Hellenic Centre for Marine Research, P.O. Box 712, 19013, Anavyssos, Greece 2. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hellenic Centre for Marine Research, P.O. Box 712, 19013, Anavyssos, Greece 2. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα 2"

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 91 Current population status of Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) in the Mornos River Delta S. Giakoumi 1, B. Zimmerman, S. Zogaris 1, A.N. Economou 1 and E. Kaloginni 1 1 Hellenic Centre for Marine Research, P.O. Box 71, 19013, Anavyssos, Greece Zoological Society of London, Regent s Park, London, NW1 4RY, United Kingdom Abstract Data are provided on the geographical distribution, abundance, length-frequency distribution, species associations and habitat requirements of the freshwater fish Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) in the Mornos Delta. The species is endemic to springs and small rivers in the Balkan region of Western Greece and Southern Albania. In the frame of the present study, 16 sites in 5 separate water systems of the Mornos Delta were investigated. V. letourneuxi was found in only four sites in two water systems (Gouvos and Koufosouda stream), which were characterised by relatively low water flow, low water temperatures and rich submerged vegetation. The species was found in association with the Greek endemic minnow Pseudophoxinus stymphalicus and the goby Economidichthys pygmaeus. The restricted distribution, the narrow ecological requirements and the low local densities makes the species vulnerable to extinction. Keywords: Valencia letourneuxi, Greece, Mornos Delta, Distribution, Habitat. Tρεχουσα πληθυσμιακη κατασταση του Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) στο Δελτα του ποταμου Μορνου Σ. Γιακουμή 1, B. Zimmerman, Σ. Ζογκαρης 1, Α.Ν. Οικονόμου 1 και E. Καλογιάννη 1 1 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 71, 19013, Ανάβυσσος, Ελλάδα Zoological Society of London, Regent s Park, London, NW1 4RY, United Kingdom Περιληψη Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, την πληθυσμιακή αφθονία, την κατανομή μεγεθών, τα συμπατρικά είδη ψαριών και τις οικολογικές απαιτήσεις του ψαριού του γλυκού νερού Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) στο Δέλτα του Μόρνου. Το είδος είναι ενδημικό των πηγών και των μικρών ποταμών της Δυτικής Ελλάδας και της Νότιας Αλβανίας. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ερευνήθηκαν 16 θέσεις σε 5 υδάτινα συστήματα στο Δέλτα του Μόρνου. Το είδος βρέθηκε σε τέσσερις μόνο θέσεις σε δύο υδάτινα συστήματα (Ρέμα Γουβού και Ρέμα Κουφόσουδας) που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ροή νερού, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Τα είδη που ήταν παρόντα στα ίδια συστήματα με τo V. letourneuxi ήταν το ενδημικό Pseudophoxinus stymphalicus και ο γοβιός Economidichthys pygmaeus. Η σποραδική παρουσία του είδους, οι ιδιαίτερες οικολογικές του απαιτήσεις και η χαμηλή του αφθονία το καθιστούν είδος προς εξαφάνιση. Λέξεις-κλειδιά: Valencia letourneuxi, Ελλάδα, Δέλτα Μόρνου, Γεωγραφική κατανομή, Οικότοποι.

2 9 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Introduction Valencia letourneuxi is a freshwater species, endemic to springs and small rivers in the Balkan region of Western Greece and Southern Albania (BIANCO & MILLER, 1989). This species was classified as Endangered by IUCN in 1996 and listed as high priority species according to the Directive for Habitats Protection (9/43/EEC), due to water abstraction and competition from introduced species, however, the available information on its geographic distribution, habitat preferences, biology and ecology is very limited (ECONOMOU et al., 1999; BARBIERI et al., 000). These studies, nevertheless, indicate narrow ecological requirements and locally low population densities as well as rapid habitat loss and population decline or even extinction in some systems, due to anthropogenic influences. To assess the current population status and to formulate appropriate conservation measures for this species, a thorough survey covering the entire range of the species distribution in western Greece was undertaken by ZSL and HCMR. The preliminary data presented here from the investigation of the Mornos River Delta, provide some first insights on appropriate methodological approach, the species ecological requirements and the threats faced by it. Materials and Methods Field data were obtained during a field trip in the Mornos Delta in June 005. A total of 16 sites, which included springs, irrigation channels, river channels and stream outlets to the sea, comprising five separate water systems (Gouvos, Koufosouda, Giara, Managouli and Mornos River), were sampled (Fig. 1). The tendency for the fish to remain hidden in or near dense vegetation in water that was often fairly deep, necessitated the use of a combination of sampling methods, such as a D-shaped large net with extendible wooden handle in areas with dense floating vegetation, and smaller dip nets in areas with thick Phragmites australis reeds that the larger net could not access. In more accessible open sites, seine netting as well as electrofishing where tried. Records were taken of GPS, water temperature, flow, substrate, depth, width, vegetation, sample method used, species present and number of V. letourneuxi caught with sex ratio. Water physicochemical parameters were also recorded and specimens were preserved in formalin or alcohol. At the only site that yielded a sufficient number of individuals, the Chiliadou Springs (Gouvos ), all fish were measured and weighed, with a portion of the target and sympatric species kept for further biological examination. All data obtained from field sampling were added to an appropriately designed database. Results Of the 16 sites sampled in this study, V. letourneuxi presence was established in 4 sites in water bodies at Mornos Delta (Gouvos and Koufosouda s, Fig.1) being historically present in one of the two systems (Gouvos stream). Table 1 summarises all records of historical and current occurrence of V. letourneuxi in the Mornos Delta, indicating its restricted distribution in the area. V. letourneuxi was found mostly in deep sites associated with freshwater springs, rich floating vegetation and large numbers of amphibians, crustaceans and insect larvae. In these sites the water quality characteristics were fairly consistent, with ph averaging 7., temperature between 17-19Ί C and dissolved oxygen higher than 8 mg/l. Water was very clear with virtually no suspended sediments. Flow was medium and mostly laminar in the specific biotopes for the targeted species. Substrates were a mixture of rocks, cobbles, sand, gravel and silt in varying percentages. Species associations in the sampling sites were also fairly consistent. The Greek endemic min-

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 93 Central Greece Μοrnos Delta Fig. 1:Sampling stations in the Mornos Delta (o) and localities where Valencia letourneuxi was recorded ( ). Table 1 Records of occurrence of V. letourneuxi in the Mornos Delta. Water system Recorded Site N o Present in 005 Sampling Station presence survey 1 Chiliadou Springs Y Gouvos Present Ananti Limnis Y 3 Gouvos outlet N 4 Koufosouda Springs N 5 Bridge Elafia Y Koufosouda No data 16 Irrigation channel N 6 Apothiki Sikias N 7 Apothiki Elafia Y 8 Koufosouda outlet N Giara No data 9 Marathiades N 11 Road bridge N Managouli No data 1 Sluice N 13 Iron Bridge N 14 Springs N Mornos No data 15 Avlaka Mornou N 10 River Bed springs N

4 94 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Fig. : Percentage (%N) of V. letourneuxi and its sympatric species in the sampling sites where the species occurred. now, Pseudophoxinus stymphalicus and the goby Economidichthys pygmaeus were usually present in the same habitat as V. letourneuxi. Characteristic, however, was the absence of Gambusia affinis, an introduced fish species, present in most systems of Western Greece and regarded as antagonistic to V. letourneuxi. Figure summarises the percentage (%N) of the V. letourneuxi and its sympatric species in the four sampling sites where the species occurred. V. letourneuxi was encountered at densities from 11,4% to 0,1%, which are among the highest recorded for this species in Greece (BARBIERI et al., 000). The biological examination of the sample from the Chiliadou Springs, the only site with a sufficient number of individuals, shows three length classes (Fig.3). One length class (11-0 mm TL) represents the new generation of larvae and early juveniles, and two length classes, 5-40 mm and mm respectively, represent the adult population. The largest fish sampled was 47 mm TL. Discussion Based on our present data, V. letourneuxi seems to prefer springs and nearby channels with rich aquatic and floating vegetation, mostly Lemna sp., low flow and rich insect fauna, indicating a narrow habitat specificity (DAS, 1985, BAR- BIERI et al. 000). The presence of aquatic vegetation and insect fauna, seem to be basic habitat requirements and a restrictive factor in its distribution, since the species deposits its eggs on aquatic plants and feeds on aquatic insects and their larvae. All the above possibly account for both its restricted distribution in the Delta, as well as its low local densities, as reported for other systems too of Western Greece (DAS, 1985; BIANCO & MILLER, 1989). The species was usually associated with the widely distributed Pseudophoxinus stymphali-

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 95 1 Percentage (%) N = Total length (mm) Fig. 3: Length-frequency distribution of V. letourneuxi in the Chiliadou springs. cus as well as the endemic goby Economidichthys pygmaeus. An interesting finding of this study was the absence in the Mornos Delta of the introduced fish species Gambusia affinis in all sites sampled. The absence or the low densities of V. letourneuxi in other water systems of Western Greece was often attributed, at least partly, to Gambusia antagonism (BIANCO & MILLER, 1989). Other factors, however, that probably affect more the population status of V. letourneuxi are of anthropogenic origin, such as water abstraction and diversion, agricultural pollution and vegetation clearing evident also in the Mornos Delta. Our data show that the Chiliadou springs in Mornos Delta supports a rather abundant V. letourneuxi population, free from the possible Gambusia antagonism, and thus this site is a prime candidate for the application of future localised conservation plans. Furthermore, a comparison of our data from Chiliadou Springs with those reported in BARBIERI et al. 000, indicate a relative population decline (from 56,8 % of %N of V. letourneuxi in May 97-July 99 to 0,1% in June 005 in the current study), a fact that makes even more urgent the need for conservation measures. References BARBIERI, R., DAOULAS, CH., PSARRAS, TH., STOUMBOUDI, M.TH. and ECONO- MOU, A., 000. The biology and ecology of Valencia letourneuxi Sauvage 1880 (VA- LENCIIDAE) Prospects for Conservation. Mediterranean Marine Science, 1/: BIANCO, P.G. and MILLER, R.R., First record of Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) in Peloponnese (Greece) and remarks on the mediterranean family Valenciidae (Cyrpinodontiformes). Cybium, 13 (4): DAS, J., On the biology and ecology of Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) (Teleostei, Cyprinodontiformes) in the Aheron- Kokitos-River-Drainage in north western Greece. Bonn. Zool. Beitr., 36: ECONOMOU, A., BARBIERI, R., DAOULAS, CH., PSARRAS, TH., STOUMBOUDI, M.TH., BERTAHAS, H., GIAKOUMI, S. and PATSIAS, A., Threatened endemic freshwater fishes of western Greece and Peloponnese Distribution, abundance, threats and conservation measures. Technical Report, N.C.M.R., Institute of Inland Waters. 341 p. Plus 4 Append. (in Greek).

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA

SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA Karageorgis A., Georgopoulos D. Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων

Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης Π.Α. Γεράκης, Σ.Τσιούρης και Βασιλική Τσιαούση Συντονιστές έκδοσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR FALASARNA

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR FALASARNA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.6 Deliverable A.6.1.4 LIFE07NAT/GR/000296 STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR

Διαβάστε περισσότερα

AIR QUALITY BIO-MONITORING WITH LICHENS THE TONGASS NATIONAL FOREST

AIR QUALITY BIO-MONITORING WITH LICHENS THE TONGASS NATIONAL FOREST THE Epiphytic lichens used in air quality monitoring from Kah Shakes Cove, Misty Fiords Karen L. Dillman*, Linda H. Geiser ** and Gregory Brenner*** USDA Forest Service, Tongass National Forest, PO Box

Διαβάστε περισσότερα

STATISTICAL ANALYSIS OF APPLETON-WHITTELL RESEARCH RANCH INSECT COMMUNITY DATA

STATISTICAL ANALYSIS OF APPLETON-WHITTELL RESEARCH RANCH INSECT COMMUNITY DATA STATISTICAL ANALYSIS OF APPLETON-WHITTELL RESEARCH RANCH INSECT COMMUNITY DATA Prepared for Dr. Sandy DeBano Agricultural Research Station Oregon State University Hermiston, Oregon January 2003 by Greg

Διαβάστε περισσότερα

2 Begg's funnel plot with pseudo 95% confidence limits 1 log[or] 0-1 -2 0.2.4.6.8 s.e. of: log[or] 2 Begg's funnel plot with pseudo 95% confidence limits 1 log[or] 0-1 -2 0.5 1 s.e. of: log[or] 4 Begg's

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 Reporting Date 30/09/2009 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 Reporting Date 31/01/2011 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus

UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus UPDATE on illegal bird trapping activity in Cyprus Covering the spring 2014 findings of BirdLife Cyprus continuing monitoring programme for illegal bird trapping in Cyprus and providing an overview of

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012

Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012 Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012 Covering the latest findings of BirdLife Cyprus continuing monitoring programme of illegal bird trapping in Cyprus Date: March 2011 Author:

Διαβάστε περισσότερα

MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT 2250* IN CRETE

MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT 2250* IN CRETE ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.4 Deliverable A.4.1 LIFE07NAT/GR/000296 MAPPING HISTORICAL LAND COVER CHANGES OF HABITAT

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Chatziefstathiou Michael 1, 3 * and Spilanis Ioannis 2 1. University of Aegean, Department of Environment, Environmental Policy and

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF MICONIA DATA STATISTICAL REPORT

ANALYSIS OF MICONIA DATA STATISTICAL REPORT ANALYSIS OF MICONIA DATA STATISTICAL REPORT Prepared for State of Hawaii Department of Agriculture 16 E. Lanikaula Street Hilo, Hawaii 96720-4302 October 2000 by Greg Brenner Pacific Analytics PO Box 1256

Διαβάστε περισσότερα

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - Man-Made Earthquakes 3-4 Hot Trends in

Διαβάστε περισσότερα

Structure of soil biocoenosis and biodiversity in olive orchards of three eastern Mediterranean islands

Structure of soil biocoenosis and biodiversity in olive orchards of three eastern Mediterranean islands ENTOMOLOGIA HELLENICA 23 (2014): 15-23 Structure of soil biocoenosis and biodiversity in olive orchards of three eastern Mediterranean islands Z. LIANTRAKI, I. TZOKAS AND D. KOLLAROS* School of Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ White Rocks Antrium, Northern Ireland Τα Νέα 69 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 69 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - The Collapse of the Ancient Temple of Zeus at Olympia Revisited 3 - The 10-year Extended

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics. Messinia, Greece

Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics. Messinia, Greece Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics A. Assimakopoulou 1, I. Salmas 1, K. Nifakos 1 and K. Βakasietas 2 1 Technological Educational Institute of Kalamata,

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR CHRYSI ISLAND

STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR CHRYSI ISLAND ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action A.6 Deliverable A.6.1.1 LIFE07NAT/GR/000296 STAKEHOLDER CONSULTATION & COMMUNITY SURVEY FOR

Διαβάστε περισσότερα

Comparison of coleopteran fauna in olive orchards under different production systems in the Messara s valley, on Crete island, Greece

Comparison of coleopteran fauna in olive orchards under different production systems in the Messara s valley, on Crete island, Greece ENTOMOLOGIA HELLENICA 23 (2014): 25-32 Comparison of coleopteran fauna in olive orchards under different production systems in the Messara s valley, on Crete island, Greece I. TZOKAS, Z. LIANTRAKI AND

Διαβάστε περισσότερα