Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα"

Transcript

1 βίίη-13\ Σ «\ θ,γ ΦΩ Έ,β Υ ) E Γ ΓΩΓ Έ Φ 2012 βίίη-13\ Σ «\ θ,γ Έ»,β Υ )»

2 ΦΩ E «Θ κ Θ» 1,β,γ MIS , MIS , MIS κ Γ κ Γ Γ Γ Φ Ω,, Θ ηί,ά,,y Γ Γ,, Ω Φ,A Γ κ«,1,,υ, Copyrightc βί1β,δη Θ Γ βίίγ-2011) κ κ Φ ΓΩΓ 2

3 , - Γ», Υ Φ,, Υ, -, «Θ,,,, «, Υ,, -,, Φ, Φ,,, κ» Υ β «κ», γ «κ»,,,, «1, Φ, 3

4 » κ, ε κ «-» Θ,, Φ» «Υ δ Γ, ή, index,,,, Υ Φ, - ή,, 4

5 1 κ ζ 2 Θ.. κ Υ,, - ηε Φ 1ίί 11δ Θ δδ κ 1γ1 1κ 2: γκ βγ βδ ηι 5

6 1 κ Γ,,,Γ,, Γ,,, Φ, Ά,,, Υ,,,,,,, 1κ,,,,,,,,,,,»,,, λ κ «κ 6

7 Υ Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, β,,,, Ά βκ Γ 1),,,,,, λγ λ κ, 7

8 Pierre Bourdieu «Bourdieu, 1999). «,,,» Υ κ ςourdieu, 1ιθζ,, [ ], [ ]»Υ Bourdieu Φ, 1ιθεκ γζδφ,,,,,, ΥBlackledge & Hunt, βίίίφ,, κ, βφ 3Φ Θ,,, κ ΥGardner, 1ιθγΦ,,,,, Φ H,, Υ κ 8

9 Dewey (1933). 1),,, κ - κ «,» ιβ, 1ιιε-βίίγ,, Υwww.prmelina.gr/al/al.htm Φ, Υ,, Φ,,, 2) :, Υ1ιι1, 1ιιβΦ,,,,, 9

10 ,,, 3),,,, -,,,,,, ζιβειήγηή1ί-07-ίγ 1ίζ1γηήΓηήγί-09-ίγ Θ Θ, βίίγ Υ,, ΘΦ, βίίγ Γ, βίί1 βίίε, Υ Φ1β1ήζίεήιηβθβήΓ1ήβγ-9-βίίεΦ, κ,,,,,,, Υ Φ 1η-11-βίίγ Θ «10

11 ,,, κ,, Υ -,,,,,,,,,,,,,,, Φ,,, -,,,»,, Φ,,,,, Υ,1ιθιΦ, σomenius, Φ Υ,,,,, 11

12 ,,,,, Υ, Υ,βίίηΦ Θ o o,,, Φ, κ,,,, ΥΓ,βίίγΦ κ Υ Φ, κ,,, «-», «Θ»,, « 3. o,,,», κ ή, ή, 12

13 , ΥDewey, 1933) o κ,,,, Υ X,βίίβΦ o κ ΥGardner, 1983) o κ β, Υ Φ,,, o, project,, Υ, Φ κ,,,, Φ, Υ o, ή ή, o κ 6. κ, 13

14 ,, Υ Φ,, Υ, ],, Ά δκ o o o o o o o o, λ,, Θ,, κ] Φ,,, Θ,,, λ, εκ Ά,, κ,, Υ,,,,,, Φ, Υ Φ Φ -,,,,, Φ, Υ Υ,, 14

15 Ά Θ Θ, Γ Θ Θ ή ή Υ Φ ή ή - Γ ή ή Υ, ή Υ, Υ Γ Φ,, Φ,, Φ 15

16 Υ Φ Θ,, Γ,, Υ, ή ή, - ΥanimationΦκ Φ ή κ,, ή,,,, Υ,,, Φ κ,,,,,,, λ 16

17 , Γ, - Υ,, Φ Θ κ,, Ά ή Υ Υ -, ή, ή, κ Φ Φ ή,, ή Υ κ Φ, -, -,Γ, Γ ή ή Γ ή, Φ,, Φ,, Υ, Υ,, 17

18 Υ Φ Υ κ Ά ζκ 1 1ε,, Φ Υ,Φ Φ,,,, λ Υ Φ Θ,, 1,,,,,,, Υ,,,, Φ,,, Υ Φ, κ Υ Φ,, βίί1 Γ Γ 18

19 ,,,,,,, Υ, Φ, Υ,βίίζΦ,,,, ΥΓ,βίίβΦ,,,, video, Υ,,,,,,,,,, Υφrey, 1ιθζΦ,,,, Φ,,,,,,,,,, 19

20 ,,βίίζ, Υ κ,, κ, - κ«,,,,βίίεκ1βφ» Θ Γ Θ Γ Γ To,, Υ,, Φ,, Υ, Φ,,, Υ,,, Φ,, Γ Φ ή Γ

21 Υ - Φ,,PH, -,,,, Φ,,, Φ Γ,,, κ,, κ κ,, Υ,Θ Φ Θ, Θ 21

22 κ Φ,,,, Υ, 2 κ Υ 2003: 49-εγΦ, Υ,, κ 2.,, κ,, Υ ein, 1ιιθ,βί11κβε-43).,, Φ,,, Φ,,,,,,,,, Υ 22

23 Υ Γ Φ 1κ (,,, κ, κ,,, κ,,,,, Υ Φ,,., 1995) κ 23

24 Π ο Π ι ί ί Κ ά ιά ι ί Μ ά ί βκ,, κ Υ,, Φ,,,,, Υ,, Φ Υ, Φ, Υ Φ Υ ιφ,,, 24

25 ,, Υ Φ,,,,, -,,,, Υ Φ Υ Θ Φ,, Υ,βί1ίκγδι-γεη 2011: 259-βθβΦ,,,,,,,,, κ,,,,,, Γ, Υ γ-ζ,, 25

26 «,» βείί, Υ,βί11κβζιΦ 1ιιβ Φ, Υ Υ Γ Φ Υ,,, Φ, «Υ Φ,, video,» Γ ««Ά» Υ, β1ίγβε1ηθηφ Θ Φ,» Υ, Φ,,,,, Υ, β1ίεββ11ίγφ Υ Γ Φ Υ Φ Υ Τ 1θβγΦ ζί Υ, Φ 26

27 , 1θδγ, κ Υ 1δ, β1ίγζιβ1ίζφ, Χ κ respublica, Philip Von Folz,,, Ά Γ,, Delacroix υ 1θδγ Γ βί, Γ, Υ, Φ, Υ Φ Θ βίίβ, βί. κ - - 1ιιι κ 27

28 Φ 1ιιθ Θ κ 1θ 1ι Υ,,1ηιηΦ, Υ,1θββΦ βει-282 Θ Γ,,,. βίίι Γ, Έ,Υ Φβί11, κ κ 3,, κ κ 1ιιι, 3 κ,,,, 28

29 ,, ΥΓ,,1ιιηΦ,,,,, κ, Υ, 1ιιιΦ ΥΓ,βίίίΦ,, Υφullan,1ιι1Φ ΥτeVillar,1ιιδΦ,,,,, Φ,, Υτavis, βίίθ Σ ιί Υ,1ιιζ,1ιιη,1ιιίΦ βδ1γήιζ 29

30 βίίί, Υ,βίίίΦ, Υψollins, βίίζφ, Υ, Φ,, «Υ,1ιιζΦ» Υ, βίίγφ» «,,, ΥTiedt,1ιιιΦ,,,,,, ΥModgil, 1986) «κ, δι,», 30

31 ,,, Γ,,, κ Γ,, κ,,,,, κ,,, -,, κ,, - Φ,,, Υ, Υ Φ,, Υ, Φ,,,,, κ,, κ :,, : κ 31

32 , δ κ, δ,,, - 4 Υ, Φ 1,β γ,, Υ Φ,,,, Υ Φ Γ - Γ κ δ,,, ppt Υ Φ ] ] Γ] 1ζ 1ι 32

33 3 β 1.», ε,,,, Φ,,,,, 1,, δ Φ, λ γ δ, β,,, «,,,,, ] ],, κ ] Ό 33

34 ζ Ά ηκ, Ά Ά Υ θκ ικ, Φ, λ, ΥΘ Φ Υ,,,,,,, Φ,,, Υβίίε) εε, β βζ1-βηγθ κ Bourdieu, P. (1986).The Forms of Capital. κ,,,, Γ, κ «,,.» 1θίδ,, Υ ) Υβίίζ) 34

35 Γ,, βει-282 Θ., Υβίίγ), κ «, 1ιηθ Υ,,, η1-79.»,, Φ, Έ, Υ Φ βί11, κ,, Υβίίγ), Φ ΓΫ νλ μ 9., Υ1ιθε),, Bourdieu Bernstein., 1κ, κ, «35

36 Φ», µ βίίγφ, «µ «µ», βίίγ,,, Υ Φ βκ, 4 Υ,,,,, Υ,,,, Φ,,, γκ,,, Υ Φ Θ,, Γ,, Υ,,,,, Φ, 36

37 Φ,,,, ζκ Υ Φ Υ Φ, Υ Υ,,, δκ εκ, Φ,, Φ, ηκ Γ,,,,,, Υ, Φ Υ,,,,,,,, θκ κ1φ -, βφ,γφ, δφ, εφ,., Υ,, Φ 37

38 ικ Φ Γ κ «, Φ κ,, Φ Φ Γ»,, Υ «κ«,»κ κ κ » 1. Banks, J (1994). Multiethnic Education. Allyn and Bacon. 2. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. John Richardson, Ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education ( ). New York: Greenwood Press. 3. Dewey,J. (1934). Art as experience. New York: Minton Balch. 4. Davis, H.J. (2008). Why our Schools Need the Arts. Teachers College Columbia University, New York. 5. De Villar, R. C., Faltis and J. Cummins (1994). Cultural Diversity in Schools: from rhetoric to practice. State University of New York. 6. Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassel EducationalLimited. 7. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple Intelligences. Basic Books 8. Hein, G. (1995). Learning in the museum, Routledge, London 9. Knud Illeris (ed.)( 2009). Contemporary Theories of Learning. Learning theorists in their own words. Routledge 10. Modgil S, G. K. Verma, K. Mallick and C. Modgil (1986) Multicultural Education: The interminable debate. The Falmer Press. 11. Tiedt, P. and I. Tiedt ( 1999). Multicultural Teaching. Allyn and Bacon. 38

39 1.,,ΣΓ, Υ1ιιζΦ 2., Σ 3.,,Υ1ιθιΦ, κ 6. Γ 7. Γ Γ «8. Γ E 13.,,,, κ., γ, βγ-30.,, χutenburg Φ κγ, Υ Φ ΥβίίζΦ 14. χreen,ζ,υβίίδφ κ,γ, κ 15. Green, N.,(2004).,. (2009). Έ 12., Υ1ιιθΦ Υ, κ, Υ1ιιιΦ, Υ Φ, Υ ΦΥ1ιιηΦΘ,,χutenberg,,ΥβίίίΦ,,,ΥβίίβΦ 9., Υ1ιιηΦ κχutenberg 4. Blackledge, D. &Hunt, B (2000)., κ Θ,,Υ Φβί1ί 5. Bourdieu, PΥ1ιιιΦ, κ,,,,,,hollins, 39

40 16. Etta, E. (2006). κ,γυ1ιιζφ, κγγ ,,,ΥβίίγΦ , ΥβίίηΦ, 17.,, κ,, 1ιιθ Θ κ βει-282 κ κ , , Υ1ιιεΦ - βίίβ,,ζ κ Θ, κ,, κγ Θ ή Θ, κ , ΥβίίγΦ κ 29.,ΓΥ1ιιιΦ 26. Έ,Υ Φβί11,,Γ,Υ1ιιηΦ, 25.,, βίίε,γυ1ιιζφ Θ,ΓΓ 24. Θ,1θήεή1ιιε, Iσηε.. 40

41 , ΥβίίίΦΈ, κ Γ , 32.,,,. βίίι, Θ,ΥβίίγΦ γίγή1γ-03-03, Φ Φ, Υ1ιθεΦ 36. Frey, K. (1986). 37., 38. project, ΥβίίζΦ Γ, ΥβίίβΦ Project κ κ Γ, , Γ, κgutenberg 9,,Φ γίδή1γ,θ κ,θ 1. Φ. p= θ 1ι Υ,,1ηιη), Υ,1θββΦ

42 - 1θιβή 11ή 1γήγ1-7-ιί Γ2/4867/ Θ Γβήεεδθήη-10-ιβ Γηήζιβειή1ί-07-βίίγ 1ίζ1γηήΓηήγί-09-βίίγ βδ1γή1η6-1ιιζυφ 1βδ, Φ κ Ά γδ: Θ βίίβ. κ - - 1ιιι κ 42

43 2 43

44 Θ, Υ Φ Υ Φ.. Υ,.. Φ 44

45 κ,, Υ κ, T κ Φ T,, 45

46 , Φ,, Υ erriman 1999), Υ βί1ίφ, Υ,,, (Hooper-Greenhill,1991)., 46

47 1. 2. Υβί1ί, 1εβ-1εγΦ κ.,, G. Hein «,,,, ΥΦ ΣΓ,βί1ίΦ Ά,,,,,,,,» ΥHein 1998).,, Υ Φ,,,,,,,,, 47

48 Υ Φ,, Γ Υ Φ κ,,,, Υ ),,,,, Υ Φ 48

49 ,,, Α ά ό ο ί οα ι ό Π ό 1Υ, 1ιιεΦ, κ,,, κ, κθ, 49

50 Π ο ί Π ι ί Κ ά ιά ι ί Μ ά ί βκ Υ Φ, Υ, Φ, Υ Υ. ή Φ Φ Υ ε Φ 50

51 - - Φ - Θ Υ Φ, κ,,,,,,,, δεϋμ εά δμ ΰδ κθ λκ κ,,, λ βλδσ β 1. Γζ,,,,,, ΥCD, DVD,,.Φ,, δκλδ ησ βμ Ϋθθκδμ Μκν κ,,, 51

52 β, Γ,,,,,,, Υ,, Φ,, ή, ή Φ κ. 52

53 ,, Υ,,,,.) Θ,,,, Υ 1Φ, Γ,, Γ Υ1ιηθΦ Φκ Υ,, Ά εβ β 1 Υ, κ,,,,,, Γ Σ, λ Υ Φ, Υ,, Φ, Φ 53

54 λ βλδσ β μ, Φ Υ., Υ,, Φ λ λ Γ λ λ 1. βγ ή γ, κ ( λ λ Γ, Φ λ Υ,, λ λ Γ Θ,, 54

55 Ά εβ β β (ΰδ εδ ν δεκτμ)μ Υ Φ,, Υ Φ «,» Υ, Γ Φ,,,,, Γ Υ, Φ Ά εβ β βηδκνλΰδεάμ ΰλ άμ 55

56 Γ «,» Υ βίίιφ,, Θκ «Φ» Ά Υ Φ Φ κ«ε» λ, «Υ κ λ, 2009)»,, 56

57 ΥΆ 1ιιεΦ λ ΥΆ 1ιιε γθφ - Υ.,,, Φ,,,,, -,,, - ή 1. Υ Φ,, κ κ,, 57

58 κ, 2. κ 3. 4., κ κ - Υ Φ Γ κ,,,,,,, Γ ή, Ά,,,, 58

59 Υ. Φ Υ Φ,,,,,,, λ βλδσ β 1β κ,,,,,,,, Υ,βίίίΦ,,, λ βλδσ β ββ : λ, λ βλδσ β γβ : ΚλνηηΫθ ην δεϊ κν Μκν κν δ-ε Ό Ό 59

60 κ,, / / / / / / 2 κ Υ 3 ) Γ : Φ Γ 60

61 4, - κ - κ - κ, Φ Γ κ κ Υ1)κ, - Υ Ω 61

62 Υζίί Φ, (http://www.namuseum.gr Γ - λ λ - :, λ λ Υβ)κ λ λ λ λ λ - λ - - λ λ - λ - λ - λ - λ -,, Υ,βίίδΦ Υ,, Φ 62

63 ,, Υ Φ, Υ,, Φ, Υ Φ,, Γ Υ Γ, ηβγ Φ - ε1ε-ε1ί, Γ,, Υ Φ Υhttp://www.cycladic.gr),, 63

64 , Γ Γ, ηβγ - Ο Ο,,, Υhttp://www.cycladic.gr) λ βλδσ β 1β λ βλδσ β ββ κηκδσ β μ εδ δ κλϋμ κ Υγ)κ Γ «Υ Φ» 64

65 Π ί ο ι ι Χ ο ό - ιο ο ι φ Ό ο Χ Μ ο Ό ο ο ι ι ο ι ί ι Μ ι οιά ι φ Πο ό ι ό ο ά- κ κ Γ κ Φ κ Γ, Υ κ Υ -, Φ ), Γ, Υ,,, κ Γ Ω Φ - Θ 65

66 ,,, κ,,,,,,,, Ά κ,,,, 66

67 κ, Υ Φ,,,,,, power-point,,,,,» ή «,, Γ, κ 67

68 Θ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ Άζεβ δμ (1λλη), Μκν εδ ξκζ μ δθσ νλκδ εδ ΰΰ ήάζεβ δμ, γάθ μ ζζβθδεϊ ΓλΪηη, 1λλη, Πλε δεϊ 4κν, 5κν λ κίϊγηδμ εδ Θή ή εδ θκν λδ λ δεκτ ηδθλκν ΰδ εδ ν Ϋμ ν λκίϊγηδμ ε ν βμ Μκν κ- ξκζ κ,, ICOM Υ Φ, (www.prmelina.gr/al/al.htmφ, Υ Φ, - Υ, Φ 68

69 Υ Υ,,, δ, 5 ζ «Σ βί1ίφ ΥICOMΦ, 1ιιί,,, Φ» Υ Θ, Φ Υ Φ ή ΘήICOM Υ κ Φ,,,,,,,, Φ, Φ,,, Υ Φ,, ή, 69

70 Υ,, Φ,, Υ,,, Φ, (http://www.piop.grφ,,,, Υ, 1 1κ,,, κ, ή 70

71 β 3 δ,,,,,,,, ή,,,,,,,,, ΥΓ, Σ, βίίδφ,, βκ 1., 2. 3., Υ,,, Φ,,,,, 1. Σ,, ΥβίίδΦ Υ Φ -Γ 71

72 , Υ1ιιεΦ Γ,1ιιε 2. Ά 3., Σ κ, Υβί1ίΦ /Ά,,, βί, κ 4. Γ, Σ, ΥβίίδΦ «,, -», useology, - International Scientific Electronic Journal, Issue 2, 2004, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean Υ 5. Γ 1ιηθ,,ΓΥβίίίΦ Σ,,,,,, ΥβίίίΦ 10., Γ Σ, Γ ΥβίίζΦ, Σ», θδ-ιδ, Σ, , ΥβίίβΦ Υ1ιιιΦ«Υ1ιιδΦ 4 1ιιδ,, Θή,, κ κ -Iσηεή Θ-»,,,,χutenberg ή, Υ1ιιγΦ«, δθ, Υ Φ ΥβίίβΦ, -Γ,, ηβ - ΥβίίδΦ«- ΘΥβίίβΦ, βζ-βι ζ βί-ββ βίίβ,, Σ, ηβ, ΥβίίίΦ, Υ Φ, 8. Hooper-Greenhill Eilean (1ιιιΦ, δη-δι 9.» «η1-79.», δβ ICOM., β-3 72

73 Υ1ιιηΦ 5 1ιιη,, Θή ΥβίίβΦ 6 βίίβ,,,θυ1ιιιφ«20. Θή ή ICOM. ή ICOM. λ», ζε-ζθ, δ-6 βί-22, εerrimanζickυ1ιιιφ«, ηβ, Υβίί1Φ, 22. κ,», δγ-δζ,, ή ι 23. ζ, ΥβίίζΦ «,1γ-1δ βίίζ POC-pdf/NAKOU.pdf, Υ1ιιιΦ«24. εε , 29. Φ Σ, Σ Σ», βγι-βηί Γ, λ», είλ «-,» Υ Φ, κ,, Υβί1ίΦ «,, Υβί1ίΦ», ή κ, ΥβίίβΦ εη-111,, Σ Γ κ Υβί1ίΦ 30., ΥβίίιΦ, 28. κ, ή (2003).,, ΥβίίβΦ «, ηβ Γ,,», 1θε-1ιδ, βί, κ, Υβί1ίΦ «,,, βη1-βηζ, βί, κ κ 73

74 , ΥβίίβΦ «κ Θ- -Iσηεή ββ - -, ΥβίίβΦ, γε-γη, ζ βίίβ, Θ,», γθ-ι ζ, βί-ββ βίίβ,, : -Iσηεή, - βί 1. Hein, G. (1998). Learning in the museum, London: Routledge. 2. Hooper-Greenhill E. (1992). Museums and the shaping of knowledge, London, Routledge. 3. Hooper-Greenhill (1994a). Museums and gallery education, ιθ-113, Leicester, Leicester University Press. 4. Hooper-Greenhill Eilean (1994b). The educational role of the museum, London, Routledge. 1. POC-pdf/NAKOU.pdf

75 Γ κ,, 2002, Davis, 2008),, ή ΥAnderson&Milbrandt, βίίεφ (Perkins, 1994, 2003)., ΥGardner, 1990, Efland,,, Γ,, κ Υ Φ M, MOMAΦ - VisibleThinking ρrtful Thinking ProjectZero). ή Φ δ Υ B Φ - Γ 75

76 Υ κ ή κ,, Φ,,,, Θ Ω Γ Υ Φ,, Υ1 δ Φ - Υ nudi,βίίικ111φ ε ζ, (Ritchhart, Palmer, Church, Tishman, 2006). 76

77 Θ Ω Ω Γ ο άο Π ο ι ο ι ά ο άο ι ι ι ο : ι ί ώ χώ ο ο ι ι ι φο ά ό οι: ι ι ιώ ω " ά ο ά ο " οι ο / ι ώ ι ιώ ο οι ο άο ο ω ώ : ο ο ι ι ί ο χ ι ο ί ο ο άο ο ο ο ι ό ι : ι ί ο ω ι ο ώ. ο άο Π ο ι ο ο ο άο ο ίο ιό ι ά ιά ι ι ά ο άο Π ο ά ι 1 κ - ή ΥTishman, S., Perkins, D. &JayE,1ιιεΦ, ΥDewey, 1934) ή ή κ 77

78 Γ Θ λ κ ή,, κ κ, λυ ). λ,, ΥGardner,1991). λ,, λ,,, κ Α ο ί ο ι Α ο ί ο ι ι ο Πί ο ο ί ο ι όφ, ό ι ί Οι Α ο ί ο ι ι άο ί ο Π ο ί ο ο ι ο οιο ιά ο ο ο

79 γκ β κ Υ Φ ή ή 3 γ,,, Υ nud. I.,2009: 21-37) Θ Θ Θ Θ κ Υ Φ», κ κ, λ, κ «λ λ λ λ λ λ 79

80 γ κ ή,, 4 Υ,,,,.) Γ Υ, slights, Φ λ λ 5 δ λ κ λ κ ή, λ λ κ «Palmer, Church, & Tishman, 2006,. Tishman, 1995 ),» ΥRitchhart, 80

81 δ η1 Φ, ή κ Υhttp://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking), Υ κ ή λγ o. λ λ λ λ ή ή (http://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking) Θ λ, λ,,. κ λ λ Γ λ Γ 81

82 Υ,, κ, λ Φ Φ, κ,,,,, Φ λ λ κ, λ λ,, 1 ζ, Υ, ). ε κ Υ Φ 6 ε οβ κ ξυλκ κν Μκν κν Υ Υ Φ,, Φ, Υ 82

83 Φ «, κ 1 κ,» ζ,,, κ, λ λ λ λ λ, κ (http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html), - κ 11ίίί, λ λ 83

84 Υ - λ λ - 2 κ,,, βί11,, Υ1-5, Φ κ Γ, κ λ λ Υ, Φ 3 κ, κ,,, λ 84

85 κ κ κ ιδκζσΰβ β θ λΰ δυθ θκν Ϊικθμ Υ Φ Υ,,, Φ 7 Πλκ ε Ϊ δμ (1-6 Φ Γ Γ κ Υ,, ). ΥstorytellingΦ Υ Φ κ,, Υ Φ Υ Φ. η κ ή 85

86 ,, η, Υ Φ Υ,,,, Φ Υ,,, Φ. FAX: κ κ κ Γ 1 κ 1 κ 86

87 β γ δ ε Γ κ 1 β γ δ ε 6. κ κ Γ κ «ή :» 87

88 E Γ : κ Υ PowerPoint,,, ) ή ή κ Visible Thinking Artful Thinking ή Υ Φ ή 88

89 κ Υ Φ ή,ή ή Υ Φ κ o 1. Φ κ 2. Υ Φ 3. Φ Υ,,, Υ Φ,,, 89

90 Φ ή ) (5 90

91 Φ ή (6 Ό Ύ ) ; ; ; 91

92 : 1 Ω κ ι ί ο ι ά ο ιι ι κ ώ φο ά ; ώ χώ ο λ Α οι Π ο ι ι ι ι ο ι ό ι ο ι ί ο Κ φ ό κ 92

93 κ 2 : Τι ι ιώ ω ο ; Τι ι ιώ ο ά ο ; κ ιό «ά ο οι» οι ο, ι - ο Οι ο : ί ο, ι ω όχω ο, ο ί ο ι ι ά ο ά ι ο ο, ι ι ο, ιά ο ί ο, οφ ί ο. 93

94 κ 3 κ κ λ λ ο ι ι ο ο ι ι ί ό ο ο ί Α οι ο ι ι ί Κ φ ό 94

95 κ 4 : ή Μ κ ι οιο ό ο ο ί ί ο ι ό ι ι ί ω ώ ; λ ι ο ο ι ο ο Α ό ο Α ό ο ο ι ο ο ι ί ι ι ό ί ο ι ι ό ι Μ ό ι ί ο ο ι ι ι ο ι ι 95

96 κ 5 κ, κ Τι ο ; ι ι φ ο ι οι λ Ι Visible/ ArtfulThinking χ ι Π ω ω ι ι ι ί ω ώ ι ο ι ι ο ι ό ο οί ο ί ο ι/ ι ι / φι β / /Α ι ι ά ιι ι ιο ι ιο φ ο ι ι ι ιι ι 96

97 κ 6 ή μ ε οβ κ ; λ ά ι ί Μο ί ο ο ιι ι φο ά /Μο ο ίο ί ί ά ι ά ι ι ό ο ι ί Μο ίο ι ί ίο ά ο Μο ίο ά ο Μο ίο Μο ί ο ο ο ο ι ι ο ο ο ο ίο, ο ι ο ι Α ο ι 97

98 κ 7 : Πώ ο ΙΚΟ ΠΡΟ ΛΗΜ ΣΙ ΜΟ μ ο ο οι ιο οι ο ι ό ά ο ; λ Α ο Προεκτάσεις Σ ω η ι ιο οίη η ω ι ώ ω θη ώ βά η ο ι ί ο η ω ηι ώ ό ό ο Α ο ω ηι ώ ι ι ό ό ο Α ο ω ηι ώ ά η Α ο ω ηι ώ ι ό ό ο 98 ά

99 Anderson, T.& Milbrandt, M.(2005). Art for Life Authentic Instruction in Art. McGraw-Hill Higher Education, New York Davis, H.J. (2008). Why our Schools Need the Arts. Teachers College Columbia University, New York. Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Minton Balch. Efland, D.A. (2002).Art and Cognition: Integrating the visual arts in the Curriculum. Teachers College, Columbia University New York and London. Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California. Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools should teach. New York: Basic Books. Knud I. (ed.)( 2009). Contemporary Theories of Learning. Learning theorists in their own words. Routledge Perkins, D. (1994).TheIntelligent Eye: Learning to think by Looking at Art. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California. Perkins, D. (1999). From idea to action. In L. Hetland& S. Veenema (Eds.), The Project Zero classroom: Views on understanding. Cambridge, MA: Progect Zero, Harvard Graduate School of Education. Ritchhart, R. Palmer, P. Church, M. & Tishman, S. (2006). Thinking routines: Establishing patterns of thinking in the classroom, Paper prepared for the AERA Conference, April Tishman, S., Perkins, D. & Jay E. (1995). The thinking classroom: learning and teaching in a culture of thinking. Needham Heights, MA: Allyn&Bacon Perkins D. (2003), Making Thinking Visible, New Horizons for Learning, USA. 99

100 Υ, Θ, ) Γ Υ Φ, Υ Σ, 1ιιιΦ, Υ, βί11φ,,,, γ Θ,, Θ κ κ. κ. κ. - κ

101 .. κ1ί.. Θ project Υ,,,,,, 1ί «, Φ ή,,,», 1ί : ή Υ 4. Υ ή 6. ή ή ή Φ κ λ λ Φλ λ ή ή Ά 5. λ λ λ λ 101

102 7. 8. Φλ λ Υ λ λ 1. 2., Φ, ή, κ Υ ή Υ Φ Υ Φ, Υ,, ),, Υ Θ κ κ ΥΘ,, κ Γ, Φ 3. 5.,,, Φ, -Ά Φ, Υ 4.,, Υ ή Φ κ 102

103 ή ή Φ 6. 9., ή Υ Υ,, Φ, Υ Φ,, ή, Υ, Φ, ή,,,, project,, Υ, Φ Υ, Φ,, 10. «γ ICOM,,,,,,, -», 103

104 Υ,, Φ Γ Γ Σ Υ Γ Σ,1ιηθΦ,, Φ, ήά Γ - Υ κ Φ,, 1 κ κ Γ Θ Θ Γ Υ, Θ, Θ Υ,, Υ Φ,, «Θ Γ +») κ 1 Φ, δ, «castrastativa» Υν, Υ,,,, Φ, 104

105 Υ,, Υ Γ, Θ Φ Υ δ,, Γ,,, Υ,, Υ Φ, β Φ,, Φ, Γ, δ,, κ Υν Φ, - Φ, Γ Υ, Γ, Γ, Φ γ Υ γ, δ Φ,, Γ, Υ Φ 105

106 δ φorum Romanum,, Θ β γ,, η,,, forum Romanum Υ Φ,,, Υ Φ,,,, cryptoporticus, Θ Υ,,,, ).,, 1ζθ, Υεacedonia SecundaΦ, 1δθ, Υθrovincia εacedoniaφ, Via υgnatia,, Θ, δβ, Φ,, Υ Φ, «Urbs libera» Υ Φ Υ, Φ Υεί Φ, 1γ1,,,, βιγ Γ Υ Φ Γ,, Γ 106

107 , Forum Romanum Υ Φ Φ Υ,,,, «Θ» project, Θ «Θ,», Θ κ, Γ,,,, Γ Θ κ «Γ «2 (» κ» κ κ 1 Ά «, Ά») κ 1δ 1δ Υ, Φ, 1ζ, 1δ 107

108 2Ά, 1γ 1δ, Θ «Υ, Θ 1βιε Θ 1γ1εΦ 1γ -1δ γά, 1γ1ί-βί,, Γ 1δ, Υ, Φ, δ Γ,, Ά Υ,, 1γζί γε1-η1, Σ Φ, Υ Φ 1γδβ Φ 1γζί-70., ή, 1γζί-ηί Υ Φ Υ ε ζ»,,, 1γ, Υ,, 108

109 1γ1ε, ηά,,, Φ,,, Φ Φ, Θ, Υ, 1γ1ί-1δ, Υ,, Φ,,, Υ, Θ Γ Φ, ε,, Υ,,,,, Φ, 1βίδ, Ά Φ Θ βί, Θ 1βδζ 1δ,, 1γγι, Θ,Γ Υ1γδβΦ,, «Θ» 1γδι Ά 109

110 , Ά Υ Υ1βδζΦ,,, κ,, Ά, Φ β ΥΆ Φ,,,, Υ,,,, Ά, Φ,,, project Υ Φ, Υ Φ, Θ κ, Γ,,,, Γ Θ γ Θ κ κό 1ε 1ζ, 1. Υ1δεεΦ Υ1ε Φ, Φ ζι δδ, «bez» Υ Φ 110

111 «2., «,» Γ Φ Φ Υν Φ, 3.», 1δθδ Υ 1ε Φ, 1ζβί, Υ1δζθΦ,, Υ, Υ1δζη-ζθΦ 1ζ Υ,,, ΥΦ ΥΦ Θ, Υ Φ,, Φ 4. Γ ή1δδδφ, Φ,,, Θ )., Υ 1ε Θ,, Υ,, Υ,,, 111

112 Θ Θ Θ 1γθη,, 1δίγ Υ1δβ3),,,,, Θ,,, 1δγί, Γ, Θ,, Υ ξ ή ξ ή ή Σ ξ Φ,, Υ 1ε Φ,,,, «Θ» project, Θ κ, Γ Γ, Γ,,, Γ Θ Θ κ,, Υ,., Φ 112

113 Γ Φ,ΓΣ, Υβίί1Φ Θ University Studio Press,Θ, Υβίί1Φ Θ,,, -9,58 FM,Θ Γ, Σ, Υ1ιηθΦ, Γ, Υ1ιιηΦ Θ,Θ Γ, Σ, ΥβίίθΦ Θ 1930,Θ, Υ1ιιηΦΘ,, Σ, Υ1ιιιΦ Γ η1, θβ-86., Σ, Υ1ιιηΦ Θ,, Υβί11Φ, Θ,,,, Υ Φ Θ,Θ, Υ Φ Θ,Θ, ΥβίίζΦ Θ, Υ1ιιζΦ,,,,,,,,, Γ, Σ, Θ,Θ,ΓΥ1ιιηΦΘ,. 1δγί- κ,, ΥβίίγΦ 1. ByzantinechurchesofThessaloniki Θ,Θ 2. Θ Υ1ιιηΦ,Θ 3. Θ Υ1ιθεΦ, 4. Θ 1ε 1ι Υ1ιιθΦ Θ - Θ,Θ 5. Θ Θ,Θ 6. Θ,Θ 7. Θ ΥβίίηΦ,Γ,Θ 8. Θ Υ1ιιηΦ,,Θ 113

114 -,, -,, Υ ζ Φ Υ, «κ,,,,, κ, Φ,» Υ Φ,,,,, κ ή κ 114

115 Θ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Υ, 1ιιζλ 1ιθζΦ, -,,,,,, Υ,1ι86).,,,, κ, 115

116 ,, βίί1φ,,,,,, «Υ 1ιιι,,1ιιβΦ «, Υσuche,,»» Γ,,, Υ ). «,»,., Υ -,βί11φ, «,,,»,,, 116

117 ,,, -,,,,,,, Υ,1ιιδΦ,,, «Φ,, Υ,»,,, 5,,,,,, Φ κ,, 5,,,, κ «,, κ, [ ],,»Υ 1ιθικ11θ-119), 117

118 Φ,, «Φ,,,», Υ,,,, Θ,,, κ,,,,,,,, Γ,, κ ζ 118

119 , δ UNESCO:, Υ,βί11Φ Γ Γ Υ Φ Φ Υ -, Φ, Φ,,,, -,,,,, Υ Φ,, Υ, Φ,,,, 119

120 ,,,,,, 1., κ 2. -,, Φ λ λ,, Ό, κ,,,,,, -,,, Γ,, 3., κ Υ λ Φ - κ ή,,cd player Υ,,, Γ κ 120

121 ,, Υ Φ,, Υ Φ Θ,,, 4. Έ -, κ,,,,, Υ Γ Φ κ κ (http://agro.in.gr/tradition/) (ρ : ush/keel-atlas-all.pdf) (http://agro.in.gr/recipes/) Φ ή Υ,, 121

122 Υ ή ή ή κ (http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio n=com_content&view=article&id=61&ite mid=66) (http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio n=com_content&view=article&id=52&ite mid=50,,, Φ, κ (http://www.forthnet.gr/templates/newspo sting.aspx?p=144000), Υ κ Υ κhttp://www.yppo.gr/5/g5410.jsp) ή ή ή κ es_kathcommon_2_07/01/2009_ , 122

123 ,, Ά κ 6.,,,, Θ,,,, Θ,,,,,,, ή Θ ή,,,,,, ή 7.,CD/DVD ή,,, ή ή 123

124 Υ Υ Γ κ 111,βί1ίΦ - -, κ Γ δβ,ε1-εβή 25, 46, 47,4 8, 60 ή 1Σβή Σ βγ,βδ, Γ,,,,,, Υ - -, - Φ : βίή κ ΓΣ κ δ,ε,θ,1β,1γ,1ζζή Σ δβ,ε1-52, εή βγ,βδ, 39, 40, 46 κ, κ 1ηγ online κ : ) Υ Γ κ, κ Σ 1θ,ββ, Φκ( κ , 266-βζι κ -, : Υ, 1ί, βεδ-βζεφυ, Φ θι-91 Γ κ 1, γί δίή κ ΓΣ 124

125 ή Σ 1θ,ββΦ κ - Υ Φ θι-91 κ Γ β, ζζ-ηίή γ, βζ κ β η-γβ,ηδ,ηζ,ηηή γ, 64, 65, 6ζ,ζηή είή ΓΣ βη, κ κ 1ιή 1ζ1,1ζβ : : βζ,ε1,εγ : : : κγ κ 11ί,11δ-11θή ζδ 102 κ δ1,, ή β,, : κ 1, γ1,δί, κ, κ βε, κ β,η,θ,1γ, κ β, βδ-βηή -,Γ1,Θζ 1γ, ιή 1δ-16 1ζ,βδ 1εβ,γ,1εδ 1δή κ ηή : 14 βζ,ε1,εγή ε1 β Σ β,γ,δ,ε,ζή εφ βθ κ 1ί-12. γζ : ΓΣ θ,1εή κ κ : εβ-61 : κ ΓΣ βηή 1, κ : 1ζ θι-91 βζ,γ1 1 κ γ1,γι,δί :, κ κ η, η βί- 25 κγ 125

126 - κ Υ Φ - κ Υ 1-8) ή κ -, κ : κ κ η, δ, γ,δ θζ, κ 1, γ,δή β, 1,β, γή η, 1,γ,δή 1εη 1ή : Γ, 1β-13 κ 6, η,θ,ι,1ίή 2 1ίδ 3, 4 1, β, κ κ, β β,, κ ή κ δγ : γγ κ ή κ δγ 33, 37 : βί,ββ, κ ή κ εί Γ κ, : : 1 : - κ 126

127 ε, 28 1 : : κ εή βε,βζ,βη κ, κ κ δγ βγ,δβή, η1-74 κ κ E κ βγ-26 Θ Γ, κ, βθ,βι,γί 11 κ, κ,,, : Θ βε,βη,βθ,γε-γιή 1ί,11,1β Γ κ Θ κ β1,ββ,βγ,βδ, -Ά 1γ,1θ,53, 55 : κ κ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 κ 127

128 κ - γί- 33 Φ : : 11η κ -,, κ Γ κ,,, : Γ- κ, - κ ββ, 23, 24, 25, 26, 120, 137, 158, 159) Γ- : 1γ - κ 1,β,γ,δ,ε,ζ,θ Θ : Γ- κ Σ κ ή, γε κ βε κ Γ- : κ 1β 128

129 κ 1,β,γ,δ,ε,ζ,θ Φ Φ,,,,,,, κ, - ή, κ κ κ Γ Φ Γ :http://www.laographiki.gr/el/bibliography.html,Γ Υβίί1Φ, Υ1ιιδΦ Φ κ κ. Υβίί1Φκ κhttp://www.pischools.gr/download/programs/euzin/books/diathekpyliko.pdf, ΥβίίίΦ. κ : κ, ΥβίίεΦ, κ κ,1ιθηφ κ -, ΥβίίδΦ,M. (1997). β κ Φ Υ Γ κ 129

130 ,M. (1996).,M. (1995).,M. (1993). Γ Φ Φ Φ κ κ κ Φ, Υβί1ίΦ Θ : 2., Υ1ιιιΦ κ Γ 3., ΓΥ1ιιδΦ : 4.,M,,,,,,,,,,,,,,,, Υ1ιθζΦ,,,Θ κγ 5. σuche,τυβίί1φυ, Φώ κ 6., ΓΥ1ιιθΦ. κ, 7., ΓΥ1ιιβΦ, Γ,, κ 8., ΓΥ1ιθιΦ κ 9. Υ Φ,Υβί11Φ κ 10. Υβί11Φ - κ 11. Υβίί1Φ, Γ,, κ , Υ1ιιζΦ : κhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/auth/listfaculte.php 130

131 Έ κ, κ, κ,,,,,,,,,,,, «, Φ» Υ,, ή, κ 131

132 »,,, Γ κ,,,,,,, «Υ, Φ, Υ Kalyady Φ, Υ, ε ζ, Φ, Υ Φ, Γ Υ Φ Υ Φ,, Υ Φ 132

133 , Γ «,, ή» roquois,,,, Υ Φ,,,,, Γ,,, Υ Φ Υηίίί, Φ,, βί, roquois,,,, 133

134 κζ Υ, Φ,,, Υ, Φ Γ Γ Γ,, κ,,,, Γ,, κ 134

135 Υ κ Υ,, Φ, Υ,,, Φ,,, Φ, Υ, Φ,, Υ [ ], [ ]Φ,,, κ κ 1] β],, Φ,, Υ,,, γ],, Υ,,, Φ, Υ, Υ,,,, Φ Φ,,, Υ, Φ -Γ Φ Υ : κ, Φ Υ, 135

136 κ, Υ Φ,,, Υ κ Γ, Φ κ Υ [Noh],,, Φ Φ, Υ, Υ Φ κ,, 136

137 ,, ή Χ κ λ Γ λ λ Γ λ Χ Χ Χ λ,, κ 1. Γ Γ Γ κ,,,, κ, : Faces of the Spirits aces.html κ 137

138 Γ κ,,, 2., 3. Θ κ,,, ή, 4. Έ,,,,, κ 1, βίίηό Γ βγ,ά , athglobal_flag06frame1_01/01/1998_ Papamanoli-Guest, A. A ΣT, pdf 5. Θ,, ζ Υ Φ 138

139 ,,,,, ] o κ,, 6., :, Γ :, κ,,,,,,,,, Nsohttp://www.youtube.com/watch?v=eeR2s I0iiKQ&feature=related o o β, 1.,, Θ : o 5. o, Θ Γ Φ, [ ίίκγί ]:http://www.ertarchives.gr/v3/public/main/pageassetview.aspx?tid=76353&autostart=0 Υ ] κ o Lahuaconada, Mito, γ ckdbg Unesco a/index.php?s=films_details&id_page=33& id_film=1684 o 139

140 p?rl= oQu4 8. Υ o, o 9. Υ Φ o, Υε-6/1) ONaEA&feature=player_embedded,,,, Γ], T_c&feature=related, Φ KBXCTA&feature=player_embedded Unesco o Φ,, κ κ DogonKanaga XdC8Y o The Makishi Masquerade,,, γ. E5pRks o 140

141 , ]Θ o Θ κίίκίί-00:03, 00:13-00:18 / 00:24:12-00:25:08 o, 45 Unesco, zmii&feature=related o Dainichido Bugaku,, -h8k Unesco o ζôgaku, Θ ufqo&feature=relmfu Unesco o, YN48&feature=player_embedded#! Unesco o Υ, Γ,βίίηΦ 141

142 κ, Γ,,, Φ, Γ,, Υ,,,, κ, Θ,,, Γ. ή ή λ, 1 κ «β κ 1 κ κ κ λ» λ,, λ, λ, β κ, ή,, Γ, Υ Φ 142

143 1 κ β κ γ κ ή λ,, «γ-ζ Υ,,, ή»,, Φ, Ά ή,,,, Γ,,, Υ Φ, 1,,, β,, κ Φ,,, 143

144 κ,, κ,,,, Υ Φ,, κ, κ κ κ o «o» o Θ o o Ά o Υ Φ,,, Υ, Φ 144

145 «κ Ξ» «Θ», Γ «1ί-1ε λ»,,, Ά,,, Φ Γ», «Θ»,, Υ, «,, κ κ» «Θ ««,»,», «βγ», κ Γ, κ 1ί1,, 145

146 κ Υ, Φ 1ιιθ 1., Γ,1β,Φ 4., 5., βίίβ, 1/3/98,,ζ,ι,θ Γ 6. Kesgrave Dramaη, Θ og&id=49&itemid=177&lang=el&limitstart=78 7. Levi-Strauss, C , Ό 9. ε,γβίί1 10.,, 11.,ΓΥΦ Θ κ,, κuniversity Studio Press ρ, Σ Φ Φβί1ίΓ 12. Papamanoli-Guest, A. A ΣT 13. κ βίίζθ κ κ, 109 κ 1. ut=blog&id=49&itemid=177&lang=el&limitstart= Θ Θ, ι κ κ, 146

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Παρασκευή 3-6 αίθουσα 907. Θεματικές ενότητες. Εισαγωγικά κείμενα για μελέτη

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Παρασκευή 3-6 αίθουσα 907. Θεματικές ενότητες. Εισαγωγικά κείμενα για μελέτη Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Παρασκευή 3-6 αίθουσα 907 Θεματικές ενότητες Εισαγωγικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

hastath@uth.gr M -. - , - (2005: 19). -. ,,, -., ( - )., Piaget, , - . Cole & Scribner (1974: 173), Piaget. - ., ( - ) (cognitive) -,.

hastath@uth.gr M -. - , - (2005: 19). -. ,,, -., ( - )., Piaget, , - . Cole & Scribner (1974: 173), Piaget. - ., ( - ) (cognitive) -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 101 ; 1 hastath@uth.gr Abstract We are presenting here the difficulties that minority students and students with learning difficulties face while learning mathematics.

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα