I. Προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων στην Αγία Γραφή και στο Ιερό Κοράνιο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. Προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων στην Αγία Γραφή και στο Ιερό Κοράνιο."

Transcript

1 «Έχοντας ως βάση τα βιβλικά και κορανικά χωρία που παραθέτουµε πιο κάτω, να επιχειρήσετε να συνθέσετε ένα δοκίµιο έκτασης περίπου 4500 χιλιάδων λέξεων στο οποίο θα εξετάσετε συγκριτικά τη διδασκαλία των δυο ιερών κειµένων ( Βίβλου / Κορανίου ) για τη βιβλική αντίληψη και την αντίστοιχη κορανική θεώρηση της πτώσης του ανθρώπου και των συνεπειών της». Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε κοινά σηµεία και διαφορές στα δυο ιερά κείµενα ( Βίβλο / Κοράνιο ) που αφορούν τη πτώση του ανθρώπου και των συνεπειών της. Η εργασία χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στη πρώτη ενότητα θα παρουσιάσουµε την κατάσταση πριν τη πτώση, προπτωτική κατάσταση (δηµιουργία, τρόπος ζωής, ελευθερία, αυτενέργεια, διαφορές µε το Θεό και γέφυρες των πρωτοπλάστων µε το Θεό) όπως αυτή αναφέρεται και στα δυο κείµενα. Στη δεύτερη ενότητα θα αναφερθούµε στη πτώση και τη µεταπτωπτική κατάσταση του Αδάµ και της Εύας, όπως αυτή παρουσιάζεται στη Γένεση και το Ιερό Κοράνιο (αιτία της Πτώσης, εξαπάτηση, παρακοή της εντολής του Θεού Πτώση, ξεπεσµός, αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό, διωγµός από τον Παράδεισο, ειδωλολατρία, θάνατος, σωτηρία). Σκόπιµο όµως είναι, πριν συνεχίσουµε, να αναφερθούµε και στη σχέση που είχε ο Χριστιανισµός µε τον ισλαµικό κόσµο. Η παρουσία πολλών χριστιανικών κοινοτήτων στη βόρεια και νότια Αραβία και η παρουσία χριστιανών στην Μέκκα και τη Μεδίνα έδωσε την αφορµή στο Μωάµεθ να διαλεχτεί ( θρησκευτικός συγκρητισµός ) και να δανειστεί από το Χριστιανισµό διδασκαλίες και παραδόσεις ως προς τη µοναδικότητα και το ενιαίο του Θεού. 1 I. Προπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων στην Αγία Γραφή και στο Ιερό Κοράνιο. ηµιουργία, τρόπος ζωής, αυτενέργεια, ελευθερία. Ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο ( και τον άνδρα και τη γυναίκα ) σύµφωνα 1 Μ. Μπέγζος, και άλλοι, Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και ύση. ( Πάτρα 2001) σελ.114 1

2 µε τη δική του εικόνα «κατ εικόνα Θεού». «Ας φτιάξουµε τον άνθρωπο σύµφωνα µε την εικόνα τη δική µου και την οµοίωση». 2 «Ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο για την άφθαρτη ζωή, τον έφτιαξε σύµφωνα µε τη δική του εικόνα». 3 Τον έβαλε να κατοικήσει στον Κήπο. «Πήρε, λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε µέσα στον κήπο της Εδέµ» 4. «Ω! Αδάµ!κατοίκησε συ κι η γυναίκα σου στον Κήπο». 5 Ήταν η εποχή που η ανθρώπινη φύση του προπάτορά µας Αδάµ,ήταν µακριά από κάθε κακό κοντά στο Θεό. Απολάµβανε τη δόξα του προσώπου Του. Όντας µέσα στο Θεό ήταν σταθεροποιηµένος µέσα σ αυτή τη θειώδη κατάσταση κάτι που ήταν άλλωστε πολύ φυσικό, αφού είχε πλασθεί κατ εικόνα. Ο νους του ξεκινούσε και τελείωνε στον Θεό. Ο Αδάµ ως διφυές δηµιούργηµα του Θεού εκ σώµατος και λογικής ψυχής µετείχε κατά τον άγιο Ιωάννη τον αµασκηνό του αισθητού και του νοητού παραδείσου. ηλαδή έβλεπε αισθανόταν τα υλικά δηµιουργήµατα του Θεού ( ζώα - φυτά πέτρες φυσικά φαινόµενα κ.λ.π. ) και τα άυλα και νοερά ( αγγέλους και δαίµονες). Σε αυτή τη µέθεξη της ελευθερίας είχε τάξει το δηµιούργηµά του ο Κτίστης. Όµως η προσοχή και η αγαπητική διάθεση της ψυχής του δεν έµενε σ αυτά, αλλά βλέποντας και θαυµάζοντας την πανσοφία και πρόνοια του Θεού στα αισθητά κτίσµατα στρεφόταν πάλι προς Εκείνον, τον οποίο συνεχώς ποθούσε και δόξαζε. Και κατά τις συχνές εµφανίσεις Του συνοµιλούσε µαζί Του και δεχόταν µόνο από Εκείνον κάθε αληθινή γνώση. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να αυτενεργεί, προοδεύοντας σιγά - σιγά και κατά το µέτρο της πίστεως και της υπακοής ( καθ οµοίωσιν ) ο ηµιουργός συνέχιζε να επικοινωνεί µαζί του. Κατ εντολήν Του έδωσε ο Αδάµ ονόµατα σε φυτά και ζώα. «Ω! Αδάµ! Αποκάλυψε τα ονόµατά τους». 6 2 Αγία Γραφή.Γένεσις 1, 26 3 Στο ίδιο.σοφία Σολοµώντος 2,23 4 Στο ίδιο.γένεσις 2, 15 5 Ιερό Κοράνιο. Σούρα 7, 19 6 Στο ίδιο.. Σούρα 2,33 2

3 «Έδωσε ονόµατα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία». 7 Όλη η φύση δηµιουργείται για να υπηρετεί τον άνθρωπο. «Απ όλα τα δέντρα του κήπου µπορείς να τρως.» 8 «Ω! Αδάµ! Κατοίκησε συ κι η γυναίκα σου στον Παράδεισο,και τρώτε από τα άφθονα πράγµατά του ( )». 9 «Υπάρχουν για σένα ( αρκετές προµήθειες ) για να µην πεινάσεις εκεί µέσα κι ούτε να ξεγυµνωθείς». 10 Ο αιχµαλωτισµός του νου από τα αισθητά αντικείµενα, χωρίς ταυτόχρονη αναγωγή προς τον Κτίστη, ήταν κάτι άγνωστο για τους πρωτόπλαστους. Έβλεπαν άκουγαν, µύριζαν, αλλά δεν προσπαθούσαν µόνοι τους να κατανοήσουν τα αισθητά αντικείµενα. Όλη η γνωστική διάθεσή της ψυχής τους τα προσπερνούσε και στρεφόταν προς το Θεό, από τον Οποίον περίµεναν και δέχονταν κάθε πληροφορία και γνώση τόσο για τα άυλα όσο και για τα υλικά. Μια από τις πρώτες τέτοιες πληροφορίες εντολές,που έλαβαν από τον Θεό για υλικό αισθητό πράγµα ήταν η απαγόρευση (σε συµβολική διατύπωση) της δοκιµής του δέντρου της γνώσεως. II. Μεταπτωτική κατάσταση των πρωτοπλάστων στα δυο Ιερά κείµενα. Αιτία της Πτώσης Πτώση. «Από το δέντρο όµως της γνώσης του καλού και του κακού να µη φας γιατί την ίδια µέρα που θα φας απ αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις». 11 «αλλά µην πλησιάζετε από το δέντρο, γιατί θα κυλήσετε στην πλάνη και την παρανοµία». 12 Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία και την ελευθερία να επιλέξει αν θα τηρήσει ή όχι την εντολή Του. Αν θα διατηρήσει ή θα σπάσει τη γέφυρα 7 Αγία Γραφή. Γένεσις 2, 20 8 Στο ίδιο 2, Ιερό Κοράνιο. Σούρα 2, Στο ίδιο. Σούρα 20, Αγία Γραφή. Γένεσις 2, Ιερό Κοράνιο.Σούρα 7, 19 3

4 επικοινωνίας µαζί Του. Εξαπατάται από το Σατανά,επιλέγει την παρακοή και κατά συνέπεια την πτώση. Τότε ο άγγελος Ιµπλίς 13 ( Σατανάς ) άρχισε να ψιθυρίζει και στους δυο : «Ο Κύριός σας, σας απαγόρευσε, µόνο αυτό το δέντρο για να µη γίνετε άγγελοι, ή να είστε απ τους αθάνατους». 14 Ψιθύρισε λοιπόν ο όφις (η πρώτη καταγεγραµµένη παρουσία του Σατανά υπό µορφή ζώου) στη γυναίκα : «Όχι βέβαια! ε θα πεθάνετε ξέρει όµως ο Θεός ότι την ηµέρα που θα φάτε απ αυτό,θα ανοιχτούν τα µάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». 15 Ακριβώς εδώ είναι η στιγµή της λανθασµένης κίνησης της γυναίκας να ακούσει µε προσοχή τον ψίθυρο του όφι, ο οποίος αναφερόταν στο Θεό στο τρίτο πρόσωπο σαν Εκείνος να µην ήταν παρών, ο νους της να αιχµαλωτιστεί, να προσκολληθεί σε κτίσµα, να διακοπεί η επικοινωνία µε το Θεό. Να γίνει έτσι η διάσπαση της κυκλικής κίνησης του νου προς τον Κτίστη. Στο Ιερό Κοράνιο φαίνεται ότι µε δόλο «θα είµ εγώ για σας ένας απ τους συµβούλους σας» 16 προσπαθεί και καταφέρνει τη πτώση τους ενώ στη Γένεση αιχµαλωτίζει τη σκέψη της γυναίκας στην ωραία όψη του καρπού. «Η γυναίκα είδε ότι οι καρποί του δέντρου ήταν εύγευστοι, ελκυστικοί και ξεσήκωναν την επιθυµία για την απόκτηση της γνώσης 17» δηλαδή την παρακινεί να κατανοήσει από µόνη της και χωρίς τη στροφή της προς τον ηµιουργό την αξία και τη φύση του καρπού αγνοώντας την προειδοποίηση του Θεού. Η αιχµαλωσία των αισθήσεων στα κτιστά και η γοητεία της αυτόνοµης και ανεξάρτητης από τον Θεό γνώσης ήταν το αποφασιστικό βήµα προς την τελική πτώση. Γνωρίζοντας ο ιάβολος ότι ο άνθρωπος είναι πλασµένος απ τον Θεό κατ εικόνα και κατ οµοίωσίν Του και ότι µε τη συνεχή µνήµη του Θεού ήθελε να βρίσκεται πάντα κοντά Του,τον δελεάζει µε την απατηλή ελπίδα της ισοθεΐας «θα ανοιχτούν τα µάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». 13 Ιερό Κοράνιο. Σούρα 2, Στο ίδιο. Σούρα 7, Αγία Γραφή.Γένεσις 3, Στο ίδιο. Σούρα 7, Αγία Γραφή. Γένεσις 3, 6 4

5 Ύπουλα προτείνει στους πρωτόπλαστους να γίνουν παντογνώστες σαν το Θεό και να ορίζουν πλέον µόνοι τους, µε τη δικιά τους ανεξάρτητη γνώση και χωρίς Εκείνον τι είναι καλό και τι κακό. Η αντιποίηση και υπόκριση της παντογνωσίας του Θεού από τους πονηρούς δαίµονες θεότητες. Μήπως αυτό δεν είναι η κρυφή και άνοµη επιθυµία του θνητού για ανεξαρτησία από κάθε ηθικό νόµο, τέτοια που την έχουν µόνο οι αθάνατοι ψευτοθεοί του; Στη Γένεση ο Αδάµ περνά κι αυτός από το δελεασµό των αισθήσεων, αλλά µέσα από την γυναίκα που µιλά απόντος του Θεού και τον παρακινεί σε παράβαση της εντολής Του. Συνέπειες της παρακοής. Οι επιλογές αυτές που κάνει ο άνθρωπος ως ελεύθερο ον, τον οδηγούν σε διάσπαση της σχέσης µε τον Θεό, µε αποτέλεσµα να αρχίσει µια πτωτική πορεία από την αρχική του κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την αλυσιδωτή διάσπαση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα,διάσπαση που έχει σαν αποτέλεσµα το διωγµό του από τον Παράδεισο. Κι είπε ( ο ΑΛΛΑΧ ) : «Φύγετε κάτω, η έχθρα να είναι ανάµεσά σας,τη γη θα έχετε για τόπο κατοικίας σας και τα µέσα για τη συντήρησής σας, µέχρις ότου ( για ένα χρονικό διάστηµα ). 18 ιάσπαση της σχέσης άντρα - γυναίκας µε εξουσιαστική επιβολή του Αδάµ στην Εύα. «Έχθρα θα βάλω ανάµεσα σε σένα και στη γυναίκα (. ) Η επιθυµία σου θα στρέφεται προς τον άντρα σου, αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει». 19 Έτσι έρχεται η στιγµή που χάνουν το κυριότερο που είχαν µέσα στον Παράδεισο. Τον ίδιο τον Θεό, το ασύγκριτο το άπειρο αγαθό. Ανακαλύπτουν τη γύµνια τους «έφαγαν κι οι δυο απ αυτό, και φάνηκε σ αυτούς η γύµνια τους. Κι άρχισαν να ράβουν πάνω τους για να σκεπαστούν φύλλα από τον κήπο». 20 Η πιο τραγική συνέπεια είναι η κατανόηση του θανάτου. Αυτή η αυτοθέωση του Αδάµ µε τη γνώση του καλού και του κακού έφερε το θάνατο ο οποίος δεν έρχεται ως αποτέλεσµα τιµωρίας µιας ανυπακοής, αλλά ως αποτέλεσµα της εξατοµίκευσης της φύσης, στην οποία υποτάσσεται όλος ο κόσµος. 18 Ιερό Κοράνιο. Σούρα 7, Αγία Γραφή. Γένεσις 3, Ιερό Κοράνιο. Σούρα 20,121 5

6 Από αυτή λοιπόν την απάτη ( αυτοθέωση ) γίνονται εξόριστοι του Θεού. Ο Αδάµ ονοµάζει τη γυναίκα Εύα ( = Ζωή, ως η µητέρα όλης της ανθρωπότητας) η οποία «θα σωθεί όµως µε την τεκνογονία». 21 Γνωρίζουν πια οι πρωτόπλαστοι τι είναι αµαρτία και τι όχι εκ του αποτελέσµατος. Καταλαβαίνουν ότι η ονοµασία του δέντρου προέρχεται από εκείνη την ψευδή ιδιότητα που του απέδωσε ο ιάβολος, της δήθεν γνώσης του καλού και του κακού, για να τους εξαπατήσει. Τώρα βλέπουν ότι πρόκειται για κάποιο συνηθισµένο δέντρο και ότι η απαγόρευση τους δόθηκε σαν άσκηση υπακοής και συνεχούς µνήµης του Θεού, ώστε µέσω της εντολής και αντικρίζοντας το στο µέσο του Παραδείσου να µη φτάσουν ποτέ στην πλήρη λήθη και αποµάκρυνση από Εκείνον. Ξεπέφτουν απ την πνευµατική ζωή και τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τον ηµιουργό τους. Αυτή η αποµάκρυνση της κτίσης από τον Θεό οδηγεί σε αναγκαστική ύφεση την ενέργεια της θείας πνοής που ενεφύσησε ο Πλάστης στον άνθρωπο για να τον καταστήσει εικόνα Του. Επειδή λοιπόν η φύση του ανθρώπου µετά την Παρακοή είναι ασθενής και ο άνθρωπος αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές του Θεού, χρειάζεται µια άλλη δύναµη ισχυρότερη της φύσης για να συνδράµει στον αγώνα για λύτρωση και σωτηρία. Αυτή η άλλη αρχή είναι η χάρις του Θεού που εκφράζεται στο σχέδιο της Θείας Πρόνοιας και κορυφώνεται στη Σάρκωση και το Πάθος του Ίδιου του Θεού. 22 «Μέσω ενός ανθρώπου µπήκε η αµαρτία στον κόσµο και µέσω της αµαρτίας ο θάνατος». 23 «Από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών». 24 Όπως δηλαδή πεθαίνουν όλοι εκ του προπατορικού αµαρτήµατος, έτσι χάρη στην αγάπη προς το Χριστό, όλοι θα σωθούν. Η χάρις του Θεού που έφερε ο Χριστός, δε συγκρίνεται µε την παράβαση του Αδάµ. «Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που µας δώρισε ο Ιησούς Χριστός -η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσµο ο ένας άνθρωπος πληµµύρισε όλη την ανθρωπότητα» Στο ίδιο. Προς Τιµόθεον Α 2, Μόσχος και Σ. Ράγκος, Οι Πρώτες Ιστορικές Καταβολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. ( Πάτρα 2002 ) σελ Αγία Γραφή.Προς Ρωµαίους 5, Στο ίδιο. Προς Κορινθίους Α 15, Στο ίδιο. Προς Ρωµαίους 5, 15 6

7 Ο Θεός δηλαδή συγχωρεί το προπατορικό αµάρτηµα σε όσους αποδέχονται τον Μεσσία (Βάπτισµα), αφού όπως µας λέει κι ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του προς Ρωµαίους «όπως το ένα παράπτωµα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους». 26 Συµπεράσµατα. Κοινό σηµείο και των τριών µεγάλων ( Ιουδαϊσµός Χριστιανισµός Ισλαµισµός ) αβρααµιτικών θρησκειών ( ο όρος προέρχεται από το γεγονός ότι θεµελιώνεται στον µονοθεϊστικό χαρακτήρα της θρησκείας που πρώτος διαµόρφωσε ο Αβραάµ ) 27 είναι η αποδοχή του ενός Θεού, όπως αποκαλύπτεται στην Παλαιά ιαθήκη, ως δηµιουργού και συντηρητή του κόσµου. Κοινό σηµείο µεταξύ του Χριστιανισµού και του Ισλαµισµού είναι η παγκοσµιότητα και η οικουµενικότητα της διδασκαλίας τους ( αφού απευθύνονται σε όλο τον κόσµο κι όχι στον περιούσιο λαό όπως ο Ιουδαϊσµός ), ως βασικού µηνύµατος του Θεού προς τον άνθρωπο. Βασική διαφορά του Χριστιανισµού από το Ισλαµισµού αποτελεί το πρόσωπο του ενανθρωπήσαντος Λόγου κάτι που το Ισλάµ αδυνατεί να κατανοήσει. Ο µύθος της δηµιουργίας του Αδάµ και η Πτώση των πρωτοπλάστων µε τη συµβολή του Σατανά παρουσιάζονται στο Κοράνιο όπως παρουσιάζονται και στην Βίβλο. ιαφέρουν στη µορφή του Σατανά ( Κοράνι άγγελος - Γένεση όφις ). Φαίνεται ότι ο Προφήτης είχε υπόψη του τις βιβλικές διηγήσεις,όταν κήρυττε στους Άραβες και θεµελίωνε τη θρησκεία του Ισλάµ. Και στα δυο Ιερά κείµενα ο δήθεν αποκαλυπτικός µαντικός λόγος του δαίµονα γίνεται υπό µορφή φυσικού ήχου. Τον ψιθυρισµό του Σατανά µπορούµε να τον δούµε σαν κάτι αντίστοιχο µε το θρόισµα των φύλλων της Ιερής βαλανιδιάς στη ωδώνη ή το κελάρυσµα της Κασταλίας πηγής στους ελφούς. Και στις δυο διδασκαλίες ( Γένεση και Ιερό Κοράνιο ) η ανθρώπινη βούληση αξιοποιώντας την ελευθερία ως αυτονοµία διατάραξε τις διαστάσεις της ηµιουργίας. Επειδή ο Θεός σεβάστηκε αυτή την ελεύθερη επιλογή του 26 Στο ίδιο 5, Μ. Μπέγζος, και άλλοι, Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και ύση. ( Πάτρα 2001) σελ.103 7

8 ανθρώπου δεν θα ήταν δυνατό να εγκαινιάσει άλλο τρόπο προσέγγισης και σωτηρίας του πλάσµατός του παρά µόνο έναν «τον σαρκωθέντα Λόγο» κάτι βέβαια που δεν ισχύει για το Ισλάµ αφού δέχεται τη συγχώρηση του προπατορικού αµαρτήµατος από τον ίδιο τον Αλλάχ χωρίς την παρέµβαση του Ιησού Χριστού. Με τον Ιησού ο ηµιουργός προσπάθησε να επιτύχει όλα εκείνα στα οποία απέτυχε ο Αδάµ και η Εύα. Για να µη «διαφθαρούν οι σκέψεις µας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε µε την πανουργία του την Εύα» 28 και να µη διακοπούν οι γέφυρες µε τον ηµιουργό, ας κατοικήσει µέσα µας ο Μεσσίας και µέσω των νηστειών και της προσευχής θα γίνει η επαναφορά της κίνησης του ανθρώπινου νου από τα κτιστά στο άκτιστο. Έτσι θα οδηγηθούµε στη ενατένιση του Θεού όπως αυτή τελούνταν προπτωτικά. 28 Αγία Γραφή. Προς Κορινθίους Β 11, 3 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Η Αγία Γραφή. Μτφρ. Ελληνική Βιβλική Εταιρία. Αθήνα 2. Μόσχος,. και Ράγκος, Σ. Οι Πρώτες Ιστορικές Καταβολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάτρα Μπέγζος, Μ. και άλλοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και ύση. Πάτρα Το Ιερό Κοράνιο. Μτφρ. Συγκρότηµα του Βασιλιά Φάχντ για την εκτύπωση του Ιερού Κορανίου. Σαουδική Αραβία. 9

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ήταν τίποτε άλλο παρά ένας µεγάλος στρατηλάτης, τυχερός κι άτυχος ταυτόχρονα, που εκµεταλλεύτηκε τις περιστάσεις κι έδωσε θε κή υπόσταση στη µορφή

ήταν τίποτε άλλο παρά ένας µεγάλος στρατηλάτης, τυχερός κι άτυχος ταυτόχρονα, που εκµεταλλεύτηκε τις περιστάσεις κι έδωσε θε κή υπόσταση στη µορφή Καινή ιαθήκη Με δεδοµένη την περιγραφή των βηµάτων προσπαθούµε να µπούµε µέσα στη λογική του Μυστικού Σχεδίου κι εποµένως να κατανοήσουµε το λόγο για τον οποίο αυτό εξελίχθηκε, καθώς και το κέρδος που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο επόµενος πίνακας 16 µαθηµάτων έχει χρησιµοποιηθεί σε Κέντρα Βιβλικής Εκπαίδευσης στην υτική Αφρική από το 1987. Αυτό είναι το πρόγραµµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Οι χαλεποί καιροί που διανύουμε χαρακτηρίζονται από μία συνεχή αμφισβήτηση των σταθερών βιβλικών αρχών που αφορούν άμεσα, την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σύγχρονοι νεωτεριστές θεολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Συγγραφή 1. Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Ο γέροντας Σωφρόνιος, αριστερά νέος στο Άγιον Όρος, και δεξιά στην Αγγλία. Εξωτερικά αγιογραφημένο κτίριο στη Μονή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ

Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ ] يونا Greek [ Ελληνικά Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ & Ρηγάλος Κωνσταντίνος 2012-1433

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του Καθηγουµένου της Ιεράς ηµών Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιµ. Γεωργίου, στο Στρατώνι Χαλκιδικής την 14η/27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 17 ο Μάιος 2012 «Ελεημοσύνες» Γέροντος Παϊσίου Ιερομονάχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΥΑΜΙ ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ. Μετά από τη θριαµβευτική του συµµετοχή στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών, που οργανώθηκε

Ο ΣΟΥΑΜΙ ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ. Μετά από τη θριαµβευτική του συµµετοχή στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών, που οργανώθηκε www.myvedanta.gr 03/9/2011 1 Κεφάλαιο από το βιβλίο Γκνιάνα Γιόγκα του Σουάµι Βιβεκάναντα ΠΗΓΗ: http://www.ramakrishnavivekananda..info/vivekananda/volume_2/vol_2_frame.htm Ο ΣΟΥΑΜΙ ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ Ό Σουάµι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σεβασμιότατε, άγιοι Πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφές και αδελφοί. Δρ. Ελένη Κασσελούρη-Χ βασιλειάδη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΥΣ: Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ Ο λαός της διπλανής πόρτας ή της διπλανής πεδιάδας ή του διπλανού σκουπιδότοπου ονομάζεται Ρομά. Τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Συντάκτης: ABU AMEENAH BILAL PHILIPS Μετάφραση: Αχμεντ Αμπντ Ελ Αζιμ Τουρκομανολη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποια είναι η Αληθινή Θρησκεία του Θεού; Το Ονομα της Θρησκείας Θεός και Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 35. Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μαγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 35. Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μαγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 35. Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μαγείας α) Έννοια και προέλευση της Μαγείας Σε πολλά παραμύθια των παιδικών μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα