Ατταλείας 9 Ν. μύρνη Τηλ. (210) Fax ΙΝΤΕRΝΕΤ web site:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ατταλείας 9 Ν. μύρνη 17123 Τηλ. (210) 93 70 032 Fax 93 47 234 697.2014 286 ΙΝΤΕRΝΕΤ web site: http://www.ergotech.gr e-mail: nkyra@tee."

Transcript

1 ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÊÕÑÁÍÁÊÏÓ ÔïðïãñÜöïò Ìç áíéêüò Å.Ì.Ð. Åñãïë. Äçìïóßùí ñãùí Ìç.Ëïãéóìéêïý ÅËÊÅÐÁ Ατταλείας 9 Ν. μύρνη Τηλ. (210) Fax ΙΝΤΕRΝΕΤ web site: ErgoCAD Ι Μηκοτομή Υδραυλικών Πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής 1/13

2 To ErgoCad ανήκει στη νέα σειρά σχεδιαστικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται τώρα. Στηρίζονται σε δύο στοιχεία. Το φύλλο εισαγωγής στοιχείων που είναι ένα εύχρηστο και ισχυρό λογιστικό φύλλο με δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών, αντιγραφής και επικόλλησης στοιχείων κελιών από περιοχή σε περιοχή ή και μεταξύ κελιών από και προς φύλλο EXCEL Πανίσχυρο σχεδιαστικό περιβάλλον (που έχει μεγάλες ομοιότητες με το περιβάλλον AutoCAD ). όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε και να μεταβάλουμε οτιδήποτε θέλουμε πολύ εύκολα. (Βλέπε παρακάτω αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του σχεδιαστικού περιβάλλοντος. Σχόλιο [*1]: 2/13

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ Με την είσοδο μας στο πρόγραμμα εμφανίζεται η παρακάτω βασική οθόνη. Αυτό είναι ένα φύλλο εργασίας που καταχωρούμε τα στοιχεία μας. 1. Οι καταχωρίσεις μας γίνονται στα λευκά κελιά 2. Μερικά στοιχεία μπορούμε να αλλάξουμε στα κίτρινα κελιά. (Πατώντας διπλό κλικ) 3. Για μεταβολή διαφόρων παραμέτρων πατάμε το πλήκτρο «Παράμετροι» (βλέπε παρακάτω) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΓΩΓΟΥ. (ξεκινάμε από την γραμμή 1) 1. Διατομές- έδαφος. Στη Στήλη 1 βάζουμε τις διατομές Στη Στήλη 2 βάζουμε τις Αποστάσεις από την αρχή ή στη στήλη 3 αποστάσεις μεταξύ των διατομών Στη Στήλη 4 βάζουμε τα υψόμετρα εδάφους. Στη Στήλη 5 βάζουμε τα υψόμετρα ροής (ΣΕ ΟΣΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ Στη στήλη 7 γράφουμε τα ονόματα των φρεατίων (προαιρετικά) Πατάμε το πλήκτρο και υπολογίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία-μεγέθη. Δηλαδή: τα υψόμετρα ροής σ όλες τις διατομές, Τα υψόμετρα εκσκαφής και το βάθος εκσκαφής. (στήλες 6,8,9), (σε συνδυασμό με το βάθος εκσκαφής κάτω από τον αγωγό που έχουμε ορίσει στις «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ» ή αν έχουμε βάθη ανά διατομή με τη στήλη 10) 3/13

4 Αν θέλουμε να γεμίσουμε κάποια στήλη με υπολογιζόμενα στοιχεία από άλλη(ες) στήλες στη γραμμή 9 της στήλης μπορούμε να γράψουμε Π.Χ. 1- Στη στήλη 11 έχουμε Σ=Σ9 οπότε γίνεται απλή αντιγραφή της στήλης Στη στήλη 13 έχουμε Σ=Σ οπότε γίνεται υπολογισμός και το υψόμετρο της στήλης 13 θα είναι 30 εκατοστά πάνω από το υψόμετρο της στήλης 6 (υψόμετρο ροής). ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Στη πρώτη γραμμή (ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ).Μπορούμε να βάλουμε ΤΙΤΛΟΥΣ πάσης φύσεως Στη πρώτη γραμμή ορίζουμε το λεκτικό του τίτλου. Επίσης ορίζουμε τη θέση (σε χιλιοστά) από αριστερά και από κάτω. Ακόμα το μέγεθος σε χιλιοστά και το χρώμα του τίτλου. Τέλος ορίζουμε τον προσανατολισμό που μπορεί να είναι (σχετικά με τη παραπάνω «Θέση»). 00=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 01=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 02=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΞΙΑ 10=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 11=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 12=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ Μέσα στο ΤΙΤΛΟ μπορούμε να συμπεριλάβουμε το [#13] Αυτό θα μεταφραστεί σαν αλλαγή γραμμής. Για να αναγραφεί το περιεχόμενο από κάποιο κελί γράφουμε μετά στο παράθυρο [ΣΣ,ΓΓ] όπου ΣΣ ο αριθμός της στήλης και ΓΓ ο αριθμός γραμμής π.χ. [14,11] θα αναγραφεί ότι περιέχει το κελί της στήλης 14, γραμμής 11. (δηλαδή D=300) Η τελική μορφή του κελιού θα έχει την εξής σύνταξη (Παράγεται αυτόματα με το Ο.Κ.) $ xx / yy # Μ % ΓF &Χ = ΓΡΑΜΜΗ1 #13ΓΡΑΜΜΗ2 όπου xx, yy οι συντεταγμένες στο χαρτί σε χιλιοστά που θέλουμε να εμφανιστεί ο ΤΙΤΛΟΣ #M Μ= μέγεθος γραμμάτων σε χιλιοστά, % Γ F Γ= οριζόντια ή κάθετα 0 ή 1 1=κάθετα F= στοίχιση (0,1,2) 0=αριστερά, 1=κέντρο, 2=δεξιά. &Χ Ορίζει το χρώμα. Χ = (πατήστε το πλήκτρο με τα χρώματα); Παράδειγμα 1. $52/170#3%1=Αποδέκτης. Θα γραφτεί 52 χιλιοστά από αριστερά και 170 χιλιοστά από κάτω με μέγεθος 3 χιλιοστά και κάθετα ο τίτλος «Αποδέκτης» Παράδειγμα 2. $10/230#4=ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ#13Τμήμα Φ1 Φ10. Θα γραφτεί 10 χιλιοστά από αριστερά και 230 χιλιοστά από κάτω με μέγεθος 4 χιλιοστά.. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Τμήμα Φ1 Φ10 4/13

5 Στη δεύτερη γραμμή περιγράφουμε κάθε επαναληπτική διαδικασία όπως είναι η σχεδίαση των γραμμών εδάφους, σκάφης κλπ καθώς και η αναγραφή αριθμών, κειμένων ή σχεδίαση block οπουδήποτε μέσα στο σχέδιο μας. (ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ). Και δείτε τις σχετικές ρυθμίσεις. Μπορούμε λοιπόν να περιγράψουμε τις γραμμές ή οποιαδήποτε άλλη εργασία σάρωσης που θέλουμε να σχεδιάσουμε Καθορίζουμε : 1. Τη στήλη με τις αποστάσεις Xi που βασικά είναι η στήλη Τη Στήλη με τα υψόμετρα Yi (π.χ.4) 3. Αν θέλουμε η διαδικασία τα στοιχεία της «γραμμής» να αναγράφεται στους πίνακες 4. και σε ποια σειρά 5. Το λεκτικό στους Τίτλους του «Πίνακα» 6. Καθορίζουμε το χρώμα σχεδίασης (στη περιοχή «Γραμμών» 7. Τον τύπο της γραμμής. Με 0 δεν σχεδιάζεται γραμμή αναγράφονται όμως οι αριθμοί (ή ότι λεκτικό κείμενο ) υπάρχει στη στήλη (Yi) 8. Αν θέλουμε να σχεδιαστεί κατακόρυφη γραμμή μέχρι το σημείο και με τι τύπο. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε κάποια επιφάνεια μεταξύ δύο γραμμών. Καθορίζουμε και τη στήλη με τα άλλα υψόμετρα για να γίνει ο υπολογισμός. Η επιφάνεια θα αναγραφεί στη στήλη αυτή στη επόμενη γραμμή από το τελευταίο σημείο. Αν θέλουμε να αναγράψουμε κάτι στη περιοχή των γραμμών χωρίς να αναγραφεί τίποτε στους πίνακες, επιλέγουμε «Αναγραφή στις Γραμμές» οπότε έχουμε να καθορίσουμε 1. Τη στήλη με τις αποστάσεις Xi που βασικά είναι η στήλη Τη Στήλη με τα στοιχεία που θέλουμε να αναγράψουμε 3. Τη Στήλη με τα υψόμετρα Yi που θα αναγραφούν τα παραπάνω (2) στοιχεία 4. Τη κατακόρυφη απόσταση από το παραπάνω υψόμετρο (σε χιλιοστά) που θα γίνει η αναγραφή. 5. Καθορίζουμε ακόμα το χρώμα σχεδίασης Η τελική μορφή του κελιού (Παράγεται αυτόματα με το Ο.Κ.) θα έχει την εξής σύνταξη.. [Σxx/Σyy-Γ#Κ#] όπου χχ η στήλη από την οποία θα λαμβάνονται τα Χi των αποστάσεων και yy η στήλη με τα αντίστοιχα Υψόμετρα Υi. Γ= τύπος γραμμής και # μπορεί να είναι 1=Εδαφος, 2=Εκσκαφή, 3=Αξονική, 4=Ροή, 5=Τελείες, 6=Παύλες, 7=Συνεχής. (με Γ=0 δεν σχεδιάζεται γραμμή), Με το K ορίζεται προαιρετικά κατακόρυφες γραμμές (με την ίδια περιγραφή τύπου # όπως παραπάνω). Με Γ=0 δεν σχεδιάζεται γραμμή αναγράφονται όμως οι αριθμοί (ή ότι λεκτικό κείμενο ) υπάρχει στη στήλη Σyy. Η θέση αναγραφής των λεκτικών και το ίδιο το λεκτικό προσδιορίζεται στη γραμμή 10 στης στήλης Σyy. Στο κελί αυτό της γραμμής 10 ορίζεται. Τo σχετικό λεκτικό και τη θέση αναγραφής στη περιοχή '"πίνακες" του σχεδίου με μορφή.. μπλα- μπλα=ν όπου Ν=1..6. Αν αναγραφή γίνει στη περιοχή των "γραμμών" (και όχι του πίνακα) μετά το = μπαίνει (+/-) Ν Σ χχ όπου χχ ο αριθμός στήλης με τα Υ αναγραφής. Το Ν σε χιλιοστά μπορεί να έχει πρόσημο + ή (+πάνω -κάτω) από το σημείο αναγραφής. 5/13

6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΥ Αν στη γραμμή 10 υπάρχει η λέξη BLOCKS Τότε μπορούμε να περιγράψουμε και να σχεδιάζονται διάφορα σχεδιαστικά blocks στη περιοχή του σχεδίου μας. Π.χ. Στη διατομή 2 (γραμμή 4) και στη στήλη 4 γράφουμε.. 6Σ4 που σημαίνει να σχεδιαστεί το block Νο 6 στο Χ της διατομής 2 και στο υψόμετρο της στήλης 4 Σ4 (έδαφος) για την ίδια διατομή. Στη διατομή Κ649 γράφουμε 1Σ4,2Σ8 δηλαδή να σχεδιαστεί το block Νο 1 στο υψόμετρο της στήλης Σ4 (έδαφος) και το block No2 στο υψόμετρο της γραμμής Σ8 (εκσκαφής). Μπορούμε ακόμα με την παραπάνω διαδικασία (Blocks) να ραπορτάρουμε σημεία αρκεί να γράψουμε στη στήλη π.χ. 11Σ4%01=Σ8+ Δηλαδή να σχεδιαστεί το block Νο 11(σημείο) στη θέση Υ της στήλης 4 και να αναγραφεί το υψόμετρο της στήλης 8 από πάνω κεντραρισμένο Ακόμα μπορούμε να έχουμε ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ blocks αυτό γίνεται ως εξής: Σε ένα κελί της γραμμής 2 γράφουμε π.χ. Σ17 οπού στη στήλη 17 από τη γραμμή 11 και μετά γράφουμε π.χ. 8 $120/89 %10 = Υ+ που σημαίνει: να σχεδιαστεί το block No 8 στο σημείο $120/89 δηλαδή Χ=120 Υ=89 με στοίχιση %10 (βλεπε παραπάνω) και = Υ+ να αναγραφεί το Υψόμετρο (το + σημαίνει λίγο ποιο δεξιά). Αν θέλουμε να αναγραφεί κάποιο λεκτικό το περικλείουμε σε εισαγωγικά π.χ. =«Σημείο Σύνδεσης» Στη στήλη 14 μπορούμε να βάλουμε το [ Η=] αναφοράς (εκκίνησης υψών) αν θέλουμε να αλλάξουμε Η ενδιάμεσα. (Το Αρχικό [ Η=] υπολογίζεται αυτόματα) Στη στήλη 15 γράφουμε άλλα στοιχεία για τον αγωγό (π.χ. Φ=250) Οριζοντιογραφική απεικόνιση Στης στήλες 16,17 γράφουμε στοιχεία για οριζοντιογραφική απεικόνιση, δηλαδή Στη στήλη 16 γράφουμε το κατά μήκος στοιχείο (π.χ. Όνομα Οδού) Στη στήλη 17 βάζουμε τα εγκάρσια στοιχεία (π.χ. Κάθετοι δρόμοι) Στο τέλος της περιγραφής του στοιχείου βάζουμε το και το πλάτος σε ακέραιο αριθμό μέτρων π.χ. Ακόμα μπορούμε να αναγράψουμε το Ο.Τ. (π.χ.) οπότε γράφουμε π.χ. ] Ο.Τ. 123 [ Ο.Τ.456 Οι Κατακόρυφες περιγραφές στοιχίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας αν θέλουμε να κατέβουν παρακάτω βάζουμε κενά στο τέλος της περιγραφής (1 κενό περίπου ανά χιλιοστό). Π.χ. Με το πλήκτρο παράγεται πίνακας υπολογισμού εκσκαφών Για να παραχθεί το σχέδιο πατάμε το 6/13

7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Με το πλήκτρο «Παράμετροι» μπορούμε να ορίσουμε διάφορες παραμέτρους σχετικά με την σχεδίαση Εχουμε 4 υποσελίδες (ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΚΛΙΜΑΚΑ, ΦΡΕΑΤΙΟ, ΧΑΡΤΙ) 1- ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορίστε το μέγεθος (ύψος) των αριθμών του πίνακα για το σχέδιο (σε χιλιοστά). Ορίστε Ακρίβεια σχεδίασης (σε χιλιοστά). Ορίστε τον τύπο της γραμματοσειράς Μπορείτε να ακυρώσετε την «Αναγραφή Στοιχείων Αγωγού» που αναγράφονται στον πίνακα του σχεδίου με βάσει την στήλη Σ!5 και που υπολογίζονται η κλίση και το μήκος μεταξύ δύο φρεατίων-σημείων (όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης) Επίσης μπορείτε να ακυρώσετε την σχεδίαση της κλίσης στην παραπάνω αναγραφή των στοιχείων του αγωγού. Ακόμα μπορείτε να ακυρώσετε την σχεδίαση της σημαίας (όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης) ΔΕΞΙΑ Ορίστε (σε χιλιοστά) το Αριστερό περιθώριο που ξεκινά η σχεδίαση. (του πίνακα) Ορίστε (σε χιλιοστά) τη θέση σχεδίασης της γραμμής αναφοράς. (Από το κάτω μέρος του χαρτιού) Ορίστε το πλάτος του τμήματος τίτλων του "πίνακα" στο σχέδιο(σε χιλιοστά). Ορίστε το ύψος των γραμμών του τμήματος τίτλων του "πίνακα" στο σχέδιο(σε χιλιοστά). Ορίστε το μέγεθος συμβόλου Στάθμης Αναφοράς (1-9) ΚΑΤΩ Ορίστε την μονάδα χιλιομέτρησης σε μέτρα (π.χ.100) -(Πράσινη ζώνη) Ορίστε τη στήλη που ορίζουμε το Η= αναφοράς.(σ14) Ορίστε το βάθος εκσκαφής κάτω από το υψόμετρο ροής σε μέτρα. Αν θέλετε να ορίσετε μεταβλητά βάθη ανά διατομή θα τα ορίσετε στη στήλη Σ10. 7/13

8 2- ΚΛΙΜΑΚΑ Επιλέξτε κλίμακα σχεδίασης Χ= μηκών, Υ= Υψών Ορίστε το σχετικό λεκτ "Κλίμακα". Ορίστε την θέση και το μέγεθος της Αναγραφής της κλίμακας. 3- ΦΕΑΤΙΟ Κατ αρχή επιλέγουμε αν θέλουμε να σχεδιάζεται φρεάτιο. ΔΕΞΙΑ Καθορίστε το χρώμα και τον τύπο της γραμμής σχεδίασης του φρεατίου. Ορίστε τη ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ για τον καθορισμό των υψομέτρων(κάτω) διακοπής-έναρξης σχεδίασης του κυρίως φρεατίου. ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό πλάτος του κυρίως φρεατίου Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό πλάτος του λαιμού του φρεατίου Ορίστε αν το Σταθερό Υψος θα είναι στο κυρίως φρεάτιο ή στο λαιμό. Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό ύψος του κυρίως φρεατίου από τα υψόμετρα της Στήλης Αναφοράς. (βλέπε δεξιά) ή το σταθερό ύψος του λαιμού από το έδαφος. 4- ΧΑΡΤΙ Ορίστε το μέγεθος της σελίδας σχεδίασης Ορίστε τον προσανατολισμό της σελίδας σχεδίασης. 8/13

9 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Στη Βασική Οθόνη και στη στήλες 19,20,21,22 και σε κάθε διατομή μπορούμε να καταχωρήσουμε στοιχεία για την επιμέτρηση των εκσκαφών. Στη στήλη 19 μπορούμε να περιγράψουμε την επιφάνεια π.χ. 1.50*Η (το Η θα αντικατασταθεί με το εκάστοτε βάθος Εκσκαφής) Μπορούμε να περιγράψουμε και ποιο πολύπλοκους υπολογισμούς όπως βλέπουμε Στη στήλες 20,21,22 βάζουμε το ποσοστό χαρακτηρισμού αντίστοιχα για Γαίες, ημίβραχο και βράχο. Τα στοιχεία αυτά σε κάθε διατομή λαμβάνονται από την προηγούμενη έκτος και αν καθοριστούν διαφορετικά. Ο πίνακας υπολογισμού εκσκαφών 1,20 9/13

10 Οδηγίες για ομαδικό χειρισμό των κελιών Στο (λογιστικό) φύλο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε πολλές ομαδικές εργασίες 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΛΙΩΝ Χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο (όχι το mouse) Πάμε στο πρώτο ακριανό κελί, κρατάμε το πλήκτρο [ Shift ] και με τα βελάκια του πληκτρολογίου επιλέγουμε τη περιοχή που θέλουμε. 2. Αντιγραφή Συλλογής. Αφού έχουμε κάνει την παραπάνω (1) «Συλλογή» πατάμε [Ctrl] + [C] ή [Ctrl] + [Insert]. (οπότε αποθηκεύεται η συλλογή μας σε προσωρινή μνήμη) 3. Επικόλληση (υποθηκευμένης) «Συλλογής» Πάμε στο κελί (πάνω αριστερά) της περιοχής που θέλουμε να επικολλήσουμε τη «Συλλογή» και πατάμε [Ctrl] + [V] ή [Shift] + [Insert]. 4. Διαγραφή ή Αποκοπή «Συλλογής» Αφού έχουμε κάνει την παραπάνω (1) «Συλλογή» πατάμε [Shift] + [Delete]. Στη συνέχεια μπορούμε αν θέλουμε- να επικολλήσουμε(3) κάπου αλλού τη «Συλλογή» αυτή. Αυτές οι εργασίες μπορούνε να γίνουν και από/προς φύλλο Excel. Υπολογισμοί σε ένα κελί Στο (λογιστικό) φύλο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μπορούμε σε ένα κελί να γράψουμε. Π.χ. [ =F ] οπότε στο κελί που βρισκόμαστε θα εμφανιστεί η αξία του κελιού F /13

11 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στο παράθυρο σχεδίασης μπορούμε να προσθέσουμε ή να μεταβάλουμε ότι θέλουμε Υπάρχουν όλα τα σχετικά εργαλεία σχεδίασης. Επιπρόσθετα βλέπουμε το πλήκτρο επιλογές με το οποίο ορίζουμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για το περιβάλλον σχεδίασης το πλήκτρο με το οποίο προσδιορίζουμε αν θα γίνεται κεντράρισμα και μεγέθυνση-σμίκρυνση του σχεδίου στον δείκτη (σταυρόνημα) πατώντας τα πλήκτρα [ + ] [ - ] που βρίσκονται στη δεξιά άκρη του πληκτρολογίου μας ή μόνο μεγέθυνση-σμίκρυνση. Εμφανίζονται οι συντεταγμένες δείκτη σε σχέση με το βασικό υψόμετρο αναφοράς και την αφετηρία χιλιομέτρησης. Μπορούμε να ορίσουμε δικό μας σημείο αναφοράς σχετικά με το οποίο βλέπουμε σε κάθε θέση του δείκτη την απόσταση, την γωνία, το Δx & Δy Ο Καθορισμός σημείου αναφοράς μπορεί να γίνει με πληκτρολόγηση των συντεταγμένων στα σχετικά «παραθυράκια» το τελευταίο "κτυπημένο" σημείο Αμεσα στη παρούσα θέση του δείκτη πατώντας το πλήκτρο F2 Στο σχέδιο δημιουργούνται 3 στρώσεις-layers ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Η στρώση ΠΙΝΑΚΕΣ δεν είναι άμεσα επεξεργάσιμη. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στα στοιχεία της θα πρέπει να πάμε από το μενού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΜΟΡΦΗ» > Στρώσεις.. και να απενεργοποιήσουμε τη επιλογή Μόνο ανάγνωση 11/13

12 Τεμαχισμός Σχεδίου για εκτύπωση.. Αν το σχέδιο είναι μεγαλύτερο από χαρτί που διαθέτουμε μπορούμε να κάνουμε κατάτμηση σε τμήματα που να χωρούν στο χαρτί μας. Στο παράθυρο σχεδίασης επιλέγουμε από το μενού «Εργαλεία» >>> «Τεμαχισμός Σχεδίου για εκτύπωση..» Εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο ορίζουμε το Το Πλάτος και το Ύψους του χαρτιού που έχουμε και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο «Αυτόματος Τεμαχισμός» Παράγονται πλαίσια με τη διάσταση που ορίσαμε ώστε να καλυφθεί όλο το σχέδιο μας. Τα πλαίσια αυτά μπορούμε -αν χρειάζεται- να τα μετακινήσουμε ορίζοντας το κέντρο του συγκεκριμένου πλαισίου (Κέντρο Χ-Υ) σε χιλιοστά από τα αριστερά και κάτω του σχεδίου. Τέλος στο μενού «Αρχείο» >> «Εκτύπωση» επιλέγουμε «Περιοχή» >>Πλαίσια και «Πλαίσια» >> όλα ή να βάλουμε αριθμούς με κόμμα. 12/13

13 Συναρτήσεις στο λογιστικό φύλλο Συναρτήσεις με μία παράμετρο ABS (Αριθμός) : Απόλυτη τιμή ROUND (Αριθμός) : Στρογγυλοποίηση αριθμού TRUNC (Αριθμός) : Αποκοπή του δεκαδικού μέρους αριθμού FRAC (Αριθμός) : Επιστρέφει το δεκαδικό τμήμα του αριθμού FACT (Αριθμός) : Παραγοντική τιμή αριθμού INT (Αριθμός) : Ακέραιο τμήμα αριθμού SIN (Αριθμός) : Ημίτονο COS (Αριθμός) : Συνημίτονο TAN (Αριθμός) : Εφαπτομένη COTAN (Αριθμός) : Συνεφαπτομένη SINH (Αριθμός) : Υπερβολικό ημίτονο COSH (Αριθμός) : Υπερβολικό συνημίτονο TANH (Αριθμός) : Υπερβολική εφαπτομένη COTANH (Αριθμός) : Υπερβολική συνεφαπτομένη ASIN (Αριθμός) : Τόξο ημίτονου ACOS (Αριθμός) : Τόξο συνημίτονου ATAN (Αριθμός) : Τόξο Εφαπτομένης ACOTAN (Αριθμός) : Τόξο συνεφαπτομένης LN (Αριθμός) : Φυσικό λογάριθμος LOG2 (Αριθμός) : Λογάριθμος με βάση 2 LOG10 (Αριθμός) : Δεκαδικός λογάριθμος EXP (Αριθμός) : e στην δύναμη του αριθμού RAND (Αριθμός) : τυχαίος αριθμός από 0 έως τον αριθμό RADIANS (Αριθμός) : μετατροπή μοιρών σε ακτίνια DEGREES (Αριθμός) : μετατροπή ακτίνια σε μοίρες Συναρτήσεις σε περιοχή κελιών SUM (Περιοχή) : Αθροισμα sum of all cell values in range AVERAGE (Περιοχή) : Μέσος όρος MIN (Περιοχή) : Μικρότερη τιμή MAX (Περιοχή) : Μεγαλύτερη τιμή COUNT (Περιοχή) : Αριθμός κελιών περιοχής STDEV (Περιοχή) : Μέση απόκλιση τετραγώνου STDEVP (Περιοχή) : Τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού DEVSQ (Περιοχή) : Αθροισμα τετραγώνων των αποκλίσεων από το μ.ο. VAR (Περιοχή) : Διακύμανση δείγματος Συναρτήσεις με πολλές παραμέτρους LT (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1>param2 αλλιώς 0 ST (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1<param2 αλλιώς 0 EQ (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1=param2 αλλιώς 0 CHOOSE (sel;param1;param2) : Επιστρέφει την param1 αν sel=0 αλλιώς την param2 Συναρτήσεις ημέρας & ώρας HOUR (Αριθμός) : Επιστρέφει τις ώρες από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου MIN (Αριθμός) : Επιστρέφει τα λεπτά της ώρας από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου SECOND (Αριθμός) : Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου DAY (Αριθμός) : Επιστρέφει την ημέρα από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου MONTH (Αριθμός) : Επιστρέφει τον μήνα από κελί που έχει σχετικό YEAR (Αριθμός) : Επιστρέφει το έτος από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου WEEKDAY (Αριθμός) : Επιστρέφει τον αριθμό της ημέρας από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου TODAY : Επιστρέφει την σημερινή ημερομηνία NOW : Επιστρέφει την παρούσα ώρα 13/13

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 15 2η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα στοιχεία που προέκυψαν από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!).

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). Αποθηκεύονται σε μεταβλητές ή σε λίστες (όπως ή ). Μπορείτε να ενώσετε δυο αλφαριθμητικά

Διαβάστε περισσότερα

EXCEL. 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή

EXCEL. 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Λογιστικού Φύλλου Εκτελούμε το Excel 2. Δημιουργήστε τον πιο κάτω πίνακα: Α Β C D E F 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή 2 Προϊόν Α 3 2,3 3 Προϊόν Β 4 7 3. Στo

Διαβάστε περισσότερα

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς γ ι α τ ο υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό φ ύ λ λ ο Το λογισμικό αυτό μας διευκολύνει να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να τα ταξινομήσουμε με όποιον τρόπο θέλουμε και να κάνουμε σύνθετους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνο 2310891570 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο manthosk@uom.gr Ώρες Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 1 Τύποι δεδομένων Η γλώσσα προγραμματισμού C++ υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους δεδομένων: 1) Ακέραιοι αριθμοί (int). 2) Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφήματα. Excel 2003

Γραφήματα. Excel 2003 Γραφήματα Excel 2003 Ορολογία Τίτλος γραφήματος Σειρά δεδομένων Υπόμνημα Κατηγορίες Ετικέτες Δείκτες Περιοχή γραφήματος Περιοχή σχεδίασης γραφήματος Γραμμές πλέγματος Οδηγός γραφημάτων Για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm MinusXLRequirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Μια από τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές για τη διαχείριση λογιστικών φύλλων είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικά Μαθήματος & Κυριότερες Συναρτήσεις του Microsoft Excel 2010 Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πατώντας το πλήκτρο Enter ή το κουμπί Enter από την γραμμή τύπων εκτελείται η μαθηματική πράξη και παρουσιάζει το αποτέλεσμα του κελιού.

Πατώντας το πλήκτρο Enter ή το κουμπί Enter από την γραμμή τύπων εκτελείται η μαθηματική πράξη και παρουσιάζει το αποτέλεσμα του κελιού. ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δημιουργία Μαθηματικών Τύπων 2. Τελεστές (Operators) 3. Τιμές (Value) 4. Τιμές Σφάλματος 5. Συναρτήσεις 6. Συνάρτηση Sum 7. Συνάρτηση Max 8. Συνάρτηση Min 9. Συνάρτηση Average 10. Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Τύποι δεδομένων Οι παρακάτω τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran: 1) Ακέραιοι αριθμοί (INTEGER). 2) Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 1 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας 4.1 Εισαγωγή Δεδομένων 1. Κτυπήστε στο tab Sheet 2.Τώρα βρίσκεστε στο δεύτερο φύλλο εργασία του Workbook. 2. Μετακινήστε το τόξο στο κελί Α3 χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6ο. Υπολογιστικό Φύλλο

Μάθημα 6ο. Υπολογιστικό Φύλλο Μάθημα 6ο Υπολογιστικό Φύλλο Σελίδα 81 από 105 6.1 Εισαγωγή Ένα υπολογιστικό φύλλο, είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή, χωρισμένη σε γραμμές και στήλες για την ευκολότερη καταγραφή διάφορων δεδομένων. Με

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram.

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram. Η δοµή Formula Node 1. Η δοµή Formula Node επιτρέπει την εισαγωγή αναλυτικών σχέσεων στο Block Diagram µε πληκτρολόγηση, αποφεύγοντας έτσι την εισαγωγή των εικονίδιων συναρτήσεων απλών αλγεβρικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. Δυνατότητες του Word. Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου

Microsoft Word. Δυνατότητες του Word. Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Δυνατότητες του Word Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου Μας προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον για την πληκτρολόγηση κειμένου, καθώς και πολλές δυνατότητες διόρθωσης, την επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος Β. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης... 7 Δικαιώματα πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Ασκήσεις της Ενότητας 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- α. Η χρήση της πένας Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Υπάρχουν εντολές που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε το χρώμα της πένας, καθώς και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft office Excel 2003 18 Ξεκινώντας το Microsoft office

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός μεταβλητών και εισαγωγή δεδομένων

Καθορισμός μεταβλητών και εισαγωγή δεδομένων Καθορισμός μεταβλητών και εισαγωγή δεδομένων Καθορισμός μεταβλητών (variables) Το πρώτο βήμα κατά την εισαγωγή των δεδομένων είναι η δημιουργία των μεταβλητών. Ανοίγοντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2007...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 15 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 18 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 20 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου Μάθημα 5ο Επεξεργαστής Κειμένου Σελίδα 60 από 106 Ένα πολύ χρήσιμο και αρκετά βασικό πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή είναι ο επεξεργαστής κειμένου (LibreOffice Writer). Περιέχει όλα τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ Scratch 1. Σκηνικό (Αρχική Έχασες Κέρδισες). Η πρώτη μου δουλειά όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι είναι πάω στο ΣΚΗΝΙΚΟ - ΥΠΟΒΑΘΡΑ και να σχεδιάσω (ή να αντιγράψω μια εικόνα από το διαδίκτυο ή από οπουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I 1. Εισαγωγή 1.1. Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του προγράμματος 1.2. Τρόποι ενεργοποίησης του προγράμματος 1.3. Περιγραφή του βασικού παραθύρου Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Το Maxima είναι ένα πρόγραμμα για την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών, συμβολικών μαθηματικών χειρισμών, αριθμητικών υπολογισμών και γραφικών παραστάσεων. Το Maxima λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ Αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών 22D D σχημάτων (ευθεία

Γραφικά με Η/Υ Αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών 22D D σχημάτων (ευθεία Γραφικά με Η/Υ Αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών 2D σχημάτων (ευθεία) Σχεδίαση ευθείας θί με σάρωση (παρουσίαση προβλήματος) σχεδίαση ευθείας AB, με σάρωση, όπου A=(0,1) και B=(5,4) ποιο είναι το επόμενο pixel

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία και διαχείριση εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Εντολές Αντικατάστασης, Συναρτήσεις και Σχόλια στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδιαζόμενης Απόδειξης Πληρωμής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

4 Τύποι Τελεστές και Συναρτήσεις Τύποι 67 Τελεστές 71 Συναρτήσεις 73 Εφαρµογή µε Συναρτήσεις 79

4 Τύποι Τελεστές και Συναρτήσεις Τύποι 67 Τελεστές 71 Συναρτήσεις 73 Εφαρµογή µε Συναρτήσεις 79 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Microsoft Office Excel 2007 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1 Εισαγωγή στο Excel 2007 Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft Excel 2007 18 Νέα και ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα

Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πίνακες δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα Πρόκειται για ένα από τα πλέον χρήσιμα και ισχυρά εργαλεία του Word. Οι πίνακες αποτελούνται από κατακόρυφες στήλες και οριζόντιες γραμμές, οι οποίες σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Εργαστήριο Τυχαίοι Αριθμοί, Μεταβλητές Συστήματος

4 ο Εργαστήριο Τυχαίοι Αριθμοί, Μεταβλητές Συστήματος 4 ο Εργαστήριο Τυχαίοι Αριθμοί, Μεταβλητές Συστήματος Μεταβλητές Συστήματος Η Processing χρησιμοποιεί κάποιες μεταβλητές συστήματος, όπως τις ονομάζουμε, για να μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες από το

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος, Πέτκος Γεώργιος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνα 2310891570, 2310891652 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική και Υπολογιστές: Επεξεργασία δεδομένων με χρήση υπολογιστικών φύλλων 2013-14 1 2 Συντελεστές ΟΜΑΔΑ 1 Ράπτη Ευαγγελία Παπαθανασίου Γεράσιμος Δημηροπούλου Αννέτα Συκαράς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Παραμετροποίηση Φόρμας Καταχώρησης Η δημιουργία φορμών δεν έχει σχέση μόνο με τη μορφή της οθόνης καταχώρησης, αλλά και με το ποια παραστατικά μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Άσκηση Διαστασιολόγησης Φράγματος Μάρης Π. Φώτιος Αναπλ. Καθηγητής Ποτουρίδης Μ. Σίμος Υποψ. Διδάκτορας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγή Λεκάνης Ανοίγουμε την συντόμευση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Επιλέγουμε τα κελιά από το A1 έως το C1 και πατάμε το (Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο)

Φύλλο εργασίας Επιλέγουμε τα κελιά από το A1 έως το C1 και πατάμε το (Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο) Φύλλο εργασίας 1 Το Excel είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας λογιστικών φύλλων, στα οποία μπορούμε να αποθηκεύουμε πληροφορίες με οργανωμένο τρόπο, να κάνουμε πράξεις πάνω σε αυτά, να τα ταξινομούμε, να τα

Διαβάστε περισσότερα

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά Τρίτο μάθημα Excel 1. Προσθήκη γραμμών a. Δίνουμε δεξί κλικ πάνω στην γραμμή όπου μας ενδιαφέρει να εισάγουμε νέα γραμμή b. Πατάμε εισαγωγή c. Μια νέα γραμμή εισάγεται 2. Προσθήκη στηλών a. Δίνουμε δεξί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό!

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! Υποστηρικτικό υλικό για την εργασία Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! του Νίκου Σκουλίδη Η εργασία δημοσιεύτηκε στο 10ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως:

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Να καταχωρούμε δεδομένα σε γραμμές και στήλες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL A. Περιβάλλον εργασίας ενός υπολογιστικού φύλλου. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση 1. Χαρακτηρίστε σαν Σωστό Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Υπολογιστικά φύλλα. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Υπολογιστικά φύλλα. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Υπολογιστικά φύλλα Κεφάλαιο 51. Microsoft Excel 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή Microsoft Excel μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Έναρξη, μετά

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση.

Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση. Ενότητα 4 Τριγωνομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να υπολογίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας. Τη γωνία σε κανονική θέση και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας σε κανονική θέση.

Διαβάστε περισσότερα