Ατταλείας 9 Ν. μύρνη Τηλ. (210) Fax ΙΝΤΕRΝΕΤ web site:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ατταλείας 9 Ν. μύρνη 17123 Τηλ. (210) 93 70 032 Fax 93 47 234 697.2014 286 ΙΝΤΕRΝΕΤ web site: http://www.ergotech.gr e-mail: nkyra@tee."

Transcript

1 ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÊÕÑÁÍÁÊÏÓ ÔïðïãñÜöïò Ìç áíéêüò Å.Ì.Ð. Åñãïë. Äçìïóßùí ñãùí Ìç.Ëïãéóìéêïý ÅËÊÅÐÁ Ατταλείας 9 Ν. μύρνη Τηλ. (210) Fax ΙΝΤΕRΝΕΤ web site: ErgoCAD Ι Μηκοτομή Υδραυλικών Πρόγραμμα επεξεργασίας και σχεδίασης μηκοτομής υδραυλικών έργων με δυνατότητα οριζοντιογραφικής απεικόνισης και ογκομέτρησης εκσκαφής 1/13

2 To ErgoCad ανήκει στη νέα σειρά σχεδιαστικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται τώρα. Στηρίζονται σε δύο στοιχεία. Το φύλλο εισαγωγής στοιχείων που είναι ένα εύχρηστο και ισχυρό λογιστικό φύλλο με δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών, αντιγραφής και επικόλλησης στοιχείων κελιών από περιοχή σε περιοχή ή και μεταξύ κελιών από και προς φύλλο EXCEL Πανίσχυρο σχεδιαστικό περιβάλλον (που έχει μεγάλες ομοιότητες με το περιβάλλον AutoCAD ). όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε και να μεταβάλουμε οτιδήποτε θέλουμε πολύ εύκολα. (Βλέπε παρακάτω αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του σχεδιαστικού περιβάλλοντος. Σχόλιο [*1]: 2/13

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ Με την είσοδο μας στο πρόγραμμα εμφανίζεται η παρακάτω βασική οθόνη. Αυτό είναι ένα φύλλο εργασίας που καταχωρούμε τα στοιχεία μας. 1. Οι καταχωρίσεις μας γίνονται στα λευκά κελιά 2. Μερικά στοιχεία μπορούμε να αλλάξουμε στα κίτρινα κελιά. (Πατώντας διπλό κλικ) 3. Για μεταβολή διαφόρων παραμέτρων πατάμε το πλήκτρο «Παράμετροι» (βλέπε παρακάτω) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΓΩΓΟΥ. (ξεκινάμε από την γραμμή 1) 1. Διατομές- έδαφος. Στη Στήλη 1 βάζουμε τις διατομές Στη Στήλη 2 βάζουμε τις Αποστάσεις από την αρχή ή στη στήλη 3 αποστάσεις μεταξύ των διατομών Στη Στήλη 4 βάζουμε τα υψόμετρα εδάφους. Στη Στήλη 5 βάζουμε τα υψόμετρα ροής (ΣΕ ΟΣΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ Στη στήλη 7 γράφουμε τα ονόματα των φρεατίων (προαιρετικά) Πατάμε το πλήκτρο και υπολογίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία-μεγέθη. Δηλαδή: τα υψόμετρα ροής σ όλες τις διατομές, Τα υψόμετρα εκσκαφής και το βάθος εκσκαφής. (στήλες 6,8,9), (σε συνδυασμό με το βάθος εκσκαφής κάτω από τον αγωγό που έχουμε ορίσει στις «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ» ή αν έχουμε βάθη ανά διατομή με τη στήλη 10) 3/13

4 Αν θέλουμε να γεμίσουμε κάποια στήλη με υπολογιζόμενα στοιχεία από άλλη(ες) στήλες στη γραμμή 9 της στήλης μπορούμε να γράψουμε Π.Χ. 1- Στη στήλη 11 έχουμε Σ=Σ9 οπότε γίνεται απλή αντιγραφή της στήλης Στη στήλη 13 έχουμε Σ=Σ οπότε γίνεται υπολογισμός και το υψόμετρο της στήλης 13 θα είναι 30 εκατοστά πάνω από το υψόμετρο της στήλης 6 (υψόμετρο ροής). ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Στη πρώτη γραμμή (ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ).Μπορούμε να βάλουμε ΤΙΤΛΟΥΣ πάσης φύσεως Στη πρώτη γραμμή ορίζουμε το λεκτικό του τίτλου. Επίσης ορίζουμε τη θέση (σε χιλιοστά) από αριστερά και από κάτω. Ακόμα το μέγεθος σε χιλιοστά και το χρώμα του τίτλου. Τέλος ορίζουμε τον προσανατολισμό που μπορεί να είναι (σχετικά με τη παραπάνω «Θέση»). 00=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 01=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 02=ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΞΙΑ 10=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 11=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 12=ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ Μέσα στο ΤΙΤΛΟ μπορούμε να συμπεριλάβουμε το [#13] Αυτό θα μεταφραστεί σαν αλλαγή γραμμής. Για να αναγραφεί το περιεχόμενο από κάποιο κελί γράφουμε μετά στο παράθυρο [ΣΣ,ΓΓ] όπου ΣΣ ο αριθμός της στήλης και ΓΓ ο αριθμός γραμμής π.χ. [14,11] θα αναγραφεί ότι περιέχει το κελί της στήλης 14, γραμμής 11. (δηλαδή D=300) Η τελική μορφή του κελιού θα έχει την εξής σύνταξη (Παράγεται αυτόματα με το Ο.Κ.) $ xx / yy # Μ % ΓF &Χ = ΓΡΑΜΜΗ1 #13ΓΡΑΜΜΗ2 όπου xx, yy οι συντεταγμένες στο χαρτί σε χιλιοστά που θέλουμε να εμφανιστεί ο ΤΙΤΛΟΣ #M Μ= μέγεθος γραμμάτων σε χιλιοστά, % Γ F Γ= οριζόντια ή κάθετα 0 ή 1 1=κάθετα F= στοίχιση (0,1,2) 0=αριστερά, 1=κέντρο, 2=δεξιά. &Χ Ορίζει το χρώμα. Χ = (πατήστε το πλήκτρο με τα χρώματα); Παράδειγμα 1. $52/170#3%1=Αποδέκτης. Θα γραφτεί 52 χιλιοστά από αριστερά και 170 χιλιοστά από κάτω με μέγεθος 3 χιλιοστά και κάθετα ο τίτλος «Αποδέκτης» Παράδειγμα 2. $10/230#4=ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ#13Τμήμα Φ1 Φ10. Θα γραφτεί 10 χιλιοστά από αριστερά και 230 χιλιοστά από κάτω με μέγεθος 4 χιλιοστά.. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Τμήμα Φ1 Φ10 4/13

5 Στη δεύτερη γραμμή περιγράφουμε κάθε επαναληπτική διαδικασία όπως είναι η σχεδίαση των γραμμών εδάφους, σκάφης κλπ καθώς και η αναγραφή αριθμών, κειμένων ή σχεδίαση block οπουδήποτε μέσα στο σχέδιο μας. (ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ). Και δείτε τις σχετικές ρυθμίσεις. Μπορούμε λοιπόν να περιγράψουμε τις γραμμές ή οποιαδήποτε άλλη εργασία σάρωσης που θέλουμε να σχεδιάσουμε Καθορίζουμε : 1. Τη στήλη με τις αποστάσεις Xi που βασικά είναι η στήλη Τη Στήλη με τα υψόμετρα Yi (π.χ.4) 3. Αν θέλουμε η διαδικασία τα στοιχεία της «γραμμής» να αναγράφεται στους πίνακες 4. και σε ποια σειρά 5. Το λεκτικό στους Τίτλους του «Πίνακα» 6. Καθορίζουμε το χρώμα σχεδίασης (στη περιοχή «Γραμμών» 7. Τον τύπο της γραμμής. Με 0 δεν σχεδιάζεται γραμμή αναγράφονται όμως οι αριθμοί (ή ότι λεκτικό κείμενο ) υπάρχει στη στήλη (Yi) 8. Αν θέλουμε να σχεδιαστεί κατακόρυφη γραμμή μέχρι το σημείο και με τι τύπο. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε κάποια επιφάνεια μεταξύ δύο γραμμών. Καθορίζουμε και τη στήλη με τα άλλα υψόμετρα για να γίνει ο υπολογισμός. Η επιφάνεια θα αναγραφεί στη στήλη αυτή στη επόμενη γραμμή από το τελευταίο σημείο. Αν θέλουμε να αναγράψουμε κάτι στη περιοχή των γραμμών χωρίς να αναγραφεί τίποτε στους πίνακες, επιλέγουμε «Αναγραφή στις Γραμμές» οπότε έχουμε να καθορίσουμε 1. Τη στήλη με τις αποστάσεις Xi που βασικά είναι η στήλη Τη Στήλη με τα στοιχεία που θέλουμε να αναγράψουμε 3. Τη Στήλη με τα υψόμετρα Yi που θα αναγραφούν τα παραπάνω (2) στοιχεία 4. Τη κατακόρυφη απόσταση από το παραπάνω υψόμετρο (σε χιλιοστά) που θα γίνει η αναγραφή. 5. Καθορίζουμε ακόμα το χρώμα σχεδίασης Η τελική μορφή του κελιού (Παράγεται αυτόματα με το Ο.Κ.) θα έχει την εξής σύνταξη.. [Σxx/Σyy-Γ#Κ#] όπου χχ η στήλη από την οποία θα λαμβάνονται τα Χi των αποστάσεων και yy η στήλη με τα αντίστοιχα Υψόμετρα Υi. Γ= τύπος γραμμής και # μπορεί να είναι 1=Εδαφος, 2=Εκσκαφή, 3=Αξονική, 4=Ροή, 5=Τελείες, 6=Παύλες, 7=Συνεχής. (με Γ=0 δεν σχεδιάζεται γραμμή), Με το K ορίζεται προαιρετικά κατακόρυφες γραμμές (με την ίδια περιγραφή τύπου # όπως παραπάνω). Με Γ=0 δεν σχεδιάζεται γραμμή αναγράφονται όμως οι αριθμοί (ή ότι λεκτικό κείμενο ) υπάρχει στη στήλη Σyy. Η θέση αναγραφής των λεκτικών και το ίδιο το λεκτικό προσδιορίζεται στη γραμμή 10 στης στήλης Σyy. Στο κελί αυτό της γραμμής 10 ορίζεται. Τo σχετικό λεκτικό και τη θέση αναγραφής στη περιοχή '"πίνακες" του σχεδίου με μορφή.. μπλα- μπλα=ν όπου Ν=1..6. Αν αναγραφή γίνει στη περιοχή των "γραμμών" (και όχι του πίνακα) μετά το = μπαίνει (+/-) Ν Σ χχ όπου χχ ο αριθμός στήλης με τα Υ αναγραφής. Το Ν σε χιλιοστά μπορεί να έχει πρόσημο + ή (+πάνω -κάτω) από το σημείο αναγραφής. 5/13

6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΥ Αν στη γραμμή 10 υπάρχει η λέξη BLOCKS Τότε μπορούμε να περιγράψουμε και να σχεδιάζονται διάφορα σχεδιαστικά blocks στη περιοχή του σχεδίου μας. Π.χ. Στη διατομή 2 (γραμμή 4) και στη στήλη 4 γράφουμε.. 6Σ4 που σημαίνει να σχεδιαστεί το block Νο 6 στο Χ της διατομής 2 και στο υψόμετρο της στήλης 4 Σ4 (έδαφος) για την ίδια διατομή. Στη διατομή Κ649 γράφουμε 1Σ4,2Σ8 δηλαδή να σχεδιαστεί το block Νο 1 στο υψόμετρο της στήλης Σ4 (έδαφος) και το block No2 στο υψόμετρο της γραμμής Σ8 (εκσκαφής). Μπορούμε ακόμα με την παραπάνω διαδικασία (Blocks) να ραπορτάρουμε σημεία αρκεί να γράψουμε στη στήλη π.χ. 11Σ4%01=Σ8+ Δηλαδή να σχεδιαστεί το block Νο 11(σημείο) στη θέση Υ της στήλης 4 και να αναγραφεί το υψόμετρο της στήλης 8 από πάνω κεντραρισμένο Ακόμα μπορούμε να έχουμε ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ blocks αυτό γίνεται ως εξής: Σε ένα κελί της γραμμής 2 γράφουμε π.χ. Σ17 οπού στη στήλη 17 από τη γραμμή 11 και μετά γράφουμε π.χ. 8 $120/89 %10 = Υ+ που σημαίνει: να σχεδιαστεί το block No 8 στο σημείο $120/89 δηλαδή Χ=120 Υ=89 με στοίχιση %10 (βλεπε παραπάνω) και = Υ+ να αναγραφεί το Υψόμετρο (το + σημαίνει λίγο ποιο δεξιά). Αν θέλουμε να αναγραφεί κάποιο λεκτικό το περικλείουμε σε εισαγωγικά π.χ. =«Σημείο Σύνδεσης» Στη στήλη 14 μπορούμε να βάλουμε το [ Η=] αναφοράς (εκκίνησης υψών) αν θέλουμε να αλλάξουμε Η ενδιάμεσα. (Το Αρχικό [ Η=] υπολογίζεται αυτόματα) Στη στήλη 15 γράφουμε άλλα στοιχεία για τον αγωγό (π.χ. Φ=250) Οριζοντιογραφική απεικόνιση Στης στήλες 16,17 γράφουμε στοιχεία για οριζοντιογραφική απεικόνιση, δηλαδή Στη στήλη 16 γράφουμε το κατά μήκος στοιχείο (π.χ. Όνομα Οδού) Στη στήλη 17 βάζουμε τα εγκάρσια στοιχεία (π.χ. Κάθετοι δρόμοι) Στο τέλος της περιγραφής του στοιχείου βάζουμε το και το πλάτος σε ακέραιο αριθμό μέτρων π.χ. Ακόμα μπορούμε να αναγράψουμε το Ο.Τ. (π.χ.) οπότε γράφουμε π.χ. ] Ο.Τ. 123 [ Ο.Τ.456 Οι Κατακόρυφες περιγραφές στοιχίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας αν θέλουμε να κατέβουν παρακάτω βάζουμε κενά στο τέλος της περιγραφής (1 κενό περίπου ανά χιλιοστό). Π.χ. Με το πλήκτρο παράγεται πίνακας υπολογισμού εκσκαφών Για να παραχθεί το σχέδιο πατάμε το 6/13

7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Με το πλήκτρο «Παράμετροι» μπορούμε να ορίσουμε διάφορες παραμέτρους σχετικά με την σχεδίαση Εχουμε 4 υποσελίδες (ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΚΛΙΜΑΚΑ, ΦΡΕΑΤΙΟ, ΧΑΡΤΙ) 1- ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορίστε το μέγεθος (ύψος) των αριθμών του πίνακα για το σχέδιο (σε χιλιοστά). Ορίστε Ακρίβεια σχεδίασης (σε χιλιοστά). Ορίστε τον τύπο της γραμματοσειράς Μπορείτε να ακυρώσετε την «Αναγραφή Στοιχείων Αγωγού» που αναγράφονται στον πίνακα του σχεδίου με βάσει την στήλη Σ!5 και που υπολογίζονται η κλίση και το μήκος μεταξύ δύο φρεατίων-σημείων (όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης) Επίσης μπορείτε να ακυρώσετε την σχεδίαση της κλίσης στην παραπάνω αναγραφή των στοιχείων του αγωγού. Ακόμα μπορείτε να ακυρώσετε την σχεδίαση της σημαίας (όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης) ΔΕΞΙΑ Ορίστε (σε χιλιοστά) το Αριστερό περιθώριο που ξεκινά η σχεδίαση. (του πίνακα) Ορίστε (σε χιλιοστά) τη θέση σχεδίασης της γραμμής αναφοράς. (Από το κάτω μέρος του χαρτιού) Ορίστε το πλάτος του τμήματος τίτλων του "πίνακα" στο σχέδιο(σε χιλιοστά). Ορίστε το ύψος των γραμμών του τμήματος τίτλων του "πίνακα" στο σχέδιο(σε χιλιοστά). Ορίστε το μέγεθος συμβόλου Στάθμης Αναφοράς (1-9) ΚΑΤΩ Ορίστε την μονάδα χιλιομέτρησης σε μέτρα (π.χ.100) -(Πράσινη ζώνη) Ορίστε τη στήλη που ορίζουμε το Η= αναφοράς.(σ14) Ορίστε το βάθος εκσκαφής κάτω από το υψόμετρο ροής σε μέτρα. Αν θέλετε να ορίσετε μεταβλητά βάθη ανά διατομή θα τα ορίσετε στη στήλη Σ10. 7/13

8 2- ΚΛΙΜΑΚΑ Επιλέξτε κλίμακα σχεδίασης Χ= μηκών, Υ= Υψών Ορίστε το σχετικό λεκτ "Κλίμακα". Ορίστε την θέση και το μέγεθος της Αναγραφής της κλίμακας. 3- ΦΕΑΤΙΟ Κατ αρχή επιλέγουμε αν θέλουμε να σχεδιάζεται φρεάτιο. ΔΕΞΙΑ Καθορίστε το χρώμα και τον τύπο της γραμμής σχεδίασης του φρεατίου. Ορίστε τη ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ για τον καθορισμό των υψομέτρων(κάτω) διακοπής-έναρξης σχεδίασης του κυρίως φρεατίου. ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό πλάτος του κυρίως φρεατίου Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό πλάτος του λαιμού του φρεατίου Ορίστε αν το Σταθερό Υψος θα είναι στο κυρίως φρεάτιο ή στο λαιμό. Ορίστε (σε μέτρα) το εξωτερικό ύψος του κυρίως φρεατίου από τα υψόμετρα της Στήλης Αναφοράς. (βλέπε δεξιά) ή το σταθερό ύψος του λαιμού από το έδαφος. 4- ΧΑΡΤΙ Ορίστε το μέγεθος της σελίδας σχεδίασης Ορίστε τον προσανατολισμό της σελίδας σχεδίασης. 8/13

9 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Στη Βασική Οθόνη και στη στήλες 19,20,21,22 και σε κάθε διατομή μπορούμε να καταχωρήσουμε στοιχεία για την επιμέτρηση των εκσκαφών. Στη στήλη 19 μπορούμε να περιγράψουμε την επιφάνεια π.χ. 1.50*Η (το Η θα αντικατασταθεί με το εκάστοτε βάθος Εκσκαφής) Μπορούμε να περιγράψουμε και ποιο πολύπλοκους υπολογισμούς όπως βλέπουμε Στη στήλες 20,21,22 βάζουμε το ποσοστό χαρακτηρισμού αντίστοιχα για Γαίες, ημίβραχο και βράχο. Τα στοιχεία αυτά σε κάθε διατομή λαμβάνονται από την προηγούμενη έκτος και αν καθοριστούν διαφορετικά. Ο πίνακας υπολογισμού εκσκαφών 1,20 9/13

10 Οδηγίες για ομαδικό χειρισμό των κελιών Στο (λογιστικό) φύλο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε πολλές ομαδικές εργασίες 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΛΙΩΝ Χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο (όχι το mouse) Πάμε στο πρώτο ακριανό κελί, κρατάμε το πλήκτρο [ Shift ] και με τα βελάκια του πληκτρολογίου επιλέγουμε τη περιοχή που θέλουμε. 2. Αντιγραφή Συλλογής. Αφού έχουμε κάνει την παραπάνω (1) «Συλλογή» πατάμε [Ctrl] + [C] ή [Ctrl] + [Insert]. (οπότε αποθηκεύεται η συλλογή μας σε προσωρινή μνήμη) 3. Επικόλληση (υποθηκευμένης) «Συλλογής» Πάμε στο κελί (πάνω αριστερά) της περιοχής που θέλουμε να επικολλήσουμε τη «Συλλογή» και πατάμε [Ctrl] + [V] ή [Shift] + [Insert]. 4. Διαγραφή ή Αποκοπή «Συλλογής» Αφού έχουμε κάνει την παραπάνω (1) «Συλλογή» πατάμε [Shift] + [Delete]. Στη συνέχεια μπορούμε αν θέλουμε- να επικολλήσουμε(3) κάπου αλλού τη «Συλλογή» αυτή. Αυτές οι εργασίες μπορούνε να γίνουν και από/προς φύλλο Excel. Υπολογισμοί σε ένα κελί Στο (λογιστικό) φύλο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μπορούμε σε ένα κελί να γράψουμε. Π.χ. [ =F ] οπότε στο κελί που βρισκόμαστε θα εμφανιστεί η αξία του κελιού F /13

11 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στο παράθυρο σχεδίασης μπορούμε να προσθέσουμε ή να μεταβάλουμε ότι θέλουμε Υπάρχουν όλα τα σχετικά εργαλεία σχεδίασης. Επιπρόσθετα βλέπουμε το πλήκτρο επιλογές με το οποίο ορίζουμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για το περιβάλλον σχεδίασης το πλήκτρο με το οποίο προσδιορίζουμε αν θα γίνεται κεντράρισμα και μεγέθυνση-σμίκρυνση του σχεδίου στον δείκτη (σταυρόνημα) πατώντας τα πλήκτρα [ + ] [ - ] που βρίσκονται στη δεξιά άκρη του πληκτρολογίου μας ή μόνο μεγέθυνση-σμίκρυνση. Εμφανίζονται οι συντεταγμένες δείκτη σε σχέση με το βασικό υψόμετρο αναφοράς και την αφετηρία χιλιομέτρησης. Μπορούμε να ορίσουμε δικό μας σημείο αναφοράς σχετικά με το οποίο βλέπουμε σε κάθε θέση του δείκτη την απόσταση, την γωνία, το Δx & Δy Ο Καθορισμός σημείου αναφοράς μπορεί να γίνει με πληκτρολόγηση των συντεταγμένων στα σχετικά «παραθυράκια» το τελευταίο "κτυπημένο" σημείο Αμεσα στη παρούσα θέση του δείκτη πατώντας το πλήκτρο F2 Στο σχέδιο δημιουργούνται 3 στρώσεις-layers ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Η στρώση ΠΙΝΑΚΕΣ δεν είναι άμεσα επεξεργάσιμη. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στα στοιχεία της θα πρέπει να πάμε από το μενού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΜΟΡΦΗ» > Στρώσεις.. και να απενεργοποιήσουμε τη επιλογή Μόνο ανάγνωση 11/13

12 Τεμαχισμός Σχεδίου για εκτύπωση.. Αν το σχέδιο είναι μεγαλύτερο από χαρτί που διαθέτουμε μπορούμε να κάνουμε κατάτμηση σε τμήματα που να χωρούν στο χαρτί μας. Στο παράθυρο σχεδίασης επιλέγουμε από το μενού «Εργαλεία» >>> «Τεμαχισμός Σχεδίου για εκτύπωση..» Εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο ορίζουμε το Το Πλάτος και το Ύψους του χαρτιού που έχουμε και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο «Αυτόματος Τεμαχισμός» Παράγονται πλαίσια με τη διάσταση που ορίσαμε ώστε να καλυφθεί όλο το σχέδιο μας. Τα πλαίσια αυτά μπορούμε -αν χρειάζεται- να τα μετακινήσουμε ορίζοντας το κέντρο του συγκεκριμένου πλαισίου (Κέντρο Χ-Υ) σε χιλιοστά από τα αριστερά και κάτω του σχεδίου. Τέλος στο μενού «Αρχείο» >> «Εκτύπωση» επιλέγουμε «Περιοχή» >>Πλαίσια και «Πλαίσια» >> όλα ή να βάλουμε αριθμούς με κόμμα. 12/13

13 Συναρτήσεις στο λογιστικό φύλλο Συναρτήσεις με μία παράμετρο ABS (Αριθμός) : Απόλυτη τιμή ROUND (Αριθμός) : Στρογγυλοποίηση αριθμού TRUNC (Αριθμός) : Αποκοπή του δεκαδικού μέρους αριθμού FRAC (Αριθμός) : Επιστρέφει το δεκαδικό τμήμα του αριθμού FACT (Αριθμός) : Παραγοντική τιμή αριθμού INT (Αριθμός) : Ακέραιο τμήμα αριθμού SIN (Αριθμός) : Ημίτονο COS (Αριθμός) : Συνημίτονο TAN (Αριθμός) : Εφαπτομένη COTAN (Αριθμός) : Συνεφαπτομένη SINH (Αριθμός) : Υπερβολικό ημίτονο COSH (Αριθμός) : Υπερβολικό συνημίτονο TANH (Αριθμός) : Υπερβολική εφαπτομένη COTANH (Αριθμός) : Υπερβολική συνεφαπτομένη ASIN (Αριθμός) : Τόξο ημίτονου ACOS (Αριθμός) : Τόξο συνημίτονου ATAN (Αριθμός) : Τόξο Εφαπτομένης ACOTAN (Αριθμός) : Τόξο συνεφαπτομένης LN (Αριθμός) : Φυσικό λογάριθμος LOG2 (Αριθμός) : Λογάριθμος με βάση 2 LOG10 (Αριθμός) : Δεκαδικός λογάριθμος EXP (Αριθμός) : e στην δύναμη του αριθμού RAND (Αριθμός) : τυχαίος αριθμός από 0 έως τον αριθμό RADIANS (Αριθμός) : μετατροπή μοιρών σε ακτίνια DEGREES (Αριθμός) : μετατροπή ακτίνια σε μοίρες Συναρτήσεις σε περιοχή κελιών SUM (Περιοχή) : Αθροισμα sum of all cell values in range AVERAGE (Περιοχή) : Μέσος όρος MIN (Περιοχή) : Μικρότερη τιμή MAX (Περιοχή) : Μεγαλύτερη τιμή COUNT (Περιοχή) : Αριθμός κελιών περιοχής STDEV (Περιοχή) : Μέση απόκλιση τετραγώνου STDEVP (Περιοχή) : Τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού DEVSQ (Περιοχή) : Αθροισμα τετραγώνων των αποκλίσεων από το μ.ο. VAR (Περιοχή) : Διακύμανση δείγματος Συναρτήσεις με πολλές παραμέτρους LT (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1>param2 αλλιώς 0 ST (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1<param2 αλλιώς 0 EQ (param1;param2) : Επιστρέφει 1 αν param1=param2 αλλιώς 0 CHOOSE (sel;param1;param2) : Επιστρέφει την param1 αν sel=0 αλλιώς την param2 Συναρτήσεις ημέρας & ώρας HOUR (Αριθμός) : Επιστρέφει τις ώρες από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου MIN (Αριθμός) : Επιστρέφει τα λεπτά της ώρας από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου SECOND (Αριθμός) : Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου DAY (Αριθμός) : Επιστρέφει την ημέρα από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου MONTH (Αριθμός) : Επιστρέφει τον μήνα από κελί που έχει σχετικό YEAR (Αριθμός) : Επιστρέφει το έτος από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου WEEKDAY (Αριθμός) : Επιστρέφει τον αριθμό της ημέρας από κελί που έχει σχετικό αριθμό χρόνου TODAY : Επιστρέφει την σημερινή ημερομηνία NOW : Επιστρέφει την παρούσα ώρα 13/13

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm MinusXLRequirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Μια από τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές για τη διαχείριση λογιστικών φύλλων είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικά Μαθήματος & Κυριότερες Συναρτήσεις του Microsoft Excel 2010 Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Το Maxima είναι ένα πρόγραμμα για την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών, συμβολικών μαθηματικών χειρισμών, αριθμητικών υπολογισμών και γραφικών παραστάσεων. Το Maxima λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Άσκηση Διαστασιολόγησης Φράγματος Μάρης Π. Φώτιος Αναπλ. Καθηγητής Ποτουρίδης Μ. Σίμος Υποψ. Διδάκτορας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγή Λεκάνης Ανοίγουμε την συντόμευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows λειτ ουργικά συστ ήματ α Εγχειρίδιο Χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Board, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο SMART και όλα τα σλόγκαν SMART είναι εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά Τρίτο μάθημα Excel 1. Προσθήκη γραμμών a. Δίνουμε δεξί κλικ πάνω στην γραμμή όπου μας ενδιαφέρει να εισάγουμε νέα γραμμή b. Πατάμε εισαγωγή c. Μια νέα γραμμή εισάγεται 2. Προσθήκη στηλών a. Δίνουμε δεξί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ EXCEL

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ EXCEL ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ EXCEL ΑΣΚΗΣΗ 1 : Στο φύλλο 1 στο Excel, να δηµιουργήσετε τον παρακάτω πίνακα: 1) Ο τίτλος έχει µέγεθος 22, ενώ τα υπόλοιπα έχουν µέγεθος 12 2) Με τη χρήση κατάλληλων συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Διάρκεια : 45 λεπτά Παλέτα Κίνηση Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα εξοικειωθείτε με τις εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα Κίνηση. Για τον σκοπό αυτό διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων. Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων. Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων Τι είναι τα υπολογιστικά φύλλα Λογιστικό φύλλο (spreadsheet): ο λογιστικός πίνακας, (παλαιότερα «λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

Εξάσκηση στον Κειμενογράφο!

Εξάσκηση στον Κειμενογράφο! Εξάσκηση στον Κειμενογράφο! Άσκηση 1 Εισαγωγή και Μορφοποίηση κειμένου πρώτο εικονίδιο με το στυλό (OOo4Kids Writer) για να εισάγουμε κείμενο. Γυρίζουμε τη γλώσσα στα Ελληνικά πατώντας αριστερό Alt + Shift

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

... 1... 2 ... 9 ... 15

... 1... 2 ... 9 ... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενικές οδηγίες... 2 Τροφοδοσία... 2 Πληκτρολόγιο... 2 Σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη... 3 Μορφές εµφάνισης αριθµών... 3 Σειρά πράξεων... 4 ιορθώσεις... 5 Ακρίβεια και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα