Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία Ο υπολογιστής Ιστορική αναδρομή Τα δεδομένα στον υπολογιστή Λογισμικό Δίκτυα επικοινωνίες Περιβάλλοντα εργασίας...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολυμέσα Υπερμέσα Ορισμοί Πολυμεσικά στοιχεία Το κείμενο Ο ήχος Η εικόνα Το βίντεο...55

4 6 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο υπολογιστής στη διδασκαλία και τη μάθηση Ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οι ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία Τεκμηρίωση χρήσης των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων Μια ταξινόμηση εφαρμογών λογισμικού ως γνωστικών εργαλείων...69 ΜΕΡΟΣ Β Σενάρια διδασκαλίας...71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σενάρια διδασκαλίας Σενάρια διδασκαλίας με την υποστήριξη των ΤΠΕ Η δομή ενός σεναρίου διδασκαλίας Ένα παράδειγμα σεναρίου διδασκαλίας...79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οι ιστοεξερευνήσεις ως ερμηνευτικά εργαλεία Ιστοεξερευνήσεις: Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Σενάριο διδασκαλίας με ιστοεξερεύνηση: Ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση...99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Το λογιστικό φύλλο ως εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης Μοντελοποίηση και προσομοίωση με το λογιστικό φύλλο Σενάριο διδασκαλίας με το λογιστικό φύλλο: Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

5 Περιεχόμενα 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο εννοιολογικός χάρτης ως εργαλείο σημασιολογικής οργάνωσης Εννοιολογική χαρτογράφηση Σενάριο διδασκαλίας με εννοιολογική χαρτογράφηση: Κράτος, πολίτευμα και πολίτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η γλώσσα logo ως εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης Δυναμική μοντελοποίηση και γλώσσα logo Σενάριο διδασκαλίας με γλώσσα logo: Προγραμματισμός και κατασκευές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο διασύνδεσης φυσικού περιβάλλοντος υπολογιστή Εκπαιδευτική ρομποτική Σενάριο διδασκαλίας με εκπαιδευτικό ρομπότ: Ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή ταχύτητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα ως εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα Σενάριο διδασκαλίας σε εικονικό περιβάλλον πολλών χρηστών: Μελέτη γεωμετρικών στερεών Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία Βιβλιογραφία Ευρετήριο

6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σενάρια διδασκαλίας 4.1 Σενάρια διδασκαλίας με την υποστήριξη των ΤΠΕ Ένα σενάριο διδασκαλίας ή διδακτικό σενάριο ή εκπαιδευτικό σενάριο, μεταφράζοντας τους αγγλικούς όρους «educational scenario» και «educational script» όπως συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο έναν δομημένο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, που περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης. Σε όρους πληροφορικής, ένα σενάριο διδασκαλίας αποτελεί τον αλγόριθμο για την επίτευξη των στόχων της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας. Το σενάριο διδασκαλίας αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, βασίζεται σε συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, περιλαμβάνει συγκεκριμένους και σαφώς διατυπωμένους διδακτικούς στόχους, δραστηριότητες για τους μαθητές και ρόλο για τον εκπαιδευτικό και, στην περίπτωση που υποστηρίζεται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Ε- πικοινωνιών (ΤΠΕ), αξιοποιεί εκπαιδευτικά εργαλεία (όπως το λογισμικό) ή άλλες ψηφιακές τεχνολογίες. Ένα σενάριο διδασκαλίας περιγράφει, ουσιαστικά, τη διαδικασία σχεδίασης ενός μαθήματος. Συνδέει τους σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών με την καθημερινή διδακτική πράξη (Ντρενογιάννη & Πριμεράκης, 2008). Τα σενάρια διδασκαλίας με την υποστήριξη των ΤΠΕ βασίζονται σε αυτές κυρίως στο στάδιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων, αλλά και στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι μαθησιακές δραστηριότητες αποτελούν συνήθως αυτόνομες

8 74 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή δραστηριότητες με τον υπολογιστή, τις οποίες υλοποιεί ο μαθητής με βάση το φύλλο εργασίας που του δίνεται και σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Πολλές φορές είναι δραστηριότητες που έχει ήδη δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός, και ο μαθητής τις χειρίζεται και τις τροποποιεί. Οι δραστηριότητες μπορεί να αποτελούν και τμήματα ολοκληρωμένων πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως αυτών που είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο «εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό Γυμνασίου, Δημοτικού» του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr/). Εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού ως εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει μια θεματική ενότητα ενός γνωστικού αντικειμένου ή ένα γνωστικό αντικείμενο μιας τάξης έχουν αναπτυχθεί για πολλά θεματικά πεδία και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πολλές φορές, όμως, το αναφερόμενο ως εκπαιδευτικό λογισμικό δεν ικανοποιεί τις αρχές που θέτει ο ορισμός του. Εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που ακολουθεί ή υποστηρίζει συγκεκριμένη παιδαγωγική θεώρηση, υποδεικνύει ή υλοποιεί διδακτικούς στόχους, ενσωματώνει ή υποστηρίζει αλληλεπιδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες, περιλαμβάνει διεπαφές και αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία, και στοχεύει σε συγκεκριμένα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη, χωρίς όμως ιδιαίτερη σκοπιμότητα ή αποτελεσματικότητα ως προς την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων (Hokanson & Hooper, 2004). Οι κατηγοριοποιήσεις μπορεί να γίνουν ως προς τη θεωρητική προσέγγιση παιδαγωγική θεώρηση στην οποία βασίζεται η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, ως προς τις τεχνολογίες τις οποίες αξιοποιεί και διαχειρίζεται το λογισμικό, ή ως προς τον βαθμό παρέμβασης και δράσης του χρήστη. Όσον αφορά την παιδαγωγική θεώρηση, το εκπαιδευτικό λογισμικό βασίζεται και αξιοποιεί παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από αυτή. Μια συγκεκριμένη και σαφής παιδαγωγική προσέγγιση υποστηρίζει σενάρια διδασκαλίας, υποδεικνύει τον τύπο των μαθησιακών δραστηριοτήτων και οδηγεί σε ένα συνεπές, σε όλη του την έκταση, περιβάλλον εργασίας. Όσον αφορά τις τεχνολογίες, η εμφάνιση ποικιλίας εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και σε μη ειδικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές διαφόρων τεχνολογικών προσεγγίσεων, όπως υπερμεσικά περιβάλλοντα.

9 Σενάρια διδασκαλίας 75 Ο τρίτος τύπος κατηγοριοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του και αναφέρεται στη δυνατότητα παρέμβασης από τον χρήστη στο περιεχόμενο ή και το πλαίσιό του. Η αδυναμία οποιουδήποτε τύπου τροποποίησης από τον μαθητή ή τον εκπαιδευτικό αναφέρεται σε λογισμικό κλειστού τύπου, ενώ η δυνατότητα παρέμβασης υλοποιείται στα προϊόντα λογισμικού ανοικτού τύπου. Φαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση ή η ταξινόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς οποιαδήποτε παράμετρο θεώρησής του δεν έχει να προσφέρει πολλά στη μαθησιακή διαδικασία. Η ουσιαστική προσφορά εντοπίζεται στον τρόπο χρήσης κατά την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη. Ο τύπος των μαθησιακών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός και υλοποιεί ο μαθητής με ένα εκπαιδευτικό λογισμικό περιλαμβάνει την παιδαγωγική, αλλά και τεχνολογική, θεώρηση του εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτικά προϊόντα λογισμικού εποικοδομητικού τύπου είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται με συμπεριφοριστικό τρόπο ή, αντίθετα, ανοικτά υπερμεσικά περιβάλλοντα μπορεί να αξιοποιούνται μόνο για την πρόσκτηση της υπάρχουσας, έτοιμης πληροφορίας. Οι παραπάνω περιορισμοί, μεταξύ άλλων, οδηγούν προς την κατεύθυνση της σχεδίασης και της ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη συνδρομή των ΤΠΕ, και μάλιστα ως γνωστικών εργαλείων στο πλαίσιο σεναρίων διδασκαλίας για συγκεκριμένο θέμα, με συγκεκριμένους στόχους. Αυτό προσφέρει ευελιξία στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τα χαρακτηριστικά των γνωστικών εργαλείων και κύριο στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την οικοδόμηση της γνώσης.

10 76 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή 4.2 Η δομή ενός σεναρίου διδασκαλίας Η δομή ενός σεναρίου διδασκαλίας περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα (Hotchalk Lesson Plans Page, 2010 The Educator's reference Desk, 2003 Τζίμας, 2009): Τίτλος. Περιγράφει συνοπτικά το θέμα του σεναρίου. Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Παρουσιάζονται τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία αναφέρεται το σενάριο. Πρωτοτυπία. Περιγράφονται καινοτομίες ή στοιχεία πρωτοτυπίας που αξιοποιεί το σενάριο. Αυτά μπορεί να αφορούν το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του θέματος. Κυρίως, όμως, αναφέρονται στον ιδιαίτερο τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ και στην προστιθέμενη αξία που επιφέρουν σε σχέση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας. Τάξη αναφοράς. Αναφέρεται η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται το σενάριο. Παιδαγωγική προσέγγιση. Αναφέρεται η παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το σενάριο. Περιγράφονται στοιχεία του θεωρητικού μοντέλου που υλοποιεί το σενάριο. Η δομή των σεναρίων διδασκαλίας και η μαθητοκεντρική προσέγγισή τους με συγκεκριμένους ρόλους για τους μαθητές και τον/την εκπαιδευτικό υποδηλώνουν, συνήθως, κάποιον τύπο των θεωριών οικοδόμησης της γνώσης (κονστρουκτιβιστικές θεωρίες). Αρχές αυτής της προσέγγισης που μπορεί να ακολουθεί το σενάριο είναι οι προτεινόμενες από τον Jonassen (1994), που μπορεί να αποτελέσουν και στοιχεία της πρωτοτυπίας του σεναρίου: παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων της πραγματικότητας. Αποφυγή της υπεραπλούστευσης αναπαριστάνοντας τη φυσική πολυπλοκότητα του κόσμου έμφαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή της γνώσης παρουσίαση αυθεντικών μαθησιακών διαδικασιών βασισμένων σε πραγματικές καταστάσεις ενίσχυση πρακτικών αναστοχασμού υποστήριξη συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης μέσω κοινωνικής διαπραγμάτευσης. Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Γίνεται σαφής σύνδεση των διδακτικών στόχων του σεναρίου με σημεία του αναλυτικού προγράμματος του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και των ΤΠΕ.

11 Σενάρια διδασκαλίας 77 Διδακτικοί στόχοι. Περιγράφονται με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. Μπορεί να αναφέρονται και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι ως προς το θέμα και το γνωστικό ή τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα. Αναφέρονται επίσης διδακτικοί στόχοι ως προς τη χρήση της τεχνολογίας, οι οποίοι αφορούν τις δεξιότητες που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται (πληροφορικός αλφαβητισμός ή γραμματισμός). Εκτιμώμενη διάρκεια. Αναφέρεται η συνολική, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια του σεναρίου. Ενδείκνυται να εκτιμάται η χρονική διάρκεια κάθε σταδίου του σεναρίου και, κυρίως, κάθε μαθησιακής δραστηριότητας. Οργάνωση διδασκαλίας. Περιγράφεται ο τρόπος εργασίας (εξατομικευμένη ή σε ομάδες μαθητών) και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός, εργαστήριο ή τάξη, Διαδίκτυο, προϊόντα λογισμικού, προπαρασκευαστικές ενέργειες, κ.λπ.). Ρόλοι. Αναφέρονται οι ρόλοι και οι ενέργειες των μαθητών, των ομάδων των μαθητών και του εκπαιδευτικού, καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασής τους. Μαθησιακές δραστηριότητες φύλλα εργασίας. Περιγράφονται οι μαθησιακές δραστηριότητες που βασίζονται στην επιλεγμένη παιδαγωγική προσέγγιση και ικανοποιούν τους διδακτικούς στόχους. Αποτυπώνονται, συνήθως, με τη μορφή φύλλων εργασίας, τα οποία αποτελούν οδηγό για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, οργανώνουν τη διαδικασία και εστιάζουν το ενδιαφέρον των μαθητών στους διδακτικούς στόχους. Αξιολόγηση. Περιλαμβάνονται διαδικασίες αποτίμησης του σεναρίου, της διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας. Δημιουργούνται φύλλα αξιολόγησης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση, αν και αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, περιλαμβάνει στάσεις και απόψεις. Επεκτασιμότητα. Παρουσιάζονται προτάσεις επέκτασης του σεναρίου. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν διαφορετικούς διδακτικούς στόχους, νέες μαθησιακές δραστηριότητες, διαφορετικά θέματα του γνωστικού ή των γνωστικών αντικειμένων, ή άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί, επίσης, να αφορούν άλλες εφαρμογές και δεξιότητες στη χρήση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Τα προϊόντα λογισμικού που παρέχουν την ευελιξία για την επέκταση του σεναρίου διδασκαλίας είναι τα προϊόντα λογισμικού γενικής χρήσης, τα ελεύθερα και τα ανοικτού κώδικα. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός σεναρίου διδασκαλίας αποτελεί μια κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα βασικά στάδια (Σχήμα 4.1, Τζίμας,

12 78 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή 2009). Η διαδικασία είναι κυκλική, αφού το σενάριο μπορεί διαρκώς να τροποποιείται, να επεκτείνεται, ή να βελτιώνεται, ιδιαίτερα μετά από τα στάδια της εφαρμογής και της αξιολόγησής του. Σχήμα 4.1. Βασικά στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης ενός σεναρίου διδασκαλίας.

13 Σενάρια διδασκαλίας Ένα παράδειγμα σεναρίου διδασκαλίας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα δειγματικό σενάριο διδασκαλίας, το οποίο αναφέρεται στο μάθημα της Γλώσσας της Β τάξης του Δημοτικού. Το σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε περιβάλλον τάξης από μετεκπαιδευόμενες εκπαιδευτικούς στο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤ- ΠΕ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πραγματοποιήθηκε το 2009 (Πάνου & Αντωνίου, 2009). Τίτλος. «Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο». Ένα σενάριο διδασκαλίας βασισμένο στο λογοτεχνικό κείμενο του Μάνου Κοντολέοντος από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α και Β Δημοτικού. Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα. Γλώσσα (κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, ανάγνωση κειμένου), Μαθηματικά (γεωμετρικά σχήματα), Πληροφορική (επεξεργασία και παρουσίαση πληροφορίας), Αισθητική αγωγή. Πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία του σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο αφορά την εφαρμογή του μοντέλου της ολικής γλώσσας. Σύμφωνα με αυτό, οι δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και του προφορικού λόγου δεν διαχωρίζονται, αλλά αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο άρρηκτα συνδεδεμένο με το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας. Εντάσσονται οπτικά, ηχητικά ή άλλα ερεθίσματα, τα οποία προέρχονται από το περιβάλλον του μαθητή (φυσικό ή ανθρωπογενές). Ως προς τις δραστηριότητες και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, η πρωτοτυπία εστιάζει στη χρήση πολυμεσικών εργαλείων και λογισμικού παρουσίασης, με τα οποία οι μαθητές εργάζονται και ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες. Τάξη αναφοράς. Η τάξη εφαρμογής του σεναρίου διδασκαλίας είναι η Β Δημοτικού. Παιδαγωγική προσέγγιση. Το σενάριο ακολουθεί την προσέγγιση της οικοδόμησης της γνώσης. Αξιοποιεί, επίσης, τις αρχές της θεωρίας της ολικής γλώσσας. Ο μαθητής εμπλέκεται σε μαθησιακές δραστηριότητες με την υποστηρικτική διαμεσολάβηση όλων των προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά και των τεχνολογικών εργαλείων. Το σενάριο αξιοποιεί την α- νακαλυπτική μάθηση, κατά την οποία: «στην πραγματικότητα, ο μαθητής δεν ανακαλύπτει καινούρια γνώση, αλλά με την καθοδήγηση του δασκάλου παρα-

14 80 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή τηρεί, συσχετίζει δεδομένα, δοκιμάζει εναλλακτικές ερμηνείες και φθάνει μόνος του και με τους δικούς του τρόπους σε ανώτερα επίπεδα σκέψης, με αποτέλεσμα να παράγει την επιθυμητή γνώση» (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ. Ως προς το μάθημα της Γλώσσας, το σενάριο αναφέρεται στην ανάγνωση και την κατανόηση του περιεχομένου σύνθετου κειμένου, την εξοικείωση με τη μεγαλόφωνη ανάγνωση και τα αντίστοιχα εκφραστικά μέσα που υπαγορεύονται από την περίσταση, την επιλεκτική α- νάγνωση σημείων του κειμένου, τη σύνδεση της λογοτεχνίας με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του συναισθήματος. Γίνεται επίσης σύνδεση λογοτεχνικών κειμένων με δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης (αυτοσχεδιασμοί, παντομίμα, διασκευή λογοτεχνικών κειμένων σε θεατρικό σενάριο κ.ά.), καθώς και σύνδεση της λογοτεχνίας με τη ζωγραφική, τη μουσική και άλλες μορφές τέχνης. Η συμβατότητα ως προς τα Μαθηματικά αφορά τη διάκριση σχημάτων, όπως το τρίγωνο, το τετράγωνο, το ορθογώνιο και ο κύκλος, και τη χρησιμοποίηση των όρων πάνω-κάτω, μπροστά-πίσω, αριστεράδεξιά. Σχετικά με την Πληροφορική, το σενάριο εφαρμόζεται με τις ενότητες «Γνωρίζω τον υπολογιστή» και «Παίζω και μαθαίνω με τον υπολογιστή». Ό- σον αφορά τα εικαστικά, το σενάριο σχετίζεται με την έκφραση ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από τα έργα του μαθητή, την επιθυμία του μαθητή να συμμετέχει σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τη σύνδεση της τέχνης με παραμύθια και διηγήσεις. Διδακτικοί στόχοι Α. Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα κατανόηση κειμένου ανάγνωση κειμένου με ρύθμιση έντασης, χροιάς, τόνου, ρυθμού φωνής και ηχογράφηση αναπαράσταση εικόνων από το κείμενο παραγωγή περιγραφικού κειμένου ανάκληση γεωμετρικών σχημάτων και της ονομασίας τους χρήση βασικών γεωμετρικών σχημάτων για τη σύνθεση εικόνων

15 Σενάρια διδασκαλίας 81 εμπλουτισμός της αντίληψης για τον φυσικό κόσμο (κλιματικές ζώνες, ουράνιο τόξο, χλωρίδα, πανίδα) εξοικείωση με στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους λογοτεχνικού κειμένου. Β. Ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ διαχείριση αρχείων (άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση) ηχογράφηση δημιουργία και επεξεργασία εικόνας (αντιγραφή, επικόλληση, μετακίνηση) περιήγηση σε υπερμεσικές εφαρμογές γνωριμία με το λογισμικό παρουσίασης με έμφαση στη ζωγραφική. Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία ανάπτυξη της δημιουργίας ανάπτυξη της φαντασίας τόνωση του πνεύματος συνεργασίας δραματοποίηση, συμμετοχή σε παιχνίδι ρόλων. Εκτιμώμενη διάρκεια. Η συνολική διάρκεια του σεναρίου εκτιμάται στις τρεις (3) διδακτικές ώρες (135 λεπτά). Οργάνωση διδασκαλίας. Οι μαθητές συγκροτούν πέντε ομάδες των 2 3 ατόμων, σύμφωνα με την επιλογή τους και χωρίς την παρέμβαση της εκπαιδευτικού. Οι ομάδες παίρνουν ονόματα από στοιχεία του κειμένου (Μεγάλο Δάσος, Μεγάλη Θάλασσα, Μεγάλη Έρημος, Μεγάλα Βουνά, Μεγάλη Πεδιάδα). Σχεδιάζονται τρία φύλλα εργασίας με τις δραστηριότητες για κάθε ομάδα. Σχεδιάζεται ένα φύλλο αξιολόγησης για τους μαθητές. Δημιουργούνται πέντε αρχεία στο λογισμικό παρουσίασης, ένα για κάθε ομάδα. Κάθε αρχείο περιλαμβάνει τέσσερις σελίδες (εξάσκηση, κατασκευή σπουργίτη, σχεδίαση τοπίου, σύνθεση ονείρου). Δημιουργούνται επίσης δύο αρχεία στο λογισμικό παρουσίασης για τον εκπαιδευτικό. Το ένα περιέχει το λογοτεχνικό κείμενο και το άλλο το φόντο για τη σύνθεση των εργασιών όλων των ομάδων για την τελική παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών. Το σενάριο υλοποιείται σε τέσσερις φάσεις: τη φάση εξάσκησης των μαθητών, τη φάση ανάγνωσης του κειμένου και κατασκευής του ήρωα, τη φάση της σύνθεσης των τοπίων και αναπαράστασης του ονείρου, και τη φάση της σύνθεσης των εικόνων, της α- ξιολόγησης και της δραματοποίησης.

16 82 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή Ρόλοι. Οι μαθητές συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας τους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο της τάξης για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Κάθε μαθητής έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο κατά τη δραματοποίηση. Ο/Η εκπαιδευτικός συντονίζει τις ενέργειες των μαθητών και τη διαδικασία, εκφωνεί το κείμενο και συνεργάζεται με τους μαθητές για την ολοκλήρωση του σεναρίου και την τελική παρουσίαση. Μαθησιακές δραστηριότητες φύλλα εργασίας Φάση 1: Εξάσκηση (εκτιμώμενη διάρκεια 15 λεπτά) Τα παιδιά κάθε ομάδας ανοίγουν το αρχείο του λογισμικού παρουσίασης που έχει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκουν. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές πειραματίζονται με τις διεργασίες εισαγωγής και επεξεργασίας αντικειμένων στις διαφάνειες, αξιοποιώντας τη διαφάνεια εξάσκησης και το φύλλο εξάσκησης με τις οδηγίες για τα σχήματα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Οδηγίες για τα σχήματα Βάλε στη διαφάνειά σου σχήματα! Για να βάλεις ένα σχήμα στη διαφάνειά σου, πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής διαδοχικά βήματα (Σχήμα 4.2): Εισαγωγή > Σχήματα > Βασικά σχήματα > Επιλογή ενός σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε σταυρόνημα (+). Σύρεις το σταυρόνημα και διαμορφώνεις το σχήμα όπως το θέλεις. Δώσε χρώμα στα σχήματα! Για να αλλάξεις χρώμα στο σχήμα σου: Επιλέγεις το σχήμα με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, πατάς στο βέλος του κουμπιού με το κουβαδάκι και διαλέγεις όποιο χρώμα θέλεις (Σχήμα 4.3). Μετακίνησε τα σχήματα! Για να μετακινήσεις ένα σχήμα, πρέπει να πατήσεις στο σχήμα (με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού), να το σύρεις κρατώντας το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο και να το αφήσεις στην καινούρια του θέση.

17 Σενάρια διδασκαλίας 83 Σχήμα 4.2. Εισαγωγή σχήματος στη διαφάνεια. Σχήμα 4.3. Επιλογή χρώματος για το σχήμα.

18 84 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή Άλλαξε το μέγεθος των σχημάτων! Για να αλλάξεις το μέγεθος ενός σχήματος, πάτησε στο σχήμα και τράβηξέ το από τα κυκλάκια που έχει γύρω του (Σχήμα 4.4). Σχήμα 4.4. Αλλαγή του μεγέθους ενός σχήματος. Περίστρεψε τα σχήματα! Για να περιστρέψεις ένα σχήμα, πάτησε στο σχήμα και χρησιμοποίησε το πράσινο κυκλάκι που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του σχήματος (Σχήμα 4.5). Φτιάξε πολλά ίδια σχήματα! Για να φτιάξεις πολλά ίδια σχήματα, επιλέγεις το σχήμα με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και, από το μενού που εμφανίζεται, πατάς στην εντολή Αντιγραφή. Στη συνέχεια, πατάς πάλι στο σχήμα με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγεις Επικόλληση (Σχήμα 4.6).

19 Σενάρια διδασκαλίας 85 Σχήμα 4.5. Περιστροφή σχήματος. Σχήμα 4.6. Αντιγραφή σχήματος. Ένωσε τα σχήματα σε ομάδα! Για να ενώσεις τα σχήματα σε ομάδα και να μετατραπούν σε ένα νέο σχήμα, κρατάς πατημένο το πλήκτρο shift του πληκτρολογίου και επιλέγεις τα σχήματα που θέλεις να βάλεις στην ομάδα με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Έπειτα, από το μενού που εμφανίζεται, πατάς στην εντολή Ομαδοποίηση (Σχήμα 4.7).

20 86 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή Σχήμα 4.7. Ομαδοποίηση σχημάτων. Οδηγίες για την ηχογράφηση Ηχογράφησε τη φωνή σου! Για να ηχογραφήσεις τη φωνή σου, πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα: Εισαγωγή > Ταινία και Ήχος > Καταγραφή ήχου (Σχήματα 4.8 και 4.9). Σχήμα 4.8. Καταγραφή ήχου.

21 Σενάρια διδασκαλίας 87 Σχήμα 4.9. Ηχογράφηση και αναπαραγωγή. Εργασίες για εξάσκηση 1. Πήγαινε στη διαφάνεια 1. Βάλε στη διαφάνεια ένα τρίγωνο. 2. Χρωμάτισε το τρίγωνο με κόκκινο χρώμα. 3. Μεγάλωσε το κόκκινο τρίγωνο και περίστρεψέ το προς τα δεξιά. 4. Τοποθέτησε το τρίγωνο αριστερά και, χρησιμοποιώντας τις εντολές Αντιγραφή και Επικόλληση, φτιάξε ένα ίδιο τρίγωνο στα δεξιά της διαφάνειας. 5. Πρόσθεσε στη διαφάνεια έναν κύκλο. Επίλεξε τα σχήματά σου, κρατώντας το πλήκτρο shift πατημένο, και πάτησε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Επίλεξε Ομαδοποίηση > Ομαδοποίηση. 6. Για να ηχογραφήσεις κάνε τα εξής: Εισαγωγή > Ήχος > Καταγραφή ήχου. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, πάτησε το κόκκινο κουμπί και μίλα δυνατά και καθαρά στο μικρόφωνο.

22 88 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή Φάση 2: Ανάγνωση κειμένου κατασκευή ήρωα (εκτιμώμενη διάρκεια 20 λεπτά) Η δεύτερη φάση ξεκινά με την ανάγνωση του κειμένου από τον/την εκπαιδευτικό χρησιμοποιώντας το σχετικό αρχείο παρουσίασης. Το Σχήμα 4.10 δείχνει την πρώτη διαφάνεια του κειμένου. Οι μαθητές έχουν τα βιβλία κλειστά. Κάθε «σκηνή» του κειμένου συνοδεύεται από ήχους αντίστοιχους με το περιεχόμενο, που ενεργοποιούνται από το σύμβολο του μεγαφώνου (όταν ο σπουργίτης βρίσκεται στο τροπικό δάσος ακούγονται φωνές άγριων ζώων, όταν βρίσκεται στη θάλασσα ακούγεται ήχος κυμάτων, κ.λπ.). Η ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό κρίνεται απαραίτητη για την ενεργοποίηση της φαντασίας των μαθητών προκειμένου να συνθέσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις εικόνες των τόπων που επισκέπτεται ο σπουργίτης. Η δεύτερη φάση συνεχίζεται με μια δραστηριότητα κοινή για όλους τους μαθητές. Αφορά την κατασκευή του ήρωα της ιστορίας, του σπουργίτη. Τα παιδιά κάθε ομάδας σχεδιάζουν τον σπουργίτη συνεχίζοντας την εργασία τους Σχήμα Η πρώτη διαφάνεια του αρχείου για την ανάγνωση του κειμένου.

23 Σενάρια διδασκαλίας 89 στο αρχείο του λογισμικού παρουσίασης, που έχει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκουν. Το Σχήμα 4.11 παρουσιάζει τη διαφάνεια του λογισμικού παρουσίασης με τα τμήματα του σπουργίτη, τα οποία καλούνται να συναρμολογήσουν οι μαθητές. Φάση 3: Σύνθεση τοπίων αναπαράσταση του ονείρου (εκτιμώμενη διάρκεια 55 λεπτά) Στην τρίτη φάση, το φύλλο εργασίας κάθε μαθητή διαφοροποιείται ως προς το τμήμα του κειμένου που παρουσιάζεται, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής. Παρακάτω, περιγράφονται οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας ενός μαθητή που ανήκει στην ομάδα «το μεγάλο δάσος». Σχήμα Η διαφάνεια του λογισμικού παρουσίασης με τα τμήματα του σπουργίτη προς συναρμολόγηση.

24 90 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή 1. Πήγαινε στη διαφάνεια 2, πάτησε στη φιγούρα του σπουργίτη, επίλεξε Αντιγραφή και κόλλησε τη φιγούρα στη διαφάνεια Διάβασε το παρακάτω κείμενο και φαντάσου ένα μεγάλο δάσος, σαν αυτό που επισκέφθηκε ο σπουργίτης. Πήγαινε στη διαφάνεια 3 και προσπάθησε να σχεδιάσεις τι συνάντησε εκεί ο σπουργίτης. «Πέρασε μέσα από το μεγάλο δάσος. Είδε τα λιοντάρια, τις τίγρεις, τους ελέφαντες και τις μαϊμούδες. "Πάω καλά για το μέρος που είναι το ουράνιο τόξο;" ρώτησε έναν χιμπατζή. "Καλά πας!" του απάντησε εκείνος». 3. Τι είδε ο σπουργίτης στο μεγάλο δάσος; 4. Δώσε στην εικόνα έναν τίτλο. Γράψε τον τίτλο στο κουτάκι που βλέπεις στο επάνω μέρος της διαφάνειας Διάβασε το παραπάνω κείμενο χρωματίζοντας τη φωνή σου με τον σωστό τρόπο και ηχογράφησέ την. Όλα τα παιδιά της ομάδας πρέπει να διαβάσουν ένα κομμάτι του κειμένου. 6. Ποια γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποίησες στην εικόνα σου; Το Σχήμα 4.12 δείχνει το υπόβαθρο της διαφάνειας 3, στην οποία κάθε παιδί σχεδιάζει σύμφωνα με τη δραστηριότητα 2 και δίνει τίτλο σύμφωνα με τη δραστηριότητα 4. Η τρίτη φάση συνεχίζεται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο επόμενο φύλλο εργασίας. 1. Το ταξίδι του μικρού σπουργίτη τελείωσε. Ο φίλος μας βρίσκει το ουράνιο τόξο και διάβασε παρακάτω να δεις τι κάνει! «Ο σπουργίτης πήγε και κούρνιασε στην πιο χαμηλή μεριά του. Μπορούσε πια να ξεκουραστεί. Σήκωσε τα μάτια του προς τα πάνω. Ό,τι έβλεπε ήταν λουσμένο σε μαγευτικούς χρωματισμούς. "Αχ, τι ομορφιά!" είπε ο σπουργίτης. "Άξιζε η κούραση!" κι έπειτα έκλεισε τα μάτια του και κοιμήθηκε. Τα όνειρά του είχαν χρώματα του ουράνιου τόξου. Τόσο όμορφα όνειρα ήταν». Πήγαινε στη διαφάνεια 4 και ζωγράφισε στο συννεφάκι αυτό που φαντάζεσαι ότι ονειρεύεται ο σπουργίτης. Για τη ζωγραφιά σου, χρησιμοποίησε μόνο τα αυτόματα σχήματα του λογισμικού.

25 Σενάρια διδασκαλίας 91 Σχήμα Το υπόβαθρο της διαφάνειας 3 για την ομάδα «μεγάλο δάσος». 2. Στο συννεφάκι του φύλλου εργασίας, γράψε με λίγα λόγια αυτό που φαντάζεσαι ότι ονειρεύεται ο σπουργίτης. Φάση 4: Σύνθεση εικόνων δραματοποίηση (εκτιμώμενη διάρκεια 45 λεπτά) Ο/Η εκπαιδευτικός συνθέτει τις διαφάνειες των ομάδων των παιδιών σε ένα νέο αρχείο του λογισμικού παρουσίασης και παρουσιάζει την ολοκληρωμένη, πλέον, εργασία. Κάθε μαθητής βλέπει τη δουλειά όλων των ομάδων, τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις τους. Στο τέλος της παρουσίασης, κάθε ομάδα δραματοποιεί με παντομίμα το κείμενο, χρησιμοποιώντας την προβολή της συνθετικής εργασίας στον τοίχο ως «σκηνικό». Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές ρόλους ζώων και α- φηγητών για κάθε μέλος των ομάδων. Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται από τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

26 92 Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή Επιπλέον, οι μαθητές αξιολογούν την εργασία της ομάδας τους, αλλά και των άλλων ομάδων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στο φύλλο αξιολόγησης (Σχήμα 4.13). Σχήμα Το φύλλο αξιολόγησης των μαθητών.

27 Σενάρια διδασκαλίας 93 Επεκτασιμότητα. Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα είδη λογοτεχνικού κειμένου. Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί με βάση μια φανταστική ιστορία που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές. Μπορεί να αξιοποιηθεί στο αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος, προκειμένου να προσεγγιστεί το φυσικό φαινόμενο του ουράνιου τόξου. Μπορεί ε- πίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των γεωμετρικών στερεών που προβλέπονται από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (πυραμίδα, κύλινδρος, σφαίρα). Το σενάριο διδασκαλίας «Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο» έχει εφαρμοστεί σε περιβάλλον πραγματικής τάξης 12 μαθητών, με εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα. Η φάση εξάσκησης ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο. Υλοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες από το σύνολο των παιδιών. Ορισμένες δυσκολίες τεχνικού τύπου (αντιγραφή και επικόλληση σχημάτων, ομαδοποίηση) αντιμετωπίστηκαν με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, οι περισσότεροι μαθητές προτίμησαν τον επεξεργαστή κειμένου. Η δραστηριότητα της ηχογραφημένης ανάγνωσης παρακίνησε τους μαθητές που δυσκολεύονταν στην ανάγνωση να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το αποτέλεσμα. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με δραστηριότητες ε- πεξεργασίας κειμένου, εικόνας, ήχου και σύνθεσης πληροφοριών, και τους δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναδείξουν κλίσεις και ενδιαφέροντα. Τα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζουν παραδείγματα σεναρίων διδασκαλίας σε γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με το γνωστικό εργαλείο που αξιοποιείται σε κάθε σενάριο. Έπεται το σενάριο διδασκαλίας που αφορά σε συγκεκριμένο θέμα ή θέματα. Το σενάριο ακολουθεί, γενικά, την προτεινόμενη δομή. Το τμήμα των μαθησιακών δραστηριοτήτων και φύλλων εργασίας κάθε σεναρίου διδασκαλίας περιγράφει τη διαδικασία υλοποίησης των δραστηριοτήτων και αναφέρεται στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή.

28

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πολύσημη Ανάγνωση Λογοτεχνικού Κειμένου με χρήση ΤΠΕ στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Πολύσημη Ανάγνωση Λογοτεχνικού Κειμένου με χρήση ΤΠΕ στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Πολύσημη Ανάγνωση Λογοτεχνικού Κειμένου με χρήση ΤΠΕ στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Γ. Πάνου 1, Ε. Αντωνίου 2 1 Μετεκπαιδευόμενη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Γεωµετρικά µοτίβα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων

9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων 9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι 60 εκπαιδευτικοί και υλοποίησαν μαθησιακές δραστηριότητες με τον υπολογιστή παρουσιάζονται στον πίνακα 9.7. Πίνακας 9.7 Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα.

Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα. Διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας: Μαθαίνω γράμματα και σχήματα. Δ. Γκότζος 1, E. Bέμμου 2 1 Eκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.4 Το επιστημονικό περιεχόμενο Αναφέρονται οι κύριες νέες γνώσεις προς διδασκαλία και τα κρίσιμα στοιχεία τους.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.4 Το επιστημονικό περιεχόμενο Αναφέρονται οι κύριες νέες γνώσεις προς διδασκαλία και τα κρίσιμα στοιχεία τους. ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Δημιουργός σεναρίου 1.2 Τίτλος σεναρίου Περιγράφει σαφώς το συγκεκριμένο θέμα του σεναρίου και την τεχνολογική προσέγγιση που αξιοποιείται (πχ ανάκλαση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Χρήση και σύνταξη της εντολής τυχαίας επιλογής σε συνδυασμό με τις δομές επανάληψης και επιλογής» Παύλος Παντελίδης Καθηγητής Πληροφορικής, 9 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης ppant21@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ

Τα είδη των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ Τα είδη των χαρτών Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα