Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος"

Transcript

1 Τεχνολογία Επικοινωνιών ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος 1

2 Τεχνολογία Επικοινωνιών Εισαγωγή Η κατανόηση των συστηµάτων επικοινωνιών (Κεφάλαιο 1) Οι µεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνολογίας επικοινωνιών (Κεφάλαιο 2) Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών (Κεφάλαιο 3) Αρχές επικοινωνίας µε ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Εξοπλισµός ήχου και εικόνας (Κεφάλαιο 17) Εφαρµογές συστηµάτων ήχου και εικόνας (Κεφάλαιο 18) Αρχές τεχνικού σχεδιασµού (Κεφάλαιο 7) 2

3 Εισαγωγή Γνώση είναι το ανώτερο επίπεδο της νόησης που σηµαίνει ότι ο άνθρωπος συλλαµβάνει, αποθηκεύει και χρησιµεύει πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα. εξιότητα είναι η τεχνική µε την οποία µπορούµε να παράγουµε, µέσω της γνώσης, συγκεκριµένο πρακτικό αποτέλεσµα. 3

4 Εισαγωγή Η διαφορά ανάµεσα στις γνώσεις και τις δεξιότητες είναι ουσιαστική αφού η δεξιότητα προϋποθέτει την γνώση. 4

5 Εισαγωγή Τι είναι τεχνολογία; Τεχνολογία είναι η αξιοποίηση γνώσεων, εργαλείων και δεξιοτήτων για την επίλυση προβληµάτων. Η τεχνολογία συνδέεται άρρηκτα µε τηπράξη. Για την διευκόλυνση της µελέτης η τεχνολογία διαιρείται σε τρεις τοµείς 5

6 Εισαγωγή Επικοινωνίες Συστήµατα επικοινωνίας δεδοµένων Συστήµατα τεχνικού σχεδιασµού Οπτικά συστήµατα Συστήµατα παραγωγής γραφηµάτων Συστήµατα ήχου και εικόνας 6

7 Εισαγωγή Παραγωγή Κατασκευές Μεταποίηση Ενέργεια/Ισχύς/Μεταφορές Ενέργεια Μεταφορές 7

8 Εισαγωγή Τι είναι επικοινωνία; Επικοινωνία είναι να µοιράζεσαι πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες. 8

9 Κεφάλαιο 1 Ηκατανόηση των συστηµάτων επικοινωνιών 9

10 Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία επικοινωνιών (communication technology) είναι η αξιοποίηση γνώσεων, συσκευών και εργαλείων για να επικοινωνούµε. 10

11 Καθολικό Υπόδειγµα Συστηµάτων Σύστηµα είναι ένα σύνολο από διαφορετικά µέρη που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται µεταξύ τους. Το κάθε µέρος ονοµάζεται υποσύστηµα. Κάθε σύστηµα περιλαµβάνει εισόδους, διαδικασία και εξόδους. Η περιγραφή των συστηµάτων µε αυτό τον τρόπο ονοµάζεται καθολικό υπόδειγµα συστηµάτων (universal systems model). 11

12 Καθολικό Υπόδειγµα Συστηµάτων Είσοδος ιαδικασία Έξοδος Ανάδραση Ανάδραση 12

13 Καθολικό Υπόδειγµα Συστηµάτων Είσοδοι (inputs): πληροφορίες, υλικά, ενέργεια, οικονοµικοί πόροι, ανθρώπινη προσπάθεια. ιαδικασία (process): η εκτέλεση των εντολών (εισόδων). Το τµήµα της διαδικασίας του υποδείγµατος περιλαµβάνει τεχνικές διαδικασίες καθώς και έννοιες και αρχές στις οποίες βασίζεται η τεχνολογία. 13

14 Καθολικό Υπόδειγµα Συστηµάτων Έξοδοι (outputs): είναι τα αποτελέσµατα των διαδικασιών. Ορισµένα είναι επιθυµητά, άλλα όχι. Ανάδραση (feedback): επιτελείται µε την ανατροφοδότηση των εξόδων και έχει µια επίπτωση στο συνολικό σύστηµα. Είναι δηλαδή ένας βρόγχος, µια κυκλική δράση στο υπόδειγµα. Αποβλέπει κυρίως στην βελτιστοποίηση του συστήµατος 14

15 Καθολικό Υπόδειγµα Συστηµάτων Μελέτη του αυτοκινήτου µε βάσητο καθολικό υπόδειγµασυστηµάτων 15

16 Υπόδειγµα Συστήµατος Επικοινωνίας Υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνιών. Όλες όµως µπορούν να εξεταστούν µε βάση τα παρακάτω κύρια µέρη. Μήνυµα (εικόνα, ήχος, κείµενο) Μέσο αποστολής ( συσκευή, ποµπός) ίαυλος Επικοινωνίας (κανάλι) έκτης 16

17 Υπόδειγµα Συστήµατος Επικοινωνίας ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Το Σύστηµα µεταγωγής κατευθύνει τις κλήσεις ΕΚΤΗΣ 17

18 Υπόδειγµα Συστήµατος Επικοινωνίας Όταν ο ποµπός γίνεται δέκτης και ο δέκτης ποµπός, έχουµε αµφίδροµη επικοινωνία. Τότε έχουµε τοφαινόµενο της ανάδρασης στο σύστηµα επικοινωνίας. 18

19 Υπόδειγµα Συστήµατος Επικοινωνίας Μελέτη ενός δελτίου ειδήσεων από ένα δορυφορικό κανάλι µε βάση το υπόδειγµα συστήµατος επικοινωνίας 19

20 Έννοιες Επικοινωνίας Όταν µελετάµε επιστηµονικά θέµατα επικεντρώνουµε την προσοχή µας στις αρχές και τις έννοιες των επιστηµών. Κάποιες έννοιες πολύ σηµαντικές για την επικοινωνία είναι: 20

21 Έννοιες Επικοινωνίας οσχεδιασµός η κωδικοποίηση ηαποθήκευση ηανάκτηση η µετάδοση ηλήψη η αποκωδικοποίηση 21

22 Έννοιες Επικοινωνίας Σχεδιασµός Κωδικοποίηση Μετάδοση Λήψη Απο- κωδικο- ποίηση Αποθήκευση Ανάκτηση Μέσο αποθήκευσης 22

23 Έννοιες Επικοινωνίας Σχεδιασµός είναι η διαδικασία κατά την οποία το µήνυµα συντίθεται και µορφοποιείται (λέξεις, σχέδια, ήχοι, εικόνες). Κωδικοποίηση είναι η µετατροπή του µηνύµατος από την αρχική του µορφή Α σε µια άλλη Β η οποία είναι κατανοητή συνήθως από το µέσο αποθήκευσης. Αποθήκευση είναι η διαδικασία εγγραφής του κωδικοποιηµένου µηνύµατος σε κάποιο µέσο αποθήκευσης. 23

24 Έννοιες Επικοινωνίας Μέσο Αποθήκευσης είναι το µέρος στο οποίο αποθηκεύεται το µήνυµα προσωρινά ή µόνιµα. Ανάκτηση είναι η δυνατότητα ανάκλησης του κωδικοποιηµένου µηνύµατος από το µέσο αποθήκευσης. Μετάδοση είναι η µεταβίβαση του µηνύµατος µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας στο δέκτη 24

25 Έννοιες Επικοινωνίας Λήψη είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραλαβής του µηνύµατος από το δέκτη. Αποκωδικοποίηση είναι η µετατροπή του µηνύµατος από τη µορφή Β στην αρχική του µορφή Α. 25

26 Έννοιες Επικοινωνίας Μελέτη της δηµιουργίας ενός γραφήµατος σε µία εφηµερίδα Μελέτη της διαδικασίας αποστολής λήψης ενός . 26

27 Έννοιες Επικοινωνίας Παράδειγµαγραφήµατος σε εφηµερίδα. Σχεδιασµός του γραφήµατος από τον καλλιτέχνη. Κωδικοποίηση του µηνύµατος από τον υπολογιστή. Bit, Bytes, Χαρτογράφηση. Αποθήκευση σε µαγνητικό µέσο(δισκέτα, σκληρός δίσκος) 27

28 Έννοιες Επικοινωνίας Ανάκτηση του µηνύµατος εύκολα από τη µονάδα αποθήκευσης. Μετάδοση µέσω τηλεφωνικών γραµµών, δορυφόρων σε εφηµερίδες. Λήψη πάλι από υπολογιστή Αποκωδικοποίηση και εµφάνιση µε µια µονάδα εξόδου του υπολογιστή όπως ο εκτυπωτής. 28

29 ΕΠΙΣΤΟΜΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Βαρύτητα Newton: Είναι µία αόρατη δύναµη, εξ αιτίας της οποίας ένα αντικείµενο ελκύει κάποιο άλλο. Einstein: Η µάζα ενός αντικειµένου καµπυλώνει το χώρο-χρόνο γύρω από αυτό, ανάλογα µε το µέγεθός της. 29

30 Μορφές Επικοινωνίας Ανθρώπινη επικοινωνία Τηλεπικοινωνία Επικοινωνία ζώων Επικοινωνία µε µηχανήµατα ιαπλοκή έχουµε όταν πραγµατοποιείται συνδυασµός των διαφόρων µορφών επικοινωνίας 30

31 Μορφές Επικοινωνίας Ανθρώπινη Επικοινωνία Οι άνθρωποι επικοινωνούν µε βάση την οµιλία, συνδυασµοί ήχων που έχουν συµφωνήσει ότι σηµαίνουν συγκεκριµένα πράγµατα. Χρησιµοποιούν τα γράµµατα της αλφαβήτου που είναι σχήµατα που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένους ήχους 31

32 Μορφές Επικοινωνίας Άλλοι τρόποι επικοινωνίας για ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής και όρασης είναι: ηνοηµατική γλώσσα το σύστηµα Braille 32

33 Μορφές Επικοινωνίας Νοηµατική Γλώσσα Σύστηµα Braille 33

34 Μορφές Επικοινωνίας Η ανθρώπινη επικοινωνία χωρίζεται σε απλή τηλεπικοινωνία επικοινωνία από απόσταση telecommunication 34

35 Μορφές Επικοινωνίας Σηµατοφόρος 35

36 Μορφές Επικοινωνίας Επικοινωνία Ζώων: Ο συνδυασµός ήχων, στάσεων και συµπεριφοράς που βοηθάει τα ζώα να αποστείλουν και να δεχτούν µηνύµατα. 36

37 Μορφές Επικοινωνίας Μέλισσες Μετάδοση µηνυµάτων µε χορό Πρόκληση Βόµβου µε χτύπηµα φτερών ελφίνια Επικοινωνούν χρησιµοποιώντας µια σειρά ήχων, υψηλής έντασης. Μυρµήγκια Οργάνωση που προϋποθέτει είδος επικοινωνίας 37

38 ΕΠΙΣΤΟΜΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Τραγούδια των φαλαινών Επικοινωνούν µε τραγούδια, µε συγκεκριµένη µορφή που διαρκούν 30. ιαφορετικές οµάδες διαφορετικό τραγούδι Κάθε χρόνο, άλλο δηµοφιλές τραγούδι 38

39 Μορφές Επικοινωνίας Επικοινωνία µε Μηχανήµατα Εργασία µε Η/Υ ακτυλογράφηση Εµφάνιση σε οθόνη Εκτύπωση 39

40 Μορφές Επικοινωνίας Θερµοστάτης Μετράει τη θερµοκρασία στο χώρο που βρίσκεται και ενεργοποιεί το σύστηµα θέρµανσης, αν η θερµοκρασία είναι χαµηλή. Η διαδικασία κατά την οποία ένα µηχάνηµα κατευθύνει ένα άλλο ονοµάζεται έλεγχος 40

41 Μορφές Επικοινωνίας Σύστηµα ελέγχου µε υπολογιστή computer control systems Έλεγχος παραγωγής µε ροµπότ. Έλεγχος φωτισµού κτιρίων. Έλεγχος ψύξης. 41

42 Μορφές Επικοινωνίας Ένα κοινό σύστηµα ελέγχου υπολογιστή συγκεντρώνει δεδοµένα µε έναν ή περισσότερους αισθητήρες. Οι αισθητήρες µπορούν να ανιχνεύσουν ερεθίσµατα όπως φως, πίεση, θερµότητα ή ήχο 42

43 Μορφές Επικοινωνίας 43

44 Μορφές Επικοινωνίας 44

45 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Το µάθηµα της τεχνολογίας επικοινωνιών ασχολείται µε τεχνικά συστήµατα επικοινωνίας (technical communication systems). Αυτά είναι συστήµατα που βασίζονται σε συγκεκριµένα εργαλεία και εξοπλισµό. 45

46 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας ιακρίνουµε τους εξής τύπους Συστήµατα Επικοινωνιών εδοµένων Συστήµατα Τεχνικού Σχεδιασµού Οπτικά Συστήµατα Συστήµατα γραφικής παραγωγής Συστήµατα εικόνας και ήχου Ολοκληρωµένα Συστήµατα 46

47 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Συστήµατα Επικοινωνιών εδοµένων Συστήµατα που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία των Η/Υ στην ικανότητα τους να επεξεργάζονται δεδοµένα στην ικανότητα επικοινωνίας τόσο µεταξύ τους, όσο και µε άλλες περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές, σαρωτές, κάµερες 47

48 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Συστήµατα Τεχνικού Σχεδιασµού Περιλαµβάνει τη διαδικασία, κατά την οποία από το σκαρίφηµα προκύπτει το τελικό προϊόν Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σχεδίων για τη λύση τεχνικών προβληµάτων (µηχανολογικών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρολογικών). Ο τεχνικός σχεδιασµός σήµερα γίνεται κατά το πλείστον µε τη χρήση συστηµάτων σχεδιασµού υπολογιστή (Computer Aided Design: CAD). 48

49 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Οπτικά Συστήµατα Τα οπτικά συστήµατα χρησιµοποιούν φως για να µεταδώσουν και να καταγράψουν το µήνυµα. Ο πιο κοινός τύπος είναι η φωτογραφία. Τα κύρια οπτικά συστήµατα είναι οι οπτικές ίνες, οι ακτίνες Laser και τα ολογραφήµατα. 49

50 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Συστήµατα γραφικής παραγωγής Αναπαράγουν γραφικά και λεκτικά µηνύµατα Χρησιµοποιούν µελάνη ή κάποιο άλλο ειδικό υλικό(πούδρα, τήξη σκόνης) πάνω σε χαρτί ή σε µεταλλικές, πλαστικές και υφασµάτινες επιφάνειες. 50

51 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Συστήµατα εικόνας και ήχου Συστήµατα που βασίζουν την επικοινωνία στη µετάδοση ήχων και ακίνητης ή κινούµενης εικόνας Κινηµατογράφος, Ραδιόφωνο, Πολυµέσα, Internet). 51

52 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Ολοκληρωµένα Συστήµατα Είναι συστήµατα που συνδυάζουν µέσα και τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε όλα τα είδη των τεχνικών συστηµάτων µε σκοπό την επίτευξη επικοινωνίας. Υπάρχει επικάλυψη, αλλά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τα συνδέει όλα µεταξύ τους. 52

53 Τύποι Συστηµάτων Επικοινωνίας Φακοί Εικόνα Τηλεφωνικές γραµµές Οπτικά συστήµατα, Λήψη εικόνων Γραφική παραγωγή Χάλκινο σύρµα, οπτική ίνα Φωνή, δεδοµένα 53

54 Έρευνα και Ανάπτυξη Έρευνα (research) είναι η αναζήτηση νέας γνώσεως. Χωρίζεται σε βασική και εφαρµοσµένη. Αυτή η νέα γνώση µπορεί να αξιοποιηθεί αµέσως προς όφελος της κοινωνίας, µπορεί όµως και να µην γίνει αυτό. 54

55 Έρευνα και Ανάπτυξη Ανάπτυξη (development) είναι η εφαρµοσµένη έρευνα και γίνεται µε σκοπό την λύση κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος 55

56 Έρευνα και Ανάπτυξη Μελέτη ως προς τις έννοιες της έρευνας και της ανάπτυξης: τηςανακάλυψηςτουηλεκτρισµού και του τηλεφώνου της ανακάλυψης της πενικιλίνης και της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέµηση του καρκίνου. 56

57 Έρευνα και Ανάπτυξη Η ανακάλυψη του ηλεκτρισµού από τον Ben Franclin διεύρυνε το πεδίο των γνώσεων µας 57

58 Έρευνα και Ανάπτυξη Ο Alexander Graham Bell αξιοποίησε τις γνώσεις περί ηλεκτρισµού, και εφηύρε το τηλέφωνο 58

59 Έρευνα και Ανάπτυξη Επίλυση Προβληµάτων Η ιδιοφυΐα είναι 1% έµπνευση και 99% ιδρώτας. (Thomas Edison) Ο τρόπος µε τον οποίο ενεργούν οι ερευνητές γιαναανακαλύψουνκάτιονοµάζεται µέθοδος επίλυσης προβληµάτων (problem solving method). Η µέθοδος αυτή προβλέπει ορισµένα βήµατα: 59

60 Έρευνα και Ανάπτυξη Ορισµός του προβλήµατος Έρευνα (συγκέντρωση και µελέτη πληροφοριών και γνώσεων σχετικών µε το πρόβληµα προςεπίλυση). Προσδιορισµός πιθανών λύσεων. Το βήµα αυτό αναφέρεται ως διερεύνηση ιδεών (brainstorming). 60

61 Έρευνα και Ανάπτυξη Αξιολόγηση των πιθανών λύσεων (δοκιµή των πιθανών λύσεων µέσω µοντέλων, πειραµάτων, προσοµοιώσεων, προτύπων). Τροποποίηση του προβλήµατος (ανάδραση, πιθανή αλλαγή του ορισµού του προβλήµατος). Τελική λύση. Επανάληψη των βηµάτων 1 5 µέχρι να λυθεί το πρόβληµα ή να αποδειχτεί ότι δεν λύνεται. 61

62 Έρευνα και Ανάπτυξη Ορισµός του προβλήµατος Ανάδραση Έρευνα Προσδιορισµός λύσεων Αξιολόγηση λύσεων Τελική λύση (Εφεύρεση Καινοτοµία) 62

63 Επαγγέλµατα σχετικά µε την Τεχνολογία Επικοινωνιών Υπάρχουν αρκετά τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ το πτυχίο των οποίων οδηγεί σε επαγγέλµατα σχετικά µε τις επικοινωνίες. Ας αναφέρουµε κάποια: Τµήµατα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Τµήµατα Γραφικών Τεχνών Τµήµατα Φωτογραφίας Τµήµατα Τηλεπικοινωνιών Τµήµατα Μηχανικών Και Υποµηχανικών. 63

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2011-2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2011-2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2011-2012 Καθηγητής ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ url: http://www.zioulas.gr e-mail : info@zioulas.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών ΤΜΗΜΑ Ι Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας σε ένα κύκλο το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οι µεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνολογίας επικοινωνιών.

Κεφάλαιο 2. Οι µεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνολογίας επικοινωνιών. Κεφάλαιο 2 Οι µεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της τεχνολογίας επικοινωνιών. 1 Κεφάλαιο 2 Τεχνολογικές Μεταβολές Η τεχνολογία είναι δυναµική Αλλάζει συνεχώς Οι µεταβολές δηµιουργούν νέες ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών. Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών. Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική και τον Αθλητισµό Γενικές Αρχές Πληροφορικής ιαχείριση Η/Υ και βασικών Περιφερειακών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΪΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 Πρόλογος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας έχει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n. 129341-CP-1-2006-1-LV-COMENIUS-C21

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο όρος Tηλεµατική (Télématique) δηµιουργήθηκε από τους Γάλλους Simon Nora και Alain Minc το 1976 και υπονοεί τη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών (télécommunications) και της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΗΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ (INTERACTIVITY) Ο όρος διαλογικότητα είναι απόδοση του αγγλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα