Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας"

Transcript

1 Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται από μία σειρά επιλογών διάφορων ενεργειών (Αρχείο, Επεξεργασία, ) τα οποία όταν επιλεγούν ανοίγουν μενού ενεργειών, που μπορούμε να τις εξερευνήσουμε. Υπάρχει μια σειρά κουμπιών που το σχέδιό τους δείχνει την τρέχουσα ενέργεια του κουμπιού αυτού, που πατώντας επάνω του δίνει και άλλες επιλογές. Αν αλλάξουμε, αλλάζει και το σχέδιο στο κουμπί και επίσης και η ενέργεια του κουμπιού. Μέχρι εδώ μοιάζει πολύ με τα άλλα λογισμικά που είδαμε. Η κυρίως επιφάνεια χωρίζεται σε διάφορες όψεις. Η μία αριστερά λέγεται Άλγεβρα και εδώ γράφονται αναλυτικά στοιχεία για τα αντικείμενα που εισάγουμε, όπως οι συντεταγμένες σημείων, οι εξισώσεις καμπύλων, μήκη, εμβαδά, κλπ. Μπροστά από κάθε εγγραφή υπάρχει μία βουλίτσα κυρτωμένη, την οποία αν κάνουμε κλικ γίνεται κοίλη και το αντικείμενο αποκρύπτεται από το τμήμα των Γραφικών. Αν ξανακάνουμε κλικ στη βουλίτσα επανεμφανίζεται. Στο τμήμα Γραφικά υπάρχει σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο σχεδιάζονται τα αντικείμενα που εισάγουμε. Αν όμως δεν θέλουμε τους άξονες μπορούμε με δεξί κλικ στο τμήμα αυτό να αποκρύψουμε τους άξονες. Μπορούμε αν θέλουμε (από την Προβολή) να αποκρύψουμε και το τμήμα Άλγεβρα, οπότε η

2 επιφάνεια γίνεται όλη για γραφικά. Στο τμήμα αυτό εργαζόμαστε περίπου όπως και στα άλλα λογισμικά γεωμετρίας. Τέλος στο κάτω μέρος της επιφάνειας, υπάρχει ένα τμήμα-παράθυρο με όνομα Εισαγωγή. Στο παράθυρο αυτό εισάγουμε με τις αναλυτικές τους εκφράσεις, σημεία, ευθείες, συναρτήσεις αλλά και διάφορα άλλα στοιχεία (π.χ. σημεία τομής, ακρότατα, σημεία καμπής, κλπ), τα οποία μετά το πάτημα του Enter αναγράφονται στην «Άλγεβρα» ως εντολές και στα «Γραφικά» ως γεωμετρικά αντικείμενα. Ενδιαφέρον είναι ότι στο κουμπί με τα γράμματα ABC (κειμένου) ανοίγει παράθυρο όπου μπορούμε να γράψουμε κείμενο είτε απλό είτε μαθηματικό με χρήση των εντολών του Latex, ώστε οι μαθηματικές εκφράσεις είναι όσο προσεγμένες μπορούσαν να είναι. Επίσης, από το πρώτο κουμπί, πατώντας συνεχόμενα μπορούμε να επιλέξουμε το λογιστικό φύλλο, οπότε ενσωματώνεται στην επιφάνεια εργασίας ένα φύλλο ανάλογο του Excel που κάνει την εξαγωγή τιμών από το GeoGebra ευκολότερη. Τέλος υπάρχουν πολλοί τρόποι μορφοποίησης τόσο των σημείων, όσο και των γραμμών και των επιφανειών, που εύκολα μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε είτε με δεξί κλικ πάνω στα αντικείμενα, είτε με διπλό κλικ στον ορισμό τους στην «Άλγεβρα», με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιλέξει το βέλος επιλογών. Πηγαίνοντας στη «Βοήθεια» και μετά «Εκμάθηση» ανοίγει το παρακάτω παράθυρο στο δίκτυο: Αν κάνουμε κλικ στο PDF θα πάρουμε ένα αρχείο στα Ελληνικά με τα βασικά για την εκμάθηση του προγράμματος. Είναι βέβαια για παλιότερη έκδοση και πολλές από τις εντολές μπορεί και να μη δουλεύουν, είναι όμως πολύ κατατοπιστικό για τις λειτουργίες του προγράμματος. Για το λόγο αυτό στα επόμενα θα ασχοληθούμε με ορισμένα παραδείγματα, για τα οποία θα σας δώσουμε και τα δυναμικά αρχεία, που αν τα κατεβάσετε από τη σελίδα του μαθήματος, θα ανοίξουν στον δικό σας υπολογιστή. Παράδειγμα 1. Αντίστροφες συναρτήσεις. Στο παράθυρο «Εισαγωγή» εισάγουμε διαδοχικά τις συναρτήσεις yy = llllll, yy = ee^xx, yy = xx και στο τμήμα Γραφικά εμφανίζονται οι γραφικές τους παραστάσεις. Εισάγουμε από το κουμπί ABC τα ονόματα των συναρτήσεων χρησιμοποιώντας Latex, δηλαδή ενεργοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή και γράφοντας την εξίσωση ανάμεσα από τα δύο σύμβολα $ $, που συμβολίζουν εισαγωγή μαθηματικών εκφράσεων. Δίνουμε αν θέλουμε χρώματα και πάχος για να διακρίνονται. Από το κουμπί με το σημείο, επιλέγουμε σημείο σε αντικείμενο και ορίζουμε ένα ελεύθερο σημείο Α στην καμπύλη yy = llllll, πλησιάζοντας εκεί που θέλουμε τον κέρσορα. Οι συντεταγμένες του Α εμφανίζονται στην Άλγεβρα. Κάνουμε κλικ στο βέλος και μετακινούμε το σημείο. Παρατηρούμε ότι μετακινείται πάνω στην καμπύλη και σε κάθε θέση έχουμε τις συν/νες του, που βεβαίως ικανοποιούν την εξίσωση της καμπύλης. Από το κουμπί μετασχηματισμών, τέταρτο από το τέλος, επιλέγουμε συμμετρία ως προς ευθεία. Πλησιάζουμε πρώτα το σημείο και μετά την ευθεία yy = xx και εμφανίζεται το σημείο Α στην καμπύλη, yy = ee xx όπως αναμένονταν. Για καλύτερη εποπτεία σχεδιάζουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΔ, ΑΖ, Α Γ,

3 Α Β φέρνοντας πρώτα τις κάθετες στους άξονες, ώστε να οριστούν τα σημεία στους άξονες και αποκρύπτοντας μετά τις ευθείες. Τα κάθετα τμήματα τα κάνουμε λεπτά και διάστικτα. Τέλος φέρνουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΑ και βρίσκουμε την τομή του Ι με τη διχοτόμο των αξόνων. Παίρνουμε και ένα ελεύθερο σημείο Θ στη διχοτόμο και πατώντας στο 8 ο κουμπί επιλέγουμε τη γωνία και δείχνουμε με τον κέρσορα τα σημεία Α, Ι, Θ με τη σειρά αυτή οπότε εμφανίζεται η μέτρηση της γωνίας, που είναι 90 ο. Με τη σειρά Θ, Ι, Α γίνεται η μη-κυρτή γωνία, αλλά η κορυφή της γωνίας πρέπει να είναι στη μέση. Μετακινώντας το Α παρατηρούμε τη μετακίνηση όλων των συνδεδεμένων με το Α αντικειμένων. Αυτόματη κίνηση του Α πετυχαίνεται αν με διπλό κλικ πάνω στο Α και επιλέγοντας «Ιδιότητες», τσεκάρουμε την ένδειξη «κίνηση ενεργή». Δυναμικό αρχείο για όλα αυτά είναι το «αντίστροφες συναρτήσεις.ggb». Παράδειγμα 2. Κοινές εφαπτόμενες δύο κύκλων. Κρύβουμε τους άξονες (χωρίς να είναι απαραίτητο) και με το κουμπί κύκλων σχηματίζουμε δύο (μη τεμνόμενους) κύκλους με κέντρα Α, Β. Εμφανίζονται τότε, στο αριστερό μέρος (Άλγεβρα), οι εξισώσεις των κύκλων. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους κύκλους και με τις αναλυτικές τους εξισώσεις στην «Εισαγωγή». Κατόπιν από το τέταρτο κουμπί επιλέγουμε εφαπτόμενες. Κάνοντας κλικ διαδοχικά στους δύο κύκλους, παίρνουμε τις δύο εσωτερικές και τις δύο εξωτερικές εφαπτόμενες των δύο κύκλων, που τέμνονται αντίστοιχα στα σημεία Γ, Δ. Φέρνοντας στη συνέχεια τη διάκεντρο ΑΒ, παρατηρούμε ότι περνά από τα σημεία Γ, Δ, όπως αναμένονταν. Στη συνέχεια για να επαληθεύσουμε ότι τα σημεία Α,Β,Γ,Δ αποτελούν αρμονική τετράδα μετρήσαμε τα μήκη που φαίνονται στο σχήμα (8 ο κουμπί «μήκος») και υπολογίσαμε τους λόγους λλ 1 = ΔΔΔΔ ΔΔΔΔ, λλ 2 = ΓΓΓΓ ΓΓΓΓ και διαπιστώνουμε ότι είναι ίσοι. Μεταβάλλοντας την ακτίνα του ενός κύκλου, μεταβάλλονται και οι λόγοι, παραμένουν όμως ίσοι. Δυναμικό αρχείο για το παράδειγμα αυτό: «κοινές εφαπτόμενες δύο κύκλων.ggb»

4 Παράδειγμα 3. Γραφική παράσταση συνάρτησης και σημείων της. Στην εισαγωγή ορίζουμε τη συνάρτηση ff(xx) = 3xx 3 xx 2, γράφοντας f(x)=3*x^3-x^2. Στη συνέχεια ορίζουμε ένα δρομέα α, δεύτερο κουμπί από το τέλος. Κατόπιν ορίζουμε το σημείο Β της καμπύλης που αντιστοιχεί σε τετμημένη ίση με την τρέχουσα τιμή του α, γράφοντας στην «εισαγωγή»: B=(α, f(α)). Το σημείο Β εμφανίζεται στην καμπύλη και οι συντεταγμένες του στο τμήμα Άλγεβρα. Μετακινώντας το δρομέα (τον οποίο μπορούμε με διπλό κλικ να τροποποιήσουμε) το σημείο Β κινείται στην καμπύλη. Δυναμικό αρχείο για το παράδειγμα αυτό: «Γραφική παράσταση συνάρτησης και σημείων της.ggb». Παράδειγμα 4. Κωνικές τομές. Με την εντολή ΚαρτεσιανήΚαμπύλη[3 συν(t), 2 ημ(t), t, 0, 2 pi] (προσέξτε ότι υπάρχει κενό μετά το 3 που είναι ισοδύναμο με το σύμβολο του πολλαπλασιασμού), εμφανίζεται η έλλειψη με κέντρο την αρχή των αξόνων και ημιάξονες 3 και 2. Την ίδια έλλειψη παίρνουμε και με την εντολή c1: x^2/3^2+y^2/2^2=1. Ακόμη την ίδια έλλειψη παίρνουμε και με την επιλογή 5 σημείων της και ύστερα πατώντας το κουμπί των κωνικών τομών. Το πρόγραμμα

5 έχει διάφορες τιμές που υπολογίζει για τις κωνικές τομές, όπως π.χ. την εκκεντρότητα. Στην πρώτη περίπτωση (δηλαδή στον ορισμό της κωνικής τομής με παραμετρική μορφή) αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί, στις άλλες όμως λειτουργεί. Ανάλογα μπορούμε να ορίσουμε παραβολή και έλλειψη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατασκευές με το 7 ο κουμπί, που χρησιμοποιούν τις εστίες και ένα σημείο για την έλλειψη και την υπερβολή, και την εστία, τη διευθετούσα και ένα σημείο για την παραβολή. Δυναμικό αρχείο για το παράδειγμα αυτό: «Κωνικές τομές.ggb». Παράδειγμα 5. Γραφικές παραστάσεις με πολικές συντεταγμένες. Για να κάνουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης σε πολικές συν/νες χρησιμοποιούμε την παραμετρική μορφή της. Δηλαδή αν rr = rr(θθ), είναι η εξίσωση σε πολικές συν/νες, η παραμετρική μορφή θα είναι xx = rr(θθ)σσσσσσσσ, yy = rrηηηηηη, με παράμετρο το θθ. Έτσι, γράφοντας στην εισαγωγή r_1(x)=α και μετά c_1: ΚαρτεσιανήΚαμπύλη[r_1(θ) συν(θ), r_1(θ) ημ(θ), θ, 0, 2 pi], και αποκρύπτοντας την καμπύλη rr 1 (xx), παίρνουμε τον κύκλο ακτίνος α. Μάλιστα, αν το α το ορίσουμε από ένα δρομέα, τότε αυξομοιώνοντας τον δρομέα, αυξομοιώνεται η ακτίνα του κύκλου. Όμοια, γράφοντας εισαγωγή r_2(x)=α (1-συν(x) και μετά c_2: ΚαρτεσιανήΚαμπύλη[r_2(θ) συν(θ), r_2(θ) ημ(θ), θ, 0, 2 pi], και αποκρύπτοντας την καμπύλη rr 2 (xx), παίρνουμε την καρδιοειδή καμπύλη. Αυξομοιώνοντας τον δρομέα, αυξομοιώνεται η παράμετρος α του καρδιοειδούς που είναι το σημείο τομής της με τον θετικό άξονα των y. Επίσης, γράφοντας εισαγωγή r_3(x)=α ημ(β x) και μετά c_3: ΚαρτεσιανήΚαμπύλη[r_3(θ) συν(θ), r_3(θ) ημ(θ), θ, 0, 2 pi], και αποκρύπτοντας την καμπύλη rr 3 (xx), παίρνουμε τη γραφική παράσταση ενός πολύ-φυλλου (τρίφυλλου, τετράφυλλου, κλπ ανάλογα με το β, το οποίο το δίνουμε με ένα δρομέα που παίρνει ακέραιες τιμές για να παίρνουμε πλήρη πολύ-φυλλα). Αυξομοιώνοντας τον δρομέα α, αυξομοιώνεται το μέγεθος του πολύ-φυλλου, ενώ αυξομοιώνοντας το δρομέα β, αυξομοιώνονται τα φύλλα του. Για β=περιττό τα φύλλα είναι σε πλήθος β, ενώ για β=άρτιο, τα φύλλα είναι σε πλήθος 2β. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τί συμβαίνει όταν η πολική ακτίνα παίρνει αρνητικές τιμές.

6 Και οι τρεις καμπύλες φαίνονται στο σχήμα. Για πιο απλά σχήματα, αποκρύψτε ότι θέλετε. Στο σχήμα υπάρχουν εκτός από το σύστημα καρτεσιανών συν/νων και σύστημα πολικών συντεταγμένων. Για το σύστημα πολικών συντεταγμένων, δηλαδή ένα πλήθος ημιευθειών από το Ο, με ίσες γωνίες, και ένα σύνολο ομόκεντρων κύκλων με κέντρο το Ο και ακτίνες πολλαπλάσια κάποιας μονάδας, αρκεί να δώσετε στην «Εισαγωγή», τις εντολές: Ακολουθία[Κύκλος[(0, 0), k / 2], k, 1, 20] Ακολουθία[Ευθεία[(0, 0), (συν(a), ημ(a))], a, 0, 165, 15 ] (στο σχήμα φαίνεται άλλος τρόπος εισαγωγής). Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε το σύστημα των πολικών συντεταγμένων, και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις καρτεσιανές συντεταγμένες, αν θέλουμε άλλη εμφάνιση των καμπύλων μας. Δυναμικό αρχείο για το παράδειγμα αυτό: «Γραφικές παραστάσεις με πολικές συντεταγμένε.ggb».

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα