το 2009 και το 2010, ύστερα από μια πτώση το 2007 και το Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ακόμα και πριν την όξυνση της οικονομικής κρίσης, και ύφεσης, γίνεται ακόμα πιο δυσμενής όταν η παραγωγικότητα της εργασίας στους δυο κύριους τομείς είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Χώρας. Ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη είναι η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας όταν φθίνει διαχρονικά με μεγαλύτερη πτώση στον τριτογενή τομέα, μικρότερη στον δευτερογενή, αλλά με σημαντική αύξηση στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος όμως συμμετέχει με πολύ μικρό ποσοστό στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας και ως εκ τούτου δεν αναπληρώνει / αντισταθμίζει την πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας στους άλλους δύο σημαντικά μεγαλύτερους τομείς. 8

11 Από τα παραπάνω στοιχεία της οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση και ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης και της χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας, διαφαίνονται μεγάλοι κίνδυνοι περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας και άμβλυνσης της συνοχής του κοινωνικοοικονομικού ιστού της, εφ όσον δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση / ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης κάθε τομέα της Περιφέρειας. Πέραν των προαναφερθεισών γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και κοινωνικο οικονομικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζουν τις ανισότητες / μειονεκτήματα της Περιφέρειας έναντι του συνόλου της Χώρας, καθώς και τις ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξής της, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατ αντιστοιχία των Θεματικών Στόχων των ΕΔΕΤ, για την περίοδο

12 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ Θ.Σ. 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ανισότητες / Μειονεκτήματα Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαπιστώνεται έλλειψη ερευνητικών ιδρυμάτων προσανατολισμένων, ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, στην παραγωγική και κοινωνική δομή και ανάγκες της Περιφέρειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο μοναδικός μέχρι σήμερα φορέας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας της Περιφέρειας, παρά τη σημαντική ερευνητική του δραστηριότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δεν έχει αναπτύξει επαρκώς ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με τις παραγωγικές και επιχειρηματικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με δεδομένη δε, την ουσιαστική ανυπαρξία άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 11 η θέση μεταξύ των δεκατριών (13) Περιφερειών της Χώρας, στο σύνθετο δείκτη καινοτομίας με τιμή δείκτη 0,04, όταν ο μέσος όρος της τιμής του δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55. Έτσι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 202 η θέση μεταξύ των 207 Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Παρ όλα αυτά, με δεδομένο το σχετικά χαμηλό ΑΕΠ της Περιφέρειας, οι δαπάνες για Ε & Α αντιπροσώπευαν το 2005 το 0,42% του Περιφερειακού ΑΕΠ, όταν η κατανομή αυτής της κατηγορίας δαπανών στο Βόρειο Αιγαίο ήταν το 1,07% των συνολικών δαπανών για Ε & Α στη Χώρα. Άμεσα συνδεόμενη η παραπάνω εικόνα υστέρησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στους δείκτες Ε & Α και Καινοτομίας, είναι με την έλλειψη επαρκούς ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η υστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους είναι πολύ μικρές ή μικρές, με παραδοσιακές οργανωτικές δομές και με σχετικά χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου προσωπικό, συμβάλλει σημαντικά στον πολύ μικρό βαθμό ενσωμάτωσης και χρήσης προϊόντων και αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικός παράγοντας έλλειψης σχετικής κουλτούρας από τις επιχειρήσεις και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ως εκ τούτου, όχι μόνο είναι μικρός ο βαθμός διασύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων της Χώρας, με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ακόμα και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά υπάρχουν και 10

13 εγγενείς δυσκολίες διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης, παρά την μεγάλη αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ανάγκες Με δεδομένη την αποδεδειγμένη σημαντική συμβολή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και η σημαντική απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτόν τον τομέα, συνδεόμενος με την επιχειρηματική δραστηριότητα και παραγωγή, είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη ενίσχυσης του τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η άμεση σύνδεσή του με την παραγωγική και επιχειρηματική εξειδίκευση της Περιφέρειας. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική με δεδομένα τα αρνητικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας και φυσικά τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κυρίαρχη όμως ανάγκη είναι η σύνδεση της ενισχυόμενης ερευνητικής υποδομής και δραστηριότητας με τις επιχειρηματικές και παραγωγικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας και των νησιών της, προκειμένου τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και από τις εν γένει παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να λειτουργήσει ως καινοτομία υπηρεσιών και όχι μόνο στην τεχνολογική της μορφή. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Eurostat και όπως έχει παρουσιασθεί στα προηγούμενα, οι δείκτες εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα υψηλοί στον πρωτογενή τομέα (1,07), στον κλάδο των κατασκευών (1,07) και στον τριτογενή τομέα (0,95), ενώ στην μεταποίηση, ο δείκτης εξειδίκευσης είναι 0,61. Εξ άλλου, σύμφωνα και με την σχετική έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το RIS 3, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις τρεις νησιωτικές Περιφέρειες με ισχυρό δυναμικό στον τουρισμό και πολύ χαμηλό δυναμικό στο πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας, δηλαδή της καινοτομίας που βασίζεται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Με δεδομένο όμως ότι ο πρωτογενής τομέας συνδέεται ή δύναται και πρέπει να συνδεθεί άμεσα και ισχυρά με τον δευτερογενή / μεταποιητικό τομέα, καθώς και με τον τριτογενή / τουριστική δραστηριότητα, είναι φανερό ότι η αξιοποίηση των στοχευμένων αποτελεσμάτων της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας με τον τριτογενή τομέα της Περιφέρειας θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στους άλλους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Αξιοποιώντας δε και τις δεσμεύσεις των νέων Κανονισμών για θεματική συγκέντρωση των πόρων των ΕΔΕΤ, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία κατατάσσεται στις 11

14 Περιφέρειες σε μετάβαση, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να κατανεμηθεί στον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, έναν από τους τρεις που αναφέρει ο Κανονισμός. Ως εκ τούτου για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αμβλυνθούν οι ανισότητες και τα μειονεκτήματα της Περιφέρειας, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη των εξής αναγκών της Περιφέρειας. Ανάπτυξη υποδομών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας συνδεόμενη η ερευνητική δραστηριότητα αυτών των υποδομών, με την παραγωγική δομή και ανάγκες της Περιφέρειας και εξειδικευόμενη η έρευνα και τα αποτελέσματά της στις ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας των νησιών της Περιφέρειας. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας. Παραμονή / συγκράτηση, αλλά και προσέλκυση ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ενασχόλησή του με την σύνδεση της έρευνας, τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων της, καθώς και της καινοτομίας, με την παραγωγική και επιχειρηματική βάση της Περιφέρειας. Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κουλτούρας σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική και λειτουργική τους διαδικασία. Συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα. Δυνατότητες Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και γενικότερα η κουλτούρα των επιχειρήσεων, αλλά και του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι χαμηλή ως προς τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τις ερευνητικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Σημαντική, όμως, προωθητική διαδικασία προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι η εξέλιξη της έξυπνης εξειδίκευσης από κάτω προς τα πάνω, της οποίας το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι την σύνταξη / κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η διαδικασία αυτή, αφ ενός θα δώσει τις καταλληλότερες κατευθύνσεις εξειδίκευσης των δράσεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφ ετέρου θα ευαισθητοποιήσει και θα ενεργοποιήσει το επιχειρηματικό, 12

15 παραγωγικό, κοινωνικό και ερευνητικό δυναμικό της Περιφέρειας για ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και για τη σημασία της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία. Σημαντική δε παράμετρος αυτής της αρχικής αλλά συνεχιζόμενης διαδικασίας εξειδίκευσης των δράσεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά ιδρύματα, είναι η ύπαρξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο αν και μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτύξει δράσεις ερευνητικές συνδεόμενες με την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας, εν τούτοις του δίνεται αυτή η δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Η δυνατότητα αυτή μεγεθύνεται με την ανάπτυξη συνεργασιών του Πανεπιστημίου με άλλους ερευνητικούς φορείς της Χώρας για δραστηριοποίησή του προς ερευνητικούς τομείς συναφείς με τις ανάγκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ύπαρξη δε, πλούσιων φυσικών πολιτιστικών, αγροτικών, ενεργειακών και άλλων πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί δεόντως επιχειρηματικά, σε σχέση με τις εξειδικεύσεις της Περιφέρειας στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, αλλά και τις ανάγκες της στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα, είναι μία άλλη σημαντική παράμετρος δυνατοτήτων για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικής αξιοποίησης αυτών των πόρων Θ.Σ. 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους Ανισότητες / Μειονεκτήματα Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον κατακερματισμό του χώρου σε πλήθος απομακρυσμένων και απομονωμένων, τόσο μεταξύ τους, όσο και από την ηπειρωτική χώρα, νησιών έχει συντελέσει σημαντικά στον χαμηλό βαθμό κάλυψης της Περιφέρειας σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι χαμηλή, οφειλόμενη η χαμηλή ζήτηση, κυρίως στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού, στην απομόνωση των νησιών από τα κέντρα γνώσης και πληροφόρησης και από την χαμηλή επιχειρηματική κουλτούρα της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Παράλληλα ο διογκωμένος σε προσωπικό δημόσιος τομέας, ο οποίος όμως, λόγω της μεγάλης διασποράς του στα νησιά της Περιφέρειας δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, δεν είναι 13

16 εξοπλισμένος επαρκώς με ΤΠΕ και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται η ανάγκη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση και να δημιουργήσουν την ανάλογη ζήτηση για ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό δε, της ανεπάρκειας ανάπτυξης υποδομών και χρήσης ΤΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ο αργός ρυθμός και το μικρό εύρος υλοποίησης των προβλεπόμενων στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλά και στην τρέχουσα, αντίστοιχες δράσεις / έργα ΤΠΕ. Έναντι αυτών, η αντίφαση που γεννάται είναι η έντονη ανάγκη ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων και γενικότερα ΤΠΕ, λόγω της απομόνωσης των νησιών με δυσκολίες φυσικής προσπελασιμότητας προς τα διοικητικά, εμπορικά και παραγωγικά κέντρα, αφ ενός των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας, αφ ετέρου της ηπειρωτικής Χώρας. Έτσι παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, σχετικά περιορισμένο εύρος κάλυψης της Περιφέρειας σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και κατ ακολουθία μικρός βαθμός και εύρος χρήσης ΤΠΕ από το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ανάγκες Από τα παραπάνω διαπιστωμένα μειονεκτήματα και ανισότητες που παρατηρούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως προς τον τομέα των ΤΠΕ, είναι εμφανείς οι ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν και αναφέρονται στα εξής: Συμπλήρωση / ολοκλήρωση των υποδομών σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες των μεγάλων και μικρών νησιών, με κέντρο βάρους στα μικρά νησιά τις υπηρεσίες του Δήμου. Εξοικείωση του συνόλου του πληθυσμού και των επιχειρήσεων, καθώς και των στελεχών προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών στην χρήση ΤΠΕ. Αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ και την Περιφερειακή και Τοπική Δημόσια Διοίκηση, ως Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technology (ΚΕΤ)). Διεύρυνση της χρήσης των ΤΠΕ από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για εύκολη και άμεση πρόσβασή τους στις διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες για άμβλυνση του προβλήματος φυσικής πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες. 14

17 Δυνατότητες Η νέα διοικητική διαίρεση της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», βάσει της οποίας κάθε μικρό ή μεγάλο νησί έχει μία Δημοτική Αρχή, εξυπηρετεί τη συγκέντρωση στο Δήμο όλων των υπηρεσιών σε κάθε μικρό νησί. Έτσι, σε επίπεδο Δήμου των μικρών νησιών δημιουργείται η δυνατότητα, σε πρώτη φάση, να δημιουργηθούν μικροί κόμβοι ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπερτοπικές υπηρεσίες των μεγάλων νησιών. Επίσης, η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την κατάλληλη αξιοποίησή τους και με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν οι «υπηρεσίες νέφους» (cloud) για ανοιχτά δεδομένα και αξιοποίηση των τεχνολογιών διαδικτύου, κάνοντας ελκυστικά τη χρήση των ΤΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών ΤΠΕ στην Περιφέρεια. Με τη συνεργασία δε, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των τριών Επιμελητηρίων που εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και του Δήμου κάθε νησιού, υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία και ανάπτυξη κόμβου ή κόμβων ΤΠΕ, με στόχο την ευρεία χρήση των ψηφιακών υποδομών για διοικητικές επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, πάλι με την αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς και με αρωγό την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Βορείου Αιγαίου, των ΟΤΑ / Δήμων και Επιμελητηρίων, παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε μεγάλο εύρος πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα χρήσης ΤΠΕ Θ.Σ. 3 : Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Ανισότητες / Μειονεκτήματα Από την ανάλυση των μακροοικονομικών / παραγωγικών στοιχείων της Περιφέρειας που έχει προηγηθεί, διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί στην οικονομία της Περιφέρειας, απασχολώντας το 71% των εργαζόμενων στην Περιφέρεια και παράγοντας το 85% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Τόσο ο δευτερογενής, όσο και ο πρωτογενής τομέας συμμετέχουν με πολύ μικρά ποσοστά στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας, ήτοι κατά 10,3% ο δευτερογενής και κατά 4,6% ο πρωτογενής. Αντίστοιχα, ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει κατά 16,4% στη συνολική απασχόληση και ο πρωτογενής κατά 13,3%. Από αυτά τα στοιχεία, αλλά και όπως έχει αναφερθεί στην 1 η Ενότητα, ένα από τα προβλήματα / μειονεκτήματα της παραγωγικής / επιχειρηματικής βάσης της Περιφέρειας είναι η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στον τριτογενή τομέα και στον δευτερογενή, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη στη Χώρα, με συνεχή 15

18 τάση αύξησης της διαφοράς και έτσι οξυνόμενες οι ανισότητες μεταξύ Περιφέρειας και Χώρας, ως προς αυτόν τον παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Επίσης πολύ χαμηλή είναι η παραγωγικότητα εργασίας στον πρωτογενή τομέα, με δεδομένη την εποχικότητα και την υποαπασχόληση σε αυτόν, αλλά αφ ενός είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη Χώρα, αφ ετέρου η διαφορά αυξάνεται διαχρονικά. Είναι όμως τόσο μικρός σε μέγεθος ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας, όσον αφορά στη δημιουργία ΑΠΑ, που δεν είναι δυνατόν η βελτίωσή του σε αυτόν τον δείκτη να βελτιώσει την παραγωγικότητα της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στον τριτογενή τομέα η επιχειρηματικότητα, μέσω της οποίας παράγεται το 50% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολείται το 40% των εργαζομένων, εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά από τρεις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ήτοι το εμπόριο, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και της τουριστικής δραστηριότητας (καταλύματα και εστίαση), ενώ ο κλάδος του εμπορίου, ιδίως του λιανικού, σε σημαντικό βαθμό είναι συνυφασμένος με την τουριστική δραστηριότητα. Ένα 30% της συνολικής ΑΠΑ στην Περιφέρεια και το 30% της συνολικής απασχόλησης οφείλεται στις τριτογενείς δραστηριότητες του δημόσιου τομέα της Περιφέρειας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Χώρας είναι 20,3% για την ΑΠΑ και 21,8% για την απασχόληση. Όσον αφορά στον ισχνό δευτερογενή τομέα, ο οποίος σχεδόν στο σύνολό του εκπροσωπείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις που παράγουν το 8,0% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολούν το 15% του συνόλου των εργαζομένων, βασικός οικονομικός κλάδος είναι ο κατασκευαστικός, με δεύτερη τη μεταποίηση. Τέλος, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος στο σύνολό του εκπροσωπείται από μικρές ιδιωτικές γεωργικές, κτηνοτροφικές και μικτές εκμεταλλεύσεις, καθώς και από μικρού μεγέθους ιδιωτικά αλιευτικά σκάφη, με εμφάνιση, όμως, σημαντικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, παράγει μόνο το 4,6% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολεί το 13% των εργαζομένων. Από τα παραπάνω στοιχεία και με δεδομένο ότι κατά τα έτη παρατηρείται πτώση της παραγόμενης ΑΠΑ σε όλες τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Περιφέρειας, με εξαίρεση το εμπόριο, τα καταλύματα και την εστίαση, όπου σημειώνεται αύξηση της ΑΠΑ, αλλά με σημαντική πτώση το έτος 2009 και ιδίως το Η δε πτώση σε αυτές τις δραστηριότητες κατά τα έτη 2009 και 2010, ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε επίπεδο Χώρας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία διάρθρωσης και εξέλιξης των οικονομικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια, δείχνουν το έντονο πρόβλημα του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας, κυρίως στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, οι οποίοι εκπροσωπούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κυρίως ατομικές ή οικογενειακές, ενώ και ο πρωτογενής τομέας συντίθεται από μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, κατά κύριο λόγο γεωργικές (φυτικής παραγωγής) με κύριο εμπορικό προσανατολισμό την τοπική αγορά. 16

19 Αν εξαιρεθούν δε, κάποιες σημαντικές διασυνδέσεις του πρωτογενή τομέα με την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στις οποίες οφείλεται η ύπαρξη του ιδιαίτερα ισχνού μεταποιητικού τομέα στην Περιφέρεια, καθώς και όποιος βαθμός διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με τον κατασκευαστικό κλάδο, απουσιάζουν οι παραγωγικές και λειτουργικές διασυνδέσεις τόσο μεταξύ των τομέων και κλάδων, όσο και μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών της Περιφέρειας. Έτσι οι οικονομίες των νησιών λειτουργούν, κατά κάποιο τρόπο ως κλειστές οικονομίες, με μόνο άνοιγμά τους τις εισαγωγές αγαθών και ενδιάμεσων πρώτων υλών, είτε από την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Παράλληλα, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και ο ατομικός / οικογενειακός χαρακτήρας τους, καθώς και η έλλειψη δυναμισμού τους, χωρίς μηχανισμούς υποστήριξής τους, λειτουργούν ανασταλτικά στην ενσωμάτωση καινοτομιών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωσή τους, έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, εν μέσω της έντονης και διαρκούσας δημοσιονομικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη Χώρα. Ανάγκες Με βάση τα προαναφερόμενα μειονεκτήματα του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τις ανισότητες που παρατηρούνται σε σχέση με το σύνολο της Χώρας, οι ανάγκες προσδιορίζονται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αναγκών αναφέρεται στην άμεση ανάσχεση της έντονης φθίνουσας εξέλιξης των κυριότερων οικονομικών / επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του τριτογενή και του δευτερογενή τομέα, προκειμένου να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να σταθεροποιηθούν στην εσωτερική τοπική και εθνική αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα η δυναμική που φαίνεται να έχει αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας τα έτη , για διεύρυνση των πωλήσεων της πρωτογενούς παραγωγής και αγροτικών προϊόντων πρώτης μεταποίησης στις τοπικές αγορές και κυρίως στις τοπικές τουριστικές αγορές, επιτυγχάνοντας έτσι άμεσα και τη διασύνδεση της πρωτογενούς και μεταποιητικής παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα. Η δεύτερη φάση αναγκών η οποία δεν σημαίνει ότι θα καθυστερήσει ως προς το χρόνο έναρξης, αλλά τα αποτελέσματά της θα είναι μεσομακροπρόθεσμα, αναφέρεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με δημιουργία θετικών εξωτερικών οικονομιών και οικονομιών κλίμακας, με την ενδυνάμωση των παραγωγικών και εμπορικών διασυνδέσεων, τόσο μεταξύ κλάδων και τομέων, όσο και μεταξύ των νησιών. Παράλληλα απαιτείται η οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών εκσυγχρονισμού του συνόλου της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης των νησιών της Περιφέρειας για την ποιοτική και εμπορική βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, με κύρια κατεύθυνση την εξωστρέφεια, αυξάνοντας την 17

20 παραγωγικότητα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και βελτιώνοντας τις διαδικασίες και τεχνικές διάθεσης. Κυρίαρχο στοιχείο όλων αυτών των αναγκαίων διαδικασιών είναι η εφαρμογή καινοτομιών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων και των παραγωγών και την έλλειψη σχετικής επιχειρηματικής κουλτούρας, απαιτείται η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων, κυρίως με τη μέθοδο του mentoring, για την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στηριγμένα στην καινοτομία και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, για τη διεύρυνση της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης κάθε νησιού της Περιφέρειας απαιτείται η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση των παραγωγικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας για παραγωγή διαφοροποιημένων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής και επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτές οι επιχειρήσεις, πέραν των θετικών αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν στην οικονομία και στην αγορά εργασίας των νησιών της Περιφέρειας, θα λειτουργήσουν ως πυρήνες διάχυσης των καινοτόμων επιχειρηματικών λειτουργιών στο σύνολο της επιχειρηματικής και παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Για την επιτυχή αντιμετώπιση / κάλυψη όλων των προαναφερόμενων αναγκών, βασική προϋπόθεση είναι η επίλυση ή άμβλυνση, σε ικανοποιητικό βαθμό, του προβλήματος της χρηματοπιστωτικής υποστήριξης, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και του προβλήματος του αυξημένου κόστους και χρόνου μεταφοράς / μετακίνησης ανθρώπων / επιχειρηματιών και αγαθών, για όλες τις επιχειρήσεις / παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών. Συνοψίζοντας, οι ανάγκες του τομέα της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που θα πρέπει να καλυφθούν με την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο είναι οι εξής: Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων με τον εκσυγχρονισμό και τη χρήση καινοτομιών στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία. Διεύρυνση της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης κάθε νησιού της Περιφέρειας με τον εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών των τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και με την διασύνδεση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας. 18

21 Προσανατολισμός της επιχειρηματικής / παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας. Κατάρτιση εργαζομένων και επιχειρηματιών Υποστήριξη των επιχειρήσεων για αξιοποίηση καινοτομιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας, στις παραγωγικές και εμπορικές λειτουργίες τους. Επίλυση ή άμβλυνση του χρηματοπιστωτικού προβλήματος και του αυξημένου κόστους μεταφοράς προϊόντων / αγαθών και ανθρώπων. Δυνατότητες Παρά τη δυσμενή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον παραγωγικό ιστό των νησιών της Περιφέρειας, έναντι του ηπειρωτικού τμήματος της Χώρας στην πάροδο των ετών, λόγω της νησιωτικότητας και επιδεινούμενη με την εμφάνιση και διάρκεια της δημοσιονομικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, υπάρχουν δυνατότητες αναστροφής της φθίνουσας τάσης, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών και με την εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔΕΤ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα ιδιαίτερης ποιότητας αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας, με την πιστοποίησή τους και την διεύρυνση της καθετοποίησής τους, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης με τις τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες των νησιών της Περιφέρειας. Παράλληλα, η διασύνδεση του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας με τον τουρισμό, εκτός των οικονομιών κλίμακας που δημιουργεί, συμβάλλει στη δημιουργία θετικών εξωτερικών οικονομιών για αύξηση της εξωστρέφειας των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, οι πλούσιοι και ιδιαίτερου κάλλους φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι των νησιών της Περιφέρειας, καθώς και η νησιωτική κουλτούρα και γενικότερα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Περιφέρειας εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, αφ ενός για ανάπτυξη ενός νέου προτύπου τουριστικού εξωστρεφούς προϊόντος, αφ ετέρου για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Με δεδομένο δε, ότι δύο από τα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας (η Λέσβος και η Χίος), συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του Ευρωπαϊκού Χώρου, εξασφαλίζεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας, τόσο για της προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών, όσο και για την προώθηση στο εξωτερικό επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων. 19

22 Η φυσική / χωρική αυτοτέλεια των νησιών της Περιφέρειας, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί αρνητικά στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του Βορείου Αιγαίου δημιουργεί ευκαιρίες παραγωγικής / λειτουργικής διασύνδεσης της γεωργίας με τη κτηνοτροφία για μείωση του κόστους λόγω μεταφορικών εξόδων. Τέλος, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με το ΕΣΠΑ και η πρόβλεψη επέκτασης αυτών των εργαλείων κατά τη προγραμματική περίοδο , δημιουργεί τη δυνατότητα άμβλυνσης ή / και επίλυσης του προβλήματος της χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας για τις επιχειρήσεις Θ.Σ. 4 : Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Ανισότητες / Μειονεκτήματα Η νησιωτικότητα της Περιφέρειας με τον κατακερματισμό του χώρου και η μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Χώρα, συμβάλλουν στην δημιουργία ενεργειακού ελλείμματος στο σύνολο της Περιφέρειας, με παράλληλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα των νησιών λόγω της χρήσης πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενεργειακή ανεπάρκεια και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των νησιών έχουν ως αποτέλεσμα, πέραν της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων την μείωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας για παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ενέργειας με τη χρήση εισαγόμενου πετρελαίου είναι μεγαλύτερο, καθιστώντας τη Περιφέρεια μια παράμετρο συνολικής επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής ενέργειας στη Χώρα. Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα στα νησιά της Περιφέρειας, τα οποία είναι χαμηλής τάξης ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλουν έτσι στην υπερκατανάλωση ακριβής και ρυπογόνου ενέργειας. Πέραν αυτών των προβλημάτων από τη χρήση συμβατικής ενέργειας παραγόμενης από πετρέλαιο, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ενέργειας είναι παλαιάς τεχνολογίας και με προβλήματα φθοράς, έτσι ώστε να μην ικανοποιούν τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης, η δυσκολία των επιχειρήσεων, στα νησιά της Περιφέρειας, για εφαρμογή κοστοβόρων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα την περίοδο ύφεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας, δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις περιβαλλοντικής / ρυπογόνου επιβάρυνσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της παραγωγικής βάσης και της διοικητικής «μηχανής» για τις υποχρεώσεις και δυνατότητες μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. 20

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή. Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή Γιώργος Τσακογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 21 Οκτωβρίου 2014 Διαχρονικός Συνεργάτης 3 ο ΚΠΣ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα