Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων"

Transcript

1 Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων Α. Γιαννίκου, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Σ. Μπαλτζής, Λέκτορας, Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηµατικών Προβληµάτων, Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Παπαϊωάννου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Χ. Πετρωτού, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Β. Παπαστεφάνου, Φιλόλογος, Master Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Β. Ρίζου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Περίληψη Το ερευνητικό πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγραφέων, (υποέργο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο) έχει σκοπό την ανάπτυξη των υφολογικών σπουδών στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού Αρχείου Νεοελλήνων Συγγραφέων που θα καλύψει σταδιακά το σύνολο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα αποτελέσει έτσι µια Βάση εδοµένων για την κατάρτιση µιας σειράς έργων υποδοµής, όπως οι Πίνακες Λέξεων ή τα ειδικά Λεξικά συγγραφέων, οι Συµφραστικοί Πίνακες (Concordances), οι Στατιστικοί Πίνακες για ποικίλα γλωσσικά, µορφοσυντακτικά και στυλιστικά φαινόµενα. Η δηµιουργία Βάσης εδοµένων µε αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αποτελεί σήµερα διεθνή πρακτική, εφαρµόσιµη σε κάθε γνωστικό πεδίο. Στον τοµέα των γλωσσικών και λογοτεχνικών σπουδών υπάρχει µια µακρά προϊστορία, που διακρίνεται σε δύο φάσεις: α) µια περίοδο εµπειρικής έρευνας, στο πλαίσιο της παραδοσιακής φιλολογίας, που αντιστοιχεί στην κατάρτιση «µε το χέρι» Πινάκων Λέξεων και Concordances, έργων υποδοµής για λεξιλογικές, εκδοτικές και ερµηνευτικές µελέτες β) τη φάση της σύγχρονης συστηµατικής έρευνας, που θεµελιώνεται στους κλάδους της γλωσσικής στατιστικής και υφολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της επικοινωνίας, τοµείς που αναπτύσσονται αλµατωδώς από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και υποστηρίζονται από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών. Το Ερευνητικό Πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο, αποτελεί υποέργο του Προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (αρ. 61/1691/ Υποέργο 9) και συνδέεται ερευνητικά µε το Πρόγραµµα που υλοποίησε οµάδα νεοελληνιστών ερευνητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε τίτλο: Ο Σολωµός σε CD-ROM. Ο βίος-το έργο-η ποιητική του. 1 Η ερευνητική οµάδα αξιοποιεί την ήδη υπάρχουσα Βάση δεδοµένων προσαρµόζοντάς τη στους στόχους της έρευνας και χρησιµοποιεί τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο έργο. Η οµάδα που συµµετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι διεπιστηµονική. Αποτελείται από νεοελληνιστές ερευνητές (µέλη ΕΠ, µεταδιδάκτορα ερευνητή, υποψήφιους διδάκτορες και µεταπτυχιακούς φοιτητές) και από ειδικούς 1. Βλ. Ο Σολωµός σε CD-ROM. Ο βίος-το έργο-η ποιητική του, ιαπανεπιστηµιακή- ιεπιστηµονική έρευνα (επιστ. υπεύθυνος: Ε.Γ. Καψωµένος), Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων,

2 προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση προγραµµάτων διαχείρισης του κειµενικού υλικού στον Η/Υ. 2 Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία µιας Βάσης δεδοµένων µε τίτλο Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, που θα συγκεντρώσει µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας το σύνολο των έργων σηµαντικών νεοελλήνων ποιητών, αντιπροσωπευτικών για χαρακτηριστικούς σταθµούς της νεοελληνικής ποίησης (. Σολωµός, Κ. Παλαµάς, Κ.Π. Καβάφης, Άγγ. Σικελιανός, Κ. Καρυωτάκης, Γ. Σεφέρης, Α. Εµπειρίκος, Οδ. Ελύτης, Ν. Εγγονόπουλος κ.ά.) και θα καλύψει σταδιακά το σύνολο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παράλληλος στόχος είναι η ανάπτυξη των υφολογικών σπουδών στην Ελλάδα, µε εργαλείο το ηλεκτρονικό Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων. Με τη συνδροµή εξειδικευµένων για τα λογοτεχνικά κείµενα ηλεκτρονικών προγραµµάτων, που θα βοηθήσουν σηµαντικά την πρόοδο στον τοµέα της ανάκλησης πληροφοριών (information retrieval), το έργο θα αποτελέσει µια Βάση δεδοµένων για την κατάρτιση µιας σειράς έργων υποδοµής, όπως οι πίνακες λέξεων ή τα ειδικά λεξικά συγγραφέων, οι συµφραστικοί πίνακες (concordances), οι στατιστικοί πίνακες για ποικίλα γλωσσικά, µορφοσυντακτικά και στυλιστικά φαινόµενα. «Η δηµιουργία Βάσης δεδοµένων µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αποτελεί σήµερα διεθνή πρακτική, εφαρµόσιµη σε κάθε γνωστικό πεδίο. Στον τοµέα των γλωσσικών και λογοτεχνικών σπουδών υπάρχει µια µακρά προϊστορία, που διακρίνεται σε δυο φάσεις: α) µια περίοδο εµπειρικής έρευνας, στο πλαίσιο της παραδοσιακής φιλολογίας, που αντιστοιχεί στην κατάρτιση «µε το χέρι» πινάκων λέξεων και συµφραστικών πινάκων (concordances), έργων υποδοµής για λεξιλογικές, εκδοτικές και ερµηνευτικές µελέτες β) τη φάση της σύγχρονης συστηµατικής έρευνας, που θεµελιώνεται στους κλάδους της Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας ( οµισµός-σηµειωτική) και της θεωρίας της επικοινωνίας, τοµείς που αναπτύσσονται αλµατωδώς από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και υποστηρίζονται από την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριµένα, το σύγχρονο θεωρητικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο για την έρευνα και ανάλυση του λογοτεχνικού ύφους διαµορφώνουν η Σχολή της Πράγας ( : Jan Mukařovský 3 -Roman Jakobson 4 ), η γερµανική Stilforschung (Leo Spitzer 5 ), η γαλλική σχολή Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας (Charles Bally, 6 Pierre Guiraud, 7 Charles Müller 8 ) και οι σύγχρονοι τσέχοι θεωρητικοί (J. Levy 9, Lubomir Doležel 10 ), που 2. Η επιστηµονική οµάδα αποτελείται από τους νεοελληνιστές ερευνητές: Ε.Γ. Καψωµένο (Καθηγητή- Επιστηµονικό Υπεύθυνο), Σ. Ιλίσνκαγια-Αλεξανδροπούλου (Καθηγήτρια), Ιφ. Τριάντου-Καψωµένου (Λέκτορα), Β. Λέτσιο (µεταδιδάκτορα ερευνητή), Π. Γκότση, Σ. Κατσαραπίδη, Π. Μάντζιο, Γ. Μελισσαράτου, Κ. Χαλιάσου (υποψήφιους ιδάκτορες), Α. Γιαννίκου, Β. Παπαστεφάνου, Χ. Πετρωτού, Α. Ριαλά (κατόχους Master), Α. Βουτσινά, Π. Μπούγια, Ε. Ντάβα, Γ. Παλάρα,. Παπαϊωάνου, Β. Ρίζου (µεταπτυχιακούς φοιτητές) κι από τους ειδικούς προγραµµατιστές: Σ. Μπαλτζή (Λέκτορα-Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μαθηµατικών Προβληµάτων-Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) και Χ. Πένητα (κάτοχο Master Ε.Μ.Π., συνεργάτη του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου). 3. Βλ. J. Mukařovský, «La phonologie et la poétique», Travaux du Cercle linguistique de Prague, 4 (1931): , «Intonation comme facteur du rythme poétique», Archives néderlandaises de phonétique experimental, 8-9 (1933): Βλ. R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, ed. de Minuit, Βλ. L. Spitzer, Études du style, Paris, Gallimard, Βλ. Ch. Bally, Traité de stylistique française, Paris, Klincksieck, 1909 ( ). [Ελβετός-πρόδροµος των γαλλικών υφολογικών σπουδών της µεταπολεµικής περιόδου]. 7. Βλ. P. Guiraud, «Bibliographie critique de la statistique linguistique», Spectrum, Utrecht, 1954, Les caractères statistiques du vocabulaire, Paris, P.U.F., 1954, «L évolution statistique du style de Rimbaud et le problème des illuminations», Mercure de France (1954), Problèmes et méthodes de la statistique linguistique, Paris, P.U.F., 1960, «Immanence and transivity of stylistic criteria», Literary Style: A Symposium, ed. Seymour Chatman, O.U.P., 1971, La stylistique, «Que sais-je?», Paris, P.U.F., 1954 ( ), P. Guiraud-P. Kuentz, La stylistique. Lectures, Paris, Klincksieck, Βλ. Ch. Müller, Essai de statistique lexicale. L Illusion Comique de P. Corneille, Paris, Klincksieck, 1964, Initiation à la statistique linguistique, Paris, Larousse, 1968, Initiation aux méthodes de la statistique 2

3 ανανεώνουν την παράδοση της Σχολής της Πράγας εισάγοντας σηµειωτικές µεθόδους και µαθηµατικά µοντέλα ανάλυσης, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας». 11 Στην Ελλάδα οι σπουδές αυτές άρχισαν να καλλιεργούνται µόλις στη δεκαετία του 70 κι εντάσσονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, στην εµπειρική φάση της ανάπτυξης του κλάδου. ιαθέτουµε σήµερα για σηµαντικούς συγγραφείς και κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας αρκετούς πίνακες λέξεων 12 (για το Μακρυγιάννη, τις Ωδές του Κάλβου, το Σολωµό, τον Εγγονόπουλο, το Σεφέρη, τον Καρυωτάκη, για συλλογές του Ελύτη και πολλούς άλλους), συµφραστικούς πίνακες για τη Θυσία του Αβραάµ, 13 το ιγενή Ακρίτα, 14 τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, 15 το Γ. Σεφέρη 16 καθώς και ειδικές λεξιλογικές, στατιστικές και υφολογικές µελέτες 17 (του Ξενοφώντα Κοκόλη, του Ερατοσθένη Καψωµένου, του ηµήτρη linguistique, Paris, Hachette, 1973, Statistique linguistique. Exercices et applications, Université de Strasbourg, 1977, «Sur la mesure de la richesse lexicale. Théorie et expériences», Langue française et linguistique quantitative, Genève, 1979: Βλ. J. Levy, «On the relations of language and stanza pattern in the English sonnet», Worte und Werke, Bruno Markwardt zum 60. Gebutstag, Berlin, ed. G. Erdmann-Eichstaedt, 1961: , «Die Theorie des Versesihre mathematischen Aspekte», Mathematik und Dichtung, Münich, 1965: Βλ. D. Doležel, «Zur statistischen. Theorie der Dichtersprache», Mathematik und Dichtung, Münich, 1965: Βλ. Ε.Γ. Καψωµένος, «Γλωσσική στατιστική και ύφος στον Ερωτόκριτο», Πεπραγµένα Θ ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2004: τ. Β1: : Βλ. Α. Gentilini, «Γλωσσάριο των Ωδών», επίµετρο στην κριτική έκδοση: F.M. Pontani, A. Kάλβου, Ωδαί, Αθήνα, Ίκαρος, 1970: 175 κ.έ., «Λεξικό της Βοσκοπούλας», στο Anonimo Cretese, La Voskopula, (a cura di St. Alexiou, A. Gentilini, M. Peri, F.M. Fontani), Padova, 1975, Γ. Κεχαγιόγλου, «Πίνακας λέξεων της Ιστορίας του Πτωχολέοντος», στο Κριτική έκδοση της «Ιστορίας του Πτωχολέοντος» (διδακτ. διατριβή), Ε.Ε.Φ.Σ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (παράρτ. 22), Θεσσαλονίκη, 1978, Ξ.Α. Κοκόλης, Πίνακας λέξεων των «Ποιηµάτων» του Γιώργου Σεφέρη, Ερµής, Αθήνα, , Aδ. Κουµπής, Πίνακας λέξεων των ποιηµάτων του Νίκου Εγγονόπουλου, (επιµ. Γ. Γιατροµανωλάκης), Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, Ν.Ι. Κυριαζίδης, Ι.Ν. Καζάζης, J. Bréhier, Τα ελληνικά του Μακρυγιάννη µε τον υπολογιστή. A Tagged Concordance and Indices to the Opera of Makriyannis (4 τόµοι), Athens, 1988, Πίνακας λέξεων των 154 ποιηµάτων του Κ.Π. Καβάφη, Αθήνα, Ερµής, 1976, Λεξικό Σολωµού. Πίνακας Λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, (Ε.Γ. Καψωµένος, Μ. Αντωνίου, Γ. Λαδογιάννη, Μ. Στρουγγάρη, Ιφ. Τριάντου), Ε.Ε.Φ.Σ., ωδώνη (Παράρτ. αρ. 14), Ιωάννινα, 1983, G. Lorando, L. Marcheselli, A. Gentilini, Lessico di Cavafis, Università di Padova, Studi Bizantini e Neogreci, Padova, Liviana, 1970,.Κ.Μαυροµάτης, Πίνακας λέξεων του «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Νεοελληνικές Έρευνες αρ. 3, Ιωάννινα, 1981, G. Pelacchi, Lessico della poesia di Kariotakis, Padova, 1971 (ανέκδ.), M. Peri, Πίνακας λέξεων του Καρυωτάκη, Università di Padova, Studi Bizantini e Neogreci, Padova, Liviana, Υπάρχει ακόµη στο Σπουδαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µια σειρά ανέκδοτων δακτυλότυπων πινάκων. Πρόκειται για το ωδεκάλογο του Γύφτου και την Ασάλευτη Ζωή του Παλαµά από τις Σ. Χατζοπούλου και Α. Σφήκα αντίστοιχα (1974), για τα «Ποιήµατα» (Υψικάµινος- Ενδοχώρα) του Α. Εµπειρίκου από τη Μ. Λιάπη (1975), για το Πάσχα των Ελλήνων του Σικελιανού από τη Χρ. Πανούση, για τον Ήλιο τον Πρώτο, το Άσµα ηρωικό και πένθιµο, τις Έξι και µία τύψεις, το Φωτόδεντρο, τον Ήλιο τον Ηλιάτορα του Οδυσσέα Ελύτη από τις Σ. Σαχπεκίδου, Σ. Ηλιάδου, Α. Ανδρέου, Β. Κολοκύθα και Β. Παπαδοπούλου αντίστοιχα ( ). Υπάρχει επίσης στο Νεοελληνικό Σπουδαστήριο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε φωτοµηχανική µορφή πίνακας για τα ποιήµατα του Καρυωτάκη από τη Μ. Σπανάκη. 13. Βλ.Ντία Φιλιππίδου, «Η θυσία του Αβραάµ» στον υπολογιστή: λεξιλογικοί πίνακες και υφολογικά σχόλια, Αθήνα, Ερµής, Βλ.Πίνακας Συµφραζοµένων του ιγενή Ακρίτη. Σύνταξη Ε, (R. Beaton, J. Kelly, T. Λεντάρη), Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Βλ.Ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση, [Dia M.L. Phlippides, D. Holton (φιλολ. επιµ.), J.L. Dawson (τεχν. επιµ.)] (4 τόµοι), Αθήνα, Ερµής, 1996 (τόµ. Α : εισαγωγή, 2000). 16. Βλ.Συµφραστικός Πίνακας Λέξεων στο ποιητικό έργο του Γ. Σεφέρη, [Ι.Ν. Καζάζης, Ε. Σιστάκου (φιλολ. επιµ.), V.C. Müller (ηλεκτρ. επιµ.)], Θεσσαλονίκη, Κέντρο ελληνικής γλώσσας, Αναφέρουµε ενδεικτικά τις εξής: Ε.Γ. Καψωµένος, Η συντακτική δοµή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη. Υφολογική Μελέτη (διδακτ. διατριβή), Α.Π.Θ., Ε.Ε.Φ.Σ. (παράρτ. 18), Θεσσαλονίκη, 1975, «Γλωσσική στατιστική και ύφος στον Ερωτόκριτο», ό.π., Ξ.Α. Κοκόλης, Λέξεις άπαξ. Στοιχείο ύφους. Θωρητική εξέταση. 3

4 Μαρωνίτη, του Παναγιώτη Πίστα, της Ελπινίκης Νικολουδάκη-Σουρή, του Γιώργου Παπαντωνάκη, της Βάσως Τοκατλίδου, της Ιφιγένειας Τριάντου και του ηµήτρη Αγγελάτου). Αφετηρία του Προγράµµατος αποτελεί µια νέα έκδοση του Λεξικού του Σολωµού συµπληρωµένη και επεξεργασµένη µε βάση τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. [Η προηγούµενη έγινε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωµένο (1983)]. 18 Συγκεκριµένα το Πρόγραµµα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: α. Σε επίπεδο υποδοµής προβλέπει: την κατάρτιση Πίνακα λέξεων για τον Σολωµό, που θα συνοδεύεται από βοηθητικούς στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις. την κατάρτιση Συµφραστικών Πινάκων λέξεων (Concordances) για τον ποιητή, που θα συνοδεύονται επίσης από βοηθητικούς στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Οι πίνακες θα είναι διαθέσιµοι σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για χρήση των ερευνητών. β. Σε επίπεδο µεθοδολογίας προσφέρει: τη διαµόρφωση πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης ύφους και κατάρτιση αντίστοιχων προγραµµάτων υφογλωσσικής και στατιστικής ανάλυσης των κειµένων από τον Η/Υ στα πεδία του λεξιλογίου, της µορφολογίας, της σύνταξης και της θεµατικής. τη διαµόρφωση κριτηρίων υφολογικής ερµηνείας των στατιστικών δεικτών και συχνοτήτων σε όλα τα παραπάνω φαινόµενα, µε βάση τη δοµική θεωρία και τις µεθόδους της Σηµειωτικής. γ. Σε επίπεδο υφολογικής ερµηνείας των κειµένων θα παρέχονται: Συµπεράσµατα για το πλέγµα λεξιλογικών, µορφολογικών, συντακτικών και σηµασιακών φαινοµένων που συνιστά το ύφος του ποιητή. Τα παραπάνω κριτήρια και συµπεράσµατα θα κωδικοποιούνται στους στατιστικούς πίνακες, τις γραφικές παραστάσεις και τους αλγόριθµους, που θα συνοδεύουν τις εκδόσεις. Η έρευνα υλοποιείται στα εξής στάδια: α. Το πρώτο στάδιο, Ληµµατικός Πίνακας λέξεων του Σολωµού, περιλαµβάνει: τη δηµιουργία Βάσης δεδοµένων την ψηφιοποίηση των δεδοµένων την παραγωγή του λεξικού, δηλαδή την κατάρτιση του Πίνακα λέξεων του ελληνόγλωσσου έργου του ποιητή σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση. β. Το δεύτερο στάδιο, Συµφραστικός Πίνακας λέξεων του Σολωµού, περιλαµβάνει: την κωδικοποίηση των δεδοµένων την τυποποίηση των κανόνων τη δηµιουργία Βάσης δεδοµένων την παραγωγή των Concordances. Καταγραφή στα «ποιήµατα» του Γ. Σεφέρη, Αθήνα, Εξάντας, 1975,. Μαρωνίτης, Μίλτος Σαχτούρης: Άνθρωποι-Χρώµατα-Ζώα, (πίνακες Μ. Πιερής), Αθήνα, Γνώση, 1980, Ελπ. Νικολουδάκη-Σουρή, Η ποίηση του.ι. Αντωνίου. Τα δεδοµένα του λεξιλογίου και της σύνταξης ως στοιχεία του ύφους του (διδακτ. διατριβή), (φωτοµηχ. έκδοση), Ιωάννινα, 1988, Γ. Παπαντωνάκης, Η γραµµατική της Σαχτουρικής µεταµόρφωσης, (φωτοµηχ. έκδοση), Ρόδος, 1994, Π.Σ. Πίστας, «Σταθερότητα και εξέλιξη στο βασικό χρωµατικό λεξιλόγιο των Ποιηµάτων του Σεφέρη», Αντίχαρη. Αφιέρωµα στον Καθηγητή Σταµάτη Καρατζά, Ελληνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1984: , «Προβλήµατα εκτίµησης του λεξιλογικού πλούτου των ποιητικών κειµένων», Αφιέρωµα στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979: , Β. Τοκατλίδου, Οι µεταφράσεις του Καρυωτάκη. Ένταξή τους στο ποιητικό πρωτότυπο έργο των συλλογών του (διδακτ. διατριβή), Θεσσαλονίκη, 1978, Ιφ. Τριάντου-Καψωµένου, «Το αινιγµατικό λεξιλόγιο στη Θυσία του Αβραάµ», στον τόµο: Συγγραφείς και κείµενα. Συναγωγή µελετών, Ιωάννινα, 2006: Βλ.Λεξικό Σολωµού, ό.π.: σηµ

5 γ. Το τρίτο στάδιο, Παράρτηµα. Στατιστικοί Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, θα περιλαµβάνει την κωδικοποίηση των στατιστικών και υφολογικών κριτηρίων και θα συνοδεύει: το Λεξικό Σολωµού, µε παρατηρήσεις σχετικές µε το λεξιλόγιο, τις συχνότητες και τα µορφολογικά φαινόµενα που έχουν υφολογική αξία την έκδοση του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων του Σολωµού και θα αφορούν τις συχνότητες των µερών του λόγου, τα συντακτικά φαινόµενα µε υφολογική αξία, τα στερεότυπα-λογότυπους-φόρµουλες που χαρακτηρίζουν την ποιητική του Σολωµού. Το Πρόγραµµα Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων στοχεύει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια ποιοτική βελτίωση στην έρευνα των νεοελληνικών σπουδών, που θα επιτρέψει στην ελληνική ερευνητική δραστηριότητα να περάσει σε µια επιστηµονικότερη και άρα παραγωγικότερη φάση, µε την αξιοποίηση τόσο της Γλωσσικής Στατιστικής και Υφολογίας, όσο και της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας στη σηµειωτική εκδοχή της. Η Βάση δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί (και θα εµπλουτισθεί σταδιακά µε προγράµµατα που θα συνεχίσουν το παρόν), θα προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόµενους ερευνητές ένα µοναδικό για την Ελλάδα κειµενικό υλικό, το Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων, το οποίο µε την επικουρία των πινάκων λέξεων, των συµφραστικών πινάκων λέξεων (concordances) και των στατιστικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων, θα δώσει αποφασιστική ώθηση στη µελέτη των γλωσσικών φαινοµένων και του λογοτεχνικού ύφους (ατοµικά λογοτεχνικά ιδιώµατα, τύποι λογοτεχνικής γραφής, νόρµες για τη σπουδή της εξέλιξης του νεοελληνικού έντεχνου λόγου). Ο ληµµατικός Πίνακας Λέξεων του Σολωµού θα απαντά ταυτόχρονα στα εξής ερωτήµατα: α. ποιες λέξεις-λήµµατα έχει χρησιµοποιήσει ο ποιητής στο ελληνόγλωσσο έργο του και πόσες παραποµπές αντιστοιχούν στην καθεµιά β. ποιους φωνητικούς τύπους παρουσιάζει κάθε λήµµα γ. σε ποια έργα συναντάται κάθε λέξη και πόσες φορές δ. από πού έγινε η αποδελτίωση [τα Αυτόγραφα 19 και τη χρηστική έκδοση, 20 που και τα δυο επιµελήθηκε ο Λίνος Πολίτης και τα Απόγραφα 21 του Πολυλά] ε. σε ποια χρονική περίοδο εκτείνεται η χρήση κάθε λέξης. Πρόκειται για ένα έργο υποδοµής, εξαιρετικά χρήσιµο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαιτερότητες της παράδοσης του σολωµικού έργου: τις αλλεπάλληλες, δηλαδή, επεξεργασίες (π.χ. αποσπασµατικότητα, διπλές γραφές) που δεν αποκρυσταλλώνονται σε µια τελική µορφή, τη διπλή χειρόγραφη και εκδοτική παράδοση, που πολλές φορές δεν ταυτίζονται µεταξύ τους, αλλά και την απουσία κριτικής έκδοσης που να αξιοποιεί εξ ολοκλήρου τα Αυτόγραφα και να συγκεντρώνει όλους τους παραδοµένους στίχους. Στον Πίνακα Λέξεων (του Σολωµού) αντλούµε κατά βάση από τα Αυτόγραφα του Σολωµού και συµπληρωµατικά, από τα κείµενα που έχουν διασωθεί αποκλειστικά από την εκδοτική παράδοση, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τη χρηστική έκδοση του Λίνου Πολίτη. Το Λεξικό Σολωµού περιλαµβάνει αλφαβητικά όλες τις λέξεις-λήµµατα του ελληνόγλωσσου σολωµικού έργου, µε εξαίρεση το άρθρο. εν αποδελτιώνονται τα ιταλικά έργα, ούτε ιταλικές λέξεις, επισηµαίνεται όµως η παρουσία τους σε χωριστούς πίνακες στο 19. ιονυσίου Σολωµού, Αυτόγραφα Έργα, επιµ. Λίνου Πολίτη, Αριστοτέλειον Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1964, τόµος Α : Φωτοτυπίες, τόµος Β : Τυπογραφική µεταγραφή. 20. ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα, επιµ-σηµ. Λίνου Πολίτη, Αθήνα, Ίκαρος, τόµος Α : Ποιήµατα, 1948 ( ), τόµος Β : Πεζά και ιταλικά, 1955 ( ) [η λεγόµενη χρηστική έκδοση]. 21. ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα τα ευρισκόµενα (Προλεγόµενα υπό Ιάκ. Πολυλά), Εν Κερκύρα, τυπ. Ερµής Αντ. Τερζάκη, 1859 και Κ. Τικτοπούλου, «Ακαδηµίας Αθηνών αρ. 66: αντίγραφο Πολυλά. (Ένα λανθάνον αυτόγραφο του Σολωµού)», περ Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, 1 (1989):

6 τέλος. Αρχαίες λέξεις ενταγµένες σε νεοελληνικά κείµενα αποδελτιώνονται και καταγράφονται σε εισαγωγικά. Αποδελτιώνονται αυτούσια αρχαία, ξενόγλωσσα και βιβλικά παραθέµατα. Επιπλέον, στην αρχή του Πίνακα Λέξεων υπάρχουν χρονολογικοί και αλφαβητικοί πίνακες των έργων µαζί µε τις συντοµογραφίες τους. Τέλος, ο Πίνακας λέξεων συνοδεύεται από βοηθητικούς πίνακες παραθεµάτων, από πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις. Ένα πρώτο στατιστικό συµπέρασµα που βγαίνει από τη σύγκριση µε ανάλογους πίνακες λέξεων άλλων νεοελλήνων ποιητών µε τη επιφύλαξη που επιβάλλει η διαφορετική έκταση των έργων είναι ότι ο Σολωµός διαθέτει το πλουσιότερο λεξιλόγιο απ όσους ποιητές έχουν ως τώρα ερευνηθεί στο σύνολο της ποιητικής παραγωγής τους. 22 Η νέα συµπληρωµένη κι επεξεργασµένη σε σχέση µε αυτή του 1983 έκδοση του σολωµικού λεξικού έχει βελτιωθεί στα εξής σηµεία: Έχουν γίνει διορθώσεις και έχουν ενσωµατωθεί συµπληρώσεις. Έχουν ληφθεί υπόψη νέες αναγνώσεις στίχων του σολωµικού έργου, όπως αυτές προτείνονται από τη φιλολογική οµάδα που επεξεργάστηκε την έκδοση Ο Σολωµός σε CD-ROM. Πέρα από τα Αυτόγραφα του Σολωµού και από τη χρηστική έκδοση του Λίνου Πολίτη έχουν συµπεριληφθεί και τα Απόγραφα. Επιπλέον, πέρα από την βιβλιακή µορφή έχει δηµιουργηθεί και η ηλεκτρονική έκδοση του σολωµικού λεξικού. Ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου που θα καλύπτουν διάφορα ερευνητικά ζητούµενα και τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει συνδυάζοντας τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού Πίνακα λέξεων µε τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ηλεκτρονική έκδοση του ίδιου του έργου του ποιητή που υπάρχει στο CD-ROM του Σολωµού. Συγκεκριµένα, οι δύο ηλεκτρονικές εκδόσεις προσφέρονται για τις ακόλουθες εργασίες: α. ανίχνευση λέξεων-παραποµπών β. ανίχνευση λεκτικών συνδυασµών γ. εντοπισµό του context της κάθε λέξης-λήµµατος δ. στατιστική ανάλυση φαινοµένων. Τα εργαλεία επεξεργασίας µπορούν να αξιοποιηθούν: α. για την επεξεργασία ενός έργου β. για την επεξεργασία µιας οµάδας έργων γ. για την αξιοποίηση του σολωµικού έργου στο σύνολό του. Όπως αναφέραµε, πέρα από τον ληµµατικό Πίνακα λέξεων, ετοιµάζεται και η έκδοση του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων, η Concordance του Σολωµού. O Συµφραστικός πίνακας παρουσιάζει µε αλφαβητική σειρά όλες ανεξαιρέτως τις λέξεις παραποµπές του κειµένου, µαζί µε τα άµεσα συµφραζόµενά τους. Έτσι το εξειδικευµένο αυτό λεξικό θα καταστεί ένα χρήσιµο βοήθηµα για την προώθηση της έρευνας γύρω από τη γλώσσα, το ύφος και το µέτρο του σολωµικού έργου. Οι χρήσεις δηλαδή του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων θα είναι φιλολογικές, γλωσσολογικές και λεξικογραφικές. Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει, µε αφετηρία λέξεις-κλειδιά ή συνταγµατικούς συνδυασµούς, πολλαπλά ερευνητικά ζητούµενα, όπως παραδειγµατικές συνάφειες, παραδειγµατικές σειρές, ισοτοπίες, θέµατα και µοτίβα. Ειδικά µε τη χρήση της ηλεκτρονικής µορφής του Συµφραστικού Πίνακα θα είναι δυνατή η αναζήτηση ακόµη και των πιο µικρών γλωσσικών µονάδων, όπως 22. Κάλβος: λέξεις-λήµµατα, Καβάφης: λέξεις-λήµµατα, Σεφέρης: λέξεις-λήµµατα. Με τα δεδοµένα που έχουµε στην παρούσα φάση της έρευνάς µας το Λεξικό Σολωµού περιλαµβάνει λέξεις λήµµατα και λέξεις παραποµπές. Από τις παραπάνω λέξεις λήµµατα οι έχουν από µια µόνο παραποµπή, είναι δηλαδή λέξεις άπαξ. 6

7 καταλήξεις ή θέµατα λέξεων. Ο Συµφραστικός Πίνακας λέξεων, ο οποίος είναι ακόµη στη φάση της υλοποίησης, αντλεί από την ίδια Βάση δεδοµένων από την οποία άντλησε και το Λεξικό. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σολωµικού έργου, όπως τις αναπτύξαµε προηγουµένως, προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε το Συµφραστικό Πίνακα λέξεων ακολουθώντας σε γενικές γραµµές το εξής σύστηµα: για τα κείµενα που είναι σε ιαµβικό 15σύλλαβο, η συµφραστική µονάδα είναι ένας στίχος. Για τα κείµενα σε ιαµβικό 11σύλλαβο συµφραστική µονάδα είναι η τερτσίνα (3 στίχοι). Για όσα κείµενα είναι γραµµένα σε µικρούς στίχους, κάτω των 10 συλλαβών, µέγιστο context λαµβάνονται τα όρια της στροφής, τετράστιχης ή εξάστιχης (για τους 5σύλλαβους και 6σύλλαβους στίχους). Στις περιπτώσεις που έχουµε ηµιτελείς στίχους φαινόµενο σύνηθες στο Σολωµό η συµφραστική µονάδα διευρύνεται αναλόγως. Ένα πεδίο που πρσφέρεται ιδιαίτερα για αξιοποίηση του Πίνακα Λέξεων και του Συµφραστικού Πίνακα του Σολωµού είναι το πεδίο της Στατιστικής Υφολογίας. Οι σχετικές έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα, έδειξαν ότι υπάρχει στενή αντιστοιχία ανάµεσα στην ποσοστιαία αναλογία των «µερών του λόγου» και στο ύφος του συγγραφέα. Η µελέτη των στατιστικών δεδοµένων, µας αποκαλύπτει ότι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο ύφους είναι η ποσοστιαία αναλογία των δύο κύριων φορέων του νοήµατος, ουσιαστικού και ρήµατος και η µεταξύ τους σχέση. Τα δύο µαζί συγκεντρώνουν του 45-50% του συνόλου. Τα υπόλοιπα στοιχεία του λόγου χαρακτηρίζονται «λέξεις εργαλεία». Ανάµεσα στο ουσιαστικό και στο ρήµα υπάρχει σχέση αντίστροφης αναλογίας (όσο µεγαλύτερη είναι η χρήση του ουσιαστικού, τόσο µικρότερη είναι η χρήση του ρήµατος και αντίστροφα). Έτσι στη δηµοτική ποίηση, η χρήση ουσιαστικού και ρήµατος είναι περίπου ισόρροπη. Αυτή η σχέση ισορροπίας είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του λαϊκού ύφους και το πρώτο σηµείο που διαστέλλει τη λαϊκή από την προσωπική ποίηση. Στην προσωπική ποίηση πάντοτε υπερέχει µε σηµαντική διαφορά το ουσιαστικό και σχεδόν ποτέ το ρήµα. Σηµαντικός δείκτης ύφους είναι ακόµη η στατιστική διαφορά ανάµεσα στους δύο κυρίους φορείς του νοήµατος και στις «λέξεις εργαλεία» συγκεκριµένα ανάµεσα στη συχνότητα του ρήµατος και του στατιστικά ισχυρότερου από τη δεύτερη κατηγορία. Η διαφορά ανάµεσα σε αυτό το στοιχείο και στο ρήµα λέγεται ειδική διαφορά. 23 Στο δηµοτικό τραγούδι και στη λαϊκότροπη ποίηση υπερισχύουν οι σύνδεσµοι, οι αντωνυµίες, οι προθέσεις, τα επίθετα, ενώ στη λόγια ποίηση ισχυρότερα στατιστικά είναι τα επιρρήµατα και οι µετοχές και έπειτα οι αντωνυµίες, οι σύνδεσµοι και οι προθέσεις. Η στατιστική προτεραιότητα του ενός ή του άλλου στοιχείου από την κατηγορία των «λέξεωνεργαλείων» είναι χαρακτηριστική του ύφους. Όσον αφορά το Σολωµό, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα προγενέστερων ερευνών και τις µέχρι τώρα πρώιµες βέβαια ακόµη στατιστικές µας παρατηρήσεις, διαπιστώνουµε ότι το ρήµα είναι ιδιαίτερα ισχυρό όπως επίσης και ο σύνδεσµος. Επιπλέον, παρατηρούµε σχετικά χαµηλή και σχεδόν ισόρροπη χρήση επιθέτου, επιρρήµατος και πρόθεσης και πλούσια αξιοποίηση των µορίων. Το ύφος του Σολωµού είναι παρατακτικό χωρίς χαλαρότητα και σύνθετο χωρίς λογιότητα. Θα τολµούσαµε να πούµε ότι ο σολωµικός λόγος ισορροπεί ανάµεσα στην λαϊκή και στη λόγια ποίηση. Έχει το δυναµισµό του ουσιαστικού από το σύνθετο λόγο, την ένταση του ρήµατος από το λαϊκό ύφος, το δέσιµο ουσιαστικού ρήµατος από την παραδοσιακή ποίηση της δηµοτικής, ιατηρεί έτσι σε ένα ύφος αυστηρά προσωπικό την ένταση και τη δραστικότητα του λαϊκού. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του ο ερευνητής είναι ότι η περίπτωση του Σολωµού είναι από αυτές που απαιτούν να γίνει ανεξάρτητη έρευνα για κάθε φάση της δηµιουργίας του 23. Βλ. Ε.Γ.Καψωµένος, Η συντακτική δοµή της ποιητικής γλώσσας του Σεφέρη, ό.π.:

8 ποιητή για να έχουν απόδοση οι στατιστικές µέθοδοι. Γιατί υπάρχει σηµαντική διαφορά στη συντακτική δοµή του λόγου ανάµεσα στα νεανικά γυµνάσµατα του Σολωµού ( ), στη µεγάλη δηµιουργική δεκαετία ( ) και στην τελευταία φάση της ωριµότητας του ποιητή ( ). Στο µέτρο που µας επιτρέπεται στην παρούσα φάση της έρευνας να διατυπώσουµε συνολικά συµπεράσµατα, η εφαρµογή στατιστικών µεθόδων στην ανάλυση του σολωµικού ύφους, µε βάση τα δεδοµένα του Ληµµατικού και του Συµφραστικού Πίνακα λέξεων του Σολωµού, εµφανίζεται εξαιρετικά παραγωγική. Modern Greek Writers Record Α. Giannikou, Philologist, Master of Modern Greek Literature S. Baldzis, Lecturer, Natural Language and Mathematical Problems Processing Lab, Mathematics Department, University of Ioannina D. Papaioannou, Postgraduate Student of Modern Greek Literature V. Papastefanou, Philologist, Master of Modern Greek Literature H. Petrotou, Philologist, Master of Modern Greek Literature V. Rizou, Postgraduate Student of Modern Greek Literature Abstract Scientific researching program Modern Greek Writers Record aims at the development of stylistic studies in Greece via the creation of an electronic record of modern greek writers, which will gradually cover modern greek literature in its entirety. `The Data Base that will occur is expected to be useful at the formation of a wide range of substructural projects, such as Word Tables, specific authors dictionaries, Context Tables (Concordances) and Statistical Tables of a variety of linguistic, grammatical, syntactical and stylistical phenomena. 8

διάλογος και η σύγκλιση των δύο πεδίων είναι απαραίτητα. Στο συγκεκριµένο περιβάλλον το

διάλογος και η σύγκλιση των δύο πεδίων είναι απαραίτητα. Στο συγκεκριµένο περιβάλλον το Οι νεοελληνικές σπουδές µπροστά στην ψηφιακή πραγµατικότητα. Η ανάπτυξη ψηφιακού σώµατος νεοελληνικής ποίησης από το ΚΕΓ µε το διεθνές πρότυπο Text Encoding Initiative Μαρία Ακριτίδου But will digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποίηση και Λεξικογραφία: Τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη. Poetry and Lexicography: The 561 lemmas of Cavafy s Dictionary.

14 Ποίηση και Λεξικογραφία: Τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη. Poetry and Lexicography: The 561 lemmas of Cavafy s Dictionary. 14 Ποίηση και Λεξικογραφία: Τα 561 λήμματα του Λεξικού Καβάφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρυσούλα Καραντζή To Λεξικό Καβάφη, το οποίο απόκειται στο Αρχείο Καβάφη και πρόκειται να εκδοθεί εντός του 2013 από τον Μιχάλη Πιερή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

157). http://glossologia.phil.uoa.gr

157). http://glossologia.phil.uoa.gr Οι σύνθετες λέξεις στις νεοελληνικές διαλέκτους και τη λογοτεχνία Χρυσούλα Καραντζή Κέντρον Ερεύνης Νεοελληνικών ιαλέκτων και Ιδιωµάτων, Ακαδηµία Αθηνών ABSTRACT This paper discusses the use of compounds

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία και την πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 10-11/10 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/10 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια

Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια Περιε χομ ε να Πρόλογος..................................... 13 Εισαγωγή.................................... 15 Κ εϕα λ Αιο ι οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες

Διαβάστε περισσότερα

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA Iστορία και κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας Iστορία και κριτική της παγκόσμιας λογοτεχνίας Θεωρία λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Αντωνία Φραγκιουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αθήνα 2009 [1] Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 7-9 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα Επιστημονική Επιτροπή E E Λ L Ε Τ Ο Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. antwniou@del.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα