Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :13:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΧΘΓ-5ΥΓ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Ε. Καλύβα- M.. Mελά Τηλέφωνο : ΦAΞ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276146/41006/36107/18081 ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κας Υφυπουργού 3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 4. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 5. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 6. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 11. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων 12. Δ/νση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 13. Αναφερόμενους Προϊσταμένους (δια των Υπηρεσιών τους ) ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών προϊστάμενων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/Α / ). β) του Π.Δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 A 141)- Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 152/Α/ ). γ) του Π.Δ/τος 89/ «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/ ). δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ) ε) του Π.Δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/ ). στ) του άρθρου 87 του Υ.Κ., όπως ισχύει (Ν.3528/2007)

2 2 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/275583/40879/36001/18046/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Κατάταξη προσωπικού των Κλάδων και Ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ, στους Κλάδους και Ειδικότητες, σύμφωνα με το ΠΔ 104/2014». 3. Το γεγονός ότι την παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του ΥΠΠΟΑ καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α του Ν.4275/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ΠΔ 104/2014». 4. Τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα. 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων αναπληρωτών προϊστάμενων στους κατωτέρω υπαλλήλους, ως Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΚΑΔΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/κών Χώρων, Μνημείων και Αρχ/κών Έργων ΜΠΕΝΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών ΡΑΛΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων 2. Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ ΕΡΣΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών ΣΚΑΡΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων 3. Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΓΑΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Αρχ/κών και Συλλογών ΣΑΡΑΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας

3 3 ΤΣΙΚΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας και Αρχαιολογικών Χώρων 4. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΙΚΟΛΕΤΖΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων ΡΑΜΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ- ΜΥΡΤΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ ΛΑΟΡΓΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΛΑΟΡΓΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΛΑΟΡΓΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΡΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων Τμήμα Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ Τμήμα Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΛΑΝΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και

4 4 ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΙΝΙΑ ΕΡΙΦΙΛΗ 2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΙΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΛΞΙΟΠΗ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 3. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΑΣΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και

5 5 ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΦΟΥΣΕΚΗ ΧΡΥΣΑ ΣΟΦΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΠΑΝΑΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 6. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΑ 7. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ * ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και

6 6 ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ* ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΠΙΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 9. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ) ΜΑΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΛΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και

7 7 11. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΣΑΡΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 14. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 15. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΘΗΒΑ) ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 16. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟI) ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και

8 8 ΡΕΓΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 17. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΚΑΤΣΑΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΝΑΒΟΥ- ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 18. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΒΑΒΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΙΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και

9 9 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ- ΜΠΑΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΥΓΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και 20. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΠΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 22. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και 23. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και ΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

10 10 ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 25. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΑΤΑΚΟΥΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 26. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

11 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΣΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 28. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 29. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΙΑΝΗ) ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΧΑΡΑΜΠΑΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΗΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 31. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και

12 12 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΑΝΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 32. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΤΣΑΝΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΡΕΙΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 33. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και

13 13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΧΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και 36. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΦΡΙΤΖΗΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 37. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΣΒΙΡΤΣΕΦΣΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και

14 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΜΑΛΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 39. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 40. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και 41. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΛΑΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 42. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΡΟΥΓΓΟΥ ΚΟΚΚΩΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και ΠΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 43. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΧΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΑΝΙΝΙΑ ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και

15 15 ΒΑΛΑΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙΑΝΘΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΜΙΝΑ 44. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΣΑΜΟΥ (ΒΑΘΥ) ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΖΔΑΓΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 46. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΤΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και

16 16 ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 47. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΓΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 48. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΟΥΛΓΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και 49. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Βυζαντινών και ΧΡΟΝΑΚΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και

17 17 ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 50. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΓΚΑΛΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και Αρχαιογνωστικής Έρευνας και ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου ΦΙΛΛΙΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛ/ΓΙΑΣ-ΣΠΗΛ/ΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΩΛΟΓΩΝ Περιόδων Τμήμα Αρχαιολογιών Έργων και, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής

18 18 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΔΡΟΥΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης 2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης 3. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων ΤΖΑΝΕΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

19 19 5. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖ/ΝΟΥ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΓΓΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων ΛΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης 6. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Μουσειακών Συλλογών ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 7. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προϊστορικών και Μινωϊκών Αρχαιοτήτων ΓΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ- ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ * Με ανάθεση καθηκόντων Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας και η ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα, αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάρτιση, η εμπειρία και η διοικητική επάρκεια των ανωτέρω στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προς τούτο, τα περισσότερα εξ αυτών τοποθετήθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες όπου είτε ήδη υπηρετούσαν υπό το προηγούμενο οργανωτικό σχήμα, είτε εντοπιζόταν το πεδίο επιστημονικής ευθύνης και διοικητικής αρμοδιότητάς τους προ της συγχώνευσης και ενοποίησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Υπηρεσιών. Όπου υπήρξαν μετακινήσεις εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου, αυτές έγιναν με γνώμονα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία συγκεκριμένων οργανικών μονάδων που διακρίνονται από ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις λόγω της γεωγραφικά απομακρυσμένης θέσης τους ή όπου οι θέσεις ευθύνης παρέμεναν έως τώρα κενές λόγω εξάντλησης της τοπικής δεξαμενής στελεχών κατά τη χρονική στιγμή της μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα. Σε κάθε περίπτωση ελήφθη υπόψη η εγνωσμένη διοικητική ικανότητα των στελεχών, η επιστημονική τους επάρκεια και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους, σε συνδυασμό με τις διαμορφούμενες στο πλαίσιο του νέου οργανωτικού σχήματος υπηρεσιακές ανάγκες, και με υπέρτατο πάντοτε κριτήριο την

20 20 προστασία και ανάδειξη του μνημειακού αποθέματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Β. Η παρούσα ισχύει από 29 Οκτωβρίου Γ. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την ανάληψη καθηκόντων των τοποθετηθέντων στη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τασούλας Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΨΗ465ΦΘ3-0ΔΓ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 05.0.4 3:5:55 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 Επιμέλεια Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.30 12:55:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΓ-19Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 23:42:13 EET Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 9ΓΝ4Γ-ΟΞ5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων των εργαστηρίων συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων των εργαστηρίων συντήρησης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης,

Διαβάστε περισσότερα

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr

Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα 105 53 Ιωάννα Καραγιάννη 210 3358155, 210 3358000 210 3358191 deam@culture.gr http://nam.culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26 Ιουνίου 204 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014)

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου Έχοντας υπόψη: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα