Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική" Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική" Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική" Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους Tεχνοκρατική Προσέγγιση - Παιδαγωγική Προσέγγιση Βιβλιογραφικά εδοµένα - Κριτική Θεώρηση και προσωπική άποψη ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 Εργασία για το µάθηµα Πολυµέσα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Καθηγητής: T.Α. Μικρόπουλος Φλεβάρης 2002

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµοί Πολυµέσα Τα πολυµέσα είναι η ολοκλήρωση µέσων όπως κείµενο, γραφικά κινούµενων ή µη, ήχου, µουσικής και video σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον λογισµικού [Turner & Land 1994] Υπερκείµενο Το υπερκείµενο είναι ένας όρος που προτάθηκε από τον Ted Nelson, τη δεκαετία του '60, και αναφέρεται σε ένα περιβάλλον όπου µπορούµε να περιφερόµαστε ηλεκτρονικά ανάµεσα σε µεγάλες ποσότητες κειµένου, ακολουθώντας κατευθύνσεις που ταιριάζουν µε τα ενδιαφέροντά B 2 µας και προσπερνόντας ότι δεν µας ενδιαφέρει. Τυπικά, το υπερκείµενο είναι µια µη σειραική, µη γραµµική µέθοδος παρουσίασης κειµένου που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Κόµβους ή µπλοκ πληροφοριών. Συνδέσεις µεταξύ των κόµβων αυτών. Οργανωτική δοµή που περιγράφει ένα δίκτυο από ιδέες ή πληροφορίες. υναµικό έλεγχο από το χρήστη. Πολυχρηστική σύγχρονη πρόσβαση. Υπερµέσα Τα υπερµέσα είναι η ένωση των πολυµέσων και του υπερκειµένου. Τα υπερµέσα δηλαδή επεκτείνουν την έννοια του υπερκειµένου για να συµπεριλάβουν και άλλα είδη µέσων, εκτός από κείµενο, όπως εικόνες και γραφικά, ήχο και video. 1.2 ιαφορές των υπερµέσων από τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας Η διαφορά των παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας, όπως των βιβλίων, µε τα υπερµέσα είναι ότι στα πρώτα το υλικό, κείµενο και εικόνες, είναι οργανωµένο σειραικά µε το ένα θέµα να ακολουθεί το άλλο. Αντίθετα στα υπερµέσα, η οργάνωση και η παρουσίαση γίνεται κατά τρόπο παρόµοιο µε εκείνον που σκεφτόµαστε, µε διασύνδεση και συνάφεια των θεµάτων. Ιδέες και θέµατα, όπως και αν αναπαριστώνται, µπορούν να συνδεθούν µε άλλες σχετικές ιδέες και θέµατα. Έτσι διαφορετικοί άνθρωποι που εξερευνούν το ίδιο σώµα γνώσης είναι πιθανόν να ακολουθήσουν διαφορετικά µονοπάτια ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά και τους στόχους τους. 2 B Το υπερκείµενο και τα υπερµέσα χρησιµοποιούνται αυξητικά στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, δηλαδή στις εφαρµογές πληροφορικής που αποσκοπούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε διάφορα γνωστικά πεδία. Το µεγάλο πλεονέκτηµα των υπερµέσων διαφηµίζεται πως είναι η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην διαδικασία µάθησης. Τα υπερµέσα από πολλούς προτείνονται σαν ένα αξιόλογο εποικοδοµητικό εργαλείο για την υποβοήθηση της διδασκαλίας αλλά και της µάθησης [Μικρόπουλος 2000, Jonassen 1996].

3 1.3 Γιατί υπερµέσα; εν είναι η πρώτη φορά που διάφορα τεχνολογικά µέσα προτείνονται σαν εργαλεία ή και σαν αντικαταστάτες του καθηγητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρκεί να θυµηθούµε την πρόβλεψη του Thomas Edison το 1922 ότι "ο κινηµατογράφος είναι προορισµένος να επαναστικοποιήσει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και σε µερικά χρόνια θα παραγκωνίσει σε µεγάλο βαθµό, αν όχι καθολικά, την χρήση των βιβλίων ". Το 1945, ο William Levenson, διευθυντής του ραδιοσταθµού των δηµόσιων σχολείων του Cleveland, ισχυρίστηκε ότι "θα έρθει ο καιρός όπου ένα φορητός ραδιοδέκτης θα είναι τόσο κοινός στην αίθουσα διδασκαλίας όσο ο µαυροπίνακας". Σαράντα χρόνια αργότερα, ο διάσηµος ψυχολόγος B.F. Skinner, αναφερόµενος στις πρώτες ηµέρες στις πρώτες ηµέρες των "µηχανών διδασκαλίας" του, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, έγραψε "έλεγα πως σύντοµα, µε τη βοήθεια των µηχανών διδασκαλίας και της προγραµµατισµένης µάθησης, οι µαθητές θα µπορούν να µαθαίνουν τα διπλάσια στον ίδιο B 6 χρόνο και µε την ίδια προσπάθεια όπως και στην κανονική αίθουσα διδασκαλίας". Λίγο ως πολύ, όλα τα παραπάνω αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες. Τα παραδοσιακά πλέον µέσα όπως το ράδιο και η τηλεόραση ελάχιστα χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι η χρήση τους στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις δυνατότητές τους και όχι σε µια ουσιαστική αλλαγή της ίδιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, µε την ραγδαία ανάπτυξη των µηχανών πληροφορικής, µε προεξέχοντες τους υπολογιστές προτάθηκε και έγινε αντικείµενο µελέτης από διάφορους ερευνητές η πιθανή συµβολή τους στην εκπαίδευση. Από την εµφάνιση τους στις αρχές της δεκαετίας του '80, οι προσωπικοί υπολογιστές (PC) διαφηµίστηκαν ως η νέα τεχνολογία που θα αναζοωγονήσει την εκπαίδευση. Προτάθηκαν σαν εκπαιδευτικοί, εκγυµναστές και εκπαιδευόµενοι ακόµα (Α.Ι.). Τώρα, η τελευταία πρόταση είναι ότι κατα κάποιο τρόπο η δύναµη που προσφέρουν τα υπερµέσα και τα ολοκληρωµένα περιβάλλοντα τους, όπως για παράδειγµα το ιαδίκτυο, θα κάνει δυνατή µια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση του εικοστού πρώτου αιώνα. Η εκπαιδευτική χρήση των τεχνολογικών µέσων πέρασε από διάφορες φάσεις τα τελευταία πενήντα χρόνια. Μπορούµε να προσδιορίσουµε τα ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας Β 3 σε τρεις µεγάλες χρονικές κατηγορίες [Percival et al, 1993] : ΧΡΟΝΟΣ εκαετίες 1950 και εώς 1980 εκαετίες 1980 και 1990 Έµφαση στη µαζική Έµφαση στην ατοµική Έµφαση στις διαδικασίες εκπαίδευση εκπαίδευση οµαδικής µάθησης Αυτές οι τάσεις έχουν αντικατοπτριστεί και στα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν στην εκπαίδευση σε κάθε περίοδο. Οι τεχνολογικές αλλαγές, όπως είδαµε και στα παραπάνω παραδείγµατα, συχνά περιγράφοταν ως επαναστατικές για την εκπαίδευση. Όµως ο ρυθµός της πραγµατικής αλλαγής στην εκπαίδευση υστερούσε κατα πολύ των προσδοκιών και αυτό οφείλεται αφ'ενός σε οικονοµικούς λόγους αφ' ετέρου στον σκεπτικισµό, την αµφιβολία και συχνά το δισταγµό των δασκάλων να χρησιµοποιοήσουν το δυναµικό της τεχνολογίας, να δοκιµάσουν νέες µεθόδους ή νέα µέσα, να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατά τους. 3 B Η προοπτική χρήσης των υπολογιστών και ειδικότερα των υπερµέσων στην εκπαίδευση σαν εργαλεία συνοδεύεται από τρία κύρια επιχειρήµατα. Το πρώτο, όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα, είναι πως τα υπερµέσα επιτρέπουν την οργάνωση και παρουσιάση της διδακτικής ύλης µε ένα µοντέλο όχι γραµµικό αλλά παρόµοιο µε το µοντέλο σκέψης µας: µέσω της συνάφειας, της συσχέτισης και τις διασύνδεσης των θεµάτων και των ιδεών. Το δεύτερο είναι ότι πολλές έρευνες για την αποτελεσµατικότητα των όποιων µέσων στην µάθηση έχουν καταλήξει στο γενικό συµπέρασµα πως µαθαίνει κανείς περισσότερο µε την αίσθηση της όρασης, παρά µέσω των άλλων αισθήσεων, π.χ. ακοή [Viskovic 1996]. Άλλες έρευνες όπως του Dale (1969) προσπάθησαν να απεικονίσουν την πρόοδο της µάθησης από την άµεση ενεργητική συµµετοχή

4 στις οπτικές αναπαραστάσεις και µέχρι την αµιγώς συµβολική έκφραση. Το σχήµα που ακολουθεί δείχνει µια τροποποίηση του κώνου του Dale [Dale, 1969] µε την προσθήκη νέων Β 3 µέσων : Β 3 Άµεση σηµαντική Εµπειρία Σκόπιµη Εµπειρία Προσοµειώσεις µε υπολογιστή Συνεργατική Εµπειρία µε Υπολογιστή ΠΡΑΞΗ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ραµατοποιηµένη Εµπειρία Παρουσιάσεις - Επιδείξεις Εκπαιδευτικά Ταξίδια Μελέτης Πολυµεσικές Παρουσιάσεις Εκθέµατα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τηλεόραση/ Video Κινηµατογράφος Ραδιο, εικόνες Οπτικά Σύµβολα- ιαγράµµατα ΣΥΜΒΟΛΑ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Λεκτικά Σύµβολα - Κείµενο Ο Dale απαντώντας στην κριτική ότι η παραπάνω ταξινόµηση της µάθησης µε βάση τις εµπειρίες/αισθήσεις δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα µέσα σε σχέση µε το ίδιο το περιεχόµενο, την γνώση, προτείνει ότι στην πράξη µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναλύσουν τι B 3 θέλουν να πουν και να διαλέξουν το κατάλληλο µέσο. Το τρίτο επιχείρηµα είναι ότι οι υπολογιστές και τα υπερµέσα διαθέτουν την µεγαλύτερη πληρότητα, σε σχέση µε όλα τα προηγούµενα τεχνολογικά µέσα, σε συστήµατα συµβόλων (κείµενο, γραφικά, ήχος, video κτλ), τεχνολογίες και δυνατότητες επεξεργασίας που απαιτούνται στην µαθησιακή διαδικασία για την δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων εννοιών, φαινοµένων και καταστάσεων [Μικρόπουλος 2000]. Ιδιαίτερα οι επεξεργαστικές δυνατότητες και το πλήθος των συστηµάτων συµβόλων που ενσωµατώνουν µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά τους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν νοητικές λειτουργίες, συµπληρώνοντας τις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις δεξιότητές τους [Μικρόπουλος 2000]. 5 Β Όσον αφορά τα υπερµέσα, υπάρχουν δύο γενικότερες προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη ο µαθητής µαθαίνει από τα υπερµέσα. Είναι δηλαδή ο θεατής, ο ακροατής που δεν έχει ρόλο στις θεµελιώδεις αποφάσεις για το περιεχόµενο της γνώσης, αλλά απλώς αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον σύµφωνα µε προκαθορισµένα σενάρια των σχεδιαστών του. Οπως θα δούµε όµως στο επόµενο κεφάλαιο, τα υπερµέσα που δεν επιτρέπουν την αυτόβουλη δράση του µαθητή και του παρουσιάζουν απλώς δεδοµένα και πληροφορίες έστω και µε πολύ γοητευτικό, οπτικό και ευκολότερο να αποµνηµονευτεί, τρόπο δεν δίνουν την δυνατότητα στο µαθητή να ανακαλύψει ο ίδιος τη γνώση, να προσπαθήσει να τη δοµήσει, να την κάνει κτήµα του. Χάνεται

5 έτσι η δυνατότητα που έχουν τα υπερµέσα για εποικοδοµητική µάθηση. Ο αρχάριος µαθητής µπορεί να βοηθηθεί, λόγω του φιλικού περιβάλλοντος αλλά σε καµια περίπτωση δεν θα µάθει να σκέφτεται καλύτερα. Η δεύτερη προσέγγιση είναι οτι ο µαθητής µπορεί να µάθει µαζί µε τα υπερµέσα. Πρόκειται για γνωστικά εργαλεία και ανοικτά εποικοδοµητικά περιβάλλοντα (openended learning environments). Είναι µια προσέγγιση που φεύγει από τις αρχές του συµπεριφορισµού και της ελεγχόµενης µάθησης και βασίζεται στην βασική ιδέα ότι η γνώση ανακαλύπτεται και οικοδοµείται από τον ίδιο τον µαθητή και δεν παρέχεται µόνο από τον δάσκαλο. Αυτή η δεύτερη προσέγγιση φαίνεται ότι είναι πλέον η τελευταία µεγάλη πρόταση για την ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης. Σε αυτήν και τα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα θα επικεντρωθούµε κυρίως στο δεύτερο κεφάλαιο. 1.4 Μερικά από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη Υπερµεσικών Εφαρµογών N 1 Παραγωγή Εφαρµογών Πολυµέσων Συγγραφή Εµπορικών Εφαρµογών Υπερµέσων Συγγραφή Σχολικών Εφαρµογών Υπερµέσων Macromedia Director HyperCard HyperStudio Authorware SuperCard MicroWorld Aldus Pursuasion Toolbook Digital Chisel MS PowerPoint Linkway Live MediaText Astound HyperAuthor Multimedia Scrapbook SuperLink 1.5 Τεχνοκρατική οµή των Υπερµεσικών Προιόντων N 1 Τρεις είναι οι κυριότεροι τρόποι οργάνωσης µιας υπερµεσικής εφαρµογής, ανάλογα µε το επίπεδο πολυπλοκότητας της: Γραµµικός, όπου µια περιληπτική οθόνη ακολουθείται από µια γραµµική αλληλουχία οθονών. Το µειονέκτηµά της είναι ότι δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες των υπερµέσων και δεν δίνει δυνατότητα παρέµβασης στο µαθητή. Υποτίθεται όµως ότι βοηθά στην κατανόηση του. Α Αστρο, όπου η περίληψη οδηγεί σε δύο ή περισσότερα υπο-θέµατα που είναι καθένα µια γραµµική ακολουθία. Επιτρέπεται και η επιστροφή στο κεντρικό σηµείο - Αφετηρία. Ο µαθητής έχει επιλογές ως προς την διεύθυνση που θα ακολουθήσει, απαιτείται όµως να γνωρίζει τα δεδοµένα ώστε να επιλέγει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Α έντρο, παρόµοιο µε το άστρο µόνο που τα κύρια κλαδιά από την πρώτη οθόνη - ρίζα υποδιαιρούνται περισσότερο. Ο µαθητής διαλέγει τη διαδροµή ακολουθώντας κάποιο σενάριο της εφαρµογής ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Συνήθως η επιλογή

6 άλλου κλάδου συνεπάγεται την επιστροφή στην πρώτη οθόνη - ρίζα. Όταν δίνεται οι δυνατότητα µεταπήδησης από κλάδο σε κλάδο χωρίς επιστροφή στη ρίζα (πορτοκαλί βέλη ), συνήθως προκαλεί αποπροσανατολισµό στους νέους χρήστες [Μικρόπουλος 2000]. Η δοµή αυτή επιτρέπει τη σύγκριση και τον συνδυασµό της γνώσης, την ανάλυση και τη σύνθεση. Ρ Υπάρχουν ακόµη δύο δοµές παρουσίασης της γνώσης στα υπερµέσα. Η ικτυακή δοµή και η Λεωφόρος. Στην πρώτη δεν υπάρχει πλέον καµία ιεραρχία, δηλαδή όλοι οι κοµβοι είναι ίσης αξίας και επιπλέον έχουν αφαιρεθεί κάθε είδους περιορισµοί στην µετακίνηση από κόµβο σε κόµβο. Η δοµή αυτή εµπεριέχει το στοιχείο της ανακάλυψης και της αυτενέργειας του µαθητή, συνεισφέρει την ευρύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου, αλλά λόγω της πολυπλοκότητας της προτείνεται µόνο για χρήστες που έχουν ευχέρεια µε τα υπερµέσα και είναι εξοικοιωµένοι µε το υπο παρουσίαση αντικείµενο [Μικρόπουλος 2000]. Η δοµή της Λεωφόρου είναι εκείνη στην οποία συνδυάζονται όλα τα προηγούµενα. Υπάρχει µια κεντρική αρτηρία - Λεωφόρος- που συνδέει τα επι µέρους τµήµατα τα οποία µπορεί να είναι οποιασδήποτε από τις προηγούµενες δοµές. Η Λεωφόρος σχετίζεται µε την αξιολόγηση των ιδεών, των λύσεων και των µεθόδων [Μικρόπουλος 2000].

7 2. Οι µαθητές σαν ακροατήριο ή σαν συγγραφείς; 2.1 Το επίπεδο του ελέγχου από τον µαθητή στα υπερµεσικά εκπαιδευτικά εργαλεία Ο έλεγχος από τον µαθητή (Learner Control) είναι η δυνατότητα που του δίνεται σε κάποιο βαθµο να ελέγχει και να παρεµβαίνει σε κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα [Milheim, 1989]. Ο µαθητής µπορεί να ελέγχει το ρυθµό, την ακολουθία, το περιεχόµενο ή και την ποσότητα της εξάσκησης και το βαθµό δυσκολίας του µαθήµατος. Ο έλεγχος από το µαθητή µεταφέρει το κέντρο βάρους από τον δηµιουργό της εφαρµογής στο µαθητή. Αντί να είναι το αντικείµενο µιας διδασκαλίας µε υπολογιστή (Computer Based Instruction), ο µαθητής τοποθετείται στο κέντρο της σηµασίας και του ελέγχου. Ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα από τον έλεγχο από το µαθητή µπορεί να είναι ότι έτσι αποκτά προσωπική ευθύνη στην επιτυχία και την αποτυχία, όση φυσικά είναι απαραίτητη. Τρία είναι τα επίπεδα στα οποία µπορούµε γενικά να κατατάξουµε τις υπερµεσικές εκπαιδευτικές εφαρµογές ανάλογα µε το επίπεδο ελέγχου από το µαθητή που επιτρέπουν: 1ο Επίπεδο: Υπερµέσα "Μόνο Ανάγνωσης" Σε αυτό το επίπεδο οι µαθητές έχουν ελάχιστο εώς καθόλου έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι παρόµοιο µε την ανάγνωση ενός βιβλίου. Εξερευνούν και αλληλεπιδρούν µε υπερµεσικά περιβάλλοντα που δηµιούργησε κάποιος άλλος είτε ο δάσκαλος τους είτε κάποιος ειδικός επαγγελµατίας. Παραδείγµατα τέτοιων υπερµεσικών εφαρµογών είναι εγκυκλοπαίδειες όπως η Encarta και η Britannica, ηλεκτρονικά βιβλία όπως το "Just Gradma and Me", αλληλεπιδραστικά παιχνίδια πλοκής όπως το Myst, και οι πληροφορίες στον ιαδικτυακό Ιστό. Αυτό το επίπεδο όµως παρεµποδίζει στην ουσία την απόκτηση γνώσης, την δηµιουργία κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δυνατότητας διασύνδεσης των πληροφοριών που µαθαίνονται, γιατί ο µαθητής περιορίζεται από το περιεχόµενο και τις σχεδιαστικές επιλογές των συγγραφέων του λογισµικού. Είναι όµως κατάλληλο για αρχάριους χρήστες που δεν ξέρουν από που να ξεκινήσουν να µαθαίνουν. Ένα παράδειγµα: στο σκίτσο φαίνεται ο δάσκαλος που είναι ο οδηγός να ξεναγεί τον µαθητή που κάθεται στο πίσω µέρος στην εξερεύνηση αυτών που είναι διαθέσιµα να µάθει. 2ο Επίπεδο: Υπερµέσα Με Συµµετοχη Η έρευνα έχει δείξει ότι σε αυτό το επίπεδο για να είναι η εκπαίδευση αποτελεσµατική πρέπει ο µαθητής να εµπλακεί ενεργά στην διαδικασία, καθώς και ότι η ίδια η διαδικασία πρέπει να είναι ουσιώδης και σχετική µε τις τρέχουσες ανάγκες του µαθητή [Knowles, 1970]. Το διάβασµα και η συγγραφή µε υπερµέσα ενδυναµώνει τους µαθητές και τους δείχνει ότι είναι δυνατό να ασχοληθούν µε κάθε θέµα. Εδώ τα υπερµέσα δεν είναι πια σαν ένα βιβλίο. Είναι περισσότερο σαν µια βιβλιοθήκη. Ο µαθητές πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στις ρυθµίσεις τους, να συζητούν σε οµάδες εργασίες και να ανταλλάσουν πληροφορίες. Να εργάζονται απο κοινού γράφοντας το δικό τους υλικό και σχολιάζοντας των άλλων. Παράδειγµα: στο σκίτσο φαίνεται ο µαθητής, κάτω από την εποπτεία του δάσκαλου να αναλαµβάνει τον έλεγχο της µάθησης ως κάποιο βαθµό.

8 3ο Επίπεδο: Εξερευνητικά Υπερµέσα Σε αυτό το επίπεδο, τα υπερµέσα επιτρέπουν στον µαθητή να εξερευνά και να κατασκευάζει την δικιά του διαδικασία µάθησης. Οι µαθητές έχουν πρόσβαση σε πολύ µεγαλύτερο πλήθος πληροφοριών, όπως άλλες βιβλιοθήκες, και γνωρίζουν πως να τις αποκτήσουν ή συνεργάζονται µε µαθητές άλλων σχολικών µονάδων κάνοντας την διαδικασία της µάθησης πιο ουσιώδη και σηµαντική. Για παράδειγµα, η τηλεδιάσκεψη (NetMeeting), δίνει την απαραίτητη συνεργασία που χρειάζονται για να εργαστούν σαν οµάδα. Αυτή η εκπαιδευτική µέθοδος υποτίθεται πως σπάει τα φράγµατα του χρόνου και του χώρου, επιτρέποντας στους µαθητές µέγιστη ευκαµψία. Οι µαθητές αποκτούν τα µέσα για να µαθαίνουν προσωπικά και στην δικιά τους ταχύτητα. Μπορούν έτσι να επαναλάβουν δύσκολα σηµεία ή να παραλείψουν εκείνα που ήδη κατέχουν καλά. Παράδειγµα: στο σκίτσο φαίνεται ο µαθητής-οδηγός που έχει πλέον αναλάβει ο ίδιος την διαδικασία µάθησης. Όµως αυτό το επίπεδο είναι προσοδοφόρο µόνο για τους µαθητές εκείνους που ήδη κατέχουν κάπως το γνωστικό αντικείµενο ή που θέτουν ίσως µεγάλους στόχους. Έχουν την ευκαιρία να εξερευνούν, να συλλέγουν και να ενοποιούν τα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών τους εµπειριών. 2.2 Πρώτο επίπεδο ελέγχου Σύµφωνα µε έρευνες [Jonassen Β 1, Brown,1992; Carver et al, 1992; Turner & Dipinto, 1992, B , 1995 ], οι µαθητές πιθανότατα µαθαίνουν περισσότερα δηµιουργώντας υπερµεσικές παρουσιάσεις οι ίδιοι, παρά προσπαθώντας να απορροφήσουν υλικό και πληροφορίες από έτοιµες υπερµεσικές εφαρµογές. Τα τελευταία παρουσιάζουν συγκεκριµένη ύλη στους µαθητές. Ο µαθητής αν και αλληλεπιδρά µε το λογισµικό ελέγχοντας το χρόνο, τη διάρκεια της γνώσης που θα του παρουσιαστεί και την διαδροµή, δεν µπορεί από µόνος του να δηµιουργήσει, να ανακαλύψει τη γνώση, άρα δεν ελέγχει καθόλου την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προβλήµατα που εµφανίζονται µε την µάθηση από τέτοιες εφαρµογές, στις οποίες ο µαθητής δεν µπορεί να παρέµβει αποφασιστικά στην διαδικασία µάθησης είναι: Προβλήµατα προσανατολισµού, δηλαδή ο µαθητής χάνεται στο περιβάλλον της εφαρµογής. Ειδικά το υπερκείµενο µε τους κόµβους και τις πολλαπλές συνδέσεις µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογία του µαθητή αλλά και να του προκαλέσει γνωστικό φόρτο [Zhu 1999]. Το περιεχόµενο και οι σχεδιαστικοί προσανατολισµοί του λογισµικού όταν τίθενται από τους κατασκευαστές του και είναι αµετάβλητα µπορεί να µην εξυπηρετούν το µαθητή. Έλλειψη κατεύθυνσης, ο µαθητής δεν ξέρει από που να ξεκινήσει να µαθαίνει. Η συχνή απουσία ενός "ιστορικού", ενός χάρτη πλοήγησης που να δείχνει τις έννοιες που έχουν παρουσιαστεί, δεν επιτρέπει στο µαθητή να τις συνδέσει ώστε να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για το γνώστικό αντικείµενο που αναζητά [Μικρόπουλος 2000]. Ο µαθητής δεν µπορεί να συµπληρώσει πληροφορίες στις δοµές γνώσης των εφαρµογών αυτών. Πλεονασµός πολυµέσων, εικόνας, ήχου, video, που συνήθως δεν συνδέονται άµεσα µε το παρουσιαζόµενο θέµα ή απλώς αποσπούν την προσοχή.

9 Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό θέµα που έχει ανακύψει µε τις υπάρχουσες εφαρµογές "εκπαιδευτικού" λογισµικού υπερµέσων είναι ότι έχουν παρατηρηθεί δύο προσεγγίσεις ανάλογα µε το υπόβαθρο των σχεδιαστών και κατασκευαστών τους: η πρώτη αποτελείται από υπερµεσικές εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί από ειδικούς της πληροφορικής, οι οποίες είναι µεν άψογες τεχνικά και φιλικές προς το χρήστη όσον αφορά την αλληλεπίδραση, αλλά στερούνται διδακτικών στόχων και παιδαγωγικής οπτικής [Μικρόπουλος 2000]. Η εξήγηση είναι ότι συνήθως οι προερχόµενοι από το χώρο της πληροφορικής δεν έχουν ασχοληθεί µε παιδαγωγικά και ψυχολογικά θέµατα, και συνεπώς σχεδιάζουν και αξιολογούν το τελικό "προιόν" µε όρους καθαρά τεχνοκρατικούς. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την οµάδα των εφαρµογών µε υπερµέσα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από παιδαγωγούς, ειδικούς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Αυτά τα πακέτα εµφανίζουν τελείως αντίθετη εικόνα. Ενώ σχεδιάζονται βάση παιδαγωγικών στόχων και θεωριών, απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν άρτιες τεχνικά [Μικρόπουλος 2000]. Η λύση στο πρόβληµα αυτό φαίνεται πως είναι η δηµιουργία διεπιστηµονικών οµάδων από τεχνοκράτες -ειδικούς στην πληροφορική- και παιδαγωγούς, µε την προυπόθεση να υπάρχουν υπεύθυνοι σε θέµατα αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων [Μικρόπουλος 2000]. Οι υπεύθυνοι αυτοί είναι απαραίτητοι λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας ανθρώπων από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους. 2.3 ευτερο και Τρίτο Επίπεδο Ελέγχου Πέρα από τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, ικανός αριθµός ερευνητικών εργασιών δείχνει, επίσης, ότι και οι δάσκαλοι συµφωνούν πως καλύτερα µαθαίνει κανείς κάποιο γνωστικό αντικείµενο δηµιουργώντας µια υπερµεσική εφαρµογή παρά χρησιµοποιώντας ένα έτοιµο προιόν [Milton & Spradley, 1996; Monahan & Susong, 1996; Scholten & Whitmer, 1996; Skillen, 1995 ] Η αρχική πρόταση των υπερµέσων ως απλώς νέων εποπτικών µέσων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης έχει αρχίσει ήδη να εγκαταλείπεται ή τουλάχιστον να περιορίζεται η εκπαιδευτική τους σηµασία. Οι υπερµεσικές εφαρµογές ανάγνωσης µόνο, όπως είναι οι υπερµεσικές εγκυκλοπαίδειες, δεν νοούνται να λέγονται καν εκπαιδευτικές. Παράλληλα, προβάλεται πλέον έντονα και υποστηρίζεται από διάφορες ερευνητικές εργασίες η ανάπτυξη παρουσιάσεων µε υπερµέσα και γενικότερα υπερµεσικών εφαρµογών από τους ίδιους τους µαθητές. Οι µαθητές δηλαδή αντιµετωπίζονται σαν δυνητικοί συγγραφείς. Φιλοσοφικά, αυτός ο τρόπος µάθησης µέσω υπερµέσων έχει τις ρίζες του στην κονστρουκτιβιστική - εποικοδοµητική άποψη για την µάθηση. Σύµφωνα µε αυτήν, η ελευθερία βούλησης και η ιδιοµορφία παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Ο άνθρωπος δεν είναι δέκτης µιας δεδοµένης πραγµατικότητας και ενός προκαθορισµένου τρόπου ερµηνείας της, όπως γίνεται π.χ. στις "κλειστές" εφαρµογές, όπως είναι οι εγκυκλοπαίδειες. Κατασκευάζει την πραγµατικότητα του ή τουλάχιστον να την ερµηνεύει αυτόβουλα βασιζόµενος στο δικό του είναι, σε σχέση πάντα µε το κοινωνικό γίγνεσθαι. Σαν συγγραφείς υπερµεσικών εφαρµογών, οι µαθητές προτρέπονται να κατασκευάσουν την δικιά τους κατανόηση της γνώσης αλλά και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Χρησιµοποιούν τα υπερµέσα σαν γνωστικά εργαλεία και όχι σαν δασκάλους ή αποθήκες πληροφοριών. Οι µαθητές δεν είναι πλέον απλώς ακροατήριο. Γίνονται "αρχάριοι επιστηµολόγοι" - νέοι φυσικοί, νέοι µαθηµατικοί - και όχι απλώς καταναλωτές της ανάλυσης της γνώσης που προέρχεται από άλλους [Papert, 1990]. Η µάθηση προέρχεται από την δόµηση, την εµπειρία και τη συνεργασία, καθώς οι µαθητές πετυχαίνουν κάτι ουσιώδες όπως είναι µια πολυµεσική παρουσίαση. Η ιδέα δηλαδή είναι να κινηθούµε προς το πάνω µέρος του κώνου του Dale του πρώτου κεφαλαίου, προς την ενέργεια και την πράξη. Ο ρόλος του δασκάλου εδώ είναι να υποβοηθά τους µαθητές να καταλάβουν πως να διεξάγουν την έρευνα, πως να συλλέξουν τις απαραίτητες και σχετικές πληροφορίες και πως να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µεταξύ τους.

10 2.4 Ικανότητες που αποκτούνται µε την κατασκευή Υπερµέσων N 1 Ο µαθητής που ασχολείται ο ίδιος µε την δηµιουργία µιας υπερµεσικής εφαρµογής ή/και την παρουσίαση κάποιου γνωστικού αντικειµένου µέσω υπερµέσων έχει την δυνατότητα να καλλιεργήσει τις ακόλουθες νοητικές ικανότητες: Ικανότητες ιαχείρισης µιας εργασίας ηµιουργία χρονοδιαγράµµατων Καταµερισµός των πόρων Ανάθεση ρόλων στην οµάδα Ερευνητικές Ικανότητες Καθορισµός του προβλήµατος Οργάνωση της έρευνας Αναζήτηση πληροφοριών Ανάλυση και ερµηνεία της πληροφορίας Ανάπτυξη νέας πληροφορίας Οργανωτικές και εκφραστικές ικανότητες Τµηµατοποίηση σε κόµβους των πληροφοριών Σύνδεση και αλληλουχία των κόµβων Αποφάσεις για τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης Ικανότητες παρουσίασης Υλοποίηση νέων ιδεών σε πολυµέσα ιατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού της παρουσίασης Ικανότητες σκέψης Αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε Επαναξέταση σύµφωνα µε ανάδραση 2.5 Ο ρόλος του δασκάλου N 1 Η εκπαιδευτική µέθοδος που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, βοηθώντας τους µαθητές να αναπτύξουν εργασίες µε υπερµέσα, πρέπει να είναι λιγότερο άµεση. Ο ρόλος του είναι να βοηθά τους µαθητές του στις ακόλουθες διαδικασίες: Σχεδιασµός: στόχοι, περιεχόµενο, σχεδίαση διεπιφάνειας, συνεργασία. Μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση: αναζήτηση, επιλογή, διερµηνεία, κατανοµή σε κόµβους γνώσης, αποφάσεις για το υλικό, δηµιουργία δεσµών µεταξύ των κόµβων. Αξιολόγηση της βάσης γνώσης: αποτίµηση της κάλυψης των πληροφοριών, δοκιµές, πρόκληση ανάδρασης. Αναθεώρηση της γνώσης ανάλογα µε την ανάδραση: διόρθωση των λαθών του περιεχοµένου, επανοργάνωση και επανακατασκευή του ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιµο και ουσιώδες.

11 Επιπλέον, ο καθηγητής πρέπει να είναι γνώστης του λογισµικού για να βοηθήσει τους µαθητές να εξερευνήσουν και να πειραµατιστούν περαπέρα από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Οι δάσκαλοι που υλοποιούν υπερµεσικά προγράµµατα στις τάξεις τους θα νιώσουν ότι άξιζε ο επιπλέον κόπος αν υπάρξει θετικος αντίκτυπος στην εκπαίδευση των µαθητών. Όµως ταυτόχρονα προστίθεται και άλλος ένα βαθµός πολυπλοκότητας στα καθήκοντα των δασκάλων. Γι' αυτό χρειάζονται υποστήριξη για την απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων αλλά και τελικά να αναλάβουν το ρίσκο να δοκιµάσουν νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Είναι τότε κρίσιµης σηµασίας στην επιτυχία του δασκάλου η φιλοσοφία του σχολείου που πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό. Συχνά ο δάσκαλος είναι συµµαθητής µε τους µαθητές στην εξερεύνηση των υπερµέσων και εκεί χρειάζεται η παρουσία και η υποστήριξη του ειδικού που θα συνεργαστεί µαζί του για να αναπτύξει νέες µεθόδους σκέψης τόσο για τους µαθητές όσο και την διαδικασία της µάθησης µε υπερµέσα [Handler 1992, Handler & Cederland 1994]. B Τα Υπερµέσα σαν µέσο επικοινωνίας B 2 Τα Υπερµέσα είναι ένα µέσο για να επικοινωνεί κανείς, να εφαρµόζει και να προβάλει τις ιδέες του. Άλλα µέσα που επιτρέπουν τέτοιου είδους επικοινωνία είναι οι κειµενογράφοι, το λογισµικό παρουσιάσεων και επιτραπέζιων εκδόσεων (DTP). Όµως αυτά προορίζονται για τη δηµιουργία στατικών εγγράφων που θα τυπωθούν και θα εκδοθούν σε χαρτί, ενώ τα Υπερµέσα παράγουν έγγραφα δυναµικά που ενσωµατώνουν εκτός από κείµενο και γραφικά και ήχο και video και προορίζονται αποκλειστικά για την οθόνη κάποιου υπολογιστή. Επιπλέον τα υπερµεσικά έγγραφα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε τον χρήστη, δίνοντας του την δυνατότητα να κάνει επιλογές ή / και να εισάγει κάτι νέο στις εγκατεστηµένες πληροφορίες. Τέλος, τα στατικά έγγραφα των παραπάνω παραδοσιακών λογισµικών είναι γραµµικά, ενώ τα υπερµέσα παράγουν έγγραφα που εµπεριέχουν δεσµούς προς σχετικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα που επεξηγούν µια έννοια. Ετσι τα υπερµεσικά προιόντα είναι πιο πολύπλοκα στη δοµή και επιτρέπουν στους µαθητές να έχουν περισσότερες επιλογές. Όπως είδαµε ήδη η ανάπτυξη υπερµεσικών εφαρµογών από τους µαθητές καλλιεργεί ικανότητες σχετικές µε το αντικείµενο, τη σχεδίαση µιας παρουσίασης και την επικοινωνία µεταξύ τους. Υποστηρίζεται όµως ότι υποβοηθά και την καλλιέργεια ικανοτήτων για τη λύση προβληµάτων. Πράγµατι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής µιας υπερµεσικής εφαργογής οι µαθητές πρέπει να λυσουν προβλήµατα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: "Ποιό είναι το επίκεντρο της εφαρµογής;", "Ποιό είναι το δυνητικό µου ακροατήριο;", "Τι πηγές χρειάζοµαι;" "Που θα τις βρώ;", "Πως θα τις ενσωµατώσω στην εφαρµογή;", "Πώς θα πρέπει να οργανωθεί η Β 2 εφαρµογή ώστε να είναι κατανοητό το θέµα;", "Πώς θα το παρουσιάσω;". Ο µαθητής-συγγραφέας πρέπει να µάθει να γράφει µε ένα νέο τρόπο. Επειδή τα υπερµέσα είναι µη γραµµικά, οι µαθητές ενθαρύνονται να γράφουν σε κόµβους, σε κοµµάτια πληροφορίας και να σκέφτονται κατόπιν πως θα συνδέσουν αυτά. Έτσι, για κάποιους µαθητές είνα πιο εύκολο να γράφουν έτσι παρά µε έναν απλό κειµενογράφο [Turner & Dipinto, 1992] Με την συγγραφή υπερµεσικών εφαρµογών ζητείται τελικά και από τους µαθητές και από τους δασκάλους να αποκτήσουν νέες ικανότητες στην "οπτική γραφή και ανάγνωση" για να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν µε αυτό το µέσο. B Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της µάθησης µέσω ενεργητικής ενασχόλησης µε υπερµέσα N 1 Τα πλεονεκτήµατα των υπερµέσων όταν χρησιµοποιούνται ενεργητικά από τους µαθητές είτε ως εργαλεία παρουσίασης είτε για την ανάπτυξη κάποιας εφαρµογής συνοψίζονται στα εξής:

12 Ο µαθητής εµπλέκεται νοητικά περισσότερο "κατασκευάζοντας" τη γνώση παρά απλώς µελετώντας. ίνεται η δυνατότητα για χειροπιαστή αναπαράσταση αφηρηµένων εννοιών. Επιτρέπουν την πολλαπλή έκφραση ιδεών, π.χ. µε διαφορετικά µέσα. Οι µαθητές απασχολούνται πιο ενεργά δηµιουργώντας παρουσιάσεις µε την δικό τους τρόπο κατανόησης και έκφρασης. Οι µαθητές µαθαίνουν να εργάζονται σε οµάδες όπως και ατοµικά. Αποκτούν οµαδικές και διαπροσωπικές σχέσεις. ίνεται επιπλέον κίνητρο στο µαθητή/µαθήτρια, αφου θα είναι υπερήφανος/η ότι έφτιαξε κάτι "δικό του/της". Προσανατολίζει τον δάσκαλο και τους µαθητές µακρυά από το ρητό "γνώση είναι η πληροφορία" και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι "να µεταδίδει την γνώση". Προάγει την δηµιουργία βαθιάς κριτικής και κριτικών θεωρήσεων της γνώσης. Αποκτούν τεχνικές δυνατότητες που µπορεί να τους χρησιµεύσουν στην ενήλικη ζωή τους. Υπάρχουν δύο κύρια µειονεκτήµατα, όταν ο µαθητής εµπλέκεται ενεργά µε την ανάπτυξη υπερµέσων: Η κατασκευή υπερµέσων είναι µια διαδικασία χρονοβόρα, που πιθανόν να µην χωράει στο σχολικό πρόγραµµα. Υπάρχουν µεγάλες απαιτήσεις σε υλικο (hardware) και λογισµικό (software) στην κατασκευή πολυµέσων και υπερµέσων γενικότερα. εν είναι καθόλου βέβαιο ότι υπάρχει η υλικοτεχνική υποδοµή παντού. 2.8 Σύνοψη - Κριτική Αν το θέµα ήταν καθαρά ποσοτικό, τα πλεονεκτήµατα είναι σαφώς περισσότερα από τα µειονεκτήµατα. Αλλά δυστυχώς η "ποιότητα" των µειονεκτηµάτων των υπερµέσων, όταν ο µαθητής καλείται να είναι ο δηµιουργός και όχι το ακροατήριο, επισκιάζει τα πολλά και καλά πλεονεκτήµατα. Είναι πολύ σηµαντικό να αναρωτηθούµε αν γίνεται µε το υπάρχον σχολικό πρόγραµµα, που βαρύνεται µε ένα πλήθος µαθηµάτων (κατά µέσο όρο 14 σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα) να υλοποιηθεί έστω και ένα αξιόλογο πρόγραµµα υπερµέσων από τους µαθητές. Το ερώτηµα που προκύπτει, για παράδειγµα στα µαθηµατικά του Λυκείου, είναι που θα βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για να ασχοληθούν οι µαθητές έστω µε µια υπερµεσική παρουσίαση ενός συγκεκριµένου µαθηµατικού θέµατος και, αν αυτό καταστεί εφικτό, αν θα αποβεί σε βάρος της κάλυψης συγκεκριµένης και απαιτούµενης ύλης του µαθήµατος ή αν θα γίνεται στα πλαίσια του µαθήµατος Πληροφορικής οπότε είτε η ύλη της Πλήροφορικής σαν µάθηµα δεν θα καλύπτεται είτε θα πρέπει να αλλάξει όνοµα και περιεχόµενο και να ονοµαστεί "Πολυµέσα/Ο µαθητής συγγραφέας" Το δεύτερο µειονέκτηµα είναι κατά τη γνώµη µου και το σηµαντικότερο. Το ερώτηµα εδώ είναι απλο: για ποιά εκπαίδευση µιλάµε και µε ποιά κονδύλια από την κεντρική διοίκηση; Πόσα σχολεία άραγε διαθέτουν πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα πληροφορικής στην Ελλάδα αλλά και στον κόσµο ολόκληρο; Να το θέσω αλλιώς, πόσα µπορούν να λέγονται Σχολεία, λόγω των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναµικό, υποδοµή, υποστήριξη, κύρος, ελπίδα ότι από το σχολείο προκύπτει φως και όχι ανακύκλωση των συνιστωσών του κοινωνικού περίγυρου; Επίσης, όταν αναφερόµαστε σε εποικοδοµητική µάθηση µέσω υπερµέσων παντού αναφέρεται η συνεργασία. Πως γίνεται συνεργασία όταν δεν υπάρχει η παραµικρή επικοινωνία µεταξύ των σχολικών µονάδων, για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης εργασίας; Αν η απάντηση είναι το ιαδίκτυο, υπάρχει και ο αντίλογος, όπως πολύ εύστοχα αναπτύσσει ο Η. Dreyfus στο "On the Internet": αν δεν υπάρχει ενσώµατη παρουσία δεν µπορεί να αναµένουµε ικανοποιητικά

13 αποτελέσµατα από το ιαδίκτυο, πέρα από την παροχή πληροφοριών και την διασταύρωσή τους. Εν πολλοίς, ο µαθητής δεν πρέπει να αναµένεται να ξεπεράσει την απλή επάρκεια γνώσης. Τα Υπερµέσα είναι γοητευτικά σε πολλούς γιατι απλώς συνδυάζουν όλα τα ως τώρα προταθέντα θαύµατα της τεχνολογίας. Είναι εύχρηστα, είναι εύκολα στην υλοποίηση και ως ένα βαθµό µπορεί να είναι καλύτερο να µελετά κανείς µε ένα τέτοιο βοήθηµα παρά µε ένα απλό βιβλίο. Αλλά όπως φάνηκε από τις έρευνες και τα όσα παρατέθηκαν στις προηγούµενες ενότητες, τα υπερµέσα σαν απλή αλληλεπίδραση µε το µαθητή δεν του προσφέρουν την δυνατότητα για νέες µαθησιακές διεργασίες. Μια λύση και όπως φαίνεται σύγχρονη, βασισµένη στις τελευταίες τάσεις της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας είναι η µάθηση µε τα υπερµέσα, όπου ο µαθητής αναλαµβάνει τον ρόλο του εξερευνητή, ανακαλύπτει τη γνώση, οργανώνει και διεξάγει το πείραµα, παρουσιάζει τα αποτελέσµατά του στα υπόλοιπα παιδιά, συνεργάζεται και ακούει την κριτική των άλλων. Μαθαίνει. Παιδαγωγικά, φαίνεται να είναι ότι καλύτερο έχει προταθεί. Αλλά υπάρχουν τα δύο πολύ µεγάλα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα. Ο χρόνος και οι µεγάλες απαιτήσεις σε σύνθετη υποδοµή, τόσο υλικοτεχνική όσο και ανθρώπινη υποστήριξη. Γι' αυτό κρίνω ότι δύσκολα θα µπορέσουν τα εποικοδοµητικά Υπερµέσα να βρουν το ρόλο που τους αξίζει στην υπάρχουσα εκπαιδευτική κατάσταση. Πιθανότατα, θα περιοριστούν και αυτά (ή το χειρότερο θα το αντικαταστατήσουν) στο ρόλο του Εργαστηρίου Χηµείας και Φυσικής, που αλλού υπάρχει κατ' όνοµα και όπου υπάρχει στην πράξη χρησιµοποιείται ελάχιστα και πάντως όχι όπως και όσο θα έπρεπε. Είναι τελικά σηµαντικό να παρατηρήσει κανείς ότι το ίδιο το επιχείρηµα του εποικοδοµητισµού, πως η γνώση δεν µαθαίνεται αλλά οικοδοµείται και µάλιστα ότι "οι γνωστικές διεργασίες δεν είναι αυτόνοµες, αλλά αποτελούν συστατικά του νου που λειτουργεί σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον" [Μικρόπουλος 2000], στρέφεται λόγω των τρεχουσών (και ιδιαίτερα µελλοντικών) κοινωνικών, πολιτισµικών και οικονοµικών συνθηκών, εναντίον του, όσον αφορά τα Υπερµέσα. Όπως λέει και ο Phil Agre: "Μην ξοδεύτετε τεράστια ποσά χρηµάτων για να αγοράσετε µηχανήµατα που πρόκειται να τοποθετηθούν πάνω στα υπάρχοντα δυσλειτουργικά ιδρύµατα" [P. Agre, Telematics & Informatics, 15 [3], 1998, σελ 231-4]. Και το ερώτηµα τότε είναι γιατί είναι δυσλειτουργικά;

14 3. Βιβλιογραφία Β 1) "Computers in the Classroom: Mindtools for Critical Thinking" Κεφ 8: Multimedia and Hypermedia: Creativity through Construction David H. Jonassen 1996, Prentice-Hall Β 2) "HyperMedia In Education: Children as audience or authors?" Sandra V. Turner, Ohaio University Marianne G. Handler, National-Lewis University Journal Of Information Technology For Teacher Education, Vol 6, No. 1, 1997 Β 3) "Telematics, advanced Media and Applications in Education" Tan Hook Soon, Temasek Polytechnic, Singapore Β 4) "Design, Development and Evaluation of advanced learning environments" Τ. Α. Μικρόπουλος, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Β 5) "Εκπαιδευτικό Λογισµικό" Τ. Α. Μικρόπουλος, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2000 Β 6) "On The Internet" H. L. Dreyfus, 1999 N 1) JoAnne E. Davies :

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Π. Κλιάπης Εισαγωγή μάθημα γνωριμίας με τα πολυμέσα (multimedia) και ιδιαίτερα τα πολυμέσα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξετάζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα