ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ."

Transcript

1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός Συνεργάτης Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Σχεδιασµός, Χάραξη, Καµπύλη Συναρµογής, Κλωθοειδής ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλωθοειδής είναι η καµπύλη που χρησιµοποιείται κατά τη µετάβαση από ευθυγραµµία σε κυκλικό τόξο και αντίστροφα αλλά και για τη συναρµογή δύο οµόρροπων κυκλικών τόξων διαφορετικών ακτίνων. Στη βιβλιογραφία δίνονται οι σχέσεις για τον υπολογισµό των συντεταγµένων Χ και Υ ενός σηµείου της κλωθοειδούς µε τη µορφή σειρών Taior. Σ αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο υπολογισµός όσωνδήποτε όρων αυτών των σειρών µε αναδροµικές σχέσεις, που είναι κατάλληλες για χρήση από ένα πρόγραµµα ή ένα λογιστικό φύλλο ή ακόµη για πρόχειρους υπολογισµούς µε αριθµοµηχανή. Επίσης δίνονται πίνακες για διαφορετικούς λόγους /, ώστε ο µελετητής να γνωρίζει τα περιθώρια σφάλµατος των γρήγορων-πρόχειρων υπολογισµών στις διάφορες περιοχές χρησιµοποίησης της κλωθοειδούς, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που µελετώνται έργα µε σηµαντική διαφοροποίηση από τα θεωρούµενα ως τυπικά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κλωθοειδής είναι το τόξο συναρµογής που χρησιµοποιείται κυρίως στα έργα οδοποιίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Με τη χρήση της επιτυγχάνεται η µετάβαση από µία καµπυλότητα σε µία άλλη και πιο συγκεκριµένα η συνεχής γραµµική µεταβολή της φυγόκεντρης επιτάχυνσης. Κλωθοειδής χρησιµοποιείται κατά τη µετάβαση από ευθυγραµµία σε κυκλικό τόξο και αντίστροφα αλλά και για τη συναρµογή δύο οµόρροπων κυκλικών τόξων διαφορετικών ακτίνων. Στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Kasper 954, Γιώτης 99, amm 999) δίνονται οι σχέσεις για τον υπολογισµό των συντεταγµένων Χ και Υ ενός σηµείου της κλωθοειδούς µε τη µορφή σειρών Taior, των οποίων συνήθως αναφέρονται οι 3-4 πρώτοι όροι. Στις πρόσφατες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων δίνονται οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών των λόγων + / για τους 5 πρώτους όρους των σειρών. Θεωρούµε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τον Έλληνα µηχανικό να γνωρίζει την µεθοδολογία που προκύπτουν αυτές οι σχέσεις καθώς και έναν απλό τρόπο να υπολογίζει αυτούς τους όρους. Σ αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο υπολογισµός όσωνδήποτε όρων αυτών των σειρών µε αναδροµικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις είναι κατάλληλες να εισαχθούν σε ένα πρόγραµµα ή σε ένα λογιστικό φύλλο ή ακόµη να χρησιµοποιηθούν για πρόχειρους υπολογισµούς µε αριθµοµηχανή. Τέλος δίνονται πίνακες που παρουσιάζουν την συµβολή των διάφορων όρων για διαφορετικούς λόγους /, ώστε ο µελετητής να γνωρίζει τα περιθώρια σφάλµατος των υπολογισµών στις διάφορες περιοχές χρησιµοποίησης της κλωθοειδούς και να µπορεί να εκτιµήσει πότε ένας o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5

2 γρήγορος-πρόχειρος υπολογισµός είναι και ακριβής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις σχεδιασµού έργων µε σηµαντική διαφοροποίηση από τα θεωρούµενα ως τυπικά. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ Για λόγους πληρότητας της παρουσίασης θα προηγηθεί της επίλυσης της κλωθοειδούς η µαθηµατική εισαγωγή της (Γιώτης 99) και η σύνδεσή της µε την κίνηση του οχήµατος. Αν υποθέσουµε ότι ένα όχηµα εισέρχεται σε µία στροφή διατηρώντας την ταχύτητά του υ σταθερή τότε αυτή θα δίνεται από τη σχέση: d υ = = C () dt όπου η σταθερά C έχει διαστάσεις (m/s). Αν στο τόξο συναρµογής (Σχ. ) ο οδηγός στρέφει το τιµόνι µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, τότε η γωνιακή επιτάχυνση του οχήµατος θα είναι σταθερή ή η γωνιακή ταχύτητά του θα µεταβάλλεται γραµµικά µε το χρόνο και θα δίνεται από τη σχέση: όπου η σταθερά dτ ω = = Ct () dt θα έχει διαστάσεις (/s²). C Σχήµα : Τόξο Συναρµογής (Κλωθοειδής) o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5

3 Χρησιµοποιώντας τη σχέση t = / υ η () γίνεται: dτ dt υ = C τ Αντικαθιστώντας βάσει των σχέσεων (4) d = C dt (3) υ υ = C, d dt = (4) C όπως αυτές προκύπτουν από την (), η σχέση (3) γίνεται: d d C dτ = τ = (5) d C C C C ή οποία µε την αντικατάσταση της (6) C C καταλήγει στην: = (6) d τ = (7) d Αλλά από το Σχήµα προκύπτει η σχέση: d = Rdτ (8) ή οποία χρησιµοποιώντας και την (7) γράφεται: d τ = = (9) d R και προκύπτει τελικά η σχέση: R = () που είναι η εξίσωση της κλωθοειδούς. Το µέγεθος Α ονοµάζεται παράµετρος της κλωθοειδούς και οι διαστάσεις του είναι σε µέτρα όπως προκύπτει από τη σχέση () αλλά και από τον αρχικό ορισµό του µε την σχέση (6). Η εξίσωση της κλωθοειδούς δείχνει ότι σε οποιοδήποτε σηµείο της, το γινόµενο της απόστασής της από την αρχή () επί την ακτίνα καµπυλότητας σε εκείνη τη θέση (R) είναι σταθερό και ίσο µε το τετράγωνο της παραµέτρου () που την χαρακτηρίζει. Για να εξεταστεί η κλωθοειδής από την σκοπιά της καµπυλότητας, η σχέση (9) διατυπώνεται µε την παρακάτω µορφή: o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 3

4 u ( ) = R ( ) = () Από τη σχέση () προκύπτει ότι µέσα στο τόξο συναρµογής η καµπυλότητα µεταβάλλεται γραµµικά µε το µήκος. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της κλωθοειδούς που την κάνει κατάλληλη να παρεµβληθεί ώστε να συναρµόσει την µηδενική καµπυλότητα της ευθυγραµµίας µε την σταθερή καµπυλότητα /R του κυκλικού τόξου. 3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ Η διαδικασία επίλυσης της κλωθοειδούς, η οποία περιγράφεται στη βιβλιογραφία (Kasper 954, Γιώτης 99, amm 999), αναλύεται διεξοδικά παρακάτω και στη συνέχεια δίνονται αναδροµικές σχέσεις για τον απλοποίηση των τελικών υπολογισµών. Από τις σχέσεις (8) και () προκύπτει η παρακάτω: d = d τ d = dτ () της οποίας ολοκληρώνοντας και τα δύο µέλη έχουµε: d = dτ + C ' = dτ + C ' = τ + C' (3) και επειδή για τ= είναι και =, θα ισχύει C = δηλαδή για τη γωνία τ (σε rad) θα ισχύει: τ = (4) Από το Σχήµα προκύπτουν οι σχέσεις: dx = dcosτ, dy = dsiτ (5) οι οποίες µε βάση τη (4) γίνονται: dx = dcos, dy = dsi (6) Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω θα έχουµε: x = cos d, y = si d (7) Οι συναρτήσεις cos και si αναπτύσσονται σε σειρές Taior όπως παρακάτω: 4 6 a a a cos a = - + +,! 4! 6! a a a si a= a- + + (8) 3! 5! 7! o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 4

5 Από τις σχέσεις (8), που σε συµβολική µορφή γράφονται: ( ) ( )!, ( ) si a = ( ) + cos a = προκύπτουν οι παρακάτω: a + a (9)! 4 4 = = 4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = cos!! () si = = +! ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) + + = = +! () 4 Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (), () στις (7) έχουµε: x = =! 4 ( ) ( ) 4 d () y = = +! 4+ ( ) ( ) και ολοκληρώνοντας θα έχουµε: + 4+ d (3) x = = y = = 4+ 4! ( ) ( + )( ) ( ) ( + )( + ) ! + 4+ (4) (5) οι οποίες µας δίνουν τις συντεταγµένες οποιουδήποτε σηµείου της κλωθοειδούς. Για τον απλούστερο υπολογισµό οσωνδήποτε όρων των παραπάνω σειρών θα χρησιµοποιήσουµε συντελεστές που µπορούν να προκύψουν από αναδροµικές σχέσεις. Οι σειρές των σχέσεων (4), (5) γράφονται διαφορετικά: = ( ) x = 4+ 4 a a = 4+!, a = (6), ( )( ) = ( ) y = b +, b ( )( ) = !, b = 6 (7) όπου οι συντελεστές a, b για =.. προκύπτουν και από αναδροµικές σχέσεις όπως παρακάτω: a = ( 4+ ) p, p 8( ) p =, p = (8) o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 5

6 b ( 4 3) = + q = 8 + q, q = (9), q ( ) Στον Πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι υπολογισµοί των πρώτων 6 συντελεστών p και a µε βάση τις σχέσεις (8). Εύκολα θα µπορούσε ο υπολογισµός να επεκταθεί σε περισσότερους συντελεστές αλλά αυτό δεν θα είχε πρακτικό αποτέλεσµα. Πίνακας. Αναλυτικοί υπολογισµοί συντελεστών α p α , ,8 599, ,3,9 75,47, ,75,89, 78,33,75, Στον Πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι υπολογισµοί των πρώτων 6 συντελεστών q και b µε βάση τις σχέσεις (9). Ο τελευταίος όρος οδηγεί σε υπερβολικά µεγάλο παρανοµαστή, απλώς υπάρχει για λόγους οµοιοµορφίας και σύγκρισης µε τον προηγούµενο πίνακα. Πίνακας. Αναλυτικοί υπολογισµοί συντελεστών b q b ,84 4, , 9,676, ,794,56 3,53,96, ,749,66,4,88,4,947, Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα των πινάκων µπορούµε να γράψουµε τους πρώτους όρους των σχέσεων (6), (7) όπως παρακάτω: x = + + (3) y = + + (3) Στις συνηθισµένες περιπτώσεις, όπου επιλέγεται παράµετρος κλωθοειδούς Α µεγαλύτερη από R/3 και αρκετά µικρότερη από R και το µήκος κλωθοειδούς δεν υπερβαίνει το, αρκούν για ικανοποιητική ακρίβεια οι δύο πρώτοι όροι της σειράς (3) και µόνο ο πρώτος της σειράς (3), οι οποίοι οδηγούν και σε πολύ απλούς υπολογισµούς. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που για τον ακριβή υπολογισµό των συντεταγµένων των σηµείων της κλωθοειδούς επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι όροι. o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 6

7 Σχήµα. Παράδειγµα µη τυπικής χάραξης 4 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Όταν η κλωθοειδής χρησιµοποιείται µε τη µορφή της ωοειδούς, σαν καµπύλη συναρµογής µεταξύ δύο οµόρροπων κυκλικών τόξων, υπάρχουν περιπτώσεις που η παράµετρος της ωοειδούς Α είναι µεγαλύτερη από την ακτίνα του ενός κυκλικού τόξου άρα το συνολικό µήκος κλωθοειδούς είναι µεγαλύτερο από την παράµετρο. Θα διερευνηθεί µια τέτοια περίπτωση µέσα από ένα παράδειγµα χάραξης µε τη χρήση ωοειδούς. Στο Σχήµα φαίνονται δύο διαδοχικά κυκλικά τόξα ακτίνων R=m και R=3m µεταξύ των οποίων µεσολαβεί µία ωοειδής καµπύλη µε παράµετρο Α=97.78m. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στη µοναδική λύση τόξου συναρµογής µεταξύ των δύο κυκλικών τόξων αν θεωρήσουµε δεδοµένη την πολυγωνική της χάραξης. Πριν το πρώτο κυκλικό τόξο έχουµε κλωθοειδή εισόδου µε παράµετρο Α=m και µετά το δεύτερο κυκλικό τόξο κλωθοειδή εξόδου µε παράµετρο Α=65m. Οι τιµές της παραµέτρου που επιλέχθηκαν για τις εκατέρωθεν κλωθοειδείς είναι τέτοιες ώστε να προκύπτουν µικρά σχετικά µήκη κλωθοειδούς και στους σχετικούς πίνακες να είναι εµφανής η διαφορά, ανάµεσα σε τυπικές και µη τυπικές εφαρµογές, όσον αφορά στην ακρίβεια των υπολογισµών µε τη χρήση των δύο πρώτων όρων. Έχουν επιλεγεί µερικά χαρακτηριστικά σηµεία πάνω στον άξονα, αυτά που σηµειώνονται µε τους αριθµούς -4, για τα οποία θα υπολογιστούν τα x, y της κλωθοειδούς. Στον Πίνακα 3 φαίνονται αναλυτικά οι τιµές των όρων, των οποίων το αλγεβρικό άθροισµα είναι η τιµή της τετµηµένης x. Σε κάθε στήλη φαίνονται οι όροι που αντιστοιχούν στο κάθε χαρακτηριστικό σηµείο του άξονα. o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 7

8 Πίνακας 3. Υπολογισµός επιµέρους όρων τετµηµένης x Όρος() Σηµείο Σηµείο Σηµείο 3 Σηµείο Βλέπουµε ότι για τα σηµεία και 4, εκατέρωθεν κλωθοειδείς µε µικρά σχετικά µήκη, αρκούν οι δύο πρώτοι όροι για τον υπολογισµό της προβολής τους x πάνω στην πολυγωνική. Για το σηµείο είναι υπολογίσιµος και ο τρίτος όρος ενώ για το σηµείο 3 αυτός είναι πολύ σηµαντικός και είναι υπολογίσιµος και ο τέταρτος. Στον Πίνακα 4 φαίνονται αναλυτικά οι τιµές των όρων των οποίων το αλγεβρικό άθροισµα είναι η τιµή της τεταγµένης y. Σε κάθε στήλη φαίνονται οι όροι που αντιστοιχούν στο κάθε χαρακτηριστικό σηµείο, από τα -4, του άξονα. Πίνακας 4. Υπολογισµός επιµέρους όρων τεταγµένης y Όρος() Σηµείο Σηµείο Σηµείο 3 Σηµείο Βλέπουµε ότι για τα σηµεία και 4, εκατέρωθεν κλωθοειδείς µε µικρά σχετικά µήκη, αρκεί ίσως και ο πρώτος µόνο όρος για τον υπολογισµό της απόστασής τους y από την πολυγωνική. Για το σηµείο αρκούν οι δύο πρώτοι όροι και είναι οριακά αµελητέος ο τρίτος όρος ενώ για το σηµείο 3 αυτός είναι πολύ σηµαντικός και είναι σχετικά υπολογίσιµος και ο τέταρτος. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλωθοειδής είναι το τόξο συναρµογής στο οποίο η καµπυλότητα µεταβάλλεται γραµµικά µε το µήκος. Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της την κάνει κατάλληλη για τη συναρµογή της µηδενικής καµπυλότητας της ευθυγραµµίας µε τη σταθερή καµπυλότητα του κυκλικού τόξου ή ακόµη για τη συναρµογή δύο οµόρροπων κυκλικών τόξων διαφορετικών ακτίνων. Η επίλυση της εξίσωσης της κλωθοειδούς οδηγεί σε δύο σειρές που δίνουν τις τιµές της τετµηµένης και της τεταγµένης συναρτήσει του µήκους. Οι σχετικοί πίνακες και οι αναδροµικές σχέσεις βοηθούν στον εύκολο υπολογισµό οσωνδήποτε όρων αυτών των σειρών. Στις συνηθισµένες περιπτώσεις, όπου επιλέγεται παράµετρος κλωθοειδούς αρκετά µικρότερη από την ακτίνα του κυκλικού τόξου, αρκούν για ικανοποιητική ακρίβεια µόνο οι δύο πρώτοι όροι της σειράς για την τετµηµένη και µόνο ο πρώτος της αντίστοιχης σειράς για την τεταγµένη. o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 8

9 Υπάρχουν περιπτώσεις που για τον ακριβή υπολογισµό των συντεταγµένων των σηµείων της κλωθοειδούς επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι όροι. Όταν τµήµα της κλωθοειδούς χρησιµοποιείται σαν καµπύλη συναρµογής µεταξύ δύο οµόρροπων κυκλικών τόξων, µε τη µορφή της ωοειδούς, υπάρχουν περιπτώσεις που η παράµετρος της ωοειδούς πλησιάζει ή είναι και µεγαλύτερη από την ακτίνα του ενός κυκλικού τόξου. Τότε απαιτείται η χρήση περισσοτέρων όρων για τον ακριβή υπολογισµό των συντεταγµένων, όπως υποδεικνύουν και οι σχετικοί πίνακες. 6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Kasper, H., Schuerba, W., ad orez, H. (954). The Cothoid as a Eemet of Horizota igmet, F. Dummers, Pubishig House, Bo, Germay amm, R., Psariaos, B., ad Maiaeder, T. (999). Highway Desig ad Traffic Safety Egieerig Hadboo. McGraw-Hi, New Yor. Γιώτης, Α., Κανελλαϊδης, Γ., Μαλέρδος, Γ. (99). Γεωµετρικός Σχεδιασµός των Οδών. Αθήνα: Συµεών. o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 8- Μαΐου 5 9

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

3. Η µερική παράγωγος

3. Η µερική παράγωγος 1 Κ Χριστοδουλίδης: Μαθηµατικό Συµπλήρωµα για τα Εισαγωγικά Μαθήµατα Φυσικής 1 Μερική παραγώγιση παράγωγος µιας συνάρτησης µερική παράγωγος ( ( µιας µεταβλητής ορίζεται ως d d ( ( (1 Για συναρτήσεις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα