Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο (2η Εγκύκλιος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο (2η Εγκύκλιος) Ιούνιος 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΠΕ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΘΑ)» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (KEY NETWORK INFRASTRUCTURES)» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΙ. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΙΙΙ. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ Σελ. i

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από την Ομάδα Σχεδιασμού (ΟΣΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της 2 ης Εγκυκλίου του ΥπΑνΥπ για τον Σχεδιασμό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου Αναφέρεται στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο , στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΕΔΕΤ. Παράλληλα επιχειρεί να προσεγγίσει, σ αυτό το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και προγραμματισμού και ενδεικτικούς τύπους δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων κάθε προτεινόμενης επενδυτικής προτεραιότητας. Η διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο, λαμβάνει υπόψη την χρηματοδοτική συμβολή όλων των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο , με το σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, άσχετα από την αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου. Ως εκ τούτου, στόχος, αυτού του κειμένου είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη, αφ ενός την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφ ετέρου την άποψή της και πρότασή της για τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου , στο πλαίσιο της δυνατότητας που δίνουν οι νέοι κανονισμοί για πολυταμειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα την περίοδο Θα πρέπει να τονισθεί ότι, η αποτελεσματική εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το σύνολο των διατιθέμενων πόρων των ΕΔΕΤ που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά τη περίοδο , συγχρηματοδοτήσουν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα τα οποία χωροθετούνται στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Περιφέρειας και υλοποιούνται και λειτουργούν αυτοτελώς από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (Δικαιούχους / κύριους των έργων). Με τον προγραμματισμό και την διαχείριση της εκτέλεσης αυτών των έργων από την Περιφέρεια και την Διαχειριστική Αρχή του νέου ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των ΕΔΕΤ για την επίτευξη μεγαλύτερου αναπτυξιακού 1

4 αποτελέσματος, καθώς επίσης επιτυγχάνεται και μεγαλύτερη υποστήριξη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των Δικαιούχων φορέων που υλοποιούν τα έργα στη εν λόγω Περιφέρεια. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο προτεινόμενος στο παρόν κείμενο ενδεικτικός προσδιορισμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων για ένταξη τους στο νέο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ή / και διαχείρισή τους από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 2

5 Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεωγραφικά / Γεωφυσικά Χαρακτηριστικά Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει δέκα (10) κατοικημένα νησιά και η συνολική της έκταση, συμπεριλαμβανομένων πολλών ακατοίκητων νησιών και μεγάλου αριθμού βραχονησίδων, ανέρχεται στα τετρ. χλμ., καλύπτοντας το 2,9% της συνολικής έκτασης της Χώρας. Πέντε από τα νησιά της Περιφέρειας είναι μεγάλα σε έκταση για τη κλίμακα των νησιών του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος και Ικαρία) και πέντε μικρότερα (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα), ενώ δύο από τα μεγάλα νησιά, η Λέσβος και η Χίος συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του Ευρωπαϊκού Χώρου. Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η μεγάλη απόσταση όλων των νησιών της από την ηπειρωτική Χώρα, αποτελώντας τα σύνορα της Ευρώπης, σε άμεση γειτνίαση εξ ανατολών με την τουρκική επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών της είναι επίσης μεγάλες. Το ανάγλυφο του εδάφους των περισσότερων νησιών της Περιφέρειας είναι ορεινό και ημιορεινό, καλύπτοντας οι ορεινές εκτάσεις περίπου το 33% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, με τη Σάμο να χαρακτηρίζεται από το ορεινό του εδάφους της, έναντι των άλλων νησιών, ενώ η Λήμνος από το ημιορεινό και πεδινό. Οι κλίσεις του εδάφους παρουσιάζουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των νησιών με τις μεγαλύτερες στην Ικαρία και τις μικρότερες στη Λήμνο. Αυτά τα γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, τα οποία επιδρούν διαχρονικά στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι των νησιών και της Περιφέρειας συνολικά, προσδιορίζουν τη «διπλή περιφερειακότητά» της, η οποία εκφράζει τη διττή ιδιότητα της Περιφέρειας, ως ακριτικής στα σύνορα της Ελλάδας και ως απομακρυσμένης περιφερειακής περιοχής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διπλή αυτή περιφερειακότητα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα χαμηλής ανάπτυξης και ασταθούς διαδικασίας οικονομικής μεγέθυνσης, με αρνητικές επιπτώσεις στη πραγματική σύγκλισή της με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης και στη συμβολή της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, ιδιαίτερα σ αυτή την περίοδο οικονομικής ύφεσης. 3

6 Πληθυσμός / Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο πραγματικός πληθυσμός 1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανέρχεται σε άτομα, έχοντας σημειώσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, κατά 3,5%. Ο δε μόνιμος 2 πληθυσμός της Περιφέρειας φθάνει, πάντοτε με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού φθάνει στα άτομα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3% και αντιπροσωπεύει το 1,8% του αντίστοιχου πληθυσμού της Χώρας, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 3,5%. Οι άνδρες παρουσιάζουν μια σχετική αριθμητική υπεροχή στο συνολικό πληθυσμό, αντιπροσωπεύοντας το 51,6% του πληθυσμού της Περιφέρειας. Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2012, σε σχέση με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας, παρατηρείται σχετικά υψηλό ποσοστό (67%), ελάχιστα κάτω από το αντίστοιχο της χώρας (68%), στις παραγωγικές και νεανικές ηλικίες κάτω των 55 ετών. Όσον αφορά στις ηλικίες από 65 έτη και άνω, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το σχετικό ποσοστό παραμένει αρκετά υψηλότερο από εκείνο της χώρας, 22,4% έναντι 19,7%. Όσον αφορά στους δημογραφικούς δείκτες, ο δείκτης γήρανσης που αντικατοπτρίζει την αναλογία των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) προς τα άτομα έως 14 ετών, για την Περιφέρεια αγγίζει το 1,65 έναντι 1,37 στο σύνολο της Χώρας. Ο δείκτης γήρανσης διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα, με το γυναικείο πληθυσμό να παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα γήρανσης, φθάνοντας το 1,86 έναντι 1,42 των ανδρών. Σε σχέση με τον δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων, ο οποίος προκύπτει από την αναλογία ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (15-54 ετών), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει υψηλότερο δείκτη από τον αντίστοιχο σε επίπεδο Χώρας, 56,2 έναντι 51,6. Τα παραπάνω πληθυσμιακά μεγέθη στις συγκεκριμένες ηλικιακές τάξεις και οι αντίστοιχοι κρίσιμοι δείκτες παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διάρθρωση του πληθυσμού, τη δυναμική του σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και γενικότερα για την αξιολόγηση του πληθυσμού της Περιφέρειας, ως βασικό παράγοντα για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας την παρούσα περίοδο και κυρίως μελλοντικά. Σε γενικές γραμμές, τόσο από τα παραπάνω στοιχεία, όσο και από την περαιτέρω ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της Περιφέρειας, είναι εμφανή τα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου, σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας. 1 Ως πραγματικός, ορίζεται ο πληθυσμός που ήταν παρών την ώρα της απογραφής 2 Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά στον αριθμό των Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους (διαμένουν 12 μήνες η έχουν την πρόθεση να διαμείνουν για 12 μήνες) σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της χώρας 4

7 Εκπαιδευτικό / Μορφωτικό Επίπεδο του Πληθυσμού Με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό / μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας περιοχής είναι σημαντικός παράγοντας στην αναπτυξιακή της διαδικασία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει ένα συνολικό έλλειμμα ως προς αυτό τον παράγοντα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασιακής εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο υπερτερούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του συνόλου της Χώρας, με λιγότερους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο της λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι του συνόλου της Χώρας. Αγορά Εργασίας Οι δείκτες της αγοράς εργασίας επιδεινώνονται σημαντικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κάποιοι με εντονότερους ρυθμούς από εκείνους της Χώρας. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Χώρας, αυξανόμενο διαχρονικά με μικρές διακυμάνσεις πλησιάζοντας το αντίστοιχο της Χώρας, το οποίο παραμένει σχεδόν σταθερό. Το δε ποσοστό συμμετοχής των νέων (15-24 ετών) παρουσιάζει αυξομειώσεις, με τάσεις μείωσης, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Χώρας. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι από τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, οι μεν μεγάλοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της κρίσης, για συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος, οι δε νέοι εξέρχονται από την αγορά εργασίας, είτε διότι δεν βρίσκουν απασχόληση, είτε / και παρατείνουν τις σπουδές τους πάλι λόγω μη εύρεσης απασχόλησης. Η απασχόληση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι και το 2010 εξελίσσεται θετικά, με το ποσοστό απασχόλησης να αυξάνεται, αλλά να παραμένει πολύ χαμηλότερο της Χώρας. Το 2011 το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται σημαντικά, με μικρότερη ένταση από εκείνη σε επίπεδο Χώρας, παραμένοντας όμως μικρότερο από το αντίστοιχο της Χώρας, ενώ το έτος 2012 παραμένει σταθερό. Αντίθετα το ποσοστό απασχόλησης των νέων ετών, στο Βόρειο Αιγαίο, εμφανίζεται διαχρονικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Χώρας, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση από το 2008 και ιδιαίτερα από το Οι μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις του ποσοστού απασχόλησης των νέων στο Βόρειο Αιγαίο δείχνουν περιστασιακή απασχόληση των νέων, ανάλογα με τις ευκαιρίες που τους δίνονται, σε σχέση και με την παραγωγική / οικονομική διάρθρωση της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ, το Β τρίμηνο του 2012, η απασχόληση στη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαρθρωνόταν ως εξής: 5

8 Το 13,3% των εργαζομένων απασχολούνται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, με κυρίαρχο κλάδο απασχόλησης τη γεωργία, έναντι 14,4% στη Χώρα. Το 6,45% απασχολείται στη μεταποίηση και το 8,32% στις κατασκευές, με αποτέλεσμα ο δευτερογενής τομέας στο σύνολο των κλάδων του, να απασχολεί μόνο το 15,86% των εργαζομένων, έναντι 21,5% στο σύνολο της Χώρας. Από τον τριτογενή τομέα, ο οποίος στο σύνολο του το 2010 απασχολούσε το 70,56% των εργαζομένων, το εμπόριο (χονδρικό & λιανικό) και η επισκευή οχημάτων απασχολούσε το 15,06% του συνόλου των εργαζομένων, άμεσα ο τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης) απασχολούσε το 10,19%, ενώ η δημόσια διοίκηση μαζί με την άμυνα και την υποχρεωτική ασφάλιση απασχολούσαν το 16,20% του συνόλου των εργαζομένων. Οι δε κλάδοι της εκπαίδευσης και της υγείας και πρόνοιας απασχολούσαν το 13,74% των εργαζομένων. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η απασχόληση στο Βόρειο Αιγαίο στηρίζεται στις δημόσιες υπηρεσίες, το 30% των απασχολούμενων, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά κύριο λόγο η υγεία / πρόνοια και εκπαίδευση είναι δημόσιου χαρακτήρα στη Περιφέρεια. Στο γεγονός αυτό μαζί με το ότι το 13,5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, οφείλονται οι χαμηλοί ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης στον Βόρειο Αιγαίο έναντι της Χώρας, αφού οι μεγάλες απώλειες θέσεων απασχόλησης εμφανίζονται στον ιδιωτικό τομέα στις μισθωτές θέσεις απασχόλησης, οι οποίες στο Βόρειο Αιγαίο αποτελούν σημαντικά μικρότερο ποσοστό από το αντίστοιχο της Χώρας. Παράλληλα όμως, τόσο ο τουριστικός τομέας, όσο και ο γεωργικός, υποκρύπτουν μεγάλο ποσοστό υποαπασχόλησης ή/και εποχικής απασχόλησης, γεγονός το οποίο, μαζί με την μείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της μερικής απασχόλησης στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, δείχνει ότι οι χαμηλότεροι ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης στο Βόρειο Αιγαίο από εκείνους στη Χώρα δεν αντιπροσωπεύουν ανάλογο βαθμό καλύτερης θέσης της Περιφέρειας έναντι της Χώρας στο πεδίο της απασχόλησης. Παρά την χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις θέσεις μισθωτής εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο, απ όπου και δημιουργείται η ανεργία στο σύνολο της Χώρας, η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο αυξάνεται ραγδαία από το 2010, διατηρούμενη μεν σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα της Χώρας, πλησιάζοντάς τα δε το Τα προηγούμενα χρόνια απείχαν σημαντικά με πολύ μικρότερη την ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο, λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ μικρότερο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης εμφανίζει η ανεργία των νέων, το ποσοστό της οποία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο λόγω αντίστοιχων διακυμάνσεων του ποσοστού συμμετοχής, όσο και του ποσοστού απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά, δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει σημαντική αστάθεια διαχρονικά, με ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τα δύο τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, παρά τον διογκωμένο δημόσιο τομέα και τον σχετικά μεγάλο γεωργικό τομέα. Η αστάθεια 6

9 αυτή εκφράζεται με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία κυμαίνεται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από εκείνα της Χώρας, όταν το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στη Περιφέρεια φθάνει στο 67%. Παράλληλα μετά το 2009 αυξάνεται σημαντικά η ανεργία των γυναικών. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική κρίση και ύφεση πλήττει ιδιαίτερα την αγορά εργασίας του Βορείου Αιγαίου, όσον αυτή εξαρτάται από τον ιδιωτικό τομέα και ο μόνος παράγοντας άμβλυνσης των αρνητικών φαινομένων είναι ο διογκωμένος δημόσιος τομέας στη Περιφέρεια. Οικονομικές Επιδόσεις / Παραγωγική Δομή Σημαντική ένδειξη των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η σημαντική μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Όταν στη Χώρα η συνολική ΑΠΑ αυξανόταν μέχρι και το 2009, έστω και με πολύ μικρή αύξηση το 2009, έναντι του 2008, στο Βόρειο Αιγαίο η συνολική ΑΠΑ άρχισε να μειώνεται, έστω και σε μικρό ποσοστό από το 2009, έναντι του 2008, ενώ η μείωση της ΑΠΑ μεταξύ 2009 και 2010 ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Χώρας. Αντίστοιχα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΜΑΔ ανά κάτοικο), στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ, μέχρι και το 2008 αυξανόταν, όπως και της Χώρας, το 2009 μειώνεται κατά 4,7% έναντι αντίστοιχης μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 4,3% και το 2010 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Βορείου Αιγαίου μειώνεται κατά 6%, έναντι αντίστοιχης μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 3,2%. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική κρίση είναι περισσότερο έντονη στο Βόρειο Αιγαίο απ ότι στο σύνολο της Χώρας, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενο προϊόν και κατ ακολουθία στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Κυρίαρχος τομέας οικονομικών δραστηριοτήτων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο τριτογενής, ο οποίος συμμετέχει στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας κατά 85% περίπου το 2009 και 2010 και έτσι καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής διαχρονικά από το 2005, με μικρές διακυμάνσεις (πτώση) το 2006 και στη συνέχεια συνεχή αύξηση. Η πτώση της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2010 κατά 8% έναντι του 2009, μαζί με την πτώση της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα την ίδια χρονιά κατά 14,8%, παρά τη μικρή αύξηση της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα κατά 4,1% δημιουργεί πτώση της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας το 2010 κατά 8,3% έναντι του Ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξαρτάται / αντιπροσωπεύεται κατά κύριο λόγο από τρεις οικονομικές δραστηριότητες, το εμπόριο, τον τουρισμό και τον δημόσιο τομέα. Οι 7

10 δημόσιες υπηρεσίες κυριαρχούν στον τριτογενή τομέα της Περιφέρειας, με συμμετοχή στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα κατά 34,4% το 2009 και κατά 34,9% το 2010, ήτοι πάνω από το 1/3 του τομέα, ενώ από κοινού το εμπόριο και ο τουρισμός (καταλύματα & εστίαση) συμμετέχουν στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα το 2009 κατά 36,9% και το 2010 κατά 34,8%. Ο τρίτος κατά σειρά κλάδος οικονομικής δραστηριότητας του τριτογενή τομέα είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ο οποίος το 2009 συμμετέχει στην ΑΠΑ του τριτογενή τομέα κατά 14,4% και το 2010 κατά 14,9%. Από τα προηγούμενα στοιχεία φαίνεται πόσο εύθραυστη και μη ανταγωνιστική είναι η οικονομία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όταν ο τριτογενής τομέας, ο οποίος κυριαρχεί στην οικονομία της στηρίζεται στα εισοδήματα από την εργασία στον δημόσιο τομέα. Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης αυτά τα εισοδήματα συρρικνώνονται και κατ ακολουθία συρρικνώνεται το εμπόριο, η μεταποίηση, η οποία είναι εσωστρεφής, οι κατασκευές και όλοι οι κλάδοι που στηρίζονται στην κατανάλωση ή / και στην επένδυση σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος μειώθηκε κατά 54% μεταξύ 2008 και 2010, καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας κατά 10% το 2010, με συνεχή μείωση τόσο του ποσοστού συμμετοχής του, όσο και της ΑΠΑ, από το Κυρίαρχος κλάδος του δευτερογενή τομέα είναι οι κατασκευές, με ποσοστό συμμετοχής στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα το 2008 κατά 59%, το 2009 κατά 51% και το 2010 κατά 42%. Ο κλάδος των κατασκευών συρρικνώνεται διαχρονικά από το 2007, συμπαρασύροντας στη πτώση ολόκληρο τον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, όταν η μεταποίηση, η δεύτερη σε σειρά σπουδαιότητας για τον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, συμμετέχει στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα κατά 23% το 2008, το 2009 κατά 26% και το 2010 κατά 30%, λόγω συρρίκνωσης του δευτερογενή τομέα από την πτώση του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ η ΑΠΑ της μειώνεται διαχρονικά από το Τέλος, ο ισχνός πρωτογενής τομέας σε ΑΠΑ συμμετέχει κατά 4,5% στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας, μη δυνάμενος να αντισταθμίσει την απώλεια ΑΠΑ των άλλων τομέων, όταν παρουσιάζει μια μικρή αύξηση το 2009 και το 2010, ύστερα από μια πτώση το 2007 και το Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ακόμα και πριν την όξυνση της οικονομικής κρίσης, και ύφεσης, γίνεται ακόμα πιο δυσμενής όταν η παραγωγικότητα της εργασίας στους δυο κύριους τομείς είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Χώρας. Ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη είναι η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας όταν φθίνει διαχρονικά με μεγαλύτερη πτώση στον τριτογενή τομέα, μικρότερη στον δευτερογενή, αλλά με σημαντική αύξηση στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος όμως συμμετέχει με πολύ μικρό ποσοστό στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας και ως εκ τούτου δεν αναπληρώνει / αντισταθμίζει την πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας στους άλλους δύο σημαντικά μεγαλύτερους τομείς. 8

11 Από τα παραπάνω στοιχεία της οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση και ένταση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης και της χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας, διαφαίνονται μεγάλοι κίνδυνοι περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας και άμβλυνσης της συνοχής του κοινωνικοοικονομικού ιστού της, εφ όσον δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση / ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης κάθε τομέα της Περιφέρειας. Πέραν των προαναφερθεισών γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και κοινωνικο οικονομικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζουν τις ανισότητες / μειονεκτήματα της Περιφέρειας έναντι του συνόλου της Χώρας, καθώς και τις ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξής της, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατ αντιστοιχία των Θεματικών Στόχων των ΕΔΕΤ, για την περίοδο

12 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ Θ.Σ. 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Ανισότητες / Μειονεκτήματα Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαπιστώνεται έλλειψη ερευνητικών ιδρυμάτων προσανατολισμένων, ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, στην παραγωγική και κοινωνική δομή και ανάγκες της Περιφέρειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο μοναδικός μέχρι σήμερα φορέας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας της Περιφέρειας, παρά τη σημαντική ερευνητική του δραστηριότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δεν έχει αναπτύξει επαρκώς ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με τις παραγωγικές και επιχειρηματικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με δεδομένη δε, την ουσιαστική ανυπαρξία άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 11 η θέση μεταξύ των δεκατριών (13) Περιφερειών της Χώρας, στο σύνθετο δείκτη καινοτομίας με τιμή δείκτη 0,04, όταν ο μέσος όρος της τιμής του δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55. Έτσι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 202 η θέση μεταξύ των 207 Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Παρ όλα αυτά, με δεδομένο το σχετικά χαμηλό ΑΕΠ της Περιφέρειας, οι δαπάνες για Ε & Α αντιπροσώπευαν το 2005 το 0,42% του Περιφερειακού ΑΕΠ, όταν η κατανομή αυτής της κατηγορίας δαπανών στο Βόρειο Αιγαίο ήταν το 1,07% των συνολικών δαπανών για Ε & Α στη Χώρα. Άμεσα συνδεόμενη η παραπάνω εικόνα υστέρησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στους δείκτες Ε & Α και Καινοτομίας, είναι με την έλλειψη επαρκούς ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η υστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους είναι πολύ μικρές ή μικρές, με παραδοσιακές οργανωτικές δομές και με σχετικά χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου προσωπικό, συμβάλλει σημαντικά στον πολύ μικρό βαθμό ενσωμάτωσης και χρήσης προϊόντων και αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικός παράγοντας έλλειψης σχετικής κουλτούρας από τις επιχειρήσεις και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ως εκ τούτου, όχι μόνο είναι μικρός ο βαθμός διασύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων της Χώρας, με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ακόμα και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά υπάρχουν και 10

13 εγγενείς δυσκολίες διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης, παρά την μεγάλη αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ανάγκες Με δεδομένη την αποδεδειγμένη σημαντική συμβολή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και η σημαντική απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτόν τον τομέα, συνδεόμενος με την επιχειρηματική δραστηριότητα και παραγωγή, είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη ενίσχυσης του τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η άμεση σύνδεσή του με την παραγωγική και επιχειρηματική εξειδίκευση της Περιφέρειας. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική με δεδομένα τα αρνητικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας και φυσικά τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κυρίαρχη όμως ανάγκη είναι η σύνδεση της ενισχυόμενης ερευνητικής υποδομής και δραστηριότητας με τις επιχειρηματικές και παραγωγικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας και των νησιών της, προκειμένου τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και από τις εν γένει παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πρέπει να λειτουργήσει ως καινοτομία υπηρεσιών και όχι μόνο στην τεχνολογική της μορφή. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Eurostat και όπως έχει παρουσιασθεί στα προηγούμενα, οι δείκτες εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα υψηλοί στον πρωτογενή τομέα (1,07), στον κλάδο των κατασκευών (1,07) και στον τριτογενή τομέα (0,95), ενώ στην μεταποίηση, ο δείκτης εξειδίκευσης είναι 0,61. Εξ άλλου, σύμφωνα και με την σχετική έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το RIS 3, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις τρεις νησιωτικές Περιφέρειες με ισχυρό δυναμικό στον τουρισμό και πολύ χαμηλό δυναμικό στο πεδίο της τεχνολογικής καινοτομίας, δηλαδή της καινοτομίας που βασίζεται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Με δεδομένο όμως ότι ο πρωτογενής τομέας συνδέεται ή δύναται και πρέπει να συνδεθεί άμεσα και ισχυρά με τον δευτερογενή / μεταποιητικό τομέα, καθώς και με τον τριτογενή / τουριστική δραστηριότητα, είναι φανερό ότι η αξιοποίηση των στοχευμένων αποτελεσμάτων της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας με τον τριτογενή τομέα της Περιφέρειας θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στους άλλους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Αξιοποιώντας δε και τις δεσμεύσεις των νέων Κανονισμών για θεματική συγκέντρωση των πόρων των ΕΔΕΤ, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία κατατάσσεται στις 11

14 Περιφέρειες σε μετάβαση, ένα σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να κατανεμηθεί στον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, έναν από τους τρεις που αναφέρει ο Κανονισμός. Ως εκ τούτου για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αμβλυνθούν οι ανισότητες και τα μειονεκτήματα της Περιφέρειας, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη των εξής αναγκών της Περιφέρειας. Ανάπτυξη υποδομών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας συνδεόμενη η ερευνητική δραστηριότητα αυτών των υποδομών, με την παραγωγική δομή και ανάγκες της Περιφέρειας και εξειδικευόμενη η έρευνα και τα αποτελέσματά της στις ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας των νησιών της Περιφέρειας. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας. Παραμονή / συγκράτηση, αλλά και προσέλκυση ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ενασχόλησή του με την σύνδεση της έρευνας, τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων της, καθώς και της καινοτομίας, με την παραγωγική και επιχειρηματική βάση της Περιφέρειας. Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κουλτούρας σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική και λειτουργική τους διαδικασία. Συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα. Δυνατότητες Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και γενικότερα η κουλτούρα των επιχειρήσεων, αλλά και του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι χαμηλή ως προς τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τις ερευνητικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Σημαντική, όμως, προωθητική διαδικασία προς αυτές τις κατευθύνσεις είναι η εξέλιξη της έξυπνης εξειδίκευσης από κάτω προς τα πάνω, της οποίας το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι την σύνταξη / κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η διαδικασία αυτή, αφ ενός θα δώσει τις καταλληλότερες κατευθύνσεις εξειδίκευσης των δράσεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφ ετέρου θα ευαισθητοποιήσει και θα ενεργοποιήσει το επιχειρηματικό, 12

15 παραγωγικό, κοινωνικό και ερευνητικό δυναμικό της Περιφέρειας για ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και για τη σημασία της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία. Σημαντική δε παράμετρος αυτής της αρχικής αλλά συνεχιζόμενης διαδικασίας εξειδίκευσης των δράσεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά ιδρύματα, είναι η ύπαρξη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο αν και μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτύξει δράσεις ερευνητικές συνδεόμενες με την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας, εν τούτοις του δίνεται αυτή η δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Η δυνατότητα αυτή μεγεθύνεται με την ανάπτυξη συνεργασιών του Πανεπιστημίου με άλλους ερευνητικούς φορείς της Χώρας για δραστηριοποίησή του προς ερευνητικούς τομείς συναφείς με τις ανάγκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ύπαρξη δε, πλούσιων φυσικών πολιτιστικών, αγροτικών, ενεργειακών και άλλων πόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί δεόντως επιχειρηματικά, σε σχέση με τις εξειδικεύσεις της Περιφέρειας στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, αλλά και τις ανάγκες της στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα, είναι μία άλλη σημαντική παράμετρος δυνατοτήτων για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικής αξιοποίησης αυτών των πόρων Θ.Σ. 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους Ανισότητες / Μειονεκτήματα Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον κατακερματισμό του χώρου σε πλήθος απομακρυσμένων και απομονωμένων, τόσο μεταξύ τους, όσο και από την ηπειρωτική χώρα, νησιών έχει συντελέσει σημαντικά στον χαμηλό βαθμό κάλυψης της Περιφέρειας σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι χαμηλή, οφειλόμενη η χαμηλή ζήτηση, κυρίως στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού, στην απομόνωση των νησιών από τα κέντρα γνώσης και πληροφόρησης και από την χαμηλή επιχειρηματική κουλτούρα της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Παράλληλα ο διογκωμένος σε προσωπικό δημόσιος τομέας, ο οποίος όμως, λόγω της μεγάλης διασποράς του στα νησιά της Περιφέρειας δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, δεν είναι 13

16 εξοπλισμένος επαρκώς με ΤΠΕ και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται η ανάγκη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση και να δημιουργήσουν την ανάλογη ζήτηση για ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό δε, της ανεπάρκειας ανάπτυξης υποδομών και χρήσης ΤΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ο αργός ρυθμός και το μικρό εύρος υλοποίησης των προβλεπόμενων στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλά και στην τρέχουσα, αντίστοιχες δράσεις / έργα ΤΠΕ. Έναντι αυτών, η αντίφαση που γεννάται είναι η έντονη ανάγκη ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων και γενικότερα ΤΠΕ, λόγω της απομόνωσης των νησιών με δυσκολίες φυσικής προσπελασιμότητας προς τα διοικητικά, εμπορικά και παραγωγικά κέντρα, αφ ενός των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας, αφ ετέρου της ηπειρωτικής Χώρας. Έτσι παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, σχετικά περιορισμένο εύρος κάλυψης της Περιφέρειας σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και κατ ακολουθία μικρός βαθμός και εύρος χρήσης ΤΠΕ από το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ανάγκες Από τα παραπάνω διαπιστωμένα μειονεκτήματα και ανισότητες που παρατηρούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ως προς τον τομέα των ΤΠΕ, είναι εμφανείς οι ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν και αναφέρονται στα εξής: Συμπλήρωση / ολοκλήρωση των υποδομών σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες των μεγάλων και μικρών νησιών, με κέντρο βάρους στα μικρά νησιά τις υπηρεσίες του Δήμου. Εξοικείωση του συνόλου του πληθυσμού και των επιχειρήσεων, καθώς και των στελεχών προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών στην χρήση ΤΠΕ. Αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ και την Περιφερειακή και Τοπική Δημόσια Διοίκηση, ως Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technology (ΚΕΤ)). Διεύρυνση της χρήσης των ΤΠΕ από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για εύκολη και άμεση πρόσβασή τους στις διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες για άμβλυνση του προβλήματος φυσικής πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες. 14

17 Δυνατότητες Η νέα διοικητική διαίρεση της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», βάσει της οποίας κάθε μικρό ή μεγάλο νησί έχει μία Δημοτική Αρχή, εξυπηρετεί τη συγκέντρωση στο Δήμο όλων των υπηρεσιών σε κάθε μικρό νησί. Έτσι, σε επίπεδο Δήμου των μικρών νησιών δημιουργείται η δυνατότητα, σε πρώτη φάση, να δημιουργηθούν μικροί κόμβοι ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπερτοπικές υπηρεσίες των μεγάλων νησιών. Επίσης, η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την κατάλληλη αξιοποίησή τους και με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν οι «υπηρεσίες νέφους» (cloud) για ανοιχτά δεδομένα και αξιοποίηση των τεχνολογιών διαδικτύου, κάνοντας ελκυστικά τη χρήση των ΤΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών ΤΠΕ στην Περιφέρεια. Με τη συνεργασία δε, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των τριών Επιμελητηρίων που εδρεύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και του Δήμου κάθε νησιού, υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία και ανάπτυξη κόμβου ή κόμβων ΤΠΕ, με στόχο την ευρεία χρήση των ψηφιακών υποδομών για διοικητικές επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, πάλι με την αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς και με αρωγό την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση του Βορείου Αιγαίου, των ΟΤΑ / Δήμων και Επιμελητηρίων, παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε μεγάλο εύρος πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα χρήσης ΤΠΕ Θ.Σ. 3 : Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Ανισότητες / Μειονεκτήματα Από την ανάλυση των μακροοικονομικών / παραγωγικών στοιχείων της Περιφέρειας που έχει προηγηθεί, διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί στην οικονομία της Περιφέρειας, απασχολώντας το 71% των εργαζόμενων στην Περιφέρεια και παράγοντας το 85% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Τόσο ο δευτερογενής, όσο και ο πρωτογενής τομέας συμμετέχουν με πολύ μικρά ποσοστά στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας, ήτοι κατά 10,3% ο δευτερογενής και κατά 4,6% ο πρωτογενής. Αντίστοιχα, ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει κατά 16,4% στη συνολική απασχόληση και ο πρωτογενής κατά 13,3%. Από αυτά τα στοιχεία, αλλά και όπως έχει αναφερθεί στην 1 η Ενότητα, ένα από τα προβλήματα / μειονεκτήματα της παραγωγικής / επιχειρηματικής βάσης της Περιφέρειας είναι η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στον τριτογενή τομέα και στον δευτερογενή, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη στη Χώρα, με συνεχή 15

18 τάση αύξησης της διαφοράς και έτσι οξυνόμενες οι ανισότητες μεταξύ Περιφέρειας και Χώρας, ως προς αυτόν τον παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Επίσης πολύ χαμηλή είναι η παραγωγικότητα εργασίας στον πρωτογενή τομέα, με δεδομένη την εποχικότητα και την υποαπασχόληση σε αυτόν, αλλά αφ ενός είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη Χώρα, αφ ετέρου η διαφορά αυξάνεται διαχρονικά. Είναι όμως τόσο μικρός σε μέγεθος ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας, όσον αφορά στη δημιουργία ΑΠΑ, που δεν είναι δυνατόν η βελτίωσή του σε αυτόν τον δείκτη να βελτιώσει την παραγωγικότητα της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στον τριτογενή τομέα η επιχειρηματικότητα, μέσω της οποίας παράγεται το 50% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολείται το 40% των εργαζομένων, εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά από τρεις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ήτοι το εμπόριο, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και της τουριστικής δραστηριότητας (καταλύματα και εστίαση), ενώ ο κλάδος του εμπορίου, ιδίως του λιανικού, σε σημαντικό βαθμό είναι συνυφασμένος με την τουριστική δραστηριότητα. Ένα 30% της συνολικής ΑΠΑ στην Περιφέρεια και το 30% της συνολικής απασχόλησης οφείλεται στις τριτογενείς δραστηριότητες του δημόσιου τομέα της Περιφέρειας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Χώρας είναι 20,3% για την ΑΠΑ και 21,8% για την απασχόληση. Όσον αφορά στον ισχνό δευτερογενή τομέα, ο οποίος σχεδόν στο σύνολό του εκπροσωπείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις που παράγουν το 8,0% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολούν το 15% του συνόλου των εργαζομένων, βασικός οικονομικός κλάδος είναι ο κατασκευαστικός, με δεύτερη τη μεταποίηση. Τέλος, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος στο σύνολό του εκπροσωπείται από μικρές ιδιωτικές γεωργικές, κτηνοτροφικές και μικτές εκμεταλλεύσεις, καθώς και από μικρού μεγέθους ιδιωτικά αλιευτικά σκάφη, με εμφάνιση, όμως, σημαντικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, παράγει μόνο το 4,6% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολεί το 13% των εργαζομένων. Από τα παραπάνω στοιχεία και με δεδομένο ότι κατά τα έτη παρατηρείται πτώση της παραγόμενης ΑΠΑ σε όλες τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Περιφέρειας, με εξαίρεση το εμπόριο, τα καταλύματα και την εστίαση, όπου σημειώνεται αύξηση της ΑΠΑ, αλλά με σημαντική πτώση το έτος 2009 και ιδίως το Η δε πτώση σε αυτές τις δραστηριότητες κατά τα έτη 2009 και 2010, ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε επίπεδο Χώρας. Τα προαναφερόμενα στοιχεία διάρθρωσης και εξέλιξης των οικονομικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια, δείχνουν το έντονο πρόβλημα του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας, κυρίως στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, οι οποίοι εκπροσωπούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κυρίως ατομικές ή οικογενειακές, ενώ και ο πρωτογενής τομέας συντίθεται από μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις, κατά κύριο λόγο γεωργικές (φυτικής παραγωγής) με κύριο εμπορικό προσανατολισμό την τοπική αγορά. 16

19 Αν εξαιρεθούν δε, κάποιες σημαντικές διασυνδέσεις του πρωτογενή τομέα με την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στις οποίες οφείλεται η ύπαρξη του ιδιαίτερα ισχνού μεταποιητικού τομέα στην Περιφέρεια, καθώς και όποιος βαθμός διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με τον κατασκευαστικό κλάδο, απουσιάζουν οι παραγωγικές και λειτουργικές διασυνδέσεις τόσο μεταξύ των τομέων και κλάδων, όσο και μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών της Περιφέρειας. Έτσι οι οικονομίες των νησιών λειτουργούν, κατά κάποιο τρόπο ως κλειστές οικονομίες, με μόνο άνοιγμά τους τις εισαγωγές αγαθών και ενδιάμεσων πρώτων υλών, είτε από την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Παράλληλα, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και ο ατομικός / οικογενειακός χαρακτήρας τους, καθώς και η έλλειψη δυναμισμού τους, χωρίς μηχανισμούς υποστήριξής τους, λειτουργούν ανασταλτικά στην ενσωμάτωση καινοτομιών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωσή τους, έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, εν μέσω της έντονης και διαρκούσας δημοσιονομικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη Χώρα. Ανάγκες Με βάση τα προαναφερόμενα μειονεκτήματα του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τις ανισότητες που παρατηρούνται σε σχέση με το σύνολο της Χώρας, οι ανάγκες προσδιορίζονται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αναγκών αναφέρεται στην άμεση ανάσχεση της έντονης φθίνουσας εξέλιξης των κυριότερων οικονομικών / επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του τριτογενή και του δευτερογενή τομέα, προκειμένου να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να σταθεροποιηθούν στην εσωτερική τοπική και εθνική αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα η δυναμική που φαίνεται να έχει αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας τα έτη , για διεύρυνση των πωλήσεων της πρωτογενούς παραγωγής και αγροτικών προϊόντων πρώτης μεταποίησης στις τοπικές αγορές και κυρίως στις τοπικές τουριστικές αγορές, επιτυγχάνοντας έτσι άμεσα και τη διασύνδεση της πρωτογενούς και μεταποιητικής παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα. Η δεύτερη φάση αναγκών η οποία δεν σημαίνει ότι θα καθυστερήσει ως προς το χρόνο έναρξης, αλλά τα αποτελέσματά της θα είναι μεσομακροπρόθεσμα, αναφέρεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με δημιουργία θετικών εξωτερικών οικονομιών και οικονομιών κλίμακας, με την ενδυνάμωση των παραγωγικών και εμπορικών διασυνδέσεων, τόσο μεταξύ κλάδων και τομέων, όσο και μεταξύ των νησιών. Παράλληλα απαιτείται η οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών εκσυγχρονισμού του συνόλου της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης των νησιών της Περιφέρειας για την ποιοτική και εμπορική βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, με κύρια κατεύθυνση την εξωστρέφεια, αυξάνοντας την 17

20 παραγωγικότητα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και βελτιώνοντας τις διαδικασίες και τεχνικές διάθεσης. Κυρίαρχο στοιχείο όλων αυτών των αναγκαίων διαδικασιών είναι η εφαρμογή καινοτομιών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων και των παραγωγών και την έλλειψη σχετικής επιχειρηματικής κουλτούρας, απαιτείται η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων, κυρίως με τη μέθοδο του mentoring, για την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στηριγμένα στην καινοτομία και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, για τη διεύρυνση της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης κάθε νησιού της Περιφέρειας απαιτείται η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση των παραγωγικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας για παραγωγή διαφοροποιημένων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής και επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτές οι επιχειρήσεις, πέραν των θετικών αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν στην οικονομία και στην αγορά εργασίας των νησιών της Περιφέρειας, θα λειτουργήσουν ως πυρήνες διάχυσης των καινοτόμων επιχειρηματικών λειτουργιών στο σύνολο της επιχειρηματικής και παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Για την επιτυχή αντιμετώπιση / κάλυψη όλων των προαναφερόμενων αναγκών, βασική προϋπόθεση είναι η επίλυση ή άμβλυνση, σε ικανοποιητικό βαθμό, του προβλήματος της χρηματοπιστωτικής υποστήριξης, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και του προβλήματος του αυξημένου κόστους και χρόνου μεταφοράς / μετακίνησης ανθρώπων / επιχειρηματιών και αγαθών, για όλες τις επιχειρήσεις / παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών. Συνοψίζοντας, οι ανάγκες του τομέα της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που θα πρέπει να καλυφθούν με την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο είναι οι εξής: Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων με τον εκσυγχρονισμό και τη χρήση καινοτομιών στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία. Διεύρυνση της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης κάθε νησιού της Περιφέρειας με τον εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών των τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και με την διασύνδεση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας. 18

21 Προσανατολισμός της επιχειρηματικής / παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας. Κατάρτιση εργαζομένων και επιχειρηματιών Υποστήριξη των επιχειρήσεων για αξιοποίηση καινοτομιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας, στις παραγωγικές και εμπορικές λειτουργίες τους. Επίλυση ή άμβλυνση του χρηματοπιστωτικού προβλήματος και του αυξημένου κόστους μεταφοράς προϊόντων / αγαθών και ανθρώπων. Δυνατότητες Παρά τη δυσμενή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον παραγωγικό ιστό των νησιών της Περιφέρειας, έναντι του ηπειρωτικού τμήματος της Χώρας στην πάροδο των ετών, λόγω της νησιωτικότητας και επιδεινούμενη με την εμφάνιση και διάρκεια της δημοσιονομικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, υπάρχουν δυνατότητες αναστροφής της φθίνουσας τάσης, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών και με την εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΔΕΤ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα ιδιαίτερης ποιότητας αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας, με την πιστοποίησή τους και την διεύρυνση της καθετοποίησής τους, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης με τις τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες των νησιών της Περιφέρειας. Παράλληλα, η διασύνδεση του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας με τον τουρισμό, εκτός των οικονομιών κλίμακας που δημιουργεί, συμβάλλει στη δημιουργία θετικών εξωτερικών οικονομιών για αύξηση της εξωστρέφειας των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, οι πλούσιοι και ιδιαίτερου κάλλους φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι των νησιών της Περιφέρειας, καθώς και η νησιωτική κουλτούρα και γενικότερα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Περιφέρειας εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, αφ ενός για ανάπτυξη ενός νέου προτύπου τουριστικού εξωστρεφούς προϊόντος, αφ ετέρου για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Με δεδομένο δε, ότι δύο από τα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας (η Λέσβος και η Χίος), συγκαταλέγονται στα σημαντικά νησιά του Ευρωπαϊκού Χώρου, εξασφαλίζεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα της Περιφέρειας, τόσο για της προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών, όσο και για την προώθηση στο εξωτερικό επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων. 19

22 Η φυσική / χωρική αυτοτέλεια των νησιών της Περιφέρειας, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί αρνητικά στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του Βορείου Αιγαίου δημιουργεί ευκαιρίες παραγωγικής / λειτουργικής διασύνδεσης της γεωργίας με τη κτηνοτροφία για μείωση του κόστους λόγω μεταφορικών εξόδων. Τέλος, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με το ΕΣΠΑ και η πρόβλεψη επέκτασης αυτών των εργαλείων κατά τη προγραμματική περίοδο , δημιουργεί τη δυνατότητα άμβλυνσης ή / και επίλυσης του προβλήματος της χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας για τις επιχειρήσεις Θ.Σ. 4 : Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Ανισότητες / Μειονεκτήματα Η νησιωτικότητα της Περιφέρειας με τον κατακερματισμό του χώρου και η μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Χώρα, συμβάλλουν στην δημιουργία ενεργειακού ελλείμματος στο σύνολο της Περιφέρειας, με παράλληλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα των νησιών λόγω της χρήσης πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενεργειακή ανεπάρκεια και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των νησιών έχουν ως αποτέλεσμα, πέραν της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων την μείωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας για παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ενέργειας με τη χρήση εισαγόμενου πετρελαίου είναι μεγαλύτερο, καθιστώντας τη Περιφέρεια μια παράμετρο συνολικής επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής ενέργειας στη Χώρα. Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα στα νησιά της Περιφέρειας, τα οποία είναι χαμηλής τάξης ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλουν έτσι στην υπερκατανάλωση ακριβής και ρυπογόνου ενέργειας. Πέραν αυτών των προβλημάτων από τη χρήση συμβατικής ενέργειας παραγόμενης από πετρέλαιο, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ενέργειας είναι παλαιάς τεχνολογίας και με προβλήματα φθοράς, έτσι ώστε να μην ικανοποιούν τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης, η δυσκολία των επιχειρήσεων, στα νησιά της Περιφέρειας, για εφαρμογή κοστοβόρων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα την περίοδο ύφεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας, δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις περιβαλλοντικής / ρυπογόνου επιβάρυνσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της παραγωγικής βάσης και της διοικητικής «μηχανής» για τις υποχρεώσεις και δυνατότητες μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. 20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP010 Title Βόρειο Αιγαίο Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP010, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πληροφορίες: Ταχ. Δ/νση: Email: Τηλέφωνο: Fax: Γραββάνη Π. Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα poligrav@mou.gr 2413.505106 / 100 2410.287408

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1452556-06/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π1: Έκθεση Στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Παραδοτέο Π1: Έκθεση Στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Παραδοτέο Π1: Έκθεση Στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αναθεωρημένη Έκδοση Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2013 Π1:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...12

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα