Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing Φοιτήτρια: Γεωργάκης Μαρία (07/12) Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2013

2 Grid and Cloud Computing 1 Περίληψη Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της ανάγκης για πρόσβαση σε απεριόριστους πόρους και υπηρεσίες, τόσο από ερευνητές όσο και από επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν αρχικά υπολογιστικά πλέγματα και στην συνέχεια σύννεφα υπολογιστών. Τα δύα είδη δικτύων χρησιμοπιούνται πλέον σε πληθώρα εφαρμογών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα δύο αυτά είδη δικτύων, να γίνει μια σύντομη σύγκριση μεταξύ τους, καθώς και να παρουσιαστούν κάποιες εφραμογές. Στο τέλος θα καταγραφούν συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις. Abstract Given the rapid growth of technology and the need for access to unlimited resources and services from both researchers and businesses, grid and cloud computing were created. These two types of networks are used for many applications. The purpose of this paper is to briefly present these networks, describing afterwards some applications that are used with these networks. At the end, there will be a brief comparison between them followed by conclusions and future proposals.

3 Grid and Cloud Computing 2 Εισαγωγή Σε οποιοδήποτε περιοδικό τεχνολογίας ή πληροφορικής και να κοιτάξουμε και σε απέραντες τεχνολογικές και μη ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, υπάρχουν συζητήσεις για το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) 1. Είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα των τελευταίων ετών και έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες. Στην πραγματικότητα όμως, πολύ πριν το cloud computing, έκανε την εμφάνιση του το υπολογιστικό πλέγμα (grid computing) 2. (Γεώργιος Κακουρας, 2006; Velte A. T., Velte T. J & Elsenpeter R., 2010) Το grid πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο εκτός από διαχείριση υπολογισμών, θα έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει δεδομένα με ασφαλής τρόπους, ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα ελέγχουν και να τα διαχειρίζονται. Αυτή η ιδέα προήρθε από τους Foster, Kesselman, και Tuecke. Ένα από τα πρωτοεμφανιζόμενα εργαλεία που παρέχουν τέτοιου ίδιους υπηρεσίες είναι το Globus Toolkit. ( Grid computing, 2012) Ο αρχικός σκοπός ήταν να βοηθήσει τους ερευνητές ώστε να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες για την εκτέλεση των εργασιών τους, ωστόσο η ανάπτυξη του έγινε με τόσο γρήγορους ρυθμούς που ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να το υιοθετήσουν στο δυναμικό τους. (Γεώργιος Κακουρας, 2006) Το grid προσφέρει στους χρήστες του επιχειρησιακά αλλά και τεχνολογικά οφέλη. Κάποια από τα επιχειρησιακά οφέλη είναι ότι παρέχει ταχύτερη παραγωγή, ανάπτυξη και υλοποίηση των προϊόντων με αποτέλεσμα να φθάνουν πιο γρήγορα στην αγορά. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας αφού οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στους πόρους εύκολα και γρήγορα. Ορισμένα τεχνολογικά οφέλη είναι ότι μειώνεται ο κύκλος ζωής των διεργασιών, εξισορροπείται ο φόρτος εργασίας και μπορεί να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων αφού μπορούν να αλλάζουν πόρους και εργασίες πολύ εύκολα μεταξύ τους. (Γεώργιος Κακουρας, 2006) Επέκταση του grid computing θεωρείται το cloud computing το οποίο προχωράει ένα βήμα παραπέρα με την κατά απαίτηση (on-demand) πρόσβαση στα δεδομένα. Ένας απλός ορισμός για το cloud είναι η πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία φιλοξενούνται από ένα τρίτο πάροχο με 1 Για λόγους ευκολίας ο όρος υπολογιστικό νέφος θα χρησιμοποιείται στην συνέχεια με τον αγγλικό όρο. 2 Θα χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος για λόγους ευκολίας.

4 Grid and Cloud Computing 3 μοναδικό κόστος οι χρήστες να πληρώνουν για τις υπηρεσίες και τους πόρους που χρησιμοποιούν. (Kim, 2009) Με το cloud computing υπάρχει ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο (broad network access) και κοινή διάθεση πόρων, δηλαδή εξυπηρετούνται πολλαπλοί καταναλωτές με την χρήση του μοντέλου πολλαπλών μισθωτών. Οι χρήστες-καταναλωτές μπορούν να δεσμεύσουν και να αποδεσμεύσουν πόρους ταχύτατα, αγοράζοντας οποιαδήποτε ποσότητα ανά πάσα στιγμή. (Buyya, Broberg, & Goscinski, 2011) Ενώ οι δύο αυτές τεχνολογίες διαφέρουν σε πολλά σημεία, έχουν κοινό στόχο την συγκέντρωση πόρων και την πρόσβαση σε μεγάλη υπολογιστική ισχύ σε ένα πλήρως εικονικοποιημένο περιβάλλον. (Buyya κ.ά., 2011)

5 Grid and Cloud Computing 4 Grid Computing Ορισμός Το grid computing (υπολογιστικό πλέγμα) είναι μια τεχνολογία που αναπτύσσεται από τις αρχές του Το όνομα προήλθε από μία μεταφορά όπου έλεγε ότι η πρόσβαση υπολογιστικής ισχύς θα ήταν τόσο εύκολη όσο και ενός ηλεκτρικού δικτύου ("making computer power as easy to access as an electric power grid"). Η φράση διατυπώθηκε στο βιβλίο "The Grid: Blueprinting for a New Computing Infrastructure" από τους Ian Foster και Carl Kesselman. ( Grid computing, 2012) Το grid computing έχει διατυπωθεί κατά καιρούς με διάφορους ορισμούς. Σύμφωνα με τον Ιγνάτιο Νανίδη (χ.χ.) το grid "είναι μια συλλογή γεωγραφικά κατανεμημένων πόρων που χρησιμοποιούνται σαν σύνολο για εκτέλεση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας". Οι Cody, Sharman, Rao και Upadhyaya (2007) αναφέρουν το grid ως "συστήματα και εφαρμογές που ενσωματώνουν και διαχειρίζονται πόρους και υπηρεσίες που διανέμονται σε πολλαπλούς τομείς ελέγχου. Οι Foster, Kishimoto και Savva, (2005) αναφέρουν "Τα συστήματα και εφαρμογές grid στοχεύουν στην ενσωμάτωση, την εικονικοποίηση, καθώς και τη διαχείριση πόρων και υπηρεσιών στο κατανεμημένο, ετερογενές, δυναμικό "εικονικό οργανισμό". Με βάση τους πιο πάνω ορισμούς μπορούμε να πούμε ότι το grid αποτελείται από το υλικό, το λογισμικό, τα δίκτυα, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές όπου επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται την υπολογιστική ισχύ και να αποθηκεύουν δεδομένα μέσω του διαδικτύου. Είναι μια μορφή δικτύου η οποία ενεργεί σαν ένας μεγάλος και ισχυρός εικονικός υπολογιστής, αποτελούμενος από μια ομάδα διαδικτυακών υπολογιστών γεωγραφικά κατανεμημένων και συνδεδεμένων μεταξύ τους, με σκοπό την εκμετάλλευση κοινών πόρων και την πρόσβαση σε δεδομένα από χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. ( The History of Grid, χ.χ.; Ιγνάτιος Νανίδης, χ.χ.)

6 Grid and Cloud Computing 5 Σχήμα 1: Απεικόνιση Grid Computing Αρχιτεκτονική Σχήμα 2: Τα επίπεδα αρχιτεκτονικής του Grid Computing

7 Grid and Cloud Computing 6 Όπως φαίνεται από το πιο πάνω σχήμα, τα επίπεδα του grid ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω είναι: Επίπεδο δικτύου (Network Layer): Ασχολείται με συστατικά δικτύου όπως είναι οι δρομολογητές, οι διακόπτες και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων του grid. (Νικολεντζος, 2011) Επίπεδο πόρων (Resource Layer): Ενσωματώνει τους πραγματικούς πόρους που αποτελούν μέρος του δικτύου όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι μονάδες αποθήκευσης, οι μονάδες επεξεργασίας και άλλο εξειδικευμένο υλικό. (Νικολεντζος, 2011) Ενδιάμεσο Επίπεδο (MiddleWare Layer): Περιλαμβάνει το λογισμικό καθώς και τα πακέτα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του Grid σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον. Το ενδιάμεσο επίπεδο φέρνει τα διάφορα στοιχεία του grid μαζί. (Heger, 2006; Νικολεντζος, 2011) Επίπεδο Υπηρεσίας Υλικού (Service Ware Layer): Αντιπροσωπεύει το επίπεδο εφαρμογών και περιλαμβάνει διαφορετικές εφαρμογές χρήστη (όπως επιστήμης, μηχανικής, επιχειρήσεων, οικονομικών), καθώς και πύλες δικτύου και εργαλεία που υποστηρίζουν οι εφαρμογές των τεχνολογιών Grid. Στις περισσότερες αρχιτεκτονικές Grid, το επίπεδο εφαρμογής παρέχει επίσης την υπηρεσίαware λειτουργικότητα. Η υπηρεσία-ware αντιπροσωπεύει ένα σύνολο γενικών λειτουργιών διαχείρισης grid που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η ποσότητα που ένας χρήστης ξοδεύει στο grid κάθε φορά. Επιπλέον, η υπηρεσία-ware ενεργεί ως η λειτουργικότητα χρέωσης για υπηρεσίες grid, και παρακολουθεί ποιος παρέχει τους πόρους και ποίος μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. (Heger, 2006) Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να περιγραφεί αυτή η πολυεπίπεδη δομή grid. Χρησιμοποιείται ο όρος υποδομή (fabric) για όλη την υλική υποδομή του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών και το δίκτυο επικοινωνίας. Μέσα στο ενδιάμεσο επίπεδο (middle ware layer) έχουμε τα επίπεδα συνδεσιμότητας (Connectivity) και πόρων (Resource) αλλά και το επίπεδο

8 Grid and Cloud Computing 7 συλλογικών υπηρεσιών Collective Service) που είναι πιο πάνω από τα άλλα δύο. Ως ανώτερο επίπεδο έχουμε το επίπεδο εφαρμογών- χρηστών (Application- User Layer). (Heger, 2006) Επίπεδο Υποδομής (Fabric Layer): Συγκαταλέγονται οι υπολογιστικοί πόροι οι οποίοι διατίθενται προς χρήση στο Grid. Ακόμα σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνεται και το λογισμικό που συνδέεται με την διαχείριση για την παρακολούθηση αυτών των πόρων, όπως είναι τα λειτουργικά συστήματα, οι τοπικοί δρομολογητές ή τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύου. Τα grids στο επίπεδο αυτό βασίζονται στα υπάρχοντα βοηθήματα (existing fabric components), όπως είναι οι τοπικοί διαχειριστές πόρων. Γενικής χρήσης βοηθήματα (general-purpose components) είναι το GARA και για εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης πόρων είναι το FALKON, το οποίο παρέχει και υπηρεσίες πέραν του επιπέδου υποδομής. (Foster, Zhao, Raicu, & Lu, 2008; Θανασου Παρασκευή, 2011) Επίπεδο Συνδεσιμότητας (Connectivity Protocol): Το Επίπεδο Συνδεσιμότητας ορίζει τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρωτοκόλλων ελέγχου ταυτότητας για εύκολες και ασφαλές δικτυακές συναλλαγές. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας εξασφαλίζουν την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα στοιχεία του επιπέδου Υλικού. Ενώ, τα πρωτόκολλα ασφαλούς πιστοποίησης προσφέρουν κρυπτογραφικά ασφαλείς μηχανισμούς που πιστοποιούν την ταυτότητα των χρηστών και των πόρων που διατίθενται στο Grid. Το GSI (Grid Security Infrastructure) πρωτόκολλο κρύβεται πίσω από κάθε συναλλαγή Grid (Foster, Zhao, Raicu, & Lu, 2008; Θανασου Παρασκευή, 2011) Επίπεδο Πόρων (Resource Layer): Στο επίπεδο πόρων ορίζονται πρωτόκολλα που σχετίζονται με την διαχείριση συγκεκριμένων πόρων για παράδειγμα την δημοσίευση, την ανακάλυψη, την διαπραγμάτευση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την μίσθωση ενός πόρου με ασφαλή τρόπο. Ο GRAM (Grid Resource Access and Management) χρησιμοποιείται για κατανομή υπολογιστικών πόρων καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο του υπολογισμού των εν λόγω πόρων. Το GridFTP χρησιμοποιείται για πρόσβαση δεδομένων και την γρήγορη μεταφορά τους. (Foster κ.ά., 2008; Θανάσου Παρασκευή, 2011) Επίπεδο Συλλογικών Υπηρεσιών (Collective Service):

9 Grid and Cloud Computing 8 Επιτυγχάνεται διαχείριση των πόρων του Grid, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι συσχετισμένη με κάποιο συγκεκριμένο πόρο. Εδώ βρίσκονται τα περιβάλλοντα δρομολόγησης και διαχείρισης πόρων του Grid, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους στηριζόμενα στα προηγούμενα επίπεδα. (Foster κ.ά., 2008) Επίπεδο Εφαρμογών- Χρηστών (Application- User Layer): Συγκαταλέγονται όλες οι εφαρμογές που μπορούν να υλοποιηθούν για να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ένα Grid σύστημα (Δεν γίνεται περεταίρω ανάλυση γιατί είναι το ίδιο με το επίπεδο υπηρεσίας υλικού που περιγράφηκε πιο πάνω). Κατηγορίες Ανάλογα με τους στόχους σχεδίασης ενός συστήματος grid, υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες: Υπολογιστικά Grids (Computational): Είναι μια συλλογή κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων, που βρίσκονται σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες, η οποία λειτουργεί ως ένας ενιαίος πόρος επεξεργασίας (εικονικός υπέρ-υπολογιστής). Η διαδικασία συγκέντρωσης πόρων στοχεύει στον πολλαπλασιασμό της υπολογιστικής ισχύος, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται χρήστες, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές μεγάλης κλίμακας (π.χ. επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών εξισώσεων και προβλημάτων) και οι οποίες απαιτούν ένα τεράστιο αριθμό επεξεργαστικών πόρων. (Cody, Sharman, Rao, & Upadhyaya, 2008; Foster κ.ά., 2008; Heger, 2006; Ιωάννης Νικολεντζος, 2011) Grids Δεδομένων (Data): Τα grid δεδομένα αποθηκεύουν και παρέχουν ασφαλή πρόσβαση σε τρέχοντα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορους χρήστες και οργανισμούς. Επιτρέπουν τη διαχείριση πληροφορίας σε κατανεμημένες κατάλληλα τοποθεσίες για βάση δεδομένων. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αποθηκευτικής ικανότητας και η ταχεία ανάκτηση και ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφορίας. Eξαλείφουν την ανάγκη για μεταφορά, αντιγραφή και συγκέντρωση των δεδομένων σε ένα κεντρικό σημείο, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. Τα grid δεδομένα είναι κατάλληλα σε επιστημονικές εφαρμογές που ανήκουν στο πεδίο της ανάκτησης πληροφορίας ή παράγουν νέα δεδομένα με μεγάλο ρυθμό από αποθήκες δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες που διανέμονται σε κάποιο δίκτυο. (Foster κ.ά., 2008; Heger, 2006; Ιωάννης Νικολεντζος, 2011)

10 Grid and Cloud Computing 9

11 Grid and Cloud Computing 10 Grids Υπηρεσιών (Service) : Το Grid υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες κατανεμημένης φύσης και ποιότητα εξυπηρέτησης στους χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το grid υπηρεσιών έχει τρεις υποκατηγορίες οι οποίες είναι: Συνεργατικό Grid (collaborative): συνδέει χρήστες και εφαρμογές σε συνεργατικές ομάδες. Επιτρέπει αλληλεπίδραση πραγματικού χρόνου μεταξύ χρηστών και εφαρμογών μέσω εικονικού χώρου εργασίας ο οποίος επιτρέπει κοινή χρήση αρχείων δεδομένων και εξομοιώσεων. Grid πολυμέσων (multimedia): παρέχει μια υποδομή για εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου, ενώ απαιτεί ποιότητα εξυπηρέτησης σε πολλαπλές διαφορετικές μηχανές. Grid αιτήματος (on-demand): προσθέτει δυναμικά νέους πόρους για την παροχή νέων υπηρεσιών. (Ιωάννης Νικολέντζος, 2011) Εφαρμογές Το grid computing έχει εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς όπως στα μαθηματικά, την φυσική, την χημεία, στην αστρονομία αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους, τόσο στην επιστήμη, όσο και στις επιχειρήσεις. Εφαρμογή 1- Μελέτη Περίπτωσης: grids και πυρηνική σύντηξη( nuclear fusion) Η πρόκληση ήταν να έχει ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Κατασκευάστηκε στη Γαλλία ο Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας (International Thermonuclear Experimental Reactor -ITER). Είναι μια συνεργασία μεταξύ επτά χωρών με στόχο να αποδειχθεί ότι η ενέργεια σύντηξης μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον κόσμο της ενέργειας. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί: Ένα πρωτότυπο σύντηξης μονάδας παραγωγής ενέργειας. Με βάση αυτό το πρότυπο η ITER θα εισχωρούσε γύρω στα δύο γραμμάρια καυσίμου σε κάποιο χρόνο, αναδημιουργώντας την ίδια διαδικασία που τροφοδοτεί τον ήλιο και τα αστέρια. Η ITER θα έπρεπε να παράγει δύναμη 500 μεγαβάτ για παρατεταμένες περιόδους, καταδεικνύοντας την πιθανότητα της σύντηξης ως μία ασφαλή, καθαρή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας.

12 Grid and Cloud Computing 11 Τελικά η λύση ήταν το grid computing, όπως το Russian Data Intensive Grid. Είναι μόνο ένα από τα πολλά εθνικά δίκτυα που παρέχουν οι ερευνητές της ITER με επιπλέον υπολογιστικούς πόρους. Ο Igor Semenov του ρωσικού Κέντρου Ερευνών Kurchatov Ινστιτούτο, η επικεφαλής (RRC ΚΙ) οργάνωση της Ρωσίας για πυρηνική έρευνα, δήλωσαν ότι το grid computing έχει ένα όφελος για την ερευνητική του ομάδα: "Το φορτίο στους υπολογιστικούς πόρους της RRC ΚΙ μεγάλωνε, αλλά χάρη στο έργο μας για την υποδομή grid, θα μπορούσαμε να περιλαμβάνουμε τους υπολογιστικούς πόρους άλλων θεσμικών οργανισμών. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας περίπου 50 φορές πιο γρήγορα." (Pieri, 2009) Σχήμα 3: Αναπαράσταση τόπου όπου εφαρμόζεται η πυρηνική σύντηξη Εφαρμογή 2 - Digipede Network Το δίκτυο Digipede είναι μια κατανεμημένη υπολογιστική λύση που προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη απόδοση για πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Χτισμένο εξ ολοκλήρου πάνω στην πλατφόρμα.net, είναι ριζικά ευκολότερο στην αγορά, στην εγκατάσταση και στην χρήση σε σχέση με άλλες λύσεις grid computing. Το Δίκτυο Digipede περιλαμβάνει επίσης τo πλαίσιο Digipede, μέσω του οποίου οι προγραμματιστές του.net μπορούν να ενεργοποιήσουν εφαρμογές τους σε grid, γρήγορα και εύκολα μέσου του περιβάλλοντος Visual Studio.

13 Grid and Cloud Computing 12 Αυτό το λογισμικό είναι ιδανικό για υπολογιστική υψηλής εντάσεως, για δεδομένα υψηλής εντάσεως, καθώς και για συναλλαγές υψηλής εντάσεως εφαρμογές. Το λογισμικό τρέχει σε όλες τις εκδόσεις των Windows από το 2000, και είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα για τα Windows Compute Cluster Server 2003 (CCS) σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης (HPC). ( The Digipede Network, 2012) Σχήμα 4:Απεικόνιση του Digipede Network

14 Grid and Cloud Computing 13 Ορισμός Cloud Computing Ο όρος cloud computing (υπολογιστικό νέφος) χρησιμοποιείται μεταφορικά για το internet και βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο το internet απεικονίζεται στα διαγράμματα δικτύων υπολογιστών. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, απεικονίζεται ως ένα σύννεφο(cloud) και σύμφωνα με το βιβλίο Cloud computing: Μια πρακτική προσέγγιση των Anthony T, Velte, Toby J. Velte και Robert Elsenpeter "Το εικονίδιο του σύννεφου αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν το δίκτυο να δουλεύει". Όσο αφορά το τι είναι το cloud computing, δεν υπάρχει μία σύμφωνη απάντηση. Σε οποιονδήποτε περιοδικό τεχνολογίας και αν ανοίξεις ή αν ρωτήσεις διαφορετικούς επιστήμονες για το τι είναι το cloud computing θα παρατηρήσεις ότι θα πάρεις διαφορετικούς ορισμούς. Σύμφωνα με το wikipedia "Το cloud computing είναι η χρήση των υπολογιστικών πόρων (υλικού και λογισμικού) που παραδίδονται ως υπηρεσία μέσω δικτύου (συνήθως το Internet). Το cloud computing αναθέτει εξ αποστάσεως υπηρεσίες με τα δεδομένα, το λογισμικό και τους υπολογισμούς του χρήστη". Σύμφωνα με το The NIST Definition of Cloud Computing των Peter Mell και Timothy Grance "Το cloud computing είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει απεριόριστη, κατά απαίτηση (on-demand) πρόσβαση στο δίκτυο σε μια κοινόχρηστη πλατφόρμα διαμόρφωσης υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν να δεσμευτούν και να απελευθερωθούν γρήγορα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και αλληλεπίδραση". Ο όρος Cloud Computing περιγράφει υπολογισμούς, λογισμικό, πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες αποθήκευσης κατά τις οποίες ο τελικός χρήστης δεν έχει γνώση της φυσικής τοποθεσίας του συστήματος όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες. Το Cloud Computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την εύκολη, κατά απαίτηση πρόσβαση μέσω δικτύου σε ένα κοινό σύνολο από διαμορφώσιμους υπολογιστικούς πόρους, όπως δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθηκευτικούς χώρους, εφαρμογές και υπηρεσίες, που μπορούν να δεσμεύονται και να απελευθερώνονται ταχέως με ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή επέμβαση από τον πάροχο της υπηρεσίας. (Θανάσου Παρασκευή, 2011)

15 Grid and Cloud Computing 14 Σχήμα 5: Ορισμός Cloud Computing Μοντέλα υπηρεσίας Τα μοντέλα υπηρεσιών που υπάρχουν, όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα είναι τρία. Το Λογισμικό ως μια Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS), η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service-PaaS) και η Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service-IaaS). Το κάθε ένα από αυτά εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Λογισμικό ως μια Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS): Το Λογισμικό ως μια Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS) βασίζεται στη λογική της υπενοικίασης λογισμικού από έναν πάροχο υπηρεσιών, αντί της αγοράς της άδειας χρήσης. Μια εφαρμογή φιλοξενείται ως υπηρεσία σε πελάτες που την προσπελάζουν μέσω του Internet όπως ένα web browser (π.χ. web-based ), ή μια διεπαφή προγράμματος. Όταν το λογισμικό φιλοξενείται εκτός εταιρίας, ο πελάτης δεν χρειάζεται να το συντηρεί ή να το υποστηρίζει (δίκτυο, διακομηστές, λειτουργικά συστήματα, αποθήκευση, ή ακόμη και μεμονωμένες δυνατότητες εφαρμογής) με πιθανή εξαίρεση περιορισμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης της εφαρμογής. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του κόστους αφού παρέχεται στην επιχείρηση ως μηνιαίο λειτουργικό κόστος το οποίο συνήθως είναι κατά πολύ οικονομικότερο από την αγορά των αντίστοιχων αδειών χρήσης και υποδομής. (Mell & Grance, 2011; Velte, Velte, & Elsenpeter, 2010; Θανασου Παρασκευή, 2011)

16 Grid and Cloud Computing 15 Αυτό που κάνει της υπηρεσίες αυτές να διαφέρουν από άλλες εφαρμογές είναι ότι αναπτύχθηκε συγκεκριμένα ώστε να χρησιμοποιεί web εργαλεία, όπως ένα browser. Δημιουργήθηκε επίσης με ένα υπόβαθρο πολλαπλής μίσθωσης, η οποία επιτρέπει σε πολλαπλούς πελάτες να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή. (Velte κ.ά., 2010) Οι σημαντικότερες εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες είναι οι εταιρείες: Salesforce. com, RightNow, Taleo, NetSuite, Concur, Omniture και Google Apps. Η Microsoft παρέχει τις υπηρεσίες: Exchange Online (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), SharePoint Online (Σύστημα διαχείρισης κειμένων και περιεχομένου), CRM Online, Office Live Meeting (ηλεκτρονικός χώρος συναντήσεων), Hotmail, Live Messenger, Live ID. (Θανάσου Παρασκευή, 2011) Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service-PaaS): Η πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service-PaaS) ή αλλιώς γνωστό και ως cloudware είναι η συνέχεια του SaaS. Παρέχει μια cloud πλατφόρμα εφαρμογών για εταιρείες ή ιδιώτες που κατασκευάζουν λογισμικό για τους ίδιους είτε για τρίτους. Το PaaS παρέχει όλους τους πόρους που απαιτούνται για να δημιουργηθούν εφαρμογές και υπηρεσίες μέσω του Internet, χωρίς να πρέπει να κατεβάσει ή να εγκαταστήσει λογισμικό (μέσω γλωσσών προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες και εφαρμογές που υποστηρίζονται από τους παρόχους). Οι υπηρεσίες PaaS περιλαμβάνουν την σχεδίαση εφαρμογών, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, την εγκατάσταση και την φιλοξενία εφαρμογών. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα και παρέχει αυτόματες διευκολύνσεις για ταυτόχρονη διαχείριση, κλιμάκωση, ανακατεύθυνση και ασφάλεια. Ο πελάτης δεν διαχειρίζεται ή ελέγχει τις υποδομές όπως το δίκτυο, τους διακομιστές, τα λειτουργικά συστήματα παρά μόνο την εφαρμογή που θα ανεβάσει στο νέφος. (Mell & Grance, 2011; Velte κ.ά., 2010; Θανάσου Παρασκευή, 2011). Σημαντικότερες εταιρείες που χρησιμοποιούν PaaS υπηρεσίες είναι οι εταιρείες: NetSuite (SuiteCloud), Apple (ios), Google (Android, Google App Engine), Amazon (EC2, Amazon Elastic Beanstalk), Microsoft (Windows Azure, SQL Azure, μwindows Azure AppFabric.), Cloud Foundry, Heroku, Force. com, EngineYard, Mendix και Compute OrangeScape. ( Cloud computing, 2012; Θανάσου Παρασκευή, 2011)

17 Grid and Cloud Computing 16 Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Servive-IaaS): Η υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Servive-IaaS) ή αλλιώς γνωστή και ως υλικό (Hardware as a Service-HaaS) προσφέρει το υλικό ( σε αντίθεση με τα SaaS και PaaS τα οποία παρέχουν εφαρμογές), έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να βάζει ότι θέλει σε αυτό. Η εταιρεία ή ο ιδιώτης μπορεί να υπενοικιάσει υποδομή ανάλογα με τις απαιτήσεις εκείνης της χρονικής στιγμής, αντί να προβεί στην αγορά εξοπλισμού (υπολογιστικού, δικτυακού, κλπ). Ο χρήστης δεν διαχειρίζεται/ ελέγχει τη βασική υποδομή cloud, αλλά έχει τον έλεγχο των λειτουργικών συστημάτων, της αποθήκευσης, και τις αναπτυσσόμενες εφαρμογές και ενδεχομένως περιορισμένο έλεγχο της επιλογής εξαρτημάτων δικτύωσης (π.χ. firewalls υποδοχής). Σημαντικό πλεονέκτημα του IaaS είναι η δυνατότητα μεταφοράς εικονικών μηχανών από το ιδιόκτητο περιβάλλον της εταιρείας ή του ιδιώτη στο cloud, με συνοπτικές διαδικασίες καθώς και ότι πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό ταυτόχρονα. Σημαντικότερες εταιρείες που χρησιμοποιούν IaaS υπηρεσίες είναι οι εταιρείες: IBM, Rack Space, Savvis, Terremark, Google και Amazon. (Mell & Grance, 2011; Velte κ.ά., 2010; Θανάσου Παρασκευή, 2011) Σχήμα 6: Μοντέλα Υπηρεσίας

18 Grid and Cloud Computing 17 Μοντέλα Ανάπτυξης Τα μοντέλα ανάπτυξης που υπάρχουν, όπως φαίνεται και στο σχήμα πιο κάτω, είναι τέσσερα. Τα δημόσια σύννεφα (public clouds), τα ιδιωτικά σύννεφα (private clouds), τα σύννεφα κοινοτήτων (community clouds), και τα υβριδικά σύννεφα (hybrid clouds). Σχήμα 7: Μοντέλα Ανάπτυξης Δημόσια Σύννεφα (Public Clouds): Σύμφωνα με το The NIST Definition of Cloud Computing των Mell και Grance (2011) τα δημόσια σύννεφα είναι μια υποδομή ανοικτή για χρήση από το ευρύ κοινό. Μπορούν να ανήκουν, να τα διαχειρίζονται, και να λειτουργούν από μια επιχείρηση, ένα ακαδημαϊκό, ή κυβερνητικό οργανισμό, ή κάποιο συνδυασμό τους. Ο Παπαδάτος (2011) συμφωνά με τον ορισμό του NIST για τα δημμόσια σύννεφα και προσθέτει ότι "Στην απλούστερη εκδοχή του ένα δημόσιο σύννεφο είναι διαθέσιμο εξωτερικά στον τελικό χρήστη με μικρό περιορισμό για τον οποίο μπορεί να γίνει χρήστης της υπηρεσίας με πληρωμή. Οι πιο κοινές μορφές του είναι αυτές που είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτίου". (Κωνσταντίνος Μ. Γιώτης, 2011) Ιδιωτικά Σύννεφα (Private Clouds): Ορισμένες εταιρίες θέλοντας να διατηρήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους κατασκευάζουν ιδιωτικά δίκτυα. Μπορούν να ανήκουν και να διαχειρίζονται από τον ίδιο

19 Grid and Cloud Computing 18 τον οργανισμό, από τρίτους ή από κάποιο συνδυασμό τους και φιλοξενούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης.(mell & Grance, 2011; Πηνελόπη Βαφοπούλου, 2012) Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ίδρυση ενός ιδιωτικού cloud σημαίνει αναδιάρθρωση μιας υπάρχουσας υποδομής με την προσθήκη εικονικοποίησης και διεπαφής που μοιάζει με αυτή του σύννεφου. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το τοπικό κέντρο δεδομένων, ενώ αντιμετωπίζουν τα ίδια πλεονεκτήματα με αυτά των δημόσιων σύννεφων, όπως ότι είναι αυτοεξυπηρετούμενη διεπαφή (self-service interface) και ότι οι χρήστες έχουν προνομιακή πρόσβαση σε εικονικούς διακομηστές. (Buyya κ.ά., 2011) Σύννεφα Κοινοτήτων (Community Clouds): Τα σύννεφα κοινοτήτων είναι μια υποδομή που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και θεωρητικά βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα ιδιωτικά και δημόσια σύννεφα (Πηνελόπη Βαφοπούλου, 2012). Τα σύννεφα κοινοτήτων είναι μια κοινή υποδομή που απασχολείται και υποστηρίζεται από διάφορες εταιρίες και χρησιμοποιείται από ομάδες που έχουν κοινές ανησυχίες (π.χ. αποστολή, απαιτήσεις ασφάλειας, πολιτική, εκτιμήσεις συμμόρφωσης). Μπορούν να ανήκουν και να διαχειρίζονται από μία ή περισσότερες εταιρίες της κοινότητας, από τρίτους ή κάποιο συνδυασμό τους. (Buyya κ.ά., 2011; Mell & Grance, 2011) Υβριδικά Σύννεφα (Hybrid Clouds): Τα υβριδικά σύννεφα είναι μια σύνθεση δύο ή περισσότερων μοντέλων ανάπτυξης (ιδιωτικά, δημόσια ή κοινωνικά). Κάθε ένα από τα μοντέλα αυτά παραμένουν μοναδικές οντότητες αλλά συνδέονται μεταξύ τους με τυποποιημένες ή αποκλειστικές τεχνολογίες και επιτρέπουν μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών. (Mell & Grance, 2011)

20 Grid and Cloud Computing 19 Εφαρμογές Όπως έχει είδη αναφερθεί, υπάρχουν πολλές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες cloud computing όπως είναι: η Microsoft, η Google, η IBM και η Apple. Έκτος από αυτές που έχουν αναφερθεί πιο πάνω και που είναι γνωστές σε όλους μας, θα αναφερθούν κάποιες νέες εφαρμογές του cloud computing. Google Drive Είναι μια νέα υπηρεσία cloud computing που υπάρχει περίπου εδώ και έξι μήνες. Σκοπός της εταιρίας ήταν να ανταγωνιστεί παρόμοιες υπηρεσίες άλλων εταιριών όπως είναι το SkyDrive της Microsoft, το icloud της Apple και το Dropbox που δημιουργήθηκε από δύο φοιτητές του MIT πριν από εφτά περίπου χρόνια. Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν και να αποθηκεύουν δεδομένα μέχρι 5 GΒ, τα οποία μπορούν να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες. Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να φθάσει μέχρι 16TB με μια μηναία συνδρομή. Είναι προσβάσιμο, είτε απευθείας μέσω του διαδικτύου, είτε μετά από την εγκατάσταση σχετικού λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη. Μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω Windows PC,Apple Macintosh, ή ακόμα μέσω ειδικής εφαρμογής σε «έξυπνο» κινητό ή υπολογιστή- ταμπλέτα με λειτουργικό σύστημα Android. ( Νέα υπηρεσία δωρεάν αποθήκευσης δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, χ.χ.) Venus-C Υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Eνωσης και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft και αποτελεί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες στον τομέα του cloud που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα (DAE). «Το Venus-C, με την εφαρμογή στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) της πρόγνωσης του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, καθώς και της εξάπλωσης αυτών, παρέχει μια πολύτιμη βοήθεια σε φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και πολιτικής προστασίας (όπως

21 Grid and Cloud Computing 20 η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών σε αποδοτικό οικονομικά και εξελιγμένο τεχνολογικά επίπεδο, με δυνατότητες χρήσης σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο», εξηγεί ο καθηγητής Κώστας Καλαμποκίδης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ( To υπολογιστικό νέφος ως εργαλείο στα χέρια των ερευνητών, χ.χ.) Το Venus-C επιχορηγεί τρία πιλοτικά προγράμματα στην Ελλάδα: 1. Cloud4Trends: αναλύει σε πραγματικό χρόνο και αξιοποιεί το περιεχόμενο που δημιουργούν και δημοσιεύουν οι χρήστες microblogging (Twitter) και blogging υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς ή κοινωνικές ομάδες (π.χ. δήμοι, επιχειρήσεις κλπ), πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών, προκειμένου να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες». 2. TARCLOUD: ενσωματώνει τεχνικές υπολογισμού προσεγγιστικών ταιριασμάτων mirnas στο cloud. Στην Υπολογιστική Βιολογία, σημαντικό ρόλο παίζουν οι τεχνικές προσεγγιστικού ταιριάσματος ακολουθιών, οι οποίες και ανακαλύπτουν πιθανά ταιριάσματα μεταξύ βιομορίων. Οι τεχνικές αυτές έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις γιατί εμπλέκουν μεγάλο αριθμό βιομορίων. Η εφαρμογή TARCLOUD έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των τεχνικών αυτών σε σύγχρονα περιβάλλοντα κατανεμημένης και παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων στην cloud computing υποδομή της Microsoft (Windows Azure) για την αποδοτική εκτέλεσή τους. 3. Cloud-Quake: έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προσαρμογή σε cloud υποδομές μίας διαδικασίας υπολογισμού χαρτών της χωρικής κατανομής της σεισμικής κίνησης και των σχετικών βλαβών σε πολύ μικρό διάστημα αμέσως μετά τη γένεση ενός ισχυρού σεισμού. Η εξοικονόμηση κόστους και η εύκολη ανάπτυξη καινοτόμων νέων υπηρεσιών είναι τα δύο βασικά οφέλη σύμφωνα με τον κ. Κώστα Παπαζάχο, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εργάζεται πάνω στο Cloud-Quake: «Το Venus C θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζονται στα θέματα υπολογισμού της επίδρασης των σεισμών στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας στους σχετικούς επιστήμονες μία εξαιρετική δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες υπολογιστικές

22 Grid and Cloud Computing 21 υποδομές, μόνο όταν και όπου είναι απαραίτητο, χωρίς το βάρος της συνεχούς συντήρησης και ανανέωσης της υπολογιστικής υποδομής και των λειτουργικών εργαλείων» ( Συμμετοχή Ελλάδας Κύπρου ανάμεσα σε 15 πιλοτικές εφαρμογές στο ερευνητικό έργο VENUS-C, 2012) Δύο προγράμματα που συμμετέχουν εθελοντικά στο Venus-C είναι: 1. AMBIDOC: Σύμφωνα με τον Ηλία Μαγκλογιάννη, καθηγητής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και υπεύθυνος του έργου AMBIDOC, ανέφερε τα εξής: «Οι τεχνολογίες transcriptomic, όπως μικροσυστοιχίες DNA και επόμενης γενιάς ακολουθίες (sequencers), είναι σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, που δημιουργεί πρωτοφανή όγκο δεδομένων σχετικά με την ευρεία επιθεώρηση του γονιδίωματος ενός οργανισμού. Η εθελοντική συμμετοχή μας στο VENUS-C έχει επιτρέψει την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση μεγαλύτερου όγκου πειραματικών δεδομένων, παρέχοντας συγχρόνως ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ποσοτική, στατιστική, σημασιολογική και λειτουργική ανάλυση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά». ( VENUS-C: μια πρωτοποριακή cloud υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη, 2012) 2. VirtualCampusOnCloud: Σύμφωνα με την Σοφία Τσεκερίδου από το Athens Information Technology (AIT): «Το cloud computing μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ώστε να ξεπεραστούν οι σημερινές ελλείψεις των υπηρεσιών εικονικού πανεπιστημίου, επιτρέποντας μεγαλύτερη ανάπτυξη κλίμακας και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Η εθελοντική συμμετοχή μας στο VENUS-C θα οδηγήσει σε νέες βιώσιμες επιχειρηματικές υπηρεσίες και θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών που υποστηρίζουμε σήμερα». ( VENUS-C: μια πρωτοποριακή cloud υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη, 2012)

23 Grid and Cloud Computing 22 Σύγκριση Grid και Cloud Computing Χαρακτηριστικά Grid Computing Cloud Computing Κατανομή Πόρων Συνεργασία Ετερογένεια Πόρων Συνυπολογισμός των ετερογενών πόρων Συνυπολογισμός των ετερογενών πόρων Εικονικοποίηση Εικονικοποίηση δεδομένων και υπολογιστικών πόρων Εικονικοποίηση υλικού και πλατφόρμων λογισμικού Ασφάλεια Ασφάλεια μέσω Ασφάλεια μέσω απομόνωσης αντιπροσωπείας διαπιστευτηρίων Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πληθώρα υπηρεσιών Δεν υπάρχουν ακόμη Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη από τις υπηρεσίες Ο χρήστης επιλέγει αρχιτεκτονική Εξαρτίσεις Λογισμικού Εξαρτάται από το λογισμικό Ανεξάρτητο Λογισμικό Επίγνωση Πλατφόρμας Το λογισμικό του πελάτη πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο Grid Το λογισμικό λειτουργεί σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο Επεκτασιμότητα Επεκτασιμότητα κόμβων και τοποθεσιών Επεκτασιμότητα του υλικού, των κόμβων και των ιστοσελίδων Αυτό διαχείριση Δυνατότητες αναδιάρθρωσης Δυνατότητες αναδιάρθρωσης, αυτοαποκατάστασης Βαθμός Κεντροποίησεις Αποκεντρωμένος έλεγχος Κεντρικός έλεγχος (μέχρι τώρα) Ευχρηστία Δύσκολο να διαχειριστεί Φιλικότητα προς το χρήστη Τυποποίηση Τυποποίηση και Έλλειψη προτύπων για διαλειτουργικότητα Διαλειτουργικότητα Cloud Πρόσβαση Χρήστη Διαφανή πρόσβαση για τον τελικό χρήστη Διαφανή πρόσβαση για τον τελικό χρήστη Μοντέλο Πληρωμή Άκαμπτο Ευέλικτο Εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών Περιορισμένη στήριξη Περιορισμένη υποστήριξη, επικεντρώθηκε σε διαθεσιμότητα και χρόνο λειτουργίας (Vaquero, Rodero-Merino, Caceres, & Lindner, 2008)

24 Grid and Cloud Computing 23 Συμπεράσματα Μέσα από την μικρή ανασκόπηση των grid και cloud computing, παρατηρούμε ότι τόσο το grid όσο και το cloud computing έχουν σκοπό να αποθηκεύουν δεδομένα και πληροφορίες σε ένα τρίτο πάροχο, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες, εύκολα και γρήγορα μέσο του διαδικτύου. Το πλεονέκτημα αυτών των δικτύων είναι ότι μειώνουν το κόστος, αφού επιστήμονες και επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αγοράσουν εξοπλίσμό (έτσι ώστε να δημιουργόυν τοπίκες βάσεις δεδομένων) και δεν υπάρχει το κόστος συντήρησης, αφού το αναλαμβάνουν οι παρόχοι που προσφέρουν αύτων των ειδών υπηρεσίες. Με την ραγδάια ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγηθήκαμε από το grid προς το cloud computing, όμως ποιό είναι το μέλλον του cloud; Προβλέπεται πως το cloud computing θα βρίσκεται ανάμεσα μας για τουλάχιστον ακόμη 5-10 χρόνια, όπου μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις θα το υιοθετήσουν στο δυναμικό τους. Το cloud computing, όπως φαίνεται και από τις εφαρμόγές πιο πάνω, άρχισε να γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο, όπου τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και στο κόσμο της επιστήμης, άρχισαν να το χρησιμοποιηούν για να ξεπεράσουν τρέχοντα προβλήματα και δυσκολίες που δεν μπορούσαν να λυθούν μέχρι τώρα. Το grid και cloud computing μας οδήγησαν προς νέους ορίζοντες και με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας θα συνεχίσουν να μας αλλάζουν τις ζωές.

25 Grid and Cloud Computing 24 Βιβλιογραφία (References ) Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (Επιμ.). (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. Ανακτήθηκε από Cloud computing. (2012, Δεκέμβριος 16). Στο Wikipedia, the Free Encyclopedia. Ανακτήθηκε από Cloud Computing Pay-Per-Use for On-Demand Scalability. (χ.χ.). Cloud. Ανακτήθηκε από Cody, E., Sharman, R., Rao, R. H., & Upadhyaya, S. (2008). Security in grid computing: A review and synthesis. Decision Support Systems, 44(4), doi: /j.dss Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S. (2008). Cloud Computing and Grid Computing 360- Degree Compared. Στο Grid Computing Environments Workshop, GCE 08 (σσ 1 10). Παρουσιάστηκε στο Grid Computing Environments Workshop, GCE 08. doi: /gce Grid computing. (2012, Δεκέμβριος 15). Στο Wikipedia, the Free Encyclopedia. Ανακτήθηκε από Heger, D. A. (2006). An Introduction to Grid Technology Vision, Architecture, & Terminology. Στο CMG-CONFERENCE- (Τ. 2, σ 603). Ανακτήθηκε από Kim, W. (2009). cloud computing: Today and Tomorrow. Journal of object technology, 8(1), Mell, P., & Grance, T. (2011). NIST Cloud Computing Reference Architecture. NIST Special Publication, 500, 292. Pieri, E. (2009). Sociology of expectation and the e-social science agenda. Information, Communication & Society, 12(7), The Digipede Network. (2012). Ανακτήθηκε από To υπολογιστικό νέφος ως εργαλείο στα χέρια των ερευνητών. (χ.χ.). Ανακτήθηκε από

26 Grid and Cloud Computing 25 Vaquero, L. M., Rodero-Merino, L., Caceres, J., & Lindner, M. (2008). A break in the clouds: towards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(1), Velte, A., Velte, T. J., & Elsenpeter, R. (2010). Cloud computing: Μια πρακτική προσέγγιση. Αθήνα:. Μ.Γκιουρδας. VENUS-C: μια πρωτοποριακή cloud υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη. (2012). Ανακτήθηκε από Γεώργιος Κακουρας. (2006, Νοέμβριος). Οικονομικά Μοντέλα Διαχείρισης Πόρων σε Υπολογιστικά Πλέγματα ( Grid). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ανακτήθηκε από ΘΑΝΑΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (2011). Συγκριτική μελέτη μεθόδων αναζήτησης υπολογιστικών πόρων στο υπολογιστικό πλέγμα. Ανωτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα. Ανακτήθηκε από Ιγνάτιος Νανίδης. (χ.χ.). Μηχανισμοί Ασφάλειας σε υπολογιστικά πλέγματα. Ανωτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Κρήτη. Ανακτήθηκε από /2010nanidis.pdf ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ. (2011, Ιούλιος). Εφαρμογή στο Πλέγμα με Υπηρεσίες Ιστού. Πανεπιστημιο Πατρών, Πάτρα. Ανακτήθηκε από Κωνσταντίνος Μ. Γιώτης. (2011, Ιούλιος). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης και Παραμετροποίησης Εικονικών Συσκευών Δικτύωσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Νέα υπηρεσία δωρεάν αποθήκευσης δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος. (χ.χ.). Xanthi Press. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 16, 2012, από Παπαδάτος, Αλέξανδρος. (2011, Μάρτιος). Υπολογιστικά Πλέγματα και Εφαρμογες. Ανωτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Κρήτη.

27 Grid and Cloud Computing 26 Πηνελόπη Βαφοπούλου. (2012). Kινδυνοι και Ρίσκα Ασφάλειας στο Cloud Computing. Ανωτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα. Συμμετοχή Ελλάδας Κύπρου ανάμεσα σε 15 πιλοτικές εφαρμογές στο ερευνητικό έργο VENUS-C. (2012, Ιούλιος 15). Ανακτήθηκε από pilotikes-efarmoges-sto-erevnitiko-ergo-venus-c Σχήματα Σχήμα 1: Wilkinson, D. B., & Ferner, D. C. (2004). Grid Computing. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 16, 2012, από Σχήμα 2: Heger, D. A. (2006). An Introduction to Grid Technology Vision, Architecture, & Terminology. Στο CMG-CONFERENCE- (Τ. 2, σ 603). Ανακτήθηκε από Σχήμα 3: ITER. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 16, 2012, από Σχήμα 4: The Digipede Network. (2012). Ανακτήθηκε από Σχήμα 5: Cloud Services. (2013). Ανακτήθηκε από Σχήμα 6: Shum, A. (2012). A Measured Approach To Cloud Computing: Capacity Planning and Performance Assurance. Ανακτήθηκε από Σχήμα 7: The Evolution of Enterprise Infrastructure as a Service (IaaS). (2010). Ανακτήθηκε από

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Μαρία Χρόνη, Βασίλειος Μποζιάρης, Σταύρος Νικολόπουλος mchroni@cs.uoi.gr, vboziari@hotmail.com, stavros@cs.uoi.gr Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud

Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud Ανοιχτές Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud www.ellak.gr Νεκτάριος Κοζύρης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Αντιπρόεδρος ΕΔΕΤ ΕΕΛ/ΛΑΚ Infosystem/Helexpo, 28/11/2009 Cloud Computing? Πολλοί ορισμοί Wikipedia: provision

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Το Web 2.0 δεν σταματά στην επικοινωνία ανταλλαγή στοιχείων μόνο ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Ο πελάτης συνεχίζει να συμμετέχει στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Δρ. Ιωάννης A. Αποστολάκης Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας e-mail: apost@sch.gr Διεύθυνση: Κηφισίας 16 Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι προοπτικές για το μέλλον Σπύρος Κοκολάκης sak@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit 1 Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit Απολαύστε ισχύ και απόδοση για cloud Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκούνται στην εικονικοποίηση (virtualization). Αναζητούν όλες τις ευκαιρίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Hosting & Cloud Services

Hosting & Cloud Services Hosting & Cloud Services Η εταιρία μας σε αριθμούς 2001 ιδρύθηκε η IpHost. 17 άτομα απασχολούμενοι, συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες. 60.000 domain. 7.000 share hosting. 300 business

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

eenviper: περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστικού νέφους

eenviper: περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστικού νέφους eenviper: περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστικού νέφους Η Περιφέρεια Κρήτης καινοτομεί και προσαρμόζεται στην ψηφιακή εποχή, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eenviper

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET - INTRANET - EXTRANET

INTERNET - INTRANET - EXTRANET INTERNET - INTRANET - EXTRANET H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Version 2.3 Οκτ 2012 1 Γενική περιγραφή Εφαρμογή CTI (Computer Telephony Integration) Σχεδιασμένο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα