Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων"

Transcript

1 Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων Α. Γιαννίκου, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Σ. Μπαλτζής, Λέκτορας, Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηµατικών Προβληµάτων, Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Παπαϊωάννου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Χ. Πετρωτού, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Β. Παπαστεφάνου, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Β. Ρίζου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Περίληψη Το ερευνητικό πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγραφέων, (υποέργο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο) έχει σκοπό την ανάπτυξη των υφολογικών σπουδών στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού Αρχείου Νεοελλήνων Συγγραφέων που θα καλύψει σταδιακά το σύνολο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα αποτελέσει έτσι µια Βάση εδοµένων για την κατάρτιση µιας σειράς έργων υποδοµής, όπως οι Πίνακες Λέξεων ή τα ειδικά Λεξικά συγγραφέων, οι Συµφραστικοί Πίνακες (Concordances), οι Στατιστικοί Πίνακες για ποικίλα γλωσσικά, µορφοσυντακτικά και στυλιστικά φαινόµενα. Η δηµιουργία Βάσης εδοµένων µε αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αποτελεί σήµερα διεθνή πρακτική, εφαρµόσιµη σε κάθε γνωστικό πεδίο. Στον τοµέα των γλωσσικών και λογοτεχνικών σπουδών υπάρχει µια µακρά προϊστορία, που διακρίνεται σε δύο φάσεις: α) µια περίοδο εµπειρικής έρευνας, στο πλαίσιο της παραδοσιακής φιλολογίας, που αντιστοιχεί στην κατάρτιση «µε το χέρι» Πινάκων Λέξεων και Concordances, έργων υποδοµής για λεξιλογικές, εκδοτικές και ερµηνευτικές µελέτες β) τη φάση της σύγχρονης συστηµατικής έρευνας, που θεµελιώνεται στους κλάδους της γλωσσικής στατιστικής και υφολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της επικοινωνίας, τοµείς που αναπτύσσονται αλµατωδώς από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και υποστηρίζονται από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο, αποτελεί υποέργο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (αρ. 61/1691/ Υποέργο 9) και συνδέεται ερευνητικά µε το Πρόγραµµα που υλοποίησε οµάδα νεοελληνιστών ερευνητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε τίτλο: Ο Σολωµός σε CD-ROM. Ο βίος-το έργο-η ποιητική του. 1 Η ερευνητική οµάδα αξιοποιεί την ήδη υπάρχουσα Βάση δεδοµένων προσαρµόζοντάς τη στους στόχους της έρευνας και χρησιµοποιεί τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο έργο. Η οµάδα που συµµετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι διεπιστηµονική. Αποτελείται από νεοελληνιστές ερευνητές (µέλη ΕΠ, µεταδιδάκτορα ερευνητή, υποψήφιους διδάκτορες και µεταπτυχιακούς φοιτητές) και από ειδικούς 1. Βλ. Ο Σολωµός σε CD-ROM. Ο βίος-το έργο-η ποιητική του, ιαπανεπιστηµιακή- ιεπιστηµονική έρευνα (επιστ. υπεύθυνος: Ε.Γ. Καψωµένος), Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων,

2 προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση προγραµµάτων διαχείρισης του κειµενικού υλικού στον Η/Υ. 2 Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία µιας Βάσης δεδοµένων µε τίτλο Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, που θα συγκεντρώσει µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας το σύνολο των έργων σηµαντικών νεοελλήνων ποιητών, αντιπροσωπευτικών για χαρακτηριστικούς σταθµούς της νεοελληνικής ποίησης (. Σολωµός, Κ. Παλαµάς, Κ.Π. Καβάφης, Άγγ. Σικελιανός, Κ. Καρυωτάκης, Γ. Σεφέρης, Α. Εµπειρίκος, Οδ. Ελύτης, Ν. Εγγονόπουλος κ.ά.) και θα καλύψει σταδιακά το σύνολο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παράλληλος στόχος είναι η ανάπτυξη των υφολογικών σπουδών στην Ελλάδα, µε εργαλείο το ηλεκτρονικό Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων. Με τη συνδροµή εξειδικευµένων για τα λογοτεχνικά κείµενα ηλεκτρονικών προγραµµάτων, που θα βοηθήσουν σηµαντικά την πρόοδο στον τοµέα της ανάκλησης πληροφοριών (information retrieval), το έργο θα αποτελέσει µια Βάση δεδοµένων για την κατάρτιση µιας σειράς έργων υποδοµής, όπως οι πίνακες λέξεων ή τα ειδικά λεξικά συγγραφέων, οι συµφραστικοί πίνακες (concordances), οι στατιστικοί πίνακες για ποικίλα γλωσσικά, µορφοσυντακτικά και στυλιστικά φαινόµενα. «Η δηµιουργία Βάσης δεδοµένων µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αποτελεί σήµερα διεθνή πρακτική, εφαρµόσιµη σε κάθε γνωστικό πεδίο. Στον τοµέα των γλωσσικών και λογοτεχνικών σπουδών υπάρχει µια µακρά προϊστορία, που διακρίνεται σε δυο φάσεις: α) µια περίοδο εµπειρικής έρευνας, στο πλαίσιο της παραδοσιακής φιλολογίας, που αντιστοιχεί στην κατάρτιση «µε το χέρι» πινάκων λέξεων και συµφραστικών πινάκων (concordances), έργων υποδοµής για λεξιλογικές, εκδοτικές και ερµηνευτικές µελέτες β) τη φάση της σύγχρονης συστηµατικής έρευνας, που θεµελιώνεται στους κλάδους της Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας ( οµισµός-σηµειωτική) και της θεωρίας της επικοινωνίας, τοµείς που αναπτύσσονται αλµατωδώς από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και υποστηρίζονται από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριµένα, το σύγχρονο θεωρητικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο για την έρευνα και ανάλυση του λογοτεχνικού ύφους διαµορφώνουν η Σχολή της Πράγας ( : Jan Mukařovský 3 -Roman Jakobson 4 ), η γερµανική Stilforschung (Leo Spitzer 5 ), η γαλλική σχολή Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας (Charles Bally, 6 Pierre Guiraud, 7 Charles Müller 8 ) και οι σύγχρονοι τσέχοι θεωρητικοί (J. Levy 9, Lubomir Doležel 10 ), που 2. Η επιστηµονική οµάδα αποτελείται από τους νεοελληνιστές ερευνητές: Ε.Γ. Καψωµένο (Καθηγητή- Επιστηµονικό Υπεύθυνο), Σ. Ιλίσνκαγια-Αλεξανδροπούλου (Καθηγήτρια), Ιφ. Τριάντου-Καψωµένου (Λέκτορα), Β. Λέτσιο (µεταδιδάκτορα ερευνητή), Π. Γκότση, Σ. Κατσαραπίδη, Π. Μάντζιο, Γ. Μελισσαράτου, Κ. Χαλιάσου (υποψήφιους ιδάκτορες), Α. Γιαννίκου, Β. Παπαστεφάνου, Χ. Πετρωτού, Α. Ριαλά (κατόχους Master), Α. Βουτσινά, Π. Μπούγια, Ε. Ντάβα, Γ. Παλάρα,. Παπαϊωάνου, Β. Ρίζου (µεταπτυχιακούς φοιτητές) κι από τους ειδικούς προγραµµατιστές: Σ. Μπαλτζή (Λέκτορα-Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηµατικών Προβληµάτων-Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) και Χ. Πένητα (κάτοχο Master Ε.Μ.Π., συνεργάτη του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου). 3. Βλ. J. Mukařovský, «La phonologie et la poétique», Travaux du Cercle linguistique de Prague, 4 (1931): , «Intonation comme facteur du rythme poétique», Archives néderlandaises de phonétique experimental, 8-9 (1933): Βλ. R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, ed. de Minuit, Βλ. L. Spitzer, Études du style, Paris, Gallimard, Βλ. Ch. Bally, Traité de stylistique française, Paris, Klincksieck, 1909 ( ). [Ελβετός-πρόδροµος των γαλλικών υφολογικών σπουδών της µεταπολεµικής περιόδου]. 7. Βλ. P. Guiraud, «Bibliographie critique de la statistique linguistique», Spectrum, Utrecht, 1954, Les caractères statistiques du vocabulaire, Paris, P.U.F., 1954, «L évolution statistique du style de Rimbaud et le problème des illuminations», Mercure de France (1954), Problèmes et méthodes de la statistique linguistique, Paris, P.U.F., 1960, «Immanence and transivity of stylistic criteria», Literary Style: A Symposium, ed. Seymour Chatman, O.U.P., 1971, La stylistique, «Que sais-je?», Paris, P.U.F., 1954 ( ), P. Guiraud-P. Kuentz, La stylistique. Lectures, Paris, Klincksieck, Βλ. Ch. Müller, Essai de statistique lexicale. L Illusion Comique de P. Corneille, Paris, Klincksieck, 1964, Initiation à la statistique linguistique, Paris, Larousse, 1968, Initiation aux méthodes de la statistique 2

3 ανανεώνουν την παράδοση της Σχολής της Πράγας εισάγοντας σηµειωτικές µεθόδους και µαθηµατικά µοντέλα ανάλυσης, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας». 11 Στην Ελλάδα οι σπουδές αυτές άρχισαν να καλλιεργούνται µόλις στη δεκαετία του 70 κι εντάσσονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, στην εµπειρική φάση της ανάπτυξης του κλάδου. ιαθέτουµε σήµερα για σηµαντικούς συγγραφείς και κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας αρκετούς πίνακες λέξεων 12 (για το Μακρυγιάννη, τις Ωδές του Κάλβου, το Σολωµό, τον Εγγονόπουλο, το Σεφέρη, τον Καρυωτάκη, για συλλογές του Ελύτη και πολλούς άλλους), συµφραστικούς πίνακες για τη Θυσία του Αβραάµ, 13 το ιγενή Ακρίτα, 14 τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, 15 το Γ. Σεφέρη 16 καθώς και ειδικές λεξιλογικές, στατιστικές και υφολογικές µελέτες 17 (του Ξενοφώντα Κοκόλη, του Ερατοσθένη Καψωµένου, του ηµήτρη linguistique, Paris, Hachette, 1973, Statistique linguistique. Exercices et applications, Université de Strasbourg, 1977, «Sur la mesure de la richesse lexicale. Théorie et expériences», Langue française et linguistique quantitative, Genève, 1979: Βλ. J. Levy, «On the relations of language and stanza pattern in the English sonnet», Worte und Werke, Bruno Markwardt zum 60. Gebutstag, Berlin, ed. G. Erdmann-Eichstaedt, 1961: , «Die Theorie des Versesihre mathematischen Aspekte», Mathematik und Dichtung, Münich, 1965: Βλ. D. Doležel, «Zur statistischen. Theorie der Dichtersprache», Mathematik und Dichtung, Münich, 1965: Βλ. Ε.Γ. Καψωµένος, «Γλωσσική στατιστική και ύφος στον Ερωτόκριτο», Πεπραγµένα Θ ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2004: τ. Β1: : Βλ. Α. Gentilini, «Γλωσσάριο των Ωδών», επίµετρο στην κριτική έκδοση: F.M. Pontani, A. Kάλβου, Ωδαί, Αθήνα, Ίκαρος, 1970: 175 κ.έ., «Λεξικό της Βοσκοπούλας», στο Anonimo Cretese, La Voskopula, (a cura di St. Alexiou, A. Gentilini, M. Peri, F.M. Fontani), Padova, 1975, Γ. Κεχαγιόγλου, «Πίνακας λέξεων της Ιστορίας του Πτωχολέοντος», στο Κριτική έκδοση της «Ιστορίας του Πτωχολέοντος» (διδακτ. διατριβή), Ε.Ε.Φ.Σ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (παράρτ. 22), Θεσσαλονίκη, 1978, Ξ.Α. Κοκόλης, Πίνακας λέξεων των «Ποιηµάτων» του Γιώργου Σεφέρη, Ερµής, Αθήνα, , Aδ. Κουµπής, Πίνακας λέξεων των ποιηµάτων του Νίκου Εγγονόπουλου, (επιµ. Γ. Γιατροµανωλάκης), Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, Ν.Ι. Κυριαζίδης, Ι.Ν. Καζάζης, J. Bréhier, Τα ελληνικά του Μακρυγιάννη µε τον υπολογιστή. A Tagged Concordance and Indices to the Opera of Makriyannis (4 τόµοι), Athens, 1988, Πίνακας λέξεων των 154 ποιηµάτων του Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Ερµής, 1976, Λεξικό Σολωµού. Πίνακας Λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, (Ε.Γ. Καψωµένος, Μ. Αντωνίου, Γ. Λαδογιάννη, Μ. Στρουγγάρη, Ιφ. Τριάντου), Ε.Ε.Φ.Σ., ωδώνη (Παράρτ. αρ. 14), Ιωάννινα, 1983, G. Lorando, L. Marcheselli, A. Gentilini, Lessico di Cavafis, Università di Padova, Studi Bizantini e Neogreci, Padova, Liviana, 1970,.Κ.Μαυροµάτης, Πίνακας λέξεων του «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Νεοελληνικές Έρευνες αρ. 3, Ιωάννινα, 1981, G. Pelacchi, Lessico della poesia di Kariotakis, Padova, 1971 (ανέκδ.), M. Peri, Πίνακας λέξεων του Καρυωτάκη, Università di Padova, Studi Bizantini e Neogreci, Padova, Liviana, Υπάρχει ακόµη στο Σπουδαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µια σειρά ανέκδοτων δακτυλότυπων πινάκων. Πρόκειται για το ωδεκάλογο του Γύφτου και την Ασάλευτη Ζωή του Παλαµά από τις Σ. Χατζοπούλου και Α. Σφήκα αντίστοιχα (1974), για τα «Ποιήµατα» (Υψικάµινος- Ενδοχώρα) του Α. Εµπειρίκου από τη Μ. Λιάπη (1975), για το Πάσχα των Ελλήνων του Σικελιανού από τη Χρ. Πανούση, για τον Ήλιο τον Πρώτο, το Άσµα ηρωικό και πένθιµο, τις Έξι και µία τύψεις, το Φωτόδεντρο, τον Ήλιο τον Ηλιάτορα του Οδυσσέα Ελύτη από τις Σ. Σαχπεκίδου, Σ. Ηλιάδου, Α. Ανδρέου, Β. Κολοκύθα και Β. Παπαδοπούλου αντίστοιχα ( ). Υπάρχει επίσης στο Νεοελληνικό Σπουδαστήριο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε φωτοµηχανική µορφή πίνακας για τα ποιήµατα του Καρυωτάκη από τη Μ. Σπανάκη. 13. Βλ.Ντία Φιλιππίδου, «Η θυσία του Αβραάµ» στον υπολογιστή: λεξιλογικοί πίνακες και υφολογικά σχόλια, Αθήνα, Ερµής, Βλ.Πίνακας Συµφραζοµένων του ιγενή Ακρίτη. Σύνταξη Ε, (R. Beaton, J. Kelly, T. Λεντάρη), Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Βλ.Ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση, [Dia M.L. Phlippides, D. Holton (φιλολ. επιµ.), J.L. Dawson (τεχν. επιµ.)] (4 τόµοι), Αθήνα, Ερµής, 1996 (τόµ. Α : εισαγωγή, 2000). 16. Βλ.Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων στο ποιητικό έργο του Γ. Σεφέρη, [Ι.Ν. Καζάζης, Ε. Σιστάκου (φιλολ. επιµ.), V.C. Müller (ηλεκτρ. επιµ.)], Θεσσαλονίκη, Κέντρο ελληνικής γλώσσας, Αναφέρουµε ενδεικτικά τις εξής: Ε.Γ. Καψωµένος, Η συντακτική δοµή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη. Υφολογική Μελέτη (διδακτ. διατριβή), Α.Π.Θ., Ε.Ε.Φ.Σ. (παράρτ. 18), Θεσσαλονίκη, 1975, «Γλωσσική στατιστική και ύφος στον Ερωτόκριτο», ό.π., Ξ.Α. Κοκόλης, Λέξεις άπαξ. Στοιχείο ύφους. Θωρητική εξέταση. 3

4 Μαρωνίτη, του Παναγιώτη Πίστα, της Ελπινίκης Νικολουδάκη-Σουρή, του Γιώργου Παπαντωνάκη, της Βάσως Τοκατλίδου, της Ιφιγένειας Τριάντου και του ηµήτρη Αγγελάτου). Αφετηρία του Προγράµµατος αποτελεί µια νέα έκδοση του Λεξικού του Σολωµού συµπληρωµένη και επεξεργασµένη µε βάση τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. [Η προηγούµενη έγινε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο (1983)]. 18 Συγκεκριµένα το Πρόγραµµα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: α. Σε επίπεδο υποδοµής προβλέπει: την κατάρτιση Πίνακα λέξεων για τον Σολωµό, που θα συνοδεύεται από βοηθητικούς στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις. την κατάρτιση Συµφραστικών Πινάκων λέξεων (Concordances) για τον ποιητή, που θα συνοδεύονται επίσης από βοηθητικούς στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Οι πίνακες θα είναι διαθέσιµοι σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για χρήση των ερευνητών. β. Σε επίπεδο µεθοδολογίας προσφέρει: τη διαµόρφωση πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης ύφους και κατάρτιση αντίστοιχων προγραµµάτων υφογλωσσικής και στατιστικής ανάλυσης των κειµένων από τον Η/Υ στα πεδία του λεξιλογίου, της µορφολογίας, της σύνταξης και της θεµατικής. τη διαµόρφωση κριτηρίων υφολογικής ερµηνείας των στατιστικών δεικτών και συχνοτήτων σε όλα τα παραπάνω φαινόµενα, µε βάση τη δοµική θεωρία και τις µεθόδους της Σηµειωτικής. γ. Σε επίπεδο υφολογικής ερµηνείας των κειµένων θα παρέχονται: Συµπεράσµατα για το πλέγµα λεξιλογικών, µορφολογικών, συντακτικών και σηµασιακών φαινοµένων που συνιστά το ύφος του ποιητή. Τα παραπάνω κριτήρια και συµπεράσµατα θα κωδικοποιούνται στους στατιστικούς πίνακες, τις γραφικές παραστάσεις και τους αλγόριθµους, που θα συνοδεύουν τις εκδόσεις. Η έρευνα υλοποιείται στα εξής στάδια: α. Το πρώτο στάδιο, Ληµµατικός Πίνακας λέξεων του Σολωµού, περιλαµβάνει: τη δηµιουργία Βάσης δεδοµένων την ψηφιοποίηση των δεδοµένων την παραγωγή του λεξικού, δηλαδή την κατάρτιση του Πίνακα λέξεων του ελληνόγλωσσου έργου του ποιητή σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση. β. Το δεύτερο στάδιο, Συµφραστικός Πίνακας λέξεων του Σολωµού, περιλαµβάνει: την κωδικοποίηση των δεδοµένων την τυποποίηση των κανόνων τη δηµιουργία Βάσης δεδοµένων την παραγωγή των Concordances. Καταγραφή στα «ποιήµατα» του Γ. Σεφέρη, Αθήνα, Εξάντας, 1975,. Μαρωνίτης, Μίλτος Σαχτούρης: Άνθρωποι-Χρώµατα-Ζώα, (πίνακες Μ. Πιερής), Αθήνα, Γνώση, 1980, Ελπ. Νικολουδάκη-Σουρή, Η ποίηση του.ι. Αντωνίου. Τα δεδοµένα του λεξιλογίου και της σύνταξης ως στοιχεία του ύφους του (διδακτ. διατριβή), (φωτοµηχ. έκδοση), Ιωάννινα, 1988, Γ. Παπαντωνάκης, Η γραµµατική της Σαχτουρικής µεταµόρφωσης, (φωτοµηχ. έκδοση), Ρόδος, 1994, Π.Σ. Πίστας, «Σταθερότητα και εξέλιξη στο βασικό χρωµατικό λεξιλόγιο των Ποιηµάτων του Σεφέρη», Αντίχαρη. Αφιέρωµα στον Καθηγητή Σταµάτη Καρατζά, Ελληνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1984: , «Προβλήµατα εκτίµησης του λεξιλογικού πλούτου των ποιητικών κειµένων», Αφιέρωµα στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979: , Β. Τοκατλίδου, Οι µεταφράσεις του Καρυωτάκη. Ένταξή τους στο ποιητικό πρωτότυπο έργο των συλλογών του (διδακτ. διατριβή), Θεσσαλονίκη, 1978, Ιφ. Τριάντου-Καψωµένου, «Το αινιγµατικό λεξιλόγιο στη Θυσία του Αβραάµ», στον τόµο: Συγγραφείς και κείµενα. Συναγωγή µελετών, Ιωάννινα, 2006: Βλ.Λεξικό Σολωµού, ό.π.: σηµ

5 γ. Το τρίτο στάδιο, Παράρτηµα. Στατιστικοί Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, θα περιλαµβάνει την κωδικοποίηση των στατιστικών και υφολογικών κριτηρίων και θα συνοδεύει: το Λεξικό Σολωµού, µε παρατηρήσεις σχετικές µε το λεξιλόγιο, τις συχνότητες και τα µορφολογικά φαινόµενα που έχουν υφολογική αξία την έκδοση του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων του Σολωµού και θα αφορούν τις συχνότητες των µερών του λόγου, τα συντακτικά φαινόµενα µε υφολογική αξία, τα στερεότυπα-λογότυπους-φόρµουλες που χαρακτηρίζουν την ποιητική του Σολωµού. Το Πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων στοχεύει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια ποιοτική βελτίωση στην έρευνα των νεοελληνικών σπουδών, που θα επιτρέψει στην ελληνική ερευνητική δραστηριότητα να περάσει σε µια επιστηµονικότερη και άρα παραγωγικότερη φάση, µε την αξιοποίηση τόσο της Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας, όσο και της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας στη σηµειωτική εκδοχή της. Η Βάση δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί (και θα εµπλουτισθεί σταδιακά µε προγράµµατα που θα συνεχίσουν το παρόν), θα προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόµενους ερευνητές ένα µοναδικό για την Ελλάδα κειµενικό υλικό, το Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, το οποίο µε την επικουρία των πινάκων λέξεων, των συµφραστικών πινάκων λέξεων (concordances) και των στατιστικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων, θα δώσει αποφασιστική ώθηση στη µελέτη των γλωσσικών φαινοµένων και του λογοτεχνικού ύφους (ατοµικά λογοτεχνικά ιδιώµατα, τύποι λογοτεχνικής γραφής, νόρµες για τη σπουδή της εξέλιξης του νεοελληνικού έντεχνου λόγου). Ο ληµµατικός Πίνακας Λέξεων του Σολωµού θα απαντά ταυτόχρονα στα εξής ερωτήµατα: α. ποιες λέξεις-λήµµατα έχει χρησιµοποιήσει ο ποιητής στο ελληνόγλωσσο έργο του και πόσες παραποµπές αντιστοιχούν στην καθεµιά β. ποιους φωνητικούς τύπους παρουσιάζει κάθε λήµµα γ. σε ποια έργα συναντάται κάθε λέξη και πόσες φορές δ. από πού έγινε η αποδελτίωση [τα Αυτόγραφα 19 και τη χρηστική έκδοση, 20 που και τα δυο επιµελήθηκε ο Λίνος Πολίτης και τα Απόγραφα 21 του Πολυλά] ε. σε ποια χρονική περίοδο εκτείνεται η χρήση κάθε λέξης. Πρόκειται για ένα έργο υποδοµής, εξαιρετικά χρήσιµο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαιτερότητες της παράδοσης του σολωµικού έργου: τις αλλεπάλληλες, δηλαδή, επεξεργασίες (π.χ. αποσπασµατικότητα, διπλές γραφές) που δεν αποκρυσταλλώνονται σε µια τελική µορφή, τη διπλή χειρόγραφη και εκδοτική παράδοση, που πολλές φορές δεν ταυτίζονται µεταξύ τους, αλλά και την απουσία κριτικής έκδοσης που να αξιοποιεί εξ ολοκλήρου τα Αυτόγραφα και να συγκεντρώνει όλους τους παραδοµένους στίχους. Στον Πίνακα Λέξεων (του Σολωµού) αντλούµε κατά βάση από τα Αυτόγραφα του Σολωµού και συµπληρωµατικά, από τα κείµενα που έχουν διασωθεί αποκλειστικά από την εκδοτική παράδοση, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τη χρηστική έκδοση του Λίνου Πολίτη. Το Λεξικό Σολωµού περιλαµβάνει αλφαβητικά όλες τις λέξεις-λήµµατα του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, µε εξαίρεση το άρθρο. εν αποδελτιώνονται τα ιταλικά έργα, ούτε ιταλικές λέξεις, επισηµαίνεται όµως η παρουσία τους σε χωριστούς πίνακες στο 19. ιονυσίου Σολωµού, Αυτόγραφα Έργα, επιµ. Λίνου Πολίτη, Αριστοτέλειον Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1964, τόµος Α : Φωτοτυπίες, τόµος Β : Τυπογραφική µεταγραφή. 20. ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα, επιµ-σηµ. Λίνου Πολίτη, Αθήνα, Ίκαρος, τόµος Α : Ποιήµατα, 1948 ( ), τόµος Β : Πεζά και ιταλικά, 1955 ( ) [η λεγόµενη χρηστική έκδοση]. 21. ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα τα ευρισκόµενα (Προλεγόµενα υπό Ιάκ. Πολυλά), Εν Κερκύρα, τυπ. Ερµής Αντ. Τερζάκη, 1859 και Κ. Τικτοπούλου, «Ακαδηµίας Αθηνών αρ. 66: αντίγραφο Πολυλά. (Ένα λανθάνον αυτόγραφο του Σολωµού)», περ Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, 1 (1989):

6 τέλος. Αρχαίες λέξεις ενταγµένες σε νεοελληνικά κείµενα αποδελτιώνονται και καταγράφονται σε εισαγωγικά. Αποδελτιώνονται αυτούσια αρχαία, ξενόγλωσσα και βιβλικά παραθέµατα. Επιπλέον, στην αρχή του Πίνακα Λέξεων υπάρχουν χρονολογικοί και αλφαβητικοί πίνακες των έργων µαζί µε τις συντοµογραφίες τους. Τέλος, ο Πίνακας λέξεων συνοδεύεται από βοηθητικούς πίνακες παραθεµάτων, από πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις. Ένα πρώτο στατιστικό συµπέρασµα που βγαίνει από τη σύγκριση µε ανάλογους πίνακες λέξεων άλλων νεοελλήνων ποιητών µε τη επιφύλαξη που επιβάλλει η διαφορετική έκταση των έργων είναι ότι ο Σολωµός διαθέτει το πλουσιότερο λεξιλόγιο απ όσους ποιητές έχουν ως τώρα ερευνηθεί στο σύνολο της ποιητικής παραγωγής τους. 22 Η νέα συµπληρωµένη κι επεξεργασµένη σε σχέση µε αυτή του 1983 έκδοση του σολωµικού λεξικού έχει βελτιωθεί στα εξής σηµεία: Έχουν γίνει διορθώσεις και έχουν ενσωµατωθεί συµπληρώσεις. Έχουν ληφθεί υπόψη νέες αναγνώσεις στίχων του σολωµικού έργου, όπως αυτές προτείνονται από τη φιλολογική οµάδα που επεξεργάστηκε την έκδοση Ο Σολωµός σε CD-ROM. Πέρα από τα Αυτόγραφα του Σολωµού και από τη χρηστική έκδοση του Λίνου Πολίτη έχουν συµπεριληφθεί και τα Απόγραφα. Επιπλέον, πέρα από την βιβλιακή µορφή έχει δηµιουργηθεί και η ηλεκτρονική έκδοση του σολωµικού λεξικού. Ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου που θα καλύπτουν διάφορα ερευνητικά ζητούµενα και τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει συνδυάζοντας τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού Πίνακα λέξεων µε τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ηλεκτρονική έκδοση του ίδιου του έργου του ποιητή που υπάρχει στο CD-ROM του Σολωµού. Συγκεκριµένα, οι δύο ηλεκτρονικές εκδόσεις προσφέρονται για τις ακόλουθες εργασίες: α. ανίχνευση λέξεων-παραποµπών β. ανίχνευση λεκτικών συνδυασµών γ. εντοπισµό του context της κάθε λέξης-λήµµατος δ. στατιστική ανάλυση φαινοµένων. Τα εργαλεία επεξεργασίας µπορούν να αξιοποιηθούν: α. για την επεξεργασία ενός έργου β. για την επεξεργασία µιας οµάδας έργων γ. για την αξιοποίηση του σολωµικού έργου στο σύνολό του. Όπως αναφέραµε, πέρα από τον ληµµατικό Πίνακα λέξεων, ετοιµάζεται και η έκδοση του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων, η Concordance του Σολωµού. O Συµφραστικός πίνακας παρουσιάζει µε αλφαβητική σειρά όλες ανεξαιρέτως τις λέξεις παραποµπές του κειµένου, µαζί µε τα άµεσα συµφραζόµενά τους. Έτσι το εξειδικευµένο αυτό λεξικό θα καταστεί ένα χρήσιµο βοήθηµα για την προώθηση της έρευνας γύρω από τη γλώσσα, το ύφος και το µέτρο του σολωµικού έργου. Οι χρήσεις δηλαδή του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων θα είναι φιλολογικές, γλωσσολογικές και λεξικογραφικές. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει, µε αφετηρία λέξεις-κλειδιά ή συνταγµατικούς συνδυασµούς, πολλαπλά ερευνητικά ζητούµενα, όπως παραδειγµατικές συνάφειες, παραδειγµατικές σειρές, ισοτοπίες, θέµατα και µοτίβα. Ειδικά µε τη χρήση της ηλεκτρονικής µορφής του Συµφραστικού Πίνακα θα είναι δυνατή η αναζήτηση ακόµη και των πιο µικρών γλωσσικών µονάδων, όπως 22. Κάλβος: λέξεις-λήµµατα, Καβάφης: λέξεις-λήµµατα, Σεφέρης: λέξεις-λήµµατα. Με τα δεδοµένα που έχουµε στην παρούσα φάση της έρευνάς µας το Λεξικό Σολωµού περιλαµβάνει λέξεις λήµµατα και λέξεις παραποµπές. Από τις παραπάνω λέξεις λήµµατα οι έχουν από µια µόνο παραποµπή, είναι δηλαδή λέξεις άπαξ. 6

7 καταλήξεις ή θέµατα λέξεων. Ο Συµφραστικός Πίνακας λέξεων, ο οποίος είναι ακόµη στη φάση της υλοποίησης, αντλεί από την ίδια Βάση δεδοµένων από την οποία άντλησε και το Λεξικό. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σολωµικού έργου, όπως τις αναπτύξαµε προηγουµένως, προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε το Συµφραστικό Πίνακα λέξεων ακολουθώντας σε γενικές γραµµές το εξής σύστηµα: για τα κείµενα που είναι σε ιαµβικό 15σύλλαβο, η συµφραστική µονάδα είναι ένας στίχος. Για τα κείµενα σε ιαµβικό 11σύλλαβο συµφραστική µονάδα είναι η τερτσίνα (3 στίχοι). Για όσα κείµενα είναι γραµµένα σε µικρούς στίχους, κάτω των 10 συλλαβών, µέγιστο context λαµβάνονται τα όρια της στροφής, τετράστιχης ή εξάστιχης (για τους 5σύλλαβους και 6σύλλαβους στίχους). Στις περιπτώσεις που έχουµε ηµιτελείς στίχους φαινόµενο σύνηθες στο Σολωµό η συµφραστική µονάδα διευρύνεται αναλόγως. Ένα πεδίο που πρσφέρεται ιδιαίτερα για αξιοποίηση του Πίνακα Λέξεων και του Συµφραστικού Πίνακα του Σολωµού είναι το πεδίο της Στατιστικής Υφολογίας. Οι σχετικές έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, έδειξαν ότι υπάρχει στενή αντιστοιχία ανάµεσα στην ποσοστιαία αναλογία των «µερών του λόγου» και στο ύφος του συγγραφέα. Η µελέτη των στατιστικών δεδοµένων, µας αποκαλύπτει ότι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο ύφους είναι η ποσοστιαία αναλογία των δύο κύριων φορέων του νοήµατος, ουσιαστικού και ρήµατος και η µεταξύ τους σχέση. Τα δύο µαζί συγκεντρώνουν του 45-50% του συνόλου. Τα υπόλοιπα στοιχεία του λόγου χαρακτηρίζονται «λέξεις εργαλεία». Ανάµεσα στο ουσιαστικό και στο ρήµα υπάρχει σχέση αντίστροφης αναλογίας (όσο µεγαλύτερη είναι η χρήση του ουσιαστικού, τόσο µικρότερη είναι η χρήση του ρήµατος και αντίστροφα). Έτσι στη δηµοτική ποίηση, η χρήση ουσιαστικού και ρήµατος είναι περίπου ισόρροπη. Αυτή η σχέση ισορροπίας είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του λαϊκού ύφους και το πρώτο σηµείο που διαστέλλει τη λαϊκή από την προσωπική ποίηση. Στην προσωπική ποίηση πάντοτε υπερέχει µε σηµαντική διαφορά το ουσιαστικό και σχεδόν ποτέ το ρήµα. Σηµαντικός δείκτης ύφους είναι ακόµη η στατιστική διαφορά ανάµεσα στους δύο κυρίους φορείς του νοήµατος και στις «λέξεις εργαλεία» συγκεκριµένα ανάµεσα στη συχνότητα του ρήµατος και του στατιστικά ισχυρότερου από τη δεύτερη κατηγορία. Η διαφορά ανάµεσα σε αυτό το στοιχείο και στο ρήµα λέγεται ειδική διαφορά. 23 Στο δηµοτικό τραγούδι και στη λαϊκότροπη ποίηση υπερισχύουν οι σύνδεσµοι, οι αντωνυµίες, οι προθέσεις, τα επίθετα, ενώ στη λόγια ποίηση ισχυρότερα στατιστικά είναι τα επιρρήµατα και οι µετοχές και έπειτα οι αντωνυµίες, οι σύνδεσµοι και οι προθέσεις. Η στατιστική προτεραιότητα του ενός ή του άλλου στοιχείου από την κατηγορία των «λέξεωνεργαλείων» είναι χαρακτηριστική του ύφους. Όσον αφορά το Σολωµό, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα προγενέστερων ερευνών και τις µέχρι τώρα πρώιµες βέβαια ακόµη στατιστικές µας παρατηρήσεις, διαπιστώνουµε ότι το ρήµα είναι ιδιαίτερα ισχυρό όπως επίσης και ο σύνδεσµος. Επιπλέον, παρατηρούµε σχετικά χαµηλή και σχεδόν ισόρροπη χρήση επιθέτου, επιρρήµατος και πρόθεσης και πλούσια αξιοποίηση των µορίων. Το ύφος του Σολωµού είναι παρατακτικό χωρίς χαλαρότητα και σύνθετο χωρίς λογιότητα. Θα τολµούσαµε να πούµε ότι ο σολωµικός λόγος ισορροπεί ανάµεσα στην λαϊκή και στη λόγια ποίηση. Έχει το δυναµισµό του ουσιαστικού από το σύνθετο λόγο, την ένταση του ρήµατος από το λαϊκό ύφος, το δέσιµο ουσιαστικού ρήµατος από την παραδοσιακή ποίηση της δηµοτικής, ιατηρεί έτσι σε ένα ύφος αυστηρά προσωπικό την ένταση και τη δραστικότητα του λαϊκού. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του ο ερευνητής είναι ότι η περίπτωση του Σολωµού είναι από αυτές που απαιτούν να γίνει ανεξάρτητη έρευνα για κάθε φάση της δηµιουργίας του 23. Βλ. Ε.Γ.Καψωµένος, Η συντακτική δοµή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη, ό.π.:

8 ποιητή για να έχουν απόδοση οι στατιστικές µέθοδοι. Γιατί υπάρχει σηµαντική διαφορά στη συντακτική δοµή του λόγου ανάµεσα στα νεανικά γυµνάσµατα του Σολωµού ( ), στη µεγάλη δηµιουργική δεκαετία ( ) και στην τελευταία φάση της ωριµότητας του ποιητή ( ). Στο µέτρο που µας επιτρέπεται στην παρούσα φάση της έρευνας να διατυπώσουµε συνολικά συµπεράσµατα, η εφαρµογή στατιστικών µεθόδων στην ανάλυση του σολωµικού ύφους, µε βάση τα δεδοµένα του Ληµµατικού και του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων του Σολωµού, εµφανίζεται εξαιρετικά παραγωγική. Modern Greek Writers Record Α. Giannikou, Philologist, Master of Modern Greek Literature S. Baldzis, Lecturer, Natural Language and Mathematical Problems Processing Lab, Mathematics Department, University of Ioannina D. Papaioannou, Postgraduate Student of Modern Greek Literature V. Papastefanou, Philologist, Master of Modern Greek Literature H. Petrotou, Philologist, Master of Modern Greek Literature V. Rizou, Postgraduate Student of Modern Greek Literature Abstract Scientific researching program Modern Greek Writers Record aims at the development of stylistic studies in Greece via the creation of an electronic record of modern greek writers, which will gradually cover modern greek literature in its entirety. `The Data Base that will occur is expected to be useful at the formation of a wide range of substructural projects, such as Word Tables, specific authors dictionaries, Context Tables (Concordances) and Statistical Tables of a variety of linguistic, grammatical, syntactical and stylistical phenomena. 8

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνηµα του ροµαντισµού επηρέασε πολλές τέχνες και κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα. Ο ροµαντισµός προβάλλει το συναίσθηµα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /СТЕПЕН БАКАЛАВЪР / Учебна 2013/2014г. Специалности: Български език и

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου» του ΟΕΔΒ: Α. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Βιβλίο 2 1. Κεφ. 1, παράγραφοι 16 29, σελ. 46 49 2. Κεφ. 2, παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1. Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1. Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής 1 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» 2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος (επιβλέπων) Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια Επίκουρος καθηγήτρια Γεωργία Λαδογιάννη

Καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος (επιβλέπων) Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια Επίκουρος καθηγήτρια Γεωργία Λαδογιάννη Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Μητρώνυμο Τόπος γέννησης Ημερομηνία γέννησης Τόπος κατοικίας Τηλ. επικοινωνίας Οικογενειακή κατάσταση Χρήστος Δανιήλ Δημήτριος Ξανθούλα Εμμανουήλ Παπάς Σερρών 2 Νοεμβρίου 1969 Επανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1. Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής

3 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1. Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής 1 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» 3 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βάση της διδασκαλίας και των εξετάσεων είναι το ελληνικό σχολικό βιβλίο, το oποίο οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν/προμηθευτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OPAC - Online Public Access Catalogue Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, στην οποία καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Για τον Ανδρέα Κάλβο («Εις Αγαρηνούς») ΒΑΛΕΤΑΣ, Γ., Επίτοµη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πέτρος Ράνος, Αθήνα, 1966, σσ. 83-84. ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8960 Βόλος, 06 Μάϊου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8960 Βόλος, 06 Μάϊου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8960 Βόλος, 06 Μάϊου 05 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 57 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Εποπτεία: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Παν/μίου Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος και η σύγκλιση των δύο πεδίων είναι απαραίτητα. Στο συγκεκριµένο περιβάλλον το

διάλογος και η σύγκλιση των δύο πεδίων είναι απαραίτητα. Στο συγκεκριµένο περιβάλλον το Οι νεοελληνικές σπουδές µπροστά στην ψηφιακή πραγµατικότητα. Η ανάπτυξη ψηφιακού σώµατος νεοελληνικής ποίησης από το ΚΕΓ µε το διεθνές πρότυπο Text Encoding Initiative Μαρία Ακριτίδου But will digital

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία;

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Άννα-Μαρία Σιχάνη, Υποψ. Δρ. (ΕΚΠΑ), MA Digital Humanities (UCL) Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Οι ψηφιακές τεχνολογίες όχι μόνο διευκολύνουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ.

Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ. Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ. 11 (D2, 2W) 1 Ελένη Γκαστή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περίληψη Αυτή η διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα