Eαυτός ο: ❶ (με άρθρο και τους αδύν. τ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eαυτός ο: ❶ (με άρθρο και τους αδύν. τ. της"

Transcript

1 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 115 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π Eαυτός ο: ❶ (με άρθρο και τους αδύν. τ. της γεν. της προσωπ. αντων.) α. (ως αυτοπαθής αντων.) δηλώνει κπ που ο ίδιος ενεργεί και παθαίνει: Τον ~ του βλάπτει με τις πράξεις του. Μόνο ο ~ του τον νοιάζει! Μην κρίνεις τους άλλους από τον ~ σου. β. η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου: Βρήκε τον παλιό καλό του ~. ❷ αφ εαυτού μου: με δική μου πρωτοβουλία, χωρίς να μεσολαβήσουν άλλοι. εκτός εαυτού: έξω φρενών: Ήταν ~, φώναζε και έβριζε. αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών. (ε)βδομάδα η: ❶ χρονική περίοδος επτά ημερών. ❷ περίοδος επτά διαδοχικών ημερών, από Δευτέρα έως και Κυριακή. εβδομαδιαίος -α -ο: ❶ αυτός που γίνεται μία φορά την εβδομάδα ή κάθε εβδομάδα: Οι ~ εφημερίδες βγαίνουν συνήθως την Κυριακή. ❷ αυτός που διαρκεί ή υπολογίζεται με βάση μία εβδομάδα: ~ πρόγραμμα μαθημάτων. εβδομαδιαία & -ως (επίρρ.). έγγαμος -η -ο: [επίσ.] ❶ αυτός που έχει παντρευτεί = παντρεμένος άγαμος, ανύπαντρος: Οι ~ υπάλληλοι δικαιούνται επίδομα γάμου. ❷ αυτός που αναφέρεται στους παντρεμένους: Δε συνήθισε ακόμα στον ~ βίο. έγγαμος ο, η. έγγειος -α & -ος -ο: αυτός που αναφέρεται ή που σχετίζεται με τη γη: έγγειες βελτιώσεις. Προσοχή στη διαφορετική γραφή και σημ. των λ. έγγειος (από τα âó + Á Ö «γη») και έγκυος (από τα âó + Î á «κυοφορώ»). εγγενής -ής -ές: αυτός που υπάρχει μέσα σε κτ από την εμφάνισή του επίκτητος: Υπάρχουν εγγενή προβλήματα στη λειτουργία των νέων κρατών. σχ. αγενής. εγγενώς (επίρρ.). έγγραφος -η -ο: αυτός που είναι σε γραπτή μορφή = γραπτός προφορικός, άγραφος: ~ συμφωνία. εγγράφως (επίρρ.). έγγραφο το: επίσημο γραπτό κείμενο. εγγράφω -ομαι αόρ. [επίσ.] ενέγραψα, παθ. αόρ. εγγράφηκα & [επίσ.] ενεγράφην, μππ. εγγεγραμμένος στις σημ. 1 και 2: (μτβ.) ❶ γράφω σε κατάλογο, βιβλίο κτλ.: Φέτος στο σχολείο εγγράφονται τα παιδιά του ❷ ΓΕΩΜ (για επίπεδο ή στερεό σχήμα) περικλείω επίπεδο ή στερεό σχήμα σε άλλο, έτσι ώστε να έχουν κοινά σημεία. ❸ γράφω ήχο ή εικόνα σε αποθηκευτικό μέσο. εγγραφή η. εγγύηση η: ❶ διαβεβαίωση για την τήρηση υπόσχεσης, δέσμευσης κτλ.: προϊόν με πενταετή ~. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε εξασφαλίζει την πραγματοποίηση κπ πράγματος. εγγυώμαι: (μτβ.) ❶ παρέχω εγγυήσεις για κτ. ❷ διαβεβαιώνω ότι κτ θα γίνει: Σας ~ σίγουρη επιτυχία. εγγυητής ο, -ήτρια η. εγγυητικός -ή -ό. εγγυητικά (επίρρ.). εγγυημένος -η -ο (μππ. ως επίθ.): αυτός που είναι επιβεβαιωμένα καλής ποιότητας. εγγυημένα (επίρρ.). εγγύς 1 (επίθ.) άκλ.: αυτός που είναι σε μικρή απόσταση τοπικά ή χρονικά = κοντινός: Δεν προβλέπονται αλλαγές στο ~ μέλλον. ~ Ανατολή: η Μικρά Ασία και τα Νότ. Βαλκάνια Άπω Ανατολή. εγγύς 2 (επίρρ.): [επίσ.] σε μικρή απόσταση = κοντά, πλησίον: Βρίσκεται εγγύτερα στην αλήθεια. εγγύτητα η. άνω. εγείρω -ομαι πρτ. & αόρ. ήγειρα, παθ. αόρ. εγέρθηκα: (μτβ.) ❶ ΣΤΡΑΤ προστ. εγέρθητι/ εγέρθητε: ως παράγγελμα (σήκω / σηκωθείτε). ❷ [επίσ.] ~ αξιώσεις: διεκδικώ. ~ απαιτήσεις: απαιτώ. ~ αγωγή: κάνω αγωγή. έγερση η: ❶ ξύπνημα. ❷ η ενέργεια του εγείρω. εγερτήριος -α -ο. εγερτήριο το: ❶ πρωινό σάλπισμα για το ξύπνημα στον στρατό. ❷ αναγκαστικό πρωινό ξύπνημα. Το AE ρ. âáâ Úˆ σήμαινε «ξυπνώ κπ». Από αυτό παράγονται επίσης οι λ. εγρήγορση, γρήγορος και τα παράγωγά τους. εγκαθιστώ -ίσταμαι αόρ. εγκατέστησα & [σπάν.] -άστησα, παθ. αόρ. εγκαταστάθηκα, μππ. εγκατεστημένος & -αστημένος: (μτβ.) ❶ α. παθ. πηγαίνω κάπου για διαμονή: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι. β. τοποθετώ κτ ή κπ κάπου για μακρύ χρονικό διάστημα ή μόνιμα: Ο δήμος εγκατέστησε σταθμό αιολικής ενέργειας. ❷ θέτω σε ισχύ καθεστώς ή πολίτευμα = εγκαθιδρύω: Στη χώρα έχει εγκατασταθεί αριστερή κυβέρνηση. εγκατάσταση η. εγκαίνια τα: επίσημη τελετή που γίνεται πριν αρχίσει να λειτουργεί κπ κατάστημα, ίδρυμα, έκθεση κτλ. ή μόλις τελειώνει κπ τεχνικό έργο: Τα ~ της εταιρείας έγιναν με λαμπρότητα. εγκαινιάζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω εγκαίνια. ❷ (μτφ.) χρησιμοποιώ ή βάζω σε εφαρμογή κτ για πρώτη φορά: Εγκαινίασε τον νέο του υπολογιστή. εγκαινίαση η. σχ. καινός. Από τα âó + καινός «καινούριος». εγκαταλείπω -ομαι αόρ. εγκατέλειψα, παθ. αόρ. εγκαταλείφθηκα μππ. εγκαταλελειμμένος & (σπάν.) εγκαταλειμμένος: (μτβ.) ❶ α. αφήνω κπ ή κτ κάπου, αδιαφορώντας για την τύχη του = παρατώ: Εγκατέλειψε την τραυματισμένη κοπέλα αβοήθητη κι έφυγε. β. φεύ- Aã-Bã- ã YMNA IOY E Eαυτός εγκαταλείπω Â Ó Ó Â Ùfi Ï ˆ Ï Ïψ  ÔÌ Â ÔÌ È Â ÔÌ Â ÔÌ È Ô Â ÔÌ Â ÔÌ È ˆ  ÔÌ ÂÁ- ÂÓ- Á- ÂÓ- ÁÁ ÌÔ ÁÁÂÈÔ ÂÁÁÂÓ ÂÁÁÂÓÒ ÂÁÁÂÓ ÂÁÁÚ ÌÌ ÙÔ ÂÓ- ÂÁÁÚ Ê ÁÁÚ ÊÔ ÁÁÚ ÊÔ ÁÁÚ ÊÔ ÁÁÚ ÊÔ ÂÁÁÚ Êˆ ÁÁÚ ÊÔ ÂÁÁÚ Êˆ ÁÁÚ ÊÔ ÂÁÁ ËÌ Ó ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ËÌ ÓÔ ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ËÙ ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ËÙÈÎ ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ËÙÈÎfi ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ ÙÚÈ ÂÁÁ ËÛË ÂÁÁ 1 ÂÁÁ 2 ÂÁÁ 1 ÂÁÁ ÙËÙ ÂÁÁ 1 ÂÁÁ ÒÌ È ÂÁÁ ËÛË ÂÁ ڈ ÂÁ ÚıËÙ ÂÁ ڈ ÂÁ ÚıËÙÈ ÂÁ ڈ ÁÂÚÛË ÂÁ ڈ ÂÁÂÚÙ ÚÈÔ ÂÁ ڈ ÂÁÂÚÙ ÚÈÔ ÂÁ ڈ ÁÈÓ Á ÓÔÌ È ÂÁÎ ıèûùò ÂÁÎ ÓÈ ÂÁÎ ÈÓÈ ˆ ÂÁÎ ÓÈ ÂÁÎ ÈÓ ÛË ÂÁÎ ÓÈ ÁÎ ÈÚ ÂÓ- ÁÎ ÈÚÔ ÂÓ- ÂÁÎ Úˆ ÂÓ- ÂÁÎ Ú È ÂÓ- ÂÁÎ Ú ÈÔ ÂÓ- ÂÁÎ Ú ÈfiÙËÙ ÂÓ- ÂÁÎ Ú ÈÒÓˆ ÂÓ- ÂÁÎ Ú ˆÛË ÂÓ- ÂÁÎ Ú ÈˆÙÈÎfi ÂÓ- ÂÁÎ Ù Ï appleˆ ÂÁÎ Ù ÏÂÈ Ë ÂÁÎ Ù Ï appleˆ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÁÎ ıèûùò 115

2 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 116 E Aã-Bã- ã έγκαυμα εγκώμιο ÁÎ Ì ÁÎÂÈÙ È ÂÁÎÂÊ ÏÈÎ ÂÁÎ Ê ÏÔ ÂÁÎÂÊ ÏÈÎfi ÂÁÎ Ê ÏÔ ÂÁÎÂÊ ÏÈÎfi ÂÁÎ Ê ÏÔ ÂÁÎ Ê ÏÔ ÁÎÏËÌ ÂÁÎÏËÌ Ù ÁÎÏËÌ ÂÁÎÏËÌ ÙÈÎ ÁÎÏËÌ ÂÁÎÏËÌ ÙÈÎfi ÁÎÏËÌ ÂÁÎÏËÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÁÎÏË- Ì ÂÁÎÏËÌ ÙÒ ÁÎÏËÌ ÂÁÎÏÈÌ Ù ˆ ÁÎÏÈÛË ÂÁÎÏÈÙÈÎfi ÁÎÏÈÛË ÂÁÎÏÈÙÈÎfi ÁÎÏÈÛË ÂÁÎψ ˆ ÂÁÎψ ÈÛÌfi ÂÁÎψ ˆ ÂÁÎfiÛÌÈ ÂÓ- ÂÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓ- ÂÁÎÚ Óˆ ÁÎÚÈÛË ÂÁÎÚ Óˆ ÂÁÎ ÎÏÔapple ÂÈ ÂÁÎ ÎÏÔapple È ÈÎ ÂÁÎ ÎÏÔapple ÂÈ ÂÁÎ ÎÏÔapple È ÈÎfi ÂÁÎ - ÎÏÔapple ÂÈ ÁÎ ÎÏÔapple È ÈÛÙ ÂÁÎ - ÎÏÔapple ÂÈ ÂÁÎ ÌÔÓÒ ÁÎ Ô ÂÁÎ ÌÔÛ ÓË ÁÎ Ô ÁÎ Ô ÁÎ ÚÔ ÂÓ- ÂÁÎ ÚfiÙËÙ ÂÓ- ÂÁΈÌÈ ˆ ÂÁÎÒÌÈÔ ÂÁΈÌÈ ÛÙÈÎ ÂÁÎÒÌÈÔ ÂÁΈÌÈ ÛÙÈÎfi ÂÁÎÒÌÈÔ ÂÁÎÒÌÈÔ YMNA IOY Eƒª ÀΔπ π Δ N E π γω από κάπου οριστικά: Οι ένοικοι εγκατέλειψαν τη φλεγόμενη πολυκατοικία. ❷ παραιτούμαι από σκέψη ή ενέργεια: Εγκατέλειψε την προσπάθεια. εγκατάλειψη η. έγκαυμα το: ΙΑΤΡ βλάβη των ιστών και του δέρματος που προκαλείται από την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας (από φωτιά, χημικές ουσίες κτλ.): Είχε εγκαύματα σε όλο του το σώμα. έγκειται πρτ. έγκειτο: [επίσ.] τριτοπρ. (για καταστάσεις ή ιδιότητες) βρίσκεται, υπάρχει: Πού ~ η διαφορά των δύο κειμένων; Τόσο το έγκειται όσο και το συνίσταται συντάσσονται με σε + αιτ.: Η διαφορά έγκειται / συνίσταται σε Προσοχή, όμως, στον σχηματισμό ερώτησης: Πού έγκειται / Σε τι συνίσταται; εγκέφαλος ο: ❶ ΑΝΑΤ το ανώτερο τμήμα του νευρικού συστήματος που βρίσκεται στο κρανίο των σπονδυλωτών ζώων και του ανθρώπου και ελέγχει τις ζωτικές τους λειτουργίες = μυαλό. ❷ ο νους, το κέντρο σκέψης του ανθρώπου. ❸ (μτφ.) πρόσωπο που οργανώνει και κατευθύνει μια ενέργεια: Είναι ο ~ της ληστείας. εγκεφαλικός -ή -ό: ❶ αυτός πού αναφέρεται στον εγκέφαλο. ❷ αυτός που κατευθύνεται ή χαρακτηρίζεται από τη σκέψη και τη λογική, και όχι από τα συναισθήματα: ~ παίκτης. εγκεφαλικά (επίρρ. με τη σημ. 2). εγκεφαλικό το: ΙΑΤΡ διακοπή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. έγκλημα το: ❶ σοβαρή παράνομη πράξη ή δράση: Η ληστεία και ο φόνος είναι εγκλήματα. οργανωμένο ~: η παράνομη δράση των ανθρώπων του υπόκοσμου. ❷ (μτφ.) πράξη που θεωρείται πολύ άδικη ή επιζήμια: Η αδιαφορία για την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ~. εγκληματώ (αμτβ.). εγκληματίας ο, η. εγκληματικός -ή -ό. εγκληματικά (επίρρ.). εγκληματικότητα η. σχ. εγκλιματίζω & καλώ. εγκλιματίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω έναν ζωντανό οργανισμό να συνηθίσει σε ξένο περιβάλλον: Οι επιστήμονες προσπαθούν να εγκλιματίσουν τροπικά φυτά στο μεσογειακό κλίμα. ❷ παθ. (για πρόσ.) συνηθίζω σε ένα νέο περιβάλλον, νέες συνθήκες ζωής: Μετά την καλοκαιρινή άδεια, δύσκολα εγκλιματίστηκα στην εργασία μου. Η λ. εγκλιματίζω είναι σύνθετη από τα âó + κλίμα, γι αυτό και η ορθή γραφή με -ι-. Αντίθετα, η λ. έγκλημα παράγεται από το AE ρ. âáî Ïá και αρχικά σήμαινε «κατηγορία». έγκλιση η: ❶ ΓΛΩΣΣ μορφολογική κατηγορία του ρήματος, η οποία εκφράζει τη διάθεση του ομιλητή απέναντι σε αυτό που δηλώνει το ρήμα: οριστική/υποτακτική/προστακτική ~. ❷ έγκλιση τόνου: ΓΛΩΣΣ φαινόμενο κατά το οποίο δύο λέξεις προφέρονται τόσο στενά μαζί, ώστε ο τόνος της δεύτερης ή χάνεται εντελώς (π.χ. ζωή μου) ή μετακινείται στη λήγουσα της πρώτης (π.χ. τριαντάφυλλό της). εγκλιτικός -ή -ό. εγκλιτικό το. εγκλωβίζω -ομαι: (μτβ.) ❶ κλείνω κπ σε πολύ μικρό χώρο, από τον οποίο δεν μπορεί να φύγει: Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και τυλίχτηκε στις φλόγες. ❷ (μτφ.) φέρνω κπ σε κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει: Είναι εγκλωβισμένος στις απαιτήσεις της δουλειάς και δε χαίρεται τη ζωή. εγκλωβισμός ο. εγκρίνω -ομαι πρτ. & αόρ. ενέκρινα, παθ. αόρ. εγκρίθηκα, μππ. εγκεκριμένος: (μτβ.) ❶ θεωρώ κτ σωστό, συμφωνώ = επιδοκιμάζω, επικροτώ αποδοκιμάζω, κατακρίνω: Δεν ~ τη συμπεριφορά του. ❷ επιτρέπω κτ, δίνω την άδεια να γίνει ακυρώνω, απορρίπτω: Ο διευθυντής ενέκρινε την άδεια. έγκριση η. εγκυκλοπαίδεια η: ❶ έργο που παρουσιάζει συστηματικά, συνοπτικά και με αλφαβητική σειρά το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης ή τις γνώσεις ορισμένης επιστήμης: γενική/ ιατρική ~. ❷ Εγκυκλοπαίδεια η: ΙΣΤ γαλλικό εγκυκλοπαιδικό έργο του 18ου αι. Εγκυκλοπαιδιστής ο: ΙΣΤ συντάκτης της Εγκυκλοπαίδειας. εγκυκλοπαιδικός -ή -ό: ❶ αυτός που αναφέρεται στις γενικές γνώσεις: παιχνίδι ~ γνώσεων. ❷ αυτός που αναφέρεται στην εγκυκλοπαίδεια: ~ λεξικό. εγκυκλοπαιδικά (επίρρ. στη σημ. 1). Η λ. εγκυκλοπαίδεια προέρχεται από τη γαλλ. encyclopédie και αυτή με τη σειρά της από τη φράση εγκύκλιος παιδεία. έγκυος η: γυναίκα ή θηλυκό ζώο που έχει έμβρυο στην κοιλιά: Eίναι πέντε μηνών ~. (& ως επίθ.) η ~ γυναίκα. εγκυμοσύνη η. εγκυμονώ: (αμτβ.) είμαι έγκυος. ~ κινδύνους: κρύβω κτ δυσάρεστο ή επικίνδυνο που πρόκειται να εκδηλωθεί. σχ. έγγειος. εγκώμιο το: ιδιαιτέρως επαινετικός λόγος για πρόσωπο ή πράξη: Μόνο εγκώμια είχε ο καθηγητής για τον γιο μου. ψάλλω / πλέκω το ~ κπ: εγκωμιάζω κπ. εγκωμιάζω -ομαι (μτβ.). εγκωμιαστικός -ή -ό. εγκωμιαστικά (επίρρ.). 116

3 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 117 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π Από τα âó + ÎáÌÔ «είδος τιμητικής γιορτής». εγχείρημα το: ενέργεια που απαιτεί τόλμη = τόλμημα: Η ανάβαση στα Ιμαλάια είναι δύσκολο ~. εγχειρίδιο το: ❶ βιβλίο με τις βασικές γνώσεις μιας επιστήμης: ~ μαθηματικών. ❷ μαχαίρι σε μικρό μέγεθος, που χρησιμοποιείται ως όπλο = στιλέτο. εγχειρίζω 1 -ομαι: (μτβ.) κάνω τομή σε ασθενή και αφαιρώ ή θεραπεύω όργανο που δε λειτουργεί καλά = χειρουργώ: Ο ασθενής εγχειρίστηκε το πρωί. εγχείρηση & εγχείριση 1 η: ΙΑΤΡ χειρουργική επέμβαση. εγχειρητικός -ή -ό. Προσοχή: η λ. εγχείρηση παράγεται από το AE ρ. âá ÂÈÚá, γι αυτό και η γραφή με -η-. Στη ΝΕ, ωστόσο, το ρ. έχει πάρει τη μορφή εγχειρίζω, και γι αυτό εμφανίζεται και γραφή του ουσ. με -ι-. εγχειρίζω 2 -ομαι αόρ. ενεχείρισα: [επίσ.] (μτβ.) δίνω κτ σε κπ = επιδίδω: Του ~ την επιστολή. εγχείριση 2 η. εγώ (αντων.) εν. γεν. (ε)μένα & μου, αιτ. (ε)μένα & με, πληθ. ον. εμείς, γεν. & αιτ. εμάς & μας: χρησιμοποιείται από τον ομιλητή για να αναφερθεί ❶ (προσωπ., α προσ.) στον εαυτό του: Έφυγα κι ~ μαζί με τους άλλους. Εμένα φώναξες; Δείξε μου το βιβλίο! αυτός. ❷ (οι αδύν. τύποι της γεν. ως κτητ. αντων.) στον εαυτό του ως ιδιοκτήτη πράγματος, ή πρόσωπο που σχετίζεται με κπ: το βιβλίο μου. οι γονείς μου. δικός & αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών. εγώ το άκλ.: ❶ ΨΥΧΟΛ η συνείδηση κπ για τον εαυτό του: Το ~ του καλλιτέχνη καθρεφτίζεται στο δημιούργημά του. ❷ αίσθημα υπερβολικής αυτοεκτίμησης κπ = εγωισμός: Είναι τόσο μεγάλο το ~ του, που αδιαφορεί για τους άλλους. έδαφος το: ❶ η επιφάνεια της γης: Το ~ εδώ είναι ανώμαλο. ❷ γεωγραφική έκταση μιας περιοχής: Οι στρατιώτες υπερασπίστηκαν τα εδάφη μας. ❸ (μτφ.) συνθήκες για την ανάπτυξη δράσης: Το ~ ήταν ευνοϊκό για ανταλλαγή απόψεων. εδαφικός -ή -ό. εδαφικά (επίρρ.). έδρα η: ❶ υπερυψωμένο βάθρο με γραφείο και κάθισμα: Ο δάσκαλος ανέβηκε στην ~. ❷ τόπος κύριας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων κτλ.: εταιρεία με ~ στην Αθήνα. ❸ α. ανώτερη θέση, αξίωμα: Έχει την ~ της φιλολογίας στο πανεπιστήμιο. β. θέση βουλευτή που κερδίζει ένα κόμμα σε μια εκλογική περιφέρεια. ❹ κέντρο λειτουργίας ή δράσης: Ο εγκέφαλος είναι η ~ των διανοητικών λειτουργιών. ❺ ΓΕΩΜ καθεμιά από τις επιφάνειες στερεού σώματος. ❻ ΑΘΛ γήπεδο ομάδας: Παίζουμε στην ~ μας. εδρεύω: (αμτβ.) έχω κάπου την έδρα μου με τις σημ. 2 και 4: Η εταιρεία ~ στην Αθήνα. εδώ & [προφ.] δω (επίρρ.): εκεί ❶ στον τόπο όπου βρίσκομαι ή δείχνω: Kάθισε ~ και περίμενέ μας. ~ κι εκεί: σκόρπια. ~ και τώρα: αμέσως. ❷ σε αυτό το σημείο: ~ τελειώνει η εκπομπή μας. ~ που τα λέμε: παρενθετική έκφρ. με την οποία ο ομιλητής λέει την αλήθεια για κτ. ❸ το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκομαι ή αναφέρομαι = τώρα: Μέχρις ~ ήσουν πολύ καλή. από ~ και μπρος / πέρα: από τώρα και στο εξής. ~ και: για κτ που άρχισε στο παρελθόν και διαρκεί έως τώρα. ❹ το ανώτερο όριο, συνήθ. σε εκφρ.: είμαι ως / μέχρι ~: δεν ανέχομαι τίποτε παραπάνω. φέρνω κπ ως/ μέχρι ~: νευριάζω κπ πολύ. ❺ (επίθ.) αυτός που ισχύει σε έναν χώρο, περιβάλλον κτλ.: Oι ~ συνθήκες είναι ευνοϊκές. εδώλιο το: κάθισμα, συνήθως σε δημόσιο χώρο: τα εδώλια των υπουργών = έδρανο, έδρα. σχ. ίζημα. εθελοντής ο, εθελόντρια η: πρόσωπο που προσφέρει έργο με τη θέλησή του, χωρίς υλική αμοιβή: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες βοήθησαν πολλοί ~. Παρουσιάστηκε στο στρατό ως ~. εθελοντικός -ή -ό. εθελοντικά (επίρρ.). εθελοντισμός ο. εθίζω -ομαι: (μτβ.) συνηθίζω κπ σε κτ: Έχει εθιστεί στα ναρκωτικά / στο κάπνισμα. εθισμός ο. εθιστικός -ή -ό. εθιστικά (επίρρ.). σχ. έθιμο. έθιμο το: συνήθεια κοινωνικής ομάδας, που διαμορφώθηκε και παγιώθηκε από μακρά παράδοση: Το βάψιμο των κόκκινων αυγών είναι πασχαλινό ~. εθιμικός -ή -ό. εθιμικά (επίρρ.). Από το ΑΕ öıô. Από την ίδια ρίζα προέρχονται και τα εθίζω, έθνος, ήθος, ηθικό κτλ. εθνικισμός ο: [κακόσ.] η υπερβολική προσήλωση στην ιδέα του έθνους, που φτάνει ως την αντίληψη ότι τα άλλα έθνη είναι κατώτερα. εθνικιστής ο, -ίστρια η. εθνικιστικός -ή -ό. εθνικιστικά (επίρρ.). έθνος το: σύνολο ανθρώπων με κοινή καταγωγή, ιστορικό παρελθόν και πολιτιστικά στοιχεία. εθνότητα η: σύνολο ανθρώπων με χαρακτηριστικά έθνους, που δεν αναγνωρίζεται Aã-Bã- ã YMNA IOY E εγχείρημα έθνος ÁÓÔÈ ÓÓÔÈ 2 ÂÁ  ÚËÌ ÂÁ  ÚËÛË ÂÁ ÂÈÚ ˆ1 ÂÁ ÂÈÚËÙÈÎfi ÂÁ ÂÈÚ ˆ1 ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ ÂÁ ÂÈÚ ˆ1 ÂÁ ÂÈÚ ˆ2 ÂÁ  ÚÈÛË 1 ÂÁ ÂÈÚ ˆ1 ÂÁ  ÚÈÛË 2 ÂÁ ÂÈÚ ˆ2 Á ÔÚ Ô ÂÓ- Á ÔÚ Ô ÂÓ- Á ÚˆÌ ÂÓ- Á ÚˆÌÔ ÂÓ- ÂÁ ÒÚÈÔ ÂÓ- ÂÁÒ Â ÊÈÎ ÊÔ Â ÊÈÎfi ÊÔ ÊÔ ÈˆÍ ÈÒ Óˆ Ú Ú Û Úˆ  Ú ˆ Ú Â Ò Â ÒÏÈÔ ˆÛ Óˆ ÂıÂÏÔÓÙ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ ÂıÂÏÔÓÙ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÂıÂÏÔÓÙ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÂıÂÏÔÓÙ ÂıÂÏfiÓÙÚÈ ÂıÂÏÔÓÙ Âı ÁËÓ ı Áˆ Âı ˆ ÂıÈÌÈÎ ıèìô ÂıÈÌÈÎfi ıèìô ÂıÈÌÈÎÒ ıèìô ıèìô ıèí ı Áˆ ÂıÈÛÌfi Âı ˆ ÂıÈÛÙÈÎ Âı ˆ ÂıÈÛÙÈÎfi Âı ˆ ÂıÓÈÎ ıóô ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÂıÓÈÎÈÛÙ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÂıÓÈÎ ÛÙÚÈ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÂıÓÈÎfi ıóô ÂıÓÈÎfiÙËÙ ıóô ÂıÓÈÎÒ ıóô ıóô ÂıÓfiÙËÙ ıóô 117

4 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 118 E Aã-Bã- ã ειδάλλως είμαι ıúâ ıú ʈ ıúâ ÙÚ Êˆ Â Ï appleˆ ÂÈ ÏÏÈÒ ÂÈ Ïψ ÂÈ Ïψ  ËÛË ÂÈ ÈÎ Â Ô ÂÈ Î ÛË Â Ô ÂÈ ÈΠˆ Â Ô ÂÈ ÈÎfi Â Ô ÂÈ ÈÎfiÙËÙ Â Ô ÂÈ ÈÎÒ Â Ô ÂÈ ÔappleÔ ËÛË ÂÈ ÔappleÔÈÒ ÂÈ ÔappleÔÈfi -appleôèò ÂÈ ÔappleÔÈÒ Â Ô ÂÈ ÒıËÎ Ï appleˆ ÂÈ ÒÏÈÔ Â ˆÏÔ *ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚ ÂÈ ˆ- ÏÔÏ ÙÚ ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚË ÂÈ ˆÏÔ- Ï ÙÚ ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚ ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚÈÎ ÂÈ ˆÏÔÏ - ÙÚ ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚÈÎfi ÂÈ ˆÏÔ- Ï ÙÚ ÂÈ ˆÏÔÏ ÙÚÈÛÛ ÂÈ ˆÏÔ- Ï ÙÚ ÂÈÎ ÂÙ È ÂÈÎ ˆ ÂÈÎ ˆ ÂÈÎ Û ÂÈÎ ˆ ÂÈÎ ÛÙÈÎfi ÂÈÎfiÓ ÂÈÎÔÓÈÎ ÂÈÎfiÓ ÂÈÎÔÓÈÎfi ÂÈÎfiÓ ÂÈÎfiÓÈÛÌ ÂÈÎfiÓ ÂÈÏËÌÌ ÓÔ Ï Ì Óˆ ÂÈÏËÌÌ ÓÔ Ï Ì Óˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÂÈÏÈÎÚ ÓÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ ÂÈÏÈÎÚÈÓ Â ÏÎ ÏΈ  ÏÎ ÂÏÎ ˆ  ÏÎ Û ÂÏÎ ˆ Â Ì È Â Ó È Â Ì È Â apple Ï Áˆ ÂÈappleˆÌ ÓÔ Ï Áˆ YMNA IOY Eƒª ÀΔπ π Δ N E π πάντα ως ανεξάρτητο κράτος. εθνικός -ή -ό. εθνικά & -ώς (επίρρ.) εθνικότητα η: η καταγωγή κπ από ένα έθνος. σχ. έθιμο. ειδάλλως & [προφ.] ειδαλλιώς (επίρρ.): στην αντίθετη περίπτωση = αλλιώς, διαφορετικά: Κάτσε φρόνιμα, ~ θα σε τιμωρήσω! Το ειδάλλως είναι σύνθετο από τα ΑΕ Âå δέ («αλλιώς») και πλεοναστική προσθήκη του ôïïˆ. είδηση η: ❶ καθετί που πληροφορείται κπ = νέο: Μας ανήγγειλε την ευχάριστη ~ του γάμου του. παίρνω ~: αντιλαμβάνομαι κπ ή κτ. ❷ α. πληθ. παρουσίαση από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα των γεγονότων της ημέρας: Βλέπω ειδήσεις. β. πληροφορία που κρίνεται σημαντική ή πρωτότυπη και παρουσιάζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Η απόλυσή του έγινε ~. Από το θ. του απαρ. Âå Ó È του AE ρ. Ôr «γνωρίζω καλά». ειδοποιώ -ούμαι: (μτβ.) πληροφορώ κπ για κτ, συνήθως για να ενεργήσει ανάλογα = ενημερώνω: Μόλις είδε τη φωτιά, ειδοποίησε την Πυροσβεστική. ειδοποίηση η. είδος το: ❶ μέρος ενός συνόλου ατόμων ή πραγμάτων με κοινά γνωρίσματα, με βάση τα οποία κατατάσσεται σε επιμέρους κατηγορία: Ακούει διάφορα είδη μουσικής. ❷ συνήθ. πληθ. σύνολο πραγμάτων με κοινά χαρακτηριστικά, ίδια χρήση, προορισμό, προέλευση κτλ.: είδη οικιακής χρήσης. ❸ α. μορφή: Κάθε είδους βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. β. η ποιότητα που έχει κπ ή κτ: Tι είδους συμπεριφορά είναι αυτή; ❹ ΒΙΟΛ η κατώτερη μονάδα ταξινόμησης οργανισμών με τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα: σπάνιο ~ ζώου. ειδικός -ή -ό: ❶ αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε ορισμένο είδος, περίπτωση ή σκοπό γενικός: Απαιτούνται ~ γνώσεις για τη λύση του προβλήματος. Ο μαθητής αυτός χρειάζεται ~ μεταχείριση. ❷ αυτός που έχει γνώσεις και εμπειρία σε έναν τομέα = εξειδικευμένος ανειδίκευτος: Είναι τεχνίτης ~ στα δίκτυα. ειδικά & -ώς (επίρρ.). ειδικός ο, η. ειδικότητα η. ειδικεύω -ομαι (μτβ.). ειδίκευση η. ειδώλιο το: ΙΣΤ μικρό ομοίωμα ανθρώπου, ζώου, φυτού ή αντικειμένου = αγαλματίδιο: μινωικό πήλινο ~ γυναικείας μορφής. είδωλο το: ❶ λατρευτικό ομοίωμα ή απεικόνιση θεότητας. ❷ (μτφ.) πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο υπερβολικής λατρείας = ίνδαλμα. ❸ ΦΥΣ εικόνα αντικειμένου, η οποία σχηματίζεται από ανάκλαση, διάθλαση κτλ.: Παρατηρούσα το ~ μου στην απέναντι τζαμαρία. ειδωλολατρία η: η λατρεία ειδώλων με τη σημ. 1. ειδωλολάτρης ο, -ισσα η. ειδωλολατρικός -ή -ό. ειδωλολατρικά (επίρρ.). Παρότι η λ. λατρεία γράφεται με -ει-, επειδή παράγεται από το ρ. λατρεύω, τα σύνθετα σε -λατρία γράφονται με -ι-, γιατί παράγονται από τα ουσ. σε -λάτρης. εικάζω -εται μόνο ενστ., παθ. μόνο στο γ πρόσ.: (μτβ.) ❶ καταλήγω σε συμπέρασμα: Απ όσα ακούω, ~ ότι το δίκιο είναι με το μέρος σου. ❷ διατυπώνω υπόθεση για κτ: ~ ότι η αποτυχία του οφείλεται στην έλλειψη προετοιμασίας. εικάζεται: απρόσ. υπάρχει η υπόθεση για κτ: ~ ότι θα γίνουν διώξεις. εικασία η. εικαστικός -ή -ό: αυτός που έχει την ικανότητα να δίνει μορφή, να απεικονίζει την ύλη. εικαστικές τέχνες: οι καλές τέχνες που απεικονίζουν όντα και απευθύνονται στην όραση (γλυπτική, διακοσμητική, ζωγραφική κτλ.). εικόνα η: ❶ απεικόνιση μορφής με ζωγραφική, φωτογραφία κτλ.: Του αρέσουν τα βιβλία με ~. ❷ ΕΚΚΛ ζωγραφική αναπαράσταση αγίων και ιερών προσώπων ή σκηνών της χριστιανικής παράδοσης = εικόνισμα, αγιογραφία. ❸ α. αναπαράσταση προσώπου, πράγματος ή γεγονότος στον νου: Στο μυαλό της ήρθαν ~ από το παρελθόν. β. ζωηρή περιγραφή προσώπου, πράγματος ή γεγονότος με λόγια: Μας έδωσε μια ζοφερή ~ της καταστροφής. ❹ σχηματισμός ειδώλου: Είδα την ~ της στον καθρέφτη. ❺ άποψη που σχηματίζει κπ για κτ: Δεν έχω την πλήρη ~ της κατάστασης. εικονικός -ή -ό: ❶ ψεύτικος, πλασματικός: Έκαναν ~ γάμο για να πάρουν την περιουσία. ❷ αυτός που αναφέρεται στην εικόνα. εικονικά (επίρρ.). ειλικρινής -ής -ές: αυτός που εκφράζει πραγματικές σκέψεις και συναισθήματα: Ήταν ~ μαζί μου, παρόλο που με πλήγωσε η άρνησή του. Δείχνει ~ ενδιαφέρον. αγενής. ειλικρινά & -ώς (επίρρ.). ειλικρίνεια η. είμαι είσαι, είναι, είμαστε, είστε & είσαστε, είναι πρτ. & αόρ. ήμουν, ήσουν, ήταν, ήμαστε, ήσαστε, ήταν: ❶ έχω κπ ιδιότητα, μόνιμη ή προσωρινή: ~ δάσκαλος / μελαχρινός / άρρωστος. ❷ βρίσκομαι σε κπ θέση, κατάσταση κτλ.: ~ στο γραφείο/ ευτυχισμένος. ❸ υπάρχω: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. 118

5 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 119 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π ❹ κατάγομαι ή προέρχομαι από κάπου: ~ από τη Δράμα. ❺ ανήκω σε κπ ή με έχει δημιουργήσει κπ: Το βιβλίο ~ του Γιάννη. Το ποίημα ~ δικό μου. ❻ προορίζομαι για κάπου, κπ ή κτ: Το δέμα ~ για Καβάλα. ❼ χρησιμεύω για κπ σκοπό ή ταιριάζω, αξίζω για κτ: Το μαχαίρι ~ για να κόβουμε. ~ για τα σκουπίδια. ➑ σχεδιάζω να κάνω κτ: Ήταν να φύγουμε. ❾ πιστεύω ή υποστηρίζω κτ ή κπ: ~ αριστερός/ Χριστιανός/ Παναθηναϊκός. ❿ με μππ. για να σχηματίσουμε τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο: ~ βαμμένο. είναι το άκλ.: ❶ ΦΙΛΟΣ η ύπαρξη: το ~ και το γίγνεσθαι. ❷ η ψυχή, το εσωτερικό κπ: Τον αγαπώ με όλο μου το ~. ❸ (μτφ.) ό,τι σημαντικότερο, πολυτιμότερο έχουμε: Τα παιδιά μου είναι το ~ μου. ειρήνη η: ❶ κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ κρατών, λαών κτλ. πόλεμος: Αγωνίζεται για την παγκόσμια ~. ❷ ψυχική ηρεμία, απουσία εντάσεων και συγκρούσεων: Έζησε τη ζωή του με ~. ειρηνικός -ή -ό. ειρηνικά (επίρρ.). ειρηνιστής ο, -ίστρια η: πρόσωπο που αγωνίζεται για την ειρήνη. ειρηνιστικός -ή -ό. ειρηνεύω (μτβ. & αμτβ.). ειρήνευση η. ειρηνευτικός -ή -ό. ειρηνευτικά (επίρρ.). ειρμός ο: λογική σειρά νοημάτων: Από την κούραση, τα λόγια του δεν είχαν ~. ειρωνεία η: ❶ χρήση του λόγου από κπ με τέτοιον τρόπο, ώστε να λέει κτ διαφορετικό ή αντίθετο από την πραγματικότητα, για να κοροϊδέψει ή να προσβάλλει κπ άλλο: Με φανερή ~ χαρακτήρισε αριστούργημα τη γεμάτη λάθη εργασία. ❷ κοροϊδευτική διάθεση: χαμόγελο γεμάτο ~. ειρωνικός -ή -ό. ειρωνικά (επίρρ.) ειρωνεύομαι (μτβ.). είρωνας & [επίσ.] είρων ο. εισαγγελέας ο, η: δικαστικός λειτουργός που εποπτεύει την τήρηση των νόμων και ασκεί ποινική δίωξη για αξιόποινες πράξεις. εισαγγελία η: το λειτούργημα και η υπηρεσία του εισαγγελέα, καθώς και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται. εισαγγελικός -ή -ό. εισαγγελικά (επίρρ.). εισάγω -ομαι πρτ. εισήγα, αόρ. εισήγαγα, παθ. αόρ. εισάχθηκα & [επίσ.] εισήχθην, μππ. εισηγμένος: (μτβ.) ❶ (για προϊόντα, εμπορεύματα κτλ.) φέρνω κτ σε μια χώρα από το εξωτερικό εξάγω: Συχνά ~ προϊόντα, ενώ τα παράγουμε και εδώ. ❷ κάνω κπ να γνωρίσει κτ για πρώτη φορά = μυώ, διδάσκω: Μας εισήγαγε στην ποίηση. ❸ κάνω κτ πρώτος και ενεργώ ώστε να καθιερωθεί: Εισήγαγε την κοντή φούστα στη χώρα μας. ❹ παθ. γίνομαι δεκτός σε νοσοκομείο, εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα. εισαγωγή η. εισαγωγικός -ή -ό. εισαγωγικά (επίρρ.). εισαγωγικά τα: ΓΛΩΣΣ το σημείο στίξης. εισαγωγέας ο, η. εισβάλλω πρτ. εισέβαλλα. αόρ. εισέβαλα: (αμτβ.) ❶ μπαίνω σε ξένο έδαφος ως εχθρός: Εχθρικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα βόρεια σύνορα. ❷ μπαίνω βίαια και ορμητικά κάπου: Η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο για να τους συλλάβει. εισβολή η. εισβολέας ο. εισηγούμαι: (μτβ.) παρουσιάζω πρόταση προς έγκριση στους αρμόδιους = προτείνω: Θα εισηγηθώ την απόλυση του υπαίτιου. εισήγηση η. εισηγητής ο, -ήτρια η. εισηγητικός -ή -ό. εισιτήριο το: ❶ δελτίο που βεβαιώνει την καταβολή του απαιτούμενου ποσού για να επιτραπεί στον κάτοχό του η είσοδος σε συγκοινωνιακό μέσο, θέατρο κτλ.: Έβγαλα ~ για τη συναυλία. ❷ (μτφ.) οτιδήποτε εξασφαλίζει σε κπ την επιτυχία: Η νίκη αυτή της Εθνικής ήταν το ~ για την πρόκριση. εισόδημα το: το σύνολο των εσόδων κάποιου: Το ~ τους προέρχεται κυρίως από ενοίκια. εισοδηματικός -ή -ό. εισοδηματικά (επίρρ.). εισοδηματίας ο: άτομο που δεν εργάζεται και ζει από τα εισοδήματά του. είσοδος η: έξοδος. ❶ μετακίνηση κπ από έναν χώρο μέσα σε έναν άλλο, συνήθως κλειστό: Απαγορεύεται η ~ σε όσους δεν έχουν εργασία. ❷ το μέρος μέσα από το οποίο μπαίνουμε κάπου: H ~ του σπιτιού ήταν ανοιχτή. ❸ ένταξη σε οργανωμένο σύνολο: η ~ της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εισπνέω -ομαι: (μτβ.) βάζω αέρα ή άλλα αέρια στους πνεύμονές μου εκπνέω: Καθημερινά ~ πολλά καυσαέρια. εισπνοή η. εισπράττω -ομαι αόρ. εισέπραξα, παθ. αόρ. εισπράχθηκα: (μτβ.) ❶ παίρνω από κπ οφειλόμενο ποσό πληρώνω, καταβάλλω: Εισέπραξε την προκαταβολή. ❷ (μτφ.) γίνομαι αποδέκτης: Εισέπραξα τα συγχαρητήρια όλων για την εργασία μου. είσπραξη η. εισπρακτικός -ή -ό. εισπρακτικά (επίρρ.). εισπράκτορας ο. είτε (σύνδ.): (με επανάληψη) συνδέει δύο αντίθετες εναλλακτικές εκδοχές, κυρίως όταν θέλουμε να δείξουμε ότι τίποτα δεν επηρεάζει αυτό που αναφέρουμε = ή: ~ πλούσιος ~ φτωχός, εγώ το ίδιο τον αγαπώ! ~ του μίλησες ~ όχι, τελικά αυτός έκανε αυτό που ήθελε. εκ- εξ- & έκ- έξ-: πρόθημα λόγιας προέλευσης (από την πρόθ. âî) που δηλώνει ❶ απομάκρυνση, κίνηση προς τα έξω: εκτοξεύω. ❷ έξω από τα όρια: εκπρόθεσμος. ❸ μεταβολή: Aã-Bã- ã YMNA IOY E ειρήνη εκ- εξ- ÂÈÚ Ó ÛË ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓ ÙÈÎ ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓ ÙÈÎfi ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓ ˆ ÂÈÚ ÓË ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓÈÎ ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓÈÎfi ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓÈÛÙ ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓÈÛÙÈÎfi ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓ ÛÙÚÈ ÂÈÚ ÓË ÂÈÚËÓÔappleÔÈfi -appleôèò ÂÈÚÌfi Â ÚˆÓ ÂÈÚˆÓÂ Â ÚˆÓ ÂÈÚˆÓ ÂÈÚˆÓ ÂÈÚˆÓ ÔÌ È ÂÈÚˆÓ ÂÈÚˆÓÈÎ ÂÈÚˆÓ ÂÈÚˆÓÈÎfi ÂÈÚˆÓ ÂÈ appleúfiıâûë - fiáèâ appleúôı ÛÂÈ ÂÈÛ ÁÁÂÏ ÂÈÛ ÁÁÂÏ ÂÈÛ ÁÁÂÏ ÂÈÛ ÁÁÂÏÈÎ ÂÈÛ ÁÁÂÏ ÂÈÛ ÁÁÂÏÈÎfi ÂÈÛ ÁÁÂÏ ÂÈÛ Áˆ ÂÈÛ ÁˆÁ ÂÈÛ Áˆ ÂÈÛ ÁˆÁ ÂÈÛ Áˆ ÂÈÛ ÁˆÁÈÎ ÂÈÛ Áˆ ÂÈÛ ÁˆÁÈÎfi ÂÈÛ Áˆ ÂÈÛ Ïψ ÂÈÛ ÔÏ ÂÈÛ Ïψ ÂÈÛ ÔÏ ÂÈÛ Ïψ ÂÈÛ ÁËÛË ÂÈÛËÁÔ Ì È ÂÈÛËÁËÙ ÂÈÛËÁÔ Ì È ÂÈÛËÁËÙÈÎfi ÂÈÛËÁÔ Ì È ÂÈÛËÁ ÙÚÈ ÂÈÛËÁÔ Ì È ÂÈÛËÁÔ Ì È ÂÈÛÈÙ ÚÈÔ ÂÈÛfi ËÌ ÂÈÛÔ ËÌ Ù ÂÈÛfi ËÌ ÂÈÛÔ ËÌ ÙÈÎ ÂÈÛfi ËÌ ÂÈÛÔ ËÌ ÙÈÎfi ÂÈÛfi ËÌ Â ÛÔ Ô ÂÈÛappleÓ ˆ ÂÈÛappleÓÔ ÂÈÛappleÓ ˆ ÂÈÛappleÚ ÎÙÈÎ ÂÈÛappleÚ ÙÙˆ ÂÈÛappleÚ ÎÙÈÎfi ÂÈÛappleÚ ÙÙˆ ÂÈÛappleÚ ÎÙÔÚ ÂÈÛappleÚ ÙÙˆ  ÛappleÚ ÍË ÂÈÛappleÚ ÙÙˆ ÂÈÛappleÚ ÙÙˆ  Ù  ˆ ÂÎ appleúfiıâûë - fiáèâ appleúôı ÛÂÈ ÂÎ- Î- ÂÎ- Î ÛÙÔ ÓÙˆÓ Ì - fiáèâ ÓÙˆÓ Ì Â 119

6 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 120 E Aã-Bã- ã εκβάλλω εκθέτω ÂÎ Ïψ Î ÛË ÂÎ È ˆ ÂÎ È ÛÌfi ÂÎ È ˆ ÂÎ È ÛÙ ÂÎ È ˆ ÂÎ È ÛÙÈÎ ÂÎ È ˆ ÂÎ È ÛÙÈÎfi ÂÎ È ˆ ÂÎ È ÛÙÚÈ ÂÎ È ˆ ÂÎ ÈÔÌË Ó ˆ ÂÎ- ÂÎ ÈÔÌË ÓÈÛË ÂÎ- ÂÎ ÔÏ ÂÎ Ïψ ÂÎ ˆ ÂÎ ÎËÛË ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎËÙ ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎËÙÈÎ ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎËÙÈÎfi ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎËÙÈÎfiÙËÙ ÂÎ È- ÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎ ÙÚÈ ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎÈ Ì È ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ ÈÎÔ Ì È ÂÎ fiıëî ÂÎ ˆ Î ÔÛË ÂÎ ˆ ÂÎ fiùë ÂÎ ˆ ÂÎ ÔÙÈÎ ÂÎ ˆ ÂÎ ÔÙÈÎfi ÂÎ ˆ ÂÎ fiùúè ÂÎ ˆ ÂÎ Ô ÂÎ ÚÔÌ ÂÎ ÚÔÌ ÂÎ ÚÔÌ ÂÎ ÚÔÌÈÎ ÂÎ ÚÔÌ ÂÎ ÚÔÌÈÎfi ÂÎ ÚÔÌ ÂΠÂΠÓÔ ÎıÂÌ ÂÎı Ùˆ ÎıÂÛË ÂÎı Ùˆ ÂÎıÂÙ ÚÈÔ ÂÎı Ùˆ ÂÎı ÙË 1 ÂÎı Ùˆ ÂÎı ÙË 2 ÂÎı Ùˆ ÎıÂÙÔ ÂÎı Ùˆ ÂÎı ÙÚÈ ÂÎı Ùˆ ÂÎı Ùˆ YMNA IOY Eƒª ÀΔπ π Δ N E π εκλαϊκεύω. ❹ αντίθεση με το β συνθ.: έκτακτος. ❺ έμφαση: εξυβρίζω. εκβάλλω πρτ. εξέβαλλα, αόρ. εξέβαλα: (αμτβ., για ποταμούς κτλ.) χύνω τα νερά μου: Πολλές πηγές εκβάλλουν στη λίμνη. εκβολές οι: το σημείο όπου εκβάλλουν ποτάμια κτλ. έκβαση η: κατάληξη μιας διαδικασίας: Η υπόθεση είχε αίσια ~. εκβιάζω -ομαι αόρ. εκβίασα & εξεβίασα: (μτβ.) ❶ προσπαθώ με απειλές και πιέσεις να υποχρεώσω κπ να κάνει κτ που θέλω: Μας ~ να μην κάνουμε τίποτα. ❷ προσπαθώ να πετύχω κτ με πιεστικό ή ανάρμοστο τρόπο: Εξεβίασε τη σύμφωνη γνώμη μου. εκβιασμός ο. εκβιαστής ο, -άστρια η. εκβιαστικός -ή -ό. εκβιαστικά (επίρρ.). εκδίδω -ομαι πρτ. εξέδιδα, αόρ. εξέδωσα, παθ. αόρ. εκδόθηκα: (μτβ.) ❶ ενεργώ ώστε να γίνει έντυπο ένα κείμενο και να τεθεί σε κυκλοφορία: Εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο του. ❷ (για δημόσια υπηρεσία) συντάσσω (και παραδίδω ή γνωστοποιώ) επίσημο έγγραφο: Ο δήμος ~ τα πιστοποιητικά. ❸ (για χαρτονομίσματα κτλ.) τυπώνω σε πολλά αριθμημένα αντίτυπα και θέτω σε κυκλοφορία. ❹ ΝΟΜ παραδίδω καταζητούμενο στις αρχές άλλης χώρας. έκδοση η. εκδότης ο, -τρια η. εκδοτικός -ή -ό. εκδοτικά (επίρρ.). εκδικούμαι & [προφ.] -ιέμαι: (μτβ.) ανταποδίδω σε κπ το κακό που έκανε σε μένα ή σε άλλον. εκδίκηση η. εκδικητής ο, εκδικήτρια η. εκδικητικός -ή -ό. εκδικητικά (επίρρ.). εκδικητικότητα η. εκδοχή η: διαφορετικός τρόπος παρουσίασης γεγονότος = άποψη, πλευρά: Στο δικαστήριο ακούστηκαν οι ~ των δύο αντιδίκων. εκδρομή η: σύντομη μετακίνηση σε άλλον τόπο για λόγους αναψυχής. εκδρομικός -ή -ό. εκδρομικά (επίρρ.). εκδρομέας ο. Η λ. εκδρομή προέρχεται από το θέμα του ουσ. δρόμος και συνδέεται ετυμολογικά με διάφορα σύνθετα, όπως διαδρομή, επιδρομή, παραδρομή, συνδρομή κτλ. εκεί & [προφ.] κει (επίρρ.): ❶ στον τόπο ή προς την κατεύθυνση που δείχνω εδώ: Το γραφείο του είναι ~. Έφυγε από ~. εδώ. ❷ στο χρονικό σημείο που αναφέρω: Κάπου ~ γύρω στις έξι έφυγε. ~ που: τη στιγμή που: Με διέκοψες ~ δούλευα. ❸ (ως επίθ.) αυτός που ισχύει σε έναν άλλο χώρο, περιβάλλον κτλ. εδώ: οι ~ συνθήκες. εκείνος -η -ο εν. γεν. εκείνου -ης -ου & [προφ.] εκεινού -ής -ού, πληθ. γεν. εκείνων & [προφ.] εκεινών, αιτ. αρσ. εκείνους & [προφ.] εκεινούς & [προφ.] κείνος -η -ο (δεικτ.): ❶ δηλώνει κπ ή κτ που είναι μακριά μας, τοπικά ή χρονικά, ή που έχει ήδη αναφερθεί αυτός, τούτος: Αυτό είναι δικό μου κι ~ είναι δικό σου. ~ εκεί το σπίτι. ❷ χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε έντονο θαυμασμό ή αποστροφή κτλ.: ~ ήταν ήρωες! αυτός & αντωνυμία - Πίνακα χρήσης αντωνυμιών. εκθέτω εκτίθεμαι & (σπάν.) -ομαι αόρ. εξέθεσα, παθ. αόρ. εκτέθηκα, μππ εκτεθειμένος: (μτβ.) ❶ παρουσιάζω κτ κάπου για να το δουν πολλοί: Εκτίθενται έργα του Φασιανού στην Πινακοθήκη. ❷ παρουσιάζω σε κπ (κατάσταση, ιδέα κτλ.): ~ τα γεγονότα όπως έγιναν. ❸ θέτω κπ ή κτ υπό την επίδραση ενός παράγοντα (συνήθως με αρνητικές συνέπειες): Το φιλμ χάλασε, γιατί εκτέθηκε στο φως. ❹ γίνομαι αιτία να γίνει κπ αντικείμενο επικρίσεων: Η συμπεριφορά του μας ~. θέτω. έκθεση η: ❶ δημόσια παρουσίαση έργων, αντικειμένων κτλ. και ο χώρος όπου εκτίθενται. ❷ α. επίσημο έγγραφο όπου παρουσιάζονται γεγονότα, κατάσταση κτλ. = αναφορά. β. γραπτό κείμενο μαθητή σε ορισμένο θέμα, καθώς και το σχετικό σχολικό μάθημα. ❸ η πράξη του εκθέτω με τη σημ. 3. εκθέτης 1 ο, -τρια η: πρόσωπο που συμμετέχει σε έκθεση (σημ. 1): Στην έκθεση συμμετείχαν πολλοί ~ από τον χώρο του επίπλου. εκθέτης 2 ο: ΜΑΘ σύμβολο ή αριθμός που σημειώνεται πάνω και δεξιά από άλλο σύμβολο ή αριθμό και δηλώνει τη δύναμη στην οποία αυτό(ς) υψώνεται βάση. Σύνθετα με εκέξω από τα όρια εκπρόθεσμα μεταβολή εκβιομηχανίζω εκβιομηχάνιση εκκενώνω εκκένωση εκσυγχρονίζω εκσυγχρονισμός εκσυγχρονιστής εξειδίκευση εξειδικεύω εξημερώνω εξημέρωση εξισορρόπηση εξισορροπητικά εξισορροπητικός εξισορροπώ εξομάλυνση εξομαλυντικά εξομαλυντικός εξομαλύνω εξοπλίζω εξοπλισμός εξοπλιστικός εξυγιαίνω εξυγίανση εξυγιαντικά εξυγιαντικός έμφαση εξαναγκάζω εξαναγκασμός εξαναγκαστικά εξαναγκαστικός εξοργίζω εξοργιστικά εξοργιστικός εξύβριση 120

7 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 121 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π έκθεμα το: αντικείμενο που παρουσιάζεται δημόσια σε έκθεση (σημ. 1). εκθετήριο το: χώρος όπου εκτίθενται προϊόντα κτλ. έκθετος -η -ο: αυτός που έχει εκτεθεί χωρίς προστασία. εκκεντρικός -ή -ό: αυτός που συμπεριφέρεται παράξενα, διαφορετικά από ό,τι συνηθίζεται. εκκεντρικά (επίρρ.). εκκεντρικότητα η. εκκίνηση η: έναρξη κίνησης, λειτουργίας κτλ.: ~ των αθλητών/ του υπολογιστή. εκκινώ (μτβ. & αμτβ.). έκκληση η: έντονη και επείγουσα παράκληση προς κπ για κτ: Έκανε ~ για βοήθεια. σχ. εκκλησία. εκκλησία & [προφ., στη σημ. 1] εκκλησιά η: ❶ κτίριο λατρείας της χριστιανικής θρησκείας. ❷ Εκκλησία η: το σύνολο των πιστών ή των κληρικών της χριστιανικής θρησκείας ή, ειδικότερα, ορισμένου χριστιανικού δόγματος, και ο σχετικός θεσμός: Καθολική/ Ορθόδοξη ~. ~ της Ελλάδος. εκκλησιαστικός -ή -ό. εκκλησιαστικά (επίρρ.) εκκλησιάζομαι: (αμτβ.) πηγαίνω στην εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργία. εκκλησιασμός ο. σχ. κλήση. Η λ. εκκλησία (όπως και η λ. έκκληση) προέρχεται από το AE ρ. âîî Ïá «καλώ έξω, συγκαλώ» και αναφερόταν αρχικά στην Εκκλησία του Δήμου, δηλ. στη συνέλευση των πολιτών. Στους χριστιανικούς χρόνους η λ. χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τους πιστούς που συγκεντρώνονταν σε χώρους λατρείας. εκκρεμής -ής -ές: αυτός που δεν έχει γίνει ακόμη, ενώ έπρεπε: Οι εκκρεμείς υποθέσεις θα επιλυθούν εντός της εβδομάδας. αγενής. εκκρεμότητα η. εκκρεμές το: ❶ ΦΥΣ σώμα που κρέμεται από σταθερό σημείο και εκτελεί ταλάντωση. ❷ ρολόι τοίχου που λειτουργεί με ταλάντωση. εκκρεμώ μόνο ενστ. & πρτ.: (αμτβ.). εκκρίνω -ομαι μόνο στον ενστ. & πρτ.: [επίσ.] (μτβ.) παράγω ουσία (σε υγρή ή ρευστή μορφή) και τη διοχετεύω προς τα έξω, μέσα σε κοιλότητα ή στο αίμα: Οι αδένες ~ ιδρώτα. Το δέντρο ~ ρετσίνι. έκκριση η. εκλέγω -ομαι αόρ. εξέλεξα, παθ. αόρ. εκλέχθηκα & -χτηκα & [επίσ.] εξελέγην, μππ. εκλεγμένος: (μτβ.) αναδεικνύω κπ σε επίσημη θέση με την ψήφο μου: Τον εξέλεξαν πρόεδρο της τάξης. εκλογή η: ❶ το να εκλέγει κανείς κπ. ❷ πληθ. η επίσημη διαδικασία ψηφοφορίας με σκοπό την εκλογή κπ: βουλευτικές/ δημοτικές / φοιτητικές εκλογές. εκλογικός -ή -ό. εκλόγιμος -η -ο: αυτός που μπορεί να εκλεγεί. εκλέξιμος -η -ο: αυτός που έχει δικαίωμα να εκλεγεί. εκλογέας ο: αυτός που έχει δικαίωμα να εκλέγει. σχ. εκλεκτός. έκλειψη η: ΑΣΤΡΟΝ φαινόμενο κατά το οποίο ένα ουράνιο σώμα παύει να είναι ορατό προσωρινά, επειδή κπ άλλο μπαίνει ανάμεσα σε αυτό και αυτόν που το βλέπει ή αυτόν και το σώμα που το φωτίζει: ~ ηλίου / σελήνης. εκλεκτός -ή -ό: αυτός που ξεχωρίζει από άλλους του είδους του = διαλεχτός, ξεχωριστός: Σας παρουσιάζω έναν ~ φίλο και συνεργάτη. εκλεκτικός -ή -ό: αυτός που ζητά ή επιλέγει το καλύτερο, ο δύσκολος στις προτιμήσεις του. εκλεκτικότητα η. Το ΑΕ ρ. εκλέγω είχε τη σημασία του διαλέγω (από όπου και οι σημασίες εκλεκτός και εκλεκτικός), αλλά σήμερα χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με τη διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή κάποιου σε ορισμένη θέση. εκμαιεύω -ομαι: (μτβ.) καταφέρνω να πάρω πληροφορία ή δήλωση με έμμεσο τρόπο: Τους εκμαίευσε το μυστικό. εκμαίευση η. Από τα âî + μαιεύομαι «ξεγεννώ», με μτφ. κυρίως σημ. στη σωκρατική διαλεκτική για την εκμαίευση της αλήθειας. μαία. εκμεταλλεύομαι: (μτβ.) ❶ χρησιμοποιώ κπ ή κτ προς όφελός μου με τρόπο άδικο για τον άλλο: Kατηγορεί τη διοίκηση ότι ~ τους φιλάθλους. ❷ χρησιμοποιώ κτ (υλικό, κατάσταση κτλ.) με σκοπό το κέρδος: ~ τουριστικά έναν χώρο. Δεν ~ σωστά τις ευκαιρίες που μου δίνονται. = αξιοποιώ. εκμετάλλευση η. εκμεταλλευτής ο, -εύτρια η: [μειωτ.] πρόσωπο που εκμεταλλεύεται κπ ή κτ. εκνευρίζω -ομαι: (μτβ.) κάνω κπ να χάσει προσωρινά την ψυχραιμία ή την ηρεμία του = νευριάζω, θυμώνω. εκνευρισμός ο. εκνευριστικός -ή -ό. εκνευριστικά (επίρρ.). εκπαιδεύω -ομαι: (μτβ.) μαθαίνω σε κπ κτ με τρόπο συστηματικό: ~ τους υπαλλήλους στα νέα μηχανήματα. εκπαίδευση η: ❶ θεσμός που στοχεύει με συστηματική διδασκαλία σε ειδικά ιδρύματα (σχολεία κτλ.), στη μόρφωση και καλλιέργεια κυρίως των νέων και των παιδιών: δημόσια/ ιδιωτική/ ανώτερη ~. ❷ το να εκπαιδεύει κανείς κπ. εκπαιδευτικός -ή -ό. εκπαιδευτικά (επίρρ.). εκπαιδευτικός ο, η: πρό- Aã-Bã- ã YMNA IOY E εκκεντρικός εκπαιδεύω ÂÎÎÂÓÙÚÈÎ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ ÂÎÎÂÓÙÚÈ- Îfi ÂÎÎÂÓÒÓˆ ÂÎ- ÂÎÎ ÓˆÛË ÂÎ- ÂÎÎ ÓËÛË ÂÎÎÈÓÒ ÂÎÎ ÓËÛË ÎÎÏËÛË ÂÎÎÏËÛÈ ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÏËÛÈ ÔÌ È ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÌfi ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎ ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎfi ÂÎÎÏËÛ ÂÎÎÚÂÌ ÂÎÎÚÂÌ ÂÎÎÚÂÌ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ ÂÎÎÚÂÌ ÂÎÎÚÂÌÒ ÂÎÎÚÂÌ ÂÎÎÚ Óˆ ÎÎÚÈÛË ÂÎÎÚ Óˆ ÂÎÏ Î ˆ ÂÎ- ÎÏ ÎÏ ˆ ÂÎÏÂÁÌ ÓÔ ÂÎÏ Áˆ ÂÎÏ Áˆ ÎÏÂÈ Ë ÂÎÏÂÎÙÈÎfi ÂÎÏÂÎÙfi ÂÎÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ ÂÎÏÂÎÙfi ÂÎÏÂÎÙfi ÂÎÏ ÍÈÌÔ ÂÎÏ Áˆ ÎÏÈÓ ÎÏ Óˆ1 ÎÏÈÓ ÎÏ Óˆ2 ÂÎÏÔÁ ÂÎÏ Áˆ ÂÎÏÔÁ ÂÎÏ Áˆ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÂÎÏ Áˆ ÂÎÏfiÁÈÌÔ ÂÎÏ Áˆ ÂÎÌ Â ÛË ÂÎÌ È ˆ ÂÎÌ È ˆ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÔÌ È ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÂÎÌÂÙ Ï- Ï ÔÌ È ÂÎÌÂÙ ÏÏ ٠ÂÎÌÂÙ Ï- Ï ÔÌ È ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÙÚÈ ÂÎÌÂÙ Ï- Ï ÔÌ È ÂÎÓÂ Ú ˆ ÂÎÓ ÚÈÛÌfi ÂÎÓÂ Ú ˆ ÂÎÓ ÚÈÛÙÈÎ ÂÎÓÂ Ú ˆ ÂÎÓ ÚÈÛÙÈÎfi ÂÎÓÂ Ú ˆ ÂÎapple  ÛË ÂÎapple È Â ˆ ÂÎapple È Â Ù ÂÎapple È Â ˆ ÂÎapple È Â ÙÈÎ ÂÎapple È Â ˆ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi ÂÎapple È Â ˆ ÂÎapple È Â ÙÚÈ ÂÎapple È Â ˆ ÂÎapple È Â ˆ 121

8 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 122 E Aã-Bã- ã εκπέμπω έκταση ÂÎapple Ìappleˆ ÂÎapple ÌÊıËÎ ÂÎapple Ìappleˆ ÂÎapple appleùˆ ÂÎappleÏËÎÙÈÎ ÎappleÏËÍË ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÎappleÏËÍË ÎappleÏËÎÙÔ ÎappleÏËÍË ÎappleÏËÍË ÂÎappleÏËÚÒÓˆ ÂÎappleÏ ÚˆÛË ÂÎappleÏËÚÒÓˆ ÂÎappleÏ ÛÛˆ ÎappleÏËÍË ÂÎappleÏ ÙÙˆ ÎappleÏËÍË ÂÎappleÓ ˆ ÂÎappleÓÔ ÂÎappleÓ ˆ ÂÎappleÔÌapple ÂÎapple Ìappleˆ ÂÎappleÚfiıÂÛÌ ÂÎ- ÂÎappleÚfiıÂÛÌÔ ÂÎ- ÂÎappleÚÔÛÒappleËÛË ÂÎappleÚÔÛˆappleÒ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÂÎappleÚÔÛˆappleÒ ÂÎappleÚÔÛˆappleÒ ÎappleÙˆÛË ÂÎapple appleùˆ ÂÎappleÙˆÙÈÎ ÂÎapple appleùˆ ÂÎappleÙˆÙÈÎfi ÂÎapple appleùˆ ÎappleÙˆÙÔ ÂÎapple appleùˆ ÂÎÚ ÁÓ Ì È ÎÚËÍË ÂÎÚËÎÙÈÎ ÎÚËÍË ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÎÚËÍË ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÎÚËÍË ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ ÎÚËÍË ÎÚËÍË ÎÛÙ ÛË ÂÎÛÙ ÛÈ ÔÌ È ÎÛÙ ÛË ÂÎÛÙ ÙÈÎ ÎÛÙ ÛË ÂÎÛÙ ÙÈÎfi ÎÛÙ ÛË ÂÎÛÙÚ Ù ÂÎÛÙÚ Ù ˆ ÂÎÛÙÚ Ù ÂÎÛ Á ÚÔÓ ˆ ÂÎ- ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÂÎ- ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÙ ÂÎ- ÂÎÙ ıëî ÂÎÙ ӈ ÎÙ ÎÙ ÎÙ ÎÙÔ ÎÙ ÎÙÔ ÂÎÙ ÎÙˆ ÎÙ ÎÙÔ ÎÙ ÛË ÂÎÙÂıÂÈÌ ÓÔ ÂÎı Ùˆ ÂÎÙ ıëî ÂÎı Ùˆ ÂÎÙ ӈ ÎÙ ÛË YMNA IOY Eƒª ÀΔπ π Δ N E π σωπο που διδάσκει σε σχολείο. εκπαιδευτής ο, -εύτρια η: πρόσωπο που εκπαιδεύει κπ κυρίως σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή εκπαιδεύει ζώα: ~ καταδύσεων. εκπέμπω -ομαι αόρ. εξέπεμψα, παθ. αόρ. εκπέμφθηκα: (μτβ.) ❶ στέλνω κτ από μέσα μου προς τα έξω: Τα κινητά τηλέφωνα ~ ακτινοβολία. (και μτφ.) ~ γοητεία. = ακτινοβολώ. ❷ στέλνω ήχο ή/ και εικόνα με ηλεκτρομαγνητικά κύματα: Σε ποια συχνότητα ~ ο σταθμός αυτός; εκπομπή η: ❶ το να εκπέμπει κπ κτ και αυτό που εκπέμπεται. ❷ πρόγραμμα που εκπέμπεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση: ενημερωτική / ραδιοφωνική / τηλεοπτική ~. εκπίπτω αόρ. εξέπεσα: (μτβ.) ❶ (για χρημ. ποσά) αφαιρούμαι από το τελικό ποσό: Οι δαπάνες για ασφάλειες ~ από το φορολογητέο εισόδημα / του φορολογητέου εισοδήματος. ❷ [επίσ.] (+ γεν.) χάνω επίσημη θέση ή αξίωμα: ~ του βουλευτικού αξιώματος / από το έκπτωση η: ❶ μείωση της τιμής πώλησης προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας: Μας έκανε ~ 10% στα εισιτήρια. ❷ πληθ. περίοδος πώλησης προϊόντων με χαμηλές τιμές. ❸ [επίσ.] απώλεια επίσημης θέσης ή αξιώματος. εκπτωτικός -ή -ό: αυτός που είναι σχετικός με την έκπτωση στη σημ. 1. εκπτωτικά (επίρρ.). έκπτωτος - η -ο: αυτός που έχασε επίσημη θέση ή αξίωμα. έκπληξη η: έντονο συναίσθημα που νιώθουμε όταν γίνεται κτ που δεν το περιμένουμε, και (συνεκδ.) αυτό που το προκαλεί: Ένιωσα μεγάλη ~, όταν τον είδα ξαφνικά. Στο πάρτι είχε πολλές εκπλήξεις. εκπλήττω & εκπλήσσω -ομαι αόρ. εξέπληξα, παθ. αόρ. [επίσ.] εξεπλάγην: (μτβ.) προκαλώ έκπληξη σε κπ: Μας εξέπληξε ευχάριστα με την επιτυχία του. εκπληκτικός -ή -ό: αυτός που προκαλεί έκπληξη ή κυρίως θαυμασμό: ~ ηθοποιός. εκπληκτικά (επίρρ.). έκπληκτος -η -ο: αυτός που νιώθει ή φανερώνει έκπληξη: Κοιτούσαμε το παράξενο θέμα ~ / με μάτια ~. εκπληρώνω -ομαι: (μτβ.) πραγματοποιώ κτ ως το τέλος: ~ υποσχέσεις/ όνειρα. εκπλήρωση η. εκπνέω αόρ. εξέπνευσα: (αμτβ.) ❶ βγάζω από τα πνευμόνια μου τον αέρα που έχω εισπνεύσει εισπνέω. ❷ (για πρόσ.) πεθαίνω: Ο ασθενής εξέπνευσε. ❸ (για χρονικό διάστημα) τελειώνω, λήγω: Η προθεσμία εξέπνευσε. εκπνοή η. εκπροσωπώ -ούμαι: (μτβ.) ❶ κάνω κτ ή βρίσκομαι κάπου για λογαριασμό άλλου = αντιπροσωπεύω: Τους εργαζόμενους εκπροσώπησε ο πρόεδρος του συνδικάτου. ❷ εκφράζω θεωρία, ιδέα, άποψη κτλ.: Στο συνέδριο του κόμματος εκπροσωπήθηκαν όλα τα ρεύματα. εκπροσώπηση η. εκπρόσωπος ο, η. έκρηξη η: ❶ βίαιο και συνήθως ηχηρό σκάσιμο (λόγω μεγάλης εσωτερικής πίεσης): ~ ηφαιστείου / βόμβας. ❷ απότομη εκδήλωση συναισθήματος ή βίαιης ενέργειας = ξέσπασμα: ~ χαράς / δακρύων / φωτιάς. εκρήγνυμαι παθ. αόρ. εξερράγην: (αμτβ.) παθαίνω έκρηξη. εκρηκτικός -ή -ό: ❶ αυτός που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη: Πυροδότησαν τον ~ μηχανισμό από μακριά. Η ατμόσφαιρα στο συνέδριο ήταν ~. ❷ αυτός που έχει ή εκφράζει έντονα συναισθήματα, έχει συχνές εκρήξεις συναισθημάτων: ~ χαρακτήρας, συνέχεια τσακώνεται με όλους! εκρηκτικά (επίρρ.). εκρηκτικό το: εκρηκτική ύλη. εκρηκτικότητα η. έκσταση η: ❶ πνευματική κατάσταση στην οποία κπ νιώθει ότι είναι έξω από τον εαυτό του και τον κόσμο των αισθήσεων: Πήρε ναρκωτικά κι έπεσε σε ~. ❷ έντονο συναίσθημα μεγάλης χαράς: Ένιωσε ~ στη σκέψη ότι θα έκανε τον γύρο του κόσμου. εκστασιάζομαι: (αμτβ.) νιώθω έκσταση. εκστατικός -ή -ό: αυτός που νιώθει έκσταση με τη σημ. 2: Έμεινε ~ μπροστά στο θαύμα. εκστατικά (επίρρ.). Η λ. έκσταση προέρχεται από το AE ρ. âí ÛÙËÌÈ, το οποίο δήλωνε την κατάσταση στην οποία κπ νομίζει ότι βρίσκεται «εκτός εαυτού», έξω από τον πραγματικό κόσμο. εκστρατεία η: ❶ μετακίνηση στρατού εναντίον εχθρού: οι εκστρατείες των Περσών κατά των Ελλήνων. ❷ οργανωμένη σειρά ενεργειών, συνήθως ομαδική, για κπ σκοπό: Κάνουν ~ κατά των ναρκωτικών. εκστρατεύω: (αμτβ.) κάνω εκστρατεία κυρ. με τη σημ. 1. έκτακτος -η -ο: ❶ αυτός που δεν είναι σύμφωνος με την τάξη, τον κανόνα ή το πρόγραμμα, που αποτελεί, δηλαδή, εξαίρεση: Έβαλαν ~ δρομολόγια λόγω της αυξημένης κίνησης. Είχαμε ~ έξοδα λόγω του γάμου. ❷ αυτός που κάνει κτ για ορισμένο χρόνο = προσωρινός τακτικός, μόνιμος: Προσέλαβαν ~ υπαλλήλους για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. ❸ αυτός που είναι πάρα πολύ καλός = εξαιρετικός, εξαίσιος, έξοχος: Ήταν ~ γιορτή, περάσαμε καταπληκτικά! έκτακτα (επίρρ. στη σημ. 3). εκτάκτως (επίρρ. στη σημ. 1). έκταση η: ❶ α. ο χώρος που καταλαμβάνει κτ: Η 122

9 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 123 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π Ελλάδα έχει ~ τετραγωνικά χιλιόμετρα. β. συνήθ. πληθ. ορισμένη επιφάνεια γης: Μεγάλες εκτάσεις δάσους καταστράφηκαν. ❷ (μτφ.) το μέγεθος μιας κατάστασης: Πήρε μεγάλη ~ το θέμα, παρόλο που προσπάθησαν να το κρύψουν. ❸ άπλωμα, τέντωμα: ~ χεριών. εκτείνω -ομαι αόρ. εξέτεινα, παθ. αόρ. εκτάθηκα: (μτβ.) ❶ παθ. (για κομμάτια γης) έχω έκταση: Το χωριό ~ ως τους πρόποδες του βουνού. ❷ [επίσ.] απλώνω, τεντώνω. εκτεταμένος -η -ο (μππ. ως επίθ.): αυτός που καταλαμβάνει ή έχει πάρει μεγάλη έκταση = εκτενής: ~ καταστροφή / έρευνα. εκτεταμένα (επίρρ.). εκτενής -ής -ές. αγενής. εκτενώς (επίρρ.). εκτελώ -ούμαι αόρ. εκτέλεσα & εξετέλεσα, παθ. αόρ. εκτελέστηκα & -θηκα, μππ. εκτελεσμένος: (μτβ.) ❶ πραγματοποιώ κτ: Εκτέλεσε πιστά το σχέδιο. ❷ θανατώνω κπ (συνήθως ως ποινή για έγκλημα): Εκτελέστηκε με απαγχονισμό. ❸ ΜΟΥΣ ερμηνεύω μουσικό κομμάτι: Η ορχήστρα θα εκτελέσει έργα του Μπετόβεν. εκτελεστικός -ή -ό: ❶ αυτός που εκτελεί εντολές, αποφάσεις κτλ. άλλου: Λειτουργεί ως ~ όργανο, ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις ο ίδιος. ❷ αυτός που αναφέρεται στην εκτέλεση με τη σημ. 2: ~ απόσπασμα. εκτέλεση η. εκτελεστής ο, -έστρια η. εκτιμώ & -άω -ώμαι: (μτβ.) ❶ έχω καλή γνώμη για κπ ή κτ: ~ τη φιλία του/ τους δασκάλους μου. ❷ σχηματίζω γνώμη: ~ ότι σύντομα θα έχουμε εκλογές. = κρίνω. ❸ προσδιορίζω την τιμή, αξία ενός πράγματος: Εκτίμησε τον πίνακα στα ευρώ. εκτίμηση η. εκτιμητής ο, - ήτρια η: πρόσ. που εκτιμά κτ, κυρ. με τη σημ.3. εκτονώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κτ να χάσει την ένταση ή τη δύναμη που έχει: Προσπάθησε να εκτονώσει την ατμόσφαιρα μετά τον καβγά. εκτόνωση η. εκτοξεύω -ομαι: (μτβ.) ❶ α. στέλνω (πύραυλο κτλ.) στον αέρα ή στο διάστημα: Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία. β. ρίχνω κτ μακριά και με δύναμη: Πάνω στον καβγά εκτόξευσε εναντίον του ένα βάζο. ❷ (μτφ.) εκφράζω εναντίον κπ κτ με επιθετικότητα: ~ απειλές/ βρισιές. ❸ (μτφ.) αυξάνω απότομα: Οι τιμές πολλών προϊόντων εκτοξεύθηκαν στα ύψη με το ευρώ. εκτόξευση η. εκτός 1 (πρόθ.): δηλώνει ❶ (+ γεν.) τον τόπο, μία κατάσταση κτλ. στην οποία δε βρίσκεται κπ ή κτ εντός: ~ γραφείου / της χώρας / κινδύνου. (& μτφ.) ~ θέματος / τόπου και χρόνου. ~ εαυτού: έξαλλος, πολύ θυμωμένος = έξω φρενών. ❷ (+ από/ γεν.) εξαίρεση προσώπου ή πράγματος: Όλοι με χαιρέτησαν ~ από εσένα. Έρχεται κάθε μέρα ~ Κυριακής. ❸ (+ από/ γεν./ που): προσθήκη προσώπου, πράγματος, κατάστασης κτλ.: Εκτός ~ εμάς ήταν άλλοι δύο. ~ που είναι πολύ μελετηρός, είναι και πολύ έξυπνος. εκτός 2 (επίρρ.): έξω από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται συνήθως κπ εντός: Είναι ~, έχει εξωτερικές δουλειές σήμερα. εκτυπώνω -ομαι: (μτβ.) αναπαράγω σε χαρτί κείμενο ή εικόνα με τη χρήση ειδικών μηχανών. εκτυπωτής ο: ❶ ΤΕΧΝΟΛ μηχάνημα που συνδέεται με υπολογιστή και εκτυπώνει. ❷ τεχνίτης ειδικός στην εκτύπωση. εκτύπωση η. εκτυπωτικός -ή -ό. Η λ. εκτυπώνω χρησιμοποιείται κυρ. για την περίπτωση του υπολογιστή και του εκτυπωτή, ενώ η λ. τυπώνω προτιμάται για τις κλασικές τυπογραφικές μεθόδους και για φιλμ (τυπώνω βιβλία, εφημερίδα, φωτογραφίες κτλ.). εκφράζω -ομαι: (μτβ.) ❶ παρουσιάζω με λόγια, κινήσεις κτλ. αυτό που σκέφτομαι ή νιώθω: ~ ελεύθερα τη γνώμη μου. ❷ παθ. μιλώ, λέω κτ: Εκφράζεται πολύ καλά και κατανοητά. έκφραση η: ❶ α. η πράξη και το αποτέλεσμα του εκφράζω. β. ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει κπ κτ. ❷ η εικόνα του προσώπου κπ: Έχει χαρούμενη ~ στο πρόσωπό του. ❸ ΓΛΩΣΣ συγκεκριμένο σύνολο λέξεων με ορισμένη σημασία η οποία δεν προκύπτει άμεσα από τις σημασίες των λέξων που το αποτελούν: ιδιωματικές εκφράσεις. εκφραστικός -ή -ό: ❶ αυτός που εκφράζει κτ: Χρησιμοποιεί όλα τα ~ μέσα που έχει, ακόμα και το σώμα του. ❷ αυτός που μπορεί να εκφράζει κτ καλά: Έχει πολύ ~ πρόσωπο, αμέσως καταλαβαίνεις τι νιώθει. ανέκφραστος. εκφραστικά (επίρρ.). εκφραστικότητα η. εκφραστής ο: άτομο που εκφράζει κυρ. ιδέες, θεωρίες κτλ. εκφωνώ -ούμαι: (μτβ.) διαβάζω κτ μεγαλόφωνα: Ποιος θα εκφωνήσει τον λόγο; εκφώνηση η. εκφωνητής ο, -ήτρια η: παρουσιαστής ειδήσεων στα ΜΜΕ. έλαιο το: [επίσ.] λάδι. Η λ. έλαιο, έναντι της λ. λάδι, χρησιμοποιείται κυρ. στον επιστημονικό λόγο, καθώς και ως α συνθ. στα σύνθετα ελαιόλαδο, ελαιόδεντρο, ελαιοπαραγωγός, ελαιοπαραγωγικός, ελαιοτριβείο κτλ. Επίσης, ως β συνθ. σε σύνθετα ουσ. χαρακτηρίζει: α. διάφορα είδη λαδιού τα οποία παράγονται από αυτό που εκφράζει το α συνθ. (αραβοσιτέλαιο, μουρουνέλαιο, ηλιέλαιο κτλ.) β. ουσίες που αποτελούν υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, ορυκτέλαιο κτλ.). Aã-Bã- ã YMNA IOY E εκτελώ έλαιο ÂÎÙ ÏÂÛË ÂÎÙÂÏÒ ÂÎÙÂÏÂÛÙ ÂÎÙÂÏÒ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ÂÎÙÂÏÒ ÂÎÙÂÏ ÛÙÚÈ ÂÎÙÂÏÒ ÂÎÙÂÏÒ ÂÎÙÂÓ ÎÙ ÛË ÂÎÙÂÓÒ ÎÙ ÛË ÂÎÙÂÙ Ì Ó ÎÙ ÛË ÂÎÙÂÙ Ì ÓÔ ÎÙ ÛË ÂÎÙ ıâì È ÂÎı Ùˆ ÂÎÙ ÌËÛË ÂÎÙÈÌÒ ÂÎÙÈÌËÙ ÂÎÙÈÌÒ ÂÎÙÈÌ ÙÚÈ ÂÎÙÈÌÒ ÂÎÙÈÌÒ ÂÎÙÔÓÒÓˆ ÂÎÙfiÓˆÛË ÂÎÙÔÓÒÓˆ ÂÎÙfiÍ ÛË ÂÎÙÔÍ ˆ ÂÎÙÔÍ ˆ ÂÎÙfi 1 ÂÎÙfi 2 ÂÎÙfi 1 ÂÎÙ appleòóˆ ÂÎÙ appleˆûë ÂÎÙ appleòóˆ ÂÎÙ appleˆù ÂÎÙ appleòóˆ ÂÎÙ appleˆùèîfi ÂÎÙ appleòóˆ ÂÎÊÚ ˆ ÎÊÚ ÛË ÂÎÊÚ ˆ ÂÎÊÚ ÛÙ ÂÎÊÚ ˆ ÂÎÊÚ ÛÙÈÎ ÂÎÊÚ ˆ ÂÎÊÚ ÛÙÈÎfi ÂÎÊÚ ˆ ÂÎÊÚ ÛÙÈÎfiÙËÙ ÂÎÊÚ ˆ ÂÎÊÒÓËÛË ÂÎʈÓÒ ÂÎʈÓËÙ ÂÎʈÓÒ ÂÎÊˆÓ ÙÚÈ ÂÎʈÓÒ ÂÎʈÓÒ ÂÏ- ÂÓ- Ï- ÂÓ- Ï Ú ÔÌ È Ï Ï Ì Óˆ Ï ı Ï Óı Óˆ Ï ÈÔ Ï È Ï ÈÔ ÂÏ Èfi ÂÓÙÚÔ Û. Ï ÈÔ ÂÏ ÈfiÏ Ô Û. Ï ÈÔ ÂÏ ÈÔapple Ú ÁˆÁÈÎfi Û. Ï ÈÔ ÂÏ ÈÔapple Ú ÁˆÁfi Û. Ï ÈÔ ÂÏ ÈÔÙÚÈ Â Ô Û. Ï ÈÔ Ï Ì Ï Ìappleˆ 123

10 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 124 E Aã-Bã- ã ελαστικός ελεεινός ÂÏ ÛÙÈÎ ÂÏ ÛÙÈÎfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ÂÏ ÛÙÈÎfiÙËÙ ÂÏ ÛÙÈÎfi ÂÏ ÙÙˆÌ ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎ ÂÏ ÙÙˆÌ ÂÏ ÙÙˆÌ ÙÈÎfi ÂÏ ÙÙˆÌ ÂÏ ÙÙÒÓˆ ÂÏ ÙÙˆÛË ÂÏ ÙÙÒÓˆ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ Óˆ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚÈ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚfiÙËÙ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ Ó ÂÏ ÊÚ Óˆ ÂÏ ÊÚ Ó ÂÏ ÊÚ Óˆ ÂÏ ÊÚ ÓÛË ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÓÙÈÎ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÓÙÈÎfi ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÓÙÈÎfi ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ ÓÙÈÎÒ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚ Óˆ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚfi ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚˆÌ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚÒÓˆ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚÒ ÂÏ ÊÚ ÂÏ ÊÚˆÛ ÂÏ ÊÚÒÓˆ Ï Ï Óˆ ÂÏ ÈÛÙ ÂÏ ÈÛÙÔ ÂÏ ÈÛÙÔ Ï ÁÔ ÂÏ ÈÛÙÔ ÂÏÂÁÎÙ ÏÂÁ Ô ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÏÂÁ Ô ÂÏÂÁÌ ÓÔ ÂÏ Á ˆ ÏÂÁ Ô ÂÏ Á ˆ ÏÂÁ Ô ÂÏÂÂÈÓ ÂÏÂÂÈÓfi ÂÏÂÂÈÓfi YMNA IOY Eƒª ÀΔπ π Δ N E π ελαστικός -ή -ό: ❶ α. (για στερεά) αυτός που μπορεί εύκολα να αλλάζει σχήμα και μέγεθος, όταν τον πιέζουν ή τον τραβούν, και μετά να ξαναγυρνά στο αρχικό του, όταν σταματά η πίεση: ~ επίδεσμος/τάπητας. β. αυτός που λυγίζει εύκολα, παίρνει εύκολα διάφορα σχήματα = ευλύγιστος: Χάρη στη γυμναστική που κάνει, έχει φοβερά ~ σώμα. ❷ (μτφ.) αυτός που προσαρμόζεται ή αλλάζει εύκολα: Έχει ~ ωράριο, μπορεί να αργήσει κάποιες μέρες να πάει στο γραφείο. ❸ (μτφ.) αυτός που είναι υποχωρητικός ή ήπιος αυστηρός: Είναι υπερβολικά ~, δεν τιμωρεί κανένα παιδί ό,τι κι αν κάνει. ελαστικά (επίρρ. στις σημ. 2 & 3). ελαστικό το: ❶ υλικό (φυσικό ή τεχνητό) που χρησιμοποιείται σε διάφορα πράγματα λόγω της ελαστικότητάς του = καουτσούκ. ❷ λάστιχο αυτοκινήτου. ελαστικότητα η. Η λ. ελαστικός προέρχεται, μέσω της γαλλ. élastique, από την ΑΕ λ. âï ÛÙfi και αυτή από το âï Óˆ. ελάττωμα το: ❶ ατέλεια σωματική, ηθική ή πνευματική: Το πρόσωπό της δεν έχει κανένα ~. Έχει το κακό ~ να λέει ψέματα. = [οικ.] κουσούρι προτέρημα. ❷ ατέλεια στην κατασκευή: Δε στρώνει καλά η φούστα, έχει ~. ελαττωματικός -ή -ό: αυτός που έχει ελάττωμα. ελαττωματικά (επίρρ.). ελαττώνω -ομαι: (μτβ.) κάνω κτ μικρότερο ή λιγότερο = μειώνω αυξάνω: Ελάττωσα τα γλυκά κι έχασα τρία κιλά. ελάττωση η. ελαφρύς & ελαφρός -ιά & -ά -ύ & -ό βαρύς: ❶ αυτός που έχει μικρό βάρος: Εύκολα κουβάλησε την ~ τσάντα. ❷ αυτός που έχει μικρή ποσότητα, ένταση, δύναμη ή πάχος: ~ χαμόγελο = απαλός. ~ χειμώνας = ήπιος δριμύς. ~ άρωμα = απαλός. ~ ρούχα = λεπτός χοντρός. ❸ αυτός που δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και δεν προκαλεί κούραση ή πόνο: Κάνει μόνο ~ εργασίες, γιατί τον πονά η μέση του. ❹ (για λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κτλ. έργα) αυτός που έχει ως σκοπό να διασκεδάσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται, χωρίς απαιτήσεις ή προβληματισμούς: Διάβασα κτ ~, για να με πάρει ο ύπνος. ❺ (για τροφές) αυτός που χωνεύεται εύκολα: Έφαγα μια ~ σαλάτα χωρίς σάλτσες. ελαφρά & ελαφριά (επίρρ. με τις σημ. του επιθ.). ελαφρώς (επίρρ.): λίγο, κάπως: Ήταν ~ ειρωνικός. ελαφραίνω αόρ. ελάφρυνα: = ελαφρώνω βαραίνω α. (αμτβ.) γίνομαι ελαφρύτερος. β. (μτβ.) κάνω κτ (συνήθως βάρος, φορτίο κτλ.) ελαφρύτερο. ελαφρύνω πρτ. & αόρ. ελάφρυνα βαρύνω: α. (μτβ.) κάνω κτ λιγότερο βαρύ ή σοβαρό: Θα ελαφρύνει τη θέση του κατηγορουμένου η μαρτυρία σου. βαρύνω, επιβαρύνω. β. (αμτβ.) γίνομαι λιγότερο βαρύς ή σοβαρός: Η ατμόσφαιρα ελάφρυνε με το ανέκδοτο. ελαφρώνω αόρ. ελάφρωσα: ❶ βαραίνω α. (μτβ.) κάνω κτ ελαφρύτερο. β. (αμτβ.) γίνομαι ελαφρύτερος. ❷ α. (μτβ.) απαλλάσσω κπ από το βάρος που έχει στην ψυχή: Ο χρόνος ~ τον πόνο. = ανακουφίζω. β. (αμτβ.) ανακουφίζομαι. ελαφρότητα η: ανεύθυνη ή ανέμελη στάση = επιπολαιότητα. ελαφράδα η: το να είναι κπ ή κτ ελαφρύ(ς). ελάφρυνση η& ελάφρωμα το: το να ελαφρώνει κπ κτ ή κπ. ελαφρυντικός -ή -ό: αυτός που ελαφρύνει. ελαφρυντικά & -ώς (επίρρ.). ελαφρυντικό το: στοιχείο που ελαφρύνει τη θέση κατηγορουμένου. ελάχιστος -η -ο: πάρα πολύ μικρός ή λίγος: ~ άνθρωποι γνωρίζουν το μυστικό της. ελάχιστα (επίρρ.). Η ΑΕ λ. âï ÈÛÙÔ ήταν υπερθ. του μικρός και του çï ÁÔ (συγκρ. âï ÛÛˆÓ). έλεγχος ο: ❶ εξέταση που γίνεται προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι κτ είναι σωστό, αληθινό, ικανό κτλ.: Έκανε ~ στη μηχανή, για να δει αν δουλεύει σωστά. ❷ περιορισμός ενός φαινομένου ή κατάστασης στο επιθυμητό: Η μετάδοση της γρίπης τέθηκε υπό ~. ❸ κυριαρχία πάνω σε συναισθήματα, κατάσταση κτλ.: Δεν έχει ~ του θυμού του. ❹ χειρισμός προσώπου ή πράγματος κατά τρόπο ώστε να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς: Έχασε τον ~ του αυτοκινήτου. Δεν έχει ~ στους μαθητές. ❺ επίσημο έγγραφο με την πρόοδο ενός μαθητή: Πήρε τον ~ και είχε 10 σε όλα τα μαθήματα. ελέγχω -ομαι αόρ. έλεγξα, παθ. αόρ. ελέγχθηκα, μππ. ελεγμένος: (μτβ.) ❶ κάνω έλεγχο σε κτ: Ο έφορος έλεγξε τη δήλωση. ❷ έχω κτ υπό έλεγχο: ~ τα συναισθήματά μου / μια περιοχή. ελεγκτής ο: υπάλληλος που κάνει έλεγχο. ελεγκτικός -ή -ό. ελεεινός -ή -ό: ❶ αυτός που λόγω της κακίας του προκαλεί περιφρόνηση = άθλιος: Η συμπεριφορά του ήταν ~, ούτε καν μας μίλησε! ❷ αυτός που προκαλεί οίκτο, έλεος = αξιολύπητος: Ζουν κάτω από ~ συνθήκες λόγω της φτώχειας τους. ελεεινά (επίρρ.). 124

11 TELIKO LEXIKO_ (10_2006).qxt :08 ÂÏ 125 Eƒª ÀΔπ π Δ N E π Η λ. ελεεινός προέρχεται από το öïâô και αρχικά σήμαινε «αυτός που προκαλεί έλεος», αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και με τη σημ. «άνθρωπος χαμηλής ποιότητας και ηθικής». έλεος το: ❶ η αγάπη κπ προς αυτόν που έχει ανάγκη και η διάθεσή του να τον βοηθήσει = οίκτος, λύπη: Δε δείχνει ~ για τους συνανθρώπους του. Τον χτυπούσαν χωρίς ~. ελεήμονας & [επίσ.] -ων -ων -ον: αυτός που δείχνει έλεος = φιλεύσπλαχνος. ελεημοσύνη η: υλική βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη. ελεύθερος & [προφ.] λεύτερος -η -ο: ❶ αυτός που μπορεί να ενεργήσει όπως θέλει, χωρίς να τον καθοδηγεί, ελέγχει, περιορίζει ή υποχρεώνει κπ άλλος ή κτ: Είσαι ~ να φύγεις όποτε θέλεις. ❷ αυτός που γίνεται χωρίς περιορισμούς, εμπόδια ή πιέσεις: Έχει ~ ωράριο στη δουλειά του, πάει ό,τι ώρα θέλει. Ο δρόμος είναι ~, περάστε! ❸ αυτός που δεν είναι δεμένος ή περιορισμένος σε κπ χώρο: Το σκυλί το έχουν ~ στον κήπο. Πλήρωσε την εγγύηση και αφέθηκε ~. φυλακισμένος. ❹ αυτός που είναι διαθέσιμος, δε χρησιμοποιείται από άλλον κατειλημμένος: Η θέση είναι ~; ❺ αυτός που δεν απαγορεύεται: Η στάθμευση είναι ~ στο σημείο αυτό. ❻ αυτός που γίνεται χωρίς αντίτιμο = δωρεάν: Η είσοδος στο θέατρο είναι ~. ❼ αυτός που δεν είναι παντρεμένος ή δεσμευμένος: Δεν είναι πια ~, αρραβωνιάστηκε. ελεύθερα (επίρρ. στις σημ. 1, 2 & 5). ελευθερία & [προφ.] λευτεριά η: ❶ η κατάσταση όπου μπορεί κπ να ενεργήσει όπως θέλει, χωρίς εξαναγκασμούς, πιέσεις κτλ. ανελευθερία:προσωπική ~. ~ λόγου / γνώμης. ❷ η κατάσταση όπου κπ δεν είναι υπό τον έλεγχο, την κυριαρχία ή τον περιορισμό κπ άλλου σκλαβιά, δουλεία: Ο ιδιοκτήτης του τού χάρισε την ~ του. ❸ η κατάσταση όπου ένας λαός είναι ανεξάρτητος, δεν είναι υπό την κυριαρχία άλλου: Πολλοί υπόδουλοι λαοί επαναστατούν για την ~ τους. καλή λευτεριά!: ευχή σε έγκυο να γεννήσει καλά. ελευθερώνω & [λαïκ.] λευτερώνω -ομαι: (μτβ.) ❶ κάνω κπ ελεύθερο = απελευθερώνω. ❷ απαλλάσσω κπ ή κτ από υποχρεώσεις, εμπόδια, βάρη κτλ.: Ελευθερώστε την είσοδο να περάσουμε! ελευθέρωση η. ελευθερωτής ο, -ώτρια η. ελιγμός ο: ❶ κίνηση που γίνεται προς το πλάι ενός εμποδίου, για να το παρακάμψουμε: Ο οδηγός έκανε ελιγμούς, για να μην τρακάρει. ❷ (μτφ.) πλάγιος τρόπος με τον οποίο προσπαθεί κπ να πετύχει ή να αποφύγει κτ: Έκανε ελιγμούς, για να πείσει τους συνομιλητές του. ελίσσομαι: (αμτβ.) κάνω ελιγμούς. ελκύω -ομαι πρτ. είλκυα, αόρ. είλκυσα: (μτβ.) ❶ (για πρόσ. ή χαρακτηριστικά) αρέσω σε κπ = γοητεύω, έλκω: Αυτός ο άντρας με ~ πολύ. Το χιούμορ του ~ πολύ κόσμο. ❷ τραβώ (ενδιαφέρον, προσοχή κπ): Τα ζωντανά χρώματα του πίνακα ~ το ενδιαφέρον του κοινού. ελκυστικός -ή -ό: αυτός που ελκύει. ελκυστικά (επίρρ.). ελκυστικότητα η. έλκω -ομαι μόνο ενστ. & πρτ. (είλκα): (μτβ.) ❶ [επίσ.] φέρνω κτ προς το μέρος μου (και, εφόσον κινούμαι, το κάνω να κινηθεί μαζί μου) = τραβώ απωθώ: Ο μαγνήτης ~ μεταλλικά αντικείμενα. ❷ ελκύω στη σημ. 1: Δε με ~ πια τίποτα σε αυτόν. έλξη η: ❶ ΦΥΣ η δύναμη που έλκει κτ προς κτ άλλο. ❷ (μτφ.) η ιδιότητα κπ να έλκει κπ άλλο στη σημ. 2. ελκτικός -ή -ό: αυτός που μπορεί να έλκει ωστικός. Τα ρ. ελκύω και έλκω συνδέονται ετυμολογικά: το ρ. ëïî ˆ είναι μσν. τύπος του AE ρ. ÏΈ, με πολλά παράγωγα (ελκτικός, έλξη, ελκυστικός, ελκυστήρας κτλ.) και σύνθετα (προσελκύω, ανελκυστήρας, ρυμουλκό κτλ.). Το ρ. ελκύω χρησιμοποιείται κυρ. με τη μτφ. σημ. του τραβάω (γοητεύω), ενώ το έλκω και με την κυριολεκτική. έλλειμμα το: ποσό, κυρίως χρηματικό, που λείπει από αυτό που έπρεπε να υπάρχει πλεόνασμα: Φέτος το ~ του κρατικού προϋπολογισμού είναι μεγάλο. ελλειμματικός -ή -ό: αυτός που παρουσιάζει έλλειμμα. ελλειμματικότητα η. έλλειψη η: ❶ α. το να λείπει κτ αναγκαίο ή σημαντικό = απουσία, ανεπάρκεια: Υπάρχει ~ του εμβολίου. β. πληθ. αυτό που δεν υπάρχει, που λείπει: Το νέο μας σπίτι έχει ακόμα πολλές ελλείψεις. ❷ ΓΕΩΜ καμπύλη γραμμή στην οποία το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου της από δύο σταθερά σημεία (εστίες) είναι πάντα ίδιο: Η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο είναι ~. ελλιπής -ής -ές: αυτός που του λείπει κτ = ατελής, ανεπαρκής πλήρης: Η μόρφωσή του είναι ~, δεν έχει πάει ούτε γυμνάσιο. σχ. αγενής. ελλιπώς (επίρρ.). ελλειπτικός -ή -ό: ❶ αυτός που έχει σχήμα έλλειψης στη σημ. 2. ❷ αυτός που παρουσιάζει ελλείψεις. ~ λόγος: αυτός στον οποίο παραλείπει ο ομιλητής ό,τι θεωρεί περιττό. ελλειπτικά (επίρρ. στη σημ. 2). ελλειπτικότητα η: κυρ. στη σημ. 2. Aã-Bã- ã YMNA IOY Eέλεος έλλειψη ÂÏ ÌÔÓ ÏÂÔ ÂÏÂËÌÔÛ ÓË ÏÂÔ ÂÏÂ ÌˆÓ ÏÂÔ ÏÂÔ ÂÏ ıâú ÂÏ ıâúô ÂÏ ıâú ÂÏ ıâúô ÂÏ ıâúô ÂÏ ıâúòóˆ ÂÏ ıâúô ÂÏ ı ÚˆÛË ÂÏ ıâúô ÂÏ ıâúˆù ÂÏ ıâúô ÂÏ ıâúòùúè ÂÏ ıâúô ÂÏ ıëó Ï Áˆ ÂÏ ˆ appleúfiıâûë - ÍÂÈ Ì appleúôıâùèî ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÂÏ ÊıËÓ Ï Ì Óˆ ÂÏÈÁÌfi ÂÏ ÛÛÔÌ È ÂÏÈÁÌfi ÂÏÎÙÈÎfi ÏΈ ÂÏÎ ÛÙÈÎ ÂÏÎ ˆ ÂÏÎ ÛÙÈÎfi ÂÏÎ ˆ ÂÏÎ ÛÙÈÎfiÙËÙ ÂÏÎ ˆ ÂÏÎ ˆ ÏΈ ÏÏÂÈÌÌ ÂÏÏÂÈÌÌ ÙÈÎfi ÏÏÂÈÌÌ ÂÏÏÂÈÌÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÏÏÂÈÌ- Ì *ÂÏÏÂÈapple ÂÏÏÈapple ÂÏÏÂÈappleÙÈÎ ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏÂÈappleÙÈÎfi ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏÂÈappleÙÈÎfiÙËÙ ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏ appleˆ Û. ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏ ÂÈ appleúfiıâûë - - ÍÂÈ Ì appleúôıâùèî ÏÂÈÙÔ Ú- Á ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏÈapple ÏÏÂÈ Ë ÂÏÏÈappleÒ ÏÏÂÈ Ë ÏÍË ÏΈ 125

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης Ο Charles Fuge είναι άγγλος συγγραφέας και έγραψε στα αγγλικά.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση Β Γυμνασίου 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 3 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 4 A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται. 1ο μέρος Στις μέρες μας διαφημίσεις υπάρχουν παντού: στις εφημερίδες, στα περιοδικά,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλενα Ακρίτα έκανε "Φόνο 5 αστέρων"

Η Έλενα Ακρίτα έκανε Φόνο 5 αστέρων Ημερομηνία 30/10/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://news247.gr/ Χρήστος Δεμέτης http:// Η Έλενα Ακρίτα έκανε "Φόνο 5 αστέρων" Η Έλενα Ακρίτα παρουσιάζει το πρώτο της μυθιστόρημα, δυο χρόνια μετά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης

Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και η Αντιμετώπιση της Κρίσης Μαρία Βακόλα (PhD) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 rd Marketing and Field Force Excellence Aθήνα, 2013 Δεν επιλέγουμε την κρίση που θα αντιμετωπίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα