Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα"

Transcript

1 βίίη-13\ Σ «\ θ,γ ΦΩ Έ,β Υ ) E Γ ΓΩΓ Έ Φ 2012 βίίη-13\ Σ «\ θ,γ Έ»,β Υ )»

2 ΦΩ E «Θ κ Θ» 1,β,γ MIS , MIS , MIS κ Γ κ Γ Γ Γ Φ Ω,, Θ ηί,ά,,y Γ Γ,, Ω Φ,A Γ κ«,1,,υ, Copyrightc βί1β,δη Θ Γ βίίγ-2011) κ κ Φ ΓΩΓ 2

3 , - Γ», Υ Φ,, Υ, -, «Θ,,,, «, Υ,, -,, Φ, Φ,,, κ» Υ β «κ», γ «κ»,,,, «1, Φ, 3

4 » κ, ε κ «-» Θ,, Φ» «Υ δ Γ, ή, index,,,, Υ Φ, - ή,, 4

5 1 κ ζ 2 Θ.. κ Υ,, - ηε Φ 1ίί 11δ Θ δδ κ 1γ1 1κ 2: γκ βγ βδ ηι 5

6 1 κ Γ,,,Γ,, Γ,,, Φ, Ά,,, Υ,,,,,,, 1κ,,,,,,,,,,,»,,, λ κ «κ 6

7 Υ Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, β,,,, Ά βκ Γ 1),,,,,, λγ λ κ, 7

8 Pierre Bourdieu «Bourdieu, 1999). «,,,» Υ κ ςourdieu, 1ιθζ,, [ ], [ ]»Υ Bourdieu Φ, 1ιθεκ γζδφ,,,,,, ΥBlackledge & Hunt, βίίίφ,, κ, βφ 3Φ Θ,,, κ ΥGardner, 1ιθγΦ,,,,, Φ H,, Υ κ 8

9 Dewey (1933). 1),,, κ - κ «,» ιβ, 1ιιε-βίίγ,, Υwww.prmelina.gr/al/al.htm Φ, Υ,, Φ,,, 2) :, Υ1ιι1, 1ιιβΦ,,,,, 9

10 ,,, 3),,,, -,,,,,, ζιβειήγηή1ί-07-ίγ 1ίζ1γηήΓηήγί-09-ίγ Θ Θ, βίίγ Υ,, ΘΦ, βίίγ Γ, βίί1 βίίε, Υ Φ1β1ήζίεήιηβθβήΓ1ήβγ-9-βίίεΦ, κ,,,,,,, Υ Φ 1η-11-βίίγ Θ «10

11 ,,, κ,, Υ -,,,,,,,,,,,,,,, Φ,,, -,,,»,, Φ,,,,, Υ,1ιθιΦ, σomenius, Φ Υ,,,,, 11

12 ,,,,, Υ, Υ,βίίηΦ Θ o o,,, Φ, κ,,,, ΥΓ,βίίγΦ κ Υ Φ, κ,,, «-», «Θ»,, « 3. o,,,», κ ή, ή, 12

13 , ΥDewey, 1933) o κ,,,, Υ X,βίίβΦ o κ ΥGardner, 1983) o κ β, Υ Φ,,, o, project,, Υ, Φ κ,,,, Φ, Υ o, ή ή, o κ 6. κ, 13

14 ,, Υ Φ,, Υ, ],, Ά δκ o o o o o o o o, λ,, Θ,, κ] Φ,,, Θ,,, λ, εκ Ά,, κ,, Υ,,,,,, Φ, Υ Φ Φ -,,,,, Φ, Υ Υ,, 14

15 Ά Θ Θ, Γ Θ Θ ή ή Υ Φ ή ή - Γ ή ή Υ, ή Υ, Υ Γ Φ,, Φ,, Φ 15

16 Υ Φ Θ,, Γ,, Υ, ή ή, - ΥanimationΦκ Φ ή κ,, ή,,,, Υ,,, Φ κ,,,,,,, λ 16

17 , Γ, - Υ,, Φ Θ κ,, Ά ή Υ Υ -, ή, ή, κ Φ Φ ή,, ή Υ κ Φ, -, -,Γ, Γ ή ή Γ ή, Φ,, Φ,, Υ, Υ,, 17

18 Υ Φ Υ κ Ά ζκ 1 1ε,, Φ Υ,Φ Φ,,,, λ Υ Φ Θ,, 1,,,,,,, Υ,,,, Φ,,, Υ Φ, κ Υ Φ,, βίί1 Γ Γ 18

19 ,,,,,,, Υ, Φ, Υ,βίίζΦ,,,, ΥΓ,βίίβΦ,,,, video, Υ,,,,,,,,,, Υφrey, 1ιθζΦ,,,, Φ,,,,,,,,,, 19

20 ,,βίίζ, Υ κ,, κ, - κ«,,,,βίίεκ1βφ» Θ Γ Θ Γ Γ To,, Υ,, Φ,, Υ, Φ,,, Υ,,, Φ,, Γ Φ ή Γ

21 Υ - Φ,,PH, -,,,, Φ,,, Φ Γ,,, κ,, κ κ,, Υ,Θ Φ Θ, Θ 21

22 κ Φ,,,, Υ, 2 κ Υ 2003: 49-εγΦ, Υ,, κ 2.,, κ,, Υ ein, 1ιιθ,βί11κβε-43).,, Φ,,, Φ,,,,,,,,, Υ 22

23 Υ Γ Φ 1κ (,,, κ, κ,,, κ,,,,, Υ Φ,,., 1995) κ 23

24 Π ο Π ι ί ί Κ ά ιά ι ί Μ ά ί βκ,, κ Υ,, Φ,,,,, Υ,, Φ Υ, Φ, Υ Φ Υ ιφ,,, 24

25 ,, Υ Φ,,,,, -,,,, Υ Φ Υ Θ Φ,, Υ,βί1ίκγδι-γεη 2011: 259-βθβΦ,,,,,,,,, κ,,,,,, Γ, Υ γ-ζ,, 25

26 «,» βείί, Υ,βί11κβζιΦ 1ιιβ Φ, Υ Υ Γ Φ Υ,,, Φ, «Υ Φ,, video,» Γ ««Ά» Υ, β1ίγβε1ηθηφ Θ Φ,» Υ, Φ,,,,, Υ, β1ίεββ11ίγφ Υ Γ Φ Υ Φ Υ Τ 1θβγΦ ζί Υ, Φ 26

27 , 1θδγ, κ Υ 1δ, β1ίγζιβ1ίζφ, Χ κ respublica, Philip Von Folz,,, Ά Γ,, Delacroix υ 1θδγ Γ βί, Γ, Υ, Φ, Υ Φ Θ βίίβ, βί. κ - - 1ιιι κ 27

28 Φ 1ιιθ Θ κ 1θ 1ι Υ,,1ηιηΦ, Υ,1θββΦ βει-282 Θ Γ,,,. βίίι Γ, Έ,Υ Φβί11, κ κ 3,, κ κ 1ιιι, 3 κ,,,, 28

29 ,, ΥΓ,,1ιιηΦ,,,,, κ, Υ, 1ιιιΦ ΥΓ,βίίίΦ,, Υφullan,1ιι1Φ ΥτeVillar,1ιιδΦ,,,,, Φ,, Υτavis, βίίθ Σ ιί Υ,1ιιζ,1ιιη,1ιιίΦ βδ1γήιζ 29

30 βίίί, Υ,βίίίΦ, Υψollins, βίίζφ, Υ, Φ,, «Υ,1ιιζΦ» Υ, βίίγφ» «,,, ΥTiedt,1ιιιΦ,,,,,, ΥModgil, 1986) «κ, δι,», 30

31 ,,, Γ,,, κ Γ,, κ,,,,, κ,,, -,, κ,, - Φ,,, Υ, Υ Φ,, Υ, Φ,,,,, κ,, κ :,, : κ 31

32 , δ κ, δ,,, - 4 Υ, Φ 1,β γ,, Υ Φ,,,, Υ Φ Γ - Γ κ δ,,, ppt Υ Φ ] ] Γ] 1ζ 1ι 32

33 3 β 1.», ε,,,, Φ,,,,, 1,, δ Φ, λ γ δ, β,,, «,,,,, ] ],, κ ] Ό 33

34 ζ Ά ηκ, Ά Ά Υ θκ ικ, Φ, λ, ΥΘ Φ Υ,,,,,,, Φ,,, Υβίίε) εε, β βζ1-βηγθ κ Bourdieu, P. (1986).The Forms of Capital. κ,,,, Γ, κ «,,.» 1θίδ,, Υ ) Υβίίζ) 34

35 Γ,, βει-282 Θ., Υβίίγ), κ «, 1ιηθ Υ,,, η1-79.»,, Φ, Έ, Υ Φ βί11, κ,, Υβίίγ), Φ ΓΫ νλ μ 9., Υ1ιθε),, Bourdieu Bernstein., 1κ, κ, «35

36 Φ», µ βίίγφ, «µ «µ», βίίγ,,, Υ Φ βκ, 4 Υ,,,,, Υ,,,, Φ,,, γκ,,, Υ Φ Θ,, Γ,, Υ,,,,, Φ, 36

37 Φ,,,, ζκ Υ Φ Υ Φ, Υ Υ,,, δκ εκ, Φ,, Φ, ηκ Γ,,,,,, Υ, Φ Υ,,,,,,,, θκ κ1φ -, βφ,γφ, δφ, εφ,., Υ,, Φ 37

38 ικ Φ Γ κ «, Φ κ,, Φ Φ Γ»,, Υ «κ«,»κ κ κ » 1. Banks, J (1994). Multiethnic Education. Allyn and Bacon. 2. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. John Richardson, Ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education ( ). New York: Greenwood Press. 3. Dewey,J. (1934). Art as experience. New York: Minton Balch. 4. Davis, H.J. (2008). Why our Schools Need the Arts. Teachers College Columbia University, New York. 5. De Villar, R. C., Faltis and J. Cummins (1994). Cultural Diversity in Schools: from rhetoric to practice. State University of New York. 6. Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassel EducationalLimited. 7. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple Intelligences. Basic Books 8. Hein, G. (1995). Learning in the museum, Routledge, London 9. Knud Illeris (ed.)( 2009). Contemporary Theories of Learning. Learning theorists in their own words. Routledge 10. Modgil S, G. K. Verma, K. Mallick and C. Modgil (1986) Multicultural Education: The interminable debate. The Falmer Press. 11. Tiedt, P. and I. Tiedt ( 1999). Multicultural Teaching. Allyn and Bacon. 38

39 1.,,ΣΓ, Υ1ιιζΦ 2., Σ 3.,,Υ1ιθιΦ, κ 6. Γ 7. Γ Γ «8. Γ E 13.,,,, κ., γ, βγ-30.,, χutenburg Φ κγ, Υ Φ ΥβίίζΦ 14. χreen,ζ,υβίίδφ κ,γ, κ 15. Green, N.,(2004).,. (2009). Έ 12., Υ1ιιθΦ Υ, κ, Υ1ιιιΦ, Υ Φ, Υ ΦΥ1ιιηΦΘ,,χutenberg,,ΥβίίίΦ,,,ΥβίίβΦ 9., Υ1ιιηΦ κχutenberg 4. Blackledge, D. &Hunt, B (2000)., κ Θ,,Υ Φβί1ί 5. Bourdieu, PΥ1ιιιΦ, κ,,,,,,hollins, 39

40 16. Etta, E. (2006). κ,γυ1ιιζφ, κγγ ,,,ΥβίίγΦ , ΥβίίηΦ, 17.,, κ,, 1ιιθ Θ κ βει-282 κ κ , , Υ1ιιεΦ - βίίβ,,ζ κ Θ, κ,, κγ Θ ή Θ, κ , ΥβίίγΦ κ 29.,ΓΥ1ιιιΦ 26. Έ,Υ Φβί11,,Γ,Υ1ιιηΦ, 25.,, βίίε,γυ1ιιζφ Θ,ΓΓ 24. Θ,1θήεή1ιιε, Iσηε.. 40

41 , ΥβίίίΦΈ, κ Γ , 32.,,,. βίίι, Θ,ΥβίίγΦ γίγή1γ-03-03, Φ Φ, Υ1ιθεΦ 36. Frey, K. (1986). 37., 38. project, ΥβίίζΦ Γ, ΥβίίβΦ Project κ κ Γ, , Γ, κgutenberg 9,,Φ γίδή1γ,θ κ,θ 1. Φ. p= θ 1ι Υ,,1ηιη), Υ,1θββΦ

42 - 1θιβή 11ή 1γήγ1-7-ιί Γ2/4867/ Θ Γβήεεδθήη-10-ιβ Γηήζιβειή1ί-07-βίίγ 1ίζ1γηήΓηήγί-09-βίίγ βδ1γή1η6-1ιιζυφ 1βδ, Φ κ Ά γδ: Θ βίίβ. κ - - 1ιιι κ 42

43 2 43

44 Θ, Υ Φ Υ Φ.. Υ,.. Φ 44

45 κ,, Υ κ, T κ Φ T,, 45

46 , Φ,, Υ erriman 1999), Υ βί1ίφ, Υ,,, (Hooper-Greenhill,1991)., 46

47 1. 2. Υβί1ί, 1εβ-1εγΦ κ.,, G. Hein «,,,, ΥΦ ΣΓ,βί1ίΦ Ά,,,,,,,,» ΥHein 1998).,, Υ Φ,,,,,,,,, 47

48 Υ Φ,, Γ Υ Φ κ,,,, Υ ),,,,, Υ Φ 48

49 ,,, Α ά ό ο ί οα ι ό Π ό 1Υ, 1ιιεΦ, κ,,, κ, κθ, 49

50 Π ο ί Π ι ί Κ ά ιά ι ί Μ ά ί βκ Υ Φ, Υ, Φ, Υ Υ. ή Φ Φ Υ ε Φ 50

51 - - Φ - Θ Υ Φ, κ,,,,,,,, δεϋμ εά δμ ΰδ κθ λκ κ,,, λ βλδσ β 1. Γζ,,,,,, ΥCD, DVD,,.Φ,, δκλδ ησ βμ Ϋθθκδμ Μκν κ,,, 51

52 β, Γ,,,,,,, Υ,, Φ,, ή, ή Φ κ. 52

53 ,, Υ,,,,.) Θ,,,, Υ 1Φ, Γ,, Γ Υ1ιηθΦ Φκ Υ,, Ά εβ β 1 Υ, κ,,,,,, Γ Σ, λ Υ Φ, Υ,, Φ, Φ 53

54 λ βλδσ β μ, Φ Υ., Υ,, Φ λ λ Γ λ λ 1. βγ ή γ, κ ( λ λ Γ, Φ λ Υ,, λ λ Γ Θ,, 54

55 Ά εβ β β (ΰδ εδ ν δεκτμ)μ Υ Φ,, Υ Φ «,» Υ, Γ Φ,,,,, Γ Υ, Φ Ά εβ β βηδκνλΰδεάμ ΰλ άμ 55

56 Γ «,» Υ βίίιφ,, Θκ «Φ» Ά Υ Φ Φ κ«ε» λ, «Υ κ λ, 2009)»,, 56

57 ΥΆ 1ιιεΦ λ ΥΆ 1ιιε γθφ - Υ.,,, Φ,,,,, -,,, - ή 1. Υ Φ,, κ κ,, 57

58 κ, 2. κ 3. 4., κ κ - Υ Φ Γ κ,,,,,,, Γ ή, Ά,,,, 58

59 Υ. Φ Υ Φ,,,,,,, λ βλδσ β 1β κ,,,,,,,, Υ,βίίίΦ,,, λ βλδσ β ββ : λ, λ βλδσ β γβ : ΚλνηηΫθ ην δεϊ κν Μκν κν δ-ε Ό Ό 59

60 κ,, / / / / / / 2 κ Υ 3 ) Γ : Φ Γ 60

61 4, - κ - κ - κ, Φ Γ κ κ Υ1)κ, - Υ Ω 61

62 Υζίί Φ, (http://www.namuseum.gr Γ - λ λ - :, λ λ Υβ)κ λ λ λ λ λ - λ - - λ λ - λ - λ - λ - λ -,, Υ,βίίδΦ Υ,, Φ 62

63 ,, Υ Φ, Υ,, Φ, Υ Φ,, Γ Υ Γ, ηβγ Φ - ε1ε-ε1ί, Γ,, Υ Φ Υhttp://www.cycladic.gr),, 63

64 , Γ Γ, ηβγ - Ο Ο,,, Υhttp://www.cycladic.gr) λ βλδσ β 1β λ βλδσ β ββ κηκδσ β μ εδ δ κλϋμ κ Υγ)κ Γ «Υ Φ» 64

65 Π ί ο ι ι Χ ο ό - ιο ο ι φ Ό ο Χ Μ ο Ό ο ο ι ι ο ι ί ι Μ ι οιά ι φ Πο ό ι ό ο ά- κ κ Γ κ Φ κ Γ, Υ κ Υ -, Φ ), Γ, Υ,,, κ Γ Ω Φ - Θ 65

66 ,,, κ,,,,,,,, Ά κ,,,, 66

67 κ, Υ Φ,,,,,, power-point,,,,,» ή «,, Γ, κ 67

68 Θ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ Άζεβ δμ (1λλη), Μκν εδ ξκζ μ δθσ νλκδ εδ ΰΰ ήάζεβ δμ, γάθ μ ζζβθδεϊ ΓλΪηη, 1λλη, Πλε δεϊ 4κν, 5κν λ κίϊγηδμ εδ Θή ή εδ θκν λδ λ δεκτ ηδθλκν ΰδ εδ ν Ϋμ ν λκίϊγηδμ ε ν βμ Μκν κ- ξκζ κ,, ICOM Υ Φ, (www.prmelina.gr/al/al.htmφ, Υ Φ, - Υ, Φ 68

69 Υ Υ,,, δ, 5 ζ «Σ βί1ίφ ΥICOMΦ, 1ιιί,,, Φ» Υ Θ, Φ Υ Φ ή ΘήICOM Υ κ Φ,,,,,,,, Φ, Φ,,, Υ Φ,, ή, 69

70 Υ,, Φ,, Υ,,, Φ, (http://www.piop.grφ,,,, Υ, 1 1κ,,, κ, ή 70

71 β 3 δ,,,,,,,, ή,,,,,,,,, ΥΓ, Σ, βίίδφ,, βκ 1., 2. 3., Υ,,, Φ,,,,, 1. Σ,, ΥβίίδΦ Υ Φ -Γ 71

72 , Υ1ιιεΦ Γ,1ιιε 2. Ά 3., Σ κ, Υβί1ίΦ /Ά,,, βί, κ 4. Γ, Σ, ΥβίίδΦ «,, -», useology, - International Scientific Electronic Journal, Issue 2, 2004, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean Υ 5. Γ 1ιηθ,,ΓΥβίίίΦ Σ,,,,,, ΥβίίίΦ 10., Γ Σ, Γ ΥβίίζΦ, Σ», θδ-ιδ, Σ, , ΥβίίβΦ Υ1ιιιΦ«Υ1ιιδΦ 4 1ιιδ,, Θή,, κ κ -Iσηεή Θ-»,,,,χutenberg ή, Υ1ιιγΦ«, δθ, Υ Φ ΥβίίβΦ, -Γ,, ηβ - ΥβίίδΦ«- ΘΥβίίβΦ, βζ-βι ζ βί-ββ βίίβ,, Σ, ηβ, ΥβίίίΦ, Υ Φ, 8. Hooper-Greenhill Eilean (1ιιιΦ, δη-δι 9.» «η1-79.», δβ ICOM., β-3 72

73 Υ1ιιηΦ 5 1ιιη,, Θή ΥβίίβΦ 6 βίίβ,,,θυ1ιιιφ«20. Θή ή ICOM. ή ICOM. λ», ζε-ζθ, δ-6 βί-22, εerrimanζickυ1ιιιφ«, ηβ, Υβίί1Φ, 22. κ,», δγ-δζ,, ή ι 23. ζ, ΥβίίζΦ «,1γ-1δ βίίζ POC-pdf/NAKOU.pdf, Υ1ιιιΦ«24. εε , 29. Φ Σ, Σ Σ», βγι-βηί Γ, λ», είλ «-,» Υ Φ, κ,, Υβί1ίΦ «,, Υβί1ίΦ», ή κ, ΥβίίβΦ εη-111,, Σ Γ κ Υβί1ίΦ 30., ΥβίίιΦ, 28. κ, ή (2003).,, ΥβίίβΦ «, ηβ Γ,,», 1θε-1ιδ, βί, κ, Υβί1ίΦ «,,, βη1-βηζ, βί, κ κ 73

74 , ΥβίίβΦ «κ Θ- -Iσηεή ββ - -, ΥβίίβΦ, γε-γη, ζ βίίβ, Θ,», γθ-ι ζ, βί-ββ βίίβ,, : -Iσηεή, - βί 1. Hein, G. (1998). Learning in the museum, London: Routledge. 2. Hooper-Greenhill E. (1992). Museums and the shaping of knowledge, London, Routledge. 3. Hooper-Greenhill (1994a). Museums and gallery education, ιθ-113, Leicester, Leicester University Press. 4. Hooper-Greenhill Eilean (1994b). The educational role of the museum, London, Routledge. 1. POC-pdf/NAKOU.pdf

75 Γ κ,, 2002, Davis, 2008),, ή ΥAnderson&Milbrandt, βίίεφ (Perkins, 1994, 2003)., ΥGardner, 1990, Efland,,, Γ,, κ Υ Φ M, MOMAΦ - VisibleThinking ρrtful Thinking ProjectZero). ή Φ δ Υ B Φ - Γ 75

76 Υ κ ή κ,, Φ,,,, Θ Ω Γ Υ Φ,, Υ1 δ Φ - Υ nudi,βίίικ111φ ε ζ, (Ritchhart, Palmer, Church, Tishman, 2006). 76

77 Θ Ω Ω Γ ο άο Π ο ι ο ι ά ο άο ι ι ι ο : ι ί ώ χώ ο ο ι ι ι φο ά ό οι: ι ι ιώ ω " ά ο ά ο " οι ο / ι ώ ι ιώ ο οι ο άο ο ω ώ : ο ο ι ι ί ο χ ι ο ί ο ο άο ο ο ο ι ό ι : ι ί ο ω ι ο ώ. ο άο Π ο ι ο ο ο άο ο ίο ιό ι ά ιά ι ι ά ο άο Π ο ά ι 1 κ - ή ΥTishman, S., Perkins, D. &JayE,1ιιεΦ, ΥDewey, 1934) ή ή κ 77

78 Γ Θ λ κ ή,, κ κ, λυ ). λ,, ΥGardner,1991). λ,, λ,,, κ Α ο ί ο ι Α ο ί ο ι ι ο Πί ο ο ί ο ι όφ, ό ι ί Οι Α ο ί ο ι ι άο ί ο Π ο ί ο ο ι ο οιο ιά ο ο ο

79 γκ β κ Υ Φ ή ή 3 γ,,, Υ nud. I.,2009: 21-37) Θ Θ Θ Θ κ Υ Φ», κ κ, λ, κ «λ λ λ λ λ λ 79

80 γ κ ή,, 4 Υ,,,,.) Γ Υ, slights, Φ λ λ 5 δ λ κ λ κ ή, λ λ κ «Palmer, Church, & Tishman, 2006,. Tishman, 1995 ),» ΥRitchhart, 80

81 δ η1 Φ, ή κ Υhttp://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking), Υ κ ή λγ o. λ λ λ λ ή ή (http://www/pz.harvard.edu/vt/visiblethinking) Θ λ, λ,,. κ λ λ Γ λ Γ 81

82 Υ,, κ, λ Φ Φ, κ,,,,, Φ λ λ κ, λ λ,, 1 ζ, Υ, ). ε κ Υ Φ 6 ε οβ κ ξυλκ κν Μκν κν Υ Υ Φ,, Φ, Υ 82

83 Φ «, κ 1 κ,» ζ,,, κ, λ λ λ λ λ, κ (http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html), - κ 11ίίί, λ λ 83

84 Υ - λ λ - 2 κ,,, βί11,, Υ1-5, Φ κ Γ, κ λ λ Υ, Φ 3 κ, κ,,, λ 84

85 κ κ κ ιδκζσΰβ β θ λΰ δυθ θκν Ϊικθμ Υ Φ Υ,,, Φ 7 Πλκ ε Ϊ δμ (1-6 Φ Γ Γ κ Υ,, ). ΥstorytellingΦ Υ Φ κ,, Υ Φ Υ Φ. η κ ή 85

86 ,, η, Υ Φ Υ,,,, Φ Υ,,, Φ. FAX: κ κ κ Γ 1 κ 1 κ 86

87 β γ δ ε Γ κ 1 β γ δ ε 6. κ κ Γ κ «ή :» 87

88 E Γ : κ Υ PowerPoint,,, ) ή ή κ Visible Thinking Artful Thinking ή Υ Φ ή 88

89 κ Υ Φ ή,ή ή Υ Φ κ o 1. Φ κ 2. Υ Φ 3. Φ Υ,,, Υ Φ,,, 89

90 Φ ή ) (5 90

91 Φ ή (6 Ό Ύ ) ; ; ; 91

92 : 1 Ω κ ι ί ο ι ά ο ιι ι κ ώ φο ά ; ώ χώ ο λ Α οι Π ο ι ι ι ι ο ι ό ι ο ι ί ο Κ φ ό κ 92

93 κ 2 : Τι ι ιώ ω ο ; Τι ι ιώ ο ά ο ; κ ιό «ά ο οι» οι ο, ι - ο Οι ο : ί ο, ι ω όχω ο, ο ί ο ι ι ά ο ά ι ο ο, ι ι ο, ιά ο ί ο, οφ ί ο. 93

94 κ 3 κ κ λ λ ο ι ι ο ο ι ι ί ό ο ο ί Α οι ο ι ι ί Κ φ ό 94

95 κ 4 : ή Μ κ ι οιο ό ο ο ί ί ο ι ό ι ι ί ω ώ ; λ ι ο ο ι ο ο Α ό ο Α ό ο ο ι ο ο ι ί ι ι ό ί ο ι ι ό ι Μ ό ι ί ο ο ι ι ι ο ι ι 95

96 κ 5 κ, κ Τι ο ; ι ι φ ο ι οι λ Ι Visible/ ArtfulThinking χ ι Π ω ω ι ι ι ί ω ώ ι ο ι ι ο ι ό ο οί ο ί ο ι/ ι ι / φι β / /Α ι ι ά ιι ι ιο ι ιο φ ο ι ι ι ιι ι 96

97 κ 6 ή μ ε οβ κ ; λ ά ι ί Μο ί ο ο ιι ι φο ά /Μο ο ίο ί ί ά ι ά ι ι ό ο ι ί Μο ίο ι ί ίο ά ο Μο ίο ά ο Μο ίο Μο ί ο ο ο ο ι ι ο ο ο ο ίο, ο ι ο ι Α ο ι 97

98 κ 7 : Πώ ο ΙΚΟ ΠΡΟ ΛΗΜ ΣΙ ΜΟ μ ο ο οι ιο οι ο ι ό ά ο ; λ Α ο Προεκτάσεις Σ ω η ι ιο οίη η ω ι ώ ω θη ώ βά η ο ι ί ο η ω ηι ώ ό ό ο Α ο ω ηι ώ ι ι ό ό ο Α ο ω ηι ώ ά η Α ο ω ηι ώ ι ό ό ο 98 ά

99 Anderson, T.& Milbrandt, M.(2005). Art for Life Authentic Instruction in Art. McGraw-Hill Higher Education, New York Davis, H.J. (2008). Why our Schools Need the Arts. Teachers College Columbia University, New York. Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Minton Balch. Efland, D.A. (2002).Art and Cognition: Integrating the visual arts in the Curriculum. Teachers College, Columbia University New York and London. Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California. Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools should teach. New York: Basic Books. Knud I. (ed.)( 2009). Contemporary Theories of Learning. Learning theorists in their own words. Routledge Perkins, D. (1994).TheIntelligent Eye: Learning to think by Looking at Art. The Getty Education Institute for the Arts, Los Angeles, California. Perkins, D. (1999). From idea to action. In L. Hetland& S. Veenema (Eds.), The Project Zero classroom: Views on understanding. Cambridge, MA: Progect Zero, Harvard Graduate School of Education. Ritchhart, R. Palmer, P. Church, M. & Tishman, S. (2006). Thinking routines: Establishing patterns of thinking in the classroom, Paper prepared for the AERA Conference, April Tishman, S., Perkins, D. & Jay E. (1995). The thinking classroom: learning and teaching in a culture of thinking. Needham Heights, MA: Allyn&Bacon Perkins D. (2003), Making Thinking Visible, New Horizons for Learning, USA. 99

100 Υ, Θ, ) Γ Υ Φ, Υ Σ, 1ιιιΦ, Υ, βί11φ,,,, γ Θ,, Θ κ κ. κ. κ. - κ

101 .. κ1ί.. Θ project Υ,,,,,, 1ί «, Φ ή,,,», 1ί : ή Υ 4. Υ ή 6. ή ή ή Φ κ λ λ Φλ λ ή ή Ά 5. λ λ λ λ 101

102 7. 8. Φλ λ Υ λ λ 1. 2., Φ, ή, κ Υ ή Υ Φ Υ Φ, Υ,, ),, Υ Θ κ κ ΥΘ,, κ Γ, Φ 3. 5.,,, Φ, -Ά Φ, Υ 4.,, Υ ή Φ κ 102

103 ή ή Φ 6. 9., ή Υ Υ,, Φ, Υ Φ,, ή, Υ, Φ, ή,,,, project,, Υ, Φ Υ, Φ,, 10. «γ ICOM,,,,,,, -», 103

104 Υ,, Φ Γ Γ Σ Υ Γ Σ,1ιηθΦ,, Φ, ήά Γ - Υ κ Φ,, 1 κ κ Γ Θ Θ Γ Υ, Θ, Θ Υ,, Υ Φ,, «Θ Γ +») κ 1 Φ, δ, «castrastativa» Υν, Υ,,,, Φ, 104

105 Υ,, Υ Γ, Θ Φ Υ δ,, Γ,,, Υ,, Υ Φ, β Φ,, Φ, Γ, δ,, κ Υν Φ, - Φ, Γ Υ, Γ, Γ, Φ γ Υ γ, δ Φ,, Γ, Υ Φ 105

106 δ φorum Romanum,, Θ β γ,, η,,, forum Romanum Υ Φ,,, Υ Φ,,,, cryptoporticus, Θ Υ,,,, ).,, 1ζθ, Υεacedonia SecundaΦ, 1δθ, Υθrovincia εacedoniaφ, Via υgnatia,, Θ, δβ, Φ,, Υ Φ, «Urbs libera» Υ Φ Υ, Φ Υεί Φ, 1γ1,,,, βιγ Γ Υ Φ Γ,, Γ 106

107 , Forum Romanum Υ Φ Φ Υ,,,, «Θ» project, Θ «Θ,», Θ κ, Γ,,,, Γ Θ κ «Γ «2 (» κ» κ κ 1 Ά «, Ά») κ 1δ 1δ Υ, Φ, 1ζ, 1δ 107

108 2Ά, 1γ 1δ, Θ «Υ, Θ 1βιε Θ 1γ1εΦ 1γ -1δ γά, 1γ1ί-βί,, Γ 1δ, Υ, Φ, δ Γ,, Ά Υ,, 1γζί γε1-η1, Σ Φ, Υ Φ 1γδβ Φ 1γζί-70., ή, 1γζί-ηί Υ Φ Υ ε ζ»,,, 1γ, Υ,, 108

109 1γ1ε, ηά,,, Φ,,, Φ Φ, Θ, Υ, 1γ1ί-1δ, Υ,, Φ,,, Υ, Θ Γ Φ, ε,, Υ,,,,, Φ, 1βίδ, Ά Φ Θ βί, Θ 1βδζ 1δ,, 1γγι, Θ,Γ Υ1γδβΦ,, «Θ» 1γδι Ά 109

110 , Ά Υ Υ1βδζΦ,,, κ,, Ά, Φ β ΥΆ Φ,,,, Υ,,,, Ά, Φ,,, project Υ Φ, Υ Φ, Θ κ, Γ,,,, Γ Θ γ Θ κ κό 1ε 1ζ, 1. Υ1δεεΦ Υ1ε Φ, Φ ζι δδ, «bez» Υ Φ 110

111 «2., «,» Γ Φ Φ Υν Φ, 3.», 1δθδ Υ 1ε Φ, 1ζβί, Υ1δζθΦ,, Υ, Υ1δζη-ζθΦ 1ζ Υ,,, ΥΦ ΥΦ Θ, Υ Φ,, Φ 4. Γ ή1δδδφ, Φ,,, Θ )., Υ 1ε Θ,, Υ,, Υ,,, 111

112 Θ Θ Θ 1γθη,, 1δίγ Υ1δβ3),,,,, Θ,,, 1δγί, Γ, Θ,, Υ ξ ή ξ ή ή Σ ξ Φ,, Υ 1ε Φ,,,, «Θ» project, Θ κ, Γ Γ, Γ,,, Γ Θ Θ κ,, Υ,., Φ 112

113 Γ Φ,ΓΣ, Υβίί1Φ Θ University Studio Press,Θ, Υβίί1Φ Θ,,, -9,58 FM,Θ Γ, Σ, Υ1ιηθΦ, Γ, Υ1ιιηΦ Θ,Θ Γ, Σ, ΥβίίθΦ Θ 1930,Θ, Υ1ιιηΦΘ,, Σ, Υ1ιιιΦ Γ η1, θβ-86., Σ, Υ1ιιηΦ Θ,, Υβί11Φ, Θ,,,, Υ Φ Θ,Θ, Υ Φ Θ,Θ, ΥβίίζΦ Θ, Υ1ιιζΦ,,,,,,,,, Γ, Σ, Θ,Θ,ΓΥ1ιιηΦΘ,. 1δγί- κ,, ΥβίίγΦ 1. ByzantinechurchesofThessaloniki Θ,Θ 2. Θ Υ1ιιηΦ,Θ 3. Θ Υ1ιθεΦ, 4. Θ 1ε 1ι Υ1ιιθΦ Θ - Θ,Θ 5. Θ Θ,Θ 6. Θ,Θ 7. Θ ΥβίίηΦ,Γ,Θ 8. Θ Υ1ιιηΦ,,Θ 113

114 -,, -,, Υ ζ Φ Υ, «κ,,,,, κ, Φ,» Υ Φ,,,,, κ ή κ 114

115 Θ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Υ, 1ιιζλ 1ιθζΦ, -,,,,,, Υ,1ι86).,,,, κ, 115

116 ,, βίί1φ,,,,,, «Υ 1ιιι,,1ιιβΦ «, Υσuche,,»» Γ,,, Υ ). «,»,., Υ -,βί11φ, «,,,»,,, 116

117 ,,, -,,,,,,, Υ,1ιιδΦ,,, «Φ,, Υ,»,,, 5,,,,,, Φ κ,, 5,,,, κ «,, κ, [ ],,»Υ 1ιθικ11θ-119), 117

118 Φ,, «Φ,,,», Υ,,,, Θ,,, κ,,,,,,,, Γ,, κ ζ 118

119 , δ UNESCO:, Υ,βί11Φ Γ Γ Υ Φ Φ Υ -, Φ, Φ,,,, -,,,,, Υ Φ,, Υ, Φ,,,, 119

120 ,,,,,, 1., κ 2. -,, Φ λ λ,, Ό, κ,,,,,, -,,, Γ,, 3., κ Υ λ Φ - κ ή,,cd player Υ,,, Γ κ 120

121 ,, Υ Φ,, Υ Φ Θ,,, 4. Έ -, κ,,,,, Υ Γ Φ κ κ (http://agro.in.gr/tradition/) (ρ : ush/keel-atlas-all.pdf) (http://agro.in.gr/recipes/) Φ ή Υ,, 121

122 Υ ή ή ή κ (http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio n=com_content&view=article&id=61&ite mid=66) (http://www.dancepandect.gr/pds_portal_gr/index.php?optio n=com_content&view=article&id=52&ite mid=50,,, Φ, κ (http://www.forthnet.gr/templates/newspo sting.aspx?p=144000), Υ κ Υ κhttp://www.yppo.gr/5/g5410.jsp) ή ή ή κ es_kathcommon_2_07/01/2009_ , 122

123 ,, Ά κ 6.,,,, Θ,,,, Θ,,,,,,, ή Θ ή,,,,,, ή 7.,CD/DVD ή,,, ή ή 123

124 Υ Υ Γ κ 111,βί1ίΦ - -, κ Γ δβ,ε1-εβή 25, 46, 47,4 8, 60 ή 1Σβή Σ βγ,βδ, Γ,,,,,, Υ - -, - Φ : βίή κ ΓΣ κ δ,ε,θ,1β,1γ,1ζζή Σ δβ,ε1-52, εή βγ,βδ, 39, 40, 46 κ, κ 1ηγ online κ : ) Υ Γ κ, κ Σ 1θ,ββ, Φκ( κ , 266-βζι κ -, : Υ, 1ί, βεδ-βζεφυ, Φ θι-91 Γ κ 1, γί δίή κ ΓΣ 124

125 ή Σ 1θ,ββΦ κ - Υ Φ θι-91 κ Γ β, ζζ-ηίή γ, βζ κ β η-γβ,ηδ,ηζ,ηηή γ, 64, 65, 6ζ,ζηή είή ΓΣ βη, κ κ 1ιή 1ζ1,1ζβ : : βζ,ε1,εγ : : : κγ κ 11ί,11δ-11θή ζδ 102 κ δ1,, ή β,, : κ 1, γ1,δί, κ, κ βε, κ β,η,θ,1γ, κ β, βδ-βηή -,Γ1,Θζ 1γ, ιή 1δ-16 1ζ,βδ 1εβ,γ,1εδ 1δή κ ηή : 14 βζ,ε1,εγή ε1 β Σ β,γ,δ,ε,ζή εφ βθ κ 1ί-12. γζ : ΓΣ θ,1εή κ κ : εβ-61 : κ ΓΣ βηή 1, κ : 1ζ θι-91 βζ,γ1 1 κ γ1,γι,δί :, κ κ η, η βί- 25 κγ 125

126 - κ Υ Φ - κ Υ 1-8) ή κ -, κ : κ κ η, δ, γ,δ θζ, κ 1, γ,δή β, 1,β, γή η, 1,γ,δή 1εη 1ή : Γ, 1β-13 κ 6, η,θ,ι,1ίή 2 1ίδ 3, 4 1, β, κ κ, β β,, κ ή κ δγ : γγ κ ή κ δγ 33, 37 : βί,ββ, κ ή κ εί Γ κ, : : 1 : - κ 126

127 ε, 28 1 : : κ εή βε,βζ,βη κ, κ κ δγ βγ,δβή, η1-74 κ κ E κ βγ-26 Θ Γ, κ, βθ,βι,γί 11 κ, κ,,, : Θ βε,βη,βθ,γε-γιή 1ί,11,1β Γ κ Θ κ β1,ββ,βγ,βδ, -Ά 1γ,1θ,53, 55 : κ κ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 κ 127

128 κ - γί- 33 Φ : : 11η κ -,, κ Γ κ,,, : Γ- κ, - κ ββ, 23, 24, 25, 26, 120, 137, 158, 159) Γ- : 1γ - κ 1,β,γ,δ,ε,ζ,θ Θ : Γ- κ Σ κ ή, γε κ βε κ Γ- : κ 1β 128

129 κ 1,β,γ,δ,ε,ζ,θ Φ Φ,,,,,,, κ, - ή, κ κ κ Γ Φ Γ :http://www.laographiki.gr/el/bibliography.html,Γ Υβίί1Φ, Υ1ιιδΦ Φ κ κ. Υβίί1Φκ κhttp://www.pischools.gr/download/programs/euzin/books/diathekpyliko.pdf, ΥβίίίΦ. κ : κ, ΥβίίεΦ, κ κ,1ιθηφ κ -, ΥβίίδΦ,M. (1997). β κ Φ Υ Γ κ 129

130 ,M. (1996).,M. (1995).,M. (1993). Γ Φ Φ Φ κ κ κ Φ, Υβί1ίΦ Θ : 2., Υ1ιιιΦ κ Γ 3., ΓΥ1ιιδΦ : 4.,M,,,,,,,,,,,,,,,, Υ1ιθζΦ,,,Θ κγ 5. σuche,τυβίί1φυ, Φώ κ 6., ΓΥ1ιιθΦ. κ, 7., ΓΥ1ιιβΦ, Γ,, κ 8., ΓΥ1ιθιΦ κ 9. Υ Φ,Υβί11Φ κ 10. Υβί11Φ - κ 11. Υβίί1Φ, Γ,, κ , Υ1ιιζΦ : κhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/auth/listfaculte.php 130

131 Έ κ, κ, κ,,,,,,,,,,,, «, Φ» Υ,, ή, κ 131

132 »,,, Γ κ,,,,,,, «Υ, Φ, Υ Kalyady Φ, Υ, ε ζ, Φ, Υ Φ, Γ Υ Φ Υ Φ,, Υ Φ 132

133 , Γ «,, ή» roquois,,,, Υ Φ,,,,, Γ,,, Υ Φ Υηίίί, Φ,, βί, roquois,,,, 133

134 κζ Υ, Φ,,, Υ, Φ Γ Γ Γ,, κ,,,, Γ,, κ 134

135 Υ κ Υ,, Φ, Υ,,, Φ,,, Φ, Υ, Φ,, Υ [ ], [ ]Φ,,, κ κ 1] β],, Φ,, Υ,,, γ],, Υ,,, Φ, Υ, Υ,,,, Φ Φ,,, Υ, Φ -Γ Φ Υ : κ, Φ Υ, 135

136 κ, Υ Φ,,, Υ κ Γ, Φ κ Υ [Noh],,, Φ Φ, Υ, Υ Φ κ,, 136

137 ,, ή Χ κ λ Γ λ λ Γ λ Χ Χ Χ λ,, κ 1. Γ Γ Γ κ,,,, κ, : Faces of the Spirits aces.html κ 137

138 Γ κ,,, 2., 3. Θ κ,,, ή, 4. Έ,,,,, κ 1, βίίηό Γ βγ,ά , athglobal_flag06frame1_01/01/1998_ Papamanoli-Guest, A. A ΣT, pdf 5. Θ,, ζ Υ Φ 138

139 ,,,,, ] o κ,, 6., :, Γ :, κ,,,,,,,,, Nsohttp://www.youtube.com/watch?v=eeR2s I0iiKQ&feature=related o o β, 1.,, Θ : o 5. o, Θ Γ Φ, [ ίίκγί ]:http://www.ertarchives.gr/v3/public/main/pageassetview.aspx?tid=76353&autostart=0 Υ ] κ o Lahuaconada, Mito, γ ckdbg Unesco a/index.php?s=films_details&id_page=33& id_film=1684 o 139

140 p?rl= oQu4 8. Υ o, o 9. Υ Φ o, Υε-6/1) ONaEA&feature=player_embedded,,,, Γ], T_c&feature=related, Φ KBXCTA&feature=player_embedded Unesco o Φ,, κ κ DogonKanaga XdC8Y o The Makishi Masquerade,,, γ. E5pRks o 140

141 , ]Θ o Θ κίίκίί-00:03, 00:13-00:18 / 00:24:12-00:25:08 o, 45 Unesco, zmii&feature=related o Dainichido Bugaku,, -h8k Unesco o ζôgaku, Θ ufqo&feature=relmfu Unesco o, YN48&feature=player_embedded#! Unesco o Υ, Γ,βίίηΦ 141

142 κ, Γ,,, Φ, Γ,, Υ,,,, κ, Θ,,, Γ. ή ή λ, 1 κ «β κ 1 κ κ κ λ» λ,, λ, λ, β κ, ή,, Γ, Υ Φ 142

143 1 κ β κ γ κ ή λ,, «γ-ζ Υ,,, ή»,, Φ, Ά ή,,,, Γ,,, Υ Φ, 1,,, β,, κ Φ,,, 143

144 κ,, κ,,,, Υ Φ,, κ, κ κ κ o «o» o Θ o o Ά o Υ Φ,,, Υ, Φ 144

145 «κ Ξ» «Θ», Γ «1ί-1ε λ»,,, Ά,,, Φ Γ», «Θ»,, Υ, «,, κ κ» «Θ ««,»,», «βγ», κ Γ, κ 1ί1,, 145

146 κ Υ, Φ 1ιιθ 1., Γ,1β,Φ 4., 5., βίίβ, 1/3/98,,ζ,ι,θ Γ 6. Kesgrave Dramaη, Θ og&id=49&itemid=177&lang=el&limitstart=78 7. Levi-Strauss, C , Ό 9. ε,γβίί1 10.,, 11.,ΓΥΦ Θ κ,, κuniversity Studio Press ρ, Σ Φ Φβί1ίΓ 12. Papamanoli-Guest, A. A ΣT 13. κ βίίζθ κ κ, 109 κ 1. ut=blog&id=49&itemid=177&lang=el&limitstart= Θ Θ, ι κ κ, 146

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κινήτρων και κοινωνικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο

Ανάπτυξη κινήτρων και κοινωνικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ανάπτυξη κινήτρων και κοινωνικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος συγγραφής: Χάιδω Σαμαρά Anatolia College (http://www.anatolia.edu.gr)

Υπεύθυνος συγγραφής: Χάιδω Σαμαρά Anatolia College (http://www.anatolia.edu.gr) Αυτό το έγγραφο εκθέτει τον σκοπό, την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Anatolia College Science & Technology Annual Conference (ACSTAC). Επίσης περιγράφει την πολιτική και τον κανονισμό του συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον β Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal Research Facilities in UMH University Concept model depicting noise

Διαβάστε περισσότερα

1. H εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών στην Eλλάδα σήμερα: μία κριτική

1. H εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών στην Eλλάδα σήμερα: μία κριτική Xατζηδάκη, Α. (2000β) Αλλόγλωσσα παιδιά σε μονόγλωσσες τάξεις: σκέψεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του «κανονικού» μαθήματος. Στο: Αντωνοπούλου, Ν., Τσαγγαλίδης, Αν.,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου 2. papadakis@eap.gr. sofipapadi@gmail.com

Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου 2. papadakis@eap.gr. sofipapadi@gmail.com Αξιοποιώντας την Εκπαιδευτική Τηλεόραση στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο : Μία διδακτική πρόταση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες υποτιτλισμού ταινιών Σπύρος Παπαδάκης 1, Σοφία Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α

Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Εικαστικές Δραστηριότητες : Γυμνάσιο Φανερωμένης Εκπαιδευτικός : Γιάννος Ιωάννου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΑΝΤΡΗ ΣΑΒΒΑ, Ph.D. 1 η

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Ενότητα 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωργία Μέγα 1.Eισαγωγικά στοιχεία... 4 2.Δραστηριότητες εξοικείωσης με τα έργα τέχνης... 5 3.Συνοπτική περιγραφή της «αλληλογνωριμίας»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Εκπαίδευση και Κατάρτιση) Βασική Δράση 1 (KA1), Πρόσκληση 2014 Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ - KA1 για τη χρονιά 201 Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα